Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd"

Transkript

1 NEWS & VIEWS Nr. 18 November 2009 LEDER Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd af Søren Thorndal Jørgensen, formand ADDA og Ph-D studerende, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Fra tid til anden er det godt at stoppe op og se på, hvordan man som organisation arbejder og i hvilken retning aktiviteterne fremadrettet skal foregå. Når man som ADDA er næsten 100 % finansieret af offentlige midler, så er donorernes politik og strategi også for en stor dels vedkommende ens egne. Ellers er der ingen penge i kassen! For tiden er der igangsat en proces der skal udmønte sig i en ny strategi for Danida, ADDAs primære finansieringskilde. Vi deltager i processen og er naturligvis ganske interesseret i resultatet, som formodentlig vil påvirke vores forening fremadrettet i mange år. I alle ADDAs projekter forsøger vi at sammenkoble aktiviteter og kapacitetsopbygning af vores samarbejdsorganisationer. Det har hidtil givet gode resultater også ude ved den enkelte bonde. Vi har blandede erfaringer med at have projektaktiviteter der udelukkende fokuserer på kapacitetsopbygning uden at det samtidigt er sammenkoblet med nogle praktiske aktiviteter. Man skulle umiddelbart tro at samarbejdsorganisationerne var interesseret i at opnå kapacitet til selv at gennemføre aktiviteterne og ikke være afhængige af vores bidrag (og indblanding!). Men situationen er ofte mere kompleks, og der er adskillige forhindringer for det der på papiret ligner en To Sort Thai kvinder søger om at blive optaget på kurset så de kan bliver trænere. Her er de til interview hos ADDA/VNFU. Læs mere side 5 om et vellykket projekt. ideel løsning på problemerne. I hundredvis af markskoler har vi erfaret at den bedste læring ofte opnås ved at deltagerne selv drager erfaringerne og konklusionerne. Det er min påstand at det samme gælder for kapacitetsopbygning af samarbejdsorganisationer. Altså at den bedste kapacitetsopbygning opnås når den organiseres omkring reelle aktiviteter gennemført af de personer der skal kapacitetsopbygges. Sidegevinsten ved sammenkoblingen er, at tusindvis af fattige bønder modtager en uddannelse, som ellers ikke var gennemført eller udført i en anden udgave. Umiddelbart skal man passe på med at igangsætte en masse aktiviteter som landene ikke selv kan overtage og videreføre. Derfor er det utrolig vigtigt at der er tale om lavteknologiske og kosteffektive aktiviteter, der ikke kræver vores fortsatte støtte. Markskolerne som udføres i AD- DA-regi, er en sådan aktivitet (se tidligere udgaver af News and Views for en uddybende forklaring på markskoleprincippet). Når snakken falder på økonomisk bæredygtige løsninger på træning af landmænd er det værd at bemærke, at herhjemme (Danmark) blev den offentlige støtte til landbrugskonsulenter udfaset i 2005, cirka 100 år efter den blev indført! I starten af dansk udviklingsbistand (70 erne) var fokus på aktiviteter (brønde, skoler, vaccinationer etc.) og i mindre grad på træning og kapacitetsopbygning. Nu er det erstattet af en næsten 100 % fokus på kapacitetsopbygning. Fremadrettet håber jeg på at aktiviteter og kapacitetsopbygning kan gå hånd i hånd. For kapacitetsopbygning uden aktiviteter er som flasker uden indhold en tom fornemmelse!

2 I Afrika spiser man vel med pinde! ADDA har taget et stort skridt og vel at mærke langt ind i nye udfordringer nemlig at flytte Farmer Field School-erfaringer fra Asien til Tanzania. Vi sætter nyt ADDA-projekt i gang! Af Niels Johansen, medlem af AD- DAs bestyrelse og projektansvarlig. I det nordvestlige Viet Nam er AD- DAs projekter med markskoler eller Farmer Field Schools gået over al forventning med stor interesse og energi fra deltagende landsbyboeres side. Mærkbare - og målbare resultater i form af fint forøgede høstudbytter er det blevet til, og deltagerne stolte og tilfredse. Det er en skøn oplevelse. Som den måske vigtigste gevinst i dette er at ændringer i dyrkningsmetoder og tankegange er kommet for at blive. I mange landsbyer har deltagerne efterfølgende valgt at fortsætte i grupper (mindre kooperativer), hvor alle- hånde opgaver tages op i fællesskab (forarbejdning, salg, forbedringer af fx vandforsyninger osv.). Nu til Afrika! Ideerne om Afrika rækker langt tilbage i bestyrelsen og hos enkeltmedlemmer: Hvorfor ikke Afrika, har man sagt! Og netop med erfaringerne fra Asien, er ADDA vel rustet til en sådan ny opgave. Men, men, vi tager ikke blot sådan ud i den blå luft. Vi bliver inviteret, og NADO (Njombe Agricultural Development Organisation) er værten. Der kom en direkte opfordring til at tage fat på at søge midler til et samarbejde, og ADDA sendte folk i marken for at møde partnerne i Tanzania, hvorefter Danida i foråret 2009 bevilgede penge til en start i august samme år og rækkende til Nu sidder vi i bilen og rumler af sted skal køre hen ved 750 km. Gennem meget forskelligartede landskaber, kystsletten, de første bjergkæder, igen sletter, baobabskove, miumboskove, uendelige stræk med savanne for at havne på højplateauerne ved Njombe. Her ligger udstrakte beplantninger med skove (gavntræ) og specielt teplantager (Tanzania er en af verdens største teproducenter!), men også store områder med meget spredt og tynd skov med landsbyer ud over mægtige afstande. Til landsbyerne hører naturligt landbrugsjord, som den enkelte familie råder over til dyrkning både af 2

3 Møde på MATI-UYOLE landbrugsskole afgrøder til spisekammeret, men også til salg og til det lokale marked. Man spiser fornuftig og sundt, lidt kød, mange bønner og grøntsager samt meget majs (hvid majs, der ved maling giver et fint hvidligt mel, der koges til den lokale UGALI ). De fleste har lidt til overs, som kan sælges ikke mindst i gode år, når regnen kommer til tiden. I dette område har vores partnerorganisation, NADO, hjemme. Eget lille hovedkontor og en eksemplarisk række af netværk ud i landsbyerne. NADO, som forening, er et fornemt og virkelighedsnært billede på, hvor vidt engagerede mennesker kan drive et samarbejde baseret på direkte demokrati og medlemsindflydelse. Mellemfolkeligt Samvirke fra Danmark har i en årrække haft et frugtbart samarbejde med NADO, og nu kommer ADDA med sit supplement indenfor Farmer Field Schools. Vi ankommer hertil en mandag formiddag sent i september lige midt i den tørre tid. Det er knastørt og solen bager. Vi har aftalt med NADO at få sat vort fælles nye projekt på skinner, skal være her i en uge, gennemgå alle de mere løse detaljer og sætte fakta på bordet i forståelse med hinanden. En medarbejder fra NADO skal til Vietnam og se markskolerne ved Dien Bien Phu, og landbrugsskolen Mati- Uyole i byen Mbeye skal til at træne 36 kommende undervisere, som efter kurset, der varer 4 måneder, skal ud i 3 landsbyerne og i løbet af de næste 18 måneder træne 3000 bønder i at dyrke majs eller bønner. Henrik Strøh, der er ADDAs nye mand i Njombe deltager med os andre, frøken Nguyen Hang og Bjørn Jensen fra ADDA i Vietnam og undertegnede i alle møderne, diskussionerne går højt, vi udveksler erfaringer, giver indsigt i hinandens verden og finder fælles fodslag. Inden længe vil vore to vietnamesiske medarbejdere fra landbrugsskolen i Xuan Mai vest for Hanoi støde til holdet af undervisere på skolen og være en del af lærergruppen på Mati-Uyole, når behovene opstår som konsulenter, når undervisningen starter til november og følger en hel dyrkningssæson.

4 Det bliver en stor udfordring, men med den entusiasme og deltagelse, vi var vidner til hos NADO, så kommer det til at gå. Bestyrelsen og medlemmerne i NADO skal selv sammen med Henrik Strøh få det til at fungere med dagligdagen, hvilket vi ikke er i tvivl om, de nok skal få held med. Ingen i Nados område har nogensinde set en vietnameser (os bekendt), og ingen ej heller spist med pinde. Men udvekslingen af kulturforskelligheder og præsentation af nye læringsteknikker hen over ugen, hvor NADO og ADDA er sammen for at starte projektet op, viser, at vore nye venner gerne vil lære at begå sig med de bedste metoder, og som et billede på dette, kaster alle sig ud i at spise med pinde (medbragt som gave fra Vietnam). I Afrika spiser man vel med pinde! Ms. Hang fra ADDAs kontor i Hanoi fortæller hvordan man sætter et budget op for undervisning af trænerne NADO Njombe Agricultural Development Organisation NADO er en mellemstor medlemsbaseret landbrugsorganisation, som er lokaliseret i Njombe Amt i Tanzania. Organisationen har omkring 3000 medlemmer fra 21 landsbyer. NADO har det seneste årti haft samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, Danish Relief Group og nu ADDA. De overordnede målsætninger for NADO er at forbedre landområdernes levestandarder. Disse fokuserer på sundhed, uddannelse, men primært landbrug. Familierne på typisk seks medlemmer bor normalt på et mindre landbrug på omkring 2,5 hektar (25.000m2). Majs, bønner, solsikke og kartofler er de mest producerede afgrøder, i mindre omfang grøntsager og frugter. Man har dyrehold med en gris, geder og høns til eget forbrug. Trækokser og æsler bruges til transport og pløjning, men få hushold har kvæg og får. Den gennemsnitlige families indkomst pr. år vil normalt ligge på tanzanianske Shillings, hvilket svarer til omkring 1600 til 2000 kr. 4

5 Vietnam: Et vellykket projekt lakker mod enden Af Bjørn Jensen, leder af ADDAs kontor i Hanoi. Vi kalder det for Song Da -projektet. Faktisk hedder det Udvikling af etniske gruppers lokalsamfund, men da det er et tungt og besværligt navn, har vi givet det et kælenavn efter Song Da floden, der løber igennem projektområdet. Men det ændrer ikke ved at der langs floden er sket en markant udvikling af lokalsamfundet blandt de mange etniske grupper, der bor i netop dette område. ADDA kan se tilbage på 3 års meget effektivt og vellykket projektarbejde, som nu nærmer sig sin afslutning. Tre Dao kvinder på vej gennem dalen i Lai Chau I løbet af de 3 år har vi uddannet ca. 70 trænere, som så, efter endt uddannelse har trænet ca bønder i majsdyrkning i de såkaldte Farmer Field Schools (FFS). De bønder, der har deltaget i træningen, kan berette om at de nu tjener mellem 50 og 100 % mere, end de gjorde før de deltog i træningen. Samtidig er der blandt de samme bønder etableret ca. 300 interessegrupper, eller mindre kooperativer, som styrker medlemmerne i yderligere at kunne forøge deres indkomst. Disse grupper har hver især kastet sig over mange forskellige aktiviteter, bl.a. opdræt af kyllinger, svineproduktion, forarbejdning af div. afgrøder, kunsthåndværk, produktion af tandstikker, produktion af majs, grøntsager eller jordnødder. ADDA støtter bønderne i etableringen af gruppen, men det er op til medlemmerne i grupperne at finde ud af hvad de vil samarbejde om. Ud over at de arbejder mod øget indkomst, er der flere af grupperne der er direkte aktive i lokalsamfundets udvikling, f.eks. via at etablere vandingsanlæg, bygge en lokal vej eller ved at skaffe en vandforsyning til landsbyen. Studiet i marken - her fra en FFS i Nghe An Snart er vi færdige med dette projekt, hvilket vil sige at vi nu har nået de mål vi satte inden vi gik i gang. Og endda ca. 9 måneder tidligere end beregnet. Men dette projekt har givet så meget genlyd i det Vietnamesiske system, at det ville være synd at stoppe her. Specielt er der kommet opmærksomhed på det potentiale der er for lokaludvikling ved at have små lokale organisationer til at tage ansvar for lokaludviklingen. Men det er stadig den øgede personlige indkomst, der er den primære drivkraft i programmet, og også den faktor der vækker størst interesse. Der er brug for mere af samme slags, for som flere af vores partnere siger, så er der jo stadig masser af mennesker, der endnu ikke er blevet trænet. Derfor har ADDA søgt Danida om en fase II af Song Da -projektet. En fase II, der dels vil fortsætte med at træne flere medlemmer af de etniske grupper, men denne gang med fokus på grøntsager, og dermed være mere markedsorienteret og dels vil sigte på tilpasning af landbruget til de ændrede klimaforhold, som medfører længere tørkeperioder og kraftigere nedbør i projektområdet. Endelig vil fase II også søge inddragelse af det Vietnamesiske landbrugsministerium, således at de metoder som projektet anvender også vil blive brugt af mini- En gruppe fra Son La har specialiseret sig i produktion af bambusskud. Her bragt til marked af et af medlemmerne 5

6 En gang lærer altid lærer Af Else-Marie Gejl Christensen Selvom lærergerningen er lagt på hylden, er det stadig den samme fornemmelse, når jeg kommer ind i et rum, hvor der undervises. Jeg kan ikke lade være med at registrere elevernes engagement, undervisningen mål og indhold, om undervisningen er tilrettelagt, så den rammer eleverne med det aktuelle emne. I 3 uger var jeg medfølgende hustru, da Ove (fra ADDA s bestyrelse) besøgte ADDA-projekter i Vietnam og Cambodja. Især i Vietnam havde vi rig lejlighed til at følge undervisningen i Farmer Field Schools (markskoler) i forskellige provinser i Nordvietnam (herunder Song Da-projektet) og opleve en undervisning, der opfylder alle parametre for god undervisning. Deltagernes engagement og respekt for projektet og hinanden gjorde hver gang et stort indtryk. Deltagerne mødes en gang om ugen for at observere, beskrive og diskutere udviklingen af afgrøderne (hovedsagelig majs) på den jordlod, de dyrker efter anvisning fra ADDA-trænerne og sammenligne med den lod, der bliver dyrket, som de plejer. Og forskellen er markant. Tilbage i klassen beskriver og diskuterer deltagerne gruppevis deres iagttagelser, som bliver tegnet på store plancher og fremlagt for hele gruppen. Metoden betyder, at alle kan være med, også de, der ikke er så stærke i læsning og skrivning. Observationerne omfatter både selve plantens sundhed og eventuelle angreb fra insekter. Det hele er basis for Efter at have studeret udviklingen i marken er disse Thai kvinder fra Nghe An på vej tilbage til huset for at diskutere hvad de har set og noteret. En FFS blandt Sort Thai i Dien Bien. Disse kvinder ved fra deres naboer, at hvis man følger undervisningen så kan man øge indkomsten markant. En gruppe af hvid thai kvinder fra Lai Chau er blevet enige om at producere kyllinger. Foreløbig producerer de til en fælles kasse, og akkumulerer derved kapital til senere investering overvejelser og efterfølgende beslutninger om, hvad der videre skal foretages. Grupperne består naturligt af både meget aktive og mere passive medlemmer; og selvom jeg ikke forstod, hvad der blev sagt, fornemmede jeg en god og konstruktiv tone med plads til alle. Imellem alt det seriøse bliver der også plads til underholdning og et godt grin. Frikvartererne bliver virkelig brugt til at lade op i. Lederne får sat gang i leg, sang og underholdning, og selv meget voksne elever kaster sig ud i løjerne uden de forbehold, vi ofte lægger for dagen. Skoledagen er som en festdag, og i hvert fald kvinderne (som der er flest af) er meget fint klædt på. Og det lykkedes mig ikke at aflure, hvordan de bar sig ad med at svæve rundt i markerne uden at blive smurt ind i mudder jeg selv havde mudder til over anklerne efter hvert markbesøg. I de uger besøget varede, oplevede jeg projektorienteret undervisning i rendyrket form så enhver dansk folkeskolelærer ville blive grøn af misundelse. Bjørn og Hang fra kontoret i Hanoi mestrer den kunst, det er at lade være med at komme med løsninger, men provokere så projektdeltagerne selv får stillet de undrende spørgsmål og kommer med løsningsforslag, som skal afprøves. Det er sådan projektet bliver deltagernes eget projekt. Og jeg har lyst til at komme tilbage og se mere. Alle billeder er taget af Nguyen Phi Thuong 6

7 Volontør hos ADDA i Cambodja! Af Camilla Christensen Camilla Christensen studerer til Jordbrugsøkonom ved det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (den tidligere Landbohøjskole). Camilla er netop blevet færdig som bachelor og valgte i september at tage ud som volontør med ADDA i Cambodja i tre måneder hvor hun først og fremmest er tilknyttet ADDA-ESO projektet. Cambodja er et fantastisk land. Det er et land hvor 35 % af befolkningen lever for under $1 om dagen, et land hvor BNP pr. indbygger er mere end 60 gange lavere end i Danmark og et land hvor folkedrabene under Khmer Rouge i betød at over en fjerdedel af befolkningen blev udryddet. Alligevel smiler folk på gaden, og alligevel har de overskud til at byde en fremmed dansk volontør velkommen. Som volontør har jeg mulighed for at få en dybere indsigt i, hvordan AD- DAs to projekter i Cambodja rent faktisk bliver ført ud i virkeligheden. Der er tale om to meget forskellige projekter, selvom formålet overordnet set er det samme: at øge landbefolkningens levevilkår via hjælp til selvhjælp. IWEP projektet er støttet af Danida og udføres af ADDA, i samarbejde med en lokal NGO, i én provins. AD- DA-ESO projektet er en del af det store ECOSORN projekt, et EU-projekt som dækker tre provinser og omhandler både landbrug men også helbred, infrastruktur, vandforsyninger osv. Arbejdet er fordelt blandt 42 organisationer, og målet er, at det ved at yde en indsats på mange områder, vil lykkes at ca mennesker (svarende til 50 % af den del af befolkningen der årligt oplever fødevaremangel) ved projektets afslutning vil være i stand til at producere nok ris til at brødføde sig selv. Mit ophold er opbygget sådan, at jeg efter to uger på hovedkontoret i Siem Reap, hvor jeg mest af alt blev sat ind i projekterne, flyttede til det mindste kontor, som ligger i Sisophon, Bantey Manchey. Her har jeg brugt mest tid på at hjælpe med at analysere resultater fra ADDA-ESO projektet og med redigering af engelske dokumenter. Efter fire uger i Sisophon skal jeg være fire uger i Battambong, hvor de også arbejder med EU projektet og endelig slutter jeg med fem uger i Siem Reap, inden turen går hjem til den danske jul. Sisophon er en by, der ligger hvor en stor vej som kommer fra Thailand deler sig i to; fortsætter man ligeud kommer man til Siem Reap, vælger man derimod at dreje til højre i Sisophon, kører man syd på, mod Battambong og hovedstaden Phnom Penh. Det er ikke nogen turistby, engelsk er bestemt ikke et udbredt sprog, der er ikke supermarkeder man handler på markedet, og der bliver i den grad lagt mærke til én når man er barang - som egentlig betyder fransk, men som bruges om alle hvide. Det har været meget spændende, at komme som fremmed, uden at kende en eneste, og skulle få en hverdag op og køre, i en by, der på alle tænkelige måder er så forskellig fra København, som den næsten kan blive. Jeg har mange gange været dybt frustreret over hvor svært alting er, når det ikke har været muligt at forklare sig, fordi dem jeg har snakket til, ikke har kunnet et ord engelsk og mit cambodjanske ordforråd stort set begrænser sig til tak, undskyld, ris og sulten. Men lige så mange gange har jeg været vildt glad, når det via kropssprog og tegninger og smil alligevel lykkedes at få løst det meste. Der er ting ved EU-projektet, der ikke fungerer som en ung, naiv dansker synes det skal. Vacciner, træ og cement bliver ikke altid afleveret som aftalt. (ECOSORNS ansvar!) 7 Der bliver samlet en masse data ind, men når man begynder at sammenligne, har jeg flere gange oplevet at resultater ikke stemmer overens, og det har ikke været nemt at overbevise kollegaerne om, at det faktisk er vigtigt at oplysningerne om udbyttet pr ha er rigtigt - og at jeg ikke bare kan vælge et af skemaerne. Modsat har jeg været dybt imponeret af omfanget af den hjælp som ADDA giver, af det engagement som alle tilknyttet projektet har for deres job, og især af hvor mange der nyder godt af projektet. Og bare ét besøg i en landsby, hvor landmændene viser hvad projektet har betydet for dem og deres familie, kan fjerne ethvert spørgsmål om praktiske udfordringer; problemer er jo til for at blive løst! Derudover har alle kollegaerne i Sisophon taget rigtig godt imod mig, de har sørget for at jeg har lært en masse om cambodjansk kultur, og der går sjældent en dag, uden at jeg har skullet smage et eller andet nyt som dog altid involverer ris eller bananer. Jeg har set cambodjansk fjernsyn, hørt cambodjansk musik, spillet volleyball og bordtennis med alle de små cambodjanske mænd som jeg rager godt op over, forsøgt (uden held) at klatre i palmetræer og jeg har været ude og se på templer, rismarker, bjerge og alverdens andre gode ting. Jeg kommer til at savne Sisophon når jeg på fredag rejser videre. På trods af, at jeg inden jeg tog af sted fra Siem Reap, synes det var lidt uhyggeligt, at skulle bruge fire uger in the middle of nowhere, har det været en fantastisk oplevelse, og det er da lidt ærgerligt allerede at skulle tage afsked, når man føler sig velkommen og godt tilpas. Og så, på den anden side; hold op hvor jeg glæder mig til, at finde ud af, hvad jeg skal opleve i Battambong! Ungt par foran deres nybyggede hønsehus

8 En historie fra IWEP II projektet i Cambodja Af projektkoordinator Helge Brunse og Bodil Pallesen, projektleder Landbokvindeprojektet i Cambodja, kaldet IWEP, fase 2, er kommet rigtig godt fra start. Helge Brunse er vores meget erfarne projektkoordinator, og medarbejderne fra fase 1 udgør kernen på kontoret i Siem Reap. Samtidig er ADDA ved at få en ny samarbejdspartner, READA, kørt i stilling til at medvirke med implementeringen af projektet sammen med kvinde-ngoen Banteay Srei. IWEP II har netop afsluttet et to måneders kursus i fødevaresikkerhed og ligestilling mellem kønnene for 41 landsbykonsulenter. Formålet med træningen af landsbykonsulenterne er, at de skal give deres viden videre til de bønder i landsbyerne, som deltager i projektet, og på den måde være den direkte kontakt til viden for den enkelte bonde. På kurset er der blevet undervist i alt lige fra dyrkning af forskellige afgrøder, fordelene ved afgrøderotation og til at lære om mødeplanlægning, problemløsning og ledelse samt ligestilling. På trods af, at de fleste landsbykonsulenter allerede har modtaget træning som Village Livestock Agents Lokalkonsulenter i husdyrbrug har kurset givet dem yderligere viden på nye Der undervises i fodring af fiskeyngel områder som ande- og kyllingeopdræt samt kastration og vaccination af grise. Udover generelle redskaber til hvordan produktionen optimeres, er der blevet undervist i, hvilke afgrøder det kan være en fordel at dyrke. F.eks. er der to store fordele ved frugtproduktion. Dels er frugt en vigtig kilde til vitaminer og mineraler for bønderne og deres børn. Dels er markedsværdien høj, og ved en øget produktion kan frugten sælges. Derfor har kurset haft fokus på produktion af frugter med en høj markedsværdi, f.eks. mango, papaya, banan og guava. 8 Podning af mangotræer Endeligt har kurset som noget nyt haft fokus på fiskeopdræt, da dette er et område som mange deltagere i IWEP I har efterspurgt. Fisk er en meget vigtig del af cambodjanernes kost. Kurset har været en stor succes for IWEP II projektet. Allerede kort tid efter kurset kan der konstateres betydelige ændringer omkring landsbykonsulenternes eget hjem. Hvor området ikke tidligere har været udnyttet, er der nu grøntsagsbede, frugttræer og små hønsegårde. Som eksempel kan nævnes Mr. Penh Ton fra landsbyen Tayek: Før Mr. Penh Ton deltog i IWEP II s kursus, dyrkede han og hans familie ris, men udnyttede ikke området omkring deres hjem. Efter at Ton er kommet hjem fra kurset, har han bygget et hønsehus, hvor han har 30 kyllinger i opdræt. Derudover dyrker Ton nu grøntsager, champignoner og har også plantet frugttræer. Med baggrund i de færdigheder som Ton har lært på kurset, er han overbevist om, at han vil have succes med sit kyllingeopdræt og den lille frugt- og grøntsagsproduktion. Nu er Ton klar til at videregive sin nye viden til de landsbybeboere som vil deltage i de integrerede markskoler i hans kommune, som han snart skal være med til at undervise i.

9 Indførsel af nye dyrkningsmetoder for ris i Roung Kor en lille beretning fra ADDA ECOSORN projektet Af Helge Brunse, Camilla Christensen og An Moy Ngech, ADDAs kontor i Siem Reap Landsbyen Roung Kor, som modtager støtte fra ADDA, er en af de fattigste landsbyer i Siem Reap distriktet. Det betyder, at de fleste beboere har en indkomst på under 5-6 kr. /dag. Kvaliteten af landbrugsjorden i landsbyen er så dårlig, at der gennemsnitligt kun høstes ca. 500 kg. ris pr. ha., hvilket er meget under gennemsnittet i provinsen. Ris er den klart vigtigste næringskilde for cambodjanerne, og det ringe udbytte betyder, at mange af landsbyens beboere oplever perioder hvor de ikke kan brødføde sig selv og deres familier. En af de støttede familier er familien Kean. Der er 9 medlemmer i familien, heraf 5 kvinder. På trods af den store familie, er det kun fire der er i stand til at arbejde. Familiens overhoved, Mr. Kean Moa er handicappet, da han har mistet sit ene ben efter at have trådt på en af de mange landminer, der stadig er mange af i Cambodja. På trods af, at hverken Kean Moa eller andre i familien havde nogen viden om hvordan man dyrker ris, køb- Familien Kean te familien i ,5 ha jord til dyrkning af ris. Den dårlige jordbonitet og den manglende viden om produktionen har betydet at familien som nævnt kun høster ca. 500 kg. ris pr. ha. Den ringe høst betyder, at familien ikke producerer nok til at brødføde sig selv hele året. I 2008 blev Kean Moa sammen med 19 andre beboere i landsbyen udvalgt til at modtage undervisning og støtte fra ADDA-ECOSORN projektet. Han er blevet undervist i husdyrproduktion, risproduktion samt optimal udnyttelse af jorden. Da Kean Moa har vist stor interesse i at deltage i projektet, er han blevet udvalgt til et forsøg med dyrkning af såkaldt SRI ris. Det er en dyrkningsmetode hvor indkøb af kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler er mini- 9 meret, men samtidig er arbejdsindsatsen med plantning, ukrudtsbekæmpelse, tilførsel af kompost samt styring af oversvømmelsesgraden forøget. Ved at bruge de nye dyrkningsmetoder har Kean Moa og hans familie i år kunnet høste 2,5 ton pr. ha., hvilket er 5 gange så meget som sidste års høst, hvor risen blev dyrket på den traditionelle metode. Projektet har haft stor betydning i landsbyen, og Kean Moa er glad for, at han har fået mulighed for at se fordelene ved SRI dyrkning. Metoden har givet et klart højere udbytte med et mindre input. Han fortæller derfor også, at han næste år vil fortsætte med den nye dyrkningsmetode, og samtidig vil hans naboer indføre samme metode. På den måde har demonstrationen på familien Moa s rismarker betydning for mange indbyggere i landsbyen.

10 Forbedring af en landmands griseproduktion et eksempel fra Siem Reap provinsen i Cambodja ADDA - ECOSORN projektet, Siem Reap Af Camilla Christensen, volontør i Siem Reap Lon Ny og hendes familie bor i landsbyen Rour Mouy i provinsen Siem Reap. Indtil 2008 opdrættede Lon Ny sine grise på den traditionelle cambodjanske metode, hvor grisene går frit omkring. Udover problemer med sygdomme, tog det Lon Ny mellem 8 og 10 måneder at producere et kg slagtesvin. I 2008 deltog Lon Ny og 11 andre fra hendes område i et husdyrproduktions-kursus; Community of Livestock Pass On Gift (CoLPOG), som er oprettet og finansieret af ECOSORN- ADDA projektet. Kurset foregår på en eller flere af deltagernes egen arealer, og underviserne følger op på udviklingen hjemme hos hver enkelt. Deltagerne har dannet en gruppe, hvor der er valgt en formand, en næstformand og en kasserer. Alle deltagerne har modtaget undervisning om integrerede landbrugssystemer, hvilket både inkluderer husdyrproduktion samt optimeret grøntsags- og risproduktion. Da de projektansatte undervisere konkluderede at gruppen var klar, modtog denne en såkaldt dyrebank. Banken består af to kvier, 5 smågrise, hvoraf en er en orne, 33 kyllinger og 14 ænder, som gruppemedlemmerne skal dele mellem sig på bedste demokratiske vis. Lon Ny fik tildelt ornen som et indskud til en bedre produktion. På trods af de dårlige erfaringer hun tidligere har haft med sygdomme blandt grisene, gik hun med den nye viden i gang med at opdrætte grisen i den grisesti, hun havde bygget under kurset. Via den proteinrige kost og forbedrede sanitære forhold voksede grisen langt hurtigere end hun hidtil havde været vant til. En del af ECOSORN-ADDA projektet går ud på, at der til de involverede landsbyer bliver tilknyttet en person som er uddannet i sygdomme hos husdyr (Village Animal Health Worker). Denne person kan hjælpe Lon Ny og de andre bønder når deres dyr skal vaccineres eller har brug for behandling. Nogle måneder efter Lon Ny havde fået tildelt grisen, begyndte hun at bruge ornen til avl. Prisen pr. parring er $10 eller en smågris. 10 Ideen med dyrebanken er, at bonden låner dyrene, som derfor skal betales tilbage. Derfor har Lon Ny nu returneret 3 smågrise til projektet. Derudover har Lon Ny fedet tre svin op til slagtning. Svinene har været klar til slagtning efter 4-5 måneder, hvilket er væsentligt hurtigere end hidtil. Den kortere produktionstid, og den fornyede viden om foder mm. har betydet at Lon Ny har tjent tre gange så meget på et svin som tidligere. Ud over træningen har ColPOG gruppen en lille sparekasseforening, hvor Lon Ny fungerer som kasserer. Gruppemedlemmerne opsparer mellem $0,25 og $1,25 pr måned, alt efter deres muligheder. Opsparingen bruges til behandling af dyrene når dette er nødvendigt, og kan samtidig bruges til små lån, hvis et eller flere gruppemedlemmer har brug for et indskud. Lon Ny føler at hendes deltagelse i projektet har forbedret hendes levestandard. Hun ser nu sig selv som en succesfuld kasserer og svineproducent. Hun har for nylig udvidet grisestien og købt 15 smågrise. Hun er overbevidst om at hun vil opnå en større fortjeneste i fremtiden, og hun er ivrig efter at dele sin viden med andre landsbybeboere.

11 Donation på 5000 kr. fra Lions Club i Otterup Af Helge Brunse, projektkoordinator i Siem Reap I november sidste år havde Dumas-Johansen Landbrugsrejser en gruppe i Cambodja, hvor der i programmet var indlagt et besøg hos en af kvindegrupperne (Cheasmon gruppen) under ADDAs Integrerede Projekt til Kvinders Ret til Ligestilling i Siem Reap provinsen. Det blev et meget succesfuldt besøg for alle parter. For det første, fordi den danske gruppe fandt besøget interessant, og derfor spontant samlede ind og gav et pænt beløb til gruppens sparekasse. Men ikke nok med det, en af deltagerne, Kaj Johansen, fra Lions Club i Otterup var så begejstret for besøget, at han ville indstille til bestyrelsen for Lions Club, at der kunne ydes en donation til kvindegruppen til indkøb af lille traktor kr. blev bevilget og billedet herunder er fra den officielle overrækkelse. Cheasmon gruppen vil nu danne en lille maskinstation og gennem den udleje traktoren, og derved tjene lidt penge til deres sparekasse. Det var en god ide Lions Club fik og hvem ved måske kunne andre også gå hen og få gode ideer og yde støtte til ADDAs arbejde. ADDAs bestyrelse har efterfølgende, med baggrund i denne gode historie, besluttet at der kan laves pengeindsamlinger i forbindelse med udstilling og foredrag. Disse penge vil blive sat ind på en konto, der er øremærket til de selvhjælpsgrupper, der mangler et beløb til at supplere deres eget bidrag op til et konkret indkøb eller en særlig aktivitet ( matching grants ). Pengene går ubeskåret og uden administrationsomkostninger til modtagerne. Helge Brunse overdrager gaven fra Lions Club Otterup ved en ceremoni i Cheasmon. 11

12 ADDAs igangværende projekter ADDAs mange projekter overlapper hinanden, så det kan være svært at få et overblik over, hvad der sker hvor. Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket og hvem der financierer dem. I 1.kvt blev IWEP I projektet i Cambodja afsluttet, men projektet er fortsat i en fase to. I de fleste projekter indgår ca % egenfinansiering. Den årlige omsætning var i 2008 på ca. 7 millioner kr. Læs mere om de enkelte projekter på Projekt Periode Land Budget (DKK) - financieret af IWEP II (anden fase af IWEP): Styrkelse af landbokvinders livsvilkår Cambodja kr. Danida ADDA-ESO: Landdistriktsudvikling i tre af de fattigste provinser. VLA-projektet: Juridisk bistand til landbefolkningen Song Da-projektet: udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund Cambodja Vietnam Vietnam kr. EU kr. Den Danske Ambassade i Hanoi kr. Danida Økologiprojektet: udvikling af rammerne for økologisk produktion og markedsføring Vietnam kr. Danida Tanzania: Lokalbaserede interesseorganisationer inden for landbrug. Pilotfase for at teste metode og samarbejde Tanzania kr. Danida Hus der tilhører en af markskoledeltagerne i Cambodja 12

13 Det økologiske projekt i Vietnam afprøver et nyt garantisystem Af Koen den Braber, rådgiver på AD- DAs økologiske projekt. På mange møder arrangeret af ADDAs økologiprojekt i Vietnam gennem de seneste år har forbrugerne tilkendegivet at de er villige til at betale en højere pris for økologiske produkter, men på betingelse af at disse varer virkelig er produceret ud fra økologiske standarder. Eftersom den vietnamesiske stat ikke har været særlig aktiv på dette område certificering af økologiske produkter og kun nogle få internationale firmaer certificerer økologiske produkter til eksport, var der ikke umiddelbart en partner som projektet kunne samarbejde med om at udvikle et certificeringssystem til brug på hjemmemarkedet. Samtidig er forbrugernes tiltro til allerede eksisterende statslig certificering, såsom safe vegetables, meget ringe. Og uden tillid fra forbrugerne er værdien af Bønder diskuterer registreringsformularen til det deltagerstyrede garantisystem En nyuddannet inspektør foretager sin første inspektion et certificeringssystem i praksis lig nul. Hvad kunne man så gøre? Var det en mulighed at garantien for økologiske produkter kunne tilvejebringes af bønderne, forhandlerne og forbrugerne selv? Rundt omkring i verden findes der en hel del sådanne deltagerstyrede garantisystemer (PGS: Participatory Guarantee System), for eksempel i Brasilien, Argentina og Indien, men også i New Zealand, Frankrig og USA. I 2004 begyndte den internationale paraplyorganisation for økologisk landbrug, IFOAM, at samle dokumentation for erfaringerne med eksisterende PGS er og støtte udvikling af nye. Med hjælp fra IFOAM organiserede ADDAs økologiske projekt i begyndelsen af 2008 en workshop for en bred vifte af interessenter med henblik på at diskutere et deltagerstyret garantisystem for økologiske produkter i Vietnam. Der var hurtig enighed om at PGS ville være en interessant mulighed, fordi det ville tilvejebringe ikke bare en certificering, men også mere generelt opbygge den nødvendige tillid og forståelse mellem de forskellige partnere i den fremtidige forsyningskæde af økologiske produkter. I tre efterfølgende workshops blev der udarbejdet detaljer for struktur, standarder, inspektions- og certificeringsprocedurer og andre krav til en PGS. Man blev enige om at bønderne skulle gennemføre regelmæssige inspektioner indenfor deres egen gruppe, men at en Inter-Group / Udkast til PGS-logo. tværgående gruppe bestående af et antal grupper af bønder i et givet område skulle være ansvarlige for beslutninger vedrørende certificeringen. I den tværgående gruppe skulle forskellige interessenter være repræsenteret, såsom forbrugere, handlende og Landboforeningen, sammen med lederne af bøndergrupperne. Beslutningerne taget i dette forum skulle herefter sendes videre til en PGS-koordinationsgruppe, som skulle samle al information i en offentlig database og udstede certifikater. Efter disse workshops blev der fremstillet en manual og bøndergrupperne blev kontaktet for at høre om de var interesseret i at deltage i det deltagerstyrede garantisystem. De bønder der vil deltage, må afgive et tilsagn om at de vil følge PGS økologiske standarder og give adgang til inspektion af deres gård. Desuden skal de registrere detaljer om deres gård, såsom antal og beliggenhed af markerne, tilførsel til jorden osv. Indtil videre har 17 bøndergrupper meldt sig, med i alt ca. 200 bønder. Fra hver gruppe er 1-2 desuden blevet uddannet til at fungere som inspektører. I 2 områder, Thanh Xuan kommune i Hanoi og Luong Son distriktet i provinsen Hoa Binh, er der blevet etableret en tværgående gruppe. Vi arbejder i øjeblikket på at få inspiceret alle bønderne og forventer snart at få taget de første beslutninger vedrørende certificering. PGS får sit eget logo, som forhåbentlig, inden årets udgang, vil kunne ses på de første PGS-certificerede produkter i butikkerne hos de handlende, der er interesserede i at støtte dette system. 13

14 Kort nyt Agromek 2009 ADDA deltager igen i år på landets største landbrugsmesse i Herning november. Besøg os på vores stand i Hal G, stand 4632 og få en snak om projekterne over en kop grøn te eller eksotiske frugter. FREMTIDENS UDVIKLINGSPOLITIK Udviklingsminister Ulla Tørnæs opfordrer til at deltage i debatten om fremtidens udviklingspolitik: Danmark kan ikke yde bistand til alle udviklingslande. Skal vi fortsætte den høje standard, må vi have modet til at foretage fravalg, men det kan gøres, hvis vi samtidig indgår i en bedre arbejdsdeling med andre. Vi bliver større og bedre på nogle områder og overlader så andre områder til andre donorer. Samlet set giver det mere udvikling for de samme penge. Tiderne byder på nye udfordringer, og derfor skal vores indsats for at bekæmpe fattigdom hele tiden videreudvikles. Dette er en invitation til at deltage i debatten om og bidrage til formuleringen af Danmarks fremtidige udviklingspolitik. Som Søren Thorndahl Jørgensen nævner i lederen, har udviklingsministeren sat en offentlig debat i gang, der skal munde ud en ny strategi for Danmarks udviklingspolitik i løbet af foråret I efterårets løb vil der blive afholdt en række cafémøder, ligesom man på en blog på Udenrigsministeriets hjemmeside kan bidrage til debatten. Se mere på ADDA får en fundraiser Marc Dumas-Johansen er pr 1. oktober 2009 blevet ansat som fundraiser i ADDA og skal fungere fra ADDAs nye fundraising-kontor i København. Marcs ansvarsområde bliver at etablere en fundraising-enhed hos ADDA og derved forsøge at udvide de mulige finansieringskilder som ADDA kan gøre brug af i fremtiden udover støtte fra DANIDA. ADDA vil se nærmere på de mange danske fonde der eksisterer, EU midler og udenlandske fonde og organisationer. Endvidere vil ADDA gøre det muligt for såvel medlemmer som ikke-medlemmer at donere gaver og sponsorater til udsatte grupper i Vietnam, Cambodja og Tanzania. Marc, der i sommer blev færdiguddannet som hortonom ved KU Life, har siddet som suppleant i ADDAs bestyrelse, men udtræder af denne post for at kunne arbejde som fundraiser. Bestyrelsen glæder sig til at kunne trække på Marcs store engagement og viden i denne nye opgave. På hjemmesiden (www.adda.dk) kan du se hvem der sidder i bestyrelsen i øjeblikket. Som Marc så ud før han blev fundraiser med kort hår og slips Turen går til de varme lande Velkommen til en noget anderledes 'Turen Går Til' som tager læserne med til de varme lande. Danmark får vejr som i Midtfrankrig. Skilifter ruster i Bolivia, fordi gletsjerne smelter. De dyrker kartofler på Grønland. Vi kommer alle til at mærke forandringer men det går hårdest udover verdens fattigste. Turen Går Til De Varme Lande er en rejse til en skævere verden hvor tyfoner, tørke, oversvømmelser og spændinger tager til. Men der er også håb og løsninger forude. Er du interesseret i både klimaspørgsmål og udviklingslande? Så gå på biblioteket og få den interessante, spændende og gratis bog, der er udgivet af Udenrigsministeriet i samarbejde med Politikens Forlag. Den kan også downloades på 14

15 I markskolen i Cambodja undervises der bl.a. i at lave potter af bananblade til at så grøntsager i Markskoledeltagere får vandbeholdere af ADDA

16 Har du glemt om du har betalt kontingent? Girokort til betaling af medlemskontingent bliver sendt ud sammen med indkaldelse til generalforsamlingen i maj. Men da der jo følger et girokort med hvert nummer af News & Views, kan det måske være svært at huske om man nu lige fik betalt. Du kan hurtigt finde ud af det ved at spørge Karin Pirhofer-Walzl, der holder styr på medlemslisten. Ring til hende på tlf eller mail på: ADDAs yngste medlem, Frederik Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen, der som en af initiativtagerne til ADDA har været med i foreningen i flest år. Som det ses er der meget spændende at fortælle! News & Views udsendes til ADDAs medlemmer ADDAs 2 yngste gange medlem, om året. Frederik Ældre Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen, numre der kan som ses en på af ADDAs initiativtagerne hjemmeside. til ADDA har været længst med i foreningen. Som det ses er der meget spændende at fortælle! ADDA News & Views / Agricultural Development Denmark Asia Redaktør af News & Views nr. 18: Anne-Marie Foged ISSN: Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S ADDAs adresse: Islevbrovej 60, 2610 Rødovre. Telefon Mail: Med dit kontingent er du med til at sikre at ADDA har den folkelige forankring som er betingelsen for at Danida vil støtte ADDAs projekter med bevillinger til projekterne. F o r k o n t i n g e n t e t f å r d u d e s u d e n s e l v t o g a n g e o m å r e t m e d l e m s b l a d e t N e w s & Views, hvor du kan læse om de igangværende projekter og få indblik i ulandsarbejde med fokus på udvikling af landbrug. Reg.nr. Betalings-ID og indbetaler Kontonr. Årligt medlemskontingent: Alm kr. Familie kr. Firma kr. Stud. og pens kr. Kroner Øre Betalingsdato INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og beløbsmodtager ADDA Islevbrovej Rødovre Underskrift ved overførsel fra konto KA 73 Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt. Kreditornummer og beløbsmodtager ADDA Islevbrovej Rødovre Kvittering Kroner KVITTERING Øre Dag Måned År Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +73< < FIK 752 (04-01)

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 24 November 2012 LEDER Snæblen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet Er snæbelen vigtig for mig? Nej, ikke umiddelbart, men den

Læs mere

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar NEWS & VIEWS Nr. 23 April 2012 LEDER Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på København Universitet Budgetstøtte

Læs mere

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen.

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen. ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 26 December 2013 LEDER Paraplyen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA ADDA har eksisteret i snart 20 år, og der har aldrig været flere aktiviteter end nu. For nyligt

Læs mere

At give uden at dømme - at modtage uden at miste

At give uden at dømme - at modtage uden at miste NEWS & VIEWS Nr. 20 December 2010 LEDER At give uden at dømme - at modtage uden at miste Af Søren Thorndal Jørgensen ADDA formand og PhD studerende, KU-LIFE De fleste mennesker kender til den ydmygende

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Mange og usædvanlige rejser! 2009-2010 Solen skinner nattergalen er kommet til Djursland,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

ADDA I 20 ÅR 1994-2014

ADDA I 20 ÅR 1994-2014 ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 27 Maj 2014 ADDA I 20 ÅR 1994-2014 Foto: Niels Dumas-Johansen ADDAs igangværende projekter Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket samt hvem der

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Spildt tid er ikke tidsspilde ISSN 1904-7126

Spildt tid er ikke tidsspilde ISSN 1904-7126 ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 28 November 2014 Spildt tid er ikke tidsspilde Af Søren Thorndal Jørgensen, bestyrelsesformand i ADDA ADDA har mange gode og lange samarbejder med vores partnere i syd.

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve December 2013 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve 2013 Indledning Marked i Goa, Indien. Ditte

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013

Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 Nytårshilsen! Tak for godt og inspirerende samarbejde i det gamle år. Vi ønsker jer alle god vind i 2013 IT Minds It Minds flyttede ind i Startup City lige i starten af januar, efter at have boet i nogle

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde Interview Heick og Brygmann i Afrika Ingen forældre synes, at deres børn skal arbejde Debatten om børnearbejde er blusset op igen efter en dokumentarfilm om kakaobøndernes levevilkår. Derfor rejste Annette

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvad vil jeg snakke om Oversigt hvad er family farming og hvor meget fylder det Energiomsætningen i industrielt landbrug

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Mødt: Niels Kristian Sloth, Lea Andreasen, Klaus Søgård, Ole Helms, Carsten Henriksen,

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere