Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010"

Transkript

1 Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010 Glad, lykkelig og taknemmelig side 3 Forår og sommer hos spejderne side 4 Den Danske Folkekirke side 5 Konfirmationer side 9»Magnolietræ«malet af Charlotte Breinholm Menighedsudflugten side 11

2 KIRKELIG VEJVISER Hvor henvender man sig? FØDSEL: Anmeldelse skal ske senest andendagen efter fødslen til sognepræsten i det sogn, hvor moderen bor. Man skal medbringe forældrenes dåbs- eller navneattest og vielsesattest. DÅB: Aftale finder sted hos sognets præst. Man medbringer dåbsattester samt vielsesattest for forældrene. BRYLLUP: Efter ægteskabspapirerne er ordnet på borgmesterkontoret, afleveres prøvelsesattesten, dåbsattester og evt. andre papirer til den præst, der skal udføre vielsen. BEGRAVELSE: Dag og klokkeslet for begravelsen aftales først med den præst, der skal foretage begravelsen. Fotografering ved kirkelige handlinger Aftales med præsten. Kirkebetjening Gravere Sdr. Kongerslev: Gert Christensen Magnoliehaven 10, 9293 Kongerslev, tlf Nr. Kongerslev: Poul Sørensen Østergårdsvej 4, 9293 Kongerslev, tlf Komdrup: Dorit Sørensen Østergårdsvej 4, 9293 Kongerslev, tlf Organist Martin Hausgaard Jensen Skodshøj 27, Guldbæk, 9530 Støvring, tlf Kirkesanger Komdrup, Sdr. Kongerslev, Nr. Kongerslev: Solveig Dahl Poulsen Solvej 12, 9293 Kongerslev, tlf Kirkesangervikar: Maja Kjeldsen Lindenborgvej 7, Komdrup 9293Kongerslev. Indre Mission: Jens Nielsen, tlf Menighedsrådsformænd Sdr. Kongerslev: Erik Nielsen Kildevej 10 B, 9293 Kongerslev, tlf Nr. Kongerslev: Lone Landkildehus Dalsgårdvej 14, 9293 Kongerslev, tlf Komdrup: Hanne Haals Baggesdamvej 15, Komdrup, 9293 Kongerslev, tlf Kasserere Sdr./Nr. Kongerslev: Berit Pedersen Gadekærsvej 11, Sejlflod, 9280 Storvorde, tlf Komdrup: Inge Kjeldsen Lindenborgvej 7, 9293 Kongerslev, tlf Kirkeværge: Sdr. Kongerslev: Johan Jensen Kongensgade 61, 9293 Kongerslev, tlf Kirkens webside Nr. Kongerslev: Gregers Kjeldsen Dalsgårdsvej 12, 9293 Kongerslev, tlf Komdrup: Jens Aage Rasmussen Komdrupvej 10, Komdrup, 9293 Kongerslev, tlf Kirkens Korshærs Genbrugsbutik Danmarksgade 10, 9293 Kongerslev Kontaktperson: Ellinor Korsgaard Neptunvej 2, 9293 Kongerslev, tlf KFUM Spejderne Gruppeleder: Janni Salvesen, tlf Kirkebladsredaktionen Mette Svendsen, tlf Uffe Thorbjørn Sørensen Per Jensen, tlf Inge Kjeldsen, tlf ; Kirsten Madsen, tlf Aage Hedevang Grum-Schwensen tlf , Sognepræst Aage Hedevang Grum-Schwensen, Præstegårdsvej 1, 9293 Kongerslev, tlf Sognepræstens fridage, orlov og ferie 13/3-19/3; 13/4-23/4-12/6-18/6-20/7-30/7-8/5-9/5-5/6-6/6. Tjenesteorlov: Årsmødet på Nyborg Strand 11/6-13/6-10. Embedet varetages i ovennævnte perioder af sognepræst Jan Brogaard tlf

3 PRÆSTENS ORD Glad, lykkelig og taknemmelig I de sidste 2 mdr. er mit liv blevet radikalt fornyet. Jeg får nu den rette medicin og fungerer nu igen optimalt. Igennem længere tid har jeg været fejlmedicineret. Nu har jeg fået livet tilbage igen og som nogle af menigheden sagde til mig efter en gudstjeneste ude i Komdrup kirke: Nu har vi fået vores gode gamle Aage tilbage igen med dynamik og kraft i stemmeføringen! I de 28 år som jeg har været her som sognepræst har jeg aldrig fået så megen anerkendelse for mine prædikener og kirkelige handlinger som inden for den seneste tid via direkte henvendelse og nogle søde og varme mails. Dog var der et tilfælde ved en kirkelig handling, hvor jeg gik i stå (var meget træt p.g.a. alle de juleafslutninger, som jeg netop havde haft forinden) og lavede en fejl, hvilket jeg var meget ulykkelig over. Jeg har givet denne beklagelse videre til rette vedkommende. Tusind tak til alle jer, der har givet mig jeres fulde opbakning og omsorg i den tidligere ellers så svære tid som jeg havde. Jeg ved, hvad det vil sige at have haft lidelsen helt inde på min krop og er taknemmelig for de mennesker, der ved, hvad sand kærlig er: Nemlig at give livsmod til hinanden! Den gode og sunde dialog/samtale Jeg har netop været på seminar på Akademi Sankelmark, Flensborg i 6 dage. Emnet var Sehnsucht nach Verständnis! (Længsel efter forståelse). Vi var omkring 70 deltagere fra Norge, Finland, Sverige, Danmark, Letland og Tyskland. Hovedparten var tyskere. Fællessproget var både engelsk og tysk. Jeg var atter i år i en tysktalende gruppe om emnet: Lær af dine drømme! Den gode samtale har som forudsætning at begge parter, som går i dialog med hinanden er åben overfor, at noget nyt kan ske. Hvis man kun vil høre sin egen mening, så kommer man jo ikke videre. Begynder man først med at kritisere den anden ja så kan det jo gå rivende galt; for dårlige vibrationer har det med at forplante sig lynhurtigt. I den gode dialog derimod udtrykker man klart signe egne meninger, holdninger og ønsker i jeg form. Når det er sket, kan man spørge om: Og hvad mener så du? Derved har man først udtrykt sig klart og tydeligt, hvad man selv mener, men også holdt den åbne samtale i gang idet man lytter til, hvad den anden har at sige. Den jødiske filosof og forfatter Martin Buber har skrevet en bog om dialogens kunst, som hedder: Alt virkeligt liv er at mødes! Heri beskriver han, at det først er i mødet med et du, at et jeg bliver til den det er! I kristendommen taler vi om at den guddommelige kærlig agapé finder sted i forholdet til sin næste. Den tyske teolog Friedrich Gogarten giver den sammenfattende og præcise karakteristik af Jesu forkyndelse, at ifølge den afgøres den enkeltes forhold til Gud ingen andre steder end i den enkeltes forhold til det andet menneske.! Kort sagt, en forudsætning for den tætte relation, hvori Jesus sætter forholdet til Gud og til næsten, er, at vi er hinandens liv som Luther udtrykker det dagligt brød! Sjælesorg Den svenske sygehuspræst Lars Björklund holdt et foredrag med overskriften: Det bedste du kan gøre i mødet med et patient er: Ingenting at gøre«. Han udtrykte det således at kærlighed kan forstås på 3 måder: 1: Kærlighed er at give 2: Kærlighed er at dele noget med hinanden 3: Kærlighed er at ha evnen til at kunne modtage. Hans store erfaring som sygehuspræst var, at den bedste dialog var ingenting at gøre! 3 Det vigtigste var blot dette at være tilstede: I am here - that is enough! (Jeg er hos dig - det er nok! Det handler om at lade den, som man besøger være den person, som den er og så blot lytte! Arbejdskalenderen Hvad laver præsten så: Jeg besøger syge/husbesøg; kirkelige handlinger; gudstjenester; børne-og ungdomsgudstjeneste Palmesøndag (4. kl. medvirker); begynder den indledende konfirmandundervisning for 4. kl. lige efter vinterferien; konfirmandundervisningen; sammenkomst for efterladte sidst i februar; forsøger at få en Drømmegruppe op at stå Lær af dine drømme ; kirkelig udsendelse i Radio Øst; mange menighedsrådsmøder; med i bestyrelsen for Distriktforeningen af Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti. Dette blot en udpluk fra mit arbejdsfelt, men for at det kan lykkes, så må man opelske kærligheden i menigheden som den drivende kraft; således som bispekandidaten Marianne Christiansen klart udtrykte det ved et møde!»ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd«siger Hærskarers Herre. Aage Hedevang Grum-Schwensen

4 børn og ungdom Forår og sommer hos spejderne og smådyr i skovbunden samt fiske med net i Mølledammen, så spejderne kan få mærket Dyreven. Vi skal også ud på en gård og se dyrene, og endelig skal vi sælge Valdemarsflag inden årets store oplevelse: Sommerlejren i juni måned. Juniorer, spejdere og rovere skal deltage i den store Korpslejr ved Skive i juli måned og er i gang med forberedelserne dertil. På Spejdergruppens vegne Ulveleder Dorit Sørensen, Komdrup Cecilie, Sofie, Adam, Marius laver dyr af trylledej ved Komdrups sheltere. Spejderne er godt i gang efter juleferien med spændende og lærerige aktiviteter. Ulveungerne fra 2. og 3. klasse har tumlet sig i sneen ved spejderhytten og været ude at sælge de sidste fugleneg i Kongerslev by. I februar malede de motiv på stof, som der efter blev syet på bålkapperne med nål og tråd. Inden vinterferien øvede de små spejdere forskellige knob og var ude på løb om de internationale tegn i skoven. Fastelavnsfesten med tøndeslagning, lege og flot udklædte børn, valg til grupperåd og hjemmebagte fastelavnsboller var en festlig aften for alle gruppens børn, søskende og forældre. I marts måned lavede de hver sin dukke, som de optrådte med ved forældreaftenen. I foråret var ulvene ude på et sjovt lys-refleks-løb, og de byggede et tårn af rafter, som de kan klatre på. De var også ude at sælge korpsets lodsedler, og brænde til lejrbål savede de også. I april måned kommer landbetjent Preben Bundgaard og kontrollerer ulvenes cykler, så de er i orden til sommerens cykelture. Sidst i måneden venter en spændende oplevelse med forårslejr ved spejderhytten, hvor vi skal overnatte i telt på pladsen. Når der bliver sommer, skal flokken ud at se på dyrespor, fugle 4 Har I spørgsmål angående spejderne, kan I ringe til gruppeleder Janni Salvesen på tlf eller ulveleder Dorit Sørensen på tlf Har I lyst til at blive spejdere evt. ledere, kan I komme op i spejderhytten mandag eller onsdag aftener. Amanda og ulveungerne i gang med jungledyrs-stafet ved Spejderhytten.

5 SOGNESIDER Den Danske Folkekirke Folkekirken blev indført i Danmark i forbindelse med Grundlovens indførelse. Indtil 1849 var der kun en lovlig kirke i Danmark nemlig statskirken, som herefter blev til folkets kirke, der skulle fungere gennem lovgivning, men her 150 år efter indførelsen er der aldrig vedtaget én lov, hvor navnet folkekirken er nævnt. I 2009 var ca. 81,5% af danskerne medlem af kirken, men kun under 5% kommer ugentlig til gudstjeneste. Kirkens organisation: Kirkeministeriet er øverste myndighed for kirken, med den til enhver tid siddende kirkeminister som chef. Under ministeriet hører 11 stifte incl. Grønland. For hver Stift residerer en biskop der under sig har en række provster, ialt 107 i Danmark. Biskoppens arbejde er mange artede, bl.a. fordeling af præstestillinger og føre tilsyn med dem. Arbejdet består også i varetagelse af præstens løn og andre godtgørelser. Biskoppen fører tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg. Biskoppen er formand for områdets Stiftsråd, der blev indført i 2009, efter at Stiftsudvalget blev nedlagt. Provstiet: I hvert provsti er der i gennemsnit 20 sogne, der ledes af et provstiudvalg på 2-7 medlemmer, der vælges af og blandt menighedsrådenes medlemmer og ledes af provsten eller en anden valgt formand. Provstiet står for rammen af den økonomiske koordinering mellem sognene indenfor provstiet. Ligeledes hvad der må udskrives i kirkeskat til de enkelte menighedsråd. Provstiudvalget er i øvrigt på en række økonomiske administrative og bygningsmæssige områder godkendende instans i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provsten fører desuden på vegne af biskoppen tilsyn med præsterne og tilrettelægger den præstelige betjening under præstens ferie eller sygdom. Sogne: Der er 2123 sogne i folkekirken og i hvert sogn mindst en kirke, idet der er 2354 kirker i landet. Sognene administreres af præsten sammen med menighedsrådene, dog med den undtagelse at præsten er i udøvelsen af sin pastorale forpligtelse, herunder sin forkyndelse, sin sjælesorg og sin undervisning uafhængig af menighedsrådet. 5 Menighedsråd: De første menighedsråd i folkekirken blev oprettet i 1856 ved cirkulære hvori præsterne blev opfordret til at oprette et menighedsråd, men det skulle ske på frivilligt grundlag, så der skete ikke meget de første mange år. Der var en udbredt mistro i befolkningen mod menighedsrådene. Dette skyldes måske en forordning fra 1629, hvor Christian IV ønskede to mand fra hvert sogn til at hjælpe præsten med at overvåge folk. De skulle fortælle om folk drak, bandede eller forsømte gudstjenesten. Mange frygtede, at de nye råd ville få lignende opgaver. Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd. De første råd blev valgt i december 1903 og arbejdet startede fra januar Menighedsrådene består af sognets præster samt mellem 5 og 15 personer, afhængig af sognets størrelse. I 85% af alle sogne foregår valget som fredsvalg. Der vælges en formand, næstformand, kirkeværge, kontaktpersons amt kasserer. Der skal være en byggesagkyndig, der kan vælges udenfor rådet. Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken indenfor sognet. Arbejdet er mangeartet men de vigtigste opgaver er: Administration af kirker og præstegårde. Administration af kirkegårde. Forestå sognets økonomi, herunder budgetter og regnskaber. Deltage i tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Medvirke ved ansættelse af præster i sognet. Ansætte og virke som arbejdsgivere for kordegn, graver, organister, sanger m.v. Præstene er ikke ansat af menighedsrådet, men af staten. Deltage i valg til provsti og stiftsudvalg. Efter min opfattelse må det allervigtigste være at menighedsrådet forsøger at arbejde for de bedste muligheder for evangeliets forkyndelse og for en god ånd i sognet. Uffe Thorbjørn Sørensen

6 sognesider Mindeord over Helge Vadstrup og Anders Moeslund Barnedåb Emil Dalgaard Grønhøj døbt d. 13/ i Sdr. Kongerslev Kirke. Forældre Jesper Dalgard Grønhøj og Line Dalgaard Grønhøj. Helge Vadstrup Helge var i flere år skoleinspektør ved Nr. Kongerslev skole. Helge var en dygtig lærer og pædagog. Helge interesserede sig også meget for kirkelige forhold og derfor var det meget naturligt at han igennem mange år blev medlem af Nr. Kongerslev menighedsråd, hvor han i nogle år besad formandsposten. Kirkeværge var han også på et tidspunkt; og i udøvelsen af denne tillidspost tilbragte Helge mange gode stunder sammen med vor graver Poul. Helge og jeg konfererede kirkebogen og vi havde også gode, hyggelige stunder sammen. Helge var en meget flittig kirkegænger sammen med Ellen og han elskede at synge. Helge var et meget positivt menneske; altid imødekommende og smilende. Desuden var han et varmt og loyalt menneske. Vi er mange, der mindes Helge med taknemmelighed og glæde og husker det gode glimt han havde i øjet. Anders Moeslund Vor kære tidligere kirkesanger (igennem 36 år) og kirkeværge, fhv. skoleinspektør er død. Vi mindes Anders som et helt igennem fint og meget loyalt menneske. Anders sagde sin mening lige ud, men først når han havde gennemtænkt tingene. Filosofisk, nysgerrig og åben overfor livets vidunderlighed var han lige til det sidste. Inspirende debattør sammen med os andre i den månedlige kirkelige udsendelse i Radio Øst. En god ven og kammerat for mange af os. Et stort savn har berørt vore hjerter, men Anders efterlader os også en dyb taknemmelighed over alt det han har givet os af glæde, inspiration, viden og humor. Ære være deres minde! Aage Hedevang Grum-Schwensen Offentlige møder: Sdr. Kongerslev menighedsråd i konfirmandstuen kl. 19: 17. marts, 7. april, 5. maj & 9. juni Nr. Kongerslev menighedsråd på Friskolen kl. 19: 16. marts, 18. maj & 29. juni Barnedåb Emil Linaa Olesen døbt d. 31/ i Nr. Kongerslev Kirke. Forældre Hanne Linaa Olesen og Kristian Olesen Komdrup menighedsråd i forsamlingshuset: 23/3-25/5-8/6-24/8. Mødet den 25/5 er kl. 17 v. kirken. De øvrige kl. 19 i forsamlingshuset. Fælles menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 19: 20. april 6

7 sognesider Gravstenene fortæller historie Christian Jensen Jensine Jensen Ejgil På Nr. Kongerslev Kirkegård står et par beskedne gravstene, sat over nogle lige så beskedne men meget markante og betydningsfulde mennesker i vort lille samfund. Jensine, stedligt bedre kendt som Sine eller Bettekonen, er vokset op i Aalborg som adoptivbarn. Moren og faren havde hun ikke forbindelse med, men adoptivforældrene var glade for hende og betragtede hende som deres egen. Adoptivfaren var lygtetænder i Aalborg, og Sine fik lov til at hjælpe ham. Inden hun begyndte i skolen, havde hun sin egen runde i nærheden af Nytorv. Hun mente selv, at hun var Aalborgs eneste kvindelige lygtetænder, og hun kunne lide det. Da Sine var 11 år, døde adoptivmoren, og Sine måtte ikke længere bo hos sin adoptivfar, men blev anbragt i Skørping, hvor hendes mor var hjemmehørende. Da hun blev konfirmeret, fik hun lov til at klare sig selv, og det gjorde hun siden. Hun måtte sørge for den familie, hun stiftede og boede med i Nr. Kongerslev på Valdemarsgade i et lille 200 år gammelt hus. Manden Christian var invalid og kunne dårligt deltage i forsørgelsen. Sine arbejdede på byens gårde, hvor hun hjalp med slagtning af fjerkræ 7 og partering af grise, lam og køer. Skulle der være fest, var Sine i køkkenet som kogekone. I forsamlingshuset var hun også fast ved forskellige arrangementer. Hun gik heller ikke af vejen for at være barnepige, hvis der var brug for det. Sine var også god at snakke med, hvis man havde behov for at tale med et fornuftigt menneske med livserfaring. I over 25 år var hun opkræver for spareforeningen Julens Glæde. Lidt fornøjelse blev der også plads til, idet hun ofte tog til spil. Sine havde bl.a. en søn, som hed Ejgil. Han blev boende hjemme det meste af sit liv. Han var en meget dygtig tækkemand, som arbejdede rundt om i hele landet. Han har bl.a. tækket for Bodil Udsen. Han kørte rundt i en bil med åbent lad sammen med sin hund Smut. Når han ikke lige var på tækkearbejde, hjalp han folk i byen med transport af ting og sager, altid tjenstvillig som sin mor. Det var ikke kedeligt, når Ejgil var i fortællehumøret. En god kop kaffe og så Ejgils historier fra dengang, han kørte gennem Tyskland på sin Nimbus motorcykel, så var der lagt op til hygge. Den samme motorcykel har i øvrigt haft Kirsten Hyttemeier på bagsædet. Mennesker som Sine og Ejgil kan vi godt savne i vores forjagede hverdag. K.M.

8 sognesider Nyt fra Sdr. Kongerslev Menighedsråd Her over vinteren har der været god og sund aktivitet i vores menighedsråd. Vores kirkegårdsmur ud til Kongensgade er netop nu ved at blive udbedret. Komdrup Maskinstations entreprenører påbegyndte arbejdet, lige før jul og færdiggøre arbejdet i løbet af foråret. Sådan at vores mur ser ud, som der gjorde før uheldet med traktoren der tabte nogle halmballer. Vi har også besluttet, at udskifte vores låger på kirkegården. Her i løbet af foråret vil alle lågerne blive erstattet af jernlåger, der både er pænere og mere brugervenlige end de eksisterende trælåger. De næste måneder vil der på vores menighedsrådsmøder blive lagt budget for 2011 et spændende arbejde som vi alle ser frem til. Her er det vigtig, at få sagt at ALLE menighedsrådsmøder er offentlige, så du er mere end velkommen til at møde op og høre på dialogen i rådet. Vi vil meget gerne opfordre alle til, at man kontakter en af os medlemmer, hvis der er nogle gode ideer, som vil gøre vores smukke og dejlige kirke endnu bedre - kirken er jo for os alle! Erik Nielsen - Formand Sdr. Kongerslev Menighedsråd Nyt fra Nr. Kongerslev Menighedsråd Menighedsmøde: Tirsdag den 16. marts 2010 kl afholdes der menighedsmøde. På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde - hvad der er sket i 2009 og om planer for fremtiden. Mødet afholdes på Nr. Kongerslev Komdrup Friskole, og vi håber, der er mange, der har lyst til at deltage. Menighedsrådet Menighedsrådsmødet denne aften er kl Nyt fra Komdrup Menighedsråd Kirkens højtaleranlæg fungerer nu igen. Det har det nu gjort siden midten af december, hvor der blev installeret et helt nyt anlæg. Det viste sig nemlig, at det gamle anlæg ikke kunne repareres efter et lynnedslag. Menighedsrådet har været på besøg på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg i efteråret. KamillianerGaardens støtteforening Kamillus viste rundt og fortalte om deres arbejde. En meget interessant aften. Vores budget for 2010 er godkendt og fastsat til kr. I forbindelse med den nye lov for menighedsråd er der indført en række nye tiltag. For eksempel skal der ikke kun som tidligere vælges formand og næstformand hvert år. Nu skal andre enkeltposter såsom kasserer, kontaktperson og kirkeværge også vælges hvert år. Et andet nyt tiltag er, at der hvert år skal afholdes et medlemsmøde, hvor alle i sognet er velkomne. Her skal menighedsrådet fremlægge budget og regnskab samt aflægge beretning for deres arbejde. Medlemsmødet har til formål både at orientere menigheden, men også at give mulighed for en dialog mellem menigheden og menighedsrådet om fremtiden. Vi forventer at afholde det første medlemsmøde 8 her i foråret. Annonce herom senere. God sommer - men først et rigtig skønt forår. Hanne Haals

9 sognesider Konfirmationer 2010 Bededag d. 30. april i Sønder Kongerslev kirke kl Jacob Sacala Jensen Thomas Sacala Jensen Kristoffer Bach Kristiansen Jonas Solhøj Christensen Eva Marin Thorsdottir Natashia Maise Nygaard Charlotte Mejlvang Guldbæk Bededag d. 30. april i Sønder Kongerslev kirke kl Benjamin Alexander Vender Clausen Lars Christian Guldbæk Andersen Simon Broberg Grønhøj Daniel Borre Nørgaard Christensen Christoffer Cronwald Kronborg Mads Rasmussen Michell Thomsen Lea Jing Læsø Christina Borksted Jensen Lise Juel Borup Schou Mie Rysholt Gertsen Trine Gjedsted Lorentzen Anne Sofie Guldbæk Svendsen Søndag d. 2. maj i Nørre Kongerslev kirke kl Julie Kjær Nielsen Jamie Beth Slotved Thomsen Louise Gärtner Sjørup Andreas Simon Guldbæk Peter Bach Christensen Konfirmandudflugten til Gøteborg, Sverige bliver torsdag d. 20. maj 2010 Døbte siden november 2009 Josefine Velling Christensen, Sdr. Kongerslev kirke. Anders Wallin Sahl Poulsen, Nr. Kongerslev kirke Oliver Wallin Ricco Hougaard, Nr. Kongerslev kirke Emil Dalgaard Grønhøj, Sdr. Kongerslev kirke Emil Linaa Olesen, Nr. Kongerslev kirke Josephine Emilie Manstrup Jensen, Sdr. Kongerslev kirke Døde siden oktober 2009 Anni Vejrgang, Sdr. Kongerslev kirke Arne Hansen, Østre Kapel, Aalborg (boede i Sdr. Kongerslev) Helge Kjær Vadstrup, Nr. Kongerslev kirke Jens Grønhøj, Sdr. Kongerslev kirke Mogens Jensen, Sdr. Kongerslev kirke John Jensen, Sdr. Kongerslev kirke (boede i Bælum) Kirsten Fogtmann, Sdr. Kongerslev kirke Karin Andersen, Sdr. Kongerslev kirke Anders Moeslund, Sdr. Kongerslev kirke 9

10 sognekalender Sogneaftener Mit livs Paradis - Kongeriget Tonga : Torsdag den 11. marts 2010 kl i Aktivitetscentret/Lykkeshøj Vilhelm Stender beskriver Tonga-øernes befolkning som det mest kristne samfund på jorden med det samme engagement og den samme energi, som danske kristne havde i 1200-tallet, da alle vores sognekirker blev opført. I dag kan han øse ud af den livsvisdom, som han har lært af tonganerne, bl.a. at det er en velsignelse, at blive gammel. - Det tog mig 42 år at finde det sted på jorden, hvor man lever på en måde, man kun læser om i romaner. Religiøst er Tongaøerne selve paradis på jord. Mit virke som gade og integrationspræst i København ved Ellen Gylling: Torsdag den 8. april 2010 kl i konfirmandstuen I dag er Ellen Gylling ansat som præst ved Mødested Amager og som sognepræst ved Nathanaels Kirke. Børne og Ungdomsgudstjeneste i Sønder Kongerslev kirke, Palmesøndag d. 28. marts kl.10:30 Konfirmander og 4. kl. optræder samt spejderne og børnekoret. Rytmisk Musik. Gudstjenester og andagter på Lykkeshøj Onsdag den 17. marts kl. 14 Andagt Onsdag den 31. marts kl. 14 Påskegudstjeneste Onsdag den 21. april kl. 14 Andagt Onsdag den 5. maj kl. 14 Gudstjeneste Onsdag den 19. maj kl. 14 Andagt Onsdag den 2. juni kl. 14 Pinsegudstjeneste Onsdag den 16. juni kl. 14 Andagt Onsdag den 30. juni kl. 14 Gudstjeneste Der er kaffebord efter hver gudstjeneste og andagt. KLIP UD OG GEM 10

11 sognekalender Menighedsudflugten Menighedsudflugten i år bliver d. 19. juni. Målet for turen er ikke fastlagt endnu, men det offentliggøres i Østhimmerlands Folkeblad, når tiden nærmer sig. RADIO OST Friluftsgudstjeneste i Lundby Krat Kristi Himmelfartsdag, 13. maj kl på festpladsen. Medbring stol eller tæppe. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Gunderup kirke. Arrangør: Aalborg Østre Provsti FM - 99,8-104,5 MHz Kirkelige udsendelser i Radio Øst Søndag den 28. marts kl Søndag den 25. april kl Søndag den 23. maj kl Søndag den 27.juni kl Breve kan sendes til: Radiopræsterne Præstegårdsvej Kongerslev tlf Kirkens Korshærs genbrugsbutik Butikken modtager gerne tøj og småting, som vi sælger i butikken. Gør brug af vores container eller aflever tingene i butikken. Vi henter også gerne, kontakt os på butikkens tlf. nr i åbningstiden kl Kontaktperson: Ellinor Korsgaard tlf Åbningstider: Mandag og tirsdag...lukket Onsdag, torsdag og fredag...kl Lørdag formiddag...kl

12 GUDSTJENESTER Missionshuset kl hvor ikke andet er nævnt. Marts: torsdag den 18.: Bibeltime over 1 Kor. Kap. 11«ved sognepræst Inger Margrethe Andersen, Bælum torsdag den 25.: Kredsmøde i Kongerslev. Møde med en fra Gideoiterne April: torsdag den 15.: Tanja Nielsen, Sejlflod, fortæller om sin tur til Tanzania torsdag den 22.: Bibeltime over»1 Kor. Kap. 12 og 13«ved Sognepræst Maj: torsdag den 6.: Møde med Bent Ingemann Jensen, fra Soldatermissionen. TORSDAG den 20.: Bibeltime over»1 Kor. Kap. 14«ved Sognepræst Sved Schultz Hansen, Haverslev ONSdag den 26.: Bibelkursus i Hadsund, ved miss. Bent Kjær Andersen, Hjørring TORSdag den 27.: Bibelkursus i Hadsund, ved miss. Elna Thisgård Olesen, Brønderslev SØNDAG den 30.: Kredsudflugt: Program følger. Juni: torsdag den 3.: Møde med Morten Nebel, Skrødstrup TORSDAG den 17.: Bibeltime over»1 Kor. Kap. 15 og 16«ved Sognepræst Finn Carpentier Pedersen, Skelund ONSdag den 23.: Skt. Hansfest hos Bente og Tage Kjærgård, Øster Vase 14. Gudstjenester Marts - april - maj - juni - juli 2010 Sdr. Kgslv. Nr. Kgslv. Komdrup 14. marts Midfaste ingen 9 (1) ingen 21. marts Mariæ bebudelsesdag 9 ingen 10: marts Palmesøndag 10:30 (2) ingen ingen 1. april Skærtorsdag ingen 10: april Langfredag 9 (3) ingen 10:30 (3) 4. april Påskedag 10:30 (4) 9 (4) ingen 5. april Anden påskedag ingen ingen 9 (1) 11. april 1.s.e.påske ingen 10:30 ingen 18. april 2.s.e.påske 9 (1) ingen ingen 25. april 3.s.e.påske 10:30 ingen april Bededag 9:30 konfirmation ingen ingen 11 konfirmation 2. maj 4.s.e.påske ingen 10 konfirmation ingen 9. maj. 5.s.e.påske 9 (1) ingen ingen 13. maj Kristi himmelfartsdag Friluftsgudstjeneste i Lundby krat kl maj 6 s.e.påske ingen 10:30 ingen 23. maj Pinsedag 10:30 (4) ingen 9 (4) 24. maj Anden pinsedag ingen 10:30 ingen 30. maj Trinitatis søndag 9 ingen juni 1.s.e.trin. ingen 9 (1) ingen 13. juni 2.s.e.trin. ingen ingen 9 (1) 20. juni 3.s.e.trin. 10:30 ingen ingen 27. juni 4.s.e.trin. ingen 10:30 ingen 4. juli 5.s.e.trin. ingen ingen juli 6.s.e.trin. 10:30 ingen ingen 18. juli 7.s.e.trin. ingen 10:30 ingen 25. juli 8.s.e.trin ingen ingen 9 (1) 1: Sognepræst Jan Brogaard 2: Børne-og ungdomsgudstjeneste: 4. klasse opfører et drama Børne-og ungdomskoret medvirker 3: Passionsgudstjenste. 4: Solist medvirker Kirkebilkørsel: Til gudstjenester i Sdr. Kongerslev, Nr. Kongerslev eller Komdrup kirker. Gælder også ved deltagelse til sogneaftner i Konfirmandstuen eller Aktivitetscentret. Ring og bestil kørsel tlf Gerne dagen før kl eller senest 2 timer før kørsel. N.B! Stof til næste kirkeblad senest den 15. maj 2010 Østhimmerlands Folkeblad

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Guds og hverdagens engle. Spejderlejr i Stavanger - ganske inponerende. Friluftsgudstjeneste. - en flot oplevelse

Guds og hverdagens engle. Spejderlejr i Stavanger - ganske inponerende. Friluftsgudstjeneste. - en flot oplevelse Spejderlejr side 4 Friluftsgudstjeneste Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev side 6 Jysk sind og humor side 8 November - December 2013 - Januar - Februar 2014 Guds og hverdagens engle side 2 Spejderlejr

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG.

KIRKEBLADET. Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret GRAVLEV STØVRING SØRUP MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Læs bl.a. om: Klezmer-aften I skyggen af Holocaust Skal man tro for at blive konfirmeret WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK MARTS-APRIL-MAJ 2015 - NR. 2-48. ÅRG. For børn " KLIP

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 20. januar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirke og Sogn Marts april maj 2015

Kirke og Sogn Marts april maj 2015 Kirke og Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet side 10 Natkirke side

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 1 Marts, April, Maj 2011 48. årg. Den 3. marts 2011 kl. 19.30 er der foredrag i konfirmandstuen i Øster Velling Må livet gøre ondt? - om det moderne

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere