Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår"

Transkript

1 Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter både i Tyskland og USA på 6-12 måneders sigt. Vi venter, at markedet vil indregne en risikopræmie for en nedtrapning af ECB s opkøb af statsobligationer m.v., samt at der fortsat vil være fokus på reflation, og at markedet vil begynde at indregne flere renteforhøjelser i USA i 2018, i takt med at Trump øger de finanspolitiske lempelser. Vi venter fortsat en stejling af den 2-10-årige eurorentekurve i ECB holder stadig den korte ende af kurven i stram snor, men det gælder ikke det 10-årige segment. De 10- årige statsobligationsrenter ventes at stige til 0,90 % i Tyskland og 3,0 % i USA. De 10-årige statsobligationsrenter ventes at være stort set uændrede på 3 måneders sigt både i Tyskland og USA. Det skyldes en række faktorer: de spekulative positioner i markedet, at markedet allerede har indstillet sig på stærke nøgletal (overraskelsesindekset), samt ECB s obligationsopkøb og at en nedtrapning af opkøbene efter vores vurdering ikke vil være et tema i 1. halvår, og endelig at vi ikke venter den næste renteforhøjelse i USA før i juni. Genveje Prognose for Danmark Prognose for euroområdet Prognose for USA Prognose for Storbritannien Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognosetabel Centralbankrenter Obligationsrenterne begyndte at stige både i USA og Europa i starten af oktober sidste år, hvor frygten for global deflation faldt, og markedet begyndte at diskutere reflation dvs. højere vækst og inflation. Rentestigningerne fik ny næring, da Trump vandt præsidentvalget i november, og markederne rettede fokus mod, hvordan en mere ekspansiv finanspolitik vil påvirke væksten og inflationen. Det skabte mere optimisme, især fordi de finanspolitiske lempelser ventes at omfatte lavere selskabsskat. Dette faldt sammen med en fremgang i de globale industrikonjunkturer. Desuden annoncerede ECB, at obligationsopkøbene skæres ned fra 80 til 60 mia. euro om måneden fra marts Selv om opkøbene fortsætter i hele 2017, var det samlede indtryk, at ECB nu er mindre bekymret for en deflationsspiral. Det samme gjaldt Federal Reserve, der signalerede, at det nu er mere sandsynligt, at renten forhøjes tre end to gange i Obligationsrentestigningerne skyldes delvis, at investorerne nu forlanger en højere risikopræmie for at ligge inde med lange obligationer frem for korte papirer en effekt, der ventes at blive mere udtalt gennem 2017, jf. figuren på næste side. Den 10-årige amerikanske statsobligationsrente er steget næsten et procentpoint og den tilsvarende tyske rente omkring 35bp til 0,25 % siden slutningen af september. Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige swap-renter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK Er alt indregnet? Som analytiker bliver man ofte spurgt, om alt nu er indregnet i obligationsmarkedet, f.eks. som nu i forbindelse med en markant stigning i de globale obligationsrenter. Så lad os se på, hvad vi ved, og i særdeleshed, hvad vi ikke ved. Redaktører: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Assistentanalytiker Nina T. B. Andersen

2 ECB fortsætter med at opkøbe obligationer i hele 2017 Vi ved, at Den Europæiske Centralbank vil fortsætte med at opkøbe stats- og virksomhedsobligationer i hele Selv om de månedlige opkøb falder til 60 mia. euro fra april, er det stadig et betydeligt beløb for markedet. ECB anslås at ville opkøbe for 95 mia. euro alene i Tyskland i 2017, svarende til omkring 60 % af bruttoudstedelsen. Givet ECB s opkøb vil der blive taget netto 77 mia. euro ud af det tyske statsobligationsmarked i Det lavere udbud af især tyske stater betyder, at ECB s opkøb fortsat vil give et pres for lavere obligationsrenter i Samme billede ses i repo-markedet, hvor manglen på tyske stater har gjort repoforretninger i obligationer dyrere og dyrere, hvilket også giver et pres for lavere tyske obligationsrenter. Nedtrapning af opkøb bliver et tema i markedet i 2. halvår Det er dog muligvis ikke de faktiske opkøb, der kommer til at spille den største rolle her i Lige så vigtigt er det, om markedet begynder at fokusere på udsigten til en nedtrapning eller et stop for opkøbene. Lad os blot minde om, at de amerikanske statsobligationsrenter steg betydeligt i 2013, da Federal Reserve meddelte, at de ville nedtrappe opkøbene af obligationer m.v. Investorerne lægger en højere risikopræmie på lange obligationer i det amerikanske marked Kilde: Bloomberg Vi regner med, at markedet vil begynde at fokusere på udsigten til en nedtrapning af opkøbene i Det bliver efter vores vurdering svært for ECB at undgå dette, især hvis opsvinget i europæisk økonomi kører videre i de næste par kvartaler, eller hvis den globale reflation fortsætter, som vi forventer. Vi er dog overbeviste om, at ECB gennemfører det nuværende opkøbsprogram som planlagt. Diskussionen vil dreje sig om, hvad der sker i Markedets forventninger om og frygt for en nedtrapning af opkøbene er sammen med rentestigningerne i USA en del af grunden til, at vi fortsat venter en stejling af den 2-10-årige eurorentekurve i ECB holder stadig den korte ende af kurven i stram snor, men det gælder ikke det 10-årige segment. De 10-årige euroobligationsrenter ventes især at stige på 12 måneders sigt, og vi venter, at eurorenterne vil ligge i 1,30 % om 12 måneder, mens de tilsvarende tyske obligationsrenter stiger til 0,90 %. Mange spekulative positioner og markedet er blevet vant til stærke nøgletal Når vi skal vurdere, om alt nu er indregnet i obligationsmarkedet, spiller de spekulative positioner i markedet også en vigtig rolle. Vi har flere forskellige indikationer af, at markedet allerede har positioneret sig til højere obligationsrenter. Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) offentliggør tal for de spekulative korte og lange positioner i den 10-årige statsobligations-future. Tallene viser et rekordstort antal spekulative korte positioner i den 10-årige future og altså en forventning blandt spekulanterne om højere obligationsrenter. Der er absolut ikke en perfekt korrelation mellem spekulative positioner og renteudviklingen, men tallene indikerer, at der skal stærke nøgletal til for at trække de amerikanske obligationsrenter yderligere op, og at markedet kan være sårbart over for nyheder, der trækker i modsat retning. Det kan f.eks. være økonomiske nøgletal eller kommentarer fra Federal Reserve om, hvordan den stærkere dollar vil påvirke amerikansk pengepolitik. Der ser også ud til at være konsensus om, at de amerikanske obligationsrenter fortsætter op i Det giver altid anledning til bekymring, når alle har den samme forventning. Vi har desuden bemærket os, at det amerikanske overraskelsesindeks, ligger rekordhøjt. Indekset viser, om de økonomiske nøgletal i USA har overrasket analytikerne positivt eller negativt. Markedet er altså nu blevet vant til stærke amerikanske nøgletal, og risikoen for skuffelser er stigende januar

3 Spekulanterne venter højere obligationsrenter i USA; spekulative nettopositioner i 10-årig US Treasury future Det amerikanske overraskelsesindeks ligger højt, og der er stigende risiko for, at markedet skuffes Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg Når vi venter uændrede 10-årige statsobligationsrenter i Tyskland og USA på 3 måneders sigt, skyldes det en række faktorer: de spekulative positioner i markedet, at markedet allerede har indstillet sig på stærke nøgletal, samt ECB s obligationsopkøb og at en nedtrapning ikke vil være et tema i 1. halvår, og endelig at den næste renteforhøjelse i USA først ventes i juni. Det er efter vores vurdering ikke usandsynligt, at de lange europæiske og amerikanske renter falder lidt i de næste par måneder. Fed venter på nyt om Trumps økonomiske planer En af de væsentlige begivenheder i december var mødet i Federal Reserve. Det var i vid udstrækning forventet, at Fed ville forhøje renten 0,25 procentpoint til 0,50-0,75 %, men centralbanken overraskede ved at signalere flere renteforhøjelser fremover end tidligere. De enkelte FOMC-medlemmers forventninger ( dots ) signalerer således nu tre renteforhøjelser i år mod tidligere to (for 2018 er forventningen uændret tre renteforhøjelser). Centralbankdirektør Janet Yellen raslede desuden med sablen på pressekonferencen og understregede to vigtige forhold. For det første sagde hun: Jeg har aldrig sagt, at jeg var fortaler for en økonomi under stort pres, og lagde dermed afstand til ideen om at lade økonomien overophede, som hun havde nævnt i en tale i oktober. For det andet indikerede hun, at Fed ikke fuldt ud har taget højde for Trumps finanspolitiske planer, hvilket kan medføre flere renteforhøjelser, end de nuværende dots antyder, da den ledige kapacitet i økonomien stort set allerede er opbrugt ( outputgabet er næsten lukket). Læs mere i FOMC Review: Hawkish Fed even without Trump s fiscal boost, 14. december. Yellens udtalelser om finanspolitikken signalerer, at antallet af renteforhøjelser i de kommende år vil afhænge af, hvordan Trump gennemfører den økonomiske plan. En mere lempelig finanspolitik vil formentlig få Fed til at hæve renten hurtigere. Da Fed først vil analysere den faktiske økonomiske politik, vil de formentlig kun stramme pengepolitikken gradvist til at begynde med og derefter sætte tempoet op, når de nærmere detaljer er på plads. Det er en af grundene til, at vi ikke forventer den næste renteforhøjelse før til juni. Vi venter stadig to renteforhøjelser i USA i år (juni og december), men efter rentemødet i december ser vi en vis sandsynlighed for tre renteforhøjelser. Vi har desuden nok undervurderet antallet af renteforhøjelser i 2018, da vi kun troede, at Fed delvist ville neutralisere finanspolitiske lempelser. Vi venter nu, at Fed forhøjer renten tre til fire gange i 2018 mod tidligere to gange, selvom der selvfølgelig kan ske meget inden da. Der er især usikkerhed om, hvordan Fed vil reagere på dollarens styrkelse. Samlet set ventes den 10-årige amerikanske statsobligationsrente at være uændret 3,0 % på 12 måneders sigt, men vi ser en vis sandsynlighed for, at renten kan blive højere end umiddelbart forventet. Fed-medlemmernes forventninger signalere nu tre renteforhøjelser både i 2017 og % 'dots' from Decemberprojections Median 'dots' in red Kilde: Federal Reserve Yellen mener ikke, finanspolitikken bør lempes, da output-gabet stort set allerede har lukket sig Kilde: BEA Kerneinflationen i USA er steget Kilde: Bureau of Economic Analysis 3 9. januar

4 Indhold og bidragsydere Danmark...5 Makro Cheføkonom Las Olsen Makro Analytiker Bjørn Tangaa Sillemann Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Euroområdet...6 Makro Senioranalytiker Pernille B. Henneberg Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA...7 Makro & Renter Senioranalytiker Mikael Milhøj Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritanien...8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt Sverige...9 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46 (0) Norge Makro & Renter Chefanalytiker Jostein Tvedt Prognosetabel januar

5 Prognose for Danmark Nationalbanken intervenerede i december for 0,7 mia. kroner i valutamarkedet for at fastholde kronekursen over for euroen, idet kronekursen med 7,4338 havde nået det stærkeste niveau under den nuværende nationalbankdirektør Lars Rohde. Kronekursen ligger fortsat tæt på interventionsniveauet fra december. Vi forventer primært, at Nationalbanken vil benytte sig af intervention i valutamarkedet til at fastholde kronens kurs over for euroen i 2017, og indskudsbevisrenten ventes at være uændret minus 0,65 % på 12 måneders sigt. Vi forventer en stejling af den 2-10-årige danske rentekurve i tråd med udviklingen i eurokurven. Rentespændet til euroen ventes i store træk at være uændret, men kan også køre lidt ind. Prognose for Danmark DKK-swapkurve månedlig ændring 05/01/ Prognose Afvigelse fra forward i bp DKK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Repo Pengemarked M årig Statsobligationer årig årig Swaprenter 2-årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) 05-Dec Jan-17 3-måneders Cibor-rente 10-årig swaprente 5 9. januar

6 Prognose for euroområdet Den Europæiske Centralbank forlængede på det seneste møde opkøbene af statsobligationer m.v. til december 2017 og har dermed stillet sig på sidelinjen i forhold til en diskussion om en nedtrapning af opkøbene i de næste par kvartaler. Hvis inflationstallene imidlertid fortsat viser sig højere end ventet (de ligger nu på det højeste niveau siden medio 2013), og opsvinget i europæisk industri fortsætter, vil en nedtrapning af opkøbene formentlig blive et tema i markedet i 2017, men det bliver sandsynligvis først og fremmest i 2. halvår. Vi venter fortsat en stejling af den 2-10-årige rentekurve i ECB holder stadig den korte ende af kurven i stram snor, men det gælder ikke det 10-årige segment, som ventes at blive trukket op af renteudviklingen i USA og et marked, der gradvist vil indregne en højere sandsynlighed for en nedtrapning af ECB s opkøb i De 10-årige euroobligationsrenter ventes især at stige på 12 måneders sigt, og vi venter, at eurorenterne vil ligge i 1,30 % om 12 måneder, mens de tilsvarende tyske obligationsrenter stiger til 0,90 %. Prognose for euroområdet 05/01/ Prognose Afvigelse fra forward i bp EUR Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Refi M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig EUR-swapkurve månedlig ændring 1.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 05-Dec Jan-17 3-måneders Euribor-rente 10-årig swaprente 6 9. januar

7 Prognose for USA Vi venter to renteforhøjelser i USA i år (juni og december), men ser en vis sandsynlighed for tre renteforhøjelser, da centralbankdirektør Janet Yellen raslede lidt mere med sablen, end vi havde forventet, på det seneste Fed-møde, jf. FOMC Review: Hawkish Fed even without Trump s fiscal boost, 14. december. Da Trumps plan for amerikansk økonomi formentlig især vil løfte væksten i 2018, venter vi tre til fire renteforhøjelser næste år (mod tidligere to). De amerikanske obligationsrenter er steget betydeligt siden begyndelsen af november bl.a. som følge af bedre økonomiske nøgletal og forventninger om finanspolitiske lempelser. Vi venter nu, at obligationsrenterne vil være uændrede i de kommende tre måneder for så at stige igen på 6-12 måneders sigt. De 10-årige statsobligationsrenter ventes fortsat at ligge i 3,0% på 12 måneders sigt. Vi venter en udfladning af rentekurven på 6-12 måneders sigt, da der er en grænse for, hvor højt de lange obligationsrenter kan komme op, især fordi de 30-årige statsobligationsrenter allerede nu ligger over det niveau, Fed ser som den neutrale rente. Prognose for USA 05/01/ Prognose Afvigelse fra forward i bp USD Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Fed Funds M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig USD-swapkurve månedlig ændring 3.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 05-Dec Jan-17 3-måneders USD Libor-rente 10-årig swaprente 7 9. januar

8 Prognose for Storbritannien Vi venter, at Bank of England (BoE) holder renten uændret i de kommende 12 måneder. Det er usandsynligt, at pengepolitikken strammes i en periode med høj politisk usikkerhed, men vi tror på anden side også, at væksten skal falde betydeligt, og/eller at ledigheden skal stige, hvis pengepolitikken skal lempes yderligere. Læs mere i Research UK: Brexit uncertainty set to prevail in coming years, 4. januar. Vi regner stadig med, at Storbritannien aktiverer artikel 50 om udmelding af EU inden udgangen af marts, og vi ser en risiko for, at fornyet fokus på Brexit kan skabe nervøsitet og uro på finansmarkederne i Storbritannien. De britiske statsobligationsrenter ventes i første omgang at være uændrede, men de vil formentlig stige på 6-12 måneders sigt som følge af afsmitning fra USA og Europa (især i det 5-10-årige segment). Da renterne ventes at forblive lave i den korte ende af kurven, er der udsigt til yderligere stejling af rentekurven. Prognose for Storbritannien UK-swapkurve månedlig ændring 05/01/ Prognose Afvigelse fra forward i bp GBP Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Base rate M Statsobligationer 2-årig årig årig % bp Swaprenter årig årig årig Ændring, bp (h-akse) 05-Dec Jan-17 3-måneders Libor-rente 10-årig swaprente 8 9. januar

9 Prognose for Sverige Efter Riksbankens rentebeslutning i december tror vi, at pengepolitikken vil køre på autopilot det næste halvår. Der er ingen renteændringer på vej, og statsobligationsopkøbene fortsætter med et samlet opkøb på 30 mia. SEK frem til ultimo juni. Vi forventer, at dette bliver den sidste runde med obligationsopkøb i Sverige. Markedets forventninger til den fremtidige repo-rente ligger stort set på niveau med Riksbankens prognose. Vi venter fortsat en stejl rentekurve i den korte ende i de kommende måneder, da afgiftsforhøjelser og højere energipriser vil bidrage til inflationen. Der er udsigt til en stejling af den 5-10-årige kurve (obligationer) på 6-12 måneders sigt, i forbindelse med at Riksbankens obligationsopkøb ophører. De implicitte fixing-spænd ligger i vores optik for højt, og vi venter en korrektion i spændene og dermed lavere ASW-spænd i det 2-årige segment. Riksbankens opkøb har haft størst effekt på obligationsmarkedet i det 7-10-årige segment (obligationer har outperformet swaps), og vi venter en mindre stejling i den årige swapkurve end i obligationskurven, når opkøbene stopper. Prognose for Sverige 05/01/ Prognose Afvigelse fra forward i bp SEK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig SEK-swapkurve månedlig ændring 2.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 05/12/ /01/ måneders Stibor-rente 10-årig swaprente 9 9. januar

10 Prognose for Norge Norges Bank holdt som ventet renten uændret på 0,5 % på mødet i december. Da der er tydelige tegn på, at den økonomiske vækst stiger, er behovet for rentenedsættelser mindsket. Udviklingen i boligpriserne over sommeren har vist, at omkostningerne ved den ekstremt ekspansive pengepolitik stiger. Det ses nu tydeligt af, at Norges Bank medtager den finansielle stabilitet (dvs. udviklingen i boligpriser og gæld) i sin renteprognose. Vi forventer derfor, at Norges Bank holder renten uændret på 0,5 % i hele Som vi ser det, kan kun en betydelig styrkelse af den norske krone udløse en ny rentenedsættelse, og det er nok også den primære årsag til, at centralbankens renteprognose stadig indeholder en mulighed for, at renten nedsættes igen. Vi forventer en indsnævring af det 5- og 10-årige rentespænd til Tyskland, efterhånden som den tyske statsobligationsrente stiger, og en forventet styrke af den norske krone øger udenlandske investorers interesse for norske statsobligationer i Prognose for Norge 05/01/ Prognose Afvigelse fra forward i bp NOK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Deposit M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig NOK-swapkurve månedlig ændring 2.7 % bp Ændring, bp (h-akse) 05/12/ /01/ måneders Nibor-rente 10-årig swaprente januar

11 Prognosetabel Prognose USD EUR * GBP DKK SEK NOK Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet januar

12 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse januar

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

Renteprognose Ingen rentestigninger i år

Renteprognose Ingen rentestigninger i år Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. september 216 Renteprognose Ingen rentestigninger i år Den Europæiske Centralbank, ECB, skuffede markedet på mødet i september. En række markedsdeltagere

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November 20 Ny renteprognose Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Seneste udvikling Den seneste måned har været præget af stigende

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 26. april 2016 Markedsnyt Market movers i dag I dag offentliggøres ordrer på varige goder i USA for marts. Tallene vil give os en indikation af investeringsvæksten

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Bank of England annoncerer i dag bankrenten og oplyser sit mål for aktivopkøbet. Renten forventes fastholdt på

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. april 2015 Markedsnyt Market movers i dag Det bliver en stille begyndelse på ugen uden vigtige nøgletal på kalenderen. Vi må vente til i morgen, hvor det

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. april 2015 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien offentliggøres referatet af Bank of Englands april-møde. Vi forventer, at den pengepolitiske

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien er det blevet tid til januar-mødet i Bank of England (BoE). Som forventet holdt BoE en blød

Læs mere