Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer. : På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning. Referat 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: EO, Referent: MM 2. Godkendelse af dagsorden 4c slettes Pkt. 8 rykkes op inden opfølgning fra sidste møde. 3. Godkendelse af referat fra 20/9 Godkendt 4. Opfølgning fra sidste møde Orientering a. Loft for hønemedlemmer (EJ, MM) Intet nyt b. Overvågning af BK (PJ) Er kommet på FM-dagsorden 5. Nyt fra: Orientering a. Inspektøren Der interviewes stadig til inspektørassistenten Oprydning i cykelskurene er flyttet frem til den 24. oktober. Der vil blive ryddet ordentligt ud i cykelskurene, kun cykler må stå der. b. AUB Prøvevaskemaskine. Andre steder har man forsøgt sig med maskiner der har Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 1 af 5

2 automatisk sæbedosering. Dette er ikke indgået i overvejelserne. c. Kassereren Der er kommet en afregningsseddel ang. lån af festlokalet, da der var mangler efter udlånet. Betalingen trækkes fra gruppens konto. d. Udvalg Haveudvalget: Der har været møde med gartnerne. Der kommer en spørgeskemaundersøgelse vedrørende haverne mellem blokkene. Gartnerne foretrækker haver uden flisebelægninger, frugttræer og løvfældende træer. Sidste forår blev der lavet en plan med ændringer i golde haver. Der bliver ændret i 2 haver. Man overvejer at lave omvendt tilmelding, hvor beboerne skal protestere, hvis de er modstandere. Der potentiale for ballade ved denne løsning. I forbindelse med byggesagen, vil disse haver formentligt ikke blive voldsomt forstyrret. Man kunne overveje at lempe på godkendelsesreglerne. Dette og en mulig parcelinddeling indgår i spørgeskemaet. Man har modtaget 3 forslag. (1) Højen kunne delvist ryddes, og lave et friløbsområde til hunde. Er tidligere stemt ned. Overvej om der kunne være andre idéer. Der er en idé om at bygge en hal under store idéer til budgettet. (2) Man kunne lave en bålplads hvor flagstangen er, og flytte flagstangen et andet sted hend. Der står et skur op ad det område. Det kunne også ligge et andet sted. (3)Der kan gøres noget ved petanquebanen. Den kan laves om til en beachvolleybane. Beboerkontoret har været lukket i mandags. Phillip skulle have taget vagten, og har ikke gjort det. Der er masser af andre eksempler på at han ikke gør hvad han lover. Der er begrænset tiltro til ham. Det er ved at være der hvor han skal overveje om han ønsker at fortsætte i AB. 6. Post og meddelelser Orientering MJM er i gang med at skrive et brev til alle grupper i MBH hvor der skal gøres status Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 2 af 5

3 over grupper. Der svares til Aerobic-gruppen er ikke nedlagt. MJM tager kontakt til gruppen. Husdyrsgruppen/kæledyrsgruppen vides ikke om den eksisterer Mette Bohne er kontaktperson EJ tager kontakt til hende vedr. eventuel nedlæggelse. Der er sat en hængelås på saunaen. Ali skal melde tilbage ang. hvad der skal gøres ved saunaen. Der er flere der ønsker at gøre brug af den. Hvornår bliver der ryddet op efter sommerfesten. Der bliver klippet en gangpassage bag skuret så tønderne kan flyttes. Der kommer et evalueringsmøde onsdag den 31. klokken 19:00 7. Hønen lukket punkt 8. Genstart af Værkstedsgruppen/Cykelværkstedet (MJM) Debat Kan AB hjælpe på nogen måde? Dette punkt bringer jeg på vegne af Peter Toxværd 17-47, vistnok eneste, officielle nøgleperson for gruppen. Peter regner med selv at dukke op. Der ligger et glimrende værksted. Peter kan ikke overkomme alle opgaver selv, og vil gerne høre om der er andre der vil overtage. Peter trækker sig ud. Idéen med at have et cykelværksted er god, men hvem skal fremover overtage den. Der kan skrives en artikel i Fiset. MJM skriver en artikel. 9. Nedsættelse af festlokale støjkomite (MJM) Støjdæmperen til festlokalet skulle være sat op, når du læser dette. Vi skal have nogle folk til at sætte sig ind hvordan den den virker og indstille et maks-niveau. MDT og MJM melder sig til at arbejde med det. 10.Nedsættelse af GF-redaktionsudvalg (MJM) Dette er sidste AB-møde inden GF-deadline, så vi skal have nogle folk til at lave GFindkaldelsen. Der er deadline den 21. oktober, og tryksagen skal ud senest den 1. november. MJM (LM) og EJ har foreløbig meldt sig. Flere er velkomne til at melde sig. Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 3 af 5

4 11.ABs egne forslag og ønsker til GF, herunder bevillinger (MJM) GF-deadline gælder osse for os. Hvilke AB-relevante nyanskaffelser kunne vi tænke os i 2013? KFG syntes at vi skulle overveje en istandsættelse/opdatering af BK. EJ vil foreslå en forhøjelse af Skt.Hans bevilling, så vi kunne få trukket folk ud på plænen. I år har festen kun kostet kr, mod en bevilling på kr Man har overvejet en udskiftning af kopimaskinen med en mindre mere fleksibel maskine. De koster ikke alverden. Der skal regnes på prisen, især hvis man vil arbejde med farvekopier. Burde kunne gøres for under 5000 kr. Dette kan evt. indkøbes fra en nuværende konto. Man kunne overveje en udlånsstøvsuger til BK. Folk efterlyser en symaskine på BK. Man kan måske overveje at hæve bevillingen til kontorhold. Hvad skal der ske med solarierne. Det virker ikke som om der er den store interesse for at gøre noget ved dem i motionsgruppen. Vi bør måske budgettere med afskaffelse af dem kr. til nedlæggelse. En ekstra kaffemaskine til fællessalen, og det vil give mening at opsætte lys til arrangementer. Ordensreglerne/kæledyrsreglerne skal omformuleres for at få lovhenvisning fjernet MM udsender et forslag. Man kan overveje en lånebil. Kan der arbejdes videre med efter GF Er der noget glemt, kan der udsendes en mail. 12.Forslag til vedtægtsændringer for AUB (MJM) Et forslag med begrundelser fremsendes pr. torsdag d. 27. Der er sidste år begået en oprydning i beboerforeningens vedtægter. Dette har medført en oprydning i AUBs vedtægter. Nye vedtægter skal vedtages på et GF og skal efterfølgende godkendes i både repræsentantskabet og kommunen. AB bakker op om forslaget. 13.Vagtliste til aftenåbning på administrationskontoret (MJM) Vi fik sat mange folk på sidst - tak for det. Jeg ville dog blive glad hvis vi kunne have 2 Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 4 af 5

5 AB-medlemmer pr. åbningsdag, og så mangler der stadig nogle stykker. 14.Næste møde Næste møde er 1. november klokken 19:15. Deadline for punkter til mødet er 25. oktober FM den 18. Der er ikke det store på dagsordenen. MJM er ordstyrer. 15.Eventuelt Der bliver bestilt askebægre i morgen MJM udsender en større statistik med ind og udflytninger 16.Evaluering Påbegyndt 19:19 afsluttet 21:18 Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 5 af 5

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders Møller Madsen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Anne-Sofie A. Hansen Kenneth H.

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere