POSITIV PSYKOLOGI -ANVENDT VIL ASSESSMENT / VURDERING: IMPLIKATIONER FOR BEHANDLING CHRISTIAN MØLLER PEDERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSITIV PSYKOLOGI -ANVENDT VIL ASSESSMENT / VURDERING: IMPLIKATIONER FOR BEHANDLING CHRISTIAN MØLLER PEDERSEN"

Transkript

1 POSITIV PSYKOLOGI -ANVENDT VIL ASSESSMENT / VURDERING: IMPLIKATIONER FOR BEHANDLING CHRISTIAN MØLLER PEDERSEN

2 VELKOMMEN

3 Foredraget bygger på kapitel 10 i bogen Anders Myszak, Simon Nørby (red.): Positiv psykologi, 2. udg. En introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. Hans Reitzels Forlag, LITTERATUR

4 Foredraget bygger også på kapitel 23 i bogen: Nicole Rosenberg og Mikkel Arendt (red.): Kognitiv terapi. Nyeste Udvikling. Hans Reitzels Forlag, LITTERATUR

5 Definition af positiv psykologi Sårbarheds-stress modellen Problemstilling INTRODUKTION

6 Generel version Sårbarhedsfaktorer Udløsende faktorer Vedligeholdende faktorer SÅRBARHEDS-STRESS MODELLEN

7 De vigtigste pointer Ifølge modellen er både fysiske og psykiske lidelser under indflydelse af en række forskellige faktorer, der skematisk kan inddeles i 3 typer: sårbarhedsfaktorer, som prædisponerer for udviklingen af problemer udløsende faktorer / risikofaktorer, der på baggrund af sårbarhedsfaktorerne forårsager debut eller markant forværring af problemer vedligeholdende faktorer, som fastholder problemerne efter at de først har udviklet sig Faktorernes indbyrdes styrkeforhold kan variere i det enkelte tilfælde ved høj grad af sårbarhed kræves kun lav grad af stress for at udløse symptomer og omvendt Organisering af en fortalt livshistorie efter en overskuelig teoretisk model er en særdeles effektiv strategi til problemidentifikation og til deraf følgende behandlingsplanlægning SÅRBARHEDS-STRESS MODELLEN

8 Motivation Genstand Abstraktionsniveau Ensidig fokus på problemer Manglende empiribase Subjektivt niveau velvære Individuelt niveau personlige styrker Socialt niveau familier, institutioner, samfund Metateoretisk livets lyse sider Pragmatisk hvad virker? Formål Supplere og ikke erstatte viden om problemer Udvikle interventioner der virker Bidrage til et mere positivt menneskesyn DEFINITION AF POSITIV PSYKOLOGI

9 1. Interview 2. NEO PI-R 3. VIA-IS 3 udvalgte metoder Kan de traditionelle metoder suppleres og integreres med nye med fokus på ressourcer? Kan positiv psykologi anvendes indenfor det kliniske område? PROBLEMSTILLING

10 Metodens kendetegn Metodens muligheder for at vurdere ressourcer DET KLINISKE INTERVIEW

11 Resiliens modstandsdygtighed positiv tilpasning under forhold, der normalt indebærer risiko for udvikling af vanskeligheder afhænger af 2 faktorer, der begge forandrer den negative effekt af risikofaktorer sårbarhedsfaktorer forstærker effekten beskyttende faktorer mindsker effekten RESSOURCEVURDERING

12 Resiliens inddeles i 3 hovedkategorier personlige egenskaber hos individet aspekter ved familien karakteristika ved de fysiske og sociale omgivelser fra generel usårlighed til specifik beskyttelse indenfor bestemte områder fra fast træk (statisk faktor) til udviklingsmæssig proces (fleksibel faktor) kan pakkes mentalt i personlig resiliensmodel (tanker og handlinger), på tværs af forskellige diagnoser RESSOURCEVURDERING

13 Resiliens Klassisk definition vedligeholdelse af terapeutiske fremskridt håndtering af tilbagefald identifikation og modifikation af dysfunktionelle tanke- og handlemønstre Ny definition evnen til tilpasning i lyset af genvordigheder og / eller generhverve positivt funktionsniveau ved overvældende stressorer resiliens er en proces, ikke et træk fluktuerer livet igennem konstruktiv af personlig model af modstandsdygtighed (tanker og handlinger), på tværs af specifikke diagnoser RESSOURCEVURDERING

14 Resiliens Risiko / betydelige Sårbarhedsfaktorer Manglende resiliens Tilpasning under forventet niveau genvordigheder Beskyttende faktorer Resiliens Tilpasning over forventet niveau RESSOURCEVURDERING

15 Generel version med beskyttende faktorer Sårbarhedsfaktorer Udløsende faktorer Vedligeholdende faktorer SÅRBARHEDS-STRESS MODELLEN

16 Beskyttende faktorer i individet Undertyper Eksempler Fysiske faktorer Godt fysisk helbred, attraktivt udseende Psykiske faktorer God begavelse, roligt temperament, selvværd og selvtillid, tiltro til egen kompetence, optimistisk forklaringsstil, god indre arbejdsmodel for mellemmenneskelige forhold, effektive problemløsningssstrateiger RESSOURCEVURDERING

17 Beskyttende faktorer i familien Undertyper Opvækst-familie Eksempler Stærke familierelationer, involverede og opmærksomme forældre, passende grænsesætning, kombination af varme og disciplin, alderssvarende forventninger, tydelig kommunikation, fleksibel organisering af familieliv, tilfredse forældre Nuværende familie Lav stress, accept af klientens problem, konstruktiv indstilling til at løse problemet, anerkendelse af de professionelles roller RESSOURCEVURDERING

18 Beskyttende faktorer i omgivelserne Undertyper Opvækstforhold Eksempler Kontakt, stimulation og fysiske rammer i institutioner, positive kammeratskabsrelationer, uformelle mentorer, støttende socialt netværk, tilknytning til grupper / organisationer, religiøst tilhørsforhold Nuværende forhold Positivt uddannelses- og arbejdsforløb, sikker socioøkonomisk status, adgang til social støtte, god koordinering mellem involverede professionelle RESSOURCEVURDERING

19 Metodens kendetegn Metodens muligheder for at vurdere ressourcer VIA-IS

20 Gratis tilgængelige for alle ADRESSER PÅ STYRKEPRØVE

21 Traditionelle personlighedsteorier Det onde bryst Ødipuskompleks Den paranoideskizoide position Dødsdrift Dysfunktionelle leveregler Primitive forsvarsmekanismer Kognitive fejlslutninger METODENS KENDETEGN

22 Klassifikation af positive karaktertræk Kardinaldyder Beskrivelse Styrker (positive individuelle træk) Visdom Kognitive styrker Kreativitet, nysgerrighed, fordomsfrihed, videbegær, livsperspektiv Mod Emotionelle styrker Tapperhed, udholdenhed, integritet, vitalitet Menneske(kær)lighe d Interpersonelle styrker Kærlighed, venlighed, social intelligens Retfærdighed Civile styrker Medborgerskab, fairness, lederskab Mådehold(enhed) Styrker der beskytter mod exces Tilgivelse, beskedenhed, forudseenhed, selvregulering Transcendens Spirituelle styrker Æstetisk sans, taknemmelighed, håb, humor, spiritualitet METODENS KENDETEGN

23 Kardinaldyder det højeste niveau af positive karaktertræk træder frem på tværs af forskellige religioner, tider og kulturer (litterær analyse) er universelle og formentlig biologisk funderede (løsning af vigtige tilpasningsopgaver i forhold til artens overlevelse) METODENS KENDETEGN

24 Styrker manifestationen af kardinaldyder hos det enkelte individ positive træk, der afspejler sig i tanker, følelser og handlinger forekommer i grader og kan måles som individuelle forskelle forekommer i flertal vejen til at opnå kardinaldyder (min. 1) METODENS KENDETEGN

25 Styrker er anerkendt og værdsat på tværs af kulturer bidrager til former for tilfredsstillelse, der fremmer livskvalitet for individet selv og andre er moralsk værdsat for sin egen skyld og ikke et middel til et andet mål ophøjende og opløftende, medfører ikke at andre undertrykkes eller bliver misundelige har et åbenlyst negativt antonym / klar modsætning er personlighedstræklignende har demonstrerbar almen forekomst og stabilitet er videnskabeligt målbare som individuelle forskelle er distinkte / egenartede i forhold andre positive træk i klassifikationssystemet (overlapper ikke, kan ikke reduceres til hinanden) i overbevisende grad personificeret hos bredt anerkendte forbilleder; kan konstateres allerede fra en tidlig alder hos visse vidunderbørn; udviser selektivt fravær, idet de fuldstændig mangler hos visse individer er tilsigtet genstand for kultivering blandt samfundsmæssige institutioner og ritualer METODENS KENDETEGN

26 Styrke Spørgsmål (oversat) Nysgerrighed Jeg keder mig aldrig (forlæns) Jeg har kun få interesser (baglæns) Integritet Jeg holder altid mine løfter (forlæns) Nogle gange føler jeg mig som en bedrager (baglæns) Venlighed Jeg har aldrig for travlt til at hjælpe en ven (forlæns) Jeg gør sjældent tjenester for andre (baglæns) Håb Jeg ser altid på den lyse side (forlæns) Jeg har ingen idé om mig selv om 5 år (baglæns) METODENS KENDETEGN

27 Resultat af internet spørgeskema rapport med feedback vedrørende 5 største styrker (rangordnet efter den grad, man besidder dem i) ikke noget kvantitativt mål for styrker eller sammenligning med andre individer eksempel på feedback Din største styrke er vedholdenhed. Du arbejder hårdt for at færdiggøre det du er begyndt på. Uanset hvilket projekt det drejer sig om, får du det færdigt til tiden. Du bliver ikke afledt, når du arbejder, og du oplever tilfredsstillelse ved at færdiggøre opgaver. RESSOURCEVURDERING

28 Mikkels 5 største styrker Dømmekraft, kritisk tækning og åbenhed At gennemtænke og se tingene fra alle sider er vigtige dele af hvem du er. Du drager ikke forhastede konklusioner og dine beslutninger beror alene på solide beviser. Du er i stand til at ændre din holdning. Tilgivelse og barmhjertighed Du tilgiver dem, der har gjort dig uret. Du giver altid folk en chance til. Dit ledende princip er barmhjertighed ikke hævn. Beskedenhed og ydmyghed Du søger ikke rampelyset men foretrækker at lade dine handlinger tale for sig selv. Du anser ikke dig selv for at være noget særligt, og andre anerkender og påskønner din beskedenhed. RESSOURCEVURDERING

29 Mikkels 5 største styrker Humor og leg Du elsker at grine og drille. At give andre et smil på læben er vigtigt for dig. Du prøver at se den lyse side i enhver situation. Nysgerrighed og interesse for verden Du er nysgerrig overfor alt. Du stiller altid spørgsmål og finder alle emner og temaer fascinerende. Du elsker at opdage og udforske. RESSOURCEVURDERING

30 Positiv psykoterapi Styrkebaseret psykoterapi Teoretiske og praktiske konsekvenser Konklusion OPSAMLING OG DISKUSSION

31 build what s strong lykkeinterventioner maksimal tilstedeværelse signaturstyrker posttraumatisk vækst positive institutioner fix what s wrong angst depression misbrug sorg / krise selvbeskadigelse spiseproblemer POSITIV PSYKOTERAPI

32 Definition forsøg på at omsætte begreber og principper fra positiv psykologi til psykoterapi målet er at forbedre psykoterapi ved at udvikle flere beskyttende faktorer for at opnå et endnu mere positivt udfald af terapi håb, mening, selvhealing, positive følelser, personlige ressourcer POSITIV PSYKOTERAPI

33 Forskning stor mængde forskning, der viser at positive interventioner kan have en overbevisende effekt mht. at mindske negative emotioner desuden velbegrundet formodning om at psykiske problemer kan forebygges foreløbig dog kun få studier indenfor det kliniske og sundhedspsykologiske område POSITIV PSYKOTERAPI

34 Niveauer selvudvikling / øget livskvalitet hos personer uden psykiske problemer selvstændig behandling af lettere psykiske lidelser f.eks. mild depression supplement til traditionel behandling af sværere psykiske lidelser POSITIV PSYKOTERAPI

35 De 3 liv Det behagelige liv positive følelser vedrørende fortid, nutid og fremtid Det engagerede liv involvering og fordybelse flow, brug af signaturstyrker og selvrealisering Det meningsfulde liv søgen efter mening brug af styrker og evner for at tjene noget større end selvet POSITIV PSYKOTERAPI

36 Interventioner vedrørende det behagelige liv Fortid øvelser i accept, taknemmelighed og tilgivelse skrive tilgivelsesbrev og taknemmelighedsbrev Nutid øvelser i at nyde nuet dagligt være opmærksom på og registrere positive oplevelser planlægge, gennemføre og være særlig opmærksom på nydelsesfuld aktivitet Fremtid øvelser i håb og optimisme de 3 lukkede døre og de 3 åbne døre POSITIV PSYKOTERAPI

37 Interventioner vedrørende det engagerede liv Involvering og fordybelse fordybelse i engagerende aktiviteter identifikation, brug og generalisering af egne signaturstyrker aktiv, konstruktiv respons på andres signaturstyrker POSITIV PSYKOTERAPI

38 Interventioner vedrørende det meningsfulde liv Positive institutioner tegne stamtræ over familiens signaturstyrker gift of time - bruge egne signaturstyrker til at skabe noget større end én selv POSITIV PSYKOTERAPI

39 Interventioner med størst effekt kortlægning af egne signaturstyrker og brug af disse på nye måder i hverdagen nedskrivning af 3 gode begivenheder og deres formodede årsager hver aften i en uge nedskrivning og oplæsning af et takkebrev til en person dagligt reagere aktivt og positivt på gode nyheder fra andre skrive selvbiografi med vægt på eftermæle efter et rigt liv daglig opmærksomhed på nydelsesfuld aktivitet og nedskrivning af den efterfølgende POSITIV PSYKOTERAPI

40 Styrker er personlige aktiver, antagelser og strategier som anvendes med relativ lethed og som kan fremme den positive kvalitet, man ønske at opbygge f.eks. resiliens har mange forskellige kilder kan udvikle sig ad mange forskellige veje kan optræde i mange forskellige kombinationer STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

41 Styrker Definition af styrker Davis: 7 kompetenceområder, der er empirisk hænger sammen med resiliens og måske fungerer som fundament for resiliens disse udgør et bredt net, som kan anvendes til at fange styrker i STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

42 Styrker Godt fysisk helbred og roligt temperament Sikker tilknytning og basal tillid til andre Interpersonel kompetence herunder evnen til at række ud efter hjælp Kognitive kompetencer intelligens, evne til planlægning og selvtillid Emotionelle kompetencer evne til emotionsregulering, udsætte behovstilfredsstillelse, opretholde realistisk selvværd og anvende humor og kreativitet Evne og anledning til at bidrage til andre Tro på at livet har mening herunder en følelse af moralsk forbundethed med andre STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

43 Rationale Når traditionel psykoterapi og positiv psykologi krydser hinanden, kan metoder anvendes til ikke blot at reducere symptomer men også til at opbygge positive menneskelige kvaliteter og styrke modstandskraft STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

44 Kliniske konsekvenser af teori om styrker mennesker er allerede modstandsdygtige indenfor styrkeområder, selvom de ikke er opmærksomme på det f.eks. lidenskabelige interesser, værdier man forpligter sig på eller lystbetonede daglige rutiner derfor ofte ikke nødvendigt at lære klienten nye færdigheder terapeuten kan identificere de styrker klienten allerede besidder og bygge en personlig model af resiliens af de eksisterende styrker f.eks. gode problemløsningsevner og humoristisk sans meget forskellig fra afdækning af styrker vha. spørgeskema udgangspunktet er klientens eget liv inidividualiseret beskrivelse styrkerne formuleres i klientens eget sprog / metaforer klienten føler større ejerskab til egne styrker og husker dem lettere STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

45 4 trin Afdæk aktuelle styrker struktureret og dybdegående afsøgning i dagligdags situationer, hvor personen udviser vedvarende aktivitet, der ikke er relateret til problemområder regelmæssige aktiviteter, der jævnligt støder på forhindringer, men som fortsættes, afspejler resiliens (forhindringer er vinduet til resiliens) hobbys, særlige evner, omsorgsaktiviteter, daglige lystbetonede aktiviteter personen har med mindre sandsynlighed forvrængede forestillinger om sig selv indenfor dette område bringer skjulte styrker til klientens bevidsthed STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

46 4 trin Udarbejd en personlig model for modstandsdygtighed fra styrker i den specifikke situation til mere generelle resiliensstrategier, der kan anvendes i flere situationer strategierne formuleres med klientens egne ord og kan pakkes mentalt i en klientgenereret metafor, der rummer tanker, følelser og handlinger, som er let at huske STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

47 4 trin Overfør den personlige model for modstandsdygtighed til nye områder identificér aktuelle problemområder, der kan bidrage til at vedligeholde og videreudvikle resiliens udvælg relevante strategier fra den personlige model fokusér på modstandsdygtighed, ikke udfald STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

48 4 trin Praktisér modstandsdygtighed design af adfærdseksperiment, hvor kvaliteten og brugbarheden af den personlige model testes opstil forudsigelser om hvor godt modstandsdygtigheden virker hvor lang tid holder det? hvordan føles det under? bagefter? debriefing af eksperimentet gennem resilienslinse forhindringer er foder for resiliensøvelser bringer klienten i en win-win situation fra planlagte til spontane situationer opdatering af den personlige model om nødvendigt STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

49 Personlig model af resiliens Afsøgning Personlig model af resiliens Styrker Strategier Billeder og metaforer Liste: *Blive ved med at lede *Se ting fra nye vinkler *Gøre noget godt for mig selv *Bruge tegninger som hukommelse Liste *Finde grunde til håb *Bruge mine kreative evner *Dele mine synspunkter til glæde for andre *Bruge svære situationer til at skifte perspektiv Oversigt: *Nuancedetektiv STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

50 Happiness Habits App der kan downloades gratis Udviklet indenfor positiv psykologi Kan programmeres til at give én hjemmeopgaver Tegn en stige med 5-7 trin. Tegn de hidtidige største successer i dit liv ind på stigen, med den største øverst. Hæng tegningen op et sted hvor du kan se den jævnligt. Tænk på noget, der ikke er gået som forventet i dag. Overvej hvad du kan lære af det og hvordan du kan bruge den erfaring konstruktivt i fremtiden APP-TERAPI

51 Positiv psykologi og klinisk psykologi Mere fokus på ressourcer Ny måde at bruge metoder på Bedre kliniske anbefalinger Bedre terapeutiske interventioner Brug af flere metoder Mere fokus på samspil mellem individ og omgivelser Afprøve positive interventioner indenfor et kliniske område KONSEKVENSER

52 Ris Kan man studere noget normativt / værdiladet som det gode på en objektiv, neutral, videnskabelig måde? Vage definitioner og forsimplet tilgang til komplekse mentale fænomener som flow, lykke og spiritualitet Manglende teoretisk og praktisk gennemslagskraft grundet fravær af integrerende teorier / modeller For lidt vægt på fællesskabets og de sociale institutioners rolle i udviklingen af ressourcer Dydskataloget er et selektivt udvalg af personlighedstræk og overser dyden i midten (balancerer ikke dyderne i de rette proportioner) KONKLUSION

53 Ris Et mentalt statussymbol i et moderne forbrugersamfund der ensidigt vægter fremskridt, succes, personlig udvikling og profit Et lukket trossamfund, der ikke vil beskæftige sig med problemer Indirekte bebrejdelse af de, der ikke klarer sig så godt Den positive holdnings tyranni: faktisk uudholdeligt at have en positiv holdning til alting altid Positivitetsfascisme: det må ikke hedde problemer, det skal hedde udfordringer Bliver grundet sit fokus let genstand for kommercielle interessefelter, ikke mindst indenfor selvhjælpsindustrien KONKLUSION

54 Ros Opdagelsen af ressourcers betydning er en positiv revolution i psykologien også den kliniske Kan teoretisk og praktisk integreres med klinisk psykologi, indenfor både vurdering og behandling Reviderer opfattelsen af menneskets natur og stimulerer forskning indenfor psykologien som helhed Fokus på livsglæde har positivt afsmittende effekt på helbred, arbejde og samfund færre sygehusbesøg, øget produktivitet, færre skilsmisser, osv. Efterhånden også mere vægt på ressourcefremmende institutioner fokus på danskere som verdens mest lykkelige (topscorere i selvrapporteret livsglæde, 2006) KONKLUSION

55 Christian Møller Pedersen Cand.psych., specialpsykolog i psykiatri Ledende psykolog Klinik for Selvmordsforebyggelse, Århus Universitetshospital Risskov TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN VIDEBEGÆR DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN NYSGERRIGHED

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Evaluering. Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform

Evaluering. Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform Evaluering Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform Positiv psykologi baserer sig på den amerikanske psykolog Martin Seligmans ide om, at menneskets psykiske sundhed og trivsel er en afgørende faktor

Læs mere

DE 24 PERSONLIGE STYRKER

DE 24 PERSONLIGE STYRKER DE 24 PERSONLIGE STYRKER 1/8 1. Nysgerrighed Man er åben for omverdenen og mentalt og emotionelt fleksibel i forbindelse med emner eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Dine fem toptalenter

Dine fem toptalenter Dine fem toptalenter Dit kald ligger, hvor dine talenter møder verdens behov. Aristoteles (384 f.kr.-322 f.kr.), græsk filosof Når du skal finde din gnist og meningen med dit liv, skal du til en start

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Bilag 8. Styrkekort til yngre børn

Bilag 8. Styrkekort til yngre børn Bilag 8. Styrkekort til yngre børn Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du leder tit efter svar på nettet. Du synes, det er dejligt,

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

KRAP oplæg Socialpædagogerne Sydjylland. 12. januar 2015. Best practice beskrevet i "KRAP - Fortællinger fra praksis" (2012) En pædagogik

KRAP oplæg Socialpædagogerne Sydjylland. 12. januar 2015. Best practice beskrevet i KRAP - Fortællinger fra praksis (2012) En pædagogik En pædagogik En tilgang til at arbejde med andre mennesker Et sæt af konkrete metoder, som hviler på evidens 2 Et pædagogisk koncept En pædagogisk platform KRAP taler især til praktikere - og har et solidt

Læs mere

Forudsigelig Resiliens. Faezeh Zand

Forudsigelig Resiliens. Faezeh Zand Forudsigelig Resiliens Faezeh Zand Formål med projektet var at undersøge: 1. Hvorvidt en kortlægning af personens adfærdsforråd kan forudsige vedkommendes velbefindende og trivsel efter alvorligt belastende

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov OCD foreningen Århus Universitetshospital Skejby 23/2/2010 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov Kognitiv terapeutisk model for tvangssymptomer Udløsende

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder. Fredag d. 28.jan 2011

Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder. Fredag d. 28.jan 2011 Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder Fredag d. 28.jan 2011 Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde 1.Del Pædagogisk relationsarbejde Betydning

Læs mere

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Workshop Pædagogikpålejr Landslejrkurset 18.:20.9.2015 Pladstilalle sestyrkerne Indledendetekst: Allemenneskerbesidderstyrker.Noglegangeerdeletteatåøjepå fordepassermåskeligeind isituationen.nårvæbnerkasperforeksempeligentageropvaskenogkanblivevedmedatvaske

Læs mere

LEDERKONFERENCE. Robuste ledere af robuste dagtilbud. 4. februar 2016

LEDERKONFERENCE. Robuste ledere af robuste dagtilbud. 4. februar 2016 LEDERKONFERENCE Robuste ledere af robuste dagtilbud 4. februar 2016 BETTINA HØEG ERHVERVSPSYKOLOG Mental Robusthed - Psykologisk færdighed der hjælper individet til at håndtere stress, udfordringer og

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

SELVMORD OG LIVSGNIST. Christian Møller Pedersen

SELVMORD OG LIVSGNIST. Christian Møller Pedersen SELVMORD OG LIVSGNIST Christian Møller Pedersen INTRODUKTION Golden Gate Bridge, San Francisco, USA VISO 2015 CMP 2 SELVMORDSPROBLEMATIKKENS PSYKOLOGI Tanker Motivation Krop Adfærd Sårbarhedsfaktorer (bio-psykosociale)

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

LEDERNES TÆNKETANK OM STRESS. Velkommen til foredrag. Thomas Milsted

LEDERNES TÆNKETANK OM STRESS. Velkommen til foredrag. Thomas Milsted LEDERNES TÆNKETANK OM STRESS Velkommen til foredrag Thomas Milsted 2 4 5 Når angst, stress og andre psykiske lidelser sender så mange på førtidspension tror vi det handler om... 6 Hvad siger den nationale

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje København Tirsdag den 26.02.10 Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje Et bud på definition af positiv psykologi Positiv psykologi søger at forstå og opbygge styrker og dyder som gør at individer

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Positiv Psykologi 10 September 2010

Positiv Psykologi 10 September 2010 Positiv Psykologi 10 September 2010 Seniorkonsulent Vinnie Andersen Positiv psykologi (Historie) 2. Verdenskrig førte til forskning i psykiske lidelser Den humanistiske psykologi 1968: psykologien skal

Læs mere

*Flow-teorien, hører til inden for den positive psykologi. *Flow-teorien blev opfundet af ungareren Mihaly Csikszentmihalyi i 1990. *Anvendelse: *Stressbehandling, organisationsudvikling, pædagogiske omr.

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

PSYKIATRI MENNESKE RELATION. Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut.

PSYKIATRI MENNESKE RELATION. Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut. PSYKIATRI MENNESKE RELATION Oplæg ved: Jacob Vindbjerg Nissen Cand.psyk.aut. jn@psykiatrifonden.dk AFTENENS PROGRAM Hvad er psykisk sårbarhed? Hvad er mental sundhed? Hvordan er det at arbejde med psykisk

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Tidlig intervention Undervisningsplan for tidlige interventionsstrategier efter traume Dag Ø. Nordanger Venke A. Johansen

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED SUND BY NETVÆRKETS TEMADAG OM SUNDHED PÅ TVÆRS BESKÆFTIGELSES- OG SUNDHEDSOMRÅDET KOLDING FREDAG DEN 23. AUGUST V. ANNA PALDAM FOLKER, KONST. ANALYSECHEF, APF@PSYKIATRIFONDEN.DK

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

6. april 16. Resultatskabelse skab energi til handling

6. april 16. Resultatskabelse skab energi til handling Resultatskabelse skab energi til handling Medarbejdernes engagement Det nødvendige engagement medarbejderne skal have for at arbejde motiveret og bidrage til at nå virksomhedens mål - både enkeltvis og

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Hvordan kan Positiv Psykologi fremme; Fremtidens arbejdspladsers - nysgerrighed, mangfoldighed og kreativitet!?

Hvordan kan Positiv Psykologi fremme; Fremtidens arbejdspladsers - nysgerrighed, mangfoldighed og kreativitet!? Hvordan kan Positiv Psykologi fremme; Fremtidens arbejdspladsers - nysgerrighed, mangfoldighed og kreativitet!? Velkommen til: Workshop Positiv Psykologi Positiv-ratio, Flow & Styrker Ser vi med positive

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014 Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget Rudersdal Kommune september 2014 Recovery og Psykosocial rehabilitering Recovery er den proces eller rejse, som det

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Selvglad på den gode måde om selvværd og kvinder anno 2015

Selvglad på den gode måde om selvværd og kvinder anno 2015 Selvglad på den gode måde om selvværd og kvinder anno 2015 Autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Foredrag Kvindedag, Kirken ved søerne 5. September 2015 www.agape.dk Under fanen Terapi eller Tilbud

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 V/ Betina Inauen, Mindtools Første indlæg: Om modgang og det frie valg Fasten er den periode, hvor vi i kirken får fortalt om Jesu vandring i ørkenen,

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Velkommen til workshop

Velkommen til workshop Velkommen til workshop Socialt ansvar på rengøringsområdet Ikast Svømmecenter 07-10-2015 Program Klokken 11.15: Velkomst og program Tjek ind Indledende oplæg og rammesætning Gruppeinddeling og introduktion

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018

KOM VIDERE I LIVET UNDERVISNING TIL VOKSNE MED PSYKISKE, EMOTIONELLE OG/ELLER SOCIALE VANSKELIGHEDER FORÅRET 2018 HVAD ER VSU? VSU (Voksen Special Undervisning) er kompenserende specialundervisning for voksne, som har funktionsnedsættelser som følge af et fysisk eller psykisk handicap. VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych 1000 tanker og mange ord Se dette oplæg som et afsæt for en videre dialog om ledernes rolle

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere