Liberal Alliances Finanslovsudspil Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015. Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi"

Transkript

1 Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015 Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi

2 Indledning Dansk økonomi er fortsat under pres, og de op mod arbejdspladser, som er forsvundet siden krisen brød ud, kommer ikke tilbage af sig selv. I Liberal Alliances finanslovsudspil for 2015 letter vi derfor skatten for at skabe øget økonomisk aktivitet, og så danskerne får lov at bestemme over en større del af deres egne penge. Samtidig nedbringer vi underskuddet med 10 mia. kroner i forhold til regeringens udspil. Det er vigtigt, for hvis regeringens planer bliver til virkelighed, ender Danmark med et budgetunderskud på 3 pct. af BNP og dermed på den grænse, som EU har fastsat og som ikke må overskrides. I 2013 var der næsten nulvækst, og i andet kvartal i år faldt Danmarks BNP. Samtidig spår en lang række økonomer, at væksten i år og næste år bliver lavere, end regeringen forventer. Der er med andre ord behov for forandring. Hvis stilstanden og de kedelige udsigter skal vendes, er det nødvendigt at sætte skatter og afgifter ned. Med finanslovsudspillet for 2015 bringer vi skatten på arbejde ned, vi styrker grobunden for investeringer og gør det billigere at producere og drive forretning i Danmark. Vi giver et af de store, potentielle markeder i Danmark, nemlig turismen, en økonomisk håndsrækning, og så ser vi på, hvordan mobiliteten i vores lille land kan øges, så det bliver hurtigt og billigt at komme fra a til b. Selvfølgelig vil vi også se på den nu forvredne og uretfærdige boligbeskatning, og vi vil indføre en mere fornuftig og omsorgsfuld socialpolitik.

3 NYT BUNDFRADRAG Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at det for danskere dårligt kan betale sig at arbejde frem for at være på overførselsindkomst. Faktisk vil hele personer opnå en nettogevinst ved at sige deres job op og i stedet lade sig forsørge af det offentlige. Og for danskere på overførselsindkomst er gevinsten ved at bytte offentlig forsørgelse ud med et arbejde mindre end kr. Det er hverken rimeligt eller godt for samfundsøkonomien, og derfor vil Liberal Alliance sikre, at det altid kan betale sig at tage et arbejde. Liberal Alliance har et princip om, at ingen skal forsørge staten, før de kan forsørge sig selv, og derfor foreslår vi konkret, at der indføres et nyt fradrag i bunden for beskæftigede danskere. Det skal sikre, at ingen i arbejde skal betale skat af de første kr., de tjener hver måned. Det betyder, at alle, der går på arbejde, får en skattelettelse på kroner om året. FØRSTE SKRIDT MOD NUL TOPSKAT Knap danskere skal betale ekstra skat af deres løn i form af topskatten, som ikke bare er urimelig, men som også har negative konsekvenser for samfundet. Topskatten hæmmer både lysten til at tage en uddannelse, starte egen virksomhed og tage en ekstra tørn på jobbet. Samtidig fører topskatten til mere sort arbejde. Liberal Alliance synes hverken det er rimeligt eller fornuftigt, at flid og dygtighed skal beskattes med højere procenter. Vi ønsker, at Danmark skal være et attraktivt land at investere og arbejde i. Derfor foreslår vi, at vi med finansloven for 2015 indleder en afskaffelse af topskatten. STOP DEN STIGENDE GRUNDSKYLD En lang række boligejere vil i de kommende år få en stor ekstraregning ind ad brevsprækken som en konsekvens af de stigende boligskatter. I værste fald kan det føre til, at nogle må gå fra hus og hjem. Det skyldes ikke mindst den galoperende grundskyld, som et meget stort flertal i Folketinget ikke ønsker at ændre på. I flere kommuner løber den ekstra regning for grundskylden op i mange tusinde kroner hver måned, og kommunerne bærer et ansvar for at gøre noget ved det problem. Men det gør Christiansborg også, og derfor vil Liberal Alliance i forbindelse med finansloven for 2015 frede boligejerne mod de varslede grundskyldsstigninger. 3

4 AUTOMATISK TILBAGEBETALING AF FOR MEGET OPKRÆVET EJENDOMSSKAT Rigtig mange boligejere er blevet opkrævet mere i ejendomsskat end loven foreskriver. Faktisk har Rigsrevisionen peget på, at hele 41 pct. af de offentlige ejendomsvurderinger har været for høje. Alligevel er et flertal i Folketinget ikke villige til at betale det tilbage, som boligejerne har betalt for meget i ejendomsskat. Det er ikke i orden, og Liberal Alliance vil ved de kommende finanslovsforhandlinger stille krav om, at de danskere, som har betalt for meget i boligskat, automatisk får deres egne penge tilbage. Når der er blevet begået så alvorlige fejl, er det kun rimeligt, at Folketinget retter op på dem. Det skylder vi de danskere, som er blevet snydt. GRATIS FOR BILISTER AT KØRE OVER STOREBÆLT Danskerne betaler i forvejen så rigeligt for at køre på de danske veje. Derfor, og for at støtte områderne på begge sider af broen, foreslår Liberal Alliance, at det fremover skal være gratis for biler, busser og lastvogne at køre over Storebæltsbroen. De afgifter, som danskerne betaler for biler og brugen af dem overstiger langt de offentlige omkostninger ved trafikken, og den nuværende omkostning ved at køre over broen udgør en barriere for udviklingen, især på Fyn og det vestlige Sjælland. Hvis afgiften fjernes, vil det umiddelbart kunne aflæses i områdernes økonomiske vækst, og det vil binde Danmark endnu bedre sammen. Hvis forslaget bliver til virkelighed, går A/S Storebælt glip af omkring 2,6 mia. kroner i indtægt om året. En del af de penge, 900 mio. kroner, er afsat til den såkaldte infrastrukturfond, der investerer i andre trafikprojekter ifølge transportaftalen fra 2009, som Liberal Alliance er en del af. Den aftale vil Liberal Alliance holde fast i, men vi ønsker at finansiere aftalen anderledes. Efter indregning af tilbageløb er nettoomkostningen for statskassen ved at finansiere en afskaffelse af broafgiften 2,0 mia. kr. MINDRE SKAT BEDRE BILER Hvert år afleverer danske bilister 43 mia. kr. til statskassen via registreringsafgift, vægtafgift, ansvarsforsikringsafgift og brændstofafgifter. Til gengæld viser en rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd, at statens årlige udgifter til bilisme i form af ulykker, uheld, trængsel, støj, klimapåvirkninger og 4

5 slitage af vejene kun udgør omkring 17 mia. kr.. Danske bilister betaler altså for meget mere og andet end blot det at eje og køre bil. Derudover koster biler meget mere i Danmark end i andre lande. Faktisk betaler vi i Danmark mere for biler end i noget andet EU-land, og en dansk bil er 55 pct. dyrere end gennemsnitsprisen i EU. De høje danske priser skyldes delvist grønne afgifter, men det er især registreringsafgiften, som er 105 pct. af værdien op til kr. og 180 pct. af resten, der banker prisen i vejret på danske biler. Det betyder, at mange danskere enten må tage til takke med en lille og mindre sikker bil eller en gammel og brugt bil, der slet ikke lever op til de høje miljø- og sikkerhedsstandarder, nye biler har. Udover registreringsafgiften betaler danske bilister også rigtigt mange penge for benzin og diesel. Faktisk så meget, at statskassen vil tjene penge på at nedsætte afgiften. Således har Skatteministeriet selv slået fast, at selvfinansieringsgraden ved den første lettelse af benzin- og dieselafgiften er på 115 pct. For registreringsafgiften gælder det, at selvfinansieringsgraden er 95 pct., så det er med andre ord tæt på omkostningsfrit at sænke registreringsafgiften, mens der kan tjenes penge ved at sænke afgiften på benzin og diesel*. Det ønsker Liberal Alliance at udnytte, og derfor foreslår vi, at overskuddet fra at sænke benzin- og dieselafgiften bliver brugt på at lette registreringsafgiften. Det vil være en ren win-win situation. NOTE: * Svar på SAU alm.del, spørgsmål 231, samling 2012/2013 FRIT SKOLEVALG De frie privat- og grundskoler er en vigtig del af det danske skolesystem, da de er med til sikre mangfoldighed i uddannelsessystemet og dermed også det frie skolevalg. Desværre har friskoler fået færre penge de seneste år, fordi partierne bag Genopretningspakken i 2010 besluttede, at den såkaldte koblingsprocent, som er friskolernes andel af det statstilskud, som folkeskolen modtager, skulle falde fra 75 til 71 procent, som den ligger på i dag. Det betyder, at friskolerne i dag skal drive skolerne for 240 mio. kr. mindre end i Dette indhug i tilskuddet til friskolerne bekymrer Liberal Alliance, for dermed er der større risiko for, at fri- og privatskoler kan ende som elitens skole. Derfor foreslår vi, at koblingsprocenten sættes op til 80 5

6 pct., så langt flere familier har mulighed for at vælge en fri- eller privatskole. Samtidig ønsker vi, at der etableres flere fripladser på skolerne, som skal komme særligt trængende familier til gavn. Samlet set vil vi afsætte 500 mio. kr. til at hæve koblingsprocenten og sikre flere fripladser. SOCIALT FRIKORT For nogle mennesker er den bedste terapi at føle sig værdsat og være i stand til at bidrage. Derfor vil Liberal Alliance give de mest udfordrede borgere et særligt socialt frikort, som gør det muligt at arbejde skattefrit på en helt ubureaukratisk måde i en begrænset periode. Det skal give mulighed for at søge kortvarig beskæftigelse, eksempelvis på dagsbasis, mod kontant betaling. En sådan form for beskæftigelse giver plads til, at der er dage, hvor man er hårdt ramt af angst, udmattet af den træthed som man som hepatitis- eller hiv-smittet kan overvældes af, eller har voldsomme smerter. Omvendt vil det også være muligt at lave en konkret aftale om for eksempel at feje fortovet eller skovle sne foran en butik eller bistå caféerne med at sætte stole og borde ud og tilbage, når overskuddet for den enkelte er der. Et socialt frikort vil reelt udvide arbejdsmarkedet, så de svært udsatte, som i dag er langt fra arbejdsmarkedet, tør nærme sig det igen på en for dem håndterlig måde. Målgruppen for et socialt frikort kan være dem, som er omfattet af servicelovens 81 (udsatte voksne), og senest hvert halve år kan der, forud for eventuel genbevilling af socialt frikort, holdes et statusmøde, hvor man vurderer, om den pågældende nu vil være i stand til at påtage sig arbejde på ordinære vilkår. FASTE LÆGER Beboerne på landets plejehjem vil få meget bedre lægehjælp og slippe for flere tusinde indlæggelser, hvis hvert plejehjem fik tilknyttet en fast læge. Det viser et forsøgsprojekt på syv plejehjem i fem kommuner, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har evalueret på. I forsøgsperioden blev antallet af indlæggelser på de syv plejehjem nedbragt med mere end 250 om året, og hvis det resultat overføres til alle plejehjem, så vil det ifølge SFI være muligt at nedbringe antallet af indlæggelser med flere tusinde og dermed spare mere end 232 mio. kr. i løbet af 18 måneder. På baggrund af de gode resultater har regeringen sagt, at den vil arbejde på at udbrede ordningen med faste læger til alle plejehjem i Danmark. Det støtter Liberal Alliance, men vi mener allerede, at dette arbejde 6

7 skal gå i gang med finansloven for I livets sidste fase oplever mange et stigende behov for lægehjælp, og i den situation er det vigtigt, at beboerne på landets plejehjem bliver mødt af en læge, som kender til deres historie og skavanker. Med faste læger på plejehjemmene kan vi både skabe en mere tryg tilværelse for de ældre og undgå unødvendige indlæggelser, som tærer på kræfterne i livets afslutning og koster dyrt. Alt tyder på, at ordningen med faste læger hurtigt vil blive en gevinst for statskassen, men for at være på den sikre side regner Liberal Alliance blot med, at ordningen vil være omkostningsneutral. Eventuelle gevinster vil vi bruge på at nedbringe statens gæld. FLERE INVESTERINGER MERE IVÆRKSÆTTERI Ifølge Ernst & Young har Danmark verdens højeste kombinerede selskabs- og aktieavancebeskatning, og det skader vores evne til at tiltrække investeringer inden for blandt andet teknologi, maskiner og forskning. I sidste ende betyder det lavere produktivitet og mindre velstand, fordi særligt mindre og mellemstore virksomheder har svært ved at skaffe den finansiering, der skal til, før deres projekter kan føres ud i livet. Dermed må iværksættere enten droppe den gode idé eller søge til udlandet, hvor det er lettere at finde finansiering. Det synes vi i Liberal Alliance er ærgerligt, fordi Danmark har hårdt brug for højere produktivitet, iværksættere og mere velstand. Det er både dyrt og dumt, at vi går glip af investeringer på grund af vores høje skat, og derfor foreslår vi at sænke aktie- og kapitalbeskatningen. Til det formål vil vi afsætte 1,5 mia. kr., som skal bidrage til at skabe flere investeringer og dermed mere velstand. BEDRE FORHOLD MERE LANDBRUG Danske landmænd og virksomheder indenfor fødevareklyngen (forarbejdning, enzymer og agroteknologi) stod alene i 2013 for 25 pct. af Danmarks samlede vareeksport, svarende til 156 mia. kr. Ifølge regeringens eget vækstteam for fødevarer kan eksporten øges med 50 mia. årligt og give beskæftigelse til yderligere mennesker, primært i yderområderne, hvis vi ændrer reguleringen på en række punkter. Der er behov for et grundlæggende paradigmeskifte, som beskrevet i LAs landbrugspolitiske udspil. Et enkelt sted at begynde er at fjerne arveafgifterne for fortsættende landbrugsejendomme, så vilkårene for generationsskifte forbedres. 7

8 Liberal Alliance er i øvrigt en del af den vækstaftale for fødevareerhvervet, som sikrer, at randzonerne er blevet halveret. Vi ønsker dog at gå et skridtet videre og afskaffe randzonerne helt, da hektar privatejet landbrugsjord stadig beslaglægges med de tilbageværende randzoner. Det er ikke rimeligt over for landmændene, som får frataget retten til at dyrke egen jord, og det er med til at mindske produktiviteten i landbrugserhvervet og forringe landbrugets konkurrenceevne, som i forvejen er svækket. Derudover har landbruget selv bevist, at det uden randzonerne er i stand til at reducere udledningen af kvælstof hvilket ellers er formålet med randzonerne. Liberal Alliance ser et stort behov for at skabe bedre vilkår for dansk landbrug, og derfor vil vi allerede med finansloven for 2015 gøre en ende på randzonerne. VÆK MED PSO-AFGIFTEN Når danske virksomheder og husholdninger skal betale for strøm, bliver de mødt af en ekstra afgift på elregningen. Det er PSO-afgiften, som i år forventes at beløbe sig til over 6,5 mia., og som hovedsageligt bliver brugt på at garantere vindmølle-ejere en fast pris for den strøm, som møllerne leverer. Når en vindmølle-ejer for eksempel er sikret en pris på 1,05 kr/kwh, men kun kan sælge sin strøm til 25 øre/kwh på den nordiske el-børs, så går PSO-afgiften ind og dækker den udeblevne indtægt på 80 øre. I forbindelse med vækstpakken fra 2014, blev det besluttet, at PSO-afgiften i 2020 skal være reduceret med 13 mia. kr., men det ændrer ikke på, at danske virksomheder og husholdninger kan se frem til en ekstra regning på. 45 mia. kr. på grund af afgiften. For danske virksomheder betyder det, at de stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter, som ikke rammes af denne afgift, og for danske familier er PSO-afgiften en væsentlig årsag til, at de rammes af verdens højeste el-priser. Liberal Alliance vil med finansloven for 2015 bringe PSO-afgiften yderligere ned, og det skal være første skridt hen i mod en fuld afskaffelse af afgiften. LAVERE AFGIFTER MERE TURISME Turister bidrager med rigtig mange penge til dansk økonomi, og de er med til at skabe danske arbejdspladser. Erhvervet omsætter årligt for anslået 82 mia. kr. og har indflydelse på omkring arbejdspladser. Derfor er der særlig grund til at have fokus på turismen, men vi må desværre sande, at mange turister 8

9 igennem flere år har fravalgt Danmark, når de skal holde ferie. Det har kostet erhvervet dyrt, og vi er dermed gået glip af massevis af arbejdspladser. En væsentlig forklaring på den manglende interesse for at besøge Danmark er de danske priser på hoteller, restauranter og fødevarer generelt, som er langt højere end i andre europæiske lande - ikke mindst på grund af høje skatter og afgifter. Hvis Danmark skal blive et attraktivt rejsemål kræver det derfor, at det bliver billigere at spise og overnatte på dansk grund. Således foreslår Liberal Alliance, at momsen på hotel-, restaurations-, og campingydelser sættes ned fra 25 til 7 procent, og at danske virksomheder får mulighed for at trække den fulde moms på hotel- og restaurantydelser fra. Det vil medføre, at den danske momssats på dette område vil komme ned på niveau med vores nabolande. Forslaget vil i sidste ende koste 4,3 mia. kr., og ifølge HORESTA vil det skabe omkring nye arbejdspladser. FINANSIERING: MERE FOR PENGENE Det offentlige forbrug i Danmark er meget stort også i internationale sammenligninger. Men vi behøver faktisk ikke bruge så mange penge, for den offentlige sektor kan drives langt mere effektivt, uden at det går ud over servicen. Ifølge regeringens Produktivitetskommission kan produktiviteten i den offentlige sektor øges med mindst 10 procent. I tråd med Produktivitetskommissionen foreslår Liberal Alliance derfor, at vi sætter os det mål, at den offentlige sektor skal være 10 procent mere effektiv i Det handler om at gøre tingene på en anderledes måde, så vi dermed kan levere den samme service, men for færre midler. Udover denne effektivisering bør det offentlige forbrug holdes i ro frem mod 2020, og derfor ønsker Liberal Alliance, at der med finansloven for 2015 sættes en stopper for yderligere forbrug i det offentlige. MERE ANSVAR FOR DANSK ØKONOMI Regeringen har lagt op til, at underskuddet på de offentlige finanser i 2015 skal være på hele 59,9 mia. svarende til 3 procent af BNP. Det er næsten en fordobling af det underskud, som regeringen overtog fra VK i 2011, og dermed vil underskuddet være meget tæt på den grænse, som EU tillader med dets vækst- og stabilitetskrav. En overskridelse af grænsen vil føre til en henstilling fra EU, og det vil ramme omverdenens tillid til dansk økonomi. Det ønsker Liberal Alliance ikke. 9

10 En af forklaringerne på det varslede underskud er, at regeringen med dens finanslovsudspil for 2015 vil afsætte en halv milliard kroner årligt, som skal bruges på at fordoble fradraget for fagforeningskontingenter. Liberal Alliance ønsker ikke at lade dem, der ikke er medlem af en fagforening, betale for dette ekstra fradrag til fagforeningsmedlemmer, og derfor vil vi sløjfe dette forslag, som dybest set må betragtes som en gave til fagbevægelsen midt i et valgår. Foruden den halve milliard til fagforeningskontingenter foreslår regeringen, at der med finansloven 2015 etableres en pulje på halvanden milliard kroner årligt fra Regeringen har endnu ikke besluttet, hvad disse penge skal bruges til, og det vil først blive afgjort i forhandlingerne om selve finansloven. Samtidig vil regeringen bruge 350 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. fra på initiativer, som heller ikke er fastlagt endnu. Alt imens regeringen har valgt at køre underskuddet helt ud til EU s tilladte grænse, er der altså afsat mere end 9 mia. kr. frem mod 2018, som regeringen langt hen ad vejen ikke ved, hvad der skal ske med. Liberal Alliance ønsker ikke at bruge penge på højere fagforeningsfradrag, og besparelsen for dette forslag vil vi, sammen med de penge, der gemmer sig i regeringens puljer, og øvrige spareforslag fra Liberal Alliances 2025-plan bruge på at bringe underskuddet ned. På den måde værner vi om tilliden til dansk økonomi og holder os på tryg afstand af nye EU-henstillinger. 10

11 MERE ANSVAR FOR DANSK ØKONOMI Momsnedsættelse på turisme På vej mod ingen skat af de første kroner om måneden På vej mod afskaffelse af topskat Afskaffelse af broafgift, Storebæltsbroen Iværksætteri Fastfrysning af grundskyld Tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat Lavere PSO-afgift Frit skolevalg Socialt frikort Lettelse af registreringsafgiften Afskaffelse af randzoner Faste læger Produktivitetsforbedring på 1,5 pct. i det offentlige forbrug i 2015 Besparelse på den aktive beskæftigelsesindsats (aktivering) Nulvækst i det offentlige forbrug i 2015 Beskeden brugerbetaling i sundhedsvæsenet Reduktion i erhvervsstøtteordninger Reduktion af udviklingsbistand Afskaffelse af reserve til finanslovsforhandlinger Afskaffelse af højere fradrag for fagforeningskontingenter Afskaffelse af reserve til regeringsinitiativer Afskaffelse af partistøtte I alt 2015: Nedbringelse af underskud for 2015 i alt: Finansieringsbehov ,3 mia. kr. -3,5 mia. kr -3,5 mia. kr. -2 mia. Kr -1,5 mia. kr. -1 mia. kr. -1 mia. kr. -1 mia. kr. -0,5 mia. kr. -0,25 mia. kr. Finansieres af lettelsen af benzinog dieselafgiften (så den går i nul) Omkostningsfrit Omkostningsfrit -18,55 mia. kr. Finansiering 2015 Ca. 8 mia. kr. 5,3 mia. kr. Ca. 4 mia. kr. 3,4 mia. kr. 3 mia. kr. 2,59 mia. kr. 1,5 mia. kr. 0,5 mia. kr. 0,35 mia. kr. 0,1 mia. kr. 28,74 mia. kr. 10,19 mia. kr. 11

12 Liberal Alliance Christiansborg 1240 København K liberalalliance.dk

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Finansudvalget L 1 Bilag 6 Offentligt

Finansudvalget L 1 Bilag 6 Offentligt Finansudvalget 2014-15 L 1 Bilag 6 Offentligt Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2015 Til nr. 448 af V, DF og LA Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ønsker at fastsætte udviklingsbistanden,

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2014

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2014 Til lovforslag nr. L 1 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 12. december 2013 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret 2014 [af finansministeren (Bjarne

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Et trygt og sammenhængende Danmark

Et trygt og sammenhængende Danmark Et trygt og sammenhængende Danmark Finanslovforslaget 2018 August 2017 Det går godt for dansk økonomi BNP-væksten er tiltaget, og skønnene for de kommende år er opjusteret Pct. 2,5 Pct. 2,5 2,0 2,0 1,5

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev Hvad lærte vi af finanskrisen? Mindre bank Mere likviditet Mere soliditet Mere kompetence Mere kvalitet Mere innovation Mindre Danmark Mere udland

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013

Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013 Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013 Til nr. 457 af DF Med ændringsforslaget nedsættes udviklingsbistanden til at udgøre 0,7pct af

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.523(alm. del)af 24. september 2013stillet efter ønske frajesper Petersen (S)

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.523(alm. del)af 24. september 2013stillet efter ønske frajesper Petersen (S) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 523 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 11. april 2014 Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.523(alm.

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Alternativets skatteudspil

Alternativets skatteudspil #alternativskat Alternativets skatteudspil 1 Skat på finansielle transaktioner + 26 mia. kr. i 2017-2020 Alternativet vil indføre en skat på 0,1 pct. på aktie- og obligationshandler og en skat på 0,01

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet

Udfordringer og muligheder for dansk eksport. Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet Udfordringer og muligheder for dansk eksport Oplæg til Erhvervsudviklingsdøgnet 23. maj 2013 af Vibeke Rovsing Lauritzen Chef for Eksportrådet 1 Emner Eksportforventninger og rammebetingelser Krisens betydning

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere