Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. It-Universitetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. It-Universitetet 21.5.2008."

Transkript

1 Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. It-Universitetet Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm -

2 Indholdsfortegnelse s.2 Pitch s.3 Koncept s. 5 Problemfelt s. 5 Problemformulering s. 6 Beskrivelse af processen s. 7 Prototyper I mock-ups.. s. 9 Ideudvikling s.12 Det sociale, lokale og gør-det-selv s. 13 Målgruppe s. 14 Spørgeskema s. 16 Fremlæggelse for opponentgruppe s. 17 Fokusgruppeinterview s. 20 Pitch af konceptet for ekspertpanel. s. 21 Konkurrenterne s. 23 Sustainability s. 24 Rentabilitet s. 26 Rating I point system s. 27 Refleksion Bilag: - Fokusgruppe topic guide - Mock-ups - Spørgeskema - Resultater fra spørgeskema Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 1

3 Pitch Dit Kvarter Gør det selv, sammen! Internet fællesskabet møder dit lokalsamfund! I lang tid har internet communities været til gavn for mange; man kan få hjælp til hvad som helst on-line. Nettet er fantastisk til at skabe kontakt mellem mennesker globalt. Men hvorfor stoppe her? Dit Kvarters formål er at bringe hjælpsomheden og dynamikken fra et online community tilbage til lokalsamfundet. Forestil dig en hjemmeside, hvor du kan få hjælpen lokalt når det brænder på; med dit blandingsbatteri i håndvasken, din lysdæmper, dit rosenbed, eller andre strandede gør-det-selv projekter. Dit Kvarter er stedet hvor du kan give et kvarter af din tid til en fra dit kvarter! Et sted hvor du kan hjælpe andre i dit lokalområde, når de har brug for det, eller trække på den ekspertise som findes blandt menneskene, der bor tæt på dig, når du har et gør-det-selv problem. Det er alt sammen åbent og gratis, og baseret på at folk frivilligt hjælper og bidrager. Sitet skaber grobund for udveksling af erfaringer, tips og gode råd samt ikke mindst et bedre forhold mellem beboerne i lokalområdet... Sitet fungerer på mange måder som et traditionelt gør-det-selv forum, men er baseret i lokalmiljøet og på, at brugerne kan tage initiativet. Dit Kvarter udvider konceptet internetfora til at indeholde muligheden for rent faktisk at mødes, låne et stykke værktøj, se andres problem med egne øjne, eller give en hjælpende hånd. Du kan lave opslag om hjælp, læse andres opslag, diskutere gør-det-selv problemer eller få kontakt til professionelle håndværkere i dit nærområde. Bliven kapacitet i dit kvarter, så er der bestemt en der vil hjælpe dig, når du har brug for det det! Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - I - S I U., n ers ø r o m røm - a 2

4 Konceptet Den forudgående tekst er en præsentation af vores koncept rettet mod kommende brugere. Den fremdrager hovedelementerne i projektet nemlig målet: det lokale, medmenneskelige og sociale, og midlet: gør-det-selv. At vi vil bruge internettet som medie kan virke paradoksalt, da det oftes betragtes som en af 9rundstenene i globalisere~ngen.. Men interr)f1ettets evne til at kommumkere til mange på en gang, til at kommunikere asynkront og dets tilsyneladende evne til at gøre kommunikation mellem fremmede lettere, gør det i vores optik ideelt til formålet. Selve produktet Dit Kvarter, er et gratis gørdet-selv forum, med en ny tilgang til det at hjælpe hinanden. Det støtter op om et mere socialt og sammentømret lokalmiljø. Det er et forum hvor geografien gør sig gældende, ikke som en begrænsning, men som en ressource. Ved at melde sig ind i lokale fællesskaber eller 'kvarterer', er det muligt at trække på sit nærmiljø, når man har brug for et godt råd eller en hjælpende hånd. Sitet skal også fungere som et enkelt og brugervenligt alternativ. Til dem der synes, det er uoverskueligt at søge på traditionelle gør-det-selv løsninger på nettet, og en lettere måde at skabe fælleskab på end blogs og lignende. Navnet 'Dit Kvarter' henviser både til det kvarter man bor i, og tidsenheden et kvarter, som er den tid, det kan tage at hjælpe andre. At det hedder Dit Kvarter og ikke mit kvarter, er også et aktivt valg vi har taget, for at understøtte det udadvendte og uselviske i konceptets grundide. Undertitlen 'gør det selv sammen' peger ligeledes på det sociale aspekt i projektet, og introducerer gør-detselv temaet, der også fremgår af logoet. Dit Kvarter er et gratis internetsite finansieret af reklamer, der relaterer til gør-det-selv temaet eller lokalområdet. At brugerne er delt op geografisk giver lokale håndværker og detailhandlere mulighed for at markedsføre sig målrettet til lokalområdet. Noget der normalt ikke er muligt på internettet, i en så lokal grad. På den måde åbnes der op for mange nye annoncører, som er med til at støtte op om lokalmiljøet. Opslagstavle fra Blommehaven og SmørumnedreVest StappltlcilkMrwak Jeg nar en sdlyaslc l lcoldænet. som stopper en gang Imellem. men det er megl!l:periodisk_. kinjin...~j 1lo:'9J"'der TJlb».1hiælø Sov<I. k~ Trldlllst~ Hol ~skaltililt l avee t tfådl05oetværk.jegsøqerdertor l idt hjælpl._ = llng v1riær meget lræg..1e9 \/Ol!d der er noget med floge' væsb! men hvo!' og hvofdan. Figur 1 50"'"..,.,... ~ 19.OOl.DI \1tænkerp.lathokko en l\al/'ffe«den l8,flfdernogen der vh VæÆ med. SV/lflJgt/l1r. ~ takfor hl~ med p/.1ntel'nt. de biom~r sil fint nu.. Når man er logget ind på Dit Kvarter vil hovedelementet være en opslagstavle, der viser de seneste opslag fra de kvarterer, man er tilmeldt (se figur1 eller bilag 1). I højre side ses to mindre opslagtavler, som viser nyheder og tak og svar. Nyhederne kan være fra redaktionen eller informationer omkring arrangementer eller andre mere praktiske ting, der er relevante for kvarteret. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 3

5 Tak og svar er en samling af de seneste indlæg, der har direkte noget at gøre med den pågældende bruger. Det kan for eksempel være svar på ens opslag, eller en taksigelse fra en man har hjulpet. På siden med søgeresultater (figur 2) ses hvordan der kommer resultater fra flere forskellige former for søgninger. Man kan sige at resultarne er opdelt i niveauer, hvor de bliver mindre og mindre lokale. Første liste med resultater er fra lokalområdet, altså de kvarterer man er tilmeldt. De næste resultater er fra alle andre kvarterer på Dit Kvarter. Til sidst kommer resultaterne fra traditionelle gør-det-selv sites som for eksempel Ideen er at brugeren aldrig skal gå forgæves. Hvis der ikke er nogen i ens kvarter, der ved noget om den pågældende problematik, skal man have svar fra bredere nationale fora. For at få mest muligt ud af Dit Kvarter skal man som sagt tilmelde sig fællesskaber i ens lokalområde (se figur 3). Som udgangspunkt vil der være en række prædefinerede kvarterer, så alle har mulighed for, at tilmelde sig mindst et fællesskab. Men ideen er, at brugerne selv tager initiativ til mindre kvarterer, der netop giver mening i deres lokalområde. Det kan for eksempel være et parcelhuskvarter, en vej eller en andelsboligforening. Personen eller personerne der tager initiativ til et nyt kvarter, får en let administrativ rolle, og skal være med til at holde orden og undgå upassende indhold. Initiativtagerne er desuden en slags kontaktpersoner, der blandt andet har mulighed for at få tilsendt materiale, der kan deles ud eller hænges op for at motivere andre beboere i området til at deltage i fællesskabet. Det kunne eksempelvis være bestyrelsen i en andelsboligforeningen, eller en udlejer der tager initiativet for at understøtte fællesskabet i udlejningsboligerne. Motiveringen kan også ske som en elektronisk anbefaling, både til folk der er medlemmer af Dit Kvarter, og til folk der endnu ikke er det. Figur 2 Din søgning: OpII'nkema5klne,.sulberpllopY,uken. ~ Resultater fra Blommehaven: e Clpva!kemasklnl", godrepeiatof_ 51_. ProbIernMmedA~'IOOLL 0;...- Probleml!f med opy,skemasklnen ~ SI...- Resultater fra hele DIT KVARTER:. Sllberpiopllask, l opy.l.kemasklne_ se"""", e Pl'oblemmedstrlbefp,J,opvask... se... Resultater fra lav det-selv.dk: HvordiInkoml'l1el'manafmed~bNgIOfl'Yil5b1".. 5<1_ Jeg hilretproblml med minopva5kefh 5e-.e OmrJder du bn tilmelde dig: ===-~-wwtft,ø_ Figur 3 Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 4

6 Problemfelt Vi har fundet inspiration i den hjælpsomhed og aktivitet, der er i de netbaserede fora og communities. Især omkring computerrelaterede emner, er der en velvilje til at hjælpe hinanden, som vi har fundet særdeles inspirerende. Problemformuleringc Hvordan kan man nyttiggøre de digitale medier til at skabe meningsfyldte fællesskaber i lokalsamfundet? Vi har derefter overvejet, hvordan vi kunne bringe den ånd tilbage til det lokale samfund. Vi er vant til at være i community med hele verden, men hvad sker der, hvis man kombinerer de lokale relationer man har, eller kan have, med de relationer man danner på internettet. Kan man skabe et projekt, som fanger den gode vilje og hjælpsomheden fra internetfora, og bruge den til at styrke et lokalt fællesskab? Kan man samtidig fremme et dialektisk styrkende forhold mellem de lokale fællesskaber og internetfællesskaberne? Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 5

7 Beskrivelse af processen Vores process beskrives bedst som værende iterativ (Sharp, 2007, 428). Vi har skiftevis selv udviklet på konceptet og afprøvet resultatet på målgruppen eller et ekspertpanel i form af medstuderende og undervisere. Det er en cirkulær processuel tilgang, som gør det muligt løbende at præcisere, viderudvikle og raffinere vores koncept og præsentationsmateriale på baggrund af den udefrakommende respons. Det har både været lærerigt og inspirerende for os, og tilgangen vil også være særdeles velegnet til prototyping og usabilitytests i et eventuelt videre forløb. To værktøjer vi mener, vil være helt centrale i udviklingen af produktet, da vi ønsker en høj grad af brugervenlighed. havde. Derfra har vi gentagende gange gennemarbejdet konceptet og præsentationsmaterialet, som beskrevet ovenover (se figur 4) UGE.. Spørgeskemaundersøgelse Fokusgruppemøde Fremlæggelse med opponentgruppe Præsentationer, test og undersøgelser Fremlæggelse med eksternt ekspertpanel Overordnet set kan man sige, at vi i den første periode fokuserede på at fastlægge et problemtfelt og generere ideer. Perioden blev afsluttet med spørgeskemaundersøgelsen, der skulle vise om der var grundlag for de konceptideer, vi (Videre)udvikling af konceptet Figur 4 - Oversigt over vores proces. Redesign af præsentationsmateriale Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 6

8 Prototyper og mack-ups. "Prototypes provide the means tor examining design problems and evaluating solutions" (Houde 1997) Vi har gennem hele forløbet brugt prototyper til at visualisere konceptet, og dermed gøre problemerne og løsningerne tydeligere. (se figur 5) Look and Ieel Figur 5 - Houde and Hil/s model for prototyper Modellen viser de tre niveauer: Role, look and teel og implementation i forbindelse med prototyper. ' Vi lavede en meget tidlig pen and paper mock-up af vores website, allerede efter vores spørgsskemaundersøgelse. Målet var at gøre det klarere for os selv, hvad vores koncept egentlig indeholdt, og dermed klarere kunne se begrænsinger og muligheder i konceptet. (se figur 6) Figur 6 ;:"'S7~~-~~ I,._" (~_'''''''s ~\ l; \ - --~_ Næste prototype var et tegnet scenarie, der viste en specifik brugssituation, og som vi brugte til vores fremlæggelse for opponentgruppen. Målet var at visualisere vores koncepts role, altså den funktion konceptet har i brugernes liv. Det gjorde vi ved at visualisere, hvordan et konkret gør-det-selv problem løses. Samtidig med at der skabes en god social kontakt mellem to beboere i en ejendom (se figur 7). Kritikken vi fik i forbindelse med fremlæggelsen handlede måske, som følge af denne prototype, primært om "hvad er det/hvordan ser det ud" og "hvordan fungerer det". Altså look and teelog implementation aspekterne. Den tredje prototype forsøger at sammensætte look and teelog role i en digitalivisuel prototype. Den viser, hvordan siden er bygget op, og antyder hvordan kommunikationen mellem brugerne foregår. Den er dermed vores mest færdige prototype, selvom implementation, som omhandler den tekniske løsning, slet ikke er gennemført i prototypeform, og heller er ikke målet med dette projekt. Men så længe man arbejder på konceptplan, er prototyping med fokus på role og look and teel et yderst brugbart værktøj. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær, Den 15.5,2008. It-Universitetet. Dit Kvarter, Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 7

9 ~ø 1?(}r1e- M ~/~ ~lijt'--/f! ~ rl.;1i ',-e.j,,'d:øf' V'-,,/(e.r,"kJ(;.....lL..- <-- I (jj:j}/) l Figur 7 - Brugerscenarie Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 8

10 Ideudvikling At konceptet skal bruge digitale medier og gerne omhandle underholdning eller bæredygtighed, må siges at være brede rammer. Det er en særlig udfordring at udvikle en ide fra bar bund, uden at have modstande og kravat forholde sig til, og det er generelt et dårligt udgangspunkt for innovation. Det gælder derfor om at skabe sine egne rammer, der kan udfordre den kreative tænkning (Coyne, 2007). Inspireret af metoden introduceret i øvelse 3 i undervisningen (http:// Figur B konceptudvikling08.wordpress.coml oevelser/oevelse-3-brainstorm/) valgte vi at tage udgangspunkt i allerede eksisterende digitale koncepter. Vi udvalgte hver især tre koncepter vi fandt interessante, og beskrev dem for hinanden. De ord, der beskrev koncepterne bedst, nedfældede vi derefter enkeltvis på post-its (se figur 8). Ordene blev nu udgangspunktet for vores ideudvikling, og det at de stod på hver sin seddel, gjorde det nemt at arbejde med dem. Vi arbejdede med dem over to sessioner, og udforskede forskellige metodiske tilgange til hvordan vi kunne kombinere ordene og udfordre de baner vi normalt tænker i. En af de metoder, der viste sig at virke inspirerende, var at et gruppemedlem skulle udvælge tre post-its med interessante ord på, for derefter at give dem videre til et andet gruppemedlem. Det andet gruppemedlem skulle nu på kort tid udtænke et nyt koncept ud fra de tildelte ord. På den måde kunne den første finde på spændende anderledes konceptuel sammensætning ud fra nøgleordene fra de eksisterende koncepter. Den anden blev så udfordret, men kunne også bruge disse ord som faste holdepunkter til at associere frit over. Ud fra sessionen endte vi op med fire gode ideer: det virtuelle trommesæt, den mobile købsguide, fysisk open-source service og gør-det-selv video-tutorials. Det virtuelle trommesæt Det virtuelle trommesæt er ideen om at kombinere en Wii-lignende teknologi med trommestikker. Med den digitale teknologi vil det være muligt at fastlægge trommestikkernes placering i rummet. Brugeren skal dermed kunne definere de virtuelle trommes placering, og få et realistisk output igennem hovedtelefoner, når trommerne rammes. De virtuelle trommer kan f.eks placeres på låret, på opstillede puder eller andre objekter i nærheden. Trommestikkerne vil kunne medbringes over alt, og det vil altid være muligt at stille et virtuelt trommesæt op, til sjov og ballade, jamming eller trommeøvelser. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 9

11 Alle fire ideer anser vi for at være gode og brugbare, men de spænder for bredt til at vi kunne gå videre med dem alle sammen. Derfor valgte vi at sortere nogen fra, allerede inden vi fortsatte med processen, og afprøvede ideerne på målgruppen. Det virtuelle trommesæt mener vi har et stort potentiale, men er mere et produkt end et koncept, og valgte det derfor fra. Den mobile købsguide Der bliver lavet ufattelige mange tests og anmeldelser af diverse produkter, også omkring madvarer og mindre produkter der oftest impulskøbes. Testene indeholder brugbare informationer, men det er sjældent, man har dem når man ønsker at købe produktet. Derfor skal testresultaterne og andre brugebare informationer kunne tilgås i selve købssituationen ved hjælp af mobiltelefonen. Konceptet kan yderlige omhandle prissammenligninger, tilbudsguide og vurderinger fra andre brugere. Den mobile købsguide har sine kvaliteter, men vi er alligevel i tvivl om, hvorvidt det er et koncept, der vil blive brugt. Der findes allerede købsguides på internettet, som mange bruger i research'en inden investeringer i større forbrugsgoder. Derfor vil løsningen primært dreje sig om billige forbrugsgenstande, som små køkkenartikler og ligende, og derved mener vi, at forbrugernes interesser i at inverstere tid og penge i konceptet er begrænset. Fysisk open-source service er en mere overordnet ide eller måske vision, som kan udvikles i mange retninger. Her valgte vi dog at fokusere på gør-det-selv som omdrejningspunkt for ideen. Det gjorde vi af flere grunde. For det første mener vi, at det berører så godt som alle. Alle gør det selv en gang imellem, og de fleste har til tider brug for hjælp og har hjulpet andre. For det andet mener vi at kunne spore noget af den samme hjælpsomhed og engagement hos visse gør-det-selv folk, som ses på internet fora på nettet, og som vi var inspireret af. Sidst men ikke mindst gav det muligheden for at splejse ideen med gør-det-selv video- tutorials, og dermed fortsætte med et emne, men samtidig holde processen åben. Fysisk open-source service Fysisk open-source service er måske ikke så meget et produkt, som en inspirerende betegnelse, opstået af vores indledende øvelser med post-its. Inspirationen ligger i open-source, som på mange måder er en af de mest revolutionære dele af den moderne teknologi. Det bygger på uselviskhed og en slags kollektiv intelligens, og har for længst bevist dets enorme styrke og potentiale, først og fremmest igennem Linux. Men hvordan fører man noget af denne ånd ud i, eller skal man sige tilbage til den fysiske verden? Og hvad kan det føre til? Spørgsmål vi ihvertfald finder rigtig interessante, og selvom vores koncept har ændret lidt retning undervejs, har det været kilden til inspiration. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 10

12 Gør-det-selv video-tutorials 'Det er Leth' møder web 2.0. Ud fra egne erfaringer, mener vi at beskrivelserne på nettet af gør-det-selv løsninger, til tider kan være svære at forstå, især når de ikke er illustrerede. Med video-tutorials vil man kunne se det ske, og få et mere visuelt indtryk af de tekniske finesser, og videoen vil kunne streames, når det passer dig. Samtidig vil det brugergenerede indhold åbne op for uanede resourcer, og kunne nuancere besvarelserne til enhvert problem. For at få et solidt fundament til databasen, er ideen at invitere IKEA, Bauhaus eller andre firmaer, der kan have en kommerciel interesse i at være repræsenteret, til at lægge de første video-tutorials op med anvisninger til deres produkter. På den måde vil databasen allerede fra start indholde masser af brugbart materiale, og firmaet vil få billige reklame med product-placement. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 11

13 Det sociale, lokale og gør-det-selv For at brugerne realistisk set vil engagere sig og hjælpe hinanden, skal de bo inden for en overskuelig geografisk radius. Her begynder ideen at tage form som en ide, der kan styrke lokalmiljøet. Et punkt, der er blevet helt centralt for konceptet, og som vi mener både giver konceptet eksistensberettigelse, og skaber mening for brugerne. Når et koncept skal give en meningsfyldt oplevelse for brugeren, fremhæver Søren Merit (2000) en liste udarbejdet af Steve Diller, Nathan Shedroff og Darrel Rhea. Listen indholder 15 forskellige oplevelseskriterier, der kan give mening for brugeren. En række af punkterne støtter godt op om det vi mener, er kvaliteterne i vores koncept. Bedrift omhandler for eksempel den personlige tilfredstiiieise i at få gjort tingene, i vores tilfælde løst gør-detselv opgaverne. Fællesskab og følelsen af at være en enhed er også oplagte meningsgivende elementer i vores koncept. For de mest aktive brugere vil der også medfølge en hvis status. Et generelt bedre kendskab til beboerne i lokalområdet, mener vi også vil skabe en større tryghed. Som sagt har vi valgt gør-det-selv som tema fordi vi mener, at det rammer en rigtig bred målgruppe. Det er selvfølgelig godt at have et stort potentielt marked, men det er også en pointe, der i høj grad giver mening, nu hvor lokalsamfundet er omdrejningspunkt for vores koncept. Hvis de lokal fællesskaber skal kunne fungere, er det vigtigt, at der er en vis diversitet, densitet og resourceoverskud blandt de tilmeldte. Derfor er det oplagt med et tema, der er relevant for så mange som muligt. Desuden ønsker vi ikke et lukket fællesskab, men et hvor alle har mulighed for at deltage i den positive udvikling af lokalsamfundet. Gør-det-selv er også et felt hvor vi mener, at personlig vejledning eller hjælp vil give mening. Det kan være svært at beskrive de tekniske finesser på et webforum, og to gørdet-selv-problematikker er sjældent helt ens. Måske mangler man også et stykke værktøj, eller måske mangler man en til at holde lampen, mens man skruer den fast. Altsammen områder, hvor det er oplagt at trække på lokalmiljøet. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 12

14 Målgruppe andre specialister. Ideen er, at det skal være så nemt at bruge at alle kan være med. Da vores projekt er meget afhængigt af at have mange brugere, har vi arbejdet med en meget bred målgruppe. Men da projektet har gør-det-selv som omdrejningspunkt, og samtidig er et website, er der selvfølgelig nogle begrænsninger i forhold til den primære målgruppe. Det vil sige, at vi selvfølgelig skærer nogen fra i begge ender af aldersskalaen. Man skal have en vis alder for at have et behov for den slags site, og ligeledes skal man være indenfor en aldersgruppe, som er motiveret til at bruge internettet. Et meget bredt bud på den aldersmæssige målgruppe er år, eller voksne om man vil. <. En anden mere givtig afgrænsning af målgruppen kunne være voksne, der på en eller anden måde har en interesse i at være en del af deres lokalsamfund, samtidig med en interesse i at lave eller få løst gør-detselv-problemer, uden at de behøver at være eksperter. Samtidig er vores projekt ikke specielt møntet på it superbrugere eller Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 13

15 Spørgeskema Da vi havde defineret vores problemfelt, udfærdigede vi en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge interessen for vores område, og for at få præciseret definitionen af det problemfelt, vi havde besluttet at arbejde med (Sharp, 2007,495). Vi besluttede, at vi ville starte med en kvantitativ undersøgelse først og derefter bevæge os mod mere kvalitative undersøgelser, for på den måde bedst at afdække vores problemfelt og projekt (Hjarvard 1995). Vi valgte at lave et on-line spørgeskema (figur9), som kan ses her og resultaterne af skemaet kan ses her (eller bilag 2 og 3). Vi havde 34 gyldige besvarelser af vores skema. Vi valgte 'at lave en opbygning af undersøgelsen, hvor vi først forsøgte at afklare hvem, det var der besvarede i form af uddannelse, boligforhold, alder osv. Dernæst spurgte vi ind til forholdet til gørdet-selv, video-tutorials, naboer, lokalområde og communities på nettet. Hvis man kigger på uddannelsesniveauet for vores respondenter, kan man se, at selvom vi forsøgte at sende vores undersøgelse ud til en bred målgruppe, er der en overrepræsentation af folk med længere vidergående uddannelse. I vores målgruppe er der 67 %, det har eller er i gang med en videregående uddannelse. Danmarks statistik for 2007 har de samme tal for hele befolkningen til at være 27 % (Danmarks statestik, 2007). Vi regnede ikke med at kunne lave en dækkende og valid statistik, men vi føler alligevel, at den er bred nok til, at vi kan udpege nogle tendenser. Vi fik afklaret, at der var en interesse for gørdet-selv. 85 % havde søgt efter gør-det-selv svar på nettet, og 95 % kendte til og brugte communities og fora fra tid til anden. U T.'.. I,.. Figur 9 Tå fonii du VI bngi " pi ur'idihmglttml "'l'md~. - "'''''' ~ 1MIeln " Mtv...OI ifliimet..me-.,*"" probieitftil l lcurmt KønceptuctwIUng pil rt'u. DIt...,... end 5 Baggrundssp.rgsmAI NaYn(friYIIIfgt) Mencl r Kvinde r HvllIloI ~u""""rbor du I? _r _r Hue r Ræk r Lejlighed r KOllegie r Erdln... Eje r Leje r Hvor_..,_.rder I din h_nel? Hvor _not an>'"der I din hulltand? Dit Kvarter Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 14

16 Vores koncept har to fokusområder, og vi brugte undersøgelsen til at afklare interessen for dem seperat. Det ene omkring gør-det-selv som basis for et socialt lokalt community, og det anden omkring videotutorials til gør-det-selv arbejde. Der var interesse for dem begge, men den var dog en smule større for det socialt lokale gørdet-selv. Tallene fra den er som ovenfor på 85 og 95 %, hvor interessen for videotutorials var på 80 %, men 37 % af de svar, var med en vag interesse. Vi valgte at gå videre med begge grene som en del af projektet, dog med det socialt lokale netvæk som hovedelement. Et andet punkt vi var glade for at få verificeret, var at folk var villige til at hjælpe hinanden på et forum. Det er selvfølgelig ikke alle, der vil være aktive på besvareises fronten, men 50 % udviste interesse for at lave besvarelser, og det er nok til, at vi kan forsvare at arbejde videre med det. Det passer fint med, hvad tendensen er generelt på fora, hvor det tit er nogle relativt få i forhold til det samlede antal brugere, der er meget aktive besvarelser. Med hensyn til folks forhold til naboer og lokalområde, kunne vi konstaterede, at folk ikke i så stor grad havde et forhold til deres naboer, og var mere knyttede til deres lokalområde. Generelt set var forholdet til naboer på 2,75 hvor 2 er "minimum" og 3 er "ikke så stærkt". Forholdet for lokalområdet ligger på 2,91. Vi mener, at det udslag handler om at der skal mere til for at at man føler sig tæt på sin nabo, end der skal til for at føle sig tæt på ens lokalområde, og at folk generelt ikke har så stærke forhold til deres naboer og nærområde. Så vi har her afklaret et felt, hvor der er plads til udvikling (Sharp, 2007, 469). Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 15

17 Fremlæggelse for opponentgruppe Cirka midtvejs i projektet fremlagde vi vores koncept for en del af de andre grupper på kurset og en opponentgruppe. Vi ville bruge den fremlæggelse til at efterprøve vores pitch og vores klarhed i projektet. Vi havde til fremlæggelsen lavet et storyboard og et sitemap for at visualisere projektet (figur 10 og 11). Det var for os en meget givtig fremlæggelse. Det blev klart for os, at folk var meget i tvivl om hvorvidt vores projekt var et intranet, om det kunne erstattes med en blog, og hvorfor det var smart. Det var derfor klart, at vores koncept og pitch behøvede at være endnu mere tydelige. vores fremstilling nok handlede for meget om konceptets role, jævnfør prototype afsnittet s. 7. Vi lavede også en præcisering ved at gå fra sitemappet til mere detaljerede mock-ups (se figur 1,2 og 3). Det og flere af de andre rettelser vi udførte, var for at få et mere entydigt og dermed skarpere og mere målrettet projekt. Vi havde også arbejdet med forskellige modeller i forhold til, hvordan brugerne skulle engageres. Vi overvejede blandt andet at sælge ideen til andels- og ejerforeninger, og skræddersy produktet til dem. Det følte'vi var en god måde at overlevere produktet til brugerne på, så det fik en vis troværdighed. Det kunne måske også gøre det nemmere at skabe engagement hos dem. Vi endte med at lave det gratis, for på den måde at appellere til så mange brugere som muligt. Vi forestiller os, at man stadig kan bruge foreningerne til at hverve brugere. Figur 10 Internetsite... Internetsite.,",- Intranet.~'-.. Vi præciserede konceptet en del baseret på fremlæggelsen og spørgeskemaet. Vi besluttede, at vi kun ville fokusere på den social-lokale del, og valgte video-tutorials fuldstændig fra. Vi reflekterede også over, at Figur 11 Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter Anders Tornøe - dk L t J dk 16.., aus ørgensen - austj ItU., Anders Nøhr Holmstrøm -

18 Fokusgruppeinterview Vores metodiske udgangspunkt for fokusgruppeinterview tog vi i Gaskells (2000) tanker omkring det kvalitative interview. Vi ønskede at have en åben, tryg og ærlig interview situation, "...an approximation af Habermas (1992) decriptian afan ideal public sphere' (Gaskell, 2000). Vi ønskede altså en demokratisk interviewform, hvor det var centralt at deltagerne fik plads og mulighed til at kommentere på indholdet i vores koncept, og hvor vores rolle var at være så ligeværdige som muligt med de interviewede. Som udgangspunkt var vores fokus på de kvalitative elementer i konceptet. Men vi ønskede også, ved at introducere vores prototype af hjemmesiden, at gennemføre en test af papirversionen af konceptet. Vi disponerede interviewet udfra en topic guide (se bilag 4), som havde en progression fra det meget åbne til mere konkrete punkter. Fokusgruppen var sammensat ud fra et ønske om at bruge de samme informanter som i spørgeskema undersøgelsen, og derved kunne vi trække på den forforståelse, informanterne havde til vores problemfelt. Desuden ønskede vi at få bredest mulig repræsentation af forskellige aldersgrupper, boformer og forhold til gør-det-selv arbejde i vores fokusgruppe. Det viste sig dog at være en smule vanskeligt at skaffe deltagere til interviewet. Og derfor blev, gruppen kun på 4 deltagere, hvoraf de 3 havde lavet spørgeskemaet. Fokusgruppen var heller ikke helt så heterogen som vi havde ønsket, den kom til at bestå af: Jens, 58 husejer og erfaren gør-detselv'er. Claus, 29, der bor til leje og ligeledes er en dreven gør-det-selv'er. Signe, 27, der bor til leje og har begrænset gør-det-selv rutine Poul Erik, 61, husejer og forholdsvis rutineret på gør-det-selv området. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 17

19 Vi tager forbehold i forbindelse med brugbarheden af interviewet på baggrund af fokusgruppens sammensætning. Validiteten ville have været større, hvis vi kom bredere omkring målgruppen. Der var dog et yderst interessant spektrum af tanker, meninger og adfærd i fokusgruppen, og derfor var det meget relevant at gennemføre interviewet i relation til at få nye tanker og vinkler på feltet, samt nye inputs vedrørende udformningen af Dit Kvarter. Interviewet var en positiv oplevelse på det metodiske plan. Det lykkedes at skabe en åben og fordomsfri atmosfære, hvor alle kom på banen og var ivrige med at kommentere emnerne og hinandens udsagn. Vi prøvede som interviewledere at give plads, stille åbne spørgsmål og holde dialogen i gang. Grunden til at det lykkes at skabe en god og åben stemning kan måske i nogen grad tilskrives, at gruppen var forholdsvis lille, og at vi havde et forhåndskendskab til fokusgruppen. Vi valgte bevidst at dokumentere interviewet i noter, lydoptagelse og stillbilleder, fordi vi ønskede at have så uformel en stemning som muligt, man samtidig fastholde detaljerede data. Videooptagelse valgte vi fra på denne baggrund. I løbet af interviewet fremkom der en række punkter, som det var relevant for os at fokusere på: Forholdet mellem det sociale og det praktiske. Vi var meget interesserede i, hvad der kunne motivere'målgruppen til at deltage i et netværk som Dit Kvarter. Vi fandt ud af, at det er samspillet mellem det sociale og det praktiske, der motiverer til at engagere sig i et sådant community. Interessant var det at jo mere gør-det-selv erfaring interviewpersonerne havde, jo mere var de tiltrukket af de sociale mål, og vice versa. Dette var måske tydeligst hos Claus, som bor i lejlighed i byen, og ikke havde brug for hjælp til gør-det-selv, men var interesseret i konceptet i kraft af det sociale aspekt. I fokusgruppen var det de to informanter som boede i byen, der bedst kunne se et direkte behov for vores koncept. Modsat var der i villakvartererne hos især Jens et velfungerende netværk naboerne imellem med hensyn til at hjælpe hinanden. Han kunne dog sagtens se nytten af at formidle kontakten on-line, da det ville kunne udvide netværket, og især være godt for tilflyttere. Derfor har vi efter interviewet haft fokus på at vinkle konceptet i retning mod det sociale aspekt i ligeså høj grad som det praktiske. Belønning/straf Det var en bekymring for både Claus og Jens, at der var mulighed for at man, hvis man kunne bidrage med stor erfaring, i nogle situationer kunne få misbrugt sin arbejdskraft. Der blev brugt meget tid på at diskutere, hvorvidt der skulle være et ratingi kontrollbelønningssystem, og hvordan det skulle udformes. Det punkt er centralt for konceptet, og derfor behandler vi dette emne i et selvstændigt kapitel s. 26. Worst case scenarios Problematikken omkring hvis noget går galt, blev bragt op i gruppen, og det var spændende at observere, hvordan gruppen forholdt sig til dette område. Et punkt vi kun Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 18

20 havde brugt kort tid på, men et punkt der qua gruppens interesse, viste sig at være vigtigt at forholde sig til. Vi besluttede efter interviewet, at der skal være en disclaimer (ansvarsfrasigelse), der dels er meget tydelig omkring, hvor ansvaret placeres i forbindelse med ulykker, og dels formidler i en positiv ånd, hvad der forventes af brugernes etik og moral på sitet. PR Det blev tydeligt eksemplificeret for os, at det at henvende sig til forskellige målgrupper kræver forskellig PR. Hvor internettet er en " god måde at få Claus og Signe interesseret i et site som vores, syntes mere analoge tilgange at være hensigtsmæssige i forhold til Jens og Poul Erik. Det kunne for eksempel være annoncer i lokale aviser eller omdelte flyers. Mock-Up: Vi var spændte på reaktionen på vores mock-up i fokusgruppen. Dels på indholdet, men også på hvordan logo og layout ville appellere til de interviewede. Sidens opbygning af indhold var givtigt at drøfte med fokusgruppen. Testen bar præg af at være lidt henad en Trunk-test (Krug 2006). Det blev tydeligt, at der var mange områder i prototypen, hvor gruppen var i tvivl om funktionaliteten på siderne, og ligeledes savnede de en del menupunkter, som en FAQ og en browse-funktion. Når man laver hjemmesider, er det utrolig vigtigt at lave løbende, optimerende brugertests og udvikle siden på baggrund af den feedback man får. Umiddelbart var der dog, på trods af tvivl, et gennemgående positivt feedback på vores prototype. Med hensyn til layout og logo, var vores fokusgruppe meget delt, generelt appelerede prototypens logo og layout mest til de to ældre repræsentanter i gruppen, hvor vores tidligere banner (figur 12) henvendte sig mest til de to unge. Det blev tydeligt for os, at det er en stor udfordring at appellere visuelt til hele den brede målgruppe, som den vi arbejder med. Den overordnede evaluering af konceptet var meget positiv. Den kritik og de emner, der blev bragt på banen, forkastede ikke grundideen og har styrket os i troen på, at vores site er relevant og brugbart for målgruppen. dit KVARTER Gørdet selv - sømmen Vi fik derudover nogle helt konkrete ideer fra fokusgruppen, som vi arbejder videre med. Særligt god var en ide, som Signe fik omkring at lade byggemarkeder sponsorere en værkstøjskasse til netværkene, eller at brugerne donerede værktøj til fælles bedste. Dermed fik interviewet også præg af at være brugerdreven innovation (Sharp, 2007). Figur 12 Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 19

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract Abstract En beskrivende, analyserende og refleksiv projektrapport om tilblivelsen af det webbaserede kalenderkoncept Regnbuekalenderen. Gennem indsamling af både kvantitativ og kvalitativ empiri via ekspertinterviews

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø KOM UD I VERDEN Rapport TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø PRODUKTER: http://philipsparso.dk/3semeksamen/ 3. Semester Eksamen Indholdsfortegnelse Definition af opgave - Theis...

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Applikation til Rejseplanen

Applikation til Rejseplanen Applikation til Rejseplanen Hold 1-E2010 Lærer Sigurd Trolle Grönemann Rejseholdet, gruppe 7 Jeppe Boutrup Nielsen Kenni Kindler Odelheim Susanne Tvedergaard Kristensen Cameline Bolbroe Anslag: 64.873

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Lars Klüver, Teknologirådet

Lars Klüver, Teknologirådet Lars Klüver, Teknologirådet 1 Forord 4 Nye politiske arbejdsformer 7 Tag udgangspunkt i situationen 10 Metoderne er på plads 12 Metoderne kan bruges til... alt 13 Opgave og metode nogle eksempler 16 Vi

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Konceptudvikling. Projektplan

Konceptudvikling. Projektplan Konceptudvikling Vi vil gerne udvikle et koncept til Facebook siden for InnovationHøjskolen Ryslinge, for at gøre den mere attraktiv. Vi vil gøre Facebook siden mere personaliseret, så den passer til højskolen,

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere