Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag Lidt om halmbånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag 2007. 2 Lidt om halmbånd"

Transkript

1 Tækkemanden Nr LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr Kan tængehåndværket vækkes til live? 2 At være tækkemand for 50 år siden 2 Nyt servicekontor i Middelfart 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Fra stråtag til kompost 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag Lidt om halmbånd 2 Stråtækte ejendommes afstand til vej og skel 2 Østrupgård, en tøndeland med stråtag 2 Relevante strækøvelser ved tækkearbejde 2 Der er igen tækket på Villumgård 2 10 år på førstepladsen 2 Nytænkning

2 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi kan se tilbage på en periode med masser af arbejde, og samtidig glæde os over fremtiden med fyldte ordrebøger. Vores fag har fået rigtig godt fat i danskernes drømme. Status på bro/bom sagen: DTL har fået lavet en ergonomisk undersøgelse, ved brug af bomme og broer. Konklusionen siger klart, at de to systemer er lige gode, og supplerer hinanden godt. Så hvis der tækkes et tag på bomme og et på broer, vil vi kunne minimere nedslidningen i faget. Hermed forventer vi at sagen lander til alles tilfredshed og vi afventer det videre forløb. En kopi af rapporten vedlægges. år siden i projekt økologiske tækkematerialer. Dengang satte vi fokus på tækkerørene. Nu sætter vi fokus på tækkemetoden. Dvs. tykkelse, slidlag, hældning på rør og tag, sammenholdt med tagets tilstand her syv år efter de blev tækket. Resultaterne med fotos, vil blive gennemgået på vores seminar i januar Det bliver rigtigt interessant, da det jo optager os alle, hvorfor nogle tage holder og hvorfor andre nedbrydes for hurtigt. Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber vi ses på vores seminar til januar. Lige nu er vores erfagruppe på vej rundt til 25 tage, som blev gennemgået for 7 Henrik Henriksen Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup Redaktionsudvalg: Erling Bach Pedersen, Henrik Henriksen Tryk: Elbo. papir: 140 gram Multi Offset Opsætning: Forsidefoto: Ricky John Molloy Dtp: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTIORDNING for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. Dansk Tækkemandslaug Vestergade 21, 1., 6500 Vojens Tlf.:

3 Kan tængehåndværket vækkes til live? At Erling Bach Pedersen, næstformand, foto Morten Pihler Nordjyske Meier På nogle få danske øer, men især på Læsø blev ålegræs gennem århundreder brugt til tagdækning. Ålegræs skyllede tit i land i store mængder, når efterårsstormene kom. På Læsø var jorden samtidig så dårlig, at der slet ikke var mulighed for at bruge strå, for halmen skulle bruges som foder. Disse tangtage gav husene et helt specielt udseende, der mest kan minde om en fantasifuld kunstners efterladte værker rundt i landskabet. I dag er det ved at være slut med disse kunstværker. Tidens tand har slidt dem op, og gennem mange år er der ikke kommet nye til. På Læsø ser man endnu stumper af tangtag på nogle af de gamle gårde. Desuden er nogle få ejendomme kommet under museumsloven, så man forsøger at vedligeholde tagene på disse. Først i 1900-tallet gik der sygdom i ålegræsset, så det næsten helt forsvandt i området omkring Læsø. Samtidig kom bliktagene og eternittagene til som et moderne alternativ. På Læsø er tækkemand Henning Johansen en af de få, der har beskæftiget sig med den gamle teknik, og som derfor er bekendt med denne. Lige nu forsøger han sammen med saltsydefirmaet Læsø Salt A/S, at stable et projekt på benene, der skal afklare om der er mulighed for at genoplive den gamle metode. Der er stadig for lidt brugbar ålegræs at hente på Læsø. Derfor skal det undersøges om det vil være rentabelt at hente ålegræs på andre danske kyster, i tilstrækkelige mængder. Den gamle tængeteknik er så godt som gået i glemmebogen. Den skal beskrives, og man skal sørge for, at viden om den praktiske udførelse bliver videreført. Før i tiden var tængning af en ejendom et fællesprojekt, hvor mange mennesker mødte op både mænd og kvinder. Hvordan kan man udvikle teknik og evt. maskiner, så arbejdet kan udføres af få mennesker, på rimelig tid? Kan man genskabe interessen blandt indbyggerne, så der igen anvendes tang til tagbelægning på Læsø? Sammen med saltfirmaet er Henning Johansen ved at undersøge om der kan findes økonomisk støtte til et projekt, som skal afklare disse spørgsmål. Vi ønsker held og lykke med projektet!

4 At være tækkemand kunne blive målt op i rummeter, skovarbejderne blev allerede dengang aflønnet efter akkordsystem. De motoriserede save kom ret sent til den skov min far arbejdede i. Da motorsavene var godt indkørt i skoven, begyndte det at gå ud over akkorden. Nu kunne skovarbejderne jo lave 3 gange så meget som tidligere, men så blev priserne sat ned, og det er de blevet flere gange i takt med at rutinen blev hurtigere. 4 Tekst og foto Anders Pedersen, tækkemand Jeg vil begynde min fortælling i 1953 da var jeg 6 år gammel, og mener jeg kan huske lidt fra den gang. Min far arbejdede i skoven om vinteren. Skovarbejde var dengang et hårdt arbejde, der fandtes ikke motorsave alt træ blev savet med håndsav. Til de store stammer var der en stor skovsav som blev betjent af 2 mand, og en mindre til de små stammer. Når træet var fældet blev det målt op i forskellige længder, og til forskellige formål. De tykke stammer blev brugt til parketgulve, de mindre til de små savværker, til forskellige opgaver. De tynde stammer og grene blev lavet til brænde som folk så købte hos skovfogeden. Alle save og økser blev filet og slebet med hånd, Alt træet blev båret sammen i de forskellige sorteringer og stablet, så det Der er så igennem de år der er gået, indtil vore tider, sket det at der ikke er flere skovarbejdere tilbage, men en entreprenør der bliver bestilt til de opgaver der nu måtte være i en skov. I de lidt stille perioder blev skovarbejderne sat til at slå sten til skærver, som blev brugt til vejfyld. Senere fik skovarbejderne så en sprængningstilladelse så de også kunne klare de helt store sten. Der blev med håndkraft gravet vejkasser i begge sider, som blev fyldt op med disse skærver, for at lastbilerne bedre kunne køre der. Før var det kun hestekøretøjer der blev brugt. Sommeren gik med forskellige arbejder, som vejarbejde, høstarbejde, tækkearbejde og andet forefaldende arbejde,

5 for 50 år siden som nu engang skulle laves. Det var lidt usikkert hvor meget der blev tjent, og der skulle jo mad på bordet. Der gik nogle år med dette meget løse og forskelligartede arbejde. Senere begyndte min far at tage mere helårs arbejde. Han var i et godt stykke tid på et jernstøberi, det er i denne periode at han begynder at tække lidt i weekender og ferier. Min far havde i årene forinden tækket om sommeren i en nærliggende by, hvor der boede en tækkemand, det var her at min far lærte at tække. Dengang var der meget langt mellem tækkemænd. Alt værktøj var hjemmelavet, og med det værktøj man på en eller anden måde var kommet i besiddelse af, klarede man de opgaver der kom. Der var jo ikke penge til at købe værktøj for, som retstok brugte han en tynd granrafte. Tækkenåle og tækkestole arvede han fra andre tækkemænd når de holdt op. En tækkemand havde dengang 1 sæt tækkestole. Det vil sige to stole der var bundet sammen med et reb, en tække skovl, to tækkekroge og en retstok, samt et par synåle, enten af træ eller af jern. Dengang var der kun store tækkeskovle, da alt strå blev lagt ud med hånd og syet, der fandtes ikke handsker så det var hårdt for hænderne. I starten var der kun en cykel at transportere værktøj på. I 50'erne købte min far den første ladbil til at transportere materialer og stillads, og det var på det tidspunkt at han startede på fuld tid som tækkemand. Det var ved at blive lidt træls, at skulle bruge det stillads der var på gårdene, det kunne være gamle vognsider, mørnede brædder og stigerne var heller ikke alt for friske. Dengang blev der tækket med de materialer som ejerne selv havde fremskaffet eller købt, og det var ikke altid nemt at få et pænt resultat med de mange forskellige materialer. Der blev kun tækket om sommeren, så det blev lidt af et problem at få brød på bordet om vinteren. Så var gode råd, som bekendt dyre, enden på det blev, at der startes med at høste lidt rør, der blev indkøbt en lille fræser hvor der blev monteret en fingerklipper foran på maskinen og et stativ som opsamlede tagrørene. Når der ikke kunne være mere i stativet tog makkeren rørene af med hånden og lagde dem på jorden, hvor de senere på dagen blev renset og bundet. Når der så var renset et læs blev det kørt ud til en kunde, der skulle have tækket til foråret, der blev betalt for rørene og så var der penge til komme over vinteren. En dags arbejde kunne forme sig således, der blev kørt ud tidligt om morgenen med et læs rør, som så blev tækket på den dag. Når det var fyraften skulle der så hentes et nyt læs tagrør til næste dag. Når et tag var færdigt, skulle der laves rygningstræer i eg. Først blev stammerne afkortet derefter kløvet med kiler for så at blive spidset med økse, derefter skal der bores huller for at samle de to træer. Alt blev lavet med håndkraft, og det var lørdage og søndage gode til, der var god sammenhængende tid, så det blev til noget. Sådan foregik det indtil ca. 1977, hvor jeg begyndte som tømrer i firmaet. Min far var træt af altid at skulle vente på en eller anden tømrer, som skulle lægte eller lave et kvistvindue. Vi fik lavet et værksted til fremstilling af kvistvinduer, som vi stadig arbejder med. Min far sagde dengang jeg startede, her har du et håndværk som under ingen omstændigheder vil kunne ændres eller laves om til noget mere praktisk, her tænkte han nok på måden at lægge ud på og måden at sy taget på, men det skulle senere vise sig at det kunne laves om. 5

6 Nyt servicekontor i Middelfart Nyt servicekontor i Middelfart i starten af 2008 Servicekontor Middelfart Odensevej 169 Middelfart Tlf Fax Dansk Byggeri har købt en kontorejendom i Middelfart. Baggrunden for dette er at gennemføre en sammenlægning af servicekontorerne i Vojens og Odense. Det skyldes, at Dansk Byggeri ønsker at samle kræfterne og på den måde at give medarbejderne et endnu bedre fagligt miljø og forbedre medlemsservicen. Områdeformændene i de fire berørte områder bakker planerne op og det nye, fælles kontor vil fortsat fungere som mødested for medlemmer i råd, nævn og udvalg. Ejendommen er Dansk Metals tidligere kontor, som ligger på Odensevej 169 i Middelfart og forventes at blive taget i brug i begyndelsen af næste år. Dansk Byggeris lokaler i Høje Tåstrup Det er også for at kunne give medlemmerne en bedre service, at arbejdsgiversekretariatets medarbejdere fra servicekontoret i Høje Tåstrup er flyttet til Kejsergade 2. Mens ejendommen i Nørre Voldgade er under ombygning, bliver kontoret i Høje Taastrup brugt af Arbejdsmiljø og miljø. Lokalerne i Høje Tåstrup kan fortsat anvendes til møder, hvis møderne bliver afholdt i kontorets åbningstid. 6 Petter Attrup overtager 1. december posten som Kontorchef for Dansk Byggeris nye Servicekontor i Middelfart. Han har hidtil været konsulent på Servicekontoret i Vojens, der nu lægges sammen med kontoret i Odense. Petter Astrup er også sekretær for Dansk Tækkemandslaug. Foto Martin Riget Nielsen

7 GiANTMinilæsser Kvalitet kombineret med exibilitet Minilæsser med eller uden teleskoparm Kraftige maskiner bygget til det hårde slid Utrolig manøvredygtig med knækstyring Mange redskaber såsom skovl, pallega er, kost, strømaskiner, dozerblad, hydr. værktøj mm. For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg Mobil Fås i 22 størrelser fra HK Med eller uden kabine BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej Ribe Tlf Fax HOLSØ MASKINER

8 The Danish Construction Association Postboks København K Phone: United Federation of Danish Workers Kampmannsgade København V Phone: NYT FRA DANSK BYGGERI Hvorfor medlem Af Petter Astrup, sekretær Dansk Tækkemandslaug 8 For at høre et medlems mening, har jeg spurgt Bo Henriksen: Hvorfor er du medlem af DTL og JTL? Egentlig ville jeg ikke være medlem af nogen organisation. Men da man i sin tid lavede Jydsk Tækkemandslaug, var jeg alligevel med. De første 10 år var jeg med til alle møderne. Men efterhånden, syntes jeg, at der var for meget fnidder-fnadder, og holdt mig derfor på afstand i en periode. Så kom tiden hvor vi tækkemænd ville have en uddannelse, hvilket jeg var helt med på. For at få etableret en uddannelse skulle de små tækkelaug lægges sammen under Dansk Byggeri. For uden Dansk Byggeri kunne vi ikke lave en uddannelse. Med Dansk Byggeris hjælp fik vi så etableret, det bedste vi i laugenes histo- Tjen på dit medlemskab Der er mange fordele ved at være medlem af Dansk Byggeri. Du får bl.a. overenskomstdækning og rådgivning om arbejdsgiverforhold, du kan markedsføre dig med BYG GARANTI, du får erhvervspolitisk indflydelse og du kan få vejledning i erhvervsjuridiske aftaler og forhold. rie har lavet, nemlig Tækkemands Uddannelsen. Udover uddannelsen fik vi nu fået en stor og stærk organisation, med et fællesskab på håndværkere. Det var jo noget vi kunne bruge, da vi kun er en lille branche, hvor det var svært at lave regler. Med Dansk Byggeri i ryggen fik vi nu mulighed for, at få gennemført projekter, som vi på ingen måde tidligere, havde haft mulighed for. Selvfølgelig var vi skeptiske, når vi er med i så stor en organisation. Det er jo altid skræmmende, når man er en lille gruppe i et stort fællesskab. Det syntes jeg bestemt ikke har været et problem, vi bliver behandlet godt og der bliver taget hånd om os, som en lille interessegruppe sammen med tømrerne og snedkerne, som støtter os meget. Desværre kom der igen problemer og en stor del af tækkemændene i Jylland trak sig ud af fællesskabet og etablerede igen Jydsk Tækkemandslaug. Det blev jeg meget ked af, da jeg var glad for det store fællesskab. Desuden, Som medlem af Dansk Byggeri kan du desuden benytte dig af vores mange indkøbsaftaler. I tabellen kan du se et tænkt men typisk eksempel på, hvor meget et medlem af Dansk Byggeri sparer på sit medlemskab om året i forhold til et ikke-medlem, der ikke har nogle rabataftaler. Virksomhed 0 ansatte 5 ansatte 20 ansatte Kontingent* i kr Besparelser på mobil i kr Besparelser på diesel i kr Andre besparelser Besparelser på fx Molslinien, Falck, Citroën kan udgøre flere tusinde kroner. * Hertil kommer kontingent til evt. Træsektionen: Det består af af et årligt grundkontingent på 500 kr. og et lønsumskontingent på 0,025% af medlemsvirksomhedernes lønsum. har jeg mange gode venner og bekendtskaber i begge laug. Derfor følte jeg, at jeg ikke havde andre muligheder end, at være medlem begge steder, både i DTL og JTL. Det er selvfølgelig forbundet med meromkostninger, at være medlem begge steder, derfor kunne jeg godt tænke mig, at de to laug igen kan slå pjalterne sammen. Om det så skal være i et stråtagets hus eller på anden måde, det ved jeg ikke Dog ved jeg, at med de besværligheder der er forbundet med, at drive virksomhed i dag, kan vi ikke undvære en så stor rygdækning, som vi har i Dansk Byggeri. Så hvorfor ikke lægge stråtagets hus ind under Dansk Tækkemandslaug, hvor vi har alt hvad vi har brug for. Under Dansk Tækkemandslaug har vi Dansk Byggeri, hvor vi på hurtig og effektiv vis, kan få professionelle råd og vejledning om diverse spørgsmål. Fx er det bedre at tale med en af Dansk Byggeris jurister end, at tale med mange af de lokale advokater vi ellers allierer os med. Hvor utroligt 2007 Oversatte overenskomster det end lyder, taler juristerne i Dansk Byggeri, samme sprog som vi håndværkere gør. Dansk Byggeri er et sted, hvor vi som organisation, kan bruge eksperterne til overordnet, at få gennemført nogle ting, ved diverse myndigheder og i folketinget. De har en hjemmeside, hvor vi med et password kan få blanketter, publikationer og meget mere. Hjemmesiden er god og anvendelig og indeholder mange interessante og relevante informationer. Der er jo også indkøbsordningen, hvor der er en del store rabatter at hente. Ved brug af Dansk Byggeris rabatordninger, kan man næsten spare kontingentet væk. Jeg håber at DTL og JTL vil lægge sig sammen. På sigt er det det eneste rigtige. Det er vel også bare en modning der skal til. En sidste bemærkning: Jeg er utrolig glad for de arrangementer som Dansk Tækkemandslaug laver. Sådan som seminar, bindedag og indlæggene ved generalforsamlingen. Det er noget vi kan bruge. BUILDING AND CONSTRUCTION AGREEMENT 2007 Between: The Danish Construction Association (Dansk Byggeri) and United Federation of Danish Workers ( Fagligt Fælles Forbund) For at hjælpe udenlandske medlemmer og medlemmer, der beskæftiger 2007 udenlandsk arbejdskraft, har Dansk Byggeri fået oversat Bygge- og anlægsoverenskomsten med 3F, Mureroverenskomsten med 3F, samt Bygningsoverenskomsten 2007 med TIB. Overenskomsterne er oversat til polsk, tysk og engelsk. Dansk Byggeri har også udarbejdet en brochure, der beskriver hovedreglerne i overenskomsterne, fx reglerne om løn, pension, feriepenge. Brochuren sendes til alle udenlandske virksomheder, der ansøger om medlemskab. Formålet er, at hjælpe virksomhederne til at forstå det danske system og hvilke forpligtelser det medfører at være medlem af Dansk Byggeri. Dansk Byggeri håber hermed at undgå fagretlige sager, der påvirker de udenlandske medlemmer såvel som deres danske samarbejdspartnere. På Dansk Byggeris hjemmeside under det polske, engelske og tyske flag findes en oversigt over alle Dansk Byggeris overenskomster på de pågældende sprog med link til overenskomsterne. Her finder du også den generelle brochure om medlemskab og overenskomster på engelsk, polsk og tysk 54574/22 BUILDING AND CONSTRUCTION AGREEMENT 2007

9 Tækkerør sælges Ring og hør om pris og levering. Kina: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet Leveringsgaranti hele året. Chr. Sørensen Stensbækvej 19 Arnum 6510 Gram Ungarn: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet. Leveringsgaranti hele året. Tlf eller Tlf Rumænien: 1. kl. tækkerør god og fin kvalitet. leveringsgaranti hele året. Har i andre ønsker skaffer vi alle slags tækkerør. Miljørigtig maling samt bygnings- og restaureringsartikler Linoliemaling (til ude og inde) Væg- og loftsmaling - índeklimatestet Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk, fæhår og tjærekit Lagret Rødvig kulekalk og sandkalk Stort udvalg i farvepigmenter Specialrondel t. afrens. af tjære og maling L ø r u p M a l e r v a r e r Lørupvej 19 - Lørup ved Ryslinge, 5750 Ringe Åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Savskårne rygningstræer Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering -rensede- fås i mange størrelser Hydraulisk kalk og mørtel m. EU norm Indfarvet mørtel og kalk Silikatmaling Find vej til Lørup Malervarer på

10 Tagstillads og gavlgelænder Broholdere og tækkebroer fra Stråmanden.dk Broholdere og tækkebroer fra stråmanden er et simpelt, holdbart og billigt system der er tilpasset til at hænge i den tykke tråd. Man kan således bruge brandsikrings dug eller tække på plader uden at ødelægge underlaget. Et sæt består af 2 broholdere af aluminium/rustfrit stål og en tækkebro lavet af T1 lægter. Systemet bruges på samme måde som bomholdere og kan løftes op af tagsiden på samme måde af en enkelt mand. Specielt er modellen med trin velegnet til at løfte en hel række tækkebroer uden for meget ekstra udstyr. Der bruges krogstiger til adgangen. Tegning til fremstilling af tækkebro medfølger. Broholdere: Slimline: 495 kr. Bred med trin: 611 kr. Udgift til materialer til tækkebroen er ca. 35 kr./m. Gavlgelænder til en hel tagside komplet med 2 dragere, 4 søjler, 8 koblinger og 16 vægforankringer. Alt i stykker under 4 m. I alt kr. Tilbud i rustfrit stål: retnål 80 kr. tagkrog 80 kr. tagkrog lang 100 kr. Hør om tilbud på kviststillads og bukkestillads fra Vinderup a-s Stråmanden.dk Åshøjvej 8, 4600 Køge

11 Fra stråtag til kompost At Erling Bach Pedersen, næstformand, foto Per Keis Tækkemand Per Keis har sendt nogle lidt interessante billeder. Formentlig har flere af jer været ude for det samme. Han var blevet bedt om at renovere et tag (ca. 12 år gammelt), hvor overfladen var dårlig 5-10 cm dybt, men stadig med frisk slidlag indenunder. Hist og her var overfladen blevet ødelagt af fugle, der gravede efter biller. Han besluttede derfor at skære den dårlige overflade af, så det tilbageværende tag bedre kunne ånde, og overfladen igen så ud som ny. Undervejs opdagede han, at der var mindre pletter på taget, hvor overfladen ikke blot var mør, den var helt omdannet til kompost. Ved nærmere eftersyn fandt han hvert sted en kompostorm. Se billede. På hele taget fandt han en snes stykker af slagsen, men der har formentlig været flere. Tydeligvis hørte kompostorm og plet sammen. På et andet billede ses tydeligt, hvordan rørmaterialet i pletterne var helt omdannet til kompost. Hvert sted var rørene blevet møre længere ind i stråtaget end ellers, for komposten har jo trukket fugt til sig som en svamp. Derfor var der en mørk plet tilbage for hver boplads for en kompostorm, da han var færdig med at klippe nedbrudt materiale af. Så nogle steder måtte han trække ud i rørene og stoppe supplerende materiale ind. Det her er et rigtig godt eksempel på, hvordan nedbrydningen af et stråtag kan blive total. Først arbejder svampene med at nedbryde stråtagets træstruktur. Dernæst kan kompostormene arbejde med det svampenedbrudte materiale og finde føde her. Endelig kommer fuglene og graver i komposten for at finde orm. Heldigvis er det ikke almindeligt, at kompostormene kommer op i stråtaget. Er der i øvrigt nogen, der kan fortælle, hvordan de bærer sig ad? Er det fugle, som taber dem på tagfladen? Ville du bryde dig om det? At Ian de Reybekill, tækkemand Jeg læste indlægget i Tækkemanden nr 3, 'Østarbejdere skal behandles korrekt og hæderligt' forleden. Artiklen fra Dansk Byggeri fastslår, at det naturligvis både er uetisk og uansvarligt at behandle arbejdere fra Østeuropa dårligt, bare for at spare nogle skillinger selv. Der er vel heller ikke ret mange der kan være uenige i, at man skal behandle kolleger ordentligt: men alligevel er der forskellige måder man kan handle på, når man skal overveje størrelsen af lønnen til nye samarbejdspartnere. På den ene side ved man godt, at man skal være rimelig Og på den anden side har man hørt så meget om, at østarbejdere går for lud og koldt vand derhjemme i Letland, Polen eller Ungarn. Det må da nok kunne lade sig gøre at spare lidt på udgifterne, og give dem en fordel alligevel? Så man er måske stillet lidt, i et dilemma Englen på den ene skulder siger: "Du ved godt, de skal have en løn ligesom andre her i landet, når de arbejder på en dansk arbejdsplads." Og djævelen på den anden hvisker: "Hvem fanden ska blande sig i, hvad du giver dem: - de er glade for at få det halve!" Men i virkeligheden er det såre enkelt. Hvis de tækkefolk du kan hyre, kan lave et godt stykke tækkearbejde, og du har et behov for hjælp med at tække, kan du sagtens tjene nogle penge ved at de hjælper dig, selvom du overholder alle aftaler og regler, og samtidig med at de tjener nogle gode penge ved at være her. For husk lige: det er egentlig ikke ret sjovt at være væk fra familien og vennerne i flere uger ad gangen, i et land hvor man ikke kan forstå det, der bliver sagt, - og hvor folk betragter en som et fremmedlegeme i samfundet. På samme måde er der nogle overvejelser, når man skal finde en bolig til medarbejderne, som skal være her i længere tid. Indrømmet, det er godt nok ved at være lidt koldt ude på tagene, men kan de da ikke bo i en campingvogn eller barak i de få uger de er her? De kan bare skrue lidt mere op for varmen, hvis de fryser! Her kan man bare spørge sig selv: "Ville du bryde dig om det?" Men er det nu så frygteligt dyrt at behandle tækkefolk ordentligt, med et rigtigt hus at bo i? Et lille regnestykke viser at boligudgiften for en almindelig god bolig i dag slet ikke er så dyr endda. Ser man på boligmarkedet på lejebasis, er prisen for en lejlighed eller et mindre hus i Østjylland omkring kr. / md + forbrug. Altså typisk en udgift på ca kr. hver måned for et sjak på fem-seks mænd. Andre steder i landet vil priserne være lidt højere eller lidt lavere; og en bolig til tre mænd koster vel også tilsvarende noget mindre. Udenlandske tækkemænd arbejder ofte i relativt koncentrerede perioder, for så at vende hjem i nogle dage, inden de kommer tilbage igen. Alligevel slutter regnestykket med at den ugentlige arbejdstid på 37 timer oftest kan overholdes i gennemsnit. Således vil månedstimetallet for sjakket være ca. 800 timer ved fem mænd. Og dermed koster boligen kun ca. 10 kr per løntime for et femmandssjak. (Er der seks mænd i huset koster det 8,25kr/t.) Hvis ikke man har råd til at betale under en tier i timen til en ordentlig bolig, er der noget galt med de priser man sælger sit arbejde for. Etik og ansvar er et par små ord med store betydninger! I dag, med meget gode afsætningsmuligheder for at sælge stråtag, bør man ikke konkurrere med dumpingpriser, men hellere på kvalitet. Samtidig skal man behandle sine kunder godt, og en forudsætning for dét er, at man behandler sine folk godt. Heldigvis viser det sig, at etiskog ansvarlig handel oftest er sund handel, og samtidig en god forretning! Bryder du dig egentligt om andet? 11

12 Bindedag 2007 Erling Bach Pedersen havde en stand hvor han fortalte om tækkerørs vandopsugningsevne % Allan som er elev hos Per Keis tækkede på en model, til ære for publikum % Pernille Vedsted % Tækkemændene hørte godt efter da Pernille Vedsted fortalte om fysisk nedslidning ved tækkearbejde % 12

13 Tekst og foto Petter Astrup, sekretær, Dansk Tækkemandslaug Bindedagen, som i år blev arrangeret af Dansk Tækkemandslaug Fyn, i fællesskab med Jydsk Tækkemandslaug, var en meget prominent oplevelse, da dagen blev afholdt på Egeskov Slot. Oven i købet med fællesmøde i riddersalen. Den 8. september, kan være lunefuld, både med høj sol eller regn og storm. Vi var dog heldige, selv om det havde regnet en del op til dagen, fik vi dog kun en smule støvregn, hvor solen tittede frem i ny og næ. Dagen startede med lang kø ved indgangen, hvor tækkemændene måtte betale en billig entre, så var der også fri adgang til alt på slottet. Vi startede før der var adgang for offentligt publikum, hvilket gjorde, at vi kunne få cafeteriet til den obligatoriske fælles morgenkaffe, for os selv. Efter morgenkaffen var der foredrag i riddersalen, om fysisk nedslidning ved tækkearbejde, hvor arbejdsmiljøkonsulent, Pernille Vedsted fra Dansk Arbejdsmiljø, var inviteret. Til foredraget havde Pernille lavet en del forarbejde, hvor hun har været på besøg på en byggeplads, ved tækkemand Per Keis, hvor også formand fra Jydsk Tækkemandslaug, Erling Bach Pedersen var til stede. Sammen havde de gennemgået alle processer i en tækkemands arbejde og Pernille brugte sit kamera flittigt. Pernille leverede et godt og spændende foredrag, som kunne få selv en stor og stærk tækkemand til at lytte interesseret. Jeg er sikker på at det har givet stof til eftertanke og har fået de tilste- deværende til at tænke sig om en ekstra gang inden de træder op på taget. Pernille har efter bindedagen igen været på besøg hos Per Keis, for at tage nogle billeder, hvor hun har lavet en vejledning til strækøvelser, som kan læses her i dette nummer af Tækkemanden. Efter foredraget var der tid til, at cirkulere rundt på slotspladsen, hvor en del af fagets interessenter havde stillet op på en tildelt plads. Udstillerne var stillet op, således at Egeskovs offentlige publikum også havde adgang, hvilket fik en del nysgerrige til at kigge på tækkefagets udstillinger. Som trækplaster for publikum, som ikke ved noget om stråtag, havde Per Keis en af sine tækkesvende med, som tækkede på en lille model, af et tag. Som noget af det vigtigste, var der selvfølgelig også Danmarksmesterskab i rørkastning. Sædvanligvis var der hård kamp, som ikke var mindre spændende ved at der var et stort publikum, af både tækkemænd med familie og nysgerrige gæster fra slotsparken. Årets vinder i længdekast blev, efter en hård kamp og en kraftig sidevind, Frank Kragebær fra Martofte på Fyn. I præcisionskast, var der også meget hård konkurrence, da der var flere som var meget gode til at ramme ringen. Men efter en lang dyst, løb Adam Ooms med førstepladsen. "Ups, kære tækkemænd, nu er førstepladsen gået til en svensker, hvad vil i gøre ved det?" For, at det ikke skal være løgn, så er Adam Ooms svensker og inviteret med som gæst. Så kære tækkemænd, mød talrigt op til dysten næste år, så vi kan få førstepladsen tilbage til vores fædreland. Der skal fra arrangørerne lyde en tak til de firmaer der sponserede gaver til vinderne: 2 Carlo Christensen A/S sponserede et flot fuglehus og et trækar. 2 Tekoriet Rietdekmaterialen fra Holland sponserede en udluftnings hætte. Efter præmieoverrækkelse takkede DTL- Fyn og JTL af, med et ønske om, at der vil komme lige så mange næste år. Præcisionskast % Længdekast % Ja! Førstepladsen i præcisionskast gik jo til en svensker % 13

14 Danmarks mest solgte Fra 13 hk 68 hk Bredde fra 79 cm Stor løftekapacitet fra 800 kg. Lille egenvægt fra 800 kg. Brugte på lager fra kr. Over 100 forskellige redskaber Den perfekte medhjælper Finansieringseksempel: 20% udbetaling 20% rest kun 36,00 kr. pr. dag. Jylland Fyn Sjælland

15 Lidt om halmbånd Tekst og fot0 Anders Pedersen, tækkemand Der er nok ikke mange af de nye tækkesvende eller de lidt yngre tækkemænd, der kender disse bånd. I de gode gamle dage som man siger, blev rughalmen høstet med hånd eller selvbinder, derefter rensede man kerner, blade og knækkede strå væk med en ribbe, det er en rund tromle med træpigge monteret som roterer. Derefter er det langhalm og det blev bundet med strå fra halmen, for at få båndene lange nok til langhalmen tog man to små håndfulde, vendte toppene mod hinanden og bandt en knude, de var så lange nok til at binde de ret store bundter med. Når tækkemanden var færdig med taget, lagde han halmbåndene i vand så de blev smidige, derefter blev de lagt på halmrygningen med knuderne i en lige linie midt på toppen af rygningen, det var meget fint at se på og vandet løb let ned, på grund af det glatte strå. Stråtækte ejendommes afstand til vej og skel At Erling Bach Pedersen, næstformand, foto Ricky John Molloy I forbindelse med en vurdering af muligheden for at ændre de generelle bestemmelser om stråtækte bygningers afstand til vej og skel, har ingeniørfirmaet Birch & Krogboe på Erhvervs- og Byggestyrelsens foranledning udarbejdet et notat vedrørende brandfaren ved stråtag. Desværre, yder notatet ikke brandsikring af stråtage den kredit vi kunne have ønsket os, idet det konkluderes, at der mangler undersøgelsesmateriale, som kan underbygge, at der foretages ændringer i bygningsreglementet. Styrelsen har indtil videre besluttet, netop med baggrund i denne rapport, at de ikke vil ændre i Bygningsreglementets regler, men styrelsen har overfor Jydsk Tække- mandslaug meddelt, at hvis der kan bringes nye facts ind i sagen, vil den selvfølgelig blive genoptaget. Tækkelaugene er selvfølgelig enige om, at en ændring af bygningsreglementet er ønskelig og rimelig, hvis stråtaget er brandsikret, så derfor ligger der nu et stykke arbejde foran os med at kunne overbevise styrelsen. Annoncevilkår i Tækkemanden Bladet 'Tækkemanden' udkommer ca. 4 gange om året i et oplag pr. gang på 300. Det sendes gratis til alle ca. 230 tækkemænd i Danmark, enkelte tekniske skoler der har en tømrerafdeling samt diverse abonnenter og biblioteker. Bladet er derfor et godt medie, hvis du ønsker at henvende dig direkte til vores faggruppe. Bladets størrelse er A4. Vi kan tilbyde annoncering til nedenstående priser: Størrelse H X B mm Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 271 X Halv side 133 X Kvart side 133 X De udkomne numre kan ses på Henvendelser for annoncering skal ske til: Dansk Tækkemandslaug Vestergade 21, Vojens Tlf eller Annoncemateriale modtages på mail, cd eller dvd, som færdigt trykklart materiale. Hvis materialet ikke er trykklart, sætter Dansk Byggeris dtp'er annoncen op til tryk. Det koster minimum 550 kr. for mindre annoncer og højst kr. ekskl moms. Materiale i Microsoft Publisher og Powerpoint, modtages ikke. Materiale der skal gennem dtp'eren leveres sådan: tekster i word og billeder i orginalt grafisk format. Billederne skal ikke være indsat i word. 15

16 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Kontakt os venligst for yderligere information samt pris & leveringstid! P.S. Vi kan også levere kobbertrådflet i 75 & 90 cm bredde. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail

17 Østrupgård, en tøndeland med stråtag Tekst og foto Anders Pedersen, tækkemand Så er der igen blevet tækket på Østrupgård ved Håstrup, denne gang er det mindre stykker, men alligevel er der mange m², fordi det er meget højt ca. 13 m. tagflade. Vi har tækket på Østrup siden 1965 og har været på alle tagflader, der er ca. 1 tøndeland med stråtag. Jeg har fundet de tidligere ejere på internettet. 2 En tønde land (tdl.) = kvadratalen eller cirka m² (0,5 ha) 2 En tønde land = otte skæpper land (sk.l.) 2 En skæppe land = fire fjerdingkar (fdk.) 2 En fjerdingkar = tre album (alb.) 2 En album = 1/96 tdl. (145,83 kvadratalen) eller cirka 57,5 m² I Tækkemanden nr havde Anders Pedersen en artikel om den gamle herregård Østrupgård. Herregården som er et af få borganlæg i Danmark, nævnes første gang i Østrupgård ligger i Østrup Sogn, på Nordfyn. ( ) Palne Jensen Marsk Munk ( ) Ludvig Palnesen Marsk Munk ( ) Anne Lagesdatter Brock gift Munk ( ) Johan Bjørnsen Bjørn ( ) Maren Johansdatter Bjørn gift Dyre ( ) Iver Lunge Dyre ( ) Ejler Bryske ( ) Ejler Bryskes dødsbo ( ) Jørgen Steensen Brahe ( ) Preben Jørgensen Brahe nr 1 ( ) Karen Prebensdatter Brahe /Birgitte Prebensdatter Brahe ( ) Karen Prebensdatter Brahe ( ) Susanne Henriksdatter Brahe gift Hein ( ) Frederik Jensen Heden Hein ( ) Preben Brahe nr 2 ( ) Axel Frederik Bille-Brahe ( ) Henrik Bille-Brahe nr 1 ( ) Preben Bille-Brahe nr 3 ( ) Henrik Bille-Brahe nr 2 ( ) Preben Charles Bille- Brahe-Selby nr 4 ( ) Henrik Bille-Brahe -Selby nr 3 ( ) Statens Jordlovsudvalg ( ) Valdemar Ludvigsen ( ) Arne Ludvigsen ( ) Hans Ludvigsen ( ) Jan Skovsende Hansen / Elisabeth Pilegaard ( ) Realkredit Danmark (2004-) Michael Grønlykke 17

18 Relevante strækøvelser ved tækkearbejde Tekst og foto Pernille Vedsted På baggrund af foredraget 'Pas godt på dig selv Fysisk nedslidning ved tækkearbejde' holdt på Egeskov Slot lørdag d. 8. september 2007, var der et bredt ønske om at få udarbejdet materiale, som beskriver relevante strækøvelser både under og efter tækkearbejde. Nedenstående materiale er en uddybende beskrivelse af forskellige strækøvelser, som med fordel kan udføres flere gange i løbet af arbejdsdagen, samt efter endt arbejde. Blandt idrætslige fagfolk er der bred enighed om, at strækøvelser har en gavnlig effekt for musklens funktion på trods af faglig uenighed, om hvor helt præcis den gavnlige effekt ligger. Dog er man enige om at udstrækning ikke kan forebygge muskelømhed, som man tidligere har påstået. Men alt i alt tvivles der ikke på, at udstrækning er med til at smi- diggøre musklen, hvilket kan være med til at forebygge dårlig holdning og skævhed/fejlstillinger, som kan forårsage muskelsmerte på sigt. I hver strækøvelse er det vigtigt at strække langsomt ud til yderstillingen og holde hvert stræk i minimum 30 sek. men gerne længere. Træk vejret dybt under alle strækkene. Undgå hårde ryk eller gyngende bevægelser under strækket. Stræk gerne ud, når musklerne er varme dvs. efter kortere tids arbejde eller alm. opvarmning inden jeres arbejde påbegyndes. Hvis I gerne vil strække ud inden I er varme, så lav strækket i 5 sek. hold pause gentag 3-4 gange derefter kan et 30 sek. stræk udføres, da musklen er blevet lidt varmere og dermed lidt eftergivelig. Alle strækøvelserne er ikke nødvendige at udføre for at have en gavnlig effekt, men prøv jer/dig i stedet frem med de forskellige øvelser og mærk hvilke øvelser der er gode for jer/dig. Udfør evt. forskellige fra dag til dag, da hver øvelse rammer musklerne forskelligt og I/du vil dermed få påvirket musklen forskelligt i løbet af fx en arbejdsuge. Hvis der skulle være yderligere spørgsmål til nedenstående øvelser er I meget velkomne til at kontakte mig pr. mail. Med venlig hilsen Dansk Arbejdsmiljø en del af Birch & Krogboe Pernille Vedsted NAKKEN MAVEN BALLERNE Ballemusklen Nakke 1. Placér begge hænder på bagsiden af hovedet. 2. Lad hovedet falde en anelse forover. 3. Hold stillingen uden at trække med hænderne lad tyngden af hænderne udføre strækket. Hals og nakke De lige mavemuskler 1. Læg dig på maven. 2. Bøj albuerne og placér dem lige under skulderen. 3. Træk kroppen frem mod albuerne (som om du skal møve dig frem!) til du kan mærke strækket i mavens muskler. 1. Læg dig på jorden. 2. Placér den ene fod på det modsatte knæ. 3. Grib fat om det modsatte knæ med begge hænder (se billedet!). 4. Træk vejret dybt og slap af. 5. Gentag øvelsen med det andet ben Placér den ene hånd på den modsatte side af hovedet. 2. Lad hovedet falde lige ned til siden, mens du presser begge skuldre ned mod jorden. 3. Træk ikke med hænderne lad tyngden af hænderne udføre strækket. 4. Gentag øvelsen til den anden side. 5. VARIATION: Lad hovedet falde lige ned til siden og drej næsen ned mod jorden. De lige mavemuskler 1. Læg dig på maven. 2. Kom op så hænderne støtter foran dig og armene strækkes så meget som muligt. 3. Hold underlivet i jorden og løft hovedet så langt og forsigtigt tilbage som muligt uden at det gør ondt. Ballemusklen som stående øvelse 1. Stå op og bøj i hoften, så du læner dig en smule frem over. 2. Placér den ene fod på det modsatte knæ. 3. Bøj lidt mere i knæet på det stående ben, hvis det ikke allerede strækker i ballen. 4. Gentag øvelsen med det andet

19 BENNENE RYGGEN SKULDEREN Skulderens forside/bryst Lårets forside 1. Stå på det ene ben og tag fat om anklen på det andet. 2. Træk foden op mod balden, så knæet bøjes. 3. Skyd hoften fremad uden at svaje i ryggen. 4. Hold knæet ind til det andet knæ. 5. Gentag øvelsen med det andet ben. 6. Hold evt. ved et stillads, hvis det er svært at holde balancen. Lårets bagside 1. Stil dig med det ene ben ca. 50 cm. foran det andet. 2. Sug navlen ind og sænk skuldrene. 3. Læn dig frem over det forreste ben til du mærker, at musklen spænder bag på låret. 4. Gentag øvelsen med det andet ben. Lægmusklen 1. Stå med det ene ben en anelse foran det andet og læn dig op ad fx stilladset. 2. Foden/ hælen på det bagerste ben skal holdes i jorden. 3. Skub mod stilladset hvis du ikke kan mærke strækket så ryg lidt længere væk fra stilladset. 4. Gentag øvelsen med det andet ben. 5. VARIATION: Bøj knæet en anelse på det bagerste ben og mærk i stedet strækket længere nede på lægmusklen. Hoftebøjer 1. Sæt det ene ben foran det andet. 2. Ret overkroppen og sug navlen ind. 3. Pres hoften en smule frem. 4. Gentag øvelsen med det andet ben. 5. Hold evt. ved et stillads, hvis det er svært at holde balancen. Hele rygsøjlen 1. Hæng fra fx stilladset uden at fødderne hviler på jorden. 2. Kig ligefrem og træk vejret dybt. 3. Bliv hængende min. 30 sek. hvis det ikke føles ubehageligt. Siden af rygsøjlen 1. Tag fat i fx stilladset med begge hænder og placér fødderne lige inde ved stilladset. 2. Fald væk fra stilladset og træk vejret dybt. 3. Gentag øvelsen med modsatte side. Nedre og øvre ryg 1. Stå med fødderne i hoftebreddes afstand. 2. Bøj knæene, læn dig frem og flet fingrene under lårene. 3. Skyd ryggen op mod himlen og giv efter i skuldrene. 4. Kig ind på maven og gør nakken lang. Rotationsstræk stræk for de skrå mave og rygmuskler 1. Sid på en stol eller lign. 2. Ret ryggen helt ud. 3. Sug maven ind. 4. Sænk skuldrene. 5. Drej overkroppen så langt til siden du kan og hold stillingen. 6. Gentag øvelsen til den anden side. Lænden 1. Læg dig på jorden. 2. Træk knæene op mod brystet. 3. Grib fat om knæene med armene og slap af. 1. Stå med siden til en mur eller stilladset. 2. Placér hånden på muren i skulderhøjde eller over skulderhøjde (det vil strække to forskellige steder afhængig af håndens placering). 3. Hold armen strakt og drej kroppen modsat af, hvor armen er placeret. 4. Gentag øvelsen med den anden arm. Triceps 1. Stræk den ene arm over hovedet og bøj i albuen, så hånden kommer til at ligge mellem skulderbladene. 2. Tag fat med den anden hånd om albuen og pres roligt albuen ned og bagud. 3. Gentag øvelsen med den anden arm. Skulderens bagside 1. Før den ene arm ind foran kroppen og placér den anden hånd på bagsiden af armen. 2. Pres den strakte arm ind mod brystet. 3. Gentag øvelsen med den anden arm. 19

20 KVISTVINDUER Kvistvinduerne udføres i høj kvalitet af lamineret vacuum-imprægneret fyrretræ med trykimprægneret vandbræt. Kan mod tillæg leveres i mahogni. Alle vinduer leveres med 2-lags isoleringsruder med 5 års garanti. Type 120/70, 120/85 og 150/90 leveres med koblede rammer, kitfalse til enkelt glas med 22 mm tynde sprosser. Leveringstid må påregnes. Priserne er gældende pr. april 2007, ekskl. moms og levering. Ved køb af flere end 5 vinduer ydes der rabat. Type 90/55 Bredde: 90 cm; Højde: 55 cm Bundhængt vinduesramme med udskyder. Fyr DKK 5.100,00 Mahogni DKK 5.800,00 Maling tillæg DKK 650,00 2 farvet tillæg DKK 600,00 Type 120/70 Bredde: 120 cm; Højde: 70 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Fyr DKK 6.200,00 Mahogni DKK 7.200,00 Maling tillæg DKK 800,00 2 farvet tillæg DKK 700,00 Till. kobl. rammer DKK 1.050,00 Type 120/85 Bredde: 120 cm; Højde: 85 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Fyr DKK 6.300,00 Mahogni DKK 7.300,00 Maling tillæg DKK 800,00 2 farvet tillæg DKK 700,00 Till. kobl. rammer DKK 1.100,00 Type 178/85 Bredde: 178 cm; Højde: 85 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Løs midterpost. Fyr DKK 9.400,00 Mahogni DKK ,00 Maling tillæg DKK 1.200,00 2 farvet tillæg DKK 1.100,00 Type 150/90 Bredde: 150 cm; Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast midterpost. Fyr DKK 6.400,00 Mahogni DKK 7.400,00 Maling tillæg DKK 900,00 2 farvet tillæg DKK 800,00 Till. kobl. rammer DKK 1.150,00 Type 223/90 Bredde: 223 cm; Højde: 90 cm Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast midterpost. Fyr DKK 9.700,00 Mahogni DKK ,00 Maling tillæg DKK 1.300,00 2 farvet tillæg DKK 1.200,00 Venligst indhent tilbud for andre vinduesmål på telefon Randersvej Mariager Tlf.: Fax: Mobil:

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver. Tækkemanden Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005 2 Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive r 4 ekstra r Foto: Scanpix Forebyg løbeskader med 5 effektive r Af Mai Libach Hansen

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise?

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise? Tækkemanden Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006 2 Er tækkefaget i krise? 2 Gårdruin blev reddet 2 Noget om samarbejde mellem DTL og JTL 2 Restaurering af Østrupgård 2 Nyt fra Dansk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Tækkemanden Nr. 2-2011 Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Unfair konkurrence fra Litauen -Læs på side 13 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tækkemanden Nr. 1-2009 Det gælder fagets fremtid I år 2012 uddannes de sidste tækkelærlinge. Læs på side 4 og 5 Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Læs om generalforsamlingen den 7. marts på side

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 Tækkemanden Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 2 Klimaændringer og betydningen for Tækkefaget 2 Vær omhyggelige med brandsikring!!! 2 Overdækning 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Seminaret

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Det er snart 20 år siden jeg startede med at arbejde med EF- FEKT. I den periode er der kommet og gået mange forskellige træningsformer og

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007. 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug.

Tækkemanden. Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007. 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug. Tækkemanden Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug 2 Mødekalender 2 Tema: om stråtag 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2007 2 Pas godt

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning)

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) Balancetræning 1. Hold kørestolen ca. 40 cm fra overligger og håndfang/ Bjørn. Lås kørestols hjul. Sæt fødder sikkert og vinkelret på kørestol. Tag

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Tækkemanden Nr. 1-2008 Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Stråtagets Kontor til debat Læs om generalforsamlingen på side 10 og 11 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet 1 - Spark bagud med sjippetov set fra siden Start med nogle enkelt hop for at finde rytmen. Studs op og ned ved at bruge ankelleddet aktivet. Bevægelsen gennemføres ved at bøje i knæet på den passive fod,

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2011

Tækkemanden. Nr. 4-2011 Tækkemanden Nr. 4-2011 Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemanden Nr. 1-2011 Generalforsamling 2011 -Læs på side 4 Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemandslærlinge på SkillsDenmark -Læs på side 13 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Få et bedre liv

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2011

Tækkemanden. Nr. 3-2011 Tækkemanden Nr. 3-2011 Nyt Europæisk laug -Læs på side 7 International bindedag -Læs på side 10 og 11 Magma har sikret mange tage -Læs på side 18 og 19 1 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed Stræk Styrke Stabilitet Rygsøjlen Ryggen består af 24 ryghvirvler, der sammen med de intervertebrale diske, gør rygsøjlen fleksibel.

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sid godt foran computeren Find den rigtige position foran skærmen 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Træningsmanual. Hver lektion varer ca. 50 min.

Træningsmanual. Hver lektion varer ca. 50 min. 1 Træningsmanual Hver lektion varer ca. 50 min. Hver lektion indeholder følgende elementer: Opvarmning Kredsløbstræning Balance Styrke Stabilitet- og koordinationstræning Udspænding Kropsbevidsthedstræning

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013. Læs mere på Friløbet.dk

Nyhedsbrev juli 2013. Læs mere på Friløbet.dk Nyhedsbrev juli 01 Læs mere på Friløbet.dk Mandag 1. juli 01 Der er forskel på jakker Ron Hills Train Microlight Jacket Solomon S Lab Light Jacket Gore Magnitude Christian Friis, KIF Er der noget, man

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere