Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Tenna Korsbek Andreasen Operatør: Fonden MedTech Innovation Center Tueager Aarhus N Direktør Trine Winterø CVR. Nr Spar Nord Aarhus Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Opsummering af status: Projektet forløber planmæssigt i henhold til projektmålene og tidsplan. BioMedical Design uddannelsen kører på sit andet år med fuld deltagelse. Det er stadig en udfordring at få et højt antal ansøgere, men det lykkedes at få tilstrækkeligt til at gøre det muligt at sortere i hvem der blev optaget. De to afsluttede grupper fra første årgang arbejder videre i samarbejde med INNO-X omkring at opnå proof-of-idea, så de kan blive helt skarpe på, hvilke dele af deres ideer, der skal patenteres. Der bliver fortsat gjort meget for at danne netværk til virksomheder og organisationer både nationalt og international, men arbejdspresset er stort så det er indimellem svært at absorbere eller at komme til konkrete aktiviteter. Der er nu indsendt en EU-ansøgning sammen med andre Biodesign enheder i EU, og et selvstændigt INNO-X innovationsprojekt er under opbygning med deltagelse fra en amerikansk virksomhed. Der er også etableret samarbejde med Stanford og de øvrige europæiske Biodesign enheder omkring et Ph.d. projekt, som der nu søges fuld stipendium om ved Ph.d.-skolen Health-AU. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 1.1 Artikler og omtale i medier, Markedsføring af INNO-X kvalificeret ansøgerfelt til Healthcare. BioMedicalDesign programmet. Resultatkrav 1.2 Interessetilkendegivelser, Etablering af et stærkt partnerskab omkring INNO-X deltagelse, medfinansiering, udviklingsmøder. løbende høj aktivitet, meget synlighed skabt gennem at medier har henvendt sig til INNO-X om interviews og redaktionel dækning. Trykte annoncer og tilstedeværelse på to events (DK og Tyskland). Facebook side for INNO-X med løbende opdatering fra undervisningen i Biomedical design. Tre fellows med til 1st European BioMedical Investors Day i Barcelona for at showcase deres løsninger. Dette er en løbende proces som ikke kan karakteriseres

3 Healthcare, herunder med den private sektor Resultatkrav produkter (inkl. services) i kommercialiseringsfase i regi af enten et start-up eller samarbejde med etableret virksomhed. Beskrivelse af produkt, virksomhed og samarbejde. Mål 2 vedrørende aktiviteter afsluttet på noget bestemt tidspunkt, da vi hele tiden udvikler vores netværk efter både aktuelle og strategiske behov. Uppsala Bio ønsker at indgå en MoU. Fokus på behovsvalidering og crowdfunding platform. Indsendt EU ansøgning sammen med europæiske biodesign programmer. Otherlab, et amerikansk kontraktudviklingsfirma påtænker etablering af dansk afdeling som følge af workshop og etablering af samarbejde med INNO-X og Institut for ingeniørvidenskab. Der er indsendt netværksansøgning til AU til opstart af projektet. To koncepter udviklet i Bio- Medical Design grupperne arbejdes der videre på med henblik på at opnå proof-ofidea (POI). Virksomhedsdannelse og indsendelse af patenter afventer at er opnås POI. INNO-X støtter begge grupper med arbejdet frem mod POI. Der er tilkendegivelser fra 5 innovationsmiljøer om de gerne vil tale med grupperne igen, når der er POI. Markedspotentialet er interessant og stort for begge teams. Den ene gruppe har indgået konkret samarbejde med global virksomhed i bestræbelserne på at opnå POI. Den anden gruppe har været i dialog med virksomheder, men konceptet skal være længere før der kan etableres konkret samarbejde. Side 3

4 Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 2.1 Kontinuerlig udvikling og gennemførsel af BioMedical- Design. Seneste undervisningsplan, navne og faglige baggrunde på fellows. Der gennemføres ændringer på baggrund af feedback fra første årgang. Gruppesamarbejde lægges ind som faste dage i undervisningsplanen for at sikre at de mødes. Lean Launch Pad kommer til at fylde mere. Resultatkrav 2.2 Samarbejde og aktiviteter med eksterne partnere. Resultatkrav 2.3 Beskrivelse af adfærdsændringer i deltagernes innovations- og konceptudviklingsadfærd efter deltagelse i Bio- MedicalDesign uddannelsen. Beskrivelse af aktiviteter og samarbejder. Interview af deltagere og anden skriftlig dokumentation. Samarbejde med MidtLab om bidrag til kursusforløbet Innovationscellerne. Samarbejde med AU om Ph.d.kursus. Otherlab, et amerikansk kontraktudviklingsfirma påtænker etablering af dansk afdeling som følge af workshop og etablering af samarbejde med INNO-X og Institut for ingeniørvidenskab. Der er etableret samarbejde med Stanford, Galway, BioCat og Karolinska omkring Ph.d. studie (Ex Fellow fra vores første årgang) i behovet for innovationskompetencer i sundhedssektoren. Involvering i flere interdisciplinære forskningstiltag som der forsøges at rejse penge til. Det er endnu for tidligt at foretage en systematisk dokumentation, da det primært giver mening at se på de langsigtede effekter. Effekter på kort bane er: Hovedparten af de afsluttede deltagere bruger aktivt de tillærte metoder i deres vante job. En anvender endog metoderne i en ikke relateret branche. Alle har opnået større indsigt i, hvad de ønsker at Side 4

5 Resultatkrav 2.4 Behovsdatabase, bestående af identificerede kliniske behov. Drift og aktiv brug. Dokumentation af trafik. Mål 3 vedrørende organisering beskæftige sig med (andre opgaver i nuværende stilling eller helt nye jobfunktioner). Den udenlandske deltager er efterfølgende lykkedes med at få flere jobtilbud i danske virksomheder. Databasen er færdig i sin første version og skal nu testes af årgang 2. Der har været efterspørgsel fra 4 andre Biodesign programmer om at få adgang til at bruge databasen. Der bliver nu lavet en whitelabel løsning, som vil blive stillet til rådighed probono det første år. Hensigten er at få så meget bruger feedback at løsningen videre udvikles til en kvalitet der kan opkræves et brugergebyr for. Der har derudover været to henvendelser fra virksomheder på at få adgang til at se afdækkede kliniske behov. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Etablering af styregruppen og Mødedatoer, styregruppereferater, dagsordner. business advisory board. Resultatkrav 3.2 Ansættelse af projektleder og Etablering af og vedligeholdelse innovationsleder. CV og navn af sekretariat, og sekre- på nyansatte sendes til Regi- tariatsfunktion. on Midtjylland.. Dagsorden og mødereferat fra andet møde i styregruppen vedhæftet. Der arbejdes aktivt med at afsøge hvordan INNO-X skal refinansieres og hvad indholdet for INNO-X 2.0 skal være. Er afrapporteret sidste gang. Resultatkrav 3.3 BioMedicalDesign udviklingsprogrammet tilbydes som AU kursustilbud til virksomheder. Undervisningsplan og indhold forelægges Region Midtjylland. Er afrapporteret sidste gang. Side 5

6 Mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 4.1 Halvårlige opdateringer af Budgetskema med udgifts- og finansiering aktuelt budget Resultatkrav 4.2 Halvårsregnskaber Budgetskema med udgifts- og finansieringsbudget. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Side 6

7 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger April sep ' februar 1 marts '14 - År 20xx Total aug 2013 ' aug2014 Løn workshops og netværksaktiviteter Rejse og konference, mødeudgifter Forretningsudvikling, konsulent bistand BioMedical design Markedsføring og rekruttering Teknologi og idemodningsprojekter 0 husleje, kontorindretning, IT og tele database udvikling og implemetering Drift mv Værdiansættelse af ekstern medfinansiering Evaluering 0 Total Der er på nuværende tidspunkt ikke anvendt midler på teknologi og idemodningsprojekter, men dette vil ændre sig det næste år, hvor vi arbejder med at løfte de afsluttede BioMedical Design projekter frem til POI. På nuværende tidspunkt lader det til at vi med de fundne samarbejdspartnere vil kunne gennemføre den proces til en lav omkostning, der svarer fint overens med det allerede afsatte budget. Projektafdelingens bidrag er lån af lokaler til undervisning samt forplejning. Fremover vil vi leje os ind i Incuba mht undervisningslokale. Omkostning hertil vil ligge indenfor allerede budgetteret. Den private medfinansiering er beregnet ud fra det timeforbrug de private aktører har bidraget med til dato, med en gennemsnitlig timesats til 2000 kr (for nogle noget lavt sat for andre lidt over niveau). Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug - finansieringskilderne - fra dobbeltklik for at udfylde skemaet - resultatkontrakten Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland Side 7

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12 Opfølgning pr. 1. september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende Energi i Væksten 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Opfølgning pr. 1. marts 2015 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere