Egebladet NR. 4. Side 1 EGEBLADET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebladet NR. 4. Side 1 EGEBLADET"

Transkript

1 Egebladet NR. 4 AUGUST årgang Læs om: Betty Friborg- 65 år i Egebjerg Kunstforeningens egne medlemmers udstilling Så gik SSP Familiemarked Følg med på hjemmesiden Side 1 EGEBLADET

2 EGEBJERGS FREMTID. Fællesvirket har nu eksisteret i 15 år. I opstarten af det nye Egebjerg var der utrolig mange opgaver. Repræsentanterne i Fællesvirket var jo dengang nye boligrepræsentanter. Efterhånden som folk flyttede ind, skulle der vælges afdelingsformænd og bestyrelser. Når man tænker på hvor mange der skulle vælges og være med i egen afdeling og i vort fælles område, så er det egentlig utrolig at det gik så flot. Vi kan uden overdrivelse sige, at byggeriet blev kendt i hele verden, og i dag 15 år efter har vi stadig mange besøgende fra både Danmark og forskellige lande. Men tiden er gået, og området lider som andre områder under statslige og kommunale besparelser. Opbygningsfasen er overstået og området skal nu plejes og Ansv.red: Søren Andersen: Redaktion & Layout: Svend-Erik Bregninge Søren Andersen Henning Wittus Kopi aps - Topstykket 24 Birkerød vedligeholdes. Der er stadig meget arbejde, men det er ikke så spændende mere som i starten. Både i det gamle Egebjerg og i Bykvarteret bliver det sværere at få nok beboere til at deltage i det nødvendige arbejde. Vi arbejder hårdt i begge kvarterer for at skabe den gode baggrund for at leve og have det godt i hele Egebjerg. Vi nærmer os nok tiden, hvor vi skal slå kræfterne mere sammen. Det gælder vore blade, men også arbejdet med kommunen og meget andet. I de sidste år har vi haft et fint samarbejde i hele Egebjerg, og det vil give resultater og komme til at danne baggrund for Egebjergs fremtid, så Egebjerg stadig vil være et godt sted at bo og leve. Udgiver: Fællesvirket Agernskrænten Ballerup Telefon: Fax: Oplag: eksemplarer Egebladet udgives af Fællesvirket. Synspunkter udtrykt i artikler, hvor forfatterens navn er angivet, deles ikke nødvendigvis af udgiveren. Side 2 EGEBLADET

3 65 ÅR I EGEBJERG Betty Friborg, der lige er fyldt 88 år, har i år boet 65 år i Egebjerg. Hun flyttede ind i Ballerups Overdrev i 1943 og bor nu i Egebjerghaven i Egebjerg Bykvarter. Hun er dermed nok den, der har boet her længst og på en aktiv måde både har fulgt og deltaget i udviklingen af Ballerups nordligste bydel. Betty Friborg er født i Tikøb ved Helsingør. Som 5.årig flyttede familien til Æbelholtdam ved Hillerød, hvor forældrene overtog faderens fødehjem, et gammelt bondehus. Her boede hun i hele sin skoletid. Hun mødte sin kommende mand Niels Friborg ved en pinsefest i 1937, og to år efter blev de gift. I to år arbejdede de sammen på en gård i Nordsjælland, hvorefter de flyttede til Ballerup som bestyrerpar på Ellegården. Efter to år der blev gården solgt og de flyttede så til Egebjerg, hvor de lejede et lille ubeboet gammelt stråtækt bondehus. Dengang var der ingen elektricitet, og toilettet var et gammeldags das. Vandet skulle hentes i en brønd. Disse forhold var på denne tid gældende for mange mennesker. Begge har siden indflytningen i 1943 været meget markante i både Egebjerg og Ballerup. Niels Friborg er beskrevet i bogen Egebjergmosaik, tække- Side 3 EGEBLADET

4 mand og frihedskæmper, udgivet af Ballerup Kommune i Friborgfamilien er desuden udførlig beskrevet i Egebjerg Profiler, udgivet af Kulturhistorisk Forening for Egebjerg og Omegn i Familien købte en grund på en tønde land på Egebjergvej, og i 1948 flyttede de ind i et lille delvis selvbygget nyt hus, hvor de nu fik foden under eget bord. Lige efter krigen var der mangel på næsten alt. Og tilladelser til byggeri var næsten uopnåelig, så derfor blev det nye hus kun på 35 m2, og bygget udelukkende af brugte materialer. I 1954 blev huset udbygget til Side 4 EGEBLADET det dobbelte og igen udvidet i I mellemtiden var familien forøget med tre børn, to drenge og en lillesøster. Betty Friborg læste til og blev eksamineret ejendomsmægler i Så mange af Egebjergs huse er solgt ved hendes hjælp, med fordel fordi hun som få kendte Egebjerg. I 1969 blev hun desuden revisor, og mange forretninger og private fra hele Ballerup har nydt godt af hendes hjælp til regnskaber og selvangivelser. I sin udadvendte virksomhed har der også være tid til at sidde i Ballerup Menighedsråd gennem en længere årrække. Da Niels Friborg døde i 1986, blev hus og grund efterhånden en for stor opgave for Betty Friborg. Hun flyttede derfor til Egebjerg Bykvarter i 1992, hvor hun stadig bor og klarer sig

5 selv med hjælp fra kommunen og børnene. I de senere år har synet svigtet hende, men hun forsøger at kompensere med hjælp fra med PC og redskaber for svagtseende. Betty Friborg deltager aktivt i Dansk Blindesamfunds tilbud med både gymnastik og medlemsaftener med musik og foredrag. Friborgs familie er efterhånden vokset, så ud over 3 børn og 9 børnebørn er der kommet 15 oldebørn til. Så familien Friborg har med udgangspunkt i Egebjerg, sat så kraftige spor i området, at de sent vil blive glemt. Sivas Kiosken Frugt og Grønt Online Tips og lotto Håndkøbs udsalg fra Ballerup Apotek Egebjerg Bygade 37 A Telefon Åbningstider: Mandag - fredag 8:30-21:00 Lørdag 8:00 21:00 Søndag 7:30-21:00 Side 5 EGEBLADET

6 Sankt Hans aften vil en dejlig oplevelse på trods af at regnen truede hele dagen og der kom enkelte skyller. Sankt Hans stemningsbilleder Bofællesskabet havde lavet en forrygende heks, som ganske vist var lige ved ikke blive brændt af på grund af den hårde blæst. Ove Dalsgård holdte åres Sankt Hans tale, hvori han blandt andet roste de unge i Egebjerg. Der er blandt andet ikke graffiti her i Egebjerg I det hele taget var der rigtig mange unge mennesker til Sankt Hans. Orkesteret Spar 5 sparede ikke på krudtet og de unge både dansede og spille med. Side 6 EGEBLADET

7 BØRNEHUSET SKOTTEPARKEN er nu kun historie. I løbet af juni og juli har et nedrivningsfirma fjernet alle bygningerne, så området bortset fra et par skure nu står som et tomt område. Kommunen har ikke umiddelbart planer for anvendelse af grunden, men der går sikkert ikke ret lang tid før man finder ud af hvad grunden skal bruges til. Da der ikke skal bygges ny børneinstitution, er boliger nok et godt bud. Fællesvirket vil på næste møde med kommunen høre kommunen om grundens fremtid. Min kære hustru og børnenes mor Berit Zafnes Døde pludseligt d. 05. juli fra os. Vi vil gerne takke alle der deltog i begravelsen d. 10/7 En helt speciel tak til Berit arbejdskollegaer på Egely. Kim Tjavad og børnene Side 7 EGEBLADET

8 læserbrev Angående Egebjerg Kunstforening vil jeg gerne fortælle at vi er glade for de medlemmer Vi er meget glade for Glashuset da det giver en fin udstilling. Huset sponsorerer vores 6 maleraftener om året. Vi har vedtaget på vores sidste generalforsamling at sætte kontingentet ned fra det nye år til 125 kr. for enlige og 225 pr. par. vi har og for alle de besøgende vi har til vores udstillinger. Vi synes selv vi bliver dygtigere hen af vejen, men vi får tit at vide vi skal lave noget mere. Vi har ikke så mange. Penge. I skal vide vi har kun Kontingentet at arbejde med det er jo ikke som Ballerup Kunstforening der får Kr. om året og har et hus for sig selv. Vi modtager med glæde nye medlemmer. Kasserer Esther Hansen Skotteparken Vi har prøvet at søge kommunen og efter en del skriveri fik vi endelig svar Vi fik hele 97 Kr. Egebjerg Kunstforening. Vi betaler 700 kr. i husleje pr. udstilling, og så hører der vin og snack til en fernisering. Side 8 EGEBLADET

9 Side 9 EGEBLADET

10 EGEBJERG BAGERI LUKKET Første juni oplevede vi uden varsel, at bagerbutikken var tømt og nedlagt. Det har ikke været muligt at få indehaveren Wael Koddoura i tale efterfølgende, men den seneste tid har han forsøgt at sælge forretningen. Det er dog ikke lykkedes. Koddura har klaget over et faldende salg og dermed indtjening. Vi får ikke mere et bageriudsalg her i Bykvarteret, så vi må nøjes med at glæde os over, at vi nu i 19 år har kunnet købe frisk brød i Bygaden. NYT ALTERNATIVT BE- HANDLINGSTILBUD I EGEBJERG Fællesvirket ønsker Lone Øhrberg tillykke med det nye initiativ i Egebjerg, nemlig et tilbud om en gang gratis rosenterapi i august måned. Jo flere tilbud, initiativer, der er i vores bydels des bedre. Held og lykke med klinikken.. Side 10 EGEBLADET

11 Så Gik! Læserne vil måske sige om dette indlæg: Hvorfor nu denne beretning om vore skove? Tanken opstod en dag jeg sad ved en skovsø og lod mit blik følge en træstamme fra rod til top. En frønnet træstamme ved søen var årsagen medens jeg lyttede til Rørsangeren inde fra sivene. Andemor med sine ællinger kæmpede sig gennem det høje og klumper i vandet med et lille plask. Men tilbage til dengang, der var liv i den frønnede stamme måske for over 100 år tilbage. Ja livet begyndte for over 100 år siden. Et lille frø lagdes i mulden eller måske var det selvsået men efter en tid voksede et træ først som en lille spinkel stamme som år efter blev tykkere. I 1763 var vore skove i en elendig stand. Årsagen var blandt andet plukhugst. Det vil sige, at der var fældet træer uden tanke for nyplantning. På den måde svandt bestanden af brugbare træer til forarbejdning af mange redskaber m.m. Altså hentede man en tysk Forstmand hertil for at rette op på elendigheden i Den tyske Forstmand hed Johan Georg von Langen, der var Europas største ekspert med hensyn til planlægning af skovdrift og plantning. I løbet af blev samtlige kongelige skove i Nordsjælland inddelt efter rette linjer i afdelinger hvis hjørnepunkter markeredes med sten. Nørreskoven ved Furesøen er bl.a. inddelt med disse sten, som stadig kan ses. Von Langen havde bl.a. rådgivet i Norge under Christian 6. Side 11 EGEBLADET

12 Indtil for ca år siden stod der stadig to fyrretræer fra dengang. Om de står der endnu er jeg ikke sikker på. Efter sin død fik von Langen et tilnavn som lød sådan her: Fader til det ordnede skovbrug. Husdyrene gik jo løse i skoven og var med til at ødelægge dele af vegetationen. Bl.a. Geden blev allerede i 1400 tallet forbudt adgang til skovene. Geden åd hellere kviste fra træer og buske ens græs. Von Langen indførte nye træarter til vores skovbrug såvel løvtræer som nåletræer. Nåletræerne var bl.a. rødgran ædelgran lærk og skovfyr. Men også vigtige løvtræ arter som ahorn (ær) avnbøg og hvidel indførtes til de nordsjællandske skove. Ahorn har en vis evne til at selvså sig. Side 12 EGEBLADET De små nye træer dukker op hvor man mindst venter det. De kaldes: Von Langens fodspor. Efter en times tid ved Skrivermosens sø forlod jeg denne og den frønnede træstamme. Jeg begav mig til en anden sø Afrodittes Øje. Om den siger sagnet: En ung pige fra Ballerup, der blev forladt af sin elskede druknede sig i søen af sorg over tabet. I Jonstrup lå engang et Seminarium hvor læreruddannelse fandt sted. Eleverne herfra rejste en sten overfor Afrodittes Øje med denne påskrift: Jeg står som et værn ved denne stille sø om Jonstrups minder som ej må dø.

13 Ja kære læsere: Det var et lille resume om vore skove som de var dengang i hundrede tallet og som de er kommet til at se ud i dag til stor glæde for de besøgende. Jonstrup Vang er et prægtigt stykke skov. Men her er en kedelig pestilens. Nemlig de ryttere, der ikke kan finde ud af at følge reglerne og ridestierne. Vi er på vej mod sensommeren, så lad os mødes der i det næste nummer. Fortsat god sommer. Med venlig hilsen Poul Gustavsen Egebjerghaven 66. Side 13 EGEBLADET

14 SSP FAMILIEMARKED 2008 d. 14. sept. Igen i år afholder den lokale SSP gruppe et stort familiemarked mellem murerne i bygaden. Der er lagt op til den helt store dag i Egebjerg med falckudryknings øvelser, besøg af det lokale politi med biler og motorcykler, underholdning af lokal bands m.v.. Ud over underholdningen er der på pladsen også et lokalt loppemarked, hvor alle kan købe en stadeplads og så sælge sine lopperier. De seneste år har der været tradition for at nogle boligforeninger køber et par stader og så kan deres egne beboere komme og sælge herfra. Hele programmet er ikke på plads endnu, men du kan følge med på Fællesvirkets hjemmeside efterhånden som arrangementet skrider frem. Vi glæder os til at se jer igen i år. Den lokale SSP gruppe ballerup.dk Side 14 EGEBLADET

15 Forbud mod havevanding hele sommeren Der skal være rent drikkevand til derfor skal vi spare på vandet. Enhver form for havevanding med vandslange, gennem turbine eller andre typer vandspredere, er forbudt. Giv dine blomster og planter vand fra kanden i samme tidsrum, ellers er fordampningen for stor. Det er en god ide at bruge opsamlet regnvand til havevanding. Alt vandspil skal undgås, så sørg for at dine vandinstallationer er intakte. Café Egely et godt spisested for byens pensionister. Nyd en god kop kaffe. Mød andre pensionister Også mad ud af huset. Åbningstider: og Varm mad Egebjerg Bygade Side 15 EGEBLADET

16 Team Ballerup løbet 2008 Torsdag d. 21. august mellem kl. 17:30-21:00 afholdes der orienteringsløb i Egebjerg bykvarter. Løbet afholdes for virksomheder i Ballerup, der er med til at støtte sporten i kommunen. Sidste år var der 120 deltagere. Det kort der bliver lavet til løbet kan senere anvendes af andre institutioner i kvarteret. Posterne sættes op samme dag lad dem venligst blive hængende. Se mere på hjemmesiden HANS ANDERSENS KRYDSORD Løsningen sendes til redaktøren eller mailes til denne på adressen: mærket krydsord. Side 16 EGEBLADET

17 Side 17 EGEBLADET

18 VARDEN FORTSÆTTER FOR FULD UDFLÆSNING. Varden er et af Ballerups Kommunes aktivering tilbud til ældre i kommunen. Varden holder til i Søpavillonen. 11. sept. Banko 18. sept Kjeld Johannsen viser skitsebøger 25. sept Jens Jensen viser film om Spanien 2. okt. Banko 16. okt. Mogens spiller blomster musik 23. okt. K. Schwener viser film fra Guatamale. 30. okt. Sølve Klitgård om sidste nyt på ældreområdet. 6. nov. Banko 13. nov Egen stemning spiller frisk musik 27. nov. Jørgen Jensen spiller klaver for os. 4.dec. Banko 11. dec Mogens spiller julemusik 18. dec. Afslutning - vi spiser sammen Det er en klub der har egen bestyrelse og som selv står for alle aktiviteterne. Vi er i Egebjerg Fællesvirke utrolig stolte over, at det igen i år er lykkedes for klubben at lave et meget interessant program, som her er vist for hele året. Er du interesseret i at deltage så kontakt. Klubbens formand er Sonja Hansen som træffes på tlf Side 18 EGEBLADET

19 Side 19 EGEBLADET

20 Kunst og hobbyudstilling i Glashuset d sept. Hvert andet år afholder Ege- bjerg kunstforening udstilling af egne medlemmer værker. I år har foreningen besluttet at inviterer ikke medlemmer til at udstille hobbyting, sammen med foreningens egne medlemmer. BALLERUP DYREKLINIK Egebjergvej 84 VED DYRLÆGERNE Lis Hartmann og Carsten Holm Petersen Vi tror vi kan få en rigtig spændende udstilling op at stå, siger foreningen kasserer Esher til Egebladet. De af foreningen medlemmer og andre der ønsker at udstille i weekenden d september skal henvende sig om indlevering til udstillingen inden d. 17. september kl. 17:00 til Esther Hansen Tlf Kirurgisk & medicinsk behandling af af mindre husdyr Røntgen og laboratoriediagnostik Tilsluttet døgnvagtsordning Konsultation dagligt efter aftale Side 20 EGEBLADET

21 Henning Wittus fylder 75. Torsdag den 7. August fylder jeg 75 år. Vi vil derfor gerne invitere venner, naboer og andre gode mennesker til morgenkaffe og en lille en mellem 9.00 og i Egehuset, Egebjerghaven 77. Elin og Henning Vi glæder os til at se jer Side 21 EGEBLADET

22 REGISTRERET REVISOR EJVIND VESTERAGER CIVILØKONOM Gl. Rådhusvej Ballerup Næste nummer af Egebladet Egebladet udkommer primo Februar, April, Juni, August, Oktober og December. Sidste frist for indlevering at materiale er d. 18 i alle ulige måneder. Mvh Redaktionen adresser Centrumgaden 35, 2750 Ballerup. Tlf Side 22 EGEBLADET

23 Nyttige telefonnumre Fællesvirkets sekretariat: Ole Andersen Søren Andersen Henning Wittus Annoncører: Ballerup Dyreklinik Arbejdernes Landsbank Revisor Ejvind Vesterager Sivas Kiosken Chagall nr Eegesaksen Hareskov Cykler Landergruppen Børnehaven Egebjergvang Børnehaven Ræven Egebjerg børnehus Fritidshjemmet Det Blå hus Fritidshjemmet Agernhaven 2 K Rosendal Egebjergskolens SFO I Egebjergskolens SFO II Egebjergskolen Fritids- og Ungdomsklubben Nordbuen Ballerup politi Institutioner: Café Egely Vuggestuen Fuglen Vuggestuen Papegøjen Børnehaven Blæksprutten Børnehaven Egebjergvang Er din lokale glas- eller papircontainer fyldt, så ring til Renovationsafd Der er ældre idræt i Egebjerghallen hver torsdag kl. 14:00 16:00 Ældre idræt i Egebjerghallen Side 23 EGEBLADET

24 2008 Torsdag d. 07. august i Egehuset Torsdag d. 21. august i hele Egebjerg bykvarter Tirsdag d. 26.August Glashuset Agernskrænten 33 Onsdag d. 27. august i Egebjerg Fælleshus Tirsdag d. 9. September Glashuset Agernskrænten 33 Søndag d. 14. september mellem murerne Weekenden september i Glashuset Tirsdag d. 23. September Glashuset Agernskrænten 33 Året rundt i Egebjerg Henning holder åbent hus i anledning af hans 75 års dag fra kl. 9-11:30 Team Ballerup løbet. Fra kl. 17:30 21:00 Egebjerg Kunstforening holder Maleaften kl. 19 Fællesvirke møde kl. 19:30 Egebjerg Kunstforening holder Maleaften kl. 19 SSP Famliemarked mellem kl Egebjerg afholder kunstudstilling begge dage Egebjerg Kunstforening holder Maleaften kl. 19 AKTIVITETSKALENDER 2008 Alle torsdage: Ældreidræt i Egebjerghallen kl. 14:30-16:00 Alle torsdage: Arrangementer i Varden Foreninger mm. Egebjergs Grønne Fingre, Betina Wishoff SSP, Arne Møller (skole) Ældreidræt, Lise Riise Aktivitetscentret Varden, Sonja Hansen Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og Omegn Side 24 EGEBLADET

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR

Egebladet HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Egebladet NR. 1 FEBRUAR 2009 12. årgang HUSK ÅRETS FASTELAVNSFEST D. 22. FEBRUAR Læs om: Så gik Krydsord Fællesvirkets 15 års jubilæum Det Danske Spejderkorps laver vandringstur Følg med på www.egebjerg-ballerup.dk

Læs mere

Egebladet. HELE EGEBJERG BYKVARTER ER NU IGEN SAMLET I FÆLLESVIRKET - læs side 2.

Egebladet. HELE EGEBJERG BYKVARTER ER NU IGEN SAMLET I FÆLLESVIRKET - læs side 2. Egebladet NR. 5 OKTOBER 2007 10. årgang HELE EGEBJERG BYKVARTER ER NU IGEN SAMLET I FÆLLESVIRKET - læs side 2. Læs også om: - Året musical på Egebjerg Skolen - Så gik - Hans Andersens Krydsord - Egebjerg

Læs mere

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Egebladet NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Læs om: Så gik. Kim Lander fra GO. P-vagter vedtaget i Ballerup. Endnu en butik lukker. Frisør butikken Chagall lukker ved udgangen af april i år. Det er den 3. butik

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Mogenstrup Posten. Nr.: 3 2014. Indhold: HHF på lejrtur ved Silkeborg

Mogenstrup Posten. Nr.: 3 2014. Indhold: HHF på lejrtur ved Silkeborg 1 Mogenstrup Posten Nr.: 3 2014 Indhold: Fra redaktøren 2 Invitation til arbejdslørdag 3 Nyt fra ØSB 4 Konstituering i ØSU 6 Naturprisen ved Danmarks Jægerforbund 7 Beach Banen 9 Ringo 9 Mogenstrup Seniorklub

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang

Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang marts 2011 Nr. 2 Poul La Coursvej Grønnedalsparken Projekt Højvang Jagt i højvangen Fællesspisning 1 års fødseldag Pigeklubben er 2 år og har stor succes Leder 2 Foråret kommer med nye muligheder Solen

Læs mere

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 Maj 16. GF Egebjerghuse 30. GF Pilehøj Juni 3. Blomstervennerne 4. Seniorklubben 9. Gourmetklubben 23. Skt. Hans i Fælleshuset Juli 2.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej

BYTINGSBLADET. Forsidefoto: Havnevej 1 30 Forsidefoto: Havnevej af Georg Kristensen Hvirvilsvej BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (1)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 10 Fjerkræplukning... 12 Stodderstubben... 13 Fyrskuret... 14 Forsamlingshuset...

Læs mere