Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 25 Jenle, den 13. aug. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 25 Jenle, den 13. aug. 2013"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 25 Jenle, den 13. aug Fra Formanden s. 2 Jenlefesten s. 4 Jenlefesten folkefest s har allerede været en succes s. 10 Aakjæra en s. 11 Po fir glowend pæl s. 13 Til læseren s. 16 Daugbjerg Daas på Jenle s. 18 Fra en bogsamlers hylder s. 21 Fakta om Aakjærselskabet s. 24 DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK

2 NYHEDSMAILEN (NI) EN KÆMPESUCCES. DU LÆSER NU 25. NYHEDSMAIL FRA AAKJÆRSELSKABET. DEN UD VIKLING, DER ER SKET IGENNEM DE 4 ÅR, HVOR VI HAR UDSENDT NYHEDSMAILEN, HAVDE VI IKKE KUNNET FORUDSE. DET ER GÅET MEGET STÆRK. I 2009 lagde vi meget forsig gt ud med NI, men e erhånden er hele selskabet på alle fronter bare vokset og vokset. På nogle områder er det sket eksplosivt også så meget, at vi ikke for godt har kunnet følge med. Herved kan der opstå fejl. Det er bl.a. sket for nyhedsmailen. Antallet af abonnenter voksede på et år l over I dag er vi på omkring Vi tæller ikke længere abonnenter, da hele kartoteket kører på et forældet system på Outlook, hvor det er helt umulig at få programmet l selv at lave optælling. I starten havde vi alle abonnenter i én Kontaktgruppe, men i dag er de opdelt i 20 kontaktgrupper, hvor vi sorterer e er første bogstav i e mailadressen. Vi må højest have 200 i hver kontaktgruppe. Overs ger vi de 200 pr. forsendelse bliver vi anklaget for at udsende spam og systemet lukker for denne gruppe. Det er sket et par gange. Det er en uholdbar situa on, hvorfor vi må arbejde på et andet system og gerne et system, der kan arbejde sammen med medlemskartoteket. Vi håber meget på, at vi kan få programmeret et system her i vinteren Det er et af de helt store ønsker, der gerne skal løses snarest muligt, så teknologien står klar l frem dige forøgelser af abonnenter. For at kunne lave et mere ra onelt system er det også nødvendig, at vi henter økonomiske ressourcer, hvilket vi bl.a. vil gøre gennem annoncer i Nyhedsmailen. Vi er rig g glade for, at annoncørerne har villet være med! UDSOLGT! Bille er l Thomas Kjellerup koncerten d. 22. aug. er solgt! Bille er l Aakjærselskabets Li eraturdag sælger godt! Som dybest brønd 120, kr. pr. CD. I Kanten Af Den Gule Lupin 2

3 3

4 Et mere præcist antal kan være svært at ramme. Siden vi har købt scannersystemet taler vi om meget små fejl i optællingen, hvis vi har fodret maskinen korrekt. Det er ganske enkelt prag uld, at vi forholdsvis præcist kender antallet af personer. Salgssystemet gør også, at vi kender antallet af deltagere før arrangementet. Vi sælger næsten det samme antal på ne et, som ved døren. Tendensen vil vi gerne ændre. Vi ønsker at sælge de fleste på ne et, da vi så har et håb om at kunne lre elægge indkøb af varer mere præcist! Vi må dog konstatere, at vejret har stor indflydelse på de produkter, vi kan sælge. Regnen sa e en stopper på købelysten generelt, men specielt meget på øl salget, og kaffe med boller. I år prøvede vi at differen ere billetpriserne, så man fik billigere priser, hvis man købte før 26/7. Desværre opstod der en fejl netop denne dag, der ikke kan llægges systemet, men var en menneskelig fejl. Vi beklager meget de gener, der her opstod. Kendskabet l systemet er ikke helt godt nok endnu. På trods af fejlen opnåede vi næsten det ønskede resultat. Ca. 60% af bille erne var solgt inden 26/7. Det er vi rig g godt lfreds med, men håber på, at vi kan øge det fremover. Når vi kommer op på 1000 deltagere, så skal det gå stærkt ved bille eltene, og det kan det kun, hvis deltagerne blot skal have scannet bille en og ikke skal købe først! Vi håber selvfølgelig på, at Jenlefesterne kan komme noget længere op end de 1000 fremover. Men vi er ovenud lfrdse og mindre end 1000 kan også gøre det! 4

5 Foto: Svenning Fu rup byger, som går og kommer, det er den danske sommer. Sådan sang Jenlefestens 1000 gæster tradi onen tro i sidste fællessang. Ci tat er fra Thøger Larsens smukke digt, Danmark, nu blunder den lyse nat og skrevet specielt l Jenle festen i Det blev så sandt som det var sunget. Hele sommersæsonen på Jenle har været solrigt og poe sk og så kom regnen netop på Jenlefesten og ville være med l at byde velkommen. Men som det også fremgår af ovenstående billede, så var gæsterne klar l at modtage en byge. Paraplyerne og regnslag blev fundet frem. Og fællesskabet bestod sin prøve under en fælles paraply. Formanden bød velkommen talerne og underholdningen samt l medlemmer fra Norge, Sverige og hele Danmark samt gæster fra Canada og Australien Hele temaet for de e år i Aakjærselskabet og på Jenle Aakjærs li eratur dengang og nu blev indledt med formanden, Henning Linderoths velkoms ale, hvor han pointerede den danske befolknings store kærlighed l historieforfalskning gennem Lise Nørgaards TVserie Matador, hvor landbrugets betydning i 1929 er reduceret l stort set intet. Men virkeligheden så helt anderledes ud, som hele Aakjærs forfa erskab viser. I Lise Nørgaards TV serie over 25 afsnit, der har været vist 7 gange fremstår landbruget som nærmest ikke eksisterende. Indirekte fortælles der om Omegnsbanken, der får sin fremgang gennem kunder udenfor Korsbæk, altså fra landbruget må vi formode. 5

6 1000 gæster fylder godt på Jenles plæne. Peter Abrahamsen afslu er på fantas sk vis Jenlefesten Foto: Svenning Fu rup Det samme må gælde for Mads Skjerns Magasin. Direkte nævnt fra landet er Grisehandler Oluf Larsen og konen Katrine, der udover grisehandel også driver et lille husmandssted. Katrine er Larsens kone og Ingeborg Skjerns mor. Hun er lidt berygtet i omgangskredsen for al d at have penge på kistebunden og for ikke at ville af med dem. Grisehandler, gi med Katrine og far l Ingeborg. Beboerne i Korsbæk ser sjældent hvis nogensinde Larsen i dårligt humør og uden sin trofaste hund, Kvik. Han er en munter mand, der dog ikke har meget l overs for tyskerne. Han er glad for sjov, som han bl.a. har 6

7 Foto: Svenning Fu rup Den berømte færøske komponist Sunleif Rasmussen var l stede på Jenle og blev sammen med Michala Petri og Lars Hannibal hyldet på scenen. ved at lære sin hund tysker tricket og ved at hænge billeder op af forhadte ledere (f.eks Adolf Hitler, Josef Stalin osv.) på gårdens gamle lokum. Hver dag kører han i sin ladvogn ind l Korsbæks Jernbanehotel. Her mødes han med arbejderklassen for at slukke tørsten og få en hyggelig snak med Fede og en poli sk med Røde. Den anden person, der har direkte forbindelse med landbruget er Fru murermester Sofie 7 Jessen. Hun er gi med murermester Jacob Jessen. Sofie er af bondeslægt og opvokset på Havgaarden uden for Korsbæk. Hun har gået i skole med Laura, der ikke har meget l overs for hende, da hun vigtede sig over at komme fra en gård med tre skorstene. Bliver i 1945 snydt for dele af sin arv, da Mads Skjern og hendes bror Anthonsen med Jørgen Varnæs som mellemmand laver en studehandel om familiegården Havgaarden. Kommer i kra af sin mands indtræden som formand for Korsbæk Bank bestyrelsen i 1945 ind i den varnæske kreds. En bondefin, impulsiv, frodig og madglad dame. Det landbrug, der i slutningen af 1920 erne og begyndelsen af 1930 erne var bærende for hele den danske økonomi bliver i denne serie omtalt som sjov og madglad. En sådan beskrivelse er selvfølgelig med l at beskrive UdkantsDanmark og fastholde en nega v mental opfa else. Det er en fantas sk serie, som bør have posi v modspil, som netop Aakjærs forfa erskab kan give serien.

8 Til Jenlefesten havde de desuden medbragt en uropførelse over temaet af Jens Vejmand. Den færøske komponist Sunleif Rasmussen, der hører l blandt nu dens største nordiske komponister, havde komponeret værket. Sunleif Rasmussen var l stede på Jenle og blev sammen med Michala Petri og Lars Hannibal hyldet på scenen. Den poli ske tale var lagt i hænderne på Georg Metz. Han tog på samme måde som formanden fat på lyrikken. Titlen på Georg Metz s tale var: Den danske sang er en langt fra enkelt sag. Med sin helt egen humoris ske s l forsa e han med om nogen gav Jeppe Aakjær mæle l hverdagens Danmark i en ny realis sk tone med vægt på folkets sprog og folkets vilkår. En stærk poli sk og poe sk tale. Michala Petri og Lars Hannibal stod for første del af underholdningen. De har for kort d siden udgivet en CD med danske sange, hvorfra de bl.a. spillede. Foto: Svenning Fu rup E er kaffepausen talte Nis Boesdal på sin egen underfundige og humoris ske måde, og fremhævede den kompleksitet, som det nuværende samfund er indhyllet i. Og derfor har vi brug for forfa ere som Jeppe Aakjær, der kan sæ e billeder ind i vores lværelse, som Medlem nr får her overrakt et gra s medlemskab og Aakjærs Livserindringer I & II Foto: Svenning Fu rup 8

9 vi kan holde fast i. Hvem kender ikke billedet af ørntvistens fald. Et fantas sk kendt billede på et insekt, der måske kun tangeres i berømmelse af Cykelmyggen Egon skrevet af Flemming Quist Møller. Dagen blev tradi onen tro afslu et med folkemusik. Peter Abrahamsen, der er en kendt gæst på Jenle og i år har udgivet cd en Jeg er født på Jyllands sle er, havde medbragt Ole Bendix, Bo Liengaard og Kris an Lassen. Det blev en forrygende musikalsk afslutning på festen. Under selve festen passerede Aakjærselskabet medlem nummer 1700 og er godt på vej l de Vejret slu ede i højt solskin en flot afslutning på årets Jenlefest. Aakjærselskabet glæder sig l at se alle gæsterne l Jenlefesten den 3. august Foto: Svenning Fu rup 9 Foto: Svenning Fu rup

10 2013 HAR ALLEREDE VÆRET ET FANTASTISK ÅR. Da vi tog fat på 2013 var medlems tallet Inden vi når 31.12, hvor vi laver årsopgørelse, vil vi sandsynligvis være meget tæt på 1800 medlemmer og måske også over. Selv for os, der hver dag arbejder med Aakjærselskabet er det fantas sk. Nedenstående graf viser antallet af medlemmer (rød) og differensen år l år (Blåt). Aakjærselskabet er steget hvert år siden I 2002 var medlemstallet 283. Da jeg blev formand i 2004 talte vi om i bestyrelsen, der dengang bestod af 3 personer, at vi ville forsøge at få flere medlemmer. Vi var enige om, at vi skulle prøve at nærme os de 500. Mange mente at det var utopisk. Men i løbet af to år var målsætningen nået. I kriseåret 2008 steg vi med ikke mindre end 333. I 2009 nåede vi over de 1000 medlemmer. I dag taler vi alvorligt om, hvornår vi passerer de 2000 medlemmer. 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, arbejder målre et på udbredelsen af Aakjærs forfa erskab og dermed også øget medlemstal. BLIV MEDLEM AF AAKJÆRSELSKABET 10

11 PRESSEMEDDELELSE. Det er i år 10. gang Aakjærselska bet a older Aakjæra en. Det sker torsdag d. 15. august i Forsam lingshuset på Jenle. Det er et af de arrangementer, som vi i selskabet a older med megen stor glæde. På sådan en a en har vi mulighed for at præsentere den alsidighed, som Aakjærs forfa erskab indeholder. I den store danske encyklopædi skriver man om Aakjær: I dag lever han især i en snes af Højskolesangbogens kernetekster, fx "Jeg er Havren" (1916). Det er da korrekt, at Aakjær i Højskolesangbogen lever godt med næs lest sange, i alt 18. Kun Grundtvig har flere. Men så hører encyklopædiens viden om Aakjær også op. Aakjærs romaner og skildringer lever utrolig godt. Det samme gør Aakjærs dialek ekster desværre ikke. Det kan der være en ganske særlig grund l. Da Aakjær blev 60 år blev han fejret på Københavns Rådhus. De danske aviser bragte i flere dage ar kler om fejring af Aakjær. Det blev for meget for nogle forfa ere, der begyndte at la erliggøre Aakjærs dialek ekster blandt andet ved at påstå, at Aakjærs selv opfandt dialektordene. Påstanden blev fremsat i 1926, men lever fortsat i bedste velgående. I 2007 undersøgte dialek orskeren Torben Arboe, Aarhus Universitet påstanden og må e konstatere, at den sejlivede myte intet havde på sig, hvilket man kan læse i Ord & Sag nr. 27. fra Aakjær var i stedet en eminent kender af det midt og nordvestjyske sprog. Han har også igennem sine tekster været med l at bevare dialekten som skri sprog. Mærkelig nok er midt og nordvestjyderne ikke nær så stolte af dialekten, som nordjyderne, sønderjyderne og bornholmerne er for deres dialekter. Måske fordi nogle sprogfolk og li erater ansat på det gamle monopoluniversitet, har set en fordel i at fastholde la erliggørelsen af netop Aakjærs dialekt siden Herved har man kunnet bevare magten over det såkaldte korrekte sprog, der er adgangsgivende l højere samfundss llinger osv. Nyere forskning har påvist, at dialekterne i Danmark forsvinder langt hur gere end i andre europæiske lande. Sam dig har forskningen konkluderet, at vi er blevet langt mere intolerante overfor nuancer i det danske sprog, der gør det sværere for fremmede eller dialek alende at blive korrekt sprogligt integreret. Dialekterne er da meget sjove, som respondenterne udtaler. Respondenterne udtrykker en skjult llært la erliggørende magt, der er med l at fastholde det intolerante og det mindreværdige! Aakjærselskabet arbejder på at sikre Aakjærs skrevne og talte dialekt og respekten for den og andre dialekter. Derfor har vi på Jenle hele sommeren Lim ords og fredagsfortællinger

12 samt hvert år en Aakjæra en, hvor vi oplæser eller fortæller nogle af Aakjærs dialek ekster. I år tages der fat på nogle af fortællingerne fra Po fir Glowend Pæl, hvor fortællerne ligger på Daubjerg Dås og fortæller sagn osv. Aakjær indsamlede disse folkeminder i 1883 l folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, men udgav dem først i Det er vig gt for respekten for hinanden, at vi fastholder kendskab l dialekterne, der sam dig er med l at præcisere, berige og nuancere det danske sprog. Kom l Jenle og bliv medviden og stolt af dit sproglige fællesskab og lidt klogere på sprogets betydning for et demokra sk fællesskab. Formand for Aakjærselskabet Henning Linderoth Fortællegruppen er i gang med at arbejde med Jeppe Aakjærs tekster på Jenles Fællesrum. På Jenle findes desuden digitale indspilningsmuligheder. Foto: Svenning Fu rup Ruth Dein fortæller på YouTube.com Jeppe Aakjærs novelle Ene fra novellesamlingen Vadmelsfolk. Søg Ruth Dein på YouTube. 12

13 Af P.K. Nielsen på humøret. Af Gammel Johannes lærte Jeppe Aakjær for øvrigt at mede i Karup å. Moderen var ikke al d så glad for, at drengen så gerne sad ovre hos Johannes, fordi han ret så o e sad og svirede med nogle ikke helt rare sviregaster; men den lille Jeppe elskede at opholde sig der for foruden med en finger at slikke den sidste rest puddersukker op fra bunden af punchekopperne, hørte han også historier. I sine erindringer fortæller Jeppe Aakjær, at han i sin dligste barndom fandt en virkelig god ven i fa miliens nærmeste nabo Gammel Johannes (Johannes Villadsen), der i sin alderdom boede i et lille usselt gult hus med blåmalede vinduer. Han var en mærkelig sammensat alkoholiseret person, der havde sviret sig fra en stor gård, som han i sine velmagtsdage havde gi et sig l. Den lille Jeppe elskede at besøge den spændende gamle mand, der al d var klar l at trøste den lille Jeppe, hvis verdenen var gået ham imod derhjemme. En tør næse og et stort stykke kandissukker kunne hjælpe Vi har desværre ikke et billede af Gammel Jehannes hy e, men den skulle ligne ovenstående, men være halvt så stor. Billedet her er fra Husby skole. Jenles fotoarkiv. Gammel Johannes kunne fortælle, og drengen Jeppe kunne ly e og lade fantasien løbe. Den gamle kunne fortælle de særeste historier om fordums nisser og trolde osv. Det er for øvrigt fra Gammel Johannes, Jeppe Aakjær har fået 13

14 Daugbjerg Daas, som den ser ud i dag. Foto P.K. Nielsen inspira onen l den lille skønne bog skrevet på jysk: AF GAMMEL JOHAN NES HANS BIVELSKISTAARRI En be e Bog om stur Folk. Jeppe Aakjær mødte også andre store sagnfortællere fra sin hjemegn. Ikke blot kom de vel hos Gammel Johannes, men også i Jeppes hjem, hvor de kunne sidde og fortælle den ene historie e er den anden, mens den store bibel og brændevinsflasken begge åbnet var anbragt side om side på stuens langbord. Det var Ywer Ivar Larsen, sognets vejmand og tækkemande Jens Daalum, Jens Jensen fra Dalum i Fly. Han var en fa g husmand, der blandt andet må e gge hø 14

15 Evald Tang Kristensen i Jenles fotoarkiv. l sin ko. Den sidste store fortæller var forældrenes nabo, gårdejer Troels Jensen. Disse gamle fortællere vakte Aakjærs interesse så meget, at han i sin pure ungdom vandrede rundt i Fjends Herred for at indsamle folkesagn om nisser, trolde og elverfolk mm hos egnens ældste, som han så nedskrev og sendte l folkemindesamleren Evald Tang Kristensen. Interessen for folkesagnene og andre folkelige fortællinger slap aldrig Aakjær. Således fortæller han i sine erindringer, at han sammen med sin gode ven Achton Friis besøgte Fjends i 1901, hvor Achton Friis drog rundt med tegneblokken for at tegne forskellige folketyper 15 fra egnen, som blandt andet skulle bruges l at illustrere en bog med jyske fortællinger: Jysk Stævne, som Aakjær redigerede og bidrog med novellen Julebagning. Besøget brugte Jeppe Aakjær blandt andet l at sidde på Hagebro kro, hvor hedens gamle degn, lærer Chris an Michelsen fortalte Aakjær historier i lange baner. Mange år e er i 1923 bruger Jeppe Aakjær de foranstående begivenheder og oplevelser og indsamlede sagn og historier l at skrive og udgive bogen Po fir Glowend Pæl. Herom siger forfa eren selv i forordet l bogen. (Citat):

16 Daugbjerg Daas på Aakjærs d. Jenles fotoarkiv Længe før jeg udgav nogen bog, ja helt op mod konfirma onsalderen, havde jeg givet mig af med at indsamle min hjemegns sagn. Især tog det fart i vinteren 1883, e er jeg var kommet i forbindelse med den landskendte folkemindesamler Evald Tang Kristensen. I hans kyndige hænder nedlagde jeg alle mine ska e. Senere indgik de så i rigt mål i alt ca. 300 bidrag i hans forskellige arbejder, hvor de ikke al d er nemme at skelne fra hans egne. I arkivet for Danmarks folkeminder (på det Kongelige Bibliotek i København) ligger der et 300 sider stort manuskript fra min dengang såre uøvede hånd, stammende fra årene Det år var jeg enekarl hjemme på fødegården i Aakjær; men alle mine søndage og alle mine vintera ener var helliget sagnindsamlingen. Så snart mørket begyndte at vælde ind ad lugerne i den lille spindelvævsbeklædte tærskelo, hvor jeg dagligt svingede hjemmets trofaste plejl over de stride rugtvillinger, blev slaglen hængt på knage, - en mundfuld mad i skru en, skoene på af sted! Der er ikke mange hjem i miles omkreds, hvor ikke de har ha mig siddende under et spru ende tællelys l sent på a enen, mens jeg med blyant i hånd forhørte a ægtsmanden om nisse og trold og alt, der skræmmer og pusler i lade og på lo. Det var længe før cyklen var nået frem l hedeegnene. Jeg gik, nat og dag, i al slags vejr. Hvad brød en rask dreng sig om at løbe en mil ud og en mil hjem under vinterhimlen, bare han havde rigt by e i lommebogen! Alle disse glade e erforskninger blev a rudt i e eråret 1884, da jeg kom ind på Blågård. De blev aldrig siden genoptaget. Med bogen her har jeg nu a er forsøgt at betræde de gamle s er. Det har for mig personligt været en nydelse endnu en gang at føle mig ind l de gamles tankegang og mærke deres ru og knudrede ord dunke i mit øre. 16

17 Jeg håber, at de hos adskillige vil vække genkendelsens glæde. Sagnene, som her er genfortalt, er alle fra Fjends Herred. Jeg har ud af bunken min egen a legede manuskriptbunke fra ungdomsårene valgt dem, som stod tydeligst i mit minde og som jeg fandt mest typiske; og jeg har forsøgt at gi dem det liv og den sprogfarve, som jeg ikke var i stand l at meddele dem i de purunge år. Derimod har jeg gjort lidet for at karakterisere de enkelte fortællere. Disse sagn er jo bondens, det vil a er sige: såre manges. Jeg har derfor med vilje holdt de talende nede i den sommernatsvaghed, den måneskinsdunkelhed, hvori det hele tænkes fortalt i et par klokke mer på de lyngklædte sider af Daugbjerg Dås. Jenle, 17. januar 1923 / Jeppe Aakjær Øverst: Nanna og Jeppe Aakjær sammen med Gustavson og hustru samt deres fæstemø. Til højre: De gamle kalkgrave sydøst for Daugbjergs kirke. Billederne er dateret l Jenles fotoarkiv. 17

18 Daugbjerg Daas fly et l Jenles Forsamlingshus. Foto: (H.L.) fællessang vil en af gruppens medlemmer kommer med et kort oplæg om lblivelsen af og indholdet i bogen: Po fir glowend Pæl, hvore er fem andre af gruppens medlemmer vil opføre/læse 10 små folkesagn fra bogen. De optrædende lægger op l at fores lle de i bogen nævnte gamle mænd, der sidder på Daabjerg Dojs (Daugbjerg Dås) og underholder hinanden ved at fortælle de sælsomste historier, mens de lader sig brændevinsdunkens indhold smage. Torsdag den 15. august klokken vil Aakjærselskabets fortælle og dialektgruppe opføre/læse nogle af bogens folkesagn på jysk i Jenles samlingshus. Denne Aakjæra en vil forløbe på følgende måde: E er velkomst og Nu må publikum ikke lade sig forskrække af, at teksterne læses på jysk. For ved indgangen vil hver, der ønsker det, få udlevet en hjælpende tekst på rigsdansk, som kan hjælpe med l at forstå Jeppe Aakjærs jyske sprog, hvormed fortællingerne fremføres af de optrædende. Dialektgruppens medlemmer glæder sig l at indføre publikum i de e specielle, men humoris ske værk. 18

19 Som en lille forsmag er her i sin fulde længde gengivet en af fortællingerne i Po fir glowend Pæl. Syv stakke. Se, hwormanne Nisser der end war, skuld en iløwle aalle find mir end jen po æ Stej. Det war saa lig møj, om æ Gord war stur hæ be e; søen war det no bløwen skjewt 1), og det kund e vær annerledes; for haaj der wort flir, hwordan skuld æ vær kommen tere 2) med hinaant? For saa møj nø be e ildworre 3) Kram war æ jo. Søen lo der en Stej alîsid 4) en Prejstgord og en Herregord. Og de haaj hwer si Gordbo, som Taalen er. No kund æ Præjst jo e hiel klaar sæ i Awl med æ Herremand, hwad der er jo e war aa und`res øwer; men det kund æ Præjst hans Nis no ikki fordrag. Søen stor der jen A eror 5) syw skjønne Stak på æ Herremand hans Towt men baare fa e 6) fem po wor Præjstes. Aa, som den Nis han ærret sæ! Han kund i Maanskjen sejj aa kig a er de her Stakk, som æ Herremand haaj, te hans Øwn rend i Wand ved æ. Ja, som det be e Morris 7) da war misûenle! Saa en mørk Næt saa kund han sgi e hold sæ i æ skind længer. Men kjek 8)! Saa war han krawlt aander den villest 9) aa æ Herremands stakk; han reser en i æ Vejr pod æ her be e krumm Bjenn og begynder aa hæfler 10) aa me en; det war jo æ Mjenning aa æ, te den skuld herrøwer po æ Præjst hans, inden æ End to. Kund han fo det rig g bostavired, saa haaj de hwer sæjs; det tøt æ be e Løjnør 11), te søen war ret skjewt 12). Men Skam kam a er æ! Lissem han er aalbejst i Gaang mej aa faa æ Stak hæffelt 13) te sæ, saa kommer jo æ Herregordsnis de haa æ Øwn med sæ, de Kaal, sjel om Næ e er! og han war saa gal te han s ed 14)! Om han e lig vild drej hans grim Nies den naaen Vej og bær dje Stak tebaag, hwor han haaj knævven en 15)! Nej aalle Taal om den Ting! Søen vild den Be e e slipp, hwad han haaj faat Hæws 16 po. No, det kam da te aa slaaes saamøj værles 17)! Den jenn brujt en Harre og den naaen en Plow; saa der wnanked helsen jawnhen gued Singelduser! En mo jo undres øwer, te de e fæk hinaan rejn baar masekerired 18). Tesidst war de da osse saa udgjord som en Par Kokkywlinger, nær de for Aller haar wot opp aa toppes. Det war knap de kund kryw tebaag hwer te sin. Da æ Folk i de to Gord kam op om æ Maaen ku de da i al Verden e forsto, hwad der war gawn a dje Stak te æ Herremands, te den sto henn mødt 19) mell æ Gord og kund hwerken komm teframm 20) hæ tebaag. Der war jo nok en Par be e Kanniser 21), der kund ha gin Beskejn, men hwor de war henn den Tiddaws, det war e godt aa sej; for de haaj jo hwer for sæ faat mir end nok aa blæs po. 1)Lavet 2) ud af det 3) galsindet 4) side om side 5) efterår 6) fattige 7) pusling 8) en, to tre! 9) største 10) sæbe 11) gavtyv 12) gjort 13) gramset 14) sprudede 15) knebet den 16) fat i 17) læstelig 18) mase kreret 19) midt 20) fremad 21) fyrer. 19

20 Salget er i gang! 20

21 I ét af mine bøger, hvor Jeppe Aak jær har skrevet en dedika on, her jeg et eksemplar af Po fir Glowend Pæl, som Jeppe Aakjær udgav i 1923 på Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Kjøben havn og Kris ania, hvori der på telbladet er skrevet følgende dedi ka on: Kjære Henrik Ussing! Jeg ved, at denne Bog i Dem vil finde maaske sin bedste Læser. Med venlig Hilsen! Deres hengivne Jeppe Aakjær, Jenle Om forhistorien til bogen Po fir Glowend Pæl fortæller Jeppe Aakjær i sine erindringer i bindet Drengeaar og Knøsekaar, der var 2. bind af Jeppe Aakjærs erindringer udgivet i 1929 af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. På siderne 53ff skriver Jeppe Aakjær bl.a.: Vist er det, at da vor gamle gjæve Sagamand Evald Tang Kristensen i Sommeren 1883 lod udgaa et Opraab til det ganske Land om at hjælpe ham med at faa indsamlet alt, hvad der maatte være tilbage af gammel Folketro i Sagn og Sang og Æventyr, kunde jeg med min unge barkede Haand, der til Stadighed havde Vabler efter Skovl og Fork, gribe tilbage til min Sagnskat, der laa paa mit Kammerbord med en tung Flintesten som Brevpresser, og være iblandt de første til at byde denne Bestræbelse for Sagnenes Optegnelse velkommen.. Ja, for Pennen var virkelig ogsaa kommet i gang hos mig 16-aarige Gut Det var hverken Romaner eller Vers, nej det var Egnens endnu levende Æmter og Sagn, Gaader og Æventyr, somme Tider ogsaa en humpende forkrøllet Folkevise, som de gamle ikke havde faaet med sig i Graven.. Jeg mindes endnu den næsten hellige Gysen, der greb én om Hjærterødderne, da jeg en Vinterdag modtog Skattegraverens første Nummer (15/1 1884) og deri fandt tre Smaastykker, hvorunder der stod: Meddelte af Ungkarl Jeppe Jensen i Fly Ja, det var en stolt Dag! Jeg var 17 år og allerede blandt dem, der prentede Sort paa Hvidt. I et efterskrift i Bogen Po fir Glowend Pæl fortæller Jeppe Aakjær om, hvordan det af ham i indsamlede materiale, nu er blevet gennemgået og gendigtet ud fra en erfaren digters fortælling, således at bogen er en genudgivelse af det indsamlede materiale fra ungdomsårene, der nu 40 år senere udgives i bogform. 21 Den Henrik Ussing, som Jeppe sender bogen til med dedikationen var nemlig en dansk sprog- og folkemindeforsker, der i 1905 var blevet tilknyttet som lærer til Sorø Akademi, og i sin forskning havde arbejdet med sagnformen og dens tilpasningsevne. Henrik Ussing havde i 1910 skrevet doktordispitats Om det indbyrdes Forhold mellem Heltekvadene i ældre Edda, ligesom han i årene var formand for Foreningen Danmarks Folkeminder. Så det var ikke en hr-hvem-som-helst at Jeppe Aakjær dedikerede sin bog Po fir Glowend Pæl i 1923!

22 I forbindelse med arrangementer på Jenle overna er flere af vore gæster i Skive kommune. Nedenstående 3 overnatningssteder samarbejder med Aakjærselskabet. AFTALE MED BEST WESTERN I SKIVE Aakjærselskabet har indgået a ale med Best Western i Skive om over natning og besøg på Jenle. Kontakt hotellet i Skive for flere oplysninger. AFTALE MED DANHOSTEL SKIVE BEST WESTERN HOTEL GL. SKIVEHUS Sdr. Boulevard 1, 7800 Skive Tlf Aakjærselskabet har indgået a ale med Danhostel Skive om overnat ning og besøg på Jenle. Kontakt Danhostel i Skive for flere oplysninger. 22 DANHOSTEL SKIVE Sky evej 13 C, 7800 Skive Tlf.: SKIVE.DK

23 feriehus.dk Kontaktoplysninger Telefon: Telefon: / (på hverdage bedst efter kl eller sms) Karla Rusbjerg Pedersen Rybjergvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev Nyt badeværelse med bruseniche, bordplads med pusleplads og puslepude, vaskemaskine. Køkken med spiseplads l 6 8 personer samt service l 18 pers., kaffemaskine, el kogekande, stor ovn, 4 kogeplader, emhæ e, microbølgeovn, opvaskemaskine, køleskab med fryser, æggekoger, brødrister. Strygebræt (ingen strygejern endnu) Soverum 1, med dobbelt seng. Her er også plads l 1 gæsteseng og juniorseng. Soverúm 2, med 2 dobbelte sovebrikser (kan ændres l 4 enkelte senge) Stuen, dobbelt sovesofa (kan afskærmes med forhæng) Dejlig stor stue med spisebord (10 12 pers.), sofagruppe, TV, DVD, parabol (med de fleste af 136 tyske kanaler). Her kan bag forhæng indre es soverum 3, med soveplads l 2 personer. Udestue, med bord og 6 stole, 2 personer sofa. Gardiner kan trækkes for hele vejen rundt. Terrasse (ca. 10 m2) mod syd, med havebord og 6 stole samt parasol. Baby/børne ng: weekendseng, højstol, badekar, pusleplads m/puslepude, spil, sandkasse, gynge. 23

24 FAKTASIDE OM AAKJÆRSELSKABET Aakjærselskabet er en folkelig og kulturel sammenslutning for alle, der interesserer sig for mennesket Jeppe Aakjær, hans forfa erskab, hans omfa ende folkeoplysende indsats i sam den og hans kulturelle e ermæle. Selskabet blev s et den 21. januar 1980, i halvtredsåret for Jeppe Aakjærs død. Selskabets formål: Selskabets formål er at bidrage l og koordinere forskningen og at fremme undervisningen i Jeppe Aakjærs forfa erskab, at forestå og medvirke ved udgivelsen af forfa erskabet, og at bidrage l varetagelsen og formidlingen af de l forfa erskabet og Jenles kny ede kulturværdier (Se 8,2). Selskabet bemyndiges l at uddele en årlig Aakjærpris. Formålet vedtaget på generalforsamling på Jenle d. 22. april Hent vedtægter: h p://jenle.dk/pdf/tekster/vedtaegter.pdf Næste Nyhedsmail Næste Nyhedsmail kommer lige e er Thomas Kjellerup koncerten. Bliv medlem af Aakjærselskabet TRYK h p://www.jenle.dk/mail/compose .asp ØNSKER IKKE NI MAILEN TRYK HER ØNSKER NI MAILEN TRYK HER OPLYSNINGER OM NI MAILEN NI mailen er en automail, der kun læses teknologisk. Man kan derfor ikke anvende mail adressen l kontakt med Aakjærselskabet. Adressen er kun beregnet l lmelding og afmelding af ni mailen. Kopiering Uddrag af indholdet i nyhedsmailen må gengives i overensstemmelse med god citatskik og tydelig kildeangivelse. Hele ar kler må kun gengives e er a ale med Aakjærselskabet. Ansvarshavende: Formand: Henning Linderoth (H.L.) Næs ormand: Peder Kris an Nielsen (P.K.) Koordinator: Vinnie Linderoth (V.L.) Sekretær: Annalise Jensen (A.J) Foto: Hans Frederiksen og Svenning Fu rup Per Mouritsen (P.M.) 24

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 23 Jenle, den 24. juni2013

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 23 Jenle, den 24. juni2013 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 23 Jenle, den 24. juni2013 Con Brio s. 2 Fra Formanden s. 3 Om de to første Forsamlingshusarrangementer s. 4 Frokostret s. 6 Arbejdende værksteder s. 8 Tegnehjørnet

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK WWW.JENLE.DK

DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK WWW.JENLE.DK DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK WWW.JENLE.DK NYHEDS & INFORMATIONSMAL NR. 29. UDKOMMER DEN. 3. APRIL 2014. Ansvarshavende redaktør, Henning Linderoth, Formand for Aakjærselskabet. Redak

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 26 Jenle, den 25. aug. 2013

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 26 Jenle, den 25. aug. 2013 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 26 Jenle, den 25. aug. 2013 Fra Formanden s. 2 Hvor er Skive Kommune? s. 3 Aakjærselskabet s. 4 Stenhuggergården s. 5 Li eraturdag s. 7 Tegnehjørnet s. 12

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. Hold da helt ferie 2007 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Ringkøbing Fjord Arvidvej 150, 6960 Hvide Sande

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 17 Jenle, den 5. juni 2012

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 17 Jenle, den 5. juni 2012 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 17 Jenle, den 5. juni 2012 DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK www.jenle.dk ÅRETS AKTIVITETER Du kan hente arrangementbrochuren på h p://www.jenle.dk/pdf/tekster/arrangement.pdf

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret +89215218 er forkert. Ændres l +86944472 Der

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere