Skifte 20/ efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:"

Transkript

1 Skifte 20/ efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting bleven foretaget Skifte og Deeling efeterved Døden afgangne Gaardmand Peder Nielsen, som boede og døde i Vester Egede for derved at fornemme om noget kand blive til arf og Deeling imellem Enken Maren Rasmus Datter og begges sammen auflede Børn, nemlig 1 Datter Maren Peders Datter gift med Niels Rasmussen, forhen Gaardmand her i V. Eggede, men for en 5½ Ugers Tiid bort deceteret fra Konen. 1 Datter Johanne Peders Datter gift med Gaardmand Jørgen Pedersen i Rønnede og 1 Datter Karen Peders Datter, 16 Aar og hiemme hos Enkemanden. Paa Enkens Vegne var mødt hendes tiltagne Laugværge Jacob Ollufsen Gaardmand i Rønnede, og for de 3de Børn og Arfvingers Vegne dend ene Datters Mand Jørgen Pedersen fra Rønnede. Og til Skiftet at forrette var mødt Forvalteren Christian Selchou ved Gisselfelt, som med sig hafde de tvende forhen her i Sterfboet ved Registrerings Forretningen brugte Mænd, Naunlig Morthen Pedersen af Vester Eggede og Knud Nielsen Hugger her ibdem; i hvis samtlige benæfntes Hos og Overværelse med Skiftet er begyndt og fuldendt saaledes! Derefter blev Oplæst Registrerings og Vurderings Forretningen holden her i Sterfboet dend 30te April 1752, som er Ord til andet saaledes lydende: Ao 1752 dend 30te April var vi Underskrefne mødt efter Ordre fra Forvalteren paa Gisselfeld mødt udi Peder Nielsens Gaardmands Gaard og Bolig i Vester-Eggede for der at registrere og vurdere hands efterladte Boe Formue og Effecter, der befandtes saaledes: I Stuen: 1 Fyrre Bord med aaben Foed 1 Rigsdaler 4 Mark 1 liden Fyrre Benk 6 Skilling 1 Ditto af Eg 2 Skilling 1 Aske Gaase Benk med 3 Rom 4 Mark 1 Træe Stoel med Bag Smekke 6 Skilling 1 Ditto med sort Læder overtraaget 4 Skilling 1 Fyrre Kiiste uden Laas og Nøgel 1 Rigsdaler 1 Eege Vraa Skab for uden Laas og Nøgel 2 Mark 2 Tin Lysestager 1 Mark 8 Skilling 1 Fyrre Sengestedmed lugt Himmel 4 Mark 2 Stk. og 1 Kappe grønt Dreiels Omhæng 2 Mark 1 Bolstres Underdyne med blaae Striber 4 Mark 1 Ditto Hoved Dyne 1 Mark 1 Olmerdugs Hovedpude 12 Skilling 1 Ditto ældre 8 Skilling 1 Olmerdugs Overdyne med blaae Striber 5 Mark 1 Par Blaargarns Lagen 1 Mark 8 Skilling 1 Fyrre Sengestæd med aaben Himmel 4 Mark

2 3 Stk og 1 Kappe guult Hver garns Omhæng 1 Mark 8 Skilling 1 Linned Hampe Underdyne 2 Mark 1 Bolsters Hoveddyne med blaae Striber 1 Mark 2 Olmerdugs Hovedpuder Med blaa Striber 1 Mark 1 Ditto af Lærret 4 Skilling 1 Hoveddyne med blaae Striber 1 Mark 8 Skilling 1 Olmerdugs Overdyne med Røde Striber 4 Mark 1 Par Blaargarns Lagen 1 Mark 8 Skilling 1 Jern Bielægger Kakkelovn 6 Rigsdaler 4 Mark 1 Træe Balje(?) 2 Skilling 1 Sie Bøtte 2 Skilling 1 Jern Lampe 2 Skilling I Kammeret 1 Fyrre Kiiste foruden Laas og Nøgel 1 Mark 8 Skilling 1 Fyrre Bord med aaben Foed 1 Mark 4 Skilling 1????? Øel Kande 4 Skilling 1 Eege Stander Tønde 4 Skilling 1 gl. Eege Skriin foruden Laas og Nøgel 8 Skilling 1 gl. Kiiste foruden Laas og Nøgel 12 Skilling 1 Fyrre Kiiste foruden Laas og Nøgel 1 Mark 8 Skilling 1 Eege Skab med 4 Rom Foruden Laas og Nøgel 1 Rigsdaler 1 Fyrre Mad Skab foruden Laas og Nøgel 4 Skilling 1 Fyrre Benk med 4re Been 1 Mark 1 Øl half Tønde 1 Mark 8 Skilling 1 Eege Øel Fierding 8 Skilling 1 gl. Bøge Degne Trug 4 Skilling 1 gl. Halm Gryn Kube 8 Skilling 1 Spinde Rok 12 Skilling 1 gl. Ditto 8 Skilling 1 Garn Haspe 2 Skilling I et andet Kammer: 1 Øel Fierding 8 Skilling 1 Silde Fierding 2 Skilling 1 <flesk Olden af Bøg 4 Skilling 1 Kierne med Stang 6 Skilling 1 Ege Malkekande 5 Skilling 2 Tin Tallerkener med????????? 1 Mark 2 Skilling I Kiøckenet:

3 1 Kaaber Indmuret Brøgger Kiedel én ½ Tønde stoer 4 Rigsdaler 1 Messing Kiedel Spand stoer 1 Rigsdaler 1 Ditto1 Kande stoer 1 Mark 1 Jern Gryde 1 Spand stoer 3 Mark 1 Kiedels Krog og Ildtang 1 Mark 1 Haand Qværn med Behør 1 Rigsdaler 1 Eege Øel Kar ½ Tønde stoer 2 Mark 2 Fyrre Standertønder 6 Skilling 1 Eege Half Tønde 1 Mark 8 Skilling 1 Ditto Øel Fierding 10 Skilling 1 Træe Øel Tragt 2 Skilling 1 Meel Sold 4 Skilling 1 gl. Korn Sold 4 Skilling 1 Halm Selde 8 Skilling 1 Halm Madkurv 2 Skilling 2 Træe Øel Fladsker 6 Skilling Paa Loftet: Ruug ansat til 4 Tdr. á Tønden 1 Rigsdaler 2 Mark Byg ansat til 5 Tdr. Á Tønden 5 Mark er Haure 3 Tdr. á Tønden 4 Mark Bog-Hvede ½ Tde 5 Rigsdaler 2 Mark 4 Rigsdaler 1 Mark 2 Rigsdaler 3 Mark I Gaarden: 1 Plov med Behør 1 Rigsdaler 4 Mark 1 Træe Harve 12 Skilling 1 Beslagen Ferrits Vogn med Behør 8 Rigsdaler 4 Mark 1 Træe Vogn med Fielle Sider 4 Rigsdaler 1 Ditto 1 Rigsdaler 2 Par Høst Haufger (harver?) 1 Mark 8 Skilling 1 Slæde 1 Mark 1 Skiære Kiiste med Kniv 12 Skilling 1 Slibe Trug med Steen 12 Skilling 3Korn Tønde Sække á 2 Mark 1 Rigsdaler Beester: 1 Graae Hoppe, 8 Aar 8 Rigsdaler 1 Bruun Ditto, 7 Aar 6 Rigsdaler 4 Mark 1 Brun stierned(?) hest 12 Aar 6 Rigsdaler 1 Sort Brun Ditto, 16 Aar 4 Rigsdaler 1 Sort Hest, 5 Aar 1 Rigsdaler 1 Rød Blisset Hest 8 Aar 4 Rigsdaler 1 Brun Hoppe, 9 Aar 4 Rigsdaler 1 Blakkket Ditto, 7 Aar 4 Rigsdaler

4 1 Brun Hors Plag, 2 Aar 2 Rigsdaler 4 Mark Qvæg: 1 Rød draged Koe, 10 Aar 4 Rigsdaler 1 Sortdraged Tyr, 3 Aar 4 Rigsdaler 1 Sort Stude Kalf 2 Rigsdaler Faaer: 7 Stk og 1 Vædder med Grøde á Stk. 5 Mark 6 Rigsdaler 4 Mark Sviin: 7 Stk. Ung Sviin á Stk. 1 Rigsdaler 7 Rigsdaler Gies: 2 Stk. á Stk. 2 Mark er 1 Rigsdaler Kalkunske Høns: 2 Stk. á Stk. 3 Mark er 1 Rigsdaler Smaae Høns: 4 Høns og 1 Hane á Stk. 8 Skilling er 2 Mark 8 Skilling I Drenge Kammeret: 1 Senge Fiel 2 Skilling 1 Hviid Hampe Underdyne 2 Mark 4 Skilling 1 olmerdugs Hoveddyne med blaae Striber 1 Mark 1 Hviid Hampe Hovedpude 8 Skilling 1 Vadmeels Overdyne med blaae Striber 4 Mark 1 Par Blaargarns Lagen 1 Mark 8 Skilling I Hugge huuset: 1 Jern???? 3 Mark 2 Jern Vægge(?) á 8 Skilling 1 Mark 1 Haand Øxe 1 Mark 4 Skilling 1 Tiørne Kniv 8 Skilling 1 Høe Krog 2 Skilling Summa: 126 Rigsdaler Mark 3 Skilling Paa Spørsmaal erklærede Enken Maren Rasmus Datter at hende intet videre var bevidst dette Sterfboe at være eyende eller tilhørende end hvis som allerede Registreret og Vurderet er, hvilket tilstaaes af Os underskrefne, Datum V. Eggede dend 30te April Ao 1752 Paa min Principal Velædle Hr. Forvalter Selchous Vegne: K Lauersen

5 Som Vurderings Mænd Underskriver Morthen M.P.S. Pedersen Knud K.N.S. Nielsen Begge af Vester Eggede. Efter at Registrerings-Forretningen nu saaledes var bleven oplæst, tilspurte Skifte Forvalteren samtlige Tilstæde Værende Arfvinger og Enken med Laugværge om de vare vidende dette Sterfboe at være andet eller videre eyende og tilhørende, end hvis som nu Registreret og Vurderet samt oplæst er. Og 2det Om de hafde Registrerings og Vurderings Forretningen noget at paa Anke, hvorpaa deres Svar er Forventendes(??): Til 1ste Skifte Forvalterens Spørsmaal svarede samtlige atde ei vidste viidere dette Sterfboe tilhørende, ligesom og erklærede til det andet Spørsmaal at de ej hafde Registrerings og Vurderings Forretningen noget at paa Anke i nogen Maade, men var dermed tilfreds og fornøiede. Thi beløber Sterfboets Formue sig til den Summa 126 Rigsdaler 3 Skilling Hvorimod Sterfboets Besværinger og Bortskyld er Følgende: 1. Besætning efter Kongel. Allernaadigste Forordning: 2 gode Vogn Bæster á Stk. 16 Rigsdaler er 32 Rigsdaler 4 gode Plov Bæster á Stk. 10 Rigsdaler er 40 Rigsdaler 1 Beslagen Ferrits Vogn 16 Rigsdaler 1 Plov og Harve med Behør 5 Rigsdaler 2 Mark 93 Rdlr 2 Mark 2. Sædekorn til Vaarsæden Tdr. 4 Skpr. Á Tønden 7 Mark 6 Rdl. 2 Mark 8 skil Haure 5 Tdr. á Tønden 5 Mark 4 1 Vikker 1 Skæppe Rdlr. 4Mk. 6 S. 3. Gaard-Fæld: Stue Længden er 12 Fag Huus som er indrettet til Stue Kammer Og Kiøcken er i nogenlunde god Stand undtagen de 4 Fag til Kiøckenet er en Deel slette, hertil udfordres Reparations Bekostning 4 Rigsdaler Dend Østre Længde 13 Fag Huus og er indrettet til Indsidder Værelser, Loe og Lade samt 1 liden Hæstestald og Faare Huus, Dens(?) saa(?) Brøstfældighed ansees at bekostes Faget med 4 Mark, er 8 Rdl. 4 Mark Dend Syndre Længde bestaar udi 14 Fag medport Rummet er en del gammel og brøstfældig paa Tømmer og Tag; samme er indrettet til Kornlade Loe og Fæehuus,???? Reparations Bekostning andsees Faget i Ringeste med 5 Mark 11 4 Dend Væstre Længde som er til Høe Lade bestaaer udi 8 Fag Huus, samme er i nogen ledes god Stand undtagen paa dend Eene Side vil behøves Forbedring af nye Tag med5 læs Langhalm, der vil koste Læsset 5 Mark 4 1 Tækkeløn 5 Mark 4. Føde Korn fra Registreringens Dato til Ultimo Aug. Som er 4 Maaneder udfordres maanedlig Rug1 Tønde, er 4 Tdr. á Tønden 8 Mark er 5 Rdl. 2 Mark Og Byg maanedligt 1 Tønde.

6 Er 4 Tdr. á 7 Mark er Rigsdaler Andre Boens Bekostninger: Enken andgav at være skyldig til Kiøbmanden Sgr. Brysting i Nestved for bekomne Vahrer: 5 Mark Ligeledes angav Enken at hendes Sahl. Mands Begravelse hafde kostet dette Sterfboe til Besvær i alt 12 Rigsdaler Hvorimod Enken og fordrede Liighed til hendes Begravelse Og her ansættes 12 Rigsdaler Videre Gield Sterfboet til Besvær blev da hverken fordret eller andgivet Thi anføres Skiftets Bekostning saaledes: Rettens Tillysnings???? i Retten paa Gisselfelt Ting betales Rigsdaler 1 Mark 6 Skilling 3 Ark Stemplet Papiir til Skifte Brevet á Arket 24 Skilling er 3 Mark Skiftebrevet paa 6 Ark Papiir At giøre beskrevne, á Arket efter Loven 3 Mark 3 Rigsdaler Vurderings Mændene for Deres Umage ved Registreringen Og Skiftet at overvære, hver 2 Mark 4 Mark 4 Rigsdaler 2 Mark 6 S Summa Stefboets Besvær og Bortskyldig Gield: 172 Rigsdaler 3 Mark 12 Skilling Lignet og lagt Sterfboets Midler og Formue imod dens Besværinger, erfares at ej noget kand blive til Arv og Deeling imellem Enken og Børnene, men Mangler som Boet ikke kand tilstrække 46 Rigsdaler 3 Mark 9 Skilling. Thi forbliver alt det Registrerede og Vurderede Gods uforrykket og uforringet her ved Sterfboet til Besætningen og Herskabelige Prætentioner udi Øvrigt erklærer enken at vedblive Gaarden og holde sig hendes Sal. Mands Fæste Bref i alle Maader efterrettelig og saa anrt muligt at betale de angivne og her i Skiftet anførte 5 Mark til Kiøbmand Sgr. Brysting i Nestved, ligesom og at af Clarere dette Skiftes Bekostning skadesløs saa og at holde Skifte Forvalteren fra videre Gield her i Stervboet skades- kraves- og angerløs(?) i alle Maader. Og hvorefter da dette Skifte saaledes udi Venlighed og Eenighed er bleven sluttet og til Ende bragt. Datum Sterfboet i Vester Eggede ut Supra Som Skifteforvalter: H. Selchou. Som Enkens Lovværge Jacob Ollufsen Paa Arfvingernes og egne Vegne Jørgen I.P.S. Pedersen Som Vurderingsmænd og Overværende: Morthen M.P.S. Pedersen Knud K.N.S Nielsen.

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag)

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag) Kallsbok for Vågå prestegjeld 7- (utdrag) Transkripsjon og redigering: Ivar Teigum assistert av Aud Sandbu. Sokneprestens kallsbok var ein protokoll der prestane skreiv inn diverse opplysningar til orientering

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a.

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Juklestad Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Joar Sande 2013 Innhaldsliste Historie side 3 Brukarar på Juklestad side 3 Historier frå Juklestad og Sandneset side

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr. 1877 Arrestantsag Paadømt d.

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 3166 Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer 1840 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 680 udgivet af Knud Eyvind Bugge, Institut for Dansk Kirkehistorie, G.E.C.GADs Forlag,

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT. eller "DEN FORVANDLEDE BONDE"

Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT. eller DEN FORVANDLEDE BONDE Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT eller "DEN FORVANDLEDE BONDE" en analyse og receptionshistorisk gennemgang af Ludvig Holbergs "JEPPE PAA BIERGET" Indleveret 1985 Digital udgave 2006 Henrik Lyding,

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen

Løst og fast om min Far. Jytte Laurberg Jonasen Løst og fast om min Far af Jytte Laurberg Jonasen En døv drengs opvækst i Horsens og Nyborg. Hans arbejdsliv som skrædder i København, og hans familie- og foreningsliv i perioden 1907 1998. Beretningen

Læs mere