Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed. Oplæg webinar Ny Nordisk Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed. Oplæg webinar 29.01.2014 Ny Nordisk Skole"

Transkript

1 Aarhus University Oplæg webinar Ny Nordisk Skole Socio Media Educa,on Mellem forbud og ligegyldighed Jesper Tække Associate Professor, PhD Centre for Internet Research, Aarhus University, Denmark h>p://www.jespertaekke.dk

2 Program Baggrund for projektet: det store gab Vanskeligheder og potensaler Teori Nye medier og gamle normer Forskningsdesign Deltagelse og refleksion Resultater og eksempler

3 Vanskelighederne DistrakSon: opmærksomheden indfanges gennem sociale medier, spil, nyheder, film!, interaksoner med andre i klassen og med andre udenfor, fx forældre og venner. Manglende opmærksomhed på undervisningen og lekser ObservaSoner, samt interview med lærere og elever

4 PotenSalerne ved de sociale medier Bedre læring. Udvidelse af mulighederne for at udtrykke sig, deltage, samarbejde, finde informason, reflektere og lære noget sammen. Fere muligheder for hjælp, lærerfeedback, vidensdeling, elevproduksoner, undervisningsdifferensering, fælles noter, videnslagring og processkrivning. *Bedre fællesskab, studiemiljø og omverdens- kontakt *Bedre mosvason og engagement

5 Skolernes reakson: Forbud eller ligegyldighed! De nye digitale medier bliver kun i meget ringe udstrækning brugt Sl undervisningsformål! I stedet forbydes brugen af de nye medier af lærerne og der indføres kontrol og sanksoner eller lærerne reagerer med ligegyldighed og lukker øjnene for elevernes mediebrug

6 Teori

7 Ændringer i mediemiljøet Nye medier giver nye muligheder, men betyder også vanskeligheder

8 Nye medier og undervisning

9 Ændringer i mediemiljøet betyder at vores viden om det sociale og de gamle sociale normer ikke længere slår Sl à Inadækvate normer

10 Sidste gang var i 1960erne Det gamle normsystem blev inadækvat med introduksonen af de analoge elektroniske medier Gennem kommunikason i det nye mediemiljø dannedes der igen adækvate normer

11 Digitale medier og social ambivalens Ændringer i mediemiljøet giver en række ambivalente situasoner omkring handling, interakson og ansvar Hvad må man gøre hvornår og hvem skal man interagere med hvornår? Hvem har ansvaret? Hverken forbud eller ligegyldighed er gode strategier når det gælder om at udvikle nye normer

12 MediedidakSsk model for deltagelse og refleksivitet

13 Deltagelse: Resultater med Twi>er

14 At arbejde med film Twi>er- live- analyse af filmen Kundskabens træ der blev sendt i alt 190 Tweets under filmen Læreren gav analysske spørgsmål og hjælp Sl at forstå filmen Eleverne svarede både læreren og hinanden under filmen og blev et analyserede kolleksv

15

16 Elevinterview Elev 1: Og da vi så film, så sad han så og sslede spørgsmål på Twi>er, som vi skulle svare på. Det synes jeg også var rigsg godt. Forsker: Og hvorfor var det godt? Elev 1: Fordi, så fik man det med, hvis der var noget nødvendigt noget man ikke lige opfangede eller sådan noget. Så fik man det der Elev 2: I stedet for at huske det Sl ejer filmen. Det kan jo være relasvt svært at huske en hel film bagejer. Forsker: Altså, vi opserverede jo også den Sme med filmen, og vi var meget overraskede over hvad skal man sige hvad hedder sådan noget imponerede over flere af jeres evner Sl både at skrive i Twi>er og følge med i filmen. Var det ikke svært? Elev 1: nej, egentlig ikke, man mister bare lige nogle få sekunder, fordi det kører samsdig. Det man misser, det er bare lige, hvordan billedet var. Elevinterview 2 2/ , side 2. Elev: det ville være mere afslappende uden twi>er, men man ville nok ikke få så meget ud af filmen uden man mister lidt, men man lægger mere mærke Sl det Læreren vil have. Elevinterview 1 2/ , side 10.

17 Deltagelse, lærereperspeksv Dansklærer: Har fået bragt nogle elever i spil, som jeg nok ikke ellers ikke ville have kunnet få bragt spil. Forsker: Ja. Hvad er det for nogen elever? Dansklærer: Det er nok primært de sslle typer, tror jeg. Forsker: Og hvordan prøv lige at forklare det. Eller eksemplificer det. Dansklærer: Jamen, altså jeg bruger jo ikke Twi>er hele Sden, altså og når jeg kører tradisonel klasseundervisning, hvad vi kan kalde tradisonel tavleundervisning, så de elever, som måske ikke ville komme med så mange mundtlige indspil dér, de kommer med mange indspil på Twi>er. Der har de i hvert været en forskel.

18 Resultat Ifølge læreren fik flere eleverer fat i personerne og handlingen i filmen Nogle skrev ikke selv, men fik alligevel udby>e af det de andre skrev Alle har noter Sl bagejer Ikke så afslappende filmen

19

20

21 Andre vellykkede eksperimenter med Twi>er Medinddragelse af klassens ressourcer i dansk ssl At anvende tweets som noter i senere opgaveløsning. InformaSonssøgning og kildekrisk. Elevoplæg, NB lærerens placering. Spørg klassen om noget:

22

23 Flere vellykkede eksperimenter Stafe>er i sprogfag Gåder i matemask Eleverne skriver sætninger Sl at eksemplificere tysk grammask, eller typer af ord, fx adjeksver Ud af huset, fx Virksomhedsbesøg Inddragelse af elever der ikke er Slstede At følge folk på Twi>er og Facebook i sprogfag Mediekæder Læreroplæg, I afsætning, har der været held med indpiskere (eleverne har twi>er- roller under læreroplæg)

24 Deltagelse, elevperspeksv Elev: Jeg synes, at det er rart. Det er St, at når spørgsmålene bliver ssllet fra læreren af, så er der rigsg mange, der undgår at komme Sl at sige noget. Det kan du ligesom ikke altså, du kan ikke undgå at komme Sl at svare på et spørgsmål her, for den kører i den rækkefølge den kører i, og så er du ligesom tvunget Sl at skulle svare på det. Elevinterview 3 d. 2/ , side 4. Elev: Jeg har det sådan, at jeg helst vil bruge Twi>er i sproglige fag. For der har vi de generte typer i klassen, som kommer med på den skrijlige del. Så kan læreren sige, nu snakker vi, så er det den mundtlige del. Så går der fem minu>er, så tager vi de skrijlige. Og så får man ligesom også de der generte typer med, så alle er aksve. Elevinterview 1 d. 10/1 2012, side 6.

25 Problemer Den tekniske barriere Lærernes vidensdeling og finden sig Sl re>e i det nye mediemiljø Spørgsmål der lægger op Sl ensartede svar Elevernes evne og/eller mosvason Sl selv at applicere vellykkede eksperimenter når ikke læreren organiserer en Twi>er- aksvitet (samt at handle udfra refleksioner). SkærmakSviteten når læreren taler Brug af indpiskere er svær Lærerens opmærksomhed er begrænset Elevernes deltagelse og ansvarsfølelse ligeså MulSpleksing er også en form for mulstasking

26 Wiki Lagrings- og genfindingsmedie Opsummere, gemme, forædle, begrebsaplare, kondensere, relatere, få overblik, vurdere og repetere. Et fælles noteapparat, hvor vigsg viden gemmes, udbygges diskuteres, repeteres, evalueres, kildekresseres og forædles. Supplerer interaksonsmediet Twi>er

27 h>p://samleviden.wikispaces.com

28 Erfaringer Tungt at løbe i gang Deling af noter à inspirason og læring KildekriSske refleksioner At bruge mediet på dets egne præmisser Overblik og genfinding Feedback (NB, google.doc) HistoriefunkSonen (eksport funksonen) KommunikaSon ud af klassen

29 Resultater med refleksivitet

30 Refleksion og ambivalens MulStasking og mulsplexing OpmærksomhedskonSnuum Lærerne, indtager en ny holdning Eleverne, bliver mere reflekterede Ambivalenserne er reduceret

31 Ansvarsfordeling Det er elevernes ansvar at anvende deres it reflekteret, med ansvar for egen læring i den forstand, at det er deres ansvar, at følge med i fagene. Det er lærernes ansvar at hjælpe eleverne med at reflektere over deres specifikke situason i forhold Sl opmærksomheds- konsnuummet og deres faglige stade, samt at skulle anvende it så godt de nu kan i undervisningen.

32 Problemer og nuancering Ansvarsambivalensen er reduceret, hvilket er godt, men det betyder også en relancering af problemerne på et mere nuanceret plan. Hverken at være ligegyldig eller forbydende, men at inisere refleksion i komplekse sociale situasoner, hvor man som lærer er optaget af sin formidling af stoffet er ikke simpelt. Vi kan sige en del generelt, men myriaderne af specifikke situasoner må afgøres parskulært.

33 Et par konklusioner Når skærmen anvendes i undervisningssden vindes en del opmærksomhed Slbage Sl undervisningen Mange af de vellykkede eksperimenter giver samsdig en bedre læring fordi de nye mediers muligheder inddrages At vinde elevernes Sllid i stedet for at kontrollere bevirker at man kan hjælpe dem med, at reflektere og det giver en mærkbar bedre stemning og overskud, så SME- lærerne vender (ejer eget udsagn) aldrig Slbage Sl det gamle forbudsmønster igen.

34 Slut med år 1 og et lille kig på år 2

35 Model 2: Læringsfællesskab + Læringsnetværk Læringsfællesskab Læringsnetværk sociale medier Sociale medier Grunde Udvidet perspeksv (vs. ekkorum) Faglig kulsvering af åbningen Blive reflekteret om kompleksiteten af sociale medier Hjælpe (især svage) elever med at opbygge læringsnetværk Varighed RelaSon 1: <- informason RelaSon 2: - > formidling RelaSon 3: <- > interakson

36

37 Digital dannelse

38 Aarhus University Oplæg webinar Ny Nordisk Skole Socio Media Educa,on Mellem forbud og ligegyldighed Link Sl SME: hbp://www.smee.dk Jesper Tække Associate Professor, PhD Centre for Internet Research, Aarhus University, Denmark h>p://www.jespertaekke.dk

Undervisning i det nye samfund

Undervisning i det nye samfund Undervisning i det nye samfund Af Michael Paulsen, lektor i filosofi Aalborg Universitet - Hvorfor skal eleverne være på de sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter osv.) i undervisningstiden? Er der

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Fortællinger fra projekter med interaktiv tavle

Fortællinger fra projekter med interaktiv tavle Fortællinger fra projekter med interaktiv tavle Uformel læring Uformel læring er karakteriseret ved hovedsageligt at foregå uden for den institutionaliserede undervisning og er et middel til læring i forbindelse

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere