...på en rundtur i Allerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...på en rundtur i Allerød"

Transkript

1 Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune... arbejder for at vække interesse for egnens historie og indsamle det lokalhistoriske kildemateriale, der belyser fortiden. Her er et tilbud om at finde fortiden i nutiden...på en rundtur i Allerød med mindre afrundinger i Hillerød, Egedal og Furesø Kommuner. Turen har på vegne af Allerød Kommune været afviklet som bustur for Allerød Kommunes ældre, en tur arrangeret af Ældrerådet og Handicaprådet med bistand fra LAFAK. Derfor kan turens mål nås pr. bil. På cykel og til fods er der utallige andre muligheder. LAFAK, Birthe Skovholm og Per-Olof Johansson. Billeder og tekst må ikke udnyttes erhvervsmæssigt, kun til privat brug. Fotos er optaget med henblik på at kunne orientere sig forud for turen om placering af stederne. Ruten har udgangspunkt fra AOC Engholm, Rådhusvej 3 Printvejledning: Ved at vælge at udprinte pdf-filen som book-let bringes arkantallet ned på 9 og kan foldes til et lille overskueligt hefte. 1

2 Med udgangspunkt fra AOC Engholm, Rådhusvej 3: Vi kører til højre ad Rådhusvej og til højre ad Kollerødvej. Navnet Engholm stammer fra gården Engholm, der lå mellem det gl. rådhus og AOC. Gården blev revet ned i På højre hånd kommer vi til Vestvej, der var Lillerøds vestligste vej og grænse mellem Lillerød og Kollerød. Lillerød gamle skole. Foto fra bogen Fortid i Lillerød, udgivet af LAFAK. Efter Gl. Skolegårdsvej på højre hånd kommer vi til Gl. Skolegård (Kollerødvej 49-51), der var Lillerøds første skole og bygget i Gravenstensvej er opkaldt efter en gammel gård, der blev nedrevet engang i 1800-tallet og lå på Frederiksborgvej mellem Gl. Lyngevej og Prøvestensvej. Lillerøds første kommunekontor. I krydset drejer vi til venstre ad Gl. Lyngevej. På hjørnet til venstre i det gule hus (nr. 20) lå Lillerøds første Kommunekontor fra Huset var også bolig for kommunesekretær Mogens Ebbesen og familie og desuden bibliotek. 2

3 Lillerød Hus Overfor tankstationen ligger på højre hånd det stråtækte Lillerødhus, hvor der først i 1800-tallet boede en hue-kone, Johanne Petersen, der broderede guldnakker til kyser. Længehuse på hjørnet Wolthersvej Gl. Lyngevej. På Wolthersvej ligger nogle af kommunens ældste beboelseshuse bl.a. det første fattighus. I krydset Gl. Lyngevej/Frederiksborgvej lå Lillerød Gadekær indtil det blev fyldt op i Frederiksborgvej gik i en bue udenom (hvor de lave buske og bænken står). Drej til venstre -. 3

4 Lillerød sprøjtedam. På højre hånd ligger Sprøjtedammen, og på hjørnet af indkørslen til Kirkehavegård, lå kommunens sprøjtehus med brandsprøjten (nedrevet 1952). Lokalhistorisk Arkiv har til huse hovedbygningen på Kirkehavegård. Ældste del af Lillerød Skole, sprøjtehus lå lige til venstre. Til venstre ligger Lillerød Skole fra 1910, der senere er blevet udbygget i flere omgange, bl.a og Pr blev den omdøbt til Toftehaveskole efter nabogården Toftehavegård, men fik sit gamle navn igen allerede Årsagen til navneændringen var Lillerød Sogneråds frygt for forveksling med den nye Skovvangskole, der var ved at blive bygget. 4

5 Toftehavegård. Lillerød Kirke er fra omkring 1100 og har i modsætning til de fleste andre landsbykirker tårnet i øst. Først i 1906 fik kirken et rigtigt Lillerød Kirke tårn, der afløste et tårnspir fra midten af 1800-tallet. Tårnet blev betalt af Ole Jørgensen, han har på kirkegården det store familiegravsted udfor Sognegården. 5

6 Hvidesten På venstre hånd ligger gården Hvidesten, hvor der er planer om at indrette nyt pensionisthus i hovedbygningen. Hvidesten har tilhørt Seruminstituttet siden 1938, og sammen med nabogården Toftehave, har gården været hjemsted for et kæmpe dyrehold til videnskabelig brug. Den nordlige del af Lillerød har fra gammel tid heddet Enghaven, og i dag genfinder vi navnet i bl.a. Enghavevej, Enghave Parkvej og Enghaven Nord. Nord for institutionen Engblommen har der været en kilde, måske helligkilde ved navn Hvidekilde. Daginstitutionerne ret for, til højre Hvidekilde. Fra rundkørslen ved Engbuen køres ad Hammersholt Byvej. På venstre hånd ligger villaerne i æble-pære-kvarteret, hvor vejnavnene er gamle æble- og pæresorter. Området husede nemlig førhen 6

7 Clara Frijsvej en frugtplantage. På højre hånd Nordbanen, der blev anlagt i 1864, og stationsbygningen stammer fra dette år. Mimosen. På Ellevej ligger demenscentret Mimosen ved siden af SENIORANDELSBOLIGFORENINGEN Ellehaven. Den første bygning (t.h.) i det åbne land er Viekærgård. Den hørte indtil kommunesammenlægningen i 1970 til Nr. Herlev og lå som en enklave i Lillerød kommune. Til højre ses det nu nedlagte Hammersholt Teglværk, hvor der nu er Hammersholt Erhvervspark. På den anden side af jernbanen ses Lillerød Vandværks vandtårn, som i 1973 afløste vandtårnet ved Tokkekøb Hegn, opført 1937, først nedrevet

8 Lillerød Vandtårn. Lillerød sogn består kun af to landsbyer, Lillerød og Børstingerød, hvor Børstingerød er den nordligste. Sognet har før i tiden levet op til sit navn: Lille rydning, for i 1801 var der kun 302 indbyggere i hele sognet. Vi skal helt op i slutningen af 1920 erne, før vi passerer indbyggere i sognet. Børstingerød På højre hånd ligger Gadekæret og på venstre hånd Ind til Børstingerød Damgården. Børstingerød er i dag sammenvokset med Hammersholt, og vi kommer nu ind i Hillerød kommune. 8

9 Damgården set fra Damhuset. Hammersholt er den oprindelige gamle landsby (nævnt første gang i kilderne i 1308), mens Ny Hammersholt ved Frederiksborgvej er en langt senere bebyggelse, hvor mange af teglværksarbejderne fra Hammersholt Teglværk boede. Den sydligste del af Ny Hammersholt kaldes også Lille Sverige, formentlig pga mange svenske teglværksarbejdere. Vi drejer til venstre ad Brødeskovvej. Til højre kan man se helt til Frederiksborg Slot og tættere på, Kraftvarme-værket i Hestehaven. Udsigt til Frederiksborg Slot fra Brødeskovvej. 9

10 Svenske og danske troppers opmarch og kongernes møde i Hammersholt foran Frederiksborg Slot 3. marts 1658 for at fejre freden i Roskilde. Udsnit af stik efter tegning af Eric Dahlberg. Den første ejendom på højre hånd er karmeliterklostret Sankt Sankt Josephs Carmel Josephs Carmel. Det er et nonnekloster oprettet i 1999 af svenske nonner. Der er i dag syv beboere. Indkørsel til Brødeskov Kaserne. 10

11 På venstre hånd ligger Brødeskov Kaserne (Sjællandske Parkområde), hvor der tidligere har været granatværk. Sjællandske Tøjhus overtog granatværket i 1960 erne, og derefter blev her syet uniformer til militæret. Vi kører gennem Brødeskov og over Hillerød-motorvejen, og efter Brødeskov Skole på hjørnet drejer vi til venstre ad Kollerødvej. Modsat skolen ligger Brødeskovparken, hvor de fleste huse er træhuse. Til venstre kører vi forbi Brødeskov Stadion. Udsigt fra Kollerød Bro Ved Kollerød Bro kører vi over Kollerød Å, der er kommunegrænse og er igen i Allerød Kommune. Kollerød Å blev i 1500-tallet opstemmet til en sø, Kollerød Sø, der lå på det lave område ved Hillerød motorvejen lige nord for flyvepladsen. Vandet kommer fra Allerød Sø via Søgrøften og Børstingerød Mose, og det blev fra Kollerød Sø ledt ad en gravet kanal til Frederiksborg Slotssø, der dengang manglede vand. I dag er dæmningen fjernet og vandet løber ud i Havelse Å. Man kan stadig se rester af kanalen som dybe grøfter i Brødeskov. Nu hedder vejen Flintholmvej, opkaldt efter den første gård på venstre hånd i Kollerød Landsby. 11

12 Kollerød Vi er i Lynge sogn. Kollerød er en af de bedst bevarede landsbyer i hele kommunen. Bag hækken til højre den tidligere købmandshandel. I Kollerød Bygade 2 (på højre hånd) lå Købmandshuset, der blev bygget omkring år Det fungerede som byen samlingssted indtil det lukkede i Skolen i Kollerød Ved udskiftningen i 1787 blev halvdelen af de oprindelige ti gårde flyttet ud på markerne bl.a. Møllemosegård. Men allerede i 1721 havde Kollerød fået en skole. Det var en såkaldt Rytterskole, som Frederik IV byggede i alt 240 af på krongodset. Kollerød Skole var også skole for børnene i Lillerød indtil 1823, hvor Lillerød byggede Gl. Skolegård på Kollerødvej. Kollerød Rytterskole blev nedrevet og genopbygget i slutningen af 1870 erne, og den bevarede skolebygning ses på højre hånd (Kollerød Bygade 34). Bemærk sandstenstavlen med årstallet Rytterskolens originale tavle hænger på Lynge Skole. 12

13 Kollerød-morderen Kollerød er kendt i vide kredse på grund af Kollerød-morderen, eller Ole Pedersen Kollerød, som han hed. Ole blev født i Kollerød i 1802 og havde en svær barndom med mange prygl. Han kom tidligt ud at tjene og blev atter mishandlet nu af sønnen på gården. Han kom derefter i dårligt selskab og fik en kriminel løbebane som småtyv og bedrager. I 1837 myrdede han en papirkusk på Nymølle ved Lyngby, og under sit fængselsophold skrev han på uforfalsket nordsjællandsk sine erindringer, der udkom som bog i Han blev dømt til døden og henrettet på Amager Fælled i Øst og syd for Kollerød har der været gravet ler til Hammersholt Teglværk, og man ser tydeligt niveauforskellen i forhold til vejen og de vandfyldte lergrave. Vejen til Mellemskovgård Vi passerer Lynge Å, og på højre hånd ejendommen Brotræet, der har hjortefarm på venstre hånd, samt Mellemskovgård og Mellemskovhus (t.h.) inden vi drejer til højre ad Kollerødvej. 13

14 Brudevæltelurerne På højre side af Kollerødvej ligger Fuglerupgård, der er en af Lynge bys udflyttede gårde. På p-pladsen står en plade med et seværdighedsskilt med historien om verdens første og største lurfund, der i 1797 blev gjort af bonden Ole Pedersen i Brudevælte Mose inde på marken i retning af bronzealderhøjen. Det var under tørvegravning, at Ole fandt de seks bronzelurer fra omkring 800 før Kristi. Den ene lur blev i 1846 givet til den russiske zar, mens de øvrige fem i dag kan ses i den nyindrettede oldtidssamling på Nationalmuseet. Udsigt fra Brudevælte mod nordøst Det er i dag morsomt at tænke på, at Lynge i Bronzealderen har været hjemsted for en høvdingeklan, for hvem det var muligt at ofre 14

15 den enorme rigdom, som seks lurer repræsenterer, til guderne. Nogle mener, at det i nutidens penge svarer til en Storebæltsbro. Fra Jernalderen kender vi rigmandsgraven fra Uggeløse (mere herom senere), og det er også pudsigt at navnet Lynge indgår i hele to herredsnavne, nemlig Lynge-Frederiksborg og Lynge-Kronborg herreder. Årtusindskifteskoven På hjørnet af Kollerødvej og Lynge Bygade plantede Allerød Indgang til Årtusindeskifteskoven. Kommune i år 2000 en skov på et 14 ha stort område. Der blev plantet træer, bl.a. birk, røn og eg, og skoven er delvist betalt med EU-midler og salget af skov-beviser. På arealet har der tidligere været en stor lergrav. Lynge Bygade Første vej på højre hånd er Mejeribakken, der har navn efter Andelsmejeriet Baunedal, der lå på højre hånd, hvor rækkehusene ligger i dag. Andelsmejeriet blev stiftet i 1890 af en kreds af lokale 15

16 bønder, og frem til 1971 leverede Baunedal smør og mælk både til eksport og hjemmemarked. Hovedbygning til Baunedal. På venstre hånd ligger gården Baunedal. Længere fremme t.h. (nr. 47) ligger stuehuset til den gamle gård Folebjerggård. Efter krigen blev gården udflyttet til Hillerødvej. Lynge Kirke, gadekær og Lynge Skole På venstre hånd kommer Ved Gadekæret, hvor præstegården og sognegården ligger. Polarforskeren Knud Rasmussens far Chr. Rasmussen var præst i Lynge og boede i præstegården. Han lavede den første grønlandsk/danske ordbog. Knud har kun boet i Lynge i nogle få år, da han var 17 år, da faren blev ansat i Lynge. Indgang til Lynge Præstegård 16

17 Gadekæret i Lynge Længere inde af Ved Gadekæret ligger den nye skole, og området blev før i tiden kaldt Gåselandet, fordi der var så mange gæs. Lynge er en af Nordsjællands højest beliggende landsbyer omkring 55 m over havet. Lynge Kirke Den første kirke er bygget i begyndelsen af 1100-tallet af kampesten. Oprindelig var den en lillebitte kirke, hvor skibet blot var 10 m langt. Kirken er berømt for sine kalkmalerier i korbuen, malet af Isefjordsmesteren midt i 1400-tallet. Sagnet siger, at der boede en velhavende frue i Kollerød og en junker på Borre Voldsted syd for Uggeløse Skov. Junkerens hund bed fruens hund, og derfor ville hun ikke længere komme i Uggeløse Kirke og byggede i stedet Lynge kirke. Der er flere varianter af sagnet, og denne er H.C. Bang Rasmussens. Adam og Eva i Lynge Kirke. Foto Nat.Mus. 17

18 På venstre hånd ligger Lynge Bygade 18, som er den stråtækte gamle skole fra 1819, der blev afløst af den nye Centralskole Ved Gadekæret i Vi fortsætter ad Lynge Bygade og følger vejen til venstre med Lindhøjgård (t.v.) og videre til højre til Kærhøjgårdsvej. Bag parcelhusene ude til venstre fandt Folkemuseet i år 2000 en del gruber fra bronzealderen og nogle stolpehuller fra jernalderen. Meget tyder på, at bronzealdermenneskene, der ofrede bronzelurerne i Brudevæltemose ved Kollerødvej, har boet på den sydvendte skråning herovre, men man mangler endnu at finde rester af deres huse. Vi drejer til højre til krydset med Hillerødvej og fortsætter ad Vejrmøllevej. På modsatte hjørne til højre ligger Lynghøjcentret, der er opkaldt efter Lynghøjgård (nedrevet 1975) og til venstre ligger pensionistboligerne i Elmedalen. Udsigt mod nordøst fra toppen af Vejrmøllevej Vejrmøllevej Der har så vidt vides aldrig ligget nogen vejrmøller på Vejrmøllevej, men man har haft udsigt til nogle stykker. Vejen er Uggeløses nordlige omfartsvej, og man har en fantastisk udsigt ud over markerne (højeste punkt er 63 m over havet). 18

19 På venstre hånd (på toppen af bakken udfor den hvide garage) fandt Aksel Bagger, som var i gang med entreprenørarbejde i 1965 en velbevaret rigmandsgrav fra romersk jernalder, som blev udgravede Nationalmuseet. Høvdingen havde bl.a. guldringe, sporer og en stor brystplade med et ansigt af guld samt drikkeglas fra Romerriget med i graven. Vi fortsætter forbi Kirkebakkegårdsvej, der navn efter gården Kirkebakkegård (det er på denne gårds jord, at rigmandsgraven blev fundet). Inde til venstre ligger Uggeløse kirke, hvis gamle altertavle er malet af Eckersberg. Kirkebakkegård ligger på venstre hånd. Vi kommer til krydset med Uggeløse Bygade. Desværre må der ikke køre busser til venstre, men vi kan lige kigge hen til den Gamle rytterskole i Uggeløse gamle Rytterskole fra 1721 med sandstenstavlen, hvor der nu er præstegård. Skolen blev nedlagt i Vi drejer t.h. og på venstre hånd ligger Uggeløse Forskole fra røde sten og buet vindue.. Vi kan se ud ad den nu spærrede Bygade med ejendommene Lille Rosenbusk og Store Rosenbusk, hvor der graves grus og senere skal være et naturområde. På marken ses nogle rør, der skaber ventilation til den gamle losseplads på området. Vi fortsætter t.v. ad Mosegårdsvej. På venstre hånd har vi Uggeløse Sø. 19

20 Uggeløse Sø. Vi krydser Slangerupvejen (mod venstre) lige efter deponeringspladsen. Deponerings pladsen i Uggeløse På dette sted følger Slangerupvejen Slangerupbanens forløb. Slangerupbanen fungerede fra 1906 til 1948 som Privatbane og fra 1948 til 1954 under DSB og har givet navn til Lynge Stationsvej, hvor Lynge Station lå i nr. 11. Slangerupbanen havde også station/holdeplads i Vassingerød, Uggeløse Skov og Lindholm. Vi drejer t.h. ned ad Krogenlundsvej. På højre hånd ligger Egholmgård (med stort rødt tegltag) og længere fremme den sydlige ende af Uggeløse Skov. 20

21 Udsigt over Kedelsø ådal. Til venstre i lavningen, der er den nordligste af områdets store tunneldale, lå indtil sidst i 1700-tallet Kedelsø, men i dag er der kun Kedelsø Å tilbage. Tunneldalene er dannet af smeltevand, der løb under gletcher-isen under stort tryk, så det bløde underlag blev borteroderet. Uggeløse Bryggeri Uggeløse Bryggeri På venstre hånd efter svinget og det store kastanietræ ligger et langt, gult hus, (bygget 1852) hvor der har været hvidtøls-bryggeri og pensionat. Egentlig hed Bryggeriet Uggeløse Bryggeri, men i folkemunde blev det kaldt Frynebryggeriet efter den nærliggende Frynebro, hvor Kedelsø Å løber under vejen og fortsætter i Langesø Å og videre ud i Græse å. På den nordlige side af Langesø (t.h.), der blev tørlagt i 1855, (lige syd for Uggeløse skov) ligger Borre Voldsted eller Langesøhus, 21

22 Udsigt fra Krogenlund mod Uggeløse Skov. som borgbanken også kaldes. (Kan ikke ses fra vejen). Den har tilhørt Hvide-slægten, og i Rigsarkivet har man et enkelt brev bevaret, der er skrevet på Langesøhus. Rosenlundsvej I T-krydset går vejen til højre mod Mørdrupgård på nordsiden af Buresø. Der er i dag et økologiskdrevet bofællesskab. Vi drejer til venstre ad Rosenlundsvej og kører nu langs nordsiden af Krogenlund. Udsigt sydlige skovkant af Krogenlund mod Uggeløse Kirke Der er flere bud på oprindelsen til navnet Krogenlund. Nogle mener, at det hedder sådan, fordi der vokser nogle krogede vrange bøge mod syd i skoven. Andre mener, at det er en offerlund, og der er flere dysser fra oldtiden i den lille lund. 22

23 Indkørsel til Villa Prospectus På højre hånd passerer vi først anlægsgartneriet Vandtrolden i Villa Prospectus og derefter Rosenlund, hvor skuespillerinden Gerda Christoffersen havde pensionat i 1920 erne. Vi drejer til højre ad Blåkærvej. Gården Rosenlund Blåkærvej Har navn efter gården Blåkærgård, der i dag ligger midt på Mølleåens Golfklubs baner. I 1977 flyttede den tidligere Værløse-klub til Bastrup, hvor den i dag er en af landets største 18-hullersgolfklubber, hvad angår medlemmer. Ganløsevej Vi er nu lige ved grænsen til Egedal kommune og drejer til venstre 23

24 Bastrup Sø bemærk ruin til venstre! og kører nord om Bastrup sø. Rundt om søen går der en forholdsvis ny sti, som man kan se ind imellem tæer og buske. På venstre hånd har vi stadig Mølleåens Golfklubs baner. Vandskellet ligger syd for Krogenlund mellem Bure Sø og Bastrup Sø. Bastrup Sø afvandes i øst af Mølleåen, der løber ud i Øresund. Vest for vandskellet løber alle åerne mod Roskilde Fjord. Vi skal hen til Bastruptårnet, så vi drejer t.h. ad Stengårdsvej. På p-pladsen lå det gamle fattighus, der nu er revet ned. Bastrup Ruin eller Bastrup Stenhus ja kært barn har mange navne. Tårnet stammer fra begyndelsen af 1100-tallet, altså samtidig med landsbykirkerne, og den ydre diameter har været knap 21 m med en murtykkelse på 6,15 m. (Det giver nogle dybe vindueskarme, men nu var der heldigvis ingen vinduer). Tårnet har haft en overbygning af træ på 4-5 stokværk, og man mener, at tårnet er placeret ved Bastrup sø for at overvåge den sydlige vej til og fra Nordsjælland. Vejen fulgte vandskellet mellem Buresø og Bastrup sø, hvor man kunne gå forholdsvis tørskoet. Man skal tænke på, at 24

25 grundvandet i Middelalderen stod meget højere end i dag, hvor vi har drænet. Vi kører tilbage ad Stengårdsvej og til højre ad Ganløsevej. Golfklubben er stadig til venstre, og vi drejer til højre ad Bastrupvej. På højre side har vi en smuk udsigt over Bastrup Sø og Mølleå-dalen. På højre hånd ligger Kobakkegård og til venstre ser I den lille grusgrav bag besøgslandbruget Barresøgård på Slangerupvej. Mose Anders Vej- Vi passerer Mose Anders Vej på højre hånd, der har navn efter et omgangs-fattiglem, der hed Anders Pedersen (død 1863). Som fattiglem gik han hver eller hver anden dag på omgang fra gård til gård. Han hjalp til med forefaldende arbejde, fik sin mad og tag over hovedet, og så var det videre til næste gård. 25

26 Nymølle Vi kommer nu til landsbyen Nymølle og er stadig i Uggeløse sogn, som går syd om Lynge sogn. Beboerne i Nymølle passer rigtig godt på deres lokalområde, og de fleste prøver at bibeholde landsbypræget, når de bygger om eller til. Drive-in-biograf Lærredet i Drive-In-Bio Fra T-krydset med Nymøllevej ses th. indkørslen til Drive-in biografen, der ligger i Farum Sten- og Gruskompagnis gamle grusgrav. Vi drejer til venstre mod Slangerupvej. 26

27 Indkørsel til Drive-In-Bio I krydset ved Slangerupvej ses t.h. den gamle Nymølle Købmands- handel, Bastrup gl. skole og på hjørnet, Restaurant Bollinis, der ligger i grusgravens gamle vejerbod. Vi fortsætter nordpå ad Nymøllevej. Nymøllevej I slutningen af 1980 erne blev Nymøllevej anlagt fra Sortemosevej ved Allerød Station til Nymølle ved Vassingerød. Den sydlige del af Vassingerød er udlagt til hjemsted for kommunens tunge, støjende og forurenende industrivirksomheder. 27

28 Bjerget set fra Vassingerødvej. Til venstre ligger Farum Sten & Grus kæmpestore grusgrav med opgravningerne populært kaldet Bjerget, og når man ser ind til højre, ser man bl.a. en betonfabrik, Krøll Kraner og en metalvarefabrik og kommunens Genbrugsplads. Længere inde i industriområdet ligger mindre forurenende fabrikker, f.eks. Bantex, der som bekendt laver kontorartikler, kosmetikvirksomheder, Missionpharma, der pakker og transporterer medicin og nødhjælp til katastrofeområder og længere fremme Fritz Hansens Møbelfabrik, der producerer de berømte Arne Jacobsen stole her. Nu og da gives der offentlig adgang til firmaets museum. I de store udgravninger på venstre hånd har arkæologerne fra Folkemuseet i Hillerød bl.a. fundet hus-tomter fra stenalderen. Her skal høreapparatfirmaet WIDEX bygge nyt domicil. På begge sider af vejen har Birkholm Planteskole sine store træer, som er deres speciale, og til højre strækker Vassingerød Old sig østover helt til Furesø kommune. (Old betyder mark i betydningen udmark eller overdrev). Ravnsholt Skov Vi kører over Hillerød Motorvejen og drejer t.h. ad Skovmosen. På højre hånd kommer indkørslen til PYRODAN, der er en fyrværkerifabrik. Vi kører nu i den sydlige del af Ravnsholt skov, kører forbi Bymosen til Farum og kører snart ind i Furesø kommune. Skovløberstedet t.h. er Søndre Hus, og vejen hedder nu Høveltsvangsvej. Ved sydenden af Ravnsholt skov lå Kunstakademiet arkitekters weekendhytte Frederiksholmhytten, som i 1949 blev dekoreret af Cobramalerne. Et af lofterne kan ses på Sophienborg den dag i dag. Bregnerød Nu kommer vi til Bregnerød, og på højre hånd Bregnerød Kro. Vi kører til venstre ved Kroen ad Hyrebakken og kommer op til den vandfyldte Allerød Teglværksgrav på højre hånd, hvor den geologiske periode Allerød-tiden blev påvist i

29 Allerød Teglværksgrav, Tivolibakkerne ved vejen Hyrebakken Allerød-tid Allerød Teglværk på Sortemosevej gravede ler her i Bregnerød, og en dag i 1897 kom en botaniker og en geolog herud og så på lagene i leret. De opdagede, at der i istidsleret var et lag, der indeholdt rester af planter og dyr, som ikke kunne leve på isen, og derfor måtte der altså have været en mild periode i den sidste istid for omkring år siden. Udover planterester fandt man også underkæben af en ulv, en rensdyrtak og en elsdyrtak. Denne mildningsperiode kaldte de Allerød-tiden efter Allerød Teglværksgrav, hvor perioden første gang er påvist og så ligger den i Farum. Bregnerød Kro Vi vender og kører tilbage forbi Bregnerød Kro og drejer til venstre ad Gl. Høveltevej, hvor vi har Frederiksminde og Skovmosegård på venstre hånd. Læg mærke til Tække-mandens eget flotte tag! Til venstre ad Høveltevej. Efter Stengården med Øko-æg -skiltet har vi et godt kik til venstre, 29

30 nord-over mod de to gule Tivoli-husene og Sønderskov. Den store ejendom på venstre hånd er Bregnerødgård, hvor der er sportsrideklub. Stuehuset fik i 2001 en pris som bedste murstenshus. De militære områder Vi kommer nu igen hjem til Allerød Kommune, og på venstre hånd har vi Hyldegård og derefter Sønderskovgård, hvor Per Prom startede PROMs Kemiske Fabrik. I T-krydset skal vi til venstre ad Høveltevej. Vi kører nu midt i det militære område, og på højre hånd ser vi Høvelte Kasernes Motorgård. Høvelte trinbrædt Vi fortsætter over Nordbanen, der blev anlagt i 1864 og kan t.v. se ned på Høvelte Trinbræt, hvor det kun er de 5 sidste nattog fra København, der stopper. Høvelte På venstre hånd ligger landsbyen Høvelte, der indtil 1922 hed Ludserød. Byen er opkaldt efter Lucia, men det vidste de frække unger, der drillede Ludserød-børnene ikke. P.Sørensen Fugholm alias digteren Per Barfoed, som havde digtet sig til et tilhørsforhold til Blovstrød skrev en gribende ode herom: Oh! LUSERØD!: Jeg stønner ud jeg råber i min nød: / Bevar dit navn, som helligt blev for Trine; / for vos det hedder altid Luserød, / vi brør os ikke om og være fine. 30

31 Indgang til Høvelte kaserne. Til venstre kommer vi forbi den smukke Høvelte Kaserne, hvor Livgarden har til huse. Høveltelejren var fra begyndelsen i en teltlejr ligesom Sandholmlejren, og begge er opkaldt efter områdets to største gårde Høveltegård og Sandholm. De oprindelige mandskabsbygninger er nu nedrevet. Vi skal nu til venstre ad Kongevejen, hvor den hvide Høveltegård ligger på bakken foran t.h. Under krigen var gården hjemsted for Schallburg-korpset, men siden har der været Befalingsmandsskole (Hærens Signalskole) og administrationsbygning. På højre hånd neden for bakken ligger Drabæk Mose inde på øvelsesområdet, og Drabækken, hvor Drabækmordet blev begået i 1875 af Lars Rose. Blovstrød Vi drejer til højre ad Blovstrød Byvej og ser straks Blovstrød Kirke med Præstegården t.v. Blovstrød Kirke, med præstegård til venstre. Blovstrød-Lillerød var et sogn med Lillerød som annekssogn indtil 1974, derfor lå præstegården i Blovstrød. Præsten Joachim Junge 31

32 var præst her fra 1791 og til sin død Han udgav 1798 en lige siden berømt bog om Den Nordsjællandske Landalmue, hvilket vil sige om egnens bønder. Her boede også den legendariske pastor Harald Søbye ( ), der var blevet 100 år i år. Han var præst i Blovstrød og Lillerød fra Som bekendt blev han afskediget med ⅔ pension fordi han blandt meget andet nægtede at bede for kongefamilien, prædikede mod militæret og hævdede at Jesus var socialist. Den ældste kampestens-del af Kirken er sikkert bygget omkring 1150, mens murstensdelen er noget yngre. Præstegården er bygget i 1899, efter den gamle præstegård brændte. Kapellet er tegnet af arkitekt Georg Jensen, Lillerød. Grønholmen Blovstrød Kirke set fra Grønholmen. Bag kirken ligger den gamle landsby-forte med gadekær, som byens gårde har ligget rundt om. Grønholmen blev fredet i 1947 og er derfor bevaret i dag. På den anden side af Grønholmen ligger Blovstrød Skole, der i 1938 afløste den gamle stråtækte skole, som lå ved siden af til venstre. Blovstrød Skole set fra Grønholmen 32

33 Hvor Blovstrød Byvej og Kærvej løber sammen ses t.h. den gule, stråtækte Rosmosegård, hvor Sjælsø Gruppen tidligere havde sit domicil, før de flyttede til Ny Allerødgård på Sortemosevej. Det er her, der i vinter blev fældet fem bevaringsværdige kastanietræer, som Kommunen krævede erstattet af nye store træer. Efterfølgende har ejeren i to omgange forsøgt at opfylde kravet ved at plante for små avnbøge, men nu kræver Kommunen, at der til efteråret plantes fem ti meter høje træer. Blovstrød Svømmehal til højre, Rosmosegård til venstre. Svømmehal På hjørnet af Kærvej og Byagervej ligger Svømmehallen, som Blovstrød sogneråd, der havde penge i kommunekassen, bestilte for næsen af Lynge-Uggeløse og Lillerød inden kommunesammenlægningen i Det var der efterfølgende megen utilfredshed med i de to andre lokalområder. Vi fortsætter lige ud ad Blovstrød Allé. På ældre kort kaldes området op mod Sandholmgårdsvej for Blovstrød Overdrev, men på de nye kort bruges betegnelsen om arealerne op mod Tokkekøb hegn på den anden side af vejen. Skovfrydgård 33

34 Sandholmgårdsvej I T-krydset skal vi t.v. ad Sandholmgårdsvej, der har navn efter Sandholm, som ligger længere mod øst og er kendt for Røde Kors Flygtningecentret. På højre hånd ligger Blovstrød Stadion, og længere fremme efter det åbne stykke kommer vi til Skovfrydgård. Overfor på venstre hånd ligger en moderne nybygget hus (nr. 2). Skolerne Vi kommer igen til Kongevejen og drejer til højre mod Hillerød. På hjørnet ligger Kongevejsskolen og Tokkekøbskolen i Blovstrøds gamle Kommunekontor. Blovstrød gamle kommunekontor Begge skoler er et alternativ til børn og unge, der ikke trives i Folkeskolen. Tokkekøbskolen er for børn op til 7. klasse og Kongevejskolen er for unge op til 17 år. Det er for øvrigt eleverne på Kongevejsskolen, der deler Ny Alder ud til alle kommunens pensinister.. Tokkekøb Hegn Vi kører i Tokkekøb Hegn, - og tokke menes at være et gammelt ord for skønsmæssig handel altså handel uden opmåling. Før rundkørslen ligger Røde Port Hus på vensre hånd. Her lå i en årrække et savværk på en del af skovløberstedets tjenestejord. Nu er der kun en giftgrund tilbage efter trykimprægneringsvirksomhed. Kirkeltevej I rundkørslen kører vi ad Kirkeltevej mod Lillerød. Endelsen elte, der kendes fra bl.a. Kirkelte, Lerelte og Høvelte, er det samme ord som holt, og det betyder skov. Navnet skyldes at Vor Frue Kirke i København ejede gårde i området. Vi er nu kommet til Lillerød sogn, nærmere betegnet Børstingerød ejerlav. 34

35 Frederiksborgvej I T-krydset drejer vi til venstre. Til højre går Ravnebjergvej ned mod Lillerød Vandværks vandtårn. På hjørnet af Frederiksborgvej ligger Hjørnegården ikke Bjørnegården, som nogle ellers kalder den, fordi de ikke kan læse det gotiske begyndelsesbogstav. Borupgård Erhvervsområde Hovedbygning Borupgård Vi drejer t.h. ad Gydevang og kører gennem Borupgård Erhvervsområde med konferencecenteret Scandinavian Trade Center. Den gamle hovedbygning til Borupgård, som har givet navn til området, ligger endnu ud mod Frederiksborgvej og har indtil for nylig dannet rammen om Borupgård Fritids- og Ungdomsklub, men sælges nu til industri. Scandinavian Trade Building med Nordsjællands Konferencecenter og hovedsæde for IT-firmaet Zitech. 35

36 36

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

http://www.hyttefortegnelsen.dk/search?page=1 Adresse Kontaktperson/ejer Telefon/mail

http://www.hyttefortegnelsen.dk/search?page=1 Adresse Kontaktperson/ejer Telefon/mail Allerød kommune Side 1 09-11-2009 Spejderhyttens navn og hjemmeside Spejderhytter i Allerød Kommune rettet den http://www.hyttefortegnelsen.dk/search?page=1 Adresse Kontaktperson/ejer Telefon/mail Allerødvej

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY

GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY GL. LUNDTOFTEVEJ, KGS. LYNGBY DER LÅ EN FABRIK MIDT I BONDEBYEN... Bondebyen og de gamle huse i Kgs. Lyngby er noget helt særligt! Landsbymiljøet er bevaret, som det har set ud i næsten 200 år. Her ligger

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg Grønt regnskab 2013 Allerød Spildevands renseanlæg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Lillerød Renseanlæg... 8 Sjælsmark Renseanlæg... 10 Lynge

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket

Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Gruppe nr. 1: Køge Miniby: Rådhuset, Kirken og Apoteket Køge Miniby Hvis I vil vide mere om Køge Minibym, så kan I finde oplysninger på: www.koegeminiby.dk Her står alt om projektet, byggeriet osv. Om

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Oldtidsvejstrøgene i Furesø Kommune

Oldtidsvejstrøgene i Furesø Kommune Oldtidsvejstrøgene i Furesø Kommune af Troels Brandt Indholdsfortegnelse 1. Gravhøjenes spor...1 2. Nordsjællands gravhøje...2 3. Hulvejene i Præsteskoven...5 4. Vandskelsvejen...7 5. Terrænet nord for

Læs mere

Allerød Kommune. Forslag. Blovstrød. Lillerød. Lynge-Uggeløse Vassingerød

Allerød Kommune. Forslag. Blovstrød. Lillerød. Lynge-Uggeløse Vassingerød Allerød Kommune S Blovstrød Lillerød Lynge-Uggeløse Vassingerød PLANSTRATEGI 2015 Forslag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INDLEDNING 4 ALLERØD - KARAKTERISTIK OG HISTORIE 6 ALLERØD KOMMUNE I STORBYREGIONEN

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Helsingør Kommuneplan 2004-16

Helsingør Kommuneplan 2004-16 1 JYRO-projekt nr. 04-50 dato: 21.02.05 Helsingør Kommune Udviklingsafdelingen, Rådhuset 3000 Helsingør Udviklingen@helsingor.dk Indsigelse mod / tillæg til Helsingør Kommuneplan 2004-16 For Danstruplund,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalgs forslag til den fremtidige udvikling af Nordøstamager Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4 sal (lokale 417) 2300 København S Web: www.aølu.dk Facebook: www.facebook.com/amageroest

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Fleksibel kontorejendom Salg

Fleksibel kontorejendom Salg andersen ERHVERV Fleksibel kontorejendom Salg Hejrevang 11, 3450 Allerød Sag S-10515 Kontantpris: Kr.10.900.000,- Kontorareal: 1.626 m2 Lagerareal: 150 m2 Fleksibel kontorejendom, godt indrettet til flere

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

Velkommen til vores egn.

Velkommen til vores egn. Velkommen til vores egn. 1 Kære nye tilflyttere. Med denne folder vil vi gerne fortælle jer om de aktiviteter, der foregår i det område i er flyttet til. Her vil vi også fortælle jer om de muligheder der

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere