Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere"

Transkript

1

2 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning Adgangsforhold og kørselsveje Reetablering Lægteunderlag/taglægter Sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfare Stilladser Rullestillads Brede gangbroer og tækkestole Teleskoplæsser eller lift med kurv Faldsikringsudstyr Stiger Levering af tækkematerialer på tag 11 Udførelse Instruktion og sikkerhedsinstruks samt APV Generelle sikkerhedsregler Tekniske hjælpemidler og brugsanvisninger Test af hjælpemidler Sikkerhed og sundhed ved nedrivningsarbejder Fare for nedstyrtning Støv, partikler og svampesporer Sikkerhed ved reparations-og vedligeholdelsesabejder Rygningsarbejder(mønningsarbejde) Reparationsarbejde midt på taget Reparationsarbejde i vindskeder (gavle) Sikkerhed og sundhed ved nybyggeri Reducering af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger Gode råd Bilag Eksempel på skriftlig sikkerhedsinstruks 20 Henvisninger

3 2 Pas på når du er højt på strå Når du er højt på strå, er det bedst at være skråsikker At tække stråtage er gammelt håndværk med mange traditioner. Men selvom det er et gammelt håndværk, er det alligevel vigtigt, at du som tækkemand er sikker, når du er højt på strå. Og at du kender den nyeste viden inden for sikkert arbejdsmiljø. I denne sikkerhedshåndbog kan du læse mere om god og sikker branchepraksis for tækkemandsarbejde. Vi har lavet bogen fordi den kan hjælpe dig med at undgå ulykker, og at dit arbejdsmiljø ikke belaster dig også for at sikre tækkearbejdets fremtid. Hvis det ikke er sikkert at være tækkemand, er det nemlig stensikkert, at de unge ikke har lyst til at gå ind i faget. Hvis vi kan gøre det til et sikkert erhverv, vil det kunne tiltrække nye til branchen, og dermed kan dette stolte håndværk gå videre til de nye generationer. Hvem henvender sikkerhedshåndbogen sig til? Sikkerhedshåndbogen henvender sig især til dig, der arbejder med nybyggeri, reparationsarbejder og nedrivningsarbejder. Den kan læses af dig, der projekterer, dig, der er bygherre og dig, der arbejder som tækkemand. Bogens indhold I sikkerhedshåndbogen finder du en række praktiske eksempler på, hvordan du sikrer et godt arbejdsmiljø, når arbejdet skal projekteres, planlægges og udføres effektivt. Du vil også finde eksempler på nye tekniske hjælpemidler og metoder. De er alle sammen blevet afprøvede, mens vi skrev denne sikkerhedshåndbog. Hvem har udarbejdet bogen? Sikkerhedshåndbogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra TIB, Dansk Byggeri, Miljøudvalget i Dansk Tækkemandslaug og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Er du arbejdsgiver? Så husk, at det er dig, som er ansvarlig for, at arbejdsmiljøreglerne bliver opfyldt. Med en god og effektiv planlægning, kan du nemt opfylde arbejdsmiljøreglerne og samtidig få et godt resultat.

4 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 3 Projektering Generelt om projektering Når I skal i gang med et tækkearbejde, er det vigtigt at I sørger for, at det er godt projekteret. Jo bedre I projekterer, jo mere sikkert kan I udføre arbejdet. Og jo nemmere er det, når taget senere skal vedligeholdes. I projekteringsfasen skal I finde frem til løsninger, som både sikrer et godt arbejdsmiljø og at kvaliteten af arbejdet er i orden. Vores erfaringer viser, at de forbedringer I gennemfører i denne fase er dem, der kræver færrest ressourcer. Under projekteringsfasen skal I se nærmere på en række områder, hvor I kan minimere arbejdsmiljøproblemerne, når I arbejder med tækning af et tag. De ting, som I kan gøre noget ved, er fx støj, støv, tunge løft, dårlige og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og risikoen for faldulykker. På de næste sider har vi beskrevet de væsentligste forhold, som I som rådgivere og udførende (der selv projekterer et byggeri eller renovering) skal tage højde for. Tagkonstruktioner Det er vigtigt, at I sikrer, at I kan arbejde og færdes på taget, uden at der er fare for, at nogen falder ned fra eller gennem taget. Det gør I ved at bruge og oplægge styrkesorterede T1-taglægter ved nybyggeri. Husk at lægterne skal være mærkede med T1 og producentens navn. Knæk kratch! Ja, det er ikke sjovt at falde igennem. Gamle rafter og brædder kan ikke bruges som sikre lægter.

5 4 Pas på når du er højt på strå Ved renoverings- og vedligeholdelsesarbejder skal I altid sørge for, at de eksisterende lægter styrkemæssigt vurderes, så farer og gennemstyrtning undgås. Disse vurderinger af lægterne kan ofte medføre, at I kommer frem til, at I er nødt til at etablere en ny tagkonstruktion. Eller at I skal gennemføre sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer, at ingen falder ned fra eller gennem taget. Både nye og ældre tagkonstruktioner skal være så stærke, at de kan bruges til fastgørelse af faldsikringsudstyr, platforme og brede tækkebroer o.a. Under projekteringen af hele tagkonstruktionen (især undertaget og udnyttelsen af første salen i byggeriet), skal I sørge for følgende: At man kan etablere brede gangbroer på taget. At det er sikkert og forsvarligt at gennemføre den efterfølgende vedligeholdelse eller reparation. At oplægning m.v. sker i henhold til TOP 26. TOP 26 fra træbranchens oplysningsråd beskriver forhold omkring lægtning. Indretning af byggepladsen Ved projekteringen og i udbudsmaterialer skal byggepladsen indrettes, så tækkearbejdet kan gennemføres på en effektiv og arbejdsmiljøvenlig måde. I skal tænke på adgangsforhold, kørselsveje og stilladsklasser m.v. Anvendelse af tekniske hjælpemidler I projekteringsfasen, er det også vigtigt, at I vurderer mulighederne for at benytte jer af tekniske hjælpemidler som stilladser, lifte, skråstigehejs, teleskoplæssere og kraner. Når I skal vælge stilladstype, skal I tage hensyn til tækkearbejdets omfang og karakter. Tag hensyn til: At undgå tunge løft vælg altid det stillads der er lettest at håndtere i fht. arbejdsopgaven. Hvilke belastninger stilladset udsættes for. Hvor mange personer, der skal arbejde på stilladset. Muligheder for indstilling af dæk til arbejde under udhæng og arbejde på tag. Håndtering af gammelt tækkemateriale til bortskaffelse fra stillads. Samarbejde med andre håndværkere I projekteringsfasen skal I også tage hensyn til sikkerheden, når der er flere håndværkere på arbejdspladsen.

6 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 5 Hvis der er to udførende og over 10 personer, som arbejder på arbejdspladsen samtidig, skal sikkerheden koordineres af bygherrens sikkerhedskoordinator. På mindre byggepladser sker koordineringen mellem de udførende ved opstartsmøder og løbende koordinerende sikkerhedsmøder. Planlægning Adgangsforhold og kørselsveje Tækkearbejde kræver plads. Derfor er det vigtigt, at I nøje planlægger adgangsforhold og kørselsveje til og fra bygningen. Ofte er der ikke mulighed for de allerbedste adgangsforhold. Men da sikkerheden og sundheden er det vigtigste, må bygherren acceptere, at I etablerer hensigtsmæssige adgangsforhold og kørselsveje både omkring huset og til offentlige veje. Som et minimum skal I etablere jævne og stabile adgangsveje (mindst 80 cm brede) til gående og til mindre rullevogne. De skal anlægges omkring hele huset så materialer, tekniske hjælpemidler og andet udstyr kan transporteres rundt, uden at I bliver overbelastede af svære træk eller skub. Hvis det er muligt, skal I etablere hensigtsmæssige kørselsveje fra offentlig vej til bygningen. På disse veje kan I nemlig transportere tunge tekniske hjælpemidler (kran, byggelift, teleskoplæsser, byggehejs, rullestilladser osv.) Reetablering Før I går i gang med arbejdet, skal I og bygherren aftale alt omkring etableringen af hensigtsmæssige adgangsforhold, kørselsveje og opstilling af stilladser. Sikkerheden er vigtigst, og derfor skal bygherren acceptere, at I opstiller stilladser eller andet teknisk materiel ved huset også selvom det kan skade beplantningen eller lignende. Måske er det nødvendigt at I klipper en hæk, eller lægger plader eller grusmaterialer i plantebedene. Sker det, skal I huske at lave en skriftlig reetableringsplan med bygherren. Lægteunderlag/taglægter I skal altid sikre, at I kan arbejde og færdes på taget uden fare for, at I falder ned fra eller gennem taget. Der skal bruges styrkesorterede T1 lægter ved nybyggeri. Lægterne skal være mærkede med T1 og producentens navn. Ved reparation og vedligeholdelsesarbejder skal I, inden arbejdet sættes i gang, vurdere om: De eksisterende taglægter er så stærke, at I kan færdes sikkert på taget eller lægterne. Der er mulighed for sikre fastgørelser af sikkerhedsforanstaltninger (personlig faldsikring og brede gangbroer på taget).

7 6 Pas på når du er højt på strå Det er dig, der planlægger eller udfører opgaven, som skal lave undersøgelsen. Taglægter, der ikke er stærke nok, skal udskiftes med T1 lægter. Alternativt skal I etablere andre passende sikkerhedsforanstaltninger mod faren for gennemstyrtning. Sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfare Et af de største sikkerhedsproblemer er, at I kan falde ned fra taget. Derfor er det vigtigt, at I sikrer jer mod fald ved at planlægge og vurdere de forskellige risici for at falde ned fra taget ved den enkelte arbejdsplads. De fleste faldulykker sker når man mister balancen og glider ned af taget og udover tagfoden. I kan også falde fra stilladset, hvis der ikke er opsat lovlige rækværker. Kom bare op, der er altid plads til en til på et stillads. Men husk, at når der er flere håndværkere samtidig, skal I aftale opstillingen og anvendelsen. På et sikkert stillads er der: Sikkerhedsforanstaltning mod nedstyrtning. Sikring mod nedstyrtende genstande og værktøj. Oplagsplads for tækkematerialer og tækkestole. Arbejdsgiveren skal derfor planlægge, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der både opfylder funktionskravene til tækkearbejdet og kravene til, at I kan bevæge jer rundt på taget. Herunder giver vi jer en række gode eksempler på metoder, der både opfylder disse krav, og som samtidig gør tækkearbejdet nemmere for jer. Stilladser Mange års erfaring viser, at det kan betale sig at sætte et stillads op omkring hele huset også de steder hvor lovgivningen ikke kræver det. Stilladset giver en arbejdsplatform, hvor I dels kan komme rundt, dels kan bruges til at anbringe materialer og tekniske hjælpemidler på. Når I går i gang med en opgave, er stilladset det første, der skal sættes op. I gavlene skal stilladset sættes op, så I har mulighed for at arbejde med taget fra selve stilladset. (Se endvidere BARs vejledning om Opstilling og nedtagning af stilladser ).

8 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 7 Der skal også opsættes stillads, når der er risiko for særligt farlige fald (fx kælderskakte, buske, stensætninger osv.) Det gælder uanset faldhøjden. Er der tale om mindre reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, kan I opsætte stilladser ved selve arbejdsopgaven, så I altid er sikret mod nedstyrtning. Husk at der altid skal være 2 meter stillads på hver side af arbejdsopgaven. Stilladset skal kunne opfylde de funktionskrav, der er ved tækkearbejdet. Funktionskravene er: Styrke og fleksibilitet i højde og bredde. Enkelt at samle og justere højde ved arbejde under tagfod. Sikkerhedsforanstaltninger med tæt afskærmning eller rækværker med fodliste, knæliste og håndliste. Mulighed for at indsætte ekstra dækbredde til materialer eller opgangsfelt for personer. Alle, der opstiller et stillads over 3 meter, skal have en godkendt stilladsuddannelse jvf. Arbejdstilsynets bestemmelser. Rullestillads Vi anbefaler, at I kun anvender rullestilladser ved mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder tæt ved tagfoden. Lette og brede gangbroer gør det let at komme rundt, når du arbejder. Samtidig giver den fuld støtte under begge dine fødder. Og hvis du falder, så kan de redde dig inden det går helt galt. Gangbro og rækværk Tækkekrogen føres ind under taget og holder gangbroen fast. Et godt stillads kan hæves og sænkes, så I kan komme til at klippe tagskægget uden at bøje jer ned.

9 8 Pas på når du er højt på strå Tagskærm Er du ude på et seriøst skråplan? Så husk at sætte tagskærme op. Hvis taget hælder mere end 34 grader og du er 5 meter lodret over stilladset, skal du opsætte tagskærme. Hvis taget er over 60 grader skal du opsætte tagskærme, når du arbejder 2 meter lodret over nærmeste stillads eller anden tagskærm. Brede gangbroer og tækkestole Der er udviklet nogle lette og brede gangbroer, som I kan placere på taget, fx i hele tagets længde. Gangbroen kan udvides med rækværker på de tre sider, der vender væk fra taget. De giver både en god arbejdsstilling og lagerplads for tækkematerialer. Gangbroen skal fastgøres på taglægterne gennem det oplagte tag. Den brede gangbro tager I med op under arbejdet til rygningen. Hvad er det for en stol, man ikke kan sidde på? Det er en tækkestol. Men de er brede og lette og når du kombinerer dem med en fastgjort stige på taget kan du nemt og sikkert komme op og ned og arbejde på taget. Tækkestolenes vinkel skal naturligvis altid passe til tagets hældning. Tækkestol

10 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 9 Teleskoplæsser eller lift med kurv Ved mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder kan I også bruge en teleskoplæsser eller lift med kurv. Maskinerne skal være stabile nok til at have en kurv monteret, og I skal naturligvis opfylde reglerne for kurvarbejde. Når I arbejder i kurv, skal I blive inde i kurven. Og I skal bruge H-sele og line. Husk at den skal være fastgjort med personlig faldsikring på kurven. Arbejdstilsynet kan give producenten af kurven en skriftlig tilladelse til at udvide platformen i kurven med rækværker, der kan lægges ned. I disse tilfælde skal I placere supplerende rækværker i begge sider. I disse tilfældes skal I også bruge personlig faldsikring, og kun opholde jer inde i kurven. Så lifter vi! Undgå tunge løft ved at bruge kran, lift med kurv eller teleskoplæsser. Faldsikringsudstyr (2 tækkekroge 2 liner og H-sele) I kan bruge en faldsikringsudstyr ved kortvarige reparationsarbejder på taget, ved gavle eller rygningsarbejder. Oplægning af materialer med teleskoplæsser. Faldsikringsudstyr består af en H-sele samt 2 tækkekroge med tilhørende 2 liner, hvor du altid er fastgjort med minimum 1 line. Du skal altid fastgøre en personlig faldsikring på et højere niveau, eller et vandret niveau ud for dig selv. I skal kun planlægge at arbejde med faldsikring, når der er tale om ar-

11 10 Pas på når du er højt på strå bejdsopgaver af kortere varighed (ca. 4 mandetimer). Linen skal fastgøres i en sikker lægte eller spær, så den kan klare det hårde træk, hvis du glider, ruller eller falder ned fra taget. Inden I går i gang med at bruge faldsikringsudstyr til en opgave, skal I sikre, at tækkekrogen i fastgørelsespunktet (lægte eller spær) og 1 line kan optage trækket. Sikkerheds-Line. Hun er en god veninde, når der ikke er stillads. Sikkerheds-Lines krog skal du fastgøre om lægten. Stå sikkert ved selve fastgørelsen. Brug altid 2 personlige fastgørelseskroge og liner. Selen er på, og nu kan den fastgøres til en lægte. Der findes en særlig fastgørelseskrog (tækkekrog) som sikrer dig mod nedstyrtning. Hvis I skal arbejde med personlig faldsikring, skal opgangen til arbejdsområdet ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det kan fx være en stige, som er fastgjort på taget med en påmonteret håndliste. Nu kan rygningsarbejdet sættes i gang på en sikker måde. Husk altid at fastgøre linen på et højere eller vandret niveau i forhold til dig selv. Stiger I skal kun anvende stiger som adgangsvej, hvis I bruger let værktøj og lette materialer. Stiger må som hovedregel ikke anvendes som arbejdsplatform, men kun til mindre arbejdsopgaver af maximalt en halv times varighed. Hvis I bruger stiger til disse mindre opgaver, bør I bruge wienerstiger. Bruger I stiger som adgangsvej, skal de stilles op med den vinkel, som er beskrevet i brugsan-

12 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 11 visningen. Stil den på et skridsikkert underlag og fastgør topenden. Vi anbefaler, at I bruger stiger med vandrette og brede trin. Levering af tækkematerialer på tag Det er en god ide, at I planlægger at levere tækkematerialer så håndteringen af materialerne og tunge løft minimeres mest muligt. Det sikrer I ved at tækkematerialer bliver leveret med maskine (kran eller transportør) fordelt i mindre stakke på tag, stillads eller platform. Hvis tækkematerialerne bliver leveret på terræn, skal I bruge tekniske hjælpemidler for at minimere uhensigtsmæssige løft og dårlige arbejdsstillinger. Det kan fx være: Lift eller teleskoplæsser Byggehejs Transportør Stigetransportør Udførelse Instruktion og sikkerhedsinstruks samt APV De ansatte skal instrueres mundtligt om de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på byggepladsen. Og de skal have klar besked om, hvordan arbejdet udføres sikkert. I kan fx gennemføre instruktionen efter arbejdspladsvurderingen eller den skriftlige sikkerhedsinstruks, som er udarbejdet for den enkelte arbejdsopgave. Vi anbefaler, at I udarbejder en skriftlig sikkerhedsinstruks for tækkeopgaver, når arbejdet udføres 5 meter over terræn, eller når der er tale om særligt vanskelige forhold. (Se forslag til sikkerhedsinstruks i Bilag 1.) Følgende risikofaktorer bør I minimere og behandle i sikkerhedsinstruksen og i APV en: Risiko for fald eller gennemstyrtningsulykker Udsættelse for støv og svampesporer Støj Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og vrid i kroppen under løft Tunge løft

13 12 Pas på når du er højt på strå Generelle sikkerhedsregler På skrå tage skal der inden arbejdets påbegyndelse altid etableres sikring mod nedstyrtning ved tagfoden, når tagfoden er mere end 2 meter over det omgivende underlag, og der udføres arbejde i en højde af mere end 5 meter over det omgivende underlag. Sikringen kan være et stillads og/eller en skærm med en højde af mindst 1 meter over tagfoden. Hvis I arbejder på et højt tag, skal I for hver 5. meter (lodret) etablere en ekstra tagskærm på taget. Hvis taget er over 60 grader, skal I opsætte en tagskærm for hver 2. meter. Når I arbejder på stilladser med rækværker, tagskærme, brede gangbroer med rækværker skal i holde jer indenfor deres sikringsområde. Arbejder I udenfor sikringsområderne er der fare for, at I styrter ned. Det er samtidig en overtrædelse af Arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejde på byggepladser. Hvis I vælger at arbejde med faldsikringsudstyr, skal opgangen til taget ske sikkert fx med en tagstige. Tekniske hjælpemidler og brugsanvisninger m.m. Der skal være en dansk brugsanvisning for tekniske hjælpemidler som faldsikringsudstyr, stillads, tagskærm, tækkestole, tagstiger, brede gangbroer, platforme osv. Brugsanvisningen skal præcist beskrive, hvordan hjælpemidlet skal anvendes på en sikker måde. I må kun anvende et teknisk hjælpemiddel, hvis det opfylder kravene til hjælpemidlets konstruktion, udstyr, sikring m.v. Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om, at hjælpemidlet kan være farligt at anvende, hvis der er driftsforstyrrelser, svigt af automatik eller andre ekstraordinære situationer ved hjælpemidlet. Der skal også være en instruktion om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger som I skal træffe, hvis det sker fx nødsænkning. Brugsanvisningen skal altid være tilgængelig. Den må gerne sidde direkte på hjælpemidlet. Test af tekniske hjælpemidler I må kun anvende et teknisk hjælpemiddel til de arbejdsfunktioner, som det er lavet til. Og det skal ske under de betingelser, som hjælpemidlet er beregnet til. Hjælpemidlet skal have passende eftersyn efter leverandørens anvisning.

14 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 13 I kan teste en tagskærms styrke ved at lade en byrde rulle i en afstand af 5 meter fra hjælpemidlet to gange i træk. Byrden skal veje mindst 75 kg, den skal være 1 meter lang og have en diameter på 30 cm. Det kan fx være en rulle tagpap. Tagskærme skal kunne modstå denne belastning. Sikkerhed og sundhed ved nedrivningsarbejde Ved nedrivningsarbejde er der flere arbejdsmiljømæssige risici, som I skal sikre jer imod. Fare for nedstyrtning I skal altid sikre jer mod nedstyrtningsfare fra taget ved nedrivningsarbejder. I kan vælge mellem følgende sikkerhedsforanstaltninger Stilladser med rækværk omkring hele bygningen, kombineret med gavlstilladser i passende højde. Faldsikringsudstyr (2 tækkekroge, 2 liner og H-sele). Den skal fastgøres på en sikker lægte eller spær ved kortvarige arbejdsopgaver. Støv, partikler og svampesporer For at forebygge mod gener fra støv, partikler og svampesporer, skal I anvende effektiv personlig beskyttelse. Vi anbefaler, at I bruger filter P3 som åndedrætsværn og støvafvisende arbejdstøj. Det beskytter mod svampesporer, støv og partikler. Manden her bruger åndedrætsværn med P3 filter og motor på hoften, så han er beskyttet mod støv og svampesporer.

15 14 Pas på når du er højt på strå Sikkerhed ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder Rygningsarbejde (mønningsarbejde): Ved rygningsarbejde skal I altid sikres mod nedstyrtningsfare fra taget. Vælg mellem følgende sikkerhedsforanstaltninger: Stilladser med rækværk omkring hele opgaven. Fx kan den ene tagside kombineres med gavlstilladser i passende højde. Hvis I arbejder i begge sider af rygningen, skal I opsætte stilladser på begge sider. 1 meter høje tagskærme, placeret på taget. Brede gangbroer med rækværker på 3 sider fastgjort i tagkonstruktionen. Arbejde i kurv. Faldsikringsudstyr, (2 tækkekroge, 2 liner og H-sele) som fastgøres på sikker lægte eller spær ved kortvarige arbejdsopgaver. Reparationsarbejde midt på taget Når I udfører reparationsarbejde midt på taget, skal I altid sikres mod nedstyrtningsfare fra taget. I kan vælge mellem følgende sikkerhedsforanstaltninger: Stillads med rækværk omkring hele opgaven og med minimum 2 meter på hver side af opgaven. 1 meter høje tagskærme placeret på tag og med minimum 2 meter på hver side af opgaven. Brede gangbroer med rækværker på 3 sider fastgjort i tagkonstruktionen og med minimum 2 meter på hver side af opgaven Arbejde i kurv. Rullestillads, dog kun ved arbejde tæt ved tagfod. Faldsikringsudstyr, (2 tækkekroge, 2liner og H-sele) med fastgørelse på sikker lægte eller spær ved kortvarige arbejdsopgaver.

16 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 15 Reparationsarbejde i vindskeder (gavle) Når I arbejder med reparationsarbejde i vindskeder (gavle), skal I altid sikres mod nedstyrtningsfare fra taget eller stilladset. I kan vælge mellem følgende sikkerhedsforanstaltninger: Stillads med rækværk 2 meter ind fra bygningens hjørner kombineret med gavlstilladser. Faldsikringsudstyr, (2 tækkekroge, 2 liner og H-sele) med fastgørelse på sikker lægte eller spær ved kortvarige arbejdsopgaver. Arbejde i kurv. Rullestillads, dog kun tæt ved tagfod. Sikkerhed og sundhed ved nybyggeri Ved nybyggeri er der flere risici, som I skal sikre jer imod. I skal først og fremmest sikre, at I ikke falder ned fra taget. Vi anbefaler: Opsæt stilladser med rækværk omkring hele opgaven og kombiner dem med gavlstilladser i passende højde. I kan supplere med brede gangbroer med rækværk placeret på taget. Stilladser kan man ikke få nok af. Reparationsarbejder er nemme, hvis du har et stillads omkring hele opgaven. Og med en speciallavet trappeopgang, kommer du op og ned fra taget i ekspresfart og uden uheld.

17 16 Pas på når du er højt på strå Reducering af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger I må ikke anvende tækkebroer, der er mindre end 28 cm brede, når I oplægger tag, fordi det kan medføre alvorlig nedslidning af benmusklerne. Det gør det også usikkert at færdes på taget. Tækkebroer og platforme, bør som hovedregel have en vinkel, som gør det let at færdes på taget. Pas godt på jer selv. I kan undgå mange skader og gener på kroppen ved at planlægge omhyggeligt. Brug de tekniske hjælpemidler, som vi anbefaler her i vejledningen. Det vil kunne reducere mange tunge løft, og det vil minimere gener og akutte skader i ryggen, armene og skuldrene. Dårlige arbejdsstillinger og bevægelser påvirker også knogler, led, sener og muskler. Tækkearbejde har forskellige arbejdsstillinger, hvor kroppen vrides, foroverbøjes eller på andre måder kommer i yderstillinger. Eksempler på dårlige arbejdsstillinger Arbejde over skulderhøjde kan give muskelspændinger og infiltrationer i overkroppen. Arbejde på smalle gangbroer eller med forkert fodstilling kan give problemer med ankler og lægmuskler. Arbejdet skal tilpasses mennesket og ikke omvendt. Skift derfor arbejdsstillinger ofte i løbet af dagen. Der er ikke mange forskellige arbejdsprocesser i tækkearbejde. Men arbejdsprocesserne gentages igen og igen. Det er derfor vigtigt, at I laver en jobrotation mellem de forskellige arbejdsprocesser, så den enkelte ikke bliver belastet ensidigt. I kan fx skiftes til at udføre en opgave efter hver pause. Husk altid at forebygge mod dårlige arbejdsstillinger og at reducere tunge løft.

18 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 17 Gode råd til dig der er højt på strå 1. Hvis det er muligt skal det gamle tag tages ned indefra loftet. 2. Brug tækkestole på taget. 3. Placer affaldscontainer til det gamle tag så tæt som muligt på bygningen. 4. Brug reb og spil til træk og løft af presenninger. 5. Anvend brede gangbroer på taget. 6. Brug vogne til transport af tækkemateriale. 7. Undgå at vride i kroppen når du løfter. 8. Levering og opbevaring af materialer bør ske så tæt på brugsstedet så muligt. 9. Anvend en byggehejs, stigetransportør eller andre tekniske hjælpemidler når I skal transportere tækkematerialer fra terræn til tag. 10. Hold pauser. 11. Skift arbejdsstilling. 12. Lav strækøvelser. 13. Skift arbejdsprocesser i løbet af dagen.

19 18 Pas på når du er højt på strå Bilag 1: Eksempel på sikkerhedsinstruks Eksempel på skriftlig sikkerhedsinstruks Hvem er overordnet ansvarlig for tækkearbejde? Arbejdsgiver J. Jensen Sikkerhedsgruppens repræsentanter Hvem er ansvarlig for instruktion af tækkearbejde? SR: Sikkerhedsrepræsentant Henrik Jensen AL: J. Jensen Sikkerhedsrepræsentant Henrik Jensen Beskrivelse af tækkearbejde Tækkearbejde over 2 meter medfører, at der skal etableres sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra taget. Beskrivelse af risici Beskrivelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger Beskrivelse af behov for planlægning og koordinering Der er risiko for nedstyrtning fra tag og gavle samt fra stillads. Der er risiko for gennemstyrtning gennem dårlig tagkonstruktion. Vurdering af tagkonstruktions styrke. Lægter og tagkonstruktion udbedres, hvor dette er nødvendigt. Der etableres stillads med rækværker omkring hele bygningen. I gavle etableres stillads i passende højde. I gavl mod syd skal der bruges faldsikringsudstyr af kortere varighed, idet stillads ikke kan opsættes. Fastgørelse af personlig faldsikring skal ske i kontrolleret lægte eller spær. Stillads opsættes først når bygherre har ryddet havebede for blomster og mindre træer. Det er aftalt til den 1. september. Lift bruges til placering af tækkematerialer på tag. Liften skal være til rådighed fra 1. september - 1. oktober. Beskrivelse af omfang og tidspunkt for information og instruktion til de beskæftigede Sikkerhedsrepræsentant Henrik Jensen giver alle på byggepladsen en instruktion i sikkerhedsforanstaltninger ved dette arbejde. Instruktionen udføres inden arbejdet igangsættes. Der henvises samtidig til APV for J. Jensen Tækkefirma A/S.

20 Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 19 Beskrivelse af anvendelse personlige værnemidler Der skal bruges faldsikringsudstyr ved gavl mod syd. Ved nedrivningsarbejdet bruges åndedrætsværn. Angivelse af særlige vigtige kontrolpunkter Tunge løft Tagskærme og faldsikringsudstyr, der er fastgjort på lægter. Materialer leveres på tag med lift. Manuel løft fra terræn til tag må ikke foretages. Andet Vejledning og gode råd 1. Sikkerhedsinstruks bruges til instruktion af de beskæftigede på byggepladsen. 2. Sikkerhedsinstruksen ophænges i skur eller lignende steder.

21 20 Pas på når du er højt på strå Henvisninger: AT-vejledning A2.1 om Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge og anlægspladser. AT-meddelelse nr Opstilling og brug af stillads generelle krav. AT-vejledning B Brug af transportable stiger. AT-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub Bekendtgørelse nr. 492 om arbejdets udførelse Bekendtgørelse nr. 589 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse ændring nr. 670 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 om bygherrens pligter Træbranchens Oplysningsråds hjemmeside

22

Branchevejledning om TÆKKEARBEJDE

Branchevejledning om TÆKKEARBEJDE Marts 2015 Branchevejledning om TÆKKEARBEJDE Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Før arbejdet går i gang Opstartsmøde...5 Mindre pladser...5 Større pladser...5 Arbejdspladsvurdering (APV)...6 Instruktion og

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL-

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL- BRANCHEVEJLEDNING OM N ÅBRANCHEVEJLEDNING R D U S T Ø D E OM R P Å OPLÆGNING ASBEST AF AF BETON- OG B R A N C H E - TAGSTEN BETON- OG TEGL- TEGL- TAGSTEN V E J L E D N I N G BRANCHEVEJLEDNING OM OPLÆGNING

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil konsulenttjeneste Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Vær professionel, også når det gælder sikkerhed

Vær professionel, også når det gælder sikkerhed forebyggelsespakke Vær professionel, også når det gælder sikkerhed Gør sikkerhed til en god vane Bygge og anlæg, Tømrere drejebog Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Hurtigt Overblik over, hvad I kan

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG I kommer til at arbejde med forskellige aktiviteter: Afprøvning af et planlægningsværktøj til at udarbejde et eller flere nye byggetilbud Afprøvning

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001 At-VEJLEDNING D.2.2 Maj 2001 Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg Vejledning om forebyggelse af risiko for nedstyrtning i skakter på forbrændingsanlæg 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Grusgrave Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Opførelse af Bella Hotel

Opførelse af Bella Hotel Opførelse af Bella Hotel I Bella Center har godt arbejdsmiljø en høj prioritet Det skal også gælde på vores byggeplads Projektchef Kjeld Schrøder Bella Centrets administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen

Læs mere