GPS-trackere fra Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPS-trackere fra Brugervejledning"

Transkript

1 GPS-trackere fra Brugervejledning Værkstedsvej Køge Tlf Fax Web:

2 Indhold 1 SÅDAN BRUGES GPS-TRACKEREN Tænd / sluk Andre knapper på GPS-trackeren LED-indikatorer på GPS-trackeren Kommandoer til GPS-trackeren Kommando-oversigt KOMMENTARER TIL KOMMANDOER Positions-rapporter Om brugen af Område-alarmer (Geo-Fence) Om bevægelsesdetektorens funktion og strømforbruget Om modtagelse af GPS-signaler SÅDAN GØRES GPS-TRACKEREN KLAR Placering af SIM-kort og batteri Opladning af batteriet Genopladning Separat batterioplader INDSTILLING AF GPS-TRACKEREN Personal setting Phone - Valg af autoriserede telefonnumre Om de autoriserede telefonnumre og administratornummeret Geo fence - Indstilling af område - alarmer nr 1 og Report - Indstilling af tids - rapporter Service center Indstilling af værdier for GPRS-server OPKALD FRA GPS-TRACKEREN Nødkald med SOS-knappen Hurtigkald TILBEHØR TIL GPS-TRACKEREN SIM-kort i GPS-trackeren Ekstra batterier og batteriopladere Neopren holdere til GPS-trackeren SPECIFIKATIONER OG BESTILLING Specifikationer Bestilling MERE INFORMATION: Side 2 af 12

3 1 Sådan bruges GPS-trackeren Før GPS-trackeren kan tages i brug skal den først forsynes med et SIM-kort (Se afsn. 3.1). Desuden skal telefonnumre og andre personlige indstillinger vælges. Se afsnit 4: Indstilling Tænd / sluk GPS-trackeren tændes ved at holde Tænd/Sluk - knappen nede i ca 2-3 Sek(indtil vibratoren mærkes). GPS-trackeren slukkes ved at trykke Tænd/Sluk -knappen ned to gange i ca 2 Sek. For at sikre at den ikke uforvarende afbrydes, kan man vælge, at afbrydelse kun kan ske via SMS-kommando 666#. Se kommandoliste afsnit 1.5 samt afsnit 4.1 og 4.3. To hurtige tryk på Tænd/Sluk -knappen bevirker, at tilstanden for områdealarm 4 skifter. Det svarer til skiftevis at sende kommandoerne 2041# og 2040# (Se kommandolisten afsn.1.5) 1.2 Andre knapper på GPS-trackeren SOS nødkald Hvis der trykkes to gange på den røde SOS-knap, vil der sendes SMS og opkald til de 3 hurtigkaldsnumre se afsn LED-indikatorer på GPS-trackeren Visningen af de 4 LED-indikatorer har hver for sig følgende betydning: Lydstyrke op / ned Bruges til at regulere lydstyrken for den indbyggede højtaler, når GPS-trackeren bruges som almindelig mobiltelefon Indikator SOS POWER GPS GSM Beskrivelse Slukket = Normal tilstand Rød blinkende = Der er trykket på SOS-knappen Ved normal drift Under opladning Slukket =Fra 33% til 100% batteristand Rød blinkende = Lav batteristand fra 1% til 33% batteri Rød = Opladning (Batteristand er under 100%) Grøn = Opladning til 100% er færdig (Batteristand: 100%) Slukket = Standby tilstand (Ingen bevægelse i mindst 10 min.) Blåt blinkende = Læser ny position fra satellitter Rød blinkende = Venter på ny måling fra satellit eller bevægelse Grøn langsomt blinkende = Afventer forbindelse Grøn hurtigt blinkende = Forbindelse etableret (ved samtale) Rød = SIM kort mangler eller er defekt Rød langsomt blinkende = Ingen forbindelse til mobilnettet ell. PIN-kode aktiv GPS refererer til modtagelse af positioner fra navigations-satellitterne GSM refererer til, at GPS-trackeren fungerer som en mobiltelefon m.h.t. SMS, MMS og samtale De 4 LED-indikatorer vil, hvis de alle blinker rødt, have følgende betydning: Alle 4 indikatorer blinker rødt efter tur Alle 4 indikatorer blinker rødt samtidig = Taleopkald med kommando 9# til GPS-trackeren = Fejl i GPS-trackeren; Kontakt DANBIT for service Side 3 af 12

4 1.4 Kommandoer til GPS-trackeren De fleste kommandoer består af et nummer efterfulgt af #. Andre kommandoer kræver flere værdier, der adskilles med og afsluttes med #. F. ex: #, der ændrer password fra 1111 til 1234 Ved normalt brug kan kommandoer sendes til GPS-trackeren på 2 forskellige måder: SMS Opkald Ved at sende SMS er, der indeholder simple kommandoer Ved opkald til trackeren og indtastning af simple kommandoer Der kan kun sendes én kommando pr SMS. Normalt kommer svaret fra trackeren i løbet af et par sekunder dog ikke ved kommado 2#, der kan kræve op til 60 sek. Hvis der sendes en forkert kommando, svares der med en fejlmelding. GPS-trackeren svarer med en indtalt besked, der opfordrer til at indtaste kommandoer. Der kan sendes flere kommandoer i eet opkald. Efter hver kommando høres en bekræftelse og en opfordring til at taste flere kommandoer eller at afbryde forbindelsen. Hvis en forkert kommando indtastes, høres en fejlmelding. 1.5 Kommando-oversigt Her vises først kommandoer i kategorien: Forespørgsler, - d.v.s. kommandoer, der bevirker, at der sendes informationer retur til den mobiltelefon, der har sendt SMS eller opkald til GPS-trackeren. På næste side vises kategorien Indstillinger, der ændrer forskellige værdier for trackerens indstillinger. Kategori Kommando Beskrivelse Bemærkning Forespørgsler 1# Positionsrapport (Tekst) 2# Positionsrapport (Tekst og kort) Positionsrapport modtages som SMS med positionsrapport som tekst Positionsrapport modtages som MMS med positionsrapport som tekst og en jpg fil med et kortudsnit 4# Positionsrapport Positionsrapport modtages som link til Google maps 5# Hurtig-kalds kontakter De 3 hurtigkaldsnumre vises i SMS med formatet: (1) zzzzzzzz (2) zzzzzzzz (3) zzzzzzzz 6# Rapport over aktuel status Rapporten viser følgende oplysninger: Batteri: xx% Fri disk plads: xxxx MB. Område-alarm(1): Passiv / Aktiv Område-alarm(2): Passiv / Aktiv Område-alarm(3): Passiv / Aktiv Område-alarm(4): Passiv / Aktiv Tidsrapport(1): Passiv / Aktiv Tidsrapport(2): Passiv / Aktiv Tidsrapport(3): Passiv / Aktiv Tidsrapport(4): Passiv / Aktiv Periodisk rapport: Passiv / Aktiv 8# Kommandoliste Kommandoliste vil blive sendt som SMS 100# Send adgangskode Den nuværende adgangskode vil blive sendt til hurtigkaldsnummer nr 1 som SMS 999 # Send IMEI nummer Et 15 cifret nummer, der er unikt for trackeren 000 # Send E-kort version Versionsnummer for det indbyggede kort Se beskrivelser af kommandoer og deres brug i afsnit 2 Kommentarer til kommandoer Side 4 af 12

5 Kategori Kommando Beskrivelse Bemærkning Indstillinger *) 2012# Sæt områdealarm 1 centrum Den aktuelle position bliver centrum for områdealarm # Aktivér områdealarm 1 Områdealarm 1 vil blive aktiv *) Kommandoerne i gruppen indstillinger kan kun bruges fra administratorens telefon d.v.s. fra det nummer, som er nr. 01 på listen over autoriserede numre. Se afsn # Deaktivér områdealarm 1 Områdealarm 1 vil blive passiv 2022# Sæt områdealarm 2 centrum Den aktuelle position bliver centrum for områdealarm # Aktivér områdealarm 2 Områdealarm 2 vil blive aktiv 2020# Deaktivér områdealarm 2 Områdealarm 2 vil blive passiv 2031# Aktivér områdealarm 3 Områdealarm 3 vil blive aktiv og den aktuelle position bliver nyt centrum for områdealarm # Annullér områdealarm 3 Ind/ud SMS-områdealarm 3 vil blive passiv 2041# Aktivér områdealarm 4 Områdealarm 4 vil blive aktiv og den aktuelle position bliver nyt centrum for områdealarm 4. Områdealarm 4 vil sende SMS rapport hvert minut, medens GPS-trackeren er uden for området 2040# Annullér områdealarm 4 Områdealarm 4 vil blive passiv 211 xx# Aktivér periodiske rapporter Start periodiske SMS-rapporter, hvor xx er tidsinterval (01 ~ 99) fra 1 til 99 minutter 210# Deaktivér periodiske rapporter Stop udsendelse af periodiske rapporter 2211# Aktivér Tidsrapport 1 SMS-tidsrapport 1 vil blive aktiv 2210# Deaktiver Tidsrapport 1 SMS-tidsrapport 1 vil blive passiv 2221# Aktiver Tidsrapport 2 SMS-tidsrapport 2 vil blive aktiv 2220# Deaktiver Tidsrapport 2 SMS-tidsrapport 2 vil blive passiv 2231# Aktiver Tidsrapport 3 SMS-tidsrapport 3 vil blive aktiv 2230# Deaktiver Tidsrapport 3 SMS-tidsrapport 3 vil blive passiv 221 ttmm# Indstil tidsrapport 4 Indstil og aktivér tidsrapport 4, hvor:tt er timer og mm er minutter. Sender SMS til autoriseret bruger på valgt klokkeslet 220# Annullér tidsrapport 4 SMS-tidsrapport 4 vil blive passiv 251 xxxx# Indstilling af hurtigkald nr.1 Det kaldende nummer bliver hurtigkald nr.1, hvis det ikke allerede er valgt (xxxx er adgangskoden) 252 zzzzzzzz# Indstilling af hurtigkald nr.2 Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 2. En SMS vil blive sendt, når det er sket 253 zzzzzzzz# Indstilling af hurtigkald nr.3 Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 3. En SMS vil blive sendt, når det er sket 260 xxxx aaaa# Skift adgangskode Ændring af adgangskode fra xxxx til aaaa 280# Afbryd GPS-modtageren GPS-modtager altid afbrudt 280 TTMM ttmm# Tidsstyret afbrydelse af GPSmodtageren GPS-modtager afbrudt fra kl TT:MM til tt:mm F. eks. 280*0630*1145*#: passiv fra 6:30 til 11:45 281# Aktivér GPS-modtageren GPS-modtager altid aktiv (Standardindstilling) 281 TTMM ttmm# Tidsstyret aktivering af GPSmodtageren 888# Stop SOS Stop SOS-alarmen 666# Fjernstyret afbrydelse af GPS-trackeren GPS-modtager aktiv fra kl TT:MM til tt:mm F. eks. 281*1015*23:30*#: aktiv fra 10:15 til 23:45 Svar 00# for at slukke GPS-trackeren Den kan ikke slukkes uden svar Opkald 9# Samtale efter alm. opkald Tryk "9#" efter opkald, så brugeren hører en ringetone og trykker på en af de 3 hurtigkald-knapper for at svare og på Tænd/Sluk-knappen for at afbryde igen Se beskrivelser af kommandoer og deres brug i afsnit 2 Kommentarer til kommandoer Side 5 af 12

6 Side 6 af 12 2 Kommentarer til kommandoer 2.1 Positions-rapporter De positionsrapporter, der modtages som svar på kommamdoerne 1# eller 2# og med Område-alarmer kan f.eks. se sådan ud:, Eksempel på positionsrapport som tekst: GPS position: 23:52 4/ 23/2010. Gammeltorv 24 Indre by København. Vejkryds med Skindergade i retning sydvest 40 meter. Nær City Kroen i retning sydvest 30 meter. N 55 40'41.73" E 12 34'19.16" Klokkeslæt og dato Nærmeste adresse Retning og afstand fra nærmeste vejkryds Retning og afstand fra kendemærke i nærheden GPS-koordinater; kan indlæses i Google Maps Normalt vil det med en positionsrapporten som tekst være ganske let at opspore trackeren. Svaret på kommando #1 er en almindelig tekst-sms med positionsrapport, som vist herover, men svaret på kommando 2# er en MMS, hvor der med positionsrapporten følger et billede med et kortudsnit, der f. ex. ser ud som vist her Som svar på kommando 4# modtages et link, der f.eks. kan se sådan ud: Mobiltelefoner, der kan gå på Internet, kan bruge dette link til at åbne Google Maps for at se et kort, der er bedre end MMS-versionen og som giver bedre zoom- og scroll-muligheder. Her kan man desuden skifte til visning som luftfoto eller Street view for at se flere detaljer, så det er lettere at orientere sig. Vær i øvrigt opmærksom på, at teleselskabets pris for en tekst-sms typisk er 10 øre, medens en MMS f. ex. koster 2 Kr og desuden fremkommer ca 30 Sek. senere, fordi det tager mere tid at generere det medfølgende billede. 2.2 Om brugen af Område-alarmer (Geo-Fence) En område-alarm fra trackeren sendes til første telefonnummer i listen(se afsn. 4.2), når den overskrider grænsen for et cirkulært område, hvis centrum og radius er bestemt på forhånd. Der kan vælges mellem 4 typer: Type 1 og 2 Type 3 Type 4 Centrum og radius vælges normalt med indstillings-programmet ved at bruge Google Maps Se afsn 4.4 Centrum er trackerens aktuelle position. Radius er 300 m. Der sendes rapport, når trackeren forlader området og når den igen vender tilbage til området Centrum er trackerens aktuelle position. Radius er 300 m. Der sendes rapport hvert minut medens trackeren er uden for området. Alle 4 typer kan aktiveres og de-aktiveres med kommandoer fra 2010# til 2041#. Se kommandoliste afsn 1.5 Type Deaktiverings- Radius Aktiverings- Rapport sendes til 1. autoriserede kommando telefonnummer kommando # 2010# Vælges med PC-program # 2020#.. når tracker går ud af ell. ind i området # 2030# 300 m # 2040#.. hvert minut uden for området For type 3 og 4 gælder det, at centrum for området bliver trackerens aktuelle position på det tidspunkt, hvor aktivering finder sted. Specielt for Type 4 gælder det, at den også kan aktiveres og de-aktiveres med to hurtige tryk på tænd/sluk knappen, der får tilstanden til at skifte, samtidig med at beskeden Områdealarm slået til/fra høres fra den indbyggede højtaler. I den seneste version af GPS-trackeren kan centrum for områder type 1 og 2 også ændres til trackerens aktuelle position med kommandoerne 2012# og 2022#. Se kommandolisten afsn. 1.5 Der eksisterer en margin, på mindst 50 m, som grænsen for alarmområdet skal overskrides med, før meldingen sendes. Hvis f.eks. radius for området er 300 m, så vil alarmen for Ude af område først sendes, når

7 trackeren er mindst 350 m fra centrum, og når trackeren igen nærmer sig centrum, så vil meldingen Ind i område.. først sendes, når trackeren er mindre end 250 m fra centrum. 2.3 Om bevægelsesdetektorens funktion og strømforbruget For at opnå den længst mulige driftstid efter opladning af batteriet er der lagt vægt på at reducere strømforbruget mest muligt. Derfor er der indbygget en bevægelses-føler(et accelerometer) i trackeren, som kan registrere når trackeren er i bevægelse. Hvis der, efter at trackeren har modtaget et GPS signal, ikke har været bevægelse i ca 10 minutter, vil trackeren skifte til en hviletilstand, hvor GPS modtageren er afbrudt, indtil der igen registreres bevægelse. Da GPS-modtageren, når den er aktiv, bruger mindst 80% af det totale strømforbrug, vil perioder med hviletilstand forlænge driftstiden mærkbart. Hviletilstanden kan kendes på, at GPS-indikatoren hører op med at blinke. (Se afsn. 1.3.) 2.4 Om modtagelse af GPS-signaler Hvis GPS-trackeren bruges indendørs, kan bygningens materialer dæmpe signalerne fra navigationssatelliterne så meget, at det er umuligt at bestemme positionen. GPS-trackeren husker imidlertid altid de sidste registrerede positioner, så hvis forbindelsen til satellitterne svigter, vil positionsrapporten vise en gemt position d.v.s. den sidst registrerede position. Det kan fx. ske, hvis den kommer ind i en massiv bygning, hvor GPS-signalet er for svagt. I så fald vil positionsrapporten udpege det sted, hvor trackeren er kommet ind i bygningen. At der er tale om en gemt position er let at se, fordi første linje i positionsrapporten altid viser, hvornår positionen er målt. Hvis dette tidspunkt er tidligere end det tidspunkt, hvor SMS-rapporten er modtaget, er der tale om en gemt position. 3 Sådan gøres GPS-trackeren klar Normalt leveres GPS-trackeren uden SIM-kort(se afsn. 7.2), men hvis den skal kunne tages i brug straks efter modtagelsen, kan den ved leveringen være forsynet med et SIM-kort fra teleselskabet happiimobil.dk, der benytter TDC s net. I så fald er trackeren desuden indstillet til brug af MMS med dette teleselskab og det vil også fremgå af den meddelelse Indstilling af GPS-trackeren, der er vedlagt ved leveringen, hvor også trackerens telefonnummer samt op til 3 af de autoriserede hurtigkalds-numre er vist. Normalt er der ikke indlagt nogen autoriserede telefonnumre(se afsn. 4.2), så derfor kan trackeren bruges sammen med alle mobiltelefoner. Det tilrådes dog altid at vælge autoriseret telefonnummer nr 01 som vist i afsn. 4.2, eller ved hjælp af kommandoen 251 xxxx#. (se kommando-oversigten afsn. 1.5) Det giver det telefonnummer, der står som nr 01 avancerede kontrolmuligheder og sikrer mod indblanding fra uvedkommende. 3.1 Placering af SIM-kort og batteri Hvis GPS-trackeren er leveret med SIM-kort installeret, kan dette afsnit udelades SIM-kortet placeres i en holder, der bliver synlig, når batteriet fjernes. Holderen skal åbnes, før SIM-kortet kan monteres. På holderen er der med en OPEN -markering vist, at den kan åbnes, når den skydes i den røde pils retning. Når SIM-kortet er placeret som vist, lukkes holderen og låses ved at skyde den på plads igen som LOCK -markeringen viser(modsat den røde pils retning) Når SIM-kortet er korrekt monteret, vil GSMindikatoren blinke grønt med intervaller på ca. 3 sek. Ellers vil den permanent lyse rødt. SD-kortets placering er vist på tegningen. Det er altid monteret ved levering og der er normalt aldrig behov for at udskifte det. OBS! Bemærk at SIM-kortet i GPS-trackeren ikke må være beskyttet af PIN-kode. Det sikrer man let ved at montere SIM-kortet i en mobiltelefon og fjerne PIN-kode beskyttelsen. På f. eks. de fleste NOKIA modeller gøres det ved at vælge Sikkerhed ( ) under Indstillinger ( ) i menuen og slå PIN-kodeanmodning fra. Side 7 af 12

8 3.2 Opladning af batteriet Normalt leveres GPS-TRACKER+ med et opladet batteri installeret. Hvis det ikke er tilfældet, skal det først monteres(som vist herover) og oplades. Der medfølger en AC-adapter til dette brug. Opladning sker via mini-usb stikket. Derfor er AC-adapteren forsynet med et USB-stik, så opladning kan finde sted ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Dette USB-kabel bruges også, når GPS-trackeren er tilsluttet for at blive indstillet v.h.a. en PC. (Se afsn. 3 ) Medens opladning finder sted lyser POWER -indikatoren rødt, og først når batteriet er fuldt opladet, vil POWER -indikatoren lyse grønt. Se afsn. 1.3 Bemærk i øvrigt, at trackeren ikke nødvendigvis skal afbrydes, medens opladning finder sted. Kun hvis den skal indstilles v.h.a. en PC, som vist i afsn.4, er det nødvendigt at afbryde den først. 3.3 Genopladning Når batteriets ladning under brug er faldet, så der er mindre end ca 33% af den normale driftstid tilbage, så vil der automatisk sendes en SMS med teksten Advarsel! Lav batteristand sammen med en positionsrapport til det første af de autoriserede telefonnumre(se afs. 4.2). Herefter vil der være god tid til at reagere på advarslen. Ellers vil trackeren automatisk afbrydes når batterispændingen er faldet til under ca 3,3 Volt. Herefter vil en fuld opladning vare ca 2 timer med et normalt batteri eller ca 3 timer for batterier med forhøjet kapacitet. Se afsn. 6.2 Hvis man hverken har AC-adaptoren eller en separat batterioplader ved hånden, kan den oplades fra en USBport på en alm. PC. 3.4 Separat batterioplader Hvis man vil sikre sig, at trackeren altid skal være klar, kan det være en god idé at anskaffe reservebatterier(se GPS- TRACKER-BATT og GPS-TRACKERBATT2 afsn. 6.2). Så kan batterier af begge typer oplades, selv om de ikke er monteret i trackeren. Hertil kan GPS-TRACKER-CHG anvendes. (Se afsn. 6.2) Også GPS-TRACKER-CHG har en indikator, der lyser rødt under opladning og grønt, når batteriet er fuldt opladet 4 Indstilling af GPS-trackeren Når der er monteret et SIM-kort i GPS-trackeren kan den hurtigt tages i brug som vist under Kom hurtigt i gang med GPS-trackeren på det ark, der følger med trackeren. GPS-trackeren kan indstilles ved hjælp af et simelt Windows-program: (TrackTool.exe), der er indbygget i GPS-trackeren Når den er slukket og tilsluttes USB-porten på en PC via det medfølgende USB-kabel(der også bruges til opladning se afsn. 3.2), vil den optræde som Flytbar Disk (f.ex E:), der gerne automatisk åbner et vindue som det viste, hvor der vælges Åbn mappe for at vise filer og hvor også programmet TrackTool.exe kan startes. Programmet giver disse 3 valgmuligheder Med knappen Setup Device startes klargøringsprogrammet, der bruges til at vælge en række indstillinger i GPS-trackeren, (Ved levering er standard password 0000) Brugermanualen nås via knappen : User manual Knappen Exit afslutter programmet Side 8 af 12

9 I programmet kan der vælges mellem 5 menupunkter:- og Exit, der afslutter programmet: 4.1 Personal setting GSM / MMS indstillinger, adgangskode og personlige valg Under fanebladet Personel setting udfyldes en række felter, som der efter første indstilling normalt aldrig er behov for at ændre senere. GPS-trackeren er ved modtagelsen indstillet, så den er klar til brug med MMS- indstillinger, der passer for teleselskabet happiimobil.dk. Disse valg ses under knappen: Telecom Company- Felterne User Name og SOS Message kan udfyldes efter behov. Det sidste er den tekst, som vises i de SMS-meldinger, der sendes, når brugeren har trykket på SOSknappen. Bemærk især feltet Password, der er den adgangskode på 4 cifre, som skal indtastes for at starte klargøringsprogrammet og for at udføre kommandoerne: 251*xxxx# og 260*xxxx*aaaa#. (Se afsn. 1.5) I feltet Shut Down bestemmes det, om trackeren kan afbrydes ved at trykke 2 gange på On/Off -knappen eller kun med kommandoen 666#. På den måde kan man sikre, at trackeren ikke uforvarende bliver afbrudt. Hvis brugeren forsøger at slukke med On/Off-knappen, sendes der besked til Administratornummeret (Nr 01) I feltet Image Size vælges størrelsen af den billed-fil, der sendes som svar på kommandoen: 2#. De 5 muligheder er: , , , og Positionsrapporter fra trackeren indledes med dato og klokkeslæt, som angiver hvornår positionen sidst er registreret. Følende felter bestemmer hvordan tiden skal vises: Feltet Time Zone skal være GMT i Danmark. Feltet DST ( Daylight Saving Time eller Sommertid ) skal i Danmark være 01:00, hvis man vil bruge det og ellers Disable" 4.2 Phone - Valg af autoriserede telefonnumre Under fanebladet Phone kan der indtastes 20 autoriserede telefonnumre, der normalt er de eneste, som GPStrackeren vil kunne kunne modtage opkald og SMS er fra. Nr 01 er Administratornummeret (som har rettighed til at sende kommandoer i kategorien Indstillinger se afsn. 1.5) og nr 01, 02 og 03 er hurtigkalds-numre. Brugeren kan kalde op til disse 3 numre med 2 hurtige tryk på en af de 3 hurtigkalds-knapper, der er mærket 1, 2 og 3 på GPStrackeren. Når brugeren aktiverer SOS-knappen(med 2 tryk), er det også disse 3 numre, der aktiveres med SMS og opkald. Se afsn.5 Bemærk dog, at der findes et felt: Allow all Phone Numbers, der kun vedrører samtale-opkald fra andre telefoner. Hvis det felt er markeret, vil GPS-trackeren kunne besvare opkald fra alle telefonnumre. Se mere i afsnit 4.3. Bemærk! at hvis ingen af de 20 felter er udfyldt, så vil trackeren modtage opkald fra alle telefoner. Husk! at funktionen Vis nummer (Der viser sig ved, at nummeret ses på modpartens telefon ved opringning) skal være aktiv for numrene i listen ellers kan trackeren ikke besvare opkald og SMS er fra dem. Side 9 af 12

10 4.3 Om de autoriserede telefonnumre og administratornummeret Se afsn. 4.2 om hvordan der kan indtastes op til 20 autoriserede telefonnumre, der er nummereret som nr 01 til 20 på listen og bemærk især, at nr 01, 02 og 03 kaldes hurtigkalds-numre, fordi der automatisk ringes tl dem, når brugeren aktiverer en af de 3 hurtigkalds -knapper på trackeren for at bruge den som almindelig mobiltelefon (Se afsn. 5.2). Det er også nr 01, 02 og 03, der kaldes og sendes SMS til, når brugeren aktiverer SOS -funktionen. (Se afsn. 5.1) Bemærk i øvrigt at telefonnummer 01 kaldes administratornummeret, fordi det kun er fra dette nummer, der er rettigheder til at sende kommandoer i kategorien indstillinger (Se afsnit 1.5). Det er også kun administratornummeret, der modtager område-alarmer (Se afnit 4.4), tids-rapporter (se afsn. 4.5) og melding om at brugeren har forsøgt at slukke trackeren på on/off knappen, hvis der under Personal setting er valgt SMS for shut down. Hvis telefonnummer 01 ikke er udfyldt, så vil kommandoen 251*xxxx# (hvor xxxx er adgangskoden) bevirke, at det kaldende telefonnummer indsættes som hurtigkalds-nummer 1 Side 10 af Geo fence - Indstilling af område - alarmer nr 1 og 2 Område-alarmer kaldes de meldinger, som GPS-trackeren automatisk sender, når brugeren bringer den uden for et bestemt område. Det er beskrevet i afsnit afsnit 2.2, der beskriver de 4 forskellige typer. Som nævnt er det kun områderne for 1 og 2, der kan indstilles ved hjælp af klargøringsprogrammet. Her kan radius og centrum for området vælges ved at indtaste Longitude E(Østlig længde) og Latitude N(Nordlig bredde) i grader bueminutter og sekunder. Det er ganske let at finde disse talværdier ved hjælp af Google Maps. Hvis der er Internetforbindelse, kan man nemlig klikke på Open Map - knapperne for at åbne en kompakt version af websiden: Google Maps (maps.google.com) Her kan man nu i tekstfeltet øverst indtaste en adresse og trykke på OGOO knappen. Så vil Google serveren forsøge at finde stedet og vise det på et kort, hvor centrum for alarmområdet er mærket med:. Hvis der er brug for at justere centrum, kan man klikke på - mærket og dernæst på det nye centrum. For herunder at se flere detaljer kan det være en fordel at skifte til visning af satellitfoto i stedet for kortvisning som vist her Når det ønskede centrum er markeret, trykkes på OOKO knappen, hvorved Google Maps lukkes, idet der vendes tilbage til indstillingsprogrammet, hvor positionen, der blev valgt fra Google Maps, automatisk indsættes som centrum for alarmområdet under Geo Fence, når der trykkes på OSaveO.

11 4.5 Report - Indstilling af tids - rapporter Under dette faneblad kan man vælge, om der automatisk skal sendes positionsrapporter på bestemte tidspunkter til første hurtigkalds-nummer.(se afsn. 4.2) Tidsrapporter kan defineres på 2 måder: Periodiske rapporter (Periodical Report) Disse aktiveres med kommandoen: 211*xx#, hvor xx angiver intervaller med et antal minutter fra 1 til 99. F. ex. vil kommandoen: 211*15# bevirke, at der sendes en rapport hvert kvarter. Funktionen kan stoppes med kommandoen: 210# Under Periodical Report kan vælges intervaller fra 1 til 120 minutter eller Disable d.v.s. ikke aktiveret. Rapporter på valgte klokkeslæt Her kan vælges 3 forskellige klokkeslæt. Desuden kan man i felterne S M T W T F S angive på hvilke af ugens 7 dage rapporterne skal sendes. Felterne Report On Time 1, 2 og 3 bestemmer om rapport sendes på det valgte klokkeslæt. Bemærk at kommandoerne fra 2210# til 2231#, har samme funktion. Se afsn Service center Indstilling af værdier for GPRS-server GPS-TRACKER kan periodisk sende data til en GPRS-server, som er tilgængelig på Internet. Kontakt DANBIT A/S, hvis der er interesse for denne funktion 5 Opkald fra GPS-trackeren 5.1 Nødkald med SOS-knappen Hvis der trykkers 2 gange på den røde SOS-knap, skifter GPS-trackeren til SOS-tilstand d.v.s.: SOS-indikatoren blinker rødt Der sendes efter tur en SMS med SOS-melding til de 3 hurtigkalds-numre (Se afs. 4.3) Der kaldes efter tur op til de 3 hurtigkalds-numre, som,hvis opkaldet besvares, vil høre beskeden: Der er trykket på SOS-knappen det er et nødopkald. Medens SOS-tilstanden varer ved, kan GPS-trackeren ikke afbrydes. Hverken med kommandoen: 666# eller med Tænd/Sluk -knappen. SOS-tilstanden kan kun afbrydes ved at sende kommandoen 888# 5.2 Hurtigkald To hurtige tryk på en af de tre hurtigkalds -knapper (se afsn 1.2) bevirker, at der kaldes op til det tilsvarende nummer (se afsn 4.2) Samtidig kvitteres der med 4 toner i højtaleren. Opkaldet kan afbrydes med et tryk på Tænd/Sluk knappen. 6 Tilbehør til GPS-trackeren 6.1 SIM-kort i GPS-trackeren Normalt anskaffer brugeren selv det SIM-kort, der skal bruges i GPS-trackeren, men vi anbefaler et SIM-kort fra happiimobil.dk, der kan købes på websiden: Vi foreslår et taletidskort type: happii basic, der er uden abonnement, så man kun betaler for sit forbrug. Oprettelsen koster 99 Kr, der går ind på taletidskontoen, så der er nok til over 1200 SMS er, der kun koster 8 øre pr stk. Vi anbefaler også, at man vælger automatisk optankning. Så er man sikker på, at trackeren aldrig holder op med at virke, fordi kontoen går under 0 kr. Se mere om montering af SIM-kort i afsnit 3.1 i brugervejledningen. Side 11 af 12

12 6.2 Ekstra batterier og batteriopladere Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-BATT er et reservebatteri Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-BATT2 er et batteri med dobbelt så stor kapacitet, som det normale batteri. Med TRACK-BATT2 følger også en ekstra bagplade, der tillader det større batterivolumen Bestillingsnummer: GPS TRACKER-CHG er en separat batterioplader til opladning af begge batterityper. Så kan man sikre sig, at der altid er fuldt opladede reservebatterier klar. Se afsn Neopren holdere til GPS-trackeren I stedet for at bære GPS-TRACKER+ i den rem, der medfølger, kan f. ex. bruges en praktisk bæretaske. Vi tilbyder 2 forskellige varianter i gedigent neopren og med velcro-lukninger. Bestillingsnummer: TRACK-BAG-A Er forsynet med en solid neopren-rem, der kan indstilles med et spænde. Ideel til at spænde på armen f. ex. lige over albuen Bestillingsnummer: TRACK-BAG-B Er forsynet med en bæltestrop på bagsiden, så den f. ex. kan monteres på et bælte eller en rem TRACK-BAG-A TRACK-BAG-B Begge typer er desuden velegnede til at bære de fleste almindelige mobiltelefoner. 7.1 Specifikationer GPS-modtager: GSM: Accelerometer: Batteri: Drifts-tider: Gældende for: Standard / stort batteri Dimensioner: Vægt: Driftstemperatur: Kontrollamper: Kontrolknapper: 7 Specifikationer og bestilling M-Star P2 GPS modtager med indbygget antenne; Høj følsomhed: Tracking ned til -161dBm Quad-band GSM: 850/900/1800/1900 MHz Trackeren indeholder en følsom 3D-bevægelses-sensor, der automatisk frakobler GPSmodtageren for at reducere strømforbruget, når enheden ligger stille i mere end 10min. 3,7V genopladeligt Lithium batteri, 650mAh type GB/T , der er kompatibel med en gængs SAMSUNG type, så en reserve kan skaffes hurtigt og billigt. Ca 48 / 96 timer i standby tilstand (Ingen bevægelse) Ca 24 / 84 timer typisk under normale forhold med bevægelse Ca 9 / 18 timer hvis trackeren hele tiden er i bevægelse mm med standardbatteri og med stort (GPS-TRACKER-BATT2) Ca. 60 gram med standardbatteri og 72 gram med GPS-TRACKER-BATT2 Fra -20 C til +60 C 4 LED viser: Power ON, GSM-aktivitet og GPS-aktivitet og SOS-alarm aktiv Tænd/Sluk; Volumen +/-; 3 knapper til hurtig-kald; SOS 7.2 Bestilling Trackerne leveres med AC-batterioplader, manual, indstillingsprogram og bæresnor De kan bestilles i versioner med standard- eller stort batteri (GPS-TRACKER-BATT2) og med og uden SIM-kort Bestillingsnumrene er: -TRACKER-E1 -TRACKER-E2 -TRACKER+ -TRACKER2+ GPSTtracker med 650 mah batteri - Uden SIM-kort GPSTtracker med 1300 mah batteri - Uden SIM-kort GPSTtracker med 650 mah batteri - Med SIM-kort GPSTtracker med 1300 mah batteri - Med SIM-kort 8 Mere information: Se - med den nyeste version af brugermanualen, kort beskrivelse med kommandoliste og diverse info gh 25/ Side 12 af 12

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING Velkommen til brug af GPS tracker CCTR-620. Sporingsenheden er med et GPS-modul og et GSM-modul. Enheden har mange nye og unikke funktioner, f.eks. link til kort på

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GPS-Tracker til bil og person PST-T100

GPS-Tracker til bil og person PST-T100 GPS-Tracker til bil og person PST-T100 Betjeningsvejledning Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden installation og brug! Ver.2.0 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. EGENSKABER 3 3. SPECIFIKATION...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid

CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid Tillykke med din nye GPS-Tracker, CCTR-800, med realtid. Sporingsenheden er forsynet med et GPS- og et GSM-modul. Den har mange nye og unikke funktioner, f.eks.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm

DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DanTrack DT-30 Satellit tracking alarm DT-serien: forskellige funktioner til forskellige behov Nyeste generation af DanTrack's Satellit tracking alarmer - DT-30 - lever lige som sin forgænger, DT-100 op

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

SMS kommandoliste. Indholdsfortegnelse: Website: www.smartgps.dk Kontakt: support@smartgps.dk

SMS kommandoliste. Indholdsfortegnelse: Website: www.smartgps.dk Kontakt: support@smartgps.dk SMS kommandoliste Dette dokument er udarbejdet af SmartGPS.dk. Indholdet må ikke kopieres hverken elektronisk eller på papir uden forudgående aftale med SmartGPS. Vi forbeholder os retten til at ændre

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere