TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

2 FORSIDEILLUSTRATION: Jan Zibrandtsen, dette nummers forfatter, på slåmaskine ved barndomshjemmet i Tømmerup KILDE: Jan Zibrandtsens erindringer Stads og lokalarkivet ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne Jan Zibrandtsen er forfatter til disse erindringer om livet i Tømmerup i 1930 erne. Han er født i 1929 på en gård i Skelgårde, som hans familie ejede indtil for nogle år siden. Nedenstående er uddrag af en større samling erindringer fra Tømmerup. I dette nummer gennemgår Jan Zibrandtsen forskellige bygninger i Tømmerup langs Amager Landevej og Tømmerupvej op til Høgsbrovej. INDLEDNING Det meste af bebyggelsen i Tømmerup var placeret på Tømmerupvejens nordlige side, medens der kun var få bebyggelser på vejens sydlige side. Byen er - til dels - hvad landbohistorikerne kalder en rækkelandsby. Det vil sige bebyggelser, der som en perlerække er placeret langs en vej, der følger terrænet. Tømmerup landsby er ca. 2½ km. lang. VALDEMAR HANSENS KØBMANDSBUTIK Når man den gang nærmede sig Tømmerup by ad Amager Landevej fra nord, var noget af det første, man fik øje på, Valdemar Hansens købmandshandel, der lå på landevejens østlige side. Der var en lille have foran købmandshandelen og en bred kørevej op til garagen. Selve huset lå lidt tilbagetrukket fra vejen. Da Valdemar Hansen i midten af 1920érne byggede sin villa her lige ved Tømmerup Station, var det hans hensigt at blive storeksportør af hvidkål fra Amager til Rusland og Polen. Dyrkningen og salget af hvidkål havde været indbringende i 1920érnes begyndelse. Men det verdensomspændende sammenbrud af økonomien i 1929 medførte prisnedgang og depression, og alle lande søgte at GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

4 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER beskytte deres hjemlige industri og landbrug ved høj beskyttelsestold. Hvidkålseksporten gik straks i stå, og Valdemar Hansen måtte se sig om efter en anden næringsvej. Han åbnede en købmandshandel i kælderen til sin villa, og han og hans kone betjente de mange kunder, der kom. Valdemar Hansen var til alt held for ham og hans familie kendt af mange på øen. Vi handlede hos ham, og hver lørdag ringede han til min mor for at modtage hendes bestilling på købmandsvarer. Lørdag eftermiddag kom han med en eller to store ølkasser fyldt med de bestilte varer, og til glæde for min bror og mig et lille kræmmerhus med bolsjer. Vi købte stort set alle vores købmandsvarer hos Valdemar Hansen. Han var også en stor selskabsmand og gav gerne en sang eller to til bedste. Når min bedstefar holdt fest, var Valdemar Hansen gerne med. I indkørslen til Valdemar Hansens ejendom stod noget, der den gang ikke var særligt almindeligt, nemlig en automat, hvor man kunne trække cigaretter, chokolade og karameller, bl.a. nogle aflange karameller med chokolade overtræk. Jeg kan huske, at jeg enkelte søndage fik lov til at gå den lange vej ned til Valdemar Hansens automat sammen med vores unge pige for at trække en pakke af de nævnte chokoladekarameller. AMAGER MØLLE Efter Valdemar Hansens villa fulgte tre andre villaer. I den ene, der var helt nybygget, boede Hans Dirchsen, der var forretningsfører for fru Petersen, Amager Mølle, der lå på hjørnet af landevejen og Tømmerup Stationsvej. Hans Dirchsen var meget travinteresseret. Det samme gjaldt fru Petersens ene søn. Gerhard Petersen, der senere blev en meget kendt travtræner og vandt et travderby med hesten Tella the Great. Amager Mølle var et betydningsfuldt led i øens daglige liv. Her fik vi malet vores eget korn til foder til hestene og grisene. Det støvede og larmede i mølleriet, når de store kværne var i gang. Kornet, vi afleverede til maling, blev hejst op på loftet og hældt ned i kværnen, 4

5 Amager Mølle blev bygget i 1924, sikkert som erstatning for Maglebylille Møller, der brændte i Møllen sælger i dag bl.a korn og foderstoffer til dyr og efter kort tids forløb kunne vi køre hjem med det færdige foder. Møllen handlede også med halm og hø. Vi købte kunstgødning gennem Amager Mølle, som vi selv hentede på gødningsfabrikken på Syrefabriksvej i Kastrup. Det drejede sig om superfosfat, kalksalpeter og kali. Vi købte også såsæd på Amager Mølle, der om efteråret købte det tærskede korn. Jeg var ofte med min far, når han skulle ned på møllen. Af og til skulle han ind på kontoret, der lå i fru Petersens villa, som lå lige bag møllen. Det var vist, når der forelå en veksel, der skulle fornyes, indtil der var korn at sælge. Betaling med veksel var meget almindeligt i de svære tider i 30 erne. Til møllen hørte også en lagerbygning med stald til kørehestene. En af møllens faste kuske var Carl Blom, der boede i Tømmerup by i et hus, der lå på vejen, der førte op til Bakkegården. Fru Petersens anden søn, Hans, var førstemand og boede i et hus lige ved siden af møllen. Ved siden af møllen lå yderligere et par villaer, hvoraf en i sin tid har været jordemorbolig. GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

6 bytte af denne investering. Så var investeringen i fabrikken bedre. Under krigen, da der var mangel på garner, gik han over til at lave gulvtæpper af papir, der blev solgt i stort tal. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Damgårds Væverier. Personer fra venstre: Åge Frederiksen, Svend Nielsson og Gerhard Mortensen. Ca DAMGÅRDS VÆVERI Herefter fulgte en fabrik, der omkring 1940 blev købt af Axel Damgård, der var bror til de berømte Damgård i Herning. Aage Damgård, der havde Angli skjortefabriken, og Mads Eg Damgård havde Ege tæpperne. Axel Damgård var landbrugsinteresseret og købte af Ole Olsen et areal, der lå lige op til Tømmerup skole. Arealet plantede han til med frugttræer, men jeg mener ikke, at han nogen sinde nåede at få noget rigtigt ud- TØMMERUP STATION Vejen ved Amager Mølle svingede blidt til venstre og delte sig i vejen, der førte videre til Maglebybylille (jordemorvejen efter den nærliggende jordemoderbolig) og en lille stump vej, der førte hen til Tømmerup station, en station på Amagerbanens strækning fra Store Møllevej til Dragør. Her residerede stationsmester Ole Larsen, der var en meget kraftig og myndig mand med et stort fuldskæg. Ved stationsbygningen lå et lille pakhus, hvor man fik udleveret store forsendelser, der kom med toget. På skiftedagene 1. maj og 1. november mødte karlene op her med hestevognen for at afhente deres klædeskab eller kommode, eller måske var det til den nys ankomne tjenestepige. Om forsommeren var vi ofte på stationen for at afhente daggamle kyllinger, der kom i papkasser med lufthuller. 6

7 25-30 stykker i hver kasse. Ofte havde de klumpet sig sammen, så en enkelt eller to var blevet trampet ihjel. Kyllingerne blev afsendt som ilgods og skulle selv sagt hentes den samme dag, de ankom. Der var også en lille ventesal. Billetsalget var på Ole Larsens kontor, hvor man også skulle henvende sig, hvis man skulle have vejet et læs. Der lå nemlig et lille vejerhus med brovægt på stationsarealet. Jeg kan huske, at det lille vejerhus var udsmykket med en masse spændende gamle postkort. Når man skulle have vejet et vognlæs, skulle man passe nøje på, at hele vognen holdt inde på vægten, og at hestene stod helt stille. Ole Larsen stod inde i vejerhuset og udløste vægten ved at løfte i en lang stang og skubbe de store lodder frem og tilbage, indtil vægttungerne balancerede ud for hinanden. Derpå blev vægtsedlen udfyldt med totalvægten, og når man kom tilbage med den tomme vogn, blev den vejet, og så fik vi udleveret vejesedlen med nyttevægten. I selve stationsbygningen havde Ole Larsens datter Mary en lille frisørsalon. En stor del af Tømmerups og Maglebylilles damer fik bobbet håret hos statio- GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 Ved Tømmerup Station er man i gang med at læsse hvidkål på godsvognene. Stationsforstander Larsen står i uniform med sønnen Georg til højre for ham.1920 erne. 7

8 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER nens Mary, som hun blev kaldt. I det sene efterår og om vinteren var der ofte oprangeret flere godsvogne på stationen. De skulle bruges til den hvidkål, der skulle eksporteres til Rusland og Polen og under krigen til Finland og Tyskland. Det var et tungt arbejde at stå med bøjet ryg og læsse et stort læs hvidkål af. Kålene blev kastet til en mand, der stod i døren til godsvognen, og han kastede kålene videre til en mand, der stod inde i vognen og pakkede kålene sammen. Det skete, at nogle af hovederne blev kasserede, og det var ikke særlig rart at komme hjem med for mange kasserede hvidkål. Til Tømmerup station kom også godsvogne med tagrør til at tække tagene, og i krigsvintrene kom der tørv til at fyre med. Det eneste brændsel, bortset fra brænde, som vi kunne få. Det var altid spændende, når vi skulle hente tørv, at konstatere, om tørvene var tørre. Våde tørv var svære at få til at brænde, og de gav ofte løbesod. Endvidere gav fyring med tørv en masse aske. Tørvene og tækkerørene blev leveret gennem Amagerlands Producentforening. KOMA LØG Jorden til Østergård, der lå fra landevejen og op til Kirstinehøj var på et tidspunkt blevet solgt fra til Koma-Løg - et hollandsk firma - der ejede jord mange steder på Amager. Koma-Løg dyrkede, som noget nyt på Amager, blomsterløg, nemlig tulipan-, påske- og pinseliljeløg i stor stil. Løgene blev lagt om efteråret i lange snorlige rækker med lille rækkeafstand, opdelt i afsnit efter farver. Blomstringen i det tidlige forår var et pragtfuldt skue. Folk kom langsvejs fra for at beundre de flotte blomstertæpper. Det var længe inden, der var noget, der hed løgparker. Inden løgene var afblomstrede, blev hovederne nippet af i store kurve og derefter hældt af i store bunker. I eftersommeren blev løgene taget op, og nye blev lagt til næste års blomstring. Koma-Løg havde sit hovedsæde med lagerfaciliteter og hestestalde m.v. på Amager Landevej mellem Højskole Allé og Løjtegårdsvej. Koma- Løg sørgede selv for pløjning og anden jordbehandling på alle de arealer, som de ejede. Firmaet standsede sine akti- 8

9 viteter på Amager i løbet af 1950 erne. TØMMERUPHUSE PÅ LANDEVEJEN Tømmerup strakte sig et lille stykke videre mod syd ad landevejen. Efter Amager Mølle med den røde villa, der tilhørte møllens ejer, fru Petersen, fulgte en ejendom, der tilhørte Carl Lakjær, hvis kone havde været skoleveninde med min mor. Derefter finder vi Elmegård der ejedes af Ole Peter Nielsen, der drev gartneri. Den følgende ejendom var en nyere rødstens ejendom, der også var ejet af en Lakjær, bror til Carl Lakjær. Langs sidstnævnte ejendom gik en lille markvej der førte over banen og ned til to-tre små huse. I det ene boede øens tækkemand, der hed Christensen. På landevejens vestre side overfor Lakjærs ejendom lå lidt tilbagetrukket fra vejen en ældre beboelsesejendom - næsten en lejekaserne - der blev kaldt bryggeriet. Så vidt jeg ved, har der i sin tid rent faktisk været et bryggeri der. På det vestre hjørne af Amager Landevej og Tømmerupvej lå et lille to-familiers hus, der led under landevejens stadige udvidelser med bredere kørebaner, cykelstier og fortove. Til sidst gik landevejen klos op ad huset, og det var formentlig en af årsagerne til, at huset blev revet ned i løber af 1950 erne. GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 Elmegård, Amager Landevej 275. Ca

10 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER LANGS TØMMERUPVEJ Fra Amager Landevej ser vi vejen, der fører til selve Tømmerup by. Vejen, der var smal og afrundet, var kantet med gamle stynede elmetræer. Næsten på hjørnet af Amager Landevej og Tømmerupvej lå den gamle firelængede Østergård, der var en af de få udflyttergårde fra den gamle Tømmerup by. Den ejedes af Svend Hansen, der var højt oppe i årene. Han havde været formand for Amagerlands Producentforening, sognerådsmedlem og vurderingsmand for brandforsikringen. Mine forældre kendte lidt til ham, så når vi skulle med rutebilen fra Dragør til Sundby, stillede vi vore cykler i Østergårds port. På Tømmerupvej, er den første ejendom, vi passerer Helgeshøj, der var ejet af Hans Fischer, bror til Jens Fischer i Tårnby, der i l950 og l960èrne var formand for Saltholmsejerlauget. Hans Fischer var en meget aktiv mand, der tog meget del i foreningslivet på Amager. Helgeshøj havde et stort rødstensstuehus med høj kælder og en pompøs trappe. Til gården hørte en gulmalet ladebygning med stort udskåret hestehoved. SMEDEN Efter Helgeshøj lå byens smedje, ejet af Wilhelm Svenningsen, der havde overtaget smedjen efter sin far. Smedjen var bygget sammen med boligen. Jeg har ofte været til smeden for at få nye sko til hestene. Skulle et helt spand have nye sko, kørte vi med vogn til smeden. Var det kun en hest, og den var nogenlunde rolig, ja så gav vi den hovedtøj på og cyklede af sted, medens vi havde godt fat i hovedtøjet. Der kom ikke så mange biler dengang. Det var fascinerende at se, når smeden tilpassede skoene. Først fandt smeden en sko, der formentlig passede til hestens hov. På loftsbjælkerne inde i smedjen hang de nye sko i lange rækker ordnet efter størrelse. Man kunne også få specialsko, som f.eks. ringsko, hvis hestene havde medfødte hovfejl. Når der var fundet en passende sko, blev den varmet op i essen, til den var rødglødende. Så tog smeden den varme sko, løftede hestens ben op og prøvede, om skoen passede. Idet den varme 10

11 Østergaard var en udflyttergård fra Tømmerup, hvor den indtil 1805 lå i gårdrækken. Østregaard ejedes af fhv. brandinspektør og sognerådsformand, gårdejer Svend Hansen. Gården blev revet ned i 1950 erne. Ca sko rørte ved hestens hov, steg der en mindre røgsky i vejret, medens hesten som regel stod ganske rolig, for den kunne ikke mærke noget. Ofte passede skoen ikke, og smeden måtte tilbage til ambolten og hamre på skoen for at få den tilpasset. Det kunne være nødvendigt med en ekstra gang i essen for at blive varmet op på ny, så den kunne bankes i den endelige facon. Derefter blev skoen banket fast med søm, der blev vejnede, d.v.s. bukkede så de ikke kunne rive eller hænge fast i noget. Smeden havde plads til at sætte nye sko på (beslå) op til fire heste samtidigt. De heste, der blev brugt til torvekørsel, sled jo hurtigt deres sko. Det var imponerende at se, når smeden smedede jernringe til at sætte på de hjul, som karetmageren havde lavet. Når den glødende jernring var blevet sat på hjulet, blev det smidt ned i et stort kar med vand, for at jernringen hurtigt kunne trække sig sammen og sidde urokkeligt fast. En stor dampsky stod til vejrs. Ofte skulle en reparation hos smeden ske hurtigt. Hvis man var i marken en sommerdag for at slå hø eller meje korn, og kniven på slåmaskinen eller selvbinderen pludselig knækkede, mistede nogle skæreblade eller blev skæv, så måtte GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

12 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER man sporenstregs til smeden. En sæk blev svøbt om den lange kniv med skærebladet og så af sted på cykel ad knoldede markveje til smeden, der altid var villig til at smide, hvad han havde i hænderne for at hjælpe i en hastesituation. Når kniven var blevet repareret, blev sækken igen svøbt om kniven, og af sted gik det tilbage til marken. Jeg husker, at smeden en gang sagde til mig: Pas nu på dreng, det er jo den rene dødskørsel Så kører man lidt langsommere. Det var bestemt ikke, fordi mine forældre ikke passede godt på os. Men man må tænke på, at det kostede en del penge at have et spand heste med maskine og en karl, som var ubeskæftigede, så længe reparationen stod på. Og mine forældre havde tillid til, at jeg var forsigtig. Smeden var uundværlig for byens gårdbrug. Foruden hestesko, ordnede smeden reparation og skærpning af værktøj, plove og harver og vedligeholdelse af vogne og større maskiner. Man traf altid nogen, når man var hos smeden. Smed Svenningsens søn, Villy, var med i driften af smedjen fra slutningen af l940 erne. Det fortælles, at smed Svenningsens far fulgte arbejdet i smedjen meget nøje. Selv når han sad på retiraden, havde han døren åben, og blandede sig, hvis det gik for langsomt. LANGS TØMMERUP- VEJ Lidt efter smeden lå en af de dengang så moderne bungalows med navnet SOLAPO i jernbogstaver på muren. Her boede Sofie, Laurits, og sønnen Poul Andersen. Heraf navnet på huset. Sofie Andersen stod for rengøringen og opvarmningen af den nærved liggende Tømmerup skole. Sønnen Poul Andersen blev senere en kendt tegner og tegnede i 1970 erne en række plakater til DSB. KIRSTINEHØJ Vi møder herefter den første gård på Tømmerupvejens nordre side. Gården hed Kirstinehøj og var som Østergård en udflyttergård. Kirstinehøj lå skjult bag høje hække. Gården ejedes og blev drevet af søstrene Ragnhild og Ingeborg Knudsen. Ragnhild førte 12

13 Kirstinehøj. Gård ved Tømmerupvej, der har lagt navn til industrikvarteret. Ca an og var en meget dygtig kusk for det spand flotte og fyrige oldenborgere, som vistnok var søstrenes hobby. Til gården hørte en lille frugtplantage. Selv i slutningen af trediverne havde de stadig petroleumslamper. De ville ikke have elektrisk lys, fordi de efter eget udsagn syntes, at det var for farligt med elektricitet, da de havde en søster Johanne boende, som var psykisk handicappet. Dengang var det ikke almindeligt, at man sendte sine nærmeste pårørende på institution. Søstrene Knudsens bror var den kendte holmemand på Saltholm, Ejnar Knudsen. TØMMERUP SKOLE Skråt overfor Kirstinehøj ligger Tømmerup skole, der bestemt ikke er noget arkitektonisk mesterværk med den høje kælder, to etager og afvalmede tag. Tømmerup skole var en landsbyordnet skole efter den gamle folkeskolelov af l klasse var børnene fra 7-10 år. 2. klasse var børnene fra år og ældste klasse var børnene fra år. Lærerinden, der hed Dagny Nielsen, havde børnene i l. klasse. Hun var en god pædagog, stille og venlig, og ville kun sine elever det bedste. Hun var god til at lære fra sig, allerede ved udgangen af l. klasse havde vi lært at skrive med rigtige skråskrevne bogstaver. GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

14 forhold avanceret automatisk fodringsanlæg. Man skulle således kun fodre en gang om dagen. Et urværk sørgede for, at hestene fik hakkelse, hø og kærne i de rette mål og til de rette tider. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Tømmerup skole opført i Ca Dagny Nielsens forældre havde et lille gartneri på Høgsbrovej. Lærer Christensen havde 2. og 3. klasse, men fik hertil hjælp af en lærer Petersen fra Tårnby skole, der havde en række regnetimer. Han indviede os bl.a. i brøkregningens mysterier. NY DALSGÅRD På vejens nordre side lå et helt nybygget gartneri Ny Dalsgård, der tilhørte Peter Burchardt, der var gift med min faster Agth, født Zibrandtsen. Peter Burchardts far, N.C.J. Burchardt, ejede gartneriet Dalsgård på Tårnbyvej. Til gartneriet hørte flere drivhuse. På Ny Dalsgård blev der dyrket blomkål på friland og agurker og meloner i drivhusene. Hestestalden var udstyret med et efter datidens ANDRE GARTNERIER OG GÅRDE Overfor Ny Dalsgård lå en anden ny ejendom med drivhuse og arealer med blomkål. Gartneriet var ejet af Svend Gerner Larsen, søn af gartner Bernhard Larsen på Skøjtevej i Kastrup. Svend Gerner Larsen var gift med en datter af Hans Christensen, der havde en gård ikke langt fra Tømmerup Kro. Lidt længere henne på vejens nordre side lå en mindre ejendom, der var ejet af Johannes Jensen og hans kone Ellen. På gården boede også Ellen Jensens forældre, Christian Christensen og hustru. Christian Christensen hørte til byens kendte Christensen slægt. Stuehuset var ikke byens største, så pladsen til hver familie må have været begrænset. De har måttet deles om køkkenet og har formentlig spist sammen. 14

15 Der var to sønner i hjemmet, Gert og Jørgen. Som de fleste andre gårde i byen havde man kun en mindre lod hjemme ved gården, medens de øvrige lodder lå spredt, således som de i sin tid ved udskiftningen var blevet fordelt med både god og mindre god jord til de enkelte gårde. Johannes Jensen var brandmand ved Tårnby kommunes brandvæsen og deltog således i de årlige brandøvelser ved byens to gadekær. Det ene gadekær lå ved mine forældres gård, og det var en af årets store begivenheder, når brandsprøjten kom med de store pumper og viste sin formåen ved at sprøjte vand ud over de tilstødende marker. Vores kartoffelmark fik gerne en lille dusche. Byens anden brandmand var smedemester Wilh. Svenningsen. Johannes Jensens gård lå på hjørnet af Tømmerupvej og Høgsbrovej. Sidstnævnte vej er opkaldt efter den kendte højskolemand Sofus Høgsbro. Vi er jo i et område, hvor der findes andre højskolenavne. Ved Amager landevej inden Tømmerup ligger Højskole allè og Chr. Kolds allè. Brandøvelse på Birkegaard i Tømmerup. Fra venstre: brandfoged Hans Jørgensen og gårdejer Johannes Jensen, smedemester Vilhelm Svenningsen, vejmand Vilhelm Sørensen, som lokale brandfolk i Tømmerup Høgsbrovej fortsætter via Brønderslev allè i Bjørnbakvej, der også er opkaldt efter en kendt højskolemand fra midten af 1800-tallet. På den anden side af Høgsbrovejs udmunding i Tømmerupvej lå Jakob Steffensen og hustrus meget velholdte ejendom. Et ældre ægtepar, der ikke deltog så meget i byens sociale liv, men mere koncentrerer sig om at passe deres landbrug. Sønnen Chrilles boede hjemme og deltog i gårdens drift. Familien var med i Luthersk Missionsforenings arbejde i byens missionshus. GLEMMER DU NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER

16 Udkommer 17. september. Pris 150,- kr. Bogen kan købes på bibliotekerne i Tårnby. HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag Tirsdag Fredag STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag oplag: nr /1000 Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 4 JULI/AUGUST 2010. ET SMEDELIV Niels Fogelstrøms erindringer

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 4 JULI/AUGUST 2010. ET SMEDELIV Niels Fogelstrøms erindringer TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 4 JULI/AUGUST 2010 ET SMEDELIV Niels Fogelstrøms erindringer FORSIDEILLUSTRATION: Peter Fogelstrøm skoer en hest foran smedjen i Kastrup. Foto Carl Flensburg

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

Kastrupgård - Kastrup. Tårnby Kirke. Hjørnegård - Tømmerup. Gadekæret i Ullerup

Kastrupgård - Kastrup. Tårnby Kirke. Hjørnegård - Tømmerup. Gadekæret i Ullerup Kastrupgård - Kastrup Tårnby Kirke Hjørnegård - Tømmerup Gadekæret i Ullerup Udgivet af Tårnby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling - 2005 Tekst: Inger Kjær Jansen Lay-out: Vicky Bonde Copyright

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Vandskade på skolen! Efter vinterkulde Vandskade i loftet. Vi er avisen, hvor intet er for småt

Vandskade på skolen! Efter vinterkulde Vandskade i loftet. Vi er avisen, hvor intet er for småt Aktuel nyheds-historie, læs side 3 Der bliver tækket på livet løs Væsentlig baggrundshistorie, om kyllinge produktion læs side 5 Sensationel reportage, læs side 4 om den voldsomme vandskade Læs Niels Fløjstrups

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere