POSITIV PSYKOLOGI -ANVENDT VIL ASSESSMENT / VURDERING: IMPLIKATIONER FOR BEHANDLING CHRISTIAN MØLLER PEDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSITIV PSYKOLOGI -ANVENDT VIL ASSESSMENT / VURDERING: IMPLIKATIONER FOR BEHANDLING CHRISTIAN MØLLER PEDERSEN"

Transkript

1 POSITIV PSYKOLOGI -ANVENDT VIL ASSESSMENT / VURDERING: IMPLIKATIONER FOR BEHANDLING CHRISTIAN MØLLER PEDERSEN

2 VELKOMMEN

3 Foredraget bygger på kapitel 10 i bogen Anders Myszak, Simon Nørby (red.): Positiv psykologi, 2. udg. En introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. Hans Reitzels Forlag, LITTERATUR

4 Foredraget bygger også på kapitel 23 i bogen: Nicole Rosenberg og Mikkel Arendt (red.): Kognitiv terapi. Nyeste Udvikling. Hans Reitzels Forlag, LITTERATUR

5 Definition af positiv psykologi Sårbarheds-stress modellen Problemstilling INTRODUKTION

6 Generel version Sårbarhedsfaktorer Udløsende faktorer Vedligeholdende faktorer SÅRBARHEDS-STRESS MODELLEN

7 De vigtigste pointer Ifølge modellen er både fysiske og psykiske lidelser under indflydelse af en række forskellige faktorer, der skematisk kan inddeles i 3 typer: sårbarhedsfaktorer, som prædisponerer for udviklingen af problemer udløsende faktorer / risikofaktorer, der på baggrund af sårbarhedsfaktorerne forårsager debut eller markant forværring af problemer vedligeholdende faktorer, som fastholder problemerne efter at de først har udviklet sig Faktorernes indbyrdes styrkeforhold kan variere i det enkelte tilfælde ved høj grad af sårbarhed kræves kun lav grad af stress for at udløse symptomer og omvendt Organisering af en fortalt livshistorie efter en overskuelig teoretisk model er en særdeles effektiv strategi til problemidentifikation og til deraf følgende behandlingsplanlægning SÅRBARHEDS-STRESS MODELLEN

8 Motivation Genstand Abstraktionsniveau Ensidig fokus på problemer Manglende empiribase Subjektivt niveau velvære Individuelt niveau personlige styrker Socialt niveau familier, institutioner, samfund Metateoretisk livets lyse sider Pragmatisk hvad virker? Formål Supplere og ikke erstatte viden om problemer Udvikle interventioner der virker Bidrage til et mere positivt menneskesyn DEFINITION AF POSITIV PSYKOLOGI

9 1. Interview 2. NEO PI-R 3. VIA-IS 3 udvalgte metoder Kan de traditionelle metoder suppleres og integreres med nye med fokus på ressourcer? Kan positiv psykologi anvendes indenfor det kliniske område? PROBLEMSTILLING

10 Metodens kendetegn Metodens muligheder for at vurdere ressourcer DET KLINISKE INTERVIEW

11 Resiliens modstandsdygtighed positiv tilpasning under forhold, der normalt indebærer risiko for udvikling af vanskeligheder afhænger af 2 faktorer, der begge forandrer den negative effekt af risikofaktorer sårbarhedsfaktorer forstærker effekten beskyttende faktorer mindsker effekten RESSOURCEVURDERING

12 Resiliens inddeles i 3 hovedkategorier personlige egenskaber hos individet aspekter ved familien karakteristika ved de fysiske og sociale omgivelser fra generel usårlighed til specifik beskyttelse indenfor bestemte områder fra fast træk (statisk faktor) til udviklingsmæssig proces (fleksibel faktor) kan pakkes mentalt i personlig resiliensmodel (tanker og handlinger), på tværs af forskellige diagnoser RESSOURCEVURDERING

13 Resiliens Klassisk definition vedligeholdelse af terapeutiske fremskridt håndtering af tilbagefald identifikation og modifikation af dysfunktionelle tanke- og handlemønstre Ny definition evnen til tilpasning i lyset af genvordigheder og / eller generhverve positivt funktionsniveau ved overvældende stressorer resiliens er en proces, ikke et træk fluktuerer livet igennem konstruktiv af personlig model af modstandsdygtighed (tanker og handlinger), på tværs af specifikke diagnoser RESSOURCEVURDERING

14 Resiliens Risiko / betydelige Sårbarhedsfaktorer Manglende resiliens Tilpasning under forventet niveau genvordigheder Beskyttende faktorer Resiliens Tilpasning over forventet niveau RESSOURCEVURDERING

15 Generel version med beskyttende faktorer Sårbarhedsfaktorer Udløsende faktorer Vedligeholdende faktorer SÅRBARHEDS-STRESS MODELLEN

16 Beskyttende faktorer i individet Undertyper Eksempler Fysiske faktorer Godt fysisk helbred, attraktivt udseende Psykiske faktorer God begavelse, roligt temperament, selvværd og selvtillid, tiltro til egen kompetence, optimistisk forklaringsstil, god indre arbejdsmodel for mellemmenneskelige forhold, effektive problemløsningssstrateiger RESSOURCEVURDERING

17 Beskyttende faktorer i familien Undertyper Opvækst-familie Eksempler Stærke familierelationer, involverede og opmærksomme forældre, passende grænsesætning, kombination af varme og disciplin, alderssvarende forventninger, tydelig kommunikation, fleksibel organisering af familieliv, tilfredse forældre Nuværende familie Lav stress, accept af klientens problem, konstruktiv indstilling til at løse problemet, anerkendelse af de professionelles roller RESSOURCEVURDERING

18 Beskyttende faktorer i omgivelserne Undertyper Opvækstforhold Eksempler Kontakt, stimulation og fysiske rammer i institutioner, positive kammeratskabsrelationer, uformelle mentorer, støttende socialt netværk, tilknytning til grupper / organisationer, religiøst tilhørsforhold Nuværende forhold Positivt uddannelses- og arbejdsforløb, sikker socioøkonomisk status, adgang til social støtte, god koordinering mellem involverede professionelle RESSOURCEVURDERING

19 Metodens kendetegn Metodens muligheder for at vurdere ressourcer VIA-IS

20 Gratis tilgængelige for alle ADRESSER PÅ STYRKEPRØVE

21 Traditionelle personlighedsteorier Det onde bryst Ødipuskompleks Den paranoideskizoide position Dødsdrift Dysfunktionelle leveregler Primitive forsvarsmekanismer Kognitive fejlslutninger METODENS KENDETEGN

22 Klassifikation af positive karaktertræk Kardinaldyder Beskrivelse Styrker (positive individuelle træk) Visdom Kognitive styrker Kreativitet, nysgerrighed, fordomsfrihed, videbegær, livsperspektiv Mod Emotionelle styrker Tapperhed, udholdenhed, integritet, vitalitet Menneske(kær)lighe d Interpersonelle styrker Kærlighed, venlighed, social intelligens Retfærdighed Civile styrker Medborgerskab, fairness, lederskab Mådehold(enhed) Styrker der beskytter mod exces Tilgivelse, beskedenhed, forudseenhed, selvregulering Transcendens Spirituelle styrker Æstetisk sans, taknemmelighed, håb, humor, spiritualitet METODENS KENDETEGN

23 Kardinaldyder det højeste niveau af positive karaktertræk træder frem på tværs af forskellige religioner, tider og kulturer (litterær analyse) er universelle og formentlig biologisk funderede (løsning af vigtige tilpasningsopgaver i forhold til artens overlevelse) METODENS KENDETEGN

24 Styrker manifestationen af kardinaldyder hos det enkelte individ positive træk, der afspejler sig i tanker, følelser og handlinger forekommer i grader og kan måles som individuelle forskelle forekommer i flertal vejen til at opnå kardinaldyder (min. 1) METODENS KENDETEGN

25 Styrker er anerkendt og værdsat på tværs af kulturer bidrager til former for tilfredsstillelse, der fremmer livskvalitet for individet selv og andre er moralsk værdsat for sin egen skyld og ikke et middel til et andet mål ophøjende og opløftende, medfører ikke at andre undertrykkes eller bliver misundelige har et åbenlyst negativt antonym / klar modsætning er personlighedstræklignende har demonstrerbar almen forekomst og stabilitet er videnskabeligt målbare som individuelle forskelle er distinkte / egenartede i forhold andre positive træk i klassifikationssystemet (overlapper ikke, kan ikke reduceres til hinanden) i overbevisende grad personificeret hos bredt anerkendte forbilleder; kan konstateres allerede fra en tidlig alder hos visse vidunderbørn; udviser selektivt fravær, idet de fuldstændig mangler hos visse individer er tilsigtet genstand for kultivering blandt samfundsmæssige institutioner og ritualer METODENS KENDETEGN

26 Styrke Spørgsmål (oversat) Nysgerrighed Jeg keder mig aldrig (forlæns) Jeg har kun få interesser (baglæns) Integritet Jeg holder altid mine løfter (forlæns) Nogle gange føler jeg mig som en bedrager (baglæns) Venlighed Jeg har aldrig for travlt til at hjælpe en ven (forlæns) Jeg gør sjældent tjenester for andre (baglæns) Håb Jeg ser altid på den lyse side (forlæns) Jeg har ingen idé om mig selv om 5 år (baglæns) METODENS KENDETEGN

27 Resultat af internet spørgeskema rapport med feedback vedrørende 5 største styrker (rangordnet efter den grad, man besidder dem i) ikke noget kvantitativt mål for styrker eller sammenligning med andre individer eksempel på feedback Din største styrke er vedholdenhed. Du arbejder hårdt for at færdiggøre det du er begyndt på. Uanset hvilket projekt det drejer sig om, får du det færdigt til tiden. Du bliver ikke afledt, når du arbejder, og du oplever tilfredsstillelse ved at færdiggøre opgaver. RESSOURCEVURDERING

28 Mikkels 5 største styrker Dømmekraft, kritisk tækning og åbenhed At gennemtænke og se tingene fra alle sider er vigtige dele af hvem du er. Du drager ikke forhastede konklusioner og dine beslutninger beror alene på solide beviser. Du er i stand til at ændre din holdning. Tilgivelse og barmhjertighed Du tilgiver dem, der har gjort dig uret. Du giver altid folk en chance til. Dit ledende princip er barmhjertighed ikke hævn. Beskedenhed og ydmyghed Du søger ikke rampelyset men foretrækker at lade dine handlinger tale for sig selv. Du anser ikke dig selv for at være noget særligt, og andre anerkender og påskønner din beskedenhed. RESSOURCEVURDERING

29 Mikkels 5 største styrker Humor og leg Du elsker at grine og drille. At give andre et smil på læben er vigtigt for dig. Du prøver at se den lyse side i enhver situation. Nysgerrighed og interesse for verden Du er nysgerrig overfor alt. Du stiller altid spørgsmål og finder alle emner og temaer fascinerende. Du elsker at opdage og udforske. RESSOURCEVURDERING

30 Positiv psykoterapi Styrkebaseret psykoterapi Teoretiske og praktiske konsekvenser Konklusion OPSAMLING OG DISKUSSION

31 build what s strong lykkeinterventioner maksimal tilstedeværelse signaturstyrker posttraumatisk vækst positive institutioner fix what s wrong angst depression misbrug sorg / krise selvbeskadigelse spiseproblemer POSITIV PSYKOTERAPI

32 Definition forsøg på at omsætte begreber og principper fra positiv psykologi til psykoterapi målet er at forbedre psykoterapi ved at udvikle flere beskyttende faktorer for at opnå et endnu mere positivt udfald af terapi håb, mening, selvhealing, positive følelser, personlige ressourcer POSITIV PSYKOTERAPI

33 Forskning stor mængde forskning, der viser at positive interventioner kan have en overbevisende effekt mht. at mindske negative emotioner desuden velbegrundet formodning om at psykiske problemer kan forebygges foreløbig dog kun få studier indenfor det kliniske og sundhedspsykologiske område POSITIV PSYKOTERAPI

34 Niveauer selvudvikling / øget livskvalitet hos personer uden psykiske problemer selvstændig behandling af lettere psykiske lidelser f.eks. mild depression supplement til traditionel behandling af sværere psykiske lidelser POSITIV PSYKOTERAPI

35 De 3 liv Det behagelige liv positive følelser vedrørende fortid, nutid og fremtid Det engagerede liv involvering og fordybelse flow, brug af signaturstyrker og selvrealisering Det meningsfulde liv søgen efter mening brug af styrker og evner for at tjene noget større end selvet POSITIV PSYKOTERAPI

36 Interventioner vedrørende det behagelige liv Fortid øvelser i accept, taknemmelighed og tilgivelse skrive tilgivelsesbrev og taknemmelighedsbrev Nutid øvelser i at nyde nuet dagligt være opmærksom på og registrere positive oplevelser planlægge, gennemføre og være særlig opmærksom på nydelsesfuld aktivitet Fremtid øvelser i håb og optimisme de 3 lukkede døre og de 3 åbne døre POSITIV PSYKOTERAPI

37 Interventioner vedrørende det engagerede liv Involvering og fordybelse fordybelse i engagerende aktiviteter identifikation, brug og generalisering af egne signaturstyrker aktiv, konstruktiv respons på andres signaturstyrker POSITIV PSYKOTERAPI

38 Interventioner vedrørende det meningsfulde liv Positive institutioner tegne stamtræ over familiens signaturstyrker gift of time - bruge egne signaturstyrker til at skabe noget større end én selv POSITIV PSYKOTERAPI

39 Interventioner med størst effekt kortlægning af egne signaturstyrker og brug af disse på nye måder i hverdagen nedskrivning af 3 gode begivenheder og deres formodede årsager hver aften i en uge nedskrivning og oplæsning af et takkebrev til en person dagligt reagere aktivt og positivt på gode nyheder fra andre skrive selvbiografi med vægt på eftermæle efter et rigt liv daglig opmærksomhed på nydelsesfuld aktivitet og nedskrivning af den efterfølgende POSITIV PSYKOTERAPI

40 Styrker er personlige aktiver, antagelser og strategier som anvendes med relativ lethed og som kan fremme den positive kvalitet, man ønske at opbygge f.eks. resiliens har mange forskellige kilder kan udvikle sig ad mange forskellige veje kan optræde i mange forskellige kombinationer STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

41 Styrker Definition af styrker Davis: 7 kompetenceområder, der er empirisk hænger sammen med resiliens og måske fungerer som fundament for resiliens disse udgør et bredt net, som kan anvendes til at fange styrker i STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

42 Styrker Godt fysisk helbred og roligt temperament Sikker tilknytning og basal tillid til andre Interpersonel kompetence herunder evnen til at række ud efter hjælp Kognitive kompetencer intelligens, evne til planlægning og selvtillid Emotionelle kompetencer evne til emotionsregulering, udsætte behovstilfredsstillelse, opretholde realistisk selvværd og anvende humor og kreativitet Evne og anledning til at bidrage til andre Tro på at livet har mening herunder en følelse af moralsk forbundethed med andre STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

43 Rationale Når traditionel psykoterapi og positiv psykologi krydser hinanden, kan metoder anvendes til ikke blot at reducere symptomer men også til at opbygge positive menneskelige kvaliteter og styrke modstandskraft STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

44 Kliniske konsekvenser af teori om styrker mennesker er allerede modstandsdygtige indenfor styrkeområder, selvom de ikke er opmærksomme på det f.eks. lidenskabelige interesser, værdier man forpligter sig på eller lystbetonede daglige rutiner derfor ofte ikke nødvendigt at lære klienten nye færdigheder terapeuten kan identificere de styrker klienten allerede besidder og bygge en personlig model af resiliens af de eksisterende styrker f.eks. gode problemløsningsevner og humoristisk sans meget forskellig fra afdækning af styrker vha. spørgeskema udgangspunktet er klientens eget liv inidividualiseret beskrivelse styrkerne formuleres i klientens eget sprog / metaforer klienten føler større ejerskab til egne styrker og husker dem lettere STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

45 4 trin Afdæk aktuelle styrker struktureret og dybdegående afsøgning i dagligdags situationer, hvor personen udviser vedvarende aktivitet, der ikke er relateret til problemområder regelmæssige aktiviteter, der jævnligt støder på forhindringer, men som fortsættes, afspejler resiliens (forhindringer er vinduet til resiliens) hobbys, særlige evner, omsorgsaktiviteter, daglige lystbetonede aktiviteter personen har med mindre sandsynlighed forvrængede forestillinger om sig selv indenfor dette område bringer skjulte styrker til klientens bevidsthed STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

46 4 trin Udarbejd en personlig model for modstandsdygtighed fra styrker i den specifikke situation til mere generelle resiliensstrategier, der kan anvendes i flere situationer strategierne formuleres med klientens egne ord og kan pakkes mentalt i en klientgenereret metafor, der rummer tanker, følelser og handlinger, som er let at huske STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

47 4 trin Overfør den personlige model for modstandsdygtighed til nye områder identificér aktuelle problemområder, der kan bidrage til at vedligeholde og videreudvikle resiliens udvælg relevante strategier fra den personlige model fokusér på modstandsdygtighed, ikke udfald STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

48 4 trin Praktisér modstandsdygtighed design af adfærdseksperiment, hvor kvaliteten og brugbarheden af den personlige model testes opstil forudsigelser om hvor godt modstandsdygtigheden virker hvor lang tid holder det? hvordan føles det under? bagefter? debriefing af eksperimentet gennem resilienslinse forhindringer er foder for resiliensøvelser bringer klienten i en win-win situation fra planlagte til spontane situationer opdatering af den personlige model om nødvendigt STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

49 Personlig model af resiliens Afsøgning Personlig model af resiliens Styrker Strategier Billeder og metaforer Liste: *Blive ved med at lede *Se ting fra nye vinkler *Gøre noget godt for mig selv *Bruge tegninger som hukommelse Liste *Finde grunde til håb *Bruge mine kreative evner *Dele mine synspunkter til glæde for andre *Bruge svære situationer til at skifte perspektiv Oversigt: *Nuancedetektiv STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

50 Happiness Habits App der kan downloades gratis Udviklet indenfor positiv psykologi Kan programmeres til at give én hjemmeopgaver Tegn en stige med 5-7 trin. Tegn de hidtidige største successer i dit liv ind på stigen, med den største øverst. Hæng tegningen op et sted hvor du kan se den jævnligt. Tænk på noget, der ikke er gået som forventet i dag. Overvej hvad du kan lære af det og hvordan du kan bruge den erfaring konstruktivt i fremtiden APP-TERAPI

51 Positiv psykologi og klinisk psykologi Mere fokus på ressourcer Ny måde at bruge metoder på Bedre kliniske anbefalinger Bedre terapeutiske interventioner Brug af flere metoder Mere fokus på samspil mellem individ og omgivelser Afprøve positive interventioner indenfor et kliniske område KONSEKVENSER

52 Ris Kan man studere noget normativt / værdiladet som det gode på en objektiv, neutral, videnskabelig måde? Vage definitioner og forsimplet tilgang til komplekse mentale fænomener som flow, lykke og spiritualitet Manglende teoretisk og praktisk gennemslagskraft grundet fravær af integrerende teorier / modeller For lidt vægt på fællesskabets og de sociale institutioners rolle i udviklingen af ressourcer Dydskataloget er et selektivt udvalg af personlighedstræk og overser dyden i midten (balancerer ikke dyderne i de rette proportioner) KONKLUSION

53 Ris Et mentalt statussymbol i et moderne forbrugersamfund der ensidigt vægter fremskridt, succes, personlig udvikling og profit Et lukket trossamfund, der ikke vil beskæftige sig med problemer Indirekte bebrejdelse af de, der ikke klarer sig så godt Den positive holdnings tyranni: faktisk uudholdeligt at have en positiv holdning til alting altid Positivitetsfascisme: det må ikke hedde problemer, det skal hedde udfordringer Bliver grundet sit fokus let genstand for kommercielle interessefelter, ikke mindst indenfor selvhjælpsindustrien KONKLUSION

54 Ros Opdagelsen af ressourcers betydning er en positiv revolution i psykologien også den kliniske Kan teoretisk og praktisk integreres med klinisk psykologi, indenfor både vurdering og behandling Reviderer opfattelsen af menneskets natur og stimulerer forskning indenfor psykologien som helhed Fokus på livsglæde har positivt afsmittende effekt på helbred, arbejde og samfund færre sygehusbesøg, øget produktivitet, færre skilsmisser, osv. Efterhånden også mere vægt på ressourcefremmende institutioner fokus på danskere som verdens mest lykkelige (topscorere i selvrapporteret livsglæde, 2006) KONKLUSION

55 Christian Møller Pedersen Cand.psych., specialpsykolog i psykiatri Ledende psykolog Klinik for Selvmordsforebyggelse, Århus Universitetshospital Risskov TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje København Tirsdag den 26.02.10 Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje Et bud på definition af positiv psykologi Positiv psykologi søger at forstå og opbygge styrker og dyder som gør at individer

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Workshop Pædagogikpålejr Landslejrkurset 18.:20.9.2015 Pladstilalle sestyrkerne Indledendetekst: Allemenneskerbesidderstyrker.Noglegangeerdeletteatåøjepå fordepassermåskeligeind isituationen.nårvæbnerkasperforeksempeligentageropvaskenogkanblivevedmedatvaske

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen 12-01-2015. Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse.

Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen 12-01-2015. Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse. Program dag 2 Opsamling dag 1 Opsamling fra dag 1 Tankeforvrængninger (inkl. øvelse) Analysere og teoretisere omstrukturering af tanker Kaffepause Øvelse med tankejournal og 5 gode spørgsmål Frokost Øvelse

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag

Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Hvordan kommer jeg videre med mit liv og får livskvalitet ind i min hverdag Lørdag den 29. november 2014 Bente Juul Neuropædagog PD psyk. Certf. Coach 04-12-2014 1 VISO- specialist Det drejer sig om: -

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Rundt om begrebet livsduelighed

Rundt om begrebet livsduelighed Rundt om begrebet livsduelighed Dansk Center for ICDP www.annelinder.dk Dagens program Rundt om begrebet livsduelighed Vitalitet og livsduelighedsmodel Selvværd, selvtillid og selvforståelse Professionelt

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere