Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs."

Transkript

1 De praktiske erfaringer med et forløb med Google sites. Nedenfor er beskrevet arbejdet med at lave et forløb i samfundsfag på G niveau på AVU på Randers HF & VUC. Målet har været at gøre kursisterne til medproducenter af deres egen i-bog. Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs. Undervisningen i et vadested Vi står i et vadested, og vi har muligheden for at ændre undervisningen fundamentalt ved at benytte de nye sociale medier. Fra at betegnes som en forbruger, ændrer eleven sig til at være en producent. Det samme sker med læreren, fra lærer til vejleder, igangsætter, rammesætter. Teknologien er der til at ændre undervisningens tilrettelæggelse, men vi står i vadestedet. Groft sagt kan man sige at der er 2 positioner: Vi kan fortsætte og dele den viden, der er i skuffen; det kan være den gamle bog, der er blevet digitaliseret, og hvor der er tilføjet links og en interaktiv quiz, så det kan kaldes en i-bog. Eller vi kan skabe vores eget, - vi kan søge, dele og producere viden i fællesskab i et projekt, hvor alle tager ejerskab til produktet. Det her vil skabe den gode og spændende uddannelse, hvor der deles, søges og produceres viden. Dette skal ske på alle niveauer og kan ske både lokalt, i klassen eller på skolen, men der er ikke noget i vejen for, at det sker mellem skoler, eller for den sag internationalt. Hvorfor kan en dansk og en svensk klasse ikke arbejde sammen i engelsk? Eller hvad med en dansk og en svensk skole, der arbejder sammen i historie om Kalmar Unionen eller tredive års krigen; det er ikke sikkert at svenskerne ser Christian den 4. og Gustav 2. Adolf på samme måde, som vi gør. Google sites i klasseværelset Skolen står i et vadestedet, teorien tyder på at der er et stort uudnyttet potentiale i de nye digitale medier, vi kan ændre hele den måde hvorpå vi skaber og deler viden, og i sådan et omfang at hele vores samfund ændres. Tække og Paulsen beskriver i deres SME eksperiment en metode til at finde det læringspotentiale der er i de nye digitale medier. Potentialet ved web 2.0 mediers anvendelse i undervisningen er opgjort i 5 punkter af Dohn og Johnson (her fra Tække 2013, s. 63). 1

2 Understøttelse af kvalificering af underviserens arbejde. Mulighed for organisering af fleksibel læring. Motivation og forudsætninger hos den lærende. Didaktiske fordele. Kompetencebehov i fremtidigt arbejdsliv. I min egen verden har jeg gennem årene arbejdet med de nye medier i undervisningen, jeg har lavet små forsøg med Google, Blogger, OneNote, Wikispace, Wikidots, Smartboards og interaktive tavler, Socrative, video, lyd, screencast og Youtube og meget andet. Jeg har undervist andre i programmerne som IT-vejleder, men det er ofte koncentreret omkring det tekniske, og dernæst didaktikken. Men jeg har aldrig haft en teoretisk tilgang til medierne. Det har altid været en undersøgende tilgang, lad os se hvad det kan, dernæst lad os se om det duer i undervisningen, og til sidst, fik vi det ud af det som vi ønskede? I foråret har jeg lavet et forsøg i en samfundsfagsklasse. Målet har været at føre eleverne fra at være brugere eller forbrugere til at være skabende eller producenter. Mit projekt skal undersøge om man kan erstatte bogen i samfundsfag med et Google site, og heri samle det hele, således at der er materiale fra læreren, der er elevens egne noter, og der er de ting som eleverne har lavet i fællesskab, Formålet er at samle det hele et sted. Men hvorfor bruger man ikke bare en i-bog fra et forlag, jamen de er ikke gode nok, de ligner de bøger vi har, og så er der lige tilføjet et notatfelt, og så slutter vi af med en quiz for at teste om det er indlært. Det er ikke godt nok, og det udnytter ikke mediets potentiale. Endvidere er der problemet med opdateringer, i min fysiske bog til samfundsfag har Venstre stadig statsministerposten, i den tilsvarende i-bog har vi dog fået ny regering, men den sidste ministerrokade er ikke med. Laver man det selv, kan man selv styre den slags. Jeg tænker at det er god læring at sige til klassen, i går var der regeringsrokade, lad os gå på sitet og få det ændret. Samfundsfag egner sig godt til denne arbejdsform, politik er dynamisk, der er hele tider ændringer, så der kan arbejdes videre gennem hele året. Man kan starte i august, og når der så sker noget nyt, så tager man det frem igen, og laver ændringer på sitet, og diskutere hvad der er sket. Det giver eleverne en følelse af at politik er dynamisk, og der sker hele tiden ændringer. Hvordan det vil være i andre fag må komme an på en prøve, men hvorfor skulle man ikke kunne lave det samme i andre fag? Jeg er startet i det små, det er mod slutningen af et skoleår, men jeg havde brug for konkrete erfaringer, både med programmet og med elevernes reaktioner. Til august er jeg klar til at gå all in, og lave et forsøg hvor den fysiske bog er væk og det hele er elektronisk og samlet i et Google site. Det skal siges at jeg har kollegaer at samarbejde med, en sidder i Roskilde, og arbejder med de samme programmer i sin klasse, og vi har lavet et forsøg med at få vores elever til at lave et fælles dokument. Hjemme har jeg en anden kollega, som er med på forsøget fra august. 2

3 Valg af programmer har taget nogen tid, og først troede jeg at OneNote var svaret, men her er der simpelthen for store problemer med at adskille tingene, så det hele ikke er redigerbart. Herefter vendte jeg blikke mod Google, jeg har ofte brugt Google docs til at lave gruppearbejde, og det er et velkendt værktøj for mange elever og lærere. Ligeledes er Google drev brugt ofte brugt til deling af dokumenter. Som ramme bruger jeg et Google Site, det er her det hele samles. Der kan skrives direkte i Google site, men der kan også indlejres Google docs i et site. Screendump 1. Google Site forside om Dansk Politik Ovenfor er vist forsiden til mit Google site, som jeg har lavet forsøg med i en klasse. Det er ganske nemt at navigere rundt i på siden, og ligner en almindelig hjemmeside. Læreren kan ved hjælp af menuen til venstre lave kapitlerne, så man sikre at komme omkring de emner man skal. Opstår der spændende emner undervejs så er det nemt at sætte et nyt menupunkt ind. Sitet er tænkt således, at der laves en skabelon, og hvis der er 10 klasser der har samfundsfag, så starter de alle ud med den samme skabelon der er ingen grund til at alle lærere skal lave det samme, er der individuelle ønsker kan de komme hen ad vejen. Her er det faste pensum angivet med sider og undersider. Der kan være tekster og links til rådighed. Ligesom der kan være opgaver, afleveringer, quiz er og så videre. Når undervisningen starter er der samme udgangspunkt, men igennem året udvikler hver klasse sin side. 3

4 Det er klassen der sammen med læreren laver indholdet. Når året er gået vil der være ganske store forskelle på siderne fra klasse til klasse. Men der er stadig mulighed for at arbejde sammen med andre klasser, et google dokument kan sagtens indlejres på 2 eller flere sites, og der er ingen geografisk begrænsning. Har klassen en venskabsklasse i udlandet, ville det være oplagt at lave et projekt indenfor sitet om f.eks. et internationalt politisk emne. I mit forsøg har jeg indlejret et Google dokument i sitet, således at eleverne ved et klik kan gå over i dokumentet og arbejde. Screendump 2. Google Site med indlejrede Google Docs. Ovenfor er der klikket på den side under politiske partier hvor Enhedslisten er beskrevet. Der er kun lige en kort indledning der er skrevet i selve sitet. Under dette er der 2 tekstbokse, som er de to Google Docs der vises. Man bestemmer selv hvor stor vinduet til dokumentet skal være, men det er 4

5 muligt at læse hele dokumentet inde i sitet, uden at skulle gå i Google Docs. Man kan ikke redigere i et Google dokument inde i sitet, her er det nødvendigt at klikke på åbn linket nederst ved hvert dokument. Det bringer en over i Google Docs. Det har også den fordel at man kan styre hvem der kan redigere hvad. Screen dump 3. Google dokument. Ovenfor er vist en tekst der handler om Enhedslistens velfærdspolitik. Når man er i Google Docs er det muligt at arbejde sammen, om et dokument, jeg havde lavet det meget klassisk, med grupper der skulle arbejde med hvert deres parti. Senere vil jeg beskrive de aktuelle erfaringer fra klasserummet. I Google Docs er der en række værktøjer som både elever og lærere kan bruge, et godt værktøj er kommentarfeltet, nedenfor er et eksempel hvor jeg beder om en uddybning af spørgsmålet. Ideelt set skulle eleverne også bruge dette felt, men det fandt ikke anvendelse i denne omgang, mere om det senere. 5

6 Screen dump 4. Lærerkommentar. Et sidste værktøj jeg vil fremhæve i denne omgang er revisonslisten. Det er muligt at se hvad hver enkelt kursist laver, og hvilke ændringer der er foretaget i dokumentet. Det er et værktøj der er meget afslørende, men kræver at hver elev bruger sit eget login. I nedenstående eksempel, er der brugt et fælles login, kursist randers, og en anden kursist er på som anonym, så det viser ikke om det er 2 kursister der har lavet det hele. Men det er muligt at klikke på revisionslisten, og så se hvem der har skrevet hvad. Hvis man vil bruge det her værktøj aktivt, er det vigtigt at hver kursist har sit eget genkendelige login. De digitale medier giver vide muligheder for kontrol, og det kunne være interessant at se, om man vil få en ændring i arbejdsindsatsen og rollefordelingen hvis man viste eleverne at man kunne se hvem der havde skrevet hvad? Screen dump 5. Revisions historie 6

7 Endelig er der den fordel at man kan have sitet fremme på tavlen, når lærerens computer er forbundet med projektoren, så kan man let vise noget, og man kan vise til hele klassen hvordan en enkelt gruppe arbejder. Det giver en form for fællesskab, alle kan kigge med. Observationer fra klasserummet. Jeg har afprøvet mit Google site i nogle samfundsfags timer. Jeg må betegne mig selv som den observerende praktiker. Det giver nogle udfordringer at skulle observere samtidig med at man er lærer, og det vil være nemmere at sidde bagerst i klassen og notere sine observationer. Omvendt er der den fordel, at man kender sin klasse, og man kan se nogle reaktionsmønstre når man ændre på ting, det er en fordel som man har som lærer, når man er i klassen to gange om ugen. Jeg har også prøvet at have forskere siddende i klassen, og det ændrer klart klassens opførsel, i hvert fald den første time, herefter er der en tendens til at man glemmer de fremmede, og opfører sig som man plejer. Jeg har lavet noter under og især efter timen, de er vedlagt som bilag, helt uredigeret. De kan betegnes som refleksioner fra den udøvende praktiker, det er ting jeg ser, og som andre måske ikke ville lægge mærke til. Jeg er ikke kun observatør, jeg er både med i processen, men kan også stå udenfor og observere. Jeg ved det er en fortolkningsproces, og det er mig der har valgt det ud jeg synes er vigtigt. Fortolkningsprocessen betyder at det jeg ser, ser jeg fra et bestemt synspunkt, og det er lærerens. Det betyder at jeg som lærer kan se noget som andre ikke kan se, og min erfaring gennem lang tid, gør mine observationer anderledes. Alle mulige andre, som indtager andre roller vil givetvis fokusere på noget andet. Selv om det har været et kort forløb, så er det faktisk en god ide at føre en slags logbog når man prøver nye ting af. Det har i hvert fald hjulpet mig med ting, som jeg ikke vil gøre igen. Jeg har lavet en oversigt over mine observationer: En i gruppen skriver for hele gruppen. Skriver på samme pc. Rette i andres indlæg (samme gruppe). Rette i andres indlæg (andre grupper). Kopiere fra nettet. Kendskab til arbejdsmetode generelt. Forventning om godkendelse fra læreren. Forventning om præcis angivelse om hvor meget der skal skrives. Manglende forståelse af hvad det vil sige at arbejde sammen, og i samme dokument. Gruppe der deler opgaven mellem sig, hvem laver hvad, og lad os blive færdige. 7

8 Det er interessant at observere hvordan grupper arbejder sammen, en gruppe har valgt at skrive på en pc, og det er jo netop det jeg ville ud over. Når jeg så beder dem om alle at skrive deres bidrag, så sender de pc en på omgang. En anden dag har jeg samme situation, og jeg prøver nu at forklare dem hele ideen med at arbejde på den måde. De er ikke helt overbeviste, men de kan se at det er smart at man har et dokument i skyen, så det ikke forsvinder, eller nogen glemmer det, eller der sker andet. Men som en kommenterer, så er det heller ikke nemt at slippe for at lave noget. En anden gruppe har valgt en skribent, de andre surfer rundt og diktere hvad der skal skrives. Det vil sige at to surfer rundt på relevante sider, den sidste er på Facebook indtil jeg kommer forbi. Det er ikke nemt at få nogen til at rette i andres dokumenter. Det er lettere at rette noget når man er i samme gruppe, småting som en stavefejl, eller et ord der mangler rettes nemt af andre. Nedenfor er et eksempel på to kursister der har arbejdet samtidigt i et dokument. Så det er muligt at skrive på en gang, og rette i hinandens. Screen dump 6. To kursister arbejder på en gang. Sværere er det at få nogen til at rette i andre gruppers arbejde. Der er en meget traditionel opfattelse af at når man har delt opgaverne, i det her tilfælde partierne mellem sig, så er det det. Der kan være to ting der gør sig gældende, man synes ikke det er retfærdigt at man skal lave andres arbejde, eller man vil ikke blande sig, lave noget forkert. Hvis man vil have nogen til at lave noget i en anden gruppe, så skal man lade en elev flytte gruppe. Det kan godt lade sig gøre, en gruppe hvor der en dag er kun er en deltager, så kan man godt få en til at gå over og hjælpe. Men man vil ikke sidde i sin egen gruppe, og så være på siden hvor en anden gruppe arbejder. Det er ret interessant, hvordan grupper opfører sig, hvordan gruppedynamikken spiller ind, man vil ikke blande sig, der kan også være en tendens til at man ikke vil føre sig frem, den dygtige elev vil ikke overtrumfe andre. Et generelt problem i undervisningen er internettet og kopiering, der bliver lavet copy-paste rigtig meget, og det er ikke noget der er værrere fordi vi arbejder med på den måde vi gør, jeg vil påstå at hvis jeg havde bedt dem om at aflevere 2 sider i hver gruppe, udskrevet på papir, så var der endnu mere der var kopieret ind fra internettet. Når flere er i samme dokument, vil der internt komme en bemærkning, hvis der pludselig flyver et stort tekstafsnit ind i det fælles dokument. Når man arbejder kollaborativt i et fælles dokument så kan man koble en computer til den interaktive projektor, og så kan man vise både sitet, og de enkelte gruppers arbejde for hele klassen. Det vil jeg 8

9 mene vil kunne begrænse mængden der kopieres ind i dokumentet, og hvis det netop er ens side der vises, så gør man det slet ikke. Som lærer kan man en gang imellem løbe alle dokumenterne igennem, og så kan man undre sig hvis der pludselig er en meget stor tekstmængde på en side, ligesom man kan bemærke hvis en gruppe ikke får lavet noget. Der er to elementer i det her, der er selvfølgelig kontrol, men der også en skabelse af et fælles rum, hvor det er et fælles projekt at lave et site. Denne sidste fællesskabsfølelse tror jeg ville komme meget mere i fokus hvis det var et projekt man startede ud med dag 1. Jeg troede egentlig at Google dokumentet var mere kendt, og jeg synes jeg hører mange lærere der anvender det. Men det er ikke fordi der er stor sikkerhed i det. Hvis man anvender Google docs til et enkeltstående stykke arbejde, f.eks. en brainstorm, så kan selvfølgelig ligge et link ud, og så behøver man ikke et login. Et login er nødvendigt hvis man arbejder i et Google site, og jeg fornemmer at er ved at glide ud af elevernes dagligdag, det er ikke noget man lige tjekker hver dag, og skal man i kontakt hurtigt med dem, så er det sms eller Facebook. Endelig kan man tale til fornuften, når der kopieres tekst ind, er det ofte i alt for store mængder, og det bliver heller ikke redigeret, så man må tale om at det her er deres eget produkt, det er noget de skal arbejde videre med. Et argument om, at det skal være noget alle skal gide læse, kan være velegnet, og man kan jo direkte spørge, om det er noget de selv gider læse. Som alt andet er det her en arbejdsmetode der skal øves, og man skal være klar over målet, og anvendelsen. Det er vigtigt at have et ejerskab, og måske ligefrem en stolthed over det producerede. Den traditionelle skoleform er dybt forankret i os alle, man laver det man bliver bedt om, man aflevere eller bliver overhørt, og så bliver det godkendt. Men her bliver det ikke nødvendigvis godkendt af læreren, det kan ligeså godt blive godkendt af fællesskabet, det er en proces at ændre den vane, ofte bliver jeg kaldt på, og spurgt om det her er ok, og så kan jeg spørge hvad de andre synes i gruppen, og så får jeg måske lige spørgsmålet igen. Det bliver en proces at ændre det her, og det ville selvfølgelig blive lettere hvis arbejdsformerne var ens i flere timer. Jeg forstår udmærket at det er svært at omstille sig, den her klasse har igennem året også arbejdet med Wiki, så de er ikke helt på bar bund, men hvis man om tirsdagen har afleveret matematik på papir, og om onsdagen har afsendt en dansk stil skrevet i Word elektronisk, så er det helt andet at skulle samarbejde i et google dokument, hvor kravene ikke er stillet klokkeklare op, og hvor læreren ikke retter med rødt. Hvor meget skal man så skrive, er et typisk spørgsmål, og et svar kunne være, så meget som er nødvendigt for at beskrive det du skal. En enkelt gruppe der skal skrive om Venstre får ikke lavet så meget den første gang, men som de pligtopfyldende piger de er, så kommer der et færdigt dokument frem i næste time, de har lavet det hele i Word og sat det sammen. Desværre er der en fejl i en graf over mandat udviklingen, det var det Radikale Venstre de har fået sat ind. Det var de ikke glade for at få at vide, og der er irriterende at rette noget, når man føler at det sidste punktum er sat. Dette eksempel viser den udfordring det er at arbejde i en prodsage arbejdsform, hvor man aldrig er færdig, og så i en gammel tænkning, hvor man skaber et færdigt produkt. 9

10 Sidste observationspunkt er selve samarbejdet, det er ikke nemt at være fælles om et dokument, og arbejde mere frit, hvor alle bidrager i en fælles proces, det er bare så naturligt lige at dele det hele op, og så lave hver sin del. Det er ikke en gang sikkert man får læst det de andre i gruppen skriver. Det kunne være en start at man skrev en kommentar, såfremt man ikke vil rette i andres, måske er man usikker på at om det er fejl, og så kunne lige skrive en kommentar. Nu lyder det som om problemerne hober sig op, men mange af de udfordringer jeg omtaler her, er ting der også er udfordringer i alle mulige andre sammenhænge, man kan måske sige at de kommer mere frem når man arbejdet på den her måde. Samarbejde over distance Jeg har også lavet et samarbejde over større geografisk afstand. Jeg gav mine elever den opgave at skrive om hvad Grundloven betyder for dem, og min kollega gjorde samme, begge klasser fik samme dokument, desværre var det ikke muligt at arbejde på samme tid, og eksamensperioden gjorde at vi ikke havde så mange elever på opgaven. Men det gav alligevel en interessant vinkel. Opgaven blev givet som: skriv hvad der falder sig først ind, og bagefter må du kigge på de andres, og tilføje eller rette i dem. Desværre er der sket et eller andet, så alle indlæg står som anonymt, det forstår jeg ikke helt. Men observationen er den, at det er nemmere at rette i indlæg der er skrevet af nogen man ikke kender, så er man ikke så følsom, der er ikke noget socialt på spil, og man kan heller ikke sige gennem klassen at det skal skribenten selv rette. Endelig er det selvfølgelig også rart hvis man er dygtigere end nogen på en anden skole, og især hvis de ikke kan hører hvad man siger. 10

11 Screen dump 7. Samarbejde over distance Efter mit eksperiment, så er det interessant at tjekke om det jeg har observeret som praktiker, også har et sammenfald med teorien. Jeg vil her kigge på om der er et sammenfald i mine observationer sammenlignet med det Bruns beskriver teoretisk, og ligeledes om der er sammenhæng mellem Tække og Paulsens SME forsøg. Den arbejdsmåde jeg har beskrevet med Google site og Google docs er netop at gøre eleverne til producenter, og føre dem væk fra at være forbrugere eller brugere af allerede fremstillet materiale. Eleverne bliver skabere af deres egne materialer, og er blevet produsers. Hele tankesættet med at arbejde med produsage stemmer overens med tankerne fra socialkonstruktivismen, tanken om at viden tilegnes ved deltagelse i et fællesskab og ved fælles forhandlinger ligger helt i tråd med at gøre eleverne til producenter af deres egen i-bog. Netop at læring er en social aktivitet og computeren er et medie for kommunikation og samarbejde er helt i tråd med tankesættet bag klassens i-bog. Socialkonstruktivismen lægger op til problemorienteret projektarbejde med læreren som vejleder. Så i den sammenhæng må mit i-bogs projekt klart bygge på en socialkonstruktivistisk tankegang. 11

12 Litteratur: Bang, Jørgen (2005) og Dalsgaard, Christian. Samarbejde - kooperation eller kollaboration Tidskrift for universiteternes efter-og videreuddannelse. Nr. 5, Bang, Jørgen (2011) og Dalsgaard, Christian: Læring i videnssamfundet. Læring og medier (LOM) nr Baym, Nancy K: Personal connections in the digital age. Polity Bruns, Axel (2009): Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond Peter Lang Dalsgaard, Christian (2011): Vidensmediers liv på nettet. Fra Hans Jørgen Nielsen: Nye Vidensmedier Samfundslitteratur Tække, Jesper (2013) og Paulsen, Michael: Sociale medier i gymnasiet. Unge pædagoger Henrik Mikkelsen Randers HF & VUC 12

Fra vidensdeling til produsage

Fra vidensdeling til produsage De sociale medier er her, eleverne bruger dem, og Man kan ikke forbyde dem i klasseværelset. Mellem forbud og ligegyldighed Fra vidensdeling til produsage Lærernoter: Hvor blev den socialdemokratiske

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

CUDiM Aarhus Universitet

CUDiM Aarhus Universitet Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/undervisningsorganisering-former-og-medier-paa-langs-og-tvaers-af-fag-og-gymnasiale-uddannelser/publikationer/

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis Konference om digital dannelse i tysk 29.1.2016 INDHOLD Del I: It anno 2016 Ny læremiddelkultur Nye didaktiske tilgange Ny skriftlig eksamensopgave Del

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser AU Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Afslutningskonference Aarhus Universitet 28. november 2011 Tendenser fra interview og observation Temaer

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Brug af Wikispaces.com i matematik B. BIT-workshop Randers HF og VUC 26-08-2015

Brug af Wikispaces.com i matematik B. BIT-workshop Randers HF og VUC 26-08-2015 Brug af Wikispaces.com i matematik B BIT-workshop Randers HF og VUC 26-08-2015 At være digitaliseret i matematik. Kursistcitat: det er det første fag, hvor jeg har noget at bruge min PC til i timerne Først

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Følgende evaluering er udført via Googles spørgeskemaformular. Indledningsvis stilles generelle spørgsmål om IT, og efterfølgende fokuserer spørgsmålene

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Skabelon til artikel om skoleprojektet

Skabelon til artikel om skoleprojektet Skabelon til artikel om skoleprojektet I tilknytning til slutkonferencen og udgivelsen af forskergruppens slutrapport, vil vi udfærdige en artikelsamling med artiklerne. Det er ikke hensigten, at artiklen

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Lærerevaluering november 2007 Side 1 af 8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af lærerevaluering i 1v November 2007 Nedenstående er en sammenfatning af den første lærerevaluering, der er gennemført i

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs

Læs mere

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed Koblingspunkter Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis Charlotte Wegener, nov. 2012 Fotos: Lisbeth Barfoed Vertikal læring Horisontal læring - Skabe koblingspunkter - Binde knuder Forebyggelse

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

1 of 5 14-11-2011 21:06

1 of 5 14-11-2011 21:06 1 of 5 14-11-2011 21:06 Du har nu som elev i 1a i nogle måneder været en del af forsøget med at bruge som et dagligt værktøj i undervisningen. For at få indblik i dine erfaringer med brugen af bedes du

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

INTRO TIL GOOGLE DREV

INTRO TIL GOOGLE DREV 1 UDOVER AT VÆRE ET PRAKTISK STED AT GEMME SINE TING I SKYEN, SÅ ER GOOGLE DREV OGSÅ INDGANGEN TIL GODE SAMARBEJDS- OG DELEVÆRTKØJER: DET ER MULIGT BÅDE AT GIVE SE, KOMMENTERINGS- OG REDIGERINGSADGANG

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg TEA Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg 1 Forord Har din kommune tilkøbt det modul som tillader forældrene at afgive deres stemmer elektronisk vha. NemID login er det langt den nemmeste og billigste

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug

Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål. Indhold: Weblog til spejderbrug 1 Vejledning i oprettelse og brug af weblog til spejderformål Indhold: Hvorfor en weblog 2 Opret en weblog 3 Det første indhold 5 Et nyt layout 8 Vedligeholdelse og kommentarer 12 Lone Hansen januar 2009

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PORTFOLIOSKRIVNING KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM

UNDERSØGELSE AF PORTFOLIOSKRIVNING KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM UNDERSØGELSE AF PORTFOLIOSKRIVNING KØBENHAVNS ÅBNE GYMNASIUM 2015-16 UNDERSØGELSE AF PORTFOLIOSKRIVNING UNDERSØGELSE AF SKRIVEHÆNDELSEN: LOGBØGER/PORTFOLIER FRA 1-3.g 4 PERSONER: VICTORIA EMMA ELIAS SEBASTIAN

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag Vine Del

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Spørgeskemaevaluering af første forløb

Spørgeskemaevaluering af første forløb 1 UCL. Moveprojekt: Webaktiviteter i studieaktivitetsmodellen. Evaluering Spørgeskemaevaluering af første forløb 79 studerende har besvaret spørgeskemaet. Nedenfor ses de samlede resultater for alle deltagende

Læs mere

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog?

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Følgegruppemøde den 6. december 2011 Dagsorden 16.00 - Netværk for lærebøger De studerendes brug af lærebøger Hvordan ser fremtidens lærebøger ud? Studerende

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Flipped Classroom. Organiser din undervisning med Flipped Classroom

Flipped Classroom. Organiser din undervisning med Flipped Classroom Flipped Classroom Organiser din undervisning med Flipped Classroom Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015.

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere