bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar"

Transkript

1 nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 side Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag 850 Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Næste nummer Udkommer 11. juni og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 9. maj eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Indhold 3 Leder 4 SK og FKKF info 5 Forside: Arkivfoto fra Flådestation Frederikshavn. Foto: Hanne Hansen Opslag: CO-Søfart seminar 6-9 Erfaringer med jobportalen år med maritim musik 12 Nyt om navne 13 Indkaldelse til Kongres Forslag til vedtægter: SK og FKKF 20 Skatten Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 Leder Ekstraordinær kongres mød op af Ib Skoubo, formand for SK Velkommen til det første nummer af Bladet! i 2014, og jeg håber I er kommet godt ind i det nye år. En stor del af dette blad handler om den ekstraordinære kongres, som vi skal have 27. marts. Den skal afholdes for at SK og det tidligere FKKF formeldt igen kan genopstå som to helt selvstændige foreninger med hver sin bestyrelse og separate vedtægter. Baggrunden er, at den sammenlægning, vi foretog sidste år, har givet problemer i forhold til nogle af vores andre samarbejdspartnere bl.a. Offentligt Ansattes Organisationer. Det var naturligvis ikke hensigten, så derfor denne ekstraordinære kongres. Et positivt element ved opsplitningen vil være, at medlemmerne igen kommer i en fagforening, som suverænt kun håndterer dem. De to foreningers samarbejde omkring Bladet!, kalendere og sekretariat forsætter som hidtil. Jeg vil gerne her opfordre medlemmer af begge foreninger som skulle have lyst til at deltage i bestyrelsernes arbejde til at melde sig, så de kan blive opstillet. Vi mangler bestyrelseskandidater nu, da der igen skal være to bestyrelser. egentlige kampsoldater og ikke så meget på de øvrige soldaters behov. Testen har sit udspring i det amerikanske og engelske forsvar og er i øvrigt, så vidt jeg er informeret, begge steder blevet annulleret på grund af de mange skader, den medførte begge steder. Vi må håbe, at forsvarets ledelse besinder sig og får udarbejdet en test, som måske i højere grad passer til det moderne danske forsvar. Større gennemskuelighed med jobportalen En af de ting, Forsvaret har søsat i 2013, er jobportalen. I starten var den lidt tynd mht. opslåede jobs for menige konstabler og korporaler. Men det ser ud til, at den er ved at få mere vind i sejlene her i Det tegner også til, at folk er ved at tage den til sig. Dette kan vi naturligvis kun ønske tillykke med, da den jo er med til at skabe overblik og gennemskuelighed for, hvor man evt. kan søge hen, hvis det skulle blive aktuelt. Med håbet om at rigtig mange talsmænd, fællestalsmænd og måske også andre medlemmer vil møde op til den ekstraordinære kongres, vil jeg ønske jer et rigtigt godt Ib Skoubo Nye idrætskrav Med jævne mellemrum dukker spørgsmålet om forsvarets nye idrætskrav op. Hvornår kommer de? Hvordan bliver kravene? Ja, spørgsmålene er mange. I skrivende stund må jeg sige, at det forslag, der foreligger, virker ret voldsomt og meget har sigte på hærens»jeg vil gerne opfordre medlemmer af SK og FKKF til at stille op til bestyrelsesvalget.«3

4 SK & FKKF-info SK og FKKF genetableres som to foreninger Vedtægtsændringer og valg til bestyrelser på ekstraordinær kongres 27. marts Som omtalt i Bladet! i oktober og december sidste år, er SK og FKKF igen to selvstændige foreninger. Formelt kræver dette vedtægtsændringer - for både SK og FKKF. Og der indkaldes derfor til ekstraordinær kongres torsdag 27. marts. i Aarhus. Her lægger den lokale Marineforening velvilligt lokaler til arrangementet. -Det er vigtigt, at så mange delegerede som overhovedet muligt deltager - fra både SK og FKKF. Og jeg håber, at placeringen i Aarhus betyder, at flere har mulighed for at deltage end tidligere, siger formand Ib Skoubo, Yderligere information om kongressen, de foreslåede vedtægter og opfordring til at stille op til bestyrelserme på side Samme lave kontingent også i 2014 Bestyrelsen besluttede på det sidste bestyrelsesmøde kort før jul, at kontingentsatserne fortsætter uforandrede her i De første fire måneder er elever (marine - og flyvekonstabelelver) organiserede med alle de fordele det giver, for 0 kr. For udnævnte konstabler er det samlede årlige kontingent på kr., hvoraf de kr. er fradragsberettigede. Skaf et nyt medlem - og spar Bestyrelsen besluttede også at fortsætte tilbudet om rabat på kontingentet til nuværende medlemmer, der aktivt bidrager til, at nye melder sig ind. Dette tilbud omtales nærmere i et opslag på side 19. BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 4

5 Er du flyttet? Husk adresseændring til SK og FKKF. SK og FKKF modtager ikke automatisk besked, hvis du flytter og får ny adresse. Uden din opdaterede adresse registreret i medlemssystemet, så risikerer du at gå glip af vigtig post. Vi modtager meget gerne også besked om flytning forud - du giver bare besked om datoen for, hvornår ændringen gælder. Adresseændring kan meddeles både på tlf. og mail. Ringer du - ring Sender du i stedet en mai, så husk at oplyse både dit fulde navn, den gamle adresse og den nye til samt hvilken forening du er medlem af. hanh Redaktionen efterlyser Ideer til artikler Har du en ide til noget, Bladet! kunne tage op her i spalterne, så giv endelig lyd. Billeder Har du taget et billede, der kunne være interessant for andre at se? Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: maj SEMINAR 2014 på Metalskolen i Jørlunde For bestyrelse, branchegrupper og tillidsrepræsentanter/suppleanter fra zdmma zfoa Søfart zsøværnets Konstabelforening zdansk El-Forbund Maritim afdeling I ÅR OGSÅ FOR SK Det årlige seminar i Dansk Metals Maritime Afdeling i maj, er i år udvidet. Alle medlemsorganisationer fra CO-Søfart deltager i år, og både bestyrelser, branchegrupper og TR/TM deltager alle tre dage. Populært seminar udvidet Yderligere information kommer ud i nærmeste fremtid, men I bedes så vidt muligt allerede nu reservere dagene, så vi kan få et interessant og velbesøgt seminar. Har I gode ideer til emner på seminaret så send os et tip. Gerne på mail: Sæt allerede nu X i kalenderen 5

6 -Jeg fik desværre ikke jobbet, men erfaringen fra at skulle skrive ansøgning og være til samtale har været rigtig god, siger korporal Thomas Flauenskjold. Lærerigt at I gang med jobsøgning En ny æra i Forsvaret blev lanceret 1. maj sidste år. Jobportalen er efter en lidt forkølet start kommet godt i gang. Fra at få anvist job af udstikkeren har ansatte i Forsvaret siden maj sidste år selv skullet være "sin egen lykkes smed", som generalmajor Niels Bundsgaard, chef for Forsvarets Personeltjeneste, udtrykte det under en præsentation af den nye HRportal på Forsvarets hjemmeside. Husk at forhandle tillæg Det var - og er - meget store forandringer. De, der skal ansætte, har overtaget helt nye roller. Og de, der vil søge, har skullet i gang med at skrive ansøgninger, gå til jobsamtaler og øve sig i at "sælge sig selv" - og især huske, at kvalifikationstillæg også skal forhandles ved den evtuelle jobsamtale. På menigt niveau var jobportalen det første halve år - pænt sagt - ikke noget overflødighedshorn af ledige stillinger. Det er siden årsskiftet ændret. I takt med at tjenestestederne har fået overblik efter nedskæringer og fyringsrunder, er der også blevet slået ledige stillinger op. Men hvordan virker det hele så? Bladet! har valgt at lade brugerne bedømme virkeligheden. To medlemmer af SK og et FKKF-medlem har hver især gjort sig sine erfaringer. Dem viderebringer vi her på de følgende sider. Ønsket om at få et landbaseret job efter at have sejlet i nu 15 år, bragte korporal Thomas Flauenskjold i nærkontakt med jobportalen på Forsvarets nye HR-portal. -Det har været en positiv oplevelse hele vejen igennem, siger Thomas Flauenskjold om forløbet. Et jobopslag før jul fangede hans interesse. Søværnets Dykkerkursus på Holmen søgte en medarbejder til lageret. Jobindhold og geografisk placering passede perfekt til hans ønsker. -At jeg ikke fik jobbet er da ærgerligt, men bortset fra det, så har det været en både positiv og lærerig proces, tilføjer han. Fordel at kunne se alle job Thomas Flauenskjold, 37 år, er egentlig uddannet industrislagter, men blev hængende i Søværnet efter, at han i januar 1998 blev indkaldt til aftjening af værnepligt. tekst Hanne Hansen 6 JOBSØGNING - ERFARINGER MED

7 flere artikler næste side Korporal Thomas Flauenskjold vil gerne efter 15 år til søs finde et landbaseret job. For forste gang nogensinde har han skrevet en ansøgning og prøvet at være til samtale. Foto: Privat Jobsamtale for første gang Blandt de 11 ansøgere til jobbet nåede han blandt de to, der blev indkaldt til samtale. -Jeg var da noget spændt på det. Jeg har aldrig været til jobsamtale før. Men det forløb bare rigtig godt. Og det var klart min oplevelse, at dem jeg sad overfor til samtalen var rigtig godt forberedte. Det virkede professionelt og ja, det gjorde mig jo bare endnu mere interesseret i at blive den heldige, fortæller han. Søværnets Dykkerkursus endte dog med at vælge den anden. -Det er helt OK. De ringede og forskulle skrive ansøgning -Jeg har sejlet lige siden, og nu er tiden kommet, hvor jeg gerne vil have mere tid hjemme hos familien, forklarer han. I januar sidste år blev han korporal og har de seneste år sejlet med Absalon og Esbern Snare. Omlægningen fra at få jobanvisning fra udstikkeren til selv at skulle være både opsøgende og søgende, ser han som et positivt skridt. -Jeg har personligt aldrig haft brug for udstikkeren. Men grundlæggende synes jeg, det er et positivt skridt, at man nu på jobportalen kan se alle de ledige stillinger, bemærker han. Godt klædt på Om bord er han gennem banjemesterens introduktion til jobportalen blevet klædt godt på til at kunne bruge den, synes han. -Det blev gjort rigtig godt med introduktion til det hele gennem et powerpoint-show, og så fik vi også gode tip til, hvordan man skriver en ansøgning, uddyber han. Selv med gode tip i baglommen havde Thomas Flauenskjold brug for lidt hjælp FORSVARETS JOBPORTAL til at sætte ansøgningen op og strukturere det hele. -Men jeg synes, det var rimeligt nemt at finde ud, hvad jeg egentlig ville skrive. Og det forløb med at skulle overveje tingene har da givet mig en ekstra gevinst. Fra at tænke tankerne om, at man gerne vil i land og så til at få konkretiseret for sig selv, hvad det er man gerne vil ja det er jo en proces i sig selv, og den kommer mig til gode, forklarer han. klarede, hvorfor valget ikke var faldet på mig. Den anden havde flere og bedre kvalifikationer indenfor logistik. Sådan er det, og det respekterer jeg da. At de tilføjede, at de havde været meget i tvivl om hvem af os, de skulle ansætte, ja det tager jeg som et klap på skulderen, kommenterer han. Konklusionen for Thomas Flauenskjold er, at den første ansøgning langtfra er den sidste, han har sendt. -Nej, nu har jeg fået blod på tanden. Og jeg skal da være ærlig og sige, at forløbet har rustet mig meget bedre til også at søge job uden for Forsvaret. Nu er rammen for ansøgningen lavet, og den skal helt sikkert bruges, siger han. 7

8 Peter Emborg mener, at teknikken bag portalen er kritisabel og bør forbedres. Foto: SK-arkiv Positivt tiltag - men plads til forbedringer Peter Emborg måtte i gang ved tastaturet flere gange, inden det lykkedes at få sendt en ansøgning. Tekniker på MOCN, Peter Emborg, er på vej mod nyt job, som han har fået via jobportalen. På sigt skal MOCN lukke, men det var først og fremmest ønsket om at komme videre i tilværelsen, der gjorde, at han blev bruger af jobsiden. -Overordnet er det virkelig positivt, at man kan se, hvilke job, der at søge, siger Peter Emborg. -Men selve online-løsningen er kritisabel. Man skal gøre det hele færdigt på én gang og kan ikke sådan gå lidt til og fra. Det fungerer ikke ret godt, påpeger han. -Jeg gik i gang med at udfylde diverse felter og pludselig var jeg der, hvor jeg så skulle uploade ansøgningen. Den havde jeg på det tidspunkt ikke færdig, så jeg stoppede der. Da jeg så var klar med ansøgningen, så måtte jeg starte forfra med at udfylde alle felter, siger Peter Emborg og fortsætter: -Og når nu Forsvaret har alle oplysninger om én, så er det underligt, at de ikke bare trækkes automatisk i systemet. Nyt for alle Efter et par forsøg fik Peter Emborg dog held med at få sendt sin ansøgning til Forsvarets Hovedværksteder, hvor jobbet som elektronikmekaniker lokkede. -Jobsamtalen bar præg af, at alt det her fortsætter næste side Samtale var utilfredsstillende Flyverspecialist Henrik Vester vendte hjem efter jobsamtale med en fornemmelse af, at ansættelsesteamet manglede forberedelse. tekst Hanne Hansen FSPC Henrik Wendel Vester overvejer at skifte jobbet som forsyner ved Helicopter Wing Karup ud med et andet og besøger derfor jævnligt Forsvarets nye jobportal, da hans familie står i en arbejdsmæssig overgangsfase. -Først var der ikke ret meget for mig at søge, men så dukkede der et job op som indkøber og kontroller hos FMT i Ballerup. Det syntes, jeg var interessant, selv om det var en civil stilling, fortæller Henrik Vester og tilføjer: -Samtidig ville jeg også gerne teste selve jobsøgningssystemet. Det er jo helt nyt det hele for os, så jeg var meget nysgerrig efter at se, hvordan det fungerede. Han erkender, at han ikke gjorde det helt store ud af sin formulerede ansøgning. Henrik Vester finder systemet på jobpartalen overskueligt. Foto: Privat -Jeg koncentrerede mig mest om at få udfyldt den del med kompetencerne, for jeg mente, at det i forhold til det job, som jeg søgte, var mest væsentligt, fortæller han og fortsætter: -At jeg har en afgangseksamen fra Business College Syd i Mommark og har erfaring fra nuværende job som forsyner fortæller i mine øjne, at jeg har de nødvendige kompetencer til det job, jeg søgte, hvor der kræves kendskab til SAP. Henrik Vester blev på baggrund af sin ansøgning via FPT i Hjørring indkaldt til samtale ligesom 5-6 andre. -Og det var en skuffende oplevelse. An- fortsætter næste side 8 JOBSØGNING - ERFARINGER MED

9 fortsat fra forrige side er nyt for os alle sammen, fortæller han og fortsætter: -Jeg har for eksempel først bag efter fundet ud af, at kvalifikationstillæg også skal forhandles ved samtalen. Den detalje var cheferne tilsyneladende heller ikke vidende om. At skulle sælge sig selv ved en jobsamtale, har Peter Emborg ingen problemer med. -Sådan er vi forskellige. Jeg har det fint nok med det. Man skal jo gøre op med sig selv, hvad det er man vil og hvad man kan, siger han. -Når det er sagt, så er jobportalen en meget stor gevinst. Hvis man som ansat ikke er tilfreds med opgaverne eller chefen, så kan man nu selv se, hvad der er af alternative muligheder og søge det. Det er virkelig meget positivt, understreger Peter Emborg. SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. tekst Hanne Hansen fortsat fra forrige side Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. sættelsesteamet var efter min opfattelse dårligt forberedt. De havde tydeligvis ikke sat sig ind i, hvilke kompetencer jeg reelt har, og min eksamen fra Mommark var de tilsyneladende helt uvidende om, hvad den reelt omfatter, fortæller Henrik Vester og tilføjer: -Under selve samtalen var jeg lidt forvirret over det, og det er nok først nu bagefter gået helt op for mig, hvad det var, der egentlig ikke fungerede ret godt under selve mødet, fortæller han. Men selve jobportalen og systemet fungerede efter hans opfattelse helt perfekt og uden problemer. -Det er nemt at finde ud af. Personligt har jeg lært, at jeg nok skal skrive noget mere fyldestgørende i selve ansøgningen for ligesom at præcisere, hvad det er kompetencerne dækker over, siger han. Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer FORSVARETS JOBPORTAL 9

10 50 år med maritim musik 2014 er året hvor Søværnet kan fejre 50 år med musik. Søværnets Tamburkorps har nemlig 50 års jubilæum, som allerede er skudt i gang. Korpset kom sidste år på banen med deres jubilæums øl, Oktav Vand. Og den 14. januar i år kom korpset så ud med deres nye CD. Af Malte D. Henningsen, Tamburkorpset 50-års jubilæet indikerer selvfølgelig kun de år, hvor korpset har haft sin nuværende form. Historien om musik i søværnet strækker sig mere end 500 år tilbage. Begrebet Tamburkorps dækker egentlig over et orkester bestående af trommer og fløjter hvilket ikke er helt i overensstemmelse med, hvad Tamburkorpset er i dag. Korpset består i dag af messinginstrumenter (tubaer, horn og kornetter), slagtøj og så en enkelt piccolofløjte. Så betegnelsen må siges at være lettere misvisende og det burde egentlig betegnes et musikkorps. Men nogle traditioner består og andre falder bort og korpsets navn må siges at være en tradition, der består. Opskriften på succes Igennem de sidste 50 år har besætningen været meget skiftende, man har bl.a. haft klarinetter og saxofoner. Det skyldes måske, at der ikke har været en klar vision for orkesteret. Men alt dette blev der gjort op med i februar 2010, hvor en ny dirigent fortsætter næste side 10

11 BIlleder fra jubilæuæmskoncerten 14. januar på Holmen. Jubilæums øl Oktav Vand Af Ole Mikkelsen, Tamburkorpsets Venner fortsat fra forrige side tiltrådte stillingen som musikalsk leder. Den nuværende dirigent Peter Harbeck overtog hvervet fra Ib Myrner, som havde været ca. 30 år sin stilling. Den tidligere uklarhed om, hvor korpset skulle hen, fik den nye dirigent aflivet. Musik til et bredere publikum Peter Harbeck fastlagde en besætning (hvilke instrumenter skal bruges og hvor mange skal der bruges af hver) og lagde en vision for korpset. Korpset skulle allerførst udvikle dets musikalske potentiale, være mere alsidig og henvende sig til et bredere publikum. Derfor kom musikerne ned at sidde og fik dermed muligheden for at koncentrere sig om sværere og større værker end de tidligere havde gjort. Musikerne skulle udfordres med andet end marchmusik og dermed i gang med at spille rytmiske toner til glæde for mange tilhørere. Vi har alle været vidne til Tamburkorpsets udvikling igennem at have hørt dem spille til en festlig lejlighed ved Forsvaret. Hvorfor skal vi have musik i Forsvaret? Af Peter Harbeck, dirigent Musik er en betydningsfuld del af livet for langt de fleste mennesker. Vi har brug for musik, hvad enten det er til en glad begivenhed eller en sørgelig. Musik gør noget ved os. Den får glæden frem, den lindrer smerte, den får det bedste frem i os. En god musikalsk oplevelse får os til at glemme hverdagens små problemer, får os til at mødes med større respekt og omsorgsfuldhed og befordrer således også vores arbejdsindsats. Musik skaber samvær og sammenhold på tværs af alder, sociale eller andre skel. Ikke mindst i Forsvaret, som er under så store omvæltninger, er det vigtigt at holde fast i de positive ting, som musik kan give, selvom de ikke kan dokumenteres i et regneark. I forbindelse med Søværnets Tamburkorps 50 års jubilæum, har Søværnets Tamburkorps Venner fået fremstillet en jubilæumsøl af det prisbelønnede bryggeri, Ugly Duck Brewing. Ugly Duck er en del af Indslev Bryggeri på Fyn, og de har efter anvisninger brygget en frisk velsmagende øl, på 4,8 pct., som er blevet døbt Oktav Vand. Øllen er af typen American Pale Ale og krydret med to amerikanske humletyper, som giver en frisk smag af tropiske frugter, citrus og et distinkt præg af fyrrenåle. Øl til salg på jubilæumsturné Det er tanken at Oktavvand vil ledsage Tamburkorpset igennem jubilæumsåret. Venneforeningen vil have den til salg ved større arrangementer, som Tamburkorpset deltager i som f.eks. jubilæumsturnéen i april. Hvis du ikke har smagt den endnu og ønsker at støtte Søværnets Tamburkorps, kan den købes ved at kontakte Tamburkorpsets Venner. På nuværende tidspunkt er Oktav Vand (under bryggeriets navn Miami Vice) med i finalen, i Danske Ølentusiasters kåring af årets øl nyhed

12 Nyt om navne Runde dage marts - juni 2014 Ny talsmand på MOCS Korporal Anders Drejer har overtaget hvervet som SK talsmand på MOCS på Bornholm. Her blev pladsen ledig, da fhv. talsmand Achim Jensen er fratrådt og i stedet overgået til civilt job. Talsmandsopgaven er dog ikke ny for Anders Drejer, der tidligere løste opgaven indtil han blev afløst af Achim. SK takker Anders Drejer for, at han igen påtager sig opgaven. SK 30 år 7/3 Anders Dam Gregersen 23/3 Hans Christian Marinus Jørgensen 9/5 Jonas Christensen 25/5 Claus Gjørret Jokumsen 27/5 Martin Holtegaard 13/6 Mikkel Diederichsen FKKF 30 år 22/4 Kent Esben Højen Hansen 50 år 9/6 Bo Lykke Jensen 17/6 Kim Haugaard Rasmussen 60 år 26/3 John S. Petersen 40 år 16/4 Peter Grønhøj Andersen Hvem gør hvad - tilkøb af forsikringer FOR MEDLEMEMMER AF SK OG FKKF Mulige tilkøb for SK og FKKF medlemmer FKKF Mulige tilkøb kun for SK medlemmer Tryg Sundhedssikring Har du tegnet en Sundhedssikring hos Tryg gennem dit medlemskab af SK eller FKKF, står administrationen hos SK og FKKF for opkrævningen af præmien. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske til SK / FKKF. PFA Helbredssikring Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Formular til udfyldelse for tilmeldingen ligger på SKs hjemmeside på www. co-sea.dk. Opkrævning af præmie varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringen skal ske direkte til PFA. Ved udmeldelse af SK / FKKF opsiges Helbredssikringen automatisk. Tjenestemændenes Forsikring Hvis du ønsker at gøre brug af forsikringstilbuddene fra Tjenestemændenes Forsikring, skal du henvende dig til forsikringsselskabet. Ved henvendelsen skal du oplyse, hvilken forening, du er medlem af. Forsikringsselskabet kontrollerer herefter ved henvendelse til SK medlemskabet. Opkrævning af præmier varetages af forsikringsselskabet. Evt. opsigelse af forsikringerne skal ske direkte til Tjeneste mændenes Forsikring. FKKF kan som forening uden forhandlingsret ikke indgå i samarbejde med Tjeneste mændenes Forsikring - dvs. sige samme status som i Foto Witold Kotlinski 12

13 AFHOLDES I AARHUS - I MARINESTUEN PÅ HAVNEN EKSTRAORDINÆR KONGRES 2014 FKKF for at genetablere Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening som to selvstændige foreninger. Torsdag 27. marts kl Marinestuen Kovnogade Århus C Program - hovedpunkter Ankomst, registrering kaffe/the SK Kongres m. vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen FKKF genstiftende generalforsamling og valg til bestyrelsen Konstituerende bestyrelsesmøder Afslutning m. let traktement Kongressen består af de delegerede fra SK og FKKF, som er: bestyrelsen valgte TR / FTR valgte SIKREP kontaktpersoner Kun de delegerede har tale- og stemmeret. Alle medlemmer kan frit overvære kongressen - dog for egen regning. Tilmelding nødvendig: senest fredag 21. marts Kandidater til bestyrelserne efterlyses To bestyrelser skal vælges, så de er fuldgyldige i overensstemmelse med vedtægterne. Der søges derfor kandidater til opstilling til valg i hhv. SKs og FKKFs bestyrelser. Søværnets Konstabelforening Vil du gerne stille op til valg i SK så kontakt SK-formand Ib Skoubo mail: eller tlf Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening Vil du gerne stille op til valg i FKKF så kontakt FKKF-formand Jan Lyngsøe mail: eller tlf Vedtægter Den ekstraordinære kongres skal blandt andet tage stilling til vedtægsændringer, der vil betyde, at FKKF genetableres med vedtægterne fra før fusionen med SK. Og at SKs vedtægtsændringer fra kongressen 2013 ophæves, så SK's vedtægter fra 2012 igen bliver gældende. Foreslåede vedtægter for SK side Foreslåede vedtægter for FKKF side EKSTRAORDINÆR KONGRES

14 BESTYRELSEN FORESLÅR at SKs vedtægtsændringer fra kongressen 2013 ophæves, så SK's vedtægter fra 2012 igen bliver gældende. De endelige vedtægter vil herefter se således ud: Vedtægter Søværnets Konstabelforening TIL BEHANDLING PÅ KONGRESSEN TORSDAG 27. MARTS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Søværnets Konstabelforening (SK). 1.2 Foreningens hjemsted er Rødovre. 1.3 Foreningen er stiftet den 5. juni FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at varetage det enkelte medlems faglige interesser, herunder særligt at fremme de økonomiske, sociale, ansættelses- og uddannelsesmæssige vilkår, samt at sikre medlemmernes interesser overfor arbejdsgiver, myndigheder m.fl. 2.2 Foreningen kan, jf. pkt. 2.1, på ethvert tidspunkt deltage som partsrepræsentant i alle forhold overfor relevante myndigheder Foreningen kan, jf. pkt. 2.1, på medlemmernes vegne anlægge og trække sager vedrørende ethvert spørgsmål om medlemmernes forhold. 3 MEDLEMMER 3.1 Som medlemmer kan optages tjenstgørende personel af marinekonstabelgruppen samt andre efter kongressens beslutning. 3.2 Udmelding kan ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel gældende fra den 1. i en måned. 3.3 Medlemmer, der modarbejder foreningen eller ikke efterlever det i pkt. 2.1 fastsatte formål, kan efter beslutning i bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En sådan afgørelse skal endeligt prøves på førstkommende ordinære kongres. Indtil endelig afgørelse er truffet, bevarer det pågældende medlem sine rettigheder i relation til foreningens kollektive forsikringer. 3.4 Et medlem, der er ekskluderet i henhold til pkt. 3.3, har ret til på førstkommende kongres at fremføre sin sag førend kongressen træffer beslutning. 4 TILLIDS- & SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER 4.1 Den lokale faglige virksomhed udøves gennem tillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanterne (TR og FTR). 4.2 Bestyrelsen fastsætter TR / FTR-strukturen med henblik på en løbende tilpasning til søværnets struktur. 4.3 TR vælges lokalt af og blandt medlemmerne. TR er så vidt muligt tillige valgt som Talsmand. 4.4 FTR vælges lokalt af og blandt TR. 4.5 Bestyrelsen anmelder FTR og dennes suppleant samt deres kompetence m.v. over for myndighederne. 4.6 Bestyrelsen anmelder sikkerhedsrepræsentant (SIKREP) og dennes suppleant over for myndighederne. 4.7 FTR drager omsorg for, at de til enhver tid valgte TR indenfor hans område anmeldes overfor pågældendes chef. 4.8 Det påhviler FTR at drage omsorg for, at bestyrelsen til enhver tid er opdateret m.h.t. hvem der er anmeldt som TR og SIKREP. 4.9 Bestyrelsen kan udpege kontaktpersoner hvor dette skønnes formålstjenligt. Udpegningen kan være tidsbegrænset efter bestyrelsens skøn. 5 KONGRES 5.1 Foreningens højeste myndighed er kongressen. 5.2 Kongressen afholdes hver 2. år (hvert ulige år) i årets andet kvartal. 5.3 Kongressen består af de delegerede, som er: - bestyrelsen - valgte TR / FTR - valgte SIKREP - kontaktpersoner Foreningens administration m.fl. kan inviteres af bestyrelsen og deltager uden stemmeret. 5.4 Kongresdelegerede har 1 stemme hver. 5.5 Kongressen er altid beslutningsdygtig såfremt lovlig indvarsling har fundet sted. 5.6 Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget i 11 og Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt en delegeret eller dirigenten fremsætter krav herom. 14 EKSTRAORDINÆR

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side

Læs mere

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets

Læs mere

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr.

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 5 - oktober 2011 nyt i dette nummer: Besøg ved Noret alt om lønmodtagerfradrag faglige sager og noter historien om faglige sager og noter side 7 og 8 SK-stafetten

Læs mere

nyt fotoserie vi tør det vi gør det ombygning af søløven skagen skipperskole 4 faglige sager og noter 6 jubilarer 13 det maritime folkekøkken 18

nyt fotoserie vi tør det vi gør det ombygning af søløven skagen skipperskole 4 faglige sager og noter 6 jubilarer 13 det maritime folkekøkken 18 Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 1 - februar 2011 nyt fotoserie ombygning af søløven 16 skagen skipperskole 4 faglige sager og noter 6 jubilarer 13 det maritime folkekøkken 18 fusion i co-søfart

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

førtidspensionisten Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed - sandhed eller utopi

førtidspensionisten Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed - sandhed eller utopi førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JULI 2004 Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere

Leder: Anerkendelse af civile søfarende

Leder: Anerkendelse af civile søfarende nummer 4 august 2014 Fagbladet CO-Søfart Leder: Anerkendelse af civile søfarende > 3 Esvagt: Ubefarne skibsassistenter en vigtig del af strategien > 8-9 Nyansat ubefaren: -Det er lige mig det her... >

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 3 Juni 2009. I slutningen af juni udkommer. til kogebogen "Food at Sea", under navnet

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 3 Juni 2009. I slutningen af juni udkommer. til kogebogen Food at Sea, under navnet CO SØFART Nummer 3 Juni 2009 I slutningen af juni udkommer et supplement til kogebogen "Food at Sea", under navnet "Mad til rigtige sømænd", med 12 nye opskrifter. Samtidig genoptrykkes "Food at Sea".

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere