Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 25 Jenle, den 13. aug. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 25 Jenle, den 13. aug. 2013"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 25 Jenle, den 13. aug Fra Formanden s. 2 Jenlefesten s. 4 Jenlefesten folkefest s har allerede været en succes s. 10 Aakjæra en s. 11 Po fir glowend pæl s. 13 Til læseren s. 16 Daugbjerg Daas på Jenle s. 18 Fra en bogsamlers hylder s. 21 Fakta om Aakjærselskabet s. 24 DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK

2 NYHEDSMAILEN (NI) EN KÆMPESUCCES. DU LÆSER NU 25. NYHEDSMAIL FRA AAKJÆRSELSKABET. DEN UD VIKLING, DER ER SKET IGENNEM DE 4 ÅR, HVOR VI HAR UDSENDT NYHEDSMAILEN, HAVDE VI IKKE KUNNET FORUDSE. DET ER GÅET MEGET STÆRK. I 2009 lagde vi meget forsig gt ud med NI, men e erhånden er hele selskabet på alle fronter bare vokset og vokset. På nogle områder er det sket eksplosivt også så meget, at vi ikke for godt har kunnet følge med. Herved kan der opstå fejl. Det er bl.a. sket for nyhedsmailen. Antallet af abonnenter voksede på et år l over I dag er vi på omkring Vi tæller ikke længere abonnenter, da hele kartoteket kører på et forældet system på Outlook, hvor det er helt umulig at få programmet l selv at lave optælling. I starten havde vi alle abonnenter i én Kontaktgruppe, men i dag er de opdelt i 20 kontaktgrupper, hvor vi sorterer e er første bogstav i e mailadressen. Vi må højest have 200 i hver kontaktgruppe. Overs ger vi de 200 pr. forsendelse bliver vi anklaget for at udsende spam og systemet lukker for denne gruppe. Det er sket et par gange. Det er en uholdbar situa on, hvorfor vi må arbejde på et andet system og gerne et system, der kan arbejde sammen med medlemskartoteket. Vi håber meget på, at vi kan få programmeret et system her i vinteren Det er et af de helt store ønsker, der gerne skal løses snarest muligt, så teknologien står klar l frem dige forøgelser af abonnenter. For at kunne lave et mere ra onelt system er det også nødvendig, at vi henter økonomiske ressourcer, hvilket vi bl.a. vil gøre gennem annoncer i Nyhedsmailen. Vi er rig g glade for, at annoncørerne har villet være med! UDSOLGT! Bille er l Thomas Kjellerup koncerten d. 22. aug. er solgt! Bille er l Aakjærselskabets Li eraturdag sælger godt! Som dybest brønd 120, kr. pr. CD. I Kanten Af Den Gule Lupin 2

3 3

4 Et mere præcist antal kan være svært at ramme. Siden vi har købt scannersystemet taler vi om meget små fejl i optællingen, hvis vi har fodret maskinen korrekt. Det er ganske enkelt prag uld, at vi forholdsvis præcist kender antallet af personer. Salgssystemet gør også, at vi kender antallet af deltagere før arrangementet. Vi sælger næsten det samme antal på ne et, som ved døren. Tendensen vil vi gerne ændre. Vi ønsker at sælge de fleste på ne et, da vi så har et håb om at kunne lre elægge indkøb af varer mere præcist! Vi må dog konstatere, at vejret har stor indflydelse på de produkter, vi kan sælge. Regnen sa e en stopper på købelysten generelt, men specielt meget på øl salget, og kaffe med boller. I år prøvede vi at differen ere billetpriserne, så man fik billigere priser, hvis man købte før 26/7. Desværre opstod der en fejl netop denne dag, der ikke kan llægges systemet, men var en menneskelig fejl. Vi beklager meget de gener, der her opstod. Kendskabet l systemet er ikke helt godt nok endnu. På trods af fejlen opnåede vi næsten det ønskede resultat. Ca. 60% af bille erne var solgt inden 26/7. Det er vi rig g godt lfreds med, men håber på, at vi kan øge det fremover. Når vi kommer op på 1000 deltagere, så skal det gå stærkt ved bille eltene, og det kan det kun, hvis deltagerne blot skal have scannet bille en og ikke skal købe først! Vi håber selvfølgelig på, at Jenlefesterne kan komme noget længere op end de 1000 fremover. Men vi er ovenud lfrdse og mindre end 1000 kan også gøre det! 4

5 Foto: Svenning Fu rup byger, som går og kommer, det er den danske sommer. Sådan sang Jenlefestens 1000 gæster tradi onen tro i sidste fællessang. Ci tat er fra Thøger Larsens smukke digt, Danmark, nu blunder den lyse nat og skrevet specielt l Jenle festen i Det blev så sandt som det var sunget. Hele sommersæsonen på Jenle har været solrigt og poe sk og så kom regnen netop på Jenlefesten og ville være med l at byde velkommen. Men som det også fremgår af ovenstående billede, så var gæsterne klar l at modtage en byge. Paraplyerne og regnslag blev fundet frem. Og fællesskabet bestod sin prøve under en fælles paraply. Formanden bød velkommen talerne og underholdningen samt l medlemmer fra Norge, Sverige og hele Danmark samt gæster fra Canada og Australien Hele temaet for de e år i Aakjærselskabet og på Jenle Aakjærs li eratur dengang og nu blev indledt med formanden, Henning Linderoths velkoms ale, hvor han pointerede den danske befolknings store kærlighed l historieforfalskning gennem Lise Nørgaards TVserie Matador, hvor landbrugets betydning i 1929 er reduceret l stort set intet. Men virkeligheden så helt anderledes ud, som hele Aakjærs forfa erskab viser. I Lise Nørgaards TV serie over 25 afsnit, der har været vist 7 gange fremstår landbruget som nærmest ikke eksisterende. Indirekte fortælles der om Omegnsbanken, der får sin fremgang gennem kunder udenfor Korsbæk, altså fra landbruget må vi formode. 5

6 1000 gæster fylder godt på Jenles plæne. Peter Abrahamsen afslu er på fantas sk vis Jenlefesten Foto: Svenning Fu rup Det samme må gælde for Mads Skjerns Magasin. Direkte nævnt fra landet er Grisehandler Oluf Larsen og konen Katrine, der udover grisehandel også driver et lille husmandssted. Katrine er Larsens kone og Ingeborg Skjerns mor. Hun er lidt berygtet i omgangskredsen for al d at have penge på kistebunden og for ikke at ville af med dem. Grisehandler, gi med Katrine og far l Ingeborg. Beboerne i Korsbæk ser sjældent hvis nogensinde Larsen i dårligt humør og uden sin trofaste hund, Kvik. Han er en munter mand, der dog ikke har meget l overs for tyskerne. Han er glad for sjov, som han bl.a. har 6

7 Foto: Svenning Fu rup Den berømte færøske komponist Sunleif Rasmussen var l stede på Jenle og blev sammen med Michala Petri og Lars Hannibal hyldet på scenen. ved at lære sin hund tysker tricket og ved at hænge billeder op af forhadte ledere (f.eks Adolf Hitler, Josef Stalin osv.) på gårdens gamle lokum. Hver dag kører han i sin ladvogn ind l Korsbæks Jernbanehotel. Her mødes han med arbejderklassen for at slukke tørsten og få en hyggelig snak med Fede og en poli sk med Røde. Den anden person, der har direkte forbindelse med landbruget er Fru murermester Sofie 7 Jessen. Hun er gi med murermester Jacob Jessen. Sofie er af bondeslægt og opvokset på Havgaarden uden for Korsbæk. Hun har gået i skole med Laura, der ikke har meget l overs for hende, da hun vigtede sig over at komme fra en gård med tre skorstene. Bliver i 1945 snydt for dele af sin arv, da Mads Skjern og hendes bror Anthonsen med Jørgen Varnæs som mellemmand laver en studehandel om familiegården Havgaarden. Kommer i kra af sin mands indtræden som formand for Korsbæk Bank bestyrelsen i 1945 ind i den varnæske kreds. En bondefin, impulsiv, frodig og madglad dame. Det landbrug, der i slutningen af 1920 erne og begyndelsen af 1930 erne var bærende for hele den danske økonomi bliver i denne serie omtalt som sjov og madglad. En sådan beskrivelse er selvfølgelig med l at beskrive UdkantsDanmark og fastholde en nega v mental opfa else. Det er en fantas sk serie, som bør have posi v modspil, som netop Aakjærs forfa erskab kan give serien.

8 Til Jenlefesten havde de desuden medbragt en uropførelse over temaet af Jens Vejmand. Den færøske komponist Sunleif Rasmussen, der hører l blandt nu dens største nordiske komponister, havde komponeret værket. Sunleif Rasmussen var l stede på Jenle og blev sammen med Michala Petri og Lars Hannibal hyldet på scenen. Den poli ske tale var lagt i hænderne på Georg Metz. Han tog på samme måde som formanden fat på lyrikken. Titlen på Georg Metz s tale var: Den danske sang er en langt fra enkelt sag. Med sin helt egen humoris ske s l forsa e han med om nogen gav Jeppe Aakjær mæle l hverdagens Danmark i en ny realis sk tone med vægt på folkets sprog og folkets vilkår. En stærk poli sk og poe sk tale. Michala Petri og Lars Hannibal stod for første del af underholdningen. De har for kort d siden udgivet en CD med danske sange, hvorfra de bl.a. spillede. Foto: Svenning Fu rup E er kaffepausen talte Nis Boesdal på sin egen underfundige og humoris ske måde, og fremhævede den kompleksitet, som det nuværende samfund er indhyllet i. Og derfor har vi brug for forfa ere som Jeppe Aakjær, der kan sæ e billeder ind i vores lværelse, som Medlem nr får her overrakt et gra s medlemskab og Aakjærs Livserindringer I & II Foto: Svenning Fu rup 8

9 vi kan holde fast i. Hvem kender ikke billedet af ørntvistens fald. Et fantas sk kendt billede på et insekt, der måske kun tangeres i berømmelse af Cykelmyggen Egon skrevet af Flemming Quist Møller. Dagen blev tradi onen tro afslu et med folkemusik. Peter Abrahamsen, der er en kendt gæst på Jenle og i år har udgivet cd en Jeg er født på Jyllands sle er, havde medbragt Ole Bendix, Bo Liengaard og Kris an Lassen. Det blev en forrygende musikalsk afslutning på festen. Under selve festen passerede Aakjærselskabet medlem nummer 1700 og er godt på vej l de Vejret slu ede i højt solskin en flot afslutning på årets Jenlefest. Aakjærselskabet glæder sig l at se alle gæsterne l Jenlefesten den 3. august Foto: Svenning Fu rup 9 Foto: Svenning Fu rup

10 2013 HAR ALLEREDE VÆRET ET FANTASTISK ÅR. Da vi tog fat på 2013 var medlems tallet Inden vi når 31.12, hvor vi laver årsopgørelse, vil vi sandsynligvis være meget tæt på 1800 medlemmer og måske også over. Selv for os, der hver dag arbejder med Aakjærselskabet er det fantas sk. Nedenstående graf viser antallet af medlemmer (rød) og differensen år l år (Blåt). Aakjærselskabet er steget hvert år siden I 2002 var medlemstallet 283. Da jeg blev formand i 2004 talte vi om i bestyrelsen, der dengang bestod af 3 personer, at vi ville forsøge at få flere medlemmer. Vi var enige om, at vi skulle prøve at nærme os de 500. Mange mente at det var utopisk. Men i løbet af to år var målsætningen nået. I kriseåret 2008 steg vi med ikke mindre end 333. I 2009 nåede vi over de 1000 medlemmer. I dag taler vi alvorligt om, hvornår vi passerer de 2000 medlemmer. 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, arbejder målre et på udbredelsen af Aakjærs forfa erskab og dermed også øget medlemstal. BLIV MEDLEM AF AAKJÆRSELSKABET 10

11 PRESSEMEDDELELSE. Det er i år 10. gang Aakjærselska bet a older Aakjæra en. Det sker torsdag d. 15. august i Forsam lingshuset på Jenle. Det er et af de arrangementer, som vi i selskabet a older med megen stor glæde. På sådan en a en har vi mulighed for at præsentere den alsidighed, som Aakjærs forfa erskab indeholder. I den store danske encyklopædi skriver man om Aakjær: I dag lever han især i en snes af Højskolesangbogens kernetekster, fx "Jeg er Havren" (1916). Det er da korrekt, at Aakjær i Højskolesangbogen lever godt med næs lest sange, i alt 18. Kun Grundtvig har flere. Men så hører encyklopædiens viden om Aakjær også op. Aakjærs romaner og skildringer lever utrolig godt. Det samme gør Aakjærs dialek ekster desværre ikke. Det kan der være en ganske særlig grund l. Da Aakjær blev 60 år blev han fejret på Københavns Rådhus. De danske aviser bragte i flere dage ar kler om fejring af Aakjær. Det blev for meget for nogle forfa ere, der begyndte at la erliggøre Aakjærs dialek ekster blandt andet ved at påstå, at Aakjærs selv opfandt dialektordene. Påstanden blev fremsat i 1926, men lever fortsat i bedste velgående. I 2007 undersøgte dialek orskeren Torben Arboe, Aarhus Universitet påstanden og må e konstatere, at den sejlivede myte intet havde på sig, hvilket man kan læse i Ord & Sag nr. 27. fra Aakjær var i stedet en eminent kender af det midt og nordvestjyske sprog. Han har også igennem sine tekster været med l at bevare dialekten som skri sprog. Mærkelig nok er midt og nordvestjyderne ikke nær så stolte af dialekten, som nordjyderne, sønderjyderne og bornholmerne er for deres dialekter. Måske fordi nogle sprogfolk og li erater ansat på det gamle monopoluniversitet, har set en fordel i at fastholde la erliggørelsen af netop Aakjærs dialekt siden Herved har man kunnet bevare magten over det såkaldte korrekte sprog, der er adgangsgivende l højere samfundss llinger osv. Nyere forskning har påvist, at dialekterne i Danmark forsvinder langt hur gere end i andre europæiske lande. Sam dig har forskningen konkluderet, at vi er blevet langt mere intolerante overfor nuancer i det danske sprog, der gør det sværere for fremmede eller dialek alende at blive korrekt sprogligt integreret. Dialekterne er da meget sjove, som respondenterne udtaler. Respondenterne udtrykker en skjult llært la erliggørende magt, der er med l at fastholde det intolerante og det mindreværdige! Aakjærselskabet arbejder på at sikre Aakjærs skrevne og talte dialekt og respekten for den og andre dialekter. Derfor har vi på Jenle hele sommeren Lim ords og fredagsfortællinger

12 samt hvert år en Aakjæra en, hvor vi oplæser eller fortæller nogle af Aakjærs dialek ekster. I år tages der fat på nogle af fortællingerne fra Po fir Glowend Pæl, hvor fortællerne ligger på Daubjerg Dås og fortæller sagn osv. Aakjær indsamlede disse folkeminder i 1883 l folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, men udgav dem først i Det er vig gt for respekten for hinanden, at vi fastholder kendskab l dialekterne, der sam dig er med l at præcisere, berige og nuancere det danske sprog. Kom l Jenle og bliv medviden og stolt af dit sproglige fællesskab og lidt klogere på sprogets betydning for et demokra sk fællesskab. Formand for Aakjærselskabet Henning Linderoth Fortællegruppen er i gang med at arbejde med Jeppe Aakjærs tekster på Jenles Fællesrum. På Jenle findes desuden digitale indspilningsmuligheder. Foto: Svenning Fu rup Ruth Dein fortæller på YouTube.com Jeppe Aakjærs novelle Ene fra novellesamlingen Vadmelsfolk. Søg Ruth Dein på YouTube. 12

13 Af P.K. Nielsen på humøret. Af Gammel Johannes lærte Jeppe Aakjær for øvrigt at mede i Karup å. Moderen var ikke al d så glad for, at drengen så gerne sad ovre hos Johannes, fordi han ret så o e sad og svirede med nogle ikke helt rare sviregaster; men den lille Jeppe elskede at opholde sig der for foruden med en finger at slikke den sidste rest puddersukker op fra bunden af punchekopperne, hørte han også historier. I sine erindringer fortæller Jeppe Aakjær, at han i sin dligste barndom fandt en virkelig god ven i fa miliens nærmeste nabo Gammel Johannes (Johannes Villadsen), der i sin alderdom boede i et lille usselt gult hus med blåmalede vinduer. Han var en mærkelig sammensat alkoholiseret person, der havde sviret sig fra en stor gård, som han i sine velmagtsdage havde gi et sig l. Den lille Jeppe elskede at besøge den spændende gamle mand, der al d var klar l at trøste den lille Jeppe, hvis verdenen var gået ham imod derhjemme. En tør næse og et stort stykke kandissukker kunne hjælpe Vi har desværre ikke et billede af Gammel Jehannes hy e, men den skulle ligne ovenstående, men være halvt så stor. Billedet her er fra Husby skole. Jenles fotoarkiv. Gammel Johannes kunne fortælle, og drengen Jeppe kunne ly e og lade fantasien løbe. Den gamle kunne fortælle de særeste historier om fordums nisser og trolde osv. Det er for øvrigt fra Gammel Johannes, Jeppe Aakjær har fået 13

14 Daugbjerg Daas, som den ser ud i dag. Foto P.K. Nielsen inspira onen l den lille skønne bog skrevet på jysk: AF GAMMEL JOHAN NES HANS BIVELSKISTAARRI En be e Bog om stur Folk. Jeppe Aakjær mødte også andre store sagnfortællere fra sin hjemegn. Ikke blot kom de vel hos Gammel Johannes, men også i Jeppes hjem, hvor de kunne sidde og fortælle den ene historie e er den anden, mens den store bibel og brændevinsflasken begge åbnet var anbragt side om side på stuens langbord. Det var Ywer Ivar Larsen, sognets vejmand og tækkemande Jens Daalum, Jens Jensen fra Dalum i Fly. Han var en fa g husmand, der blandt andet må e gge hø 14

15 Evald Tang Kristensen i Jenles fotoarkiv. l sin ko. Den sidste store fortæller var forældrenes nabo, gårdejer Troels Jensen. Disse gamle fortællere vakte Aakjærs interesse så meget, at han i sin pure ungdom vandrede rundt i Fjends Herred for at indsamle folkesagn om nisser, trolde og elverfolk mm hos egnens ældste, som han så nedskrev og sendte l folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Interessen for folkesagnene og andre folkelige fortællinger slap aldrig Aakjær. Således fortæller han i sine erindringer, at han sammen med sin gode ven Achton Friis besøgte Fjends i 1901, hvor Achton Friis drog rundt med tegneblokken for at tegne forskellige folketyper 15 fra egnen, som blandt andet skulle bruges l at illustrere en bog med jyske fortællinger: Jysk Stævne, som Aakjær redigerede og bidrog med novellen Julebagning. Besøget brugte Jeppe Aakjær blandt andet l at sidde på Hagebro kro, hvor hedens gamle degn, lærer Chris an Michelsen fortalte Aakjær historier i lange baner. Mange år e er i 1923 bruger Jeppe Aakjær de foranstående begivenheder og oplevelser og indsamlede sagn og historier l at skrive og udgive bogen Po fir Glowend Pæl. Herom siger forfa eren selv i forordet l bogen. (Citat):

16 Daugbjerg Daas på Aakjærs d. Jenles fotoarkiv Længe før jeg udgav nogen bog, ja helt op mod konfirma onsalderen, havde jeg givet mig af med at indsamle min hjemegns sagn. Især tog det fart i vinteren 1883, e er jeg var kommet i forbindelse med den landskendte folkemindesamler Evald Tang Kristensen. I hans kyndige hænder nedlagde jeg alle mine ska e. Senere indgik de så i rigt mål i alt ca. 300 bidrag i hans forskellige arbejder, hvor de ikke al d er nemme at skelne fra hans egne. I arkivet for Danmarks folkeminder (på det Kongelige Bibliotek i København) ligger der et 300 sider stort manuskript fra min dengang såre uøvede hånd, stammende fra årene Det år var jeg enekarl hjemme på fødegården i Aakjær; men alle mine søndage og alle mine vintera ener var helliget sagnindsamlingen. Så snart mørket begyndte at vælde ind ad lugerne i den lille spindelvævsbeklædte tærskelo, hvor jeg dagligt svingede hjemmets trofaste plejl over de stride rugtvillinger, blev slaglen hængt på knage, - en mundfuld mad i skru en, skoene på af sted! Der er ikke mange hjem i miles omkreds, hvor ikke de har ha mig siddende under et spru ende tællelys l sent på a enen, mens jeg med blyant i hånd forhørte a ægtsmanden om nisse og trold og alt, der skræmmer og pusler i lade og på lo. Det var længe før cyklen var nået frem l hedeegnene. Jeg gik, nat og dag, i al slags vejr. Hvad brød en rask dreng sig om at løbe en mil ud og en mil hjem under vinterhimlen, bare han havde rigt by e i lommebogen! Alle disse glade e erforskninger blev a rudt i e eråret 1884, da jeg kom ind på Blågård. De blev aldrig siden genoptaget. Med bogen her har jeg nu a er forsøgt at betræde de gamle s er. Det har for mig personligt været en nydelse endnu en gang at føle mig ind l de gamles tankegang og mærke deres ru og knudrede ord dunke i mit øre. 16

17 Jeg håber, at de hos adskillige vil vække genkendelsens glæde. Sagnene, som her er genfortalt, er alle fra Fjends Herred. Jeg har ud af bunken min egen a legede manuskriptbunke fra ungdomsårene valgt dem, som stod tydeligst i mit minde og som jeg fandt mest typiske; og jeg har forsøgt at gi dem det liv og den sprogfarve, som jeg ikke var i stand l at meddele dem i de purunge år. Derimod har jeg gjort lidet for at karakterisere de enkelte fortællere. Disse sagn er jo bondens, det vil a er sige: såre manges. Jeg har derfor med vilje holdt de talende nede i den sommernatsvaghed, den måneskinsdunkelhed, hvori det hele tænkes fortalt i et par klokke mer på de lyngklædte sider af Daugbjerg Dås. Jenle, 17. januar 1923 / Jeppe Aakjær Øverst: Nanna og Jeppe Aakjær sammen med Gustavson og hustru samt deres fæstemø. Til højre: De gamle kalkgrave sydøst for Daugbjergs kirke. Billederne er dateret l Jenles fotoarkiv. 17

18 Daugbjerg Daas fly et l Jenles Forsamlingshus. Foto: (H.L.) fællessang vil en af gruppens medlemmer kommer med et kort oplæg om lblivelsen af og indholdet i bogen: Po fir glowend Pæl, hvore er fem andre af gruppens medlemmer vil opføre/læse 10 små folkesagn fra bogen. De optrædende lægger op l at fores lle de i bogen nævnte gamle mænd, der sidder på Daabjerg Dojs (Daugbjerg Dås) og underholder hinanden ved at fortælle de sælsomste historier, mens de lader sig brændevinsdunkens indhold smage. Torsdag den 15. august klokken vil Aakjærselskabets fortælle og dialektgruppe opføre/læse nogle af bogens folkesagn på jysk i Jenles samlingshus. Denne Aakjæra en vil forløbe på følgende måde: E er velkomst og Nu må publikum ikke lade sig forskrække af, at teksterne læses på jysk. For ved indgangen vil hver, der ønsker det, få udlevet en hjælpende tekst på rigsdansk, som kan hjælpe med l at forstå Jeppe Aakjærs jyske sprog, hvormed fortællingerne fremføres af de optrædende. Dialektgruppens medlemmer glæder sig l at indføre publikum i de e specielle, men humoris ske værk. 18

19 Som en lille forsmag er her i sin fulde længde gengivet en af fortællingerne i Po fir glowend Pæl. Syv stakke. Se, hwormanne Nisser der end war, skuld en iløwle aalle find mir end jen po æ Stej. Det war saa lig møj, om æ Gord war stur hæ be e; søen war det no bløwen skjewt 1), og det kund e vær annerledes; for haaj der wort flir, hwordan skuld æ vær kommen tere 2) med hinaant? For saa møj nø be e ildworre 3) Kram war æ jo. Søen lo der en Stej alîsid 4) en Prejstgord og en Herregord. Og de haaj hwer si Gordbo, som Taalen er. No kund æ Præjst jo e hiel klaar sæ i Awl med æ Herremand, hwad der er jo e war aa und`res øwer; men det kund æ Præjst hans Nis no ikki fordrag. Søen stor der jen A eror 5) syw skjønne Stak på æ Herremand hans Towt men baare fa e 6) fem po wor Præjstes. Aa, som den Nis han ærret sæ! Han kund i Maanskjen sejj aa kig a er de her Stakk, som æ Herremand haaj, te hans Øwn rend i Wand ved æ. Ja, som det be e Morris 7) da war misûenle! Saa en mørk Næt saa kund han sgi e hold sæ i æ skind længer. Men kjek 8)! Saa war han krawlt aander den villest 9) aa æ Herremands stakk; han reser en i æ Vejr pod æ her be e krumm Bjenn og begynder aa hæfler 10) aa me en; det war jo æ Mjenning aa æ, te den skuld herrøwer po æ Præjst hans, inden æ End to. Kund han fo det rig g bostavired, saa haaj de hwer sæjs; det tøt æ be e Løjnør 11), te søen war ret skjewt 12). Men Skam kam a er æ! Lissem han er aalbejst i Gaang mej aa faa æ Stak hæffelt 13) te sæ, saa kommer jo æ Herregordsnis de haa æ Øwn med sæ, de Kaal, sjel om Næ e er! og han war saa gal te han s ed 14)! Om han e lig vild drej hans grim Nies den naaen Vej og bær dje Stak tebaag, hwor han haaj knævven en 15)! Nej aalle Taal om den Ting! Søen vild den Be e e slipp, hwad han haaj faat Hæws 16 po. No, det kam da te aa slaaes saamøj værles 17)! Den jenn brujt en Harre og den naaen en Plow; saa der wnanked helsen jawnhen gued Singelduser! En mo jo undres øwer, te de e fæk hinaan rejn baar masekerired 18). Tesidst war de da osse saa udgjord som en Par Kokkywlinger, nær de for Aller haar wot opp aa toppes. Det war knap de kund kryw tebaag hwer te sin. Da æ Folk i de to Gord kam op om æ Maaen ku de da i al Verden e forsto, hwad der war gawn a dje Stak te æ Herremands, te den sto henn mødt 19) mell æ Gord og kund hwerken komm teframm 20) hæ tebaag. Der war jo nok en Par be e Kanniser 21), der kund ha gin Beskejn, men hwor de war henn den Tiddaws, det war e godt aa sej; for de haaj jo hwer for sæ faat mir end nok aa blæs po. 1)Lavet 2) ud af det 3) galsindet 4) side om side 5) efterår 6) fattige 7) pusling 8) en, to tre! 9) største 10) sæbe 11) gavtyv 12) gjort 13) gramset 14) sprudede 15) knebet den 16) fat i 17) læstelig 18) mase kreret 19) midt 20) fremad 21) fyrer. 19

20 Salget er i gang! 20

21 I ét af mine bøger, hvor Jeppe Aak jær har skrevet en dedika on, her jeg et eksemplar af Po fir Glowend Pæl, som Jeppe Aakjær udgav i 1923 på Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Kjøben havn og Kris ania, hvori der på telbladet er skrevet følgende dedi ka on: Kjære Henrik Ussing! Jeg ved, at denne Bog i Dem vil finde maaske sin bedste Læser. Med venlig Hilsen! Deres hengivne Jeppe Aakjær, Jenle Om forhistorien til bogen Po fir Glowend Pæl fortæller Jeppe Aakjær i sine erindringer i bindet Drengeaar og Knøsekaar, der var 2. bind af Jeppe Aakjærs erindringer udgivet i 1929 af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. På siderne 53ff skriver Jeppe Aakjær bl.a.: Vist er det, at da vor gamle gjæve Sagamand Evald Tang Kristensen i Sommeren 1883 lod udgaa et Opraab til det ganske Land om at hjælpe ham med at faa indsamlet alt, hvad der maatte være tilbage af gammel Folketro i Sagn og Sang og Æventyr, kunde jeg med min unge barkede Haand, der til Stadighed havde Vabler efter Skovl og Fork, gribe tilbage til min Sagnskat, der laa paa mit Kammerbord med en tung Flintesten som Brevpresser, og være iblandt de første til at byde denne Bestræbelse for Sagnenes Optegnelse velkommen.. Ja, for Pennen var virkelig ogsaa kommet i gang hos mig 16-aarige Gut Det var hverken Romaner eller Vers, nej det var Egnens endnu levende Æmter og Sagn, Gaader og Æventyr, somme Tider ogsaa en humpende forkrøllet Folkevise, som de gamle ikke havde faaet med sig i Graven.. Jeg mindes endnu den næsten hellige Gysen, der greb én om Hjærterødderne, da jeg en Vinterdag modtog Skattegraverens første Nummer (15/1 1884) og deri fandt tre Smaastykker, hvorunder der stod: Meddelte af Ungkarl Jeppe Jensen i Fly Ja, det var en stolt Dag! Jeg var 17 år og allerede blandt dem, der prentede Sort paa Hvidt. I et efterskrift i Bogen Po fir Glowend Pæl fortæller Jeppe Aakjær om, hvordan det af ham i indsamlede materiale, nu er blevet gennemgået og gendigtet ud fra en erfaren digters fortælling, således at bogen er en genudgivelse af det indsamlede materiale fra ungdomsårene, der nu 40 år senere udgives i bogform. 21 Den Henrik Ussing, som Jeppe sender bogen til med dedikationen var nemlig en dansk sprog- og folkemindeforsker, der i 1905 var blevet tilknyttet som lærer til Sorø Akademi, og i sin forskning havde arbejdet med sagnformen og dens tilpasningsevne. Henrik Ussing havde i 1910 skrevet doktordispitats Om det indbyrdes Forhold mellem Heltekvadene i ældre Edda, ligesom han i årene var formand for Foreningen Danmarks Folkeminder. Så det var ikke en hr-hvem-som-helst at Jeppe Aakjær dedikerede sin bog Po fir Glowend Pæl i 1923!

22 I forbindelse med arrangementer på Jenle overna er flere af vore gæster i Skive kommune. Nedenstående 3 overnatningssteder samarbejder med Aakjærselskabet. AFTALE MED BEST WESTERN I SKIVE Aakjærselskabet har indgået a ale med Best Western i Skive om over natning og besøg på Jenle. Kontakt hotellet i Skive for flere oplysninger. AFTALE MED DANHOSTEL SKIVE BEST WESTERN HOTEL GL. SKIVEHUS Sdr. Boulevard 1, 7800 Skive Tlf Aakjærselskabet har indgået a ale med Danhostel Skive om overnat ning og besøg på Jenle. Kontakt Danhostel i Skive for flere oplysninger. 22 DANHOSTEL SKIVE Sky evej 13 C, 7800 Skive Tlf.: SKIVE.DK

23 feriehus.dk Kontaktoplysninger Telefon: Telefon: / (på hverdage bedst efter kl eller sms) Karla Rusbjerg Pedersen Rybjergvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev Nyt badeværelse med bruseniche, bordplads med pusleplads og puslepude, vaskemaskine. Køkken med spiseplads l 6 8 personer samt service l 18 pers., kaffemaskine, el kogekande, stor ovn, 4 kogeplader, emhæ e, microbølgeovn, opvaskemaskine, køleskab med fryser, æggekoger, brødrister. Strygebræt (ingen strygejern endnu) Soverum 1, med dobbelt seng. Her er også plads l 1 gæsteseng og juniorseng. Soverúm 2, med 2 dobbelte sovebrikser (kan ændres l 4 enkelte senge) Stuen, dobbelt sovesofa (kan afskærmes med forhæng) Dejlig stor stue med spisebord (10 12 pers.), sofagruppe, TV, DVD, parabol (med de fleste af 136 tyske kanaler). Her kan bag forhæng indre es soverum 3, med soveplads l 2 personer. Udestue, med bord og 6 stole, 2 personer sofa. Gardiner kan trækkes for hele vejen rundt. Terrasse (ca. 10 m2) mod syd, med havebord og 6 stole samt parasol. Baby/børne ng: weekendseng, højstol, badekar, pusleplads m/puslepude, spil, sandkasse, gynge. 23

24 FAKTASIDE OM AAKJÆRSELSKABET Aakjærselskabet er en folkelig og kulturel sammenslutning for alle, der interesserer sig for mennesket Jeppe Aakjær, hans forfa erskab, hans omfa ende folkeoplysende indsats i sam den og hans kulturelle e ermæle. Selskabet blev s et den 21. januar 1980, i halvtredsåret for Jeppe Aakjærs død. Selskabets formål: Selskabets formål er at bidrage l og koordinere forskningen og at fremme undervisningen i Jeppe Aakjærs forfa erskab, at forestå og medvirke ved udgivelsen af forfa erskabet, og at bidrage l varetagelsen og formidlingen af de l forfa erskabet og Jenles kny ede kulturværdier (Se 8,2). Selskabet bemyndiges l at uddele en årlig Aakjærpris. Formålet vedtaget på generalforsamling på Jenle d. 22. april Hent vedtægter: h p://jenle.dk/pdf/tekster/vedtaegter.pdf Næste Nyhedsmail Næste Nyhedsmail kommer lige e er Thomas Kjellerup koncerten. Bliv medlem af Aakjærselskabet TRYK h p://www.jenle.dk/mail/compose .asp ØNSKER IKKE NI MAILEN TRYK HER ØNSKER NI MAILEN TRYK HER OPLYSNINGER OM NI MAILEN NI mailen er en automail, der kun læses teknologisk. Man kan derfor ikke anvende mail adressen l kontakt med Aakjærselskabet. Adressen er kun beregnet l lmelding og afmelding af ni mailen. Kopiering Uddrag af indholdet i nyhedsmailen må gengives i overensstemmelse med god citatskik og tydelig kildeangivelse. Hele ar kler må kun gengives e er a ale med Aakjærselskabet. Ansvarshavende: Formand: Henning Linderoth (H.L.) Næs ormand: Peder Kris an Nielsen (P.K.) Koordinator: Vinnie Linderoth (V.L.) Sekretær: Annalise Jensen (A.J) Foto: Hans Frederiksen og Svenning Fu rup Per Mouritsen (P.M.) 24

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 26 Jenle, den 25. aug. 2013

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 26 Jenle, den 25. aug. 2013 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 26 Jenle, den 25. aug. 2013 Fra Formanden s. 2 Hvor er Skive Kommune? s. 3 Aakjærselskabet s. 4 Stenhuggergården s. 5 Li eraturdag s. 7 Tegnehjørnet s. 12

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret +89215218 er forkert. Ændres l +86944472 Der

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 15 Jenle, den 29. feb. 2012 SELSKABER PÅ JENLE Allerede nu er der mange bes llinger l foråret og e eråret 2012. Foto: H.F. Tastumgårds hoved bygning fotograferet

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010. Jenle.dk BESØG JENLE!

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010. Jenle.dk BESØG JENLE! Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling se mere!

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 10 Jenle, den 1. marts 2011

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 10 Jenle, den 1. marts 2011 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 10 Jenle, den 1. marts 2011 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent kl. 11-17 fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 6 Jenle, den 16. maj 2010. Jenle.dk BESØG JENLE!

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 6 Jenle, den 16. maj 2010. Jenle.dk BESØG JENLE! Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 6 Jenle, den 16. maj 2010 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling se mere! Jenle.dk

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING Nr. 2 September 2014 37. Årgang Borgerbladet: Ansvarshavende redaktør: Torsten Lund, tlf.: 2333 8913 Tryk : PR OFFSET, 7000 Fredericia. Hvis du ikke har

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 39. årgang, nr. 3 August 2014 1 Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 2 FORMANDEN HAR ORDET Velkommen, velkommen og velkommen. Foreningen har over de sidste par måneder fået rigtig mange nye medlemmer.

Læs mere

STAMMEBLADET. The Great Stuttering Road-Stars FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG.

STAMMEBLADET. The Great Stuttering Road-Stars FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 2 MARTS 1997 22. ÅRGANG. The Great Stuttering Road-Stars STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD).

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - forår 2015

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - forår 2015 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - forår 2015 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - forår 2015 næste blads deadline:? (31.5.2015) 2 Kære alle Vores gamle skole fylder snart 150 år og forberedelserne

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kommunalt indgreb mod gylle på vej

Kommunalt indgreb mod gylle på vej Kommunalt indgreb mod gylle på vej 164 APRIL 2015 Af Simon Bordal Hansen Betydelige arealer på Orø er stærkt forurenet af nitrat, som stammer fra udledningen af husdyrgødning på markerne. Et par steder

Læs mere

Det fortryder vi mest

Det fortryder vi mest Det fortryder vi mest BT har spurgt danskerne, hvad de fortryder mest og helst vil gøre om i livet - læs hvad flest fortryder, og hvad du måske skal overveje at ændre i dit liv. Af Rikke Struck og Jan

Læs mere

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 60 / 2001 STARTISTEN NR. 60 / 2001 Kære Club kammerat! LEDER FORMANDENS SPALTE Du sidder lige nu med den sidste nye udgave af Startisten. Den er ikke blot ny, men har de sidste måneder været igennem et efterhånden tiltrængt

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Pitch: 163 ideer til. afprøvning. Torsdag og fredag bliver en hoben ideer præsenteret og afprøvet ved DR Mediers Pitchdag i DR Byen.

Pitch: 163 ideer til. afprøvning. Torsdag og fredag bliver en hoben ideer præsenteret og afprøvet ved DR Mediers Pitchdag i DR Byen. 25. SEPTEMBER 2009 UGE 39 Pitch: 163 ideer til afprøvning Torsdag og fredag bliver en hoben ideer præsenteret og afprøvet ved DR Mediers Pitchdag i DR Byen. DRåben i denne uge: Pitch: 163 ideer til afprøvning,

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER Nr. Søby - Heden Sogne Nr. 1 - Dec. 2009 - Feb. 2010 PRAKTISKE OPLYSNINGER Hjemmeside: www.nrsoeby-heden.dk Sognepræst: Anders Kjærsig Kirkesøvej 20, Nr. Søby 5792 Årslev Tlf. 65 90 10 63 E-mail: ankj@km.dk

Læs mere

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 34. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NR. 7 FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen

Læs mere