Danskernes forestillinger om Island - En spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes forestillinger om Island - En spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Danskernes forestillinger om Island - En spørgeskemaundersøgelse Jacob Thøgersen, Háskóli Íslands Abstract Visse islandske erhvervsfolk (og det islandske erhvervsliv i almindelighed) har i den senere tid i visse danske medier fået en del kritisk omtale. I foredraget vil jeg undersøge om denne negative omtale har smittet af på opfattelsen af Island blandt almindelige danskere. Der ud over er jeg interesseret i hvor stor folks viden om Island er, og hvordan Island opfattes som brand af dem. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen kan man konkludere at respondenterne ikke har et negativt billede af Island på grund af den negative omtale. De ved måske ikke så meget om Island, men det de ved, er positivt. Islands brand hviler på natur og nogle få meget kendte berømtheder. 1. Baggrund Islands økonomi har været et emne for diskussion i den danske presse i de senere år. Interessen er selvfølgelig for en stor grundet på de islandske opkøb af nationale klenodier i den danske erhvervsverden, først og fremmest Magasin og Illum, men også rejseselskaber som Maersk Air og Sterling og radio/tv-kæden Merlin. Opkøbene har været omtalt med beundring om end også med en vis overraskelse, og tidligt også med en vis bekymring for at den islandske økonomi kunne blive overophedet og måske en dag kollapse. Fx hører man i DR s respekterede Orientering, allerede 23. maj 2005: De tre største banker og nogle få store virksomheder ejer hinanden på kryds og tværs i et netværk der ikke altid er lige gennemskueligt. Det bekymrer både den islandske nationalbank, Seðlabanki, og det islandske finanstilsyn, for hvis noget går galt i en virksomhed, er der risiko for at det også vil gå galt i andre virksomheder, at virksomhederne med andre ord kan komme til at trække hinanden ned. [ ] Geyserøkonomien [ ] kan udvikle sig til en gyserøkonomi 1. Faren for dette omtales dog som teoretisk. I programmet den 16. august 2006, altså godt et år senere, beskrives faren dog som mere umiddelbart forestående: [D]en islandske økonomi [er] ved at løbe løbsk. Islands centralbank hævede i dag renten til 13,5 procent på et ekstraordinært indkaldt møde. Formålet er at holde inflationen i ave på Island, som investerer heftigt, og ofte med lånte penge. Pengene kommer delvist fra en liberalisering af bankerne og dels [fra] de enorme investeringer i aluminiumsmelteværker og energiprojekter, men dermed må investeringerne, og derfor de danske virksomheder der er købt med islandske penge, blive påvirket af den høje rente når det er tid til fornyelse af lånene 2. 1 Orientering, DR, 23. maj Orientering, DR, 16. august

2 Nogenlunde samtidig, i oktober 2006, indleder Ekstrabladet en artikelserie med Islands økonomi som tema (se figur 1) 3. Her bliver der gået anderledes direkte til enkelte islandske erhvervsfolk som beskyldes for skatteunddragelse, hvidvaskning af ulovlige indtægter og i et enkelt tilfælde endda for meddelagtighed i mord i forbindelse krigen mellem hans og konkurrerende bryggerier i Sankt Petersborg Artikelserien fører til megen diskussion mellem Ekstrabladet og de anklagede islandske forretningsfolk som forsvarer sig, bliver angrebet igen og så videre. Som en direkte udløber af Ekstrabladet beskyldninger om hvidvask af penge, faldt den islandske krone, og Islands finansminister går til pressen for at berolige de finansielle markeder (DR, 27. oktober 2006). Figur 1: Overskrifter fra Ekstrabladet Sagen er formentlig endnu større i den islandske presse og den islandske samfundsdebat end den er i den danske. Mange islændinge føler sig mistænkeliggjort af Ekstrabladet artikler, således også historikeren Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson der anmelder Ekstrabladet for racisme pga. udtalelsen om at: Fra den forblæste klippeø i Atlanten har de islændinge åbenbart fået den tanke at de kan overtage det meste af verden 4. Bølgerne gik højt det efterår. 3 Ekstrabladets artikelserie fra oktober 2006 og frem findes på Artiklerne linker til hinanden. Brug fx denne url som indgang: 4 Nyhedsavisen, 30. oktober 2006: 2

3 I november, da stormen var ved at tage af, gennemførte Islands ambassade i Danmark en meningsmåling og kunne konkludere at: Omkring en tredjedel af danskerne er positive over for islandske forretningsfolk i det danske forretningsliv. [ ] En ud af ti er negative overfor de islandske forretningsfolks deltagelse. [ ] Syv ud af ti havde hverken hørt om eller læst avisens artikler 5. På den baggrund er det vel rimeligt at tro at danskerne faktisk er ret upåvirkede af Ekstrabladets omtale. På den anden side er det interessant at se om Ekstrabladets kampagne bare skulle have tid til at forplante sig, om danskernes holdninger altså ændrede sig i månederne efter. Det er bl.a. det vi ønsker at undersøge med denne undersøgelse. Desuden er vi interesseret i mere generelle spørgsmål om danskernes opfattelse af Island. Rangeret fra det mest specifikt økonomiske til det mest generelle kan undersøgelses problemstillinger beskrives som: Har danskere et negativt billede af islandske erhvervsfolk og af islandsk økonomi? Påvirker et evt. negativt billede det generelle billede af Island i negativ retning? Hvad ved danskere faktuelt om Island? Fx om størrelse, befolkningsstørrelse og den historiske tilknytning til Danmark? Hvad tror man man ved om Island? / Hvad er de stereotype billeder af Island? Hvilke og hvor mange islændinge kender man til? 2. Metode Undersøgelsen benytter et spørgeskema med 20 spørgsmål hvoraf de fleste er stillet som åbne spørgsmål hvor respondenten selv skal skrive sit svar (se appendiks). Som respondenterne var for størstedelens vedkommende humanistiske universitetsstuderende. Argumentet for at benytte humanistiske universitetsstuderende er at de, ligesom journalister og andre storproducenter af tekst, er vigtige aktører i reproduktionen af stereotype opfattelser her altså stereotype opfattelser af Island. Eller med andre ord at det er deres opfattelse af Island der spredes til den øvrige befolkning snarere en én enkelt anden gruppes. Derudover tæller naturligvis det praktiske aspekt. Ved at opsøge studerende i kantinen på deres uddannelsessted (Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet) kunne vi hurtigt indsamle et forholdsvis stort antal spørgeskemaer. Udover de studerende deltog enkelte undervisere og teknisk personale som opholdt sig i kantinen, samt nogle gymnasieelever som bruger kantinen. I alt deltog 119 respondenter, ca. 70 studerende, 10 undervisere/ansatte og 30 gymnasieelever samt nogle der ikke opgav deres baggrund. Jeg gik simpelthen op til folk der sad og spiste, drak kaffe eller hang i kantinen. Jeg søgte efter grupper for at udlevere så mange skemaer som muligt så hurtigt som muligt. Jeg afleverede dog også til enkelte enlige. Metoden med at opsøge grupper gør vel at folk taler sammen, og dermed at gruppens spørgeskemaer ligner hinanden. Jeg sagde at jeg kom fra Islands Universitet, og spurgte om folk havde tid til at hjælpe med et spørgeskema. Jeg sagde at det ville tage 5 til 10 minutter, og at de gerne måtte lade være med at afslutte skemaet (realistisk set har det nok taget mindst 10 minutter for de fleste at udfylde skemaet). Jeg nævnte kun hvad vi undersøgte hvis folk spurgte, og sagde så at vi var interesserede i hvad folk ved eller tror om Island. Jeg understregede at det var ok hvis de ikke vidste noget, at det også er at svar ikke at vide noget, og at vi gerne ville have at de gættede. Det var overraskende hvor let det var at udlevere spørgeskemaerne 120 spørgeskemaer på 2 timer. Svarprocenten var omkring 90 %. Jeg havde en klar opfattelse af at det var 5 Islands Ambassades hjemmeside, 1. december 2006: 3

4 lettere at udlevere spørgeskemaerne fordi jeg sagde at jeg kom fra Islands Universitet. Der var næsten altid én i en gruppe som sagde at hvis det drejede sig om Island, ville de gerne være med. Og når først en havde sagt ja, var det ret let at få resten med. Det er nok en god indirekte indikation for Islands positive image (blandt humaniorastuderende og gymnasieelever) i København. Spørgeskemaerne blev indsamlet den 1. februar, umiddelbart inden semesterstart. Det er nok en medvirkende faktor til at der er så få undervisere og så forholdsvis mange gymnasieelever i udvalget. 3. Resultater 3.1 Økonomi Først behandles de spørgsmål der mest direkte drejer sig om Islands økonomi og islandske erhvervsfolk: Tabel 1: Opfattelse af Islands økonomi God/meget god 31 Stærk/meget stærk 10 Stabil/meget stabil 7 Voksende, moderne 1 Tigerøkonomi 1 Overskud 1 Sund 4 Fin 3 De køber jo alt i DK 2 I vækst 1 Velhavende/rige 5 Ret god 4 Den er blevet rimelig nu 1 Som den danske 2 Udmærket 2 Dele af den er god 1 God, men skrøbelig 2 Neutral/normal 5 I underkanten af god 3 Ikke særlig god 1 Hvor kommer pengene fra? 1 Lidt ude af kontrol 1 Haltende 1 Overophedet 1 Ustabil 1 Dårlig 1 Hvidvaskning af mafiapenge 1 Andet

5 Tabel 1 viser respondenternes svar på spørgsmålet om opfattelsen af Islands økonomi. I den højre kolonne er svarene forsøgt grupperet efter om de er henholdsvis positive, overvejende positive, hverken positive eller negative, overvejende negative og negative. Man ser at den generelle opfattelse er altovervejende positiv, og i øvrigt at kun en enkelt respondent (med indirekte reference til Ekstrabladet) taler om hvidvaskning af mafiapenge. I tabel 2 præsenteres opfattelsen af islandske erhvervsmænd. Tabel 2: Opfattelse af islandske erhvervsmænd 6 Arbejdsom 12 Fisker/landmand 12 Ambitiøs 8 Iværksætter 6 Risikovillig 5 Kreativ 5 Sympatisk 5 Dygtig 4 Opkøber (danske virksomheder) 4 Jakkesæt 4 Klog/snu 3 Veluddannet/know how 3 Gå på mod 3 Sikkerhed 3 Igen er billedet i altovervejende grad positivt. Den typiske islandske erhvervsmand beskrives på den ene side som en ambitiøs, arbejdsom og risikovillig igangsætter, og desuden som sympatisk og dygtig, på den anden side som en fisker eller landmand en afspejling af Islands traditionelle hovederhverv. Nogle nævner opkøbene i Danmark, men kun en enkelt af de 119 respondenter nævner mafiametoder. Opfattelsen af den islandske erhvervsmand som en fisker genkendes på listen over Islands vigtigste erhverv. Fiskeriet tegner sig for et stort flertal af de nævnte erhverv 7. Tabel 3: Islands vigtigste erhverv Fiskeri 85 Investering 10 Turisme 7 Får/uld 6 Energi 5 Handel 5 It 4 6 I denne og de følgende tabeller er synonymer og nær-synonymer slået sammen for at øge overskueligheden. Arbejdsom dækker således også over flittig, hårdtarbejdende, arbejdsnarkoman osv. Den hyppigste kategori er den der er bevaret som overskift altså her arbejdsom. Nogle steder er der ikke tale om synonymer, men alligevel om ord med nærtbeslægtet indhold som er slået sammen for overskuelighedens skyld. Disse er så skrevet med skråstreg, fx jagt/fangst, smuk/køn/fin eller klog/snu. Kun de mest typiske svar (eller grupper af svar) er bevaret, her alle der bliver nævnt 3 gange eller mere, mens dem der nævnes 2 gange eller 1 gang, er udeladt. 7 Der er 133 svar fra de kun 119 respondenter, fordi enkelte gav flere svar. 5

6 Minedrift 3 Jagt/fangst 2 6

7 3.2 Geografi og befolkning Figur 2 viser respondenternes svar på Islands størrelse regnet om til km 2. Typetallet er km 2, opgivet som det dobbelte af Danmarks størrelse, hvilket er ret tæt på Islands rigtige størrelse på ca km 2. Svarene varierer fra 1000 km 2 (= 1/50 af Danmarks størrelse) til km 2 (= 8 gange Danmarks størrelse). 13 af de 119 respondenter har undladt at svare på spørgsmålet. Figur 2: Islands størrelse i 1000 km 2 (N = 106) Figur 3 viser svarene på Islands befolkningstal. Grafen er 2-toppet med en top omkring og en omkring Den laveste ligger ret tæt på Islands rigtige befolkningstal ca Svarene varierer fra til af de 119 respondenter har undladt at svare på spørgsmålet. Figur 3: Island befolkning i 1000 er (N = 115) 7

8 3.3 Historie En vigtig del af kendskabet til Island må være om man kender til de historiske bånd mellem Danmark og Island, og om man ved hvornår (eller omtrent hvornår) Island fik sin selvstændighed. Tabel 4: Island i rigsfællesskabet Procent Er 4 3,4 Har været 94 79,0 Har aldrig været 13 10,9 Ved ikke 8 6,7 Langt størstedelen af respondenterne ved Island har været en del af rigsfællesskabet, og en stor del har også en fornemmelse af hvornår løsrivelsen fandt sted 8. En stor del af svarene placerer sig mellem 1940 og 1950, 29 ud af de 45 der har opgivet et årstal; mens 5 gætter på et årstal mellem 1900 og 1940 og 11 på et årstal mellem 1951 og At kun 45 ud af de 94 der har svaret at Island har været en del af rigsfællesskabet også gætter på et årstal for løsrivelsen, må ses som et udtryk for den store usikkerhed. Figur 4: Årstal for Islands løsrivelse (N = 94) 3.4 Sagalitteraturen Et andet aspekt af den fælles dansk-islandske historie, er opfattelsen af en fælles kulturarv. Vi spurgte om sagaernes, det islandske ste af islandsk, deres sprog og deres forhold til den danske kulturkanon. Det har været på mode de sidste år at finde tilbage til det danske, at gen- 8 Der er forskellige nationale versioner af hvornår Islands egentlige løsrivelse og selvstændighed skal dateres til. Den officielle danske version er Det er også det der regnes for det rigtige svar i Integrationsministeriets forslag til en integrationstest. Her er årstallet for Islands løsrivelse nemlig et spørgsmål (http://www.dr.dk/nyheder/htm/service/quizogtest/integration2007.htm) 8

9 opdage sine kulturelle rødder. Hvis en stor del af respondenterne mener at sagaerne er skrevet på dansk, fortæller det os formentlig noget om deres oplevede nærhed til danskhed. Tabel 5: Sagaernes sprog Procent Dansk 17 14,3 Islandsk 74 62,2 Latin 15 12,6 Oldnordisk/fællesnordisk 9 2 1,7 Ved ikke 11 9,2 Et flertal af informanterne ved eller gætter på at sagaerne er skrevet på (old)islandsk. En del mener dog også at de er skrevet på dansk eller på latin. Mere slående er det dog at der er flere respondenter der mener at sagaerne er med i kulturkanonen end der er der ikke tror det. Det må være et meget direkte udtryk for at sagaerne opleves som en del af den danske kulturarv vores kultur. Billedet styrkes yderligere af at sagaerne jo faktisk ikke er i kanonen. Med andre ord, dem som ved hvad der er i kanonen kan ikke svare ja på spørgsmålet, mens dem der ikke ved det, må støtte sig til deres intuition. Og deres intuition siger dem altså at sagaerne meget vel kunne have været i kanonen. Tabel 6: Sagaerne i kulturkanonen Frequency Percent Ja 57 47,9 Nej 46 38,7 Ved ikke 16 13,4 3.5 Islands image Flere spørgsmål gav respondenterne mulighed for at skrive de første ting de kom til at tænke på om et eller andet aspekt af Island. Det mest generelle er selvfølgelig Island selv. 9 Kategorien old-/fællesnordisk er respondenternes egen konstruktion, den stod ikke som en mulighed på spørgeskemaet. Den opfattes som sammenfaldende med islandsk. 9

10 Tabel 7: Hyppigste associationer om Island Varme kilder 32 Gejsere 27 Vulkaner 24 Heste 24 Flot/smuk/dejlig natur 23 Björk 21 Sagaerne 18 Is 17 Håndbold 16 Reykjavik 13 Gletsjere 13 Sne 9 Kulde 9 Smukt/flot landskab 8 Sigur Rós 6 Underligt/mærkeligt sprog 6 Vikinger 5 Den Blå Lagune 5 Ven/veninde/familie 5 Opdeler man associationerne tematisk både de hyppigste som er vist i tabel 7 og de øvrige (i alt gives der 419 associationer) - finder man at et stort flertal drejer sig om natur og geografi. Det er fx ord som: varme kilder, gejsere, vulkaner, gletsjere såvel som selve ordet natur. Tabel 8: Associationer om Island, tematisk opdelt Natur og geografi 233 Kunst og kultur 59 Mennesker 20 Sport 17 Økonomi 15 Reykjavik 13 Historie og folketro 12 Steder på Island 11 Fisk og får 9 Ven/veninde/familie 6 Sprog 6 Feriemål 4 Madkultur 4 Andet 20 Vi spurgte på sammen måde om associationer til Reykjavik 10

11 Tabel 9: Associationer om Reykjavik Hovedstad/by/Island 50 Kunst og kultur 21 Lille by/storby/lille storby 15 Geografi/vejr 15 Træhuse/lave huse 12 Fest 10 Spændende/trendy 9 Mode 8 Romaner/noveller 5 Kedelig 4 Steder i Reykjavik 4 Priser 3 Ren/ordentlig 3 Shopping 2 Andet 31 Den absolutte topscorer er svar der viser at respondenten ved at Reykjavik er Islands hovedstad, men i øvrigt ikke siger noget om opfattelsen af byen - fx hovedstad, Islands hovedstad, by på Island osv. De egentlige associationer viser at Reykjavik, som vi forventede, opfattes som en trendy og kunstnerisk by med natteliv og mode. Der gives kun 192 svar mod de 419 om Island. Alt i alt må man altså sige at Reykjaviks image ikke er helt så veletableret. Opfattelsen af Islands natur er som taget ud af en turistbrochure. Tabel 10: Hyppigste associationer om Islands natur Frequency Vulkaner 26 Varme kilder 22 Klipper 19 Bjerge 16 Is/sne 14 Gejsere 11 Kulde 11 Gletsjere 10 Fjelde 8 Ingen træer/skove 7 Lava 6 Sletter 6 Åbne vidder 6 Tundra 4 Græs 4 Kilder 4 Skove 3 Rigt dyreliv 3 Heste 3 11

12 Billedet af de ikoniske træk, vulkanerne, de varme kilder, gejserne osv. står stærkt i respondenternes bevidsthed. Der gives i alt 307 svar. Det er måske overraskende at finde is og sne femtehøjest på listen. Mon ikke navnet Island spiller ind her? 3.6 Samfundsdebat Et andet spørgsmål der i generelle vendinger siger noget om respondenternes opfattelse af Island, er hvad de tror man diskuterer på Island netop nu. Tabel 11: Hitliste over emner i den islandske samfundsdebat Miljø/global opvarmning 28 Økonomi 18 Håndbold 7 Fiske- og sælkvoter 6 Sproget 5 Globalisering 4 Homoseksualitet 4 Selvstændighed 4 Integration/indvandring 3 Velfærd 2 EU 2 Dansk i skolen 2 Nationalitet 2 Turisme 2 Ophedet økonomi/bobleøkonomi 2 Energi 2 Opkøb i DK 2 Bevarelse af kulturen 2 Lukning af Keflavik 2 Som man ser, er miljø og global opvarmning den absolutte topscorer. Da undersøgelsen blev gennemført havde World Economic Forum lige holdt sit årlige møde i Davos, og miljø og global opvarmning havde været dét helt store emne 10. Selv præsident Bush state of the union address en uge før havde nævnt global opvarmning 11. Det kan meget vel være medvirkende til at miljø og global opvarmning står så højt på listen over aktuelle emner. Og mon ikke associationen Island > is > smeltende polaris spiller ind her også. Endelig havde vinteren i Danmark indtil da været bemærkelsesværdigt varm kirsebærtræerne sprang ud i december. Associationen håndbold har nok også (til dels) med tidspunktet at gøre. Det danske håndboldlandshold havde slået Island ud i kvartfinalen ved VM to dage før. Islandsk håndbold var i folks bevidsthed. Fiske- og især sælkvoter overrasker. Mon ikke en eller anden blander Island sammen med en større og nordligere liggende nabo? På samme måde med en sydligere nabo når det kommer til emnet homoseksualitet. Mon ikke nogen blander Island ind i Færøernes diskussion af diskrimination af homoseksuelle (en sag som var ret stor i de danske medier)?

13 Endelig nævner mange økonomi. Det kunne jo være at vi fandt en bekymring over den islandske økonomi her? Det er der noget der tyder på at nogle mener, især de to som nævner bobleøkonomi og overophedet økonomi, imidlertid er der også træk der peger i en anden retning, ikke mindst den respondent der har skrevet økonomi, det diskuterer man jo i alle lande. Måske er det mest solide resultat at respondenterne faktisk ikke ved ret meget om hvad der debatteres i Island? 3.7 Opfattelse af islændinge Associationerne omkring den typiske islænding deler sig naturligt i to: en gruppe der har med udseende at gøre, og en anden der har med personlighedstræk at gøre. Tabel 12: Hyppigste kendetegn ved islændinge Udseende Personlighed Blond 9 Venlig/imødekommende 9 Lys 8 Veluddannet/intellektuel 8 Skæg 7 Nationalistisk 7 Stor 7 Naturmenneske 7 Sweater 7 Arbejdsom 6 Stærk 6 Rolig 5 Bred 4 Viljestærk/stædig 4 Lav 4 Reserveret 4 Køn/fin/smuk 4 Internationalt sindet 4 Høj 3 Initiativrig 3 Varmt tøj 3 Moderne 3 Blå øjne 2 Specielle/småskøre 3 Fordrukken 3 På udseendesiden finder vi alle de træk som islændinge vist selv ville skrive under på. Island er jo som bekendt hjemsted for the strongest men and the most beautiful women, og det er næsten præcis de opfattelser vi finder her samt selvfølgelig den uundgåelige sweater. På personlighedssiden er nationalistisk og reserveret nogle af de eneste til dels negative ord. Ellers får vi billedet af den internationalt sindede, selvstændige, arbejdsomme initiativtager med et venligt og umødekommende temperament. Det specielle eller småskøre, kunstneriske og egensindige har også fundet vej til den danske opfattelse af islændingene. Endelig finder vi opfattelsen af islændinge som fordrukne, enten det så hænger sammen med nattelivet i Reykjavik eller med mere generelle alkoholproblemer. 3.8 Kendte islændinge Listen over de mest kendte islændinge toppes i særklasse af Björk. Endda burde tallet for Björk måske have været endnu højere, for hun scorer også højt på listen over de hyppigste associationer om Island (tabel 7), og ikke alle der nævner hende dér, nævner hende igen som en kendt islænding. Der er langt ned til ex-præsident Vigdís Finnbogadóttir, et par sportsfolk, nogle musikere og et par forfattere. Som sagt ovenfor hænger håndboldslandsholdet (og enkelte spilleres) berømmelse nok sammen med den just overståede turnering. 13

14 Tabel 13: Mest kendte islændinge 12 Björk 84 Vigdís Finnbogadóttir 13 Sigur Rós 12 Eiður Guðjohnsen 10 Ólafur Elíasson 7 Halldor Laxness 8 Magasin-ejeren 6 Einar Már Guðmundsson 5 Sjón 4 Snorri Sturlusson 4 Mugison 4 Ólafur Stefánsson 2 Præsidenten 2 Håndboldlandsholdet 2 Snorri Sturluson 2 Dagur Kári Kunst og kultur Det er ikke overraskende at Björk også topper listen over de mest kendte musikere, ligesom Sigur Rós også scorer højt på begge listerne. Og sagaerne er klart Islands mest kendte litterære værk blandt respondenterne. Tabel 14: Top 5 musikere og forfattere Top 5 musikere Top 5 forfattere/værker Björk 98 Sagaerne 34 Sigur Rós 18 Sjón 8 Sugarcubes 7 Halldor Laxness 8 Múm 6 Einar Már Guðmundsson 6 Mugison 5 Snorri Sturlusson 4 Spørgsmålet om billedkunstnere gav ikke megen respons. 10 respondenter nævner Ólafur Elíasson, de eneste der ellers nævnes er Þorvaldur og hende med landskaberne. Med hensyn til anden kultur finder vi Dagur Kári nævnt to gange og Baltasar Kormákur en, mens listen toppes af håndboldlandsholdet som dog stadig kun nævnes tre gange Holdning til Island I de to spørgsmål om respondenternes besøg i Island forsøger vi at lodde en generel positivitet til Island dels i holdning Man kan selvfølgelig have besøgt Island fordi man var tvunget til det, men mon ikke et besøg almindeligvis kan opfattes som et udtryk for positiv holdning til det land man besøger? - I 12 Stavemåderne er standardiseret i listerne, men ellers er det informanternes egne ord der er opregnet, således også Magasin-ejeren (og det synonyme ham der ejer Magasin ) og præsidenten. 14

15 hvert fald en positiv holdning man havde inden man tog af sted. Af de 116 der har svaret på spørgsmålet, har 12 været i Island. I sig selv en ret høj andel. Endnu mere imponerende er imidlertid antallet af respondenter der svarer at de har planer om at besøge Island (igen). Over to tredjedele af dem der har besvaret spørgsmålet har svaret ja til denne ikke alt for selvindlysende 13 formulering. Tabel 15: Holdning Været i Island Besøge Island (igen) Baggrund Ja Nej Ja Nej Studerende Underviser TAP Gymnasieelev Ikke opgivet Total Endelig kan man sammenligne respondenternes svar på det ene spørgsmål med deres svar på det andet. Man finder så at to tredjedele af dem der ikke har været på Island ser positivt på at komme, mens samtlige(!) der har været på Island også har planer om at komme igen. Turister til Island er øjensynligt glade kunder. Tabel 16: Været på Island krydset med planer om at besøge Island Besøge Island (igen) Været i Island Ja Nej Ja 11 0 Nej Konklusion På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen kan man konkludere at respondenterne ikke har et negativt billede af Island på grund af den negative omtale i visse danske medier. De ved måske ikke så meget om Island, men det de ved, er positivt. Islands brand hviler på natur og nogle få meget kendte berømtheder. Der er intet der tyder på at den kritiske omtale af Islands økonomi for alvor har bidt sig fat i danskernes bevidsthed. Meget få nævner således at der skulle være problemer med den Islandske økonomi. Skulle de endelig have opfattelsen at der er noget ustabilt ved økonomien, er der intet der tyder på at det vil ødelægge det langt stærkere billede af Island som et land med oplevelser for både den kulturelt interesserede og naturmennesket. På længere sigt kan der naturligvis rokkes ved dette billede. Men det skete ikke med Ekstrabladets forholdsvis korte, kritiske artikelserie. 13 En alternativ formulering som har du lyst til at besøge Island, kan jo dårligt besvares negativt. 15

16 Appendiks: Spørgeskema 20 spørgsmål om Island Umiddelbare indtryk 1. Skriv de første ting du kommer til at tænke på, når du tænker på Island. 2. Skriv de første ting du kommer til at tænke på, når du tænker på Reykjavik. Geografi 3. Hvor stort tror du Island er i forhold til Danmark? (fx halvt så stort, tre gange så stort ) 4. Hvad tror du kendetegner den islandske natur? Befolkning 5. Hvor mange mennesker tror du der bor i Island? 6. Hvad mener du kendetegner den typiske islænding? 7. Nævn så mange kendte islændinge som du kan. Økonomi 8. Hvad tror du er Islands vigtigste erhverv? 9. Hvordan opfatter du den islandske økonomi? 10. Hvad tror du kendetegner den typiske islandske erhvervsmand? Vend 16

17 Politik 11. Tror du at Island er eller har det været en del af det danske rigsfællesskab? ja, er ja, var indtil år nej, er ikke og har aldrig været Kunst og kultur Nævn så mange islandske værker eller kunstnere inden for følgende kunstarter som du kan: 12. Musik 13. Litteratur 14. (Billed)kunst 15. Anden kultur 16. Tror du sagaerne optaget i den danske kulturkanon? ja nej 17. Hvilket sprog tror du sagaerne er skrevet på? dansk islandsk latin Generelt 18. Hvilke emner tror du er de vigtigste i den islandske samfundsdebat netop nu? Besøg i Island 19. Har du været i Island? ja nej 20. Har du planer om at besøge Island (igen) ja nej Baggrund Er du studerende underviser TAP fag fag 17

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

af u-no.org (konklusion)

af u-no.org (konklusion) 2008 Vores energiforbrug, og dermed drivhusgasudslip, hænger nøje sammen med vores generelle forbrug af alt lige fra mad, tøj, elektronik, elektricitet og naturligvis olie, kul og gas. I vores hverdag

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Haskoli Islands og studiemiljø

Haskoli Islands og studiemiljø Island Reykjavik Byen er spækket med store farverige malerier på husenes vægge, abstrakt kunst og tage i forskellige farver. De mennesker der bor i Reykjavik er venlige og nysgerrige, så du kan roligt

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Der har været fem vandmøller i Mallings Kløft, og I står nu ved den første, der har været brugt til at male korn. Det var vigtigt for mølleren at få så

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole.

Forældrenes opfattelse af Nysted Efterskole. Nysted Efterskole Skansevej 22 488 Nysted Tlf 54 87 11 78 Homepage: www.nysted-efterskole.dk E-mail: info@nysted-efterskole.dk Spørgeskemaundersøgelse Nysted Efterskole. Forældrenes opfattelse af Nysted

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

EU patentdomstolen og dens konsekvenser

EU patentdomstolen og dens konsekvenser EU patentdomstolen og dens konsekvenser DVCA den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsen i virksomheder, der har modtaget risikovillig kapital,

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Lærervejledning til Ressourceforløbet

Lærervejledning til Ressourceforløbet Lærervejledning til Ressourceforløbet Opbygning af forløbets indgang Indgangen til forløbet omfatter en lærerintroduktion, rollespillet pressemødet og arbejde med energistatistik. Hvis du har valgt at

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere