side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.06.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 264. Budget Kerteminde Jollehavn - Ansøgning om tilskud til Sankt Hans bål Ansøgninger om tilskud til arrangenmenter i 2. hvalvår Principper for fordeling af Græsrodspulje Ansøgning om støtte til "Åbent Hindsholm 2012" Frivillig Fredag Regnskab Cafe Timeout Regnskab Kertemindehallens Cafe Fjord og Bæltcentret Kerteminde - årsregnskab Meddelelser og orientering Punkter på lukket møde:

3 side Budget S01 sagsnr I henhold til budgetplanen for budgetlægning fortsætter fagudvalgenes arbejde med budgettet for A. Spareforslag Økonomiudvalget har på mødet 14. februar 2012 besluttet at der skal udarbejdes et spare- og omstillingskatalog svarende til 60 mio. kr., som skal danne grundlag for de politiske prioriteringer. Opgaven er fordelt således på de enkelte udvalgsområder: Beløb i mio. kr. og 2013 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr *) Reduktionsmål = 6,4% Børn- og Skoleudvalget 407,3-26,1 Kultur- og Fritidsudvalget 34,7-2,2 Ældre- og Handicapudvalget 297,7-19,1 Arbejdsmarkedsudvalget 17 stk. 4-udvalg 7,3-0,5 Miljø- og Teknikudvalget 42,1-2,7 Økonomiudvalget 148,4-9,5 I alt 937,5-60,0 * ) Samtlige serviceudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 5.07 og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Frem til budgetseminaret den 24. maj 2012 er der udarbejdet forslag som har en samlet virkning på godt 59,4 mio. kr. i 2013 og stigende til 71,2 mio. kr. i Dermed er opgaven med at finde spareforslag for 60 mio. kr. indtil videre løst. En række strukturforslag skal imidlertid detailberegnes frem til næste budgetseminar i august måned. Det gælder såvel driftsbesparelser som afledte anlægsinvesteringer. Der har været forhandlinger mellem de politiske partier resultatet heraf er bl.a. aftale om strukturændringer og at spareforslag for 34,5 mio. kr. i 2013 og stigende til 46,0 mio. kr. i 2016 er sendt i høring hos høringsberettigede. Fristen for tilbagemelding er Af de spareforslag som er sendt i høring er der enighed om spareforslag for 29,9 mio. kr. i 2013 og stigende til 39,5 mio. i De øvrige spareforslag er benævnt uenig. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Færdiggørelse af de udvalgte og øvrige spareforslag. Bilag: Aftale om strukturændringer. Samlet oversigt alle forslag som er udsendt til høring B. Tekniske korrektioner Ifølge budgetplanen sker opstart på det tekniske basisbudget bl.a. på grundlag af Korrektion for aktuelle teknisk/administrative ændringer jf. gældende retningslinjer. Tekniske korrektioner omfatter fx nye pris- og lønskøn, konsekvens af nye love, afledte konsekvenser

4 side 4 af byrådsbeslutninger, konsekvens af befolkningsudvikling, konsekvens af ændring i antal personer/klienter, kalkulatoriske budgetbeløb, renter, finansforskydninger, lån og finansiering samt konsekvens af rettelser vedrørende Budget- og regnskabssystem for kommuner. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Status på hvilke konkrete tekniske korrektioner der er indregnet i budgetforslaget siden 2. budgetseminar den 24. maj 2012 og hvilke korrektioner, der skal indarbejdes. Bilag: Oversigt over de tekniske ændringer som er indarbejdet status 2. budgetseminar C. Strukturændringsforslag udover Spareforslag På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Status på eventuelle strukturændringsforslag, der er ikke indgår i punkt A. Forslagene skal foreligge til næste budgetseminar i august. D. Nye ønsker På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Stillingtagen til eventuelle nye ønsker til budget E. Anlægsbudget Det videre arbejde med anlægsbudget/investeringsoversigt afventer økonomiforhandlingerne i juni måned 2012 mellem regeringen og KL. Økonomiudvalget indstiller af fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til de nævnte punkter A D. Bilag: Aftale om strukturændringer af PDF dok.id Oversigt over de tekniske ændringer - status 2. budgetseminar PDF Samlet oversigt - alle forslag - forhandlingsresultat PDF. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 264: Punktet drøftet. Der kom ikke yderligere forslag til budgetdrøftelserne.

5 side Kerteminde Jollehavn - Ansøgning om tilskud til Sankt Hans bål sagsnr Kerteminde Jollehavn ønsker at fungere som samlingspunkt for Kertemindes beboere og gæster. Jollehavnen vil på denne baggrund lave Sankt Hans bål på Sydstranden i Kerteminde, hvor der vil være sammenkomst med fællesspisning. Økonomi: Der søges om tilskud på 5000 kr. til afholdelse af arrangementet. Tilskuddet skal anvendes til omkostninger til etablering af bål og fjernelse af bålrester. Kultur- og Fritidsudvalget finansierer årligt et Skt. Hansbål 4 steder i kommunen (Nordstranden, Munkebo Bakke, Boldbanerne i Birkende og Grønvangen i Langeskov). Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til om ansøgningen skal behandles sammen med de øvrige ansøgninger om kulturelle aktiviteter. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 265: Ansøgningen kan ikke imødekommes Ansøgninger om tilskud til arrangenmenter i 2. hvalvår G01 sagsnr Ansøgningsfristen for ansøgninger om tilskud og underskudsgarantier vedr. arrangementer, der afholdes i 2. halvår 2012 er nu udløbet. Der er indkommet 8 ansøgninger. 1. Herregaardsspillene ansøgning kulturelle arrangementer Herregaardsspillene søger om tilskud i forbindelse med opførelse af teaterforestillingen Elskovs Gækkeri på Ulriksholm Slot i Kølstrup fra den 7. til 10. august Det medsendte budget viser et forventet underskud på kr. Der søges derfor specifikt tilskud til indkøb af TeaFlex-podier for forbedring af publikumsforholdene 2000 kr. stk. x 6 moduler = kr.

6 side 6 2. Sommerviking Ladby Og Bytoften 2012 Vikingemuseet Ladby søger om tilskud til gennemførelse af sommeraktiviteten Sommerviking for ferieramte børn i Der søges tilskud til begge aktiviteter på i alt kr. Det medsendte budget fordeler sig på to lokaliteter. a. Sommerviking i Ladby er en aktivitet for børn tre hverdage i ugerne 28, 29 og 30 hvor der kan deltages en time eller hele dagen med forskellige vikingeaktiviteter. Der forventes en indtægt i deltagerbetaling på 3000 kroner. Udgifter på kr. til materiale og løn i 9 dage. b. Sommerviking i Bytoften er en aktivitet i uge 32 på 2 x 1 døgn, hvor børn med et døgnophold på egen krop, kan opleve hvordan vikingernes hverdag var med, at slå ild, hugge brænde, kværne korn og meget andet. Der forventes en indtægt i deltagerbetaling på 2000 kroner. Udgifter på kroner til materiale, mad og løn i 4 dage. 3. Munkebo Gymnastikforening ansøgning om støtte til Gymnastikskole Juli 2012 Munkebo Gymnastikforening ønsker at afholde gymnastikskole i Munkebo Idrætscenter den juli 2012 for drenge og piger i kommunen i alderen 6-12 år. Formålet er, at fremme det sociale engagement blandt børn i Kerteminde Kommune samt præsentere foreningens aktiviteter for potentielt nye udøvere. Arrangementet planlægges i samarbejde med DGI og med hjælp fra deres frivillige instruktører. Der søges om tilskud til dækning af omkostningerne til deltagernes fortæring i tre dage: 60 deltagere x 30 kr. pr. dag x 3 dage = kr. 4. Kerteminde Vandski Klub tilskud til nyt udstyr/50 års jubilæum Kerteminde Vandski Klub ønsker i anledning af 50 års jubilæum den 9. juni 2012 at udskifte udstyr, som er slidt op. Klubben er en lille meget aktiv og rummelig forening, der samarbejder med skoler, institutioner, forbund med flere. Klubben er en lille forening, der kæmper år efter år for overlevelse. Kerteminde Vandski klub er meget synlige på det danske vandski-landskort og har gode projekter i gang i samarbejde med Dansk Vandski & Wakeboard Forbund og DIF. Udstyr, der ønskes støtte til: Nyt juniorudstyr ( ski, liner, brugt trickski) kroner, ny handicapvenlig startbro kr. (de bygger selv), da deres kørestolsbrugere har svært ved at komme til den nuværende, ny flagstang med beslag kroner. Der søges tilskud til i alt kr. 5. Kerteminde Musikskole tilskud til projektet Miks to verdner Kerteminde Musikskole gennemførte i efteråret 2011 projektet Miks to verdner. Projektet var en kæmpe succes. På baggrund af denne succes ønskes Kerteminde Musikskole at afvikle endnu et Miks to verdner - Part 2 i efteråret Projektet indeholder et undervisningsforløb, sammenspilsweekend for ca. 50 af skolens begynder- og mellemstadieelever og afsluttes med offentlig koncert på Sortekilde samt 3 af kommunens plejecentre. Det samlede budget i 2011 var kr. Der søges om tilskud til projektet på kr. 6. Tilskud til Kerteminde dage 2012 Lene Bjerregaard søger på vegne af arrangørgruppen fra Kerteminde Biblioteks Venner, Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd samt Dansk Kvindesamfund om tilskud til aktiviteten Kertemindedage Kertemindedage er et 4-dages kulturelt arrangement, der løber fra d. 13. til 16. september Formålet er at skabe rum for refleksion fordybelse og at blive inspireret og opdage nye sider af tilværelsen. Temaet for dette års Kertemindedage er

7 side 7 Længsel. Kertemindedage indeholder højskole-lignende programpunkter af meget forskellig karakter. Arrangementet foregår på forskellige lokaliteter i Kerteminde, f.eks. den gamle byrådssal (sang / foredrag), i valgmenighedskirken (sang) på Johannes Larsen Museet (koncert) m.m.. Det fremsendte budget viser udgiftsposter for kr. Af budgettet fremgår det, at kr. forventes som indtægt fra arrangementerne. Der ydes økonomisk støtte fra Kerteminde - Drigstrup Menighedsråd på kr. og fra Kerteminde Biblioteks Venner på kr. samt evt kr. til underskudsdækning. Der søges om tilskud til arrangementet på kr. Såfremt dette ikke kan bevilges, søges der om en underskudsgaranti på kr. 7. Hindsholm Musikforenings Orkester underskudsgaranti til nytårskoncert 2013 Hindsholm Musikforenings Orkester ansøger om underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af den årlige nytårskoncert den 13. januar Det medsendte budget viser balance mellem indtægter og udgifter, men foreningen oplyser, at der i forhold til tidligere år er kommet yderligere udgifter til stole, lyd og klargøring af hallen. Foreningen oplyser, at entréindtægter er behæftes med nogen usikkerhed. Derfor ønsker foreningen at søge om en underskudsgaranti på kr. Og der søges om tilskud til yderligere udgifter på kr. Hindsholm Musikforenings Orkester har de senere år fået bevilget underskudsgaranti til arrangementet. I 2010 gav koncerten overskud hvorfor underskudsgarantien ikke blev brugt. I 2011 viste regnskabet et underskud på 761,25 kr., som blev dækket af underskudsgarantien. 8. Hindsholm Fritidsring, Dalby Forsamlingshus og Hindsholmscenen Underskudsgaranti jubilæumskoncert 2013 Hindsholm Fritidsring, Dalby Forsamlingshus og Hindsholmscenen har indsendt ansøgning om underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af jubilæumskoncert den 26. januar Det medsendte budget viser et forventet underskud på 900 kr. Der søges om underskudsgaranti på kr. Økonomi: Ansøgt Konto Kulturelle tilskud saldo pr kr. 1. Herregaardsspillene Elskovs Gækkeri på Ulriksholm Vikingemuseet Ladby Sommerviking Munkebo Gymnastikforening Gymnastikskolen Kerteminde Vandskiklub 50 års jubilæum Kerteminde Musikskole Miks to verdner part Kerteminde dage underskudsgaranti Anbefalet I alt 2012 arrangementer 2. halvår Hindsholm Musikforenings Orkester Nytårskoncert Underskudsgaranti & Tilskud 8. Hindsholm Fritidsring - Underskudsgaranti Jubilæumskoncert Ansøgt Anbefalet I alt 2013 arrangementer

8 side 8 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de indkomne ansøgninger og fordeling af de resterende midler. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 266: 2. Vikingemuseet Ladby, 3. Munkebo Gymnastikforening og 5. Kerteminde Musikskole: Ansøgningen imødekommet. 1. Herregårdsspillene: Ansøgningen kan ikke imødekommes, da tilskud ikke kan gives inden for kommunalfuldmagten. 4. Kerteminde Vandskiklub blev bevilget kr. til børn- og ungearrangement Hindsholm Musikforening og Hindsholm Fritidsring: Ansøgning om underskudsgaranti bevilget under forudsætning af, at budget 2013 giver mulighed herfor. 6. Kerteminde Dage: Ansøgningen kan ikke imødekommes, da budgettet ikke giver mulighed herfor Principper for fordeling af Græsrodspulje G01 sagsnr Byrådet bevilgede på dets møde den 26. april 2012 et beløb på kr. til en græsrodspulje i 2012 og kr. til uddeling i Kommissoriet for græsrodspuljen er fastlagt således: En græsrodspulje til støtte for mindre projekter. Puljen skal kunne søges af frivillige, foreninger så vel som individuelle grupper af borgere, der vil igangsætte aktiviteter eller anlæg, som gør Kerteminde Kommune til et bedre sted at bo. Eksempelvis kan nævnes foreningsdrevne ferieaktiviteter eller landsbyinitiativer, der gavner livet på landet. Det vil være et krav at projekterne medfinansieres af frivillig arbejdskraft, og der vil blive set positivt på, at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering i form af eksempelvis LAGmidler. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget 1. tager orienteringen om kommissorium til efterretning 2. uddeler midlerne løbende efter ansøgning 3. drøfter øvrige principper for uddeling af midler fra puljen Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 267: Udvalget ønsker følgende kriterier indarbejdet: - max. beløb sættes til kr. - børn- og ungeaktiviteter prioriteres. - kulturelle og fritidsmæssige forhold prioriteres.

9 side Ansøgning om støtte til "Åbent Hindsholm 2012" sagsnr Steen Hjorth fra Åbent Hindsholm 2012 ansøger i brev af 14. marts om tilskud til opbakning omkring deres projekt. Projektets formål er at markedsføre Hindsholm som bosætningssted, således at flere borgere ønsker at bosætte sig i området. Åbent Hindsholm afholdes som event lørdag den 16. juni. Projektet består af landsbyseminar, markedsføring gennem materialer, tryksager. Projektet støttes desuden af Kerteminde Landsbyråd, Mesinge Sogns Lokalråd og Dalby Lokalråd. Der er desuden søgt om sponsorater fra lokale virksomheder. De samlede omkostninger til projektet forventes at være i størrelsesordenen kr. Ansøgningen forventes at ligge inden for rammerne af græsrodspuljen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om projektet skal støttes og i givet fald med hvor meget. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 268: Formanden blev bemyndiget til at forhandle et tilskudsbeløb til arrangement Frivillig Fredag G01 sagsnr Frivillighedsdagen, Frivillig Fredag, afholdes i år fredag den 28. september En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreninger og forvaltningen har afholdt møde om afholdelse af arrangementer i løbet af ugen samt på selve frivilligdagen. Der fremkom følgende forslag til program:

10 side 10 Foreninger holder åbent hus i ugen op til fredag, den 28. september, på dage, hvor den enkelte forening i forvejen har aktiviteter Foreningsplads i hvert bycenter med mulighed for opstilling af fx oppustelig boldbane, opvisningsplads Spejderne har aktiviteter i hver af de store byer (fx bål, telt, pandekagebagning) fordelt over ugens dage Evalueringsmøde for eventmagere på Johannes Larsen Museet Bolddag for de små klasser i idræts- og skolehaller Uddeling af pulje fra bevaringsforeningen Stolegymnastik Fest for de frivillige i foreninger med foredrag/underholdning, spisning, musik. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til det indholdsmæssige i programmet samt drøfter og beslutter en udgiftsramme. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 269: Orientering taget til efterretning Regnskab Cafe Timeout G01 sagsnr Miljø- og Kulturforvaltningen har den 5. juni 2012 modtaget regnskab fra Cafe Timeout, Munkebo Idrætscenter v/forpagter Eva Sejdelin. Regnskabet udviser et overskud på kr. hvilket betragtes som marginalt, på trods af et bedre resultat end i I 2011 ophørte Cafe Timeout forpagtningen af Cafedrift i Kerteminde Idrætscenter, hvorved omsætningen faldt med samtidig fald lønomkostningerne. Der er dog fortsat udfordringer i den daglige drift i Munkebo Idrætscenter med hensyn til lønomkostninger, blandt andet på grund af de mange åbningstimer i Idrætscentret. Fokusområder i 2012 er en fortsat reduktion af lønomkostninger, mersalg samt en eller flere menuer. Endvidere vil der være fokus på driften af bowlingcentret i Munkebo Idrætscenter, der pr indgår i forpagtningsaftalen. Forpagtningsaftale: For forpagtningsaftalen gælder, at såfremt nettofortjenesten udgør mere end kr. skal der betales 25% af den overskydende nettofortjeneste i forpagtningsafgift til Kerteminde Kommune.

11 side 11 For året 2011 skal der ikke afregnes forpagtningsafgift. Regnskabet er vedlagt sagen Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 270: Taget til efterretning Regnskab Kertemindehallens Cafe G01 sagsnr Miljø- og Kulturforvaltningen har den 1. juni 2012 modtaget regnskab fra Kertemindehallens Cafe v/forpagter Solvej Brønk for perioden 20/ til 31/ Regnskabet udviser første år et overskud på kr. Forpagtningsaftale Aftalen er indgået pr. 1. september For forpagtningsaftalen gælder, at såfremt nettofortjenesten udgør mere end skal der betales 25% af den overskydende nettofortjeneste i forpagtningsafgift til Kerteminde Kommune. For året 2011 skal der ikke afregnes forpagtningsafgift Regnskabet er vedlagt sagen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 271: Taget til efterretning.

12 side Fjord og Bæltcentret Kerteminde - årsregnskab sagsnr I henhold til samarbejdsaftale mellem Fjord- og Bæltcentret og Kerteminde Kommune, har Drifts- og Ejendomsfonden for Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde den 1. juni 2011, fremsendt årsregnskaber for Årsregnskaberne er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab og er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven Året resultat Driftsfonden for Fjord- og Bæltcentret viser et underskud på kr. Ejendomsfonden for Fjord- og Bæltcentret viser et overskud på kr. Resultatet for Driftsfonden betragtes som værende meget utilfredsstillende. Underskuddet er blandt andet opstået ved en væsentlig forøgelse af varelager af salgsvarer til butikken, fra en beholdning på 517 t.kr. i 2010 til t.kr. i Ledelsen forventer et overskud for Driftsfonden i 2012 Resultatet for Ejendomsfonden betragtes som værende tilfredsstillende Det fremgår af revisionspåtegning af 22. maj 2012, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Årsregnskaberne er godkendt af Fjord- og Bæltcentrets bestyrelse den 22. maj Årsregnskaber 2011 samt Årsrapport 2011 er vedlagt sagen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskaberne til efterretning og videresender regnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 272: Taget til efterretning. Oversendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd Meddelelser og orientering

13 side G01 sagsnr Munkebo Spejderne 2. Conventus 3. Årsberetning fra Kerteminde Musikskole 4. Spil Dansk Dag 5. Kunst fra Viggo Salting Til orientering Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 273: Taget til efterretning.

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 12.03.2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Tilgår pressen side 2 Janjan Hovgaard havde meldt afbud til punkt nr. 552. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere