Indhold. Psykoterapiassesment og evidensbaseret klinisk praksis Hvordan vælge terapeutisk metode ud fra patientens problematik?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Psykoterapiassesment og evidensbaseret klinisk praksis Hvordan vælge terapeutisk metode ud fra patientens problematik?"

Transkript

1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet PSYKOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET Psykoterapiassesment og evidensbaseret klinisk praksis Hvordan vælge terapeutisk metode ud fra patientens problematik? NFKP-møde Stolpegaard Esben Hougaard Indhold 1) Assessment af hvad og hvordan? 2) Diagnoser og evidens for effekt 3) Praksisbaseret evidens 4) Prædiktorforskning og modererende variabler 5) Procesforskning og medierende variabler 6) Måder at tilpasse terapien 7) Nogle tentative konklusioner Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 2 1

2 Med hvilket formål? 1) Finde ud af, om patienten er egnet til en særlig psykoterapiform 2) Finde den bedst egnede metode til patienten 3) Tilpasse behandlingsmetoden til patientens særlige behov og præferencer 4) Kvalitetssikring dokumentation af effekt Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 3 Assessment af hvad? Hvilke informationer om patienten er relevante? Diagnoser Symptomer/problemer Demografi, kultur og sociale relationer Personlighedstræk eller -dynamik Forventninger og præferencer Case-formuleringer (relateret til særlige terapitraditioner) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 4 2

3 Foretaget hvornår? Før terapien Løbende undervejs i terapien Efter terapien Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 5 Hvordan skal terapien tilpasses patienten? Diagnosespecifikke trin-for-trin manualer Fleksibel mix-and match af terapeutiske principper, evt. fra flere manualer, ud fra patientens behov Transdiagnostisk enhedsbehandling Case-formuleringsbaseret terapi Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 6 3

4 Hvilken forskning er relevant? Effektforskning: Evidens for effekt af særlige terapiformer RCTs og metaanalyser Praksisforskning Prædiktorforskning Moderatorer og Aptitude-treatment interaktion Procesforskning Mediatorer og ændringsmekanismer Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 7 Hvad er evidens? Forskellige former for evidensbaseret praksis a) Evidensbaseret medicin b) Bevægelsen for empirisk valideret eller empirisk understøttet psykoterapi c) Kliniske praksisvejledninger (referenceprogrammer) d) Individualiseret evidensbaseret psykologisk praksis Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 8 4

5 Første definition af evidensbaseret medicin (Sackett DL et al./evidence Based Medicine Working Group, 1992) Evidensbaseret medicin er et "nyt paradigme, der afsvækker betydningen af intuition, usystematiske kliniske erfaringer og patofysiologisk [dvs. teoretisk] rationale som tilstrækkelige grunde til klinisk beslutningstagen og vægter undersøgelse af dokumentation fra klinisk forskning" Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 9 Evidensbaseret medicin den nu alment accepterede definition Evidensbaseret medicin er en klinisk beslutningsproces, der [1] tager udgangspunkt i de bedste forskningsresultater og sammenholder disse med [2] klinikerens erfaring og [3] patientens ønsker. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ 1996; 312: Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 10 5

6 Bonnie Springs Model for individualiseret Evidensbaseret praksis Figure 1. The three circles of evidence-based clinical practice.evidence-based Practice in Psychology. Journal of Clinical Psychology, 2007, 63, 613 (B. Spring) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 11 Hvad er særegent for individualiseret evidensbaseret praksis? (Spring, 2007) Adskiller sig fra evidensbaserede metoder Tager udgangspunkt i patienten (modsat bevægelsen for empirisk valideret/understøttet psykoterapi som tager udgangspunkt i behandlingsmetoder) Vægter klinisk bedømmelse og erfaring i valg af behandling Understreger patientens individualitet Er på nogle punkter i modsætning til normative indfaldsvinkler såsom empirisk valideret psykoterapi og kliniske praksisanbefalinger Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 12 6

7 Evidensbaseret praksis vedtaget af den Amerikanske Psykolog Forening i 2005 Evidensbaseret psykologisk praksis består i integrationen af [1] den bedste, tilgængelige forskning med [2] klinisk ekspertise sammenholdt med [3] patientens karakteristika, kultur og præferencer APA presidential Task Force (2006). Evidence based practice in psychology. American Psychologist, 61, Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 13 Indhold 1) Assessment af hvad og hvordan? 2) Diagnoser og evidens for effekt 3) Praksisbaseret evidens 4) Prædiktorforskning og modererende variabler 5) Procesforskning og medierende variabler 6) Måder at tilpasse terapien 7) Nogle tentative konklusioner Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 14 7

8 Kriterier for opdeling af empirisk understøttede terapiformer I: Veletableret behandling - Hovedsageligt: mindst to randomiserede kliniske forsøg med placebokontrol eller sammenligning med etableret behandling II: Sandsynligvis virksom - Mindre end I; fx undersøgelser med ventelistekontrol III: Lovende, men uafklaret - Empirisk støtte, men mindre end II Chambless & Ollendick (2001). Empirically supported psychological interventions: Controversis and evidence. Annual Review of Psychology, 52, Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 15 Empirisk understøttede psykoterapiformer i henhold til oversigt over 8 oversigtsværker hos Chambless & Ollendick (2001) - forsimplet Unipolar, ikke-psykotisk depression Kognitiv adfærdsterapi (KAT): Interpersonel psykoterapi: Adfærdsterapi: Psykodynamisk psykoterapi: I: Veletableret behandling II: Sandsynligvis virksom III: Lovende, men uafklaret B&U: Børn og unge-området I / II (B&U) I I-II II-III Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 16 8

9 Nogle nyere praksisvejledninger eller teknologivurderinger SBU (Statens beredning för medicinsk udvärdering) (2004): Behandling av depressionssjukdomar, vol I-III. (2005): Behandling av ångestsyndrom, vol. I-II. (begge for voksne og børn og unge). NICE-rapporter (National Institute for Health and Clinical Excellence, UK) (2004-): Depression (en for børn og en for voksne), bulimi, panikangst og generaliseret angst, PTSD (børn og voksne), OCD (børn og voksne). Danske referenceprogrammer for skizofreni, angsttilstande og depression hos voksne Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 17 Er kognitiv adfærdsterapi den bedste behandling for unipolar depression? De fleste metaanalyser har fundet i det mindste numerisk bedre virkning af KAT/adfærdsterapi end af andre behandlingsmetoder. Hvis der kun medtages strukturerede og veludførte terapiformer er der ikke signifikante forskelle (Wampold et al., 2002). En nyere metaanalyse af komparative undersøgelser (N=53; n=2757) fandt meget beskedne forskelle mellem forskellige psykoterapeutiske metoder. Cuijpers et al. (2008).Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, N=antal undersøgelser; n= antal patienter Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 18 9

10 Cuijpers et al. (2012).The efficacy of non-directive supportive therapy for adult depression: A metaanalysis. Clin Psychol Rev, 32, Metaanalyse af 31 studier af ikke-dirigerende støtteterapi (NDST) over for depression. NDST var mindre effektiv end andre terapiformer (g= 0.20; 95% CI: 0.32 to 0.08), men ikke efter kontrol for forsker-allegiance. Som konklusion blev fremført: NDST has a considerable effect on symptoms of depression. Most of the effect of therapy for adult depression is realized by non-specific factors, and our results suggest that the contribution of specific effects is limited at best Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 19 Kirsch et al. (2008). Initial severity and antidepressant benefits: A meta- Analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. PLOS MEDICINE, 5 (2), Mean Standardized Improvement as a Function of Initial Severity Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 20 and Treatment Group 10

11 Kirsch et al. (2008). Initial severity and antidepressant benefits: A meta- Analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. PLOS MEDICINE, 5 (2), CBT: Cognitive Behaviour Therapy CBT = Pla? CBT = Med No evidence for CBT Mean Standardized Improvement as a Function of Initial Severity Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 21 and Treatment Group Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 22 11

12 Empirisk understøttede psykoterapiformer II (Chambless & Ollendick, 2001) Angsttilstande alment hos børn (separationsangst, overængstelig, evasiv) KAT KAT + familieterapi Psykodynamisk terapi Panikangst/agorafobi KAT Eksponeringsterapi Socialfobi KAT Eksponeringsterapi II (B&U) II (B&U) III (B&U) I I I-II I-II Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 24 12

13 Nogle vigtige N.B er 1. Evidenslister opgør hvor veldokumenteret metoden er, ikke nødvendigvis om hvor virksom den er (størrelsen af effekten) 2. Det, at metoden ikke er empirisk understøttet i kontrollerede forsøg, er naturligvis ikke det samme, som at metoden ikke har virkning 3. Der er meget lidt forskning som sammenligner forskellige psykoterapiformer ved særlige lidelser Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 25 Indhold 1) Assessment af hvad og hvordan? 2) Diagnoser og evidens for effekt 3) Praksisbaseret evidens 4) Prædiktorforskning og modererende variabler 5) Procesforskning og medierende variabler 6) Måder at tilpasse terapien 7) Nogle tentative konklusioner Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 26 13

14 Praksisbaseret evidens et alternativ eller supplement? Howard et al. (1996) talte om patientfokuseret forskning Senere har termen praksisbaseret evidens (Barkham et al., 2001) slået an som betegnelse for indsamling af forskningsdata til brug i dagligdags klinisk praksis Der har i særlig grad været fokuseret på løbende effektmonitorering Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 27 Michael Lamberts lagkagefigur (Asay & Lambert, 1999) 30% 15% 15% 40% Ekstraterapeutisk forandring [spontan bedring*] (40%) Teknik (en metode frem for en anden) (15%) Forventninger (placebovirkninger) (15%) Terapeutisk forhold [fælles terapeutiske kompetencer*] (30%) *: betegnelse i andre udgave af modellen I Hubble, Miller & Duncan (1999): The heart and soul of change: What works in therapy. New York: APA Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 28 14

15 Tre forskellige spørgsmål 1. Virker behandlingen under de særlige eksperimentelle betingelser? ( Efficacy ) 2. Virker behandlingen i almindelig klinisk praksis? ( Effectiveness ) 3. Virker behandlingen over for netop denne patient? (Praksisbaseret evidens) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 29 Nogle forskellige programmer til løbende effektmonitorering Kenneth I. Howard: COMPAS Michael J. Lambert: OQ-45 Hans Kordy: AKQUASI (tysk) Michael Barkham: CORE (engelsk) Scott D. Miller: PCOMS Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 30 15

16 Expected recovery curve and prediction band for patients starting with an Outcome Questionnaire (OQ) total score of 97 or 98 Lambert, Hansen & Finch (2001). J Consult Clin Psychol, 69, Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 32 16

17 Metaanalyse af 6 RCTs (n = 6.151) med Lamberts system intent-to-treat tal (Shimokawa et al., JCCP, 2010) Klienter not on track med klinisk signifikant bedring Tilbagemelding + klinisk vejledning til terapeut Tilbagemelding terapeut + klient Tilbagemelding kun terapeut 38 % 39 % 31 % 22 % Sædvanlig behandling Klienter on track med klinisk signifikant bedring Tilbagemelding terapeut + klient Tilbagemelding terapeut 44 % 36 % 32 % Sædvanlig behandling Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 33 Indhold 1) Assessment af hvad og hvordan? 2) Diagnoser og evidens for effekt 3) Praksisbaseret evidens 4) Prædiktorforskning og modererende variabler 5) Procesforskning og medierende variabler 6) Måder at tilpasse terapien 7) Nogle tentative konklusioner Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 34 17

18 The patient uniformity myth (Kiesler, 1966) og Pauls (1967) litani "In all its complexity, the question toward which all outcome research should ultimately be directed is the following: What treatment, by whom, is most effective for this individual with that specific problem, and under which set of circumstances." (Paul, 1967, p. 111) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 35 Modererende variabel i prædiktorforskning Moderator A fx Sværhedsgrad B - Terapi Uafhængig variabel C - Effekt Afhængig variabel Krav: 1. A går forud for og B. 2. A og B interagerer (A påvirker ikke kun C uafhængigt af B) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 36 18

19 Aptitude-Treatment Interaction Et begreb, der først blev anvendt inden for pædagogisk psykologi (Cronbach & Snow, 1977) og introduceret i klinisk psykologi i en oversigtsartikel af Dance & Neufield (1988) Feltet omhandler patientegenskaber (ikke kun evner ), som fremmer/hæmmer terapeutisk responsivitet over for særlige terapiformer, terapeutiske metoder/processer eller terapeutegenskaber Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 37 Dance & Neufield (1988). Aptitude-treatment interaction in the clinical setting: A review of attempts to dispel the Patient Uniformity myth. Pcychol Bull, 104, Y Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 38 19

20 Dance & Neufield (1988). Aptitude-treatment interaction in the clinical setting: A review of attempts to dispel the Patient Uniformity myth. Pcychol Bull, 104, Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 39 Prædiktorvariabler og moderatorer Der er gennemgående meget få stabile fund vedrørende patientvariablers indflydelse på terapien (Clarkin & Levy, 2004; Garfield 1994) Garfield, S. (1994). Research on client variables in psychotherapy. I: S.L. Garfield & A.E. Bergin (eds.), Handbook of psychotherapy and behavior change (4 th ed.) (pp ). New York: Wiley & Sons. Clarkin, J.F. & Levy, K.N. (2004). The influence of client variables on psychotherapy. I: M.J. Lambert (ed.), Bergin and Garfields handbook of psychotherapy and behavior change (5 th ed.) (pp ). New York: Wiley Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 40 20

21 Aptitude-treatment interaction Forskningsoversigtet samstemmer helt overvejende i konklusionen, at der til nu er fundet yderst få eksempler på interaktionseffekter mellem metode og klientegenskaber (Dance & Neufeld, 1988; Kopta et al., 1999; Petry, Tennen & Affleck, 2000). (Hougaard, 2004, p. 596) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 41 Forskellig moderatorvirkning ved forskellige former for behandling (Elkin et al. 1989) NIMHTDCRP) GAS-værdi efter terapien (sluttilstand som kriterievariabel) Imipramin Interpersonel terapi Kognitiv terapi Placebo Lette tilfælde (GAS > 50) Svære tilfælde (GAS<51) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 42 21

22 CONSORT flow of patients through the trial.rts, random treatment selection; STS, systematic treatment selection; PDT, psychodynamic therapy; CBT, cognitive behavioural therapy. Watzke B et al. BJP 2010;197: Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU by The Royal College of Psychiatrists Criteria for systematic treatment selection (STS) to cognitive behavioural therapy (CBT) or psychodynamic therapy (PDT) and their relevance for STS (percentage of decisions for which the criteria were referred to). Watzke B et al. BJP 2010;197: Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU by The Royal College of Psychiatrists 22

23 Watzke B et al. (2010). Effectiveness of systematic treatment selection for psychodynamic and cognitive behavioural therapy: randomised controlled trial in tourine mental healthcare. BJP;197: Method: A randomised controlled trial in a consecutive sample of 291 in-patients with at least one ICD 10 mental disorder was performed. Results: Analyses revealed no general effect for systematic treatment selection. However, there was a differential effect: systematic selection resulted in a better longer-term outcome for PDT, but not for CBT. Conclusions: Since systematic treatment selection seems to be able to optimise treatment outcome, at least for PDT, pursuing systematic treatment assignment strategies in mental healthcare settings is a worthwhile endeavour Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 45 Improvement from baseline (T0) to follow-up (T1) for the study groups (systematic treatment selection, STS v. random treatment selection, RTS) for cognitive behavioural therapy (CBT) and psychodynamic therapy (PDT) patients Watzke B et al. BJP 2010;197: Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU by The Royal College of Psychiatrists 23

24 Kommentar af Peter Fonagy: Psychotherapy research: do we know what works for whom? (BJP 2010;197:83-85) even when psychodynamic therapy appears particularly appropriate, it is no more effective than CBT, but when individuals are randomly allocated to this treatment, the outcomes can suffer. On the face of it, the best outcomes appear to be associated with random assignment to CBT. This is despite the fact that CBT in this arm loses some individuals who might be particularly suitable for a cognitive behavioural treatment approach Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 47 Norcross, J.C. (2011). Psychotherapy relationships that work (2nd ed.). N.Y. Oxford University press. Arbejdsgruppe i Afdelingerne for Psykoterapi samt for Klinisk Psykologi Formålet at identificere 1) effektive terapirelationer og 2) tilpasse terapien til individuelle klientkarakteristika (ud over diagnose) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 48 24

25 Arbejdsgruppens fremgangsmåde 1. Enes om de centrale variabler til nærmere undersøgelse 2. Udpegning ekspertgrupper til at gennemgå undersøgelseslitteraturen (i 2. udgaven baseret på meta-analyser) 3. Review af gennemgangen af nyt eksperthold 4. Arbejdsgruppen stemte derefter om placering af variablen i en af tre grupper: 1. Dokumenteret virksomme faktorer 2. Sandsynligt virksomme 3. Lovende, men utilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 49 Norcross (Ed.) (2011): Psychotherapy Relationships That Work (2. Ed.) Demonstreret virksomme tilpasningsfaktorer: Modstandsniveau/reaktans (modstand mod påvirkning) Præferencer Kultur Religion / spiritualitet Sandsynligt virksomme: Forandringens faser Coping stil/forsvarsmekanismer (externalisering-internalisering) Lovende, men utilstrækkelig dokumentation : Forventninger Tilknytningsstil Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 50 25

26 Indhold 1) Assessment af hvad og hvordan? 2) Diagnoser og evidens for effekt 3) Praksisbaseret evidens 4) Prædiktorforskning og modererende variabler 5) Procesforskning og medierende variabler 6) Måder at tilpasse terapien 7) Nogle tentative konklusioner Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 51 Et af de åbne spørgsmål i APAs (2006) evidensmanifest Hvorvidt forskningen skal vejlede praksis mht. a) forandringsprincipper, b) interventionsstrategier, eller c) specifikke terapiprotokoller (som i evidenslisterne) a og b undersøges i processtudier: Hvad virker (b) og hvordan (a) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 52 26

27 Procesforskningens potentielle praktiske værdi En forståelse af, hvordan psykoterapi virker, giver lovning på en individuel tilpasning af terapien til den enkelte klients særlige lidelser og problemer Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 53 The Millennium of Mind, Brain, and Behavior Hyman, S.D. Arch Gen Psychiatry. 2000;57: Psychiatry enters the new millennium poised to answer many of its central questions. [et af spørgsmålene er] How do our treatments, including psychotherapy, work? Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 54 27

28 B 1 andre medierende Variabler? A uafhængig variabel (årsag) B medierende variabel C afhængig variabel (effekt) Empirisk operationalisering Teoretisk variabel i forklaringsmodel af virkningsmekanismer Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 55 A uafhængig variabel (årsag) Fx CBT B 1 andre medierende Variabler? Fx forventninger og alliance B medierende variabel Fx kognitive ændringer C afhængig variabel (effekt) Fx depressive symptomer Empirisk operationalisering Teoretisk variabel i forklaringsmodel af virkningsmekanismer Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 56 28

29 Medierende variabler og psykoterapimekanismer Even so, after decades of psychotherapy research, we cannot provide an evidencebased explanation for how or why even our most well studied interventions produce change, that is, the mechanism(s) through which treatments operate. (Kazdin, 2007, p. 1) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 57 Richard J. Longmore, Michael Worrell (2007). Do we need to challenge thoughts in cognitive behavior therapy? 1. Komponentanalyser har ikke dokumenteret, at kognitive interventioner bidrager til effekten i kognitiv adfærdsterapi (fx Jacobson et al., 1996) 2. I kognitiv depressionsbehandling har man fundet tidlig symptombedring inden anvendelsen af kognitive interventioner (Illardi & Craighead, 1994) 3. Der er meget få undersøgelser af kognitive medierende variabler i kognitiv adfærdsterapi Clinical Psychology Review, 27, Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 58 29

30 Et eksempel: Fentz HN, Hoffart A, Jensen MB, Arendt MB, O Toole, MS, Rosenberg, NK & Hougaard, E (submitted). Mechanisms of change in cognitive behaviour therapy for panic disorder: The role of panic self-efficacy and catastrophic misinterpretations The aim of the study was to investigate if change in catastrophic misinterpretations and panic self-efficacy mediated change in the level of anxiety during the course of thirteen sessions of group CBT for PD. Forty-five participants completed weekly self-report measures of the possible cognitive mediators and the level of anxiety throughout therapy. The results indicated that within-person change in panic selfefficacy in one session, but not in catastrophic misinterpretations, predicted within-person level of anxiety symptoms the following week. However, in a reversed analysis, prior change in level of anxiety symptoms also predicted change in panic self-efficacy the following session. These results support panic self-efficacy as a mediator of change in CBT for PD, although a reciprocal causal relationship between panic self-efficacy and level of anxiety seems to be implied Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 59 Design af Hanne Nørr Fenz undersøgelse af mediatorer i gruppe CBT for panikangst Ses. 1 Ses. 2 Ses. 3 Osv. BAI PAI-C CBS BAI PAI-C CBS BAI PAI-C CBS BAI PAI-C CBS BAI: Beck Anxiety Inventory PAI-C: Panic Coping Subscale (panic self-efficacy) CBS: Catastrophic Belief Scale Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 60 30

31 Design af Hanne Nørr Fenz undersøgelse af mediatorer i gruppe CBT for panikangst Ses. 1 Ses. 2 Ses. 3 Osv. BAI PAI-C CBS BAI PAI-C CBS BAI PAI-C CBS BAI PAI-C CBS BAI: Beck Anxiety Inventory PAI-C: Panic Coping Subscale (panic self-efficacy) CBS: Catastrophic Belief Scale Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 61 Indhold 1) Assessment af hvad og hvordan? 2) Diagnoser og evidens for effekt 3) Praksisbaseret evidens 4) Prædiktorforskning og modererende variabler 5) Procesforskning og medierende variabler 6) Måder at tilpasse terapien 7) Nogle tentative konklusioner Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 62 31

32 Hvordan skal terapien tilpasses patienten? Diagnosespecifikke trin-for-trin manualer Fleksibel mix-and match af terapeutiske principper, evt. fra flere manualer, ud fra patientens behov Transdiagnostisk enhedsbehandling Case-formuleringsbaseret terapi Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 63 Matrixmodellen: En karrikeret opfattelse af Evidensbaseret praksis Manualbaseret terapi Pb1 Pb2 Tp1 Tp2 Tp3 Tp4 Tp5 Tp6 Tp7 Tp8 Tp9 Diagnoser Pb3 Pb4 Pb5 Pb6 Pb7 Pb8 Pb9 X X: En egnet kombination for en særlig klient, fx panikkontrol-terapi (Barlow) ved panikangst Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 64 32

33 Addis & Cardemil (2006) om psykoterapimanualer Terapimanualer varierer enormt, fra trin-for-trin drejebøger til beskrivelser af almene terapeutiske principper De er blot et blandt flere midler til at forbinde forskning og praksis Praktikere er typisk sultne efter nye, forskningsunderstøttede interventioner, og behandlingsmanualer er relativt billige og lettilgængelige midler til at uddanne sig selv i en særlig behandling Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 65 Empiriske undersøgelser af anvendelsen af terapimanualer Nogle undersøgelser har fundet positiv sammenhæng mellem manualefterlevelse ( adherence ) og effekt (Havik, 2000). Der er dog også eksempler på, at en for rigid manualefterlevelse giver dårligere udbytte (Castonguay et al., 1996; Henry et al., 1993; Huppert et al., 2006) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 66 33

34 Huppert et al. (2006): Sammenhængen mellem patient motivation og manualefterlevelse Data fra Barlow et al.s (2000) store undersøgelse af panikangstbehandling For patienter med lav motivation for ændring (bedømt af terapeuten efter 2. session) var der negativ sammenhæng mellem manualefterlevelse ( adherence ) og udbytte For højt motiverede patienter var der ingen sammenhæng Alle terapeuter var dog i rimelig grad manualefterlevende Cognitive and Behavioral Practice 13 (2006) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 67 Laver kognitive adfærdsterapeuter evidensbaseret, manualiseret terapi? Når vi [kognitive adfærdsterapeuter] bruger empirisk understøttede protokoller i daglig klinisk praksis, er det sjældent, at vi går frem efter en enkelt protokol fra begyndelse til slutning. I stedet anvender vi en klippe-og-klistre [ mix-andmatch ] strategi, hvor vi udvælger interventioner eller moduler fra en, to eller endog flere protokoller (Jacqueline B. Persons, 2005, p. 107) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 68 34

35 Weisz et al. (2012). Testing Standard and Modular Designs for Psychotherapy Treating Depression, Anxiety, and Conduct Problems in Youth: A Randomized Effectiveness Trial (Arch Gen Psychiatry. 2012;69(3): ) Participants: A total of 84 community clinicians were randomly assigned to 1 of 3 conditions for the treatment of 174 clinically referred youths who were 7 to 13 years of age Interventions Standard manual treatment (59 youths [34% of the sample]; cognitive behavioral therapy for depression, cognitive behavioral therapy for anxiety, and behavioral parent training for conduct problems), modular treatment (62 youths [36%]; integrating the procedures of the 3 separate treatments), and usual care (53 youths [30%]). Results Mixed effects regression analyses showed that modular treatment produced significantly steeper trajectories of improvement than usual care and standard treatment Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 69 From: Testing Standard and Modular Designs for Psychotherapy Treating Depression, Anxiety, and Conduct Problems in Youth: A Randomized Effectiveness Trial Arch Gen Psychiatry. 2012;69(3): doi: /archgenpsychiatry Figure Legend: Figure 2. Diagnostic change from pretreatment to posttreatment by study condition: standard manual treatment (59 youths [34% of the sample]; cognitive behavioral therapy for depression, cognitive behavioral therapy for anxiety, and behavioral parent training for conduct problems), modular treatment (62 youths [36%]; integrating the procedures of the 3 separate treatments), and usual care (53 youths [30%]) Esben Copyright Hougaard, 2012 Psykologisk American Medical Inst., AU 70 Date of download: 2/26/2013 Association. All rights reserved. 35

36 Indhold 1) Assessment af hvad og hvordan? 2) Diagnoser og evidens for effekt 3) Praksisbaseret evidens 4) Prædiktorforskning og modererende variabler 5) Procesforskning og medierende variabler 6) Måder at tilpasse terapien 7) Nogle tentative konklusioner Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 71 Nogle tentative konklusioner I Der er få mur-og-nagelfaste forskningsbaserede konklusioner om psykoterapiassessment og valg af terapeutisk metode, men forskningen er vigtig Forskningen har gjort op med mange myter, der tidligere var udbredte inden for psykoterapiområdet Den har vist, at nogle former for psykoterapi er konkurrencedygtige over for medicinsk behandling ved de fleste psykiske lidelser Den har bidraget til, at psykoterapi er på vej til at indgå som et etableret behandlingstilbud inden for sundhedsvæsenet Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 72 36

37 Nogle tentative konklusioner II Det er vigtigt at tilstræbe evidensbaseret klinisk praksis, også af fagpolitiske årsager Norsk Psykolog Forening har i 2007 tilsluttet sig den Amerikanske Psykolog Forenings principper, der efter min mening bør være spiselige for de fleste klinikere Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 73 Den Amerikanske Psykolog Forening (2006) nogle af de centrale fordringer ved evidensbaseret klinisk praksis Hvor der er tale om veldefinerede problemer eller lidelser med omfattende evidens for virkningen af særlige metoder, skal denne evidens tages i betragtning i udfærdigelsen af behandlingsplan. Over for de mange tilfælde, hvor der ikke foreligger en sådan klar evidens, skal psykologen gøre brug af klinisk ekspertise i sin fortolkning og anvendelse af den bedste tilgængelige evidens og samtidig monitorere patientens fremskridt og modificere fremgangsmåden, hvis der er brug herfor Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 74 37

38 Nogle tentative konklusioner III Der er problemer ved i for høj grad at hænge evidens op på randomiserede kontrollerede forsøg andre forskningstyper må inddrages Det er vigtigt, at der ikke sker uhensigtsmæssige båndlæggelser af psykoterapeutisk praksis individualitetsprincippet må håndhæves Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 75 N.B. definitionen på individualiseret evidensbasert praksis Evidensbaseret psykologisk praksis består i integrationen af [1] den bedste, tilgængelige forskning med [2] klinisk ekspertise sammenholdt med [3] patientens karakteristika, kultur og præferencer (APA, 2006) Jf. også Referenceprogrammet for angstlidelser: Det er i sidste instans altid den enkelte behandlers eget ansvar at skønne, hvad der er rigtigt at gøre i en bestem klinisk situation - ud fra videnskabelig evidens, erfaring, klinisk skøn og patientens ønsker. (Sundhedsstyrelsen, 2007, p. 11) Esben Hougaard, Psykologisk Inst., AU 76 38

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Evidenskravet til psykologisk forskning: Psykoterapiforskning og evidens Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08 Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Referencer med

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression illustrationer: lisbeth e. christensen Referenceprogrammer I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og unipolar depression hos voksne (Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Psykolog Susanne Bargmann

Psykolog Susanne Bargmann 12-06-2011 Psykolog Susanne Bargmann Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien og Europa. Terapi med børn, unge og voksne. Familieterapi og spiseforstyrrelser. ICCE COO og Community

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT)

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Forskning i psykoterapi og evidens for IBT - 4 dias Pilotstudie med FearFighter - 17 dias (Formål, baggrund, metode, resultater, konklusion) Forskning i IBT fremover

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum

Relation Af Carsten René Jørgensen. Behandlings- relationen i centrum Relation Af Carsten René Jørgensen Behandlings- relationen i centrum 10 Nr. 16. 2002 Der er behov for at udforske effekten af længerevarende psykoterapi (se bl.a. Fonagy et al. 2002b) og ikke mindst for

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent, ph.d. Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol abgh@phmetropol.dk 7248 9794 Oplæg på: Alkoholforebyggelse,

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forskningsprotokol til et randomiseret kontrolleret effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske

Læs mere

Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression

Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression Diagnose, psykopatologi og forløb ved depression Lars Vedel Kessing Psykiatrisk Center København Personer behandlet med antidepressive lægemidler i Danmark 2009 2010 2011 2012 N 436.797 462.660 460.949

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Terapi på internettet

Terapi på internettet DIGITALT AF MORTEN FENGER Terapi på internettet Der er både muligheder og fordele ved internetbaseret terapi, fremgår det af denne artikel, som er en litteraturundersøgelse af internetbaseret terapi som

Læs mere

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d.

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. 70-80% stor belastning Familie klima angst, tristhed, sorg, vrede, skyld, økonomisk belastning 1/3 Depression

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2010 1. Anastopoulos, A.D. & Gerrad, L.M. (2003). Facilitating understanding and management of

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Pensumliste AU Library, BSS http://library.au.dk/

Pensumliste AU Library, BSS http://library.au.dk/ Klinisk grundfag A efterår 2015 7. semester Psykologisk Institut Pensumlisten findes på fagets side på Blackboard med links og oplysninger om semesterhylde. Ved problemer med adgang til litteraturen kontakt

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2014 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

Biologiske rytmer. Vores øjne har to systemer som opfatter lys: Billeddannende Ikke-billede dannende (lysintensitetsmåler)

Biologiske rytmer. Vores øjne har to systemer som opfatter lys: Billeddannende Ikke-billede dannende (lysintensitetsmåler) Lysets betydning for døgnrytmeregulering: Nerveforbindelsen mellem øjet og hjernens biologiske ur Seminar: Lysets biologiske virkninger, 29 marts 2011 Jens Hannibal Klinisk Biokemisk afdeling, Bispebjerg

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression

Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression Hvad er der gjort? Og hvordan virker det? Kåre Jansbøl Anja Elkjær Rahbek Louise Herbild NOTAT / PROJEKT 3542 APRIL

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 Drop out rates average 47%; 10 22% of clients in care deteriorate. Therapists frequently fail to idenmfy failing cases; Lambert,

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer PSYKOTERAPI med traumatiserede flygtninge Behandlingsmanual Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer Seks psykologer har udarbejdet en behandlingsmanual

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2013

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2013 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2013 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

CV for Leif Schwensen

CV for Leif Schwensen CV for Leif Schwensen Leif Schwensen, Cand.psych., Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi & Mindfulness- instruktør, leder af Jysk Psykologcenter Leif er stifter af Jysk Psykologcenter

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)

Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5) Computerbaseret terapi til angst og depression 2008 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5) Computerbaseret terapi til angst og depression en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem?

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? modelfoto: bam/scanpix Religion Af Ida Andersen Når terapien møder ALLAH Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? Traumatiserede

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Udfordringer i kognitiv terapi

Udfordringer i kognitiv terapi Udfordringer i kognitiv terapi Judith S. Beck Udfordringer i kognitiv terapi Hvad gør man, når standardmetoderne ikke virker? Forord af Aaron S. Beck Oversat af Ole Lindegård Henriksen Udfordringer i

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere