bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar"

Transkript

1 nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 side Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag 850 Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Næste nummer Udkommer 11. juni og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 9. maj eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Indhold 3 Leder 4 SK og FKKF info 5 Forside: Arkivfoto fra Flådestation Frederikshavn. Foto: Hanne Hansen Opslag: CO-Søfart seminar 6-9 Erfaringer med jobportalen år med maritim musik 12 Nyt om navne 13 Indkaldelse til Kongres Forslag til vedtægter: SK og FKKF 20 Skatten Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 Leder Ekstraordinær kongres mød op af Ib Skoubo, formand for SK Velkommen til det første nummer af Bladet! i 2014, og jeg håber I er kommet godt ind i det nye år. En stor del af dette blad handler om den ekstraordinære kongres, som vi skal have 27. marts. Den skal afholdes for at SK og det tidligere FKKF formeldt igen kan genopstå som to helt selvstændige foreninger med hver sin bestyrelse og separate vedtægter. Baggrunden er, at den sammenlægning, vi foretog sidste år, har givet problemer i forhold til nogle af vores andre samarbejdspartnere bl.a. Offentligt Ansattes Organisationer. Det var naturligvis ikke hensigten, så derfor denne ekstraordinære kongres. Et positivt element ved opsplitningen vil være, at medlemmerne igen kommer i en fagforening, som suverænt kun håndterer dem. De to foreningers samarbejde omkring Bladet!, kalendere og sekretariat forsætter som hidtil. Jeg vil gerne her opfordre medlemmer af begge foreninger som skulle have lyst til at deltage i bestyrelsernes arbejde til at melde sig, så de kan blive opstillet. Vi mangler bestyrelseskandidater nu, da der igen skal være to bestyrelser. egentlige kampsoldater og ikke så meget på de øvrige soldaters behov. Testen har sit udspring i det amerikanske og engelske forsvar og er i øvrigt, så vidt jeg er informeret, begge steder blevet annulleret på grund af de mange skader, den medførte begge steder. Vi må håbe, at forsvarets ledelse besinder sig og får udarbejdet en test, som måske i højere grad passer til det moderne danske forsvar. Større gennemskuelighed med jobportalen En af de ting, Forsvaret har søsat i 2013, er jobportalen. I starten var den lidt tynd mht. opslåede jobs for menige konstabler og korporaler. Men det ser ud til, at den er ved at få mere vind i sejlene her i Det tegner også til, at folk er ved at tage den til sig. Dette kan vi naturligvis kun ønske tillykke med, da den jo er med til at skabe overblik og gennemskuelighed for, hvor man evt. kan søge hen, hvis det skulle blive aktuelt. Med håbet om at rigtig mange talsmænd, fællestalsmænd og måske også andre medlemmer vil møde op til den ekstraordinære kongres, vil jeg ønske jer et rigtigt godt Ib Skoubo Nye idrætskrav Med jævne mellemrum dukker spørgsmålet om forsvarets nye idrætskrav op. Hvornår kommer de? Hvordan bliver kravene? Ja, spørgsmålene er mange. I skrivende stund må jeg sige, at det forslag, der foreligger, virker ret voldsomt og meget har sigte på hærens»jeg vil gerne opfordre medlemmer af SK og FKKF til at stille op til bestyrelsesvalget.«3

4 SK & FKKF-info SK og FKKF genetableres som to foreninger Vedtægtsændringer og valg til bestyrelser på ekstraordinær kongres 27. marts Som omtalt i Bladet! i oktober og december sidste år, er SK og FKKF igen to selvstændige foreninger. Formelt kræver dette vedtægtsændringer - for både SK og FKKF. Og der indkaldes derfor til ekstraordinær kongres torsdag 27. marts. i Aarhus. Her lægger den lokale Marineforening velvilligt lokaler til arrangementet. -Det er vigtigt, at så mange delegerede som overhovedet muligt deltager - fra både SK og FKKF. Og jeg håber, at placeringen i Aarhus betyder, at flere har mulighed for at deltage end tidligere, siger formand Ib Skoubo, Yderligere information om kongressen, de foreslåede vedtægter og opfordring til at stille op til bestyrelserme på side Samme lave kontingent også i 2014 Bestyrelsen besluttede på det sidste bestyrelsesmøde kort før jul, at kontingentsatserne fortsætter uforandrede her i De første fire måneder er elever (marine - og flyvekonstabelelver) organiserede med alle de fordele det giver, for 0 kr. For udnævnte konstabler er det samlede årlige kontingent på kr., hvoraf de kr. er fradragsberettigede. Skaf et nyt medlem - og spar Bestyrelsen besluttede også at fortsætte tilbudet om rabat på kontingentet til nuværende medlemmer, der aktivt bidrager til, at nye melder sig ind. Dette tilbud omtales nærmere i et opslag på side 19. BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 4

5 Er du flyttet? Husk adresseændring til SK og FKKF. SK og FKKF modtager ikke automatisk besked, hvis du flytter og får ny adresse. Uden din opdaterede adresse registreret i medlemssystemet, så risikerer du at gå glip af vigtig post. Vi modtager meget gerne også besked om flytning forud - du giver bare besked om datoen for, hvornår ændringen gælder. Adresseændring kan meddeles både på tlf. og mail. Ringer du - ring Sender du i stedet en mai, så husk at oplyse både dit fulde navn, den gamle adresse og den nye til samt hvilken forening du er medlem af. hanh Redaktionen efterlyser Ideer til artikler Har du en ide til noget, Bladet! kunne tage op her i spalterne, så giv endelig lyd. Billeder Har du taget et billede, der kunne være interessant for andre at se? Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: maj SEMINAR 2014 på Metalskolen i Jørlunde For bestyrelse, branchegrupper og tillidsrepræsentanter/suppleanter fra zdmma zfoa Søfart zsøværnets Konstabelforening zdansk El-Forbund Maritim afdeling I ÅR OGSÅ FOR SK Det årlige seminar i Dansk Metals Maritime Afdeling i maj, er i år udvidet. Alle medlemsorganisationer fra CO-Søfart deltager i år, og både bestyrelser, branchegrupper og TR/TM deltager alle tre dage. Populært seminar udvidet Yderligere information kommer ud i nærmeste fremtid, men I bedes så vidt muligt allerede nu reservere dagene, så vi kan få et interessant og velbesøgt seminar. Har I gode ideer til emner på seminaret så send os et tip. Gerne på mail: Sæt allerede nu X i kalenderen 5

6 -Jeg fik desværre ikke jobbet, men erfaringen fra at skulle skrive ansøgning og være til samtale har været rigtig god, siger korporal Thomas Flauenskjold. Lærerigt at I gang med jobsøgning En ny æra i Forsvaret blev lanceret 1. maj sidste år. Jobportalen er efter en lidt forkølet start kommet godt i gang. Fra at få anvist job af udstikkeren har ansatte i Forsvaret siden maj sidste år selv skullet være "sin egen lykkes smed", som generalmajor Niels Bundsgaard, chef for Forsvarets Personeltjeneste, udtrykte det under en præsentation af den nye HRportal på Forsvarets hjemmeside. Husk at forhandle tillæg Det var - og er - meget store forandringer. De, der skal ansætte, har overtaget helt nye roller. Og de, der vil søge, har skullet i gang med at skrive ansøgninger, gå til jobsamtaler og øve sig i at "sælge sig selv" - og især huske, at kvalifikationstillæg også skal forhandles ved den evtuelle jobsamtale. På menigt niveau var jobportalen det første halve år - pænt sagt - ikke noget overflødighedshorn af ledige stillinger. Det er siden årsskiftet ændret. I takt med at tjenestestederne har fået overblik efter nedskæringer og fyringsrunder, er der også blevet slået ledige stillinger op. Men hvordan virker det hele så? Bladet! har valgt at lade brugerne bedømme virkeligheden. To medlemmer af SK og et FKKF-medlem har hver især gjort sig sine erfaringer. Dem viderebringer vi her på de følgende sider. Ønsket om at få et landbaseret job efter at have sejlet i nu 15 år, bragte korporal Thomas Flauenskjold i nærkontakt med jobportalen på Forsvarets nye HR-portal. -Det har været en positiv oplevelse hele vejen igennem, siger Thomas Flauenskjold om forløbet. Et jobopslag før jul fangede hans interesse. Søværnets Dykkerkursus på Holmen søgte en medarbejder til lageret. Jobindhold og geografisk placering passede perfekt til hans ønsker. -At jeg ikke fik jobbet er da ærgerligt, men bortset fra det, så har det været en både positiv og lærerig proces, tilføjer han. Fordel at kunne se alle job Thomas Flauenskjold, 37 år, er egentlig uddannet industrislagter, men blev hængende i Søværnet efter, at han i januar 1998 blev indkaldt til aftjening af værnepligt. tekst Hanne Hansen 6 JOBSØGNING - ERFARINGER MED

7 flere artikler næste side Korporal Thomas Flauenskjold vil gerne efter 15 år til søs finde et landbaseret job. For forste gang nogensinde har han skrevet en ansøgning og prøvet at være til samtale. Foto: Privat Jobsamtale for første gang Blandt de 11 ansøgere til jobbet nåede han blandt de to, der blev indkaldt til samtale. -Jeg var da noget spændt på det. Jeg har aldrig været til jobsamtale før. Men det forløb bare rigtig godt. Og det var klart min oplevelse, at dem jeg sad overfor til samtalen var rigtig godt forberedte. Det virkede professionelt og ja, det gjorde mig jo bare endnu mere interesseret i at blive den heldige, fortæller han. Søværnets Dykkerkursus endte dog med at vælge den anden. -Det er helt OK. De ringede og forskulle skrive ansøgning -Jeg har sejlet lige siden, og nu er tiden kommet, hvor jeg gerne vil have mere tid hjemme hos familien, forklarer han. I januar sidste år blev han korporal og har de seneste år sejlet med Absalon og Esbern Snare. Omlægningen fra at få jobanvisning fra udstikkeren til selv at skulle være både opsøgende og søgende, ser han som et positivt skridt. -Jeg har personligt aldrig haft brug for udstikkeren. Men grundlæggende synes jeg, det er et positivt skridt, at man nu på jobportalen kan se alle de ledige stillinger, bemærker han. Godt klædt på Om bord er han gennem banjemesterens introduktion til jobportalen blevet klædt godt på til at kunne bruge den, synes han. -Det blev gjort rigtig godt med introduktion til det hele gennem et powerpoint-show, og så fik vi også gode tip til, hvordan man skriver en ansøgning, uddyber han. Selv med gode tip i baglommen havde Thomas Flauenskjold brug for lidt hjælp FORSVARETS JOBPORTAL til at sætte ansøgningen op og strukturere det hele. -Men jeg synes, det var rimeligt nemt at finde ud, hvad jeg egentlig ville skrive. Og det forløb med at skulle overveje tingene har da givet mig en ekstra gevinst. Fra at tænke tankerne om, at man gerne vil i land og så til at få konkretiseret for sig selv, hvad det er man gerne vil ja det er jo en proces i sig selv, og den kommer mig til gode, forklarer han. klarede, hvorfor valget ikke var faldet på mig. Den anden havde flere og bedre kvalifikationer indenfor logistik. Sådan er det, og det respekterer jeg da. At de tilføjede, at de havde været meget i tvivl om hvem af os, de skulle ansætte, ja det tager jeg som et klap på skulderen, kommenterer han. Konklusionen for Thomas Flauenskjold er, at den første ansøgning langtfra er den sidste, han har sendt. -Nej, nu har jeg fået blod på tanden. Og jeg skal da være ærlig og sige, at forløbet har rustet mig meget bedre til også at søge job uden for Forsvaret. Nu er rammen for ansøgningen lavet, og den skal helt sikkert bruges, siger han. 7

8 Peter Emborg mener, at teknikken bag portalen er kritisabel og bør forbedres. Foto: SK-arkiv Positivt tiltag - men plads til forbedringer Peter Emborg måtte i gang ved tastaturet flere gange, inden det lykkedes at få sendt en ansøgning. Tekniker på MOCN, Peter Emborg, er på vej mod nyt job, som han har fået via jobportalen. På sigt skal MOCN lukke, men det var først og fremmest ønsket om at komme videre i tilværelsen, der gjorde, at han blev bruger af jobsiden. -Overordnet er det virkelig positivt, at man kan se, hvilke job, der at søge, siger Peter Emborg. -Men selve online-løsningen er kritisabel. Man skal gøre det hele færdigt på én gang og kan ikke sådan gå lidt til og fra. Det fungerer ikke ret godt, påpeger han. -Jeg gik i gang med at udfylde diverse felter og pludselig var jeg der, hvor jeg så skulle uploade ansøgningen. Den havde jeg på det tidspunkt ikke færdig, så jeg stoppede der. Da jeg så var klar med ansøgningen, så måtte jeg starte forfra med at udfylde alle felter, siger Peter Emborg og fortsætter: -Og når nu Forsvaret har alle oplysninger om én, så er det underligt, at de ikke bare trækkes automatisk i systemet. Nyt for alle Efter et par forsøg fik Peter Emborg dog held med at få sendt sin ansøgning til Forsvarets Hovedværksteder, hvor jobbet som elektronikmekaniker lokkede. -Jobsamtalen bar præg af, at alt det her fortsætter næste side Samtale var utilfredsstillende Flyverspecialist Henrik Vester vendte hjem efter jobsamtale med en fornemmelse af, at ansættelsesteamet manglede forberedelse. tekst Hanne Hansen FSPC Henrik Wendel Vester overvejer at skifte jobbet som forsyner ved Helicopter Wing Karup ud med et andet og besøger derfor jævnligt Forsvarets nye jobportal, da hans familie står i en arbejdsmæssig overgangsfase. -Først var der ikke ret meget for mig at søge, men så dukkede der et job op som indkøber og kontroller hos FMT i Ballerup. Det syntes, jeg var interessant, selv om det var en civil stilling, fortæller Henrik Vester og tilføjer: -Samtidig ville jeg også gerne teste selve jobsøgningssystemet. Det er jo helt nyt det hele for os, så jeg var meget nysgerrig efter at se, hvordan det fungerede. Han erkender, at han ikke gjorde det helt store ud af sin formulerede ansøgning. Henrik Vester finder systemet på jobpartalen overskueligt. Foto: Privat -Jeg koncentrerede mig mest om at få udfyldt den del med kompetencerne, for jeg mente, at det i forhold til det job, som jeg søgte, var mest væsentligt, fortæller han og fortsætter: -At jeg har en afgangseksamen fra Business College Syd i Mommark og har erfaring fra nuværende job som forsyner fortæller i mine øjne, at jeg har de nødvendige kompetencer til det job, jeg søgte, hvor der kræves kendskab til SAP. Henrik Vester blev på baggrund af sin ansøgning via FPT i Hjørring indkaldt til samtale ligesom 5-6 andre. -Og det var en skuffende oplevelse. An- fortsætter næste side 8 JOBSØGNING - ERFARINGER MED

9 fortsat fra forrige side er nyt for os alle sammen, fortæller han og fortsætter: -Jeg har for eksempel først bag efter fundet ud af, at kvalifikationstillæg også skal forhandles ved samtalen. Den detalje var cheferne tilsyneladende heller ikke vidende om. At skulle sælge sig selv ved en jobsamtale, har Peter Emborg ingen problemer med. -Sådan er vi forskellige. Jeg har det fint nok med det. Man skal jo gøre op med sig selv, hvad det er man vil og hvad man kan, siger han. -Når det er sagt, så er jobportalen en meget stor gevinst. Hvis man som ansat ikke er tilfreds med opgaverne eller chefen, så kan man nu selv se, hvad der er af alternative muligheder og søge det. Det er virkelig meget positivt, understreger Peter Emborg. SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. tekst Hanne Hansen fortsat fra forrige side Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. sættelsesteamet var efter min opfattelse dårligt forberedt. De havde tydeligvis ikke sat sig ind i, hvilke kompetencer jeg reelt har, og min eksamen fra Mommark var de tilsyneladende helt uvidende om, hvad den reelt omfatter, fortæller Henrik Vester og tilføjer: -Under selve samtalen var jeg lidt forvirret over det, og det er nok først nu bagefter gået helt op for mig, hvad det var, der egentlig ikke fungerede ret godt under selve mødet, fortæller han. Men selve jobportalen og systemet fungerede efter hans opfattelse helt perfekt og uden problemer. -Det er nemt at finde ud af. Personligt har jeg lært, at jeg nok skal skrive noget mere fyldestgørende i selve ansøgningen for ligesom at præcisere, hvad det er kompetencerne dækker over, siger han. Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer FORSVARETS JOBPORTAL 9

10 50 år med maritim musik 2014 er året hvor Søværnet kan fejre 50 år med musik. Søværnets Tamburkorps har nemlig 50 års jubilæum, som allerede er skudt i gang. Korpset kom sidste år på banen med deres jubilæums øl, Oktav Vand. Og den 14. januar i år kom korpset så ud med deres nye CD. Af Malte D. Henningsen, Tamburkorpset 50-års jubilæet indikerer selvfølgelig kun de år, hvor korpset har haft sin nuværende form. Historien om musik i søværnet strækker sig mere end 500 år tilbage. Begrebet Tamburkorps dækker egentlig over et orkester bestående af trommer og fløjter hvilket ikke er helt i overensstemmelse med, hvad Tamburkorpset er i dag. Korpset består i dag af messinginstrumenter (tubaer, horn og kornetter), slagtøj og så en enkelt piccolofløjte. Så betegnelsen må siges at være lettere misvisende og det burde egentlig betegnes et musikkorps. Men nogle traditioner består og andre falder bort og korpsets navn må siges at være en tradition, der består. Opskriften på succes Igennem de sidste 50 år har besætningen været meget skiftende, man har bl.a. haft klarinetter og saxofoner. Det skyldes måske, at der ikke har været en klar vision for orkesteret. Men alt dette blev der gjort op med i februar 2010, hvor en ny dirigent fortsætter næste side 10

11 BIlleder fra jubilæuæmskoncerten 14. januar på Holmen. Jubilæums øl Oktav Vand Af Ole Mikkelsen, Tamburkorpsets Venner fortsat fra forrige side tiltrådte stillingen som musikalsk leder. Den nuværende dirigent Peter Harbeck overtog hvervet fra Ib Myrner, som havde været ca. 30 år sin stilling. Den tidligere uklarhed om, hvor korpset skulle hen, fik den nye dirigent aflivet. Musik til et bredere publikum Peter Harbeck fastlagde en besætning (hvilke instrumenter skal bruges og hvor mange skal der bruges af hver) og lagde en vision for korpset. Korpset skulle allerførst udvikle dets musikalske potentiale, være mere alsidig og henvende sig til et bredere publikum. Derfor kom musikerne ned at sidde og fik dermed muligheden for at koncentrere sig om sværere og større værker end de tidligere havde gjort. Musikerne skulle udfordres med andet end marchmusik og dermed i gang med at spille rytmiske toner til glæde for mange tilhørere. Vi har alle været vidne til Tamburkorpsets udvikling igennem at have hørt dem spille til en festlig lejlighed ved Forsvaret. Hvorfor skal vi have musik i Forsvaret? Af Peter Harbeck, dirigent Musik er en betydningsfuld del af livet for langt de fleste mennesker. Vi har brug for musik, hvad enten det er til en glad begivenhed eller en sørgelig. Musik gør noget ved os. Den får glæden frem, den lindrer smerte, den får det bedste frem i os. En god musikalsk oplevelse får os til at glemme hverdagens små problemer, får os til at mødes med større respekt og omsorgsfuldhed og befordrer således også vores arbejdsindsats. Musik skaber samvær og sammenhold på tværs af alder, sociale eller andre skel. Ikke mindst i Forsvaret, som er under så store omvæltninger, er det vigtigt at holde fast i de positive ting, som musik kan give, selvom de ikke kan dokumenteres i et regneark. I forbindelse med Søværnets Tamburkorps 50 års jubilæum, har Søværnets Tamburkorps Venner fået fremstillet en jubilæumsøl af det prisbelønnede bryggeri, Ugly Duck Brewing. Ugly Duck er en del af Indslev Bryggeri på Fyn, og de har efter anvisninger brygget en frisk velsmagende øl, på 4,8 pct., som er blevet døbt Oktav Vand. Øllen er af typen American Pale Ale og krydret med to amerikanske humletyper, som giver en frisk smag af tropiske frugter, citrus og et distinkt præg af fyrrenåle. Øl til salg på jubilæumsturné Det er tanken at Oktavvand vil ledsage Tamburkorpset igennem jubilæumsåret. Venneforeningen vil have den til salg ved større arrangementer, som Tamburkorpset deltager i som f.eks. jubilæumsturnéen i april. Hvis du ikke har smagt den endnu og ønsker at støtte Søværnets Tamburkorps, kan den købes ved at kontakte Tamburkorpsets Venner. På nuværende tidspunkt er Oktav Vand (under bryggeriets navn Miami Vice) med i finalen, i Danske Ølentusiasters kåring af årets øl nyhed

12 Nyt om navne Runde dage marts - juni 2014 Ny talsmand på MOCS Korporal Anders Drejer har overtaget hvervet som SK talsmand på MOCS på Bornholm. Her blev pladsen ledig, da fhv. talsmand Achim Jensen er fratrådt og i stedet overgået til civilt job. Talsmandsopgaven er dog ikke ny for Anders Drejer, der tidligere løste opgaven indtil han blev afløst af Achim. SK takker Anders Drejer for, at han igen påtager sig opgaven. SK 30 år 7/3 Anders Dam Gregersen 23/3 Hans Christian Marinus Jørgensen 9/5 Jonas Christensen 25/5 Claus Gjørret Jokumsen 27/5 Martin Holtegaard 13/6 Mikkel Diederichsen FKKF 30 år 22/4 Kent Esben Højen Hansen 50 år 9/6 Bo Lykke Jensen 17/6 Kim Haugaard Rasmussen 60 år 26/3 John S. Petersen 40 år 16/4 Peter Grønhøj Andersen Hvem gør hvad - tilkøb af forsikringer FOR MEDLEMEMMER AF SK OG FKKF Mulige tilkøb for SK og FKKF medlemmer FKKF Mulige tilkøb kun for SK medlemmer Tryg Sundhedssikring Har du tegnet en Sundhedssikring hos Tryg gennem dit medlemskab af SK eller FKKF, står administrationen hos SK og FKKF for opkrævningen af præmien. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske til SK / FKKF. PFA Helbredssikring Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Formular til udfyldelse for tilmeldingen ligger på SKs hjemmeside på www. co-sea.dk. Opkrævning af præmie varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske direkte til PFA. Ved udmeldelse af SK / FKKF opsiges Helbredssikringen automatisk. Tjenestemændenes Forsikring Hvis du ønsker at gøre brug af forsikringstilbuddene fra Tjenestemændenes Forsikring, skal du henvende dig til forsikringsselskabet. Ved henvendelsen skal du oplyse, hvilken forening, du er medlem af. Forsikringsselskabet kontrollerer herefter ved henvendelse til SK medlemskabet. Opkrævning af præmier varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringerne skal ske direkte til Tjeneste mændenes Forsikring. FKKF kan som forening uden forhandlingsret ikke indgå i samarbejde med Tjeneste mændenes Forsikring - dvs. sige samme status som i Foto Witold Kotlinski 12

13 AFHOLDES I AARHUS - I MARINESTUEN PÅ HAVNEN EKSTRAORDINÆR KONGRES 2014 FKKF for at genetablere Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening som to selvstændige foreninger. Torsdag 27. marts kl Marinestuen Kovnogade Århus C Program - hovedpunkter Ankomst, registrering kaffe/the SK Kongres m. vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen FKKF genstiftende generalforsamling og valg til bestyrelsen Konstituerende bestyrelsesmøder Afslutning m. let traktement Kongressen består af de delegerede fra SK og FKKF, som er: bestyrelsen valgte TR / FTR valgte SIKREP kontaktpersoner Kun de delegerede har tale- og stemmeret. Alle medlemmer kan frit overvære kongressen - dog for egen regning. Tilmelding nødvendig: senest fredag 21. marts Kandidater til bestyrelserne efterlyses To bestyrelser skal vælges, så de er fuldgyldige i overensstemmelse med vedtægterne. Der søges derfor kandidater til opstilling til valg i hhv. SKs og FKKFs bestyrelser. Søværnets Konstabelforening Vil du gerne stille op til valg i SK så kontakt SK-formand Ib Skoubo mail: eller tlf Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening Vil du gerne stille op til valg i FKKF så kontakt FKKF-formand Jan Lyngsøe mail: eller tlf Vedtægter Den ekstraordinære kongres skal blandt andet tage stilling til vedtægsændringer, der vil betyde, at FKKF genetableres med vedtægterne fra før fusionen med SK. Og at SKs vedtægtsændringer fra kongressen 2013 ophæves, så SK's vedtægter fra 2012 igen bliver gældende. Foreslåede vedtægter for SK side Foreslåede vedtægter for FKKF side EKSTRAORDINÆR KONGRES

14 BESTYRELSEN FORESLÅR at SKs vedtægtsændringer fra kongressen 2013 ophæves, så SK's vedtægter fra 2012 igen bliver gældende. De endelige vedtægter vil herefter se således ud: Vedtægter Søværnets Konstabelforening TIL BEHANDLING PÅ KONGRESSEN TORSDAG 27. MARTS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Søværnets Konstabelforening (SK). 1.2 Foreningens hjemsted er Rødovre. 1.3 Foreningen er stiftet den 5. juni FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at varetage det enkelte medlems faglige interesser, herunder særligt at fremme de økonomiske, sociale, ansættelses- og uddannelsesmæssige vilkår, samt at sikre medlemmernes interesser overfor arbejdsgiver, myndigheder m.fl. 2.2 Foreningen kan, jf. pkt. 2.1, på ethvert tidspunkt deltage som partsrepræsentant i alle forhold overfor relevante myndigheder Foreningen kan, jf. pkt. 2.1, på medlemmernes vegne anlægge og trække sager vedrørende ethvert spørgsmål om medlemmernes forhold. 3 MEDLEMMER 3.1 Som medlemmer kan optages tjenstgørende personel af marinekonstabelgruppen samt andre efter kongressens beslutning. 3.2 Udmelding kan ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel gældende fra den 1. i en måned. 3.3 Medlemmer, der modarbejder foreningen eller ikke efterlever det i pkt. 2.1 fastsatte formål, kan efter beslutning i bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En sådan afgørelse skal endeligt prøves på førstkommende ordinære kongres. Indtil endelig afgørelse er truffet, bevarer det pågældende medlem sine rettigheder i relation til foreningens kollektive forsikringer. 3.4 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til pkt. 3.3, har ret til på førstkommende kongres at fremføre sin sag førend kongressen træffer beslutning. 4 TILLIDS- & SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER 4.1 Den lokale faglige virksomhed udøves gennem tillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanterne (TR og FTR). 4.2 Bestyrelsen fastsætter TR / FTR-strukturen med henblik på en løbende tilpasning til søværnets struktur. 4.3 TR vælges lokalt af og blandt medlemmerne. TR er så vidt muligt tillige valgt som Talsmand. 4.4 FTR vælges lokalt af og blandt TR. 4.5 Bestyrelsen anmelder FTR og dennes suppleant samt deres kompetence m.v. over for myndighederne. 4.6 Bestyrelsen anmelder sikkerhedsrepræsentant (SIKREP) og dennes suppleant over for myndighederne. 4.7 FTR drager omsorg for, at de til enhver tid valgte TR indenfor hans område anmeldes overfor pågældendes chef. 4.8 Det påhviler FTR at drage omsorg for, at bestyrelsen til enhver tid er opdateret m.h.t. hvem der er anmeldt som TR og SIKREP. 4.9 Bestyrelsen kan udpege kontaktpersoner hvor dette skønnes formålstjenligt. Udpegningen kan være tidsbegrænset efter bestyrelsens skøn. 5 KONGRES 5.1 Foreningens højeste myndighed er kongressen. 5.2 Kongressen afholdes hver 2. år (hvert ulige år) i årets andet kvartal. 5.3 Kongressen består af de delegerede, som er: - bestyrelsen - valgte TR / FTR - valgte SIKREP - kontaktpersoner Foreningens administration m.fl. kan inviteres af bestyrelsen og deltager uden stemmeret. 5.4 Kongresdelegerede har 1 stemme hver. 5.5 Kongressen er altid beslutningsdygtig såfremt lovlig indvarsling har fundet sted. 5.6 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget i 11 og Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt en delegeret eller dirigenten fremsætter krav herom. 14 EKSTRAORDINÆR

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan? nummer 2 oktober bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. GF Viborg

Vedtægter for. GF Viborg Vedtægter for GF Viborg 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Viborg F.M.B.A. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere