Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed"

Transkript

1 Aarhus University konferencen for netværksprojektet vedr. fremmedsprog i gymnasiet d. 28. marts 2014 kl på Severin Kursuscenter i Middelfart Socio Media Educa,on Mellem forbud og ligegyldighed Jesper Tække Associate Professor, PhD Centre for Internet Research, Aarhus University, Denmark h>p://www.jespertaekke.dk

2 Program Baggrund for projektet: det store gab Vanskeligheder og potenkaler Teori Nye medier og gamle normer Forskningsdesign Deltagelse og refleksion Resultater og eksempler

3 Baggrund for projektet: det store gab

4 Skoleklassen før trådløse netværk Lukket undervisningsrum Læreren var autoriteten To sociale determinanter it. læring: skole + hjem Skarpt skel mellem klasseundervisning og virkeligheden udenfor Skarpt skel mellem læringsfællesskab og læringsnetværk Medier: bogen, tavlen og senere også film og analoge elektroniske medier Virkeligheden uden for skolen Elevens læringsnetværk: hjemmet, nære venner

5 Internet, trådløse netværk og digitale mediers indtog gennemhuller undervisningsrummet

6 Klasseværelset åbnes op Nyt rum og ny Kd KommunikaKon ind og ud af rummet skger drasksk Opmærksomhed trækkes ud af undervisningen LekKekultur undermineres InterakKon, surfing og mulktasking Online og offline blandes sammen Misbrug og ambivalens Automat- reakkoner: forbud og ligegyldighed Det store gab: forskning og praksis

7 PotenKaler ved de sociale medier Bedre læring. Udvidelse af mulighederne for at udtrykke sig, deltage, samarbejde, finde informakon, reflektere og lære noget sammen. Fere muligheder for hjælp, lærerfeedback, vidensdeling, elevprodukkoner, undervisningsdifferenkering, fælles noter, videnslagring og processkrivning. *Bedre fællesskab, studiemiljø og omverdens- kontakt *Bedre mokvakon og engagement

8 Skolernes reakkon: Forbud eller ligegyldighed!

9 Lidt teori

10 Ændringer i mediemiljøet Nye medier giver nye muligheder, men betyder også vanskeligheder

11 Nye medier og undervisning

12 Ændringer i mediemiljøet betyder at vores viden om det sociale, og de gamle sociale normer ikke længere slår Kl à Inadækvate normer

13 Sidste gang var i 1960erne Det gamle normsystem blev inadækvat med introdukkonen af de analoge elektroniske medier Gennem kommunikakon i det nye mediemiljø dannedes der igen adækvate normer

14 Digitale medier og social ambivalens Ændringer i mediemiljøet giver en række ambivalente situakoner omkring handling, interakkon og ansvar Hvad må man gøre hvornår og hvem skal man interagere med hvornår? Hvem har ansvaret? Hverken forbud eller ligegyldighed er gode strategier når det gælder om at udvikle nye normer

15 Design

16 MediedidakKsk model for deltagelse og refleksivitet

17 Resultater med deltagelse gennem microblogging

18 At arbejde med film Twi>er- live- analyse af filmen Kundskabens træ der blev sendt i alt 190 Tweets under filmen Læreren gav analykske spørgsmål og hjælp Kl at forstå filmen Eleverne svarede både læreren og hinanden under filmen og blev et analyserende kollekkv

19 Elevinterview Elev 1: Og da vi så film, så sad han så og sklede spørgsmål på Twi>er, som vi skulle svare på. Det synes jeg også var rigkg godt. Forsker: Og hvorfor var det godt? Elev 1: Fordi, så fik man det med, hvis der var noget nødvendigt noget man ikke lige opfangede eller sådan noget. Så fik man det der Elev 2: I stedet for at huske det Kl eter filmen. Det kan jo være relakvt svært at huske en hel film bageter. Forsker: [ ] Var det ikke svært? Elev 1: nej, egentlig ikke, man mister bare lige nogle få sekunder, fordi det kører samkdig. Det man misser, det er bare lige, hvordan billedet var. Elevinterview 2 2/ , side 2. Elev: det ville være mere afslappende uden twi>er, men man ville nok ikke få så meget ud af filmen uden man mister lidt, men man lægger mere mærke Kl det Læreren vil have. Elevinterview 1 2/ , side 10.

20 Deltagelse, lærereperspekkv Dansklærer: Har fået bragt nogle elever i spil, som jeg nok ikke ellers ikke ville have kunnet få bragt spil. Forsker: Ja. Hvad er det for nogen elever? Dansklærer: Det er nok primært de sklle typer, tror jeg.

21 Resultat Ifølge læreren fik flere eleverer fat i personerne og handlingen i filmen Nogle skrev ikke selv, men fik alligevel udby>e af det de andre skrev Alle har noter Kl bageter Ikke så afslappende filmen

22

23

24 Andre vellykkede eksperimenter med Twi>er Medinddragelse af klassens ressourcer i dansk skl At anvende tweets som noter i senere opgaveløsning. InformaKonssøgning og kildekrikk. Elevoplæg, NB lærerens placering. Spørg klassen om noget:

25

26 Flere vellykkede eksperimenter Stafe>er i sprogfag Eleverne skriver sætninger Kl at eksemplificere tysk grammakk, eller typer af ord, fx adjekkver Ud af huset, fx sprogrejse Inddragelse af elever der ikke er Klstede At følge folk på Twi>er og Facebook i sprogfag Mediekæder Læreroplæg, I afsætning, har der været held med indpiskere (eleverne har twi>er- roller under læreroplæg)

27 Deltagelse, elevperspekkv Elev: Jeg synes, at det er rart. Det er Kt, at når spørgsmålene bliver skllet fra læreren af, så er der rigkg mange, der undgår at komme Kl at sige noget. Det kan du ligesom ikke altså, du kan ikke undgå at komme Kl at svare på et spørgsmål her, for den kører i den rækkefølge den kører i, og så er du ligesom tvunget Kl at skulle svare på det. Elevinterview 3 d. 2/ , side 4. Elev: Jeg har det sådan, at jeg helst vil bruge Twi>er i sproglige fag. For der har vi de generte typer i klassen, som kommer med på den skritlige del. Så kan læreren sige, nu snakker vi, så er det den mundtlige del. Så går der fem minu>er, så tager vi de skritlige. Og så får man ligesom også de der generte typer med, så alle er akkve. Elevinterview 1 d. 10/1 2012, side 6.

28 Problemer it. microblogging Den tekniske barriere Lærernes vidensdeling og finden sig Kl re>e i det nye mediemiljø Spørgsmål der lægger op Kl ensartede svar Elevernes evne og/eller mokvakon Kl selv at applicere vellykkede eksperimenter når ikke læreren organiserer en Twi>er- akkvitet (samt at handle udfra refleksioner). SkærmakKviteten når læreren taler Brug af indpiskere er svær Lærerens opmærksomhed er begrænset Elevernes deltagelse og ansvarsfølelse ligeså MulKpleksing er også en form for mulktasking

29 Deledokumenter: Det nye transformerrum

30 Online- dele- dokumenter Det gamle ekko- rum Det nye transformer- rum Eleven læser X i en lærebog (lekke) Lærebog Noter Lærer forklarer X i dialog med elever Lærer skriver X på tavle Elever skriver X i hæter (Elever øver sig på X i grupper, holder oplæg om X, opsamling) Elever skriver X i aflevering (eksamen) Arbejds- spørgsmål Aflevering Fælles delt online dokument alle elever og lærere re>et i det samkdigt Gruppearbejde Tavle Lærer re>er aflevering (bedømmer) Feedback sker,l sidst, hvor der ikke læres mere Feedback og feedforward sker i den (kon)tekst, hvor der læres

31 Wiki

32 Wiki Lagrings- og genfindingsmedie Opsummere, gemme, forædle, begrebsatlare, kondensere, relatere, få overblik, vurdere og repetere. Et fælles noteapparat, hvor vigkg viden gemmes, udbygges diskuteres, repeteres, evalueres, kildekrekseres og forædles. Supplerer interakkonsmediet Twi>er

33 h>p://samleviden.wikispaces.com

34 Erfaringer Tungt at løbe i gang Deling af noter à inspirakon og læring KildekriKske refleksioner At bruge mediet på dets egne præmisser Overblik og genfinding Feedback (NB, google.doc) HistoriefunkKonen (eksport funkkonen) KommunikaKon ud af klassen

35 Refleksivitet

36 Udfordring: digital dannelse Et godt undervisningsrum giver ikke i sig selv digital dannelse - evne og vilje Kl at bruge de sociale medier hensigtsmæssigt og med omtanke på egen hånd Refleksions- inikerende lærerrolle mellem forbud og ligegyldighed MulKtasking- test Indholdsmæssigt behandles de nye kulturtræk og vilkår, fx for at producere og opretholde en social idenktet Ambivalenserne reduceres

37 opmærksomhed på opmærksomhed Korxdshukommelse søvn lekker MulKtasking og mulkplexing OpmærksomhedskonKnuum faglig styrke

38 Et par konklusioner Når skærmen anvendes i undervisningskden vindes en del opmærksomhed Klbage Kl undervisningen Mange af de vellykkede eksperimenter giver samkdig en bedre læring fordi de nye mediers muligheder inddrages At vinde elevernes Kllid i stedet for at kontrollere bevirker at man kan hjælpe dem med, at reflektere og det giver en mærkbar bedre stemning og overskud, så SME- lærerne vender (eter eget udsagn) aldrig Klbage Kl det gamle forbudsmønster igen. IT. ungdomskultur er det oplagt at køre en række emner om de nye medier fx it. social idenktet

39 Det udadre>ede undervisningsrum

40 Model 2: Læringsfællesskab + Læringsnetværk Læringsfællesskab Læringsnetværk sociale medier Sociale medier Grunde Bryde med ekkorummet udvidet perspekkv Hjælpe (især svage) elever med at opbygge læringsnetværk mere virkelighedsnær undervisning Varighed RelaKon 1: <- informakon RelaKon 2: - > formidling RelaKon 3: <- > interakkon

41 Forfa>eren Tv- programmet (#sikkeenfest) Den store skritlige opgave KildekriKsk søgning Virtuel lekkecafe Venskabsklasser Virksomhedsbesøg PoliKkerne... Eksempler

42 Digital dannelse

43 Aarhus University konferencen for netværksprojektet vedr. fremmedsprog i gymnasiet d. 28. marts 2014 kl på Severin Kursuscenter i Middelfart Socio Media Educa,on Mellem forbud og ligegyldighed Link Kl SME: hrp://www.smee.dk Jesper Tække Associate Professor, PhD Centre for Internet Research, Aarhus University, Denmark h>p://www.jespertaekke.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Undervisning i det nye samfund

Undervisning i det nye samfund Undervisning i det nye samfund Af Michael Paulsen, lektor i filosofi Aalborg Universitet - Hvorfor skal eleverne være på de sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter osv.) i undervisningstiden? Er der

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang

VIA University College. Find vejen frem VIA Videreuddannelse. Sociale medier. i skolen. Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Sociale medier i skolen Liv i skolen Nr. 2 maj 2015 1. årgang Tema: Sociale medier i skolen Udgiver: VIA Efter- og videreuddannelse Hedeager

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Emne: Bevægelse i undervisningen I de små klasser kan man lave alfabet ved at klippe hvert bogstav og lave et personligt alfabet Hvem er jeg fx

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Magt og afmagt om it i gymnasiet

Magt og afmagt om it i gymnasiet Kapitel 3 57 Kapitel 3 Magt og afmagt om it i gymnasiet Erik Kruse Sørensen og Michael Paulsen Ankomsten af informationsteknologi (it) er en begivenhed, som åbner for nye læringsmuligheder og samværsformer.

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere