1 PERSONLIG MOTIVATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 PERSONLIG MOTIVATION"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 PERSONLIG MOTIVATION 3 2 PROBLEMFELT 4 3 PROBLEMFORMULERING ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 4 AFGRÆNSNING 9 5 METODE VIDENSKABSTEORI KONSTRUKTIVISTISK SYSTEMTEORI I PROJEKTET NIKLAS LUHMANNS KONSTRUKTIVISTISKE SYSTEMTEORI VALG AF TEORI NIKLAS LUHMANN OG PREBEN SEPSTRUP VALG AF EMPIRI INTERVIEWMETODER FOKUSGRUPPE SOM METODE INTERVIEW SOM METODE 17 6 WEB 2.0 MEDIER DEFINITION BLOG SOM MEDIE MODEBLOG 22 7 TEORI SOCIALE SYSTEMER KOMMUNIKATION OG HANDLING NIKLAS LUHMANN OG WEB INFORMATION MODTAGEROPFATTELSE BEHOVSTILFREDSSTILLELSE OG BRUG AF INFORMATION INFORMATIONSPROCES PÅVIRKELIGE FORHOLD I INFORMATIONSPROCESSEN MODTAGERFORHOLD 32 Side 1 af 68

2 8 ANALYSE ARBEJDSSPØRGSMÅL 1: HVILKE INFORMATIONSFAKTORER SPILLER IND, NÅR LÆSERE LÆSER EN MODEBLOG? MODTAGEROPFATTELSE PÅVIRKELIGE FORHOLD I INFORMATIONSPROCESSEN 40 9 ANALYSE ARBEJDSSPØRGSMÅL 2: HVORLEDES FORSTÅS KOMMUNIKATIONEN MELLEM AFSENDER OG MODTAGER VIA EN MODEBLOG? DISKUSSION 51 ARBEJDSSPØRGSMÅL 3: HVORDAN PÅVIRKER MODE LÆSERNES IDENTITETSFORSTÅELSE OG HVAD SKAL MODEVERDENEN TAGE FORBEHOLD FOR I DEN DIGITALE MODEKOMMUNIKATION? KONKLUSION BESVARELSE AF ARBEJDSSPØRGSMÅLENE ARBEJDSSPØRGSMÅL 1: HVILKE INFORMATIONSFAKTORER SPILLER IND, NÅR LÆSERE LÆSER EN MODEBLOG? ARBEJDSSPØRGSMÅL 2: HVORLEDES FOREGÅR KOMMUNIKATIONEN MELLEM AFSENDER OG MODTAGER VIA EN MODEBLOG? ARBEJDSSPØRGSMÅL 3: HVORDAN PÅVIRKER MODE LÆSERENS IDENTITETSFORSTÅELSE, OG HVAD SKAL MODEVERDENEN TAGE FORBEHOLD FOR I DEN DIGITALE MODEKOMMUNIKATION? BESVARELSE AF PROBLEMFORMULERINGEN PERSPEKTIVERING GYLDIGHED OG PÅLIDELIGHED LITTERATURLISTE 64 BØGER INTERNETHENVISNINGER RAPPORTER TIDSSKRIFTER BILAG 68 Side 2 af 68

3 1 Personlig motivation Vores interesse i den måde, mode formidles på, udspringer af vores arbejdsmæssige relationer til modebranchen og vores praktiske erfaringer. Modeblogging har været en stor del af denne branche, siden vi startede med at arbejde med vores respektive fagområder, og vi har derfor fulgt både modeblogs og modebloggernes udvikling på tæt hold. Ydermere har der været meget mediedækning af modebloggernes position gennem de sidste par år, hvilket bl.a. har medført, at disse bloggere nu deltager blandt modeeliten under både den danske og de udenlandske modeuger. Denne udvikling har været med til at pirre vores nysgerrighed omkring modebloggens kommunikationsform og vores nysgerrighed omkring, hvorfor dette medie virker så appellerende på de mange modeblogslæsere. Side 3 af 68

4 2 Problemfelt I informationssamfundet er vidensdeling højt prioriteret og profileret. Dette bevirker, at mediebilledet afspejler det samme. Det er ikke længere nok at kommunikere via en enkelt platform, underordnet om du er en virksomhed eller privatperson (Brown, 2009:3-9). Top- down styring er ikke længere den eneste ledelsesform, og vandret ledelse bliver mere og mere moderne. Kommunikationen skal nu deles i stedet for meddeles, og gerne online (web 1). Brugerdrevne online platforme betegnes som Web 2.0 medier, og denne medieform er siden 2001 eksploderet (web 2.). Netværk er i dag i højsædet og virtuelle fællesskaber blomstrer op på internettet. Disse netværk er i høj grad sociale, da de er afhængige af sociale interaktioner fra brugerne imellem. De virtuelle netværk er uundværlige for de fleste vestlige kampagner netop på grund af den sociale interaktion (Howard, 2011:17). Web 2.0 medier har medført en helt ny form for medieforståelse og mediebrug. I kraft af at vidensdeling foregår på mange forskellige platforme, kan det afstedkomme en større global bevidsthed, ændre metoden til at skabe kreative processer og genere ny viden. Individet har mulighed for aktivt at deltage og opsøge de virtuelle netværk og fællesskaber, hvor netop deres interesser bliver kommunikeret og diskuteret (Howard, 2011:18-21). I dagens Danmark er internettet en voksende tidsrøver i vores måde at benytte medier på. DR s mediebrugsundersøgelse har erfaret, at 92% af målgruppen, årige, er på nettet dagligt eller næsten dagligt. De årige modtager generelt breaking news via nettet, hvorimod de stadig benytter tv et i højere grad (DR, 2012:20+39). Det mest kendte sociale medie, Facebook, rundede 1 mia. brugere i september 2012, og her var over 3 mio. af dem danskere (web 3). Weblogs, eller blogs, er også populære blandt danskerne. Blogs er en personlig hjemmeside, hvor bloggeren (afsenderen) skriver personlige tekster på jævnlig basis (web 4). Der er på stående fod ca aktive blogs i Danmark (web 5), og lige nu er nogle af de, der tiltrækker allerflest læsere, modeblogs. Side 4 af 68

5 De fleste modeblogs er helt almindelige piger, der beskriver deres dagligdag med billeder af deres forskellige outfits, hvad de ønsker sig af modetøj og tilbehør, og hvad de ellers har på hjerte. Nogle af de danske modebloggere har op til daglige læsere, hvilket efterhånden har ændret deres status fra almindelig, til at være synonym med modens fortalere. De bliver inviteret med til pressedage, modeshows og indgår i designsamarbejder med allerede etablerede designere. Selv Louis Vuitton har produceret en minikampagne med Elin Kling, Hanneli Mustaparta og Miroslava Duma, en svensk, en norsk og en russisk blogger (web 6). Umiddelbart virker det som en blåstempling af bloggernes plads i modeverdenen, men denne form for modejournalistik har også mødt modstand fra etablerede personer i modeverden. Uffe Buchard, medindehaver og kreativ direktør hos PR- bureauet GrenaaBuchard, meddirektør hos DANSK Magazine og fast modekommentator på Go morgen Danmark, er én af dem, der stiller sig kritisk overfor modebloggerne. Buchard udtrykker både i hans klumme i ELLE DANMARK og på GO morgen Danmark TV2, at modebloggere mangler forståelse for samfundsmæssigt og livsstilsmæssigt perspektiv: De er naturligvis ofte selvudnævnte specialister uden megen baggrund eller viden og taler derfor til laveste fællesnævner (web 7). Uffe Buchard mener ikke, at modebloggerne er egnede til at være repræsentanter for modeverdenen. Else Skjold, forsker i mode på CBS og Designskolen Kolding, udtaler ligeledes, at der mangler kvalificerede mennesker, der ikke udelukkende tager udgangspunkt i tøjet, hvilket er modebloggernes fokus (web 8). På trods af disse udmeldinger er der en grund til, at bloggerne har fået en plads i den etablerede modeverden. Der er penge i pigerne, og det er ikke småpenge. Kia Ellegaard Møller, projektleder på Bloggers Delight, udtaler, at bloggerne formår at skabe en relation, som virksomhederne ikke før har kunnet etablere med deres målgruppe: Der bliver med tiden opbygget et venindeforhold mellem læser og blogger, og læseren stoler derfor på, hvad hun siger (Deloitte:4). Dette indebærer dog også en risiko for virksomhederne. Bloggerne værner om deres troværdighed hos læserne, for det er blandt andet dem, der holder bloggen kørende. Dette betyder, at virksomhederne ikke nødvendigvis kan forvente en positiv respons på deres produkt, selvom om de har betalt Side 5 af 68

6 en blogger for at anmelde det. Hvis det derimod bliver positivt modtaget, har produktet langt større troværdighed hos forbrugeren end ved almindelige markedsføringsmetoder (Deloitte:5). Forbrugerens rolle i nutidens samfund har bl.a. været diskuteret af fremtidsforskeren Rolf Jensen. Han betegner vores samfund som det, han kalder drømmesamfundet. I drømmesamfundet er information tilgængeligt for alle, så forbrugeren efterspørger ikke længere bare en kvalitetsforsikring, men oplevelser og følelsesmæssige historier tilknyttet til produktet. Forbrugere køber med hjertet og ikke med hjernen (Jensen, 2001:15). Nogle virksomheder knytter allerede historier til deres produkter, f.eks. har Nike historien om ungdom, sundhed og succes i stedet for kommunikation omkring sportssko. Nike benytter i høj grad etablerede sportsstjerner som ambassadører for deres brand, for der er mere eventyr i en sportsstjerne, end der er i en model. Selvom historien er det essentielle, er det ikke nok at den er gennemført. Historien skal kunne skabe en relation til målgruppen, det skal være en historie, de efterstræber i deres eget liv (Jensen, 2001:35-37). Fordi forbrugerne køber efter hjertet, skal virksomhederne sælge følelser og gerne et eventyr (Jensen, 2001:45-47). For at eventyret kan blive forstået, kræver det, at de ambassadører, som virksomhederne vælger, har en stærk relation til deres målgruppe, så målgruppen er interesseret i at modtage kommunikationen. Vores interesse vækkes i forhold til modebloggernes popularitet og deres relation til læserne. Vi antager, at modebloggernes succes skabes på baggrund af alle de læsere, der påvirkes af deres kommunikation, og derved bliver forbrugere af de genstande, der fremvises på bloggen. Vi finder det derfor interessant at undersøge hvilke kommunikative egenskaber, modebloggen har, og hvordan kommunikationen forstås fra afsenderen (modebloggeren) til modtageren (læseren). Side 6 af 68

7 3 Problemformulering På baggrund af ovenstående problemfelt, ser vores problemformulering således ud: Hvilke kommunikative virkemidler har modeblogs, hvorledes opfattes denne kommunikationsform af læserne, samt hvilke påvirkninger har mode på læseren og hvad skal modeinstitutionen tage kommunikativt forbehold til? 3.1 Arbejdsspørgsmål For at strukturere rapporten og herunder skabe overblik for læseren, har vi valgt at inddele vores problemformulering i tre arbejdsspørgsmål. Ved at opstille og undersøge problemstillingen i delelementer ønsker vi en tydeligere struktur i opgaven, hvilket kan give læseren en dybere forståelse af de enkelte deles relevans samt konteksten, som de indgår i. 1) Hvilke informationsfaktorer spiller ind, når læserne læser en modeblog? Dette arbejdsspørgsmål har til hensigt at undersøge, hvorfor læserne læser en modeblog, samt hvorfor læserne foretrækker dette medie i forhold til modemagasinet. Til dette anvender vi Preben Septrups teori omkring tilrettelæggelse af information, der beskriver hvilke faktorer, der indgår, når læseren vælger at modtage informationen. 2) Hvorledes forstås kommunikationen mellem afsender og modtager via en modeblog? For at undersøge hvorledes kommunikationen foregår læserne og modebloggerne imellem, benytter vi Niklas Luhmann, vores kvalitative interviews og den foregående Side 7 af 68

8 analyse. Disse vil indgå i et samspil for at klarlægge, hvorledes kommunikationen bliver forstået af målgruppen. 3) Hvordan påvirker mode læsernes identitetsforståelse og hvad skal modeverdenen tage forbehold for i den digitale modekommunikation? Dette spørgsmål diskuterer vi ud fra elementer af analysedelen, med supplering fra flere teoretiker. Vi inddrager udsagn fra Laura Bovonne, Jesper Tække, mikrosociologen Erving Goffman og kommunikations professoren Joshua Meyrowitz, samt Christian Jantzen, leder for Instituttet for kommunikation, markedskommunikation- og æstetik. Side 8 af 68

9 4 Afgrænsning I dette afsnit vil vi redegøre for hvilke retninger, vi har fravalgt i projektopgaven i forhold til problemstillingen. Først og fremmest forholder vi os udelukkende til den kommunikative side af modeblogs. Modeblogs kan ses som en stor marketing- og PR- værdi, hvilket også er kommet frem under vores empiriindsamling. Dog vælger vi ikke at behandle dette område, da vores interesse ligger i at undersøge, hvad god interpersonel kommunikation er bloggeren og læserne imellem. Endvidere er vores udgangspunkt modebloggen som medie. Vi vil derfor ikke gå i dybden med andre sociale onlineplatforme i vores analyse. Vi kan dog ikke undgå at nævne andre Web 2.0 platforme, da mange bloggere linker til disse, og brugerne også hurtigt skifter fra et medie til et andet. Vi vil således diskutere andre platforme perifert i vores diskussion, hvor det er relevant for problemstillingen Vi beskæftiger os kun med de danske modebloggers kommunikation. I fokusgruppe- interviewet bliver der illustreret, hvad der tiltaler en informant ved modeblogging, og disse ting stammer tilfældigvis fra udenlandske bloggere, men dette er ikke udslagsgivende for vores konklusion. Vores undersøgelser har vist, at der er en del selviscenesættelsesaspekter ved modeblogging. Vi vil dog ikke anvende reality- teorier, hvor dette tema har stor betydning. Vi vil derimod se selviscenesættelse som en kommunikationskode, og om modtagerne forstår hensigten med koden. Vi vil afslutningsvis også inddrage selviscenesættelse i vores diskussion. Side 9 af 68

10 5 Metode 5.1 Videnskabsteori Konstruktivistisk systemteori i projektet Der er flere retninger indenfor systemteori. Vores projekt tager udgangspunkt i Niklas Luhmanns konstruktivistiske systemteori, hvor genstandsfeltet i hans teori er kommunikation (Fuglsang, 2009:116). Vi har valgt at anvende Luhmanns tilgang til systemteori, da projektet omhandler forskellige systemers kommunikation mellem hinanden. Mere specifikt om hvordan modeblogs kommunikerer med deres læsere, og hvordan kommunikationen påvirker disse. Ifølge Preben Sepstrups informationsteori er modtagerens livssituation central i forhold til, hvordan informationen modtages (Sepstrup, 2003). Det er derfor relevant at benytte systemteorien til at belyse, hvordan modebloggens kommunikation påvirker deres læsere Niklas Luhmanns konstruktivistiske systemteori Niklas Luhmann anser systemer og funktioner som egenskaber af virkeligheden, hvor systemet er et teoretisk begreb og en tilgang til at betragte virkeligheden med (Fuglsang, 2009:131). Luhmanns systemer er både selvreferentielle og autopoetiske. Med selvreferentielle må man gå ud fra, at der findes systemer, der er i stand til selv at danne relationer og de elementer, som systemet består af, på baggrund af forskellen mellem system og omverden. Med autopoetiske systemer forklares, hvorfor genstandsfeltet hos Luhmann er kommunikation og ikke handling som f.eks. det genstandsfelt, Parsons anvender (Fuglsang, 2009:134). Kommunikation er ikke afhængig af noget andet end sig selv, hvor handlinger derimod er afhængige af andre instanser. Side 10 af 68

11 Luhmanns sociale system er åbent for omverden og indtager forskellige substanser, som det selv vælger at tilslutte sig og afstemme i forhold til systemets egen logik (ibid.). Kommunikation er afhængig af mennesker, der enten accepterer eller afviser et kommunikationstilbud. Mennesket stiller op til kommunikation på egne præmisser, og derfor argumenterer Luhmann for, at mennesker ikke kommunikerer med hinanden, men med hinandens kommunikationer. Omvendt kan kommunikation ikke trænge ind i og forstå et andet menneskes situation, da den kun er en kommunikation på bestemte betingelser (ibid.) Side 11 af 68

12 5.2 Valg af teori I det følgende afsnit vil vi klargøre og begrunde vores valg af teorier. Indledningsvis vil vi kort skitsere Niklas Luhmanns systemteoris relevans i forhold til projektet. Efterfølgende vil vi ligeledes kort redegøre for, hvorfor Preben Sepstrups informationsproces er relevant at anvende i vores analyse Niklas Luhmann og Preben Sepstrup Kommunikation er et diffust begreb, og mange forskellige teoretikere har forskellige holdninger til kommunikation. For at producere den bedst mulige projektopgave ud fra de ressourcer vi har, har vi valgt at tage udgangspunkt i Luhmanns systemteori. Systemteorien kan først og fremmest skabe en ramme for, hvordan vi griber problemstillingen an. Ved at skabe denne ramme, sikrer vi os, at projektopgaven ikke tager en drejning, som vi ikke kan validere. Systemteorien giver os et overblik over kommunikationen fra afsender (modeblogs) til modtager (læsere) og derved et større teoretisk abstraktionsniveau. Ydermere mener vi, at Luhmanns rationelle indgangsvinkel kan anvendes i problemstillingen, da han opererer med meningsdannelse mellem de selvreferentielle systemer, som stammer fra kodernes autonomi. I første del af vores analyse undersøger vi netop hvilke selektioner af mening, eller hvilke koder, der fører til læserens valg af blogs. Med dette tolker vi, at kommunikationen specialiseres (kodificeres) indenfor de sociale systemer. Man kan derfor argumentere for, at Luhmanns teori også er relevant i forhold til moderniteten, hvor vi bl.a. fra Giddens springer i tid (og sted) især hvis man ser blogosfæren som et socialt system. Sociale systemer opretholdes via kommunikation, og derved antager vi, at kommunikationen og meningsdannelsen hele tiden skal produceres, da kommunikation er flygtig. Dette tidsperspektiv er anvendeligt i forhold til Web 2.0 medier og blogging, da informationer fra disse medier hele tiden opdateres fra alle steder på kloden. Luhmann anskuer ligeledes mening som time- binding, da mening optages af tidsforhold (Luhmann, 1993:53). Side 12 af 68

13 Ydermere er selve selektionen af meningen, der er grundstenene for kommunikations- processen, anvendelig i denne projektrapport. Hvordan selekterer læserne bloggernes informationer, hvornår modtager læserne informationen, og hvornår bliver informationen til støj. Det er dette vi vil undersøge i første del af analysen. Vi udbygger vores analyse omkring selektionerne af mening med Preben Sepstrups informationsproces. Dette har vi valgt at gøre, fordi vi mener, at denne teori er et godt redskab til at danne en praktisk forståelse af, hvad der sker i forløbet fra, afsenderen sender informationen ud, til modtageren som - i Luhmannsk term - enten modtager eller afviser informationen. På trods af vores anvendelse af systemteorien, er vi bevidste om, at forståelse af information, meningsdannelse og kommunikation generelt er subjektiv afhængig af, hvem modtageren er. Derfor bevirker Preben Sepstrups teori til en nuancering af vores delkonklusion fra første analyseafsnit, hvor vi her vil undersøge faktorerne for kommunikationen. Ved hjælp af disse faktorer eller led i processen kan vi ligeledes undersøge og komme med et bud på, hvorfor mange modeinteresserede benytter sig af blogs i højere grad end de trykte modemagasiner. Vores undersøgelser via begge teorier beror på modtagerens forståelse af kommunikationen og dér, mener vi, at Luhmann og Sepstrup supplerer hinanden. Luhmann opererer med egos forståelse af alter, og Sepstrup opererer med modtagerens forståelse af afsenderen. Luhmanns systemteori har mødt meget kritik. Især kollegaen Jürgen Habermas kritiserer Luhmann for at reducere menneskelige og social handling i systemer, der er underlagt styringsmedier (Andersen, 2002:371). Vi er bevidste om, at Luhmann kan være en vanskelig teoretiker at anvende, men vi mener dog, at ovenstående argumentation er valid. Vi beskæftiger os med en kommunikation og ikke en interaktion, eftersom vi således ville have en anden problemstilling. Her ville Habermas kunne komme i spil i hans teori om formalpragmatik, hvor samtale er en form for social handling, og hvis samtalen Side 13 af 68

14 skal være rationel, må gyldigheden af, hvad der siges, kunne begrundes med argumenter (ibid.:172). 5.3 Valg af empiri Vi vil kort redegøre for Web 2.0 medier generelt, og hvorledes disse kan benyttes kommunikativt. Efterfølgende vil vi redegøre overordnet for blogs og herunder modeblogs. Dette skal være med til at give os en forståelse for, hvorledes mediet benyttes kommunikativt, og hvad modeblogs indeholder. Dette afsnit er overvejende baseret på artikler og rapporter, der omhandler de positive muligheder, der er for modebloggere og modeblogs i fremtiden. I kraft af at der endnu ikke er noget teori, der beskæftiger sig med modeblogs, er vi opmærksomme på, hvordan vi benytter disse data i vores analyse og diskussion. Til at redegøre for begrebet Web 2.0, og hvad en blog er, supplerer vi med Hugh Hewitt, der er juraprofessor, talkshowvært og blogteoretiker, og Tim O Reilly, der er opfinder af begrebet Web 2.0 og konferencen under samme navn. Udover dette benytter vi os af modeanalysen 2013 af Deloitte, rådgivnings- og investeringsvirksomhed, der omhandler vækst i modebranchen. Denne rapport henvender sig primært til detailbranchen omkring, hvorfor det kan betale sig at tænke innovativt, og hvordan det er lykkedes for blandt andet modebloggere. Vi er derfor opmærksomme på, at rapporten ikke har samme formål som vores projekt - at undersøge kommunikationen og den mulige relation - men at oplyse eventuelle kunder om mulighed for udvikling af deres virksomhed. Vi har valgt at afholde et fokusgruppeinterview med fem piger i tyverne, der alle læser modeblogs. Dette kvalitative interview er med til at skabe forståelse for, hvorfor de finder modeblogs interessante, og hvorfor de vælger dette medie frem for alternative medier. Dette kan ligeledes være med til at belyse, hvilke kommunikationsmetoder læserne ikke bryder sig om på modeblogs. Dette bliver yderligere uddybet i fokusgruppe som metodeafsnittet med brug af Bente Halkier. Side 14 af 68

15 Vi har valgt at benytte et kvalitativt interview med Cecilie Brandenborg. Hun er gymnasieelev på Kolding gymnasium og 18 år gammel. Hun læser dagligt op til 50 modeblogs. Intentionen bag interviewet er at undersøge, hvad det er hun tiltrækkes af ved modeblogs, og hvorledes hun inspireres og identificerer sig med dem. Ydermere er vi interesserede i at erfare, hvor vigtig hendes selvforståelse og iscenesættelse af hendes stil/tøj er, og hvorledes disse påvirkes af modeblogs. Dette uddybes i interview som metodeafsnittet med brug af Steiner Kvale, Catharina Juul Kristensen og Bente Halkier. Afslutningsvis anvender vi et ekspertinterview med bloggeren Melissa Bech fra bloggen feedmyego.net og blogfællesskabet bisou.dk. Begrundelsen for netop at vælge Melissa som ekspert er både, fordi hun har vundet en modeblog pris i 2012 for Årets International Appeal, og fordi hun er en del af blogfællesskabet Bisou. Bisou skriver i deres manifest: BISOU is a creative collective. We consist of the strongest and most innovative bloggers and aim to not only communicate fashion and style to our readers, but to create our own distinct universe. (www.bisou.dk) Vi benytter ekspertinterviewet for at forklare modebloggerens hensigt med kommunikationen, således at vi kan undersøge, om den stemmer overens med læserens opfattelse. Endvidere er Bisous udtalelse om, at de forsøger at skabe deres eget blogunivers, optimalt i forhold til vores videnskabsteoretiske retning, da vi arbejder med kommunikationen mellem to systemer, og dette understreger bloggen som et socialt system. Årsagen til, at vi udelukkende benytter os af kvalitative interviews, er, at vi er interesserede i at opnå en forståelse for de interviewes livsverden. Vi skulle bruge muligheden for at uddybe og spørge ind til informantens svar (Kristensen, 2010:287). Side 15 af 68

16 5.4 Interviewmetoder Fokusgruppe som metode For at forstå bloglæsernes livsverden har vi valgt at anvende et fokusgruppeinterview med fem kvindelige bloglæsere i 20 erne. Valget af denne form for empiri har vi foretaget for at kunne undersøge, hvilke kommunikative påvirkninger mode- blogs har på deres læsere. Fokusgruppeinterviews er en uformel interviewform i et gruppediskussionsforum (Halkier, 2009:49), hvor en mediator skaber en fri diskussion i gruppen. Fordelene ved at anvende fokusgruppeinterview som kvalitativ metode er, at de naturlige omgivelser gør det muligt for personerne at udtrykke ideer og meninger frit. Fokusgrupper er ligeledes gode at anvende til at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer (Halkier, 2009:13), hvilket kan bidrage til vores viden omkring, hvorfor modeblogs bliver læst, og hvordan formidlingen påvirker læseren. Fokusgrupper kan også generere koncentreret data omkring et bestemt fænomen eller emne på en relativ tilgængelig måde, der ikke virker påtrængende over for deltagerne sammenlignet med f.eks. feltarbejde og deltagende observation (Morgan, 1997:13, Halkier, 2009:14). Begrundelsen for vores metodologiske valg af fokusgrupper er, at vi på denne måde kan få et indblik i læseren opfattelse af modeblogs. Vores udsnit af deltagerne kan ikke repræsentere et samlet resultat af modeblogs påvirkning af samtlige læsere/brugere (da dette ville være alt for tidskrævende, og fordi vi ikke besidder de ressourcer, der kræves) men give os en forståelse for, hvorfor læserne anvender modeblogs. Vi har valgt at udvælge en bred variation af deltagere, hvilket ifølge Bente Halkier skaber: en relativt sikker måde at undgå oplagte skævheder på (Halkier, 2009:27). Fokusgruppedeltagerne kender heller ikke hinanden på forhånd, hvilket kan påvirke det empiriske materiale, som bliver produceret (Halkier, 2009:29). Vi er bevidste om, at usikkerhed kan forekomme ved at anvende fokusgruppe i dette projekt, da alt god kommunikation begrundes på baggrund af målgruppens ønsker og Side 16 af 68

17 behov. Deltagerne kan lade sig farve af hinandens holdninger og ikke udtrykke, hvordan de præcist bliver påvirket, når de læser modeblogs. Dog har vi alligevel valgt at anvende fokusgruppeinterviews frem for individuelle interviews, da deltagerne alle er indenfor modemagasinerne Cover og Eurowomans målgruppe, og det kan bidrage til en viden om, hvorvidt denne målgruppe kollektivt forstår den kommunikation, som modeblogs afsender. Da det kan være svært at afgrænse hvilken målgruppe, blogs arbejder med, har vi valgt at afgrænse målgruppen i forhold til to af Danmarks største modemagasiner i stedet. Der kan således også forekomme en empirisk usikkerhed i dette tilfælde. Empirifordelene ved at anvende deltager, der ikke kender hinanden, er, at der ikke udspilles en masse sociale relationer, der kan påvirke deltagernes interne udtalelser i forhold til de indholdsmæssige mønstre om deres brug af modeblogs (Halkier, 2009:29). Der er langt større risiko for, at den anvendelse, én deltager benytter sig af, påvirker en af de andre deltagere, hvis disse indgår i en social relation, eller at deltageren ikke er 100% ærlig i sin udtalelse, fordi den bekendte mener noget andet. Endvidere mener vi, at i og med vi anvender Luhmanns systemteori, vil fokusgruppe- interview give os en bedre viden om målgruppens kommunikation, end hvis vi foretog individuelle interviews. Gyldigheden og pålideligheden ved at anvende fokusgrupper begrunder vi med, at fokusgrupper er gode til at producere data, som belyser normer i gruppers praksisser og fortolkninger (Halkier, 2009:110). Således kan vores systemteoretiske tilgang argumentere for vort brug af fokusgrupper som empirisk gyldigt. Vi er dog bevidste om, at fokusgrupper er kvalitativ datamateriale, der er baseret på en relativ lille gruppes observationer Interview som metode Oprindeligt havde vi udelukkende tænkt os at benytte fokusgruppeinterviewet. Vi erfarede dog efterfølgende, at vi ikke havde været opmærksomme nok på selviscenesættelse og selvforståelse i forhold til mode, og hvorledes disse kan blive påvirket af modeblogs. Formålet med dette interview var derfor at opnå en større Side 17 af 68

18 forståelse for disse faktorer. I stedet for at gennemføre endnu et fokusgruppeinterview besluttede vi i stedet at benytte et individuelt interview. Fordelen ved at udføre et individuelt interview er, at vi i højere grad kan spørge ind til interviewpersonens holdninger og forståelser, hvilket åbner op for muligheden for at for et mere dybtgående interview (Halkier, 2008:13). Vi har valgt at interviewe Cecilie Brandenborg, hun er 18 år og går på Kolding Gymnasium. Hun læser dagligt omkring 50 forskellige modeblogs. Hun er i vores optik en oplagt kandidat, da hun har en åbenlys interesse i både modeblogs og mode generelt, i kraft af den tid hun bruger på det (Kvale, 2002:150). Vi er interesserede i at opnå viden omkring vores informants livsverden i form af hendes daglige brug og opfattelse i forhold til temaet modeblogs (Kvale, 2002:40ff). Da vi udelukkende er interesserede i at få et indblik i hendes livsverden i forhold til det valgte tema, benytter vi et semistruktureret interview. Ved denne interviewform har informanten mulighed for at udtrykke sig om andre temaer, men vi har som interviewere ligeledes mulighed for at lede interviewet, hvis det ikke længere er relevant for projektet (Kristensen, 2010:283). For at sikre os at vi ikke kom til at fremstå som for styrende i interviewet, har vi skrevet vores spørgsmål således, at de er en blanding af indledende, opfølgende, sonderende og specificerende, og at der derfor stadig er plads til, at informanten selv kan tage andre temaer op, hun finder relevante (Kvale, 2002:137). Formen på interviewet er både sonderende og dybtgående, da vi ønsker at få et indblik og indhente information omkring informantens livsverden (Kristensen, 2002:282f). Vi ville som udgangspunkt anvende et speciale om modeblogging og reality for at undersøge hvilken kommunikation, modebloggerne ønskede at udsende. Efter at have erfaret, at specialet tog mere udgangspunkt i realityteori, og knap så meget om hvordan modbloggerne forholdte sig til den kommunikation, de udsendte, følte vi, at det var nødvendigt selv at skaffe empiri i form af et ekspertinterview med Melissa Bech fra feedmyego.net. Side 18 af 68

19 Melissa Bech arbejder med internationalt salg hos tøjmærket Wood Wood og har blogget de sidste fem år. De sidste par år har hendes fokus været mere professionelt orienterede, og hun startede således bloggen feedmyego.net. Da Melissa både arbejder med mode og driver sin egen blog, har vi således haft mulighed for at undersøge hendes livsverden, og hvordan hun selv mener, hun kommunikerer til sine læsere. Vi har her ligeledes valgt at anvende den semistrukturerede interviewform. Interviewet er både sondrende og dybtgående, da der kun findes sparsom viden omkring bloggerens personlige tanker omkring modeblogskommunikationen, og samtidig har vi her haft mulighed for at kunne gå ned i detaljer omkring forskellige kommunikationsaspekter fra blogger til læser (Kristensen, 2010:282). Side 19 af 68

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Motivation 3 Præsentation af Grafisk Have 4 Grafiskhave.dk 5 Problemfelt 5 Problemformulering 7 Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Målgruppe 9 Succeskriterier

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI Indholdsfortegnelse PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE METODE DEN KVALITATIVE METODE FOKUSGRUPPEINTERVIEW REFLEKSIONER OVER FOKUSGRUPPEINTERVIEWET

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 3 1.1 Motivation... 3 1.2 Problemstilling... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 4 1.5 Metode... 5 1.5.1 Videnskabsteoretisk tilgang... 5 1.5.2

Læs mere

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K.

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K. KOMMUNIKATIONSDESIGN FOR AT FAÅ UNGE UNIVERSITETSSTUDERENDE TIL AT GAÅ REGELMÆSSIGT TIL TANDLÆGE BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere