Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år."

Transkript

1 Forog tunfortes Venner REFERAT AF 8. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FORTUNFORTETS VENNER DEN 7. MAJ 2015 Nete Munk Nielsen bød velkommen. Generalforsamlingen indledes med at sognepræst Jørgen Demant holder foredraget: Dagbogsnotater fra 1. Verdenskrig. Utrolig spændende og meget levende beretning om farfarens oplevelser uden og efter 1. Verdenskrig. Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Sjølin som dirigent og Nete Munk Nielsen som referent, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen. Dorthe takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling var indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne. Ad punkt 2: Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. Jeg vil gerne starte med at understrege at Fortunfortets Venner i det forgangne år har udarbejdet en vision for fortet som vi har kaldt. Fortunfortet; Fra forfald til et lokalt aktivt kulturcenter. I denne vision gennemgår vi de anvendelsesmuligheder, vi ser for fortet. Fortet har helt klart et perspektiv indenfor skole og uddannelsesområdet, indenfor formidling af historie men også indenfor det kulturelle område ikke mindst i lokalt perspektiv. Fortet kunne helt sikkert også være interessant for nogle af de lokale virksomheder og sidst men ikke mindst vil fortet helt sikkert også kunne tiltrække en masse turister. Dette dokument skal bl.a. bruges i dialog med politikere og i sammenhæng med ansøgninger til diverse fonde og vi håber at vi med dette dokument der anviser så mange anvendelsesmuligheder for fortet kan skaffe midler til fortets istandsættelse. Derefter vil jeg mere kronologisk forsøge at fortælle om årets gang. Isteddagen 25. juli. Årsdagen for "Slaget ved Isted" d. 25. juli blev for første gang markeret ved Fortunfortet. I 1850, under Treårskrigen, fandt Danmarkshistoriens største slag sted ved byen Isted slesvig-holstenske og danske soldater kæmpede indædt mod hinanden. Sejren gik efter sigende til dansk side. Jacob Keller korpsleder af orkesteret 32. Bataillons Musikkorps havde henvendt sig til Fortunfortets Venner og spurgt om det var muligt at afholde arrangementet på Fortunfortet. Det synes vi selvfølgelig var en rigtig god ide. Programmet startede kl og varede ca. 1½ time. 32. Bataillons Musikkorps militær spillede historisk musik bestående af 1

2 marcher, soldatersange, folkesange og anden musik, der blev skrevet i tiden omkring krigen. Derudover blev der opført et drabelige slag ledsaget af affyring af 7 meget flotte og meget larmende salutkanoner, kommandoråb, geværild, signalhorn, kirkeklokker og militærtrommer. Det var en stor succes. Der var mindst 250 personer der nød en pragtfuld sommeraften ved Fortunfortet. Befæstningsdagen Befæstningsdagen 2014 var atter en rigtig dejlig dag med masser af aktiviteter for befæstningsinteresserede, almindelig nysgerrige personer og ikke mindst for børnefamilier. Selvfølgelig startede Befæstningsdagen kl med flaghejsning og trompetfanfare. Udført af vores trofaste fort trompetist Henrik Nielsen. kl og var der rundvisning på fortet, som jeg sørgede for. Atter i år var Mogens Larsen så venlig at holde en velkomsttale i forbindelse med de to rundvisninger. Kl og spiller 32. Bataillons Musikkorps militær historisk musik. Musikken var relateret til 1864 og korpsleder Jacob Keller fortalte med stor engagement om krigen startede en guidet gåtur langs Dyrehavestillingen. Det var Steen der stod for denne tur som atter i år var meget populær. I år valgte vi at lade turen starte ved Fortunfortet for at slutte ved Trepile lågen. Steen havde arrangeret en tegne og spørgeskema konkurrence for børnene. Den kom der rigtig mange fine tegninger ud af som I kan se på vores hjemmeside. Spejderne for Fortunen Gruppe sørgede for bål og snobrødsbagning i tidsrummet kl Derudover var der som sædvanlig salg af kaffe, te, sodavand og kage. Og tusind tak til alle kagebagerne. Jeres kager fik hurtigt ben at gå på. Oprydning på Fortet Bestyrelsen rettede sidste år henvendelse til kommunen for at spørge om det var i orden at Fortunfortets Venner at fjernede Fort-fremmede elementer af nyere dato såsom diverse el installationer og murværk. Efter det blev clearet med Kulturstyrelse gik bestyrelsen i gang og det var nu især Steen der svang hammer, mejsel og borehammer. Kæmpe stort og anstrengende arbejde, men det var også rigtigt sjovt og fortet er bestemt blevet flottere og mere rydeligt indvendigt. Bestyrelsen har efter dette oprydningsarbejde kontaktet Finn Lauridsen fra Lyngby-Taarbæk kommune for at spørge om kommunen ville bevilge penge til mindre små-arbejder, for herved at begrænse forfaldet af fortet inden den mere gennemgribende istandsættelse af fortet kan istandsættes. Disse små-arbejder omfatter Åbning/gennemboring af diverse afløb Forkert vinkling af gulv i flere rum i fortet rettes op ved at anlægge et betonslidelag med fald ud mod stensætningen. Kakkelovnsskorsten åbnes og påsættes ventilationshætter. Vi venter spændte på kommunens svar. Penge til fortet. 2

3 Onsdag d. 10. december fik Fortunfortets Venner overrakt kr. af Bent og Birgit Wenske Pedersens Familiefond. Den kom som en meget stor overraskelse. Fra fondens side blev der udtrykt håb om, 'at denne donation kan medvirke til, at ejeren af fortet, Lyngby-Taarbæk Kommune, og evt. andre fonde også vil hjælpe med til at redde Fortunfortet fra ruin og evig glemsel'. Fortunfortets venner kan kun støtte op om dette håb. Med så flot en donation i bagagen håber vi netop at kommunen nu vil føle sig forpligtiget til at bidrage økonomisk til fortets istandsættelse og vil samarbejde med foreningen i udfærdigelsen af fremtidige fondsansøgninger er et stort beløb, men desværre ikke nok til at bringe fortet i ordentlig stand. Så der skal søges flere penge fra andre fonde, men vi er sikre på at foreningen med det flotte beløbe fra Bent og Birgit Wenske Pedersens Familiefond i bagagen vil have nemmere ved at opnå økonomiske bevilgeringer fra andre fonde. Så atter mange mange tak til Wenske Pedersens familiefond. Denne fondsbevilling førte også til at Fortunfortets Venner kom i Lorry 1. januar Skålsten Carl foreslog ved forrige generalforsamling at skålstenen flyttes fra Dyrehaven tilbage til Fortunfortet hvor den efter sigende skulle være placeret oprindeligt. Ifølge P.V. Glob blev stenen fundet i 1917 ved anlæggelse af Fortunfortet. Men det kan jo ikke passe at Fortunfortet blev opført i Ligeledes opgiver den lokale amatørgruppen Flækken at stenen oprindeligt har ligget på Fortunfortets areal. Flækken henviste desuden til en database over oldtidsminder. Ifølge denne er stenen fredet i 1937 eller senere og stammer fra bronzealderen. Kroppedal museum skulle være ansvarlig for stenen hvorfor vi kontaktede Kroppedal museum. Kroppedal museum henviste til National museet som vi dernæst kontaktede. Museumsdirektør Flemming Kaul gennemsøgte de forskellige kilder og kom dernæst med følgende udtalelser: Første notat om stenen er fra den hvor der indkommer en telefonisk meddelelse fra folketingsmand Wulff til Nationalmuseet. Det fremgår, at en sten med skålformede fordybninger er fundet ved ingeniørernes arbejde i Fortunens indelukke. Af et resumé af en telefonsamtale senere samme dag (åbenbart på telefon Gentofte, Nordfronten Nr. 2) til folketingsmand Wulffs søn, premierløjtnant Wulff, 5. ingeniørkompagni fremgår det, at stenen er fundet ved gravning af en skyttegrav. Der bliver også skrevet lidt om stenen i Herefter bliver stenen genfundet i Det er nu chefen for 1ste pionérbataillon, der oplyser, at stenen er fundet under udgravning af et Skydeskaar for en af Fortunfortets projektører. D.v.s. det tyder på at stenen er fundet i Fortunens indelukke ved udgravning af skyttegrave eller lign. på sin nuværende plads på Mandehovedvej og nok aldrig har ligget ved selve Fortunfortet. Trappen ind til Dyrehaven. 3

4 Ved generalforsamlingen sidste år snakkede vi om forfaldet af trappen ind til Dyrehaven. Foreningen har af to omgange kontaktet kommunen bl.a. med billede dokumentation af den forfærdelige trappe. Den er faktisk blevet lavet nu. Tak til kommunen. Kontakt til Sofia Osmani og andre politikere Bestyrelsen har forsøgt at råbe lokalpolitikerne op. Steen holdt således et ca. 1½ times møde Sofia Osman i starten af september. Umiddelbart var mødet noget negativt, idet borgmesteren lagde ud med at sige at for hendes skyld kunne man godt rive Fortunfortet ned og opsætte en mindeplade..men stemningen blev dog bedre. Sofia Osmani omtalte at man regnede med at sælge nogle af Dyrehavegaards jorde op mod motorvejen og at man evt. kunne anvende nogle af de derved indtjente midler lokalt f.eks. på Fortunfortet. Men vi skulle som forening markere os bedre, skabe en vision for fortet. Bestyrelsen har derfor som tidligere omtalt udarbejdet en meget flot dokument vedr. foreningens vision for fortet. Fortunfortet; Fra forfald til et lokalt aktivt kulturcenter. Bestyrelsen har atter kontaktet Sofia Osmani, givet hende vores vision for Fortunfortet og spurgt hende om hvordan hun ser på sagen nu efter prisoverrækkelsen. Vi håber virkelig Sofia Osmani kan blive interesseret i dette. Bestyrelsen har desuden skrevet en mail til Jan Kaspersen, konservativ, byrådsmedlem, i håb om at gøre ham interesseret. Han bor jo i området. Endnu ikke hørt noget. Diverse kontakter til skoler og Vidensby Lyngby-Taarbæk Bestyrelsen repræsenteret ved Steen havde et møde med Anders Nielsen fra DTU sidst år. Han er betonekspert. Steen spurgte Anders Nielsen om DTU kunne bruge fortet til noget og om han kender nogen der kunne hjælpe med betonrenoveringen. Anders Nielsen har endnu ikke vendt tilbage. Bestyrelsen er i løbende kontakt med d.v.s. skoler og Amanda Olsen som er projektchef for åbent skole m.h.p. at fortælle dem om hvilke spændende uddannelses-perspektiver der ligger i Fortunfortet. Bestyrelsen har også kontaktet direktøren Caroline Arens for Vidensby Lyngby-Taarbæk for at oplyse hende om Fortunfortets anvendelsesmuligheder (efter en istandsættelse) for diverse virksomheder. Har endnu ikke fået nogle positive tilbagemeldinger fra Amanda Olsen og Caroline Arens. Bind II til Amtsfolderen. Steen har skrevet et bind II til den gamle kendte amtsfolder om Københavns Befæstning og kampen om parlamentarismen. Sofia Osmani skriver gerne forord. Bestyrelsen har søgt Fog, DADES og Danske bank, desværre endnu uden positiv resultat. Super spændende folder. Der ligger eksemplarer af folderen rundt omkring. Baggrunden for at Steen har kastet sig ud i dette meget store arbejde er at der er skrevet mange bøger og pjecer om Københavns Befæstning, men disse fokuserer alle primært på rent militære forhold, hvilket har en tendens til at overskygge det vigtigste, nemlig at Befæstningen 4

5 blev bygget som et resultat af det første rigtige store politiske slagsmål efter indførelsen af demokrati i Danmark. Og det er hele denne spændende tidsepoke fra enevælde til parlamentarisme som Steen beskriver i folderen. Hjemmesiden. Steen, Fortunfortets Venners Webmaster arbejder ihærdigt og utrætteligt videre på det flotte hjemmesiden; Så jeg kan kun opfordre til at I besøger siden. Der er bl.a. en meget spændende oversigt over seneste nyt og renoveringsarbejder eller mangel på samme.hvor man kan at der bliver arbejdet på sagen med at få Fortunfortet bragt i bedre stand og at man er i dialog med kommunen. Kommunes ansvar for vedligeholdelses af forterne I 2012 mødtes Fæstningskanalens Venner og Fortunfortets Venner med daværende Borgmester på Lyngbyfortet. Konklusionen på dette møde blev at forvaltningen skulle kontakte Kulturstyrelsen med det formål at få klarlagt kommunens vedligeholdelsesforpligtelser overfor de to forter i kommunen. I april 2013 kom svaret fra kulturstyrelsen Kommunen skulle sørge for: Den oprindelige beplantning med tjørn, der er etableret som en forsvarsmæssig foranstaltning, skal bevares og plejes. Færdselsarealer skal holdes slået, så arealet er fremkommeligt og slidskader undgås. Træer og buske, der kan beskadige fortidsmindet, og som ikke er en del af den oprindelige beplantning, skal fjernes. Nyopvækst af træer og buske skal holdes nede ved slåning. Graffiti og affald skal hurtigst muligt fjernes, idet det leder til yderligere hærværk på arealet. Tagrender og afdækninger skal holdes rensede og tætte, idet indtrængende vand virker nedbrydende på bygværkerne. Afdækninger over kanontårne og andre åbninger skal holdes sikre og tætte, så bygværkerne sikreres mod indtrængende regnvand. Hen over sommeren var der så overvejelser i kommunen om hvordan man skulle gribe denne sag an og kommunen besluttede at få en ekstern rådgiver til at finde frem til en egnet udbedringsmetode af forternes tilstand og få afdækket de reelle økonomiske omkostninger ved en renovering af tagrender, tag og kanontårnsafdækningen på begge forter inden man kunne tage yderligere beslutningen. COWI blev anmodet om at foretage en foranalyse af omfanget af grundsikringsarbejderne (afdække de praktiske løsningsmuligheder, vurdere omkostningerne af grundsikringsarbejderne, forslå en etapeopdeling og prioritering af arbejderne). Resultatet af COWI s undersøgelser blev forlagt økonomiudvalget d. 19. juni. Hvor det blev besluttet at oversende sagen til budgetforhandlinger for , hvor politikerne desværre ikke prioriterede at afsætte midler til Fortets istandsættelse. 5

6 Ad punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab. (vedlagt) Ole Bruun Nielsen meddelte at Fortunfortets Venner ultimo 2014 havde 50 medlemmer, plus 4 erhvervsmedlemskaber. Udgifterne består af gebyrer til banken, porto, generalforsamling. Der har i 2014 været et underskud på ca kr., men dette er ikke noget problem da foreningen har godt kr. i formue. Der laves særskilt regnskab for fondsmidlerne. Regnskabet blev godkendt. Det blev diskuteret om vi ikke skulle skaffe flere medlemmer til Fortunfortets Venner. Det blev foreslået at vi skulle arrangere en fremvisning af fortet en eftermiddag for de lokale grundejerforeningen og i den forbindelse skulle fremlægge vores vision for fortet. Det ville bestyrelsen arbejde videre på. Flere af de lokale grundejerforeninger arrangerer også årlige udflugter og det var oplagt at Fortunfortet kunne være et sådan udflugtsmål. Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for private personer og erhvervsvirksomheder forblev uændret på h.h.v. 100 kr. og 500 kr. Forslaget blev godkendt. Ad punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ifølge vedtægterne er to bestyrelsesmedlemmer på valg i år. På valg er Peter Bo og Hans Jørgen. Begge ønsker at genopstille. Ole ønsker ikke at fortsætte som kommunens repræsentant i bestyrelsen, idet han ikke længere har noget med ejendomsområdet at gøre... Kommunen har ikke pt. et ønske om at udpege en anden repræsentant, hvorfor der er en bestyrelsespost ledig. Ole Bruun stiller meget gerne op til bestyrelsen. D.v.s. Peter Bo, Hans Jørgen ønsker at genopstille og Ole er på valg til bestyrelsen. Peter Bo og Hans Jørgen blev genvalg og Ole blev valgt. Ad punkt 6: Valg af suppleant Dorte Sjølin og Grethe Steenstrup Nielsen blev genvalgt til suppleant til h.h.v. første og anden suppleant. Ad punkt 7: Valg af revisor Carl Kjeldsen ønskede ikke at genopstille. Kenneth Bune Trust opstiller op blev valgt. Ad punkt 8. Indkomne forslag. Stillet af Carl og Jakob Kjeldsen. Spejderhytten ved Fortet udstykkes i to grunde og sælges. Indtægten gå ubeskåret til Fortets vedligeholdelse. Hvis vagthytten fortsat skal benyttes skal denne flyttes ind på fortets område. Ole Bruun fortalte at hytten er fortidsmindefredet og at der er en lokalplan der forhindrer udstykning og bebyggelse. 6

7 Der blev stemt om bestyrelsen skulle gå videre med forslaget og det var der ikke flertal for. Stillet af Finn Jensen. Livslangt medlemskab til 500 kr, bestyrelsen anser ikke dette for rentabelt for foreningen og anbefaler ikke dette. Der var ikke tilslutning til dette forslag blandt deltagerne. Forslag til vedtægtsændringer er stillet af bestyrelsen og udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag til ændring af 2 og 13 blev vedtaget, hvorimod forslag til 7 blev diskuteret længe om dernæst ændret til følgende som blev vedtaget. 7:Tegningsregler og hæftelse o Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr tegnes foreningen dog af formanden, kassereren og mindst et bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen må ikke optage lån og foreningen indgå aftaler som overstiger deres aktiver. o Stk 2. Fortunfortets Venner hæfter kun for sine forpligtelser med sin aktiver. Hverken bestyrelsen eller andre medlemmer af Fortunfortets Venner hæfter personligt for foreningens forpligtelser. Ad punkt 9: Evt. Husk at vi d. 31 maj har en tur til Garderhøjfortet. Sidste frist for tilmelding er 15 maj. Der blev foreslået at vi søgte ydelser hos mindre entreprenører f.eks. hos Nordkysten Dræn eller Petri Haugsted. Bestyrelsen går videre med dette. Generalforsamlingen sluttede ca. kl

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling Side 1 af 8 REFERAT Emne: Ordinær generalforsamling Mødeleder: Dirigent Carsten Carstensen Referent: Brian Marcussen Dato: Torsdag den 27. februar 2014 Tidsrum: 20.00 21.00 Sted: Tinglev hallen, Nørremarken,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere