Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd"

Transkript

1 NEWS & VIEWS Nr. 18 November 2009 LEDER Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd af Søren Thorndal Jørgensen, formand ADDA og Ph-D studerende, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Fra tid til anden er det godt at stoppe op og se på, hvordan man som organisation arbejder og i hvilken retning aktiviteterne fremadrettet skal foregå. Når man som ADDA er næsten 100 % finansieret af offentlige midler, så er donorernes politik og strategi også for en stor dels vedkommende ens egne. Ellers er der ingen penge i kassen! For tiden er der igangsat en proces der skal udmønte sig i en ny strategi for Danida, ADDAs primære finansieringskilde. Vi deltager i processen og er naturligvis ganske interesseret i resultatet, som formodentlig vil påvirke vores forening fremadrettet i mange år. I alle ADDAs projekter forsøger vi at sammenkoble aktiviteter og kapacitetsopbygning af vores samarbejdsorganisationer. Det har hidtil givet gode resultater også ude ved den enkelte bonde. Vi har blandede erfaringer med at have projektaktiviteter der udelukkende fokuserer på kapacitetsopbygning uden at det samtidigt er sammenkoblet med nogle praktiske aktiviteter. Man skulle umiddelbart tro at samarbejdsorganisationerne var interesseret i at opnå kapacitet til selv at gennemføre aktiviteterne og ikke være afhængige af vores bidrag (og indblanding!). Men situationen er ofte mere kompleks, og der er adskillige forhindringer for det der på papiret ligner en To Sort Thai kvinder søger om at blive optaget på kurset så de kan bliver trænere. Her er de til interview hos ADDA/VNFU. Læs mere side 5 om et vellykket projekt. ideel løsning på problemerne. I hundredvis af markskoler har vi erfaret at den bedste læring ofte opnås ved at deltagerne selv drager erfaringerne og konklusionerne. Det er min påstand at det samme gælder for kapacitetsopbygning af samarbejdsorganisationer. Altså at den bedste kapacitetsopbygning opnås når den organiseres omkring reelle aktiviteter gennemført af de personer der skal kapacitetsopbygges. Sidegevinsten ved sammenkoblingen er, at tusindvis af fattige bønder modtager en uddannelse, som ellers ikke var gennemført eller udført i en anden udgave. Umiddelbart skal man passe på med at igangsætte en masse aktiviteter som landene ikke selv kan overtage og videreføre. Derfor er det utrolig vigtigt at der er tale om lavteknologiske og kosteffektive aktiviteter, der ikke kræver vores fortsatte støtte. Markskolerne som udføres i AD- DA-regi, er en sådan aktivitet (se tidligere udgaver af News and Views for en uddybende forklaring på markskoleprincippet). Når snakken falder på økonomisk bæredygtige løsninger på træning af landmænd er det værd at bemærke, at herhjemme (Danmark) blev den offentlige støtte til landbrugskonsulenter udfaset i 2005, cirka 100 år efter den blev indført! I starten af dansk udviklingsbistand (70 erne) var fokus på aktiviteter (brønde, skoler, vaccinationer etc.) og i mindre grad på træning og kapacitetsopbygning. Nu er det erstattet af en næsten 100 % fokus på kapacitetsopbygning. Fremadrettet håber jeg på at aktiviteter og kapacitetsopbygning kan gå hånd i hånd. For kapacitetsopbygning uden aktiviteter er som flasker uden indhold en tom fornemmelse!

2 I Afrika spiser man vel med pinde! ADDA har taget et stort skridt og vel at mærke langt ind i nye udfordringer nemlig at flytte Farmer Field School-erfaringer fra Asien til Tanzania. Vi sætter nyt ADDA-projekt i gang! Af Niels Johansen, medlem af AD- DAs bestyrelse og projektansvarlig. I det nordvestlige Viet Nam er AD- DAs projekter med markskoler eller Farmer Field Schools gået over al forventning med stor interesse og energi fra deltagende landsbyboeres side. Mærkbare - og målbare resultater i form af fint forøgede høstudbytter er det blevet til, og deltagerne stolte og tilfredse. Det er en skøn oplevelse. Som den måske vigtigste gevinst i dette er at ændringer i dyrkningsmetoder og tankegange er kommet for at blive. I mange landsbyer har deltagerne efterfølgende valgt at fortsætte i grupper (mindre kooperativer), hvor alle- hånde opgaver tages op i fællesskab (forarbejdning, salg, forbedringer af fx vandforsyninger osv.). Nu til Afrika! Ideerne om Afrika rækker langt tilbage i bestyrelsen og hos enkeltmedlemmer: Hvorfor ikke Afrika, har man sagt! Og netop med erfaringerne fra Asien, er ADDA vel rustet til en sådan ny opgave. Men, men, vi tager ikke blot sådan ud i den blå luft. Vi bliver inviteret, og NADO (Njombe Agricultural Development Organisation) er værten. Der kom en direkte opfordring til at tage fat på at søge midler til et samarbejde, og ADDA sendte folk i marken for at møde partnerne i Tanzania, hvorefter Danida i foråret 2009 bevilgede penge til en start i august samme år og rækkende til Nu sidder vi i bilen og rumler af sted skal køre hen ved 750 km. Gennem meget forskelligartede landskaber, kystsletten, de første bjergkæder, igen sletter, baobabskove, miumboskove, uendelige stræk med savanne for at havne på højplateauerne ved Njombe. Her ligger udstrakte beplantninger med skove (gavntræ) og specielt teplantager (Tanzania er en af verdens største teproducenter!), men også store områder med meget spredt og tynd skov med landsbyer ud over mægtige afstande. Til landsbyerne hører naturligt landbrugsjord, som den enkelte familie råder over til dyrkning både af 2

3 Møde på MATI-UYOLE landbrugsskole afgrøder til spisekammeret, men også til salg og til det lokale marked. Man spiser fornuftig og sundt, lidt kød, mange bønner og grøntsager samt meget majs (hvid majs, der ved maling giver et fint hvidligt mel, der koges til den lokale UGALI ). De fleste har lidt til overs, som kan sælges ikke mindst i gode år, når regnen kommer til tiden. I dette område har vores partnerorganisation, NADO, hjemme. Eget lille hovedkontor og en eksemplarisk række af netværk ud i landsbyerne. NADO, som forening, er et fornemt og virkelighedsnært billede på, hvor vidt engagerede mennesker kan drive et samarbejde baseret på direkte demokrati og medlemsindflydelse. Mellemfolkeligt Samvirke fra Danmark har i en årrække haft et frugtbart samarbejde med NADO, og nu kommer ADDA med sit supplement indenfor Farmer Field Schools. Vi ankommer hertil en mandag formiddag sent i september lige midt i den tørre tid. Det er knastørt og solen bager. Vi har aftalt med NADO at få sat vort fælles nye projekt på skinner, skal være her i en uge, gennemgå alle de mere løse detaljer og sætte fakta på bordet i forståelse med hinanden. En medarbejder fra NADO skal til Vietnam og se markskolerne ved Dien Bien Phu, og landbrugsskolen Mati- Uyole i byen Mbeye skal til at træne 36 kommende undervisere, som efter kurset, der varer 4 måneder, skal ud i 3 landsbyerne og i løbet af de næste 18 måneder træne 3000 bønder i at dyrke majs eller bønner. Henrik Strøh, der er ADDAs nye mand i Njombe deltager med os andre, frøken Nguyen Hang og Bjørn Jensen fra ADDA i Vietnam og undertegnede i alle møderne, diskussionerne går højt, vi udveksler erfaringer, giver indsigt i hinandens verden og finder fælles fodslag. Inden længe vil vore to vietnamesiske medarbejdere fra landbrugsskolen i Xuan Mai vest for Hanoi støde til holdet af undervisere på skolen og være en del af lærergruppen på Mati-Uyole, når behovene opstår som konsulenter, når undervisningen starter til november og følger en hel dyrkningssæson.

4 Det bliver en stor udfordring, men med den entusiasme og deltagelse, vi var vidner til hos NADO, så kommer det til at gå. Bestyrelsen og medlemmerne i NADO skal selv sammen med Henrik Strøh få det til at fungere med dagligdagen, hvilket vi ikke er i tvivl om, de nok skal få held med. Ingen i Nados område har nogensinde set en vietnameser (os bekendt), og ingen ej heller spist med pinde. Men udvekslingen af kulturforskelligheder og præsentation af nye læringsteknikker hen over ugen, hvor NADO og ADDA er sammen for at starte projektet op, viser, at vore nye venner gerne vil lære at begå sig med de bedste metoder, og som et billede på dette, kaster alle sig ud i at spise med pinde (medbragt som gave fra Vietnam). I Afrika spiser man vel med pinde! Ms. Hang fra ADDAs kontor i Hanoi fortæller hvordan man sætter et budget op for undervisning af trænerne NADO Njombe Agricultural Development Organisation NADO er en mellemstor medlemsbaseret landbrugsorganisation, som er lokaliseret i Njombe Amt i Tanzania. Organisationen har omkring 3000 medlemmer fra 21 landsbyer. NADO har det seneste årti haft samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, Danish Relief Group og nu ADDA. De overordnede målsætninger for NADO er at forbedre landområdernes levestandarder. Disse fokuserer på sundhed, uddannelse, men primært landbrug. Familierne på typisk seks medlemmer bor normalt på et mindre landbrug på omkring 2,5 hektar (25.000m2). Majs, bønner, solsikke og kartofler er de mest producerede afgrøder, i mindre omfang grøntsager og frugter. Man har dyrehold med en gris, geder og høns til eget forbrug. Trækokser og æsler bruges til transport og pløjning, men få hushold har kvæg og får. Den gennemsnitlige families indkomst pr. år vil normalt ligge på tanzanianske Shillings, hvilket svarer til omkring 1600 til 2000 kr. 4

5 Vietnam: Et vellykket projekt lakker mod enden Af Bjørn Jensen, leder af ADDAs kontor i Hanoi. Vi kalder det for Song Da -projektet. Faktisk hedder det Udvikling af etniske gruppers lokalsamfund, men da det er et tungt og besværligt navn, har vi givet det et kælenavn efter Song Da floden, der løber igennem projektområdet. Men det ændrer ikke ved at der langs floden er sket en markant udvikling af lokalsamfundet blandt de mange etniske grupper, der bor i netop dette område. ADDA kan se tilbage på 3 års meget effektivt og vellykket projektarbejde, som nu nærmer sig sin afslutning. Tre Dao kvinder på vej gennem dalen i Lai Chau I løbet af de 3 år har vi uddannet ca. 70 trænere, som så, efter endt uddannelse har trænet ca bønder i majsdyrkning i de såkaldte Farmer Field Schools (FFS). De bønder, der har deltaget i træningen, kan berette om at de nu tjener mellem 50 og 100 % mere, end de gjorde før de deltog i træningen. Samtidig er der blandt de samme bønder etableret ca. 300 interessegrupper, eller mindre kooperativer, som styrker medlemmerne i yderligere at kunne forøge deres indkomst. Disse grupper har hver især kastet sig over mange forskellige aktiviteter, bl.a. opdræt af kyllinger, svineproduktion, forarbejdning af div. afgrøder, kunsthåndværk, produktion af tandstikker, produktion af majs, grøntsager eller jordnødder. ADDA støtter bønderne i etableringen af gruppen, men det er op til medlemmerne i grupperne at finde ud af hvad de vil samarbejde om. Ud over at de arbejder mod øget indkomst, er der flere af grupperne der er direkte aktive i lokalsamfundets udvikling, f.eks. via at etablere vandingsanlæg, bygge en lokal vej eller ved at skaffe en vandforsyning til landsbyen. Studiet i marken - her fra en FFS i Nghe An Snart er vi færdige med dette projekt, hvilket vil sige at vi nu har nået de mål vi satte inden vi gik i gang. Og endda ca. 9 måneder tidligere end beregnet. Men dette projekt har givet så meget genlyd i det Vietnamesiske system, at det ville være synd at stoppe her. Specielt er der kommet opmærksomhed på det potentiale der er for lokaludvikling ved at have små lokale organisationer til at tage ansvar for lokaludviklingen. Men det er stadig den øgede personlige indkomst, der er den primære drivkraft i programmet, og også den faktor der vækker størst interesse. Der er brug for mere af samme slags, for som flere af vores partnere siger, så er der jo stadig masser af mennesker, der endnu ikke er blevet trænet. Derfor har ADDA søgt Danida om en fase II af Song Da -projektet. En fase II, der dels vil fortsætte med at træne flere medlemmer af de etniske grupper, men denne gang med fokus på grøntsager, og dermed være mere markedsorienteret og dels vil sigte på tilpasning af landbruget til de ændrede klimaforhold, som medfører længere tørkeperioder og kraftigere nedbør i projektområdet. Endelig vil fase II også søge inddragelse af det Vietnamesiske landbrugsministerium, således at de metoder som projektet anvender også vil blive brugt af mini- En gruppe fra Son La har specialiseret sig i produktion af bambusskud. Her bragt til marked af et af medlemmerne 5

6 En gang lærer altid lærer Af Else-Marie Gejl Christensen Selvom lærergerningen er lagt på hylden, er det stadig den samme fornemmelse, når jeg kommer ind i et rum, hvor der undervises. Jeg kan ikke lade være med at registrere elevernes engagement, undervisningen mål og indhold, om undervisningen er tilrettelagt, så den rammer eleverne med det aktuelle emne. I 3 uger var jeg medfølgende hustru, da Ove (fra ADDA s bestyrelse) besøgte ADDA-projekter i Vietnam og Cambodja. Især i Vietnam havde vi rig lejlighed til at følge undervisningen i Farmer Field Schools (markskoler) i forskellige provinser i Nordvietnam (herunder Song Da-projektet) og opleve en undervisning, der opfylder alle parametre for god undervisning. Deltagernes engagement og respekt for projektet og hinanden gjorde hver gang et stort indtryk. Deltagerne mødes en gang om ugen for at observere, beskrive og diskutere udviklingen af afgrøderne (hovedsagelig majs) på den jordlod, de dyrker efter anvisning fra ADDA-trænerne og sammenligne med den lod, der bliver dyrket, som de plejer. Og forskellen er markant. Tilbage i klassen beskriver og diskuterer deltagerne gruppevis deres iagttagelser, som bliver tegnet på store plancher og fremlagt for hele gruppen. Metoden betyder, at alle kan være med, også de, der ikke er så stærke i læsning og skrivning. Observationerne omfatter både selve plantens sundhed og eventuelle angreb fra insekter. Det hele er basis for Efter at have studeret udviklingen i marken er disse Thai kvinder fra Nghe An på vej tilbage til huset for at diskutere hvad de har set og noteret. En FFS blandt Sort Thai i Dien Bien. Disse kvinder ved fra deres naboer, at hvis man følger undervisningen så kan man øge indkomsten markant. En gruppe af hvid thai kvinder fra Lai Chau er blevet enige om at producere kyllinger. Foreløbig producerer de til en fælles kasse, og akkumulerer derved kapital til senere investering overvejelser og efterfølgende beslutninger om, hvad der videre skal foretages. Grupperne består naturligt af både meget aktive og mere passive medlemmer; og selvom jeg ikke forstod, hvad der blev sagt, fornemmede jeg en god og konstruktiv tone med plads til alle. Imellem alt det seriøse bliver der også plads til underholdning og et godt grin. Frikvartererne bliver virkelig brugt til at lade op i. Lederne får sat gang i leg, sang og underholdning, og selv meget voksne elever kaster sig ud i løjerne uden de forbehold, vi ofte lægger for dagen. Skoledagen er som en festdag, og i hvert fald kvinderne (som der er flest af) er meget fint klædt på. Og det lykkedes mig ikke at aflure, hvordan de bar sig ad med at svæve rundt i markerne uden at blive smurt ind i mudder jeg selv havde mudder til over anklerne efter hvert markbesøg. I de uger besøget varede, oplevede jeg projektorienteret undervisning i rendyrket form så enhver dansk folkeskolelærer ville blive grøn af misundelse. Bjørn og Hang fra kontoret i Hanoi mestrer den kunst, det er at lade være med at komme med løsninger, men provokere så projektdeltagerne selv får stillet de undrende spørgsmål og kommer med løsningsforslag, som skal afprøves. Det er sådan projektet bliver deltagernes eget projekt. Og jeg har lyst til at komme tilbage og se mere. Alle billeder er taget af Nguyen Phi Thuong 6

7 Volontør hos ADDA i Cambodja! Af Camilla Christensen Camilla Christensen studerer til Jordbrugsøkonom ved det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (den tidligere Landbohøjskole). Camilla er netop blevet færdig som bachelor og valgte i september at tage ud som volontør med ADDA i Cambodja i tre måneder hvor hun først og fremmest er tilknyttet ADDA-ESO projektet. Cambodja er et fantastisk land. Det er et land hvor 35 % af befolkningen lever for under $1 om dagen, et land hvor BNP pr. indbygger er mere end 60 gange lavere end i Danmark og et land hvor folkedrabene under Khmer Rouge i betød at over en fjerdedel af befolkningen blev udryddet. Alligevel smiler folk på gaden, og alligevel har de overskud til at byde en fremmed dansk volontør velkommen. Som volontør har jeg mulighed for at få en dybere indsigt i, hvordan AD- DAs to projekter i Cambodja rent faktisk bliver ført ud i virkeligheden. Der er tale om to meget forskellige projekter, selvom formålet overordnet set er det samme: at øge landbefolkningens levevilkår via hjælp til selvhjælp. IWEP projektet er støttet af Danida og udføres af ADDA, i samarbejde med en lokal NGO, i én provins. AD- DA-ESO projektet er en del af det store ECOSORN projekt, et EU-projekt som dækker tre provinser og omhandler både landbrug men også helbred, infrastruktur, vandforsyninger osv. Arbejdet er fordelt blandt 42 organisationer, og målet er, at det ved at yde en indsats på mange områder, vil lykkes at ca mennesker (svarende til 50 % af den del af befolkningen der årligt oplever fødevaremangel) ved projektets afslutning vil være i stand til at producere nok ris til at brødføde sig selv. Mit ophold er opbygget sådan, at jeg efter to uger på hovedkontoret i Siem Reap, hvor jeg mest af alt blev sat ind i projekterne, flyttede til det mindste kontor, som ligger i Sisophon, Bantey Manchey. Her har jeg brugt mest tid på at hjælpe med at analysere resultater fra ADDA-ESO projektet og med redigering af engelske dokumenter. Efter fire uger i Sisophon skal jeg være fire uger i Battambong, hvor de også arbejder med EU projektet og endelig slutter jeg med fem uger i Siem Reap, inden turen går hjem til den danske jul. Sisophon er en by, der ligger hvor en stor vej som kommer fra Thailand deler sig i to; fortsætter man ligeud kommer man til Siem Reap, vælger man derimod at dreje til højre i Sisophon, kører man syd på, mod Battambong og hovedstaden Phnom Penh. Det er ikke nogen turistby, engelsk er bestemt ikke et udbredt sprog, der er ikke supermarkeder man handler på markedet, og der bliver i den grad lagt mærke til én når man er barang - som egentlig betyder fransk, men som bruges om alle hvide. Det har været meget spændende, at komme som fremmed, uden at kende en eneste, og skulle få en hverdag op og køre, i en by, der på alle tænkelige måder er så forskellig fra København, som den næsten kan blive. Jeg har mange gange været dybt frustreret over hvor svært alting er, når det ikke har været muligt at forklare sig, fordi dem jeg har snakket til, ikke har kunnet et ord engelsk og mit cambodjanske ordforråd stort set begrænser sig til tak, undskyld, ris og sulten. Men lige så mange gange har jeg været vildt glad, når det via kropssprog og tegninger og smil alligevel lykkedes at få løst det meste. Der er ting ved EU-projektet, der ikke fungerer som en ung, naiv dansker synes det skal. Vacciner, træ og cement bliver ikke altid afleveret som aftalt. (ECOSORNS ansvar!) 7 Der bliver samlet en masse data ind, men når man begynder at sammenligne, har jeg flere gange oplevet at resultater ikke stemmer overens, og det har ikke været nemt at overbevise kollegaerne om, at det faktisk er vigtigt at oplysningerne om udbyttet pr ha er rigtigt - og at jeg ikke bare kan vælge et af skemaerne. Modsat har jeg været dybt imponeret af omfanget af den hjælp som ADDA giver, af det engagement som alle tilknyttet projektet har for deres job, og især af hvor mange der nyder godt af projektet. Og bare ét besøg i en landsby, hvor landmændene viser hvad projektet har betydet for dem og deres familie, kan fjerne ethvert spørgsmål om praktiske udfordringer; problemer er jo til for at blive løst! Derudover har alle kollegaerne i Sisophon taget rigtig godt imod mig, de har sørget for at jeg har lært en masse om cambodjansk kultur, og der går sjældent en dag, uden at jeg har skullet smage et eller andet nyt som dog altid involverer ris eller bananer. Jeg har set cambodjansk fjernsyn, hørt cambodjansk musik, spillet volleyball og bordtennis med alle de små cambodjanske mænd som jeg rager godt op over, forsøgt (uden held) at klatre i palmetræer og jeg har været ude og se på templer, rismarker, bjerge og alverdens andre gode ting. Jeg kommer til at savne Sisophon når jeg på fredag rejser videre. På trods af, at jeg inden jeg tog af sted fra Siem Reap, synes det var lidt uhyggeligt, at skulle bruge fire uger in the middle of nowhere, har det været en fantastisk oplevelse, og det er da lidt ærgerligt allerede at skulle tage afsked, når man føler sig velkommen og godt tilpas. Og så, på den anden side; hold op hvor jeg glæder mig til, at finde ud af, hvad jeg skal opleve i Battambong! Ungt par foran deres nybyggede hønsehus

8 En historie fra IWEP II projektet i Cambodja Af projektkoordinator Helge Brunse og Bodil Pallesen, projektleder Landbokvindeprojektet i Cambodja, kaldet IWEP, fase 2, er kommet rigtig godt fra start. Helge Brunse er vores meget erfarne projektkoordinator, og medarbejderne fra fase 1 udgør kernen på kontoret i Siem Reap. Samtidig er ADDA ved at få en ny samarbejdspartner, READA, kørt i stilling til at medvirke med implementeringen af projektet sammen med kvinde-ngoen Banteay Srei. IWEP II har netop afsluttet et to måneders kursus i fødevaresikkerhed og ligestilling mellem kønnene for 41 landsbykonsulenter. Formålet med træningen af landsbykonsulenterne er, at de skal give deres viden videre til de bønder i landsbyerne, som deltager i projektet, og på den måde være den direkte kontakt til viden for den enkelte bonde. På kurset er der blevet undervist i alt lige fra dyrkning af forskellige afgrøder, fordelene ved afgrøderotation og til at lære om mødeplanlægning, problemløsning og ledelse samt ligestilling. På trods af, at de fleste landsbykonsulenter allerede har modtaget træning som Village Livestock Agents Lokalkonsulenter i husdyrbrug har kurset givet dem yderligere viden på nye Der undervises i fodring af fiskeyngel områder som ande- og kyllingeopdræt samt kastration og vaccination af grise. Udover generelle redskaber til hvordan produktionen optimeres, er der blevet undervist i, hvilke afgrøder det kan være en fordel at dyrke. F.eks. er der to store fordele ved frugtproduktion. Dels er frugt en vigtig kilde til vitaminer og mineraler for bønderne og deres børn. Dels er markedsværdien høj, og ved en øget produktion kan frugten sælges. Derfor har kurset haft fokus på produktion af frugter med en høj markedsværdi, f.eks. mango, papaya, banan og guava. 8 Podning af mangotræer Endeligt har kurset som noget nyt haft fokus på fiskeopdræt, da dette er et område som mange deltagere i IWEP I har efterspurgt. Fisk er en meget vigtig del af cambodjanernes kost. Kurset har været en stor succes for IWEP II projektet. Allerede kort tid efter kurset kan der konstateres betydelige ændringer omkring landsbykonsulenternes eget hjem. Hvor området ikke tidligere har været udnyttet, er der nu grøntsagsbede, frugttræer og små hønsegårde. Som eksempel kan nævnes Mr. Penh Ton fra landsbyen Tayek: Før Mr. Penh Ton deltog i IWEP II s kursus, dyrkede han og hans familie ris, men udnyttede ikke området omkring deres hjem. Efter at Ton er kommet hjem fra kurset, har han bygget et hønsehus, hvor han har 30 kyllinger i opdræt. Derudover dyrker Ton nu grøntsager, champignoner og har også plantet frugttræer. Med baggrund i de færdigheder som Ton har lært på kurset, er han overbevist om, at han vil have succes med sit kyllingeopdræt og den lille frugt- og grøntsagsproduktion. Nu er Ton klar til at videregive sin nye viden til de landsbybeboere som vil deltage i de integrerede markskoler i hans kommune, som han snart skal være med til at undervise i.

9 Indførsel af nye dyrkningsmetoder for ris i Roung Kor en lille beretning fra ADDA ECOSORN projektet Af Helge Brunse, Camilla Christensen og An Moy Ngech, ADDAs kontor i Siem Reap Landsbyen Roung Kor, som modtager støtte fra ADDA, er en af de fattigste landsbyer i Siem Reap distriktet. Det betyder, at de fleste beboere har en indkomst på under 5-6 kr. /dag. Kvaliteten af landbrugsjorden i landsbyen er så dårlig, at der gennemsnitligt kun høstes ca. 500 kg. ris pr. ha., hvilket er meget under gennemsnittet i provinsen. Ris er den klart vigtigste næringskilde for cambodjanerne, og det ringe udbytte betyder, at mange af landsbyens beboere oplever perioder hvor de ikke kan brødføde sig selv og deres familier. En af de støttede familier er familien Kean. Der er 9 medlemmer i familien, heraf 5 kvinder. På trods af den store familie, er det kun fire der er i stand til at arbejde. Familiens overhoved, Mr. Kean Moa er handicappet, da han har mistet sit ene ben efter at have trådt på en af de mange landminer, der stadig er mange af i Cambodja. På trods af, at hverken Kean Moa eller andre i familien havde nogen viden om hvordan man dyrker ris, køb- Familien Kean te familien i ,5 ha jord til dyrkning af ris. Den dårlige jordbonitet og den manglende viden om produktionen har betydet at familien som nævnt kun høster ca. 500 kg. ris pr. ha. Den ringe høst betyder, at familien ikke producerer nok til at brødføde sig selv hele året. I 2008 blev Kean Moa sammen med 19 andre beboere i landsbyen udvalgt til at modtage undervisning og støtte fra ADDA-ECOSORN projektet. Han er blevet undervist i husdyrproduktion, risproduktion samt optimal udnyttelse af jorden. Da Kean Moa har vist stor interesse i at deltage i projektet, er han blevet udvalgt til et forsøg med dyrkning af såkaldt SRI ris. Det er en dyrkningsmetode hvor indkøb af kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler er mini- 9 meret, men samtidig er arbejdsindsatsen med plantning, ukrudtsbekæmpelse, tilførsel af kompost samt styring af oversvømmelsesgraden forøget. Ved at bruge de nye dyrkningsmetoder har Kean Moa og hans familie i år kunnet høste 2,5 ton pr. ha., hvilket er 5 gange så meget som sidste års høst, hvor risen blev dyrket på den traditionelle metode. Projektet har haft stor betydning i landsbyen, og Kean Moa er glad for, at han har fået mulighed for at se fordelene ved SRI dyrkning. Metoden har givet et klart højere udbytte med et mindre input. Han fortæller derfor også, at han næste år vil fortsætte med den nye dyrkningsmetode, og samtidig vil hans naboer indføre samme metode. På den måde har demonstrationen på familien Moa s rismarker betydning for mange indbyggere i landsbyen.

10 Forbedring af en landmands griseproduktion et eksempel fra Siem Reap provinsen i Cambodja ADDA - ECOSORN projektet, Siem Reap Af Camilla Christensen, volontør i Siem Reap Lon Ny og hendes familie bor i landsbyen Rour Mouy i provinsen Siem Reap. Indtil 2008 opdrættede Lon Ny sine grise på den traditionelle cambodjanske metode, hvor grisene går frit omkring. Udover problemer med sygdomme, tog det Lon Ny mellem 8 og 10 måneder at producere et kg slagtesvin. I 2008 deltog Lon Ny og 11 andre fra hendes område i et husdyrproduktions-kursus; Community of Livestock Pass On Gift (CoLPOG), som er oprettet og finansieret af ECOSORN- ADDA projektet. Kurset foregår på en eller flere af deltagernes egen arealer, og underviserne følger op på udviklingen hjemme hos hver enkelt. Deltagerne har dannet en gruppe, hvor der er valgt en formand, en næstformand og en kasserer. Alle deltagerne har modtaget undervisning om integrerede landbrugssystemer, hvilket både inkluderer husdyrproduktion samt optimeret grøntsags- og risproduktion. Da de projektansatte undervisere konkluderede at gruppen var klar, modtog denne en såkaldt dyrebank. Banken består af to kvier, 5 smågrise, hvoraf en er en orne, 33 kyllinger og 14 ænder, som gruppemedlemmerne skal dele mellem sig på bedste demokratiske vis. Lon Ny fik tildelt ornen som et indskud til en bedre produktion. På trods af de dårlige erfaringer hun tidligere har haft med sygdomme blandt grisene, gik hun med den nye viden i gang med at opdrætte grisen i den grisesti, hun havde bygget under kurset. Via den proteinrige kost og forbedrede sanitære forhold voksede grisen langt hurtigere end hun hidtil havde været vant til. En del af ECOSORN-ADDA projektet går ud på, at der til de involverede landsbyer bliver tilknyttet en person som er uddannet i sygdomme hos husdyr (Village Animal Health Worker). Denne person kan hjælpe Lon Ny og de andre bønder når deres dyr skal vaccineres eller har brug for behandling. Nogle måneder efter Lon Ny havde fået tildelt grisen, begyndte hun at bruge ornen til avl. Prisen pr. parring er $10 eller en smågris. 10 Ideen med dyrebanken er, at bonden låner dyrene, som derfor skal betales tilbage. Derfor har Lon Ny nu returneret 3 smågrise til projektet. Derudover har Lon Ny fedet tre svin op til slagtning. Svinene har været klar til slagtning efter 4-5 måneder, hvilket er væsentligt hurtigere end hidtil. Den kortere produktionstid, og den fornyede viden om foder mm. har betydet at Lon Ny har tjent tre gange så meget på et svin som tidligere. Ud over træningen har ColPOG gruppen en lille sparekasseforening, hvor Lon Ny fungerer som kasserer. Gruppemedlemmerne opsparer mellem $0,25 og $1,25 pr måned, alt efter deres muligheder. Opsparingen bruges til behandling af dyrene når dette er nødvendigt, og kan samtidig bruges til små lån, hvis et eller flere gruppemedlemmer har brug for et indskud. Lon Ny føler at hendes deltagelse i projektet har forbedret hendes levestandard. Hun ser nu sig selv som en succesfuld kasserer og svineproducent. Hun har for nylig udvidet grisestien og købt 15 smågrise. Hun er overbevidst om at hun vil opnå en større fortjeneste i fremtiden, og hun er ivrig efter at dele sin viden med andre landsbybeboere.

11 Donation på 5000 kr. fra Lions Club i Otterup Af Helge Brunse, projektkoordinator i Siem Reap I november sidste år havde Dumas-Johansen Landbrugsrejser en gruppe i Cambodja, hvor der i programmet var indlagt et besøg hos en af kvindegrupperne (Cheasmon gruppen) under ADDAs Integrerede Projekt til Kvinders Ret til Ligestilling i Siem Reap provinsen. Det blev et meget succesfuldt besøg for alle parter. For det første, fordi den danske gruppe fandt besøget interessant, og derfor spontant samlede ind og gav et pænt beløb til gruppens sparekasse. Men ikke nok med det, en af deltagerne, Kaj Johansen, fra Lions Club i Otterup var så begejstret for besøget, at han ville indstille til bestyrelsen for Lions Club, at der kunne ydes en donation til kvindegruppen til indkøb af lille traktor kr. blev bevilget og billedet herunder er fra den officielle overrækkelse. Cheasmon gruppen vil nu danne en lille maskinstation og gennem den udleje traktoren, og derved tjene lidt penge til deres sparekasse. Det var en god ide Lions Club fik og hvem ved måske kunne andre også gå hen og få gode ideer og yde støtte til ADDAs arbejde. ADDAs bestyrelse har efterfølgende, med baggrund i denne gode historie, besluttet at der kan laves pengeindsamlinger i forbindelse med udstilling og foredrag. Disse penge vil blive sat ind på en konto, der er øremærket til de selvhjælpsgrupper, der mangler et beløb til at supplere deres eget bidrag op til et konkret indkøb eller en særlig aktivitet ( matching grants ). Pengene går ubeskåret og uden administrationsomkostninger til modtagerne. Helge Brunse overdrager gaven fra Lions Club Otterup ved en ceremoni i Cheasmon. 11

12 ADDAs igangværende projekter ADDAs mange projekter overlapper hinanden, så det kan være svært at få et overblik over, hvad der sker hvor. Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket og hvem der financierer dem. I 1.kvt blev IWEP I projektet i Cambodja afsluttet, men projektet er fortsat i en fase to. I de fleste projekter indgår ca % egenfinansiering. Den årlige omsætning var i 2008 på ca. 7 millioner kr. Læs mere om de enkelte projekter på Projekt Periode Land Budget (DKK) - financieret af IWEP II (anden fase af IWEP): Styrkelse af landbokvinders livsvilkår Cambodja kr. Danida ADDA-ESO: Landdistriktsudvikling i tre af de fattigste provinser. VLA-projektet: Juridisk bistand til landbefolkningen Song Da-projektet: udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund Cambodja Vietnam Vietnam kr. EU kr. Den Danske Ambassade i Hanoi kr. Danida Økologiprojektet: udvikling af rammerne for økologisk produktion og markedsføring Vietnam kr. Danida Tanzania: Lokalbaserede interesseorganisationer inden for landbrug. Pilotfase for at teste metode og samarbejde Tanzania kr. Danida Hus der tilhører en af markskoledeltagerne i Cambodja 12

13 Det økologiske projekt i Vietnam afprøver et nyt garantisystem Af Koen den Braber, rådgiver på AD- DAs økologiske projekt. På mange møder arrangeret af ADDAs økologiprojekt i Vietnam gennem de seneste år har forbrugerne tilkendegivet at de er villige til at betale en højere pris for økologiske produkter, men på betingelse af at disse varer virkelig er produceret ud fra økologiske standarder. Eftersom den vietnamesiske stat ikke har været særlig aktiv på dette område certificering af økologiske produkter og kun nogle få internationale firmaer certificerer økologiske produkter til eksport, var der ikke umiddelbart en partner som projektet kunne samarbejde med om at udvikle et certificeringssystem til brug på hjemmemarkedet. Samtidig er forbrugernes tiltro til allerede eksisterende statslig certificering, såsom safe vegetables, meget ringe. Og uden tillid fra forbrugerne er værdien af Bønder diskuterer registreringsformularen til det deltagerstyrede garantisystem En nyuddannet inspektør foretager sin første inspektion et certificeringssystem i praksis lig nul. Hvad kunne man så gøre? Var det en mulighed at garantien for økologiske produkter kunne tilvejebringes af bønderne, forhandlerne og forbrugerne selv? Rundt omkring i verden findes der en hel del sådanne deltagerstyrede garantisystemer (PGS: Participatory Guarantee System), for eksempel i Brasilien, Argentina og Indien, men også i New Zealand, Frankrig og USA. I 2004 begyndte den internationale paraplyorganisation for økologisk landbrug, IFOAM, at samle dokumentation for erfaringerne med eksisterende PGS er og støtte udvikling af nye. Med hjælp fra IFOAM organiserede ADDAs økologiske projekt i begyndelsen af 2008 en workshop for en bred vifte af interessenter med henblik på at diskutere et deltagerstyret garantisystem for økologiske produkter i Vietnam. Der var hurtig enighed om at PGS ville være en interessant mulighed, fordi det ville tilvejebringe ikke bare en certificering, men også mere generelt opbygge den nødvendige tillid og forståelse mellem de forskellige partnere i den fremtidige forsyningskæde af økologiske produkter. I tre efterfølgende workshops blev der udarbejdet detaljer for struktur, standarder, inspektions- og certificeringsprocedurer og andre krav til en PGS. Man blev enige om at bønderne skulle gennemføre regelmæssige inspektioner indenfor deres egen gruppe, men at en Inter-Group / Udkast til PGS-logo. tværgående gruppe bestående af et antal grupper af bønder i et givet område skulle være ansvarlige for beslutninger vedrørende certificeringen. I den tværgående gruppe skulle forskellige interessenter være repræsenteret, såsom forbrugere, handlende og Landboforeningen, sammen med lederne af bøndergrupperne. Beslutningerne taget i dette forum skulle herefter sendes videre til en PGS-koordinationsgruppe, som skulle samle al information i en offentlig database og udstede certifikater. Efter disse workshops blev der fremstillet en manual og bøndergrupperne blev kontaktet for at høre om de var interesseret i at deltage i det deltagerstyrede garantisystem. De bønder der vil deltage, må afgive et tilsagn om at de vil følge PGS økologiske standarder og give adgang til inspektion af deres gård. Desuden skal de registrere detaljer om deres gård, såsom antal og beliggenhed af markerne, tilførsel til jorden osv. Indtil videre har 17 bøndergrupper meldt sig, med i alt ca. 200 bønder. Fra hver gruppe er 1-2 desuden blevet uddannet til at fungere som inspektører. I 2 områder, Thanh Xuan kommune i Hanoi og Luong Son distriktet i provinsen Hoa Binh, er der blevet etableret en tværgående gruppe. Vi arbejder i øjeblikket på at få inspiceret alle bønderne og forventer snart at få taget de første beslutninger vedrørende certificering. PGS får sit eget logo, som forhåbentlig, inden årets udgang, vil kunne ses på de første PGS-certificerede produkter i butikkerne hos de handlende, der er interesserede i at støtte dette system. 13

14 Kort nyt Agromek 2009 ADDA deltager igen i år på landets største landbrugsmesse i Herning november. Besøg os på vores stand i Hal G, stand 4632 og få en snak om projekterne over en kop grøn te eller eksotiske frugter. FREMTIDENS UDVIKLINGSPOLITIK Udviklingsminister Ulla Tørnæs opfordrer til at deltage i debatten om fremtidens udviklingspolitik: Danmark kan ikke yde bistand til alle udviklingslande. Skal vi fortsætte den høje standard, må vi have modet til at foretage fravalg, men det kan gøres, hvis vi samtidig indgår i en bedre arbejdsdeling med andre. Vi bliver større og bedre på nogle områder og overlader så andre områder til andre donorer. Samlet set giver det mere udvikling for de samme penge. Tiderne byder på nye udfordringer, og derfor skal vores indsats for at bekæmpe fattigdom hele tiden videreudvikles. Dette er en invitation til at deltage i debatten om og bidrage til formuleringen af Danmarks fremtidige udviklingspolitik. Som Søren Thorndahl Jørgensen nævner i lederen, har udviklingsministeren sat en offentlig debat i gang, der skal munde ud en ny strategi for Danmarks udviklingspolitik i løbet af foråret I efterårets løb vil der blive afholdt en række cafémøder, ligesom man på en blog på Udenrigsministeriets hjemmeside kan bidrage til debatten. Se mere på ADDA får en fundraiser Marc Dumas-Johansen er pr 1. oktober 2009 blevet ansat som fundraiser i ADDA og skal fungere fra ADDAs nye fundraising-kontor i København. Marcs ansvarsområde bliver at etablere en fundraising-enhed hos ADDA og derved forsøge at udvide de mulige finansieringskilder som ADDA kan gøre brug af i fremtiden udover støtte fra DANIDA. ADDA vil se nærmere på de mange danske fonde der eksisterer, EU midler og udenlandske fonde og organisationer. Endvidere vil ADDA gøre det muligt for såvel medlemmer som ikke-medlemmer at donere gaver og sponsorater til udsatte grupper i Vietnam, Cambodja og Tanzania. Marc, der i sommer blev færdiguddannet som hortonom ved KU Life, har siddet som suppleant i ADDAs bestyrelse, men udtræder af denne post for at kunne arbejde som fundraiser. Bestyrelsen glæder sig til at kunne trække på Marcs store engagement og viden i denne nye opgave. På hjemmesiden (www.adda.dk) kan du se hvem der sidder i bestyrelsen i øjeblikket. Som Marc så ud før han blev fundraiser med kort hår og slips Turen går til de varme lande Velkommen til en noget anderledes 'Turen Går Til' som tager læserne med til de varme lande. Danmark får vejr som i Midtfrankrig. Skilifter ruster i Bolivia, fordi gletsjerne smelter. De dyrker kartofler på Grønland. Vi kommer alle til at mærke forandringer men det går hårdest udover verdens fattigste. Turen Går Til De Varme Lande er en rejse til en skævere verden hvor tyfoner, tørke, oversvømmelser og spændinger tager til. Men der er også håb og løsninger forude. Er du interesseret i både klimaspørgsmål og udviklingslande? Så gå på biblioteket og få den interessante, spændende og gratis bog, der er udgivet af Udenrigsministeriet i samarbejde med Politikens Forlag. Den kan også downloades på 14

15 I markskolen i Cambodja undervises der bl.a. i at lave potter af bananblade til at så grøntsager i Markskoledeltagere får vandbeholdere af ADDA

16 Har du glemt om du har betalt kontingent? Girokort til betaling af medlemskontingent bliver sendt ud sammen med indkaldelse til generalforsamlingen i maj. Men da der jo følger et girokort med hvert nummer af News & Views, kan det måske være svært at huske om man nu lige fik betalt. Du kan hurtigt finde ud af det ved at spørge Karin Pirhofer-Walzl, der holder styr på medlemslisten. Ring til hende på tlf eller mail på: ADDAs yngste medlem, Frederik Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen, der som en af initiativtagerne til ADDA har været med i foreningen i flest år. Som det ses er der meget spændende at fortælle! News & Views udsendes til ADDAs medlemmer ADDAs 2 yngste gange medlem, om året. Frederik Ældre Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen, numre der kan som ses en på af ADDAs initiativtagerne hjemmeside. til ADDA har været længst med i foreningen. Som det ses er der meget spændende at fortælle! ADDA News & Views / Agricultural Development Denmark Asia Redaktør af News & Views nr. 18: Anne-Marie Foged ISSN: Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S ADDAs adresse: Islevbrovej 60, 2610 Rødovre. Telefon Mail: Med dit kontingent er du med til at sikre at ADDA har den folkelige forankring som er betingelsen for at Danida vil støtte ADDAs projekter med bevillinger til projekterne. F o r k o n t i n g e n t e t f å r d u d e s u d e n s e l v t o g a n g e o m å r e t m e d l e m s b l a d e t N e w s & Views, hvor du kan læse om de igangværende projekter og få indblik i ulandsarbejde med fokus på udvikling af landbrug. Reg.nr. Betalings-ID og indbetaler Kontonr. Årligt medlemskontingent: Alm kr. Familie kr. Firma kr. Stud. og pens kr. Kroner Øre Betalingsdato INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og beløbsmodtager ADDA Islevbrovej Rødovre Underskrift ved overførsel fra konto KA 73 Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt. Kreditornummer og beløbsmodtager ADDA Islevbrovej Rødovre Kvittering Kroner KVITTERING Øre Dag Måned År Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +73< < FIK 752 (04-01)

En epoke er slut - en ny start

En epoke er slut - en ny start ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 25 Maj 2013 LEDER En epoke er slut - en ny start Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA I starten af 2013 har ADDA sagt farvel til Niels Dumas-Johansen, medlem af

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Grøn vækst er det muligt?

Grøn vækst er det muligt? ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 22 December 2011 LEDER Grøn vækst er det muligt? Af formand Søren T. Jørgensen, post-doc på KU-LIFE For tiden findes der stort set ikke et udtryk, der er mere brugt end

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Pluk de lavest hængende frugter først!

Pluk de lavest hængende frugter først! NEWS & VIEWS Nr. 19 April 2010 LEDER Pluk de lavest hængende frugter først! Af Søren Thorndal Jørgensen, ADDA formand og PhD studerende, KU-LIFE Hvor højt skal man kravle op i teknologitræet for at igangsætte

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen.

Paraplyen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA. Så skynd jer, der er plads til mange flere under ADDA-paraplyen. ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 26 December 2013 LEDER Paraplyen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA ADDA har eksisteret i snart 20 år, og der har aldrig været flere aktiviteter end nu. For nyligt

Læs mere

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar

Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar NEWS & VIEWS Nr. 23 April 2012 LEDER Samarbejde, collaboration, hợp tác, umoja, sar hark prart te bart kar Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på København Universitet Budgetstøtte

Læs mere

Tillid LEDER ISSN 1904-7134. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA og videnskabelig assistent på KU-LIFE

Tillid LEDER ISSN 1904-7134. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA og videnskabelig assistent på KU-LIFE ISSN 1904-7134 NEWS & VIEWS Nr. 21 Maj 2011 LEDER Tillid Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA og videnskabelig assistent på KU-LIFE Der findes formodentlig ikke kun én fællesnævner der kan forklare,

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet

Snæblen LEDER ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 24 November 2012 LEDER Snæblen Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA, post-doc på Københavns Universitet Er snæbelen vigtig for mig? Nej, ikke umiddelbart, men den

Læs mere

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster]

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] 1 Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] Bhutan DSC_0186.JPG: I bjergstaten Bhutan ved foden af Himalaya-bjergkæden er ris en af de vigtigste afgrøder. Landet forsøger

Læs mere

At give uden at dømme - at modtage uden at miste

At give uden at dømme - at modtage uden at miste NEWS & VIEWS Nr. 20 December 2010 LEDER At give uden at dømme - at modtage uden at miste Af Søren Thorndal Jørgensen ADDA formand og PhD studerende, KU-LIFE De fleste mennesker kender til den ydmygende

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J Vi skal bede om bemærkninger Klagen har været forelagt /S. Vi vedlægger kopi af indklagedes svar af 24. juli 2017. Vi

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Så er det jul - til lidt juleferielæsning! og nyhedsbrev nr. 17 (med kontingent opkrævning for 2016) er klar Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i juli 2015 har venskabsforeningen

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Invitation til temadag d. 14. maj 2014, Godsbanen, 8000 Århus C

Invitation til temadag d. 14. maj 2014, Godsbanen, 8000 Århus C Kom til årets temadag om FSC med fokus på de grønne forbrugere. Gider de FSC i de store indkøb - eksempelvis i et husbyggeri? Hvad er grænsen? Og hvordan sælges FSC til dem? Hør resultaterne af den globale

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Formandsberetning. Nyhedsbrev Januar 2004

Formandsberetning. Nyhedsbrev Januar 2004 Nyhedsbrev Januar 2004 Formandsberetning År 2004 bliver foreningen Den Sikre Vejs andet leveår, et år vi i foreningens bestyrelse glæder sig meget til, da vi har store forhåbninger for foreningens udvikling

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

pilot-projekt i Tanzania omhandlende

pilot-projekt i Tanzania omhandlende NEWS & VIEWS Nr. 17 Maj 2009 LEDER Asien eller Afrika? Søren Thorndal Jørgensen, formand for ADDA Spørgsmålet er jo meget relevant når man ser på de enorme problemer Afrika er midt i og sammenligner det

Læs mere

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten.

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. LEKTION 3C MAD ELLER MILJØ LÆRINGSMÅL 1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. 2. Forberedelse fremstilling. I kan være med i en fælles idémylder

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark

Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Illustreret program Marokko projektet Fredag den 1. august fredag den 8. august 2014 Sjælland, Danmark Fredag den 1. august Dagen var kommet hvor seks elever fra MFR skolen rejste fra Marokko til Nyvangsgården,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM Kap Verde Alliance KAP VERDE Den lille, klippefyldte ø-republik, Kap Verde, ligger i Atlanterhavet ud for Vestafrikas kyst. Befolkningen på 426.998 mennesker bor fordelt på i alt ni øer, der er af vulkansk

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Ville blot lufte min glæde, dele den gode erfaring med det tunge system og lykønske værtsparret med deres lille ny. :)

Ville blot lufte min glæde, dele den gode erfaring med det tunge system og lykønske værtsparret med deres lille ny. :) Det lykkedes!!! Posted by Anders - 2005/09/10 14:12 Kom ikke og sig, at Udlændingestyrelsen ikke kan være hurtig. I juni giftede jeg mig med min Aída i Copacabana, Antioquia. Omkring 1. juli indgav hun

Læs mere

Fredag den 14. november 2014 - En holistisk oplevelse

Fredag den 14. november 2014 - En holistisk oplevelse Fredag den 14. november 2014 - En holistisk oplevelse Af Helena og Josephine Roong Aloon School and Kindergarten er bygget op omkring en buddhistisk tilgang til læring. Denne tilgang anskuer læring som

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK

Madens historier. Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Madens historier Ruth og Rasmus går ØKOLOGISK Økologi Ruth og Rasmus er i byen med deres pædagog, der hedder Hanne. De skal købe mad til frokosten i børnehaven. I dag skal børnene nemlig smøre deres egne

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Inviter klimaet med på middag

Inviter klimaet med på middag Inviter klimaet med på middag TEKNIK OG MILJØ Inviter klimaet med på middag Tænk på klimaet, når du planlægger og køber ind til aftensmaden Spis mindre kød Tag en dag om ugen uden kød og spar miljøet for

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Landsforeningen LandboSenior.dk

Landsforeningen LandboSenior.dk Nyhedsbrev nr. 72 december 2015 Indhold: 1. Formanden har ordet. 2. Tips- og Lottomidler. 3. Årsmøde 2016. 4. Indkaldelse til generalforsamling. 5. Medlemsopgørelse. 6. Kontingent 2016. 7. Rejse til Sydamerika.

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Program. Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning

Program. Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning Program Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning Udfordringer og muligheder i økologisk omlægning v. Marianne

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT

GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT GULD & RETTIGHEDER I GHANA STATUSRAPPORT April-Oktober 2015 Med støtte fra: Danmarks Indsamling 2015, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og Hesse-Ragles Fond Introduktion I 2014 bevilligede Medarbejdernes

Læs mere

Arbejd lokalt - tænk globalt ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA. Nr. 31 April 2016

Arbejd lokalt - tænk globalt ISSN 1904-7126. Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA. Nr. 31 April 2016 ISSN 1904-7126 NEWS & VIEWS Nr. 31 April 2016 Arbejd lokalt - tænk globalt Af Søren Thorndal Jørgensen, formand i ADDA Fokus på internationalt udviklingsarbejde skal flyttes fra globale dagsordener til

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00 FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 19: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen Tirsdag den 29. april 2014

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter jeres forbrug fra den 26. september 2014 til den 29. september 2015

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Værterne var Mellemfolkeligt Samvirke (MS), som i internationalt sammenhæng kaldes AktionAid. De havde arrangeret et tæt pakket program.

Værterne var Mellemfolkeligt Samvirke (MS), som i internationalt sammenhæng kaldes AktionAid. De havde arrangeret et tæt pakket program. DANMARKS INDSAMLINGEN 2013 I forbindelse med Danmarks indsamlingen 2013 blev MacMann Berg sammen med to andre donor-repræsentanter fra Coop og Danske Spil inviteret til at besøge 2 projekter i Kenya i

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere