...på en rundtur i Allerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...på en rundtur i Allerød"

Transkript

1 Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune... arbejder for at vække interesse for egnens historie og indsamle det lokalhistoriske kildemateriale, der belyser fortiden. Her er et tilbud om at finde fortiden i nutiden...på en rundtur i Allerød med mindre afrundinger i Hillerød, Egedal og Furesø Kommuner. Turen har på vegne af Allerød Kommune været afviklet som bustur for Allerød Kommunes ældre, en tur arrangeret af Ældrerådet og Handicaprådet med bistand fra LAFAK. Derfor kan turens mål nås pr. bil. På cykel og til fods er der utallige andre muligheder. LAFAK, Birthe Skovholm og Per-Olof Johansson. Billeder og tekst må ikke udnyttes erhvervsmæssigt, kun til privat brug. Fotos er optaget med henblik på at kunne orientere sig forud for turen om placering af stederne. Ruten har udgangspunkt fra AOC Engholm, Rådhusvej 3 Printvejledning: Ved at vælge at udprinte pdf-filen som book-let bringes arkantallet ned på 9 og kan foldes til et lille overskueligt hefte. 1

2 Med udgangspunkt fra AOC Engholm, Rådhusvej 3: Vi kører til højre ad Rådhusvej og til højre ad Kollerødvej. Navnet Engholm stammer fra gården Engholm, der lå mellem det gl. rådhus og AOC. Gården blev revet ned i På højre hånd kommer vi til Vestvej, der var Lillerøds vestligste vej og grænse mellem Lillerød og Kollerød. Lillerød gamle skole. Foto fra bogen Fortid i Lillerød, udgivet af LAFAK. Efter Gl. Skolegårdsvej på højre hånd kommer vi til Gl. Skolegård (Kollerødvej 49-51), der var Lillerøds første skole og bygget i Gravenstensvej er opkaldt efter en gammel gård, der blev nedrevet engang i 1800-tallet og lå på Frederiksborgvej mellem Gl. Lyngevej og Prøvestensvej. Lillerøds første kommunekontor. I krydset drejer vi til venstre ad Gl. Lyngevej. På hjørnet til venstre i det gule hus (nr. 20) lå Lillerøds første Kommunekontor fra Huset var også bolig for kommunesekretær Mogens Ebbesen og familie og desuden bibliotek. 2

3 Lillerød Hus Overfor tankstationen ligger på højre hånd det stråtækte Lillerødhus, hvor der først i 1800-tallet boede en hue-kone, Johanne Petersen, der broderede guldnakker til kyser. Længehuse på hjørnet Wolthersvej Gl. Lyngevej. På Wolthersvej ligger nogle af kommunens ældste beboelseshuse bl.a. det første fattighus. I krydset Gl. Lyngevej/Frederiksborgvej lå Lillerød Gadekær indtil det blev fyldt op i Frederiksborgvej gik i en bue udenom (hvor de lave buske og bænken står). Drej til venstre -. 3

4 Lillerød sprøjtedam. På højre hånd ligger Sprøjtedammen, og på hjørnet af indkørslen til Kirkehavegård, lå kommunens sprøjtehus med brandsprøjten (nedrevet 1952). Lokalhistorisk Arkiv har til huse hovedbygningen på Kirkehavegård. Ældste del af Lillerød Skole, sprøjtehus lå lige til venstre. Til venstre ligger Lillerød Skole fra 1910, der senere er blevet udbygget i flere omgange, bl.a og Pr blev den omdøbt til Toftehaveskole efter nabogården Toftehavegård, men fik sit gamle navn igen allerede Årsagen til navneændringen var Lillerød Sogneråds frygt for forveksling med den nye Skovvangskole, der var ved at blive bygget. 4

5 Toftehavegård. Lillerød Kirke er fra omkring 1100 og har i modsætning til de fleste andre landsbykirker tårnet i øst. Først i 1906 fik kirken et rigtigt Lillerød Kirke tårn, der afløste et tårnspir fra midten af 1800-tallet. Tårnet blev betalt af Ole Jørgensen, han har på kirkegården det store familiegravsted udfor Sognegården. 5

6 Hvidesten På venstre hånd ligger gården Hvidesten, hvor der er planer om at indrette nyt pensionisthus i hovedbygningen. Hvidesten har tilhørt Seruminstituttet siden 1938, og sammen med nabogården Toftehave, har gården været hjemsted for et kæmpe dyrehold til videnskabelig brug. Den nordlige del af Lillerød har fra gammel tid heddet Enghaven, og i dag genfinder vi navnet i bl.a. Enghavevej, Enghave Parkvej og Enghaven Nord. Nord for institutionen Engblommen har der været en kilde, måske helligkilde ved navn Hvidekilde. Daginstitutionerne ret for, til højre Hvidekilde. Fra rundkørslen ved Engbuen køres ad Hammersholt Byvej. På venstre hånd ligger villaerne i æble-pære-kvarteret, hvor vejnavnene er gamle æble- og pæresorter. Området husede nemlig førhen 6

7 Clara Frijsvej en frugtplantage. På højre hånd Nordbanen, der blev anlagt i 1864, og stationsbygningen stammer fra dette år. Mimosen. På Ellevej ligger demenscentret Mimosen ved siden af SENIORANDELSBOLIGFORENINGEN Ellehaven. Den første bygning (t.h.) i det åbne land er Viekærgård. Den hørte indtil kommunesammenlægningen i 1970 til Nr. Herlev og lå som en enklave i Lillerød kommune. Til højre ses det nu nedlagte Hammersholt Teglværk, hvor der nu er Hammersholt Erhvervspark. På den anden side af jernbanen ses Lillerød Vandværks vandtårn, som i 1973 afløste vandtårnet ved Tokkekøb Hegn, opført 1937, først nedrevet

8 Lillerød Vandtårn. Lillerød sogn består kun af to landsbyer, Lillerød og Børstingerød, hvor Børstingerød er den nordligste. Sognet har før i tiden levet op til sit navn: Lille rydning, for i 1801 var der kun 302 indbyggere i hele sognet. Vi skal helt op i slutningen af 1920 erne, før vi passerer indbyggere i sognet. Børstingerød På højre hånd ligger Gadekæret og på venstre hånd Ind til Børstingerød Damgården. Børstingerød er i dag sammenvokset med Hammersholt, og vi kommer nu ind i Hillerød kommune. 8

9 Damgården set fra Damhuset. Hammersholt er den oprindelige gamle landsby (nævnt første gang i kilderne i 1308), mens Ny Hammersholt ved Frederiksborgvej er en langt senere bebyggelse, hvor mange af teglværksarbejderne fra Hammersholt Teglværk boede. Den sydligste del af Ny Hammersholt kaldes også Lille Sverige, formentlig pga mange svenske teglværksarbejdere. Vi drejer til venstre ad Brødeskovvej. Til højre kan man se helt til Frederiksborg Slot og tættere på, Kraftvarme-værket i Hestehaven. Udsigt til Frederiksborg Slot fra Brødeskovvej. 9

10 Svenske og danske troppers opmarch og kongernes møde i Hammersholt foran Frederiksborg Slot 3. marts 1658 for at fejre freden i Roskilde. Udsnit af stik efter tegning af Eric Dahlberg. Den første ejendom på højre hånd er karmeliterklostret Sankt Sankt Josephs Carmel Josephs Carmel. Det er et nonnekloster oprettet i 1999 af svenske nonner. Der er i dag syv beboere. Indkørsel til Brødeskov Kaserne. 10

11 På venstre hånd ligger Brødeskov Kaserne (Sjællandske Parkområde), hvor der tidligere har været granatværk. Sjællandske Tøjhus overtog granatværket i 1960 erne, og derefter blev her syet uniformer til militæret. Vi kører gennem Brødeskov og over Hillerød-motorvejen, og efter Brødeskov Skole på hjørnet drejer vi til venstre ad Kollerødvej. Modsat skolen ligger Brødeskovparken, hvor de fleste huse er træhuse. Til venstre kører vi forbi Brødeskov Stadion. Udsigt fra Kollerød Bro Ved Kollerød Bro kører vi over Kollerød Å, der er kommunegrænse og er igen i Allerød Kommune. Kollerød Å blev i 1500-tallet opstemmet til en sø, Kollerød Sø, der lå på det lave område ved Hillerød motorvejen lige nord for flyvepladsen. Vandet kommer fra Allerød Sø via Søgrøften og Børstingerød Mose, og det blev fra Kollerød Sø ledt ad en gravet kanal til Frederiksborg Slotssø, der dengang manglede vand. I dag er dæmningen fjernet og vandet løber ud i Havelse Å. Man kan stadig se rester af kanalen som dybe grøfter i Brødeskov. Nu hedder vejen Flintholmvej, opkaldt efter den første gård på venstre hånd i Kollerød Landsby. 11

12 Kollerød Vi er i Lynge sogn. Kollerød er en af de bedst bevarede landsbyer i hele kommunen. Bag hækken til højre den tidligere købmandshandel. I Kollerød Bygade 2 (på højre hånd) lå Købmandshuset, der blev bygget omkring år Det fungerede som byen samlingssted indtil det lukkede i Skolen i Kollerød Ved udskiftningen i 1787 blev halvdelen af de oprindelige ti gårde flyttet ud på markerne bl.a. Møllemosegård. Men allerede i 1721 havde Kollerød fået en skole. Det var en såkaldt Rytterskole, som Frederik IV byggede i alt 240 af på krongodset. Kollerød Skole var også skole for børnene i Lillerød indtil 1823, hvor Lillerød byggede Gl. Skolegård på Kollerødvej. Kollerød Rytterskole blev nedrevet og genopbygget i slutningen af 1870 erne, og den bevarede skolebygning ses på højre hånd (Kollerød Bygade 34). Bemærk sandstenstavlen med årstallet Rytterskolens originale tavle hænger på Lynge Skole. 12

13 Kollerød-morderen Kollerød er kendt i vide kredse på grund af Kollerød-morderen, eller Ole Pedersen Kollerød, som han hed. Ole blev født i Kollerød i 1802 og havde en svær barndom med mange prygl. Han kom tidligt ud at tjene og blev atter mishandlet nu af sønnen på gården. Han kom derefter i dårligt selskab og fik en kriminel løbebane som småtyv og bedrager. I 1837 myrdede han en papirkusk på Nymølle ved Lyngby, og under sit fængselsophold skrev han på uforfalsket nordsjællandsk sine erindringer, der udkom som bog i Han blev dømt til døden og henrettet på Amager Fælled i Øst og syd for Kollerød har der været gravet ler til Hammersholt Teglværk, og man ser tydeligt niveauforskellen i forhold til vejen og de vandfyldte lergrave. Vejen til Mellemskovgård Vi passerer Lynge Å, og på højre hånd ejendommen Brotræet, der har hjortefarm på venstre hånd, samt Mellemskovgård og Mellemskovhus (t.h.) inden vi drejer til højre ad Kollerødvej. 13

14 Brudevæltelurerne På højre side af Kollerødvej ligger Fuglerupgård, der er en af Lynge bys udflyttede gårde. På p-pladsen står en plade med et seværdighedsskilt med historien om verdens første og største lurfund, der i 1797 blev gjort af bonden Ole Pedersen i Brudevælte Mose inde på marken i retning af bronzealderhøjen. Det var under tørvegravning, at Ole fandt de seks bronzelurer fra omkring 800 før Kristi. Den ene lur blev i 1846 givet til den russiske zar, mens de øvrige fem i dag kan ses i den nyindrettede oldtidssamling på Nationalmuseet. Udsigt fra Brudevælte mod nordøst Det er i dag morsomt at tænke på, at Lynge i Bronzealderen har været hjemsted for en høvdingeklan, for hvem det var muligt at ofre 14

15 den enorme rigdom, som seks lurer repræsenterer, til guderne. Nogle mener, at det i nutidens penge svarer til en Storebæltsbro. Fra Jernalderen kender vi rigmandsgraven fra Uggeløse (mere herom senere), og det er også pudsigt at navnet Lynge indgår i hele to herredsnavne, nemlig Lynge-Frederiksborg og Lynge-Kronborg herreder. Årtusindskifteskoven På hjørnet af Kollerødvej og Lynge Bygade plantede Allerød Indgang til Årtusindeskifteskoven. Kommune i år 2000 en skov på et 14 ha stort område. Der blev plantet træer, bl.a. birk, røn og eg, og skoven er delvist betalt med EU-midler og salget af skov-beviser. På arealet har der tidligere været en stor lergrav. Lynge Bygade Første vej på højre hånd er Mejeribakken, der har navn efter Andelsmejeriet Baunedal, der lå på højre hånd, hvor rækkehusene ligger i dag. Andelsmejeriet blev stiftet i 1890 af en kreds af lokale 15

16 bønder, og frem til 1971 leverede Baunedal smør og mælk både til eksport og hjemmemarked. Hovedbygning til Baunedal. På venstre hånd ligger gården Baunedal. Længere fremme t.h. (nr. 47) ligger stuehuset til den gamle gård Folebjerggård. Efter krigen blev gården udflyttet til Hillerødvej. Lynge Kirke, gadekær og Lynge Skole På venstre hånd kommer Ved Gadekæret, hvor præstegården og sognegården ligger. Polarforskeren Knud Rasmussens far Chr. Rasmussen var præst i Lynge og boede i præstegården. Han lavede den første grønlandsk/danske ordbog. Knud har kun boet i Lynge i nogle få år, da han var 17 år, da faren blev ansat i Lynge. Indgang til Lynge Præstegård 16

17 Gadekæret i Lynge Længere inde af Ved Gadekæret ligger den nye skole, og området blev før i tiden kaldt Gåselandet, fordi der var så mange gæs. Lynge er en af Nordsjællands højest beliggende landsbyer omkring 55 m over havet. Lynge Kirke Den første kirke er bygget i begyndelsen af 1100-tallet af kampesten. Oprindelig var den en lillebitte kirke, hvor skibet blot var 10 m langt. Kirken er berømt for sine kalkmalerier i korbuen, malet af Isefjordsmesteren midt i 1400-tallet. Sagnet siger, at der boede en velhavende frue i Kollerød og en junker på Borre Voldsted syd for Uggeløse Skov. Junkerens hund bed fruens hund, og derfor ville hun ikke længere komme i Uggeløse Kirke og byggede i stedet Lynge kirke. Der er flere varianter af sagnet, og denne er H.C. Bang Rasmussens. Adam og Eva i Lynge Kirke. Foto Nat.Mus. 17

18 På venstre hånd ligger Lynge Bygade 18, som er den stråtækte gamle skole fra 1819, der blev afløst af den nye Centralskole Ved Gadekæret i Vi fortsætter ad Lynge Bygade og følger vejen til venstre med Lindhøjgård (t.v.) og videre til højre til Kærhøjgårdsvej. Bag parcelhusene ude til venstre fandt Folkemuseet i år 2000 en del gruber fra bronzealderen og nogle stolpehuller fra jernalderen. Meget tyder på, at bronzealdermenneskene, der ofrede bronzelurerne i Brudevæltemose ved Kollerødvej, har boet på den sydvendte skråning herovre, men man mangler endnu at finde rester af deres huse. Vi drejer til højre til krydset med Hillerødvej og fortsætter ad Vejrmøllevej. På modsatte hjørne til højre ligger Lynghøjcentret, der er opkaldt efter Lynghøjgård (nedrevet 1975) og til venstre ligger pensionistboligerne i Elmedalen. Udsigt mod nordøst fra toppen af Vejrmøllevej Vejrmøllevej Der har så vidt vides aldrig ligget nogen vejrmøller på Vejrmøllevej, men man har haft udsigt til nogle stykker. Vejen er Uggeløses nordlige omfartsvej, og man har en fantastisk udsigt ud over markerne (højeste punkt er 63 m over havet). 18

19 På venstre hånd (på toppen af bakken udfor den hvide garage) fandt Aksel Bagger, som var i gang med entreprenørarbejde i 1965 en velbevaret rigmandsgrav fra romersk jernalder, som blev udgravede Nationalmuseet. Høvdingen havde bl.a. guldringe, sporer og en stor brystplade med et ansigt af guld samt drikkeglas fra Romerriget med i graven. Vi fortsætter forbi Kirkebakkegårdsvej, der navn efter gården Kirkebakkegård (det er på denne gårds jord, at rigmandsgraven blev fundet). Inde til venstre ligger Uggeløse kirke, hvis gamle altertavle er malet af Eckersberg. Kirkebakkegård ligger på venstre hånd. Vi kommer til krydset med Uggeløse Bygade. Desværre må der ikke køre busser til venstre, men vi kan lige kigge hen til den Gamle rytterskole i Uggeløse gamle Rytterskole fra 1721 med sandstenstavlen, hvor der nu er præstegård. Skolen blev nedlagt i Vi drejer t.h. og på venstre hånd ligger Uggeløse Forskole fra røde sten og buet vindue.. Vi kan se ud ad den nu spærrede Bygade med ejendommene Lille Rosenbusk og Store Rosenbusk, hvor der graves grus og senere skal være et naturområde. På marken ses nogle rør, der skaber ventilation til den gamle losseplads på området. Vi fortsætter t.v. ad Mosegårdsvej. På venstre hånd har vi Uggeløse Sø. 19

20 Uggeløse Sø. Vi krydser Slangerupvejen (mod venstre) lige efter deponeringspladsen. Deponerings pladsen i Uggeløse På dette sted følger Slangerupvejen Slangerupbanens forløb. Slangerupbanen fungerede fra 1906 til 1948 som Privatbane og fra 1948 til 1954 under DSB og har givet navn til Lynge Stationsvej, hvor Lynge Station lå i nr. 11. Slangerupbanen havde også station/holdeplads i Vassingerød, Uggeløse Skov og Lindholm. Vi drejer t.h. ned ad Krogenlundsvej. På højre hånd ligger Egholmgård (med stort rødt tegltag) og længere fremme den sydlige ende af Uggeløse Skov. 20

21 Udsigt over Kedelsø ådal. Til venstre i lavningen, der er den nordligste af områdets store tunneldale, lå indtil sidst i 1700-tallet Kedelsø, men i dag er der kun Kedelsø Å tilbage. Tunneldalene er dannet af smeltevand, der løb under gletcher-isen under stort tryk, så det bløde underlag blev borteroderet. Uggeløse Bryggeri Uggeløse Bryggeri På venstre hånd efter svinget og det store kastanietræ ligger et langt, gult hus, (bygget 1852) hvor der har været hvidtøls-bryggeri og pensionat. Egentlig hed Bryggeriet Uggeløse Bryggeri, men i folkemunde blev det kaldt Frynebryggeriet efter den nærliggende Frynebro, hvor Kedelsø Å løber under vejen og fortsætter i Langesø Å og videre ud i Græse å. På den nordlige side af Langesø (t.h.), der blev tørlagt i 1855, (lige syd for Uggeløse skov) ligger Borre Voldsted eller Langesøhus, 21

22 Udsigt fra Krogenlund mod Uggeløse Skov. som borgbanken også kaldes. (Kan ikke ses fra vejen). Den har tilhørt Hvide-slægten, og i Rigsarkivet har man et enkelt brev bevaret, der er skrevet på Langesøhus. Rosenlundsvej I T-krydset går vejen til højre mod Mørdrupgård på nordsiden af Buresø. Der er i dag et økologiskdrevet bofællesskab. Vi drejer til venstre ad Rosenlundsvej og kører nu langs nordsiden af Krogenlund. Udsigt sydlige skovkant af Krogenlund mod Uggeløse Kirke Der er flere bud på oprindelsen til navnet Krogenlund. Nogle mener, at det hedder sådan, fordi der vokser nogle krogede vrange bøge mod syd i skoven. Andre mener, at det er en offerlund, og der er flere dysser fra oldtiden i den lille lund. 22

23 Indkørsel til Villa Prospectus På højre hånd passerer vi først anlægsgartneriet Vandtrolden i Villa Prospectus og derefter Rosenlund, hvor skuespillerinden Gerda Christoffersen havde pensionat i 1920 erne. Vi drejer til højre ad Blåkærvej. Gården Rosenlund Blåkærvej Har navn efter gården Blåkærgård, der i dag ligger midt på Mølleåens Golfklubs baner. I 1977 flyttede den tidligere Værløse-klub til Bastrup, hvor den i dag er en af landets største 18-hullersgolfklubber, hvad angår medlemmer. Ganløsevej Vi er nu lige ved grænsen til Egedal kommune og drejer til venstre 23

24 Bastrup Sø bemærk ruin til venstre! og kører nord om Bastrup sø. Rundt om søen går der en forholdsvis ny sti, som man kan se ind imellem tæer og buske. På venstre hånd har vi stadig Mølleåens Golfklubs baner. Vandskellet ligger syd for Krogenlund mellem Bure Sø og Bastrup Sø. Bastrup Sø afvandes i øst af Mølleåen, der løber ud i Øresund. Vest for vandskellet løber alle åerne mod Roskilde Fjord. Vi skal hen til Bastruptårnet, så vi drejer t.h. ad Stengårdsvej. På p-pladsen lå det gamle fattighus, der nu er revet ned. Bastrup Ruin eller Bastrup Stenhus ja kært barn har mange navne. Tårnet stammer fra begyndelsen af 1100-tallet, altså samtidig med landsbykirkerne, og den ydre diameter har været knap 21 m med en murtykkelse på 6,15 m. (Det giver nogle dybe vindueskarme, men nu var der heldigvis ingen vinduer). Tårnet har haft en overbygning af træ på 4-5 stokværk, og man mener, at tårnet er placeret ved Bastrup sø for at overvåge den sydlige vej til og fra Nordsjælland. Vejen fulgte vandskellet mellem Buresø og Bastrup sø, hvor man kunne gå forholdsvis tørskoet. Man skal tænke på, at 24

25 grundvandet i Middelalderen stod meget højere end i dag, hvor vi har drænet. Vi kører tilbage ad Stengårdsvej og til højre ad Ganløsevej. Golfklubben er stadig til venstre, og vi drejer til højre ad Bastrupvej. På højre side har vi en smuk udsigt over Bastrup Sø og Mølleå-dalen. På højre hånd ligger Kobakkegård og til venstre ser I den lille grusgrav bag besøgslandbruget Barresøgård på Slangerupvej. Mose Anders Vej- Vi passerer Mose Anders Vej på højre hånd, der har navn efter et omgangs-fattiglem, der hed Anders Pedersen (død 1863). Som fattiglem gik han hver eller hver anden dag på omgang fra gård til gård. Han hjalp til med forefaldende arbejde, fik sin mad og tag over hovedet, og så var det videre til næste gård. 25

26 Nymølle Vi kommer nu til landsbyen Nymølle og er stadig i Uggeløse sogn, som går syd om Lynge sogn. Beboerne i Nymølle passer rigtig godt på deres lokalområde, og de fleste prøver at bibeholde landsbypræget, når de bygger om eller til. Drive-in-biograf Lærredet i Drive-In-Bio Fra T-krydset med Nymøllevej ses th. indkørslen til Drive-in biografen, der ligger i Farum Sten- og Gruskompagnis gamle grusgrav. Vi drejer til venstre mod Slangerupvej. 26

27 Indkørsel til Drive-In-Bio I krydset ved Slangerupvej ses t.h. den gamle Nymølle Købmands- handel, Bastrup gl. skole og på hjørnet, Restaurant Bollinis, der ligger i grusgravens gamle vejerbod. Vi fortsætter nordpå ad Nymøllevej. Nymøllevej I slutningen af 1980 erne blev Nymøllevej anlagt fra Sortemosevej ved Allerød Station til Nymølle ved Vassingerød. Den sydlige del af Vassingerød er udlagt til hjemsted for kommunens tunge, støjende og forurenende industrivirksomheder. 27

28 Bjerget set fra Vassingerødvej. Til venstre ligger Farum Sten & Grus kæmpestore grusgrav med opgravningerne populært kaldet Bjerget, og når man ser ind til højre, ser man bl.a. en betonfabrik, Krøll Kraner og en metalvarefabrik og kommunens Genbrugsplads. Længere inde i industriområdet ligger mindre forurenende fabrikker, f.eks. Bantex, der som bekendt laver kontorartikler, kosmetikvirksomheder, Missionpharma, der pakker og transporterer medicin og nødhjælp til katastrofeområder og længere fremme Fritz Hansens Møbelfabrik, der producerer de berømte Arne Jacobsen stole her. Nu og da gives der offentlig adgang til firmaets museum. I de store udgravninger på venstre hånd har arkæologerne fra Folkemuseet i Hillerød bl.a. fundet hus-tomter fra stenalderen. Her skal høreapparatfirmaet WIDEX bygge nyt domicil. På begge sider af vejen har Birkholm Planteskole sine store træer, som er deres speciale, og til højre strækker Vassingerød Old sig østover helt til Furesø kommune. (Old betyder mark i betydningen udmark eller overdrev). Ravnsholt Skov Vi kører over Hillerød Motorvejen og drejer t.h. ad Skovmosen. På højre hånd kommer indkørslen til PYRODAN, der er en fyrværkerifabrik. Vi kører nu i den sydlige del af Ravnsholt skov, kører forbi Bymosen til Farum og kører snart ind i Furesø kommune. Skovløberstedet t.h. er Søndre Hus, og vejen hedder nu Høveltsvangsvej. Ved sydenden af Ravnsholt skov lå Kunstakademiet arkitekters weekendhytte Frederiksholmhytten, som i 1949 blev dekoreret af Cobramalerne. Et af lofterne kan ses på Sophienborg den dag i dag. Bregnerød Nu kommer vi til Bregnerød, og på højre hånd Bregnerød Kro. Vi kører til venstre ved Kroen ad Hyrebakken og kommer op til den vandfyldte Allerød Teglværksgrav på højre hånd, hvor den geologiske periode Allerød-tiden blev påvist i

29 Allerød Teglværksgrav, Tivolibakkerne ved vejen Hyrebakken Allerød-tid Allerød Teglværk på Sortemosevej gravede ler her i Bregnerød, og en dag i 1897 kom en botaniker og en geolog herud og så på lagene i leret. De opdagede, at der i istidsleret var et lag, der indeholdt rester af planter og dyr, som ikke kunne leve på isen, og derfor måtte der altså have været en mild periode i den sidste istid for omkring år siden. Udover planterester fandt man også underkæben af en ulv, en rensdyrtak og en elsdyrtak. Denne mildningsperiode kaldte de Allerød-tiden efter Allerød Teglværksgrav, hvor perioden første gang er påvist og så ligger den i Farum. Bregnerød Kro Vi vender og kører tilbage forbi Bregnerød Kro og drejer til venstre ad Gl. Høveltevej, hvor vi har Frederiksminde og Skovmosegård på venstre hånd. Læg mærke til Tække-mandens eget flotte tag! Til venstre ad Høveltevej. Efter Stengården med Øko-æg -skiltet har vi et godt kik til venstre, 29

30 nord-over mod de to gule Tivoli-husene og Sønderskov. Den store ejendom på venstre hånd er Bregnerødgård, hvor der er sportsrideklub. Stuehuset fik i 2001 en pris som bedste murstenshus. De militære områder Vi kommer nu igen hjem til Allerød Kommune, og på venstre hånd har vi Hyldegård og derefter Sønderskovgård, hvor Per Prom startede PROMs Kemiske Fabrik. I T-krydset skal vi til venstre ad Høveltevej. Vi kører nu midt i det militære område, og på højre hånd ser vi Høvelte Kasernes Motorgård. Høvelte trinbrædt Vi fortsætter over Nordbanen, der blev anlagt i 1864 og kan t.v. se ned på Høvelte Trinbræt, hvor det kun er de 5 sidste nattog fra København, der stopper. Høvelte På venstre hånd ligger landsbyen Høvelte, der indtil 1922 hed Ludserød. Byen er opkaldt efter Lucia, men det vidste de frække unger, der drillede Ludserød-børnene ikke. P.Sørensen Fugholm alias digteren Per Barfoed, som havde digtet sig til et tilhørsforhold til Blovstrød skrev en gribende ode herom: Oh! LUSERØD!: Jeg stønner ud jeg råber i min nød: / Bevar dit navn, som helligt blev for Trine; / for vos det hedder altid Luserød, / vi brør os ikke om og være fine. 30

31 Indgang til Høvelte kaserne. Til venstre kommer vi forbi den smukke Høvelte Kaserne, hvor Livgarden har til huse. Høveltelejren var fra begyndelsen i en teltlejr ligesom Sandholmlejren, og begge er opkaldt efter områdets to største gårde Høveltegård og Sandholm. De oprindelige mandskabsbygninger er nu nedrevet. Vi skal nu til venstre ad Kongevejen, hvor den hvide Høveltegård ligger på bakken foran t.h. Under krigen var gården hjemsted for Schallburg-korpset, men siden har der været Befalingsmandsskole (Hærens Signalskole) og administrationsbygning. På højre hånd neden for bakken ligger Drabæk Mose inde på øvelsesområdet, og Drabækken, hvor Drabækmordet blev begået i 1875 af Lars Rose. Blovstrød Vi drejer til højre ad Blovstrød Byvej og ser straks Blovstrød Kirke med Præstegården t.v. Blovstrød Kirke, med præstegård til venstre. Blovstrød-Lillerød var et sogn med Lillerød som annekssogn indtil 1974, derfor lå præstegården i Blovstrød. Præsten Joachim Junge 31

32 var præst her fra 1791 og til sin død Han udgav 1798 en lige siden berømt bog om Den Nordsjællandske Landalmue, hvilket vil sige om egnens bønder. Her boede også den legendariske pastor Harald Søbye ( ), der var blevet 100 år i år. Han var præst i Blovstrød og Lillerød fra Som bekendt blev han afskediget med ⅔ pension fordi han blandt meget andet nægtede at bede for kongefamilien, prædikede mod militæret og hævdede at Jesus var socialist. Den ældste kampestens-del af Kirken er sikkert bygget omkring 1150, mens murstensdelen er noget yngre. Præstegården er bygget i 1899, efter den gamle præstegård brændte. Kapellet er tegnet af arkitekt Georg Jensen, Lillerød. Grønholmen Blovstrød Kirke set fra Grønholmen. Bag kirken ligger den gamle landsby-forte med gadekær, som byens gårde har ligget rundt om. Grønholmen blev fredet i 1947 og er derfor bevaret i dag. På den anden side af Grønholmen ligger Blovstrød Skole, der i 1938 afløste den gamle stråtækte skole, som lå ved siden af til venstre. Blovstrød Skole set fra Grønholmen 32

33 Hvor Blovstrød Byvej og Kærvej løber sammen ses t.h. den gule, stråtækte Rosmosegård, hvor Sjælsø Gruppen tidligere havde sit domicil, før de flyttede til Ny Allerødgård på Sortemosevej. Det er her, der i vinter blev fældet fem bevaringsværdige kastanietræer, som Kommunen krævede erstattet af nye store træer. Efterfølgende har ejeren i to omgange forsøgt at opfylde kravet ved at plante for små avnbøge, men nu kræver Kommunen, at der til efteråret plantes fem ti meter høje træer. Blovstrød Svømmehal til højre, Rosmosegård til venstre. Svømmehal På hjørnet af Kærvej og Byagervej ligger Svømmehallen, som Blovstrød sogneråd, der havde penge i kommunekassen, bestilte for næsen af Lynge-Uggeløse og Lillerød inden kommunesammenlægningen i Det var der efterfølgende megen utilfredshed med i de to andre lokalområder. Vi fortsætter lige ud ad Blovstrød Allé. På ældre kort kaldes området op mod Sandholmgårdsvej for Blovstrød Overdrev, men på de nye kort bruges betegnelsen om arealerne op mod Tokkekøb hegn på den anden side af vejen. Skovfrydgård 33

34 Sandholmgårdsvej I T-krydset skal vi t.v. ad Sandholmgårdsvej, der har navn efter Sandholm, som ligger længere mod øst og er kendt for Røde Kors Flygtningecentret. På højre hånd ligger Blovstrød Stadion, og længere fremme efter det åbne stykke kommer vi til Skovfrydgård. Overfor på venstre hånd ligger en moderne nybygget hus (nr. 2). Skolerne Vi kommer igen til Kongevejen og drejer til højre mod Hillerød. På hjørnet ligger Kongevejsskolen og Tokkekøbskolen i Blovstrøds gamle Kommunekontor. Blovstrød gamle kommunekontor Begge skoler er et alternativ til børn og unge, der ikke trives i Folkeskolen. Tokkekøbskolen er for børn op til 7. klasse og Kongevejskolen er for unge op til 17 år. Det er for øvrigt eleverne på Kongevejsskolen, der deler Ny Alder ud til alle kommunens pensinister.. Tokkekøb Hegn Vi kører i Tokkekøb Hegn, - og tokke menes at være et gammelt ord for skønsmæssig handel altså handel uden opmåling. Før rundkørslen ligger Røde Port Hus på vensre hånd. Her lå i en årrække et savværk på en del af skovløberstedets tjenestejord. Nu er der kun en giftgrund tilbage efter trykimprægneringsvirksomhed. Kirkeltevej I rundkørslen kører vi ad Kirkeltevej mod Lillerød. Endelsen elte, der kendes fra bl.a. Kirkelte, Lerelte og Høvelte, er det samme ord som holt, og det betyder skov. Navnet skyldes at Vor Frue Kirke i København ejede gårde i området. Vi er nu kommet til Lillerød sogn, nærmere betegnet Børstingerød ejerlav. 34

35 Frederiksborgvej I T-krydset drejer vi til venstre. Til højre går Ravnebjergvej ned mod Lillerød Vandværks vandtårn. På hjørnet af Frederiksborgvej ligger Hjørnegården ikke Bjørnegården, som nogle ellers kalder den, fordi de ikke kan læse det gotiske begyndelsesbogstav. Borupgård Erhvervsområde Hovedbygning Borupgård Vi drejer t.h. ad Gydevang og kører gennem Borupgård Erhvervsområde med konferencecenteret Scandinavian Trade Center. Den gamle hovedbygning til Borupgård, som har givet navn til området, ligger endnu ud mod Frederiksborgvej og har indtil for nylig dannet rammen om Borupgård Fritids- og Ungdomsklub, men sælges nu til industri. Scandinavian Trade Building med Nordsjællands Konferencecenter og hovedsæde for IT-firmaet Zitech. 35

36 36

PÅ RUNDTUR I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE

PÅ RUNDTUR I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE PÅ RUNDTUR I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE Lillerød Kirke er fra omkring år 1100. Kirken har i modsætning til de fl este andre landsbykirker sit tårn i øst. Først i 1906 fi k kirken et rigtigt tårn,

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Interessepunkter Lynges Grøn rute

Interessepunkter Lynges Grøn rute Interessepunkter Lynges Grøn rute Lynge bibliotek Mandag, onsdag og fredag kan du møde en bibliotekar på Lynge Bibliotek kl. 10-18. De samme dage kl. 9-10 og 18-21 samt lørdag og søndag kl. 9-21 kan biblioteket

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lillerød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Forfatterfortegnelse

Forfatterfortegnelse Fra Nøglehullet 1984-2007, Medlemsblad for Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune Artikler af blivende værdi fra Allerød Kommune Forfatterfortegnelse Der er på Internet adgang til tre registre

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017

ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017 ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017 Enghaven Baunesvinget Ørnevang Parkvej/Elmevej Boligområder Nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2017 Enghaven Baunesvinget Parkvej/Elmevej Ørnevang Langkæret Langkæret 1.2.1

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 16 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING DE STORE LANDSKABSTRÆK Allerød Kommune ligger i det nordsjællandske moræne- og skovlandskab omgivet af Hillerød Kommune og Fredensborg Kommune mod nord, Hørsholm Kommune

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen Cykeltur ved Tissø Godslandskabet Naturpark Åmosen 12. aug. 2013 Ruterne er ikke afmærkede. De er forslag til, hvordan du kan bruge cyklen til at komme omkring og lære landskabet og dets kulturhistorie

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Englændertræf i det smukke Nordsjælland

Englændertræf i det smukke Nordsjælland Englændertræf i det smukke Nordsjælland Sådan lød overskriften på invitationen til årets fælles træf med Rootes klubben, og vi kan kun give arrangørerne ret. Nordsjælland er smuk (ikke at forklejne andre

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen.

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Vi har fundet jernalderfolkenes grave og landsbyer. Vi har også fundet mange af deres ting og spor efter deres religion og deres krige.

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Den sidste del af jernalderen kaldes vikingetid. For 2500 til 1000 år siden var der

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016

Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 Holbækgård Gods Jagtkonsortie Kortmateriale 2016 11 i siv 1 2-1 12 2-3 2-2 12A 2 2A 13 14 3 7 8 15 4 5 10 9 6 39 33A 40B 41B 34 40 35B 37 33B 32B 35A 32A 32C 31 17 41A 18 38 16 40A 19 30 36 29 Anbefalet

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen af Mørke i gang

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Hillerød - Ballerup 35 Km.

Hillerød - Ballerup 35 Km. Vandrehjemmet ligger på Lejrskolevej 4 Prisen for overnatning er fra 150,00 kr. pr. nat Der kan købes morgenmad for 48,00 kr. og der kan lejes sengelinned. Der er togforbindelse fra Hillerød til Helsingør,

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Hedehusene Stationen

Hedehusene Stationen Lavet af Dina, Melissa og Marcus Hedehusene Stationen Hedehusene første station lignede fuldstændig Taastrup station, og er fra 1847. En ny og altså den anden station bygges i 1873 og ligger nord for banen.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark. Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni 12. august 2016. Kommunen

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde.

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 A9 hovedvejen Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. 1 Det sidste vejstykke ned

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

LANDSKABET I ALLERØD KOMMUNE

LANDSKABET I ALLERØD KOMMUNE LANDSKABET I ALLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING 2017 2 INDHOLD INTRO: LANDSKABET I PLANLÆGNINGEN 3 OPLEV LANDSKABET 4 GEOLOGI OG TERRÆN 6 KULTURARVEN I LANDSKABET 10 BYER OG BYKANTER 14 LANDSKABSKARAKTERKORTLÆGNING

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 16 1 Sammenfatning Tryggelev

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

St S i t Ste ii r ee n rr e nn i e e i Aar i A uap Aarurup

St S i t Ste ii r ee n rr e nn i e e i Aar i A uap Aarurup Stierne i Aarup Stierne i Aarup BLÅ RUTE: Skydebjerg Mose, ca. 8 km. Parkering ved Aarupskolen, Møllebakken 31, 5560 Aarup. Aarupskolen er bygget i 1950erne efter nedlæggelse af flere mindre landsbyskoler

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Støvring Ådale, Odderen Boplads fra yngre stenalder, yngre bronzealder og førromersk jernalder. Brandgrav fra førromersk jernalder. J.nr. ÅHM 6454

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen.

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen. Roadbook Montane Lakeland 50 DK Julsø Rundt 2014 I denne roadbook kan du se den officielle rute til Julsø Rundt 2014. Ruten kan også downloades fra http://ultratrail.dk/julsoerundt/ruten/ Sammen med kortudsnittene

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere