Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs."

Transkript

1 De praktiske erfaringer med et forløb med Google sites. Nedenfor er beskrevet arbejdet med at lave et forløb i samfundsfag på G niveau på AVU på Randers HF & VUC. Målet har været at gøre kursisterne til medproducenter af deres egen i-bog. Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs. Undervisningen i et vadested Vi står i et vadested, og vi har muligheden for at ændre undervisningen fundamentalt ved at benytte de nye sociale medier. Fra at betegnes som en forbruger, ændrer eleven sig til at være en producent. Det samme sker med læreren, fra lærer til vejleder, igangsætter, rammesætter. Teknologien er der til at ændre undervisningens tilrettelæggelse, men vi står i vadestedet. Groft sagt kan man sige at der er 2 positioner: Vi kan fortsætte og dele den viden, der er i skuffen; det kan være den gamle bog, der er blevet digitaliseret, og hvor der er tilføjet links og en interaktiv quiz, så det kan kaldes en i-bog. Eller vi kan skabe vores eget, - vi kan søge, dele og producere viden i fællesskab i et projekt, hvor alle tager ejerskab til produktet. Det her vil skabe den gode og spændende uddannelse, hvor der deles, søges og produceres viden. Dette skal ske på alle niveauer og kan ske både lokalt, i klassen eller på skolen, men der er ikke noget i vejen for, at det sker mellem skoler, eller for den sag internationalt. Hvorfor kan en dansk og en svensk klasse ikke arbejde sammen i engelsk? Eller hvad med en dansk og en svensk skole, der arbejder sammen i historie om Kalmar Unionen eller tredive års krigen; det er ikke sikkert at svenskerne ser Christian den 4. og Gustav 2. Adolf på samme måde, som vi gør. Google sites i klasseværelset Skolen står i et vadestedet, teorien tyder på at der er et stort uudnyttet potentiale i de nye digitale medier, vi kan ændre hele den måde hvorpå vi skaber og deler viden, og i sådan et omfang at hele vores samfund ændres. Tække og Paulsen beskriver i deres SME eksperiment en metode til at finde det læringspotentiale der er i de nye digitale medier. Potentialet ved web 2.0 mediers anvendelse i undervisningen er opgjort i 5 punkter af Dohn og Johnson (her fra Tække 2013, s. 63). 1

2 Understøttelse af kvalificering af underviserens arbejde. Mulighed for organisering af fleksibel læring. Motivation og forudsætninger hos den lærende. Didaktiske fordele. Kompetencebehov i fremtidigt arbejdsliv. I min egen verden har jeg gennem årene arbejdet med de nye medier i undervisningen, jeg har lavet små forsøg med Google, Blogger, OneNote, Wikispace, Wikidots, Smartboards og interaktive tavler, Socrative, video, lyd, screencast og Youtube og meget andet. Jeg har undervist andre i programmerne som IT-vejleder, men det er ofte koncentreret omkring det tekniske, og dernæst didaktikken. Men jeg har aldrig haft en teoretisk tilgang til medierne. Det har altid været en undersøgende tilgang, lad os se hvad det kan, dernæst lad os se om det duer i undervisningen, og til sidst, fik vi det ud af det som vi ønskede? I foråret har jeg lavet et forsøg i en samfundsfagsklasse. Målet har været at føre eleverne fra at være brugere eller forbrugere til at være skabende eller producenter. Mit projekt skal undersøge om man kan erstatte bogen i samfundsfag med et Google site, og heri samle det hele, således at der er materiale fra læreren, der er elevens egne noter, og der er de ting som eleverne har lavet i fællesskab, Formålet er at samle det hele et sted. Men hvorfor bruger man ikke bare en i-bog fra et forlag, jamen de er ikke gode nok, de ligner de bøger vi har, og så er der lige tilføjet et notatfelt, og så slutter vi af med en quiz for at teste om det er indlært. Det er ikke godt nok, og det udnytter ikke mediets potentiale. Endvidere er der problemet med opdateringer, i min fysiske bog til samfundsfag har Venstre stadig statsministerposten, i den tilsvarende i-bog har vi dog fået ny regering, men den sidste ministerrokade er ikke med. Laver man det selv, kan man selv styre den slags. Jeg tænker at det er god læring at sige til klassen, i går var der regeringsrokade, lad os gå på sitet og få det ændret. Samfundsfag egner sig godt til denne arbejdsform, politik er dynamisk, der er hele tider ændringer, så der kan arbejdes videre gennem hele året. Man kan starte i august, og når der så sker noget nyt, så tager man det frem igen, og laver ændringer på sitet, og diskutere hvad der er sket. Det giver eleverne en følelse af at politik er dynamisk, og der sker hele tiden ændringer. Hvordan det vil være i andre fag må komme an på en prøve, men hvorfor skulle man ikke kunne lave det samme i andre fag? Jeg er startet i det små, det er mod slutningen af et skoleår, men jeg havde brug for konkrete erfaringer, både med programmet og med elevernes reaktioner. Til august er jeg klar til at gå all in, og lave et forsøg hvor den fysiske bog er væk og det hele er elektronisk og samlet i et Google site. Det skal siges at jeg har kollegaer at samarbejde med, en sidder i Roskilde, og arbejder med de samme programmer i sin klasse, og vi har lavet et forsøg med at få vores elever til at lave et fælles dokument. Hjemme har jeg en anden kollega, som er med på forsøget fra august. 2

3 Valg af programmer har taget nogen tid, og først troede jeg at OneNote var svaret, men her er der simpelthen for store problemer med at adskille tingene, så det hele ikke er redigerbart. Herefter vendte jeg blikke mod Google, jeg har ofte brugt Google docs til at lave gruppearbejde, og det er et velkendt værktøj for mange elever og lærere. Ligeledes er Google drev brugt ofte brugt til deling af dokumenter. Som ramme bruger jeg et Google Site, det er her det hele samles. Der kan skrives direkte i Google site, men der kan også indlejres Google docs i et site. Screendump 1. Google Site forside om Dansk Politik Ovenfor er vist forsiden til mit Google site, som jeg har lavet forsøg med i en klasse. Det er ganske nemt at navigere rundt i på siden, og ligner en almindelig hjemmeside. Læreren kan ved hjælp af menuen til venstre lave kapitlerne, så man sikre at komme omkring de emner man skal. Opstår der spændende emner undervejs så er det nemt at sætte et nyt menupunkt ind. Sitet er tænkt således, at der laves en skabelon, og hvis der er 10 klasser der har samfundsfag, så starter de alle ud med den samme skabelon der er ingen grund til at alle lærere skal lave det samme, er der individuelle ønsker kan de komme hen ad vejen. Her er det faste pensum angivet med sider og undersider. Der kan være tekster og links til rådighed. Ligesom der kan være opgaver, afleveringer, quiz er og så videre. Når undervisningen starter er der samme udgangspunkt, men igennem året udvikler hver klasse sin side. 3

4 Det er klassen der sammen med læreren laver indholdet. Når året er gået vil der være ganske store forskelle på siderne fra klasse til klasse. Men der er stadig mulighed for at arbejde sammen med andre klasser, et google dokument kan sagtens indlejres på 2 eller flere sites, og der er ingen geografisk begrænsning. Har klassen en venskabsklasse i udlandet, ville det være oplagt at lave et projekt indenfor sitet om f.eks. et internationalt politisk emne. I mit forsøg har jeg indlejret et Google dokument i sitet, således at eleverne ved et klik kan gå over i dokumentet og arbejde. Screendump 2. Google Site med indlejrede Google Docs. Ovenfor er der klikket på den side under politiske partier hvor Enhedslisten er beskrevet. Der er kun lige en kort indledning der er skrevet i selve sitet. Under dette er der 2 tekstbokse, som er de to Google Docs der vises. Man bestemmer selv hvor stor vinduet til dokumentet skal være, men det er 4

5 muligt at læse hele dokumentet inde i sitet, uden at skulle gå i Google Docs. Man kan ikke redigere i et Google dokument inde i sitet, her er det nødvendigt at klikke på åbn linket nederst ved hvert dokument. Det bringer en over i Google Docs. Det har også den fordel at man kan styre hvem der kan redigere hvad. Screen dump 3. Google dokument. Ovenfor er vist en tekst der handler om Enhedslistens velfærdspolitik. Når man er i Google Docs er det muligt at arbejde sammen, om et dokument, jeg havde lavet det meget klassisk, med grupper der skulle arbejde med hvert deres parti. Senere vil jeg beskrive de aktuelle erfaringer fra klasserummet. I Google Docs er der en række værktøjer som både elever og lærere kan bruge, et godt værktøj er kommentarfeltet, nedenfor er et eksempel hvor jeg beder om en uddybning af spørgsmålet. Ideelt set skulle eleverne også bruge dette felt, men det fandt ikke anvendelse i denne omgang, mere om det senere. 5

6 Screen dump 4. Lærerkommentar. Et sidste værktøj jeg vil fremhæve i denne omgang er revisonslisten. Det er muligt at se hvad hver enkelt kursist laver, og hvilke ændringer der er foretaget i dokumentet. Det er et værktøj der er meget afslørende, men kræver at hver elev bruger sit eget login. I nedenstående eksempel, er der brugt et fælles login, kursist randers, og en anden kursist er på som anonym, så det viser ikke om det er 2 kursister der har lavet det hele. Men det er muligt at klikke på revisionslisten, og så se hvem der har skrevet hvad. Hvis man vil bruge det her værktøj aktivt, er det vigtigt at hver kursist har sit eget genkendelige login. De digitale medier giver vide muligheder for kontrol, og det kunne være interessant at se, om man vil få en ændring i arbejdsindsatsen og rollefordelingen hvis man viste eleverne at man kunne se hvem der havde skrevet hvad? Screen dump 5. Revisions historie 6

7 Endelig er der den fordel at man kan have sitet fremme på tavlen, når lærerens computer er forbundet med projektoren, så kan man let vise noget, og man kan vise til hele klassen hvordan en enkelt gruppe arbejder. Det giver en form for fællesskab, alle kan kigge med. Observationer fra klasserummet. Jeg har afprøvet mit Google site i nogle samfundsfags timer. Jeg må betegne mig selv som den observerende praktiker. Det giver nogle udfordringer at skulle observere samtidig med at man er lærer, og det vil være nemmere at sidde bagerst i klassen og notere sine observationer. Omvendt er der den fordel, at man kender sin klasse, og man kan se nogle reaktionsmønstre når man ændre på ting, det er en fordel som man har som lærer, når man er i klassen to gange om ugen. Jeg har også prøvet at have forskere siddende i klassen, og det ændrer klart klassens opførsel, i hvert fald den første time, herefter er der en tendens til at man glemmer de fremmede, og opfører sig som man plejer. Jeg har lavet noter under og især efter timen, de er vedlagt som bilag, helt uredigeret. De kan betegnes som refleksioner fra den udøvende praktiker, det er ting jeg ser, og som andre måske ikke ville lægge mærke til. Jeg er ikke kun observatør, jeg er både med i processen, men kan også stå udenfor og observere. Jeg ved det er en fortolkningsproces, og det er mig der har valgt det ud jeg synes er vigtigt. Fortolkningsprocessen betyder at det jeg ser, ser jeg fra et bestemt synspunkt, og det er lærerens. Det betyder at jeg som lærer kan se noget som andre ikke kan se, og min erfaring gennem lang tid, gør mine observationer anderledes. Alle mulige andre, som indtager andre roller vil givetvis fokusere på noget andet. Selv om det har været et kort forløb, så er det faktisk en god ide at føre en slags logbog når man prøver nye ting af. Det har i hvert fald hjulpet mig med ting, som jeg ikke vil gøre igen. Jeg har lavet en oversigt over mine observationer: En i gruppen skriver for hele gruppen. Skriver på samme pc. Rette i andres indlæg (samme gruppe). Rette i andres indlæg (andre grupper). Kopiere fra nettet. Kendskab til arbejdsmetode generelt. Forventning om godkendelse fra læreren. Forventning om præcis angivelse om hvor meget der skal skrives. Manglende forståelse af hvad det vil sige at arbejde sammen, og i samme dokument. Gruppe der deler opgaven mellem sig, hvem laver hvad, og lad os blive færdige. 7

8 Det er interessant at observere hvordan grupper arbejder sammen, en gruppe har valgt at skrive på en pc, og det er jo netop det jeg ville ud over. Når jeg så beder dem om alle at skrive deres bidrag, så sender de pc en på omgang. En anden dag har jeg samme situation, og jeg prøver nu at forklare dem hele ideen med at arbejde på den måde. De er ikke helt overbeviste, men de kan se at det er smart at man har et dokument i skyen, så det ikke forsvinder, eller nogen glemmer det, eller der sker andet. Men som en kommenterer, så er det heller ikke nemt at slippe for at lave noget. En anden gruppe har valgt en skribent, de andre surfer rundt og diktere hvad der skal skrives. Det vil sige at to surfer rundt på relevante sider, den sidste er på Facebook indtil jeg kommer forbi. Det er ikke nemt at få nogen til at rette i andres dokumenter. Det er lettere at rette noget når man er i samme gruppe, småting som en stavefejl, eller et ord der mangler rettes nemt af andre. Nedenfor er et eksempel på to kursister der har arbejdet samtidigt i et dokument. Så det er muligt at skrive på en gang, og rette i hinandens. Screen dump 6. To kursister arbejder på en gang. Sværere er det at få nogen til at rette i andre gruppers arbejde. Der er en meget traditionel opfattelse af at når man har delt opgaverne, i det her tilfælde partierne mellem sig, så er det det. Der kan være to ting der gør sig gældende, man synes ikke det er retfærdigt at man skal lave andres arbejde, eller man vil ikke blande sig, lave noget forkert. Hvis man vil have nogen til at lave noget i en anden gruppe, så skal man lade en elev flytte gruppe. Det kan godt lade sig gøre, en gruppe hvor der en dag er kun er en deltager, så kan man godt få en til at gå over og hjælpe. Men man vil ikke sidde i sin egen gruppe, og så være på siden hvor en anden gruppe arbejder. Det er ret interessant, hvordan grupper opfører sig, hvordan gruppedynamikken spiller ind, man vil ikke blande sig, der kan også være en tendens til at man ikke vil føre sig frem, den dygtige elev vil ikke overtrumfe andre. Et generelt problem i undervisningen er internettet og kopiering, der bliver lavet copy-paste rigtig meget, og det er ikke noget der er værrere fordi vi arbejder med på den måde vi gør, jeg vil påstå at hvis jeg havde bedt dem om at aflevere 2 sider i hver gruppe, udskrevet på papir, så var der endnu mere der var kopieret ind fra internettet. Når flere er i samme dokument, vil der internt komme en bemærkning, hvis der pludselig flyver et stort tekstafsnit ind i det fælles dokument. Når man arbejder kollaborativt i et fælles dokument så kan man koble en computer til den interaktive projektor, og så kan man vise både sitet, og de enkelte gruppers arbejde for hele klassen. Det vil jeg 8

9 mene vil kunne begrænse mængden der kopieres ind i dokumentet, og hvis det netop er ens side der vises, så gør man det slet ikke. Som lærer kan man en gang imellem løbe alle dokumenterne igennem, og så kan man undre sig hvis der pludselig er en meget stor tekstmængde på en side, ligesom man kan bemærke hvis en gruppe ikke får lavet noget. Der er to elementer i det her, der er selvfølgelig kontrol, men der også en skabelse af et fælles rum, hvor det er et fælles projekt at lave et site. Denne sidste fællesskabsfølelse tror jeg ville komme meget mere i fokus hvis det var et projekt man startede ud med dag 1. Jeg troede egentlig at Google dokumentet var mere kendt, og jeg synes jeg hører mange lærere der anvender det. Men det er ikke fordi der er stor sikkerhed i det. Hvis man anvender Google docs til et enkeltstående stykke arbejde, f.eks. en brainstorm, så kan selvfølgelig ligge et link ud, og så behøver man ikke et login. Et login er nødvendigt hvis man arbejder i et Google site, og jeg fornemmer at er ved at glide ud af elevernes dagligdag, det er ikke noget man lige tjekker hver dag, og skal man i kontakt hurtigt med dem, så er det sms eller Facebook. Endelig kan man tale til fornuften, når der kopieres tekst ind, er det ofte i alt for store mængder, og det bliver heller ikke redigeret, så man må tale om at det her er deres eget produkt, det er noget de skal arbejde videre med. Et argument om, at det skal være noget alle skal gide læse, kan være velegnet, og man kan jo direkte spørge, om det er noget de selv gider læse. Som alt andet er det her en arbejdsmetode der skal øves, og man skal være klar over målet, og anvendelsen. Det er vigtigt at have et ejerskab, og måske ligefrem en stolthed over det producerede. Den traditionelle skoleform er dybt forankret i os alle, man laver det man bliver bedt om, man aflevere eller bliver overhørt, og så bliver det godkendt. Men her bliver det ikke nødvendigvis godkendt af læreren, det kan ligeså godt blive godkendt af fællesskabet, det er en proces at ændre den vane, ofte bliver jeg kaldt på, og spurgt om det her er ok, og så kan jeg spørge hvad de andre synes i gruppen, og så får jeg måske lige spørgsmålet igen. Det bliver en proces at ændre det her, og det ville selvfølgelig blive lettere hvis arbejdsformerne var ens i flere timer. Jeg forstår udmærket at det er svært at omstille sig, den her klasse har igennem året også arbejdet med Wiki, så de er ikke helt på bar bund, men hvis man om tirsdagen har afleveret matematik på papir, og om onsdagen har afsendt en dansk stil skrevet i Word elektronisk, så er det helt andet at skulle samarbejde i et google dokument, hvor kravene ikke er stillet klokkeklare op, og hvor læreren ikke retter med rødt. Hvor meget skal man så skrive, er et typisk spørgsmål, og et svar kunne være, så meget som er nødvendigt for at beskrive det du skal. En enkelt gruppe der skal skrive om Venstre får ikke lavet så meget den første gang, men som de pligtopfyldende piger de er, så kommer der et færdigt dokument frem i næste time, de har lavet det hele i Word og sat det sammen. Desværre er der en fejl i en graf over mandat udviklingen, det var det Radikale Venstre de har fået sat ind. Det var de ikke glade for at få at vide, og der er irriterende at rette noget, når man føler at det sidste punktum er sat. Dette eksempel viser den udfordring det er at arbejde i en prodsage arbejdsform, hvor man aldrig er færdig, og så i en gammel tænkning, hvor man skaber et færdigt produkt. 9

10 Sidste observationspunkt er selve samarbejdet, det er ikke nemt at være fælles om et dokument, og arbejde mere frit, hvor alle bidrager i en fælles proces, det er bare så naturligt lige at dele det hele op, og så lave hver sin del. Det er ikke en gang sikkert man får læst det de andre i gruppen skriver. Det kunne være en start at man skrev en kommentar, såfremt man ikke vil rette i andres, måske er man usikker på at om det er fejl, og så kunne lige skrive en kommentar. Nu lyder det som om problemerne hober sig op, men mange af de udfordringer jeg omtaler her, er ting der også er udfordringer i alle mulige andre sammenhænge, man kan måske sige at de kommer mere frem når man arbejdet på den her måde. Samarbejde over distance Jeg har også lavet et samarbejde over større geografisk afstand. Jeg gav mine elever den opgave at skrive om hvad Grundloven betyder for dem, og min kollega gjorde samme, begge klasser fik samme dokument, desværre var det ikke muligt at arbejde på samme tid, og eksamensperioden gjorde at vi ikke havde så mange elever på opgaven. Men det gav alligevel en interessant vinkel. Opgaven blev givet som: skriv hvad der falder sig først ind, og bagefter må du kigge på de andres, og tilføje eller rette i dem. Desværre er der sket et eller andet, så alle indlæg står som anonymt, det forstår jeg ikke helt. Men observationen er den, at det er nemmere at rette i indlæg der er skrevet af nogen man ikke kender, så er man ikke så følsom, der er ikke noget socialt på spil, og man kan heller ikke sige gennem klassen at det skal skribenten selv rette. Endelig er det selvfølgelig også rart hvis man er dygtigere end nogen på en anden skole, og især hvis de ikke kan hører hvad man siger. 10

11 Screen dump 7. Samarbejde over distance Efter mit eksperiment, så er det interessant at tjekke om det jeg har observeret som praktiker, også har et sammenfald med teorien. Jeg vil her kigge på om der er et sammenfald i mine observationer sammenlignet med det Bruns beskriver teoretisk, og ligeledes om der er sammenhæng mellem Tække og Paulsens SME forsøg. Den arbejdsmåde jeg har beskrevet med Google site og Google docs er netop at gøre eleverne til producenter, og føre dem væk fra at være forbrugere eller brugere af allerede fremstillet materiale. Eleverne bliver skabere af deres egne materialer, og er blevet produsers. Hele tankesættet med at arbejde med produsage stemmer overens med tankerne fra socialkonstruktivismen, tanken om at viden tilegnes ved deltagelse i et fællesskab og ved fælles forhandlinger ligger helt i tråd med at gøre eleverne til producenter af deres egen i-bog. Netop at læring er en social aktivitet og computeren er et medie for kommunikation og samarbejde er helt i tråd med tankesættet bag klassens i-bog. Socialkonstruktivismen lægger op til problemorienteret projektarbejde med læreren som vejleder. Så i den sammenhæng må mit i-bogs projekt klart bygge på en socialkonstruktivistisk tankegang. 11

12 Litteratur: Bang, Jørgen (2005) og Dalsgaard, Christian. Samarbejde - kooperation eller kollaboration Tidskrift for universiteternes efter-og videreuddannelse. Nr. 5, Bang, Jørgen (2011) og Dalsgaard, Christian: Læring i videnssamfundet. Læring og medier (LOM) nr Baym, Nancy K: Personal connections in the digital age. Polity Bruns, Axel (2009): Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond Peter Lang Dalsgaard, Christian (2011): Vidensmediers liv på nettet. Fra Hans Jørgen Nielsen: Nye Vidensmedier Samfundslitteratur Tække, Jesper (2013) og Paulsen, Michael: Sociale medier i gymnasiet. Unge pædagoger Henrik Mikkelsen Randers HF & VUC 12

Fra vidensdeling til produsage

Fra vidensdeling til produsage De sociale medier er her, eleverne bruger dem, og Man kan ikke forbyde dem i klasseværelset. Mellem forbud og ligegyldighed Fra vidensdeling til produsage Lærernoter: Hvor blev den socialdemokratiske

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18

Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18 STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Det bedste IT til undervisning

Det bedste IT til undervisning Det bedste IT til undervisning Vi demonstrerer hvad der er mest anvendeligt på Roskilde Gymnasium: Google Docs, screencast og wiki Henning Romme Lund og Ida Thingstrup Lærere og pædagogiske IT-vejledere

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC for kursister Randers HF & VUC 2013 Information til kursister om: Brug af skolens netværk o Brugernavn og kode o Manglende brugernavn eller adgangskode

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Flipped Classroom Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Præsentation Henning Romme Lund Gymnasie-lektor på Roskilde Gymnasium Fag: Samfundsfag og historie Pædagogisk IT-vejleder

Læs mere

CUDiM Aarhus Universitet 31-01-2014

CUDiM Aarhus Universitet 31-01-2014 Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/undervisningsorganisering-former-og-medier-paa-langs-og-tvaers-af-fag-og-gymnasiale-uddannelser/publikationer/

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Lav en Wiki med PBworks Side 1

Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks En Wiki er en materialesamling, der er samlet af brugerne selv eller af udvalgte brugere. Navnet kommer fra Wikipedia, der jo er et leksikon skrevet

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring?

Evaluering af superbrugerfunktionen Til hvilke tekniske emner har du brugt superbrugernes hjælp eller sparring? Evaluering af superbrugerfunktionen Lidt under 80 % svarer at de er tilfredse eller meget tilfredse med de workshops som superbrugerne har afholdt og tilsvarende mange svarer at workshoppene er væsentlige

Læs mere

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk

Digital dannelse & Itdidaktik. Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk Digital dannelse & Itdidaktik Michael Paulsen, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk 1 Agenda Digital dannelse og it-didaktik Hvorfor nu det? Hvad er det? Hvordan kan det ske i

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Heike Schulz Nielsen. almenlærer Århus produktionsskole

Heike Schulz Nielsen. almenlærer Århus produktionsskole Heike Schulz Nielsen almenlærer Århus produktionsskole sjovt og givende for både elever og lærer konkret og vedkommende nemt at differentiere niveaumæssigt mange muligheder for variation systematisk samling

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Hvordan sikres læring i et fleksibelt klasserum? I de gymnasiale uddannelsers bekendtgørelser såvel som i fagenes læreplaner stilles krav om inddragelse

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

Mobil App. Login på appen

Mobil App. Login på appen Mobil App For at få fornøjelse af KEEP SAILING, skal du hente vores app, som du bruger til at tracke selve turen med, samt tage billeder undervejs. På den måde kommer der data i din logbog, som du derefter

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Klasserumskultur og klasserumsledelse i det 21. århundrede

Klasserumskultur og klasserumsledelse i det 21. århundrede Klasserumskultur og klasserumsledelse i det 21. århundrede Oplæg på startkonferencen for projektet klasserumsledelse og elevinddragelse 5. september 2013 Michael Paulsen Lektor i læringsfilosofi, Aalborg

Læs mere

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Hotellet Lærervejledning med bilag, kopi-, regneark og 19 digitale sider til den interaktive tavle og pc. Alt downloades via QR-koder eller links. DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Lars Jensen, Skolekonsulent

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC - kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC - kursister Randers HF & VUC 2014 Brug af skolens netværk Som kursist er du blevet oprettet på skolens netværk og har fået tildelt et brugernavn og

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere