POSITIV PSYKOLOGI -ANVENDT VIL ASSESSMENT / VURDERING: IMPLIKATIONER FOR BEHANDLING CHRISTIAN MØLLER PEDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSITIV PSYKOLOGI -ANVENDT VIL ASSESSMENT / VURDERING: IMPLIKATIONER FOR BEHANDLING CHRISTIAN MØLLER PEDERSEN"

Transkript

1 POSITIV PSYKOLOGI -ANVENDT VIL ASSESSMENT / VURDERING: IMPLIKATIONER FOR BEHANDLING CHRISTIAN MØLLER PEDERSEN

2 VELKOMMEN

3 Foredraget bygger på kapitel 10 i bogen Anders Myszak, Simon Nørby (red.): Positiv psykologi, 2. udg. En introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. Hans Reitzels Forlag, LITTERATUR

4 Foredraget bygger også på kapitel 23 i bogen: Nicole Rosenberg og Mikkel Arendt (red.): Kognitiv terapi. Nyeste Udvikling. Hans Reitzels Forlag, LITTERATUR

5 Definition af positiv psykologi Sårbarheds-stress modellen Problemstilling INTRODUKTION

6 Generel version Sårbarhedsfaktorer Udløsende faktorer Vedligeholdende faktorer SÅRBARHEDS-STRESS MODELLEN

7 De vigtigste pointer Ifølge modellen er både fysiske og psykiske lidelser under indflydelse af en række forskellige faktorer, der skematisk kan inddeles i 3 typer: sårbarhedsfaktorer, som prædisponerer for udviklingen af problemer udløsende faktorer / risikofaktorer, der på baggrund af sårbarhedsfaktorerne forårsager debut eller markant forværring af problemer vedligeholdende faktorer, som fastholder problemerne efter at de først har udviklet sig Faktorernes indbyrdes styrkeforhold kan variere i det enkelte tilfælde ved høj grad af sårbarhed kræves kun lav grad af stress for at udløse symptomer og omvendt Organisering af en fortalt livshistorie efter en overskuelig teoretisk model er en særdeles effektiv strategi til problemidentifikation og til deraf følgende behandlingsplanlægning SÅRBARHEDS-STRESS MODELLEN

8 Motivation Genstand Abstraktionsniveau Ensidig fokus på problemer Manglende empiribase Subjektivt niveau velvære Individuelt niveau personlige styrker Socialt niveau familier, institutioner, samfund Metateoretisk livets lyse sider Pragmatisk hvad virker? Formål Supplere og ikke erstatte viden om problemer Udvikle interventioner der virker Bidrage til et mere positivt menneskesyn DEFINITION AF POSITIV PSYKOLOGI

9 1. Interview 2. NEO PI-R 3. VIA-IS 3 udvalgte metoder Kan de traditionelle metoder suppleres og integreres med nye med fokus på ressourcer? Kan positiv psykologi anvendes indenfor det kliniske område? PROBLEMSTILLING

10 Metodens kendetegn Metodens muligheder for at vurdere ressourcer DET KLINISKE INTERVIEW

11 Resiliens modstandsdygtighed positiv tilpasning under forhold, der normalt indebærer risiko for udvikling af vanskeligheder afhænger af 2 faktorer, der begge forandrer den negative effekt af risikofaktorer sårbarhedsfaktorer forstærker effekten beskyttende faktorer mindsker effekten RESSOURCEVURDERING

12 Resiliens inddeles i 3 hovedkategorier personlige egenskaber hos individet aspekter ved familien karakteristika ved de fysiske og sociale omgivelser fra generel usårlighed til specifik beskyttelse indenfor bestemte områder fra fast træk (statisk faktor) til udviklingsmæssig proces (fleksibel faktor) kan pakkes mentalt i personlig resiliensmodel (tanker og handlinger), på tværs af forskellige diagnoser RESSOURCEVURDERING

13 Resiliens Klassisk definition vedligeholdelse af terapeutiske fremskridt håndtering af tilbagefald identifikation og modifikation af dysfunktionelle tanke- og handlemønstre Ny definition evnen til tilpasning i lyset af genvordigheder og / eller generhverve positivt funktionsniveau ved overvældende stressorer resiliens er en proces, ikke et træk fluktuerer livet igennem konstruktiv af personlig model af modstandsdygtighed (tanker og handlinger), på tværs af specifikke diagnoser RESSOURCEVURDERING

14 Resiliens Risiko / betydelige Sårbarhedsfaktorer Manglende resiliens Tilpasning under forventet niveau genvordigheder Beskyttende faktorer Resiliens Tilpasning over forventet niveau RESSOURCEVURDERING

15 Generel version med beskyttende faktorer Sårbarhedsfaktorer Udløsende faktorer Vedligeholdende faktorer SÅRBARHEDS-STRESS MODELLEN

16 Beskyttende faktorer i individet Undertyper Eksempler Fysiske faktorer Godt fysisk helbred, attraktivt udseende Psykiske faktorer God begavelse, roligt temperament, selvværd og selvtillid, tiltro til egen kompetence, optimistisk forklaringsstil, god indre arbejdsmodel for mellemmenneskelige forhold, effektive problemløsningssstrateiger RESSOURCEVURDERING

17 Beskyttende faktorer i familien Undertyper Opvækst-familie Eksempler Stærke familierelationer, involverede og opmærksomme forældre, passende grænsesætning, kombination af varme og disciplin, alderssvarende forventninger, tydelig kommunikation, fleksibel organisering af familieliv, tilfredse forældre Nuværende familie Lav stress, accept af klientens problem, konstruktiv indstilling til at løse problemet, anerkendelse af de professionelles roller RESSOURCEVURDERING

18 Beskyttende faktorer i omgivelserne Undertyper Opvækstforhold Eksempler Kontakt, stimulation og fysiske rammer i institutioner, positive kammeratskabsrelationer, uformelle mentorer, støttende socialt netværk, tilknytning til grupper / organisationer, religiøst tilhørsforhold Nuværende forhold Positivt uddannelses- og arbejdsforløb, sikker socioøkonomisk status, adgang til social støtte, god koordinering mellem involverede professionelle RESSOURCEVURDERING

19 Metodens kendetegn Metodens muligheder for at vurdere ressourcer VIA-IS

20 Gratis tilgængelige for alle ADRESSER PÅ STYRKEPRØVE

21 Traditionelle personlighedsteorier Det onde bryst Ødipuskompleks Den paranoideskizoide position Dødsdrift Dysfunktionelle leveregler Primitive forsvarsmekanismer Kognitive fejlslutninger METODENS KENDETEGN

22 Klassifikation af positive karaktertræk Kardinaldyder Beskrivelse Styrker (positive individuelle træk) Visdom Kognitive styrker Kreativitet, nysgerrighed, fordomsfrihed, videbegær, livsperspektiv Mod Emotionelle styrker Tapperhed, udholdenhed, integritet, vitalitet Menneske(kær)lighe d Interpersonelle styrker Kærlighed, venlighed, social intelligens Retfærdighed Civile styrker Medborgerskab, fairness, lederskab Mådehold(enhed) Styrker der beskytter mod exces Tilgivelse, beskedenhed, forudseenhed, selvregulering Transcendens Spirituelle styrker Æstetisk sans, taknemmelighed, håb, humor, spiritualitet METODENS KENDETEGN

23 Kardinaldyder det højeste niveau af positive karaktertræk træder frem på tværs af forskellige religioner, tider og kulturer (litterær analyse) er universelle og formentlig biologisk funderede (løsning af vigtige tilpasningsopgaver i forhold til artens overlevelse) METODENS KENDETEGN

24 Styrker manifestationen af kardinaldyder hos det enkelte individ positive træk, der afspejler sig i tanker, følelser og handlinger forekommer i grader og kan måles som individuelle forskelle forekommer i flertal vejen til at opnå kardinaldyder (min. 1) METODENS KENDETEGN

25 Styrker er anerkendt og værdsat på tværs af kulturer bidrager til former for tilfredsstillelse, der fremmer livskvalitet for individet selv og andre er moralsk værdsat for sin egen skyld og ikke et middel til et andet mål ophøjende og opløftende, medfører ikke at andre undertrykkes eller bliver misundelige har et åbenlyst negativt antonym / klar modsætning er personlighedstræklignende har demonstrerbar almen forekomst og stabilitet er videnskabeligt målbare som individuelle forskelle er distinkte / egenartede i forhold andre positive træk i klassifikationssystemet (overlapper ikke, kan ikke reduceres til hinanden) i overbevisende grad personificeret hos bredt anerkendte forbilleder; kan konstateres allerede fra en tidlig alder hos visse vidunderbørn; udviser selektivt fravær, idet de fuldstændig mangler hos visse individer er tilsigtet genstand for kultivering blandt samfundsmæssige institutioner og ritualer METODENS KENDETEGN

26 Styrke Spørgsmål (oversat) Nysgerrighed Jeg keder mig aldrig (forlæns) Jeg har kun få interesser (baglæns) Integritet Jeg holder altid mine løfter (forlæns) Nogle gange føler jeg mig som en bedrager (baglæns) Venlighed Jeg har aldrig for travlt til at hjælpe en ven (forlæns) Jeg gør sjældent tjenester for andre (baglæns) Håb Jeg ser altid på den lyse side (forlæns) Jeg har ingen idé om mig selv om 5 år (baglæns) METODENS KENDETEGN

27 Resultat af internet spørgeskema rapport med feedback vedrørende 5 største styrker (rangordnet efter den grad, man besidder dem i) ikke noget kvantitativt mål for styrker eller sammenligning med andre individer eksempel på feedback Din største styrke er vedholdenhed. Du arbejder hårdt for at færdiggøre det du er begyndt på. Uanset hvilket projekt det drejer sig om, får du det færdigt til tiden. Du bliver ikke afledt, når du arbejder, og du oplever tilfredsstillelse ved at færdiggøre opgaver. RESSOURCEVURDERING

28 Mikkels 5 største styrker Dømmekraft, kritisk tækning og åbenhed At gennemtænke og se tingene fra alle sider er vigtige dele af hvem du er. Du drager ikke forhastede konklusioner og dine beslutninger beror alene på solide beviser. Du er i stand til at ændre din holdning. Tilgivelse og barmhjertighed Du tilgiver dem, der har gjort dig uret. Du giver altid folk en chance til. Dit ledende princip er barmhjertighed ikke hævn. Beskedenhed og ydmyghed Du søger ikke rampelyset men foretrækker at lade dine handlinger tale for sig selv. Du anser ikke dig selv for at være noget særligt, og andre anerkender og påskønner din beskedenhed. RESSOURCEVURDERING

29 Mikkels 5 største styrker Humor og leg Du elsker at grine og drille. At give andre et smil på læben er vigtigt for dig. Du prøver at se den lyse side i enhver situation. Nysgerrighed og interesse for verden Du er nysgerrig overfor alt. Du stiller altid spørgsmål og finder alle emner og temaer fascinerende. Du elsker at opdage og udforske. RESSOURCEVURDERING

30 Positiv psykoterapi Styrkebaseret psykoterapi Teoretiske og praktiske konsekvenser Konklusion OPSAMLING OG DISKUSSION

31 build what s strong lykkeinterventioner maksimal tilstedeværelse signaturstyrker posttraumatisk vækst positive institutioner fix what s wrong angst depression misbrug sorg / krise selvbeskadigelse spiseproblemer POSITIV PSYKOTERAPI

32 Definition forsøg på at omsætte begreber og principper fra positiv psykologi til psykoterapi målet er at forbedre psykoterapi ved at udvikle flere beskyttende faktorer for at opnå et endnu mere positivt udfald af terapi håb, mening, selvhealing, positive følelser, personlige ressourcer POSITIV PSYKOTERAPI

33 Forskning stor mængde forskning, der viser at positive interventioner kan have en overbevisende effekt mht. at mindske negative emotioner desuden velbegrundet formodning om at psykiske problemer kan forebygges foreløbig dog kun få studier indenfor det kliniske og sundhedspsykologiske område POSITIV PSYKOTERAPI

34 Niveauer selvudvikling / øget livskvalitet hos personer uden psykiske problemer selvstændig behandling af lettere psykiske lidelser f.eks. mild depression supplement til traditionel behandling af sværere psykiske lidelser POSITIV PSYKOTERAPI

35 De 3 liv Det behagelige liv positive følelser vedrørende fortid, nutid og fremtid Det engagerede liv involvering og fordybelse flow, brug af signaturstyrker og selvrealisering Det meningsfulde liv søgen efter mening brug af styrker og evner for at tjene noget større end selvet POSITIV PSYKOTERAPI

36 Interventioner vedrørende det behagelige liv Fortid øvelser i accept, taknemmelighed og tilgivelse skrive tilgivelsesbrev og taknemmelighedsbrev Nutid øvelser i at nyde nuet dagligt være opmærksom på og registrere positive oplevelser planlægge, gennemføre og være særlig opmærksom på nydelsesfuld aktivitet Fremtid øvelser i håb og optimisme de 3 lukkede døre og de 3 åbne døre POSITIV PSYKOTERAPI

37 Interventioner vedrørende det engagerede liv Involvering og fordybelse fordybelse i engagerende aktiviteter identifikation, brug og generalisering af egne signaturstyrker aktiv, konstruktiv respons på andres signaturstyrker POSITIV PSYKOTERAPI

38 Interventioner vedrørende det meningsfulde liv Positive institutioner tegne stamtræ over familiens signaturstyrker gift of time - bruge egne signaturstyrker til at skabe noget større end én selv POSITIV PSYKOTERAPI

39 Interventioner med størst effekt kortlægning af egne signaturstyrker og brug af disse på nye måder i hverdagen nedskrivning af 3 gode begivenheder og deres formodede årsager hver aften i en uge nedskrivning og oplæsning af et takkebrev til en person dagligt reagere aktivt og positivt på gode nyheder fra andre skrive selvbiografi med vægt på eftermæle efter et rigt liv daglig opmærksomhed på nydelsesfuld aktivitet og nedskrivning af den efterfølgende POSITIV PSYKOTERAPI

40 Styrker er personlige aktiver, antagelser og strategier som anvendes med relativ lethed og som kan fremme den positive kvalitet, man ønske at opbygge f.eks. resiliens har mange forskellige kilder kan udvikle sig ad mange forskellige veje kan optræde i mange forskellige kombinationer STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

41 Styrker Definition af styrker Davis: 7 kompetenceområder, der er empirisk hænger sammen med resiliens og måske fungerer som fundament for resiliens disse udgør et bredt net, som kan anvendes til at fange styrker i STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

42 Styrker Godt fysisk helbred og roligt temperament Sikker tilknytning og basal tillid til andre Interpersonel kompetence herunder evnen til at række ud efter hjælp Kognitive kompetencer intelligens, evne til planlægning og selvtillid Emotionelle kompetencer evne til emotionsregulering, udsætte behovstilfredsstillelse, opretholde realistisk selvværd og anvende humor og kreativitet Evne og anledning til at bidrage til andre Tro på at livet har mening herunder en følelse af moralsk forbundethed med andre STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

43 Rationale Når traditionel psykoterapi og positiv psykologi krydser hinanden, kan metoder anvendes til ikke blot at reducere symptomer men også til at opbygge positive menneskelige kvaliteter og styrke modstandskraft STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

44 Kliniske konsekvenser af teori om styrker mennesker er allerede modstandsdygtige indenfor styrkeområder, selvom de ikke er opmærksomme på det f.eks. lidenskabelige interesser, værdier man forpligter sig på eller lystbetonede daglige rutiner derfor ofte ikke nødvendigt at lære klienten nye færdigheder terapeuten kan identificere de styrker klienten allerede besidder og bygge en personlig model af resiliens af de eksisterende styrker f.eks. gode problemløsningsevner og humoristisk sans meget forskellig fra afdækning af styrker vha. spørgeskema udgangspunktet er klientens eget liv inidividualiseret beskrivelse styrkerne formuleres i klientens eget sprog / metaforer klienten føler større ejerskab til egne styrker og husker dem lettere STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

45 4 trin Afdæk aktuelle styrker struktureret og dybdegående afsøgning i dagligdags situationer, hvor personen udviser vedvarende aktivitet, der ikke er relateret til problemområder regelmæssige aktiviteter, der jævnligt støder på forhindringer, men som fortsættes, afspejler resiliens (forhindringer er vinduet til resiliens) hobbys, særlige evner, omsorgsaktiviteter, daglige lystbetonede aktiviteter personen har med mindre sandsynlighed forvrængede forestillinger om sig selv indenfor dette område bringer skjulte styrker til klientens bevidsthed STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

46 4 trin Udarbejd en personlig model for modstandsdygtighed fra styrker i den specifikke situation til mere generelle resiliensstrategier, der kan anvendes i flere situationer strategierne formuleres med klientens egne ord og kan pakkes mentalt i en klientgenereret metafor, der rummer tanker, følelser og handlinger, som er let at huske STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

47 4 trin Overfør den personlige model for modstandsdygtighed til nye områder identificér aktuelle problemområder, der kan bidrage til at vedligeholde og videreudvikle resiliens udvælg relevante strategier fra den personlige model fokusér på modstandsdygtighed, ikke udfald STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

48 4 trin Praktisér modstandsdygtighed design af adfærdseksperiment, hvor kvaliteten og brugbarheden af den personlige model testes opstil forudsigelser om hvor godt modstandsdygtigheden virker hvor lang tid holder det? hvordan føles det under? bagefter? debriefing af eksperimentet gennem resilienslinse forhindringer er foder for resiliensøvelser bringer klienten i en win-win situation fra planlagte til spontane situationer opdatering af den personlige model om nødvendigt STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

49 Personlig model af resiliens Afsøgning Personlig model af resiliens Styrker Strategier Billeder og metaforer Liste: *Blive ved med at lede *Se ting fra nye vinkler *Gøre noget godt for mig selv *Bruge tegninger som hukommelse Liste *Finde grunde til håb *Bruge mine kreative evner *Dele mine synspunkter til glæde for andre *Bruge svære situationer til at skifte perspektiv Oversigt: *Nuancedetektiv STYRKEBASERET PSYKOTERAPI

50 Happiness Habits App der kan downloades gratis Udviklet indenfor positiv psykologi Kan programmeres til at give én hjemmeopgaver Tegn en stige med 5-7 trin. Tegn de hidtidige største successer i dit liv ind på stigen, med den største øverst. Hæng tegningen op et sted hvor du kan se den jævnligt. Tænk på noget, der ikke er gået som forventet i dag. Overvej hvad du kan lære af det og hvordan du kan bruge den erfaring konstruktivt i fremtiden APP-TERAPI

51 Positiv psykologi og klinisk psykologi Mere fokus på ressourcer Ny måde at bruge metoder på Bedre kliniske anbefalinger Bedre terapeutiske interventioner Brug af flere metoder Mere fokus på samspil mellem individ og omgivelser Afprøve positive interventioner indenfor et kliniske område KONSEKVENSER

52 Ris Kan man studere noget normativt / værdiladet som det gode på en objektiv, neutral, videnskabelig måde? Vage definitioner og forsimplet tilgang til komplekse mentale fænomener som flow, lykke og spiritualitet Manglende teoretisk og praktisk gennemslagskraft grundet fravær af integrerende teorier / modeller For lidt vægt på fællesskabets og de sociale institutioners rolle i udviklingen af ressourcer Dydskataloget er et selektivt udvalg af personlighedstræk og overser dyden i midten (balancerer ikke dyderne i de rette proportioner) KONKLUSION

53 Ris Et mentalt statussymbol i et moderne forbrugersamfund der ensidigt vægter fremskridt, succes, personlig udvikling og profit Et lukket trossamfund, der ikke vil beskæftige sig med problemer Indirekte bebrejdelse af de, der ikke klarer sig så godt Den positive holdnings tyranni: faktisk uudholdeligt at have en positiv holdning til alting altid Positivitetsfascisme: det må ikke hedde problemer, det skal hedde udfordringer Bliver grundet sit fokus let genstand for kommercielle interessefelter, ikke mindst indenfor selvhjælpsindustrien KONKLUSION

54 Ros Opdagelsen af ressourcers betydning er en positiv revolution i psykologien også den kliniske Kan teoretisk og praktisk integreres med klinisk psykologi, indenfor både vurdering og behandling Reviderer opfattelsen af menneskets natur og stimulerer forskning indenfor psykologien som helhed Fokus på livsglæde har positivt afsmittende effekt på helbred, arbejde og samfund færre sygehusbesøg, øget produktivitet, færre skilsmisser, osv. Efterhånden også mere vægt på ressourcefremmende institutioner fokus på danskere som verdens mest lykkelige (topscorere i selvrapporteret livsglæde, 2006) KONKLUSION

55 Christian Møller Pedersen Cand.psych., specialpsykolog i psykiatri Ledende psykolog Klinik for Selvmordsforebyggelse, Århus Universitetshospital Risskov TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

3 Case Analyse 12 3.1 Udtalelser om medarbejdere... 12 3.2 Udtalelser om Ledelsen... 13

3 Case Analyse 12 3.1 Udtalelser om medarbejdere... 12 3.2 Udtalelser om Ledelsen... 13 1 INDHOLD Den svære kommunikation Indhold 1 Problemfelt 3 1.1 Forord................................................ 3 1.2 Projektbeskrivelse......................................... 3 1.3 Formål................................................

Læs mere

100 idéer til recovery-orienteret arbejde

100 idéer til recovery-orienteret arbejde 100 idéer til recovery-orienteret arbejde Et inspirationehæfte til medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien Rethinks recovery-serie, publikation 1 Videnscenter for Socialpsykiatri af Mike Slade

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

EN GUIDE TIL INTEGRAL PSYKOTERAPI

EN GUIDE TIL INTEGRAL PSYKOTERAPI EN GUIDE TIL INTEGRAL PSYKOTERAPI 1 Integral terapi og principperne for integral psykoterapi Integral terapi er først og fremmest udviklet af Ken Wilber, som er en af verdens mest læste og oversatte nulevende

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIV PSYKOLOGI Står arbejdet med problemer og sygdom for højt på dagsordenen, og glemmer psykologien at være fag og profession for mentalt velvære og menneskelige

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

HVAD PSYKOLOGER SIGER, DE KAN

HVAD PSYKOLOGER SIGER, DE KAN HVAD PSYKOLOGER SIGER, DE KAN Et forsøg på at formulere generelle psykologkompetencer Kort fortalt handler generelle psykologkompetencer om at kunne sætte rammer for forholdene til klienter, skabe gode

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning for luftfart Psykisk arbejds miljø og trivsel i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning for luftfart Vejledningens indhold

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere