Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september august 2011] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM) Horsens Kommune Regional Udvikling Rådhustorvet 4 Skottenborg Horsens 8800 Viborg Att.: Lise Pless Ean-nr: CVR. Nr: Kontaktperson kontaktoplysninger Resumè Initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft har som formål at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft og dels at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet. Indsatsen varetages af lokale konsortier bestående af erhvervs- beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører, der understøttes af et Midtjysk Dialogforum. Lead-partnere i de syv konsortier er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd, VIBORGegnens erhvervsråd, Horsens kommune, Randers Erhvervs- og udviklingsråd, Lemvig kommune, Erhverv Århus og Silkeborg Iværksættercenter. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Midtjysk Dialogforum. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt WELCOME har i løbbet af det sidste halve år fået skabt et fodfæst i Horsens og Hedensted. Dette har også været det primære formål med det først halve år; nemlig at få fortalt om projektet, projektets vigtighed og få skabt et netværk samt ikke mindst få lokaliseret målgruppen. Projektet er pt, hvor det skal være i følge projekt plan. I forhold til nedenstående mål er der dog ikke så mange, der er opfyldt, hvilket bunder i at den 1. periode er gået med at få skabt rum for projektet, bl.a. ved at udarbejde vores eget logo og få fortalt vidt og bredt om, hvorfor projektet er vigtigt. Derfor har disse forskellige mål også fået en mellem smiley, da det forventes at afholde møder som planlagt, men dette forløb starter først op nu. De følgende 2 perioder vil derfor være perioderne, hvor de forskellige mål bliver opfyldt som eksempelvis infomøder og kommunikationsforanstaltninger. Derudover er arbejdet med Global Service Desk igangsat og procedurene for kommunal modtagelse igangsat. Det samme er arbejdet med velkomstpakken. Endeligt har vi opstartet et socialt internationalt netværk, der har til formål at skabe en ramme, hvor udlændinge kan vidensdele, få svar på spørgsmål om, hvad de nu måtte ønske samt at få viden om de lokale aktiviteter og tilbud, som vi har i Horsens og Hedensted. Det forventes altså at aktiviterne afholdes som planlagt og også i en kvalitet, som forudsat. Dog er det en bekymring, at der ikke er så stort et behov for infomøder, da der ikke kommer så mange udenlændinge til Horsens og Hedensted pt. Budgettet følges indtil videre som aftalt, dog forventer vi efter denne afrapportering at evaluere de forskellige poster for at overveje, om det skal flyttes rundt på dem. RM skal selvfølgelig nok få besked i så fald. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Indsats målrettet virksomhederne i konsortiets dækningsområde Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav % af virksomhederne, der har været i kontakt med konsortiet mener det er blevet lettere og mere overskueligt at modtage udenlandsk arbejdskraft Skriftlig evaluering af kontakten mellem virksomheder i konsortiets dækningsområde og konsortiet i forbindelse med informationsmøder, netværksaktiviteter mv.. videnssamling og netværk. Derfor er det først i den kommende periode, at virksomheder begynder at mærke værdien af projektet Resultatkrav 1.2 Der skal halvårligt afvikles 1-2 informationsmøder (samlet 4 af tiden på kontakt-

3 8) målrettet virksomheder i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører skabelse, og lokalisere interessenter Vi har afholdt mange møder for virksomheder, interessegrupper, erhvervgrupper o.s.v. men endnu ikke samlet. Et af fokusområderne i den kommende periode er mødeafholdelse Resultatkrav 1.3 Der skal halvårligt afvikles 1-2 informationsmøder (samlet 4 8) målrettet virksomheder i hele konsortiets dækningsområde om den ideal-typiske integration af udenlandsk arbejdskraft i virksomhederne med fokus på inddragelse af samarbejdssystem, faglige organisationer, mentorer, opkvalificering mv. Resultatkrav 1.4 Etablering pr 1. september 2010 og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk bestående af virksomheder fra hele konsortiets dækningsområde m.h.p. erfaringsudveksling og job til medfølgende ægtefælle. Har vedhæftet program og deltagerliste for kick -off Kommissorium for netværket, herunder oversigt over deltagerne i netværket, formål, mødehyppighed og rollefordeling og lokalisere interessenter. Et af fokusområderne i den kommende periode er mødeafholdelse. og lokalisere interessenter. Derfor er virksomhedsnetværket også en af de ting, der vil starte op i foråret efter behov. Indsats målrettet udenlandsk arbejdskraft i konsortiets dækningsområde Resultatkrav % af de udenlandske arbejdstagere, der har været i kontakt Skriftlig evaluering af kontakten mellem udenlandske arbejdstagere Vi har opstartet netværk for de lokale udenlandske medarbejdere, men er endnu ikke begyndt i konsortiets dækningsom- med konsortiet mener at have modtaget relevant hjælp til at råde og konsortiet i forbindelse evalueringen af det. etablere sig i konsortiets dækningsområde, herunder til bosætning med informationsmøder og øvrige aktiviteter for målgruppen og myndighedskontakt Resultatkrav 1.6 Der skal halvårligt afvikles 1 2 informationsmøder (samlet 4 8) på relevante sprog målrettet udenlandske arbejdstagere i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører, herunder banker, faglige organisationer m.v. Program for informationsmøder, invitation og deltagerlister og lokalisere interessenter.infomøder vil derfor blive afholdt fremover, da vi nu er ved at have lokaliseret interessenterne Side 3

4 Resultatkrav 1.7 Tilbud om praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med etablering og bosætning markedsføres min. halvårligt i konsortiets dækningsområde Markedsføringsmateriale på relevante sprog og oversigt over anvendte medier Tilbud om praktisk bistand er i proces, Vi har lavet en markedsundersøgelse af mulighederne og vil afholde arbejdmøde med interessenterne for at afdække mulighederne. Disse inkluderes på hjemmesider samt i velkomstpakke. Resultatkrav 1.8 Der skal halvårligt afvikles 1-2 informationsmøder (samlet 4-8) på relevante sprog om varig bosætning i konsortiets dækningsområde, herunder om ægtefællejob, skolegang, institutions- Invitation til International Network vedlagt. Programmet blev sendt bredt ud og deltagere blev ikke noteret. og lokalisere interessenter. Infomøder vil derfor blive afholdt fremover, da vi nu er ved og fritidsliv at have lokaliseret interessen- terne. Resultatkrav 1.9 Markedsføringsplan for konsortiets aktiviteter med angivelse Markedsføringsplan Markedsføringsplan foreligger af indhold, form hyppighed og medie forligger pr. 1. marts 2010 Mål 2 At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal pr. 1. januar 2011 udvikles en differentieret modtagelsespolitik målrettet udenlandsk Referat fra politisk behandling og godkendelse af modtagelsespolitikken i samtlige kommuner Denne er i proces, der er nedsat arbejdsgruppe samt samlet materiale som grundlag for videre proces. i konsortiets dækningsom- arbejdskraft m.h.p. implementering i samtlige kommuner i konsortiets råde. dækningsområde Resultatkrav 2.2 Der skal pr. 1. januar 2011 udvikles en procedure for den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft med inddragelse Godkendt procedure for hver kommune i konsortiet Denne er i proces, der er nedsat arbejdsgruppe samt lavet en plan over forløbet af alle relevante forvalt- ninger og institutioner, herunder formidling på relevante sprog. Resultatkrav 2.3 Horsens Kommunes Integrati- Side 4

5 Der skal pr 1. januar 2011 udvikles en kommunal integrations/fastholdelsespolitik med fokus på helhedsintegration og inddragelse af relevante forvaltninger, institutioner og frivillige organisationer i konsortiets dækningsområde Referat fra mødet, hvor integrations/ fastholdelsespolitikken godkendes m.h.p. implementering onspolitik er lavet parallelt med projektansøgningsforløbet, så den er afsluttet. (referat vedhæftet) I Hedensted Kommune er der nedsat arbejdsgruppe og processen er i gang. 6.1 Opfølgning på Økonomi Operatøren skal udfylde en kopi af det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af ope- 1. år 2. år 3. år Total Projektforberedelse , ,19 Projektledelse Administrativt personale , Andet 6561, ,72 Eksternt under Husleje Annoncering og erfaringsudveksling , Evaluering Rejser, kost og logi 1.230, , Materialer og forbrugsaf , , Regnskabsass Inventar og udstyr 578, , Eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter ,37 Samlede udgifter , Finanseringsbudget Senest godkendte finanseringsbudget udfyldes af Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total EU's socialfond Region Midt Anden privat og offentlig , , , , , ,09 Side 5

6 Total , Operatøren skal udfylde en opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. marts 2010 med oplysninger om forventninger til resten af perioden. Bemærk hvis der er tale om ændringer kræver det en skriftlig forudgående godkendelse af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. Total Finanseringsbudget Opdateret finanseringsbudget 1. marts udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år Total Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i resultatkontrakten. Total Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget 1. år 1. periode i år Total Projektforberedelse , , ,41 Projektledelse Administrativt personale , , ,57 Andet 6.561, , ,44 Eksternt under- Uddannelse af personale , ,90 Husleje Annoncering og erfarings , Evaluering Rejser, kost og logi 1.230, , ,98 Materialer og forbrugsaf , ,54 Side 6

7 Leje og leasing Regnskabsass , , ,10 Inventar og udstyr 578, , ,05 Eksterne tjenesteydelser Revisionsudgifter , ,5 Samlede udgifter , , ,60 Finanseringsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts udfyldes af operatøren Udgiftsbudget Kommunal egenfinansiering Offentligt lignende 1. år 1. halvdel af år Total (periode 1&2) år ( i d ) , , , , , EU Total , , ,32 Udover denne kontraktopfyldning er vedhæftet Markedsføringsplan Godkendelse af Horsens Kommunes Integrationspolitik Scan af Statusrapport samt perioderegnskab som indsendt til EBST. Hvis der er mangler eller spørgsmål, må I endelig kontakte Projektleder Signe Marie Smidt / ) Regnskabsansvarlig Berit Schmidt Hansen ) Side 7

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere