ARKEN Museum for Moderne Kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKEN Museum for Moderne Kunst"

Transkript

1 ARKEN Museum for Moderne Kunst Årsberetning

2 Virksomhedsoplysninger Den Selvejende Institution ARKEN Museum for Moderne Kunst Skovvej Ishøj Hjemstedskommune: Ishøj Bestyrelse Svend Jakobsen, formand Birthe Nielsen, næstformand Helle Jarlmose Britta Christensen Ole Albæk Pedersen Ole Lindboe Lars Eskesen Agnete Sørensen Direktion Direktør Christian Gether Vicedirektør Lars Kirdan Revision Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på bestyrelsesmødet den 28. februar

3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Christian Gether: Jeg skriger, altså er jeg... 5 Bestyrelsens beretning Kunsterhvervelser i Sponsorer og fonde som har støttet ARKEN i Regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Finansieringsanalyse Noter

4 Jeg skriger, altså er jeg! CHRISTIAN GETHER Det er altid fascinerende at blive spurgt, hvilket kunstværk man anser for at være historiens vigtigste. Det værk, der umiddelbart dukker op i min bevidsthed, er Edvard Munchs Skriget. Den nærmere eftertanke gør dog, at mange andre værker i kunstens historie også begynder at trænge sig på: Katedralerne i Chartres og Rheims, Isenheimer-alteret, Dürers Selvportræt, Rembrandts Lazarus opvækkelse, Goyas Los Desastres de la Guerra. Skiftet til det ny årtusinde gør, at der netop nu fokuseres på nogle andre værdier eller problemstillinger, end man gjorde for 10, 20, 50, 100 år siden. Vor egen tid er bl.a. meget optaget af de etiske problemer i forbindelse med genmanipulation, organtransplantation, kloning etc. Livs- og dødskriterierne forrykkes og spørgsmålet om identitet har fornyet aktualitet. Siden Darwin punkterede den kristne skabelsesmyte har mennesket ved hjælp af naturvidenskaben med stadig stigende hastighed afmytologiseret naturen. Naturen og dermed tilværelsens guddommelige hemmeligheder er blevet afløst af eksakt, rationel viden. Tilbage er kun en skrigende fornemmelse af angst og usikkerhed, fordi de klassiske forestillinger om liv, død og identitet er gået i opløsning. En angst som ikke er ulig den angst, man konfronteres med i Edvard Munchs Skriget. Jeg holder derfor fast ved Skriget som det vigtigste værk, fordi det markerer afslutningen af den udvikling, som omfatter netop den række af kunstværker, som jeg i forbindelse med denne nærmere eftertanke kom til at tænke på. Det karakteriserer tilstanden i sin egen tid, samtidig med at det hæver sig over sin tid. Ud fra en specifik kulturel tilstand udsiger det noget generelt om det at være menneske. At stå over for Skriget er således som at stå over for en verdslig altertavle, der udtrykker det 20. århundrede. Det betegner afslutningen af en tilværelsestolkning, der var baseret på håb, og det angiver vort århundredes tilværelsestolkning, som er baseret på angst. Det udtrykker det kaos, der er forbundet med denne overgang, denne passage fra en tro på en guddommelig styring til en erkendelse af menneskets ubodelige ensomhed. Og det forsøger - som al stor kunst - at komme til en forståelse af den store livsgåde: Hvad er livets mening? Skriget har i hele dette splittethedens århundrede haft kultagtig status. At stå over for Skriget har været som at befinde sig på det kultsted, hvor man 5

5 kunne spejle sin egen angst og usikkerhed. For at forstå baggrunden for dette tiltrækker selve traditionen for kultsteder sig interesse. Middelalderens kultsteder er blandt andre de gotiske katedraler i Rheims og Chartres med deres himmelstræbende arkitektur. De peger fra jorden op mod en højere og bedre tilstand i Guds rige, og udtrykker håb om udfrielse fra den jordiske lidelse. Håbet bekræftes af det bragende Guds lys, som strømmer ind gennem de pragtfuldt mangefarvede glasmosaikker. Der er i modsætning til verden derude en tryghed inde i denne kultiske hule opfyldt af metafysisk livsbekræftende lys. Lidelsen uden for, i dagligdagen, kommer til udtryk i de dybt gribende sydtyske, gotiske Pieta er, som på mest ekspressionistisk vis skildrer en moders til vanvid grænsende sorg over tabet af en søn. Det er dog også Pieta er som lover beskueren, at han skal være med i Himmeriget, fordi Jesus har lidt for vore synder. Det mest gribende eksempel ses i krusifikset i Isak Grünewalds Isenheimer-alter fra slutningen af det 15. århundrede. Jesu sønderflåede legeme på Korset er symbolet på al menneskelig lidelse. Og så er der alligevel håbet om på et tidspunkt at kunne komme tilbage til den tilstand, som den gotiske katedral er symbol på. Bag al den jordiske elendighed er der altså en højere mening. Med middelalderens afslutning begynder det guddommeligt oplyste rum, den metafysiske tilværelsesforståelse, naturens fortryllelse langsomt at gå i opløsning. I renæssancen forlader man sig i stadig større grad på en forståelse af tilværelsen, der er baseret på egne observationer. Bibelens og de antikke filosoffers livsforklaringer er ikke længere tilstrækkelige. Folk som Giordano Bruno, Kepler, Galilei og Newton vil selv måle og veje sig frem til en forståelse af tilværelsens mysterier. Sekulariseringen af vor tilværelse sætter ind. Menneskets psykologiske behov for en mening med tilværelsen medfører imidlertid, at vi alligevel fortsætter med at oprette kultsteder. Billedet af den skabende kunstner og i forlængelse heraf selve mennesket bliver et kultsted. Albrecht Dürers Selvportræt fra 1500 er et rungende udsagn om menneskets uforgængelighed og kunstnerens skaberkraft, der er sammenlignelig med Guds. Mødet med maleriet giver anledning til en ærefrygt over for menneskets værdi - i kraft af Gud, men også i kraft af sig selv. Michelangelo maler i det 16. århundredes første halvdel et af de absolut største og vigtigste kunstværker, nemlig Dommedagsscenen i Det Sixtinske Kapel. I en gigantisk bevægelse suges de døde op af deres grave og bevæger sig op omkring den dømmende Jesus og nogle synker derefter ned i 6

6 Helvede. Vi er ikke alene i universet. Der er en dommer, men der er også en Frelser, som vil tage os til sig. Lidelsen er ikke forgæves. Dette ses ogå i Rembrandts Lazarus opvækkelse fra ca Underet er skildret med denne for Rembrandt så særegne poetiske realisme. Kristus ses direkte vendt mod beskueren. Med en overjordisk kraftanstrengelse vækkes Lazarus til live. Jesu ansigtsudtryk viser både koncentration og forbavselse over underet. Stadigt med øjnene lukkede rejser Lasarus sig tungt, halvt bevidstløs fra graven. Døden er overvundet. Lidelsen fortsætter dog med fuld og uforklarlig styrke. Vi bevæger os, på trods af de stadige naturvidenskabelige landvindinger og den stadig større erkendelse af at befinde os i en civilisation, ikke i retning af færre menneskeskabte lidelser. Lidelsen er ikke blot et gudgivet vilkår. Den opfattes nu også i høj grad som menneskeskabt. Goyas Los Desastres de la Guerra og hans Sorte billeder fra 1820 erne, er mareridtsagtige skildringer af den menneskeskabte krig, angst og død i en verden, hvor håbet om en guddommelig indgriben og et bedre liv er forsvundet, og hvor det enkelte menneske er overladt til at klare sig selv. Det er i forlængelse af denne udvikling fra kultsteder, der garanterer en større mening med tilværelsen, til en konstatering af, at mennesket er alene i universet, at Edvard Munchs maleri fra 1893 Skriget ligger. Skriget er en del af Livsfrisen, som Munch malede i løbet af 1890 erne, og som skulle danne et samlet billede af tilværelsen. Billederne får i sig selv en kultstatus; kunstværket er ikke blot et symbol på noget metafysisk. Kunsten og livet er et og det samme og bør tilbedes som noget helligt. Det værk, som vokser frem af et glødende hjerte og en inderlig fordybelse, som fanger verdensaltets musik, og som af personlighed og omverden skaber noget nyt, er et kunstværk, et under. I forbindelse med Skriget skrev Munch: Jeg gik bort over vejen med to venner - så gik solen ned - himlen blev pludselig blodig rød - og jeg følte som et pust af vemod. Jeg standsede og lænede mig til gærdet træt til døden - over den blåsorte fjord og by lå skyerne som blod og ildtunger. Mine venner gik videre og jeg stod tilbage skælvende af angst. Jeg følte det store uendelige skrig igennem naturen. (Edvard Munchs dagbogsnotat ) Det er naturens, det vil sige hele eksistensens skrig efter en mening, der skildres i billedet. Den traditionelle gudsdyrkelse er nået til vejs ende. Nu står det bevidste menneske over for at skulle gå over broen til det nye århundrede. Vennerne har ikke opdaget, hvad der er på færde, men kunstneren erkender den overvældende opgave, det er at skulle finde 7

7 sig til rette i en tilværelse uden en højere mening eller styrende princip. Billedets hvirvlende former symboliserer det kaos, som den fremtidige eksistens vil være betinget af. Her er det ikke længere renæssancens ideale, geometriske billedrum, som symboliserer Guds perfekte skaberværk - og som giver anledning til utopiske drømme - men derimod en hvirvel af farver og former som bryder og spænder imod hinanden, en dystopisk skrækvision. Vi er på vej ind i elektricitetens, lysets og atomenergiens århundrede med enorm materiel fremgang, men også uendelige mængde af ulykker og angst. I billedets baggrund ses en del af fjorden oplyst. Den ses næsten som en glorie over hovedet på personen i forgrunden - denne glorie har form som en palet. Det hellige i fremtiden er det enkelte menneske og måske i særlig grad kunstneren. I Dürers Selvportræt kunne kunstnerens selvopfattelse aflæses som værende i kontakt med Det Høje, og menneskene i hans samtid kunne danne en forståelse af sig selv og deres situation. Det samme gør sig gældende i Rembrandts skildring af Jesu ansigt i Lazarus opvækkelse. Ved at betragte Munchs skildring af personens spøgelsesagtige/ dødningehovedlignende ansigt - det vil sige hans eget ansigt - kan vi danne os en forståelse af vor egen tilstand i det gudsforladte og dermed angstfyldte univers. Kunstneren forstår denne menneskelige lidelse. Han forstår den mentalt, hvilket ses i ansigtsudtrykket, og han forstår den fysisk, idet kroppen er skildret med samme lidelsesfulde drejning, som den vi finder i den gotiske skildring af Jesu krop på Korset i Isenheimer-alteret. Her er det blot mennesket selv, der må bære lidelsen. Erkendelsen af at lidelsen er meningsløs og dermed forgæves, er ubærlig. Mennesket er ikke blot for evigt stødt ud af den af Guds lys gennemstrålede katedral, af paradiset, til et evigt, uforløst søgende liv på jorden. Mennesket er blevet revet ud af troens livmoder og brutalt slynget ud i eksistensens tomme og iskolde rum. Det må erkende, at der ikke er noget at søge efter. Der er kun det timelige, endelige liv. Den erkendelse er ikke til at bære. Tilbage står mennesket derfor på broen, for enden af udviklingen bort fra den åndelige opfattelse af tilværelsen, alene i en materialistisk forståelse af verden, i et øre-sønderrivende skrig efter mening. Men forståelsen af mennesket som en del af naturens store cyklus, dyrkelsen af livet selv, forbundetheden til naturen og dens egen kraft konstituerer dog et nyt håb, ikke om et bedre liv i Himlen, men her på jorden. Som erstatning for Descartes Jeg tænker, altså er jeg kan man med Peter Sloterdijk sige: Jeg skriger, altså er jeg. Descartes skiller krop og intellekt 8

8 fra hinanden, og det bliver den intellektuelle aktivitet, der beviser eksistensen. Nietzsche slår til lyd for at den eneste måde, man kan komme til en dybere forståelse af, hvad livet egentlig går ud på, er ved at leve livet så stærkt som muligt. Kun intuitivt, kun ved en før-intellektuel aktivitet, vil man kunne komme til en dybere forståelse af eksistensen. Peter Sloterdijks udsagn kan ses i forlængelse heraf: Ikke inde i livmoderen, men netop ude i eksistensen kan man skrige. Den fysiske aktivitet at skrige forårsaget af eksistensangsten gør, at det at erkende eksistensen er baseret på en sammensmeltning af det fysiske og psykiske. En forkortet version af denne artikel har været bragt i Aarhus Universitets Institut for Kunsthistories tidsskrift Passepartout, nr , hvor forfatteren blev opfordret til at skrive om verdens vigtigste kunstværk. I foråret 2001 vil Edvard Munchs Skriget blive vist på udstillingen Skrigets Ekko på ARKEN. 9

9 Bestyrelsens beretning ARKEN Museum for Moderne Kunst opnåede statsanerkendelse i Museet ser derfor fremad med stor optimisme og arbejder målrettet på at styrke sin placering i det kulturpolitiske landskab, både regionalt, nationalt og internationalt. ARKEN besøges af mange. Museets besøgstal blev på ca i Besøgstallet placerer museet som en velbesøgt kulturinstitution set både i et nationalt og et internationalt perspektiv. Det har været en stor opmuntring for museet, at så mange gæster har besøgt museet. Besøgstallet har bestyrket museet i, at ARKEN har fået en synlig plads i museumsgæsternes bevidsthed, samt at den valgte udstillingslinie er den rigtige. ARKEN er det eneste danske museum, der fast viser en bredt appellerende udstilling samtidigt med en smal og mere svært tilgængelig udstilling. Denne praksis er en stor succes. ARKEN vil fortsætte denne udstillingspraksis i de kommende år. Museet sammensatte en række særdeles attraktive udstillingstilbud i Dalí-udstillingen tiltrak besøgende alene i Samtidig gennemførte ARKEN en stor retrospektiv udstilling med Robert Smithson i samarbejde med Museet for samtidskunst i Oslo og Moderna Museet i Stockholm. ARKEN vil fortsat overraske og have meget væsentlige internationale tilbud til de kunstinteresserede i hele Europa. Formidlingen blev opprioriteret i Det gælder for både de smalle og svært tilgængelige udstillinger såvel som de bredt appellerende udstillinger. Der blev i 1999 gennemført i alt rundvisninger på mange niveauer og på 3 fremmedsprog. Heraf var 555 børneomvisninger ved det særligt trænede børneunderviserkorps. Hertil kommer et meget stort antal omvisninger, arrangeret af fx private kunstforeninger og diverse oplysningsforbund. Det er i 1999 lykkedes at styrke samlingen ganske betragteligt. Blandt andet fik ARKEN foræret 14 Fluxus-værker af Stiftelsen Hardy Strids Venner. Og museet har erhvervet det internationale hovedværk Les Lits af Christian Boltanski med generøs støtte fra Augustinus Fonden. ARKEN implementerede i 1999 en ny organisation for at styrke ledelsen af de forskellige afdelinger i museet. Det har givet en bedre balance mellem 10

10 de meget forskelligartede funktioner i museet. Og det giver mulighed for at satse mere offensivt og fokuseret. De første resultater i form af bl.a. et voksende aktivitetsniveau er allerede synlige. Museet har både i 1998 og 1999 foretaget betydelige investeringer i at forbedre bygningen. Museumsbygningen er dog stadig fyldt med fejl og uhensigtsmæssigheder. ARKEN vil fortsat have et stort kapitalbehov for at kunne gennemføre de nødvendige investeringer i at få huset til at fungere bedre. ARKEN indgik i 1999 en 3-årigt samarbejdsaftale med Arthur Andersen. Museet ser med meget store forventninger frem til et godt og tæt samarbejde til fælles bedste. ARKENs formål og ansvarsområde ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv. Hovedvægten lægges på perioden efter Museet skal udbrede kendskabet til og belyse tilstande og forandringer inden for moderne kunst. ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunstmuseum. ARKEN henvender sig til alle aldersgrupper og lægger vægt på formidling over for børn og unge. ARKEN indgår i et positivt og gensidigt samarbejde med andre kunstmuseer såvel lokalt som internationalt. ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye værker. Samlingen stilles til rådighed for forskning. Museet vil i de kommende år prioritere at styrke udbredelsen af kendskabet til resultater af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samling. Bestyrelsen Bestyrelsen afholdt 4 møder i Niels-Henning Ørsted Pedersen trådte efter eget ønske ud af bestyrelsen på grund af et for stort personligt arbejdspres. ARKEN takker Niels-Henning Ørsted Pedersen for hans store indsats for museet. Kulturudvalgsformand Britta Christensen indtrådte i bestyrelsen i hans sted. 11

11 Bestyrelsen er således sammensat: Bestyrelsesformand Svend Jakobsen Næstformand Birthe Nielsen Bankdirektør Lars Eskesen Økonomidirektør Ole Albæk Pedersen Journalist Ole Lindboe Konsulent Helle Jarlmose Musiker Niels-Henning Ørsted Pedersen (Erstattet fra møde 1/99) Udvalgsformand Britta Christensen (Indtrådte fra møde 1/99) Formand for Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger Agnete Sørensen Personalerepræsentanter uden stemmeret: Driftschef Dan Mølgaard Regnskabsassistent Lillian Stark (erstattede museumsinspektør Dorthe Aagesen) Repræsentantskabet Repræsentantskabet holdt møde den 26. maj Her drøftedes årsberetningen for 1998 og museets planer for de kommende år. 12

12 Repræsentantskabets sammensætning ser således ud: Medlem Udpeget af Margot E. Petersen Københavns Amt John Mulvad Københavns Amt Jette Mironovitch Københavns Amt Benny Chordt Hansen Københavns Amt Henrik Pohl Københavns Amt Bent Larsen Københavns Amt Jette Blom-Jensen Albertslund Kommune Arne Maischnack Ballerup Kommune Gert Raasdal Brøndby Kommune Axel Lange Dragør Kommune Irene Lütken Gentofte Kommune Lonny Hjorth Gladsaxe Kommune Ib Kümmel-Nielsen Glostrup Kommune Arne Bak-Sørensen Herlev Kommune Britta Christensen Hvidovre Kommune Svend-Erik Hermansen Høje-Taastrup Kommune Britta Christensen Ishøj Kommune Henrik Wolfhagen Ledøje-Smørum Kommune Kai-Ole Gustav Rødovre Kommune Birthe Knaack Vallensbæk Kommune Janne Byrne Værløse Kommune 13

13 Økonomi ARKEN står over for betydelige økonomiske udfordringer de kommende år. På grund af en meget stram økonomistyring har museet kunnet opsamle en passende egenkapital i forhold til museets aktiviteter og budget. Der vil blive behov for betydelige investeringer i bygningen og dens museumsfunktioner i de kommende år. Investeringsbehovet vil begrænse museets frihedsgrader til at styrke museets egen samling. Museet vil derfor intensivere søgningen efter ekstern finansiering med henblik på at forsøge at opfylde de kommende års kapitalbehov. Økonomiske nøgletal ARKEN går ud af 1999 med et overskud på kr. mod budgetteret kr. Det realiserede resultat er således ca kr. bedre end forventet. Det gode resultat er især resultatet af en meget stram økonomistyring, målrettede investeringer og det flotte besøgstal. Der er brugt ekstraordinære midler til: Investering i et stregkodesystem i butikken Investeringer i nyt inventar til butikken Forskellige IT-investeringer Fordelingen af indtægter og udgifter i 1999 fremgår af de to følgende tabeller: 14

14 Hvor fik ARKEN pengene fra i 1999 i alt 46 mio. kr Kommercielle indtægter 9% (4,2 mio.) Amtstilskud, drift 25% (11,8 mio.) Entré- og medlemsindtægter 15% (6,8 mio.) Andre tilskud og sponsorer 2% (0,7 mio.) Hovedstadsområdet (de 5 enheder) 10% (4,5 mio.) Finanslovens 13 14% (6,2 mio.) Amtstilskud, husleje 25% (11,8 mio.) Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 1999 på i alt 46 mio. kr. Overskud 1% (0,2 mio.) Administration og ledelse 14% (6,5 mio.) Afskrivninger og renter 1% (0,3 mio.) Udstillinger og formidling 26% (11,8 mio.) Kommercielle omkostninger 7% (3,4 mio.) Kultur og Børn 5% (2,1mio.) Husleje ARKEN 25% (11,8 mio.) Marketing, PR og klub ARKEN 7% (3,5 mio.) Ejendom, excl. husleje 14% (6,4 mio.) 15

15 Foto: Bent Ryberg/ Planet Foto 16 Salvador Dalí, Erindringens bestandighed, 1980 Fra udstillingen Salvador Dalí

16 Udstillinger ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 1999: Carl-Henning Pedersen & Marc Chagall Antal besøgende i 1999 perioden: Christian Boltanski Forsvinden Antal besøgende i 1999 perioden: FLUXUS Billedkunst-film-musik-poesi Udstillingen bestod af 350 originalværker, der foruden objekter, partiturer, grafiske værker, installationer og publikationer omfattede sjældne filmdokumenter og lydeksempler fra FLUXUS happenings. Udstillingen blev vist i Kunstaksen og Grafikgalleri. Der blev udbudt et omfangsrigt originalkatalog, udgivet et udstillingshæfte samt uddelt et formidlingsark. Udstillingen blev arrangeret i samarbejde med Goethe Institut Copenhagen. Antal besøgende i udstillingsperioden: Europop A Dialogue with the US Udstillingen bestod af 101 værker udlånt af europæiske museer, kunstnere og private samlere. Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri. Der blev udgivet et omfattende katalog til udstillingen. Antal besøgende i udstillingsperioden:

17 Egen Samling Udstillingen bestod af 61 værker med særlig vægt på installationer og skulpturer, fotobaseret kunst og en donation af værker af den svenske kunstner Hardy Strid. Installeret i Kunstakse, Grafik Galleri, Biakse og Foyer. Biaksen blev hele året brugt til at vise grafik og kunstfotografier fra ARKENs egen samling. Antal besøgende i udstillingsperioden: Amerikanske mesterværker fra Lilja Samlingen Udstillingen omfattede malerier og grafiske værker af Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein og James Rosenquist. Værkerne var udlånt fra The Lilja Art Fund Foundation, Basel. Der blev udgivet et omfattende katalog til udstillingen. Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri. Antal besøgende i udstillingsperioden: Salvador Dalí Udstillingen bestod af 460 værker: skulpturer, grafik, tegninger, møbler, guld- og glasarbejder samt ét monumentalt maleri. Udstillingen viste nye sider af den kendte spanske surrealist. Installeret i Kunstakse og Grafikgalleri. Der blev udgivet et katalog i et oplag på 4000 eksemplarer. Antal besøgende i 1999 perioden: Robert Smithson Retrospektiv Værker Udstillingen bestod af 200 værker. Værkerne var lånt fra museer og privatsamlere i Europa og USA. Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri. Der blev udgivet et omfattende forskningsbaseret katalog på skandinavisk i et oplag på 2000 eksemplarer og på engelsk i et oplag på 1000 eksemplarer. I forbindelse med udstillingen blev der afholdt et seminar i samarbejde med Københavns Universitet på ARKEN den Udstillingen var et samarbejde mellem Museet for samtidskunst i Oslo og Moderna Museet i Stockholm og ARKEN. Antal besøgende i 1999 perioden:

18 Udstillinger og undervisning for børn og unge En meget stor andel af museets gæster er børn. I alt besøgte børn museet i En stor del af fortjenesten for denne succes tilfalder Skoletjenesten. ARKEN anser Skoletjenesten som en hjørnesten i sine kerneaktiviteter. Museets filosofi er at løfte børnene op til kunsten. Det er vigtigt, at børnene møder kunsten på samme vilkår som museets øvrige gæster. Og det klarer børnene i øvrigt storartet. Udstillinger særligt rettet mod børn og unge i 1999 Årets første udstilling for børn og unge hed Rum med udsigt (5/2 2/5) og var lavet af to svenske kunstnere. Store videoprojektioner viste byens vinduer, som de ser ud, når man bevæger sig gennem byen om natten. Udstillingen satte dermed fokus på vores oplevelse af byen gennem lys, lyde og vinduernes åbning ind til utallige hjem. Udstillingen Hjem kære hjem - træd ind i billedet (12/5 12/9) gik i dialog med ARKENs store popudstilling Europop dialog med USA og Liljasamlingen. Hjem kære hjem var bygget op efter et af popkunstens kendte collager af den engelske kunstner Richard Hamilton. Børnene kunne træde direkte ind i et billede og opleve de to dimensioner udfolde sig til tre. Samtidig kunne de på udstillingens cd-rom læse mere om Hamilton, popkunsten og 60 erne. Cd-rommen var et samarbejde mellem ARKEN og studerende fra RUC. Udstillingen Træ og tanker (24/ ) var lavet af kunstneren Viera Collaro og fungerede i dialog med museets udstilling Robert Smithson Retrospektiv Værker Omkring et stort, gammelt elmetræ kunne børnene sætte sig ved lave borde og tegne. Hver dag blev der læst op af historien om Yggdrasil, livets træ, fra nordisk mytologi. Børnenes tegninger af træet blev hængt op på væggen og på den måde voksede udstillingen for hver dag. Undervisning i tilknytning til ARKENs udstillinger Undervisningstilbudene på ARKEN er centreret omkring de store udstillinger. Skoletjenesten udarbejdede i 1999 undervisningsmateriale til alle hovedudstillingerne på museet. Materialet er differentieret efter tre målgrupper: klasse, klasse og Gymnasiet / HF / VUC. Materialerne er gratis. 19

19 Et fast hold af kunsthistorie-studerende står for den daglige undervisning af skoleklasserne. Undervisningen består af en times rundtur i den aktuelle udstilling, og alt efter ønske af en gennemgang af ARKENs arkitektur. Da ARKEN netop er et usædvanligt eksempel på, hvordan moderne museumsbyggeri kan spille op til kunsten, vælger mange skoler en introduktion til selve huset. Arrangementer i skolernes ferier: I påskeferien kunne alle børn deltage i museets collageværksted. Børnene blev først vist rundt i udstillingen Europop dialog med USA, hvorefter de kunne lave popcollager, der ved en symaskines mellemkomst blev forvandlet til pennalhuse. I efterårsferien kunne børnene deltage i museet skulpturværksted. To gange om dagen fik børnene 1 / 2 times omvisning i Dalí-udstillingen. Herefter kunne de selv forsøge sig som skulptører med forskellige materialer. Børnenes figurer blev udstillet i museets foyer. Sanddagen Som optakt til skolernes sommerferie arrangerede ARKEN også i 1999 en Sanddag på stranden foran museet børn deltog i dysten om at lave sandfigurer over temaet Den lille havfrue. Som afslutning på dagen optrådte gøglere med sang og dans. 20

20 Foto: Lars Skaaning Egen Samling

21 Besøgstallet Der har i alt været gæster til museets udstillinger. Det er ca flere end forventet ved budgetlægningstidspunktet i maj Besøgstallets størrelse er en succes i lyset af det hektiske efterår, museet var igennem. I særdeleshed trak Dalí-udstillingen mange mennesker i efteråret. Oktober og november måned blev årets mest besøgte måneder med henholdsvis og besøgende. Museet er meget glad for og stolt over, at mange børn besøgte museet i 1999 som led i undervisningen i billedkunst i folkeskolen og på gymnasiet / HF. I alt besøgte børn museet i 1999, svarende til 17 % af det samlede besøgstal. Den gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst var 31,60 kr. mod budgetteret 24,75 kr., hvilket skal ses i sammenhæng med den forøgede entrépris til Dalí-udstillingen. ARKENs besøgstal fordeler sig således: Voksne klubarken Børn op til 15 år Pensionister Studerende Skole/Gymnasieelever Arrangementer I alt

22 Kulturelle arrangementer Der er afholdt i alt 30 kulturelle arrangementer i 1999 med gæster mod gæster i Nettoudgiften for museet på disse aktiviteter har været ca. 0,75 mio. kr. De kulturelle arrangementer har været karakteriseret ved en faldende belægningsprocent til stort set alle arrangementer. Derfor vil museet i 2000 søge at styrke sin koncertprofil og markedsføre koncerterne mere målrettet over for musikpublikummet. Museets koncertvirksomhed er outsourcet til firmaet KoncertArt. KoncertArt har afholdt 26 koncerter i KoncertArt tilrettelægger et koncertprogram, der dækker klassisk musik, jazz, børnekoncerter og musikdramatik. Samarbejdet med KoncertArt fungerer godt. Kommercielle arrangementer Der er afholdt 44 kommercielle arrangementer i Det har i langt de fleste tilfælde været større private firmaer, der har lejet lokaler til konferencer, efteruddannelse eller business-to-business aktiviteter. Nettoindtægten på de kommercielle arrangementer er 0,6 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat. Museet har ansat en salgs- og marketingschef i Denne styrkelse af området skal sammen med nyt salgsmateriale gøre det muligt for afdelingen at påtage sig en mere opsøgende rolle i de kommende år. klubarken klubarken havde ved årsskiftet 1999/2000 tegnet ca medlemsskaber. Heraf består størstedelen af husstandsmedlemskaber. ARKEN er således gennem sin klub i dialog med et relativt stort antal enkeltpersoner. klubarken har også i 1999 været et stort aktiv for museet. Formidlingen af kunst til medlemmerne er sket via afholdelse af 9 arrangementer. Disse 23

23 har været meget velbesøgte. I alt har der været besøgende til klubarrangementerne i KlubARKEN har også udsendt 4 nyhedsbreve til alle medlemmer. klubarken udbød og gennemførte med stor succes to kunstrejser til Barcelona og Berlin for klubbens medlemmer. Der er fortsat særlig fokus på klubarken. Museet skal sikre en fornuftig balance mellem pris, ydelser og omkostninger i klubben. Klubben vil også i 2000 være et særligt indsatsområde for museet. Butikken Butikken har i 1999 haft en omsætning på ca. 3,2 mio. kr. Butikken gav overskud i Museet har ansat en ny butiksledelse i Butikken har udvidet sit salgsareal væsentligt. Samtidig er der foretaget investeringer i butikken i nye kasseapparater med tilhørende stregkodesystem og i nyt inventar. Denne styrkelse skal gøre det muligt at øge overskuddet i butikken inden for en overskuelig periode. Restauranten ARKENs restaurant er bortforpagtet til Scandlines. Der eksisterer et meget fint samarbejde med Scandlines både om den daglige drift af restauranten og i forbindelse med kommercielle arrangementer og ferniseringer. Scandlines leverer et produkt af meget høj kvalitet. Omsætningen i restauranten inkl. arrangementer har været på ca. 4,1 mio. kr., hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. 24

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen. FAIR Danmark. Årsrapport 1/1 2010-31/12 2010 CVR 31 82 34 39

Foreningen. FAIR Danmark. Årsrapport 1/1 2010-31/12 2010 CVR 31 82 34 39 Foreningen FAIR Danmark Årsrapport 1/1 2010-31/12 2010 CVR 31 82 34 39 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Ledelseserklæring... 2 Bestyrelsens underskrifter... 3 Revisionspåtegning... 4

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Årsrapport CVR. Nr

Årsrapport CVR. Nr Årsrapport 2015 CVR. Nr. 20 83 54 00 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2015 for Østdansk Landboforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A.

LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A. LYNGBY STORCENTER KONTO A.M.B.A. Klampenborgvej 232, 2 6 2800 Kgs. Lyngby Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/04/2016

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej Hinnerup Tlf.:

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej Hinnerup Tlf.: Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej 30 8382 Hinnerup Tlf.: 86 98 53 00 Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 95 11 04 1 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere