GPS-trackere fra Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GPS-trackere fra Brugervejledning"

Transkript

1 GPS-trackere fra Brugervejledning Værkstedsvej Køge Tlf Fax Web:

2 Indhold 1 SÅDAN BRUGES GPS-TRACKEREN Tænd / sluk Andre knapper på GPS-trackeren LED-indikatorer på GPS-trackeren Kommandoer til GPS-trackeren Kommando-oversigt KOMMENTARER TIL KOMMANDOER Positions-rapporter Om brugen af Område-alarmer (Geo-Fence) Om bevægelsesdetektorens funktion og strømforbruget Om modtagelse af GPS-signaler SÅDAN GØRES GPS-TRACKEREN KLAR Placering af SIM-kort og batteri Opladning af batteriet Genopladning Separat batterioplader INDSTILLING AF GPS-TRACKEREN Personal setting Phone - Valg af autoriserede telefonnumre Om de autoriserede telefonnumre og administratornummeret Geo fence - Indstilling af område - alarmer nr 1 og Report - Indstilling af tids - rapporter Service center Indstilling af værdier for GPRS-server OPKALD FRA GPS-TRACKEREN Nødkald med SOS-knappen Hurtigkald TILBEHØR TIL GPS-TRACKEREN SIM-kort i GPS-trackeren Ekstra batterier og batteriopladere Neopren holdere til GPS-trackeren SPECIFIKATIONER OG BESTILLING Specifikationer Bestilling MERE INFORMATION: Side 2 af 12

3 1 Sådan bruges GPS-trackeren Før GPS-trackeren kan tages i brug skal den først forsynes med et SIM-kort (Se afsn. 3.1). Desuden skal telefonnumre og andre personlige indstillinger vælges. Se afsnit 4: Indstilling Tænd / sluk GPS-trackeren tændes ved at holde Tænd/Sluk - knappen nede i ca 2-3 Sek(indtil vibratoren mærkes). GPS-trackeren slukkes ved at trykke Tænd/Sluk -knappen ned to gange i ca 2 Sek. For at sikre at den ikke uforvarende afbrydes, kan man vælge, at afbrydelse kun kan ske via SMS-kommando 666#. Se kommandoliste afsnit 1.5 samt afsnit 4.1 og 4.3. To hurtige tryk på Tænd/Sluk -knappen bevirker, at tilstanden for områdealarm 4 skifter. Det svarer til skiftevis at sende kommandoerne 2041# og 2040# (Se kommandolisten afsn.1.5) 1.2 Andre knapper på GPS-trackeren SOS nødkald Hvis der trykkes to gange på den røde SOS-knap, vil der sendes SMS og opkald til de 3 hurtigkaldsnumre se afsn LED-indikatorer på GPS-trackeren Visningen af de 4 LED-indikatorer har hver for sig følgende betydning: Lydstyrke op / ned Bruges til at regulere lydstyrken for den indbyggede højtaler, når GPS-trackeren bruges som almindelig mobiltelefon Indikator SOS POWER GPS GSM Beskrivelse Slukket = Normal tilstand Rød blinkende = Der er trykket på SOS-knappen Ved normal drift Under opladning Slukket =Fra 33% til 100% batteristand Rød blinkende = Lav batteristand fra 1% til 33% batteri Rød = Opladning (Batteristand er under 100%) Grøn = Opladning til 100% er færdig (Batteristand: 100%) Slukket = Standby tilstand (Ingen bevægelse i mindst 10 min.) Blåt blinkende = Læser ny position fra satellitter Rød blinkende = Venter på ny måling fra satellit eller bevægelse Grøn langsomt blinkende = Afventer forbindelse Grøn hurtigt blinkende = Forbindelse etableret (ved samtale) Rød = SIM kort mangler eller er defekt Rød langsomt blinkende = Ingen forbindelse til mobilnettet ell. PIN-kode aktiv GPS refererer til modtagelse af positioner fra navigations-satellitterne GSM refererer til, at GPS-trackeren fungerer som en mobiltelefon m.h.t. SMS, MMS og samtale De 4 LED-indikatorer vil, hvis de alle blinker rødt, have følgende betydning: Alle 4 indikatorer blinker rødt efter tur Alle 4 indikatorer blinker rødt samtidig = Taleopkald med kommando 9# til GPS-trackeren = Fejl i GPS-trackeren; Kontakt DANBIT for service Side 3 af 12

4 1.4 Kommandoer til GPS-trackeren De fleste kommandoer består af et nummer efterfulgt af #. Andre kommandoer kræver flere værdier, der adskilles med og afsluttes med #. F. ex: #, der ændrer password fra 1111 til 1234 Ved normalt brug kan kommandoer sendes til GPS-trackeren på 2 forskellige måder: SMS Opkald Ved at sende SMS er, der indeholder simple kommandoer Ved opkald til trackeren og indtastning af simple kommandoer Der kan kun sendes én kommando pr SMS. Normalt kommer svaret fra trackeren i løbet af et par sekunder dog ikke ved kommado 2#, der kan kræve op til 60 sek. Hvis der sendes en forkert kommando, svares der med en fejlmelding. GPS-trackeren svarer med en indtalt besked, der opfordrer til at indtaste kommandoer. Der kan sendes flere kommandoer i eet opkald. Efter hver kommando høres en bekræftelse og en opfordring til at taste flere kommandoer eller at afbryde forbindelsen. Hvis en forkert kommando indtastes, høres en fejlmelding. 1.5 Kommando-oversigt Her vises først kommandoer i kategorien: Forespørgsler, - d.v.s. kommandoer, der bevirker, at der sendes informationer retur til den mobiltelefon, der har sendt SMS eller opkald til GPS-trackeren. På næste side vises kategorien Indstillinger, der ændrer forskellige værdier for trackerens indstillinger. Kategori Kommando Beskrivelse Bemærkning Forespørgsler 1# Positionsrapport (Tekst) 2# Positionsrapport (Tekst og kort) Positionsrapport modtages som SMS med positionsrapport som tekst Positionsrapport modtages som MMS med positionsrapport som tekst og en jpg fil med et kortudsnit 4# Positionsrapport Positionsrapport modtages som link til Google maps 5# Hurtig-kalds kontakter De 3 hurtigkaldsnumre vises i SMS med formatet: (1) zzzzzzzz (2) zzzzzzzz (3) zzzzzzzz 6# Rapport over aktuel status Rapporten viser følgende oplysninger: Batteri: xx% Fri disk plads: xxxx MB. Område-alarm(1): Passiv / Aktiv Område-alarm(2): Passiv / Aktiv Område-alarm(3): Passiv / Aktiv Område-alarm(4): Passiv / Aktiv Tidsrapport(1): Passiv / Aktiv Tidsrapport(2): Passiv / Aktiv Tidsrapport(3): Passiv / Aktiv Tidsrapport(4): Passiv / Aktiv Periodisk rapport: Passiv / Aktiv 8# Kommandoliste Kommandoliste vil blive sendt som SMS 100# Send adgangskode Den nuværende adgangskode vil blive sendt til hurtigkaldsnummer nr 1 som SMS 999 # Send IMEI nummer Et 15 cifret nummer, der er unikt for trackeren 000 # Send E-kort version Versionsnummer for det indbyggede kort Se beskrivelser af kommandoer og deres brug i afsnit 2 Kommentarer til kommandoer Side 4 af 12

5 Kategori Kommando Beskrivelse Bemærkning Indstillinger *) 2012# Sæt områdealarm 1 centrum Den aktuelle position bliver centrum for områdealarm # Aktivér områdealarm 1 Områdealarm 1 vil blive aktiv *) Kommandoerne i gruppen indstillinger kan kun bruges fra administratorens telefon d.v.s. fra det nummer, som er nr. 01 på listen over autoriserede numre. Se afsn # Deaktivér områdealarm 1 Områdealarm 1 vil blive passiv 2022# Sæt områdealarm 2 centrum Den aktuelle position bliver centrum for områdealarm # Aktivér områdealarm 2 Områdealarm 2 vil blive aktiv 2020# Deaktivér områdealarm 2 Områdealarm 2 vil blive passiv 2031# Aktivér områdealarm 3 Områdealarm 3 vil blive aktiv og den aktuelle position bliver nyt centrum for områdealarm # Annullér områdealarm 3 Ind/ud SMS-områdealarm 3 vil blive passiv 2041# Aktivér områdealarm 4 Områdealarm 4 vil blive aktiv og den aktuelle position bliver nyt centrum for områdealarm 4. Områdealarm 4 vil sende SMS rapport hvert minut, medens GPS-trackeren er uden for området 2040# Annullér områdealarm 4 Områdealarm 4 vil blive passiv 211 xx# Aktivér periodiske rapporter Start periodiske SMS-rapporter, hvor xx er tidsinterval (01 ~ 99) fra 1 til 99 minutter 210# Deaktivér periodiske rapporter Stop udsendelse af periodiske rapporter 2211# Aktivér Tidsrapport 1 SMS-tidsrapport 1 vil blive aktiv 2210# Deaktiver Tidsrapport 1 SMS-tidsrapport 1 vil blive passiv 2221# Aktiver Tidsrapport 2 SMS-tidsrapport 2 vil blive aktiv 2220# Deaktiver Tidsrapport 2 SMS-tidsrapport 2 vil blive passiv 2231# Aktiver Tidsrapport 3 SMS-tidsrapport 3 vil blive aktiv 2230# Deaktiver Tidsrapport 3 SMS-tidsrapport 3 vil blive passiv 221 ttmm# Indstil tidsrapport 4 Indstil og aktivér tidsrapport 4, hvor:tt er timer og mm er minutter. Sender SMS til autoriseret bruger på valgt klokkeslet 220# Annullér tidsrapport 4 SMS-tidsrapport 4 vil blive passiv 251 xxxx# Indstilling af hurtigkald nr.1 Det kaldende nummer bliver hurtigkald nr.1, hvis det ikke allerede er valgt (xxxx er adgangskoden) 252 zzzzzzzz# Indstilling af hurtigkald nr.2 Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 2. En SMS vil blive sendt, når det er sket 253 zzzzzzzz# Indstilling af hurtigkald nr.3 Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 3. En SMS vil blive sendt, når det er sket 260 xxxx aaaa# Skift adgangskode Ændring af adgangskode fra xxxx til aaaa 280# Afbryd GPS-modtageren GPS-modtager altid afbrudt 280 TTMM ttmm# Tidsstyret afbrydelse af GPSmodtageren GPS-modtager afbrudt fra kl TT:MM til tt:mm F. eks. 280*0630*1145*#: passiv fra 6:30 til 11:45 281# Aktivér GPS-modtageren GPS-modtager altid aktiv (Standardindstilling) 281 TTMM ttmm# Tidsstyret aktivering af GPSmodtageren 888# Stop SOS Stop SOS-alarmen 666# Fjernstyret afbrydelse af GPS-trackeren GPS-modtager aktiv fra kl TT:MM til tt:mm F. eks. 281*1015*23:30*#: aktiv fra 10:15 til 23:45 Svar 00# for at slukke GPS-trackeren Den kan ikke slukkes uden svar Opkald 9# Samtale efter alm. opkald Tryk "9#" efter opkald, så brugeren hører en ringetone og trykker på en af de 3 hurtigkald-knapper for at svare og på Tænd/Sluk-knappen for at afbryde igen Se beskrivelser af kommandoer og deres brug i afsnit 2 Kommentarer til kommandoer Side 5 af 12

6 Side 6 af 12 2 Kommentarer til kommandoer 2.1 Positions-rapporter De positionsrapporter, der modtages som svar på kommamdoerne 1# eller 2# og med Område-alarmer kan f.eks. se sådan ud:, Eksempel på positionsrapport som tekst: GPS position: 23:52 4/ 23/2010. Gammeltorv 24 Indre by København. Vejkryds med Skindergade i retning sydvest 40 meter. Nær City Kroen i retning sydvest 30 meter. N 55 40'41.73" E 12 34'19.16" Klokkeslæt og dato Nærmeste adresse Retning og afstand fra nærmeste vejkryds Retning og afstand fra kendemærke i nærheden GPS-koordinater; kan indlæses i Google Maps Normalt vil det med en positionsrapporten som tekst være ganske let at opspore trackeren. Svaret på kommando #1 er en almindelig tekst-sms med positionsrapport, som vist herover, men svaret på kommando 2# er en MMS, hvor der med positionsrapporten følger et billede med et kortudsnit, der f. ex. ser ud som vist her Som svar på kommando 4# modtages et link, der f.eks. kan se sådan ud: Mobiltelefoner, der kan gå på Internet, kan bruge dette link til at åbne Google Maps for at se et kort, der er bedre end MMS-versionen og som giver bedre zoom- og scroll-muligheder. Her kan man desuden skifte til visning som luftfoto eller Street view for at se flere detaljer, så det er lettere at orientere sig. Vær i øvrigt opmærksom på, at teleselskabets pris for en tekst-sms typisk er 10 øre, medens en MMS f. ex. koster 2 Kr og desuden fremkommer ca 30 Sek. senere, fordi det tager mere tid at generere det medfølgende billede. 2.2 Om brugen af Område-alarmer (Geo-Fence) En område-alarm fra trackeren sendes til første telefonnummer i listen(se afsn. 4.2), når den overskrider grænsen for et cirkulært område, hvis centrum og radius er bestemt på forhånd. Der kan vælges mellem 4 typer: Type 1 og 2 Type 3 Type 4 Centrum og radius vælges normalt med indstillings-programmet ved at bruge Google Maps Se afsn 4.4 Centrum er trackerens aktuelle position. Radius er 300 m. Der sendes rapport, når trackeren forlader området og når den igen vender tilbage til området Centrum er trackerens aktuelle position. Radius er 300 m. Der sendes rapport hvert minut medens trackeren er uden for området. Alle 4 typer kan aktiveres og de-aktiveres med kommandoer fra 2010# til 2041#. Se kommandoliste afsn 1.5 Type Deaktiverings- Radius Aktiverings- Rapport sendes til 1. autoriserede kommando telefonnummer kommando # 2010# Vælges med PC-program # 2020#.. når tracker går ud af ell. ind i området # 2030# 300 m # 2040#.. hvert minut uden for området For type 3 og 4 gælder det, at centrum for området bliver trackerens aktuelle position på det tidspunkt, hvor aktivering finder sted. Specielt for Type 4 gælder det, at den også kan aktiveres og de-aktiveres med to hurtige tryk på tænd/sluk knappen, der får tilstanden til at skifte, samtidig med at beskeden Områdealarm slået til/fra høres fra den indbyggede højtaler. I den seneste version af GPS-trackeren kan centrum for områder type 1 og 2 også ændres til trackerens aktuelle position med kommandoerne 2012# og 2022#. Se kommandolisten afsn. 1.5 Der eksisterer en margin, på mindst 50 m, som grænsen for alarmområdet skal overskrides med, før meldingen sendes. Hvis f.eks. radius for området er 300 m, så vil alarmen for Ude af område først sendes, når

7 trackeren er mindst 350 m fra centrum, og når trackeren igen nærmer sig centrum, så vil meldingen Ind i område.. først sendes, når trackeren er mindre end 250 m fra centrum. 2.3 Om bevægelsesdetektorens funktion og strømforbruget For at opnå den længst mulige driftstid efter opladning af batteriet er der lagt vægt på at reducere strømforbruget mest muligt. Derfor er der indbygget en bevægelses-føler(et accelerometer) i trackeren, som kan registrere når trackeren er i bevægelse. Hvis der, efter at trackeren har modtaget et GPS signal, ikke har været bevægelse i ca 10 minutter, vil trackeren skifte til en hviletilstand, hvor GPS modtageren er afbrudt, indtil der igen registreres bevægelse. Da GPS-modtageren, når den er aktiv, bruger mindst 80% af det totale strømforbrug, vil perioder med hviletilstand forlænge driftstiden mærkbart. Hviletilstanden kan kendes på, at GPS-indikatoren hører op med at blinke. (Se afsn. 1.3.) 2.4 Om modtagelse af GPS-signaler Hvis GPS-trackeren bruges indendørs, kan bygningens materialer dæmpe signalerne fra navigationssatelliterne så meget, at det er umuligt at bestemme positionen. GPS-trackeren husker imidlertid altid de sidste registrerede positioner, så hvis forbindelsen til satellitterne svigter, vil positionsrapporten vise en gemt position d.v.s. den sidst registrerede position. Det kan fx. ske, hvis den kommer ind i en massiv bygning, hvor GPS-signalet er for svagt. I så fald vil positionsrapporten udpege det sted, hvor trackeren er kommet ind i bygningen. At der er tale om en gemt position er let at se, fordi første linje i positionsrapporten altid viser, hvornår positionen er målt. Hvis dette tidspunkt er tidligere end det tidspunkt, hvor SMS-rapporten er modtaget, er der tale om en gemt position. 3 Sådan gøres GPS-trackeren klar Normalt leveres GPS-trackeren uden SIM-kort(se afsn. 7.2), men hvis den skal kunne tages i brug straks efter modtagelsen, kan den ved leveringen være forsynet med et SIM-kort fra teleselskabet happiimobil.dk, der benytter TDC s net. I så fald er trackeren desuden indstillet til brug af MMS med dette teleselskab og det vil også fremgå af den meddelelse Indstilling af GPS-trackeren, der er vedlagt ved leveringen, hvor også trackerens telefonnummer samt op til 3 af de autoriserede hurtigkalds-numre er vist. Normalt er der ikke indlagt nogen autoriserede telefonnumre(se afsn. 4.2), så derfor kan trackeren bruges sammen med alle mobiltelefoner. Det tilrådes dog altid at vælge autoriseret telefonnummer nr 01 som vist i afsn. 4.2, eller ved hjælp af kommandoen 251 xxxx#. (se kommando-oversigten afsn. 1.5) Det giver det telefonnummer, der står som nr 01 avancerede kontrolmuligheder og sikrer mod indblanding fra uvedkommende. 3.1 Placering af SIM-kort og batteri Hvis GPS-trackeren er leveret med SIM-kort installeret, kan dette afsnit udelades SIM-kortet placeres i en holder, der bliver synlig, når batteriet fjernes. Holderen skal åbnes, før SIM-kortet kan monteres. På holderen er der med en OPEN -markering vist, at den kan åbnes, når den skydes i den røde pils retning. Når SIM-kortet er placeret som vist, lukkes holderen og låses ved at skyde den på plads igen som LOCK -markeringen viser(modsat den røde pils retning) Når SIM-kortet er korrekt monteret, vil GSMindikatoren blinke grønt med intervaller på ca. 3 sek. Ellers vil den permanent lyse rødt. SD-kortets placering er vist på tegningen. Det er altid monteret ved levering og der er normalt aldrig behov for at udskifte det. OBS! Bemærk at SIM-kortet i GPS-trackeren ikke må være beskyttet af PIN-kode. Det sikrer man let ved at montere SIM-kortet i en mobiltelefon og fjerne PIN-kode beskyttelsen. På f. eks. de fleste NOKIA modeller gøres det ved at vælge Sikkerhed ( ) under Indstillinger ( ) i menuen og slå PIN-kodeanmodning fra. Side 7 af 12

8 3.2 Opladning af batteriet Normalt leveres GPS-TRACKER+ med et opladet batteri installeret. Hvis det ikke er tilfældet, skal det først monteres(som vist herover) og oplades. Der medfølger en AC-adapter til dette brug. Opladning sker via mini-usb stikket. Derfor er AC-adapteren forsynet med et USB-stik, så opladning kan finde sted ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Dette USB-kabel bruges også, når GPS-trackeren er tilsluttet for at blive indstillet v.h.a. en PC. (Se afsn. 3 ) Medens opladning finder sted lyser POWER -indikatoren rødt, og først når batteriet er fuldt opladet, vil POWER -indikatoren lyse grønt. Se afsn. 1.3 Bemærk i øvrigt, at trackeren ikke nødvendigvis skal afbrydes, medens opladning finder sted. Kun hvis den skal indstilles v.h.a. en PC, som vist i afsn.4, er det nødvendigt at afbryde den først. 3.3 Genopladning Når batteriets ladning under brug er faldet, så der er mindre end ca 33% af den normale driftstid tilbage, så vil der automatisk sendes en SMS med teksten Advarsel! Lav batteristand sammen med en positionsrapport til det første af de autoriserede telefonnumre(se afs. 4.2). Herefter vil der være god tid til at reagere på advarslen. Ellers vil trackeren automatisk afbrydes når batterispændingen er faldet til under ca 3,3 Volt. Herefter vil en fuld opladning vare ca 2 timer med et normalt batteri eller ca 3 timer for batterier med forhøjet kapacitet. Se afsn. 6.2 Hvis man hverken har AC-adaptoren eller en separat batterioplader ved hånden, kan den oplades fra en USBport på en alm. PC. 3.4 Separat batterioplader Hvis man vil sikre sig, at trackeren altid skal være klar, kan det være en god idé at anskaffe reservebatterier(se GPS- TRACKER-BATT og GPS-TRACKERBATT2 afsn. 6.2). Så kan batterier af begge typer oplades, selv om de ikke er monteret i trackeren. Hertil kan GPS-TRACKER-CHG anvendes. (Se afsn. 6.2) Også GPS-TRACKER-CHG har en indikator, der lyser rødt under opladning og grønt, når batteriet er fuldt opladet 4 Indstilling af GPS-trackeren Når der er monteret et SIM-kort i GPS-trackeren kan den hurtigt tages i brug som vist under Kom hurtigt i gang med GPS-trackeren på det ark, der følger med trackeren. GPS-trackeren kan indstilles ved hjælp af et simelt Windows-program: (TrackTool.exe), der er indbygget i GPS-trackeren Når den er slukket og tilsluttes USB-porten på en PC via det medfølgende USB-kabel(der også bruges til opladning se afsn. 3.2), vil den optræde som Flytbar Disk (f.ex E:), der gerne automatisk åbner et vindue som det viste, hvor der vælges Åbn mappe for at vise filer og hvor også programmet TrackTool.exe kan startes. Programmet giver disse 3 valgmuligheder Med knappen Setup Device startes klargøringsprogrammet, der bruges til at vælge en række indstillinger i GPS-trackeren, (Ved levering er standard password 0000) Brugermanualen nås via knappen : User manual Knappen Exit afslutter programmet Side 8 af 12

9 I programmet kan der vælges mellem 5 menupunkter:- og Exit, der afslutter programmet: 4.1 Personal setting GSM / MMS indstillinger, adgangskode og personlige valg Under fanebladet Personel setting udfyldes en række felter, som der efter første indstilling normalt aldrig er behov for at ændre senere. GPS-trackeren er ved modtagelsen indstillet, så den er klar til brug med MMS- indstillinger, der passer for teleselskabet happiimobil.dk. Disse valg ses under knappen: Telecom Company- Felterne User Name og SOS Message kan udfyldes efter behov. Det sidste er den tekst, som vises i de SMS-meldinger, der sendes, når brugeren har trykket på SOSknappen. Bemærk især feltet Password, der er den adgangskode på 4 cifre, som skal indtastes for at starte klargøringsprogrammet og for at udføre kommandoerne: 251*xxxx# og 260*xxxx*aaaa#. (Se afsn. 1.5) I feltet Shut Down bestemmes det, om trackeren kan afbrydes ved at trykke 2 gange på On/Off -knappen eller kun med kommandoen 666#. På den måde kan man sikre, at trackeren ikke uforvarende bliver afbrudt. Hvis brugeren forsøger at slukke med On/Off-knappen, sendes der besked til Administratornummeret (Nr 01) I feltet Image Size vælges størrelsen af den billed-fil, der sendes som svar på kommandoen: 2#. De 5 muligheder er: , , , og Positionsrapporter fra trackeren indledes med dato og klokkeslæt, som angiver hvornår positionen sidst er registreret. Følende felter bestemmer hvordan tiden skal vises: Feltet Time Zone skal være GMT i Danmark. Feltet DST ( Daylight Saving Time eller Sommertid ) skal i Danmark være 01:00, hvis man vil bruge det og ellers Disable" 4.2 Phone - Valg af autoriserede telefonnumre Under fanebladet Phone kan der indtastes 20 autoriserede telefonnumre, der normalt er de eneste, som GPStrackeren vil kunne kunne modtage opkald og SMS er fra. Nr 01 er Administratornummeret (som har rettighed til at sende kommandoer i kategorien Indstillinger se afsn. 1.5) og nr 01, 02 og 03 er hurtigkalds-numre. Brugeren kan kalde op til disse 3 numre med 2 hurtige tryk på en af de 3 hurtigkalds-knapper, der er mærket 1, 2 og 3 på GPStrackeren. Når brugeren aktiverer SOS-knappen(med 2 tryk), er det også disse 3 numre, der aktiveres med SMS og opkald. Se afsn.5 Bemærk dog, at der findes et felt: Allow all Phone Numbers, der kun vedrører samtale-opkald fra andre telefoner. Hvis det felt er markeret, vil GPS-trackeren kunne besvare opkald fra alle telefonnumre. Se mere i afsnit 4.3. Bemærk! at hvis ingen af de 20 felter er udfyldt, så vil trackeren modtage opkald fra alle telefoner. Husk! at funktionen Vis nummer (Der viser sig ved, at nummeret ses på modpartens telefon ved opringning) skal være aktiv for numrene i listen ellers kan trackeren ikke besvare opkald og SMS er fra dem. Side 9 af 12

10 4.3 Om de autoriserede telefonnumre og administratornummeret Se afsn. 4.2 om hvordan der kan indtastes op til 20 autoriserede telefonnumre, der er nummereret som nr 01 til 20 på listen og bemærk især, at nr 01, 02 og 03 kaldes hurtigkalds-numre, fordi der automatisk ringes tl dem, når brugeren aktiverer en af de 3 hurtigkalds -knapper på trackeren for at bruge den som almindelig mobiltelefon (Se afsn. 5.2). Det er også nr 01, 02 og 03, der kaldes og sendes SMS til, når brugeren aktiverer SOS -funktionen. (Se afsn. 5.1) Bemærk i øvrigt at telefonnummer 01 kaldes administratornummeret, fordi det kun er fra dette nummer, der er rettigheder til at sende kommandoer i kategorien indstillinger (Se afsnit 1.5). Det er også kun administratornummeret, der modtager område-alarmer (Se afnit 4.4), tids-rapporter (se afsn. 4.5) og melding om at brugeren har forsøgt at slukke trackeren på on/off knappen, hvis der under Personal setting er valgt SMS for shut down. Hvis telefonnummer 01 ikke er udfyldt, så vil kommandoen 251*xxxx# (hvor xxxx er adgangskoden) bevirke, at det kaldende telefonnummer indsættes som hurtigkalds-nummer 1 Side 10 af Geo fence - Indstilling af område - alarmer nr 1 og 2 Område-alarmer kaldes de meldinger, som GPS-trackeren automatisk sender, når brugeren bringer den uden for et bestemt område. Det er beskrevet i afsnit afsnit 2.2, der beskriver de 4 forskellige typer. Som nævnt er det kun områderne for 1 og 2, der kan indstilles ved hjælp af klargøringsprogrammet. Her kan radius og centrum for området vælges ved at indtaste Longitude E(Østlig længde) og Latitude N(Nordlig bredde) i grader bueminutter og sekunder. Det er ganske let at finde disse talværdier ved hjælp af Google Maps. Hvis der er Internetforbindelse, kan man nemlig klikke på Open Map - knapperne for at åbne en kompakt version af websiden: Google Maps (maps.google.com) Her kan man nu i tekstfeltet øverst indtaste en adresse og trykke på OGOO knappen. Så vil Google serveren forsøge at finde stedet og vise det på et kort, hvor centrum for alarmområdet er mærket med:. Hvis der er brug for at justere centrum, kan man klikke på - mærket og dernæst på det nye centrum. For herunder at se flere detaljer kan det være en fordel at skifte til visning af satellitfoto i stedet for kortvisning som vist her Når det ønskede centrum er markeret, trykkes på OOKO knappen, hvorved Google Maps lukkes, idet der vendes tilbage til indstillingsprogrammet, hvor positionen, der blev valgt fra Google Maps, automatisk indsættes som centrum for alarmområdet under Geo Fence, når der trykkes på OSaveO.

11 4.5 Report - Indstilling af tids - rapporter Under dette faneblad kan man vælge, om der automatisk skal sendes positionsrapporter på bestemte tidspunkter til første hurtigkalds-nummer.(se afsn. 4.2) Tidsrapporter kan defineres på 2 måder: Periodiske rapporter (Periodical Report) Disse aktiveres med kommandoen: 211*xx#, hvor xx angiver intervaller med et antal minutter fra 1 til 99. F. ex. vil kommandoen: 211*15# bevirke, at der sendes en rapport hvert kvarter. Funktionen kan stoppes med kommandoen: 210# Under Periodical Report kan vælges intervaller fra 1 til 120 minutter eller Disable d.v.s. ikke aktiveret. Rapporter på valgte klokkeslæt Her kan vælges 3 forskellige klokkeslæt. Desuden kan man i felterne S M T W T F S angive på hvilke af ugens 7 dage rapporterne skal sendes. Felterne Report On Time 1, 2 og 3 bestemmer om rapport sendes på det valgte klokkeslæt. Bemærk at kommandoerne fra 2210# til 2231#, har samme funktion. Se afsn Service center Indstilling af værdier for GPRS-server GPS-TRACKER kan periodisk sende data til en GPRS-server, som er tilgængelig på Internet. Kontakt DANBIT A/S, hvis der er interesse for denne funktion 5 Opkald fra GPS-trackeren 5.1 Nødkald med SOS-knappen Hvis der trykkers 2 gange på den røde SOS-knap, skifter GPS-trackeren til SOS-tilstand d.v.s.: SOS-indikatoren blinker rødt Der sendes efter tur en SMS med SOS-melding til de 3 hurtigkalds-numre (Se afs. 4.3) Der kaldes efter tur op til de 3 hurtigkalds-numre, som,hvis opkaldet besvares, vil høre beskeden: Der er trykket på SOS-knappen det er et nødopkald. Medens SOS-tilstanden varer ved, kan GPS-trackeren ikke afbrydes. Hverken med kommandoen: 666# eller med Tænd/Sluk -knappen. SOS-tilstanden kan kun afbrydes ved at sende kommandoen 888# 5.2 Hurtigkald To hurtige tryk på en af de tre hurtigkalds -knapper (se afsn 1.2) bevirker, at der kaldes op til det tilsvarende nummer (se afsn 4.2) Samtidig kvitteres der med 4 toner i højtaleren. Opkaldet kan afbrydes med et tryk på Tænd/Sluk knappen. 6 Tilbehør til GPS-trackeren 6.1 SIM-kort i GPS-trackeren Normalt anskaffer brugeren selv det SIM-kort, der skal bruges i GPS-trackeren, men vi anbefaler et SIM-kort fra happiimobil.dk, der kan købes på websiden: Vi foreslår et taletidskort type: happii basic, der er uden abonnement, så man kun betaler for sit forbrug. Oprettelsen koster 99 Kr, der går ind på taletidskontoen, så der er nok til over 1200 SMS er, der kun koster 8 øre pr stk. Vi anbefaler også, at man vælger automatisk optankning. Så er man sikker på, at trackeren aldrig holder op med at virke, fordi kontoen går under 0 kr. Se mere om montering af SIM-kort i afsnit 3.1 i brugervejledningen. Side 11 af 12

12 6.2 Ekstra batterier og batteriopladere Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-BATT er et reservebatteri Bestillingsnummer: GPS-TRACKER-BATT2 er et batteri med dobbelt så stor kapacitet, som det normale batteri. Med TRACK-BATT2 følger også en ekstra bagplade, der tillader det større batterivolumen Bestillingsnummer: GPS TRACKER-CHG er en separat batterioplader til opladning af begge batterityper. Så kan man sikre sig, at der altid er fuldt opladede reservebatterier klar. Se afsn Neopren holdere til GPS-trackeren I stedet for at bære GPS-TRACKER+ i den rem, der medfølger, kan f. ex. bruges en praktisk bæretaske. Vi tilbyder 2 forskellige varianter i gedigent neopren og med velcro-lukninger. Bestillingsnummer: TRACK-BAG-A Er forsynet med en solid neopren-rem, der kan indstilles med et spænde. Ideel til at spænde på armen f. ex. lige over albuen Bestillingsnummer: TRACK-BAG-B Er forsynet med en bæltestrop på bagsiden, så den f. ex. kan monteres på et bælte eller en rem TRACK-BAG-A TRACK-BAG-B Begge typer er desuden velegnede til at bære de fleste almindelige mobiltelefoner. 7.1 Specifikationer GPS-modtager: GSM: Accelerometer: Batteri: Drifts-tider: Gældende for: Standard / stort batteri Dimensioner: Vægt: Driftstemperatur: Kontrollamper: Kontrolknapper: 7 Specifikationer og bestilling M-Star P2 GPS modtager med indbygget antenne; Høj følsomhed: Tracking ned til -161dBm Quad-band GSM: 850/900/1800/1900 MHz Trackeren indeholder en følsom 3D-bevægelses-sensor, der automatisk frakobler GPSmodtageren for at reducere strømforbruget, når enheden ligger stille i mere end 10min. 3,7V genopladeligt Lithium batteri, 650mAh type GB/T , der er kompatibel med en gængs SAMSUNG type, så en reserve kan skaffes hurtigt og billigt. Ca 48 / 96 timer i standby tilstand (Ingen bevægelse) Ca 24 / 84 timer typisk under normale forhold med bevægelse Ca 9 / 18 timer hvis trackeren hele tiden er i bevægelse mm med standardbatteri og med stort (GPS-TRACKER-BATT2) Ca. 60 gram med standardbatteri og 72 gram med GPS-TRACKER-BATT2 Fra -20 C til +60 C 4 LED viser: Power ON, GSM-aktivitet og GPS-aktivitet og SOS-alarm aktiv Tænd/Sluk; Volumen +/-; 3 knapper til hurtig-kald; SOS 7.2 Bestilling Trackerne leveres med AC-batterioplader, manual, indstillingsprogram og bæresnor De kan bestilles i versioner med standard- eller stort batteri (GPS-TRACKER-BATT2) og med og uden SIM-kort Bestillingsnumrene er: -TRACKER-E1 -TRACKER-E2 -TRACKER+ -TRACKER2+ GPSTtracker med 650 mah batteri - Uden SIM-kort GPSTtracker med 1300 mah batteri - Uden SIM-kort GPSTtracker med 650 mah batteri - Med SIM-kort GPSTtracker med 1300 mah batteri - Med SIM-kort 8 Mere information: Se - med den nyeste version af brugermanualen, kort beskrivelse med kommandoliste og diverse info gh 25/ Side 12 af 12

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk TK102-2 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK102-2. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt.

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Manual til GPS tracker til kæledyr KDL100

Manual til GPS tracker til kæledyr KDL100 Manual til GPS tracker til kæledyr KDL100 Indledning Tak for at du har købt GPS trackeren. Denne manual viser hvordan du bruger produktet korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt inden du tager

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker S01 vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker S01 vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker S01 vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med din nye tracker Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Model 103b Brugs og monteringsanvisning GSM / GPS Tracker for fastmontering.

Model 103b Brugs og monteringsanvisning GSM / GPS Tracker for fastmontering. Model 103b Brugs og monteringsanvisning GSM / GPS Tracker for fastmontering. 22.08.2011 GPS Tracker model 103 er for fastmontering i bil, båd, campingvogn eller andet køretøj, maskine med en konstant 12/24V

Læs mere

Wildgame ST042 MMS opsætning.

Wildgame ST042 MMS opsætning. Wildgame ST042 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

TK10 Brugervejledning

TK10 Brugervejledning TK10 Brugervejledning TK10 Features Op til 800 dages drift på en opladning. 10000mAh Litium-Polymer batteri. Indbygget Sabotage alarm. GSM+GPS positionering med Google map tracking. Vandtæt design med

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Copyright & ansvarsfraskrivelse

Copyright & ansvarsfraskrivelse Velkommen til TK Star 1000 App vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med din GPS Tracker Vejledningen viser, hvordan du anvender TKSTAR GPS App en korrekt og dermed får det bedste

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING Velkommen til brug af GPS tracker CCTR-620. Sporingsenheden er med et GPS-modul og et GSM-modul. Enheden har mange nye og unikke funktioner, f.eks. link til kort på

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur GW300 vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur GW300 vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur GW300 vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte TK102. Denne vejledning viser hvordan du kan betjene enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual omhyggeligt, inden du bruger dette

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Vejledning til H GPS Tracker. TK106 Quick start guide. Helmholt Elektronik A/S

Vejledning til H GPS Tracker. TK106 Quick start guide. Helmholt Elektronik A/S Vejledning til H14836 GPS Tracker TK106 Quick start guide Installering af simkort På bagsiden af TK106 sættes en lille skruetrækker forsigtigt ind i hakket og vrides. Derved åbnes bagklappen. Så tages

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

GPS-Tracker til bil og person PST-T100

GPS-Tracker til bil og person PST-T100 GPS-Tracker til bil og person PST-T100 Betjeningsvejledning Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden installation og brug! Ver.2.0 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. EGENSKABER 3 3. SPECIFIKATION...

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

NIBE AG-BU10 Manual 1

NIBE AG-BU10 Manual 1 NIBE AG-BU10 Manual 1 Hvad gør NIBE AG-BU10? NIBE AG-BU10 er en varmepumpekontroller, som man styrer med mobiltelefon. Den er kompatibel med alle større producenters varmepumper og alle mobiltelefoner

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING. MOBISAT tak. fordi du valgte. MOBISAT - Mario - Brugsvejledning - V1.4 - Side 1 af 11

BRUGSVEJLEDNING. MOBISAT tak. fordi du valgte. MOBISAT - Mario - Brugsvejledning - V1.4 - Side 1 af 11 BRUGSVEJLEDNING MOBISAT tak fordi du valgte MOBISAT - Mario - Brugsvejledning - V1.4 - Side 1 af 11 HVAD ER MARIO MARIO er et beskyttelses- og satellitsporingssystem, der er i stand til at registrere de

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Med sikkerhed et godt valg...

Med sikkerhed et godt valg... Med sikkerhed et godt valg... GPS Tracker MT80 Brugsvejledning version 1.1 Tyverimaerkning Tyverisikring Brandsikring Sporingssystemer SafeGroup AS / KC Mærkning & Sikring AS Sintrupvej 2 8220 Brabrand

Læs mere