KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO Wi -å-il e ;{ JULEN I9å9 HOSJOHRNNE 06JENS FU6L. BREDGRDE 62 Lø6STØR. TE6NET RF RXEL FU6L{9SI{ INDHOLD: Kommentar side 2 Løgslør bådebyggeri. Af Søren Sørensen side 3 Svend, Knud og Valdemar eller Kongemordet i Roskilde eller Slaget på Grathe Hede... side 7 Tækkemanden i Brårup. Af Jakob Larsen... side 11 Hjælp fra læserne. Af P. Østergaard (NHL). side 13

2 KREJL udkommer med 4 numre om året, ca. september - november, februar og april. Omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition: Balles B oghandel, Ø sterbr ogade, Lø gstør Telefon ' Postgiro Årsabonnement: 75 kr. ISSN Tryk: Løgstør Bogtryk & OffsetAps. K/trRE L,1f,SER Her ved begyndelsen pa 20. Årgang kniber det stadig med abonnementsbetalingen. Der er sket en glidning fra at betale forud til at betale bagud, så abonnenterne tror, de har betalt, men allerede fra 1.årg. nr. I i I 98 I var det tydeligt, at for at overleve, skulle Krejl have pengene til bogtrykker og postvæsen parat i forvejen. De to instanser er blevet dyrere, og vil helst ikke vente. ALTSÅ: Ifølge registreringen hos Balle, drejer det sig om ca. halvdelen af abonnementerne, der ikke er i orden. Vi har ikke mistet abonnenter, men det Husk 75 Kr. -For,{d.J Ærb: KRtl L fbles næsten lige sådan. Vi beder jer derfor se efter en gang endnu, om der er betalt for 20. Årgang. Prisen har vi måttet sætte op til 75 kr., så det skulle være let. Ellers kan Balles edb-maskine give besked. FORSIDEBILLEDET: I 16. Årgang bragte KREJL en artikel afaxel Fugl om hans ophold iløgstør. Han sendte også et par billeder med som ikke blev brugt den gang. Det ene viserjulen 1939 i Bredgade 62. Desværre kan vi ikke gengive de fine farver. BAGSIDEBILLEDET: Er også afaxel Fugl. Det er et stemningsbillede fra lysthuset i haven. (Eller er det i kolonihaven?) Også her må vi undvære farverne!

3 LØGSTØR BÅDEBYGGERI lgg0 af Søren Sørensen Løgstør bådebyggeri vø ejet af Peter Kjær og Søren Sørensen. KREJL bringer et uddrag af Søren Sørensens beskrivelse afforløbet. Det hele startede tilfældigt. Arbejdsforholdene der, hvor vi var ansat, og mange andre forhold som gør, at nu skal det være, hvis man ikke skal gå og være utilfreds med det hele fremover. Peter havde hele sin tilværelse været ansat på Folmer Eriksens skibsværft, og jeg bare fire år. Vi var med til at bygge trawlere til Esbjerg og små kuttere til Grønland. Men det med de store trækuttere slap op, og Eriksen begyndte at bevæge sig ind på stålskibs-området, som ikke rigtigt var noget for os, og heller ikke for Eriksen, som det senere viste sig, da han gik konkurs med hele molevitten. Det er ikke bare noget man gør uden videre. Det gamle ord: "Skomager, bliv ved din læst." Træskibsbygning og stålskibsbygning er to vidt forskellige fag. At skære i en jernplade med en skærebrænder er noget andet end at skære i et stykke træ med en sav. Men vi opdagede, at der var et stort behov for små enmands damjoller, og mente at det vistnok var vores gebet i stedet for at knokle med det kolde jern. Eriksen var en meget vanskelig herre at danse med, så det var også med til at vi tog skridtet og prøvede, hvordan landet lå med at etablere os med et eget bådebyggeri. Ja, hvordan gørman? Havde det været i dag, så havde det slet ikke kunnet lade sig gøre med alle de restriktioner, der er, men dengang. Det var ijanuar 1970, at vi tog skridtet til stor fortrydelse for Eriksen, men det var der ikke noget at gøre ved. Vi købte et gammelt pakhus, der lå lige bag $zret ved den lille fiskerihavn. Det var af Laurids Møller og familien, vi købte det, formedelst den nette sum kr. Så havde vi hver kr. på lommen og vores værktøjskasser med det fornødne håndværkiøj. De kr. lånte vi i Sparekassen samtidig med, at vi oprettede en kassekredit på kr. Det varjo gode tider dengang, så der var ikke nogen slinger i valsen på lånemarkedet. Vi havde allerede fået to ordrer på et par damjoller. Den ene til Peters far og den anden til fritidsfiskeren Hans Thomsen. Så det var bare om at komme i gang. Men der var visse forberedelser, inden man kunne begynde. Værkstedet skulle lige laves lidt om, så det var praktisk til det, det nu skulle bruges til. Førhen havde det jo været brugt til lagerrum for især Salpeter. Godt nok var det mange år siden, det havde været brugt.

4 Værlrstedet i det gamle pakhus bag ved furel Der blev købt 2 meter af naboen for at båden kunne komme ud.. Der skulle laves nogle høvlebænke, en i hver side af rummet, og dertil fandt vi oppe på loftet nogle gamle lugedæksler fra en fragtbåd, som var særdeles velegnede til det formåi. En telefon skulle også etableres. Og som noget af det vigtigste, nemlig at få købt nogle materialer hjem. Vi kom i kontakt med Solbjerg savværk, hvor vi tog over og snakkede med ejeren, Møller. Det viste sig, at der kunne vi få alt skåret op både af lærketræ og egetræ, så det passede til vores behov. Så han blev gennem de første mange år vores leverandør. Og så var der det, at det ikke lå så langt fraløgstør. Vi havde dog et problem, det var lagerplads. Men som alt andet blev også det problem løst. Oliepladsen overfor, der fik vi lov at stable vores tømmer op. Efterhånden var vi parate til at begynde, og så gik den derud af. Der var plads på værkstedet til at have begge joller stillet op samtidig, så det var mere rationelt end at bygge en ad gangen. Det gjaldtjo om at få det hele 4

5 De to første både er færdige til aflevering. Der var ingen bedding, så bådene blev søsat med kranen stillet så praktisk an som muligt her til at begynde med. Det var jo midt på vinteren, så nogen varme var der ikke i lokalet. Men det klarede Jørgen Smed. Han lavede os en Storm-P-figur af et oliefyr, som vi kun skulle betale, hvis eksperimentet lykkedes. Og det gjorde det ikke. Så i den sidste ende købte vi et rigtigt olief,r, en Dantherm olieovn, af Laurids Møller, som havde til huse lige ovre på den anden side af gaden. Han bestyrede Texaco-depotet, og havde med alt den slags at gøre. Betalingen blev i meget lempelige afdrag, men han leverede også brændstoffet. Det kom hans broraage med som var chauffør i firmaet. Nu nævner jeg Laurids og Aage Møller. Hvem var de? Jo, de var efterkommere af et meget stort og velanskrevet købmandsfirma fra før i tiden. En rigtig gammeldags købmandsgård, et firma med egne skibe i søen, men som de moderne tider slog ud, især da lastvognen kom frem og overtog al transport. Der var en gammel

6 hønsestige op til stokværket ovenpå, men den fik vi skiftet ud med en rigtig trappe, som min far lavede for os, vi havde jo allerede masser at se til i forvejen. Der skulle jo gerne en ugeløn ind til os hver allerede fra starten.. Pladsen skulle udnyttes, så det endte med, at vi brugte øvre stokværk til trælager. Der var en stor lem i gavlen, hvor vi stak alle lærkeplankerne op, og så kunne vi også gå itørvejr og ridse plankerne op. Maskiner. Ja det var et problem. Jeg havde en båndsav hjemme, som vi satte op, og Peter havde en gammel afretter, men det blev hurtigt for småt. Så fik vi gennem en affars bekendte en kombinationsmaskine til foreløbig låns, men efter nogle måneder begyndte han at tale om handel, og det viste sig, at han ville have en ågerpris for den, så vi læssede den på en lastbil og sendte den tilbage til Hundested" hvor den kom fra, med tak for lan. Gennem et Aalborg-firma erhvervede vi os en udmærket kombinationsmaskine (tykkelseshøvl og afretter) til en for os fornuftig pris. For os gjaldt det jo at holde de generelle omkostninger nede på et lavt blus, og ikke komme til at skylde Gud og hver mand. Vi fik da også tilkendegivelser, da vi startede den l Januar Og det var af Peters mor, som sendte en flot buket blomster ned på værkstedet, ellers var der vist ikke nogen, der opdagede, at en ny virksomhed havde set dagens lys i Løgstør. Der gik vist et par dage, inden den lokale avis opdagede noget og skrev en lille notits i bladet, og det skønt vi næsten var nabo med avisen. Nå, men det var heller ikke det, det drejede sig om, men om at ffi bygget nogle joller. Hurtigt rygtedes det, at der var noget i gang i Løgstør, for pludselig kom den ene og den anden rejsende på besøg og ville sælge dit og dat. Det var også udmærket, vi fik en del kontakter og blev efterhånden faste kunder i en del firmaer, der havde med de artikler at gøre, som vi stod og havde brug for. Så efter ganske få måneder begyndte det at skride. Det var efterhånden ved at blive rutine. Vi var meget præcise med at begynde om morgenen, aldrig senere end klokken syv, og om aftenen var der ikke noget med at smide værldløjet klokken fire. Den kunne blive både fem og seks før end vi holdt ffraften. Det eneste, der blev holdt strængt på var spisetiderne, men det kom sig af, at Peter led af sukkersyge og dermed skulle overholde sine spisetider. Men ellers gik den bare derud ad. Vi vidste jo hver især, hvad det hele drejede sig om, og havde fuldstændig fundet ind i en rytme, så der ikke var noget at tage fejl af. Men konstellationen: en indfødt LøgsIørianer og en Københavner, var der vist ikke mange, der regnede med ville kunne gå ret længe. Men det holdt altså i tyve år. De to første både blev da færdige og afleveret. Men da det var streng vinter blev de ikke sat i vandet, men kørt hen i et pakhus, hvor de stod resten afvinteren. fortsættes)

7 SVEIYD, KIYUD og IALDEMAR eller KONGEMORDET I ROSKILDE eller SLAGET PAA GRATHE HEDE Den 3. Maj 1887 var der premiere på Nørrebros Teater i København. Stykket publikum. hed "Svend, Knud og Valdemar", og var en parodi på de stykker, som de omrej- sende teaterselskaber optrådte med på der kunne gå galt eller virke komisk på Skuespillet udkom også i bogform, og her kan man læse under rollelisten: "Handlingen foregaar i Danmarkshisto- rien. de små scener i provinsen Både skuespillerne og teaterscenerne Stykket tænkes opført i Løgstør af var tredierangs i de fleste selskaber, og Det Piperske Selskab." forfatteren til denne komedie, Peter Der er seks skuespillere, (foruden Fristrup, havde samlet næsten alt, hvad suffløren, der spiller en stor rolle.)

8 Hentydningen til Løgstør er gennemført. De seks fotografier af de medvirkende er taget af fotograf P. Tams, Løgstørl Under slaget på Grathe Hede er begge hære papsoldater, og fanerne kommer fra Løgstør Ligkasse og Løgstør Sangforening! do. - - Komiske Uheld som at en Lysekrone fra Svends Festsal bliver hængende og forstyrrer Illusionen, baade i Skoven ved Lammelorden og paa Grathe Hede, slutte sig hertil, og ikke mindst Lykke gør det originale Arrangement med Knud Lavards Aand i Positur som den sixtinske Madonna med tilhørende Englebørn." Kong Valdemar blev spillet af den unge dame. Stykket blev straks en stor succes på Nørrebro. Før år 1900 havde det nået 300 opførelser. Anmeldelserne havde også været positive. Blandt andet skrev "Dagbladet" 5. Maj 1887: " I Svend Knud og Valdemar har Teatret sikkert faaet en great attraction for lange Tider. Stykket er en Parodi og tænkes udført paa Løgstør Teater af det berømmelige Piperske Skuespillerselskab. Forloren Pathos og privat Underholdning er de parodiske Midler, Forfatteren virker med - men de grelleste komiske Effekter hentes dog fra den Udstyrelse, et tarveligt Provinsselskab tænkes at kunne stille paa Benene i en lille By. Saaledes maa Løgstør Ligkasses og Løgstør Sangforenings Bannere fungere i Svends og Valdemars Hære. Selve Hærene repræsenteres af Papsoldater, der snart optræder under den ene, snart under den anden Hærførers Komman- De tre konger Valdemar Svend og Knud tager imod bifuldet Af gode grunde gik det knap så stærkt med at spille stykket i Provinsen. Det var for tæt på virkeligheden. Men lidt efter lidt kom der gang i turneerne. Blandt andet blev "udstyrsstykket" spillet i Løgstør, den 9. Februar 1949, og her er suffløren kommet med på rollelisten. Han spiller en stor rolle hele vejen igennem, hvor mange af hans replikker bliver misforstået af skuespillerne. Da skuespillet skal begynde, går tæppet op i utide, og direktøren og hans kone står halvpåklædte på scenen. De råber op, og tæppemanden stikker hovedet ind og siger: Sørensen gav sgu signal! Sørensen farer op afsufflørkassen og råber: Vel gjorde jeg ej. Det var kuns min bajer, der væltede! Så er stemningen der med det samme. 8

9 I I I Lø gstør Teate rf o ren i n g fuemf.øten Det Diperske Selsksbs *Llc$ysthlhhe gvmnd, VA"EDEMAR aj Peter lristrup 5 Changementer &qy./ tu#ffi Turneselskabet hed "Kvik 46'men lod som det var Det Piperske Selskab stadigvæk. Vi har ikke kendskab til, hvorfor Løgstør i 1887 blev udnævnt til stedet, hvor det foregik. Teatret har sikkert været dårligt og primitivt, men nok ikke værre end så mange andre. Igernem sidste halvdel af 180O-tallet, (og måske også tidligere), blev Løgstør besøgt af selskaber med "dramatiske forestillinger", som det kan ses af en annonce i "Aalborg Stiftstidende 1856: -afcctcleoof-ør. I I scil'riturm tlllodcr lfn Nln ol bcli.ndl, I I gfl:,i:l1l*i'ixrj;:fl'tiiti";,f i,to# I I fiob, o-(iio.ntr of 15 Eilfor?r, oqtcr or 0loc I I i itcnrctiftc Sotcfli[ircct I trnnrt fon I I olu6: D[,Dsn,n D.n 3bi?, l0r6don,n bln 4Dr. I 6nloern tru5ir on!nbocnr b.n7æecu.nhl I I $trtitr6 fttfrtr, I sbjokrllr.lrj1ul I Løgstør behøvede nu ikke nøjes med tilrejsende selskaber. Man kunne godt selv, men altså på amatørbasis. Allerede i 1893 kurrne "LøgstørAvis" meddele: Ihottret i lrogslor. (t::da Altrllldmloldlll S til Fordol for BY0N Trungofldo. Ouverture. frofos. -.txn nx lde",,vær w adi0, llr. ttllo/i l,4rr& b.e','b& tøe kb, u tu ^\" "T1v' 8øngwmre,..Paa l{eålel3volden"' a'ø, r*b. e*brer L.&tuw Etur lodiry E.L ru er.drd.r, _Uå_r;_ffiF En afplakaterne var påført de lokale skuespilleres navne. Kendte mennesker, dog 6n benævnt "Commis hos Aistrupl Den 19. November l9l9 blev det dramatiske selskab "Athena" dannet. Det virkede gennem mange år, og vi har kendskab til omkring 30 forskellige forestillinger. For eksempel skrev "Løgstør Avis", d. 31. Oktober l9l7 (altså før "Athena"): Med forvisningen om at komme til at overvære en dundrende fiasko gav vi i aftes møde på "du Nord." At dilettanterne nemlig skulle kunne slippe helskindet fra deres binden an med københavnerstykket "Rasmines Bryllup"... ansaa vi liggende uden for mulighedens grænser...". Men selvfølgelig blev det en dundrende succes.

10 Der var normalt 6n forestilling om årel. I l92l var der to, som blev store succeser, men det gav anledning til et indlæg i avisen om, at selskabet efterhånden spillede så mange forestillinger, at det gik ud over kvaliteten. En forestilling om året måtte være nok og folk påstod også, at "Athena" spærrede for de omrejsende selskaber med professionelle skuespillere. Selv om "Athena" fortsatte mange år endnu, så spærrede den ikke for omrejsende selskaber. Der var en del, der nærmest var stamgæster. Ved "Athenas" 10-års fødselsdag udtalte flere af selskaberne, at det var altid hyggeligt at komme tll Løgstør, men scenen var rædsom! For eksempel skrev direktør Lawitz Hansen: "Kære Athena! Hjertelig tillyk4<e med dit 10 Aars Jubilæum - det har altid været mig en Glæde at spille for dine Medlemmer, som jeg synes er et dejligt og hjerteligt Publikum, og som fortjener et rigtigt godt Teater - for det som du har er nærmest rædselsfuldt". KREJL har skrevet om dilettanternes virksomhed i 5. fugang nr 3 og4. Forestillingerne fortsatte til 1955, hvor du Nord brændte. Hotellet og salen blev genopført, men ikke scenen. Siden har byen måttet klare sig med tilfældige scenet bl.a. Løgstørhallen med foreningen "Focus", og Løgstør Bio, men ingen furneer. Skuespillerne ved forestillingen i

11 T'ryKKEMANDEN I BRÅRIJP AfJacob Larsen ET HÅNDV/IRI( DER SLUTTER I 1700-tallet var Brårup og Oudrup to landsbyer med nogle fæstegårde og en del huse. Og alle husene havde stråtag. Da man kom ind i det 19. Århundrede, og bønderne begyndte at blive selvejere, begyndte man at bygge nye gårde ude på marken, for at bo mere praktisk i forhold til sin egen jord. Men husene var stadig stråtækte, og det gav arbejde til tækkemanden. Når man skulle have nyt tag, yar det en lang planlægning, der gik forud. Hvis der kunne skaffes rørtag fra en sø eller lawandet område, var det at foretrække, da rørtag var mest holdbart. Rørtaget skulle slås med høle eller segl om efteråret. Så blev det bundet i neg, som skulle stå og modne om vinteren. Hvor man ikke så let kunne skaffe, måtte man om vinteren tærske rugneg med plejl, og bagefter ribbe rugstråene, så det kun var de rette strå, som skulle bruges til tag. De blev ligeledes bundet i neg. Når det så var blevet tiden, hvor der skulle tækkes, skulle man have lavet stillads både udvendig og indvendig på taget, for tækkemanden var på ydersiden og lagde tagetjævnt, og på indersiden sad hans medhjælper og syede taget fast. En tækkemand i arbejde med mønningen Det foregik på den måde, at tækkemanden stak tækkenålen, der var ca. I alen lang og med tækkegarn i øjet, ind til medhjælperen, som så slog en rundtørn om en lægte på rette sted og derefter stak nålen tilbage til tækkemanden. ll

12 Når man var nået helt op til mønningen, skulle man have den lukket med møntørv. Det var græstøry, som blev skåret i trekantet profil og i en længde på2-2t/' alen. De blev så lagt sådan, at de overlappede hinanden. Og et sådan veltækket hus var den tydelig reklame for egnens tækkemand. Man lærte som tækkemand ved at hjælpe en anden, og på et tidspunkt kunne man selv. Brårups sidste tækkemand hed Niels Andersen Christensen. Han var født i Han var gift med Ane Marie, der var født i I l9l3 købte de et lille husmandssted i Brårup, og der var straks tækkearbejde, og ejendommen blev også passet ved fælles hjælp. Efterhånden kom der 14 børn, så de blev Brårups største familie. I 1920-erne begyndte man at lægge fast tag på husene, når taget skulle fornyes. Det var ikke nær så brandfarligt, så brandforsikringen blev billigere. Men det skete jo langtfra på en gang, så Brårups sidste tækkemand fik lejlighed til at trappe ned i takt med at alderen meldte sig. Ane Marie døde i 1953 og Niels i 1974, men de efterleves af en stor slægt, hvoraf mange er bosat her på egnen. Familiebillede med Ane Marie og Niels med alle børnene t2

13 IJJ,ryLP FRA L'ry'SERNE! Lokalhistorisk arkiv er altid glad for at modtage arkivalier og oplysninger fra folk og institutioner på egnen, og der kommer heldigvis meget. Noget, der er mindst lige så interessant, er minder og oplysninger om noget, der ikke findes på tryk. (Se i dette nr. om Løgstør bådebyggeri, og tækkemanden.) Der kommer ikke så meget, men det kan vi bruge meget mere af. Nogle mener ikke, de staver godt nok, men det skal ikke være en hindring. Heller ikke, at det muligvis ikke er konekt. Her kommer et gammelt eksempel på stof leveret i begyndelsen af 1900-tallet af maskinmester P Østergaard for at vise, hvordan det f.el<s. kan gøres. Af virksomheder med kortere levetid iløgstør kan nævnes: I årene mellem startedes af købmand M. Olsen, der havde forretning på hjørnet af Tværgade og Bredgade sammen med en Roulund (tømmerhandel). De havde tømmerplads bagved forhuset og ud til Tværgade og rejste et stort tømmerskur på pladsen ved Vesterhavn op mod kanalens grund. De opførte også et savskæreri på en forhøjning i engen øst for byen nord for Bleghuset. Drivkraften var en stor vindmotor oven på huset. Den løb løbsk i en storm, vindrosens aksel løb varm og brændte over, og vindrosen styrtede ned og kom ikke op mere. Firmaet gik fallit, og savskæreriet blev nedlagt. I tiden mellem l9l0-15 startede en Pedersen en anden tømmerhandel på købmand S. Laursens plads i fiordgade, også denne forretning fallerede. Ca. l9l2 byggede træhandler P. Pedersen på hjørnet af Skolegade og Østerbrogade byens første treetagers ejendom og erhvervede herved navnet Peter 3, et navn sønnen har arvet. Den berømte Sylow var i Løgstør i halvfemserne i anledning af en uopklaret (forbrydelse) på landet, ejeren, der hed Lange, var flyttet til byen, han boede i Søndergade, og her mødte Sylow op, og efter et natligt forhør, tog han agent Lange med og Lange viste sig ikke senere i byen. Omkring 1890 var der tre bådelag i byen, det var sejlbåde, bemandet med tre mand. Disse fiskede 2 gange om ugen, drog ud ved aftenstid og kom ind med fangst om morgenen. Denne solgte de selv fra hyttefade indtil en fiskehandler, Chr. Busch, opkøbte og videresolgte fiskene. Andreas Larsen opkøbte å1, som han i sin kvase sejlede til Thisted og solgte hos Tåbel. Julius Christoffersen solgte også fisk, men fra vogn i gaderne. Mange arbejdere og arbejdsløse gjorde sig en ekstra indtægt ved med glib at fange ål og sælge ved dørene. Flere drenge strøg rejer og solgte til Hotel du Nord eller private. Landinspektør Nors var fast aftager. l3

14 Omkring århundredskiftet gik fiskerne over til at bruge motorbåde, og fiskehavnen blev forbeholdt sejlbådsfiskere og fiskehandlere, mens fiskere med motorbåde lagde til i kanalhavnen. Skippere hvis skibe søgie Løgstør vestre havn om vinteren var fra Staun, Aggersund, Øsløs og Løgstør. Skibene lå så tæt i havnen, at man kunne passere fra det ene bolværk til det andet på skibene. Af skippere kan nævnes: Kr. Jensen (kartoffelkongen), Laurits Jensen (Skalsmanden), dennes søn Chr. Jensen, Lars Poulsen, Niels Simonsen, Hans Jepsen, Niels Jepsen, Kjeld Jensen (Fanden muse mig Kjeld), Anton Aasted, Niels Jensen Buus, Peder Søegaard" alle fra Løgstør og skibsejere. Fra Aggersund: Kr. Gregersen, Niels Frandsen, Markus, Niels Klemmensen, Fischer (Chr. Fischer Jensen?), 2brødre Jepsen, Jens Norre, 2 fra Øsløs ejet af købmand Dige, Niels Olsen, Staun. Det første skib med motor var "Paketten", der blev bygget i Frederikshavn. Rutesejlads på Løgstør udførtes af DFDS med følgende skibe: Hjuldamperen "Aalborg", Ran ders, Horsens, Fylla og Falster fra Aalborg. Fra København: Lim{orden, Thy, Jyden, og undtagelsesvis slæbebåden "Ørnen" med lægtere. I året havde Løgstør så meget sne, at byen formelig var begravet. Der måtte fra flere huse graves tunneller ud til "friheden" og luft. Byen var uden forbindelse med toget fra Hobro i 2 uger. (Her husker Østergaard forkert mht årstallet. Toget begyndte først 1893!. NHL) Den sidste uge nåede toget til Ø.Ørbæk og her udskiftedes post og passagerer. Fjordgade under oversvømmelsen 1896 t4

15 Af havnefogeder kan nævnes Søren Brøgger, P. Søegaard og Laurits Jacobsen, søn afskipper Peter Jacobsen. I året 1896 var der en stormflod vandet stod så højt i gaderne at både kunne sejle der. Far har fortalt, at fra hans butik blev der pr. robåd hentet forsyninger af brød. I flere huse stod vandet flere fod over vindueskarmen, enkelte huse blev så medtaget, at nedrivning var nødvendig. I årene gennemgravedes Løgstør Grunde, arbejdet udførtes af Såbye og Johansen, senere Såbye og Lerche, og som underentreprenører et hollandsk selskab. Der var 2 gravemaskiner. I sandpumper, 2 slæbebåde og prarnme. Under arbejdet sank "Codan", men firmaet hævede den selv. Under en storm drev slæbebåden "Støren" ind på grunden ved "Sanen" og ved en anden storm drev prarnmene på land. Før århundredskiftet var byens gader kun grusede "landeveje", undtagen Fjordgade, der var brolagt med runde sten. Om vinteren, når der kom sne, blev gaderne ikke ryddet, fordi der kom et jævnt lag sne, kun efter snestorm med driver af sne, blev disse fiernet ved håndkraft, eller med sneplov trukket af heste. Sneen blev dog ikke helt fiernet, men et passende lag fik lov at ligge og blev kørt salnmen af de fra landet kommende kaner, der var almindelige den gang, idet der ikke blev gruset, hverken på gader eller ude på landevejen dengang, netop af hensyn til trafikken med kaner. Når sneen i gaderne blev rigtig kørt sammen, blev disse meget brugt af byens drenge til skøjtebaner. Det var ulovligt, men byens eneste politibetjent, Baadsgaard, en ældre mand, kunne aldrig få fat i drengene, der let kunne stikke af, når de så ham; han havde også så meget andet at passe, bl.a. gå ud med trommen med officielle bekendtgørelser m.m. Drengene drev også anden ulovlig vintersport, idet der var livlig kælkekørsel ned ad "Fattighusbakken", den nuværende sti op til Kristiansminde; der kunne med gode forhold fås fart på, så at kælkene kunne løbe helt hen forbi høker Pedersens ad Søndergade, og var der ugler i mosen drejedes ned ad Grønnegade, Også "Møllebakken", den nuværende Sønderport var yndet kælkebakke og (man) kunne oppe fra "Haftiia" få fafi på helt ned til Blindebomsgade, og var der ugler i mosen den vej, drejede man ud ad Bredgade til Tværgade. Også Dragsdal var god til kælkesport ned over Bredgade og Markedspladsen. De fleste vintre var forden også tilfrosset, så at man kunne skøjte og kælke med pigkæppe overaltja nogle riggede sejl på slæder, og skøjteløbere med sejl kunne med frisk vind stryge over fiorden til Aggersborg på få minutter, en fart, der dengang var maksimum, idet der dengang ikke var motorkøretøjer eller andre hurtiggående trafikrnidler. Først i halvfemserne var det undertiden vanskeligt for drengene at undgå lovens ann på gaderne, idet politibetjenten da havde de blå gendarmer til hjælp; de forrettede polititjeneste ind imellem, og der kunne til tider vanke en afstraffelse i form af en endefuld eller et par Øretæver. P.Østergaard (bortset fra ny retskrivning er der ikke rettet i teksten. Red.) l5

16 t6

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KRIJT udkommer med 4 numre om året, og sidste nummer udkommer maj 2OO6. Omfang 32 sider. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition:

Læs mere

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s. wrdr= ll NtrlE\rLL.= LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs.årenruc NR.1 SEPTEMBER 1995 INDHOLD: Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Roklubbens basar. s.8 Juulsgade...s.12

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2011 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999 INDHOLD: Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen En bondedreng kommer til byen - af Johannes Sørensen Oudrup

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2004

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2004 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2004 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2004 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 39. årgang, nr. 3 August 2014 1 Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 2 FORMANDEN HAR ORDET Velkommen, velkommen og velkommen. Foreningen har over de sidste par måneder fået rigtig mange nye medlemmer.

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

HVIDOVRE LOKALBISTORIE

HVIDOVRE LOKALBISTORIE ---- l./ r L. HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS1DRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre : 11 i I HVIDOVRE LOKALBISTORIE,Q = {Il Q) rn Q) {Il... So4 Q +il {Il....= = Q Q) So4 g "=... = 6. årgang.

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

Et andet udgangspunkt er skatte- og takststigninger.

Et andet udgangspunkt er skatte- og takststigninger. Jul i kulturlandsbyen i Tommerup Af Finn Brunse Fotografer: Jan I. Marcussen og Kjeld Smed Vi må vel sige, at uanset enkelte kritiske synspunkter om Kulturlandsby 96/Hele verden til Tommerup, så blev dette

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup Side 1-136 01/11/06 14:48 Side 52 Mine Erindringer (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend Af Marius Sloth, Hurup Mit hjem på Hurup mark Første

Læs mere

KREJL. Kommentar side 2 "Magda" over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 2 Magda over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 2 "Magda" over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 Løgstør skole 4. Klasse 1918 af Gudrun

Læs mere

LOKAL. www.vrejlev-haestrup-sogne.dk. 15. ÅRGAN G - maj 2004

LOKAL. www.vrejlev-haestrup-sogne.dk. 15. ÅRGAN G - maj 2004 www.vrejlev-haestrup-sogne.dk 2 15. ÅRGAN G - maj 2004 Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke AKTIVITETSKALENDER Poulstrup Missionshus Gudstjenester i Vrejlev og Hæstrup kirker Lørdag den 29. maj kl. 19.30: Vækkelsesmøde

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD:

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR.3 - FEBRUAR2OOZ INDHOLD: Kommentar side 34 Da brændevinsbrænderiet brændte side 35 Skole- og læreår i Løgstør. Af E. Fredberg. (fortsat)..

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945.

Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. Tildragelser under Danmarks besættelse af Tyskerne i perioden 9/4 1940 til 5/5 1945. af kriminalassistent Arnold Hagstrup, Løgstør December 1987 Som det er de fleste bekendt begyndte tyskerne at rykke

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere