SPEJLET ET TILBAGEBLIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEJLET ET TILBAGEBLIK"

Transkript

1 Juni 2009 No. 52 Boje Laurits og hans orkester SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening

2 Lars P. M. Hansen, Højene, Brønderslevvej 234, Thorshøj, 9750 Østervrå, fortæller den 18. juli 1983 Lars Hansen er 84 år gammel og stammer fra Skærum Sogn (gik til præst i Åsted). Hans bror Alfred spillede violin, og hans violin hang på væggen derhjemme. Da Lars var i konfirmationsalderen, prøvede han at spille på violinen selv om han i begyndelsen ikke måtte men det varede ikke ret længe, før Alfred fandt ud af, at Lars spillede bedre end han selv og det bevirkede, at Alfred lagde violinspillet på hylden. I års alderen gik Lars Hansen tit ud for at spille alene. En aften var han til bal "hos Pallesens" i Godthaab, hvor Laurits Hansens, eller Boje-Laurits', orkester spillede. Man plejede dengang ikke at sige Godthaab Forsamlingshus man sagde "hos Pallesens". Boje-Laurits spillede tit til bal dér med en tremands besætning, bestående af ham selv på førsteviolin, samt en andenviolin og en kontrabas. Andenviolinisten og kontrabassisten hed begge to Peter - men blev skelnet fra hinanden på hårfarven: Andenviolinisten var "Røde Peter", kontrabassisten var "Sorte Peter". Den aften, Lars Hansen fortæller om, skulle Boje-Laurits' orkester holde en kaffepause. Lars Hansen gik hen til Boje-Laurits og spurgte ham, om han måtte låne hans violin i pausen. "Nej", svarede Boje-Laurits, "den låner jeg ikke ud; men du må låne Røde Peters". Det gjorde Lars Hansen, og han spillede så, mens musikerne drak kaffe. Bagefter kom Boje-Laurits hen til Lars Hansen og sagde, "Nu må du gerne låne min violin". "Det er ikke nødvendigt", svarede Lars Hansen, "nu er jeg færdig med at spille". "Ja, men jeg vidste jo ikke, du kunne spille", sagde Boje-Laurits. "Jo, en smule kan jeg da nok spille!", svarede Lars Hansen. Boje-Laurits spurgte derefter Lars Hansen, om han kunne spille andenviolin; da Lars Hansen ikke kunne dette, men gerne ville lære det, blev de enige om, at Boje-Laurits skulle lære ham at spille andenviolin, mod at Lars Hansen så spillede i Boje-Laurits' orkester i et år uden betaling. For at kunne få undervisning hos Boje-Laurits i Østervrå og senere spille i hans orkester, måtte Lars Hansen skifte plads til et sted i nærheden; hans hidtidige husbond bød ham ellers 50 kr. mere i løn for at blive, netop på grund af hans musikalske færdigheder; men Lars ville spille hos Boje-Laurits, og fik derfor plads på Lille Skæggesholt ved Tårs; senere fik han plads på Hejselt. På den tid var Lars Hansen 17 år gammel. Det varede ikke længe for Lars Hansen at få lært at spille andenviolin; en tre-fire aftener af en enkelt time var det hele. Derefter måtte han så spille i Boje-Laurits' orkester uden løn i ét år. Det var bl.a. i denne tid, han havde plads på Hejselt; det var i dagleje, fordi han skulle ud at spille en gang imellem. Lars Hansen havde derfor betinget sig, at han, når han havde været ude at spille, kunne sove lidt længere om morgenen eller tage en middagssøvn. Det var, mens Martin Pilegaard havde Hejselt ( ). Daglønnen for Lars Hansen lå nok på en 2 kroner. Fra tiden på Hejselt erindrer Lars Hansen i øvrigt, at de om sommeren skulle hjælpe tækkemanden med at tække en meget lang lade på gården; i midten var der en stor køreport, hvorigennem vejen gik. Hans og de andre karles arbejde bestod i at sidde inde under taget på spærene og stikke tækkenålen ud til tækkemanden, når denne havde stukket den ind. De skulle sørge for at have tilstrækkelig forsyning af tækkegarn med sig op under taget. En af de andre karle, som hed Holst, var noget "tung i enden"; han var på et tidspunkt kommet til vejrs, da Lars Hansen hørte ham svovle og bande det viste sig, at han havde glemt tækkegarnet nede på gulvet så Lars Hansen tog det med op til ham. Mens Lars Hansen var på Hejselt, skulle Boje-Laurits engang spille på Gaardsholt i Skæve med et "udvidet orkester"; foruden kontrabassen var der en helikon med, et stort messinghorn, som Boje-Laurits benyttede i stedet for tuba. Disse store instrumenter kørte han på en lille hestevogn, han havde, med en gul fjordhest for. Før Boje-Laurits i 1915 startede sin cykelforretning i Østervrå, havde han vistnok en lille landejendom. Forretningen i Østervrå var meget blandet, med cykler, musikinstrumenter, piber og tobak. Lars Hansen husker, at Boje-Laurits engang under 1. verdenskrig skaffede ham et surrogat-cykeldæk, kendeligt på sin meget sorte farve, formedelst en krone; det viste sig imod forventning at være særdeles slidstærkt; Lars Hansen sled det helt ned til lærredet, men det tog lang tid. Boje-Laurits skal have fået sit tilnavn, fordi hans far var bojemand eller bydemand på Knudseje; d.v.s., han var den, der skulle gå rundt og byde eller tilsige fæstebønderne til hoveri. Det siges, at Boje-Laurits' far døde af druk. Boje-Laurits' danseorkester spillede tit til bal hos Pallesens i Godthaab og til disse baller kom bl.a. flokke af "herregårdsbisser" fra egnens store gårde. De havde hyppigt lagt grunden til en kæfert, når de ankom, og havde yderligere forsyninger med sig i lommerne; og når de blev berusede, ville de slås. Det blev på et tidspunkt så galt med deres slagsmål, at politiet måtte forbyde flere baller i Godthaab; Lars Hansen erindrer derimod ikke, at afholdsforeningen havde nogen indflydelse på, at ballerne blev standset. Lars Hansen erindrer, at fru Pallesen tjente lidt ved at lave kaffe til gæsterne i forsamlingshuset; "Pallesen" det må vel have været en af sønnerne havde en lille indtægt ved at snitte rivetænder til træriver. Lars Hansen kan også godt huske lærer Møller Nielsen, der ikke var nogen god lærer han havde vist kun et par børn i sin friskole. Han var tillige maler, og var som sådan bedre end som lærer; han malede en gang et porcelænsskab for Lars Hansens mor; han spurgte hende, om han skulle male en fugl på døren og det måtte

3 han gerne; det var imidlertid et overføringsbillede, men fuglen var flot nok. I dag har Lars Hansens bror skabet. Lars Hansen mener at kunne huske, at det oprindelige Godthaab blev helt nedrevet, og det nuværende hus med Hale Mølle Købmandshandel bygget på den anden side af vejen; men det er vistnok det samme hus, blot er vejen flyttet om på sydsiden af det. Lars Hansen spillede kun det ene år i Boje-Laurits' orkester, som han havde forpligtet sig til at gøre uden løn. Derefter dannede han eget orkester sammen med sin bror Martin, der spillede andenviolin. Martin døde imidlertid, kun 25 år gammel, af tuberkulose; og i et helt år rørte Lars Hansen derefter ikke violinen. Så kom han imidlertid i kontakt med et par folk i Strandby, der fik ham med i et tremands danseorkester; det var skomager Severinsen på stortromme (han lever endnu) og Harald Jensen på harmonika (han er død); selv spillede Lars Hansen violin i orkesteret han har også dyrket den toradede harmonika, men violinen står hans hjerte nærmest. Severinsen var den eneste af de tre, der kunne læse noder. Dette tremands kapel holdt sammen i adskillige år, og spillede så langt, som de kunne cykle rundt til; bl.a. erindrer Lars Hansen, at de har spillet i Tværsted. I sjældne tilfælde, når der var langt, eller vejret var dårligt, kunne de tage en taxa, men det kostede 6 kr., der så gik fra aftenens fortjeneste. Taksten for at spille var 10 kr. pr. stemme i orkesteret for en aften indtil kl. 1; skulle de spille længere, var det 1 kr. pr. time pr. stemme derudover. Repertoiret var dansemusik, mest gammeldags, med enkelte nyere stykker ind imellem. De spillede både til foreningsarrangementer, f.eks. i idrætsforeninger, og til private fester, f.eks. sølvbryllupper. Tremandskapellet blev opløst, da Lars Hansen var blevet gift (med Svendine Thomsen fra Karup) og købte Højene; det var i Som ene mand på gården kunne han ikke være hjemmefra om aftenen, hvis en ko skulle kælve eller en so fare. De to andre var kede af, at han ikke ville fortsætte, men efter at være blevet selvstændig, har Lars Hansen kun spillet til dans én eneste gang: Det var til Frederikshavn Liegstouws afslutningsfest i pavillonen i Sæby. I hvert fald to af Lars Hansens tre sønner spiller også men ingen af dem lever af det; og ingen af dem spiller violin. Orkestre som Boje-Laurits' og Lars Hansens tremandskapel var i reglen udelukkende danseorkestre. Skulle der være rigtig koncert, havde hver by sin musikdirektør: Monberg-Eriksen i Hjørring, Oskar Petersen i Frederikshavn (han stammede fra Vestermarken i Sindal), og Rudolf Kjæhr i Sæby. Monberg-Eriksen spillede tit til koncert med efterfølgende dans; Rudolf Kjæhrs orkester var derimod ikke ret estimeret som danseorkester. Monberg-Eriksen var en meget dygtig orkesterleder. Lars Hansen har hørt en historie om en koncert, han gav i Frederikshavn, i en sal, hvor bænkeraderne var tæt pakkede. Mens orkesteret var ved at spille champagnegaloppen, kom en fuld svensker ind i salen, og slingrede op imod orkesteret. Monberg- Eriksen gav tegn til den musiker, der stod for champagneproppen, om at lade den knalde; og ved knaldet blev svenskeren så forskrækket, at han skyndsomst vendte om og styrtede ud af salen! (interview: Jørgen P. Clausager, Byhistorisk Arkiv) En Vendelboslægt Hvor havde jeg set disse øjne før? Jeg stod og talte med Ejvind (Knudsen, tidligere købmand i Thorshøj), og noget i hans blik vakte en genkendelse. Alt mens jeg førte en livlig samtale med den vævre købmand, arbejdede tankerne i hjernekisten. Pludselig havde jeg det. Helt nede i bunden af min erindring dukkede et billede af Ejvinds bedstefar frem i en ganske bestemt situation. Jeg kunne næppe ha været mere end fem år, da min far (Peter) tog mig på stangen af sin cykel og kørte mod Tegldal i Tårs for at besøge sin moster og onkel (Camilla og Christian Knudsen). Jeg husker tydeligt den hyggelige atmosfære i den lille stue, de sjove bakker bag huset, hønsene og vistnok en ged. Længe tumlede jeg mig i bakkerne. Dette må ha givet mig en glubende appetit, for da far efter aftensmaden bad mig sige tak for mad, udbrød jeg: Jamen, jeg er ikke mæt endnu. Der blev stor morskab. Endelig kom det sindigt fra Christian Knudsen: Dej bette klør ska sulme da ha no e mi er så. Han så på mig. Og der har jeg i min erindring de samme øjne, det samme blik li som Ejvinds. Gennem tiden har far fortalt mig meget om familien Knudsen. Om sin omsorgsfulde moster, Camilla, med det milde sindelag og sin stræbsomme onkel, Chr. Knudsen. Desværre var tiderne dengang ugunstige for den arbejdende befolkning. Trods Chr. Knudsens enorme arbejdsindsats, dels på Tårs teglværk, hos daværende købmand Jacobsen, og på omegnens gårde, måtte i hvert fald drengene tidligt ud at tjene. Chr. Knudsens formaning til sine drenge lød: Vær tjø n i jeres pladser! Samme formaning fik pigerne, da det blev deres tur til at komme ud i pladser. Nå, men dette var en lille indledning om slægten Knudsen. Jeg vil prøve at starte ved en slags begyndelse - omkring århundredskiftet. Camillas far var sadelmager og kunne alt udi faget : Sy seletøj til bøndernes heste, lave fine tasker til

4 damerne, ligesom han fermt kunne tapetsere gårdfolkenes fine stuer. Hjemmet lå et sted omkring Ø. Vrå. På daværende tidspunkt var der ikke noget, der hed mejerier. På gårdene behandlede man selv mælken, og dygtige unge piger fik uddannelse som såkaldte mejersker. Camilla ville være mere end alm.tjenestepige, så hun gennemgik det kursus, der sluttede med prædikatet: Mejerske. Som sådan traf hun på en større gård sin Christian, der havde ansvaret for pasning af gårdens store hestebestand. De blev gift og købte for sammensparede penge det lille idylliske hus Tegldal ved bakkehældet umiddelbart syd for Tårs teglværk. Og så begyndte livet for de to med ubønhørligt slid. Der kom efterhånden fem rollinger til huse: Magda, Ejner, Emma, Immanuel og Aksel. Der var dengang ikke megen samkvem mellem folk. Selv den korte afstand mellem Hjørring og Tårs medførte, at de indbyrdes besøg mellem familien Knudsen og mine forældre højst drejede sig om et gensidigt besøg årligt. Fritiden var såre beskeden. Jeg husker engang, Chr. Knudsen var indlagt på Hjørring sygehus med et maveonde. Jeg var med mor og far på besøg, og mor blev meget forbavset, da Christian tog en vældig kardus, dyppede den i udkradsning og anbragte den velplaceret i højre side af munden, tydeligt afmærket med en kæmpebule på kinden. Jamen Christian dog, udbrød mor, det har din dårlige mave da ikke gavn af. Med en filur i øjenkrogen svarede Christian: En skro gavner for ål t - om det så er kæresteso r. På mors forespørgsel om han da havde erfaring for dette, satte Christian sig op på albuen, og meget bestemt kom det: Nej, for a hå r Camilla. Jeg skal forsøge at fortælle lidt om Camilla og Christians sønner og døtre. Magda er den ældste. Hun har altid stået for mig som en fin dame. Det første, jeg husker om Magda, er, da hun tjente hos en præsteenke fru Kirkegård der boede Store Kirkestræde i Hjørring. Engang var min bror Poul Ingemann og jeg kravlet op i et pæretræ i fru Kirkegårds have. Med ivrige hænder var vi i færd med at fylde lommerne med de dejlige, modne pærer. Pludselig blev vi afbrudt ved, at der blev banket voldsomt på ruden, og bag denne så vi Magdas bestemte ansigtsudtryk. Vi måtte pænt aflevere byttet, men inden vi gik hjem, fik vi hver en stor, saftig pære af Magda. I tilgift fik vi en formaning om, at man begår sig bedst ved ærlighed. Magda tjente også en tid på ungdomshøjskolen Halvorsminde. Far omtalte altid Magda i rosende vendinger. Hun blev gift med Otto Tougård, og ægteparret erhvervede et landbrug ved Torslev kirke, efter at de en tid havde boet i hjemmet Tegldal. Magda har været Otto en god støtte ved landbruget. Trods slid er hun stadig i mine øjne en fin dame. Ejnar er den, jeg husker mindst om. Dog mindes jeg ham som en lidt lang, ranglet ung mand. Han blev jo gift med Anna, som jeg har tjent sammen med på Lundergård v/hjørring. Også de fik landbrug ved Tårs. Emma nej det må være Immanuel, jeg er kommet til, hvis jeg skal følge alderen. Min far var noget af en skuespiller, og det har ofte moret Poul Ingemann og mig, når far snakkede efter Immanuel og Aksel. Far kunne næsten på en prik spille rollen som Immanuel. Den rolige besindige godmodige Immanuel. Men far kunne lige så mesterligt spille rollen som den sprælske Aksel. Skulle nogen ha en medalje for en usædvanlig stor arbejdsindsats, ja så er det nærliggende at pege på Immanuel. Med Helga ved sin side sled Immanuel sig fremad. De har sammen drevet to eller tre landbrug. Jeg husker, at Helga engang fortalte far om en ko, der havde en stor knude på et ben: Dej er sulme li så stu r som min røv. Hvortil far svarede: Ja, så er den osse stu r. De to søskende, der i sindet ligner hinanden mest, synes jeg er Immanuel og Emma. Samme rolige måde, fantastisk besindighed. Emma og Reinholdt har jo også slidt ved et landbrug. Så er jeg nået til den spillevende Aksel du godeste, hvor han dog er fuld af krudt. Der blev mindsandten meget til skrabekagen. At han blev landmand og har forstået at drive sine ejendomme, er al ære værd, men sikkert er det, at han skulle ha været jenting å nt. Skulle han være lidt skuffet ved ikke at være på helt rette hylde, ja så blæser han skuffelsen bort i trompeten. Men Aksel kan nu sagtens. Han har Emma. Alle Camillas og Christians børn har således klaret sig vældig godt, men det må aldrig glemmes, at forældrene, trods små kår, gav jer noget i arv, der ikke kan måles i penge. De lærte jer værdien af ærlighed og trofasthed, mest af alt lærte de jer at regne med Gud. En savnes i søskendeflokken, ham vil vi sammen mindes, som det gode menneske han var. Jeg bøjer mig dybt ærbødigt for alle I søskende med samt jeres ægtefæller. Hvor har i dog forstået at opdrage jeres børn. Dette ser vi resultatet af i dag. Med al tydelighed markerer slægten Knudsen sig som en slægt med krummer i, og så ved jeg, at hver enkelt i slægten har begge ben plantet på jorden. I sandhed en ægte vendelboslægt!

5 En landsbydrengs møde med bilen i besættelsestiden af Casper Skjødt Thomsen, Frederikshavn»Uden bilen går Danmark i stå«. Sådan lyder et af de moderne slogans, man klistrer bag på det kære køretøj. Og det er måske rigtigt nok. Men jeg tænker tit på min barndom under den anden verdenskrig, hvor næsten hele Danmark måtte undvære en bil. Den ukuelige og opfindsomme dansker sørgede for, at Danmark ikke gik i stå. Bilen kørte dog stadigvæk, men kun på halv kraft. Jeg mindes mest de store»kakkelovne«, gasgeneratorerne, som alle biler blev udstyret med. Det var kun meget få, der kunne få benzin til kørsel. En af dem var dyrlægen, som sikkert nok havde fået bevilling til benzinkørsel. Når han kom kørende uden for byen, kunne vi børn høre på lyden, det var ham, og vi spænede straks ud til hovedgaden for både at se og høre og ikke mindst lugte bilen. Vi syntes, det var en berusende duft, som vi sjældent mødte. I dag vil jeg nok kalde den for kvælende os. Når jeg nu om stunder cykler hjem fra arbejde og venter ved lyskurven, er det ikke ligefrem berusende dufte, der opstår, især i tåge og lav luft. Men tilbage til disse generatorer. Vi børn så med beundring på disse prægtige mænd, der startede deres store maskiner ved at tænde op i kakkelovnen med knastørre bøgeklodser, og efter nogen tid gik de hen til bilen, lukkede op for en hane på en beholder og strøg en tændstik. Hvis der kom ild ud af hanen, var de køreklar. I vores nabolag var der et autoværksted, hvor vi tit løb og legede. En episode husker jeg særlig godt. Mekanikerens søn og undertegnede havde fundet et gammelt vådt træhjul til en børnetrillebør, og det øvede vi os i at kaste op i luften, ligesom man i dag kaster med Frees Bee, men legen stoppede brat, da vores flyvende tallerken landede lige ned i en af disse høje kakkelovne, der stod åben. Vi turde ikke fortælle det til nogen af mekanikerne og mente ikke, der var nogen, der havde set det. Det var der vel heller ikke, og jeg havde næsten glemt episoden indtil dagen efter. Da var det min tur til at komme med bageren på landet med brød. Vi knægte kunne godt hjælpe ham med at bære disse store rugbrød fra bilen og ind i køkkenet på gårdene. Der skulle jo mange skiver brød til i det daglige, for dengang var der virkelig mange folk ved landbruget. Den eneste belønning, vi fik for at hjælpe med brødet, var køreturen, og dengang var det en sjældenhed at få en køretur. Hvad der ikke var en sjældenhed var, at bilerne stoppede helt af sig selv næsten, og det gjorde denne brødbil også endda midt på en markvej langt fra en af gårdene. Og her var det, at jeg kom til at tænke på vores trillebørhjul. For det var nemlig bagerens bil, der havde stået i gården og været til eftersyn hos mekanikeren dagen før. Mens bageren stod og rodede med kakkelovnen og blev mere og mere sort på sin snehvide bagerdragt, luskede jeg rundt om bilen og turde ikke fortælle ham, at det måske var min skyld, at vi holdt der, for de voksne havde sagt, at hvis ikke træet var knastørt, kunne der ikke dannes gas i beholderen. Jeg husker ikke, hvordan vi kom hjem. Om vi gik, eller om bilen blev slæbt hjem med heste fra gården, men hjem kom vi først, da det var blevet mørkt. Når jeg i dag starter vores japanske vidunder af samme race, tænker jeg tit på, hvor let vi har det i vores nuværende hverdag. Men jeg tænker også på, hvad man må betale for at have det så let. Men det er en anden historie. Et glimt fra Torslev Præstegård under besættelsen. Pastor Lentz, som var præst i Torslev Sogn under besættelsen, forlangte af sine konfirmander, at de skulle vende ansigterne ind mod væggen, når de tyske soldater marcherede forbi vinduerne i præstegårdens konfirmandstue. Pastorens konfirmander sad derfor med bortvendte ansigter, når soldaterne drog forbi Torslev Præstegård.

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere