KAMPKLAR. Træfferen ????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAMPKLAR. Træfferen ????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3F.DK/RYMARKEN"

Transkript

1 Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 3 / MAJ 2014 / 10. ÅRGANG KAMPKLAR????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND

2 2 EU VALGET Medlemsblad for 3F Aarhus Rymarken KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Aarhus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. DAGLIG LEDELSE: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Randi Smitsdorf afdelingsformand Lone Skov Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Kirsten Dettling sekretær Industrigruppen Jesper Frid gruppeformand Susanne Petersen faglig sekretær Brian Drastrup faglig sekretær Jesper Jakobsen faglig sekretær AB Gruppen Ole Christiansen gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær/opmåler Niels Eliasen faglig sekretær/opmåler Jannie Pedersen sektretær Søren Fisker Olsen store byggepladser John Liebach ungdomskonsulent Struktørklubben 3F Ungdom Aarhus: DEN TYNDE RØDE LINIE Af Randi Smitsdorf, afdelingsformand 25. maj skal vi igen til valgurnerne. Denne gang gælder det EU valget. Desværre er valgdeltagelsen ved EU valgene ikke særlig høj sidst var den på 59,5 pct. EU betyder langt mere for danskerne end de fleste tror, og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken politisk holdning der bliver repræsenteret i EU-Parlamentet. Social dumping er et af de helt store problemer fagbevægelsen slås med disse år, og bevarelsen af danske arbejdspladser og danske løn- og arbejdsforhold er en kamp, der ikke kun skal kæmpes inden for landets grænser, men en kamp, der skal kæmpes i hele EU. En af vejene til bekæmpelse af social dumping er, at arbejde for ordentlige løn- og arbejdsforhold for alle europæiske lønmodtagere, og arbejde for indførsel af kædeansvar i en europæisk løsning. Kædeansvar er en central ting i bekæmpelsen af social dumping. Ofte ser vi underlødige firmaer, der underbetaler og snyder deres ansatte for løn, for efterfølgende at gå konkurs når et krav om efterbetaling kommer fra fagbevægelsen. I disse situationer vil kædeansvar sikre, at hovedentreprenøren er ansvarlig for at lønmodtagerne fik deres retmæssige betaling, og ikke kunne dække sig ind under brugen af underentreprenører, og det vil være et kæmpe fremskridt, hvis sådan et kædeansvar laves i hele EU. I EU laves der regler for mangt og meget, lige fra agurkekrumninger, størrelsen på tandpasta tuber og regulering af fiskekvoter. Vi må vælge nogle repræsentanter til EU-Parlamentet, der vil arbejde for, at EU ikke kun tænker på firmaernes ret til at sælge deres varer over grænserne på lige vilkår, men også laver regler for europæiske lønmodtageres ret til at blive behandlet lige i forhold til løn- og arbejdsvilkår. Derfor vil jeg opfordre alle til at bruge deres stemmeret, og stemme på en kandidat fra arbejderpartierne, der sætter løn- og arbejdsforhold for alle europæiske lønmodtagere højt på dagsordenen. BABEL: Mikkel Munk-Hartge projektmedarbejder Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Pia Cecilie Koborg faglig sekretær Privat Service, Hotel & Restauration Randi Smitsdorf gruppeformand Charlotte Stadsholt Sørensen faglig sekretær Anja Richardy Rasmussen faglig sekretær Offentlig Gruppe Lone Skov Hansen gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Arbejdsskadesager Christian Bangsbo Hallenberg Samsø Hans Schmidt Birthe Schmidt Tina Øster Redaktion: Randi Smitsdorf (ansvarshavende), Ole Christiansen. Deadline for stof til næste nummer: 15. august 2014 Det næste blad udkommer i uge 36. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Aarhus Rymarken. Oplag: Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes. Repræsentantskabsmødet den 1. april Onsdag den 2. april afholdt 3F Aarhus Rymarken sit halvårlige repræsentantskabsmøde. Som det ses af billedet, var der denne gang fuldt hus, og det skyldtes nok først og fremmest, at der var kampvalg om formandsposten. Formanden aflagde beretning for afdelingen, og de enkelte gruppeformænd holdt kortere beretninger om arbejdet i de enkelte grupper det seneste år. Størst bifald fik beretningen fra Den Grønne Gruppe, hvor en af de strejkende litauiske kvinder fra Gartneriet Rosa var med oppe og fortælle om aktionerne i Lading og sige tak for støtten i afdelingen. Efter beretningen var der en del spørgelyst fra salen. Det er altid rart, når det, man har sagt giver anledning til kommentarer og eftertanke i forsamlingen. Beretningen blev herefter vedtaget. Efter beretningen fremlagde Lars Yderholm regnskabet for For første gang i 3F Aarhus Rymarkens historie er der kommet balance mellem indtægter og udgifter dvs. driften løber rundt. Vi havde et overskud på godt kr., hvoraf de bliver hensat til vedligehold af vores fagforeningshus. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det store dagsordenspunkt på repræsentantskabsmødet i foråret er valgene, og som sagt var der denne gang kampvalg om posten som afdelingsformand. Gruppeformanden for Industrigruppen, Jesper Frid, stillede op mod den siddende formand, Randi Smitsdorf. Begge kandidaterne gik på talerstolen for at give repræsentantskabet en baggrund for deres ønske om formandskabet i afdelingen. Herefter gik man over til selve valghandlingen, og resultatet blev at Randi Smitsdorf blev genvalgt med stemmerne Resten af valgene var uden modkandidater og gik stille og roligt igennem. Lone Skov Hansen, afdelingsnæstformand

3 3F om regeringens beskæftigelsespolitiske udspil Overordnet vurdering 3F er overordnet meget tilfreds med regeringens udspil, som er en klar håndsrækning fra regeringen til de ledige og virksomhederne. Endelig ser det ud til, at man vil investere i mennesker, i stedet for at jagte dem rundt i manegen i et dårligt cirkus. Rigtig mange får nu for alvor mulighed for, igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet via en ordentlig uddannelse. Udspillet anerkender behovet for en arbejdsmarkedspolitik, der bidrager til at løse ubalancer på arbejdsmarkedet, og have et længere perspektiv, end blot at vende folk i døren. For de ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse, vil et uddannelsesløft give et langt bedre fodfæste på arbejdsmarkedet, og større chance for varig beskæftigelse. Samtidig vil det hjælpe virksomhederne, der risikerer at mangle faglærte, når de ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, i de kommende år. Der lægges også op til en intelligent arbejdsdeling mellem jobcentre og A-kasser, hvor vi hver især får lov til at gøre det vi er bedst til. Og de ledige slipper for at gå til samtaler to steder. 3F er overbevist om, at vi får et godt samarbejde mellem A- kasserne og jobcentrene til glæde for de ledige og virksomhederne. Udspillet indeholder også gode forslag, om at skrotte det bureaukratiske kontrolmonster, der er blevet bygget op over for de ledige, og som har betydet et stort ressourcespild i A-kasser og jobcentre. 3F stiller sig uforstående overfor borgerlige politikeres og arbejdsgiveres modvilje mod uddannelse til arbejdsløse. Til dem er der kun at sige at: Regeringens udspil til beskæftigelsesreform netop giver uddannelsestilbud, der i høj grad er jobrettet, og vil betyde, at de ledige i de kommende år får de kvalifikationer, virksomhederne vil efterspørge. Alle vores erfaringer viser, at det har en klar effekt, når de ledige får en jobrettet efteruddannelse. Ikke mindst, når de ufaglærte bliver faglærte. Det har positiv effekt både på deres arbejdsmarkedstilknytning og på de offentlige finanser på længere sigt. Det viser de samfundsøkonomiske modeller Finansministeriet benytter. Det viser en lang række danske analyser, bl.a. fra Det Økonomiske Råd, Skattekommissionen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og KRAKA. Det er nærmest uanstændigt, at højtuddannede kommer med påstande om, at uddannelse ikke har nogen effekt for de danskere, der har fået allermindst uddannelse. Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 Herunder oplistes udspillet i hovedtræk, efterfulgt af 3F s vurdering. Bedste hilsner Søren Heisel Forbundssekretær Faktaark: Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en omprioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet for at understøtte en reel opkvalificering af arbejdsløse. Samtidig medfører reformen et positivt bidrag til beskæftigelsen, der styrker de offentlige finanser. Indsatsen omlægges ved, at udgifterne til aktiveringskurser reduceres med 370 mio. kr. og der effektiveres og afbureaukratiseres for 230 mio. kr., svarende til mindreudgifter for i alt 600 mio. kr. Hermed frigives der midler til, at øge uddannelsesindsatsen med 475 mio. kr. og øge kontakten til de ledige for 105 mio. kr. Omlægningen er samlet set udgiftsneutral. Reformudspillet løfter isoleret set den strukturelle beskæftigelse med 500 personer og styrker isoleret de offentlige finanser med 130 mio. kr. i Tabel 1. Omlægning af beskæftigelsesindsatsen Mindreudgifter til Merudgifter til aktiveringskurser, uddannelse og Mio. kr., 2014-pl effektivisering mv. opkvalificering Merudgifter til øget kontakt med ledige Direkte virkning i Samlet strukturel virkning Note: Ud over de angivne udgifter anvendes 10 mio. kr. til jobrotation Udspillet skønnes inklusiv omlægningen af refusionssystemet at styrke den strukturelle beskæftigelse med knap personer i 2020 og med ca personer på lang sigt. Samtidig skønnes udspillet inklusiv refusionsomlægningen at styrke BNP med ca. 2 mia. kr. i 2020 og knap 4 mia. kr. på lang sigt. Tabel 2. Beskæftigelses- og BNP-virkninger af udspil til en beskæftigelsesreform 2020 Lang sigt Strukturel beskæftigelse BNP 2 mia. kr. 4 mia. kr. I alt April 2014 Jubilarfest En gang om året inviteres jubilarerne fra det forgangne år til fest her i huset. I år var festen torsdag den 3. april, og som vanligt var det en rigtig hyggelig aften. Ca. 65 3F AARHUS RYMARKEN af vores jubilar-medlemmer var samlet. I år var der ud over års jubilarerne også mødt både en 60 års og en 65 års jubilar op. Det er så utroligt dejligt, at møde medlemmer, der har været medlem af den samme forening i en hel menneskealder. Det er altid en fornøjelse, at være vært for arrangementet. Efter ca. 10 min. kan det være svært at få ørenlyd, for så går snakken ved bordene om nej hvor er det længe siden kan du huske og hvor har du så arbejdet. Alle er en del af festen der er bestemt ikke nogen, der sidder tilbage og keder sig og hvis de gør, er det deres egen skyld J Først når festmaden serveres falder der lidt ro over tropperne. Vi ser på denne dag både kendte medlemmer og medlemmer, som vi slet ikke ser til hverdag. Fra ledelsens side vil vi gerne sige tak til Susanne, Charlotte, Anja og Yvonne samt Kitt og køkkenpersonalet, fordi de var med til at gøre aftenen god og festlig for jubilarerne.

4 4 News PRIVAT SERVICE, HOTEL & RESTAURATION Anja Richardy Rasmussen Jeg er 42 år, udlært kok og smørrebrødsjomfru og har arbejdet indenfor branchen siden Jeg er kendt for mit gode humør og min smittende latter. Jeg startede indenfor fagbevægelsen ved at blive valgt til repræsentantskabet, derefter er det gået slag i slag med plads i PSHR gruppebestyrelsen og senere afdelingsbestyrelsen. Jeg glæder mig helt fantastisk meget til at komme i gang med mit nye tillidshverv som faglig sekretær. DEN TYNDE RØDE LINIE Randi Smitsdorf, gruppeformand, Privat Service, Det blev et stort ja til alle overenskomsterne inden for PSHR gruppen, samtidig var stemmeprocenten en del højere end ved sidste overenskomstafstemning. 14 Gruppen afholdt 1. april, informationsmøde omkring forhandlingsresultaterne, og det blev et hyggeligt møde, hvor der var deltagere fra fire af gruppens største overenskomstområder: Service Kantine Hotel og restauration Cafeteriaer, Quickfood i supermarkeder. Nogle af overenskomsterne er allerede kommet i digital version. Så snart vi har de trykte overenskomster i huset, vil vi hurtigst muligt komme rundt på arbejdspladserne med dem. Du er også velkommen til at kontakte os for at få dem tilsendt. Gruppen vil her i foråret fokusere på, at fortsætte vores arbejde fra 2013, med arbejdspladsbesøg. Vi vil især gerne besøge skolerengøringen i Aarhus Kommune, så er du rengøringsassistent på en skole, må du gerne kontakte os for at aftale et besøg. Anja Richardy Rasmussen havde sin første arbejdsdag i afdelingen som faglig sekretær, efter påske. Vi har indgået 2 nye overenskomster. Den ene med Kims Pølsevogn i Malling og den anden med Den Lille Kro, Nørre Allé 55, Aarhus. Husk at være opmærksom på, at du får hævet alle dine feriepenge, da der er mange penge hvert år, der ikke bliver hævet. Gå glad i byen og få god smag i munden Aarhus Universitetshospital under fælles tag Klub Ren Respekt havde inviteret til møde i 3F Aarhus Rymarken til information om serviceassistent uddannelsen. Der blev stillet mange spørgsmål til de kolleger, som i forvejen har uddannelsen. En rigtig god eftermiddag med deres kolleger fra de andre matrikler i byen.

5 Er det allerede maj? Her går det stærkt! komsten, har ikke forbrugt selvvalgt uddannelse fra tidligere år stående, så du i alt, kan have mulighed for op til 6 ugers sammenhængende betalt uddannelse stående! Kom i gang, og udnyt de muligheder du har. INDUSTRIGRUPPEN 5 News Som I kan læse i en anden spalte på denne side, har vi sagt farvel til faglig sekretær Poul Larsen. Det betyder ikke bare et velkommen til Brian Drastrup, men også til en omorganisering af opgaverne i Industrigruppen. Henover den næste måned, vil vi få ansvarsområderne fordelt og have skabt et overblik over den fremtidige struktur i gruppen. Vi er godt videre med organiseringsopgaven, og har en række større overenskomstforhandlinger i gang sammen med det mentorprojekt, der så dagens lys i forbindelse med igangsætningen af projektet 3F Aarhus organiserer. Der er varslet et nyt tiltag fra forbundet, der kan hjælpe os med registreringen af de efterhånden mange jobanvisninger, vi har. Det bliver et vigtigt dokumentations redskab at få i brug, og det haster. Vi har endnu ikke set indholdet af den beskæftigelsesreform der skal komme og som givet vil bære præg af Kochudvalgets rapport. Vi vil derfor være udfordret af især kommunernes krav om mere ansvar og flere bevillinger til jobcentrene. I den sammenhæng vil vi som Fagforening og A-kasse, stå langt stærkere med den tydelige dokumentation på den rolle vi allerede spiller i Farvel og goddag i Industrigruppen beskæftigelsesindsatsen. Vi ser i dette forår, de samme tegn som sidste år på samme tid. Industrien rykker på sig i Aarhus området, der komme nye virksomheder til, og en del af de gamle oplever bedre tider igen. Men når de efterspørger medarbejdere, stiller de sig ikke tilfreds med tillærte kompetencer, de vil have faglært arbejdskraft, Industrioperatører, snedkere, Industrilakerer osv. osv. Så heller ikke i dette nummer af Træfferen kan du undgå en sang om at, udnytte dine uddannelsesmuligheder. En stor del af de, der er ansat under Industrioverens- Søndag den 25. maj 2014, er igen en valgdag. Denne gang er det valget til Europa parlamentet. Dette valg handler om meget andet end Fælleseuropæisk patentdomstol, om for eller imod EU. Det er i høj grad et valg der handler om, at skabe så megen indflydelse vi kan i en tid, hvor der er større bevågenhed på, hvordan vi nationalt har indrettet vores aftalesystemer. Det er ikke alene i arbejdsgiverforeninger eller på Christiansborg, man drøfter Jesper Frid, gruppeformand, Industrigruppen Den Danske Model. Det bliver også dette EU- Parlamentsvalg, hvor Social dumping og klimaaftaler skal føre Danmark videre, bliver afgjort. Jeg skal derfor opfordre jer alle til, at udnytte enhver chance for at opsøge viden om det valg I skal træffe i slutningen af maj. Jesper Frid, Formand, DEN TYNDE RØDE LINIE Det er med stor beklagelse at, Industrigruppen har modtaget Faglig sekretær Poul Larsens opsigelse. Poul blev, efter en flot karriere som tillidsrepræsentant på Johnson Control, valgt ind i afdelingen i 2010, og har her tjent medlemmerne af Industrigruppen på enestående vis. Poul blev hurtigt anerkendt som tillidsskabende, flittig og samvittighedsfuld og han besad evnen til at grave sig igennem selv meget tunge sager til gavn for medlemmerne. Også i Rymarken tog Poul ansvar. Han deltog som ankermand i Skævt kampagnen, repræsenterede sine kolleger i SU. Og blev også her kendt for sin hjælpsomhed. Poul har takket ja, til et job på sin gamle virksomhed, og herfra ønskes Poul held og lykke med de nye udfordringer og et stort TAK, for den enestående indsats. På en ekstraordinær generalforsamling i Industrigruppen den 1. april 2014, blev der valgt ny faglig sekretær til Industrigruppen. Det bliver tidligere Fællestillidsrepræsentant på Solae Company og næstformand i Industrigruppen gennem en årrække, Brian Drastrup der kommer til gruppen. Brian har de seneste måneder været beskæftiget i 3F Aalborg, og tager noget erfaring med derfra, som vil komme både ham og Industrigruppen til gavn. Det er aftalt at Brian starter 1. maj Der vil senere blive mulighed for at byde Brian officielt velkommen. Industrigruppens bestyrelse 2014 Formand... Jesper Frid Næstformand...Herluf Schmidt Jan Ahrendt...Danfoss Jens Møller... HMF Group Jesper L. Larsen...SkovbyMøbler Dorthe Larsen...Dansk Eddike Flemming Thomsen...Royal Unibrew Ole Quist Hansen...CPM Jørgen Rosenlund... DONG Energy Niels Jørgen Rasmussen...Linco Rosa Kristensen... Terma Per Hassager... Johnson Control Lars H. Jensen...Aarhus Karlshamm Henning Dyrby...Elopak Henning Wils...Tetrapak Hoyer

6 6 GRØN GRUPPE Kære Faglige Kolleger Konflikten fortsætter Demonstration alle hverdage kl og ved Gartneriet Rosa, på Viborgvej i Lading, 8471 Sabro (lige efter byskiltet, når man kommer fra Aarhus.) Demonstrationerne varer ca. 2 timer. Thomas Møller, gruppeformand, Den Grønne Gruppe AB GRUPPEN Vi har i tiden efter generalforsamlingen haft et par medlemsmøder og møder for sjakbajsnetværket. De har været velbesøgte. Især medlemsmødet om digitalisering gav anledning til god debat og interesse. Vi pendler mere og mere I 2013 rejste danskerne i snit 20,1 km. for at komme på arbejde, hvad enten det foregik på cykel, i bil, i tog eller bus, viser opgørelse fra Danmarks Statistik. Pendlingsafstanden har aldrig været større og er vokset med 2,5 km. siden Det er godt nyt for arbejdsmarkedet, at vi er villige til at bevæge os længere for at gå på arbejde. Omvendt har krisen og det deraf følgende tab af arbejdspladser betydet, at det for mange er en simpel nødvendighed at skulle transportere sig derhen, hvor der er arbejde at få. Konflikten ved Gartneriet Rosa er optrappet efter at Rosa den 1. april skiftede E-Work ud med det Baltic Work baserede firma Admin APS. Der foregår således stadig massiv løndumpning på gartneriet med produktioen af stiklinger. LO forventer, at der kan etableres sympatikonflikt mod ADMIN APS (cvr. nr ) fra midt i uge 20. Af hensyn til kaffe og rundstykker vil vi gerne have besked om, hvilke dage i kommer f.eks. en fast ugedag? Nej til Løndumping Siden den 11. februar 2014 har 12 litauiske piger strejket og dagligt demonstreret mod E-Work og den løndumping der foregår på Gartneriet Rosa i Lading. Sympatikonflikten skulle være trådt i kraft overfor Gartneriet Rosa onsdag den 2. april. Dette blev afværget i sidste øjeblik med E- Works ophør på Rosa. 3F Aarhus havde varslet konflikt mod E-Work ApS, Bogøvej 15, 8382 Hinnerup fra tirsdag den 11. februar ved arbejdstidsbegyndelse. E-Work udfører arbejde i entreprise på Gartneriet Rosa. 14 litauiske kvinder arbejder mellem 75 og 85 timer om ugen med at klippe stiklinger af rosenkviste og stikke dem i potter. Kvinderne får i henhold til deres ansættelseskontrakter 65 kr. i timen for 42 timers arbejdsuge. Reelt har deres aflønning dog været 35 kr. pr. time. 31. marts fik vi bekræftet at E-Work ikke længere arbejder på Gartneriet Rosa. En lille sejr men efter en uges venten har vi nu fået bekræftet, at det baltic Workforce baserede firma Admin Aps har overtaget arbejdet. Efter vores oplysninger tilbydes arbejdet nu til 52 kr. pr. time in hands, som det lyder i tilbuddet til nye medarbejdere. Vi er sådan set lige glade med, hvilken virksomhed der udfører arbejdet men vi forlanger, at arbejdet skal være overenskomstdækket. Der er ingen tvivl om, at denne type underentreprenører opstår fordi gartnerier som Rosa omgår gartneroverensomsten på denne måde, og får arbejdet udført billigere end, hvis kvinderne var ansat som de øvrige medarbejdere på Rosa. Medarbejderne ansat af Gartneriet Rosa er ikke omfattet af denne konflikt. De litauiske piger deltog i 1. maj hos 3F Viborg, 3F Aarhus Rymarken og Tangkrogen i Aarhus. Med venlig hilsen Thomas Møller, Gruppeformand 3F Aarhus Rymarken - Den Grønne Gruppe Rymarken 4, 8210 Aarhus V tlf / SJAKBAJSUDDANNELSEN SJAKBAJSUDDANNELSEN FOTO: JENS HASSE/CHILI FOTO Modul Kurser Dato 1 Ny i Rollen som Sjakbajs Uge 20 - Virksomhedskultur og sjakkets samarbejde internt og eksternt 4 dage - Transaktionsanalyse og samtaleformer / niveauer maj Modul - Adizes / lederroller og lederstile. Kurser At finde den rette person. Dato 1 Ny i Rollen som Sjakbajs Uge 20 2 Økonomi - Virksomhedskultur og ressourceoptimering og sjakkets samarbejde internt og eksternt Uge 21 Udfærdigelse af ressourcebudgetter og arbejdsoverslag. 4 dage - Transaktionsanalyse og samtaleformer / niveauer 2 dage Identificering af kritiske parametre for den økonomiske styring maj - Adizes / lederroller og lederstile. At finde den rette person maj Udarbejdelse af nøgletal vedr. den daglige styring. 2 Økonomi og ressourceoptimering Uge 21 3 Planlægning og styring i byggeriet - Udfærdigelse af ressourcebudgetter og arbejdsoverslag. Uge 23 Planlægning af byggeproduktion ud fra tegninger og beskrivelser. 2 dage - Identificering af kritiske parametre for den økonomiske styring. 3 dage Bemanding, ressourcer og risikovurdering ud fra APV maj - Udarbejdelse af nøgletal vedr. den daglige styring. 2-4 jun. Det trimmede byggeri og alm. Kendte principper for planlægning. 3 Planlægning og styring i byggeriet Uge 23 4 Procesgranskning og kvalitetssikring - Planlægning af byggeproduktion ud fra tegninger og beskrivelser. Uge 24 Granskning af et projekt ift. Bygbarhed og kvalitet. 3 dage - Bemanding, ressourcer og risikovurdering ud fra APV. 2 dage Deltagelse i konstruktiv dialog med byggeriets parter vedr. tid. 2-4 jun. - Det trimmede byggeri og alm. Kendte principper for planlægning jun. Deltagelse i kvalitetssikring og tilhørende dokumentation. 4 Procesgranskning og kvalitetssikring Uge 24 5 Service og kundepleje - Granskning af et projekt ift. Bygbarhed og kvalitet. Uge 25 Påvirkning af sjakkets indsats overfor beboere og kunder. 2 dage - Deltagelse i konstruktiv dialog med byggeriets parter vedr. tid. 1 dag Deltagelse forventningsafstemning ift. kunden jun. - Deltagelse i kvalitetssikring og tilhørende dokumentation. 16. jun. Forståelse for betydningen af god kommunikation med kunden. 5 Service og kundepleje Uge 25 6 Byggeriets - Påvirkning lov- og af regelsystem sjakkets indsats overfor beboere og kunder. Uge 26 Indsigt i lov- og regelsystem inden for byggeriet. 1 dag - Deltagelse i forventningsafstemning ift. kunden dag Kendskab til opbygningen af struktur og systematik i BR. 16. jun. - Forståelse for betydningen af god kommunikation med kunden. 23. jun. Anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser. 6 Byggeriets lov- og regelsystem Uge 26 7 Aftaleforhold - Indsigt i byggeriet lov- og regelsystem inden for byggeriet. Uge 26 Vurdering af et byggeprojekt ud fra de vigtigste love og regler. 1 dag - Kendskab til opbygningen af struktur og systematik i BR. dag Forskellen på aftalegrundlag og standardforbehold rent juridisk. 23. jun. - Anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser. 24. jun. Håndtering af mangler, tvister, garantistillelse og ekstraarbejder. 7 Aftaleforhold i byggeriet Uge 26 8 Arbejdsmiljø - Vurdering på byggepladsen af et byggeprojekt ud fra de vigtigste love og regler. Uge 31 Deltagelse mhp. at øge sikkerheden og forebygge ulykker. 1 dag - Forskellen på aftalegrundlag og standardforbehold rent juridisk. 2 dage Medvirken til opfølgning og gennemførelse af arbejdsmiljøplaner. 24. jun. - Håndtering af mangler, tvister, garantistillelse og ekstraarbejder jul. Deltagelse i aktivt samarbejde omkring et bedre arbejdsmiljø. 8 Arbejdsmiljø på byggepladsen Uge 31 9 Sjakbajsen - Deltagelse som leder mhp. at øge sikkerheden og forebygge ulykker. Uge 32 Sammensætning af et sjak ud fra faglige og personlige 2 dage - Medvirken til opfølgning og gennemførelse af arbejdsmiljøplaner. dage egenskaber jul. - Deltagelse i aktivt samarbejde omkring et bedre arbejdsmiljø aug. Instruktion og motivation af sjakket til ansvar og god kvalitet. - Forebygge og håndtere konflikter i sjakket internt og eksternt. 9 Sjakbajsen som leder Uge 32 - Sammensætning af et sjak ud fra faglige og personlige

7 !"#$"'& Når berettigede krav mødes med trusler om at bruge udenlandsk arbejdskraft I de gode gamle dage, var det en almindelig anerkendt sandhed, at vi ikke kunne tjene en ordentlig løn på priskurant og vejledende tider. Akkordaftalerne var derfor lokalt forhandlede priser (Aarhus priserne). Disse priser var anerkendt både blandt os, og af arbejdsgiverne. Langt de fleste virksomheder i Aarhus og omegn fungerer stadig på denne måde. Men heldigvis har udviklingen af akkordpriserne også været positiv. Vi påstår i dag, at man godt kan tjene en hæderlig løn, hvis man arbejder efter priskuranten. Overenskomstens priser er minimumspriser, som altid kan forhandles, men aldrig under overenskomsten. NCC Aarhus har i en årrække haft en politik, som har betydet, at akkordarbejde er blevet udført på aftaler, hvor sjakkene i realiteten ikke kunne holde en fornuftig(red) indtjening, fordi mange af enhedspriserne lå under priskuranten. Konsekvensen har været faldende produktivitet, byggepladser har været de rene gennemgangslejre og utilfredse medarbejdere har henvendt sig til fagforeningen. Nu strammer vi op, vi vil fremadrettet kræve, at der arbejdes på akkord, og at akkordaftalerne som minimum overholder overenskomsten mindste priser. Reaktionen fra NCC s ledelse har i denne sammenhæng været tankevækkende. Ledelsen har kontant meddelt, at så vil man se på andre løsninger(læs: udenlandske). Jeg må bede NCC s ledelse om at betænke sig. Som medlem af DANSK BYGGERI er NCC forpligtet til at overholde overenskomsten. Når vi kræver, at overenskomsten er grundlaget for akkordarbejdet på en række nye byggepladser i Aarhus, så meddeler man os, at så vil NCC ikke bruge Dansk arbejdskraft. Konsekvenserne vil være alvorlige. Efter deadline er der indgået 2 aftaler, som sikrer at priskuranten og overenskomsten overholdes. Jeg håber, at det er et tegn fra NCC s ledelse om, at man fremadrettet vil overholde overenskomsten, om det betyder at de vil satse på dansk arbejdskraft i fremtiden står stadig hen i det uvisse. Stat i s t i k ANLÆGS- OG BYGGEGRUPPEN Af Ole Christiansen, gruppeformand, Anlægsog Bygningsgruppen Beskæftigelse I modsætning til sidste år ved denne tid (maj), er alle anlægsfolkene i arbejde, imens det er beton erne, som er ledige. Vi er pt. ca. 50 arbejdsløse i byggegruppen. Medlemstal Medlemstallet ligger solidt og klippefast på 1000 medlemmer. Vi har siden årsskiftet haft 1 (et) medlem, der er overflyttet til en gul forretning. Faktaark om rullestilladser Fra den 1. januar 2014 skal der være fuld sikring mod nedstyrtning ved både opsætning og nedtagning af stilladser. Disse regler gælder også for opsætning og nedtagning af rullestilladser. BAR Bygge & Anlæg har derfor nu udsendt et nyt faktaark som viser, hvordan man kan opstille og nedtage rullestilladser samtidig med, at man er sikret mod nedstyrtning. Endvidere giver faktaarket gode råd og anvisninger på, hvordan rullestilladser i øvrigt kan anvendes forsvarligt. På BAR hjemmesiden kan du desuden se to film, som viser korrekt opsætning og nedtagning af smalle og brede rullestilladser. Se faktaark og film på bar-ba.dk fakta Om opsætning af rullestillads DEN TYNDE RØDE LINIE News Nyt fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg App til Android kan hentes nu 7 Vi er glade for at kunne præsentere BARs materiale app til Android. App en giver dig alle BAR materialer med i lommen. Også når du er offline. Du kan udvælge dine favoritter, tilføje bogmærker, oprette noter med billeder og dele både materialer, noter og billeder via mail. Derudover kan du læse seneste nyt fra BAR Bygge & Anlæg direkte i app en. BAR s app til ipad og iphone er blevet installeret på næsten 5000 enheder, siden den udkom i august. Efter at have indsamlet erfaringer om brugen af app en, fik de i løbet af vinteren tilføjet nogle forbedringer bl.a. omkring noter og billeder, så den nu er endnu bedre tilpasset brugernes behov. Læs mere om app en på bar-ba.dk/app. Anden platform/dæk monteres nu i 1 meters højde, således at platforme og ydre rækværk er forskudt for hver stigende meter på skiftende sider af stilladset. På den måde sikres du mod nedstyrtning under hele montagen. Skal rullestilladset opbygges i en højde, hvor støtteben er påkrævet, påmonteres disse nu. Støttebenenes placering er afhængig af, om rullestilladset skal stå frit eller op af fx en mur. Støttebenene monteres vinkelret ud fra rullestilladset. Rullestilladset kan nu forlænges med nye rammer, hvor montøren er sikret mod fald af henholdsvis rækværk og dæk i hoftehøjde. Ved opstilling af rullestilladser monteres platforme og håndlister for hver stigende meter på skiftende sider af stilladset, indtil den øverste platform er monteret. Montagen sker altid fra underliggende dæk. På den måde sikres du mod nedstyrtning under hele montagen. Vær opmærksom på, at alle platforme og håndlister skal forblive monteret indtil nedtagning af rullestilladset. Diagonaler og rækværk monteres, og ny platform/dæk monteres. ANMELD UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT DOWNLOAD APP EN 14 Overenskomstafslutning om Anlægs- og bygningsoverenskomsten på Rymarken Afstemningsresultat 35% %& Afgivne stemmer i 3F Rymarken!"#$"%& 29%!"#$"%&!"#$"'& 82% '& JA-stemmer på landsplan 60%!"#$"%&!"#$"'& Lønstatistik Kvartal år timer kr. pr. time Januar kvartal ,20 259,52 April kvartal ,00 251,59 Juli kvartal ,20 227,91 Oktober kvartal ,00 247,62 Januar kvartal ,50 228,34 April kvartal ,76 249,79 Juli kvartal ,83 214,28 Oktober kvartal ,00 243,33 Januar kvartal ,12 208,79 April kvartal ,23 200,62 Juli kvartal ,74 224,60 Oktober kvartal ,00 213,15 Januar kvartal ,70 234,76 April kvartal ,50 229,21 Juli kvartal ,00 220,68!"#$"%& Oktober kvartal!"#$"'& ,00 250,11 Januar kvartal ,50 262,19 April kvartal ,50 220,29 Juli kvartal ,75 265,72 Oktober kvartal ,00 263,18 Januar kvartal ,00 225,37 I alt 7 afsluttede regnskaber i 1. kvartal Højeste akkord 451,30 kr. Laveste akkord 178,00 kr. Gennemsnittet for 2014 er 225,37 kr. pr. time. EU ser fremgang i dansk økonomi Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Bygmestervej København NV Tlf _Fakta om opsætning af rullestillads.indd 2 11/04/ /4 - De første tegn på, at det begynder at gå bedre i dansk økonomi, har allerede vist sig og vil i den kommende tid sandsynligvis blive endnu mere tydelige, vurderer Europa-Kommissionen i sin forårsprognose. Efter tre årsstilstand ventes der en økonomisk vækst på 1,5 % i år og 1,9 % til næste år. Det er et stort klap på skulderen til den ansvarlige finanspolitik og de seneste års reformindsats, der har gjort Danmark mere robust og vækstdygtigt, siger økonomiog indenrigsminister Margrethe Vestager.

8 8 OFFENTLIG GRUPPE News På det nye store Universitetshospital på Skejby Mark samles 4 faggrupper på sigt under samme overenskomst. Alle rengøringsassistenter, portører og hospitalsserviceassistenter skal fremadrettet uddannes / efteruddannes til erhvervsuddannede serviceassistenter. Det er vi glade for, for det er noget vi har kæmpet rigtig hårdt for. Vi får på denne måde givet 3 grupper af ufaglærte en kompetencegivende erhvervsuddannelse. En uddannelse, de kan bygge videre på, og som de kan bruge mange andre steder. Det bliver en kæmpe udfordring af få efteruddannet så store medarbejdergrupper, hvoraf den ene lige nu er privatansat. I det netop afgivne rengøringsudbudsmateriale har man forpligtiget sig til at påbegynde uddannelsen af assistenterne dette er noget, vi aldrig tidligere har set. Dette betyder, at disse er parate til at indgå i den samlede medarbejderstab, når sammenlægningen er helt på plads. I perioden mens der stadig bygges derude, er der afdelinger fra matriklerne i midtbyen, der flytter ud i de eksisterende bygninger. Her har man lavet specialaftaler for serviceassistenterne i de 2 afdelinger, det drejer sig om, da der i første omgang allerede er portør- og rengøringsdækning på området. Serviceassistenterne i disse afdelinger er blevet tilbudt omplaceringer i andre afdelinger, så ingen er blevet eller bliver opsagt pga. udflytning. Det har været et hårdt arbejde at nå så langt, efter at hospitalsledelsen sidste år kom med en udmelding om, at man ikke ville køre videre med serviceassistentkonceptet, men ville konkurrenceudsætte alle føromtalte personalegrupper. Vi har i perioden sat meget på spil, og har udnyttet alle de politiske og andre kontakter inden for området, vi har haft. Det har for os som tillidsvalgte og 3F i det hele taget været dejligt at mærke den opbakning, vi har haft blandt kollegerne på AUH tak for det. Nethe Lunden, F-TR på AUH DEN TYNDE RØDE LINIE Lone Skov Hansen, gruppeformand Den Offentlige Gruppe OK15 Nyt fra offentlig gruppe Så fik det private stemt deres overenskomster hjem. Det blev et overvældende ja, men stemmeprocenten var ikke så stor, som vi ser det i det offentlige. Der er ikke blevet givet særligt meget på overenskomsterne, som denne gang er blevet 3-årige. Vi kan derfor forvente nogle hårde forhandlinger til næste år, uden at få ret meget at forhandle om, og med en forventning fra arbejdsgiverne om, at der skal laves forringelse på vores arbejdstidsaftaler, som lærerne oplevede det sidste år. Lige i øjeblikket er vi på vej rundt til Nu skal der stilles krav til dine løn- og arbejdsforhold 3F Den Offentlige Gruppe kommer ud til Jer efter dem. Arranger et møde på dit arbejdssted og deltag i konkurrencen Vi udlodder præmier til dig og dine nærmeste kolleger, hvis du laver en aftale om besøg af os inden den 15. maj 2014 Kontakt den offentlige gruppe for en dato, der passer Jer Lone: Yvonne: Sten: Vi glæder os meget til at besøge Jer. ER PÅ VEJ UD TIL DIG Aarhus Rymarken Offentlig gruppe Efterlønnere/Pensionister Aktivitetskalender efteråret 2014 Dato Aktivitet Tidspunkt Almindelig klubdag Bowling Pakkefest Bowling Fællesudflugt (program senere) Bowling Almindelig klubdag Bowling Almindelig klubdag Bowling Banko (kaffe kl , spillet starter kl ) Bowling Almindelig klubdag Bowling Almindelig klubdag / bowlingafslutning Bowling m/præmieoverrækkelse i bowlinghallen December julegløgg og banko (fællesklubben) Julefrokost fredag den kl Ret til ændring forbeholdes. Kontakt klubben på tlf arbejdspladserne, for at høre Jer om, hvad det er for krav, vi skal stille til forhandlingerne til næste år se andetsteds på siden. Vores tillidsvalgte er inviteret til overenskomstkonference i Ringkøbing den maj, hvor vi sammen i Region Midt skal blive enige om hvilke krav, vi kan være fælles om. Vi skal have sendt kravene ind i forbundet senest den 8. juni, og det er jo snart. Aarhus Universitet er blevet færdige med alle deres fyringer, og det har været hårdt for medarbejderne. Først gik de rundt i et par måneder, og vidste ikke, om det var lige dem, der blev peget på, og så kom de påtænkte fyringer, og så var spørgsmålet hvorfor lige mig? Hvor der som det ses på billederne blev fremstillet de flotteste blomsterkrukker af plastspande. Krukkerne pynter nu på/i medlemmers?????????? Underviser Trine Pedersen fra Jordbrugets uddannelsescenter, stod for idéer og undervisningen. Det var det sidste medlemsarrangement i dette forår men glæd jer 3F Aarhus Rymarken vender tilbage efter sommerferien med både nye og traditionsrige aktiviteter. Forslag modtages med tak skriv til www3f.dk/aarhus-rymarken Det har været en hård proces for alle vores medarbejdergrupper, men vi kan nu håbe på, at man har sparet det man skulle, så man slipper for, at dette bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. I Natur og Vej Service har man haft stiftende generalforsamling til en ny arbejdspladsklub for alle ansatte 3F ere. Det var dejligt at opleve så mange engagerede medlemmer. Et af klubbens formål er at sikre, at overenskomsterne overholdes og at stille nye krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Det er vi rigtigt glade for, for uden input fra Jer medlemmer, kommer vi ikke ret langt. Lone Skov Hansen, gruppeformand for den offentlige gruppe Stemnings billeder fra FORÅRS inspirationsaften

9 Seniormøde 29 seniormedlemmer havde fundet til Nordgården til den årlige sammenkomst for 3F s efterlønnere og pensionister bosiddende på Samsø. Vi havde inviteret landbetjent John Damberg, der levende fortalte om livet på Færøerne, hvor han havde boet i over tyve år. Jagt og fiskeri, fårehold og grindefangst og den barske natur på øerne, var de store overskrifter som John Damberg underholdt med. 3F SAMSØ 9 Et spændende møde med tolderen og hans hund Pensionsordningen sikrer dine efterladte, når du dør Din pensionsordning i PensionDanmark sikrer, at dine efterladte får penge fra din opsparing, hvis du dør. Og du kan selv bestemme, hvor meget de skal have udbetalt. Som medlem i PensionDanmark kan du glæde dig over en pensionsordning, der er med til at give dig økonomisk tryghed i pensionsalderen. Og dør du før pensionsalderen, så er din pensionsordning skruet sådan sammen, at dine efterladte får de penge, som du har sparet op fratrukket skatter og afgifter. I pensionsordningen er dine efterladte dog garanteret et skattefrit mindstebeløb på typisk kr. Du kan selv skrue op eller ned for mindstebeløbet. På den måde kan du tilpasse beløbet til de behov, du og din familie har. Hvis du fx bliver gift, får børn eller køber hus, kan det være en god idé at sætte beløbet op, så din familie kan blive boende i huset. Du kan også sænke beløbet og i stedet spare ekstra op til alderdommen. Du bestemmer selv. Også penge til de efterladte, hvis du dør som pensionist Som medlem i PensionDanmark har du også en pensionssikring. Den sikrer dine efterladte en udbetaling, hvis du dør, inden der er gået ti år, fra du er gået på pension. Sådan ændrer du dine forsikringer I PensionDanmark kan du på dine personlige sider på pension.dk/ dinpension se, hvordan du er forsikret i pensionsordningen fx i forbindelse med dødsfald. Og du kan nemt hæve eller sænke beløbet på forsikringerne. Du logger blot ind med NemID på pension.dk/dinpension. Du kan også tjekke pensionen via PensionDanmarks app, der fås til iphones og Android-mobiltelefoner. App en aktiveres på pension.dk/dinpension. FAKTA: Her er de nærmeste pårørende, som arver din pensionsopsparing 1. Ægtefælle eller registreret partner 2. Samlever 3. Børn (herunder adoptivbørn) eller disses efterkommere 4. Arvinger ifølge testamente 5. Øvrige arvinger ifølge lovgivning. SODUKO Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om 2 flasker god rødvin Navn: Adresse: Den 1. april blev der afviklet et godt besøgt medlemsarrangement på Nordgården, hvor tolder Peter Rugbjerg og hans hund Beauty underholdt med mange spændende oplevelser fra et langt arbejdsliv som tolder. Peter Rugbjerg fortalte om arbejdet ved de danske grænser, hvor det især var de mange danskere, der havde været på indkøbstur i Tyskland og Polen, der prægede arbejdet i en årrække. Senere som hundefører, hvor Peter Rugbjerg og hans hund sporede narko i alle afskygninger. 7 4 Indsendes senest den 15. august 2014 til: 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Aarhus V Som hundefører blev der søgt efter narko i havnene, ved grænserne, i Postterminalen og i Kastrup Lufthavn. Et spændende foredrag, der afsluttedes med at Beauty søgte efter kemikalier til brug for fremstilling af bl.a. Ecstasy i lokalet på Nordgården. Peter Rugbjerg havde inden mødet skjult små beholdere med kemikalier forskellige steder i lokalet bl.a. klæbet fast under stole, som vores medlemmer sad på. En rigtig god aften med mange spændende oplevelser. Husk at skrive navn og adresse nederst på kuponen. Vinder fra sidste nummer blev:???????? Præmien kan afhentes i afdelingens reception.

10 10 A-KASSEN Af Lars Yderholm, administrativ leder, Kontingent 2014 Øvrige AB Forbundet 157,60 157,60 Konfliktfond 10,00 10,00 Oplysning og kursus 20,90 20,90 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 Afdelingskontingent 212,50 252,50 Fagforeningen pr. måned (03) 433,50 473,50 Arbejdsløshedskassen Atp Adm. bidrag til forbundet Adm. bidrag til afdelingen 331,00 331,00 6,00 6,00 47,00 47,00 97,00 97,00 Pr. måned incl. A-kasse (44) 914,50 Marselisløbet afvikles den 31. august 2014 Aarhus Festuge bliver traditionen tro sku dt i gang på Tangkrogen med en folkefest i form af Marselis-weekenden. Gør som tusindvis af andre løbere, tilmeld dig Jyllands smukkeste og me st traditionsrige motionsløb: Marselisløb et. 954,50 I 2014 er løbe- og walk-ruter lagt ud i skoven, så alle kan få fornøjelsen af den smukke rute langs vandet og gennem Marsel isborgskoven. Alle kan være med, uanset om man har lyst til at løbe den klassiske 12 km. rute eller 6 km. ruten. Under og Ialt incl. fritidsulykkesforsikring 958,00 998,00 efter løbet er der underholdning og aktiviteter for del tagere og publikum på Tangkrogen. Efterlønsbidrag 470,00 470,00 Starten på løbet går kl , hvor 12 km. gruppen sendes afsted. Ca. kl lyder startskuddet til 6 km. I alt pr. måned 1428, ,00 Husk, hvis du mister pusten ude på løberuterne og skal ned og gå lidt, så hold til højre, Lærlinge uden A-kasse (74) 32,50 32,50 så dem bagved kan komme forbi dig det er god løbestil J Fritidsulykkesforsikring 43,50 43,50 Fritidsulykkesforsikring 43,50 43,50 Hvis du tilmelder dig gennem 3F Aar hus Rymarken vil du få gebyret på 76,00 76,00 kr. 150,- betalt samt modtage en LO løb etrøje til en værdi af kr. 100, Efter løbet serveres der pølser øl/v and i LO teltet (plads 67 og 68). Pensionister: Det er ogs å her, du ska l afhente dit start nr. Forbund og afdeling (16) 45,00 45,00 og din løbetrøje, hvilket du kan fra Kun afdeling (26) 22,00 22,00 kl på løbsdagen. Lærlinge incl. fritidsulykkesforsikring Dagpengesatser 2014 Satser pr Forsikringsart Sats Beløb pr. dag pr. uge Dagpenge lønmodtagere Fuldtid Deltid Mindstesats Dimittend fuldtid (82% sats) Dimittend deltid (82% sats) Dagpenge selvstændige Maksimal sats Mindstesats Midlertidigt ophør (82% sats) Efterløn Fuldtid (91% sats) Fuldtid (100% sats) Deltid (91% sats) Deltid (100% sats) Aarhus Rymarken Som en del af vores sponsoraftale med Marselisløbet har LO Århus 25 gratis startnumre til 2 arrangementer med start/mål på Århus Cykelbane, Jyllands Allé: Ungesats (50% sats) Fuldtid Deltid G-dage: Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig Marselisløbet, kan det ske til 3F Aar hus Rymarken senest onsdag den 13. august 2014, til Kirsten Dettling på telefon eller send en mail til kirsten.dettlin Hel dag Halv dag FORÅRSSTAFET Tirsdag den 27. maj kl hold af 5 deltagere hver løber 5 km. MANDELØB Onsdag den 28. maj kl deltagere 5 eller 10 km. Vi vil bruge disse 2 løb til at skabe synlighed om OK kampagnen samtidig med, vi hygger og får noget frisk luft/motion. Omregningssatsen ,03 pr. time Skattefri præmie Fuldtid 1 portion kr.... max. antal portioner 12 = kr. Skattefri præmie Deltid 1 portion kr.... max. antal portioner 12 = kr. Timeløn for at opnå max dagpengesats kr. 133,05 pr. time, svarende til en månedsløn på kr Se mere om begge løb på

11 1. maj i 3F Aarhus Rymarken?????????

12 DU skal også være på plads til ÅRETS ROCKKONCERT Vejlby Stadion juni Tilbud om rock-oplevelse til 3F Aarhus Rymarkens medlemmer: Kom billigt til dobbelt-koncert med D.A.D og Carpark North For første gang siden Brian Adams for 22 år siden begejstrede fans bliver Vejlby Stadion igen rammen om en markant live-koncert, når 30 års jubilarerne D.A.D og Carpark North fredag 27. juni går på scenen. Arrangørerne er Skovbakken Kvindefodbold, der som led i sponsoraftalen med 3F Rymarken nu tilbyder medlemmerne Køb din en billet billet til reduceret påpris til den attraktive dobbeltkoncert med to af landets mest populære rock-bands. Normalprisen for en billet købt på billetlugen.dk er i introperioden 315 kr. inkl. gebyr, der senere stiger til 365 kr. Men Skovbakken Kvindefodbold har reserveret 500 billetter til kun 250, - kr. til 3F Aarhus Rymarkens medlemmer. Disse billetter kan købes ved at gå ind via: til billetlugen.dk. Hvert medlem kan købe max. 5 stk. billetter til 3F specialpris, og billetterne printes ud direkte fra billetlugen.dk. Specialprisen gælder indtil 1. juni Når du aktiverer linket, går du direkte ind på billetlugen.dk og køber til kun 250 kr. Spørgsmål om dette særtilbud kan rettes til Kirsten Dettling på eller på SUPPORTED BY: Rymarken ARRANGØR: SKOVBAKKEN KVINDEFODBOLD

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2011 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 178,32 kr. Se statistikken inde i bladet! Kultur- og Aktivitetsudvalget Se

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer

Høje- Taastrup. Bladet for 3F medlemmer Høje- Taastrup Bladet for 3F medlemmer August 2016 OK 17 møde i afdelingen - læs s. 3 Generalforsamling - læs s. 4 1. maj i afdelingens have - læs s. 6 Tak til alle tillidsvalgte LEDER: Jeg vil gerne starte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2009 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 175,57 kr. Se statistikken inde i bladet! DEF Fyn - Lønstatistik 2009-4.

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Jeg vil gerne bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at vise respekt til vores kammerater, der er faldet bort i årets løb. Fagligt: Jeg vil

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere