Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april Torsdag d. 12. april 2011, kl Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V"

Transkript

1 Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling 3. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 5.1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 5.2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 7. Divisionskontingent for det følgende år. 8. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 10.Valg af revisor og revisorsuppleant 11.Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 12.Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen 13.Eventuelt. Der bliver serveret frugt, kaffe og kage. Vær opmærksom på at mødet starter allerede kl Alle grupper har valgt 5 repræsentanter til divisionsrådet. Andre er også velkomne. Side 2

3 Til dagsordenens pkt. 4 Forslag til Divisionsrådsmødet Afhændelse af Blæsbjerghytten Blæsbjerghytten bliver en større og større økonomisk belastning for Divisionen. I 2010 var der et underskud på kr. i 2011 et underskud på kr. Hytten har sin egen økonomi, men har været nødt til at låne af Divisionen. Hytten har nu et lån på kr. Dertil kommer at Nordfyns Kommune kræver at der anlægges en form for spildevandsafledning f. eks. opsamlings tank. Det er ikke længere tilladt at lade spildevandet løbe ud i naturen. Det vil være divisionen som skal finansiere dette projekt, som vil koste over kr. Blæsbjerghytten er desuden ret nedslidt, der er rigtig mange ting, som trænger til udskiftning. I 2011 har der været 9 udlejninger, heraf 4 til spejdergrupper. Det er positivt at så mange spejdere bruger hytten, men udlejningen er generet for dårlig. I hyttens vedtægter står: (forkortet) Beslutning om afhændelse og anvendelse af midlerne skal træffes af divisionsrådet. Midler fra afhændelse skal anvendes til lokaler og lejrpladser til børn og unge. Dersom en gruppe i divisionen ønsker at overtage ansvaret for hytten efter divisionsledelsen har fremsat forslag om salg, kan hytten ikke afhændes, men udlejes til pågældende gruppe. Der ønskes en drøftelse af Blæsbjerg hyttens fremtid med mulighed for at sælge hytten. Divisionsledelsen! Side 3

4 Beretning fra minigrenen - af Jørgen og Gitte I 2011 har der i minigrenen været afholdt 2 miniledermøder og derudover planlægningsmøder for udvalgene til vores arrangementer. På miniledermøderne har der været fint fremmøde fra de fleste grupper. Vi har brugt møderne til idéudveksling, aftaler omkring miniarrangementerne, fremstilling af souvenir til efterårsarrange mentet og nyt fra grupperne. De fleste grupper har i år rigtig mange minier, og det ser også de fleste steder godt ud med ledere. Desuden nedsættes der udvalg til næste fælles arrangement. Vi får altid lavet udvalg, men det kniber lidt med at få alle grupper på banen. Side 4

5 I maj afholdt vi Miniskæg på Hylkedam for ca 120 minier i 23 patruljer og 30 ledere. Vi var på Wangodytekspedition i Rhismiskirnien og hvis nogen synes, de har hørt det før, er det ikke helt forkert! På løbet lørdag blev professor Beavertale hjulpet med at finde og passe på wangodytterne. Vi fik igen i år nogen til at stege kalkunkød over bål til os til aftensmaden, mens tilbehøret blev tilberedt ude i grupperne. Til lejrbålet om aftenen underholdt Bjarne fra 1. Otterup, og det var som sædvanlig verdensklasse! Søndag bød på byger, men også sol og forskellige sjove aktiviteter, som spejderne frit kunne vælge imellem. En aften i september holdt vi efterårsarrangementet BP vender tilbage. Der var flotte zuluer på spil, kørom, teatersport, tørklædebinding, stridsvogne, instrumenter, sang mm. Desuden var BPs gode ven fra Brownsea Island på besøg, og han var godt tilfreds med nutidens spejdere. 189 spejdere og 31 ledere deltog denne aften og fik fake Gilwell-perler med hjem til uniformen. Vi er allerede begyndt at glæde os til næste arrangement, nemlig Miniskæg i maj. Med Mini-spejderhilsen Jørgen og Gitte! Side 5

6 Beretning fra Børne -og ungdomsorganisationernes Samråd - BUS - af Karin Ravnkilde Samrådet består af 1-2 repræsentanter fra de forskellige korps. Vi er 10 i Samrådet. Vi har 2 repræsentanter siddende i Folkeoplys ningsudvalget. BUS har afholdt 2 førstehjælps kurser og 2 opfølgnings kurser. Vi har fået trykt en folder med adresser på alle grupper, som lægges i de velkomstkuverterne som Odense Kommune sender ud til tilflytterne. Vi gav tilskud til arrangementet med B.S. Christiansen, som Fritids afdelingen arrangerede. Vi har udbetalt kr. i rejsetilskud og i kursustilskud kr. til PR arbejde lokalt og givet 2000 kr. til grupper som tager ikke medlemmer med på lejr. Pengene stammer fra tilskud fra Odense Kommune på kr. årligt. Da der er rigtig mange af BUS medlemmerne, som skal med på Spejdernes lejr 2012, tænke vi at det kunne være sjovt for spejderne at mødes igen efter lejren. Derfor vil vi arrangere en aktivitetsdag i Munke Mose lørdag d.1.9. med aktiviteter for alle grene og med afslutning i Den Fynske landsby (hvis aftalen kan falde på plads). BUS står som arrangør, men det kræver selvfølgelig at der er opbakning fra grupperne til at stå for nogle aktiviteter. Arrangementet er for alle, også de som ikke deltog i 2012 lejren. Vi har ikke yderlige tiltag og forventer at yde tilskud til de samme ting som tidligere. Der arbejdes på en ny Folkeoplysning lov i Odense Kommune, vi forsøger at få så gode vilkår som muligt for spejderarbejdet, lige som der stadig arbejdes på at få tilskuddet til hytteleje op på 100%. I denne ombæring blev det desværre en nedgang til 75%. Side 6

7 Beretning fra det som tidligere hed: Det rådgivende fritidsudvalg. - af Karin Ravnkilde De midler vi tidligere fik fra det gamle amt stoppede i 2011 (for Kong Knud Division kr.) De er nu overtaget af Kulturregion Fyn og administres af Odense Kommune. P.t. er man i gang med at fastlægge hvordan tilskuddene skal fordeles i fremtiden. Det er meget spændende hvor meget der bliver afsat til spejderarbejdet.! Side 7

8 Beretning fra Hylkedam - af Tom Knudsen Hermed følger årets beretning fra Hylkedamudvalget var både et af de mere stille år, og travle år for vores udvalg. Udlejningen i 2011 har været fin, med næsten alle weekender besat. Der bliver blandt andet også arbejdet på et andet bookingsystem, fra korpsets side af. Men det vil i jo nok lægge mærket til når man kontakter Hylkedam. Desværre har vi endnu engang været plaget af indbrud, og denne gang blev vores store sakseklipper, en forvokset græsslåmaskine, stjålet. Den har vi savnet meget. I det daglige er der ikke sket det store. Vi har afholdt vores sædvanlige månedlige arbejdsaftener, og har i år kun afholdt en arbejdsweekend i Kristi Himmelfartsferien. Der fik vi som altid taget de små og store ting, der nu engang altid dukker op. Vi har fået lavet SMS styring af vores varme i hytten, og pladsen ved affaldscontainerne er blevet renoveret, og så vi lagde rigtig mange kræfter i, at udbedre vores vej. Vi havde lejet et par tunge maskiner til at hjælpe os. Og vi fik en rigtig god vej lavet. Den holdt så kun lige indtil det store regnskyl i juli. Inden vejen nåede at blive kørt rigtig til, skyllede det hele væk, surt. Normalt plejer vi at afholde 2 arbejdsweekender, men i år blev der kun plads til en, da Hylkedam i år var vært ved Ejendomsudvalgets 2. årlige hytteudvalgsmøde, for alle landets hytteudvalg, hjælper og ægtefæller. Det er et arrangement hvor Ejendomsudvalget siger tak for den indsats, som ydes i alle korpsets hytter. Det var et stort arrangement for vores udvalg, men alle gik på med krum hals, og det blev en fantastisk weekend. Både med et mødeindslag, udflugt Side 8

9 for ægtefæller mm., og hygge, hygge, hygge. Vi fik vist Hylkedam og Fyn fra deres bedste side. Ang. Tilbygning/ombygning af Hylkedam er det sat lidt i bero. Korpset/Ejendomsudvalget er lidt i vildrede med hvad der skal ske med Hylkedam, og andre hytter. Det syntes vi selvfølgelig er irriterende, da vi også gerne vil have klar besked på hvad der sker. Vi har været så heldige at vores udvalg er blevet udvidet med 2 nye unge kræfter, således at vi nu er 12 aktive i udvalget. Aldersmæs sigt er vi fordelt fra ældre erfarende medlemmer, til helt unge medlemmer. Vi er et godt sammensat team, der hygger sig på Hylkedam, men alle andre er naturligvis også velkommen. Vi er rigtig gode til at få nye folk til at føle sig velkommen.! Side 9

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30

Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30 Absalon Divisions Rådsmøde 19.april2012 Kl.18.30 Kæredeltageridivisionsrådsmødet Hermedfremsendesindbydelsentilåretsdivisionsrådsmøde torsdagd.19.april2012kl.18:30 Mødetafholdesiårpå: SpejdercenterHolmen

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division nr. 1 marts 2012 Invitation til divisionsrådsmøde Det Danske så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007 D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå antvorskov division nr. maj 007 D e t D a n s k e S p e j d e r k o r p s Skandale på Forårsturneringen»de grå«bringer her det afslørende foto på forsiden

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere