ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde."

Transkript

1 ROR Generalforsamling blev afholdt mandag d. 16. februar 2015 på Kildegården, Helligkorsvej5, Roskilde. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Revideret regnskab til godkendelse (fremsendes ikke, men kan hentes på adressen ) 4. Fastsættelse af kontingent. Der er ikke forslag til kontingentændringer. 5. Indkomne forslag (fremsendes ikke, men kan hentes på adressen ) a. Der er forslag fra Charlotte Paisley om ændring af vedtægternes paragraf 6 b. Der er forslag fra bestyrelsen om ændringer til vedtægternes paragraf 8 c. Der er forslag fra bestyrelsen om ændringer til vedtægternes paragraf 5 6. Valg til forretningsudvalg afhænger af generalforsamlingens beslutning vedr. ændringer til paragraf Valg til øvrige udvalg: a. Afhænger af generalforsamlingens beslutning vedr. ændringer til paragraf Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt Ad: 1 Pia blev igen i år valgt til dirigent og kunne konstatere, at indkaldelsen var rettidigt udsendt. Ad:2 Bestyrelsens beretning: Formandens beretning, ved Olaf Irgens som lagde ud med, at han ville holde både formanden og centerudvalgets beretning, da disse 2 poster var byttet om i årets løb. Nogle af de vigtige ting der var sket for ROR i 2014 var, at ny kontrakt for vores tilstedeværelse på Sct. Jørgensbjerg gården med kommunen er forhandlet på plads og derudover er ROR ikke længere momsregisteret. Kunne fortælle vi langt om længe havde fået købt en ny (brugt) traktor med frontlæsser + ridebaneplaner. Der er kommet ny Ridehus bund og vi har fået lagt stabilt grus flere steder, hvor vi køre og der er gjort en lille investering i foldene. Olaf fik omtalt lidt om den nye hestelov, som har fyldt meget i bestyrelsesarbejdet, men som nu er sat på standby indtil vi alle ved, hvad der endelig kommer til at ske. Der arbejdes pt. på en fælles ordninger på bl.a. wrap, for at få mere plads og orden på stedet. I august måned var der desværre flere heste der blev syge og stalden blev lukket efter anbefaling fra dyrlægen. (smitten blev dermed holdt nede.) Der er gjort en stor indsats for at gøre regnskabet mere entydigt og dermed mere tydeligt. 1

2 ROR har sammen med Sakskøbing Rideklub stillet forslag til DRF om, at det skal være muligt at arbejde som frivilligt bestyrelsesmedlem selv om man er kommet op i årene, der skal ikke være aldersrelateret begrænsninger. Aktivitetsudvalget Indlæg skrevet af Lorett. Stævne-, dressur- og spring- udvalget har funktionelt været slået sammen til et udvalg i det forløbne år. Vi har holdt møderne sammen og har også haft inviteret cafeterieudvalget, rideskoleudvalget og den TREC ansvarlige, fordi vi har fælles interesser og det var hensigtsmæssigt at koordiner aktiviteterne. Som udvalgets arbejde i praksis har kørt, er som bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om organisering lægger op til. Repræsenteret i udvalget har været: Tina Olsen - dressur Kasper Arleth spring Maria Christoffersen og Lorett Finch - stævner Ulla Bjørn - cafeteria Tine Beaschau - TREC ansvarlig Tak til udvalgsmedlemmerne for det store og gode arbejde I har gjort, det er jer som får aktiviteter i klubben til at ske! Udvalget har i 2014 planlagt, tilrettelagt og koordineret fem aktiviteter: Et kursus/ foredrag om sikkerhed ved omgang med heste En filmaften om hestens anatomi og fysiologi Et kursus/ foredrag om træning fra jord efter akademiske principper En fælles ridetur til Boserup skov Spring og dressur stævne på ridecentrets arealer. De første fire arrangementer har haft god tilslutning, og vi vil gerne gentage og udbygge dem, men vi har brug for gode ideer og gerne flere mennesker i udvalget til at hjælpe med at få flere aktiviteter i gang i rideklubben. Ridestævnet måtte vi desværre aflyse pga. Sygdom i stalden, det er vi meget kede af, men det var den eneste ansvarlige beslutning, vi kunne tage. Desuden har TREC ansvarlig planlagt og gennemført et velbesøgt TREC stævne, som oven i det velgennemførte stævne gav et overskud på 6000 kr til klubben. * Udvalget regner med at aktiviteterne skal være økonomisk selvbærende, dvs. At stævnegebyrer skal betale dommer vederlag og premier. Dog har bestyrelsen i enighed besluttet årligt at bevilge 2000 kr. Til dansk Rideforbunds it system "drfgo!" Så vores stævner og andre aktiviteter bliver synlige for alle der, og hvor man også kan tilmelde sig og betale startgebyr. Dette vil lette administration i forbindelse med stævner og andre aktiviteter. Dog er det efter vores tilmelding til systemet erfaret, at det kun er DRF discipliner, hvilket vil sige spring, dressur, military og distanceridning, som kan medtages i dette system. Forbundet er gjort opmærksom på, dette er uhensigtsmæssigt, når vi også afholder TREC stævner, men de har ikke svaret på, hvornår dette bliver ændret. Yderligere har vi haft nok at gøre i stævneudvalget, vi er meget få, når vi skal arrangere stævner. Vi kan sagtens bruge flere i udvalget, og vi har også brug for flere hænder til arrangementerne, blandt andet til at sørge for der er drikkevarer og lidt spiseligt til deltagerne, men der er masser større og mindre opgaver, som skal løses, og man behøver ikke nødvendigvis at have hesteforstand for at kunne yde et værdifuldt bidrag. Vi håber at få flere med i udvalget, ellers bliver det for vanskeligt at stable arrangementer på benene. * det er ikke sikkert TREC skal med, det lå på det tidspunkt uden for udvalget, og det var Tine, som gav tilføjelsen. 2

3 TREC, Tine repræsenterede TREC og gennemgik årets arrangementer og det være sig både de udførte og dem som desværre måtte annulleres pga. af sygdom i stalden. Tina kunne b.la. fortælle at et af deres TREC stævner havde givet et overskud på kr. 6000,-. ROR har deltaget i TREC på Wilhelmsborg og vandt. Jagtudvalget ved Lene Adser som fortalte lidt om alle de ting de var ansvarlig for og hjalp til med ved alle ROR s arrangementer. Der blev d. 16. marts afholdt skovture med spring til ryttere, der lige skulle have en forsmag på jagtridning, og igen i d. 13. april var der jagtridning og man kunne bestemt høre på den gode Lene, at de har det sjovt ved deres jagtsammenkomster. Der har været jagtridning i både maj, juni og august måned, samt vores årlige rævejagt d. 21. september, hvor vinderen blev Therese Alexandre Seifert. Hubertusjagten blev afholdt d. 12. oktober og her var vinderen Mette Greval Zaim. Hubertusfesten blev afholdt på Fasaneriet, hvor der også blev sunget gamle ryttersange. Lene ville gerne sige tak til bl.a. Silvia og Jock Munro for deres hjælp, kunne fortælle at Ledreborg er blevet mindre arbejdskrævende at bygge jagter i, fortalte lidt om deres arbejdsdage, både forår og efterår, hvor der skulle vedligeholdes stier og spring, samt evt. bygges et par nye faste spring. Disse faste spring giver mulighed for mere spontane arrangementer, skovture med spring og frokost i det grønne osv. Omtalte at året 2015 bliver Hubertus-kæden 75 år og der forventes stor fest. Jagtudvalget har fortsat et beløb stående fra Axel V. Christensens legat. Lene Adser takkede af og præsentere sit forslag (efter aftale) til et nyt jagtudvalg, Lene vil dog stadigvæk gerne stille op som Støttepædagog. Lene Adser takkede for mange års arbejde med ROR, som startede tilbage i Lene takkede alle sine hjælpere som bl.a. er Simone, Karen, Liv, Jesper, Jessica, Jens, Carsten, Anders, Alexandra, Mogens Lerbæk, Mogens Jensen, Per, Olaf og Liva. Jock Alec og ikke mindst Henning Blanschøn. Jagter for året 2015 er fastlagt til 12. april, 10. maj, 30. august, 20. september og Hubertus d. 11. oktober. Hubertusfesten er d. 11. oktober Rideskolen, ved Hanne Kirk Nielsen som kunne fortælle det havde og er sjovt at være en del af rideskolen og specielt var hun stolt over, at de havde fordoblet elev antallet i året Der havde været lidt problemer med ridehestene i årets løb og det var både køb og lån af forskellige heste. Der er stadigvæk store udfordringer, da vi har et par gl. ponyer der skal skiftes pga. alderdom. Der har været indtil flere arrangementer og ved nogle af disse har forældrene været inddraget med stor succes. Derudover har vi fået startet Voksenhold op og lige nu har vi næste 2 hold. Amalie er ansat som MOR til rideskolehestene. Rideskolepiger er i dag ansat som staldpiger, da vor faste staldpige er på barsel og der er taget aktion på dårlige betalere. 3

4 Sponsorudvalget ved Pia Kielstrup og Johnny. Da Johnny efter sidste generalforsamling mere eller mindre måtte melde fra, trådte Pia til og det var herefter lykkes, at fået bevilliget indtil flere gaver til vores stævner. AD 3: Regnskab var delt op i 4 (Rideskole, Rideklub, Stalden og Ridehus m/baner) blev gennemgået og godkendt. Der var en del spørgsmål til posterne bl.a. spørgsmål mht. tilskuds penge fra kommunen, der var overflyttet til rideskolen, spørgsmål til, hvorvidt pensionærerne f.eks. skulle være med til at betale et hegn omkring udendørs ridebane til gavn for rideskoleeleverne og flere fandt der ikke burde være så mange store diverse poster, men derimod flere poster, så det var synligt at se, hvad beløbene var brugt til. Det blev også bemærket, at Ridehus og baner ikke havde betalt stalden for tidforbruget til harvning. Dette kan ikke rettes i 2014 regnskabet, men i 2015 vil Ridehus og baner betale stalden kr. 2000,- pr. md. for denne ydelse. Enkelte andre poster blev diskuteret og alle fik svar på samtlige spørgsmål. Men bestyrelsen fik ros for, at posterne står som de står i dag, det er en kæmpe forbedring at indtægter og udgifter står fornuftigt og Mogens Lerbech roste Werner for hans indsats. AD 4: Fastsættelse af kontingent - forbliver uændret. AD 5: Indkommende forslag (kan ses på Punkt 5a. Fra Charlotte Paisley var der stillet forslag om ændring af vedtægternes paragraf 6. Bestyrelsen og fremmødte medlemmer støttede forslaget. Punkt 5b. Forslag fra bestyrelsens om ændring til vedtægternes paragraf 8. Knud og Olaf fremlage begrundelse og forslagene blev vedtaget. Punkt 5c. Forslag fra bestyrelsens om ændring til vedtægternes paragraf 5. Knud og Olaf fremlage begrundelse og forslagene blev vedtaget. AD 6: Valg til forretningsudvalg: (Alle poster var på valg og følgende blev valgt.) Formand Olaf Irgens Centerudvalg - Knud Musaeus, øvrige medlemmer: Helle Alkærsig Kasserer Werner Klindt Sekretær og sponser Nina Jensen, øvrige medlemmer: Ann Finch Lorett AD7: Valg til øvrige udvalg: Staldudvalg Rideskole Aktivitetsudvalget Jagtudvalg AD 8: Vag af Revisorer Christina Birkedal, øvrige medlemmer: Margit Bro Madsen Marianne Steenberg, Øvrige medlemmer Hanne Kirk Nielsen Ann Finch Lorett og Tina Olsen, øvrige medlemmer: Maria og Mette. Anders Hansen, øvrige medlemmer: Jesper, Simone, Carsten Andersen. 4

5 Pia Kielstrup og Ole Faber blev genvalgt, Johnny blev valgt som revisorsuppleant AD 9: Eventuelt Mette foreslog at fold 5 blev forbedret, men Olaf mente ikke den fold fremadrette vil være lovlig. Folden er specielt meget mudret og der blev forslået, den blev forbedret og brugt til sygefold. Et forældrepar som omtalte, at der er mange unge mennesker i ROR som ikke er stemme berettiget, men de ville gerne være med i et udvalg og de deltage gerne i klubmøder. Lene Adser var glad for at der er kommet en ny jagtudvalgsformand. Tina kunne godt ønske sig nogle babyjagter, da flere ryttere på St. Jørgensbjerg gården ikke er så modige. Mulighederne i Boserupskoven er ikke til stede. Årets Championats vindere i Spring: Cecilie Høj Rasmussen på Sweet Kiss 4 med 875 point Dressur: Simone Henriksen på Kyllingegårdens Yasmin med 25 point Vi ønsker tillykke med vinderne. PS. Trec bliver ikke en del af Championatsvinderne. Mogens Lerbech foreslog, at man fik hæder f.eks., ved at have deltaget i flest stævner. På Generalforsamlingen blev der støtte op omkring dette forslag. 5

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Tid og sted: den 08. april hos Olaf på Fjordgaarden.

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012 1. Valg af dirigent Efter sidste års succes blev Anne Mette Binder atter valgt som dirigent. Anne Mette bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub K L U B B L A D E T Medlemsblad for Kongelundens Rideklub Nr. 2 MARTS-APRIL 2007 T E L E F O N L I S T E 2 0 0 7 KONGELUNDENS RIDEKLUB (KRK) TØMMERUPVEJ 276 2791 DRAGØR Sekretariatet: 32 53 46 40 Cafeteriet:

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 27/1 2013 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 52 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere