Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B Helle Deleuran Hansen Hold 1psb15e 0814 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb 7 Introduktion til psykologi Det sociale menneske - ondskab Barndommens betydning omsorg, svigt og mønsterbrud Psykologiens undersøgelsesmetoder Inteligens og læring Identitet og personlighed stress og arbejdsliv Kriser og psykiske lidelser 1

2 Forløb 1 Introduktion til psykologi Kapitel 1. Den mangfoldige psykologi I: Larsen, Ole Schultz (2008): Psykologiens veje. Systime (side 7-24) Omfang 3 Lektioner Særlige Fokus: Introduktion til psykologi på B-niveau. Psykologi som videnskab vs. hverdagspsykologi, psykologiens metoder og teoripluralisme, psykologiens landskab (placering mellem natur-, human- og samfundsvidenskaberne). Læreplanens mål: inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden perspektivere psykologis bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne. Klasseundervisning/Klassediskussioner/Gruppearbejde 2

3 Forløb 2 Det sociale menneske - ondskab Kernestof: Social psykologi. Supplerende stof: Pædagogisk psykologi Kapitel 21 Socialpsykologi I: Larsen, Ole Schultz (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) I kapitel 26 Ondskab I: Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje, Website. Afsnit: Aggressionens natur p 1549, Opvækstens betydning p 1550 og Fravær af empati p 1551 Krøjer, Jo (2005): Relationel subjektivering socialkonstruktionistisk teori om relationer. I: Relationer i psykologien. Billesø og Baltzer (I: Kap. 6, Side ) Uddrag af artiklen: Lade, Marie (2014): Danmarks første skoleskyderi: Tragedien ingen troede kunne ske. I: Ekstra Bladet Lensler, Jens (2204): Onde situationer: Fra Eksperiment til virkelighed. I: Politiken den Spillefilm: Die Welle - ondskab er noget man lærer (2008) eller Fluernes Herre (1990) Weirsøe, Mathilde og Mehlsen, Camila: Nye øjne på mobning I: Asterisk maj juni 2009, nr. 46. Danmarks pædagogiske universitetsskole (side 12-17) Forelæsning:v/ Dorte Marie Søndergaard: Når mobning griber en skoleklasse https://www.youtube.com/watch?v=uiysfqnbxhg&list=plhsj0gicgyktbw9bug7fn- V1dTpqtIens&index=2 Pointerne fra ovenstående forelæsning kan ses følgende tekst: Søndergaard, Dorte Marie (2011): Mobning fra afretning af enkeltindivider til reparationer af sociale fællesskaber. I: Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledere nr. 10. August 2011 (Side 2-5) Youtube klip: Solomon Asch - Konformitet https://www.youtube.com/watch?v=tyih4mkcfja og Tv-udsendelsen: Lydighedens dilemma af Poul Martinsen (1978). CFU Omfang 32 Lektioner 3

4 Særlige Fokus Gruppepsykologiske processer og social indflydelse, interpersonel kommunikation, social kognition - herunder stereotyper, fordomme og diskriminering og kulturpsykologi. Samt mobning og ondskab. Læreplanens mål demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Klasseundervisning/virtuelle /anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/gruppearbejde 4

5 Forløb 3 Barndommens betydning omsorg, svigt og mønsterbrud Kernestof: Udviklingspsykologi I Kapitel 6 - Udviklingspsykologi I: Larsen, Ole Schultz (2008): Psykologiens veje. Systime (Side 73-75, ) Kapitel 7 - Småbarnet I: Larsen, Ole Schultz (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) Kapitel 8 - Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt I: Larsen, Ole Schultz (2008): Psykologiens veje. Systime (side ) (Kapitel 10 - Opdragelse, familie og daginstitution I: Ole Schultz Larsen (2008): Psykologiens veje. Systime (Side )) I: Juul, Jesper (1998): Her er jeg! Hvem er du! Om nærvær, respekt og grænser mellem voksne og børn. Apostrof (Side 22 26) I: Hansen, Magrethe Bruun (1998): De kompetente forældre. Gyldendal (Side i afsnit Børns behov for omsorg) I: Andersen, Lisbeth Zornig (2011): Zornig vrede er mit mellemnavn. Gyldendal (Side ) Larsen, Ole Schultz: Rudolph Schaffer: Barndommens betydning. Psykologiens veje Website (p 530) Larsen, Ole Schultz (2009): Risiko og resilien. Psykologiens veje Website (p1253) Maria Rørbæk: Nu mestrer moni sit liv. I: Socialpædagogen 17 (TV 2 DOK: Er du mors lille dreng.) TV2 DOK: Er du mors lille dreng 10 år efter. Youtube-klip: Ansigtsduetter og Ainsworths fremmedsituationstest Omfang 21 Lektioner 5

6 Særlige Fokus Barndommens betydning, opdragelse, arv og miljø, den sociale arv, omsorg og omsorgssvigt, sårbarhed og resiliens, tilknytning. Læreplanens mål demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Klasseundervisning/gruppearbejde/virtuelle /anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde 6

7 Titel 4 Psykologiens undersøgelsesmetoder (Projekt) Kernestof: Metoder I Kapitel 1 - Introduktion til psykologi I: Larsen, Ole Schultz (2008): Psykologiens veje. Systime (Side 18-24) I Kapitel 28 Psykologiske feltundersøgelser I: Larsen, Ole Schultz Psykologiens veje Website. Systime. (Afsnit: Introduktion - Lav en undersøgelse/psykologiske feltundersøgelser p 1192, Observation p1183, Eksperiment, p 1199, Interview p 1202, Spørgeskemaundersøgelse p 1187, Etiske retningslinjer p 1558 ca. 30 sider) Omfang 14 Lektioner (9 + 5) Særlige Fokus Psykologiske undersøgelsesmetoder, observationer, eksperimenter, interview og spørgeskemaundersøgelser, samt etiske retningslinjer for forskning. Læreplanens mål inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/ skriftligt arbejde (Undersøgelsesrapport)/fremlæggelse 7

8 Forløb 5 Intelligens og læring Kernestof: Kognition og læring. Supplerende stof: Neuropsykologi Kapitel 9 - Behaviorisme I: Ole Schultz Larsen (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) Kapitel 11 - Kognitiv psykologi I: Ole Schultz Larsen (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) (Afsnittet om Den kognitive terapi er supplerende læsning) Kapitel 13 - Viden, læring og undervisning I: Ole Schultz Larsen (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) Kapitel 14 Neuropsykologi I: Ole Schultz Larsen (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) Kapitel 15 - Intelligens I: Ole Schultz Larsen (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) Christian Gerlach (2004): Hjernen er ikke født til skolebænken. I: Information den (Ritzau) Forsker: Derfor er asiater gode i Pisa-test. Jakobsen, Sine Bach (2013): Danske elever mangler motivation. I: Berlingske, mandag den 13. maj 2013 Foredrag med Peter Lund Madsen: Om hjerne og kreativitet https://www.youtube.com/watch?v=3p1lepjihhg DR Dokumentar: Hjernevask - kan du stole på din hukommelse DR-udsendelse: Ha det godt på - Præstationsangst. CFU Forsøg: Stroop effekten, genkaldelse af konkrete og abstrakte ord/billeder, optiske illustrationer. Omfang Særlige 18 Lektioner Fokus 8

9 Fra indlæring til Læring i et livslangt perspektiv. Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse. Perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen. Kognitiv (adfærds-)terapi. Læreplanens mål demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Klasseundervisning/gruppearbejde/virtuelle /anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 9

10 Forløb 6 Identitet og personlighed Kernestof: Personlighed og identitet. Supplerende stof: Sundhedspsykologi, Pædagogisk psykologi Kapitel 3 - Personlighedspsykologi I: Ole Schultz Larsen (2008): Psykologiens veje. Systime (Side 37-46) I: Kapitel 16 - Eksistentiel og humanistisk psykologi I: Ole Schultz Larsen (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) I: Ulle Søgaard (2013): Psykologi aktuelle teorier og nyere forskning. Gyldendal ( ) Lizl Rand (2014): Fortryd ikke dig selv. I: Psykologi 08/2014 Thomas Nielsen: Er vores personlige egenskaber medfødte? I: Forskningsnyt fra Psykologi 2004, 13 (6) Larsen, Ole Schultz (2008): Hans Eysencks personlighedsteori. Fra Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje Website. Systime Magnus Paulsen Hansen og Mathias Herup Nielsen (2008): Paradoks: Når lykken stresser. I: Weekendavisen d Jette Meier Carlsen (2006): Symbolpusherer og cv-jægere på jagt efter lykken. I: Jyllands- Posten d De 8 copingstrategier undgå stress. Lokaliseret d på: TV 2-udsendelsen: De pressede danskere fældet af stress (del 2). TV2 play d på: Personlighedstest på jobindex: nq Omfang 26 Lektioner Særlige Fokus Selv, identitet og personlighed, individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer. Stress, trvisel og arbejdsliv. 10

11 Læreplanens mål demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Klasseundervisning/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde Synopsis/eksperimentelt arbejde 11

12 Titel 7 Kriser og psykiske lidelser Kernestof: Personlighedspsykologi, Kognitionspsykologi. Supplerende stof: Klinisk psykologi I: Kapitel 11 - Kognitiv psykologi I: Larsen, Ole Schultz (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) Kapitel 24 - Kriser og kollektive katastrofer I: Larsen, Ole Schultz (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) I: Kapitel 25 Psykiske lidelser I: Larsen, Ole Schultz (2008): Psykologiens veje. Systime (Side ) Varming, Marie (2014): Jeg glemmer aldrig muren af vand. I: BT den Cases: Nervøse tilstande I: Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje website. Systime Omfang 15 Lektioner Særlige Fokus Læreplanens mål redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en videnskabsteoretisk ramme vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd perspektivere psykologis bidrag til såvel de humanistiske videnskaber som natur- og samfundsvidenskaberne. Klasseundervisning/klassediskussioner/gruppearbejde/skriftligt arbejde + 15 lektioner til repetition 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Herning

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C-B Emil Lindeløv (ELV)/Camilla Munthe (CMU) PsB2 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere

Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv.

Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv. Titel Fagkombination Kampen for det gode liv Problemformulering Kampen for det gode liv Brud på den sociale arv. Dansk A og psykologi C Mange børn bliver i dag udsat for omsorgssvigt i større eller mindre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/14 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Psykologi og innovation

Psykologi og innovation Psykologi og innovation Indledende bemærkninger... 2 Inovationskompetence... 3 Innovationsdidaktik... 4 Forslag til undervisningsforløb... 4 Forslag 1: Hvordan eliminerer man fordomme mellem mennesker?...

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE MED MINDFULNESS MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEHAVEBARNETS SELVVÆRD OG IDENTITETSDANNELSE BACHELOR PROJEKT JUNI 2013 EKSTERN PRØVE VIA UNIVERSITY COLLEGE, PÆDAGOGUDDANNELSEN JYDSK

Læs mere

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus.

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus. Uddannelsens titel: Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje Inspirationsmaterialet er udviklet af: Kirsten Pallesgård SOSU Nord kipa@sosunord.dk tlf. 31647251 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Studieområde

Læs mere

En grundbog i psykologi til ungdoms uddannelserne

En grundbog i psykologi til ungdoms uddannelserne En grundbog i psykologi til ungdoms uddannelserne 640 sider, rigt ill. med ca. 400 fotos, tegninger, diagrammer, tabeller og figurer. Bogen er helt i farver og indbundet i stift bind. Pris: kun 299,- kr.

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Problemformulering 2 Læsevejledning 3 Emneafgrænsning 3 Videnskabsteoretisk perspektiv 4 Metodeafsnit 5 o Introduktion til empiri 5 o Empiri uddrag af et interview 6 Teoriapparat

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje 47470 Udviklet af: Kirsten Pallesgård SOSU Nord kipa@sosunord.dk tlf. 31647251 Januar 2013 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere