Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere"

Transkript

1

2 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning Adgangsforhold og kørselsveje Reetablering Lægteunderlag/taglægter Sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfare Stilladser Rullestillads Brede gangbroer og tækkestole Teleskoplæsser eller lift med kurv Faldsikringsudstyr Stiger Levering af tækkematerialer på tag 11 Udførelse Instruktion og sikkerhedsinstruks samt APV Generelle sikkerhedsregler Tekniske hjælpemidler og brugsanvisninger Test af hjælpemidler Sikkerhed og sundhed ved nedrivningsarbejder Fare for nedstyrtning Støv, partikler og svampesporer Sikkerhed ved reparations-og vedligeholdelsesabejder Rygningsarbejder(mønningsarbejde) Reparationsarbejde midt på taget Reparationsarbejde i vindskeder (gavle) Sikkerhed og sundhed ved nybyggeri Reducering af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger Gode råd Bilag Eksempel på skriftlig sikkerhedsinstruks 20 Henvisninger

3 2 Pas på når du er højt på strå Når du er højt på strå, er det bedst at være skråsikker At tække stråtage er gammelt håndværk med mange traditioner. Men selvom det er et gammelt håndværk, er det alligevel vigtigt, at du som tækkemand er sikker, når du er højt på strå. Og at du kender den nyeste viden inden for sikkert arbejdsmiljø. I denne sikkerhedshåndbog kan du læse mere om god og sikker branchepraksis for tækkemandsarbejde. Vi har lavet bogen fordi den kan hjælpe dig med at undgå ulykker, og at dit arbejdsmiljø ikke belaster dig også for at sikre tækkearbejdets fremtid. Hvis det ikke er sikkert at være tækkemand, er det nemlig stensikkert, at de unge ikke har lyst til at gå ind i faget. Hvis vi kan gøre det til et sikkert erhverv, vil det kunne tiltrække nye til branchen, og dermed kan dette stolte håndværk gå videre til de nye generationer. Hvem henvender sikkerhedshåndbogen sig til? Sikkerhedshåndbogen henvender sig især til dig, der arbejder med nybyggeri, reparationsarbejder og nedrivningsarbejder. Den kan læses af dig, der projekterer, dig, der er bygherre og dig, der arbejder som tækkemand. Bogens indhold I sikkerhedshåndbogen finder du en række praktiske eksempler på, hvordan du sikrer et godt arbejdsmiljø, når arbejdet skal projekteres, planlægges og udføres effektivt. Du vil også finde eksempler på nye tekniske hjælpemidler og metoder. De er alle sammen blevet afprøvede, mens vi skrev denne sikkerhedshåndbog. Hvem har udarbejdet bogen? Sikkerhedshåndbogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra TIB, Dansk Byggeri, Miljøudvalget i Dansk Tækkemandslaug og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Er du arbejdsgiver? Så husk, at det er dig, som er ansvarlig for, at arbejdsmiljøreglerne bliver opfyldt. Med en god og effektiv planlægning, kan du nemt opfylde arbejdsmiljøreglerne og samtidig få et godt resultat.

4 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 3 Projektering Generelt om projektering Når I skal i gang med et tækkearbejde, er det vigtigt at I sørger for, at det er godt projekteret. Jo bedre I projekterer, jo mere sikkert kan I udføre arbejdet. Og jo nemmere er det, når taget senere skal vedligeholdes. I projekteringsfasen skal I finde frem til løsninger, som både sikrer et godt arbejdsmiljø og at kvaliteten af arbejdet er i orden. Vores erfaringer viser, at de forbedringer I gennemfører i denne fase er dem, der kræver færrest ressourcer. Under projekteringsfasen skal I se nærmere på en række områder, hvor I kan minimere arbejdsmiljøproblemerne, når I arbejder med tækning af et tag. De ting, som I kan gøre noget ved, er fx støj, støv, tunge løft, dårlige og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og risikoen for faldulykker. På de næste sider har vi beskrevet de væsentligste forhold, som I som rådgivere og udførende (der selv projekterer et byggeri eller renovering) skal tage højde for. Tagkonstruktioner Det er vigtigt, at I sikrer, at I kan arbejde og færdes på taget, uden at der er fare for, at nogen falder ned fra eller gennem taget. Det gør I ved at bruge og oplægge styrkesorterede T1-taglægter ved nybyggeri. Husk at lægterne skal være mærkede med T1 og producentens navn. Knæk kratch! Ja, det er ikke sjovt at falde igennem. Gamle rafter og brædder kan ikke bruges som sikre lægter.

5 4 Pas på når du er højt på strå Ved renoverings- og vedligeholdelsesarbejder skal I altid sørge for, at de eksisterende lægter styrkemæssigt vurderes, så farer og gennemstyrtning undgås. Disse vurderinger af lægterne kan ofte medføre, at I kommer frem til, at I er nødt til at etablere en ny tagkonstruktion. Eller at I skal gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer, at ingen falder ned fra eller gennem taget. Både nye og ældre tagkonstruktioner skal være så stærke, at de kan bruges til fastgørelse af faldsikringsudstyr, platforme og brede tækkebroer o.a. Under projekteringen af hele tagkonstruktionen (især undertaget og udnyttelsen af første salen i byggeriet), skal I sørge for følgende: At man kan etablere brede gangbroer på taget. At det er sikkert og forsvarligt at gennemføre den efterfølgende vedligeholdelse eller reparation. At oplægning m.v. sker i henhold til TOP 26. TOP 26 fra træbranchens oplysningsråd beskriver forhold omkring lægtning. Indretning af byggepladsen Ved projekteringen og i udbudsmaterialer skal byggepladsen indrettes, så tækkearbejdet kan gennemføres på en effektiv og arbejdsmiljøvenlig måde. I skal tænke på adgangsforhold, kørselsveje og stilladsklasser m.v. Anvendelse af tekniske hjælpemidler I projekteringsfasen, er det også vigtigt, at I vurderer mulighederne for at benytte jer af tekniske hjælpemidler som stilladser, lifte, skråstigehejs, teleskoplæssere og kraner. Når I skal vælge stilladstype, skal I tage hensyn til tækkearbejdets omfang og karakter. Tag hensyn til: At undgå tunge løft vælg altid det stillads der er lettest at håndtere i fht. arbejdsopgaven. Hvilke belastninger stilladset udsættes for. Hvor mange personer, der skal arbejde på stilladset. Muligheder for indstilling af dæk til arbejde under udhæng og arbejde på tag. Håndtering af gammelt tækkemateriale til bortskaffelse fra stillads. Samarbejde med andre håndværkere I projekteringsfasen skal I også tage hensyn til sikkerheden, når der er flere håndværkere på arbejdspladsen.

6 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 5 Hvis der er to udførende og over 10 personer, som arbejder på arbejdspladsen samtidig, skal sikkerheden koordineres af bygherrens sikkerhedskoordinator. På mindre byggepladser sker koordineringen mellem de udførende ved opstartsmøder og løbende koordinerende sikkerhedsmøder. Planlægning Adgangsforhold og kørselsveje Tækkearbejde kræver plads. Derfor er det vigtigt, at I nøje planlægger adgangsforhold og kørselsveje til og fra bygningen. Ofte er der ikke mulighed for de allerbedste adgangsforhold. Men da sikkerheden og sundheden er det vigtigste, må bygherren acceptere, at I etablerer hensigtsmæssige adgangsforhold og kørselsveje både omkring huset og til offentlige veje. Som et minimum skal I etablere jævne og stabile adgangsveje (mindst 80 cm brede) til gående og til mindre rullevogne. De skal anlægges omkring hele huset så materialer, tekniske hjælpemidler og andet udstyr kan transporteres rundt, uden at I bliver overbelastede af svære træk eller skub. Hvis det er muligt, skal I etablere hensigtsmæssige kørselsveje fra offentlig vej til bygningen. På disse veje kan I nemlig transportere tunge tekniske hjælpemidler (kran, byggelift, teleskoplæsser, byggehejs, rullestilladser osv.) Reetablering Før I går i gang med arbejdet, skal I og bygherren aftale alt omkring etableringen af hensigtsmæssige adgangsforhold, kørselsveje og opstilling af stilladser. Sikkerheden er vigtigst, og derfor skal bygherren acceptere, at I opstiller stilladser eller andet teknisk materiel ved huset også selvom det kan skade beplantningen eller lignende. Måske er det nødvendigt at I klipper en hæk, eller lægger plader eller grusmaterialer i plantebedene. Sker det, skal I huske at lave en skriftlig reetableringsplan med bygherren. Lægteunderlag/taglægter I skal altid sikre, at I kan arbejde og færdes på taget uden fare for, at I falder ned fra eller gennem taget. Der skal bruges styrkesorterede T1 lægter ved nybyggeri. Lægterne skal være mærkede med T1 og producentens navn. Ved reparation og vedligeholdelsesarbejder skal I, inden arbejdet sættes i gang, vurdere om: De eksisterende taglægter er så stærke, at I kan færdes sikkert på taget eller lægterne. Der er mulighed for sikre fastgørelser af sikkerhedsforanstaltninger (personlig faldsikring og brede gangbroer på taget).

7 6 Pas på når du er højt på strå Det er dig, der planlægger eller udfører opgaven, som skal lave undersøgelsen. Taglægter, der ikke er stærke nok, skal udskiftes med T1 lægter. Alternativt skal I etablere andre passende sikkerhedsforanstaltninger mod faren for gennemstyrtning. Sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfare Et af de største sikkerhedsproblemer er, at I kan falde ned fra taget. Derfor er det vigtigt, at I sikrer jer mod fald ved at planlægge og vurdere de forskellige risici for at falde ned fra taget ved den enkelte arbejdsplads. De fleste faldulykker sker når man mister balancen og glider ned af taget og udover tagfoden. I kan også falde fra stilladset, hvis der ikke er opsat lovlige rækværker. Kom bare op, der er altid plads til en til på et stillads. Men husk, at når der er flere håndværkere samtidig, skal I aftale opstillingen og anvendelsen. På et sikkert stillads er der: Sikkerhedsforanstaltning mod nedstyrtning. Sikring mod nedstyrtende genstande og værktøj. Oplagsplads for tækkematerialer og tækkestole. Arbejdsgiveren skal derfor planlægge, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der både opfylder funktionskravene til tækkearbejdet og kravene til, at I kan bevæge jer rundt på taget. Herunder giver vi jer en række gode eksempler på metoder, der både opfylder disse krav, og som samtidig gør tækkearbejdet nemmere for jer. Stilladser Mange års erfaring viser, at det kan betale sig at sætte et stillads op omkring hele huset også de steder hvor lovgivningen ikke kræver det. Stilladset giver en arbejdsplatform, hvor I dels kan komme rundt, dels kan bruges til at anbringe materialer og tekniske hjælpemidler på. Når I går i gang med en opgave, er stilladset det første, der skal sættes op. I gavlene skal stilladset sættes op, så I har mulighed for at arbejde med taget fra selve stilladset. (Se endvidere BARs vejledning om Opstilling og nedtagning af stilladser ).

8 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 7 Der skal også opsættes stillads, når der er risiko for særligt farlige fald (fx kælderskakte, buske, stensætninger osv.) Det gælder uanset faldhøjden. Er der tale om mindre reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, kan I opsætte stilladser ved selve arbejdsopgaven, så I altid er sikret mod nedstyrtning. Husk at der altid skal være 2 meter stillads på hver side af arbejdsopgaven. Stilladset skal kunne opfylde de funktionskrav, der er ved tækkearbejdet. Funktionskravene er: Styrke og fleksibilitet i højde og bredde. Enkelt at samle og justere højde ved arbejde under tagfod. Sikkerhedsforanstaltninger med tæt afskærmning eller rækværker med fodliste, knæliste og håndliste. Mulighed for at indsætte ekstra dækbredde til materialer eller opgangsfelt for personer. Alle, der opstiller et stillads over 3 meter, skal have en godkendt stilladsuddannelse jvf. Arbejdstilsynets bestemmelser. Rullestillads Vi anbefaler, at I kun anvender rullestilladser ved mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder tæt ved tagfoden. Lette og brede gangbroer gør det let at komme rundt, når du arbejder. Samtidig giver den fuld støtte under begge dine fødder. Og hvis du falder, så kan de redde dig inden det går helt galt. Gangbro og rækværk Tækkekrogen føres ind under taget og holder gangbroen fast. Et godt stillads kan hæves og sænkes, så I kan komme til at klippe tagskægget uden at bøje jer ned.

9 8 Pas på når du er højt på strå Tagskærm Er du ude på et seriøst skråplan? Så husk at sætte tagskærme op. Hvis taget hælder mere end 34 grader og du er 5 meter lodret over stilladset, skal du opsætte tagskærme. Hvis taget er over 60 grader skal du opsætte tagskærme, når du arbejder 2 meter lodret over nærmeste stillads eller anden tagskærm. Brede gangbroer og tækkestole Der er udviklet nogle lette og brede gangbroer, som I kan placere på taget, fx i hele tagets længde. Gangbroen kan udvides med rækværker på de tre sider, der vender væk fra taget. De giver både en god arbejdsstilling og lagerplads for tækkematerialer. Gangbroen skal fastgøres på taglægterne gennem det oplagte tag. Den brede gangbro tager I med op under arbejdet til rygningen. Hvad er det for en stol, man ikke kan sidde på? Det er en tækkestol. Men de er brede og lette og når du kombinerer dem med en fastgjort stige på taget kan du nemt og sikkert komme op og ned og arbejde på taget. Tækkestolenes vinkel skal naturligvis altid passe til tagets hældning. Tækkestol

10 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 9 Teleskoplæsser eller lift med kurv Ved mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder kan I også bruge en teleskoplæsser eller lift med kurv. Maskinerne skal være stabile nok til at have en kurv monteret, og I skal naturligvis opfylde reglerne for kurvarbejde. Når I arbejder i kurv, skal I blive inde i kurven. Og I skal bruge H-sele og line. Husk at den skal være fastgjort med personlig faldsikring på kurven. Arbejdstilsynet kan give producenten af kurven en skriftlig tilladelse til at udvide platformen i kurven med rækværker, der kan lægges ned. I disse tilfælde skal I placere supplerende rækværker i begge sider. I disse tilfældes skal I også bruge personlig faldsikring, og kun opholde jer inde i kurven. Så lifter vi! Undgå tunge løft ved at bruge kran, lift med kurv eller teleskoplæsser. Faldsikringsudstyr (2 tækkekroge 2 liner og H-sele) I kan bruge en faldsikringsudstyr ved kortvarige reparationsarbejder på taget, ved gavle eller rygningsarbejder. Oplægning af materialer med teleskoplæsser. Faldsikringsudstyr består af en H-sele samt 2 tækkekroge med tilhørende 2 liner, hvor du altid er fastgjort med minimum 1 line. Du skal altid fastgøre en personlig faldsikring på et højere niveau, eller et vandret niveau ud for dig selv. I skal kun planlægge at arbejde med faldsikring, når der er tale om ar-

11 10 Pas på når du er højt på strå bejdsopgaver af kortere varighed (ca. 4 mandetimer). Linen skal fastgøres i en sikker lægte eller spær, så den kan klare det hårde træk, hvis du glider, ruller eller falder ned fra taget. Inden I går i gang med at bruge faldsikringsudstyr til en opgave, skal I sikre, at tækkekrogen i fastgørelsespunktet (lægte eller spær) og 1 line kan optage trækket. Sikkerheds-Line. Hun er en god veninde, når der ikke er stillads. Sikkerheds-Lines krog skal du fastgøre om lægten. Stå sikkert ved selve fastgørelsen. Brug altid 2 personlige fastgørelseskroge og liner. Selen er på, og nu kan den fastgøres til en lægte. Der findes en særlig fastgørelseskrog (tækkekrog) som sikrer dig mod nedstyrtning. Hvis I skal arbejde med personlig faldsikring, skal opgangen til arbejdsområdet ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det kan fx være en stige, som er fastgjort på taget med en påmonteret håndliste. Nu kan rygningsarbejdet sættes i gang på en sikker måde. Husk altid at fastgøre linen på et højere eller vandret niveau i forhold til dig selv. Stiger I skal kun anvende stiger som adgangsvej, hvis I bruger let værktøj og lette materialer. Stiger må som hovedregel ikke anvendes som arbejdsplatform, men kun til mindre arbejdsopgaver af maximalt en halv times varighed. Hvis I bruger stiger til disse mindre opgaver, bør I bruge wienerstiger. Bruger I stiger som adgangsvej, skal de stilles op med den vinkel, som er beskrevet i brugsan-

12 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 11 visningen. Stil den på et skridsikkert underlag og fastgør topenden. Vi anbefaler, at I bruger stiger med vandrette og brede trin. Levering af tækkematerialer på tag Det er en god ide, at I planlægger at levere tækkematerialer så håndteringen af materialerne og tunge løft minimeres mest muligt. Det sikrer I ved at tækkematerialer bliver leveret med maskine (kran eller transportør) fordelt i mindre stakke på tag, stillads eller platform. Hvis tækkematerialerne bliver leveret på terræn, skal I bruge tekniske hjælpemidler for at minimere uhensigtsmæssige løft og dårlige arbejdsstillinger. Det kan fx være: Lift eller teleskoplæsser Byggehejs Transportør Stigetransportør Udførelse Instruktion og sikkerhedsinstruks samt APV De ansatte skal instrueres mundtligt om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på byggepladsen. Og de skal have klar besked om, hvordan arbejdet udføres sikkert. I kan fx gennemføre instruktionen efter arbejdspladsvurderingen eller den skriftlige sikkerhedsinstruks, som er udarbejdet for den enkelte arbejdsopgave. Vi anbefaler, at I udarbejder en skriftlig sikkerhedsinstruks for tækkeopgaver, når arbejdet udføres 5 meter over terræn, eller når der er tale om særligt vanskelige forhold. (Se forslag til sikkerhedsinstruks i Bilag 1.) Følgende risikofaktorer bør I minimere og behandle i sikkerhedsinstruksen og i APV en: Risiko for fald eller gennemstyrtningsulykker Udsættelse for støv og svampesporer Støj Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og vrid i kroppen under løft Tunge løft

13 12 Pas på når du er højt på strå Generelle sikkerhedsregler På skrå tage skal der inden arbejdets påbegyndelse altid etableres sikring mod nedstyrtning ved tagfoden, når tagfoden er mere end 2 meter over det omgivende underlag, og der udføres arbejde i en højde af mere end 5 meter over det omgivende underlag. Sikringen kan være et stillads og/eller en skærm med en højde af mindst 1 meter over tagfoden. Hvis I arbejder på et højt tag, skal I for hver 5. meter (lodret) etablere en ekstra tagskærm på taget. Hvis taget er over 60 grader, skal I opsætte en tagskærm for hver 2. meter. Når I arbejder på stilladser med rækværker, tagskærme, brede gangbroer med rækværker skal i holde jer indenfor deres sikringsområde. Arbejder I udenfor sikringsområderne er der fare for, at I styrter ned. Det er samtidig en overtrædelse af Arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejde på byggepladser. Hvis I vælger at arbejde med faldsikringsudstyr, skal opgangen til taget ske sikkert fx med en tagstige. Tekniske hjælpemidler og brugsanvisninger m.m. Der skal være en dansk brugsanvisning for tekniske hjælpemidler som faldsikringsudstyr, stillads, tagskærm, tækkestole, tagstiger, brede gangbroer, platforme osv. Brugsanvisningen skal præcist beskrive, hvordan hjælpemidlet skal anvendes på en sikker måde. I må kun anvende et teknisk hjælpemiddel, hvis det opfylder kravene til hjælpemidlets konstruktion, udstyr, sikring m.v. Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om, at hjælpemidlet kan være farligt at anvende, hvis der er driftsforstyrrelser, svigt af automatik eller andre ekstraordinære situationer ved hjælpemidlet. Der skal også være en instruktion om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger som I skal træffe, hvis det sker fx nødsænkning. Brugsanvisningen skal altid være tilgængelig. Den må gerne sidde direkte på hjælpemidlet. Test af tekniske hjælpemidler I må kun anvende et teknisk hjælpemiddel til de arbejdsfunktioner, som det er lavet til. Og det skal ske under de betingelser, som hjælpemidlet er beregnet til. Hjælpemidlet skal have passende eftersyn efter leverandørens anvisning.

14 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 13 I kan teste en tagskærms styrke ved at lade en byrde rulle i en afstand af 5 meter fra hjælpemidlet to gange i træk. Byrden skal veje mindst 75 kg, den skal være 1 meter lang og have en diameter på 30 cm. Det kan fx være en rulle tagpap. Tagskærme skal kunne modstå denne belastning. Sikkerhed og sundhed ved nedrivningsarbejde Ved nedrivningsarbejde er der flere arbejdsmiljømæssige risici, som I skal sikre jer imod. Fare for nedstyrtning I skal altid sikre jer mod nedstyrtningsfare fra taget ved nedrivningsarbejder. I kan vælge mellem følgende sikkerhedsforanstaltninger Stilladser med rækværk omkring hele bygningen, kombineret med gavlstilladser i passende højde. Faldsikringsudstyr (2 tækkekroge, 2 liner og H-sele). Den skal fastgøres på en sikker lægte eller spær ved kortvarige arbejdsopgaver. Støv, partikler og svampesporer For at forebygge mod gener fra støv, partikler og svampesporer, skal I anvende effektiv personlig beskyttelse. Vi anbefaler, at I bruger filter P3 som åndedrætsværn og støvafvisende arbejdstøj. Det beskytter mod svampesporer, støv og partikler. Manden her bruger åndedrætsværn med P3 filter og motor på hoften, så han er beskyttet mod støv og svampesporer.

15 14 Pas på når du er højt på strå Sikkerhed ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder Rygningsarbejde (mønningsarbejde): Ved rygningsarbejde skal I altid sikres mod nedstyrtningsfare fra taget. Vælg mellem følgende sikkerhedsforanstaltninger: Stilladser med rækværk omkring hele opgaven. Fx kan den ene tagside kombineres med gavlstilladser i passende højde. Hvis I arbejder i begge sider af rygningen, skal I opsætte stilladser på begge sider. 1 meter høje tagskærme, placeret på taget. Brede gangbroer med rækværker på 3 sider fastgjort i tagkonstruktionen. Arbejde i kurv. Faldsikringsudstyr, (2 tækkekroge, 2 liner og H-sele) som fastgøres på sikker lægte eller spær ved kortvarige arbejdsopgaver. Reparationsarbejde midt på taget Når I udfører reparationsarbejde midt på taget, skal I altid sikres mod nedstyrtningsfare fra taget. I kan vælge mellem følgende sikkerhedsforanstaltninger: Stillads med rækværk omkring hele opgaven og med minimum 2 meter på hver side af opgaven. 1 meter høje tagskærme placeret på tag og med minimum 2 meter på hver side af opgaven. Brede gangbroer med rækværker på 3 sider fastgjort i tagkonstruktionen og med minimum 2 meter på hver side af opgaven Arbejde i kurv. Rullestillads, dog kun ved arbejde tæt ved tagfod. Faldsikringsudstyr, (2 tækkekroge, 2liner og H-sele) med fastgørelse på sikker lægte eller spær ved kortvarige arbejdsopgaver.

16 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 15 Reparationsarbejde i vindskeder (gavle) Når I arbejder med reparationsarbejde i vindskeder (gavle), skal I altid sikres mod nedstyrtningsfare fra taget eller stilladset. I kan vælge mellem følgende sikkerhedsforanstaltninger: Stillads med rækværk 2 meter ind fra bygningens hjørner kombineret med gavlstilladser. Faldsikringsudstyr, (2 tækkekroge, 2 liner og H-sele) med fastgørelse på sikker lægte eller spær ved kortvarige arbejdsopgaver. Arbejde i kurv. Rullestillads, dog kun tæt ved tagfod. Sikkerhed og sundhed ved nybyggeri Ved nybyggeri er der flere risici, som I skal sikre jer imod. I skal først og fremmest sikre, at I ikke falder ned fra taget. Vi anbefaler: Opsæt stilladser med rækværk omkring hele opgaven og kombiner dem med gavlstilladser i passende højde. I kan supplere med brede gangbroer med rækværk placeret på taget. Stilladser kan man ikke få nok af. Reparationsarbejder er nemme, hvis du har et stillads omkring hele opgaven. Og med en speciallavet trappeopgang, kommer du op og ned fra taget i ekspresfart og uden uheld.

17 16 Pas på når du er højt på strå Reducering af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger I må ikke anvende tækkebroer, der er mindre end 28 cm brede, når I oplægger tag, fordi det kan medføre alvorlig nedslidning af benmusklerne. Det gør det også usikkert at færdes på taget. Tækkebroer og platforme, bør som hovedregel have en vinkel, som gør det let at færdes på taget. Pas godt på jer selv. I kan undgå mange skader og gener på kroppen ved at planlægge omhyggeligt. Brug de tekniske hjælpemidler, som vi anbefaler her i vejledningen. Det vil kunne reducere mange tunge løft, og det vil minimere gener og akutte skader i ryggen, armene og skuldrene. Dårlige arbejdsstillinger og bevægelser påvirker også knogler, led, sener og muskler. Tækkearbejde har forskellige arbejdsstillinger, hvor kroppen vrides, foroverbøjes eller på andre måder kommer i yderstillinger. Eksempler på dårlige arbejdsstillinger Arbejde over skulderhøjde kan give muskelspændinger og infiltrationer i overkroppen. Arbejde på smalle gangbroer eller med forkert fodstilling kan give problemer med ankler og lægmuskler. Arbejdet skal tilpasses mennesket og ikke omvendt. Skift derfor arbejdsstillinger ofte i løbet af dagen. Der er ikke mange forskellige arbejdsprocesser i tækkearbejde. Men arbejdsprocesserne gentages igen og igen. Det er derfor vigtigt, at I laver en jobrotation mellem de forskellige arbejdsprocesser, så den enkelte ikke bliver belastet ensidigt. I kan fx skiftes til at udføre en opgave efter hver pause. Husk altid at forebygge mod dårlige arbejdsstillinger og at reducere tunge løft.

18 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 17 Gode råd til dig der er højt på strå 1. Hvis det er muligt skal det gamle tag tages ned indefra loftet. 2. Brug tækkestole på taget. 3. Placer affaldscontainer til det gamle tag så tæt som muligt på bygningen. 4. Brug reb og spil til træk og løft af presenninger. 5. Anvend brede gangbroer på taget. 6. Brug vogne til transport af tækkemateriale. 7. Undgå at vride i kroppen når du løfter. 8. Levering og opbevaring af materialer bør ske så tæt på brugsstedet så muligt. 9. Anvend en byggehejs, stigetransportør eller andre tekniske hjælpemidler når I skal transportere tækkematerialer fra terræn til tag. 10. Hold pauser. 11. Skift arbejdsstilling. 12. Lav strækøvelser. 13. Skift arbejdsprocesser i løbet af dagen.

19 18 Pas på når du er højt på strå Bilag 1: Eksempel på sikkerhedsinstruks Eksempel på skriftlig sikkerhedsinstruks Hvem er overordnet ansvarlig for tækkearbejde? Arbejdsgiver J. Jensen Sikkerhedsgruppens repræsentanter Hvem er ansvarlig for instruktion af tækkearbejde? SR: Sikkerhedsrepræsentant Henrik Jensen AL: J. Jensen Sikkerhedsrepræsentant Henrik Jensen Beskrivelse af tækkearbejde Tækkearbejde over 2 meter medfører, at der skal etableres sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra taget. Beskrivelse af risici Beskrivelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger Beskrivelse af behov for planlægning og koordinering Der er risiko for nedstyrtning fra tag og gavle samt fra stillads. Der er risiko for gennemstyrtning gennem dårlig tagkonstruktion. Vurdering af tagkonstruktions styrke. Lægter og tagkonstruktion udbedres, hvor dette er nødvendigt. Der etableres stillads med rækværker omkring hele bygningen. I gavle etableres stillads i passende højde. I gavl mod syd skal der bruges faldsikringsudstyr af kortere varighed, idet stillads ikke kan opsættes. Fastgørelse af personlig faldsikring skal ske i kontrolleret lægte eller spær. Stillads opsættes først når bygherre har ryddet havebede for blomster og mindre træer. Det er aftalt til den 1. september. Lift bruges til placering af tækkematerialer på tag. Liften skal være til rådighed fra 1. september - 1. oktober. Beskrivelse af omfang og tidspunkt for information og instruktion til de beskæftigede Sikkerhedsrepræsentant Henrik Jensen giver alle på byggepladsen en instruktion i sikkerhedsforanstaltninger ved dette arbejde. Instruktionen udføres inden arbejdet igangsættes. Der henvises samtidig til APV for J. Jensen Tækkefirma A/S.

20 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 19 Beskrivelse af anvendelse personlige værnemidler Der skal bruges faldsikringsudstyr ved gavl mod syd. Ved nedrivningsarbejdet bruges åndedrætsværn. Angivelse af særlige vigtige kontrolpunkter Tunge løft Tagskærme og faldsikringsudstyr, der er fastgjort på lægter. Materialer leveres på tag med lift. Manuel løft fra terræn til tag må ikke foretages. Andet Vejledning og gode råd 1. Sikkerhedsinstruks bruges til instruktion af de beskæftigede på byggepladsen. 2. Sikkerhedsinstruksen ophænges i skur eller lignende steder.

21 20 Pas på når du er højt på strå Henvisninger: AT-vejledning A2.1 om Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge og anlægspladser. AT-meddelelse nr Opstilling og brug af stillads generelle krav. AT-vejledning B Brug af transportable stiger. AT-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub Bekendtgørelse nr. 492 om arbejdets udførelse Bekendtgørelse nr. 589 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse ændring nr. 670 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 om bygherrens pligter Træbranchens Oplysningsråds hjemmeside

22

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4. Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Maj 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Arbejdsmiljø i landbruget

Arbejdsmiljø i landbruget Arbejdsmiljø i landbruget 2010 vfl.dk Det Europæiske Et Fællesskab løft til dine og Ministeriet led for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Et_løft_til_dine_led.indd

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev

Elevhæfte. Stilladskursus på Grundforløb. EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Elevhæfte Stilladskursus på Grundforløb EUC Sjælland Stilladsafdelingen I Haslev Indhold Stilladsets historie 1-2 Uddannelseskrav ved stilladsarbejde 3-5 Stilladsbekendtgørelsen 6-15 Stilladstyper og Belastningsklasser

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere