KAMPKLAR. Træfferen ????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAMPKLAR. Træfferen ????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3F.DK/RYMARKEN"

Transkript

1 Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 3 / MAJ 2014 / 10. ÅRGANG KAMPKLAR????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND

2 2 EU VALGET Medlemsblad for 3F Aarhus Rymarken KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Aarhus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. DAGLIG LEDELSE: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Randi Smitsdorf afdelingsformand Lone Skov Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Kirsten Dettling sekretær Industrigruppen Jesper Frid gruppeformand Susanne Petersen faglig sekretær Brian Drastrup faglig sekretær Jesper Jakobsen faglig sekretær AB Gruppen Ole Christiansen gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær/opmåler Niels Eliasen faglig sekretær/opmåler Jannie Pedersen sektretær Søren Fisker Olsen store byggepladser John Liebach ungdomskonsulent Struktørklubben 3F Ungdom Aarhus: DEN TYNDE RØDE LINIE Af Randi Smitsdorf, afdelingsformand 25. maj skal vi igen til valgurnerne. Denne gang gælder det EU valget. Desværre er valgdeltagelsen ved EU valgene ikke særlig høj sidst var den på 59,5 pct. EU betyder langt mere for danskerne end de fleste tror, og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken politisk holdning der bliver repræsenteret i EU-Parlamentet. Social dumping er et af de helt store problemer fagbevægelsen slås med disse år, og bevarelsen af danske arbejdspladser og danske løn- og arbejdsforhold er en kamp, der ikke kun skal kæmpes inden for landets grænser, men en kamp, der skal kæmpes i hele EU. En af vejene til bekæmpelse af social dumping er, at arbejde for ordentlige løn- og arbejdsforhold for alle europæiske lønmodtagere, og arbejde for indførsel af kædeansvar i en europæisk løsning. Kædeansvar er en central ting i bekæmpelsen af social dumping. Ofte ser vi underlødige firmaer, der underbetaler og snyder deres ansatte for løn, for efterfølgende at gå konkurs når et krav om efterbetaling kommer fra fagbevægelsen. I disse situationer vil kædeansvar sikre, at hovedentreprenøren er ansvarlig for at lønmodtagerne fik deres retmæssige betaling, og ikke kunne dække sig ind under brugen af underentreprenører, og det vil være et kæmpe fremskridt, hvis sådan et kædeansvar laves i hele EU. I EU laves der regler for mangt og meget, lige fra agurkekrumninger, størrelsen på tandpasta tuber og regulering af fiskekvoter. Vi må vælge nogle repræsentanter til EU-Parlamentet, der vil arbejde for, at EU ikke kun tænker på firmaernes ret til at sælge deres varer over grænserne på lige vilkår, men også laver regler for europæiske lønmodtageres ret til at blive behandlet lige i forhold til løn- og arbejdsvilkår. Derfor vil jeg opfordre alle til at bruge deres stemmeret, og stemme på en kandidat fra arbejderpartierne, der sætter løn- og arbejdsforhold for alle europæiske lønmodtagere højt på dagsordenen. BABEL: Mikkel Munk-Hartge projektmedarbejder Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Pia Cecilie Koborg faglig sekretær Privat Service, Hotel & Restauration Randi Smitsdorf gruppeformand Charlotte Stadsholt Sørensen faglig sekretær Anja Richardy Rasmussen faglig sekretær Offentlig Gruppe Lone Skov Hansen gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Arbejdsskadesager Christian Bangsbo Hallenberg Samsø Hans Schmidt Birthe Schmidt Tina Øster Redaktion: Randi Smitsdorf (ansvarshavende), Ole Christiansen. Deadline for stof til næste nummer: 15. august 2014 Det næste blad udkommer i uge 36. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Aarhus Rymarken. Oplag: Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes. Repræsentantskabsmødet den 1. april Onsdag den 2. april afholdt 3F Aarhus Rymarken sit halvårlige repræsentantskabsmøde. Som det ses af billedet, var der denne gang fuldt hus, og det skyldtes nok først og fremmest, at der var kampvalg om formandsposten. Formanden aflagde beretning for afdelingen, og de enkelte gruppeformænd holdt kortere beretninger om arbejdet i de enkelte grupper det seneste år. Størst bifald fik beretningen fra Den Grønne Gruppe, hvor en af de strejkende litauiske kvinder fra Gartneriet Rosa var med oppe og fortælle om aktionerne i Lading og sige tak for støtten i afdelingen. Efter beretningen var der en del spørgelyst fra salen. Det er altid rart, når det, man har sagt giver anledning til kommentarer og eftertanke i forsamlingen. Beretningen blev herefter vedtaget. Efter beretningen fremlagde Lars Yderholm regnskabet for For første gang i 3F Aarhus Rymarkens historie er der kommet balance mellem indtægter og udgifter dvs. driften løber rundt. Vi havde et overskud på godt kr., hvoraf de bliver hensat til vedligehold af vores fagforeningshus. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det store dagsordenspunkt på repræsentantskabsmødet i foråret er valgene, og som sagt var der denne gang kampvalg om posten som afdelingsformand. Gruppeformanden for Industrigruppen, Jesper Frid, stillede op mod den siddende formand, Randi Smitsdorf. Begge kandidaterne gik på talerstolen for at give repræsentantskabet en baggrund for deres ønske om formandskabet i afdelingen. Herefter gik man over til selve valghandlingen, og resultatet blev at Randi Smitsdorf blev genvalgt med stemmerne Resten af valgene var uden modkandidater og gik stille og roligt igennem. Lone Skov Hansen, afdelingsnæstformand

3 3F om regeringens beskæftigelsespolitiske udspil Overordnet vurdering 3F er overordnet meget tilfreds med regeringens udspil, som er en klar håndsrækning fra regeringen til de ledige og virksomhederne. Endelig ser det ud til, at man vil investere i mennesker, i stedet for at jagte dem rundt i manegen i et dårligt cirkus. Rigtig mange får nu for alvor mulighed for, igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet via en ordentlig uddannelse. Udspillet anerkender behovet for en arbejdsmarkedspolitik, der bidrager til at løse ubalancer på arbejdsmarkedet, og have et længere perspektiv, end blot at vende folk i døren. For de ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse, vil et uddannelsesløft give et langt bedre fodfæste på arbejdsmarkedet, og større chance for varig beskæftigelse. Samtidig vil det hjælpe virksomhederne, der risikerer at mangle faglærte, når de ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, i de kommende år. Der lægges også op til en intelligent arbejdsdeling mellem jobcentre og A-kasser, hvor vi hver især får lov til at gøre det vi er bedst til. Og de ledige slipper for at gå til samtaler to steder. 3F er overbevist om, at vi får et godt samarbejde mellem A- kasserne og jobcentrene til glæde for de ledige og virksomhederne. Udspillet indeholder også gode forslag, om at skrotte det bureaukratiske kontrolmonster, der er blevet bygget op over for de ledige, og som har betydet et stort ressourcespild i A-kasser og jobcentre. 3F stiller sig uforstående overfor borgerlige politikeres og arbejdsgiveres modvilje mod uddannelse til arbejdsløse. Til dem er der kun at sige at: Regeringens udspil til beskæftigelsesreform netop giver uddannelsestilbud, der i høj grad er jobrettet, og vil betyde, at de ledige i de kommende år får de kvalifikationer, virksomhederne vil efterspørge. Alle vores erfaringer viser, at det har en klar effekt, når de ledige får en jobrettet efteruddannelse. Ikke mindst, når de ufaglærte bliver faglærte. Det har positiv effekt både på deres arbejdsmarkedstilknytning og på de offentlige finanser på længere sigt. Det viser de samfundsøkonomiske modeller Finansministeriet benytter. Det viser en lang række danske analyser, bl.a. fra Det Økonomiske Råd, Skattekommissionen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og KRAKA. Det er nærmest uanstændigt, at højtuddannede kommer med påstande om, at uddannelse ikke har nogen effekt for de danskere, der har fået allermindst uddannelse. Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 Herunder oplistes udspillet i hovedtræk, efterfulgt af 3F s vurdering. Bedste hilsner Søren Heisel Forbundssekretær Faktaark: Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en omprioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet for at understøtte en reel opkvalificering af arbejdsløse. Samtidig medfører reformen et positivt bidrag til beskæftigelsen, der styrker de offentlige finanser. Indsatsen omlægges ved, at udgifterne til aktiveringskurser reduceres med 370 mio. kr. og der effektiveres og afbureaukratiseres for 230 mio. kr., svarende til mindreudgifter for i alt 600 mio. kr. Hermed frigives der midler til, at øge uddannelsesindsatsen med 475 mio. kr. og øge kontakten til de ledige for 105 mio. kr. Omlægningen er samlet set udgiftsneutral. Reformudspillet løfter isoleret set den strukturelle beskæftigelse med 500 personer og styrker isoleret de offentlige finanser med 130 mio. kr. i Tabel 1. Omlægning af beskæftigelsesindsatsen Mindreudgifter til Merudgifter til aktiveringskurser, uddannelse og Mio. kr., 2014-pl effektivisering mv. opkvalificering Merudgifter til øget kontakt med ledige Direkte virkning i Samlet strukturel virkning Note: Ud over de angivne udgifter anvendes 10 mio. kr. til jobrotation Udspillet skønnes inklusiv omlægningen af refusionssystemet at styrke den strukturelle beskæftigelse med knap personer i 2020 og med ca personer på lang sigt. Samtidig skønnes udspillet inklusiv refusionsomlægningen at styrke BNP med ca. 2 mia. kr. i 2020 og knap 4 mia. kr. på lang sigt. Tabel 2. Beskæftigelses- og BNP-virkninger af udspil til en beskæftigelsesreform 2020 Lang sigt Strukturel beskæftigelse BNP 2 mia. kr. 4 mia. kr. I alt April 2014 Jubilarfest En gang om året inviteres jubilarerne fra det forgangne år til fest her i huset. I år var festen torsdag den 3. april, og som vanligt var det en rigtig hyggelig aften. Ca. 65 3F AARHUS RYMARKEN af vores jubilar-medlemmer var samlet. I år var der ud over års jubilarerne også mødt både en 60 års og en 65 års jubilar op. Det er så utroligt dejligt, at møde medlemmer, der har været medlem af den samme forening i en hel menneskealder. Det er altid en fornøjelse, at være vært for arrangementet. Efter ca. 10 min. kan det være svært at få ørenlyd, for så går snakken ved bordene om nej hvor er det længe siden kan du huske og hvor har du så arbejdet. Alle er en del af festen der er bestemt ikke nogen, der sidder tilbage og keder sig og hvis de gør, er det deres egen skyld J Først når festmaden serveres falder der lidt ro over tropperne. Vi ser på denne dag både kendte medlemmer og medlemmer, som vi slet ikke ser til hverdag. Fra ledelsens side vil vi gerne sige tak til Susanne, Charlotte, Anja og Yvonne samt Kitt og køkkenpersonalet, fordi de var med til at gøre aftenen god og festlig for jubilarerne.

4 4 News PRIVAT SERVICE, HOTEL & RESTAURATION Anja Richardy Rasmussen Jeg er 42 år, udlært kok og smørrebrødsjomfru og har arbejdet indenfor branchen siden Jeg er kendt for mit gode humør og min smittende latter. Jeg startede indenfor fagbevægelsen ved at blive valgt til repræsentantskabet, derefter er det gået slag i slag med plads i PSHR gruppebestyrelsen og senere afdelingsbestyrelsen. Jeg glæder mig helt fantastisk meget til at komme i gang med mit nye tillidshverv som faglig sekretær. DEN TYNDE RØDE LINIE Randi Smitsdorf, gruppeformand, Privat Service, Det blev et stort ja til alle overenskomsterne inden for PSHR gruppen, samtidig var stemmeprocenten en del højere end ved sidste overenskomstafstemning. 14 Gruppen afholdt 1. april, informationsmøde omkring forhandlingsresultaterne, og det blev et hyggeligt møde, hvor der var deltagere fra fire af gruppens største overenskomstområder: Service Kantine Hotel og restauration Cafeteriaer, Quickfood i supermarkeder. Nogle af overenskomsterne er allerede kommet i digital version. Så snart vi har de trykte overenskomster i huset, vil vi hurtigst muligt komme rundt på arbejdspladserne med dem. Du er også velkommen til at kontakte os for at få dem tilsendt. Gruppen vil her i foråret fokusere på, at fortsætte vores arbejde fra 2013, med arbejdspladsbesøg. Vi vil især gerne besøge skolerengøringen i Aarhus Kommune, så er du rengøringsassistent på en skole, må du gerne kontakte os for at aftale et besøg. Anja Richardy Rasmussen havde sin første arbejdsdag i afdelingen som faglig sekretær, efter påske. Vi har indgået 2 nye overenskomster. Den ene med Kims Pølsevogn i Malling og den anden med Den Lille Kro, Nørre Allé 55, Aarhus. Husk at være opmærksom på, at du får hævet alle dine feriepenge, da der er mange penge hvert år, der ikke bliver hævet. Gå glad i byen og få god smag i munden Aarhus Universitetshospital under fælles tag Klub Ren Respekt havde inviteret til møde i 3F Aarhus Rymarken til information om serviceassistent uddannelsen. Der blev stillet mange spørgsmål til de kolleger, som i forvejen har uddannelsen. En rigtig god eftermiddag med deres kolleger fra de andre matrikler i byen.

5 Er det allerede maj? Her går det stærkt! komsten, har ikke forbrugt selvvalgt uddannelse fra tidligere år stående, så du i alt, kan have mulighed for op til 6 ugers sammenhængende betalt uddannelse stående! Kom i gang, og udnyt de muligheder du har. INDUSTRIGRUPPEN 5 News Som I kan læse i en anden spalte på denne side, har vi sagt farvel til faglig sekretær Poul Larsen. Det betyder ikke bare et velkommen til Brian Drastrup, men også til en omorganisering af opgaverne i Industrigruppen. Henover den næste måned, vil vi få ansvarsområderne fordelt og have skabt et overblik over den fremtidige struktur i gruppen. Vi er godt videre med organiseringsopgaven, og har en række større overenskomstforhandlinger i gang sammen med det mentorprojekt, der så dagens lys i forbindelse med igangsætningen af projektet 3F Aarhus organiserer. Der er varslet et nyt tiltag fra forbundet, der kan hjælpe os med registreringen af de efterhånden mange jobanvisninger, vi har. Det bliver et vigtigt dokumentations redskab at få i brug, og det haster. Vi har endnu ikke set indholdet af den beskæftigelsesreform der skal komme og som givet vil bære præg af Kochudvalgets rapport. Vi vil derfor være udfordret af især kommunernes krav om mere ansvar og flere bevillinger til jobcentrene. I den sammenhæng vil vi som Fagforening og A-kasse, stå langt stærkere med den tydelige dokumentation på den rolle vi allerede spiller i Farvel og goddag i Industrigruppen beskæftigelsesindsatsen. Vi ser i dette forår, de samme tegn som sidste år på samme tid. Industrien rykker på sig i Aarhus området, der komme nye virksomheder til, og en del af de gamle oplever bedre tider igen. Men når de efterspørger medarbejdere, stiller de sig ikke tilfreds med tillærte kompetencer, de vil have faglært arbejdskraft, Industrioperatører, snedkere, Industrilakerer osv. osv. Så heller ikke i dette nummer af Træfferen kan du undgå en sang om at, udnytte dine uddannelsesmuligheder. En stor del af de, der er ansat under Industrioverens- Søndag den 25. maj 2014, er igen en valgdag. Denne gang er det valget til Europa parlamentet. Dette valg handler om meget andet end Fælleseuropæisk patentdomstol, om for eller imod EU. Det er i høj grad et valg der handler om, at skabe så megen indflydelse vi kan i en tid, hvor der er større bevågenhed på, hvordan vi nationalt har indrettet vores aftalesystemer. Det er ikke alene i arbejdsgiverforeninger eller på Christiansborg, man drøfter Jesper Frid, gruppeformand, Industrigruppen Den Danske Model. Det bliver også dette EU- Parlamentsvalg, hvor Social dumping og klimaaftaler skal føre Danmark videre, bliver afgjort. Jeg skal derfor opfordre jer alle til, at udnytte enhver chance for at opsøge viden om det valg I skal træffe i slutningen af maj. Jesper Frid, Formand, DEN TYNDE RØDE LINIE Det er med stor beklagelse at, Industrigruppen har modtaget Faglig sekretær Poul Larsens opsigelse. Poul blev, efter en flot karriere som tillidsrepræsentant på Johnson Control, valgt ind i afdelingen i 2010, og har her tjent medlemmerne af Industrigruppen på enestående vis. Poul blev hurtigt anerkendt som tillidsskabende, flittig og samvittighedsfuld og han besad evnen til at grave sig igennem selv meget tunge sager til gavn for medlemmerne. Også i Rymarken tog Poul ansvar. Han deltog som ankermand i Skævt kampagnen, repræsenterede sine kolleger i SU. Og blev også her kendt for sin hjælpsomhed. Poul har takket ja, til et job på sin gamle virksomhed, og herfra ønskes Poul held og lykke med de nye udfordringer og et stort TAK, for den enestående indsats. På en ekstraordinær generalforsamling i Industrigruppen den 1. april 2014, blev der valgt ny faglig sekretær til Industrigruppen. Det bliver tidligere Fællestillidsrepræsentant på Solae Company og næstformand i Industrigruppen gennem en årrække, Brian Drastrup der kommer til gruppen. Brian har de seneste måneder været beskæftiget i 3F Aalborg, og tager noget erfaring med derfra, som vil komme både ham og Industrigruppen til gavn. Det er aftalt at Brian starter 1. maj Der vil senere blive mulighed for at byde Brian officielt velkommen. Industrigruppens bestyrelse 2014 Formand... Jesper Frid Næstformand...Herluf Schmidt Jan Ahrendt...Danfoss Jens Møller... HMF Group Jesper L. Larsen...SkovbyMøbler Dorthe Larsen...Dansk Eddike Flemming Thomsen...Royal Unibrew Ole Quist Hansen...CPM Jørgen Rosenlund... DONG Energy Niels Jørgen Rasmussen...Linco Rosa Kristensen... Terma Per Hassager... Johnson Control Lars H. Jensen...Aarhus Karlshamm Henning Dyrby...Elopak Henning Wils...Tetrapak Hoyer

6 6 GRØN GRUPPE Kære Faglige Kolleger Konflikten fortsætter Demonstration alle hverdage kl og ved Gartneriet Rosa, på Viborgvej i Lading, 8471 Sabro (lige efter byskiltet, når man kommer fra Aarhus.) Demonstrationerne varer ca. 2 timer. Thomas Møller, gruppeformand, Den Grønne Gruppe AB GRUPPEN Vi har i tiden efter generalforsamlingen haft et par medlemsmøder og møder for sjakbajsnetværket. De har været velbesøgte. Især medlemsmødet om digitalisering gav anledning til god debat og interesse. Vi pendler mere og mere I 2013 rejste danskerne i snit 20,1 km. for at komme på arbejde, hvad enten det foregik på cykel, i bil, i tog eller bus, viser opgørelse fra Danmarks Statistik. Pendlingsafstanden har aldrig været større og er vokset med 2,5 km. siden Det er godt nyt for arbejdsmarkedet, at vi er villige til at bevæge os længere for at gå på arbejde. Omvendt har krisen og det deraf følgende tab af arbejdspladser betydet, at det for mange er en simpel nødvendighed at skulle transportere sig derhen, hvor der er arbejde at få. Konflikten ved Gartneriet Rosa er optrappet efter at Rosa den 1. april skiftede E-Work ud med det Baltic Work baserede firma Admin APS. Der foregår således stadig massiv løndumpning på gartneriet med produktioen af stiklinger. LO forventer, at der kan etableres sympatikonflikt mod ADMIN APS (cvr. nr ) fra midt i uge 20. Af hensyn til kaffe og rundstykker vil vi gerne have besked om, hvilke dage i kommer f.eks. en fast ugedag? Nej til Løndumping Siden den 11. februar 2014 har 12 litauiske piger strejket og dagligt demonstreret mod E-Work og den løndumping der foregår på Gartneriet Rosa i Lading. Sympatikonflikten skulle være trådt i kraft overfor Gartneriet Rosa onsdag den 2. april. Dette blev afværget i sidste øjeblik med E- Works ophør på Rosa. 3F Aarhus havde varslet konflikt mod E-Work ApS, Bogøvej 15, 8382 Hinnerup fra tirsdag den 11. februar ved arbejdstidsbegyndelse. E-Work udfører arbejde i entreprise på Gartneriet Rosa. 14 litauiske kvinder arbejder mellem 75 og 85 timer om ugen med at klippe stiklinger af rosenkviste og stikke dem i potter. Kvinderne får i henhold til deres ansættelseskontrakter 65 kr. i timen for 42 timers arbejdsuge. Reelt har deres aflønning dog været 35 kr. pr. time. 31. marts fik vi bekræftet at E-Work ikke længere arbejder på Gartneriet Rosa. En lille sejr men efter en uges venten har vi nu fået bekræftet, at det baltic Workforce baserede firma Admin Aps har overtaget arbejdet. Efter vores oplysninger tilbydes arbejdet nu til 52 kr. pr. time in hands, som det lyder i tilbuddet til nye medarbejdere. Vi er sådan set lige glade med, hvilken virksomhed der udfører arbejdet men vi forlanger, at arbejdet skal være overenskomstdækket. Der er ingen tvivl om, at denne type underentreprenører opstår fordi gartnerier som Rosa omgår gartneroverensomsten på denne måde, og får arbejdet udført billigere end, hvis kvinderne var ansat som de øvrige medarbejdere på Rosa. Medarbejderne ansat af Gartneriet Rosa er ikke omfattet af denne konflikt. De litauiske piger deltog i 1. maj hos 3F Viborg, 3F Aarhus Rymarken og Tangkrogen i Aarhus. Med venlig hilsen Thomas Møller, Gruppeformand 3F Aarhus Rymarken - Den Grønne Gruppe Rymarken 4, 8210 Aarhus V tlf / SJAKBAJSUDDANNELSEN SJAKBAJSUDDANNELSEN FOTO: JENS HASSE/CHILI FOTO Modul Kurser Dato 1 Ny i Rollen som Sjakbajs Uge 20 - Virksomhedskultur og sjakkets samarbejde internt og eksternt 4 dage - Transaktionsanalyse og samtaleformer / niveauer maj Modul - Adizes / lederroller og lederstile. Kurser At finde den rette person. Dato 1 Ny i Rollen som Sjakbajs Uge 20 2 Økonomi - Virksomhedskultur og ressourceoptimering og sjakkets samarbejde internt og eksternt Uge 21 Udfærdigelse af ressourcebudgetter og arbejdsoverslag. 4 dage - Transaktionsanalyse og samtaleformer / niveauer 2 dage Identificering af kritiske parametre for den økonomiske styring maj - Adizes / lederroller og lederstile. At finde den rette person maj Udarbejdelse af nøgletal vedr. den daglige styring. 2 Økonomi og ressourceoptimering Uge 21 3 Planlægning og styring i byggeriet - Udfærdigelse af ressourcebudgetter og arbejdsoverslag. Uge 23 Planlægning af byggeproduktion ud fra tegninger og beskrivelser. 2 dage - Identificering af kritiske parametre for den økonomiske styring. 3 dage Bemanding, ressourcer og risikovurdering ud fra APV maj - Udarbejdelse af nøgletal vedr. den daglige styring. 2-4 jun. Det trimmede byggeri og alm. Kendte principper for planlægning. 3 Planlægning og styring i byggeriet Uge 23 4 Procesgranskning og kvalitetssikring - Planlægning af byggeproduktion ud fra tegninger og beskrivelser. Uge 24 Granskning af et projekt ift. Bygbarhed og kvalitet. 3 dage - Bemanding, ressourcer og risikovurdering ud fra APV. 2 dage Deltagelse i konstruktiv dialog med byggeriets parter vedr. tid. 2-4 jun. - Det trimmede byggeri og alm. Kendte principper for planlægning jun. Deltagelse i kvalitetssikring og tilhørende dokumentation. 4 Procesgranskning og kvalitetssikring Uge 24 5 Service og kundepleje - Granskning af et projekt ift. Bygbarhed og kvalitet. Uge 25 Påvirkning af sjakkets indsats overfor beboere og kunder. 2 dage - Deltagelse i konstruktiv dialog med byggeriets parter vedr. tid. 1 dag Deltagelse forventningsafstemning ift. kunden jun. - Deltagelse i kvalitetssikring og tilhørende dokumentation. 16. jun. Forståelse for betydningen af god kommunikation med kunden. 5 Service og kundepleje Uge 25 6 Byggeriets - Påvirkning lov- og af regelsystem sjakkets indsats overfor beboere og kunder. Uge 26 Indsigt i lov- og regelsystem inden for byggeriet. 1 dag - Deltagelse i forventningsafstemning ift. kunden dag Kendskab til opbygningen af struktur og systematik i BR. 16. jun. - Forståelse for betydningen af god kommunikation med kunden. 23. jun. Anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser. 6 Byggeriets lov- og regelsystem Uge 26 7 Aftaleforhold - Indsigt i byggeriet lov- og regelsystem inden for byggeriet. Uge 26 Vurdering af et byggeprojekt ud fra de vigtigste love og regler. 1 dag - Kendskab til opbygningen af struktur og systematik i BR. dag Forskellen på aftalegrundlag og standardforbehold rent juridisk. 23. jun. - Anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser. 24. jun. Håndtering af mangler, tvister, garantistillelse og ekstraarbejder. 7 Aftaleforhold i byggeriet Uge 26 8 Arbejdsmiljø - Vurdering på byggepladsen af et byggeprojekt ud fra de vigtigste love og regler. Uge 31 Deltagelse mhp. at øge sikkerheden og forebygge ulykker. 1 dag - Forskellen på aftalegrundlag og standardforbehold rent juridisk. 2 dage Medvirken til opfølgning og gennemførelse af arbejdsmiljøplaner. 24. jun. - Håndtering af mangler, tvister, garantistillelse og ekstraarbejder jul. Deltagelse i aktivt samarbejde omkring et bedre arbejdsmiljø. 8 Arbejdsmiljø på byggepladsen Uge 31 9 Sjakbajsen - Deltagelse som leder mhp. at øge sikkerheden og forebygge ulykker. Uge 32 Sammensætning af et sjak ud fra faglige og personlige 2 dage - Medvirken til opfølgning og gennemførelse af arbejdsmiljøplaner. dage egenskaber jul. - Deltagelse i aktivt samarbejde omkring et bedre arbejdsmiljø aug. Instruktion og motivation af sjakket til ansvar og god kvalitet. - Forebygge og håndtere konflikter i sjakket internt og eksternt. 9 Sjakbajsen som leder Uge 32 - Sammensætning af et sjak ud fra faglige og personlige

7 !"#$"'& Når berettigede krav mødes med trusler om at bruge udenlandsk arbejdskraft I de gode gamle dage, var det en almindelig anerkendt sandhed, at vi ikke kunne tjene en ordentlig løn på priskurant og vejledende tider. Akkordaftalerne var derfor lokalt forhandlede priser (Aarhus priserne). Disse priser var anerkendt både blandt os, og af arbejdsgiverne. Langt de fleste virksomheder i Aarhus og omegn fungerer stadig på denne måde. Men heldigvis har udviklingen af akkordpriserne også været positiv. Vi påstår i dag, at man godt kan tjene en hæderlig løn, hvis man arbejder efter priskuranten. Overenskomstens priser er minimumspriser, som altid kan forhandles, men aldrig under overenskomsten. NCC Aarhus har i en årrække haft en politik, som har betydet, at akkordarbejde er blevet udført på aftaler, hvor sjakkene i realiteten ikke kunne holde en fornuftig(red) indtjening, fordi mange af enhedspriserne lå under priskuranten. Konsekvensen har været faldende produktivitet, byggepladser har været de rene gennemgangslejre og utilfredse medarbejdere har henvendt sig til fagforeningen. Nu strammer vi op, vi vil fremadrettet kræve, at der arbejdes på akkord, og at akkordaftalerne som minimum overholder overenskomsten mindste priser. Reaktionen fra NCC s ledelse har i denne sammenhæng været tankevækkende. Ledelsen har kontant meddelt, at så vil man se på andre løsninger(læs: udenlandske). Jeg må bede NCC s ledelse om at betænke sig. Som medlem af DANSK BYGGERI er NCC forpligtet til at overholde overenskomsten. Når vi kræver, at overenskomsten er grundlaget for akkordarbejdet på en række nye byggepladser i Aarhus, så meddeler man os, at så vil NCC ikke bruge Dansk arbejdskraft. Konsekvenserne vil være alvorlige. Efter deadline er der indgået 2 aftaler, som sikrer at priskuranten og overenskomsten overholdes. Jeg håber, at det er et tegn fra NCC s ledelse om, at man fremadrettet vil overholde overenskomsten, om det betyder at de vil satse på dansk arbejdskraft i fremtiden står stadig hen i det uvisse. Stat i s t i k ANLÆGS- OG BYGGEGRUPPEN Af Ole Christiansen, gruppeformand, Anlægsog Bygningsgruppen Beskæftigelse I modsætning til sidste år ved denne tid (maj), er alle anlægsfolkene i arbejde, imens det er beton erne, som er ledige. Vi er pt. ca. 50 arbejdsløse i byggegruppen. Medlemstal Medlemstallet ligger solidt og klippefast på 1000 medlemmer. Vi har siden årsskiftet haft 1 (et) medlem, der er overflyttet til en gul forretning. Faktaark om rullestilladser Fra den 1. januar 2014 skal der være fuld sikring mod nedstyrtning ved både opsætning og nedtagning af stilladser. Disse regler gælder også for opsætning og nedtagning af rullestilladser. BAR Bygge & Anlæg har derfor nu udsendt et nyt faktaark som viser, hvordan man kan opstille og nedtage rullestilladser samtidig med, at man er sikret mod nedstyrtning. Endvidere giver faktaarket gode råd og anvisninger på, hvordan rullestilladser i øvrigt kan anvendes forsvarligt. På BAR hjemmesiden kan du desuden se to film, som viser korrekt opsætning og nedtagning af smalle og brede rullestilladser. Se faktaark og film på bar-ba.dk fakta Om opsætning af rullestillads DEN TYNDE RØDE LINIE News Nyt fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg App til Android kan hentes nu 7 Vi er glade for at kunne præsentere BARs materiale app til Android. App en giver dig alle BAR materialer med i lommen. Også når du er offline. Du kan udvælge dine favoritter, tilføje bogmærker, oprette noter med billeder og dele både materialer, noter og billeder via mail. Derudover kan du læse seneste nyt fra BAR Bygge & Anlæg direkte i app en. BAR s app til ipad og iphone er blevet installeret på næsten 5000 enheder, siden den udkom i august. Efter at have indsamlet erfaringer om brugen af app en, fik de i løbet af vinteren tilføjet nogle forbedringer bl.a. omkring noter og billeder, så den nu er endnu bedre tilpasset brugernes behov. Læs mere om app en på bar-ba.dk/app. Anden platform/dæk monteres nu i 1 meters højde, således at platforme og ydre rækværk er forskudt for hver stigende meter på skiftende sider af stilladset. På den måde sikres du mod nedstyrtning under hele montagen. Skal rullestilladset opbygges i en højde, hvor støtteben er påkrævet, påmonteres disse nu. Støttebenenes placering er afhængig af, om rullestilladset skal stå frit eller op af fx en mur. Støttebenene monteres vinkelret ud fra rullestilladset. Rullestilladset kan nu forlænges med nye rammer, hvor montøren er sikret mod fald af henholdsvis rækværk og dæk i hoftehøjde. Ved opstilling af rullestilladser monteres platforme og håndlister for hver stigende meter på skiftende sider af stilladset, indtil den øverste platform er monteret. Montagen sker altid fra underliggende dæk. På den måde sikres du mod nedstyrtning under hele montagen. Vær opmærksom på, at alle platforme og håndlister skal forblive monteret indtil nedtagning af rullestilladset. Diagonaler og rækværk monteres, og ny platform/dæk monteres. ANMELD UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT DOWNLOAD APP EN 14 Overenskomstafslutning om Anlægs- og bygningsoverenskomsten på Rymarken Afstemningsresultat 35% %& Afgivne stemmer i 3F Rymarken!"#$"%& 29%!"#$"%&!"#$"'& 82% '& JA-stemmer på landsplan 60%!"#$"%&!"#$"'& Lønstatistik Kvartal år timer kr. pr. time Januar kvartal ,20 259,52 April kvartal ,00 251,59 Juli kvartal ,20 227,91 Oktober kvartal ,00 247,62 Januar kvartal ,50 228,34 April kvartal ,76 249,79 Juli kvartal ,83 214,28 Oktober kvartal ,00 243,33 Januar kvartal ,12 208,79 April kvartal ,23 200,62 Juli kvartal ,74 224,60 Oktober kvartal ,00 213,15 Januar kvartal ,70 234,76 April kvartal ,50 229,21 Juli kvartal ,00 220,68!"#$"%& Oktober kvartal!"#$"'& ,00 250,11 Januar kvartal ,50 262,19 April kvartal ,50 220,29 Juli kvartal ,75 265,72 Oktober kvartal ,00 263,18 Januar kvartal ,00 225,37 I alt 7 afsluttede regnskaber i 1. kvartal Højeste akkord 451,30 kr. Laveste akkord 178,00 kr. Gennemsnittet for 2014 er 225,37 kr. pr. time. EU ser fremgang i dansk økonomi Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Bygmestervej København NV Tlf _Fakta om opsætning af rullestillads.indd 2 11/04/ /4 - De første tegn på, at det begynder at gå bedre i dansk økonomi, har allerede vist sig og vil i den kommende tid sandsynligvis blive endnu mere tydelige, vurderer Europa-Kommissionen i sin forårsprognose. Efter tre årsstilstand ventes der en økonomisk vækst på 1,5 % i år og 1,9 % til næste år. Det er et stort klap på skulderen til den ansvarlige finanspolitik og de seneste års reformindsats, der har gjort Danmark mere robust og vækstdygtigt, siger økonomiog indenrigsminister Margrethe Vestager.

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Østeuropæere melder sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada LÆS SIDE 18 Demonstration satte fokus på landevejens

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

Træfferen BLOKADER. eren FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen BLOKADER. eren FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2008 / 4. ÅRGANG Pakket Magasinpost ID-nr. 42364 Blokader mod Die Kleine Bierstube i Frederiksgade Århus og Cocktail Byg Kastaniehaven, Lystrup.

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Nr. 1 - februar 2015

Nr. 1 - februar 2015 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s. 4 390.000 i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12 Medlemsblad for 3F

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog 2015 - se bagsiden Kontingent 2015 - se bagsiden -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf.

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser Blad nr. 1 Maj 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage det

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere