TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

2 FORSIDEILLUSTRATION: Jan Zibrandtsen, dette nummers forfatter, på slåmaskine ved barndomshjemmet i Tømmerup KILDE: Jan Zibrandtsens erindringer Stads og lokalarkivet ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne Jan Zibrandtsen er forfatter til disse erindringer om livet i Tømmerup i 1930 erne. Han er født i 1929 på en gård i Skelgårde, som hans familie ejede indtil for nogle år siden. Nedenstående er uddrag af en større samling erindringer fra Tømmerup. I dette nummer gennemgår Jan Zibrandtsen forskellige bygninger i Tømmerup langs Amager Landevej og Tømmerupvej op til Høgsbrovej. INDLEDNING Det meste af bebyggelsen i Tømmerup var placeret på Tømmerupvejens nordlige side, medens der kun var få bebyggelser på vejens sydlige side. Byen er - til dels - hvad landbohistorikerne kalder en rækkelandsby. Det vil sige bebyggelser, der som en perlerække er placeret langs en vej, der følger terrænet. Tømmerup landsby er ca. 2½ km. lang. VALDEMAR HANSENS KØBMANDSBUTIK Når man den gang nærmede sig Tømmerup by ad Amager Landevej fra nord, var noget af det første, man fik øje på, Valdemar Hansens købmandshandel, der lå på landevejens østlige side. Der var en lille have foran købmandshandelen og en bred kørevej op til garagen. Selve huset lå lidt tilbagetrukket fra vejen. Da Valdemar Hansen i midten af 1920érne byggede sin villa her lige ved Tømmerup Station, var det hans hensigt at blive storeksportør af hvidkål fra Amager til Rusland og Polen. Dyrkningen og salget af hvidkål havde været indbringende i 1920érnes begyndelse. Men det verdensomspændende sammenbrud af økonomien i 1929 medførte prisnedgang og depression, og alle lande søgte at GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

4 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER beskytte deres hjemlige industri og landbrug ved høj beskyttelsestold. Hvidkålseksporten gik straks i stå, og Valdemar Hansen måtte se sig om efter en anden næringsvej. Han åbnede en købmandshandel i kælderen til sin villa, og han og hans kone betjente de mange kunder, der kom. Valdemar Hansen var til alt held for ham og hans familie kendt af mange på øen. Vi handlede hos ham, og hver lørdag ringede han til min mor for at modtage hendes bestilling på købmandsvarer. Lørdag eftermiddag kom han med en eller to store ølkasser fyldt med de bestilte varer, og til glæde for min bror og mig et lille kræmmerhus med bolsjer. Vi købte stort set alle vores købmandsvarer hos Valdemar Hansen. Han var også en stor selskabsmand og gav gerne en sang eller to til bedste. Når min bedstefar holdt fest, var Valdemar Hansen gerne med. I indkørslen til Valdemar Hansens ejendom stod noget, der den gang ikke var særligt almindeligt, nemlig en automat, hvor man kunne trække cigaretter, chokolade og karameller, bl.a. nogle aflange karameller med chokolade overtræk. Jeg kan huske, at jeg enkelte søndage fik lov til at gå den lange vej ned til Valdemar Hansens automat sammen med vores unge pige for at trække en pakke af de nævnte chokoladekarameller. AMAGER MØLLE Efter Valdemar Hansens villa fulgte tre andre villaer. I den ene, der var helt nybygget, boede Hans Dirchsen, der var forretningsfører for fru Petersen, Amager Mølle, der lå på hjørnet af landevejen og Tømmerup Stationsvej. Hans Dirchsen var meget travinteresseret. Det samme gjaldt fru Petersens ene søn. Gerhard Petersen, der senere blev en meget kendt travtræner og vandt et travderby med hesten Tella the Great. Amager Mølle var et betydningsfuldt led i øens daglige liv. Her fik vi malet vores eget korn til foder til hestene og grisene. Det støvede og larmede i mølleriet, når de store kværne var i gang. Kornet, vi afleverede til maling, blev hejst op på loftet og hældt ned i kværnen, 4

5 Amager Mølle blev bygget i 1924, sikkert som erstatning for Maglebylille Møller, der brændte i Møllen sælger i dag bl.a korn og foderstoffer til dyr og efter kort tids forløb kunne vi køre hjem med det færdige foder. Møllen handlede også med halm og hø. Vi købte kunstgødning gennem Amager Mølle, som vi selv hentede på gødningsfabrikken på Syrefabriksvej i Kastrup. Det drejede sig om superfosfat, kalksalpeter og kali. Vi købte også såsæd på Amager Mølle, der om efteråret købte det tærskede korn. Jeg var ofte med min far, når han skulle ned på møllen. Af og til skulle han ind på kontoret, der lå i fru Petersens villa, som lå lige bag møllen. Det var vist, når der forelå en veksel, der skulle fornyes, indtil der var korn at sælge. Betaling med veksel var meget almindeligt i de svære tider i 30 erne. Til møllen hørte også en lagerbygning med stald til kørehestene. En af møllens faste kuske var Carl Blom, der boede i Tømmerup by i et hus, der lå på vejen, der førte op til Bakkegården. Fru Petersens anden søn, Hans, var førstemand og boede i et hus lige ved siden af møllen. Ved siden af møllen lå yderligere et par villaer, hvoraf en i sin tid har været jordemorbolig. GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

6 bytte af denne investering. Så var investeringen i fabrikken bedre. Under krigen, da der var mangel på garner, gik han over til at lave gulvtæpper af papir, der blev solgt i stort tal. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Damgårds Væverier. Personer fra venstre: Åge Frederiksen, Svend Nielsson og Gerhard Mortensen. Ca DAMGÅRDS VÆVERI Herefter fulgte en fabrik, der omkring 1940 blev købt af Axel Damgård, der var bror til de berømte Damgård i Herning. Aage Damgård, der havde Angli skjortefabriken, og Mads Eg Damgård havde Ege tæpperne. Axel Damgård var landbrugsinteresseret og købte af Ole Olsen et areal, der lå lige op til Tømmerup skole. Arealet plantede han til med frugttræer, men jeg mener ikke, at han nogen sinde nåede at få noget rigtigt ud- TØMMERUP STATION Vejen ved Amager Mølle svingede blidt til venstre og delte sig i vejen, der førte videre til Maglebybylille (jordemorvejen efter den nærliggende jordemoderbolig) og en lille stump vej, der førte hen til Tømmerup station, en station på Amagerbanens strækning fra Store Møllevej til Dragør. Her residerede stationsmester Ole Larsen, der var en meget kraftig og myndig mand med et stort fuldskæg. Ved stationsbygningen lå et lille pakhus, hvor man fik udleveret store forsendelser, der kom med toget. På skiftedagene 1. maj og 1. november mødte karlene op her med hestevognen for at afhente deres klædeskab eller kommode, eller måske var det til den nys ankomne tjenestepige. Om forsommeren var vi ofte på stationen for at afhente daggamle kyllinger, der kom i papkasser med lufthuller. 6

7 25-30 stykker i hver kasse. Ofte havde de klumpet sig sammen, så en enkelt eller to var blevet trampet ihjel. Kyllingerne blev afsendt som ilgods og skulle selv sagt hentes den samme dag, de ankom. Der var også en lille ventesal. Billetsalget var på Ole Larsens kontor, hvor man også skulle henvende sig, hvis man skulle have vejet et læs. Der lå nemlig et lille vejerhus med brovægt på stationsarealet. Jeg kan huske, at det lille vejerhus var udsmykket med en masse spændende gamle postkort. Når man skulle have vejet et vognlæs, skulle man passe nøje på, at hele vognen holdt inde på vægten, og at hestene stod helt stille. Ole Larsen stod inde i vejerhuset og udløste vægten ved at løfte i en lang stang og skubbe de store lodder frem og tilbage, indtil vægttungerne balancerede ud for hinanden. Derpå blev vægtsedlen udfyldt med totalvægten, og når man kom tilbage med den tomme vogn, blev den vejet, og så fik vi udleveret vejesedlen med nyttevægten. I selve stationsbygningen havde Ole Larsens datter Mary en lille frisørsalon. En stor del af Tømmerups og Maglebylilles damer fik bobbet håret hos statio- GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 Ved Tømmerup Station er man i gang med at læsse hvidkål på godsvognene. Stationsforstander Larsen står i uniform med sønnen Georg til højre for ham.1920 erne. 7

8 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER nens Mary, som hun blev kaldt. I det sene efterår og om vinteren var der ofte oprangeret flere godsvogne på stationen. De skulle bruges til den hvidkål, der skulle eksporteres til Rusland og Polen og under krigen til Finland og Tyskland. Det var et tungt arbejde at stå med bøjet ryg og læsse et stort læs hvidkål af. Kålene blev kastet til en mand, der stod i døren til godsvognen, og han kastede kålene videre til en mand, der stod inde i vognen og pakkede kålene sammen. Det skete, at nogle af hovederne blev kasserede, og det var ikke særlig rart at komme hjem med for mange kasserede hvidkål. Til Tømmerup station kom også godsvogne med tagrør til at tække tagene, og i krigsvintrene kom der tørv til at fyre med. Det eneste brændsel, bortset fra brænde, som vi kunne få. Det var altid spændende, når vi skulle hente tørv, at konstatere, om tørvene var tørre. Våde tørv var svære at få til at brænde, og de gav ofte løbesod. Endvidere gav fyring med tørv en masse aske. Tørvene og tækkerørene blev leveret gennem Amagerlands Producentforening. KOMA LØG Jorden til Østergård, der lå fra landevejen og op til Kirstinehøj var på et tidspunkt blevet solgt fra til Koma-Løg - et hollandsk firma - der ejede jord mange steder på Amager. Koma-Løg dyrkede, som noget nyt på Amager, blomsterløg, nemlig tulipan-, påske- og pinseliljeløg i stor stil. Løgene blev lagt om efteråret i lange snorlige rækker med lille rækkeafstand, opdelt i afsnit efter farver. Blomstringen i det tidlige forår var et pragtfuldt skue. Folk kom langsvejs fra for at beundre de flotte blomstertæpper. Det var længe inden, der var noget, der hed løgparker. Inden løgene var afblomstrede, blev hovederne nippet af i store kurve og derefter hældt af i store bunker. I eftersommeren blev løgene taget op, og nye blev lagt til næste års blomstring. Koma-Løg havde sit hovedsæde med lagerfaciliteter og hestestalde m.v. på Amager Landevej mellem Højskole Allé og Løjtegårdsvej. Koma- Løg sørgede selv for pløjning og anden jordbehandling på alle de arealer, som de ejede. Firmaet standsede sine akti- 8

9 viteter på Amager i løbet af 1950 erne. TØMMERUPHUSE PÅ LANDEVEJEN Tømmerup strakte sig et lille stykke videre mod syd ad landevejen. Efter Amager Mølle med den røde villa, der tilhørte møllens ejer, fru Petersen, fulgte en ejendom, der tilhørte Carl Lakjær, hvis kone havde været skoleveninde med min mor. Derefter finder vi Elmegård der ejedes af Ole Peter Nielsen, der drev gartneri. Den følgende ejendom var en nyere rødstens ejendom, der også var ejet af en Lakjær, bror til Carl Lakjær. Langs sidstnævnte ejendom gik en lille markvej der førte over banen og ned til to-tre små huse. I det ene boede øens tækkemand, der hed Christensen. På landevejens vestre side overfor Lakjærs ejendom lå lidt tilbagetrukket fra vejen en ældre beboelsesejendom - næsten en lejekaserne - der blev kaldt bryggeriet. Så vidt jeg ved, har der i sin tid rent faktisk været et bryggeri der. På det vestre hjørne af Amager Landevej og Tømmerupvej lå et lille to-familiers hus, der led under landevejens stadige udvidelser med bredere kørebaner, cykelstier og fortove. Til sidst gik landevejen klos op ad huset, og det var formentlig en af årsagerne til, at huset blev revet ned i løber af 1950 erne. GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 Elmegård, Amager Landevej 275. Ca

10 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER LANGS TØMMERUPVEJ Fra Amager Landevej ser vi vejen, der fører til selve Tømmerup by. Vejen, der var smal og afrundet, var kantet med gamle stynede elmetræer. Næsten på hjørnet af Amager Landevej og Tømmerupvej lå den gamle firelængede Østergård, der var en af de få udflyttergårde fra den gamle Tømmerup by. Den ejedes af Svend Hansen, der var højt oppe i årene. Han havde været formand for Amagerlands Producentforening, sognerådsmedlem og vurderingsmand for brandforsikringen. Mine forældre kendte lidt til ham, så når vi skulle med rutebilen fra Dragør til Sundby, stillede vi vore cykler i Østergårds port. På Tømmerupvej, er den første ejendom, vi passerer Helgeshøj, der var ejet af Hans Fischer, bror til Jens Fischer i Tårnby, der i l950 og l960èrne var formand for Saltholmsejerlauget. Hans Fischer var en meget aktiv mand, der tog meget del i foreningslivet på Amager. Helgeshøj havde et stort rødstensstuehus med høj kælder og en pompøs trappe. Til gården hørte en gulmalet ladebygning med stort udskåret hestehoved. SMEDEN Efter Helgeshøj lå byens smedje, ejet af Wilhelm Svenningsen, der havde overtaget smedjen efter sin far. Smedjen var bygget sammen med boligen. Jeg har ofte været til smeden for at få nye sko til hestene. Skulle et helt spand have nye sko, kørte vi med vogn til smeden. Var det kun en hest, og den var nogenlunde rolig, ja så gav vi den hovedtøj på og cyklede af sted, medens vi havde godt fat i hovedtøjet. Der kom ikke så mange biler dengang. Det var fascinerende at se, når smeden tilpassede skoene. Først fandt smeden en sko, der formentlig passede til hestens hov. På loftsbjælkerne inde i smedjen hang de nye sko i lange rækker ordnet efter størrelse. Man kunne også få specialsko, som f.eks. ringsko, hvis hestene havde medfødte hovfejl. Når der var fundet en passende sko, blev den varmet op i essen, til den var rødglødende. Så tog smeden den varme sko, løftede hestens ben op og prøvede, om skoen passede. Idet den varme 10

11 Østergaard var en udflyttergård fra Tømmerup, hvor den indtil 1805 lå i gårdrækken. Østregaard ejedes af fhv. brandinspektør og sognerådsformand, gårdejer Svend Hansen. Gården blev revet ned i 1950 erne. Ca sko rørte ved hestens hov, steg der en mindre røgsky i vejret, medens hesten som regel stod ganske rolig, for den kunne ikke mærke noget. Ofte passede skoen ikke, og smeden måtte tilbage til ambolten og hamre på skoen for at få den tilpasset. Det kunne være nødvendigt med en ekstra gang i essen for at blive varmet op på ny, så den kunne bankes i den endelige facon. Derefter blev skoen banket fast med søm, der blev vejnede, d.v.s. bukkede så de ikke kunne rive eller hænge fast i noget. Smeden havde plads til at sætte nye sko på (beslå) op til fire heste samtidigt. De heste, der blev brugt til torvekørsel, sled jo hurtigt deres sko. Det var imponerende at se, når smeden smedede jernringe til at sætte på de hjul, som karetmageren havde lavet. Når den glødende jernring var blevet sat på hjulet, blev det smidt ned i et stort kar med vand, for at jernringen hurtigt kunne trække sig sammen og sidde urokkeligt fast. En stor dampsky stod til vejrs. Ofte skulle en reparation hos smeden ske hurtigt. Hvis man var i marken en sommerdag for at slå hø eller meje korn, og kniven på slåmaskinen eller selvbinderen pludselig knækkede, mistede nogle skæreblade eller blev skæv, så måtte GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

12 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER man sporenstregs til smeden. En sæk blev svøbt om den lange kniv med skærebladet og så af sted på cykel ad knoldede markveje til smeden, der altid var villig til at smide, hvad han havde i hænderne for at hjælpe i en hastesituation. Når kniven var blevet repareret, blev sækken igen svøbt om kniven, og af sted gik det tilbage til marken. Jeg husker, at smeden en gang sagde til mig: Pas nu på dreng, det er jo den rene dødskørsel Så kører man lidt langsommere. Det var bestemt ikke, fordi mine forældre ikke passede godt på os. Men man må tænke på, at det kostede en del penge at have et spand heste med maskine og en karl, som var ubeskæftigede, så længe reparationen stod på. Og mine forældre havde tillid til, at jeg var forsigtig. Smeden var uundværlig for byens gårdbrug. Foruden hestesko, ordnede smeden reparation og skærpning af værktøj, plove og harver og vedligeholdelse af vogne og større maskiner. Man traf altid nogen, når man var hos smeden. Smed Svenningsens søn, Villy, var med i driften af smedjen fra slutningen af l940 erne. Det fortælles, at smed Svenningsens far fulgte arbejdet i smedjen meget nøje. Selv når han sad på retiraden, havde han døren åben, og blandede sig, hvis det gik for langsomt. LANGS TØMMERUP- VEJ Lidt efter smeden lå en af de dengang så moderne bungalows med navnet SOLAPO i jernbogstaver på muren. Her boede Sofie, Laurits, og sønnen Poul Andersen. Heraf navnet på huset. Sofie Andersen stod for rengøringen og opvarmningen af den nærved liggende Tømmerup skole. Sønnen Poul Andersen blev senere en kendt tegner og tegnede i 1970 erne en række plakater til DSB. KIRSTINEHØJ Vi møder herefter den første gård på Tømmerupvejens nordre side. Gården hed Kirstinehøj og var som Østergård en udflyttergård. Kirstinehøj lå skjult bag høje hække. Gården ejedes og blev drevet af søstrene Ragnhild og Ingeborg Knudsen. Ragnhild førte 12

13 Kirstinehøj. Gård ved Tømmerupvej, der har lagt navn til industrikvarteret. Ca an og var en meget dygtig kusk for det spand flotte og fyrige oldenborgere, som vistnok var søstrenes hobby. Til gården hørte en lille frugtplantage. Selv i slutningen af trediverne havde de stadig petroleumslamper. De ville ikke have elektrisk lys, fordi de efter eget udsagn syntes, at det var for farligt med elektricitet, da de havde en søster Johanne boende, som var psykisk handicappet. Dengang var det ikke almindeligt, at man sendte sine nærmeste pårørende på institution. Søstrene Knudsens bror var den kendte holmemand på Saltholm, Ejnar Knudsen. TØMMERUP SKOLE Skråt overfor Kirstinehøj ligger Tømmerup skole, der bestemt ikke er noget arkitektonisk mesterværk med den høje kælder, to etager og afvalmede tag. Tømmerup skole var en landsbyordnet skole efter den gamle folkeskolelov af l klasse var børnene fra 7-10 år. 2. klasse var børnene fra år og ældste klasse var børnene fra år. Lærerinden, der hed Dagny Nielsen, havde børnene i l. klasse. Hun var en god pædagog, stille og venlig, og ville kun sine elever det bedste. Hun var god til at lære fra sig, allerede ved udgangen af l. klasse havde vi lært at skrive med rigtige skråskrevne bogstaver. GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

14 forhold avanceret automatisk fodringsanlæg. Man skulle således kun fodre en gang om dagen. Et urværk sørgede for, at hestene fik hakkelse, hø og kærne i de rette mål og til de rette tider. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Tømmerup skole opført i Ca Dagny Nielsens forældre havde et lille gartneri på Høgsbrovej. Lærer Christensen havde 2. og 3. klasse, men fik hertil hjælp af en lærer Petersen fra Tårnby skole, der havde en række regnetimer. Han indviede os bl.a. i brøkregningens mysterier. NY DALSGÅRD På vejens nordre side lå et helt nybygget gartneri Ny Dalsgård, der tilhørte Peter Burchardt, der var gift med min faster Agth, født Zibrandtsen. Peter Burchardts far, N.C.J. Burchardt, ejede gartneriet Dalsgård på Tårnbyvej. Til gartneriet hørte flere drivhuse. På Ny Dalsgård blev der dyrket blomkål på friland og agurker og meloner i drivhusene. Hestestalden var udstyret med et efter datidens ANDRE GARTNERIER OG GÅRDE Overfor Ny Dalsgård lå en anden ny ejendom med drivhuse og arealer med blomkål. Gartneriet var ejet af Svend Gerner Larsen, søn af gartner Bernhard Larsen på Skøjtevej i Kastrup. Svend Gerner Larsen var gift med en datter af Hans Christensen, der havde en gård ikke langt fra Tømmerup Kro. Lidt længere henne på vejens nordre side lå en mindre ejendom, der var ejet af Johannes Jensen og hans kone Ellen. På gården boede også Ellen Jensens forældre, Christian Christensen og hustru. Christian Christensen hørte til byens kendte Christensen slægt. Stuehuset var ikke byens største, så pladsen til hver familie må have været begrænset. De har måttet deles om køkkenet og har formentlig spist sammen. 14

15 Der var to sønner i hjemmet, Gert og Jørgen. Som de fleste andre gårde i byen havde man kun en mindre lod hjemme ved gården, medens de øvrige lodder lå spredt, således som de i sin tid ved udskiftningen var blevet fordelt med både god og mindre god jord til de enkelte gårde. Johannes Jensen var brandmand ved Tårnby kommunes brandvæsen og deltog således i de årlige brandøvelser ved byens to gadekær. Det ene gadekær lå ved mine forældres gård, og det var en af årets store begivenheder, når brandsprøjten kom med de store pumper og viste sin formåen ved at sprøjte vand ud over de tilstødende marker. Vores kartoffelmark fik gerne en lille dusche. Byens anden brandmand var smedemester Wilh. Svenningsen. Johannes Jensens gård lå på hjørnet af Tømmerupvej og Høgsbrovej. Sidstnævnte vej er opkaldt efter den kendte højskolemand Sofus Høgsbro. Vi er jo i et område, hvor der findes andre højskolenavne. Ved Amager landevej inden Tømmerup ligger Højskole allè og Chr. Kolds allè. Brandøvelse på Birkegaard i Tømmerup. Fra venstre: brandfoged Hans Jørgensen og gårdejer Johannes Jensen, smedemester Vilhelm Svenningsen, vejmand Vilhelm Sørensen, som lokale brandfolk i Tømmerup Høgsbrovej fortsætter via Brønderslev allè i Bjørnbakvej, der også er opkaldt efter en kendt højskolemand fra midten af 1800-tallet. På den anden side af Høgsbrovejs udmunding i Tømmerupvej lå Jakob Steffensen og hustrus meget velholdte ejendom. Et ældre ægtepar, der ikke deltog så meget i byens sociale liv, men mere koncentrerer sig om at passe deres landbrug. Sønnen Chrilles boede hjemme og deltog i gårdens drift. Familien var med i Luthersk Missionsforenings arbejde i byens missionshus. GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

16 Udkommer 17. september. Pris 150,- kr. Bogen kan købes på bibliotekerne i Tårnby. HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag Tirsdag Fredag STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag oplag: nr /1000 Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup

Mine Erindringer. (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend. Af Marius Sloth, Hurup Side 1-136 01/11/06 14:48 Side 52 Mine Erindringer (fortsat fra 2005 årbogen) Først landbrugsmedhjælper, derefter maskinlærling og endelig udlært svend Af Marius Sloth, Hurup Mit hjem på Hurup mark Første

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2014. MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds erindring et hus bliver til NUMMER 3 / 2014 DEL 3

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2014. MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds erindring et hus bliver til NUMMER 3 / 2014 DEL 3 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2014 MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds erindring et hus bliver til NUMMER 3 / 2014 DEL 3 FORSIDE: Huset på Klitrose Allé 19. Foto: Stads- og Lokalarkivet,

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19.

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19. Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013 Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19 NUMMER 4 / 2013 del 2 Forside: Ungdomsværelse i kælderen. Fra venstre:

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og Barndomserindringer 1960 og 70 erne Statshusmandsstedet Skovly og familien Kjær, Anni, Edith, Bodil, Henning og Mogens. af børnene Anni, Bodil og Mogens Kjær Indholdsfortegnelse: Forord:... 2 Edtih og

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945

Bombardementet af Fyns Stifts Husmandsskole den 17. april 1945 Udgivet af Paarup Lokalhistoriske Arkiv og Paarup Foreningen Redaktion: Raimond Nielsen, Ernst Overby og Karin Ramskov Andersen Layout: Karin Ramskov Andersen Fotos: Stadsarkivet, Odense (SO) og Paarup

Læs mere

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Tinghøjene i Sdr. Vium tegnet af Alfred Kaae Fortalt af de mennesker, der oplevede Danmarks sidste hedeopdyrkning. Om hvordan de byggede et

Læs mere

Fortalt af Henry Ahle til Mogens Kirkegaard

Fortalt af Henry Ahle til Mogens Kirkegaard Henry Ahle med sin elskede harmonika fot. Grundlovsdag 2004 i Kastanjevænget sammen med Bjarne Hudecek og forrest Ove og Rigmor Steffensen. Erindringer fra en begivenhedsrig barndom Fortalt af Henry Ahle

Læs mere

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden.

Mit barndomshjem. Stensmarksvej 12 med udsigt over Kattegat. Jenny og hendes mand Viktor med hunden. Mit barndomshjem Jeg er født den 21-10 1906 på Havnevejen i Gammelsogn, og jeg flyttede som 3½ årig med mine forældre til ejendommen her på Stensmark mark, Hammelev sogn. Der blev i 1909 udstykket jord

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening No. 50 December 2008 Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Agnes Jensen, Gl. Høngård. I 1990 døde fru Agnes Jensen, Floravej 7, Østervrå, i en alder af 95. Hun

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen

Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Far blev født 26. august 1913 i Fuglsangshuset, Løjes Mølle i Reerslev sogn, Holbæk amt, som nummer 4 i en søskendeflok på 9. Han var søn

Læs mere

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958.

Min mor, Kristine Laura Christensen, var født i Greve den 11. oktober 1894. Hun døde i Roskilde den 6. september 1958. Arnes fortælling Jeg er født den 25. september 1941 på en mindre landejendom, et statshusmandsbrug, i Vester Syv pr. Viby Sj. som en "efternøler" ca. 9 år yngre end den næstyngste af børnene. Min mor Min

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009 SÅ TIL SØS Historier om vores havne FORSIDEILLUSTRATION: Luftfoto over Kastrup havn, broforening og lystbådehavn. Foto: 1965 KILDER: Ny

Læs mere

Elling by og dens beboere i 1930 erne

Elling by og dens beboere i 1930 erne Elling by og dens beboere i 1930 erne - som jeg husker Af Peter Ussing Vore dages Elling er en stor landsby og må vel nærmest betragtes som en soveby for Frederikshavn. Det er en udvikling, der kom i gang

Læs mere

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune

GLIMT FRA MIT LIV. Licie Bjerregaard-Rune GLIMT FRA MIT LIV Licie Bjerregaard-Rune 2 GLIMT FRA MIT LIV af Licie Bjerregaard-Rune Redigeret af Morten Bjerregaard Jepsen Eget forlag 2008 by Licie Bjerregaard-Rune Dette værk kan ikke gøres til genstand

Læs mere