Æ Blaj. Byvandring i Affenrå. "Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Byvandring i Affenrå. "Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue"

Transkript

1 Returpost til: Sønderjyllands Erhvervscenter Att.: Karin Kaasgaard Bjerggade 4 C 6200 Aabenraa Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue februar 2004 nr. 14 Næste uegau af Æ Blaj komme i juli månt. Indlæg senest tæ "Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af Æ SYNNEJYSK FORENING Formand Erik Haase Ribe Landevej 11, DK Tønder Telefon: / Næstformand Walter Petersen tlf. ( Kasserer/sekretær/mælemsansvarle Karin Kaasgaard tlf (kun i dagtime) Bestyrels: Alfred Pedersen ( ) Kurt Günther Jacobsen Harald Gefke ( ) Arne Ohlsen (tlf ) Byvandring i Affenrå Ny indmeldelser sendes tæ Æ Synnejysk Forening, att.: Karin Kaassgaard, Bjerggade 4 C 6200 Aabenraa (Tlf el. fax ) Kontingente for 2004: 100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 150 kr. pr. husstand i æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce å æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer

2 Æ formands jørn Af Erik Haase, formand, Tynne Ætte en dejle generalforsamling å Harmonien i Harsle kan vi næsten it få en bære start å æ åe. Det var nok den bæst generalforsamling vi ha haj tæ dato. Vi va sæfølle en lille smul nervøs for om olt vil gå så godt som det pleje, men det gik uen probleme. Det va godt nok ganske få som studset eve at æ pølse å æ flæsk va kål. Det var it en fejl. Det æ nemle en tradtion i Harsle å omegn at det ska væ kålt. Ny børnebogch Ættehand som vi æ i gang mæ å sæl de siest 500 bøche af Min føøst tusind oe å synnejysk, ha vi besluttet vos for å lau endnå en børnebogch. Det blywe nok it i åe at den blywe uegin. Hvis vi æ heldich blywe det måske tæ næste åe. Den næste bogch komme tæ å handel om Synnejyllands historie. Det ska vel å mærk væe fortål så børn kan forstå det. Det ska naturlevis å væ illustreret mæ stoe flot tegninge. Vi væ i den kommende ti gå i gang mæ å find historike å tegne, som væ kund fortæl æ skriv å tegn æ historie for børn. Ny portoregle Fra den 1. marts æ det trodt ny porto regle i kraft for foreninge. Det betye at vi komme tæ å betal ca. 4 gang så møje i porto, som vi pleje. Trods det, så væ i fremeve stadich uegi 4 numme af Æ Blaj. Det ha væt en luksus at det ha væt så billich, som det ha væt. Ny arrangemente Vi komme tæ å oplev en del ny spændende arrangemente i det ny åe. Vi ska blandt andet tæ Kværs skau, vå det for føest gang blywe afviklet æ skaus dau å synnejysk. Endvidere blywe det arrangmeret en bustue tæ København i august, vå vi ska rundt å se en masse historisk staje. En del mælemme ha å uetrykt ønske om at vi skuld ha en sang auwten. I novembe blywe det en realitet, som vi kan se frem tæ. Vi glaje voss tæ endnå et spændende foreningsåe! Kåring af æ vinne fra voss stilekonkurrence den 22/3 Staj: Højskolen Østersøen, Affenrå Hvonæh: 22. marts æ klok Ætte vi i knap 3 månte ha fot bidrag tæ voss stilekonkurrence å synnejysk, kårer vi de 3 vinne. Æ føst præmie æ kr! Æ præmier blywe everakt af Miljøminister Hans Chr. Schmidt. Tæmelding: Karin Kaasgaard tlf i æ dautime. Pris for mælemme å klubxtra: 40 kr. + drikkevare Pris å it mælemme : 50 kr. Æ skaus dau å synnejysk den 12. juni i Kværs Plantage Staj: Kværs plantage Hvonæh: den 12. juni æ klok 14. Vi fæ en geh en tue rundt i æ skau vå vi fæ en olt forklar å synnejysk af: Jes Jessen, Varnæs, Hedeselskabet Torben Ravn, Plantningsselskabet Jørgen Stenberg, tidligere skovridde i Affenrå Statsskovdistrik. Bachette ka man spis sin mæbracht kaffe å kach. I ska sjæl mæbring kaffe å kach! Tæmelding senest den 11. juni tæ Karin Kaasgaardtlf i æ dautime. Pris for mælemme å klubxtra: 30 kr. for vausen å 20 kr. for børn Pris for it mælemme: 40 kr. for vausen å 30 kr. for børn. 2 11

3 Bytue den 28. marts æ klok i Affenrå Den ny bestyrels for 2004 Æ Synnejysk Forening indbye tæ en glant gåtue i Aafenraas gade mæ fortælling om de goj gamle dau. Vi møes å æ Vægterplads æ kl å kl komme dæ 2 Vægtere som skal føres voss rundt i Aafenraas gamle bykvarte å hvo de vil fortæl om de seværdigheder samt historie om den bydel. Vi stoppe å æ Storetorv hvorette vi kører ned å Folkehjem tæ Synnejysk Brødtorte, småkache samt kaffe/the. Hæ vil Vægte Arne Knudsen fortæl endnu mere om Aafenraas historie å man kan still spørgsmål. Vi hof at væ fæ omkring æ kl Pris for melæmme kr. 90 It mælæmme å klubxtra kr. 100 Tæmelding tæ Karin Kaasgaard å telefon (9-16 å hverdau) Senest den 22. marts af hensyn tæ kaffebestilling. Å æ generalforsamling den 29. januar å Harmonien var 4 bestyrelsesmælemme å valch. De ny bestyrelsesmælemme bløw: Arne Ohlsen, Ha sle (256 stemme) Harald Gefke, Søgåe (225 stemme) Kurt Günther Jacobsen (203 stemme) Alfred Pedersen, Rød kro (186 stemme) Endvidere bløw det vål to supleante tæ æ bestyrels: Nis Christian Hansen, (142 stemme) Hans Christian Hansen, (65 stemme) Man kan å æ jemmesie løjs mæe om de ny bestyrelsmælemme. Vi bye de ny bestyrelsmælemme velkommen å sæe frem tæ et godt samarbe. Fra venstre bachfra: Walter Petersen å Arne Ohlsen. Erik Haase. Harald Gefke, å Karin Kaasgaard. Alfred Pedersen å Kurt Günther Jacobsen vante. 10 3

4 300 mand tæ generalforsamling å Harmonien Jønnes jørn Af Jørn Buch, Harsle Traditionen tro stoj æ menu å solæg, ærtsupp å Fuglsang. Synnejysk æ jen u af manne dialekte i Danmark. Men sel om synnejysk æ manne forskelle ting - forskelle fra ejn til ejn i Synnejylland, bl.a. fordet vi it ha et fælles skriftsproch - så opfattes det i æ rest af Danmark som jet sproch. Det hænger sammel mæ, at Synnejylland æ geografisk let o defineje fo hva æ Vestjylland f.eks.? Men det hænge o sammel mæ, at i Synnejylland ha æ sproch haj bety ning for æ kamp imel dansk o tysk. Men fø der va naue konflikte imel dansk o tysk, da snakket ol æ folk synnejysk, i hvert fal ol æ bynne o ol almindle folk. Da va der ingen dæ tent o, om do va dansk elle tysk. Do va bae bu n! I æ bye snakket de fin folk sel følle tysk. De fo va der helle alle nown der vunnæe t sæ, vinne æn præst ku skriv o tysk: Oh Dania, was glüht bei deinem Nahmen mir Wang und Busen durch? Ha es ist dänenstolz, es ist die Liebe zu dir, mein Vaterland. Men æ dav troe æ nok, at de flest ve vunne sæ, vinne jen o tysk sku gi u tryk fo sin kærle he til det dansk. Men det æ fordet vi åll æ bøen af det 19.å hundes må å tænk å. O det ha væn den stoe ulyk fo æ tyske, at det synnejysk blev sat ligh mæ det dansk. Derfo var det kun di dansk synnejye som ku lav historie o synnejysk o di føhst historie va tit temm le antitysk. Æ dav, vo de inne større problemer æ imell dansk o tysk, da æ æ historie me e uskylle. Fo æ dav æ et jo så n, at de tit æ di tysk he e i Synnejylland, som æ best te o hol fast o det synnejysk. De æ de fo vi ska hol fast o æ tyske it forde di æ tysk, men fo de di holle fast o de synnejysk! 4 9

5 De grøn katøfle fortsat fra sie 7 nee mæ de skrællet katøfle, hældt dem i æ katøffelgrye å kom naue frisk vand væ. Hen væ æ klok halv ellå kom hun nee å sat dem eue æ komfur. Et par gang kom hun nee få å stik i dem elle ba få å se, om der vå el nok å æ komfur. Det vå et farle renden æ hele fo mirra, tot min mo e. Vi børn kun godt mærk, at det såmti vå en plau, få hun kun godt find å å brokke sæ, men it te famo e, få det vå jo ved en kant å dejle å slip få ålt æ arbe mæ æ katøfle. Lidt a en balancegang måt det såmti hæ væt, troe æ nok. Jen dau rottet min søste å æ vos sammen, å beslutte å gøe mau væ æ sach. Vi skul ha skrællet katøfle den dau, så det passet jo fint! Ind i mo es køchenskaf fandt vi naue grøn frugtfarre å hæ af kom vi et godt skvat nee te æ katøfle, dæ ålleree vå kommen godt i koch. Nå gjalt det ba om å vint å se hva dæ sket. Endle kun vi hø e, at famo e kom hen eue æ laut. Hun gik åltins med fast skridt hen eue æ laut, å vi kun afløs hindes humør ue fra æ ly af æ skridt. Men lich nu vå det helt almindle skridt eue æ laut. Min søste å æ listet hen te æ køchendø, å holdt den å klem, så vi kun få det hele mæ. Famo e kom ind i æ køchen, fandt en gaffel i æ skuf å gik hen te æ komfue. Mæ en gryelap tau hun fat i æ loch å vå mæ den anden hand klar te å jav æ gaffel i en katøffel, men så vidt nåj hun alle. Da hun så de grøn tingester, slap hun a bar forskrækkels æ loch, så det klasket nee å æ grye igen. Samtidig ga hun en høj ly fra sæ, der fik vos piche te å smæk æ dø i å fåsvind ind i æ stue. Min mo e haj æ hele tid staun i æ køchen mæ æ ryg te æ komfue å æ troe nok, hun helt nøj vidst hva dæ gik få sæ. I hvert fald hause æ, hun haj et smil i æ mundvich, da hun såj te vos, at såt naue måt vi alle mee gøe, men den dau fik vi ålsammen grøn katøfle. Ætte æ spisen va det bløwn ti tæ æ formand beretning. Bemærk at det kun æ jen løve å æ talestol. Det pleje å væ to i Synnejyllands våbenskjold. Det kan sæfølle å tænkes at Harmonien haj tawn forskud å den ny regionstruktue, å haj fot fjernet den jen løve! Willys Kaffeklub stoj for en glimrende unneholdning. Det kan kun gå godt når det æ 3 synnejye moe en kjøbenhavner! It mindst va æ hele sal å den anden ænd, da æ kjøbenhavnes sang I got personality, som bløw mødt mæ en kor fra de tre synnejye mæ Kjøbenhavne skie. Ætte æ forstilling måt de gi et par ekstra numme. Det bløw mødt mæ stående ovation. Det æ nok den bæst unneholdning vi ha haj tæ dato i æ forening. 8 5

6 De grøn katøfle Af Karen Bach Affenrå Åp å æ laut boj min fa moe å fa fae. Det vå dajle få vos børn, få vi vå alle åljen hjem, hvis vos få ælle skul te bys. Ålt det bøvl mæ å skaf en barnpich, hæ alle væt naue problem hun vå åltins lich væ æ hand, så det vå richte godt for ålle parter. Lidt anlåns vå det nå, hvis det vå fa moe dæ skul put vos, for så skul vi baj avtenbøn både Fadervor og Jeg er træt og går til ro. Det vå i stej for lakrits, så æ vee it hva der vå bedst hver te sin tid måske? De flest a vos kan bedst li å ha et bestemt mønster i æ hverdav. It å forstå å den må e at det hele skal gå ette en sno e, nej slet it, men f.eks. kan fast spis tider å sengetider it skaj. Vi elsker traditioner dem skal der it pilles få møje ve. Så n er det å mæ børn naue fast å helst å lidt glant å se frem te hver dau, er richte dejle. Så n som å vask sæ, er en fast daule ting, men det hø så absolut it ind unde de glant ritualer faktiske tåt vi børn tit, at de vavsen haj en tendens te å euetryv det vandpjaskeri. Nå, la mæ strev å kom tebach te det mæ de glant traditioner. Hver avten næ vi haj spist å fåt vos vasket, gik min søste å æ åp å æ laut, få å spil Sortper - eller hva dæ vå møje bæ e å høe famo e løs jen elle to historier. Min fa fa e sat i sin stol i æ hjørn a æ køchen å lyttet li så begejstret som vos børn. Måske haj det væt mee naturle om han haj læst åp, få han haj i sin ynge dau læ e, hvordan det skal gøres få å kun undeholde en forsamling. Han hæ nemle haj naue timer væ en richte skuespiller, å hæ væt en skattet oplæser i forskelle foreninger å privat sammenkomster. Æ vee famo e og fa fa kom sammen mæ flee litterær lichsinne jen gang i æ uch, hvor de skivtes te å løs åp få hveande. Nå vå han gammel å træt å nød, at han kun sit i sin stol å lyt te famo es børnefåtællinger, men det vå hun nu å galt gåj te. Tit vå det famo e, der valgt æ historie, få hun haj naturligvis sin favoritter, men sna lisså tit måt vi bestem, hvad vi vil hø e. Manne gang valgt vi jen af dem hvo vi vist, famo e vil begyn å græ e eue. Hvis en historie som Pigen med svovlstikkerne ænd sørchle, kom famo e it langt ind i æ fåtælling, fø æ hach begyndt å sitre, å æ tårer løf nee af æ kinder. Nøjachte det sam sket, hvis en historie ænd godt, ette at æ hovedperson haj væt en grusom masse ondt igennem. Hun vå temle sentimental anlåj, men det vå lich naue såt pa tøser vå glat åptavn af, kan I nok tænk. Hun haj en enestående mimik, å den vå sna mee væ som æ selve historie. Vel færre mæ æ historie å æ tårer vå visket væk, skrællet min famo e et pa æfle eller pærer, som vi ål fi e skevt, å så vå vi kla te å kom i seng. Min famo e vå nau få sæ sjel. Hun vå goj væ vos børn, men egentle børnetække haj hun it lichfrem. At naue folk haj et skidt kun hun it klar, å slet it hvis det gik ue eue æ børn, men det vå nok en følle af den tid hun å ål ande haj væ t igennem 2 verdenskrige å hvad deraf føller mæ i æ kølvand. Ål der kend te min famo e vidst, hun vå en temperamentfuld dam, å at hun bevar e det lich te sin død. Ingen kun som hun snurre rundt å æ hæl å smæk så voldsomt mæ æ dø e der blev åltins musesltil i æ stue, når hun haj fåladt æ rum å den må e. Det hæ it åltins væt let få min mo e å kom som svichedætte te så n sikke madam, kan I nok tænk. Der blev laue ma å spist hver få sæ. Famo e å fa fa åp å æ laut, mens vi mæ pich å karl spist i æ daulestue. Dog vå der jen ting, der blev laue fælles det vå æ katøfle. De blev kocht i en stoe grye å æ komfu e. Det vå nu mest praktisk, få famo e haj kuns to gasblus åp væ sæ sjel, så det vå lich passend te en pand å en grye mæ grønsache. Ålt æ arbe mæ æ katøfle tav min famo e sæ helt og holdens af. Hun sotee dem nee i æ katøffelkælder, pillet æ spirer af dem et pa gang i løf af æ vinter, hint dem åp af æ kælder å gøe dem klar te de skul spises. Hvis vi skul ha skrællet katøfle te unnen, blev de skrællet æ avten forinden. Men skul vi ha pilkatøfle, pillet hun kun til fa fa å sæ sjel. Det vå et helt kommen-te-ret mæ de hæ katøfle Mel æ klok åt å æ klok ni kom famo e 6 7

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. "Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af. De føst 700 bøche æ sål inden Synnejysk Historie æ trykt!

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Æ Blaj blyve inløjst å lybånd af. De føst 700 bøche æ sål inden Synnejysk Historie æ trykt! Returpost til: Æ Synnejysk Forening Att.: Karin Kaasgaard Bjerggade 4 C 6200 Aabenraa Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue oktobe 2005 nr. 21 Næste uegau af Æ Blaj komme i januar 2006 "Æ Blaj" blyve

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ

Læs mere

Æ Blaj. Frodes historier. Ny afdeling i København. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. ...stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

Æ Blaj. Frodes historier. Ny afdeling i København. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. ...stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue maj 2002 nr. 6 Frodes historier Frode Kristoffersen ha netop laut en TV-serie mæ spændende historier fra æ grænseland. Frode ha sien helt egen måe å fortæl historier

Læs mere

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ

Læs mere

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue August 2010 nr. 41 Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ formanns jørn Ette en varm somme og mæ masse møer tøs æ at vi har fån styer å manne ting. Vi æ næsten

Læs mere

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Decembe 2011 nr. 46 Glælig jul å gåt nytåe Nyt fra æ bestyrels Æ sommeti æ fobi o æ auslutning a æ å nærme sæ haste, 2012 stæ fo æ dør. Vå sidst arangemang i æ

Læs mere

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue januar 2008 nr. 31 Tryllerier i Alsion Æ formands jørn Erik Haase, formand, Braue Ætte et helt åes skrivelse fra voss to mælemme Arne Ohlsen å Fred Thiesen, ha

Læs mere

Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu

Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2013 nr. 51 Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu Nyt fra æ bestyrels Så æ vi kommen in i februar måned. Den opmærksom

Læs mere

juni 2014 nr. 56 Æ Blaj ...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August

juni 2014 nr. 56 Æ Blaj ...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August juni 2014 nr. 56 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August Nyt fra æ bestyrels Den 5. marts 2014 va vi 140 mællemme samlet o Acheskau Kro tæ generalforsamling i Æ Synnejysk

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 7. episode FØDSELSDAGEN Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 53.215 0 2 1934 Instruktør:

Læs mere

Alsisk skriftsprog. vejledning i skrivemåde. Januar 2006

Alsisk skriftsprog. vejledning i skrivemåde. Januar 2006 Alsisk skriftsprog vejledning i skrivemåde Januar 2006 Udgivet af: Alsingergildet Udgave: 03 Dato: 16. januar 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord 1 2. Indledning 1 3. Tilbagemeldinger til Alsingergildet

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys.

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. Interview med Maria M: Jeg blev først gravid ved nummer ni gang faktisk. I: Når for søren. 5 M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. I: Okay.

Læs mere

øen i søen Fortællinger om demensomsorg

øen i søen Fortællinger om demensomsorg øen i søen Fortællinger om demensomsorg SERVICESTYRELSEN Øen i søen - fortællinger om demensomsorg Udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52 B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 aeldre@servicestyrelsen.dk

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

VANDBORGREVYENS SANGE. Fra 1998 og fremefter. Fælleshusets tryk

VANDBORGREVYENS SANGE. Fra 1998 og fremefter. Fælleshusets tryk VANDBORGREVYENS SANGE Fra 1998 og fremefter Fælleshusets tryk 1 VANDBORGREVYENS SANGE Efter mere end ti år med Vandborgrevy, har vi nu så stort et materiale af originale revyviser, at de bør gemmes samlet,

Læs mere

Julebanko den 21. november kl. 19.00 i Beder Sognegård.

Julebanko den 21. november kl. 19.00 i Beder Sognegård. LØBESEDLEN BMI Motion December 2012 Julebanko den 21. november kl. 19.00 i Beder Sognegård. Den traditionelle BMI julebanko fandt også i år sted i Beder Sognegård og fremmødet passede fint med de ca. 50

Læs mere

Langbenede gæster i Tranekær

Langbenede gæster i Tranekær 5. årgang 2. udgave maj 2012 nr. 16. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Så kom den, den med spænding ventede motorvej, meningerne er delte

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Hverdagsfortællinger fra. Hjemmeplejen

Hverdagsfortællinger fra. Hjemmeplejen Hverdagsfortællinger fra Hjemmeplejen 1 December 2007 Tryk: Kailow Graphic Grafik: en:60, www.en60.dk Foto: Allan Hansen, Fotolinien Oplag: 500 eks Hverdagfortællinger Følgende små fortællinger er oplevet

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere