"2 A. Register til årgang 57/2009. Axel Neubert Redaktionssekretær. Registeret er et forfatter- og titelregister.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""2 A. Register til årgang 57/2009. Axel Neubert Redaktionssekretær. Registeret er et forfatter- og titelregister."

Transkript

1 Register til årgang 57/2009 Registeret er et forfatter- og titelregister. Anmeldte bøger er kun optaget under titel, men forfattere og anmeldere er anført. A efter en titel henviser til en anmeldelse. Anmelders navn er angivet i kursiv. Står der intet bogstav, refererer titlen til en artikel. Axel Neubert Redaktionssekretær "2 A 009" (Kirkeby, Ole Fogh) nr. 1, side bschied von der interkulturellen Pädagogik - A (Hamburger, Franz)(Kornbeck, Jacob) nr. 4, side Andersen, Michael Wahl Vanskeligheder i matematik - sandhed eller myte? nr. 2, side Andersen, Peter Østergaard Dokumentation og evaluering betragtet som kamp om viden nr. 1, side At lære, At huske, At være - gensyn med fortællingen - A (Horsdahl, Marianne)(Rønn, Edith Mandrup) nr. 2, side Atmosfære i pædagogisk arbejde - A (Dupont, Søren)(Liberg, Ulla)(Kaldan, Siggi) nr. 2, side 82-84

2 Autoritet och ansvar. Arbetsliv i omvandling - A (Landahl, Joakim)(Nørgaard, Ellen) nr. 3, side B asal læringsforståelse og aktuel uddannelsespolitik (Illeris, Knud) nr. 2, side Brinkmann, Svend Coachificeringen af tilværelsen nr. 3, side 4-11 Børneperspektiver på Døgninstitutioner - inddragelse af og samarbejde med børn og forældre - A (Schwartz, Ida)(Petersen, Kirsten Elisa) nr. 3, side C anger, Tekla (Schmidt, Maria-Christina Secher)(Øster, Bodil) Specialpædagogik - specielt for hvem? nr. 2, side 2-5 Coachificeringen af tilværelsen (Brinkmann, Svend) nr. 3, side 4-11 Coaching som pædagogik (Ellegaard, Tomas)(Langager, Søren) nr. 3, side 2-3 D anmark som velegnet forsøgsmark for en liberalistisk stats imperiale ambitioner? (Øland, Trine) nr. 2, side Den inkluderende skole i et ledelsesperspektiv - A (Alenkær, Rasmus)(Christensen, Bodil) nr. 3, side Den professionelle dimension i pædagogik - A (Held, Finn)(Petersen, Kirsten Elisa) nr. 1, side Den professionelle pædagog - A (Dalsgaard, Anette Hegelund)(Mejl, Lotte)(Kaldan, Siggi) nr. 3, side Diagnosens betydning for familien og barnet i det moderne samfund (Schächter, Dorte Brix) nr. 2, side Didaktik og pædagogik i specialpædagogisk arbejde (Hedegaard-Sørensen, Lotte) nr. 2, side Dokumentation og evaluering betragtet som kamp om viden (Andersen, Peter Østergaard) nr. 1, side E llegaard, Tomas (Langager, Søren) Coaching som pædagogik nr. 3, side 2-3 Empowerment i faglige dialoger. På jagt efter den gode praksis (Zachrisen, Berit) nr. 4, side

3 En bog om sprog - i daginstitutioner. Analyser af sproglig praksis - A (Holm, Lars)(Laursen, Pia Helle)(Jørgensen, Jens Normann) nr. 2, side Engen, Thor Ola Socialisering og myndiggørelse nr. 3, side Er coaching svaret på kundskabssamfundets udfordringer? (Saugstad, Tone) nr. 3, side Er det nok at man selv kan tale dansk? - et studie af sprogvurdering i politiets samtaler med ansøgere af dansk statsborgerskab (Fogtmann, Christina) nr. 4, side Erhvervsuddannelsernes rolle: Ligeværdig ungdomsuddannelse eller et tilbud til restgruppen? (Juul, Ida)(Koudahl, Peter) nr. 1, side F amilie og børn i en opbrudstid - A (Dencik, Lars)(Jørgensen, Per Schultz)(Sommer, Dion)(Nørgaard, Ellen) nr. 2, side Fogtmann, Christina Er det nok at man selv kan tale dansk? - et studie af sprogvurdering i politiets samtaler med ansøgere af dansk statsborgerskab nr. 4, side G av eksamination i grupper mindre karakterdifferentiering? (Klausen, Trond Beldo) nr. 4, side Gitz-Johansen, Thomas (Jørgensen, Jens Normann)(Lystrup, Dorte) Sprog, Sprogfærdighed, sprogvurdering nr. 4, side 2-5 Gruppepsykologi - Om grupper, organisationer og lederskab - A (Svedberg, Lars)(Christensen, Bodil) nr. 1, side H ammershøj, Lars Geer Hvad er vigtigt at lære i videnssamfundet? nr. 3, side Hansen, Erik Jørgen Ungdomsuddannelserne i historisk perspektiv nr. 1, side 6-13 Hedegaard-Sørensen, Lotte Didaktik og pædagogik i specialpædagogisk arbejde nr. 2, side Helhedssyn og forklaring - A (Ejrnæs, Morten)(Guldager, Jens)(Kornbeck, Jacob) nr. 3, side Hjort, Katrin Uddannelsesforskningen mellem kritik og etik nr. 3, side Holdninger til dansk med accent (Kirilova, Marta)(Ritzau, Ursula) nr. 4, side 6-17 Holm, Claus (Schmidt, Lars-Henrik) Viser talentet sig selv vej? nr. 3, side Holm, Lars Sproglig evaluering i daginstitutioner - hvad er formålet? nr. 4, side

4 Holmen, Anne (Lehmkuhl, Mirjam)(Jørgensen, Jens Normann) Sprogevaluering af børn med dansk som andetsprog - en diskussion af relevans og holdninger nr. 4, side Hur, Stine Marie Pædagogen hellere træner end coach nr. 3, side Hvad er vigtigt at lære i videnssamfundet? (Hammershøj, Lars Geer) nr. 3, side Hvad vi også har brug for at vide for at vurdere børns sprog (Karrebæk, Martha Sif) nr. 4, side Hvem tager sig af de fælles mål? - om uddannelsesmål og statslig styring set fra det almene gymnasium (Jørgensen, Karl-Henrik) nr. 1, side Hvorfor gennemfører kun 75 % af de unge en ungdomsuddannelse? (Katznelson, Noemi) nr. 1, side I lleris, Knud Basal læringsforståelse og aktuel uddannelsespolitik nr. 2, side Inklusionens pædagogik - fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen - A (Pedersen, Carsten)(Petersen, Kirsten Elisa) nr. 4, side J uul, Ida (Koudahl, Peter) Erhvervsuddannelsernes rolle: Ligeværdig ungdomsuddannelse eller et tilbud til restgruppen? nr. 1, side Jørgensen, Jens Normann (Lystrup, Dorte)(Gitz-Johansen, Thomas) Sprog, Sprogfærdighed, sprogvurdering nr. 4, side 2-5 Jørgensen, Jens Normann (Lehmkuhl, Mirjam)(Holmen, Anne) Sprogevaluering af børn med dansk som andetsprog - en diskussion af relevans og nr. 4, side Jørgensen, Karl-Henrik Hvem tager sig af de fælles mål? - om uddannelsesmål og statslig styring set fra det almene gymnasium nr. 1, side K aldan, Siggi Luhmann i æstetisk belysning nr. 2, side Kampen om sandhederne. Om det kulturelle borgerskabs storhed og fald - A (Lykkeberg, Rune)(Nørgaard, Ellen) nr. 1, side Karrebæk, Martha Sif Hvad vi også har brug for at vide for at vurdere børns sprog nr. 4, side Kategoriale tydninger af den kognitive kapitalisme - med særligt henblik på at begribe samtidens trang og tvang til kreativitet - A (Larsen, Steen Nepper)(Kaldan, Siggi) nr. 2, side Katznelson, Noemi Hvorfor gennemfører kun 75 % af de unge en ungdomsuddannelse? nr. 1, side

5 Kirilova, Marta (Ritzau, Ursula) Holdninger til dansk med accent nr. 4, side 6-17 Kirkeby, Ole Fogh "2009" nr. 1, side Klausen, Trond Beldo Gav eksamination i grupper mindre karakterdifferentiering? nr. 4, side Kløveager, Trine (Ringsmose, Charlotte) Mønsterbrydende pædagogik - er anerkendelse svaret? nr. 2, side Koudahl, Peter (Juul, Ida) Erhvervsuddannelsernes rolle: Ligeværdig ungdomsuddannelse eller et tilbud til restgruppen? nr. 1, side Kærmølle, Christian Jens Unge med psykosociale problemer nr. 4, side L angager, Søren Specialpædagogik - spillet om resurser, organisering og målgrupper nr. 2, side 6-13 Langager, Søren (Ellegaard, Tomas) Coaching som pædagogik nr. 3, side 2-3 Laursen, Erik (Rasmussen, Palle) Sammenhæng i ungdomsuddannelserne nr. 1, side Learning Bodies - A (Schilhab, Theresa)(Juulskjær, Malou)(Moser, Thomas)(Kornbeck, Jacob) nr. 2, side Lehmkuhl, Mirjam (Jørgensen, Jens Normann)(Holmen, Anne) Sprogevaluering af børn med dansk som andetsprog - en diskussion af relevans og holdninger nr. 4, side Luhmann i æstetisk belysning (Kaldan, Siggi) nr. 2, side Luhmann og organisation - A (Tække, Jesper)(Paulsen, Michael)(Holm, Niels) nr. 4, side Lund, Henrik Herløv Universiteterne som "lærdomsfabrikker"? nr. 1, side Lystrup, Dorte (Jørgensen, Jens Normann)(Gitz-Johansen, Thomas) Sprog, Sprogfærdighed, sprogvurdering nr. 4, side 2-5 Læring og forandring. Tværfaglige perspektiver - A (Jensen, Anni Aarup)(Rasmussen, Palle)(Christensen, Bodil) nr. 2, side Læring på spil - læringsspil og didaktisk design (Meyer, Bente) nr. 4, side Læringens og tænkningens stil. En antologi om stilteorier - A (Andersen, Peter)(Faurfelt, Karen) nr. 1, side M eyer, Bente Læring på spil - læringsspil og didaktisk design nr. 4, side

6 Mønsterbrydende pædagogik - er anerkendelse svaret? (Ringsmose, Charlotte)(Kløveager, Trine) nr. 2, side N arrativ vejledning i skolen - A (Winslade, John M.)(Monk, Gerald D.)(Faurfelt, Karen) nr. 4, side Neubert, Axel (Øland, Trine) Ungdomsuddannelserne - et politisk og pædagogisk problemfelt nr. 1, side 2-5 O m pædagogisk teori & praksis - introduktion til faget pædagogik - A (Olesen, Søren Gytz)(Wahlun, Lars)(Kaldan, Siggi) nr. 1, side P rofessionel udvikling og faglig vejledning - A (Killen, Kari)(Faurfelt, Karen) nr. 2, side Projektpædagogik - perspektiver fra Aalborg Universitet - A (Krogh, Lone)(Olsen, Jan Brødslev)(Rasmussen, Palle)(Witfelt, Claus) nr. 4, side Pædagogen hellere træner end coach (Hur, Stine Marie) nr. 3, side Pædagogik - læring, udvikling og forandring - A (Sanderhage, Tue)(Øhrgaard, Per)(Christensen, Bodil) nr. 2, side Pædagoguddannelsen på tværs. Dannelse i en verden af foranderlighed - A (Høyer, Bodil)(Hamre, Bjørn)(Kornbeck, Jacob) nr. 3, side R asmussen, Kim Stedernes invitationer og bevægelighedens dialektik nr. 3, side Rasmussen, Palle (Laursen, Erik) Sammenhæng i ungdomsuddannelserne nr. 1, side Ringsmose, Charlotte (Kløveager, Trine) Mønsterbrydende pædagogik - er anerkendelse svaret? nr. 2, side Ritzau, Ursula (Kirilova, Marta) Holdninger til dansk med accent nr. 4, side 6-17 Rummelighedens dilemma - Ungdomspædagogik i udvikling - A (Bjerre, Jørn)(Kaldan, Siggi) nr. 1, side S ammenhæng i ungdomsuddannelserne (Laursen, Erik)(Rasmussen, Palle) nr. 1, side Saugstad, Tone Er coaching svaret på kundskabssamfundets udfordringer? nr. 3, side Schmidt, Lars-Henrik (Holm, Claus) Viser talentet sig selv vej? nr. 3, side

7 Schmidt, Maria-Christina Secher (Canger, Tekla)(Øster, Bodil) Specialpædagogik - specielt for hvem? nr. 2, side 2-5 Schächter, Dorte Brix Diagnosens betydning for familien og barnet i det moderne samfund nr. 2, side Skolen og de udfordrende elever - om forebyggelse af problemadfærd - A (Overland, Terje)(Christensen, Bodil) nr. 3, side Socialisering og myndiggørelse (Engen, Thor Ola) nr. 3, side Specialpædagogik - specielt for hvem? (Canger, Tekla)(Schmidt, Maria-Christina Secher)(Øster, Bodil) nr. 2, side 2-5 Specialpædagogik - spillet om resurser, organisering og målgrupper (Langager, Søren) nr. 2, side 6-13 Specialpædagogik i skolen - A (Tetler, Susan)(Langager, Søren)(Bylov, Frank) nr. 3, side Specialpædagogikken i et uddannelsesperspektiv (Tetler, Susan) nr. 1, side Sprog, Sprogfærdighed, sprogvurdering (Jørgensen, Jens Normann)(Lystrup, Dorte)(Gitz- Johansen, Thomas) nr. 4, side 2-5 Sprogevaluering af børn med dansk som andetsprog - en diskussion af relevans og holdninger (Lehmkuhl, Mirjam)(Jørgensen, Jens Normann)(Holmen, Anne) nr. 4, side Sproglig evaluering i daginstitutioner - hvad er formålet? (Holm, Lars) nr. 4, side Stedernes invitationer og bevægelighedens dialektik (Rasmussen, Kim) nr. 3, side Steensen, Jette Uddannelsespolitikkens NEXT PRACTICE nr. 1, side Studier af pædagogisk praksis - A (Nørholm, Morten)(Jensen, Knud)(Jensen, Niels Rosendal)(Kornbeck, Jacob) nr. 4, side T etler, Susan Specialpædagogikken i et uddannelsesperspektiv nr. 1, side The struggle for the people - A (Korsgaard, Ove)(Kornbeck, Jacob) nr. 2, side U ddannelsesforskningen mellem kritik og etik (Hjort, Katrin) nr. 3, side Uddannelsespolitikkens NEXT PRACTICE (Steensen, Jette) nr. 1, side Umyndiggørelse - A (Willig, Rasmus)(Christensen, Rune)(Søs Bayer) nr. 4, side Ungdomsuddannelserne - et politisk og pædagogisk problemfelt (Neubert, Axel)(Øland, Trine) nr. 1, side 2-5 7

8 Ungdomsuddannelserne i historisk perspektiv (Hansen, Erik Jørgen) nr. 1, side 6-13 Unge med psykosociale problemer (Kærmølle, Christian Jens) nr. 4, side Universiteterne som "lærdomsfabrikker"? (Lund, Henrik Herløv) nr. 1, side V anskeligheder i matematik - sandhed eller myte? (Andersen, Michael Wahl) nr. 2, side Viser talentet sig selv vej? (Schmidt, Lars-Henrik)(Holm, Claus) nr. 3, side Z Ø achrisen, Berit Empowerment i faglige dialoger. På jagt efter den gode praksis nr. 4, side land, Trine (Neubert, Axel) Ungdomsuddannelserne - et politisk og pædagogisk problemfelt nr. 1, side 2-5 Øland, Trine Danmark som velegnet forsøgsmark for en liberalistisk stats imperiale ambitioner? nr. 2, side Øster, Bodil (Canger, Tekla)(Schmidt, Maria-Christina Secher) Specialpædagogik - specielt for hvem? nr. 2, side 2-5 8

Register til årgang 52/2004

Register til årgang 52/2004 Register til årgang 52/2004 Registeret er et forfatter og titelregister. For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget titler, forfattere og anmeldere. Anmelders navn er angivet i kursiv. a. foran nr. og

Læs mere

Litteraturliste om inklusion

Litteraturliste om inklusion Dato: 25. oktober 2010 Sagsnr: 2009-34841 Dok.nr: 2010-107693 Litteraturliste om inklusion Alenkær, Rasmus (red.) (2008): Den inkluderende skole en grundbog. København: Frydenlund. Alenkær, Rasmus (red.)

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006

Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Skriftligt oplæg ved PD- uddannelsen i specialpædagogik Ballerup Kommune. Modul 63451 Samfund & specialpædagogik Efterår 2006 Af Anne Grete Storgaard Kristian Lund Louise Rødkilde Sørensen Nini Vilhelmsen

Læs mere

Forældresamarbejde hvad ved vi?

Forældresamarbejde hvad ved vi? KL-arbejdspapir, 2013 Forældresamarbejde hvad ved vi? Indledning Denne vidensoversigt er udarbejdet i forbindelse med det kommunale netværk Samarbejde med forældre om børns udvikling og læring, som er

Læs mere

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion

Læs mere

Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium

Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium Pilotafprøvning af metode til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på et pædagogseminarium Elisabeth Arnbak og Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010 1 Indledning... 3 Del

Læs mere

Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne

Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne Fra frafald til fastholdelse på EUDuddannelserne - med særlig fokus på minoritetsunge Bjarne Togsverd Studienummer: 110152 Vejleder: Solveig Brander Eksamen: juni 2007 JCVU Modul: Vejledning og samfund

Læs mere

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD

DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD DECEMBER 2014 INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD RÅDET FOR BØRNS LÆRING INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I DAGTILBUD INKLUSION FOR ALLE BØRN OG UNGE Rådet for Børns Læring sætter i 2014 fokus på inklusion

Læs mere

Set i relation til den samfundsmæssige

Set i relation til den samfundsmæssige Erhvervsuddannelserne et forsømt forskningsområde Ida Juul Interessen for at forske i erhvervsuddannelserne har været ringe i sammenligning med den interesse, henholdsvis folkeskolen og de almene gymnasium

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov 1. Baggrund En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser,

Læs mere

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub

9788741255064 INNOVATION Catharina Juul Kristensen, Gyldendal Søren Voxted Akademisk epub Liste oprettet: 30-04-2013 16:44:23 Identifier Titel Forfattere Forlag FilType 9788771182149 Lynspeciale Mette Bjørn Bogforlaget Frydenlund epub A/S 9788778878939 Den inkluderende skole Rasmus Alenkær

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus VIA University College SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 7 2011

Læs mere

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder 1 Knud Illeris: Publikationer på dansk Publikationslisten er inddelt i følgende temaer: 1. Monografier og andre større arbejder 2. Forskningsrapporter mv. 3. Redigerede antologier 4. Bidrag til officielle

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11

UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 UDVIKLINGSKATALOG MOD MERE INKLUSION DEN FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED 2010 11 1 INDLEDNING PAMPÆDIA FÆLLES SKOLEUDVIKLING I RINGSTED KOMMUNE Pampædia bygger på visionerne og målene i Børne og Ungepolitikken.

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling

Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet. Ph.d.-afhandling Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet Ph.d.-afhandling Mette Pless April 2009 Forskerskolen DOCSOL (Doctoral School of Organisational Learning) Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund

FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund PROJEKTBESKRIVELSE FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund red. 15.06.2011 Indhold Indhold... 1 Projektgruppeguide... 3 Kommissorium 1: Styrkelse af almenområdet & inklusion. 6 Kommissorium 2: It/Digitalisering...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011. Halv pris. for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Dansk Sygeplejeråd Folkeuniversitetet i Herning og AArhus Vinter og forår 2011 Halv pris for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland www.fuau.dk Telefon 8619 0566 Kære DSR-medlem Få ny viden

Læs mere

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012

program Halv pris! Dansk Sygeplejeråd for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Efterår 2012 program Halv pris! for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark Dansk Sygeplejeråd Efterår 2012 Folkeuniversiteterne i Esbjerg, Kolding og Odense Kære DSR-medlem Få ny viden og inspiration og

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn Pædagoguddannelsen i fokus Mette Ginman Eva Gulløv Jan Kampmann Vibe Larsen Peter Mikkelsen Vibeke Schrøder Anna-Vera Meidell Sigsgaard Üzeyir Tireli Trine Øland Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Læs mere

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRA- TION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UD- VIKLING VIDEN INSPIRATION

Læs mere