side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.06.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 264. Budget Kerteminde Jollehavn - Ansøgning om tilskud til Sankt Hans bål Ansøgninger om tilskud til arrangenmenter i 2. hvalvår Principper for fordeling af Græsrodspulje Ansøgning om støtte til "Åbent Hindsholm 2012" Frivillig Fredag Regnskab Cafe Timeout Regnskab Kertemindehallens Cafe Fjord og Bæltcentret Kerteminde - årsregnskab Meddelelser og orientering Punkter på lukket møde:

3 side Budget S01 sagsnr I henhold til budgetplanen for budgetlægning fortsætter fagudvalgenes arbejde med budgettet for A. Spareforslag Økonomiudvalget har på mødet 14. februar 2012 besluttet at der skal udarbejdes et spare- og omstillingskatalog svarende til 60 mio. kr., som skal danne grundlag for de politiske prioriteringer. Opgaven er fordelt således på de enkelte udvalgsområder: Beløb i mio. kr. og 2013 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr *) Reduktionsmål = 6,4% Børn- og Skoleudvalget 407,3-26,1 Kultur- og Fritidsudvalget 34,7-2,2 Ældre- og Handicapudvalget 297,7-19,1 Arbejdsmarkedsudvalget 17 stk. 4-udvalg 7,3-0,5 Miljø- og Teknikudvalget 42,1-2,7 Økonomiudvalget 148,4-9,5 I alt 937,5-60,0 * ) Samtlige serviceudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 5.07 og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Frem til budgetseminaret den 24. maj 2012 er der udarbejdet forslag som har en samlet virkning på godt 59,4 mio. kr. i 2013 og stigende til 71,2 mio. kr. i Dermed er opgaven med at finde spareforslag for 60 mio. kr. indtil videre løst. En række strukturforslag skal imidlertid detailberegnes frem til næste budgetseminar i august måned. Det gælder såvel driftsbesparelser som afledte anlægsinvesteringer. Der har været forhandlinger mellem de politiske partier resultatet heraf er bl.a. aftale om strukturændringer og at spareforslag for 34,5 mio. kr. i 2013 og stigende til 46,0 mio. kr. i 2016 er sendt i høring hos høringsberettigede. Fristen for tilbagemelding er Af de spareforslag som er sendt i høring er der enighed om spareforslag for 29,9 mio. kr. i 2013 og stigende til 39,5 mio. i De øvrige spareforslag er benævnt uenig. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Færdiggørelse af de udvalgte og øvrige spareforslag. Bilag: Aftale om strukturændringer. Samlet oversigt alle forslag som er udsendt til høring B. Tekniske korrektioner Ifølge budgetplanen sker opstart på det tekniske basisbudget bl.a. på grundlag af Korrektion for aktuelle teknisk/administrative ændringer jf. gældende retningslinjer. Tekniske korrektioner omfatter fx nye pris- og lønskøn, konsekvens af nye love, afledte konsekvenser

4 side 4 af byrådsbeslutninger, konsekvens af befolkningsudvikling, konsekvens af ændring i antal personer/klienter, kalkulatoriske budgetbeløb, renter, finansforskydninger, lån og finansiering samt konsekvens af rettelser vedrørende Budget- og regnskabssystem for kommuner. På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Status på hvilke konkrete tekniske korrektioner der er indregnet i budgetforslaget siden 2. budgetseminar den 24. maj 2012 og hvilke korrektioner, der skal indarbejdes. Bilag: Oversigt over de tekniske ændringer som er indarbejdet status 2. budgetseminar C. Strukturændringsforslag udover Spareforslag På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Status på eventuelle strukturændringsforslag, der er ikke indgår i punkt A. Forslagene skal foreligge til næste budgetseminar i august. D. Nye ønsker På fagudvalgets møde i juni 2012 sker der: Stillingtagen til eventuelle nye ønsker til budget E. Anlægsbudget Det videre arbejde med anlægsbudget/investeringsoversigt afventer økonomiforhandlingerne i juni måned 2012 mellem regeringen og KL. Økonomiudvalget indstiller af fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til de nævnte punkter A D. Bilag: Aftale om strukturændringer af PDF dok.id Oversigt over de tekniske ændringer - status 2. budgetseminar PDF Samlet oversigt - alle forslag - forhandlingsresultat PDF. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 264: Punktet drøftet. Der kom ikke yderligere forslag til budgetdrøftelserne.

5 side Kerteminde Jollehavn - Ansøgning om tilskud til Sankt Hans bål sagsnr Kerteminde Jollehavn ønsker at fungere som samlingspunkt for Kertemindes beboere og gæster. Jollehavnen vil på denne baggrund lave Sankt Hans bål på Sydstranden i Kerteminde, hvor der vil være sammenkomst med fællesspisning. Økonomi: Der søges om tilskud på 5000 kr. til afholdelse af arrangementet. Tilskuddet skal anvendes til omkostninger til etablering af bål og fjernelse af bålrester. Kultur- og Fritidsudvalget finansierer årligt et Skt. Hansbål 4 steder i kommunen (Nordstranden, Munkebo Bakke, Boldbanerne i Birkende og Grønvangen i Langeskov). Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til om ansøgningen skal behandles sammen med de øvrige ansøgninger om kulturelle aktiviteter. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 265: Ansøgningen kan ikke imødekommes Ansøgninger om tilskud til arrangenmenter i 2. hvalvår G01 sagsnr Ansøgningsfristen for ansøgninger om tilskud og underskudsgarantier vedr. arrangementer, der afholdes i 2. halvår 2012 er nu udløbet. Der er indkommet 8 ansøgninger. 1. Herregaardsspillene ansøgning kulturelle arrangementer Herregaardsspillene søger om tilskud i forbindelse med opførelse af teaterforestillingen Elskovs Gækkeri på Ulriksholm Slot i Kølstrup fra den 7. til 10. august Det medsendte budget viser et forventet underskud på kr. Der søges derfor specifikt tilskud til indkøb af TeaFlex-podier for forbedring af publikumsforholdene 2000 kr. stk. x 6 moduler = kr.

6 side 6 2. Sommerviking Ladby Og Bytoften 2012 Vikingemuseet Ladby søger om tilskud til gennemførelse af sommeraktiviteten Sommerviking for ferieramte børn i Der søges tilskud til begge aktiviteter på i alt kr. Det medsendte budget fordeler sig på to lokaliteter. a. Sommerviking i Ladby er en aktivitet for børn tre hverdage i ugerne 28, 29 og 30 hvor der kan deltages en time eller hele dagen med forskellige vikingeaktiviteter. Der forventes en indtægt i deltagerbetaling på 3000 kroner. Udgifter på kr. til materiale og løn i 9 dage. b. Sommerviking i Bytoften er en aktivitet i uge 32 på 2 x 1 døgn, hvor børn med et døgnophold på egen krop, kan opleve hvordan vikingernes hverdag var med, at slå ild, hugge brænde, kværne korn og meget andet. Der forventes en indtægt i deltagerbetaling på 2000 kroner. Udgifter på kroner til materiale, mad og løn i 4 dage. 3. Munkebo Gymnastikforening ansøgning om støtte til Gymnastikskole Juli 2012 Munkebo Gymnastikforening ønsker at afholde gymnastikskole i Munkebo Idrætscenter den juli 2012 for drenge og piger i kommunen i alderen 6-12 år. Formålet er, at fremme det sociale engagement blandt børn i Kerteminde Kommune samt præsentere foreningens aktiviteter for potentielt nye udøvere. Arrangementet planlægges i samarbejde med DGI og med hjælp fra deres frivillige instruktører. Der søges om tilskud til dækning af omkostningerne til deltagernes fortæring i tre dage: 60 deltagere x 30 kr. pr. dag x 3 dage = kr. 4. Kerteminde Vandski Klub tilskud til nyt udstyr/50 års jubilæum Kerteminde Vandski Klub ønsker i anledning af 50 års jubilæum den 9. juni 2012 at udskifte udstyr, som er slidt op. Klubben er en lille meget aktiv og rummelig forening, der samarbejder med skoler, institutioner, forbund med flere. Klubben er en lille forening, der kæmper år efter år for overlevelse. Kerteminde Vandski klub er meget synlige på det danske vandski-landskort og har gode projekter i gang i samarbejde med Dansk Vandski & Wakeboard Forbund og DIF. Udstyr, der ønskes støtte til: Nyt juniorudstyr ( ski, liner, brugt trickski) kroner, ny handicapvenlig startbro kr. (de bygger selv), da deres kørestolsbrugere har svært ved at komme til den nuværende, ny flagstang med beslag kroner. Der søges tilskud til i alt kr. 5. Kerteminde Musikskole tilskud til projektet Miks to verdner Kerteminde Musikskole gennemførte i efteråret 2011 projektet Miks to verdner. Projektet var en kæmpe succes. På baggrund af denne succes ønskes Kerteminde Musikskole at afvikle endnu et Miks to verdner - Part 2 i efteråret Projektet indeholder et undervisningsforløb, sammenspilsweekend for ca. 50 af skolens begynder- og mellemstadieelever og afsluttes med offentlig koncert på Sortekilde samt 3 af kommunens plejecentre. Det samlede budget i 2011 var kr. Der søges om tilskud til projektet på kr. 6. Tilskud til Kerteminde dage 2012 Lene Bjerregaard søger på vegne af arrangørgruppen fra Kerteminde Biblioteks Venner, Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd samt Dansk Kvindesamfund om tilskud til aktiviteten Kertemindedage Kertemindedage er et 4-dages kulturelt arrangement, der løber fra d. 13. til 16. september Formålet er at skabe rum for refleksion fordybelse og at blive inspireret og opdage nye sider af tilværelsen. Temaet for dette års Kertemindedage er

7 side 7 Længsel. Kertemindedage indeholder højskole-lignende programpunkter af meget forskellig karakter. Arrangementet foregår på forskellige lokaliteter i Kerteminde, f.eks. den gamle byrådssal (sang / foredrag), i valgmenighedskirken (sang) på Johannes Larsen Museet (koncert) m.m.. Det fremsendte budget viser udgiftsposter for kr. Af budgettet fremgår det, at kr. forventes som indtægt fra arrangementerne. Der ydes økonomisk støtte fra Kerteminde - Drigstrup Menighedsråd på kr. og fra Kerteminde Biblioteks Venner på kr. samt evt kr. til underskudsdækning. Der søges om tilskud til arrangementet på kr. Såfremt dette ikke kan bevilges, søges der om en underskudsgaranti på kr. 7. Hindsholm Musikforenings Orkester underskudsgaranti til nytårskoncert 2013 Hindsholm Musikforenings Orkester ansøger om underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af den årlige nytårskoncert den 13. januar Det medsendte budget viser balance mellem indtægter og udgifter, men foreningen oplyser, at der i forhold til tidligere år er kommet yderligere udgifter til stole, lyd og klargøring af hallen. Foreningen oplyser, at entréindtægter er behæftes med nogen usikkerhed. Derfor ønsker foreningen at søge om en underskudsgaranti på kr. Og der søges om tilskud til yderligere udgifter på kr. Hindsholm Musikforenings Orkester har de senere år fået bevilget underskudsgaranti til arrangementet. I 2010 gav koncerten overskud hvorfor underskudsgarantien ikke blev brugt. I 2011 viste regnskabet et underskud på 761,25 kr., som blev dækket af underskudsgarantien. 8. Hindsholm Fritidsring, Dalby Forsamlingshus og Hindsholmscenen Underskudsgaranti jubilæumskoncert 2013 Hindsholm Fritidsring, Dalby Forsamlingshus og Hindsholmscenen har indsendt ansøgning om underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af jubilæumskoncert den 26. januar Det medsendte budget viser et forventet underskud på 900 kr. Der søges om underskudsgaranti på kr. Økonomi: Ansøgt Konto Kulturelle tilskud saldo pr kr. 1. Herregaardsspillene Elskovs Gækkeri på Ulriksholm Vikingemuseet Ladby Sommerviking Munkebo Gymnastikforening Gymnastikskolen Kerteminde Vandskiklub 50 års jubilæum Kerteminde Musikskole Miks to verdner part Kerteminde dage underskudsgaranti Anbefalet I alt 2012 arrangementer 2. halvår Hindsholm Musikforenings Orkester Nytårskoncert Underskudsgaranti & Tilskud 8. Hindsholm Fritidsring - Underskudsgaranti Jubilæumskoncert Ansøgt Anbefalet I alt 2013 arrangementer

8 side 8 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de indkomne ansøgninger og fordeling af de resterende midler. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 266: 2. Vikingemuseet Ladby, 3. Munkebo Gymnastikforening og 5. Kerteminde Musikskole: Ansøgningen imødekommet. 1. Herregårdsspillene: Ansøgningen kan ikke imødekommes, da tilskud ikke kan gives inden for kommunalfuldmagten. 4. Kerteminde Vandskiklub blev bevilget kr. til børn- og ungearrangement Hindsholm Musikforening og Hindsholm Fritidsring: Ansøgning om underskudsgaranti bevilget under forudsætning af, at budget 2013 giver mulighed herfor. 6. Kerteminde Dage: Ansøgningen kan ikke imødekommes, da budgettet ikke giver mulighed herfor Principper for fordeling af Græsrodspulje G01 sagsnr Byrådet bevilgede på dets møde den 26. april 2012 et beløb på kr. til en græsrodspulje i 2012 og kr. til uddeling i Kommissoriet for græsrodspuljen er fastlagt således: En græsrodspulje til støtte for mindre projekter. Puljen skal kunne søges af frivillige, foreninger så vel som individuelle grupper af borgere, der vil igangsætte aktiviteter eller anlæg, som gør Kerteminde Kommune til et bedre sted at bo. Eksempelvis kan nævnes foreningsdrevne ferieaktiviteter eller landsbyinitiativer, der gavner livet på landet. Det vil være et krav at projekterne medfinansieres af frivillig arbejdskraft, og der vil blive set positivt på, at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering i form af eksempelvis LAGmidler. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget 1. tager orienteringen om kommissorium til efterretning 2. uddeler midlerne løbende efter ansøgning 3. drøfter øvrige principper for uddeling af midler fra puljen Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 267: Udvalget ønsker følgende kriterier indarbejdet: - max. beløb sættes til kr. - børn- og ungeaktiviteter prioriteres. - kulturelle og fritidsmæssige forhold prioriteres.

9 side Ansøgning om støtte til "Åbent Hindsholm 2012" sagsnr Steen Hjorth fra Åbent Hindsholm 2012 ansøger i brev af 14. marts om tilskud til opbakning omkring deres projekt. Projektets formål er at markedsføre Hindsholm som bosætningssted, således at flere borgere ønsker at bosætte sig i området. Åbent Hindsholm afholdes som event lørdag den 16. juni. Projektet består af landsbyseminar, markedsføring gennem materialer, tryksager. Projektet støttes desuden af Kerteminde Landsbyråd, Mesinge Sogns Lokalråd og Dalby Lokalråd. Der er desuden søgt om sponsorater fra lokale virksomheder. De samlede omkostninger til projektet forventes at være i størrelsesordenen kr. Ansøgningen forventes at ligge inden for rammerne af græsrodspuljen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om projektet skal støttes og i givet fald med hvor meget. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 268: Formanden blev bemyndiget til at forhandle et tilskudsbeløb til arrangement Frivillig Fredag G01 sagsnr Frivillighedsdagen, Frivillig Fredag, afholdes i år fredag den 28. september En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreninger og forvaltningen har afholdt møde om afholdelse af arrangementer i løbet af ugen samt på selve frivilligdagen. Der fremkom følgende forslag til program:

10 side 10 Foreninger holder åbent hus i ugen op til fredag, den 28. september, på dage, hvor den enkelte forening i forvejen har aktiviteter Foreningsplads i hvert bycenter med mulighed for opstilling af fx oppustelig boldbane, opvisningsplads Spejderne har aktiviteter i hver af de store byer (fx bål, telt, pandekagebagning) fordelt over ugens dage Evalueringsmøde for eventmagere på Johannes Larsen Museet Bolddag for de små klasser i idræts- og skolehaller Uddeling af pulje fra bevaringsforeningen Stolegymnastik Fest for de frivillige i foreninger med foredrag/underholdning, spisning, musik. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til det indholdsmæssige i programmet samt drøfter og beslutter en udgiftsramme. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 269: Orientering taget til efterretning Regnskab Cafe Timeout G01 sagsnr Miljø- og Kulturforvaltningen har den 5. juni 2012 modtaget regnskab fra Cafe Timeout, Munkebo Idrætscenter v/forpagter Eva Sejdelin. Regnskabet udviser et overskud på kr. hvilket betragtes som marginalt, på trods af et bedre resultat end i I 2011 ophørte Cafe Timeout forpagtningen af Cafedrift i Kerteminde Idrætscenter, hvorved omsætningen faldt med samtidig fald lønomkostningerne. Der er dog fortsat udfordringer i den daglige drift i Munkebo Idrætscenter med hensyn til lønomkostninger, blandt andet på grund af de mange åbningstimer i Idrætscentret. Fokusområder i 2012 er en fortsat reduktion af lønomkostninger, mersalg samt en eller flere menuer. Endvidere vil der være fokus på driften af bowlingcentret i Munkebo Idrætscenter, der pr indgår i forpagtningsaftalen. Forpagtningsaftale: For forpagtningsaftalen gælder, at såfremt nettofortjenesten udgør mere end kr. skal der betales 25% af den overskydende nettofortjeneste i forpagtningsafgift til Kerteminde Kommune.

11 side 11 For året 2011 skal der ikke afregnes forpagtningsafgift. Regnskabet er vedlagt sagen Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 270: Taget til efterretning Regnskab Kertemindehallens Cafe G01 sagsnr Miljø- og Kulturforvaltningen har den 1. juni 2012 modtaget regnskab fra Kertemindehallens Cafe v/forpagter Solvej Brønk for perioden 20/ til 31/ Regnskabet udviser første år et overskud på kr. Forpagtningsaftale Aftalen er indgået pr. 1. september For forpagtningsaftalen gælder, at såfremt nettofortjenesten udgør mere end skal der betales 25% af den overskydende nettofortjeneste i forpagtningsafgift til Kerteminde Kommune. For året 2011 skal der ikke afregnes forpagtningsafgift Regnskabet er vedlagt sagen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet tages til efterretning. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 271: Taget til efterretning.

12 side Fjord og Bæltcentret Kerteminde - årsregnskab sagsnr I henhold til samarbejdsaftale mellem Fjord- og Bæltcentret og Kerteminde Kommune, har Drifts- og Ejendomsfonden for Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde den 1. juni 2011, fremsendt årsregnskaber for Årsregnskaberne er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab og er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven Året resultat Driftsfonden for Fjord- og Bæltcentret viser et underskud på kr. Ejendomsfonden for Fjord- og Bæltcentret viser et overskud på kr. Resultatet for Driftsfonden betragtes som værende meget utilfredsstillende. Underskuddet er blandt andet opstået ved en væsentlig forøgelse af varelager af salgsvarer til butikken, fra en beholdning på 517 t.kr. i 2010 til t.kr. i Ledelsen forventer et overskud for Driftsfonden i 2012 Resultatet for Ejendomsfonden betragtes som værende tilfredsstillende Det fremgår af revisionspåtegning af 22. maj 2012, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Årsregnskaberne er godkendt af Fjord- og Bæltcentrets bestyrelse den 22. maj Årsregnskaber 2011 samt Årsrapport 2011 er vedlagt sagen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskaberne til efterretning og videresender regnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 272: Taget til efterretning. Oversendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd Meddelelser og orientering

13 side G01 sagsnr Munkebo Spejderne 2. Conventus 3. Årsberetning fra Kerteminde Musikskole 4. Spil Dansk Dag 5. Kunst fra Viggo Salting Til orientering Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 273: Taget til efterretning.

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Mødested: Kerteminde-hallen, mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Mødested: Kerteminde-hallen, mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 07.01.2009 kl. 16:00 Mødested: Kerteminde-hallen, mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog under pkt. 168, 169, 176. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 13.08.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 276. Budgetopfølgning 2-2012 - på Kultur- og Fritidsudvalgets område....

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14.03.2012 kl. 16:30 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 428. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11.04.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 438. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 12.04.2012 kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 603. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 14.03.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Marie Yvonne Rasmussen deltog til og med punkt 124. Indholdsfortegnelse: 120. Munkebo

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.08.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 155. Budgetopfølgning 2-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 17.06.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 177. Meddelelser og orientering... 3 178. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byråssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byråssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 19.06.2012 kl. 15:30 Byråssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 716. Sager og skrivelser til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget... 3 717.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 10. september 2012, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.45 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT. den i Borgmesterens Mødelokale REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGETT den 12.01.2010 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Kultur & Fritidsudvalgets møder i 2010... 4 3 Valg af næstformand for Kultur

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus DAGSORDEN Børn- og Skoleudvalget Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Medlemmer: Solveig Gaarsmand (P) Jesper Schmidt-Nielsen (C) Hans Luunbjerg (V) Janjan Hovgaard (F) Britt

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 08.02.2011 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 08.02.2011 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 08.02.2011 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 244. Orientering om udfasning af kviksølvslamper på gadelys.... 3

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere