PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden"

Transkript

1 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Oktober 2005, nr. 8 Læs om Skonnerten Aron Nearmiss - også for SME SOK - ny organisering fra nytår Alkohol - ny politik på vej Nyt fra Skibsbevaringsfonden

2 Marstal Navigationsskole Skolen som ikke bare simulerer FREGATTEN JYLLANDS TRÆSKIBSVÆRFT Nybygning, reparation, restaurering af træskibe og både. Udføres på moderne værft med bådebyggerhal, skibssmedje, savværk, reberbane, bedding og egen havn. Arbejdet udføres af faglærte skibstømrere og smede med stor erfaring og respekt for traditioner og håndværk. Restaurerings- og vedligeholdelsesprojekter udarbejdes af egen projektafdeling med speciale i restaurering og vedligehold af gamle træskibe. Under værftsophold tilbydes indlogering på Fyrskib XXI i Fregathavnen. Alle navigatøruddannelser og HF-Søfart Kontakt: Tømrermester Niels Henriksen, arkitekt Bernt Kure eller museumsinspektør John Walsted Fregatten Jyllands Værft, Fregatøen, 8400 Ebeltoft. Tlf Mail: Se også Hold sommerfesten i smukke omgivelser SEJLADSPERIODE: Tirsdag - fredag 3/5-9/ Lør.- søn.- og helligdage 30/4-25/ LYNGBY-TAARBÆK GLADSAXE FARUM VÆRLØSE KOMMUNER Sorgenfrivej 23 - Kgs. Lyngby Telefon: Telefax:

3 Leder: Når tilfældigheder spiller sammen Som man vil læse inde i bladet, er der pr. 1. juli ikrafttrådt ændringer i DISlovgivningen, skattelovgivningen og tonnagelovgivningen. Allerede i november 2004 var forslaget om ændring af DIS-lovgivningen i høring, og SME indsendte et høringssvar, hvori vi gjorde gældende, at det er nødvendigt at give vore medlemsrederier mulighed for at udbetale DIShyre, da den ellers i forvejen vanskelige problemstilling at skaffe kvalificerede besætninger ville blive forværret i væsentlig grad. Det var især undtagelsesbestemmelserne... at man ikke kan betale DIShyre, hvis man er beskæftiget med uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter, museums- og bevaringsaktiviteter samt sports-, udflugts- og fritidsformål... som vi gjorde indvendinger imod. Det hjalp dog ikke; loven blev ændret som oprindeligt foreslået, og umiddelbart kunne det se ud som om, at panden endnu engang havde ramt muren. Og så sker der et af disse forunderlige sammentræf. Motorgaleasen Frem (der ikke er medlem af SME), har over en længere periode ført sag mod skattemyndighederne om retten til udbetaling af DIShyre. Tre retsinstanser skulle bedømme sagen, førend de endelig fik ret. Men det interessante for os andre er ikke så meget, at de vandt sagen, men derimod at dommen fastslår, at et skib, der sejler ud og ind af samme havn med passagerer, udfører erhvervsmæssig befordring af passagerer. Det er en problemstilling, som forskellige ToldSkat-regioner gennem årene har haft meget forskellige opfattelser af, men nu ligger der en dom, der så tilfældigvis spiller sammen med ændringerne i Lov om beskatning af Søfolk, og som vil kunne give besætningsmedlemmer ombord på SME-skibe kr. i fradrag om året. Det er glædeligt, og der er grund til at ønske folkene bag motorgaleasen Frem et stort tillykke med dommen, der nu viser sig at få langt vidererækkende betydning, end man på forhånd kunne have forestillet sig. Det kræver sin mand (og kvinde) at føre en flerårig kamp mod systemet. øvrigt byder fremtiden måske på flere fordelagtige nyheder på ToldSkatområdet. Der er tegn i sol og måne på, at moms på catering ombord kan I undlades, når man sejler i internationalt farvand. De nærmere forhold undersøger vi i øjeblikket, og forhåbentlig kan vi vende tilbage med gode nyheder i næste nummer af Passagerfart. Læs den spændende fortsættelse i Passagerfart nr. 9. Ole Vistrup Formand for SME INDHOLD: Louise Frevert (DF) om skibsbevaring Side 4-5 Spiritus til søs snart en saga blott Side 6 Større skattefradrag Side 10 Kristian Lund og hans gode skib ARON Side SOK under forandring Side SKIBSBEVARINGSFONDEN Side 22 PASSAGERFART Udgives af: Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Allegade Helsingør Tel: Fax: ANNONCER: Ole Vistrup, SME: Tekst og layout: Lise Mortensen Høy Udgives: Marts, Juni, Okt. og Dec. Oplag: 1000 eksemplarer ISSN: Ansv. redaktør: Ole Vistrup, SME Tryk: Sejers bogtryk

4 Dansk Folkeparti Vi vil gerne se på, om der skal flere midler til skibsbevaring Pakhuset, kajerne og selv fortøjnings- pælene kan fredes efter bygningsfredningsloven fra Skibe kan ikke fredes, og bortset fra nogle få museumsfartøjer, er det private der under store omkostninger har påtaget sig at sikre den sejlende kulturarv. De bevaringsværdige fartøjer der er en vigtig del af vores fælles maritime historie er til glæde for langt flere end ejerne. Men ejerne er trængt og har brug for støtte til bevaringsarbejdet. Skibsbevaringsfonden har i de sidste tre år fået ansøgninger i størrelsesordenen 14 millioner kr., mens fonden har haft under 3,5 mio. kr. pr. år til uddeling svarende til hovedistandsættelsen af et enkelt ikke for stort træskib. Det er indlysende, at tre år med meget stor afstand mellem behov og bevillingsstørrelse gør, at risikoen for, at fartøjer med endog den størst tænkelige bevaringsværdi vil gå til grunde, men misforholdet gør det desuden stadigt vanskeligere for de enkelte skibsprojekter at tiltrække private donatorer og sponsorer. Desuden er den yderst væsentlige frivillige indsats fra ejere og brugere i den nuværende situation under et voldsomt pres, da den ideelle indsats tillige kræver stadigt større privatøkonomiske risici. Til sammenligning har Norge sidste år anvendt 42 mio. statslige kr. til skibsbevaring, og i år er der afsat 29 mio. kr.! Skibsbevaring Finder du, at det er lige så vigtigt at bevare og formidle søfartsnationen Danmarks gamle fartøjer, som det er at bevare og formidle vore gamle bygninger, og mener du, at det er vigtigt, at Danmark som nation sikrer, at vi fremover kan se sejlende eksempler på vores maritime kulturarv? Hvad mener du om det gab der er imellem de mange ansøgninger til Skibsbevaringsfonden, og de penge, der rent faktisk er til uddeling? Louise Frevert: Det er vigtigt at understrege, at vi som søfartsnation skal sørge for, at vi kan bevare og formidle kendskabet til den maritime kulturarv. Om det skal være i lige så stor udstrækning som bygnin- 4

5 ger og anden kulturarv i Danmark, er et spørgsmål om prioritering og et spørgsmål om finansiering. Jeg mener, at alt hvad der vedrører den danske kulturarv skal prioriteres, for hvis vi ikke kender vores egne rødder, vil vi have svært ved at kunne identificere os med vor egen kultur. Det er trods alt vore kulturelle rødder og vores kultur, der binder os sammen som nation. Vi har en lang og stolt søfartstradition bag os og derfor er det soleklart, at vores gamle fartøjer i en vis udstrækning skal have hjælp til at blive bevaret, så eftertiden kan få et indblik i, hvordan det maritime liv har udspillet sig. Jeg mener ydermere, at man på nuværende tidspunkt har taget fint vare på sagen om bevaring, da skibsbevaringsfonden - så vidt jeg har kunnet erfare - har ydet lån for tilsammen næsten 40 mio. kr. til omkring 70 skibe, hvor der også indgår bidrag fra private fonde. Skibsbevaringsfonden kan yde renter og afdragsfrie lån til dem der søger, for derved at kunne få foretaget restaureringsprojekter, som vil være relevante. Bemanding Sejlskibene mangler sejlskibssøfolk altså søfolk, der har uddannet sig til sejlads med disse særlige skibstyper, der ligger milevidt fra sejlads med fx et stort containerskib, som forliget om de almene søfartsuddannelser retter sig imod. Det har vist sig muligt at etablere en uddannelse for sejlskibssøfolk, men den vil ligge uden for de rammer, som det brede forlig om søfartsuddannelserne har sat, og derfor må en sådan uddannelse i givet fald finansieres 100% af eleverne. Vil du arbejde for, at den situation forbedres? Louise Frevert: Ikke alene indenfor de gamle sejlskibsuddannelser vil der være problemer med at kunne rekruttere folk, som kan det gamle håndværk og sådan er det også inden for andre håndværk i dagens Danmark. Fra mit kendskab til museumsverdenen ved jeg, at der også er problemer på museet i Århus, Den Gl. By, som kan have svært ved at rekruttere folk, der kan håndtere de gamle håndværk. Vi mener i Dansk Folkeparti, at man skal se på, om man kan give nogle traineeordninger til håndværkere, der vil følge i fodsporene på de håndværkere der idag kan faget - faktisk en en form for mesterlære in spe - men med moderne uddannede håndværkere, som så vil få mulighed for at lære de gamle fag og dermed være medvirkende til at bevare vores kulturarv. Det har jeg stor sympati for, men det er et projekt, som ligger på tegnebrættet. Kystkultur Danmark er en søfartsnation. Danmark er en fiskerination. Danmark er et land, der geografisk og kulturelt orienterer sig mod havet. Dette giver sig mange forskellige udtryk. Den store interesse for og deltagelse i sejlsport er ét udtryk. Lysten til at komme ud på sunde og bælter for selv at fange sin torsk er et andet udtryk. Glæden ved at gamle skibe og gamle havnemiljøer bliver bevaret, er et tredje udtryk. En stor del af danskernes fælles kulturelle bagage kunne favnes af begrebet Kystkultur. Hvad betyder kystkultur for dig? Louise Frevert: En kystkultur mener jeg er værd at overveje i forhold til den kystkultur, som man har på nuværende tidspunkt. Dog vil jeg sige, at jeg mener, at man i kulturelle tiltag og i boligpolitikken gør en del for at bevare den kyststrækning, som eksisterer netop ved at holde de fredede områder i hævd. Partiprogrammet Det norske Fremskrittspartiet har indskrevet skibsbevaring i sit partiprogram. Kunne du forestille dig, at skibsbevaring også kommer med i Dansk Folkepartis partiprogram? Eftersom jeg nu er blevet opmærksom på sagen, vil jeg da bestemt tage det op til nærmere overvejelse og drøfte med folketingsgruppen, hvorvidt der skal være mulighed for at bruge flere midler til den maritime kulturbevarende del af vores kulturelle rødder. Louise Frevert: Jeg har stor forståelse for, at Fremskridtspartiet har integreret skibsbevaring i deres partiprogram i Norge, men jeg må indrømme, at det ikke lige umiddelbart har ligget lige for at indskrive det i Dansk Folkepartis partiprogram. Havnsø Værft Dyb respekt for det traditionelle håndværk samt nytænkning, utraditionelle løsninger og nye materialer. Stor erfaring i: Alle former for skibstømrerarbejde: - plankeskift, kalfatring, apteringsopgaver Opgaver for Skibsbevaringsfonden Reparationer Ombygninger - Beslag -Motorinstallationer - Rundholter Fornuftige priser. I må gerne arbejde med på jeres skib. Reparationskaj - Vores nabo - havnens bedding - tager 50 t dw. Havnsø Værft v/ Frank Steinbeck Vi bor i Havnsø 5 kvarter i bil fra København 3 kvarter fra Roskilde én time fra Korsør. 5

6 Alkohol til søs snart en saga blot Bendt Bendtsen vil gennemføre uanmeldt alkoholtest af besætningen på passagerskibe Promillegrænser til søs og spiritusforbud på skibe har sat sindene i kog adskillige gange og i mange år tilbage. Argumenterne for en fast promillegrænse er åbenlyse: Sejladssikkerhed, passagersikkerhed, store ansvar, sikkerhedsbesætning osv.. På den anden side står dem, der mener, at et glas rødvin til maden kan sætte både humør og arbejdsmiljø flere grader i vejret; at skibet både er folkenes arbejdsplads og hjem; og at der skal være mulighed for at slappe af og drikke en øl til fyraften. Selvfølgelig under en form, der både er forsvarlig og sikker. I de fleste store rederier bl.a. i A.P Møller-Mærsk, Herning Shipping m.fl. er der allerede gjort kort proces: der er indført totalt alkoholforbud inden for de seneste år og der er ingen tvivl om, at det er den vej det går i hele den store handelsflåde. Der er simpelthen så store krav til skibe og besætninger fra de selskaber, der chartrer skibene, og fra fx amerikanske havne, at rederierne ikke har noget valg. Sommerens episoder Ny fokus på fulde søfolk kom der, da Karen Danielsens kollision med Storebæltsbroen viste sig at skyldes en sanseløst beruset styrmand, der var faldet i søvn i styrehuset. Og da det så oven i købet viste sig, at der var spiritusproblemer både i DFDS og Bornholmstrafikken, ja, så måtte politikerne gribe ind. Alkohol-kontrol! Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen meldte allerede i juni måned ud, at han vil gennemføre uanmeldt alkoholkontrol blandt besætningerne på danske passagerskibe; det var hans konklusion på Søfartsstyrelsens redegørelse omkring de omtalte hændelser. - Det skal stå lysende klart, at det ikke alene er uforsvarligt men også strafbart at være - Jeg ser med stor alvor på sagerne, og det er helt afgørende for mig, at passagererne er helt trygge ved sikkerheden om bord, siger Bendt Bendtsen. påvirket af alkohol eller andre rusmidler, når man er betroet varetagelse af sikkerhedsopgaver, understreger ministeren. Bendt Bendtsens oplæg er, at Søfartsstyrelsen og Justitsministeriet skal se på mulighederne for et samarbejde om uanmeldt alkoholkontrol på passagerskibene. Lov ved årsskiftet Søfartsstyrelsen oplyser, at der arbejdes med et lovforslag, men at der endnu ikke er politisk enighed om, hvordan det skal lyde. Vurderingen lyder på, at der bliver vedtaget en ny lov om promillegrænser til søs omkring årsskiftet. Lov om skibes sikkerhed: 29. Den, der foranlediger grundstødning, forlis eller anden søulykke ved grov fejl eller grov forsømmelse i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder, hvis den pågældende gentagne gange ved fejl eller forsømmelse foranlediger en sådan begivenhed. Stk. 3. Har den, der fører et skib eller i øvrigt udfører arbejde om bord i et skib i en stilling af væsentlig betydning for sikkerheden, nydt spiritus eller andre rusmidler i et sådant omfang, at vedkommende er ude af stand til at udføre sin tjeneste på fuldt betryggende måde, straffes den pågældende med bøde eller fængsel i indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Stk. 4. Under skærpende omstændigheder kan retten til at gøre tjeneste som skibsfører, styrmand eller maskinmester ved dom frakendes for et bestemt tidsrum indtil 5 år eller for bestandig. Anklagemyndigheden sender i så fald vedkommendes sønæringsbevis og udskrift af dommen til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Økonomi- og erhvervsministeren kan, når 5 år er forløbet efter endelig dom, tilbagegive den frakendte ret. Stk. 5. Frakendes en skibsfører, styrmand eller maskinmester retten til at gøre tjeneste, bestemmes det ved dommen, henholdsvis om skibsføreren kan gøre tjeneste som styrmand, og om styrmanden eller maskinmesteren kan gøre tjeneste i stilling af lavere grad. Økonomi- og erhvervsministeren meddeler ham i så fald fornødent sønæringsbevis. Delvis frakendelse kan dog ikke finde sted ved overtrædelser efter stk. 3. 6

7 - Husk vores hjemmeside! lyder budskabet fra SMEformand, Ole Vistrup. Hjemmesiden er SME s vej til medlemmerne imellem de fire årlige udgivelser af PASSAGERFART. - Kommer der nyt fra Søfartsstyrelsen, nye regler, nye afgørelser eller sager, der kan interessere medlemmerne, kommer det på som en nyhed på hjemmesiden. Ole Vistrup minder om, at der både er en åben og en lukket afdeling af hjemmesiden. Og at de vigtigste nyheder og oplysninger selvfølgelig kommer på den lukkede del. De medlemmer, der endnu ikke har fået et password til den lukkede del af hjemmesiden, er velkomne til at ringe eller maile til sekretariatet, for at få deres password: Tlf: Husk børnevestene Alle skibe, der sejler under den tekniske forskrift om bevaringsværdige skibe skal ifølge forskriftens tekst have godkendte børneveste om bord; såfremt der medføres børn. Så langt, så godt, det lyder jo meget logisk. Men faktisk lyder kravet, at såfremt, der medføres børn, skal der altid forefindes 10 pct. godkendte børneveste ud over det krævede antal godkendte voksenveste. - Dog skal der selvfølgelig altid være godkendte børneveste nok til alle børn om bord. I denne forbindelse defineres børn som personer under 32 kg, så en enkelt otte-årig kan altså udløse krav om fx fem godkendte veste! Til spørgsmålet, om det ikke er nok at låne gode sejlerveste i de rigtige størrelser i den lokale ungdomsafdeling, hvis man skal ud og sejle med en større gruppe børn, er svaret fra Søfartsstyrelsen et klart nej. - Det er selvfølgelig en god ting, at børnene har de bløde sejlerveste på under hele sejladsen. Men i tilfælde af en ulykke, er det skibets godkendte veste, der skal benyttes, siger skibsinspektør Søren Enemark Jensen, Søfartsstyrelsen. Han understreger dog, at det i en nødsituation selvfølgelig vil være skibsførerens vurdering, om en større gruppe børn kan nå at skifte fra de bløde veste til skibets veste; med i vurderingen skal også være, om det er dag eller nat; da der jo er lys i de godkendte veste. Morgenluft for trætjæren Trætjæren endte tidligere på året på EU s liste over farlige stoffer; og er rent faktisk ved at blive forbudt at bruge i hele EU. Det har bevaringsfolk i hele Norden forsøgt at stoppe, og nu ser det ud til at gå den rigtige vej. Der erher i efteråret forberedelser i gang i Miljøstyrelsen vedrørende en test af trætjærens effektivitet som træbeskyttelse. Et norsk uafhængigt analyseinstitut skal lave effektivitetstest af milebrændt trætjære (fra vistnok ti forskellige leverandører). Projektet, hvis projektbeskrivelse er godkendt af EU, er et fællesprojekt mellem Norge, Finland, Sverige, Danmark og Island. Disse lande står samlet bag en fornyet ansøgning til EU-kommisionen om en dispensation fra forbuddet, hvor resultaterne fra testen nok vil indgå. Der er endnu ikke forlydender om, hvor lang tid testen vil tage, men i hvert fald er der nu nogen, der forsøger at bevare trætjæren. Restaurering af gamle skibe, træ / stål Reparation Nybygning 2 beddinger på 150 tons og 350 tons Flydedok 1000 tons v/ Peter Ring-Andersen Frederiksø Svendborg Tel Fax E.mail: 7

8 Tværskibsskodder i træskibe? Af Hans Christensen, vicedirektør i Søfartsstyrelsen. Bladet Passagerfart har i de senere numre indeholdt nogle artikler om, hvordan man på rette vis reparerer og vedligeholder træskibe. Sådanne artikler er, efter Søfartsstyrelsens opfattelse, særdeles nyttige, idet kendskabet til træskibes konstruktion og vedligehold er en afgørende forudsætning for at opnå en tilfredsstillende sikkerhed. Træskibes konstruktion og vedligehold er jævnlig genstand for drøftelse blandt styrelsens skibsinspektører og et af de områder, der blev debatteret for nylig, var den sikkerhedsmæssige værdi af tværskibsskodder i træskibe. Da kendskabet til formålet med tværskibsskodder tilsyneladende ikke er almindeligt, vil Styrelsen med dette læserbrev fremkomme med nogle synspunkter og anbefalinger om dette forhold. Alle større træskibe er oprindelig bygget med et antal tværskibsskodder. Antallet og placeringen af skodderne afhang af skibets anvendelse, men typisk var der et skod mellem maskinrum og lastrum og et skod mellem lastrum og lukafet forude. I større skibe var det almindeligt, at der var yderligere skodder, f.eks. et skod der delte lastrummet, et skod mellem lukafet forude og rummet, der grænser op til stævnen, samt et skod mellem maskinrum og et lukaf i agterskibet. For ældre skibe, der kun blev indrettet til sejlføring, var skod placeringen en anden. Det primære og indlysende formål med disse skodder var at gøre rummene under dæk anvendelige til de tilsigtede formål. Et andet vigtigt formål med skodderne er at afstive skrogkonstruktionen samt forhindre, at eventuel indtrængende vand uhindret strømmer fra et rum til et andet. De danske regler fra , der er blevet anvendt som basis for konstruktionen af en stor del af de ældre træskibe, er ikke særlig vejledende, når det gælder kravene til tværskibsskodder. Det samme gælder for Vejledning vedrørende bygning af fiskefartøjer fra ,der kun indeholder krav om tværskibsskodder i fiskeskibe, der er indrettet med dam. I reglerne fra klassifikationsselskaberne 3 er der derimod konkrete og detaljerede krav til skoddernes anbringelse og konstruktion. De tekniske krav for skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mm.) indeholder krav til eventuelle døre i skodderne og til skoddernes gastæthed 4, men der er ikke konkrete krav til skoddernes placering og konstruktion. Det er ikke muligt på et teoretisk grundlag at beregne skrogstyrken i et traditionelt bygget træskib. De regler, der blev anvendt som grundlag for konstruktionen af disse skibe, blev udviklet på basis af de erfaringer, som blev indvundet gennem århundreder. Et passende antal tværskibsskodder af en robust konstruktion var og er, efter Søfartsstyrelsens opfattelse, en væsentlig forudsætning for at få et robust og stift skrog. For styrelsen er der ikke tvivl om, at fastsættelsen af kravene til materialedimensionerne, udformningen af de konstruktive elementer og spigringen og forboltningen har forudsat, at der var et passende antal tværskibsskodder af en robust konstruktion. Man kan derfor ikke fjerne eller svække et tværskibsskod, uden at dette på den ene eller den anden måde får uheldige konsekvenser for skrogets styrke. For at holde et kravelbygget træskib rimelig tæt skal skroget med jævne mellemrum kalfatres. Ejerne af de større træskibe har formentlig erfaret, at behovet for kalfatring forøges i takt med skibets alder. Årsagen til denne udvikling er, at skrogets på grund af almindelig nedslidning mister en del af sin stivhed. Som konkrete eksempler på nedslidningen kan nævnes følgende forhold: Tendens til at klædningsplankernes stødfordeling over årene bliver kortere og kortere, efterhånden som beskadigede klædningsplanker bliver afkortet, gentagne kalfatringer der bevirker, at nådderne mellem klædningsplanker og spunding og mellem klædningsplankerne bliver større og større og falske (åbne på bagsiden), forringelse af spigres og boltes evne til at optage og overføre belastningerne på skroget pga. af korrosion samt svækkelse af egetræets evne til at optage belastninger pga. kemiske og biologiske processer i træet. Denne nedslidning af skrogkonstruktionen betyder, at de enkelte konstruktive elementer får mulighed for at bevæge sig ganske lidt i forhold til hinanden, når skibet bliver udsat for belastninger fra sø og vejr. Selv om en omhyggelig udført kalfatring for en kort tid måske kan spænde skrogkonstruktionen op, så har ejerne af de ældre skibe sikkert erfaret, at når skibet har været udsat for dårlig vejr, så er der en tendens til, at kalfatringen arbejder sig ud af nådderne. I Søfartsstyrelsens læserbrev i Passagerfart, nr. 6 fra marts måned, nævnes det, at for langt de fleste af de gamle skibe vil det ikke være realistisk, at der på det konstruktive område bliver stillet krav, der fuldt ud svarer til de standarder, der gælder for passagerskibe. Det der i særlig grad karakteriserer et passagerskib er det mål, at skibet skal kunne fungere som sin egen bedste redningsbåd. Dette mål er ikke opnåeligt for et traditionel træskib, idet tværskibsskodder ikke vil kunne sikre en effektiv vandtæt inddeling. Problemer med en vandtæt inddeling i et traditionelt træskib skyldes ikke skoddets konstruktion, men derimod det forhold, at en skade på klædningsplankerne som regel vil forårsage, at lækagen optræder såvel foran som agten for skoddet. Selvom skodderne således ikke kan forhindre, at skroget fyldes med vand, så eksisterer der en del tilfælde, hvor skodderne alligevel har bidraget til, at vandfyldningen tager lidt længere tid, end det ellers ville have været tilfældet. Den tid, der har været til rådighed til at komme væk fra skibet, blev dermed forøget. Et tværskibsskod, der kræver en særlig omtale, er kollisionsskoddet. Formålet med dette skod er at hindre, at en skade på stævnen, f.eks. en skade der skyldes en påsejling, vil medføre, at hele forskibet bliver vandfyldt. I alle lidt større stålskibe foreskrives et kollisionsskod. Et sådant skod findes almindeligvis ikke i træskibe af den aktuelle størrelse, idet den sikkerhedsmæssige gevinst vil være begrænset. Årsagen til at et kollisionsskod ikke gør større gavn i et 8

9 NB: Jeg vil desuden benytte anledningen til, her på faldrebet, at sige foreningens formand, Ole Vistrup, tak for de pæne ord i lederen i Passagerfart nr. 5, og samtidig takke for det gode og konstruktive samarbejde mellem foreningen og styrelsen. Jeg er overvist om, at det gode samarbejde vil fortsætte, også efter min tid, og at man fortsat i fællesskab finder frem til løsninger, der er til gavn for udviklingen af sikkerheden om bord i skibe til særlige formål. træskib er, at de kræfter der opstår ved en skade på stævnen bliver overført til klædningsplankerne, hvorved der vil opstå lækager, som rækker længere agterud end til et eventuel kollisionsskod. Lænsesystemet bør ligeledes omtales nærmere, idet det er en udbredt misforståelse at tro, at dette system har til formål, at holde skibet flydende, hvis der opstår en lækage. Formålet med lænsesystemet er kun, at lænse det vand ud, der trænger ind i skibet under normal drift. Dimensioneringen af lænsesystemets kapacitet tager ikke sigte på at klare større lækager og utætheder, f.eks. den utæthed der opstår som følge af en skade på skroget. Når dette er sagt, så må det dog medgives, at der har været adskillige eksempler, hvor lænsesystemet har været i stand til at holde et skib flydende, når der har været tale om en mindre lækage. Det er en ke n d s g e r- ning, at der om bord i en del af de ældre træskibe, der er godkendt på basis af den tekniske forskrift for skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mm), er blevet udført en åbning i et eller flere af de eksisterende skodder, eller at et skod helt er blevet fjernet. Formålet med at ændre på skoddets konstruktion, eller at fjerne dette, har været, at gøre det nemmere at komme rundt i rummene under dæk. Søfartsstyrelsens formål med dette læserbrev er at opfordre ejere af skibe, hvor et eller flere skodder er blevet fjernet, eller hvor disse er blevet alvorligt svækket, til nøje at overveje om sådanne skodder bør genetableres, idet dette vil bidrage til at højne sikkerheden om bord i skibet. Skodder uden åbninger bør foretrækkes, men hvis en åbning i skoddet er nødvendig, så bør karmen til åbningen forstærkes, så man undgår en unødig svækkelse af skoddets styrke. Åbningen bør desuden forsynes med en selvlukkende dør af en robust konstruktion forsynet med vridere, således at skoddet kan hindre vand i frit at strømme fra det ene rum til det andet. For skibe, der er godkendt som skibe til særlige formål, vil det desuden være en god ide samtidig at sikre sig, at gennemføringer og huller for eventuelle lænserender (sandrender) er afblændet, idet lænsesystemet skal være indrettet således, at der kan lænses direkte fra ethvert rum. Søfartsstyrelsen er klar over, at der vil opstå nogle ulemper ved at genetablere tværskibsskodder i ældre træskibe, der i dag anvendes til passagersejlads. De væsentligste ulemper er, at det kan blive lidt mere besværligt og ubekvemt for besætningsmedlemmer og passagerer at bevæge sig rundt i skibet, og at de tekniske installationer, såsom lænsesystemet, brandslukningssystemet, el-systemet, ventilationssystemet mm. skal tilpasses til det nye arrangement. For bevaringsværdige skibe skal det anbefales, at ejeren tager Skibsbevaringsfonden med på råd, inden der foretages en genetablering eller forstærkning af tværskibsskodder, idet der ved en sådan ændring bør tages det størst mulige hensyn til de historiske og kulturelle værdier, som det pågældende skib besidder.i styrelsens førnævnte læserbrev nævnes desuden; Styrelsens bestemmelser for skibe til særlige formål vil derfor, som det gælder for EBBES BÅDEBYGGERI EBBES BÅDEBYGGERI OG SEJLLOFT MARSTAL DANMARK alle andre skibe, blive revideret fra tid til anden. Styrelsen er helt klar over, at en gunstig udvikling af reguleringen bør tage et passende hensyn til de økonomiske vilkår, som råder for denne del af erhvervet. For at modvirke, at dette læserbrev skaber en unødig usikkerhed, skal det anføres, at Søfartsstyrelsens ikke for nærværende har planer om at fremkomme med yderligere krav til tværskibsskodderne, udover de krav der er gældende i dag. Sammenfattende er det styrelsens opfattelse, - at traditionelle træskibe, der er godkendt som skibe til særlig formål, som minimum bør have de tværskibsskodder, der var grundlag for godkendelsen ved skibets bygning, - at der teknisk set ikke er noget til hinder for, at traditionelle træskibe får genetableret eventuel fjernede eller svækkede tværskibsskodder, - at tværskibsskodderne bidrager til at forøge sikkerheden for de om bord værende personer, bl.a. ved at gøre skroget mere stift, og i visse situationer forlænger den evakueringstid, der er til rådighed i en kritisk situation. Nybygning Sejlmageri Reparation Kran 32 t Bådhaller Yacht service Stor Megin Diesel - Benzin Ebbes Bådebyggeri H. C. Christensensvej 5 - Marstal - Tlf Fax Referencer: 1 Bekendtgørelse Nr. 389, 10 august 1945 angående Forskrifter om Bygning og Ombygning m.v. af Fiskefartøjer. 2) Vejledning vedrørende bygning af fiskefartøjer, ) Det Norske Veritas Regler for Bygning og Klassifikation av Trefartøyer, ) Regel i Bilag til Søfartsstyrelsens teknisk forskrift nr. 15 af 20. november 2000 om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.). 9

10 Ny skattelov kan give søfolk større skattefradrag 10 Den nye tonnagelov fratager endegyldigt besætninger på charter- og lystfiskerskibe muligheden for DIS-indkomst 1. juli i år blev der foretaget en del lovændringer, som i bund og grund skal få DIS-lovgivning, tonnagelov og skattelove til at hænge bedre sammen. Som det vil være mange bekendt, har DIS-lovgivningen altid givet mulighed for at registrere skibe helt ned til 20 brt i DIS. Men det nyttede blot ikke en døjt; for i skattelovgivningen var grænsen for at kunne komme på DIS-løn, at skibet var over 100 brt.. Med den nye lovgivning er grænsen for at modtage DIShyre sat ned til 20 brt., så DISlovgivning og skatteregler er kommet til at harmonere. Det gav selvfølgelig forhåbninger om rigtig mange SME-medlemmer på DISindkomst, men svaret er desværre nej. SME-skibe undtaget For samtidig er lovgivningen blevet kædet sammen med tonnageloven; og som noget nyt er der krav om, at skibet skal anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, for at søfolkene er berettiget til at få DISindkomst med medfølgende skattefordele. Og desværre opremser tonnageloven stort set alle SMEskibenes arbejdsområder som undtagelser fra loven undtagelser, hvor besætningen altså ikke kommer ind under DIS-skattereglerne. Blandt undtagelserne er: Bygning og reparation af havne, moler, broer, olieinstallationer, vindmølleparker eller andre havanlæg; dykkervirksomhed; uddannelsesaktiviteter, sociale og pædagogiske aktiviteter; museumsaktiviteter og skibsbevaring; sports-, udflugts- og fritidsformål. I følge ToldSkat, ligger alle de almindelige charterskibe, lystfiskerskibe og entreprenørskibe inden for denne ramme, og besætningerne kan altså ikke komme på DIShyre. Så langt så skidt der er altså ikke nogen glædelige DISnyheder. Større fradrag Men for mange medlemsskibe ligger der alligevel en god nyhed og venter. For i den nye Lov om beskatning af søfolk, er fartområderne begrænset fart, nærfart og udenrigsfart ændret, sådan at der fremoverkun opereres med to fartområder: Begrænset fart og uden for begrænset fart. Begrænset fart er i denne forbindelse defineret på en måde, så de fleste SME-skibe umiddelbart sejler Uden for begrænset fart. Besætningsmedlemmer på skibe udenfor begrænset fart får et bekvemt fradrag på om året; hvad der nok er værd at tage med. Men da fradraget er betinget af, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods mellem forskellige destinationer, er det vigtigt at kunne bevise over for skattemyndighederne, at chartersejlads eller sejlads med lystfiskere netop kommer ind under denne beskrivelse. Og lige her bliver det interessant. For i en nylig afgjort skattesag om motorgaleasen FREM, har Landsretten stadfæstet, at FREM blev benyttet til erhvervsmæssig befordring af passagerer. Landsrettens ord: Det kan lægges til grund, at FREM i den relevante periode er blevet anvendt til tur- og chartersejlads, og at skibet i de fleste tilfælde er returneret til samme havn, hvorfra det afsejlede. Det kan endvidere lægges til grund, at der ikke har været afholdt arrangementer, hvor skibet ikke har været ude at sejle (kajarrangementer) i forbindelse med arrangementet. Anvendelsen af et skib til tur- og chartersejlads ligger inden for en almindelig sproglig forståelse af ordet befordring. Der er således tale om befordring også i de tilfælde, hvor skibet befordrer passagererne tilbage til samme havn, som det afsejlede fra. For at foretage en indskrænkende fortolkning af ordet befordring gående ud på, at der alene kan tales om befordring, når skibet sejler fra et punkt til et andet, hvorved anvendelsen af de pågældende lovregler begrænses til ugunst for skatteyderen, må det kræves, at der er klare holdepunkter herfor. Der er ikke i lovforarbejderne, herunder forarbejderne til sømandsskatteloven, klare holdepunkter for at fravige den naturlige sproglige forståelse af ordet befordring. Stort fradrag Med denne afgørelse i hånden, har FREM; og også alle andre skibe, der bedriver lignende sejladser, Landsrettens ord for, at deres beskæftigelse netop er: erhvervsmæssig befordring af passagerer. En kvalificeret vurdering lyder herefter, at skibe med et arbejdsområde, der ligner det ovenstående; og som er over 20 brt., i mange tilfælde vil kunne få medhold i, at besætningen om bord skal have det store skattefradrag på kroner årligt, gældende fra indkomståret Det er lige relevant for lystfiskeskibe og sejlskibe; men det skal selvfølgelig vurderes i hvert enkelt tilfælde. Med til ToldSkat Rent praktisk kan man lave en beskrivelse af sit skibs arbejdsområder, tage denne side med beskrivelse af FREMdommen med og gå op på sin kommune med papirerne. Her kan man, imod betaling af 300 kroner, modtage et bindende ligningssvar fra skatteforvaltningen. Så får man en afgørelse af, hvorvidt skatteforvaltningen vurderer, at skibet beskæftiger sig med erhvervsmæssig befordring af passagerer, og om besætningen er berettiget til det store fradrag. Find alle lovene samt afgørelsen fra ToldSkat på SME s medlemssider på inteneadressen:

11 Nearmiss database klar til brug Det tekniske i en nearmiss-database er nu på plads - næste skridt er rapporterne Det handler om nearmiss. Altså uønskede hændelser der lige så godt kunne være gået galt, hvis ikke lige. Hvis hændelserne bliver skrevet ned, og vi lærer af dem, kan de måske undgås næste gang, og hvis erfaringerne deles med andre skibe, kan vi undgå endnu flere arbejdsulykker! Et system, som sekretariatschef Morten Vinter fra Søfartens Arbejdsmiljøråd betegner som den største faktor, der er tilbage i dansk søfart i bekæmpelse af arbejdsulykker. - Systemet er naturligvis lige relevant i hele handelsflåden, både på små og store skibe, understreger han. Så langt så godt. Det kan alle vel blive enige om, er en god ide. Og faktisk ligger indberetningen af nearmiss allerede i ISM-systemet, så det burde fungere; men det gør det bare ikke. Hverken i den store skibsfart eller på SME-skibene. Database klar For at få fuld nytte af nearmiss-systemet, skal alle de indberettede nearmiss situationer fremover samles i en database, hvor man kan gå ind og se, hvilke andre lignende situationer, der har været. Eller fx hvilke andre ting, man bør tænke over eller ændre i det område, hvor man arbejder. Den danske database for indsamling af nearmiss har været undervejs i et års tid nu. Det er Søfartsstyrelsen, der har krævet, at den bliver oprettet; men man har her fra givet grønt lys for, at erhvervets parter opretter databasen ad frivillighedens vej. Arbejdsmiljørådet har derfor fået oversat den velfungerende svenske database Insjö til dansk/engelsk, og meldingen fra Morten Vinter er, at den nu fungerer, og at der allerede er lagt 50 nearmiss-rapporter ind i den, udlånt fra to danske rederier. Blokken til nearmiss-hændelser kan rekvireres hos Søfartens Arbejdsmiljøråd Nøj s med en blok! For de små charterskibe, lystfiskerskibe og mindre øfærger er Morten Vinter godt klar over, at det store datasystem til indsamling af nearmiss er for bureaukratisk. Han henleder derfor opmærksomheden på nogle små blokke, som Arbejdsmiljørådet gerne udsender til skibene. Her kan man skrive en nearmiss ned og enten aflevere den til skipper/rederi eller indsende den til Arbejdsmiljørådet. Nearmiss: Indberetninger af nearmiss skal opfange alle de situationer, der kunne have udviklet sig til en ulykke; og som der bør tages højde for, så andre ikke kommer ud for den samme situation. Indberetningerne skal analyseres på en måde, hvor det ikke drejer sig om, hvem der gjorde det men hvorfor det skete, og hvad vi kan gøre for at undgå en lignende situation. Det er vigtigt, at nearmiss situationerne rent Se faktisk mere her: bliver samlet, så alle i faget kan høste erfaringerne og undgå lignende hændelser Ring efter i blokke: fremtiden. Søfartens Arbejdsmiljøråd, tlf.: NJ Service Aut. Isolationsmåling Nyinstallation Radio / Navigation Batteri Forsyningsanlæg Tavler Automation Projektering m.m v/ Nicolai Johansen Maglehøjvej Frederiksværk 11

12 12 På Aron kender gæsterne deres pladser På Aron har gæsterne den samme uge, den samme køje og den samme plads ved trosserne det har de haft i 30 år! - Ja, det er sgu underligt, at de bliver ved med at komme; for jeg behandler dem egentlig ikke særlig godt, er Kristian Lunds kommentar til hans ikke bare trofaste men usædvanlig trofaste kundekreds. Sagt med et skævt smil, vel at mærke. Og gæsterne på Aron er et helt kapitel for sig; mange af dem har holdt ferie på skibet i både 25 og 30 år, Kristian beskriver dem som en slags familiemedlemmer. De kender ikke hinanden alle sammen; men de har altid fælles bekendte og på den måde er de med i netværket. - De kommer jo bare om bord og finder deres køje, og kender deres faste plads ved trosserne og ved sejlsætning. Mange af dem har en fast uge, hvor de altid kommer. For 99,9 pct. vedkommende er de tyskere, faktisk har Aron brudt statistikken i år med hele to danske gæster. En enkelt gæst flyver hvert år fra Texas for at få sit sommertogt hos Kristian. Nye feriemål Og kontakten rækker videre end sommertogtet. - Vi holder også kontakten om vinteren. Jeg er altid i Tyskland tre fire gange i løbet af vinteren for at mødes med forskellige hold af gæster, hvor vi planlægger næste sommers togt; og for resten har nogle hyggelige dage sammen. De første tyve år sejlede Aron med fast base i Kiel; og da muren faldt, blev basen flyttet til Stralsund, hvor Bornholm er inden for realistisk rækkevidde. I år har Aron skiftet gæsterne ud i Frederikshavn, og togterne er gået til Sverige og Norge. Næste år bliver sommerferien lagt i Østersøen; og togterne kommer til at gå til Stockholm og Ålandsøerne. - Vi har altid skiftet, så vores gæster får en ny ferie hvert år. Første charterskib Men både Aron og Kristian er også et kapitel for sig. Faktisk er Kristian nok den, der har sejlet allerlængst tid charter i Danmark. Han købte Aron i 1968 ja, det er så 37 år siden. Skibet var i rigtig god stand, ejeren, der var fra Rudkøbing, havde selv haft den i 32 år og Kristian er skibets fjerde ejer! Efter to år havde Kristian ændret det gamle fragtskib fra fragt til passagerer på et tidspunkt, hvor charter på gamle træskibe endnu ikke var opfundet på vores breddegrader. Faktisk sagde han sit gode velbetalte job i Frømandskorpset op for at friste til-

13 Afgang på Aron. Når Kristian siger: - På pladserne, går de erfarne gæster hen til hver deres trosse; alt foregår fredeligt, og trosserne bliver taget i takt med Kristians ordrer. Ligesom de har gjort det de seneste 30 år... værelsen som charterskipper; han havde været på søfartsskole og havde sejlet i handelsflåden, så tilværelsen på eget dæk var ikke så fremmed for ham. Jubilæum - De første par år gik det noget sløjt med at komme i gang med charter om sommeren, husker han, men heldigvis var der en del dykkerarbejde, og frem til 1973 sejlede Kristian som styrmand og skipper i handelsflåden i vintermånederne. - Men så var der Sejler Olympiade i 1972, og derefter var det som om, der blev lidt mere interesse for sejlskibe. Hvad angår Aron, er hun bygget i 1906, og bliver altså 100 år til næste år. En omstændighed, der for resten har betydet, at der ikke har været helt så meget at lave i år som ellers. - De, der ikke sejler hvert år, har rykket deres tur til jubilæumsåret, forklarer Kristian. Anette Ud over Kristian og Aron er der også en tredje nok så vigtig part i denne historie: Anette. Vi ved jo godt, at bag en hver succesfuld mand står en forbavset kvinde! Og som Kristian siger: - Man bliver nødt til at have en forstående kone, for hun kommer til at dele én med skibet. Kristian har haft afløserskipper på Aron i tre (3) dage i løbet af de 35 år, han har sejlet; og han har aldrig haft en sygedag. Når Aron er lagt op, er der hvert år tid til tre ugers ferie; resten af vinteren går med at pusle om lakken, større vedligeholdelsesarbejder og med at pleje bekendtskaberne i Tyskland. Dagture på programmet Ugeturene har altid været den vigtigste del af programmet. - Jeg har aldrig været glad for firmature. For når man sejler med folk, der har fået turen betalt af nogle andre, kan det aldrig blive godt nok! Dog blev Kristian overtalt til firmature i forbindelse med Kieler Woche for en år siden, og det er ligesom så meget andet i Arons program blevet en fast tradition. - Det er nu ikke så slemt, som jeg troede! Beholder Aron Nu kan det vel ikke holdes hemmeligt, at også Kristian bliver ældre. Faktisk fylder han 65 til næste år, når Aron fylder Men jeg kan ikke forene mig med tanken om at sælge Aron. Jeg tror, vi vil drosle lidt ned og der sker vel også en naturlig afmatning for gæsterne kommer jo også op i årene - Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have lidt mere tid og fx blive liggende en ekstra nat i en havn eller blive liggende et smukt sted til ankers i stedet for at vi altid skal skynde os af sted til næste hold gæster. - Og vi behøver ikke at tjene så meget, for der forestår ikke de store arbejder på skibet. Så det spekulerer jeg ikke så meget på det går sikkert af sig selv. 13

14 Blåstempling af lystfiskerskibe Certificering igennem Visit Denmark kan give adgang til tyske og hollandske lystfiskere 14 Ja,ja. Den er god! Betale for et certifikat mere vi har faktisk mapper fulde af certifikater, kunne man sagtens tænke, når noget så sofistikeret som Visit Danmark (det, der før hed Danmarks Turistråd), Campingrådet og flere store partnere vil til at uddele certifikater til lystfiskerskibe. Men tøv en kende, før du forkaster ideen. Basale krav Preben Kæseler, hedder manden, der skal ud og sælge ideen om certificerede lystfiskersteder. Og ifølge ham handler det mere om markedsføring end om certificering. Prisen er 2000 kr. pr. år, og det viser sig at være ganske meget, man får del i for det beløb: For det første får man en blåstempling af, at skib og besætning er lystfiskervenlige. - Vi har ikke lavet kravene for lystfiskerskibene helt færdige, men det vil dreje sig om, at skibet fungerer for lystfiskerne. - Der vil være punkter om, at besætningen skal kunne give gode råd om fiskeri, at man kan købe grej om bord, Fagjournalisterne i både Tyskland og Holland melder om mangel på havture for lystfiskerne. fortæller projektkonsulent Preben Kæseler, Fishing Denmark. at man kan sidde indenfor, at der er mulighed for at rense fisk, og at skibets tilladelser er i orden. - Og endelig kræver vi, at skibet har en hjemmeside, så fiskerne kan finde frem til det. Når vi således har sikret, at skibet lever op til vores fælles kvalitetskrav, og certifikatet er udstedt, kommer skibet med i vores fælles markedsføring af dansk fiskeri i Danmark, Tyskland og Holland, forklarer Preben Kæseler. - Det lille mærke er tegnet på, at stedet er certificeret. Specielt tyskere går meget op i certifikater, og at der er en form for garanti for, at Alt er i orden. - Så der er ingen tvivl om, at hvis der sidder en lystfisker langt ned i Tyskland og skal vælge mellem et skib, der er certificeret af Visit Denmark og et skib uden certifikat; vælger han det certificerede! Mangler skibe Og både i Tyskland og Holland vil annoncer for danske lystfiskeskibe falde på et meget tørt sted, understreger han: - Faktisk er der flere og flere tyske, polske og hollandske skibe, der er begyndt at tage lystfiskerne om bord i hjemhavnen og sejle dem til danske farvande for at fiske. Preben Kæseler forklarer, at det, han hører, er, at det nærmest er umuligt at sidde i Tyskland eller Holland og finde frem til et lystfiskerskib et sted i Danmark og få lavet en booking. - Jeg taler med mange turoperatører, der efterlyser kontakter til danske lystfiskeskibe. Og jeg er ikke i tvivl om, at det er et marked, der vokser år for år. - Det er et kæmpe marked, hvor det bare er med at få hejst fanen, og sørge for, at man både er synlig og tilgængelig! Markedsføring Helt konkret giver certificeringen adgang til Fishing Denmarks årsmagasin, der er specielt rettet til lystfiskere det udkommer i eksemplarer, der hvert typisk bliver læst af 5 personer. For de 2000 kroner kommer skibene med på en liste med navn, telefonnummer, e- mail og web-adresse. Her ud over kan man tilkøbe større annoncer med flere oplysninger. - Sidste år sendte vi desuden et 32 siders specialmagasin om lystfiskeri i Danmark ud sammen med et tysksproget fiskemagasin, der kommer ud til lystfiskere i Tyskland og Holland, fortæller Preben Kæseler, der også arrangerer omkring 10 presseture årligt, hvor journalister fra udenlandske lystfiskerblade får lejlighed til at afprøve de certificerede danske fiskesteder. - Det er selvfølgelig medlemsstederne, vi tager journalisterne hen til, og det giver typisk fire siders omtale i de store udenlandske magasiner. Endelig vil et medlemskab betyde, at man kan få sit eget materiale distribueret på de store udenlandske messer, Fishing Denmark er med på bl.a. Boot i Düsseldorf og Visma i Rotterdam. - På den måde kan det enkelte lystfiskerskib blive synligt og tilgængeligt for både private lystfiskere og for de operatører, der arrangerer ture. Går op i certifikater Foreløbig er der ca. 100 certificerede lystfiskersteder i Danmark; ind til nu er det campingpladser, feriecentre, grejbutikker, sommerhuse, turistbureauer, og i alt bruger Fishing Denmark over 1 mio. kroner årligt på målrettet markedsføring af lystfiskeri i Danmark. - Vores erfaring indtil nu er, at medlemmerne har rigtig meget glæde af medlemskabet. - Måske lyder konceptet som Endnu et certifikat. Men specielt tyskere går meget op i, at tingene er certificerede, og at der er en form for garanti for, at Alt er i orden. Preben Kæseler forventer, at certificeringen af lystfiskerskibe vil være klar i løbet af et par måneder, sådan at skibe, der melder sig på banen, kan komme med i næste års katalog.

15 Plakat om genoplivning om bord Ulykken kan ske - også når man er til søs, og derfor er det en rigtig god ide at være forberedt på det værste. Søfartsstyrelsen har udsendt en genoplivningsplakat, som tager udgangspunkt i sygdomsbehandlerens muligheder om bord. Plakaten er sendt til danske rederier og fiskeriforeninger, med henblik på distribution til de danske skibe og fiskefartøjer. Plakaten er lavet i A3-størrelse til ophængning og A4 til akuttasken. Begge er laminerede. Der er dansk tekst på den ene side og engelsk på den anden. Er man ikke blandt de rederier, der har modtaget plakaten, er der stadig mulighed for at skaffe den. Plakaten kan downloades på Søfartsstyrelsen hjemmeside - det kræver dog, en god farvepriner, hvis den skal være i ordentlig kvalitet. En anden mulighed er at rekvirere plakaten på Center for det Maritime Sundhedsvæsen: adressen eller på telefonnummer Forsikring med fordele Dansk System Assurance formidler fordelagtig søkasko, ansvars- samt passageransvarsforsikring for medlemmer af Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME). Forsikringen etableres med en konkurrencedygtig præmie samt en meget attraktiv bonusordning med op til 50% tilbagebetaling af kaskopræmien. Ansvarsforsikring samt passageransvarsforsikring indgår ligeledes som en del af den samlede forsikring. Forsikring for besætning skal tegnes særskilt og er ikke en del af forsikringsordningen. Dansk System Assurance er uafhængig af forsikringsselskaberne og fremstår derfor alene som vore klienters personlige forsikringsrådgiver. Vi varetager vore klienters interesser over for forsikringsselskaberne, herunder forsikringsaftaler, præmieaftaler samt bistand ved opståede skader. Ved at benytte Dansk System Assurance som forsikringsmægler, opnår vore klienter tidsbesparelser, således at egne ressourcer kan udnyttes bedst muligt. Dansk System Assurance Forsikringsmæglere A/S Allégade 14, 2000 Frederiksberg. Tel: Fax:

16 SOK under forandring I fremtiden skal Flyvevåbenets beredskab og SOK s beredskab sidde under samme tag. Vi er draget langt langt ud i Marselis-skoven ved Århus, hvor SOK som bekendt bor i en gammel tysk bunker med tre meter tykke betonvægge dybt under jorden. Og her er der strukturændringer, så det vil noget! Det er en blanding af oprettelsen af MAS - Maritime Assistance Service; Regeringens Handlingsplan for større sejladssikkerhed; EU s overvågningsdirektiv samt diverse IMO-regler, der har ført til den helt store omrokering i bunkeren. Fakta er, at nærmest alt inden for dansk søredning bliver ændret ved årsskiftet og faktisk lyder det til, at det er til det bedre! Den gamle søredning Kort fortalt bestod søredningstjenesten før af SOK, der sad i bunkeren i Århus, og Flyvevåbenets del af redningstjenesten, der sad i Karup. Alt, hvad der havde med havmiljø at gøre, blev i 1999 lagt ind under SOK; men var ikke med i selve døgnberedskabet. Det betød, at den vagthavende i SOK så at sige skulle tage sig af kontakten til søredningstjenestens fartøjer, til flyvevåbenet i Karup; og - når der blev tid og lejlighed til det - skulle sætte eventuelle miljøtiltag og andre sideløbende aktioner i værk. Pr. 1. januar 2006 ser billedet helt anderledes ud. Billedet er et udtryk, der ofte bliver benyttet i SOK, rent fysisk Billedet hele den ene væg af operationscenteret. Her vises et elektronisk danmarkskort, hvor alle tilgængelige oplysninger om trafik i danske farvande kan ses. Her ses alle skibs-ekkoer fra SOKs kystradarer, alle plottene fra AIS-systemet med Den nye søredning Fra at SOK s beredskab rent fysisk befandt sig flere forskellige steder, bliver alle dele af beredskabet nu samlet i et tilhørende fakta om skibene; alle søværnets skibe og alle andre statslige skibe. Billedet kører over computer og oplysningerne kan sorteres, så det fx kun er skibe med dybgang over 11 meter, der vises; Søværnets egne skibe kan sorteres fra, og billedet kan snævres ind til bestemte farvandsafsnit ved en ulykkessituation. stort lokale i bunkeren i Århus; Flyvevåbenets beredskab og SOK s beredskab kommer til at sidde stol om stol i det døgnbemandede operationscenter. I samme lokale sidder døgnberedskabet fra MAS; bestående af en civil skibsfører og en officer fra SOK. Antallet står ikke helt fast, men 16

17 døgnberedskabet bliver på ca. ti personer. -Med den nye teknik har vi alle oplysninger om vores egne enheders positioner og om der for eksempel ligger en færge eller et andet egnet skib i nærheden af ulykkessituationen, forklarer Søren Thinggaard Larsen, chef for Operationssektionen i SOK. Stort backup Med den nye organisering har MAS blandt meget andet også overtaget ansvaret for havmiljøet, så på den måde er alle de operative dele, der normalt skal sættes i gang ved en søredningsaktion, direkte repræsenteret i beredskabet. -Før var det ofte sådan, at selve redningsaktionen blev sat i værk først; og at fx bekæmpelsen af olieforurening kom i anden omgang; når vagthavende officer havde tid til at sætte det i gang, forklarer Søren Thingaard Larsen, der er chef for Operationssektionen i SOK. -Den nye organisering betyder for det første, at vi kan planlægge redningsoperationen direkte sammen med Flyvevåbenets beredskab. For det andet kan vi sende sideløbende opgaver som for eksempel oliebekæmpelse eller andre opgaver direkte videre til MAS, så alle dele af operationen kan igangsættes med det samme og altså foregå parallelt. -Men selvfølgelig vil redning af menneskeliv altid være det første og vigtigste, og i den henseende betyder det store beredskab en meget større backup, i pressede situationer. MAS Maritime Assistance Service Spørger man den nye chef for MAS, Kjeld Gaard-Frederiksen om, hvad MAS egentlig er for en størrelse, bliver svaret både meget konkret men også meget svævende. Konkret kan MAS opgaver groft deles op i tre kategorier. For det første har MAS en operationel del, hvor fire personer deltager i SOK s døgnberedskab i bunkeren i Århus. Her ligger der en del konkrete opgaver med at anråbe skibe, der ikke følger IMOs lodsanbefalinger; anvise nødområder, overvåge skibe, der udgør en særlig risiko og rådgive både danske og udenlandske skibe om snart sagt hvad som helst, de måtte have brug for. Samtidig er opgaven med at underrette skibe i dansk farvand om sikringsniveauet i forhold til ISPS-koden (terrorsikring) landet på MAS bord, og det er MAS, der modtager danske skibes sikringsalarmer og iværksætter nødvendige foranstaltninger. Da MAS-beredskabet sidder sammen med SOK s døgnberedskab, vil man samtidig skulle løse direkte operationelle opgaver i forhold til nødsituationer så som havmiljø, skaffe en slæbebåd og andre opgaver, der kommer i kølvandet af en søredningsaktion. Stor kapacitet For det andet er hele den administrative del af søfartsområdet omstruktureret; og MAS har overtaget ledelse og ansvar for en lang række centrale områder, der før har ligget under andre instanser, herunder Havmiljø, Istjeneste, ISPS, foruden nye områder, der er opstået med Regeringens Handlingsplan for Sejladssikkerhed og EU s overvågningsdirektiv. Og for det tredje ligger der i planerne for MAS, at centeret skal opbygges som et videns- og kompetencecenter; hvor der for det første er et stort backup til beredskabet, og hvor der desuden er kapacitet til at følge med i den maritime udvikling og være modtager af alle mulige nye krav og tiltag, der måtte komme på søfartsområdet. Tankerne Så langt så godt. Men Kjeld Gaard-Frederiksen vil meget mere og meget længere end blot at opfylde et par direktiver. Hans tanke er, at man med MAS kan skabe et centralt sted, hvor viden, udvikling, og oplysningerne fra overvågning kan samles og benyttes effektivt og proaktivt til glæde for skibsfarten og som forebyggende faktor omkring sejladssikkerhed. -Man kan sige, at ind til nu har beredskabet omkring sejladssikkerhed være reaktivt. Der er sket en ulykke, den er blevet opklaret, og man har draget konsekvenserne af den og evt. ændret på regler, afmærkninger el. lign. Kan se trafikken -Med MAS har vi fået oprettet en instans, der sidder lige midt i alle oplysningerne. Vi kan se trafikken, lige nu og her, mens den foregår. Vi har adgang til alle databaser og AIS-oplysninger og kan gå ind og tjekke detaljer på de enkelte skibe og samtidig har vi et døgnberedskab, der rent faktisk har tid og bemanding til at forebygge farlige situationer, forklarer Kjeld Gaard-Frederiksen. -Jeg forestiller mig fx, at vi ser en tanker med dybgang på 17 meter runde Skagen, mens vi samtidig kan se en stor Kjeld Gaard-Frederiksen er chef for det nyoprettede MAS, der for alvor kommer på banen efter nytår slæber med 200 meters slæb komme sydfra. Hvis oplysningerne samtidig viser, at de vil mødes præcis ved Hatter Barn, har vi nu muligheden for at kalde lodserne og give dem oplysningerne. Velkommen Kjeld Gaard-Frederiksen forestiller sig også, at MAS på sigt vil kunne kalde alle skibe, og sige Velkommen, når de sejler ind i dansk territorialfarvand. -Når vi så samtidig meddeler dem, at vi følger dem hele vejen igennem vores havområde, giver det et godt indtryk af, at vi har styr på vores farvande; og det virker, ligesom politibilen på gaden, på alle måder forebyggende! 17

18 Skibsbevaringsfonden orienterer: THYRA ex. Krydstoldjagt No. VII er tilbage i Danmark Indtil for få år siden kendte man kun til tre bevarede krydstoldjagter: VIKING ex. No. XVI, bygget i Odense 1897, men ombygget til lystfartøj allerede i Den ejes i dag af Svendborg museum. Den anden, der er bygget i København i 1879, er den tysk ejede og stærkt yachtprægede KONG BELE. Den tredje er everten RIG- MOR bygget i 1858 i Glückstad. Den ligger i dag restaureret i Tyskland. Men i sommer blev Krydsjagt No. VII så hentet hjem som dækslast fra den tyrkiske ferieby Bodrum. No. VII blev bygget ved skibsbygmester N. F. Hansens værft i Odense i Krydstoldvæsenet havde, da tjenesten blev nedlagt i 1904, 23 krydsjagter. Disse blev solgt på auktion, og No. VII og XXII blev solgt til Marineministeriet, der satte dem ind som øvelsesfartøjer med navnene THYRA og SVANEN. I 1958 solgtes THYRA til private og sejlede i 1967 til Middelhavet. Her blev skibet solgt til tyske købere, og fik en omtumlet og spændende historie. I 1972 blev THYRA atter solgt. Som ANTIGONE sejlede fartøjet som flydende kunstneratelier og havnede i Tyrkiet, hvor det fik sin hjemmehavn. Efter endnu et salg i 1999 blev ANTIGONE sat på land for udbedring af lækager i skroget. Der blev den stående og tørrede fuldstændig ud. En tysk yachtmægler tog samme år kontakt til Skibsbevaringsfonden for at høre, om der fandtes interesse for skibet i Danmark. Mægleren vidste godt, at ANTIGONES kulturhistoriske værdi var betydelig, men det var på det tidspunkt ikke muligt at finde nogen, der var interesseret i projektet. For tre år siden fik bådebygger Peter Leth i Hobro via Skibsbevaringsfonden billeder af den gamle krydstoldjagt, der lå på et tyrkisk værft og forgik langsomt. Efter en længere inkubationstid drog han og skibstømrer-venner til Tyrkiet og besigtigede sagerne. Hjemme igen gik Peter i gang med at undersøge mulighederne for økonomisk støtte til hjemtransport af skibet. Skibsbevaringsfonden gav tilsagn om et lån på op til kr. til forberedelse og transport, men med det særlige vilkår, at skibet skulle stå på dansk grund, med dansk nationalitetsbevis, før lånet kunne ydes. Fartøjet var og er i yderst ringe stand efter fire år på land i bagende sol, men er bevaret i meget original stand. Ved egne midler og gode venners hjælp, og med Skibsbevaringsfondens garanti i ryggen, har Peter Leth efter rigtigt meget arbejde fået skibet gjort i stand til at flyde på egen køl. Det blev søsat i maj og der var forinden indgået en sponsoraftale med rederiet CEC, som meget generøst tilbød at betale hjemtransporten. I august hentede man fartøjet i Bodrum og fragtede det via Antwerpen til Esbjerg. No. VII blev derefter lastet på en blokvogn og kørt til Mariager fjord, hvor den for første gang i 38 år sejlede i dansk farvand. Ved ankomsten til Hobro var havnen sort af tilskuere, radio og TV, da THYRA blev slæbt til kaj af Peter Leths anden krydsjagt VALKYRI- EN. Nu skal der etableres en ejerstruktur til fartøjet, og hvorledes det skal restaureres er ikke afgjort. Der er indsamlet en imponerende mængde dokumentation og originalt udstyr fra skibet. Skibsbevaringsfonden har ydet et lån til skibets hjemkøb og vil følge projektet på nært hold. TIL SALG: Katrine Petersen Skibsbevaringsfonden har tidligere her i bladet beskrevet Ålekvasen KATHRI- NE PETERSEN, der nu ligger oplagt i Hobro. Fonden ønsker at sælge skibet, og har i den anledning nu fået lavet et prospekt, der beskriver betingelserne for salget. Materialet kan fås ved henvendelse til Fondens sekretariat. Fotograf: Udo Hinderkopf 18 Skibsbevaringsfonden, Skovhusevej 35, 4720 Præstø, tlf

19 E SME s ordinære generalforsamling mandag d. 21. november 2005 kl. 11:30 First Hotel Grand Jernbanegade 18, Odense Dagorden i.h.t. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er foreningen traditionen tro vært ved en frokost for deltagerne. Tilmelding til denne bedes givet på: telefon eller Officiel generalforsamlingsindkaldelse udsendes også pr. post. Sæt kryds i kalenderen - og tilmeld dig på Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer - Brancheorganisation for skibe i passagerfart Er du eier av et verneverdig stålskip? I Norge er Bredalsholmen det nasjonale fartøyvernsentet for jern- og stålskip. Vi utfører arbeid på antikvarisk grunnlag innen flere tradisjonelle håndverksfag, platearbeid, klinking, maskinoverhaling m.m. Egen dokumentasjonsavdeling. Kontakt oss for tilstandsvurdering og rådgivning. E BR Under restaurering i 2004/05: D/S HESTMANDEN fra 1911 D/S KYSTEN 1 fra 1909 DALSHO L M Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter N-4623 Kristiansand Tlf Faks Spar Shipping Aps Nyhavn København K Tlf.: Fax:

20 Brdr. Petersen s Maskinfabrik Gilleleje A/S SKIBSSMEDEARBEJDE SKIBSELEKTRONIK Salg og service Motorinstallationer Dæksudstyr Trawlspil Aluminiumsstyrehuse Hydrauliske anlæg Furuno Sailor Simrad Litton Marine AHI Havnevej 19, 3250 Gilleleje. Tlf: Fax: hjemmeside: Skagen Skipperskole - har du viljen, kender vi vejen! Skipperuddannelser Radiokurser Radarkurser ARPA-kurser ECDIS-kurser -16 kurser BANKVEJ SKAGEN TELEFON: FAX En sikker samarbejdspartner! En sikker samarbejdspartner! Zodiac en stabil samarbejdspartner for rederier, fiskeskibe, militær, offshore industrien og redningsstationer verden over. I mere end 50 år har Zodiac markeret sig ved at have et stort udvalg af materiel til eftersøgnings- og redningsopgaver. Zodiac har et komplet program i Solas godkendte både fra 3,40 6,70 m. Zodiac Solas godkendte redningsflåder fra personer, tilbydes til alle nationaliteter.kast over bord-, nedfirbare- og selvvendende redningsflåder Zodiac har flåden der passer dit behov personers flåder kan leveres i kompakte firkantede og standard runde containere. Hovedkontor: Amager Strandvej København S Telefon Fax Servicecenter: Perspektivvej Frederikshavn Telefon Fax

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997

Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen faldt over bord den 20. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 2. april 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr. 98 12 24 00 Journalnr.: 0811.86-127 (Bedes anført ved svar) Arbejdsulykke i fiskefartøjet HELLE Fiskeskipperen

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ERHVERVSMINISTEREN Sag 200502976 25. august 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3.

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 120 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn. Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Administrationsafdelingen Dato: 03. februar 2015 Dok.: 1481057 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar

Læs mere

kan standse lystsejlere

kan standse lystsejlere Bådmagasinet har spurgt advokatfi rmaet Delacour, der er eksperter i maritim jura, Søværnets Operative Kommando og Søfartsstyrelsen om, hvem der kan tilbageholde en lystbåd, hvis det er uforsvarligt, at

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Trolling Master Bornholm regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2012 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn. Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Søfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af, om der kan foretages landbaseret lodsning i danske farvande med en tilsvarende

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1)

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1) 2010/1 LSV 147 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201000708 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Problemstilling: Meget har ændret sig omkring det udstyr man sætter ombord på skibene i dag, men efteruddannelsen er ikke nødvendigvis

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover

Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 158 Offentligt Att: Folketingets Forsvarsudvalg Vedr.: Forebyggelse af skibskatastrofer i den grønlandske EEZ anno 2012 og fremover Goddag, I relation til den

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat

TALEPUNKT. til samråd DV + DW (Miljø- og Planlægningsudvalget) om Greenpeace-aktion mod ulovligt fiskeri i Kattegat Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2010 Sag: 6906 / 147532 TALEPUNKT til samråd DV + DW (Miljø-

Læs mere

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER Søværnets Operative Kommando Istjenesten ISMELDETJENESTEN Den danske ismeldetjenestes opgave er at fremskaffe oplysninger til brug for isbrydningstjenesten, de søfarende,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Worldcareers. Worldcareers.dk

Worldcareers. Worldcareers.dk Worldcareers Hvem er jeg? Martin Fyrst Jakobsen Historik: 2002 2003 Værnepligtig menig i Søværnet 2003 2008 Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2008 2008 Skibsofficer ved A.P. Møller Mærsk 2008

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Skibet er ladet med rettigheder O M

Skibet er ladet med rettigheder O M Skibet er ladet med rettigheder T D A O M K E R I Indhold Dilemmaøvelse. Eleverne forestiller sig, at de skal sejle til et nyt kontinent, men for at nå frem må de vælge, hvilke nødvendige eller unødvendige

Læs mere

UDKAST FORSLAG. til. 1. Overalt i loven ændres beskyttelse af havet mod forurening til: beskyttelse mod forurening.

UDKAST FORSLAG. til. 1. Overalt i loven ændres beskyttelse af havet mod forurening til: beskyttelse mod forurening. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 125 Offentligt UDKAST FORSLAG til Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven (Fastsættelse af promillegrænser samt forebyggelse af luftforurening fra

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer

Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer Til: Se forsendelsesliste i bilag 2 30. august 2011 Vores reference: Sag 201105974 Arkivkode 30.30.06 Center for Maritim Regulering /cgj Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere