Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe"

Transkript

1

2

3

4

5 Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal være gruppens kommunikations middel Vi vil anskaffe en mere brugervenlig hjemmeside løsning Vi afholder et kursus om brug af den nye hjemmeside for ledelsen Vi vil bruge hjemmesiden mere offensivt til gruppens aktiviteter som programmer, invitationer, referater og lignende Vi vil udpege en ansvarlig for hjemmesidens løbende opdatering Indsatsområde Lederuddannelse Alle ledere skal have relevant lederuddannelse Vi vil opfordre lederne til at deltage i relevante kurser Vi vil opfordre seniorer, troppen og juniorerne til at deltage i relevante kurser Vi vil udarbejde en overordnet uddannelsesplan for gruppens ledere Relevant lederuddannelse har stor værdi uden for spejderbevægelsen Indsatsområde flere spejdere Hver gren skal bestå af mindst 15 spejdere Vi vil udarbejde PR materiale, der kan uddeles på skoler og lign Vi vil afholde/deltage i årlige PR arrangementer Vi vil jævnligt skrive artikler om gruppens aktiviteter i ugeavisen Det grønne område Vi vil udbygge vores samarbejde med Engelsborgskolen Vi skal have flere faste aktive ledere Indsatsområde længere spejdertid Spejdernes spejdertid i gruppen skal forlænges med 1 år Vi skaber en rød tråd i spejderarbejdet gennem aldersgrupperne i gruppen Vi laver udfordrende aktiviteter for de forskellige aldersgrupper i gruppen Vi laver arrangementer for gruppen, så medlemmer lærer hinanden at kende på tværs af aldersgrupperne Vi opfordrer spejderne i alle aldersgrupper til at deltage i divisionens og korpsets spejderarrangementer for at få spejdervenner uden for gruppen

6 Kgs. Lyngby Gruppe Beretning for 2011 Formandens beretning 2011 har været et helt specielt år for Kgs. Lyngby gruppe, da vi den 8. februar 2011 kunne fejre gruppens 100 års fødselsdag. Jubilæet blev fejet med en reception den 28. maj i Kærnehuset, hvor vi havde inviteret forældre, gamle spejdere og andre med tilknytning til gruppen. Rigtig mange af de gamle spejderkammerater mødte om, vi fik besøg af borgmesteren og en patrulje af gamle herrer fra Poul Asmussens trop dukkede også op. Det var en rigtig dejlig dag, som vi vil huske tilbage på i mange år. Jubilæet blev afsluttet med en fælles sommerlejr for hele gruppen på Nekselø. Meget naturligt har planlægningen af jubilæet været bestyrelsens store opgave i Efter sommerferien har vi givet os i kast til med udarbejdelse af en udviklingsplan for Ideen om at hæve kontingentet så det inkludere ture, har vi valgt at sætte i bero, da vi ikke helt kan blive enige om det er en fordel eller en ulempe. I 2012 står bestyrelsens arbejde på en udarbejdelse af en plan for renovering af Kærnehuset, afklaring vejadgangen til vores hytte i Hestetang og derudover skal vi have produceret noget informativt materiale til vores hjemmeside. Når vi gør medlemstallet op, kan vi konkludere at gruppen i øjeblikket består af 45 aktive spejdere og 12 ledere, samt adskillige gruppehjælpere og støttemedlemmer. En lille fremgang fra På ledersiden har der været fuld bemanding i alle grene, som efter sommerferien dog blev rokeret lidt rundt. Bestyrelsen har i 2011 bestået af Gert West Pedersen, Mette Nissen, Benny Storm-Hartmann, Susanne Kampmann, Anna Danielsen, Rikke Gottlieb, Kristoffer Vandrup Sigsgaard, Daniel Abildgaard, Lars Hovgaard Jensen, Mette Stærk og Susanne Nørgaard Godiksen. Tak til lederne for jeres store engagement og for al den tid I bruger på spejderarbejdet. I formidler spejderværdierne til vores børn og giver dem nogle fantastiske oplevelser. Tak til Lars for hans indsats som hytte- og kanobestyrer, samt til forældrepatruljen, for altid at stille op når der er brug for en håndsrækning ved arrangementerne. Susanne, gruppestyrelsesformand

7 Gruppelederens beretning 2011har været et år med mange gode oplevelser. Specielt fejringen af vores 100 års jubilæum var en stor succes. Over året er vi blevet lidt flere. Nogenlunde som vi sidste år ønskede os. Vi kan ikke vokse eksplosivt. Det er vores gruppe ikke gearet til. Så den lille medlemstilgang passer os fint. Vi har i årets løb deltaget i nogle PR arrangementer og det tilsammen med vores tilmelding på hjemmesiden har givet os en tilgang på ca. 10 spejdere. Hovedsagelig i mikro og mini alderen hvorfor vi idag igen har en mikroafdeling. Vores Junior, Trop og Klan har været stabile over året og er i dag den største del af gruppen. Vi startede året med et lederskifte i troppen. Graviditet og uddannelse gjorde at vi blev nød til at skifte. Det er i sådanne situationer det er godt med et godt bagland fuld af kompetente ledere, der kan træde til. Over året er nogle har nogle af vores klan spejdere vist interesse for ledergerningen. Der skete derfor en lille rokade efter sommerferien. Vi fik lavet en fælles mini-junior ledelse og vi fik startet en ny mikro afdeling. Vi har nu en god, kompetent og solid ledelse med en stor support gruppe, som er en fornøjelse at arbejde med. Jubilæet var den altoverskyggende aktivitet i Den trak tænder ud, men den viste samtidig hvor stor opbakning gruppen har. Gruppen har fødselsdag d. 8. februar, men vi valgte at fejre dagen i maj. Det er så trist at skulle holde åbent hus i kulde og regn, så vi valgte at afholde dagen under bedre vejrforhold. Det var en fantastisk dag med rigtig mange besøgende. Det var en dag som ikke kunne lade sig gøre uden hjælp fra en masse mennesker. Her en speciel tak til gruppestyrelsen, forældrepatruljen og vores gruppehjælpere for en fantastisk indsats. Vi afsluttede vores jubilæum med en jubilæums sommerlejr på Nekselø Spejdercenter. Her var hele gruppen afsted. Vi havde inviteret gamle medlemmer og forældre til at deltage helt eller delvist og mange takkede heldigvis ja til tilbuddet og kom på besøg et par dage. Vi havde spejdercenteret for os selv, hvilket gav en vis ro. Vi havde en fantastisk lejr hvor store som små havde glæde af at være sammen Vi har i 2011 endelig få medlemmer på kursus. En enkelt tropsspejder på PLAN kursus og nogle enkelte ledere på grenkurser. Det er en positiv trendens, der ser ud til at fortsætte i Gert, gruppeleder Mikroernes beretning Mikroerne i Kongens Lyngby Gruppe er gruppens mindste spejdere, som deltager i spejdermøderne uden forældre. På spejdermøderne introduceres mikroerne til mange af de grundlæggende spejderideer både gennem lege og øvelser af mere praktisk karakter. Langt størstedelen af møderne holdes i tilknytning til Kærnehuset. I vinterhalvåret indendøre i floklokalet, og i sommerhalvåret ofte udendørs i Kærnehusets baghave.

8 Den nuværende mikrogren blev startet op i 2011 og er derfor på alle måder ny. Grenen har igennem året haft nogen, omend ikke en overvældende tilslutning. Vi er således 7 aktive mikroer i skrivende stund. Det ugentlige arbejde med børnene bærer til tider stadig præg af at begge ledere er relativt nye i lederrollen. Vi, lederne, har da også haft særligt svært ved at forventningsafstemme vores forløb i forhold til ungerne, idet 3 ud af de 7 kræver særlig opmærksomhed. Årets aktiviteter har båret præg af basale spejderfærdigheder, kortere ture rundt i området i forbindelse med naturlære og årets gang, samt at mikroerne har taget kommunikationsmærket. Mikrogrenen har ikke været synderligt god til at komme af sted på ture i 2011, således var mikroernes eneste tur gruppens juleweekend, hvor 1mikro var med i turens fulde udstrækning og endnu 1 kom på besøg den sidste dag. Herudover deltog mikroerne også i fakkeloptog, samt juletræstænding. Line og Michel, mikroledere Minierne og Juniorernes beretning Hos Minierne og juniorerne er der sket store ændringer i Hos minierne så det i foråret ud til at der efter oprykning kun ville være 2-3 minier tilbage, derfor blev det besluttet i gruppen at alle minier skulle rykkes op for at undgå at aktiviteterne mistede kvalitet. Vi har siden sommer dog være så heldige at få 3 nye minier og grenen er derfor i dag på 6 drenge og giver mulighed for gode aktiviteter og udvikling. Hos juniorerne var der frem til sommer 4 aktive spejdere, efter sommer kom der dels nye juniorer fra minierne og helt nye spejdere. Derfor tæller juniorerne nu 8 (måske snart 9) aktive juniorer. I 2011 har programmet for junior været meget præget af gruppens jubilæum og vores fantastiske tur til Nekselø. Minierne og juniorerne holder møde sammen hver mandag kl 19 20:30. Vi arbejder efter børnenes ønske meget med mærker. Både minier og junior er meget konkurrence minded og vil gerne vise resten af divisionen at de er de bedste. Det regner vi med at gøre på fælles Divi i foråret. I foråret planlægger vi 2 separate ture, en for minier, og en for junior. Vi gør dette for at tilgodese de to alders grupper bedst muligt. Vi vil gerne give juniorerne en oplevelse af vi kan booste deres selvtillid og vise dem at de

9 kan det de sætter deres hjerne til. Vi planlægger en aktivitet der ikke ville være egnet til både mini og junior. For minierne planlægger vi ligeledes en tur. Vi har en del nye spejdere der skal vende sig til at være på tur. Vi glæder os til endnu et år med de seje børn. Mette, Anna, Pernille og Viktoria, mini- og, juniorledere Troppens beretning Kgs. Lyngby trop startede året med at få nye tropsledere. Anne Krarup, Andreas Winding og Jonas Borrit overtog tropsledelsen. Alle tre har en lang historie i gruppen, og havde nu mod på nye udfordringer. Der har over året været 12 aktive tropsspejdere fordelt i to patruljer. Alle spejderne er, uden nogen undtagelser, nogle super unge mennesker som over året har ud over at have hygget sig gevaldigt også vokset i rollen som storspejdere. Året startede med en heik i den meget kolde vinter. De overnattede ude, var på natløb og var super seje. En anden stor oplevelse var weekendturen med korpsets sejlbåd Ran i foråret. Her lærte spejderne at sætte sejl, styre et stort skib samt fange og rense nogle fine øresundstorsk. Da det blev sommer afholdt vi sommerafslutning på øen i Lyngby sø grill, regnvejr og højt humør Sommerlejren foregik på Nekselø, hvor troppen blandt andet var på natløb, tog sig af de mindre spejdere og lavede ekstremt god mad på bål, bygget tømmerflåde og fik sejlet på havet i kano. Efteråret har været en blanding af mange forskellige aktiviteter med blandt andet kolleuge i Kærnehuset, tropsmøde i skøjtehallen og meget andet. Året blev sluttet af med manér med en super fed juleweekend den bedste længe. Troppen var på et vildt natløb arrangeret af klanen samt en rigtig god lørdagstur i skoven, hvor de traditionelle spejderfærdigheder blev trænet bliver året hvor vi skal have flere tropsspejdere med på kurser og ture. De får mange nye venner og tilegner sig mange ekstremt fede kompetencer på disse. Forårsprogrammet er på plads med højdepunkter som forårsheik, tur med Ran, o-løb, diviweekend, minisommerlejr til Sverige og sommerlejr på spejdernes lejr i Jylland. Anne, Andreas og Jonas, tropsledere

10 Hytte- og kanoudvalgets beretning Vi har 3 kanoer fra midt 80 erne der står til udskiftning da vi ikke kan reparere mere på dem TUBORGFONDET har bevilliget kr. til 2 nye kanoer, så nu mangler vi kun penge til en kano ( kr.), så er vi 100 % sejlklare igen. Så som det ser ud lige nu, har vi 5 sejlklare kanoer til den kommende sæson (plads til 15 personer) og vi har 2 kanoer til salg (Kiwi & Chili) og håber på at vi kan få omkring 2000 kr. pr. styk. Måske er der nogen på rådsmødet der kunne være interesseret? Vi har fået bevilliget kr. til indkøb af plænetraktor samt opbevaringsskur fra Tømrerhandler Johannes Fog s fond til Hestetang. Skuret er indkøbt og vil blive sat op på en arbejdsweekend i foråret. Jan og Lars ser på mulighederne for at købe en brugt plænetraktor af en slags, så det ikke længere tager 4 timer at slå græsset deroppe. Vores naboer, De Gule Spejdere, har planer om at få installeret træk/slip toilet i Valhalla Lars har talt med deres hyttebestyrer om det og sagt at vi godt kunne være interesseret i at være med på en løsning med en tank der bliver tømt ca. en gang om året. Det vil øge brugen af hytten gevaldigt hvis der bliver installeret rigtigt toilet deroppe og håber at vi i gruppen kan finde finanserne til dette projekt. Der arbejdes videre med det sammen med De Gule Spejdere og vi forventer at have en løsning og et budget klar i løbet af foråret. Der kører sideløbende en sag omkring vejretten til hytten, vi har igennem tiderne siden hytten blev bygget i 1963 været i nogle heftige diskussioner med ejeren af Skovhuset oppe ved Hestetangsvej, da han ikke mener vi har lov til hverken at gå eller køre på den eneste vej til vores hytte. De gule spejdere har skrevet et brev til skoven for at få dem til at fastslå vejretten når der er kommet svar retur vil vi overveje om vi skal køre sagen videre til Allerød kommune eller andre instanser. Det vil være rart at få klarlagt præcis hvem der har hvilken ret til benyttelse af vejen inden Skovhuset evt. bliver overtaget eller solgt de nuværende ejere er godt oppe i årene, så der går nok ikke mange år. Lars, hytte- og kanobestyrer Kassererens beretning Driftsregnskab: Medlemskontingent er lavere dels pga. lavere tilgang end ventet samt overgang fra gruppe-korps til gruppemedlemmer. Kursusaktiviteten lidt under det forventede til gengæld har vi fået unge ledere på kurser til gavn for afdelingerne. Vi fik mere ind i tilskud for 2009 end beregnet i alt kr kr.. Ture og Lejre har stort set løbet rundt tak for god indsats med planlægningen af udgifter. Juleweekenden gav et lille underskud og jubilæet gav som budgetteret et underskud. Diverse indtægter består af æbleskivesalg til jul og flaskeindsamling i løbet af året. Tak til indsamlerne som gør en stor indsats. Administration er tlf. bredbånd webhosting gaver spejderkollegiet samt bankgebyrer. Udgifter til drift af husene er stort set uændret, bortset fra rengøringsudgifterne, da vores 2 piger er holdt med rengøringen. Det gør også at huset ikke er i den rengøringsstand vi gerne så. Der opfordres

11 Balance: Budget: til at man på grupperådsmødet tager en snak med forældre og andre om at deltage mere aktivt i at holde vores huse i en ordentlig stand. Midlertidigt lån på fra Bjarkedals fonden er tilbagebetalt. Kærnehuset er nedskrevet til vurderingen til 1,6 mio kr. Hestetang står til Der er modtaget fondsstøtte fra Johannes Fog fonden til indkøb af græsslåmaskine + skur til Hestetang grunden. Da den for det meste er mose, skal der anskaffes græsslåmaskine der kan klare det ekstra. Der er desuden givet tilsagn om støtte til indkøb af nye kanoer, så de ældste og tungeste kanoer kan afskaffes. Medlemskontingentet foreslås opjusteret til 1250 kr. pr år for spejderne øvrige uændret. Dette vil give et lille plus til økonomien, men hvad der især ville tælle er en øget tilgang af spejdere. Vi håber samtidig at flere vil melde sig som støttemedlemmer for 275 kr. pr år. Øvrige udgifter og indtægter er i store træk uændrede fra tidligere år, bortset fra de ekstra poster, der er indsat enkeltvis. Det er vigtigt at grupperådet tager stilling til, hvorledes der kan skaffes penge til disse som anses for særdeles vigtige af bestyrelsen. Vores nuværende låsesystem er ikke særligt sikkert, og med årene er der desværre en del nøgler i omløb, som der ikke er styr på. Vores materieltelt blæste i stykker under sommerlejren, og kunne kun med noget besvære bruges til æbleskivesalget i år. Det skal erstattes af et holdbart telt som kan bruges både på lejre og til diverse arrangementer. Jakkebroderingen blev vedtaget sidste år, men bliver først udført i år. Det er til ledernes jakker, så vi kan vise hvor vi kommer fra, når der er aktiviteter. I år er der Spejdernes Lejr, som er en fælleslejr for alle de 5 store spejderforbund i Danmark. Der forventes over deltagere. Det er en ret dyr lejr, og vi har derfor sat ekstra kr. af til udgifterne for gruppen. Og så sidst, men ikke mindst et sundhedscheck af Kærnehuset. Huset bruges jo af rigtigt mange mennesker dagligt, og vi har i årevis ikke haft råd til nogen særlig vedligeholdelse. Vi ved at der er et tag som i fremtiden skal skiftes, og der er mange andre steder i huset hvor vedligeholdelse er nødvendig. For at få et overblik over hvad der haster mest, ville vi meget gerne have lavet en grundig gennemgang af huset, for at vi kan prioritere, hvad vi søger støtte til. Vi må dog regne med, at vi ikke får støtte uden, at vi selv stiller med en god del af udgifterne. Der skal derfor så snart så muligt sættes gang i indsamling af penge til det. Her er det rigtigt vigtigt at også forældrene er på banen, med forslag til indtægtskilder, fonde der kan søges, aktiviteter som kan give tilskud til, at vi kan få sat vores dejlige hus i stand igen. Husk - at alle der arbejder i og med vores gruppe til dagligt, alle er frivillige og ulønnede, ja det er faktisk nu sådan, at for at Korpset kan få del i tipsmidlerne, skal alle, også lederne betale for at være med. Så giv dem lige en ekstra tak og gerne også et ekstra nap i ny og næ. Susanne Kampmann, Kasserer

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang

2015 Gruppeaften 2015 79. årgang 2015 Gruppeaften 2015 79. årgang Indhold: Kontaktinformation på side 2 Sæt X i kalenderen på side 3 Gruppeledernes klumme på side 4-11 Arrangementer i 1. Holte på side 12-13 Formandsberetningen på side

Læs mere

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning Dansk Spejderkorps Sydslesvig Gul beretning 2014 2 Gul beretning 2014 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Tydal 1, D-24852 Eggebek Telefon: 0049 4609-91030 dss.tydal@t-online.de www.spejder.de Layout: Tor-Salve

Læs mere

Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere

Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere Så gik der endnu et år hos søspejderne, på søsportsvej, vi har brugt året på en masse forskellige arrangementer, både for hele gruppen og for grenene, ikke kun på vores

Læs mere

HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER

HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER 29. august 1963 startede: HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER Der var så mange spejdere i 1. Slagelse, at man ønskede at dele gruppen. Derfor oprettede man 3. Slagelse med 4 spejderpatruljer ledet af

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2015 September 2015 Hjortespring gruppe netop nu Så nærmer endnu et halvår sig sin afslutning, og vi kan se frem

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00 Indhold: Vigtigt! på side 3. Gruppelederen på side 4. Minier på side 5-8. Juniorer på side 9-10. Troppen på side 11-12. Klanen!! på side 13-14. Lederne i 1. Holte på side 17. Forældrepatruljen på side

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning Dansk Spejderkorps Sydslesvig Gul beretning 2013 Indhold Forord... 3 Korpsets beretning... 4 Korpsbestyrelsens beretning... 9 Korpsets medlemmer...11 Angelbo Gruppe, Husby...12 Ansgar Gruppe, Flensborg...14

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 5 Maj 2003. Husk indlæg til næste blad både er for juni og juli

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 5 Maj 2003. Husk indlæg til næste blad både er for juni og juli Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 11. årgang nr. 5 Maj 2003 Husk indlæg til næste blad både er for juni og juli 2 2. Birkerød Gruppe 2. Birkerød gruppe, Ravnsholt division Referat

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere