KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?"

Transkript

1 KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik, Ebeltoft

2 Det er oftest forbundet med en betydelig og langvarig belastning at være pårørende til et menneske, der har fået en demenssygdom Kvalitative studier i DK har vist, at pårørende på grund af omsorgsopgaven har mindre tid til arbejde, hvile og fritidsaktiviteter Den langvarige belastning kan føre til forringet helbred, social isolation, stress og depression, konflikter i familien og evt øget forbrug af medicin Internationale studier viser at praktiserende læge opsøges 4 gange oftere end kontrolgruppen, depression forekommer 2-3 gange hyppigere end hos normalbefolkningen VILKÅRENE FOR PÅRØRENDE GENERELT 2

3 Omkring to tredjedele af personer med demens er hjemmeboende og modtager store dele af omsorg og pleje fra pårørende Jo tættere relation, jo højere omsorgsbyrde. Ægtefæller / børn Mange studier peger på, at de pårørendes brug af mestringsstrategier formodentlig har stor indflydelse på omsorgsbyrden ex kombination af accept og velegnede problemløsningsstrategier hos pårørende giver formodentlig mindst belastning. VILKÅRENE FOR PÅRØRENDE GENERELT FORTS. 3

4 HVORDAN KAN VI STYRKE DE BEDST MULIGE MESTRINGSSTRATEGIER FOR PÅRØRENDE? 4

5 START (STrAtegies for RelaTives) Study i England Psykoedukativ intervention over telefon i Hong Kong UDVALGTE UNDERSØGELSER PÅ OMRÅDET 5

6 Deltagere i projektet: 260 omsorgsgivere til personer med demens (fordelt med 173 personer i interventionsgruppen og 87 i kontrolgruppen) Mål med studiet: vurdere effekten af indsatsen efter 4 og 8 mdr, samt efter 1 og 2 år sammenlignet med vanlig indsats. 8 manual-baserede mestrings-sessioner over 8-14 uger (foretaget af nyuddannede psykologer, der blev superviseret af klinisk psykolog specialist) Emner: demens, forståelse af adfærden, stress og belastning, mulighed for følelsesmæssig støtte, ændring af uhensigtsmæssige tanker og handlinger, tydelig kommunikation, afslapningsøvelser, fremadrettet planlægning Mål for resultaterne: Graden af affektive symptomer, omkostningsbesparelser. Sekundære mål: angst og depressionssymptomer, livskvalitet, grænseoverskridende adfærd og anbringelse på plejecentre. (målt med standardiserede skalaer) START STUDY 6

7 Det første studie, der har vist, at pårørende omsorgsgivere til demensramte profiterer af en struktureret psykologisk intervention, foretaget af nyuddannede psykologer, der fik supervision af en klinisk psykolog specialist Der var signifikante ændringer i forhold til: Depression og angst symptomer (men øgedes i kontrolgruppen) Oplevelse af forbedret livskvalitet Forekomsten af depression var reduceret Der var effekt af interventionen 8 mdr efter og fortsat effekt 2 år efter De pårørende rapporterede, at de skældte mindre ud, men ændringen var ikke signifikant Der var ikke signifikant reduktion i (men antydning af reduktion) ifht senere anbringelse på plejecenter af ægtefællen / den pårørende med demenssygdom En økonomisk analyse tyder på at interventionen er omkostningseffektiv ifht rådgivning som vanlig RESULTATER FRA START STUDIET 7

8 Deltagere i projektet: 42 (18 personer i interventionsgruppen og 20 i kontrolgruppen, 4 personer gennemførte ikke undersøgelsen) Antal telefonsessioner: 12 af 30 minutters varighed 1 gang ugtl. Socialrådgivere med kompetencer indenfor demensomsorg Emner: Mål: Demensviden, kommunikation og forståelse af udfordrende adfærd, pårørendes egne følelsesmæssige reaktioner, muligheder for ressourcer, langtidsplanlægning Øgning af pårørendes selv-efficacy (tro på egen formåen) Signifikant mål for reduktion af pårørende belastning HONG KONG UNDERSØGELSEN 8

9 Der var signifikante ændringer i forhold til reduktion af omsorgsgiver belastning, hvorimod kontrolgruppen øgedes i belastning Der blev fundet marginale men signifikante ændringer i pårørendes self-efficacy (i forhold til udfordrende adfærd) Studiet viste, at en intervention, der mixer praktisk psykoedukation, redskaber til pårørende og emotionel support, givet pr tlf øgede deltagernes selfefficacy, så de bedre kan løfte omsorgsbyrden. RESULTATERNE AF HONG KONG UNDERSØGELSEN 9

10 En norsk, en engelsk og det danske studie DAISY viste ikke effekt på reduktion i pårørendes psykiske symptomer og øgning i livskvalitet. START studiet konkluderer at deres signifikante fund ikke kun har at gøre med, at man som pårørende fik tid og opmærksomhed fra en terapeut. I stedet konkluderer START studiet, at de pårørendes accept af vilkårene og en teoretisk baggrund må være hovedhjørnesten ved enhver intervention 3 ÆLDRE UNDERSØGELSER 10

11 Større fokus på problemløsningsstrategier i sessioner med psykoedukation Samtidig sikkerhed for følelsesmæssig support Det har vist sig at indvirke positivt på livskvaliteten, når pårørende fik viden om demens og den adfærd, der ofte følger med Fokus i sessionerne på accept af vanskelighederne, ændring af pårørendes tanker og handlinger, egenomsorg, kommunikere behov, lystbetonede aktiviteter og kunne bede om hjælp. Omkostningseffektiv pga reduktion i belastning, øget livskvalitet og øgning i self-efficacy. ANBEFALINGER BASERET PÅ RESULTATERNE 11

12 SPØRGSMÅLET OM PSYKOEDUKATION KAN BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? 12

13 Undersøgelse af sygdomsbyrden af Alzheimers for pårørende, Rapport COWI, November 2011 Naomi A. Beinart et al.: Caregiver burden and psychoeducational interventions in Alzheimer s desease: a review, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra 2012, 2 (1), Kasper Jørgensen: Psykologisk støtteprogram hjælper pårørende til demente. Nationalt videnscenter for demens Gill Livingstone et al: START study: a pragmatic randomised controlled trial to determine the clinical effectiveness and costeffectiveness of manual-based coping strategy programme in promoting the mental health of careres of people with dementia Health Technology Assessment, no Timothy Kwok et al.: Telephone-delivered psycoeducational intervention for Hong Kong Chinese dementia caregivers: a singleblinded randomized controlled trial. Clin. Interv. Aging 2013: 8: REFERENCER 13

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING 2013 National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse?

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse? Hvi dbog om ment al thel br ed,sygef r aværog t i l bagevenden t i lar bej de Kapi t el5 TTAi nt er vent i oner.hvad kan man gør ef oratf åmedar bej der e t i l bageiar bej deog f or bl i vei beskæf t

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER OFFENTLIG HØRING JANUAR/FEBRUAR 2015 Den kliniske retningslinje

Læs mere

Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse

Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse Opsporing af depression hos ældre mænd Projektbeskrivelse Formål Projektet bygger på de vigtige erfaringer, der netop i de seneste år er indhøstet om ældre mænd, ældre mænds livskvalitet, mænd og depression,

Læs mere

PIXI-version EVALUERINGSRAPPORT

PIXI-version EVALUERINGSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PIXI-version EVALUERINGSRAPPORT LÆNGST MULIGT I ARBEJDSLIVET Af Chefkonsulent Anne Kristensen; AMA Drift & Udvikling 2012-13 1 [SKRIV FIRMAETS ADRESSE] INDHOLD A. Om projektet...3 Plejen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

Projektrapport. Marts 2008. Charlotte Horsted Claire Gudex Lone Bakke

Projektrapport. Marts 2008. Charlotte Horsted Claire Gudex Lone Bakke CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 En retrospektiv evaluering af Marte Meo-metoden på Plejehjemmet

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Af Janne Hertz, Greta Lassen Lund og Morten Vejs Willert. Kognitiv gruppe behandling af

Af Janne Hertz, Greta Lassen Lund og Morten Vejs Willert. Kognitiv gruppe behandling af fotos: bam/scanpix Stress Af Janne Hertz, Greta Lassen Lund og Morten Vejs Willert Kognitiv gruppe behandling af stress Stress har været genstand for et projekt på Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital.

Læs mere

Psykisk sygdom hos forældre Forældreevne og børns trivsel

Psykisk sygdom hos forældre Forældreevne og børns trivsel Psykisk sygdom hos forældre Forældreevne og børns trivsel Psykiatrifondens konference om børn som pårørende d. 4. marts 2015 Mikael Thastum Psykologisk Institut, Aarhus Universitet www.psy.au.dk/angstklinik

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med psykiske vanskeligheder Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

AC's bidrag til FORSK2020

AC's bidrag til FORSK2020 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Projektleder Anders Hoff Fremsendt pr. e-mail til anho@fi.dk AC's bidrag til FORSK2020 AC vil hermed gerne give et skriftligt bidrag til udviklingen af et nyt prioriteringsgrundlag

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service

Læs mere

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Arbejdsmedicin Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Af Marianne Borritz, Bo Netterstrøm og Nanna Eller Biografi Marianne Borritz er afdelingslæge, speciallæge i arbejdsmedicin. Hun har skrevet

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD.

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD. Kandidatspeciale Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos af Louise Støier Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 253/2012

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere

Har motion effekt ved depression?

Har motion effekt ved depression? Har motion effekt ved depression? Forskningstræningsopgave 2012 Ulrike Mehnert Birgitte Langelund Christel Rørbæk Brøndum Morten Bundgaard Villadsen Indledning Depression er en hyppig, alvorlig og ofte

Læs mere

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne Danmarks Tekniske Universitet Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere