Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. It-Universitetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. It-Universitetet 21.5.2008."

Transkript

1 Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. It-Universitetet Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm -

2 Indholdsfortegnelse s.2 Pitch s.3 Koncept s. 5 Problemfelt s. 5 Problemformulering s. 6 Beskrivelse af processen s. 7 Prototyper I mock-ups.. s. 9 Ideudvikling s.12 Det sociale, lokale og gør-det-selv s. 13 Målgruppe s. 14 Spørgeskema s. 16 Fremlæggelse for opponentgruppe s. 17 Fokusgruppeinterview s. 20 Pitch af konceptet for ekspertpanel. s. 21 Konkurrenterne s. 23 Sustainability s. 24 Rentabilitet s. 26 Rating I point system s. 27 Refleksion Bilag: - Fokusgruppe topic guide - Mock-ups - Spørgeskema - Resultater fra spørgeskema Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 1

3 Pitch Dit Kvarter Gør det selv, sammen! Internet fællesskabet møder dit lokalsamfund! I lang tid har internet communities været til gavn for mange; man kan få hjælp til hvad som helst on-line. Nettet er fantastisk til at skabe kontakt mellem mennesker globalt. Men hvorfor stoppe her? Dit Kvarters formål er at bringe hjælpsomheden og dynamikken fra et online community tilbage til lokalsamfundet. Forestil dig en hjemmeside, hvor du kan få hjælpen lokalt når det brænder på; med dit blandingsbatteri i håndvasken, din lysdæmper, dit rosenbed, eller andre strandede gør-det-selv projekter. Dit Kvarter er stedet hvor du kan give et kvarter af din tid til en fra dit kvarter! Et sted hvor du kan hjælpe andre i dit lokalområde, når de har brug for det, eller trække på den ekspertise som findes blandt menneskene, der bor tæt på dig, når du har et gør-det-selv problem. Det er alt sammen åbent og gratis, og baseret på at folk frivilligt hjælper og bidrager. Sitet skaber grobund for udveksling af erfaringer, tips og gode råd samt ikke mindst et bedre forhold mellem beboerne i lokalområdet... Sitet fungerer på mange måder som et traditionelt gør-det-selv forum, men er baseret i lokalmiljøet og på, at brugerne kan tage initiativet. Dit Kvarter udvider konceptet internetfora til at indeholde muligheden for rent faktisk at mødes, låne et stykke værktøj, se andres problem med egne øjne, eller give en hjælpende hånd. Du kan lave opslag om hjælp, læse andres opslag, diskutere gør-det-selv problemer eller få kontakt til professionelle håndværkere i dit nærområde. Bliven kapacitet i dit kvarter, så er der bestemt en der vil hjælpe dig, når du har brug for det det! Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - I - S I U., n ers ø r o m røm - a 2

4 Konceptet Den forudgående tekst er en præsentation af vores koncept rettet mod kommende brugere. Den fremdrager hovedelementerne i projektet nemlig målet: det lokale, medmenneskelige og sociale, og midlet: gør-det-selv. At vi vil bruge internettet som medie kan virke paradoksalt, da det oftes betragtes som en af 9rundstenene i globalisere~ngen.. Men interr)f1ettets evne til at kommumkere til mange på en gang, til at kommunikere asynkront og dets tilsyneladende evne til at gøre kommunikation mellem fremmede lettere, gør det i vores optik ideelt til formålet. Selve produktet Dit Kvarter, er et gratis gørdet-selv forum, med en ny tilgang til det at hjælpe hinanden. Det støtter op om et mere socialt og sammentømret lokalmiljø. Det er et forum hvor geografien gør sig gældende, ikke som en begrænsning, men som en ressource. Ved at melde sig ind i lokale fællesskaber eller 'kvarterer', er det muligt at trække på sit nærmiljø, når man har brug for et godt råd eller en hjælpende hånd. Sitet skal også fungere som et enkelt og brugervenligt alternativ. Til dem der synes, det er uoverskueligt at søge på traditionelle gør-det-selv løsninger på nettet, og en lettere måde at skabe fælleskab på end blogs og lignende. Navnet 'Dit Kvarter' henviser både til det kvarter man bor i, og tidsenheden et kvarter, som er den tid, det kan tage at hjælpe andre. At det hedder Dit Kvarter og ikke mit kvarter, er også et aktivt valg vi har taget, for at understøtte det udadvendte og uselviske i konceptets grundide. Undertitlen 'gør det selv sammen' peger ligeledes på det sociale aspekt i projektet, og introducerer gør-detselv temaet, der også fremgår af logoet. Dit Kvarter er et gratis internetsite finansieret af reklamer, der relaterer til gør-det-selv temaet eller lokalområdet. At brugerne er delt op geografisk giver lokale håndværker og detailhandlere mulighed for at markedsføre sig målrettet til lokalområdet. Noget der normalt ikke er muligt på internettet, i en så lokal grad. På den måde åbnes der op for mange nye annoncører, som er med til at støtte op om lokalmiljøet. Opslagstavle fra Blommehaven og SmørumnedreVest StappltlcilkMrwak Jeg nar en sdlyaslc l lcoldænet. som stopper en gang Imellem. men det er megl!l:periodisk_. kinjin...~j 1lo:'9J"'der TJlb».1hiælø Sov<I. k~ Trldlllst~ Hol ~skaltililt l avee t tfådl05oetværk.jegsøqerdertor l idt hjælpl._ = llng v1riær meget lræg..1e9 \/Ol!d der er noget med floge' væsb! men hvo!' og hvofdan. Figur 1 50"'"..,.,... ~ 19.OOl.DI \1tænkerp.lathokko en l\al/'ffe«den l8,flfdernogen der vh VæÆ med. SV/lflJgt/l1r. ~ takfor hl~ med p/.1ntel'nt. de biom~r sil fint nu.. Når man er logget ind på Dit Kvarter vil hovedelementet være en opslagstavle, der viser de seneste opslag fra de kvarterer, man er tilmeldt (se figur1 eller bilag 1). I højre side ses to mindre opslagtavler, som viser nyheder og tak og svar. Nyhederne kan være fra redaktionen eller informationer omkring arrangementer eller andre mere praktiske ting, der er relevante for kvarteret. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 3

5 Tak og svar er en samling af de seneste indlæg, der har direkte noget at gøre med den pågældende bruger. Det kan for eksempel være svar på ens opslag, eller en taksigelse fra en man har hjulpet. På siden med søgeresultater (figur 2) ses hvordan der kommer resultater fra flere forskellige former for søgninger. Man kan sige at resultarne er opdelt i niveauer, hvor de bliver mindre og mindre lokale. Første liste med resultater er fra lokalområdet, altså de kvarterer man er tilmeldt. De næste resultater er fra alle andre kvarterer på Dit Kvarter. Til sidst kommer resultaterne fra traditionelle gør-det-selv sites som for eksempel Ideen er at brugeren aldrig skal gå forgæves. Hvis der ikke er nogen i ens kvarter, der ved noget om den pågældende problematik, skal man have svar fra bredere nationale fora. For at få mest muligt ud af Dit Kvarter skal man som sagt tilmelde sig fællesskaber i ens lokalområde (se figur 3). Som udgangspunkt vil der være en række prædefinerede kvarterer, så alle har mulighed for, at tilmelde sig mindst et fællesskab. Men ideen er, at brugerne selv tager initiativ til mindre kvarterer, der netop giver mening i deres lokalområde. Det kan for eksempel være et parcelhuskvarter, en vej eller en andelsboligforening. Personen eller personerne der tager initiativ til et nyt kvarter, får en let administrativ rolle, og skal være med til at holde orden og undgå upassende indhold. Initiativtagerne er desuden en slags kontaktpersoner, der blandt andet har mulighed for at få tilsendt materiale, der kan deles ud eller hænges op for at motivere andre beboere i området til at deltage i fællesskabet. Det kunne eksempelvis være bestyrelsen i en andelsboligforeningen, eller en udlejer der tager initiativet for at understøtte fællesskabet i udlejningsboligerne. Motiveringen kan også ske som en elektronisk anbefaling, både til folk der er medlemmer af Dit Kvarter, og til folk der endnu ikke er det. Figur 2 Din søgning: OpII'nkema5klne,.sulberpllopY,uken. ~ Resultater fra Blommehaven: e Clpva!kemasklnl", godrepeiatof_ 51_. ProbIernMmedA~'IOOLL 0;...- Probleml!f med opy,skemasklnen ~ SI...- Resultater fra hele DIT KVARTER:. Sllberpiopllask, l opy.l.kemasklne_ se"""", e Pl'oblemmedstrlbefp,J,opvask... se... Resultater fra lav det-selv.dk: HvordiInkoml'l1el'manafmed~bNgIOfl'Yil5b1".. 5<1_ Jeg hilretproblml med minopva5kefh 5e-.e OmrJder du bn tilmelde dig: ===-~-wwtft,ø_ Figur 3 Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 4

6 Problemfelt Vi har fundet inspiration i den hjælpsomhed og aktivitet, der er i de netbaserede fora og communities. Især omkring computerrelaterede emner, er der en velvilje til at hjælpe hinanden, som vi har fundet særdeles inspirerende. Problemformuleringc Hvordan kan man nyttiggøre de digitale medier til at skabe meningsfyldte fællesskaber i lokalsamfundet? Vi har derefter overvejet, hvordan vi kunne bringe den ånd tilbage til det lokale samfund. Vi er vant til at være i community med hele verden, men hvad sker der, hvis man kombinerer de lokale relationer man har, eller kan have, med de relationer man danner på internettet. Kan man skabe et projekt, som fanger den gode vilje og hjælpsomheden fra internetfora, og bruge den til at styrke et lokalt fællesskab? Kan man samtidig fremme et dialektisk styrkende forhold mellem de lokale fællesskaber og internetfællesskaberne? Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 5

7 Beskrivelse af processen Vores process beskrives bedst som værende iterativ (Sharp, 2007, 428). Vi har skiftevis selv udviklet på konceptet og afprøvet resultatet på målgruppen eller et ekspertpanel i form af medstuderende og undervisere. Det er en cirkulær processuel tilgang, som gør det muligt løbende at præcisere, viderudvikle og raffinere vores koncept og præsentationsmateriale på baggrund af den udefrakommende respons. Det har både været lærerigt og inspirerende for os, og tilgangen vil også være særdeles velegnet til prototyping og usabilitytests i et eventuelt videre forløb. To værktøjer vi mener, vil være helt centrale i udviklingen af produktet, da vi ønsker en høj grad af brugervenlighed. havde. Derfra har vi gentagende gange gennemarbejdet konceptet og præsentationsmaterialet, som beskrevet ovenover (se figur 4) UGE.. Spørgeskemaundersøgelse Fokusgruppemøde Fremlæggelse med opponentgruppe Præsentationer, test og undersøgelser Fremlæggelse med eksternt ekspertpanel Overordnet set kan man sige, at vi i den første periode fokuserede på at fastlægge et problemtfelt og generere ideer. Perioden blev afsluttet med spørgeskemaundersøgelsen, der skulle vise om der var grundlag for de konceptideer, vi (Videre)udvikling af konceptet Figur 4 - Oversigt over vores proces. Redesign af præsentationsmateriale Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 6

8 Prototyper og mack-ups. "Prototypes provide the means tor examining design problems and evaluating solutions" (Houde 1997) Vi har gennem hele forløbet brugt prototyper til at visualisere konceptet, og dermed gøre problemerne og løsningerne tydeligere. (se figur 5) Look and Ieel Figur 5 - Houde and Hil/s model for prototyper Modellen viser de tre niveauer: Role, look and teel og implementation i forbindelse med prototyper. ' Vi lavede en meget tidlig pen and paper mock-up af vores website, allerede efter vores spørgsskemaundersøgelse. Målet var at gøre det klarere for os selv, hvad vores koncept egentlig indeholdt, og dermed klarere kunne se begrænsinger og muligheder i konceptet. (se figur 6) Figur 6 ;:"'S7~~-~~ I,._" (~_'''''''s ~\ l; \ - --~_ Næste prototype var et tegnet scenarie, der viste en specifik brugssituation, og som vi brugte til vores fremlæggelse for opponentgruppen. Målet var at visualisere vores koncepts role, altså den funktion konceptet har i brugernes liv. Det gjorde vi ved at visualisere, hvordan et konkret gør-det-selv problem løses. Samtidig med at der skabes en god social kontakt mellem to beboere i en ejendom (se figur 7). Kritikken vi fik i forbindelse med fremlæggelsen handlede måske, som følge af denne prototype, primært om "hvad er det/hvordan ser det ud" og "hvordan fungerer det". Altså look and teelog implementation aspekterne. Den tredje prototype forsøger at sammensætte look and teelog role i en digitalivisuel prototype. Den viser, hvordan siden er bygget op, og antyder hvordan kommunikationen mellem brugerne foregår. Den er dermed vores mest færdige prototype, selvom implementation, som omhandler den tekniske løsning, slet ikke er gennemført i prototypeform, og heller er ikke målet med dette projekt. Men så længe man arbejder på konceptplan, er prototyping med fokus på role og look and teel et yderst brugbart værktøj. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær, Den 15.5,2008. It-Universitetet. Dit Kvarter, Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 7

9 ~ø 1?(}r1e- M ~/~ ~lijt'--/f! ~ rl.;1i ',-e.j,,'d:øf' V'-,,/(e.r,"kJ(;.....lL..- <-- I (jj:j}/) l Figur 7 - Brugerscenarie Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 8

10 Ideudvikling At konceptet skal bruge digitale medier og gerne omhandle underholdning eller bæredygtighed, må siges at være brede rammer. Det er en særlig udfordring at udvikle en ide fra bar bund, uden at have modstande og kravat forholde sig til, og det er generelt et dårligt udgangspunkt for innovation. Det gælder derfor om at skabe sine egne rammer, der kan udfordre den kreative tænkning (Coyne, 2007). Inspireret af metoden introduceret i øvelse 3 i undervisningen (http:// Figur B konceptudvikling08.wordpress.coml oevelser/oevelse-3-brainstorm/) valgte vi at tage udgangspunkt i allerede eksisterende digitale koncepter. Vi udvalgte hver især tre koncepter vi fandt interessante, og beskrev dem for hinanden. De ord, der beskrev koncepterne bedst, nedfældede vi derefter enkeltvis på post-its (se figur 8). Ordene blev nu udgangspunktet for vores ideudvikling, og det at de stod på hver sin seddel, gjorde det nemt at arbejde med dem. Vi arbejdede med dem over to sessioner, og udforskede forskellige metodiske tilgange til hvordan vi kunne kombinere ordene og udfordre de baner vi normalt tænker i. En af de metoder, der viste sig at virke inspirerende, var at et gruppemedlem skulle udvælge tre post-its med interessante ord på, for derefter at give dem videre til et andet gruppemedlem. Det andet gruppemedlem skulle nu på kort tid udtænke et nyt koncept ud fra de tildelte ord. På den måde kunne den første finde på spændende anderledes konceptuel sammensætning ud fra nøgleordene fra de eksisterende koncepter. Den anden blev så udfordret, men kunne også bruge disse ord som faste holdepunkter til at associere frit over. Ud fra sessionen endte vi op med fire gode ideer: det virtuelle trommesæt, den mobile købsguide, fysisk open-source service og gør-det-selv video-tutorials. Det virtuelle trommesæt Det virtuelle trommesæt er ideen om at kombinere en Wii-lignende teknologi med trommestikker. Med den digitale teknologi vil det være muligt at fastlægge trommestikkernes placering i rummet. Brugeren skal dermed kunne definere de virtuelle trommes placering, og få et realistisk output igennem hovedtelefoner, når trommerne rammes. De virtuelle trommer kan f.eks placeres på låret, på opstillede puder eller andre objekter i nærheden. Trommestikkerne vil kunne medbringes over alt, og det vil altid være muligt at stille et virtuelt trommesæt op, til sjov og ballade, jamming eller trommeøvelser. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 9

11 Alle fire ideer anser vi for at være gode og brugbare, men de spænder for bredt til at vi kunne gå videre med dem alle sammen. Derfor valgte vi at sortere nogen fra, allerede inden vi fortsatte med processen, og afprøvede ideerne på målgruppen. Det virtuelle trommesæt mener vi har et stort potentiale, men er mere et produkt end et koncept, og valgte det derfor fra. Den mobile købsguide Der bliver lavet ufattelige mange tests og anmeldelser af diverse produkter, også omkring madvarer og mindre produkter der oftest impulskøbes. Testene indeholder brugbare informationer, men det er sjældent, man har dem når man ønsker at købe produktet. Derfor skal testresultaterne og andre brugebare informationer kunne tilgås i selve købssituationen ved hjælp af mobiltelefonen. Konceptet kan yderlige omhandle prissammenligninger, tilbudsguide og vurderinger fra andre brugere. Den mobile købsguide har sine kvaliteter, men vi er alligevel i tvivl om, hvorvidt det er et koncept, der vil blive brugt. Der findes allerede købsguides på internettet, som mange bruger i research'en inden investeringer i større forbrugsgoder. Derfor vil løsningen primært dreje sig om billige forbrugsgenstande, som små køkkenartikler og ligende, og derved mener vi, at forbrugernes interesser i at inverstere tid og penge i konceptet er begrænset. Fysisk open-source service er en mere overordnet ide eller måske vision, som kan udvikles i mange retninger. Her valgte vi dog at fokusere på gør-det-selv som omdrejningspunkt for ideen. Det gjorde vi af flere grunde. For det første mener vi, at det berører så godt som alle. Alle gør det selv en gang imellem, og de fleste har til tider brug for hjælp og har hjulpet andre. For det andet mener vi at kunne spore noget af den samme hjælpsomhed og engagement hos visse gør-det-selv folk, som ses på internet fora på nettet, og som vi var inspireret af. Sidst men ikke mindst gav det muligheden for at splejse ideen med gør-det-selv video- tutorials, og dermed fortsætte med et emne, men samtidig holde processen åben. Fysisk open-source service Fysisk open-source service er måske ikke så meget et produkt, som en inspirerende betegnelse, opstået af vores indledende øvelser med post-its. Inspirationen ligger i open-source, som på mange måder er en af de mest revolutionære dele af den moderne teknologi. Det bygger på uselviskhed og en slags kollektiv intelligens, og har for længst bevist dets enorme styrke og potentiale, først og fremmest igennem Linux. Men hvordan fører man noget af denne ånd ud i, eller skal man sige tilbage til den fysiske verden? Og hvad kan det føre til? Spørgsmål vi ihvertfald finder rigtig interessante, og selvom vores koncept har ændret lidt retning undervejs, har det været kilden til inspiration. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 10

12 Gør-det-selv video-tutorials 'Det er Leth' møder web 2.0. Ud fra egne erfaringer, mener vi at beskrivelserne på nettet af gør-det-selv løsninger, til tider kan være svære at forstå, især når de ikke er illustrerede. Med video-tutorials vil man kunne se det ske, og få et mere visuelt indtryk af de tekniske finesser, og videoen vil kunne streames, når det passer dig. Samtidig vil det brugergenerede indhold åbne op for uanede resourcer, og kunne nuancere besvarelserne til enhvert problem. For at få et solidt fundament til databasen, er ideen at invitere IKEA, Bauhaus eller andre firmaer, der kan have en kommerciel interesse i at være repræsenteret, til at lægge de første video-tutorials op med anvisninger til deres produkter. På den måde vil databasen allerede fra start indholde masser af brugbart materiale, og firmaet vil få billige reklame med product-placement. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 11

13 Det sociale, lokale og gør-det-selv For at brugerne realistisk set vil engagere sig og hjælpe hinanden, skal de bo inden for en overskuelig geografisk radius. Her begynder ideen at tage form som en ide, der kan styrke lokalmiljøet. Et punkt, der er blevet helt centralt for konceptet, og som vi mener både giver konceptet eksistensberettigelse, og skaber mening for brugerne. Når et koncept skal give en meningsfyldt oplevelse for brugeren, fremhæver Søren Merit (2000) en liste udarbejdet af Steve Diller, Nathan Shedroff og Darrel Rhea. Listen indholder 15 forskellige oplevelseskriterier, der kan give mening for brugeren. En række af punkterne støtter godt op om det vi mener, er kvaliteterne i vores koncept. Bedrift omhandler for eksempel den personlige tilfredstiiieise i at få gjort tingene, i vores tilfælde løst gør-detselv opgaverne. Fællesskab og følelsen af at være en enhed er også oplagte meningsgivende elementer i vores koncept. For de mest aktive brugere vil der også medfølge en hvis status. Et generelt bedre kendskab til beboerne i lokalområdet, mener vi også vil skabe en større tryghed. Som sagt har vi valgt gør-det-selv som tema fordi vi mener, at det rammer en rigtig bred målgruppe. Det er selvfølgelig godt at have et stort potentielt marked, men det er også en pointe, der i høj grad giver mening, nu hvor lokalsamfundet er omdrejningspunkt for vores koncept. Hvis de lokal fællesskaber skal kunne fungere, er det vigtigt, at der er en vis diversitet, densitet og resourceoverskud blandt de tilmeldte. Derfor er det oplagt med et tema, der er relevant for så mange som muligt. Desuden ønsker vi ikke et lukket fællesskab, men et hvor alle har mulighed for at deltage i den positive udvikling af lokalsamfundet. Gør-det-selv er også et felt hvor vi mener, at personlig vejledning eller hjælp vil give mening. Det kan være svært at beskrive de tekniske finesser på et webforum, og to gørdet-selv-problematikker er sjældent helt ens. Måske mangler man også et stykke værktøj, eller måske mangler man en til at holde lampen, mens man skruer den fast. Altsammen områder, hvor det er oplagt at trække på lokalmiljøet. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 12

14 Målgruppe andre specialister. Ideen er, at det skal være så nemt at bruge at alle kan være med. Da vores projekt er meget afhængigt af at have mange brugere, har vi arbejdet med en meget bred målgruppe. Men da projektet har gør-det-selv som omdrejningspunkt, og samtidig er et website, er der selvfølgelig nogle begrænsninger i forhold til den primære målgruppe. Det vil sige, at vi selvfølgelig skærer nogen fra i begge ender af aldersskalaen. Man skal have en vis alder for at have et behov for den slags site, og ligeledes skal man være indenfor en aldersgruppe, som er motiveret til at bruge internettet. Et meget bredt bud på den aldersmæssige målgruppe er år, eller voksne om man vil. <. En anden mere givtig afgrænsning af målgruppen kunne være voksne, der på en eller anden måde har en interesse i at være en del af deres lokalsamfund, samtidig med en interesse i at lave eller få løst gør-detselv-problemer, uden at de behøver at være eksperter. Samtidig er vores projekt ikke specielt møntet på it superbrugere eller Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 13

15 Spørgeskema Da vi havde defineret vores problemfelt, udfærdigede vi en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge interessen for vores område, og for at få præciseret definitionen af det problemfelt, vi havde besluttet at arbejde med (Sharp, 2007,495). Vi besluttede, at vi ville starte med en kvantitativ undersøgelse først og derefter bevæge os mod mere kvalitative undersøgelser, for på den måde bedst at afdække vores problemfelt og projekt (Hjarvard 1995). Vi valgte at lave et on-line spørgeskema (figur9), som kan ses her og resultaterne af skemaet kan ses her (eller bilag 2 og 3). Vi havde 34 gyldige besvarelser af vores skema. Vi valgte 'at lave en opbygning af undersøgelsen, hvor vi først forsøgte at afklare hvem, det var der besvarede i form af uddannelse, boligforhold, alder osv. Dernæst spurgte vi ind til forholdet til gørdet-selv, video-tutorials, naboer, lokalområde og communities på nettet. Hvis man kigger på uddannelsesniveauet for vores respondenter, kan man se, at selvom vi forsøgte at sende vores undersøgelse ud til en bred målgruppe, er der en overrepræsentation af folk med længere vidergående uddannelse. I vores målgruppe er der 67 %, det har eller er i gang med en videregående uddannelse. Danmarks statistik for 2007 har de samme tal for hele befolkningen til at være 27 % (Danmarks statestik, 2007). Vi regnede ikke med at kunne lave en dækkende og valid statistik, men vi føler alligevel, at den er bred nok til, at vi kan udpege nogle tendenser. Vi fik afklaret, at der var en interesse for gørdet-selv. 85 % havde søgt efter gør-det-selv svar på nettet, og 95 % kendte til og brugte communities og fora fra tid til anden. U T.'.. I,.. Figur 9 Tå fonii du VI bngi " pi ur'idihmglttml "'l'md~. - "'''''' ~ 1MIeln " Mtv...OI ifliimet..me-.,*"" probieitftil l lcurmt KønceptuctwIUng pil rt'u. DIt...,... end 5 Baggrundssp.rgsmAI NaYn(friYIIIfgt) Mencl r Kvinde r HvllIloI ~u""""rbor du I? _r _r Hue r Ræk r Lejlighed r KOllegie r Erdln... Eje r Leje r Hvor_..,_.rder I din h_nel? Hvor _not an>'"der I din hulltand? Dit Kvarter Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 14

16 Vores koncept har to fokusområder, og vi brugte undersøgelsen til at afklare interessen for dem seperat. Det ene omkring gør-det-selv som basis for et socialt lokalt community, og det anden omkring videotutorials til gør-det-selv arbejde. Der var interesse for dem begge, men den var dog en smule større for det socialt lokale gørdet-selv. Tallene fra den er som ovenfor på 85 og 95 %, hvor interessen for videotutorials var på 80 %, men 37 % af de svar, var med en vag interesse. Vi valgte at gå videre med begge grene som en del af projektet, dog med det socialt lokale netvæk som hovedelement. Et andet punkt vi var glade for at få verificeret, var at folk var villige til at hjælpe hinanden på et forum. Det er selvfølgelig ikke alle, der vil være aktive på besvareises fronten, men 50 % udviste interesse for at lave besvarelser, og det er nok til, at vi kan forsvare at arbejde videre med det. Det passer fint med, hvad tendensen er generelt på fora, hvor det tit er nogle relativt få i forhold til det samlede antal brugere, der er meget aktive besvarelser. Med hensyn til folks forhold til naboer og lokalområde, kunne vi konstaterede, at folk ikke i så stor grad havde et forhold til deres naboer, og var mere knyttede til deres lokalområde. Generelt set var forholdet til naboer på 2,75 hvor 2 er "minimum" og 3 er "ikke så stærkt". Forholdet for lokalområdet ligger på 2,91. Vi mener, at det udslag handler om at der skal mere til for at at man føler sig tæt på sin nabo, end der skal til for at føle sig tæt på ens lokalområde, og at folk generelt ikke har så stærke forhold til deres naboer og nærområde. Så vi har her afklaret et felt, hvor der er plads til udvikling (Sharp, 2007, 469). Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 15

17 Fremlæggelse for opponentgruppe Cirka midtvejs i projektet fremlagde vi vores koncept for en del af de andre grupper på kurset og en opponentgruppe. Vi ville bruge den fremlæggelse til at efterprøve vores pitch og vores klarhed i projektet. Vi havde til fremlæggelsen lavet et storyboard og et sitemap for at visualisere projektet (figur 10 og 11). Det var for os en meget givtig fremlæggelse. Det blev klart for os, at folk var meget i tvivl om hvorvidt vores projekt var et intranet, om det kunne erstattes med en blog, og hvorfor det var smart. Det var derfor klart, at vores koncept og pitch behøvede at være endnu mere tydelige. vores fremstilling nok handlede for meget om konceptets role, jævnfør prototype afsnittet s. 7. Vi lavede også en præcisering ved at gå fra sitemappet til mere detaljerede mock-ups (se figur 1,2 og 3). Det og flere af de andre rettelser vi udførte, var for at få et mere entydigt og dermed skarpere og mere målrettet projekt. Vi havde også arbejdet med forskellige modeller i forhold til, hvordan brugerne skulle engageres. Vi overvejede blandt andet at sælge ideen til andels- og ejerforeninger, og skræddersy produktet til dem. Det følte'vi var en god måde at overlevere produktet til brugerne på, så det fik en vis troværdighed. Det kunne måske også gøre det nemmere at skabe engagement hos dem. Vi endte med at lave det gratis, for på den måde at appellere til så mange brugere som muligt. Vi forestiller os, at man stadig kan bruge foreningerne til at hverve brugere. Figur 10 Internetsite... Internetsite.,",- Intranet.~'-.. Vi præciserede konceptet en del baseret på fremlæggelsen og spørgeskemaet. Vi besluttede, at vi kun ville fokusere på den social-lokale del, og valgte video-tutorials fuldstændig fra. Vi reflekterede også over, at Figur 11 Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter Anders Tornøe - dk L t J dk 16.., aus ørgensen - austj ItU., Anders Nøhr Holmstrøm -

18 Fokusgruppeinterview Vores metodiske udgangspunkt for fokusgruppeinterview tog vi i Gaskells (2000) tanker omkring det kvalitative interview. Vi ønskede at have en åben, tryg og ærlig interview situation, "...an approximation af Habermas (1992) decriptian afan ideal public sphere' (Gaskell, 2000). Vi ønskede altså en demokratisk interviewform, hvor det var centralt at deltagerne fik plads og mulighed til at kommentere på indholdet i vores koncept, og hvor vores rolle var at være så ligeværdige som muligt med de interviewede. Som udgangspunkt var vores fokus på de kvalitative elementer i konceptet. Men vi ønskede også, ved at introducere vores prototype af hjemmesiden, at gennemføre en test af papirversionen af konceptet. Vi disponerede interviewet udfra en topic guide (se bilag 4), som havde en progression fra det meget åbne til mere konkrete punkter. Fokusgruppen var sammensat ud fra et ønske om at bruge de samme informanter som i spørgeskema undersøgelsen, og derved kunne vi trække på den forforståelse, informanterne havde til vores problemfelt. Desuden ønskede vi at få bredest mulig repræsentation af forskellige aldersgrupper, boformer og forhold til gør-det-selv arbejde i vores fokusgruppe. Det viste sig dog at være en smule vanskeligt at skaffe deltagere til interviewet. Og derfor blev, gruppen kun på 4 deltagere, hvoraf de 3 havde lavet spørgeskemaet. Fokusgruppen var heller ikke helt så heterogen som vi havde ønsket, den kom til at bestå af: Jens, 58 husejer og erfaren gør-detselv'er. Claus, 29, der bor til leje og ligeledes er en dreven gør-det-selv'er. Signe, 27, der bor til leje og har begrænset gør-det-selv rutine Poul Erik, 61, husejer og forholdsvis rutineret på gør-det-selv området. Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 17

19 Vi tager forbehold i forbindelse med brugbarheden af interviewet på baggrund af fokusgruppens sammensætning. Validiteten ville have været større, hvis vi kom bredere omkring målgruppen. Der var dog et yderst interessant spektrum af tanker, meninger og adfærd i fokusgruppen, og derfor var det meget relevant at gennemføre interviewet i relation til at få nye tanker og vinkler på feltet, samt nye inputs vedrørende udformningen af Dit Kvarter. Interviewet var en positiv oplevelse på det metodiske plan. Det lykkedes at skabe en åben og fordomsfri atmosfære, hvor alle kom på banen og var ivrige med at kommentere emnerne og hinandens udsagn. Vi prøvede som interviewledere at give plads, stille åbne spørgsmål og holde dialogen i gang. Grunden til at det lykkes at skabe en god og åben stemning kan måske i nogen grad tilskrives, at gruppen var forholdsvis lille, og at vi havde et forhåndskendskab til fokusgruppen. Vi valgte bevidst at dokumentere interviewet i noter, lydoptagelse og stillbilleder, fordi vi ønskede at have så uformel en stemning som muligt, man samtidig fastholde detaljerede data. Videooptagelse valgte vi fra på denne baggrund. I løbet af interviewet fremkom der en række punkter, som det var relevant for os at fokusere på: Forholdet mellem det sociale og det praktiske. Vi var meget interesserede i, hvad der kunne motivere'målgruppen til at deltage i et netværk som Dit Kvarter. Vi fandt ud af, at det er samspillet mellem det sociale og det praktiske, der motiverer til at engagere sig i et sådant community. Interessant var det at jo mere gør-det-selv erfaring interviewpersonerne havde, jo mere var de tiltrukket af de sociale mål, og vice versa. Dette var måske tydeligst hos Claus, som bor i lejlighed i byen, og ikke havde brug for hjælp til gør-det-selv, men var interesseret i konceptet i kraft af det sociale aspekt. I fokusgruppen var det de to informanter som boede i byen, der bedst kunne se et direkte behov for vores koncept. Modsat var der i villakvartererne hos især Jens et velfungerende netværk naboerne imellem med hensyn til at hjælpe hinanden. Han kunne dog sagtens se nytten af at formidle kontakten on-line, da det ville kunne udvide netværket, og især være godt for tilflyttere. Derfor har vi efter interviewet haft fokus på at vinkle konceptet i retning mod det sociale aspekt i ligeså høj grad som det praktiske. Belønning/straf Det var en bekymring for både Claus og Jens, at der var mulighed for at man, hvis man kunne bidrage med stor erfaring, i nogle situationer kunne få misbrugt sin arbejdskraft. Der blev brugt meget tid på at diskutere, hvorvidt der skulle være et ratingi kontrollbelønningssystem, og hvordan det skulle udformes. Det punkt er centralt for konceptet, og derfor behandler vi dette emne i et selvstændigt kapitel s. 26. Worst case scenarios Problematikken omkring hvis noget går galt, blev bragt op i gruppen, og det var spændende at observere, hvordan gruppen forholdt sig til dette område. Et punkt vi kun Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 18

20 havde brugt kort tid på, men et punkt der qua gruppens interesse, viste sig at være vigtigt at forholde sig til. Vi besluttede efter interviewet, at der skal være en disclaimer (ansvarsfrasigelse), der dels er meget tydelig omkring, hvor ansvaret placeres i forbindelse med ulykker, og dels formidler i en positiv ånd, hvad der forventes af brugernes etik og moral på sitet. PR Det blev tydeligt eksemplificeret for os, at det at henvende sig til forskellige målgrupper kræver forskellig PR. Hvor internettet er en " god måde at få Claus og Signe interesseret i et site som vores, syntes mere analoge tilgange at være hensigtsmæssige i forhold til Jens og Poul Erik. Det kunne for eksempel være annoncer i lokale aviser eller omdelte flyers. Mock-Up: Vi var spændte på reaktionen på vores mock-up i fokusgruppen. Dels på indholdet, men også på hvordan logo og layout ville appellere til de interviewede. Sidens opbygning af indhold var givtigt at drøfte med fokusgruppen. Testen bar præg af at være lidt henad en Trunk-test (Krug 2006). Det blev tydeligt, at der var mange områder i prototypen, hvor gruppen var i tvivl om funktionaliteten på siderne, og ligeledes savnede de en del menupunkter, som en FAQ og en browse-funktion. Når man laver hjemmesider, er det utrolig vigtigt at lave løbende, optimerende brugertests og udvikle siden på baggrund af den feedback man får. Umiddelbart var der dog, på trods af tvivl, et gennemgående positivt feedback på vores prototype. Med hensyn til layout og logo, var vores fokusgruppe meget delt, generelt appelerede prototypens logo og layout mest til de to ældre repræsentanter i gruppen, hvor vores tidligere banner (figur 12) henvendte sig mest til de to unge. Det blev tydeligt for os, at det er en stor udfordring at appellere visuelt til hele den brede målgruppe, som den vi arbejder med. Den overordnede evaluering af konceptet var meget positiv. Den kritik og de emner, der blev bragt på banen, forkastede ikke grundideen og har styrket os i troen på, at vores site er relevant og brugbart for målgruppen. dit KVARTER Gørdet selv - sømmen Vi fik derudover nogle helt konkrete ideer fra fokusgruppen, som vi arbejder videre med. Særligt god var en ide, som Signe fik omkring at lade byggemarkeder sponsorere en værkstøjskasse til netværkene, eller at brugerne donerede værktøj til fælles bedste. Dermed fik interviewet også præg af at være brugerdreven innovation (Sharp, 2007). Figur 12 Konceptudvikling F2008 ved Elise Nørrekjær. Den It-Universitetet. Dit Kvarter. Anders Tornøe - Laust Jørgensen - Anders Nøhr Holmstrøm - 19

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT

SYNOPSIS 1. SEMESTER 2013 E-CONCEPT DEVELOPMENT SYNOPSIS E-CONCEPT DEVELOPMENT INDHOLD 1. JONAS KROGSLUND HVEM ER JEG?... Side 3 2. PRÆSENTATION & MOTIVATION... Side 3 3. FAGLIGE UDFORDRINGER & PROBLEMER... Side 4 3.1 SCRUM...... Side 4 3.2 KRAVSPECOFIKATION...

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø

AFSLUTTENDE OPGAVE. udemiljø AFSLUTTENDE OPGAVE udemiljø 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Kravspecifikation... 2 Design... 3 Formidling... 6 Afprøvning... 7 Refleksion... 8 Side 1 af 8 Indledning I dette projekt

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere

Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community

Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community Lev Vel Sociale og digitale medier for ældre Kulturhuset Islands Brygge d. 30.08.2011 Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community

Læs mere

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost The Business Model Canvas Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost Board Designet for: Applikation & virksomhed Designed by: Local Communications

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

SjovtVand.dk Præsenterer:

SjovtVand.dk Præsenterer: SjovtVand.dk Præsenterer: forord Min Svømmebog er først og fremmest den unge svømmers holdepunkt gennem svømmeskolen. Den bliver et symbol på alt det barnet lærer i vandet. Barnet kan bruge bogen til at

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Konceptbeskrivelse af ideen til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier: Indhold til konceptbeskrivelse af ideen: Skriftstørrelse 12 Max

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG Selv den mest kræsne og travle målgruppe stopper op og fordyber sig, når de bliver

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere