KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO Wi -å-il e ;{ JULEN I9å9 HOSJOHRNNE 06JENS FU6L. BREDGRDE 62 Lø6STØR. TE6NET RF RXEL FU6L{9SI{ INDHOLD: Kommentar side 2 Løgslør bådebyggeri. Af Søren Sørensen side 3 Svend, Knud og Valdemar eller Kongemordet i Roskilde eller Slaget på Grathe Hede... side 7 Tækkemanden i Brårup. Af Jakob Larsen... side 11 Hjælp fra læserne. Af P. Østergaard (NHL). side 13

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november, februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles B oghandel, Ø sterbr ogade, Lø gstør Telefon ' Postgiro Årsabonnement: 75 kr. ISSN Tryk: Løgstør Bogtryk & OffsetAps. K/trRE L,1f,SER Her ved begyndelsen pa 20. Årgang kniber det stadig med abonnementsbetalingen. Der er sket en glidning fra at betale forud til at betale bagud, så abonnenterne tror, de har betalt, men allerede fra 1.årg. nr. I i I 98 I var det tydeligt, at for at overleve, skulle Krejl have pengene til bogtrykker og postvæsen parat i forvejen. De to instanser er blevet dyrere, og vil helst ikke vente. ALTSÅ: Ifølge registreringen hos Balle, drejer det sig om ca. halvdelen af abonnementerne, der ikke er i orden. Vi har ikke mistet abonnenter, men det Husk 75 Kr. -For,{d.J Ærb: KRtl L fbles næsten lige sådan. Vi beder jer derfor se efter en gang endnu, om der er betalt for 20. Årgang. Prisen har vi måttet sætte op til 75 kr., så det skulle være let. Ellers kan Balles edb-maskine give besked. FORSIDEBILLEDET: I 16. Årgang bragte KREJL en artikel afaxel Fugl om hans ophold iløgstør. Han sendte også et par billeder med som ikke blev brugt den gang. Det ene viserjulen 1939 i Bredgade 62. Desværre kan vi ikke gengive de fine farver. BAGSIDEBILLEDET: Er også afaxel Fugl. Det er et stemningsbillede fra lysthuset i haven. (Eller er det i kolonihaven?) Også her må vi undvære farverne!

3 LØGSTØR BÅDEBYGGERI lgg0 af Søren Sørensen Løgstør bådebyggeri vø ejet af Peter Kjær og Søren Sørensen. KREJL bringer et uddrag af Søren Sørensens beskrivelse afforløbet. Det hele startede tilfældigt. Arbejdsforholdene der, hvor vi var ansat, og mange andre forhold som gør, at nu skal det være, hvis man ikke skal gå og være utilfreds med det hele fremover. Peter havde hele sin tilværelse været ansat på Folmer Eriksens skibsværft, og jeg bare fire år. Vi var med til at bygge trawlere til Esbjerg og små kuttere til Grønland. Men det med de store trækuttere slap op, og Eriksen begyndte at bevæge sig ind på stålskibs-området, som ikke rigtigt var noget for os, og heller ikke for Eriksen, som det senere viste sig, da han gik konkurs med hele molevitten. Det er ikke bare noget man gør uden videre. Det gamle ord: "Skomager, bliv ved din læst." Træskibsbygning og stålskibsbygning er to vidt forskellige fag. At skære i en jernplade med en skærebrænder er noget andet end at skære i et stykke træ med en sav. Men vi opdagede, at der var et stort behov for små enmands damjoller, og mente at det vistnok var vores gebet i stedet for at knokle med det kolde jern. Eriksen var en meget vanskelig herre at danse med, så det var også med til at vi tog skridtet og prøvede, hvordan landet lå med at etablere os med et eget bådebyggeri. Ja, hvordan gørman? Havde det været i dag, så havde det slet ikke kunnet lade sig gøre med alle de restriktioner, der er, men dengang. Det var ijanuar 1970, at vi tog skridtet til stor fortrydelse for Eriksen, men det var der ikke noget at gøre ved. Vi købte et gammelt pakhus, der lå lige bag $zret ved den lille fiskerihavn. Det var af Laurids Møller og familien, vi købte det, formedelst den nette sum kr. Så havde vi hver kr. på lommen og vores værktøjskasser med det fornødne håndværkiøj. De kr. lånte vi i Sparekassen samtidig med, at vi oprettede en kassekredit på kr. Det varjo gode tider dengang, så der var ikke nogen slinger i valsen på lånemarkedet. Vi havde allerede fået to ordrer på et par damjoller. Den ene til Peters far og den anden til fritidsfiskeren Hans Thomsen. Så det var bare om at komme i gang. Men der var visse forberedelser, inden man kunne begynde. Værkstedet skulle lige laves lidt om, så det var praktisk til det, det nu skulle bruges til. Førhen havde det jo været brugt til lagerrum for især Salpeter. Godt nok var det mange år siden, det havde været brugt.

4 Værlrstedet i det gamle pakhus bag ved furel Der blev købt 2 meter af naboen for at båden kunne komme ud.. Der skulle laves nogle høvlebænke, en i hver side af rummet, og dertil fandt vi oppe på loftet nogle gamle lugedæksler fra en fragtbåd, som var særdeles velegnede til det formåi. En telefon skulle også etableres. Og som noget af det vigtigste, nemlig at få købt nogle materialer hjem. Vi kom i kontakt med Solbjerg savværk, hvor vi tog over og snakkede med ejeren, Møller. Det viste sig, at der kunne vi få alt skåret op både af lærketræ og egetræ, så det passede til vores behov. Så han blev gennem de første mange år vores leverandør. Og så var der det, at det ikke lå så langt fraløgstør. Vi havde dog et problem, det var lagerplads. Men som alt andet blev også det problem løst. Oliepladsen overfor, der fik vi lov at stable vores tømmer op. Efterhånden var vi parate til at begynde, og så gik den derud af. Der var plads på værkstedet til at have begge joller stillet op samtidig, så det var mere rationelt end at bygge en ad gangen. Det gjaldtjo om at få det hele 4

5 De to første både er færdige til aflevering. Der var ingen bedding, så bådene blev søsat med kranen stillet så praktisk an som muligt her til at begynde med. Det var jo midt på vinteren, så nogen varme var der ikke i lokalet. Men det klarede Jørgen Smed. Han lavede os en Storm-P-figur af et oliefyr, som vi kun skulle betale, hvis eksperimentet lykkedes. Og det gjorde det ikke. Så i den sidste ende købte vi et rigtigt olief,r, en Dantherm olieovn, af Laurids Møller, som havde til huse lige ovre på den anden side af gaden. Han bestyrede Texaco-depotet, og havde med alt den slags at gøre. Betalingen blev i meget lempelige afdrag, men han leverede også brændstoffet. Det kom hans broraage med som var chauffør i firmaet. Nu nævner jeg Laurids og Aage Møller. Hvem var de? Jo, de var efterkommere af et meget stort og velanskrevet købmandsfirma fra før i tiden. En rigtig gammeldags købmandsgård, et firma med egne skibe i søen, men som de moderne tider slog ud, især da lastvognen kom frem og overtog al transport. Der var en gammel

6 hønsestige op til stokværket ovenpå, men den fik vi skiftet ud med en rigtig trappe, som min far lavede for os, vi havde jo allerede masser at se til i forvejen. Der skulle jo gerne en ugeløn ind til os hver allerede fra starten.. Pladsen skulle udnyttes, så det endte med, at vi brugte øvre stokværk til trælager. Der var en stor lem i gavlen, hvor vi stak alle lærkeplankerne op, og så kunne vi også gå itørvejr og ridse plankerne op. Maskiner. Ja det var et problem. Jeg havde en båndsav hjemme, som vi satte op, og Peter havde en gammel afretter, men det blev hurtigt for småt. Så fik vi gennem en affars bekendte en kombinationsmaskine til foreløbig låns, men efter nogle måneder begyndte han at tale om handel, og det viste sig, at han ville have en ågerpris for den, så vi læssede den på en lastbil og sendte den tilbage til Hundested" hvor den kom fra, med tak for lan. Gennem et Aalborg-firma erhvervede vi os en udmærket kombinationsmaskine (tykkelseshøvl og afretter) til en for os fornuftig pris. For os gjaldt det jo at holde de generelle omkostninger nede på et lavt blus, og ikke komme til at skylde Gud og hver mand. Vi fik da også tilkendegivelser, da vi startede den l Januar Og det var af Peters mor, som sendte en flot buket blomster ned på værkstedet, ellers var der vist ikke nogen, der opdagede, at en ny virksomhed havde set dagens lys i Løgstør. Der gik vist et par dage, inden den lokale avis opdagede noget og skrev en lille notits i bladet, og det skønt vi næsten var nabo med avisen. Nå, men det var heller ikke det, det drejede sig om, men om at ffi bygget nogle joller. Hurtigt rygtedes det, at der var noget i gang i Løgstør, for pludselig kom den ene og den anden rejsende på besøg og ville sælge dit og dat. Det var også udmærket, vi fik en del kontakter og blev efterhånden faste kunder i en del firmaer, der havde med de artikler at gøre, som vi stod og havde brug for. Så efter ganske få måneder begyndte det at skride. Det var efterhånden ved at blive rutine. Vi var meget præcise med at begynde om morgenen, aldrig senere end klokken syv, og om aftenen var der ikke noget med at smide værldløjet klokken fire. Den kunne blive både fem og seks før end vi holdt ffraften. Det eneste, der blev holdt strængt på var spisetiderne, men det kom sig af, at Peter led af sukkersyge og dermed skulle overholde sine spisetider. Men ellers gik den bare derud ad. Vi vidste jo hver især, hvad det hele drejede sig om, og havde fuldstændig fundet ind i en rytme, så der ikke var noget at tage fejl af. Men konstellationen: en indfødt LøgsIørianer og en Københavner, var der vist ikke mange, der regnede med ville kunne gå ret længe. Men det holdt altså i tyve år. De to første både blev da færdige og afleveret. Men da det var streng vinter blev de ikke sat i vandet, men kørt hen i et pakhus, hvor de stod resten afvinteren. fortsættes)

7 SVEIYD, KIYUD og IALDEMAR eller KONGEMORDET I ROSKILDE eller SLAGET PAA GRATHE HEDE Den 3. Maj 1887 var der premiere på Nørrebros Teater i København. Stykket publikum. hed "Svend, Knud og Valdemar", og var en parodi på de stykker, som de omrej- sende teaterselskaber optrådte med på der kunne gå galt eller virke komisk på Skuespillet udkom også i bogform, og her kan man læse under rollelisten: "Handlingen foregaar i Danmarkshisto- rien. de små scener i provinsen Både skuespillerne og teaterscenerne Stykket tænkes opført i Løgstør af var tredierangs i de fleste selskaber, og Det Piperske Selskab." forfatteren til denne komedie, Peter Der er seks skuespillere, (foruden Fristrup, havde samlet næsten alt, hvad suffløren, der spiller en stor rolle.)

8 Hentydningen til Løgstør er gennemført. De seks fotografier af de medvirkende er taget af fotograf P. Tams, Løgstørl Under slaget på Grathe Hede er begge hære papsoldater, og fanerne kommer fra Løgstør Ligkasse og Løgstør Sangforening! do. - - Komiske Uheld som at en Lysekrone fra Svends Festsal bliver hængende og forstyrrer Illusionen, baade i Skoven ved Lammelorden og paa Grathe Hede, slutte sig hertil, og ikke mindst Lykke gør det originale Arrangement med Knud Lavards Aand i Positur som den sixtinske Madonna med tilhørende Englebørn." Kong Valdemar blev spillet af den unge dame. Stykket blev straks en stor succes på Nørrebro. Før år 1900 havde det nået 300 opførelser. Anmeldelserne havde også været positive. Blandt andet skrev "Dagbladet" 5. Maj 1887: " I Svend Knud og Valdemar har Teatret sikkert faaet en great attraction for lange Tider. Stykket er en Parodi og tænkes udført paa Løgstør Teater af det berømmelige Piperske Skuespillerselskab. Forloren Pathos og privat Underholdning er de parodiske Midler, Forfatteren virker med - men de grelleste komiske Effekter hentes dog fra den Udstyrelse, et tarveligt Provinsselskab tænkes at kunne stille paa Benene i en lille By. Saaledes maa Løgstør Ligkasses og Løgstør Sangforenings Bannere fungere i Svends og Valdemars Hære. Selve Hærene repræsenteres af Papsoldater, der snart optræder under den ene, snart under den anden Hærførers Komman- De tre konger Valdemar Svend og Knud tager imod bifuldet Af gode grunde gik det knap så stærkt med at spille stykket i Provinsen. Det var for tæt på virkeligheden. Men lidt efter lidt kom der gang i turneerne. Blandt andet blev "udstyrsstykket" spillet i Løgstør, den 9. Februar 1949, og her er suffløren kommet med på rollelisten. Han spiller en stor rolle hele vejen igennem, hvor mange af hans replikker bliver misforstået af skuespillerne. Da skuespillet skal begynde, går tæppet op i utide, og direktøren og hans kone står halvpåklædte på scenen. De råber op, og tæppemanden stikker hovedet ind og siger: Sørensen gav sgu signal! Sørensen farer op afsufflørkassen og råber: Vel gjorde jeg ej. Det var kuns min bajer, der væltede! Så er stemningen der med det samme. 8

9 I I I Lø gstør Teate rf o ren i n g fuemf.øten Det Diperske Selsksbs *Llc$ysthlhhe gvmnd, VA"EDEMAR aj Peter lristrup 5 Changementer &qy./ tu#ffi Turneselskabet hed "Kvik 46'men lod som det var Det Piperske Selskab stadigvæk. Vi har ikke kendskab til, hvorfor Løgstør i 1887 blev udnævnt til stedet, hvor det foregik. Teatret har sikkert været dårligt og primitivt, men nok ikke værre end så mange andre. Igernem sidste halvdel af 180O-tallet, (og måske også tidligere), blev Løgstør besøgt af selskaber med "dramatiske forestillinger", som det kan ses af en annonce i "Aalborg Stiftstidende 1856: -afcctcleoof-ør. I I scil'riturm tlllodcr lfn Nln ol bcli.ndl, I I gfl:,i:l1l*i'ixrj;:fl'tiiti";,f i,to# I I fiob, o-(iio.ntr of 15 Eilfor?r, oqtcr or 0loc I I i itcnrctiftc Sotcfli[ircct I trnnrt fon I I olu6: D[,Dsn,n D.n 3bi?, l0r6don,n bln 4Dr. I 6nloern tru5ir on!nbocnr b.n7æecu.nhl I I $trtitr6 fttfrtr, I sbjokrllr.lrj1ul I Løgstør behøvede nu ikke nøjes med tilrejsende selskaber. Man kunne godt selv, men altså på amatørbasis. Allerede i 1893 kurrne "LøgstørAvis" meddele: Ihottret i lrogslor. (t::da Altrllldmloldlll S til Fordol for BY0N Trungofldo. Ouverture. frofos. -.txn nx lde",,vær w adi0, llr. ttllo/i l,4rr& b.e','b& tøe kb, u tu ^\" "T1v' 8øngwmre,..Paa l{eålel3volden"' a'ø, r*b. e*brer L.&tuw Etur lodiry E.L ru er.drd.r, _Uå_r;_ffiF En afplakaterne var påført de lokale skuespilleres navne. Kendte mennesker, dog 6n benævnt "Commis hos Aistrupl Den 19. November l9l9 blev det dramatiske selskab "Athena" dannet. Det virkede gennem mange år, og vi har kendskab til omkring 30 forskellige forestillinger. For eksempel skrev "Løgstør Avis", d. 31. Oktober l9l7 (altså før "Athena"): Med forvisningen om at komme til at overvære en dundrende fiasko gav vi i aftes møde på "du Nord." At dilettanterne nemlig skulle kunne slippe helskindet fra deres binden an med københavnerstykket "Rasmines Bryllup"... ansaa vi liggende uden for mulighedens grænser...". Men selvfølgelig blev det en dundrende succes.

10 Der var normalt 6n forestilling om årel. I l92l var der to, som blev store succeser, men det gav anledning til et indlæg i avisen om, at selskabet efterhånden spillede så mange forestillinger, at det gik ud over kvaliteten. En forestilling om året måtte være nok og folk påstod også, at "Athena" spærrede for de omrejsende selskaber med professionelle skuespillere. Selv om "Athena" fortsatte mange år endnu, så spærrede den ikke for omrejsende selskaber. Der var en del, der nærmest var stamgæster. Ved "Athenas" 10-års fødselsdag udtalte flere af selskaberne, at det var altid hyggeligt at komme tll Løgstør, men scenen var rædsom! For eksempel skrev direktør Lawitz Hansen: "Kære Athena! Hjertelig tillyk4<e med dit 10 Aars Jubilæum - det har altid været mig en Glæde at spille for dine Medlemmer, som jeg synes er et dejligt og hjerteligt Publikum, og som fortjener et rigtigt godt Teater - for det som du har er nærmest rædselsfuldt". KREJL har skrevet om dilettanternes virksomhed i 5. fugang nr 3 og4. Forestillingerne fortsatte til 1955, hvor du Nord brændte. Hotellet og salen blev genopført, men ikke scenen. Siden har byen måttet klare sig med tilfældige scenet bl.a. Løgstørhallen med foreningen "Focus", og Løgstør Bio, men ingen furneer. Skuespillerne ved forestillingen i

11 T'ryKKEMANDEN I BRÅRIJP AfJacob Larsen ET HÅNDV/IRI( DER SLUTTER I 1700-tallet var Brårup og Oudrup to landsbyer med nogle fæstegårde og en del huse. Og alle husene havde stråtag. Da man kom ind i det 19. Århundrede, og bønderne begyndte at blive selvejere, begyndte man at bygge nye gårde ude på marken, for at bo mere praktisk i forhold til sin egen jord. Men husene var stadig stråtækte, og det gav arbejde til tækkemanden. Når man skulle have nyt tag, yar det en lang planlægning, der gik forud. Hvis der kunne skaffes rørtag fra en sø eller lawandet område, var det at foretrække, da rørtag var mest holdbart. Rørtaget skulle slås med høle eller segl om efteråret. Så blev det bundet i neg, som skulle stå og modne om vinteren. Hvor man ikke så let kunne skaffe, måtte man om vinteren tærske rugneg med plejl, og bagefter ribbe rugstråene, så det kun var de rette strå, som skulle bruges til tag. De blev ligeledes bundet i neg. Når det så var blevet tiden, hvor der skulle tækkes, skulle man have lavet stillads både udvendig og indvendig på taget, for tækkemanden var på ydersiden og lagde tagetjævnt, og på indersiden sad hans medhjælper og syede taget fast. En tækkemand i arbejde med mønningen Det foregik på den måde, at tækkemanden stak tækkenålen, der var ca. I alen lang og med tækkegarn i øjet, ind til medhjælperen, som så slog en rundtørn om en lægte på rette sted og derefter stak nålen tilbage til tækkemanden. ll

12 Når man var nået helt op til mønningen, skulle man have den lukket med møntørv. Det var græstøry, som blev skåret i trekantet profil og i en længde på2-2t/' alen. De blev så lagt sådan, at de overlappede hinanden. Og et sådan veltækket hus var den tydelig reklame for egnens tækkemand. Man lærte som tækkemand ved at hjælpe en anden, og på et tidspunkt kunne man selv. Brårups sidste tækkemand hed Niels Andersen Christensen. Han var født i Han var gift med Ane Marie, der var født i I l9l3 købte de et lille husmandssted i Brårup, og der var straks tækkearbejde, og ejendommen blev også passet ved fælles hjælp. Efterhånden kom der 14 børn, så de blev Brårups største familie. I 1920-erne begyndte man at lægge fast tag på husene, når taget skulle fornyes. Det var ikke nær så brandfarligt, så brandforsikringen blev billigere. Men det skete jo langtfra på en gang, så Brårups sidste tækkemand fik lejlighed til at trappe ned i takt med at alderen meldte sig. Ane Marie døde i 1953 og Niels i 1974, men de efterleves af en stor slægt, hvoraf mange er bosat her på egnen. Familiebillede med Ane Marie og Niels med alle børnene t2

13 IJJ,ryLP FRA L'ry'SERNE! Lokalhistorisk arkiv er altid glad for at modtage arkivalier og oplysninger fra folk og institutioner på egnen, og der kommer heldigvis meget. Noget, der er mindst lige så interessant, er minder og oplysninger om noget, der ikke findes på tryk. (Se i dette nr. om Løgstør bådebyggeri, og tækkemanden.) Der kommer ikke så meget, men det kan vi bruge meget mere af. Nogle mener ikke, de staver godt nok, men det skal ikke være en hindring. Heller ikke, at det muligvis ikke er konekt. Her kommer et gammelt eksempel på stof leveret i begyndelsen af 1900-tallet af maskinmester P Østergaard for at vise, hvordan det f.el<s. kan gøres. Af virksomheder med kortere levetid iløgstør kan nævnes: I årene mellem startedes af købmand M. Olsen, der havde forretning på hjørnet af Tværgade og Bredgade sammen med en Roulund (tømmerhandel). De havde tømmerplads bagved forhuset og ud til Tværgade og rejste et stort tømmerskur på pladsen ved Vesterhavn op mod kanalens grund. De opførte også et savskæreri på en forhøjning i engen øst for byen nord for Bleghuset. Drivkraften var en stor vindmotor oven på huset. Den løb løbsk i en storm, vindrosens aksel løb varm og brændte over, og vindrosen styrtede ned og kom ikke op mere. Firmaet gik fallit, og savskæreriet blev nedlagt. I tiden mellem l9l0-15 startede en Pedersen en anden tømmerhandel på købmand S. Laursens plads i fiordgade, også denne forretning fallerede. Ca. l9l2 byggede træhandler P. Pedersen på hjørnet af Skolegade og Østerbrogade byens første treetagers ejendom og erhvervede herved navnet Peter 3, et navn sønnen har arvet. Den berømte Sylow var i Løgstør i halvfemserne i anledning af en uopklaret (forbrydelse) på landet, ejeren, der hed Lange, var flyttet til byen, han boede i Søndergade, og her mødte Sylow op, og efter et natligt forhør, tog han agent Lange med og Lange viste sig ikke senere i byen. Omkring 1890 var der tre bådelag i byen, det var sejlbåde, bemandet med tre mand. Disse fiskede 2 gange om ugen, drog ud ved aftenstid og kom ind med fangst om morgenen. Denne solgte de selv fra hyttefade indtil en fiskehandler, Chr. Busch, opkøbte og videresolgte fiskene. Andreas Larsen opkøbte å1, som han i sin kvase sejlede til Thisted og solgte hos Tåbel. Julius Christoffersen solgte også fisk, men fra vogn i gaderne. Mange arbejdere og arbejdsløse gjorde sig en ekstra indtægt ved med glib at fange ål og sælge ved dørene. Flere drenge strøg rejer og solgte til Hotel du Nord eller private. Landinspektør Nors var fast aftager. l3

14 Omkring århundredskiftet gik fiskerne over til at bruge motorbåde, og fiskehavnen blev forbeholdt sejlbådsfiskere og fiskehandlere, mens fiskere med motorbåde lagde til i kanalhavnen. Skippere hvis skibe søgie Løgstør vestre havn om vinteren var fra Staun, Aggersund, Øsløs og Løgstør. Skibene lå så tæt i havnen, at man kunne passere fra det ene bolværk til det andet på skibene. Af skippere kan nævnes: Kr. Jensen (kartoffelkongen), Laurits Jensen (Skalsmanden), dennes søn Chr. Jensen, Lars Poulsen, Niels Simonsen, Hans Jepsen, Niels Jepsen, Kjeld Jensen (Fanden muse mig Kjeld), Anton Aasted, Niels Jensen Buus, Peder Søegaard" alle fra Løgstør og skibsejere. Fra Aggersund: Kr. Gregersen, Niels Frandsen, Markus, Niels Klemmensen, Fischer (Chr. Fischer Jensen?), 2brødre Jepsen, Jens Norre, 2 fra Øsløs ejet af købmand Dige, Niels Olsen, Staun. Det første skib med motor var "Paketten", der blev bygget i Frederikshavn. Rutesejlads på Løgstør udførtes af DFDS med følgende skibe: Hjuldamperen "Aalborg", Ran ders, Horsens, Fylla og Falster fra Aalborg. Fra København: Lim{orden, Thy, Jyden, og undtagelsesvis slæbebåden "Ørnen" med lægtere. I året havde Løgstør så meget sne, at byen formelig var begravet. Der måtte fra flere huse graves tunneller ud til "friheden" og luft. Byen var uden forbindelse med toget fra Hobro i 2 uger. (Her husker Østergaard forkert mht årstallet. Toget begyndte først 1893!. NHL) Den sidste uge nåede toget til Ø.Ørbæk og her udskiftedes post og passagerer. Fjordgade under oversvømmelsen 1896 t4

15 Af havnefogeder kan nævnes Søren Brøgger, P. Søegaard og Laurits Jacobsen, søn afskipper Peter Jacobsen. I året 1896 var der en stormflod vandet stod så højt i gaderne at både kunne sejle der. Far har fortalt, at fra hans butik blev der pr. robåd hentet forsyninger af brød. I flere huse stod vandet flere fod over vindueskarmen, enkelte huse blev så medtaget, at nedrivning var nødvendig. I årene gennemgravedes Løgstør Grunde, arbejdet udførtes af Såbye og Johansen, senere Såbye og Lerche, og som underentreprenører et hollandsk selskab. Der var 2 gravemaskiner. I sandpumper, 2 slæbebåde og prarnme. Under arbejdet sank "Codan", men firmaet hævede den selv. Under en storm drev slæbebåden "Støren" ind på grunden ved "Sanen" og ved en anden storm drev prarnmene på land. Før århundredskiftet var byens gader kun grusede "landeveje", undtagen Fjordgade, der var brolagt med runde sten. Om vinteren, når der kom sne, blev gaderne ikke ryddet, fordi der kom et jævnt lag sne, kun efter snestorm med driver af sne, blev disse fiernet ved håndkraft, eller med sneplov trukket af heste. Sneen blev dog ikke helt fiernet, men et passende lag fik lov at ligge og blev kørt salnmen af de fra landet kommende kaner, der var almindelige den gang, idet der ikke blev gruset, hverken på gader eller ude på landevejen dengang, netop af hensyn til trafikken med kaner. Når sneen i gaderne blev rigtig kørt sammen, blev disse meget brugt af byens drenge til skøjtebaner. Det var ulovligt, men byens eneste politibetjent, Baadsgaard, en ældre mand, kunne aldrig få fat i drengene, der let kunne stikke af, når de så ham; han havde også så meget andet at passe, bl.a. gå ud med trommen med officielle bekendtgørelser m.m. Drengene drev også anden ulovlig vintersport, idet der var livlig kælkekørsel ned ad "Fattighusbakken", den nuværende sti op til Kristiansminde; der kunne med gode forhold fås fart på, så at kælkene kunne løbe helt hen forbi høker Pedersens ad Søndergade, og var der ugler i mosen drejedes ned ad Grønnegade, Også "Møllebakken", den nuværende Sønderport var yndet kælkebakke og (man) kunne oppe fra "Haftiia" få fafi på helt ned til Blindebomsgade, og var der ugler i mosen den vej, drejede man ud ad Bredgade til Tværgade. Også Dragsdal var god til kælkesport ned over Bredgade og Markedspladsen. De fleste vintre var forden også tilfrosset, så at man kunne skøjte og kælke med pigkæppe overaltja nogle riggede sejl på slæder, og skøjteløbere med sejl kunne med frisk vind stryge over fiorden til Aggersborg på få minutter, en fart, der dengang var maksimum, idet der dengang ikke var motorkøretøjer eller andre hurtiggående trafikrnidler. Først i halvfemserne var det undertiden vanskeligt for drengene at undgå lovens ann på gaderne, idet politibetjenten da havde de blå gendarmer til hjælp; de forrettede polititjeneste ind imellem, og der kunne til tider vanke en afstraffelse i form af en endefuld eller et par Øretæver. P.Østergaard (bortset fra ny retskrivning er der ikke rettet i teksten. Red.) l5

16 t6

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Kære familie og venner! 04.juli 2013 Sidst vi skrev, havde vi haft en tørkeperiode, men siden har vi haft megen regn. Vi har ikke tidligere

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere