KAMPKLAR. Træfferen ????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAMPKLAR. Træfferen ????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3F.DK/RYMARKEN"

Transkript

1 Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 3 / MAJ 2014 / 10. ÅRGANG KAMPKLAR????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND

2 2 EU VALGET Medlemsblad for 3F Aarhus Rymarken KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Aarhus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. DAGLIG LEDELSE: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Randi Smitsdorf afdelingsformand Lone Skov Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Kirsten Dettling sekretær Industrigruppen Jesper Frid gruppeformand Susanne Petersen faglig sekretær Brian Drastrup faglig sekretær Jesper Jakobsen faglig sekretær AB Gruppen Ole Christiansen gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær/opmåler Niels Eliasen faglig sekretær/opmåler Jannie Pedersen sektretær Søren Fisker Olsen store byggepladser John Liebach ungdomskonsulent Struktørklubben 3F Ungdom Aarhus: DEN TYNDE RØDE LINIE Af Randi Smitsdorf, afdelingsformand 25. maj skal vi igen til valgurnerne. Denne gang gælder det EU valget. Desværre er valgdeltagelsen ved EU valgene ikke særlig høj sidst var den på 59,5 pct. EU betyder langt mere for danskerne end de fleste tror, og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken politisk holdning der bliver repræsenteret i EU-Parlamentet. Social dumping er et af de helt store problemer fagbevægelsen slås med disse år, og bevarelsen af danske arbejdspladser og danske løn- og arbejdsforhold er en kamp, der ikke kun skal kæmpes inden for landets grænser, men en kamp, der skal kæmpes i hele EU. En af vejene til bekæmpelse af social dumping er, at arbejde for ordentlige løn- og arbejdsforhold for alle europæiske lønmodtagere, og arbejde for indførsel af kædeansvar i en europæisk løsning. Kædeansvar er en central ting i bekæmpelsen af social dumping. Ofte ser vi underlødige firmaer, der underbetaler og snyder deres ansatte for løn, for efterfølgende at gå konkurs når et krav om efterbetaling kommer fra fagbevægelsen. I disse situationer vil kædeansvar sikre, at hovedentreprenøren er ansvarlig for at lønmodtagerne fik deres retmæssige betaling, og ikke kunne dække sig ind under brugen af underentreprenører, og det vil være et kæmpe fremskridt, hvis sådan et kædeansvar laves i hele EU. I EU laves der regler for mangt og meget, lige fra agurkekrumninger, størrelsen på tandpasta tuber og regulering af fiskekvoter. Vi må vælge nogle repræsentanter til EU-Parlamentet, der vil arbejde for, at EU ikke kun tænker på firmaernes ret til at sælge deres varer over grænserne på lige vilkår, men også laver regler for europæiske lønmodtageres ret til at blive behandlet lige i forhold til løn- og arbejdsvilkår. Derfor vil jeg opfordre alle til at bruge deres stemmeret, og stemme på en kandidat fra arbejderpartierne, der sætter løn- og arbejdsforhold for alle europæiske lønmodtagere højt på dagsordenen. BABEL: Mikkel Munk-Hartge projektmedarbejder Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Pia Cecilie Koborg faglig sekretær Privat Service, Hotel & Restauration Randi Smitsdorf gruppeformand Charlotte Stadsholt Sørensen faglig sekretær Anja Richardy Rasmussen faglig sekretær Offentlig Gruppe Lone Skov Hansen gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Arbejdsskadesager Christian Bangsbo Hallenberg Samsø Hans Schmidt Birthe Schmidt Tina Øster Redaktion: Randi Smitsdorf (ansvarshavende), Ole Christiansen. Deadline for stof til næste nummer: 15. august 2014 Det næste blad udkommer i uge 36. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Aarhus Rymarken. Oplag: Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes. Repræsentantskabsmødet den 1. april Onsdag den 2. april afholdt 3F Aarhus Rymarken sit halvårlige repræsentantskabsmøde. Som det ses af billedet, var der denne gang fuldt hus, og det skyldtes nok først og fremmest, at der var kampvalg om formandsposten. Formanden aflagde beretning for afdelingen, og de enkelte gruppeformænd holdt kortere beretninger om arbejdet i de enkelte grupper det seneste år. Størst bifald fik beretningen fra Den Grønne Gruppe, hvor en af de strejkende litauiske kvinder fra Gartneriet Rosa var med oppe og fortælle om aktionerne i Lading og sige tak for støtten i afdelingen. Efter beretningen var der en del spørgelyst fra salen. Det er altid rart, når det, man har sagt giver anledning til kommentarer og eftertanke i forsamlingen. Beretningen blev herefter vedtaget. Efter beretningen fremlagde Lars Yderholm regnskabet for For første gang i 3F Aarhus Rymarkens historie er der kommet balance mellem indtægter og udgifter dvs. driften løber rundt. Vi havde et overskud på godt kr., hvoraf de bliver hensat til vedligehold af vores fagforeningshus. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det store dagsordenspunkt på repræsentantskabsmødet i foråret er valgene, og som sagt var der denne gang kampvalg om posten som afdelingsformand. Gruppeformanden for Industrigruppen, Jesper Frid, stillede op mod den siddende formand, Randi Smitsdorf. Begge kandidaterne gik på talerstolen for at give repræsentantskabet en baggrund for deres ønske om formandskabet i afdelingen. Herefter gik man over til selve valghandlingen, og resultatet blev at Randi Smitsdorf blev genvalgt med stemmerne Resten af valgene var uden modkandidater og gik stille og roligt igennem. Lone Skov Hansen, afdelingsnæstformand

3 3F om regeringens beskæftigelsespolitiske udspil Overordnet vurdering 3F er overordnet meget tilfreds med regeringens udspil, som er en klar håndsrækning fra regeringen til de ledige og virksomhederne. Endelig ser det ud til, at man vil investere i mennesker, i stedet for at jagte dem rundt i manegen i et dårligt cirkus. Rigtig mange får nu for alvor mulighed for, igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet via en ordentlig uddannelse. Udspillet anerkender behovet for en arbejdsmarkedspolitik, der bidrager til at løse ubalancer på arbejdsmarkedet, og have et længere perspektiv, end blot at vende folk i døren. For de ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse, vil et uddannelsesløft give et langt bedre fodfæste på arbejdsmarkedet, og større chance for varig beskæftigelse. Samtidig vil det hjælpe virksomhederne, der risikerer at mangle faglærte, når de ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, i de kommende år. Der lægges også op til en intelligent arbejdsdeling mellem jobcentre og A-kasser, hvor vi hver især får lov til at gøre det vi er bedst til. Og de ledige slipper for at gå til samtaler to steder. 3F er overbevist om, at vi får et godt samarbejde mellem A- kasserne og jobcentrene til glæde for de ledige og virksomhederne. Udspillet indeholder også gode forslag, om at skrotte det bureaukratiske kontrolmonster, der er blevet bygget op over for de ledige, og som har betydet et stort ressourcespild i A-kasser og jobcentre. 3F stiller sig uforstående overfor borgerlige politikeres og arbejdsgiveres modvilje mod uddannelse til arbejdsløse. Til dem er der kun at sige at: Regeringens udspil til beskæftigelsesreform netop giver uddannelsestilbud, der i høj grad er jobrettet, og vil betyde, at de ledige i de kommende år får de kvalifikationer, virksomhederne vil efterspørge. Alle vores erfaringer viser, at det har en klar effekt, når de ledige får en jobrettet efteruddannelse. Ikke mindst, når de ufaglærte bliver faglærte. Det har positiv effekt både på deres arbejdsmarkedstilknytning og på de offentlige finanser på længere sigt. Det viser de samfundsøkonomiske modeller Finansministeriet benytter. Det viser en lang række danske analyser, bl.a. fra Det Økonomiske Råd, Skattekommissionen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og KRAKA. Det er nærmest uanstændigt, at højtuddannede kommer med påstande om, at uddannelse ikke har nogen effekt for de danskere, der har fået allermindst uddannelse. Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 Herunder oplistes udspillet i hovedtræk, efterfulgt af 3F s vurdering. Bedste hilsner Søren Heisel Forbundssekretær Faktaark: Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en omprioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet for at understøtte en reel opkvalificering af arbejdsløse. Samtidig medfører reformen et positivt bidrag til beskæftigelsen, der styrker de offentlige finanser. Indsatsen omlægges ved, at udgifterne til aktiveringskurser reduceres med 370 mio. kr. og der effektiveres og afbureaukratiseres for 230 mio. kr., svarende til mindreudgifter for i alt 600 mio. kr. Hermed frigives der midler til, at øge uddannelsesindsatsen med 475 mio. kr. og øge kontakten til de ledige for 105 mio. kr. Omlægningen er samlet set udgiftsneutral. Reformudspillet løfter isoleret set den strukturelle beskæftigelse med 500 personer og styrker isoleret de offentlige finanser med 130 mio. kr. i Tabel 1. Omlægning af beskæftigelsesindsatsen Mindreudgifter til Merudgifter til aktiveringskurser, uddannelse og Mio. kr., 2014-pl effektivisering mv. opkvalificering Merudgifter til øget kontakt med ledige Direkte virkning i Samlet strukturel virkning Note: Ud over de angivne udgifter anvendes 10 mio. kr. til jobrotation Udspillet skønnes inklusiv omlægningen af refusionssystemet at styrke den strukturelle beskæftigelse med knap personer i 2020 og med ca personer på lang sigt. Samtidig skønnes udspillet inklusiv refusionsomlægningen at styrke BNP med ca. 2 mia. kr. i 2020 og knap 4 mia. kr. på lang sigt. Tabel 2. Beskæftigelses- og BNP-virkninger af udspil til en beskæftigelsesreform 2020 Lang sigt Strukturel beskæftigelse BNP 2 mia. kr. 4 mia. kr. I alt April 2014 Jubilarfest En gang om året inviteres jubilarerne fra det forgangne år til fest her i huset. I år var festen torsdag den 3. april, og som vanligt var det en rigtig hyggelig aften. Ca. 65 3F AARHUS RYMARKEN af vores jubilar-medlemmer var samlet. I år var der ud over års jubilarerne også mødt både en 60 års og en 65 års jubilar op. Det er så utroligt dejligt, at møde medlemmer, der har været medlem af den samme forening i en hel menneskealder. Det er altid en fornøjelse, at være vært for arrangementet. Efter ca. 10 min. kan det være svært at få ørenlyd, for så går snakken ved bordene om nej hvor er det længe siden kan du huske og hvor har du så arbejdet. Alle er en del af festen der er bestemt ikke nogen, der sidder tilbage og keder sig og hvis de gør, er det deres egen skyld J Først når festmaden serveres falder der lidt ro over tropperne. Vi ser på denne dag både kendte medlemmer og medlemmer, som vi slet ikke ser til hverdag. Fra ledelsens side vil vi gerne sige tak til Susanne, Charlotte, Anja og Yvonne samt Kitt og køkkenpersonalet, fordi de var med til at gøre aftenen god og festlig for jubilarerne.

4 4 News PRIVAT SERVICE, HOTEL & RESTAURATION Anja Richardy Rasmussen Jeg er 42 år, udlært kok og smørrebrødsjomfru og har arbejdet indenfor branchen siden Jeg er kendt for mit gode humør og min smittende latter. Jeg startede indenfor fagbevægelsen ved at blive valgt til repræsentantskabet, derefter er det gået slag i slag med plads i PSHR gruppebestyrelsen og senere afdelingsbestyrelsen. Jeg glæder mig helt fantastisk meget til at komme i gang med mit nye tillidshverv som faglig sekretær. DEN TYNDE RØDE LINIE Randi Smitsdorf, gruppeformand, Privat Service, Det blev et stort ja til alle overenskomsterne inden for PSHR gruppen, samtidig var stemmeprocenten en del højere end ved sidste overenskomstafstemning. 14 Gruppen afholdt 1. april, informationsmøde omkring forhandlingsresultaterne, og det blev et hyggeligt møde, hvor der var deltagere fra fire af gruppens største overenskomstområder: Service Kantine Hotel og restauration Cafeteriaer, Quickfood i supermarkeder. Nogle af overenskomsterne er allerede kommet i digital version. Så snart vi har de trykte overenskomster i huset, vil vi hurtigst muligt komme rundt på arbejdspladserne med dem. Du er også velkommen til at kontakte os for at få dem tilsendt. Gruppen vil her i foråret fokusere på, at fortsætte vores arbejde fra 2013, med arbejdspladsbesøg. Vi vil især gerne besøge skolerengøringen i Aarhus Kommune, så er du rengøringsassistent på en skole, må du gerne kontakte os for at aftale et besøg. Anja Richardy Rasmussen havde sin første arbejdsdag i afdelingen som faglig sekretær, efter påske. Vi har indgået 2 nye overenskomster. Den ene med Kims Pølsevogn i Malling og den anden med Den Lille Kro, Nørre Allé 55, Aarhus. Husk at være opmærksom på, at du får hævet alle dine feriepenge, da der er mange penge hvert år, der ikke bliver hævet. Gå glad i byen og få god smag i munden Aarhus Universitetshospital under fælles tag Klub Ren Respekt havde inviteret til møde i 3F Aarhus Rymarken til information om serviceassistent uddannelsen. Der blev stillet mange spørgsmål til de kolleger, som i forvejen har uddannelsen. En rigtig god eftermiddag med deres kolleger fra de andre matrikler i byen.

5 Er det allerede maj? Her går det stærkt! komsten, har ikke forbrugt selvvalgt uddannelse fra tidligere år stående, så du i alt, kan have mulighed for op til 6 ugers sammenhængende betalt uddannelse stående! Kom i gang, og udnyt de muligheder du har. INDUSTRIGRUPPEN 5 News Som I kan læse i en anden spalte på denne side, har vi sagt farvel til faglig sekretær Poul Larsen. Det betyder ikke bare et velkommen til Brian Drastrup, men også til en omorganisering af opgaverne i Industrigruppen. Henover den næste måned, vil vi få ansvarsområderne fordelt og have skabt et overblik over den fremtidige struktur i gruppen. Vi er godt videre med organiseringsopgaven, og har en række større overenskomstforhandlinger i gang sammen med det mentorprojekt, der så dagens lys i forbindelse med igangsætningen af projektet 3F Aarhus organiserer. Der er varslet et nyt tiltag fra forbundet, der kan hjælpe os med registreringen af de efterhånden mange jobanvisninger, vi har. Det bliver et vigtigt dokumentations redskab at få i brug, og det haster. Vi har endnu ikke set indholdet af den beskæftigelsesreform der skal komme og som givet vil bære præg af Kochudvalgets rapport. Vi vil derfor være udfordret af især kommunernes krav om mere ansvar og flere bevillinger til jobcentrene. I den sammenhæng vil vi som Fagforening og A-kasse, stå langt stærkere med den tydelige dokumentation på den rolle vi allerede spiller i Farvel og goddag i Industrigruppen beskæftigelsesindsatsen. Vi ser i dette forår, de samme tegn som sidste år på samme tid. Industrien rykker på sig i Aarhus området, der komme nye virksomheder til, og en del af de gamle oplever bedre tider igen. Men når de efterspørger medarbejdere, stiller de sig ikke tilfreds med tillærte kompetencer, de vil have faglært arbejdskraft, Industrioperatører, snedkere, Industrilakerer osv. osv. Så heller ikke i dette nummer af Træfferen kan du undgå en sang om at, udnytte dine uddannelsesmuligheder. En stor del af de, der er ansat under Industrioverens- Søndag den 25. maj 2014, er igen en valgdag. Denne gang er det valget til Europa parlamentet. Dette valg handler om meget andet end Fælleseuropæisk patentdomstol, om for eller imod EU. Det er i høj grad et valg der handler om, at skabe så megen indflydelse vi kan i en tid, hvor der er større bevågenhed på, hvordan vi nationalt har indrettet vores aftalesystemer. Det er ikke alene i arbejdsgiverforeninger eller på Christiansborg, man drøfter Jesper Frid, gruppeformand, Industrigruppen Den Danske Model. Det bliver også dette EU- Parlamentsvalg, hvor Social dumping og klimaaftaler skal føre Danmark videre, bliver afgjort. Jeg skal derfor opfordre jer alle til, at udnytte enhver chance for at opsøge viden om det valg I skal træffe i slutningen af maj. Jesper Frid, Formand, DEN TYNDE RØDE LINIE Det er med stor beklagelse at, Industrigruppen har modtaget Faglig sekretær Poul Larsens opsigelse. Poul blev, efter en flot karriere som tillidsrepræsentant på Johnson Control, valgt ind i afdelingen i 2010, og har her tjent medlemmerne af Industrigruppen på enestående vis. Poul blev hurtigt anerkendt som tillidsskabende, flittig og samvittighedsfuld og han besad evnen til at grave sig igennem selv meget tunge sager til gavn for medlemmerne. Også i Rymarken tog Poul ansvar. Han deltog som ankermand i Skævt kampagnen, repræsenterede sine kolleger i SU. Og blev også her kendt for sin hjælpsomhed. Poul har takket ja, til et job på sin gamle virksomhed, og herfra ønskes Poul held og lykke med de nye udfordringer og et stort TAK, for den enestående indsats. På en ekstraordinær generalforsamling i Industrigruppen den 1. april 2014, blev der valgt ny faglig sekretær til Industrigruppen. Det bliver tidligere Fællestillidsrepræsentant på Solae Company og næstformand i Industrigruppen gennem en årrække, Brian Drastrup der kommer til gruppen. Brian har de seneste måneder været beskæftiget i 3F Aalborg, og tager noget erfaring med derfra, som vil komme både ham og Industrigruppen til gavn. Det er aftalt at Brian starter 1. maj Der vil senere blive mulighed for at byde Brian officielt velkommen. Industrigruppens bestyrelse 2014 Formand... Jesper Frid Næstformand...Herluf Schmidt Jan Ahrendt...Danfoss Jens Møller... HMF Group Jesper L. Larsen...SkovbyMøbler Dorthe Larsen...Dansk Eddike Flemming Thomsen...Royal Unibrew Ole Quist Hansen...CPM Jørgen Rosenlund... DONG Energy Niels Jørgen Rasmussen...Linco Rosa Kristensen... Terma Per Hassager... Johnson Control Lars H. Jensen...Aarhus Karlshamm Henning Dyrby...Elopak Henning Wils...Tetrapak Hoyer

6 6 GRØN GRUPPE Kære Faglige Kolleger Konflikten fortsætter Demonstration alle hverdage kl og ved Gartneriet Rosa, på Viborgvej i Lading, 8471 Sabro (lige efter byskiltet, når man kommer fra Aarhus.) Demonstrationerne varer ca. 2 timer. Thomas Møller, gruppeformand, Den Grønne Gruppe AB GRUPPEN Vi har i tiden efter generalforsamlingen haft et par medlemsmøder og møder for sjakbajsnetværket. De har været velbesøgte. Især medlemsmødet om digitalisering gav anledning til god debat og interesse. Vi pendler mere og mere I 2013 rejste danskerne i snit 20,1 km. for at komme på arbejde, hvad enten det foregik på cykel, i bil, i tog eller bus, viser opgørelse fra Danmarks Statistik. Pendlingsafstanden har aldrig været større og er vokset med 2,5 km. siden Det er godt nyt for arbejdsmarkedet, at vi er villige til at bevæge os længere for at gå på arbejde. Omvendt har krisen og det deraf følgende tab af arbejdspladser betydet, at det for mange er en simpel nødvendighed at skulle transportere sig derhen, hvor der er arbejde at få. Konflikten ved Gartneriet Rosa er optrappet efter at Rosa den 1. april skiftede E-Work ud med det Baltic Work baserede firma Admin APS. Der foregår således stadig massiv løndumpning på gartneriet med produktioen af stiklinger. LO forventer, at der kan etableres sympatikonflikt mod ADMIN APS (cvr. nr ) fra midt i uge 20. Af hensyn til kaffe og rundstykker vil vi gerne have besked om, hvilke dage i kommer f.eks. en fast ugedag? Nej til Løndumping Siden den 11. februar 2014 har 12 litauiske piger strejket og dagligt demonstreret mod E-Work og den løndumping der foregår på Gartneriet Rosa i Lading. Sympatikonflikten skulle være trådt i kraft overfor Gartneriet Rosa onsdag den 2. april. Dette blev afværget i sidste øjeblik med E- Works ophør på Rosa. 3F Aarhus havde varslet konflikt mod E-Work ApS, Bogøvej 15, 8382 Hinnerup fra tirsdag den 11. februar ved arbejdstidsbegyndelse. E-Work udfører arbejde i entreprise på Gartneriet Rosa. 14 litauiske kvinder arbejder mellem 75 og 85 timer om ugen med at klippe stiklinger af rosenkviste og stikke dem i potter. Kvinderne får i henhold til deres ansættelseskontrakter 65 kr. i timen for 42 timers arbejdsuge. Reelt har deres aflønning dog været 35 kr. pr. time. 31. marts fik vi bekræftet at E-Work ikke længere arbejder på Gartneriet Rosa. En lille sejr men efter en uges venten har vi nu fået bekræftet, at det baltic Workforce baserede firma Admin Aps har overtaget arbejdet. Efter vores oplysninger tilbydes arbejdet nu til 52 kr. pr. time in hands, som det lyder i tilbuddet til nye medarbejdere. Vi er sådan set lige glade med, hvilken virksomhed der udfører arbejdet men vi forlanger, at arbejdet skal være overenskomstdækket. Der er ingen tvivl om, at denne type underentreprenører opstår fordi gartnerier som Rosa omgår gartneroverensomsten på denne måde, og får arbejdet udført billigere end, hvis kvinderne var ansat som de øvrige medarbejdere på Rosa. Medarbejderne ansat af Gartneriet Rosa er ikke omfattet af denne konflikt. De litauiske piger deltog i 1. maj hos 3F Viborg, 3F Aarhus Rymarken og Tangkrogen i Aarhus. Med venlig hilsen Thomas Møller, Gruppeformand 3F Aarhus Rymarken - Den Grønne Gruppe Rymarken 4, 8210 Aarhus V tlf / SJAKBAJSUDDANNELSEN SJAKBAJSUDDANNELSEN FOTO: JENS HASSE/CHILI FOTO Modul Kurser Dato 1 Ny i Rollen som Sjakbajs Uge 20 - Virksomhedskultur og sjakkets samarbejde internt og eksternt 4 dage - Transaktionsanalyse og samtaleformer / niveauer maj Modul - Adizes / lederroller og lederstile. Kurser At finde den rette person. Dato 1 Ny i Rollen som Sjakbajs Uge 20 2 Økonomi - Virksomhedskultur og ressourceoptimering og sjakkets samarbejde internt og eksternt Uge 21 Udfærdigelse af ressourcebudgetter og arbejdsoverslag. 4 dage - Transaktionsanalyse og samtaleformer / niveauer 2 dage Identificering af kritiske parametre for den økonomiske styring maj - Adizes / lederroller og lederstile. At finde den rette person maj Udarbejdelse af nøgletal vedr. den daglige styring. 2 Økonomi og ressourceoptimering Uge 21 3 Planlægning og styring i byggeriet - Udfærdigelse af ressourcebudgetter og arbejdsoverslag. Uge 23 Planlægning af byggeproduktion ud fra tegninger og beskrivelser. 2 dage - Identificering af kritiske parametre for den økonomiske styring. 3 dage Bemanding, ressourcer og risikovurdering ud fra APV maj - Udarbejdelse af nøgletal vedr. den daglige styring. 2-4 jun. Det trimmede byggeri og alm. Kendte principper for planlægning. 3 Planlægning og styring i byggeriet Uge 23 4 Procesgranskning og kvalitetssikring - Planlægning af byggeproduktion ud fra tegninger og beskrivelser. Uge 24 Granskning af et projekt ift. Bygbarhed og kvalitet. 3 dage - Bemanding, ressourcer og risikovurdering ud fra APV. 2 dage Deltagelse i konstruktiv dialog med byggeriets parter vedr. tid. 2-4 jun. - Det trimmede byggeri og alm. Kendte principper for planlægning jun. Deltagelse i kvalitetssikring og tilhørende dokumentation. 4 Procesgranskning og kvalitetssikring Uge 24 5 Service og kundepleje - Granskning af et projekt ift. Bygbarhed og kvalitet. Uge 25 Påvirkning af sjakkets indsats overfor beboere og kunder. 2 dage - Deltagelse i konstruktiv dialog med byggeriets parter vedr. tid. 1 dag Deltagelse forventningsafstemning ift. kunden jun. - Deltagelse i kvalitetssikring og tilhørende dokumentation. 16. jun. Forståelse for betydningen af god kommunikation med kunden. 5 Service og kundepleje Uge 25 6 Byggeriets - Påvirkning lov- og af regelsystem sjakkets indsats overfor beboere og kunder. Uge 26 Indsigt i lov- og regelsystem inden for byggeriet. 1 dag - Deltagelse i forventningsafstemning ift. kunden dag Kendskab til opbygningen af struktur og systematik i BR. 16. jun. - Forståelse for betydningen af god kommunikation med kunden. 23. jun. Anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser. 6 Byggeriets lov- og regelsystem Uge 26 7 Aftaleforhold - Indsigt i byggeriet lov- og regelsystem inden for byggeriet. Uge 26 Vurdering af et byggeprojekt ud fra de vigtigste love og regler. 1 dag - Kendskab til opbygningen af struktur og systematik i BR. dag Forskellen på aftalegrundlag og standardforbehold rent juridisk. 23. jun. - Anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser. 24. jun. Håndtering af mangler, tvister, garantistillelse og ekstraarbejder. 7 Aftaleforhold i byggeriet Uge 26 8 Arbejdsmiljø - Vurdering på byggepladsen af et byggeprojekt ud fra de vigtigste love og regler. Uge 31 Deltagelse mhp. at øge sikkerheden og forebygge ulykker. 1 dag - Forskellen på aftalegrundlag og standardforbehold rent juridisk. 2 dage Medvirken til opfølgning og gennemførelse af arbejdsmiljøplaner. 24. jun. - Håndtering af mangler, tvister, garantistillelse og ekstraarbejder jul. Deltagelse i aktivt samarbejde omkring et bedre arbejdsmiljø. 8 Arbejdsmiljø på byggepladsen Uge 31 9 Sjakbajsen - Deltagelse som leder mhp. at øge sikkerheden og forebygge ulykker. Uge 32 Sammensætning af et sjak ud fra faglige og personlige 2 dage - Medvirken til opfølgning og gennemførelse af arbejdsmiljøplaner. dage egenskaber jul. - Deltagelse i aktivt samarbejde omkring et bedre arbejdsmiljø aug. Instruktion og motivation af sjakket til ansvar og god kvalitet. - Forebygge og håndtere konflikter i sjakket internt og eksternt. 9 Sjakbajsen som leder Uge 32 - Sammensætning af et sjak ud fra faglige og personlige

7 !"#$"'& Når berettigede krav mødes med trusler om at bruge udenlandsk arbejdskraft I de gode gamle dage, var det en almindelig anerkendt sandhed, at vi ikke kunne tjene en ordentlig løn på priskurant og vejledende tider. Akkordaftalerne var derfor lokalt forhandlede priser (Aarhus priserne). Disse priser var anerkendt både blandt os, og af arbejdsgiverne. Langt de fleste virksomheder i Aarhus og omegn fungerer stadig på denne måde. Men heldigvis har udviklingen af akkordpriserne også været positiv. Vi påstår i dag, at man godt kan tjene en hæderlig løn, hvis man arbejder efter priskuranten. Overenskomstens priser er minimumspriser, som altid kan forhandles, men aldrig under overenskomsten. NCC Aarhus har i en årrække haft en politik, som har betydet, at akkordarbejde er blevet udført på aftaler, hvor sjakkene i realiteten ikke kunne holde en fornuftig(red) indtjening, fordi mange af enhedspriserne lå under priskuranten. Konsekvensen har været faldende produktivitet, byggepladser har været de rene gennemgangslejre og utilfredse medarbejdere har henvendt sig til fagforeningen. Nu strammer vi op, vi vil fremadrettet kræve, at der arbejdes på akkord, og at akkordaftalerne som minimum overholder overenskomsten mindste priser. Reaktionen fra NCC s ledelse har i denne sammenhæng været tankevækkende. Ledelsen har kontant meddelt, at så vil man se på andre løsninger(læs: udenlandske). Jeg må bede NCC s ledelse om at betænke sig. Som medlem af DANSK BYGGERI er NCC forpligtet til at overholde overenskomsten. Når vi kræver, at overenskomsten er grundlaget for akkordarbejdet på en række nye byggepladser i Aarhus, så meddeler man os, at så vil NCC ikke bruge Dansk arbejdskraft. Konsekvenserne vil være alvorlige. Efter deadline er der indgået 2 aftaler, som sikrer at priskuranten og overenskomsten overholdes. Jeg håber, at det er et tegn fra NCC s ledelse om, at man fremadrettet vil overholde overenskomsten, om det betyder at de vil satse på dansk arbejdskraft i fremtiden står stadig hen i det uvisse. Stat i s t i k ANLÆGS- OG BYGGEGRUPPEN Af Ole Christiansen, gruppeformand, Anlægsog Bygningsgruppen Beskæftigelse I modsætning til sidste år ved denne tid (maj), er alle anlægsfolkene i arbejde, imens det er beton erne, som er ledige. Vi er pt. ca. 50 arbejdsløse i byggegruppen. Medlemstal Medlemstallet ligger solidt og klippefast på 1000 medlemmer. Vi har siden årsskiftet haft 1 (et) medlem, der er overflyttet til en gul forretning. Faktaark om rullestilladser Fra den 1. januar 2014 skal der være fuld sikring mod nedstyrtning ved både opsætning og nedtagning af stilladser. Disse regler gælder også for opsætning og nedtagning af rullestilladser. BAR Bygge & Anlæg har derfor nu udsendt et nyt faktaark som viser, hvordan man kan opstille og nedtage rullestilladser samtidig med, at man er sikret mod nedstyrtning. Endvidere giver faktaarket gode råd og anvisninger på, hvordan rullestilladser i øvrigt kan anvendes forsvarligt. På BAR hjemmesiden kan du desuden se to film, som viser korrekt opsætning og nedtagning af smalle og brede rullestilladser. Se faktaark og film på bar-ba.dk fakta Om opsætning af rullestillads DEN TYNDE RØDE LINIE News Nyt fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg App til Android kan hentes nu 7 Vi er glade for at kunne præsentere BARs materiale app til Android. App en giver dig alle BAR materialer med i lommen. Også når du er offline. Du kan udvælge dine favoritter, tilføje bogmærker, oprette noter med billeder og dele både materialer, noter og billeder via mail. Derudover kan du læse seneste nyt fra BAR Bygge & Anlæg direkte i app en. BAR s app til ipad og iphone er blevet installeret på næsten 5000 enheder, siden den udkom i august. Efter at have indsamlet erfaringer om brugen af app en, fik de i løbet af vinteren tilføjet nogle forbedringer bl.a. omkring noter og billeder, så den nu er endnu bedre tilpasset brugernes behov. Læs mere om app en på bar-ba.dk/app. Anden platform/dæk monteres nu i 1 meters højde, således at platforme og ydre rækværk er forskudt for hver stigende meter på skiftende sider af stilladset. På den måde sikres du mod nedstyrtning under hele montagen. Skal rullestilladset opbygges i en højde, hvor støtteben er påkrævet, påmonteres disse nu. Støttebenenes placering er afhængig af, om rullestilladset skal stå frit eller op af fx en mur. Støttebenene monteres vinkelret ud fra rullestilladset. Rullestilladset kan nu forlænges med nye rammer, hvor montøren er sikret mod fald af henholdsvis rækværk og dæk i hoftehøjde. Ved opstilling af rullestilladser monteres platforme og håndlister for hver stigende meter på skiftende sider af stilladset, indtil den øverste platform er monteret. Montagen sker altid fra underliggende dæk. På den måde sikres du mod nedstyrtning under hele montagen. Vær opmærksom på, at alle platforme og håndlister skal forblive monteret indtil nedtagning af rullestilladset. Diagonaler og rækværk monteres, og ny platform/dæk monteres. ANMELD UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT DOWNLOAD APP EN 14 Overenskomstafslutning om Anlægs- og bygningsoverenskomsten på Rymarken Afstemningsresultat 35% %& Afgivne stemmer i 3F Rymarken!"#$"%& 29%!"#$"%&!"#$"'& 82% '& JA-stemmer på landsplan 60%!"#$"%&!"#$"'& Lønstatistik Kvartal år timer kr. pr. time Januar kvartal ,20 259,52 April kvartal ,00 251,59 Juli kvartal ,20 227,91 Oktober kvartal ,00 247,62 Januar kvartal ,50 228,34 April kvartal ,76 249,79 Juli kvartal ,83 214,28 Oktober kvartal ,00 243,33 Januar kvartal ,12 208,79 April kvartal ,23 200,62 Juli kvartal ,74 224,60 Oktober kvartal ,00 213,15 Januar kvartal ,70 234,76 April kvartal ,50 229,21 Juli kvartal ,00 220,68!"#$"%& Oktober kvartal!"#$"'& ,00 250,11 Januar kvartal ,50 262,19 April kvartal ,50 220,29 Juli kvartal ,75 265,72 Oktober kvartal ,00 263,18 Januar kvartal ,00 225,37 I alt 7 afsluttede regnskaber i 1. kvartal Højeste akkord 451,30 kr. Laveste akkord 178,00 kr. Gennemsnittet for 2014 er 225,37 kr. pr. time. EU ser fremgang i dansk økonomi Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Bygmestervej København NV Tlf _Fakta om opsætning af rullestillads.indd 2 11/04/ /4 - De første tegn på, at det begynder at gå bedre i dansk økonomi, har allerede vist sig og vil i den kommende tid sandsynligvis blive endnu mere tydelige, vurderer Europa-Kommissionen i sin forårsprognose. Efter tre årsstilstand ventes der en økonomisk vækst på 1,5 % i år og 1,9 % til næste år. Det er et stort klap på skulderen til den ansvarlige finanspolitik og de seneste års reformindsats, der har gjort Danmark mere robust og vækstdygtigt, siger økonomiog indenrigsminister Margrethe Vestager.

8 8 OFFENTLIG GRUPPE News På det nye store Universitetshospital på Skejby Mark samles 4 faggrupper på sigt under samme overenskomst. Alle rengøringsassistenter, portører og hospitalsserviceassistenter skal fremadrettet uddannes / efteruddannes til erhvervsuddannede serviceassistenter. Det er vi glade for, for det er noget vi har kæmpet rigtig hårdt for. Vi får på denne måde givet 3 grupper af ufaglærte en kompetencegivende erhvervsuddannelse. En uddannelse, de kan bygge videre på, og som de kan bruge mange andre steder. Det bliver en kæmpe udfordring af få efteruddannet så store medarbejdergrupper, hvoraf den ene lige nu er privatansat. I det netop afgivne rengøringsudbudsmateriale har man forpligtiget sig til at påbegynde uddannelsen af assistenterne dette er noget, vi aldrig tidligere har set. Dette betyder, at disse er parate til at indgå i den samlede medarbejderstab, når sammenlægningen er helt på plads. I perioden mens der stadig bygges derude, er der afdelinger fra matriklerne i midtbyen, der flytter ud i de eksisterende bygninger. Her har man lavet specialaftaler for serviceassistenterne i de 2 afdelinger, det drejer sig om, da der i første omgang allerede er portør- og rengøringsdækning på området. Serviceassistenterne i disse afdelinger er blevet tilbudt omplaceringer i andre afdelinger, så ingen er blevet eller bliver opsagt pga. udflytning. Det har været et hårdt arbejde at nå så langt, efter at hospitalsledelsen sidste år kom med en udmelding om, at man ikke ville køre videre med serviceassistentkonceptet, men ville konkurrenceudsætte alle føromtalte personalegrupper. Vi har i perioden sat meget på spil, og har udnyttet alle de politiske og andre kontakter inden for området, vi har haft. Det har for os som tillidsvalgte og 3F i det hele taget været dejligt at mærke den opbakning, vi har haft blandt kollegerne på AUH tak for det. Nethe Lunden, F-TR på AUH DEN TYNDE RØDE LINIE Lone Skov Hansen, gruppeformand Den Offentlige Gruppe OK15 Nyt fra offentlig gruppe Så fik det private stemt deres overenskomster hjem. Det blev et overvældende ja, men stemmeprocenten var ikke så stor, som vi ser det i det offentlige. Der er ikke blevet givet særligt meget på overenskomsterne, som denne gang er blevet 3-årige. Vi kan derfor forvente nogle hårde forhandlinger til næste år, uden at få ret meget at forhandle om, og med en forventning fra arbejdsgiverne om, at der skal laves forringelse på vores arbejdstidsaftaler, som lærerne oplevede det sidste år. Lige i øjeblikket er vi på vej rundt til Nu skal der stilles krav til dine løn- og arbejdsforhold 3F Den Offentlige Gruppe kommer ud til Jer efter dem. Arranger et møde på dit arbejdssted og deltag i konkurrencen Vi udlodder præmier til dig og dine nærmeste kolleger, hvis du laver en aftale om besøg af os inden den 15. maj 2014 Kontakt den offentlige gruppe for en dato, der passer Jer Lone: Yvonne: Sten: Vi glæder os meget til at besøge Jer. ER PÅ VEJ UD TIL DIG Aarhus Rymarken Offentlig gruppe Efterlønnere/Pensionister Aktivitetskalender efteråret 2014 Dato Aktivitet Tidspunkt Almindelig klubdag Bowling Pakkefest Bowling Fællesudflugt (program senere) Bowling Almindelig klubdag Bowling Almindelig klubdag Bowling Banko (kaffe kl , spillet starter kl ) Bowling Almindelig klubdag Bowling Almindelig klubdag / bowlingafslutning Bowling m/præmieoverrækkelse i bowlinghallen December julegløgg og banko (fællesklubben) Julefrokost fredag den kl Ret til ændring forbeholdes. Kontakt klubben på tlf arbejdspladserne, for at høre Jer om, hvad det er for krav, vi skal stille til forhandlingerne til næste år se andetsteds på siden. Vores tillidsvalgte er inviteret til overenskomstkonference i Ringkøbing den maj, hvor vi sammen i Region Midt skal blive enige om hvilke krav, vi kan være fælles om. Vi skal have sendt kravene ind i forbundet senest den 8. juni, og det er jo snart. Aarhus Universitet er blevet færdige med alle deres fyringer, og det har været hårdt for medarbejderne. Først gik de rundt i et par måneder, og vidste ikke, om det var lige dem, der blev peget på, og så kom de påtænkte fyringer, og så var spørgsmålet hvorfor lige mig? Hvor der som det ses på billederne blev fremstillet de flotteste blomsterkrukker af plastspande. Krukkerne pynter nu på/i medlemmers?????????? Underviser Trine Pedersen fra Jordbrugets uddannelsescenter, stod for idéer og undervisningen. Det var det sidste medlemsarrangement i dette forår men glæd jer 3F Aarhus Rymarken vender tilbage efter sommerferien med både nye og traditionsrige aktiviteter. Forslag modtages med tak skriv til www3f.dk/aarhus-rymarken Det har været en hård proces for alle vores medarbejdergrupper, men vi kan nu håbe på, at man har sparet det man skulle, så man slipper for, at dette bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. I Natur og Vej Service har man haft stiftende generalforsamling til en ny arbejdspladsklub for alle ansatte 3F ere. Det var dejligt at opleve så mange engagerede medlemmer. Et af klubbens formål er at sikre, at overenskomsterne overholdes og at stille nye krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Det er vi rigtigt glade for, for uden input fra Jer medlemmer, kommer vi ikke ret langt. Lone Skov Hansen, gruppeformand for den offentlige gruppe Stemnings billeder fra FORÅRS inspirationsaften

9 Seniormøde 29 seniormedlemmer havde fundet til Nordgården til den årlige sammenkomst for 3F s efterlønnere og pensionister bosiddende på Samsø. Vi havde inviteret landbetjent John Damberg, der levende fortalte om livet på Færøerne, hvor han havde boet i over tyve år. Jagt og fiskeri, fårehold og grindefangst og den barske natur på øerne, var de store overskrifter som John Damberg underholdt med. 3F SAMSØ 9 Et spændende møde med tolderen og hans hund Pensionsordningen sikrer dine efterladte, når du dør Din pensionsordning i PensionDanmark sikrer, at dine efterladte får penge fra din opsparing, hvis du dør. Og du kan selv bestemme, hvor meget de skal have udbetalt. Som medlem i PensionDanmark kan du glæde dig over en pensionsordning, der er med til at give dig økonomisk tryghed i pensionsalderen. Og dør du før pensionsalderen, så er din pensionsordning skruet sådan sammen, at dine efterladte får de penge, som du har sparet op fratrukket skatter og afgifter. I pensionsordningen er dine efterladte dog garanteret et skattefrit mindstebeløb på typisk kr. Du kan selv skrue op eller ned for mindstebeløbet. På den måde kan du tilpasse beløbet til de behov, du og din familie har. Hvis du fx bliver gift, får børn eller køber hus, kan det være en god idé at sætte beløbet op, så din familie kan blive boende i huset. Du kan også sænke beløbet og i stedet spare ekstra op til alderdommen. Du bestemmer selv. Også penge til de efterladte, hvis du dør som pensionist Som medlem i PensionDanmark har du også en pensionssikring. Den sikrer dine efterladte en udbetaling, hvis du dør, inden der er gået ti år, fra du er gået på pension. Sådan ændrer du dine forsikringer I PensionDanmark kan du på dine personlige sider på pension.dk/ dinpension se, hvordan du er forsikret i pensionsordningen fx i forbindelse med dødsfald. Og du kan nemt hæve eller sænke beløbet på forsikringerne. Du logger blot ind med NemID på pension.dk/dinpension. Du kan også tjekke pensionen via PensionDanmarks app, der fås til iphones og Android-mobiltelefoner. App en aktiveres på pension.dk/dinpension. FAKTA: Her er de nærmeste pårørende, som arver din pensionsopsparing 1. Ægtefælle eller registreret partner 2. Samlever 3. Børn (herunder adoptivbørn) eller disses efterkommere 4. Arvinger ifølge testamente 5. Øvrige arvinger ifølge lovgivning. SODUKO Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om 2 flasker god rødvin Navn: Adresse: Den 1. april blev der afviklet et godt besøgt medlemsarrangement på Nordgården, hvor tolder Peter Rugbjerg og hans hund Beauty underholdt med mange spændende oplevelser fra et langt arbejdsliv som tolder. Peter Rugbjerg fortalte om arbejdet ved de danske grænser, hvor det især var de mange danskere, der havde været på indkøbstur i Tyskland og Polen, der prægede arbejdet i en årrække. Senere som hundefører, hvor Peter Rugbjerg og hans hund sporede narko i alle afskygninger. 7 4 Indsendes senest den 15. august 2014 til: 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Aarhus V Som hundefører blev der søgt efter narko i havnene, ved grænserne, i Postterminalen og i Kastrup Lufthavn. Et spændende foredrag, der afsluttedes med at Beauty søgte efter kemikalier til brug for fremstilling af bl.a. Ecstasy i lokalet på Nordgården. Peter Rugbjerg havde inden mødet skjult små beholdere med kemikalier forskellige steder i lokalet bl.a. klæbet fast under stole, som vores medlemmer sad på. En rigtig god aften med mange spændende oplevelser. Husk at skrive navn og adresse nederst på kuponen. Vinder fra sidste nummer blev:???????? Præmien kan afhentes i afdelingens reception.

10 10 A-KASSEN Af Lars Yderholm, administrativ leder, Kontingent 2014 Øvrige AB Forbundet 157,60 157,60 Konfliktfond 10,00 10,00 Oplysning og kursus 20,90 20,90 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 Afdelingskontingent 212,50 252,50 Fagforeningen pr. måned (03) 433,50 473,50 Arbejdsløshedskassen Atp Adm. bidrag til forbundet Adm. bidrag til afdelingen 331,00 331,00 6,00 6,00 47,00 47,00 97,00 97,00 Pr. måned incl. A-kasse (44) 914,50 Marselisløbet afvikles den 31. august 2014 Aarhus Festuge bliver traditionen tro sku dt i gang på Tangkrogen med en folkefest i form af Marselis-weekenden. Gør som tusindvis af andre løbere, tilmeld dig Jyllands smukkeste og me st traditionsrige motionsløb: Marselisløb et. 954,50 I 2014 er løbe- og walk-ruter lagt ud i skoven, så alle kan få fornøjelsen af den smukke rute langs vandet og gennem Marsel isborgskoven. Alle kan være med, uanset om man har lyst til at løbe den klassiske 12 km. rute eller 6 km. ruten. Under og Ialt incl. fritidsulykkesforsikring 958,00 998,00 efter løbet er der underholdning og aktiviteter for del tagere og publikum på Tangkrogen. Efterlønsbidrag 470,00 470,00 Starten på løbet går kl , hvor 12 km. gruppen sendes afsted. Ca. kl lyder startskuddet til 6 km. I alt pr. måned 1428, ,00 Husk, hvis du mister pusten ude på løberuterne og skal ned og gå lidt, så hold til højre, Lærlinge uden A-kasse (74) 32,50 32,50 så dem bagved kan komme forbi dig det er god løbestil J Fritidsulykkesforsikring 43,50 43,50 Fritidsulykkesforsikring 43,50 43,50 Hvis du tilmelder dig gennem 3F Aar hus Rymarken vil du få gebyret på 76,00 76,00 kr. 150,- betalt samt modtage en LO løb etrøje til en værdi af kr. 100, Efter løbet serveres der pølser øl/v and i LO teltet (plads 67 og 68). Pensionister: Det er ogs å her, du ska l afhente dit start nr. Forbund og afdeling (16) 45,00 45,00 og din løbetrøje, hvilket du kan fra Kun afdeling (26) 22,00 22,00 kl på løbsdagen. Lærlinge incl. fritidsulykkesforsikring Dagpengesatser 2014 Satser pr Forsikringsart Sats Beløb pr. dag pr. uge Dagpenge lønmodtagere Fuldtid Deltid Mindstesats Dimittend fuldtid (82% sats) Dimittend deltid (82% sats) Dagpenge selvstændige Maksimal sats Mindstesats Midlertidigt ophør (82% sats) Efterløn Fuldtid (91% sats) Fuldtid (100% sats) Deltid (91% sats) Deltid (100% sats) Aarhus Rymarken Som en del af vores sponsoraftale med Marselisløbet har LO Århus 25 gratis startnumre til 2 arrangementer med start/mål på Århus Cykelbane, Jyllands Allé: Ungesats (50% sats) Fuldtid Deltid G-dage: Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig Marselisløbet, kan det ske til 3F Aar hus Rymarken senest onsdag den 13. august 2014, til Kirsten Dettling på telefon eller send en mail til kirsten.dettlin Hel dag Halv dag FORÅRSSTAFET Tirsdag den 27. maj kl hold af 5 deltagere hver løber 5 km. MANDELØB Onsdag den 28. maj kl deltagere 5 eller 10 km. Vi vil bruge disse 2 løb til at skabe synlighed om OK kampagnen samtidig med, vi hygger og får noget frisk luft/motion. Omregningssatsen ,03 pr. time Skattefri præmie Fuldtid 1 portion kr.... max. antal portioner 12 = kr. Skattefri præmie Deltid 1 portion kr.... max. antal portioner 12 = kr. Timeløn for at opnå max dagpengesats kr. 133,05 pr. time, svarende til en månedsløn på kr Se mere om begge løb på

11 1. maj i 3F Aarhus Rymarken?????????

12 DU skal også være på plads til ÅRETS ROCKKONCERT Vejlby Stadion juni Tilbud om rock-oplevelse til 3F Aarhus Rymarkens medlemmer: Kom billigt til dobbelt-koncert med D.A.D og Carpark North For første gang siden Brian Adams for 22 år siden begejstrede fans bliver Vejlby Stadion igen rammen om en markant live-koncert, når 30 års jubilarerne D.A.D og Carpark North fredag 27. juni går på scenen. Arrangørerne er Skovbakken Kvindefodbold, der som led i sponsoraftalen med 3F Rymarken nu tilbyder medlemmerne Køb din en billet billet til reduceret påpris til den attraktive dobbeltkoncert med to af landets mest populære rock-bands. Normalprisen for en billet købt på billetlugen.dk er i introperioden 315 kr. inkl. gebyr, der senere stiger til 365 kr. Men Skovbakken Kvindefodbold har reserveret 500 billetter til kun 250, - kr. til 3F Aarhus Rymarkens medlemmer. Disse billetter kan købes ved at gå ind via: til billetlugen.dk. Hvert medlem kan købe max. 5 stk. billetter til 3F specialpris, og billetterne printes ud direkte fra billetlugen.dk. Specialprisen gælder indtil 1. juni Når du aktiverer linket, går du direkte ind på billetlugen.dk og køber til kun 250 kr. Spørgsmål om dette særtilbud kan rettes til Kirsten Dettling på eller på SUPPORTED BY: Rymarken ARRANGØR: SKOVBAKKEN KVINDEFODBOLD

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Træfferen. Finansloven skal sikre arbejde og uddannelse. Godt men ikke godt nok: FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3F.DK/RYMARKEN

Træfferen. Finansloven skal sikre arbejde og uddannelse. Godt men ikke godt nok: FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2012 / 8. ÅRGANG Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Godt men ikke godt nok: Finansloven skal sikre arbejde og uddannelse

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft ansat bør du som minimum overveje følgende 5 punkter. 1) Der

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere