Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010"

Transkript

1 Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Marts, april, maj, juni og juli 2010 Glad, lykkelig og taknemmelig side 3 Forår og sommer hos spejderne side 4 Den Danske Folkekirke side 5 Konfirmationer side 9»Magnolietræ«malet af Charlotte Breinholm Menighedsudflugten side 11

2 KIRKELIG VEJVISER Hvor henvender man sig? FØDSEL: Anmeldelse skal ske senest andendagen efter fødslen til sognepræsten i det sogn, hvor moderen bor. Man skal medbringe forældrenes dåbs- eller navneattest og vielsesattest. DÅB: Aftale finder sted hos sognets præst. Man medbringer dåbsattester samt vielsesattest for forældrene. BRYLLUP: Efter ægteskabspapirerne er ordnet på borgmesterkontoret, afleveres prøvelsesattesten, dåbsattester og evt. andre papirer til den præst, der skal udføre vielsen. BEGRAVELSE: Dag og klokkeslet for begravelsen aftales først med den præst, der skal foretage begravelsen. Fotografering ved kirkelige handlinger Aftales med præsten. Kirkebetjening Gravere Sdr. Kongerslev: Gert Christensen Magnoliehaven 10, 9293 Kongerslev, tlf Nr. Kongerslev: Poul Sørensen Østergårdsvej 4, 9293 Kongerslev, tlf Komdrup: Dorit Sørensen Østergårdsvej 4, 9293 Kongerslev, tlf Organist Martin Hausgaard Jensen Skodshøj 27, Guldbæk, 9530 Støvring, tlf Kirkesanger Komdrup, Sdr. Kongerslev, Nr. Kongerslev: Solveig Dahl Poulsen Solvej 12, 9293 Kongerslev, tlf Kirkesangervikar: Maja Kjeldsen Lindenborgvej 7, Komdrup 9293Kongerslev. Indre Mission: Jens Nielsen, tlf Menighedsrådsformænd Sdr. Kongerslev: Erik Nielsen Kildevej 10 B, 9293 Kongerslev, tlf Nr. Kongerslev: Lone Landkildehus Dalsgårdvej 14, 9293 Kongerslev, tlf Komdrup: Hanne Haals Baggesdamvej 15, Komdrup, 9293 Kongerslev, tlf Kasserere Sdr./Nr. Kongerslev: Berit Pedersen Gadekærsvej 11, Sejlflod, 9280 Storvorde, tlf Komdrup: Inge Kjeldsen Lindenborgvej 7, 9293 Kongerslev, tlf Kirkeværge: Sdr. Kongerslev: Johan Jensen Kongensgade 61, 9293 Kongerslev, tlf Kirkens webside Nr. Kongerslev: Gregers Kjeldsen Dalsgårdsvej 12, 9293 Kongerslev, tlf Komdrup: Jens Aage Rasmussen Komdrupvej 10, Komdrup, 9293 Kongerslev, tlf Kirkens Korshærs Genbrugsbutik Danmarksgade 10, 9293 Kongerslev Kontaktperson: Ellinor Korsgaard Neptunvej 2, 9293 Kongerslev, tlf KFUM Spejderne Gruppeleder: Janni Salvesen, tlf Kirkebladsredaktionen Mette Svendsen, tlf Uffe Thorbjørn Sørensen Per Jensen, tlf Inge Kjeldsen, tlf ; Kirsten Madsen, tlf Aage Hedevang Grum-Schwensen tlf , Sognepræst Aage Hedevang Grum-Schwensen, Præstegårdsvej 1, 9293 Kongerslev, tlf Sognepræstens fridage, orlov og ferie 13/3-19/3; 13/4-23/4-12/6-18/6-20/7-30/7-8/5-9/5-5/6-6/6. Tjenesteorlov: Årsmødet på Nyborg Strand 11/6-13/6-10. Embedet varetages i ovennævnte perioder af sognepræst Jan Brogaard tlf

3 PRÆSTENS ORD Glad, lykkelig og taknemmelig I de sidste 2 mdr. er mit liv blevet radikalt fornyet. Jeg får nu den rette medicin og fungerer nu igen optimalt. Igennem længere tid har jeg været fejlmedicineret. Nu har jeg fået livet tilbage igen og som nogle af menigheden sagde til mig efter en gudstjeneste ude i Komdrup kirke: Nu har vi fået vores gode gamle Aage tilbage igen med dynamik og kraft i stemmeføringen! I de 28 år som jeg har været her som sognepræst har jeg aldrig fået så megen anerkendelse for mine prædikener og kirkelige handlinger som inden for den seneste tid via direkte henvendelse og nogle søde og varme mails. Dog var der et tilfælde ved en kirkelig handling, hvor jeg gik i stå (var meget træt p.g.a. alle de juleafslutninger, som jeg netop havde haft forinden) og lavede en fejl, hvilket jeg var meget ulykkelig over. Jeg har givet denne beklagelse videre til rette vedkommende. Tusind tak til alle jer, der har givet mig jeres fulde opbakning og omsorg i den tidligere ellers så svære tid som jeg havde. Jeg ved, hvad det vil sige at have haft lidelsen helt inde på min krop og er taknemmelig for de mennesker, der ved, hvad sand kærlig er: Nemlig at give livsmod til hinanden! Den gode og sunde dialog/samtale Jeg har netop været på seminar på Akademi Sankelmark, Flensborg i 6 dage. Emnet var Sehnsucht nach Verständnis! (Længsel efter forståelse). Vi var omkring 70 deltagere fra Norge, Finland, Sverige, Danmark, Letland og Tyskland. Hovedparten var tyskere. Fællessproget var både engelsk og tysk. Jeg var atter i år i en tysktalende gruppe om emnet: Lær af dine drømme! Den gode samtale har som forudsætning at begge parter, som går i dialog med hinanden er åben overfor, at noget nyt kan ske. Hvis man kun vil høre sin egen mening, så kommer man jo ikke videre. Begynder man først med at kritisere den anden ja så kan det jo gå rivende galt; for dårlige vibrationer har det med at forplante sig lynhurtigt. I den gode dialog derimod udtrykker man klart signe egne meninger, holdninger og ønsker i jeg form. Når det er sket, kan man spørge om: Og hvad mener så du? Derved har man først udtrykt sig klart og tydeligt, hvad man selv mener, men også holdt den åbne samtale i gang idet man lytter til, hvad den anden har at sige. Den jødiske filosof og forfatter Martin Buber har skrevet en bog om dialogens kunst, som hedder: Alt virkeligt liv er at mødes! Heri beskriver han, at det først er i mødet med et du, at et jeg bliver til den det er! I kristendommen taler vi om at den guddommelige kærlig agapé finder sted i forholdet til sin næste. Den tyske teolog Friedrich Gogarten giver den sammenfattende og præcise karakteristik af Jesu forkyndelse, at ifølge den afgøres den enkeltes forhold til Gud ingen andre steder end i den enkeltes forhold til det andet menneske.! Kort sagt, en forudsætning for den tætte relation, hvori Jesus sætter forholdet til Gud og til næsten, er, at vi er hinandens liv som Luther udtrykker det dagligt brød! Sjælesorg Den svenske sygehuspræst Lars Björklund holdt et foredrag med overskriften: Det bedste du kan gøre i mødet med et patient er: Ingenting at gøre«. Han udtrykte det således at kærlighed kan forstås på 3 måder: 1: Kærlighed er at give 2: Kærlighed er at dele noget med hinanden 3: Kærlighed er at ha evnen til at kunne modtage. Hans store erfaring som sygehuspræst var, at den bedste dialog var ingenting at gøre! 3 Det vigtigste var blot dette at være tilstede: I am here - that is enough! (Jeg er hos dig - det er nok! Det handler om at lade den, som man besøger være den person, som den er og så blot lytte! Arbejdskalenderen Hvad laver præsten så: Jeg besøger syge/husbesøg; kirkelige handlinger; gudstjenester; børne-og ungdomsgudstjeneste Palmesøndag (4. kl. medvirker); begynder den indledende konfirmandundervisning for 4. kl. lige efter vinterferien; konfirmandundervisningen; sammenkomst for efterladte sidst i februar; forsøger at få en Drømmegruppe op at stå Lær af dine drømme ; kirkelig udsendelse i Radio Øst; mange menighedsrådsmøder; med i bestyrelsen for Distriktforeningen af Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti. Dette blot en udpluk fra mit arbejdsfelt, men for at det kan lykkes, så må man opelske kærligheden i menigheden som den drivende kraft; således som bispekandidaten Marianne Christiansen klart udtrykte det ved et møde!»ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd«siger Hærskarers Herre. Aage Hedevang Grum-Schwensen

4 børn og ungdom Forår og sommer hos spejderne og smådyr i skovbunden samt fiske med net i Mølledammen, så spejderne kan få mærket Dyreven. Vi skal også ud på en gård og se dyrene, og endelig skal vi sælge Valdemarsflag inden årets store oplevelse: Sommerlejren i juni måned. Juniorer, spejdere og rovere skal deltage i den store Korpslejr ved Skive i juli måned og er i gang med forberedelserne dertil. På Spejdergruppens vegne Ulveleder Dorit Sørensen, Komdrup Cecilie, Sofie, Adam, Marius laver dyr af trylledej ved Komdrups sheltere. Spejderne er godt i gang efter juleferien med spændende og lærerige aktiviteter. Ulveungerne fra 2. og 3. klasse har tumlet sig i sneen ved spejderhytten og været ude at sælge de sidste fugleneg i Kongerslev by. I februar malede de motiv på stof, som der efter blev syet på bålkapperne med nål og tråd. Inden vinterferien øvede de små spejdere forskellige knob og var ude på løb om de internationale tegn i skoven. Fastelavnsfesten med tøndeslagning, lege og flot udklædte børn, valg til grupperåd og hjemmebagte fastelavnsboller var en festlig aften for alle gruppens børn, søskende og forældre. I marts måned lavede de hver sin dukke, som de optrådte med ved forældreaftenen. I foråret var ulvene ude på et sjovt lys-refleks-løb, og de byggede et tårn af rafter, som de kan klatre på. De var også ude at sælge korpsets lodsedler, og brænde til lejrbål savede de også. I april måned kommer landbetjent Preben Bundgaard og kontrollerer ulvenes cykler, så de er i orden til sommerens cykelture. Sidst i måneden venter en spændende oplevelse med forårslejr ved spejderhytten, hvor vi skal overnatte i telt på pladsen. Når der bliver sommer, skal flokken ud at se på dyrespor, fugle 4 Har I spørgsmål angående spejderne, kan I ringe til gruppeleder Janni Salvesen på tlf eller ulveleder Dorit Sørensen på tlf Har I lyst til at blive spejdere evt. ledere, kan I komme op i spejderhytten mandag eller onsdag aftener. Amanda og ulveungerne i gang med jungledyrs-stafet ved Spejderhytten.

5 SOGNESIDER Den Danske Folkekirke Folkekirken blev indført i Danmark i forbindelse med Grundlovens indførelse. Indtil 1849 var der kun en lovlig kirke i Danmark nemlig statskirken, som herefter blev til folkets kirke, der skulle fungere gennem lovgivning, men her 150 år efter indførelsen er der aldrig vedtaget én lov, hvor navnet folkekirken er nævnt. I 2009 var ca. 81,5% af danskerne medlem af kirken, men kun under 5% kommer ugentlig til gudstjeneste. Kirkens organisation: Kirkeministeriet er øverste myndighed for kirken, med den til enhver tid siddende kirkeminister som chef. Under ministeriet hører 11 stifte incl. Grønland. For hver Stift residerer en biskop der under sig har en række provster, ialt 107 i Danmark. Biskoppens arbejde er mange artede, bl.a. fordeling af præstestillinger og føre tilsyn med dem. Arbejdet består også i varetagelse af præstens løn og andre godtgørelser. Biskoppen fører tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg. Biskoppen er formand for områdets Stiftsråd, der blev indført i 2009, efter at Stiftsudvalget blev nedlagt. Provstiet: I hvert provsti er der i gennemsnit 20 sogne, der ledes af et provstiudvalg på 2-7 medlemmer, der vælges af og blandt menighedsrådenes medlemmer og ledes af provsten eller en anden valgt formand. Provstiet står for rammen af den økonomiske koordinering mellem sognene indenfor provstiet. Ligeledes hvad der må udskrives i kirkeskat til de enkelte menighedsråd. Provstiudvalget er i øvrigt på en række økonomiske administrative og bygningsmæssige områder godkendende instans i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provsten fører desuden på vegne af biskoppen tilsyn med præsterne og tilrettelægger den præstelige betjening under præstens ferie eller sygdom. Sogne: Der er 2123 sogne i folkekirken og i hvert sogn mindst en kirke, idet der er 2354 kirker i landet. Sognene administreres af præsten sammen med menighedsrådene, dog med den undtagelse at præsten er i udøvelsen af sin pastorale forpligtelse, herunder sin forkyndelse, sin sjælesorg og sin undervisning uafhængig af menighedsrådet. 5 Menighedsråd: De første menighedsråd i folkekirken blev oprettet i 1856 ved cirkulære hvori præsterne blev opfordret til at oprette et menighedsråd, men det skulle ske på frivilligt grundlag, så der skete ikke meget de første mange år. Der var en udbredt mistro i befolkningen mod menighedsrådene. Dette skyldes måske en forordning fra 1629, hvor Christian IV ønskede to mand fra hvert sogn til at hjælpe præsten med at overvåge folk. De skulle fortælle om folk drak, bandede eller forsømte gudstjenesten. Mange frygtede, at de nye råd ville få lignende opgaver. Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd. De første råd blev valgt i december 1903 og arbejdet startede fra januar Menighedsrådene består af sognets præster samt mellem 5 og 15 personer, afhængig af sognets størrelse. I 85% af alle sogne foregår valget som fredsvalg. Der vælges en formand, næstformand, kirkeværge, kontaktpersons amt kasserer. Der skal være en byggesagkyndig, der kan vælges udenfor rådet. Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken indenfor sognet. Arbejdet er mangeartet men de vigtigste opgaver er: Administration af kirker og præstegårde. Administration af kirkegårde. Forestå sognets økonomi, herunder budgetter og regnskaber. Deltage i tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Medvirke ved ansættelse af præster i sognet. Ansætte og virke som arbejdsgivere for kordegn, graver, organister, sanger m.v. Præstene er ikke ansat af menighedsrådet, men af staten. Deltage i valg til provsti og stiftsudvalg. Efter min opfattelse må det allervigtigste være at menighedsrådet forsøger at arbejde for de bedste muligheder for evangeliets forkyndelse og for en god ånd i sognet. Uffe Thorbjørn Sørensen

6 sognesider Mindeord over Helge Vadstrup og Anders Moeslund Barnedåb Emil Dalgaard Grønhøj døbt d. 13/ i Sdr. Kongerslev Kirke. Forældre Jesper Dalgard Grønhøj og Line Dalgaard Grønhøj. Helge Vadstrup Helge var i flere år skoleinspektør ved Nr. Kongerslev skole. Helge var en dygtig lærer og pædagog. Helge interesserede sig også meget for kirkelige forhold og derfor var det meget naturligt at han igennem mange år blev medlem af Nr. Kongerslev menighedsråd, hvor han i nogle år besad formandsposten. Kirkeværge var han også på et tidspunkt; og i udøvelsen af denne tillidspost tilbragte Helge mange gode stunder sammen med vor graver Poul. Helge og jeg konfererede kirkebogen og vi havde også gode, hyggelige stunder sammen. Helge var en meget flittig kirkegænger sammen med Ellen og han elskede at synge. Helge var et meget positivt menneske; altid imødekommende og smilende. Desuden var han et varmt og loyalt menneske. Vi er mange, der mindes Helge med taknemmelighed og glæde og husker det gode glimt han havde i øjet. Anders Moeslund Vor kære tidligere kirkesanger (igennem 36 år) og kirkeværge, fhv. skoleinspektør er død. Vi mindes Anders som et helt igennem fint og meget loyalt menneske. Anders sagde sin mening lige ud, men først når han havde gennemtænkt tingene. Filosofisk, nysgerrig og åben overfor livets vidunderlighed var han lige til det sidste. Inspirende debattør sammen med os andre i den månedlige kirkelige udsendelse i Radio Øst. En god ven og kammerat for mange af os. Et stort savn har berørt vore hjerter, men Anders efterlader os også en dyb taknemmelighed over alt det han har givet os af glæde, inspiration, viden og humor. Ære være deres minde! Aage Hedevang Grum-Schwensen Offentlige møder: Sdr. Kongerslev menighedsråd i konfirmandstuen kl. 19: 17. marts, 7. april, 5. maj & 9. juni Nr. Kongerslev menighedsråd på Friskolen kl. 19: 16. marts, 18. maj & 29. juni Barnedåb Emil Linaa Olesen døbt d. 31/ i Nr. Kongerslev Kirke. Forældre Hanne Linaa Olesen og Kristian Olesen Komdrup menighedsråd i forsamlingshuset: 23/3-25/5-8/6-24/8. Mødet den 25/5 er kl. 17 v. kirken. De øvrige kl. 19 i forsamlingshuset. Fælles menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 19: 20. april 6

7 sognesider Gravstenene fortæller historie Christian Jensen Jensine Jensen Ejgil På Nr. Kongerslev Kirkegård står et par beskedne gravstene, sat over nogle lige så beskedne men meget markante og betydningsfulde mennesker i vort lille samfund. Jensine, stedligt bedre kendt som Sine eller Bettekonen, er vokset op i Aalborg som adoptivbarn. Moren og faren havde hun ikke forbindelse med, men adoptivforældrene var glade for hende og betragtede hende som deres egen. Adoptivfaren var lygtetænder i Aalborg, og Sine fik lov til at hjælpe ham. Inden hun begyndte i skolen, havde hun sin egen runde i nærheden af Nytorv. Hun mente selv, at hun var Aalborgs eneste kvindelige lygtetænder, og hun kunne lide det. Da Sine var 11 år, døde adoptivmoren, og Sine måtte ikke længere bo hos sin adoptivfar, men blev anbragt i Skørping, hvor hendes mor var hjemmehørende. Da hun blev konfirmeret, fik hun lov til at klare sig selv, og det gjorde hun siden. Hun måtte sørge for den familie, hun stiftede og boede med i Nr. Kongerslev på Valdemarsgade i et lille 200 år gammelt hus. Manden Christian var invalid og kunne dårligt deltage i forsørgelsen. Sine arbejdede på byens gårde, hvor hun hjalp med slagtning af fjerkræ 7 og partering af grise, lam og køer. Skulle der være fest, var Sine i køkkenet som kogekone. I forsamlingshuset var hun også fast ved forskellige arrangementer. Hun gik heller ikke af vejen for at være barnepige, hvis der var brug for det. Sine var også god at snakke med, hvis man havde behov for at tale med et fornuftigt menneske med livserfaring. I over 25 år var hun opkræver for spareforeningen Julens Glæde. Lidt fornøjelse blev der også plads til, idet hun ofte tog til spil. Sine havde bl.a. en søn, som hed Ejgil. Han blev boende hjemme det meste af sit liv. Han var en meget dygtig tækkemand, som arbejdede rundt om i hele landet. Han har bl.a. tækket for Bodil Udsen. Han kørte rundt i en bil med åbent lad sammen med sin hund Smut. Når han ikke lige var på tækkearbejde, hjalp han folk i byen med transport af ting og sager, altid tjenstvillig som sin mor. Det var ikke kedeligt, når Ejgil var i fortællehumøret. En god kop kaffe og så Ejgils historier fra dengang, han kørte gennem Tyskland på sin Nimbus motorcykel, så var der lagt op til hygge. Den samme motorcykel har i øvrigt haft Kirsten Hyttemeier på bagsædet. Mennesker som Sine og Ejgil kan vi godt savne i vores forjagede hverdag. K.M.

8 sognesider Nyt fra Sdr. Kongerslev Menighedsråd Her over vinteren har der været god og sund aktivitet i vores menighedsråd. Vores kirkegårdsmur ud til Kongensgade er netop nu ved at blive udbedret. Komdrup Maskinstations entreprenører påbegyndte arbejdet, lige før jul og færdiggøre arbejdet i løbet af foråret. Sådan at vores mur ser ud, som der gjorde før uheldet med traktoren der tabte nogle halmballer. Vi har også besluttet, at udskifte vores låger på kirkegården. Her i løbet af foråret vil alle lågerne blive erstattet af jernlåger, der både er pænere og mere brugervenlige end de eksisterende trælåger. De næste måneder vil der på vores menighedsrådsmøder blive lagt budget for 2011 et spændende arbejde som vi alle ser frem til. Her er det vigtig, at få sagt at ALLE menighedsrådsmøder er offentlige, så du er mere end velkommen til at møde op og høre på dialogen i rådet. Vi vil meget gerne opfordre alle til, at man kontakter en af os medlemmer, hvis der er nogle gode ideer, som vil gøre vores smukke og dejlige kirke endnu bedre - kirken er jo for os alle! Erik Nielsen - Formand Sdr. Kongerslev Menighedsråd Nyt fra Nr. Kongerslev Menighedsråd Menighedsmøde: Tirsdag den 16. marts 2010 kl afholdes der menighedsmøde. På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde - hvad der er sket i 2009 og om planer for fremtiden. Mødet afholdes på Nr. Kongerslev Komdrup Friskole, og vi håber, der er mange, der har lyst til at deltage. Menighedsrådet Menighedsrådsmødet denne aften er kl Nyt fra Komdrup Menighedsråd Kirkens højtaleranlæg fungerer nu igen. Det har det nu gjort siden midten af december, hvor der blev installeret et helt nyt anlæg. Det viste sig nemlig, at det gamle anlæg ikke kunne repareres efter et lynnedslag. Menighedsrådet har været på besøg på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg i efteråret. KamillianerGaardens støtteforening Kamillus viste rundt og fortalte om deres arbejde. En meget interessant aften. Vores budget for 2010 er godkendt og fastsat til kr. I forbindelse med den nye lov for menighedsråd er der indført en række nye tiltag. For eksempel skal der ikke kun som tidligere vælges formand og næstformand hvert år. Nu skal andre enkeltposter såsom kasserer, kontaktperson og kirkeværge også vælges hvert år. Et andet nyt tiltag er, at der hvert år skal afholdes et medlemsmøde, hvor alle i sognet er velkomne. Her skal menighedsrådet fremlægge budget og regnskab samt aflægge beretning for deres arbejde. Medlemsmødet har til formål både at orientere menigheden, men også at give mulighed for en dialog mellem menigheden og menighedsrådet om fremtiden. Vi forventer at afholde det første medlemsmøde 8 her i foråret. Annonce herom senere. God sommer - men først et rigtig skønt forår. Hanne Haals

9 sognesider Konfirmationer 2010 Bededag d. 30. april i Sønder Kongerslev kirke kl Jacob Sacala Jensen Thomas Sacala Jensen Kristoffer Bach Kristiansen Jonas Solhøj Christensen Eva Marin Thorsdottir Natashia Maise Nygaard Charlotte Mejlvang Guldbæk Bededag d. 30. april i Sønder Kongerslev kirke kl Benjamin Alexander Vender Clausen Lars Christian Guldbæk Andersen Simon Broberg Grønhøj Daniel Borre Nørgaard Christensen Christoffer Cronwald Kronborg Mads Rasmussen Michell Thomsen Lea Jing Læsø Christina Borksted Jensen Lise Juel Borup Schou Mie Rysholt Gertsen Trine Gjedsted Lorentzen Anne Sofie Guldbæk Svendsen Søndag d. 2. maj i Nørre Kongerslev kirke kl Julie Kjær Nielsen Jamie Beth Slotved Thomsen Louise Gärtner Sjørup Andreas Simon Guldbæk Peter Bach Christensen Konfirmandudflugten til Gøteborg, Sverige bliver torsdag d. 20. maj 2010 Døbte siden november 2009 Josefine Velling Christensen, Sdr. Kongerslev kirke. Anders Wallin Sahl Poulsen, Nr. Kongerslev kirke Oliver Wallin Ricco Hougaard, Nr. Kongerslev kirke Emil Dalgaard Grønhøj, Sdr. Kongerslev kirke Emil Linaa Olesen, Nr. Kongerslev kirke Josephine Emilie Manstrup Jensen, Sdr. Kongerslev kirke Døde siden oktober 2009 Anni Vejrgang, Sdr. Kongerslev kirke Arne Hansen, Østre Kapel, Aalborg (boede i Sdr. Kongerslev) Helge Kjær Vadstrup, Nr. Kongerslev kirke Jens Grønhøj, Sdr. Kongerslev kirke Mogens Jensen, Sdr. Kongerslev kirke John Jensen, Sdr. Kongerslev kirke (boede i Bælum) Kirsten Fogtmann, Sdr. Kongerslev kirke Karin Andersen, Sdr. Kongerslev kirke Anders Moeslund, Sdr. Kongerslev kirke 9

10 sognekalender Sogneaftener Mit livs Paradis - Kongeriget Tonga : Torsdag den 11. marts 2010 kl i Aktivitetscentret/Lykkeshøj Vilhelm Stender beskriver Tonga-øernes befolkning som det mest kristne samfund på jorden med det samme engagement og den samme energi, som danske kristne havde i 1200-tallet, da alle vores sognekirker blev opført. I dag kan han øse ud af den livsvisdom, som han har lært af tonganerne, bl.a. at det er en velsignelse, at blive gammel. - Det tog mig 42 år at finde det sted på jorden, hvor man lever på en måde, man kun læser om i romaner. Religiøst er Tongaøerne selve paradis på jord. Mit virke som gade og integrationspræst i København ved Ellen Gylling: Torsdag den 8. april 2010 kl i konfirmandstuen I dag er Ellen Gylling ansat som præst ved Mødested Amager og som sognepræst ved Nathanaels Kirke. Børne og Ungdomsgudstjeneste i Sønder Kongerslev kirke, Palmesøndag d. 28. marts kl.10:30 Konfirmander og 4. kl. optræder samt spejderne og børnekoret. Rytmisk Musik. Gudstjenester og andagter på Lykkeshøj Onsdag den 17. marts kl. 14 Andagt Onsdag den 31. marts kl. 14 Påskegudstjeneste Onsdag den 21. april kl. 14 Andagt Onsdag den 5. maj kl. 14 Gudstjeneste Onsdag den 19. maj kl. 14 Andagt Onsdag den 2. juni kl. 14 Pinsegudstjeneste Onsdag den 16. juni kl. 14 Andagt Onsdag den 30. juni kl. 14 Gudstjeneste Der er kaffebord efter hver gudstjeneste og andagt. KLIP UD OG GEM 10

11 sognekalender Menighedsudflugten Menighedsudflugten i år bliver d. 19. juni. Målet for turen er ikke fastlagt endnu, men det offentliggøres i Østhimmerlands Folkeblad, når tiden nærmer sig. RADIO OST Friluftsgudstjeneste i Lundby Krat Kristi Himmelfartsdag, 13. maj kl på festpladsen. Medbring stol eller tæppe. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Gunderup kirke. Arrangør: Aalborg Østre Provsti FM - 99,8-104,5 MHz Kirkelige udsendelser i Radio Øst Søndag den 28. marts kl Søndag den 25. april kl Søndag den 23. maj kl Søndag den 27.juni kl Breve kan sendes til: Radiopræsterne Præstegårdsvej Kongerslev tlf Kirkens Korshærs genbrugsbutik Butikken modtager gerne tøj og småting, som vi sælger i butikken. Gør brug af vores container eller aflever tingene i butikken. Vi henter også gerne, kontakt os på butikkens tlf. nr i åbningstiden kl Kontaktperson: Ellinor Korsgaard tlf Åbningstider: Mandag og tirsdag...lukket Onsdag, torsdag og fredag...kl Lørdag formiddag...kl

12 GUDSTJENESTER Missionshuset kl hvor ikke andet er nævnt. Marts: torsdag den 18.: Bibeltime over 1 Kor. Kap. 11«ved sognepræst Inger Margrethe Andersen, Bælum torsdag den 25.: Kredsmøde i Kongerslev. Møde med en fra Gideoiterne April: torsdag den 15.: Tanja Nielsen, Sejlflod, fortæller om sin tur til Tanzania torsdag den 22.: Bibeltime over»1 Kor. Kap. 12 og 13«ved Sognepræst Maj: torsdag den 6.: Møde med Bent Ingemann Jensen, fra Soldatermissionen. TORSDAG den 20.: Bibeltime over»1 Kor. Kap. 14«ved Sognepræst Sved Schultz Hansen, Haverslev ONSdag den 26.: Bibelkursus i Hadsund, ved miss. Bent Kjær Andersen, Hjørring TORSdag den 27.: Bibelkursus i Hadsund, ved miss. Elna Thisgård Olesen, Brønderslev SØNDAG den 30.: Kredsudflugt: Program følger. Juni: torsdag den 3.: Møde med Morten Nebel, Skrødstrup TORSDAG den 17.: Bibeltime over»1 Kor. Kap. 15 og 16«ved Sognepræst Finn Carpentier Pedersen, Skelund ONSdag den 23.: Skt. Hansfest hos Bente og Tage Kjærgård, Øster Vase 14. Gudstjenester Marts - april - maj - juni - juli 2010 Sdr. Kgslv. Nr. Kgslv. Komdrup 14. marts Midfaste ingen 9 (1) ingen 21. marts Mariæ bebudelsesdag 9 ingen 10: marts Palmesøndag 10:30 (2) ingen ingen 1. april Skærtorsdag ingen 10: april Langfredag 9 (3) ingen 10:30 (3) 4. april Påskedag 10:30 (4) 9 (4) ingen 5. april Anden påskedag ingen ingen 9 (1) 11. april 1.s.e.påske ingen 10:30 ingen 18. april 2.s.e.påske 9 (1) ingen ingen 25. april 3.s.e.påske 10:30 ingen april Bededag 9:30 konfirmation ingen ingen 11 konfirmation 2. maj 4.s.e.påske ingen 10 konfirmation ingen 9. maj. 5.s.e.påske 9 (1) ingen ingen 13. maj Kristi himmelfartsdag Friluftsgudstjeneste i Lundby krat kl maj 6 s.e.påske ingen 10:30 ingen 23. maj Pinsedag 10:30 (4) ingen 9 (4) 24. maj Anden pinsedag ingen 10:30 ingen 30. maj Trinitatis søndag 9 ingen juni 1.s.e.trin. ingen 9 (1) ingen 13. juni 2.s.e.trin. ingen ingen 9 (1) 20. juni 3.s.e.trin. 10:30 ingen ingen 27. juni 4.s.e.trin. ingen 10:30 ingen 4. juli 5.s.e.trin. ingen ingen juli 6.s.e.trin. 10:30 ingen ingen 18. juli 7.s.e.trin. ingen 10:30 ingen 25. juli 8.s.e.trin ingen ingen 9 (1) 1: Sognepræst Jan Brogaard 2: Børne-og ungdomsgudstjeneste: 4. klasse opfører et drama Børne-og ungdomskoret medvirker 3: Passionsgudstjenste. 4: Solist medvirker Kirkebilkørsel: Til gudstjenester i Sdr. Kongerslev, Nr. Kongerslev eller Komdrup kirker. Gælder også ved deltagelse til sogneaftner i Konfirmandstuen eller Aktivitetscentret. Ring og bestil kørsel tlf Gerne dagen før kl eller senest 2 timer før kørsel. N.B! Stof til næste kirkeblad senest den 15. maj 2010 Østhimmerlands Folkeblad

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER

KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER KIRKENYT 2015 ØLBY. ASP. FOUSING SEPTEMPER - OKTOBER - NOVEMBER 2 PRÆSTENS SPALTE Om taknemmelighed evangeliet ifølge Chris I dette kirkeblad skal Præstens spalte handle om taknemmelighed. Jeg har rigtig

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger

Gjøl kirkeblad. Nr. 1 marts - april - maj 2013. Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Gjøl kirkeblad Nr. 1 marts - april - maj 2013 Nyt menighedsråd Danske Kirkedage 2013 Folkekirkens nye logo Fælles sogneaften med Anders Agger Præsentation af nyt menighedsråd Bente Skole Som jeg har fortalt

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Når egene knoppes, og granerne duppes, og skræpperne kante den støvede vej. Når frøen fortæller, mens guldregnen hælder sig over syrenen i hviskende leg, da dages,

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Maj-juni 2008 3. udgave - Årgang 4. Indhold: Kirke Tidende. Billeder Store Klassefest. Nyheder i Gokart Centeret.

Nors-Tved Tidende. Maj-juni 2008 3. udgave - Årgang 4. Indhold: Kirke Tidende. Billeder Store Klassefest. Nyheder i Gokart Centeret. Nors-Tved Tidende Indhold: Kirke Tidende Billeder Store Klassefest. Nyheder i Gokart Centeret. Profil Trykkeriet Friheden. Rejsegilde Merko. Sommerfest 2008 Info Lægehuset. Et umage par. Kalender Ældrecenteret.

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Klosterporten 10, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - torsdag kl. 10-11 eller efter aftale Organist Jytte Lundbak lundbak@holbaekkirke.dk

Læs mere