Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004"

Transkript

1 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen, regnskabschef fra Rødovre Boligselskab Afdelingsbestyrelse: Formand Jonna Cohen 1C, Mogens Hansen 1A, Birgit Johansen 3J, Kaj Walbum 3A, Karin Thomsen 1B. Sag nr. 1 Sag nr. 2 Sag nr. 3 Valg af dirigent Finn Nielsen blev valgt som dirigent. Valg af referent og stemmeudvalg Som referent valgtes Karin Thomsen. Beretning fra den forløbne periode: Jonna Cohen: Siden sidste beboermøde møde i maj har vi haft forskellige fokuspunkter. Vi har bl.a. arbejdet med badeværelserne som Mogens vil komme ind på og økonomien som Astrid vil gennemgå men også mere hyggelige ting. Loppemarked/sommerfest Der har i den forløbne periode været afholdt et loppemarked/sommerfest, som Jane Magleholm var ophavsmand til. Der kom ikke så mange, men dem der deltog, havde en hyggelig dag. Stor tak til Jane for at dette tiltag. Markiser Der er beboere, der sætter markiser og andet op på facaderne. Dette skal først ansøges og godkendes af afdelingsbestyrelsen. Hvis dette ikke er gjort, kan man blive bedt om at nedtage, det man har sat op. Så skriv lige en ansøgning. 1

2 Containere Som I nok har opdaget er containerne aflåst. Rødovre kommune er holdt op med at sortere de containere de får ind. Derfor skal vi selv sortere disse, så der kun er brandbart affald i vores containere. Hvis de er fyldt med forkert affald, får vi en bøde på 2000 kr. Da beboerne her i afdelingen ikke er gode til at sortere affaldet rigtigt, har varmemesteren valgt at aflåse containerne, og lade funktionærerne sortere affaldet før det går i containeren. Vi håber på denne måde at kunne undgå bøder. Grønne omgivelser Funktionærerne gør en ihærdig indsats for at holde de grønne områder og legepladser fri for ukrudt. Der er flere beboere, som taler om forhaverne mod øst. Husk, at hvis I har lyst til at passe et stykke forhave foran jeres opgang, så tal med de beboere, der bor lige ud til det stykke, du kan tænke dig at passe. Hvis de siger OK så skriv en seddel til bestyrelsen om at du gerne vil holde området. Så kan vi få lidt variation og hjælpe funktionærerne med den store opgave det er at holde områderne. Til de lejligheder der har have: Husk disse skal holdes. Græsset skal slås og hække skal klippes. Karin Thomsen Beboerhus I 2004 er beboerhuset udlejet 39 weekender. Der er ved at blive gjort hovedrent. Regler forudlening og inventarliste er blevet opdateret. Prisen på inventar er nu blevet sat op efter i mange år at have ligget på det samme. Der har ikke været klager over beboerhusets naboer i den forløbne periode. Kaj Valbum Trappevask Det ser ud til at trappevasken går rimelig godt, idet der ikke har været nogen klager. Hovedrengøring i opgange og vaskerier er nu afsluttet. Mogens Hansen Jeg mødte en beboer på vejen herned og spurgte om hun ikke skulle til beboermøde, det skulle hun ikke, da de ikke var noget hun var utilfreds med. Med den mødedeltagelse, vi har i aften må man gå ud fra at beboerne, er tilfredse. Badeværelser Badeværelsernes tilstand er af en sådan karakter, at vi må påregne de skal renoveres indenfor en 15 årig periode. Det vil sige, at vi fremover skal påregne, at der skal renoveres ca. 10 badeværelser om året. Det vil så blive en årlig udgift på omkring en million, som direkte skal inddrives over huslejen, og derfor vil give en husleje stigning på 15 % Hvis vi derimod får dem alle lavet på en gang vil vi, som tidligere omtalt få tilskud fra Landsbyggefonden, og der ligger en forhåndsaftale om, at lånet kan afdrages over 30 år. Det vil sige huslejestigningen vil på sigt blive væsentlig lavere. 2

3 Teknisk afdeling arbejder i øjeblikket på sagen, og vil fremkomme med et forslag i løbet af et par måneder. Afdelingsbestyrelsen vil så indkalde til et ekstraordinært beboermøde, hvor den endelige renovering af badeværelserne igen vil blive taget op, og I vil få fremlagt det endelige forslag til afstemning. Vi er i den situation, at vi stadig har tilbudet fra Landsbyggefonden, samt et direkte tilskud på 1 million fra Landsbyggefonden liggende Antenneforeningen Har fået sin egen hjemmeside rb-net.dk Der er i øjeblikket 53 tilsluttede og 2 på ventelisten. Med hensyn til det optagne lån vil det, som det ser ud nu, være tilbagebetalt i år 2005 Hjemmesiden: Angående vores hjemmeside vil der blive indregistreret et domænenavn rb20.dk det vil sige at afdelingens hjemmeside vil kunne læses på 10 års planer og budgettet. Carlo Hansen, der ansat i Rødovre Boligselskab, har de sidste par år været i gang med at gennemgå alle afdelingerne i selskabet og skal lave en tilstandsrapport for hver afdeling. Men da han ikke er nået til afdeling 20 endnu, vil de af boligselskabet udarbejdede 10 års planer ikke være så udførlige, som de burde være. Vandforbrug Vedr. vores vandforbrug har varmester Vagn Petersen tiltag med at holde øje med toiletter, der løber, tilsyneladende givet resultat. Vores vandforbrug ligger ved udgangen af august på m m 3 = m 3 mindre end året før. Det svarer til ca kr. for hele afdelingen Vi kan komme længere ned, så husk, hvis der er et toilet der løber, kontakt straks varmemesteren Spørgsmål til beretningen Imke Wagenmakers 3K spurgte hvorfor den bageste containergård er låst. Jonna Cohen svarede at der er fordi man venter på en lås til selve containeren. Så snart den kommer bliver det igen muligt for beboerne at komme ind i containergården. Susanne Nielsen 3B sagde, at vandet i hendes blandingsbatteri skulle op på 60ºC for at få et varmt bad, og at vandstrålen i bruseren blev slap ved 60ºC. Hun blev bedt om at henvende sig til varmemesteren vedr. dette. Hun klagede også over at mange af de private haver ikke bliver passet. Det vil afdelingsbestyrelsen se nærmere på. Susanne Nielsen 3B sagde, at der heller ikke er blevet ryddet om i kælderen i blok 3. Hun klagede over, at udeområderne ikke bliver passet tilstrækkeligt godt ud for nogen af de 4 blokke, og at det er svært at komme til cykelstativerne, fordi der ikke er klippet hæk omkring dem. Og der er buske, som rager ud over stierne. I øvrigt spurgte hun, om, hvornår der kommer flere cykelstativer. Det er blevet lovet på et beboermøde for længe siden.ingen kunne huske, at der tidligere var blevet 3

4 lovet andre cykelstativer ud foran husene, men afd. bestyrelsen ville se efter i gamle referater. Afdelingsbestyrelsen vil bringe kritikken videre til varmemesteren. Vedr. ekstra cykelstativer, var der dog ingen andre, som kunne huske noget om dette. Og der er ryddet i de andre kældre. Imke Wagenmakers 1K sagde, at han havde lagt mærke til at udeområderne altid blev gjort i stand 14 dage før beboermødet. I løbet af sommeren blev de ikke ordnet tit nok og der ser forfærdeligt ud. Sag nr 4 Beretning blev godkendt. Fremlæggelse af afdelingens driftsbudget til godkendelse Astrid Anthonisen gennemgik budgettet. Huslejen stiger 6,92 %. Det skyldes bl.a. at vore henlæggelser skal sættes op. Der er lavet en 10 års plan, selv om afd. 20 endnu ikke er blevet gennemgået. Hvis man ændrer beslutning mht. badeværelserne vil tallene i budgettet blive ændret. I forhold til første udkast af budgettet er udgifterne blevet barberet meget ned, så der kun er sat penge af til de allermest nødvendige ting. Spørgsmål til fremlæggelsen Ingen spørgsmål. Budgettet blev godkendt Sag nr. 5 Sag nr. 6 Sag nr. 7 Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen Jonna Cohen og Mogens Hansen var på valg. Begge blev genvalgt. Som 1. suppleant blev Jesper Handberg 1F valgt Som 2. suppleant blev Susanne Nielsen 3C valgt Eventuelt Jane Magleholm 3C spurgte hvornår ekstra cykelstativer ville komme. Jonna Cohen svarede at ekstra cykelstativer i carportene tidligere er blevet undersøgt, men det blev ikke til noget, da ingen var interesserede i at leje dem. Marie Lindemann spurgte, hvornår en stopklods til indgangsdøren igen vil blive sat op. Spørgsmålet går videre til varmemester. Susanne Nielsen 3C spurgte hvad emhætter koster. Emhætter kan ikke købes umiddelbart, da de skal passe til ventilationssystemet. Hvis man vil købe en anden emhætte, skal det først ansøges og godkendes af teknisk forvaltning i RB. Susanne Nielsen 3C spurgte om man kan få rettet forkert fald på altanen. Det kan man ikke. Susanne Nielsen 3C spurgte, hvornår der bliver ryddet op i kældrene. Det er blevet gjort tidligere i år. Varmemesteren bedes se på barnevognsrum til 3C. Susanne Nielsen 3C spurgte til lastvognsparkering foran vores indkørsel. Og hvad med bodega ved tankstationen, hvor folk står og drikker og tisser på vejen ind til vores område. Området er offentligt. Afd. best. opfordrer at man klager til til Rødovre Boligselskab. Det er en sag for politiet. Ingen kunne huske at der tidligere var blevet lovet andre cykelstativer ud foran husene, men afd. bestyrelsen ville se efter i gamle referater. 4

5 Det er helt klar forbudt at have hunde og katte her. Men reglerne for midlertidige ophold for hunde skal undersøges nærmere. Imke Wagenmarkers 3K spugte om vestsiden af bygningerne også skal renoveres. Mursten falder ned over vinduerne Mogens Hansen svarede, at det er der ikke planer om, idet vinduerne på denne side ikke er så medtaget af rust. Der er kun tale om udseendet. Men stenene skal selvfølgelig ikke falde ned. Fastgørelse af stenene vil blive undersøgt nærmere. Formanden takkede for god ro og orden. Referent Formand Dirigent Dato Dato Dato Karin Thomsen Jonna Cohen Finn Nielsen 5

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade Referat Deltagere Adda Johansen, formand Bente Knudsen, bestyrelsesmedlem Conny Ebbesen, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere