Indhold. Tag restbyggefugt mere alvorligt EXPLORE THE REFORM COLLECTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Tag restbyggefugt mere alvorligt EXPLORE THE REFORM COLLECTION"

Transkript

1 Indhold Tag restbyggefugt mere alvorligt ANDERS HJORTH JENSEN, BRANCHECHEF En ny generation af tæppefliser og væg-til-væg tæpper er skabt. ReForm Foss Ecotrust, ReForm Legend Ecotrust og ReForm Memory Ecotrust har med kollektionernes innovative struktur i flere forskellige niveauer bragt en interessant og organisk fornemmelse ind i det kommercielle interiør. Stramt koordinerede farvegrupper giver mulighed for at koordinere EXPLORE THE REFORM COLLECTION kollektionerne og skabe stier, zoner og skjulte vægge, men det enkelte design står også stærkt alene. Den patenterede og Cradle to Cradle TM certificerede Ecotrust-bagside er baseret på genbrugte vandflasker og garnet på brugte fiskenet. Dermed er kollektionerne omdrejningspunktet for et helt igennem grønt valg. Du kan få mere at vide på ege.dk 4 Omfattende problem med restbyggefugt 6 Entreprenør kalkulerer med fugtskader 8 Sørg for klare skriftlige aftaler Færdigt olieret parket til store projekter 10 Rundt om gulvet Xxx Xxx. side 4 11 Kursuskalender 12 Nu får vi træ i farver Gulvsnak på madmesse 14 Ny kollektion af populær vinyl 16 Krav om maske mens du trådfuger 18 Stigende omsætning fra CSR-indsats X Xxx side 14 Restbyggefugt er et problem, som gulventreprenøren ofte støder på grundet manglende eller utilstrækkelige fugtmålinger. Gulvlægning er ikke en kosmetisk finish, der sidst i byggeprocessen kan presses ind i en overskredet tidsplan. Gulvfaget er et håndværk, hvor fagligheden stikker endnu dybere, og derfor skal bygherrer og deres rådgivere tage gulventreprenøren med på råd tidligere i byggefasen. Der er altid god økonomi i at gøre tingene rigtigt for starten: Udbedring af mangler som følge af f.eks. fugt koster penge, og det er til stor gene og irritation for bygningens beboere, hvis gulve skal lægges om, efter de er flyttet ind. Vor medlemsundersøgelse viser, at alt for mange gulvlæggere ikke er bevidste om, hvor stor en risiko de påtager sig. Langt de fleste udfører stikprøvekontrol af fugtniveauet i betonen, inden de påbegynder gulvbelægning. Og det er glædeligt. Men 30 procent gør det ikke hver gang, og det er 30 procent for mange. Vi må minde vore medlemmer om, hvor stor en risiko, de løber, ved blindt at stole på andres fugtmålinger. Målsætningen må være, at gulventreprenører altid udfører en fugtkontrol af undergulve i henhold til branchens anvisninger. Dertil kommer, at fugtmålingerne ofte bliver foretaget med forkert udstyr. Det burde være almen viden, at beton tørrer oppe fra, og at udstyr, der kun måler overfladefugten, ikke kan stå alene, når det skal fastslås, om undergulvet er tilstrækkeligt tørt. Mere viden er derfor påkrævet. Magasinet Gulv nr. 1 Tillæg til Byggeplads.dk nr. 3, juni Udgiver Hugin Media ApS, Huginsvej 2b, 3400 Hillerød, Danmark, Forsidefoto Egetæpper Redaktion Kim Sejr, ansvh. redaktør Susanne Lundbeck, journalist Poul Sabroe, journalist Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen Redaktionschef Tania Clausager, Grafisk tilrettelægning Ian Petersen, Annoncer Steffen Aunø, Finn Chortsen, Uffe Eriksen, Annoncekoordinator Lene Lykke Carlsen, Salgsassistent Martin Lund, Tryk Scanprint A/S Redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i artikler og produktoplysninger, ligesom redaktionen ikke hæfter for manuskripter, fotografier og tegninger, der indsendes uopfordret. Artikler og billeder i magasinet Gulv må ikke benyttes kommercielt uden udgiverens tilladelse. Erhvervsmæssigt udlån og udlejning af bladet er forbudt. ISSN: MAGASINET GULV JUNI

2 TEMA RESTBYGGEFUGT Gulvbranchens undersøgelse Hvor ofte oplever du følgende? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Problemer med restfugt i forbindelse med en gulventreprise At bygherren afsætter tilstrækkelig tid til udtørring af gulvkonstruktionen At bygherrer generelt foretager retvisende fugtmålinger af gulvkonstruktionen Ofte Ind imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Hvordan foretager du kontrolmålingen? 50 % Når gulv udlægges direkte på beton, og eller på beton som er spartlet, er der krav til den maksimale fugt i underlaget. Omfattende problem med restbyggefugt Bygherren må selv tage ansvaret, hvis han insisterer på at få lagt gulv på et underlag, der er for fugtigt, mener Gulvbranchens medlemmer 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Jeg udtager en boreprøve, isolerer og propper hullet til og afleverer prøven til et laboratorium Jeg foretager selv fugtmålingen med en overfladescanner Jeg hyrer et eksternt firma til at foretage målingen Andet Lorem ipsum dor sicur gloria mundi sanctificatur nomen tuum. - Bygherrer tager ikke restbyggefugt alvorligt nok, og hvis de endelig gør det, så gør de det forkert, siger Torben Hessing-Olsen, konsulent i Gulvbranchen. AF SUSANNE LUNDBECK, JOURNALIST Godt 90 procent af gulvlæggerne oplever, at der er problemer med restbyggefugt, når de skal lægge gulvbelægningen. Det skyldes i de fleste tilfælde, at bygherren ikke afsætter tilstrækkelig til tid udtørring af betonen i tidsplanen. Det fremgår af en undersøgelse, som Gulvbranchen i Dansk Byggeri netop har foretaget blandt 154 medlemsvirksomheder. Bygherrer tager ikke restbyggefugt alvorligt nok, og hvis de endelig gør det, så gør de det forkert, lyder konklusionen på undersøgelsen fra Torben Hessing-Olsen, konsulent i Gulvbranchen. Selvom kun 22 procent af virksomheder har medvirket i undersøgelsen, så mener han, at den understøtter de problemer, som både Gulvbranchen og eksperter i fugtmåling fra Teknologisk Institut og fugtmålingsfirmaet NCS Fugtteknik A/S oplever. PRESSES AF BYGHERRER Gulventreprenører presses ofte af bygherrer til at lægge gulv på et for fugtigt underlag, viser undersøgelsen. Men det ligger de ikke under for. Knapt hver anden udfører de ikke opgaven, før forholdene er i orden, mens godt 50 procent skriftligt gør bygherren opmærksom på, at de kun gør det på hans ansvar. - Ofte bliver kontrakten med gulventreprenøren først lavet 14 dage før, arbejdet skal udføres, og så er det for sent at råbe vagt i gevær. Hvis kontrakten blev lavet i god tid forinden, og gulvlæggeren var med ved projektgennemgangen, kunne han nemmere vurdere, om tidsplanen var realistisk, og så ville bygherrer måske begynde at tage fugt mere alvorligt, siger Torben Hessing-Olsen. PLADS TIL FORBEDRINGER 70 procent af de medvirkende i undersøgelsen foretager altid en stikprøve af fugtniveauet, inden de lægger gulv, mens resten indrømmer, at de kun gør det ind imellem. - Det er ikke godt nok. Der er langt større risikoen ved at løbe risikoen, end de er klar over. Her er plads til forbedring, og vi vil i Gulvbranchen arbejde for, at endnu flere laver stikprøvekontrol hver gang, siger Torben Hessing-Olsen. Undersøgelsen afslører også, at hele 47 procent alene bruger en overfladescanner til at måle den relative fugtighed. - Her har Gulvbranchen også et stort stykke oplysningsarbejde over for medlemmerne. Fugtigheden kan ikke måles alene ved at bruge overfladescannere såkaldte kapacitive måludstyr. Det er nødvendigt også at foretage destruktive målinger for at sikre sig retvisende fugtniveauer, siger Torben Hessing-Olsen. TÆT DIALOG ER VEJEN FREM Jørgen Baden, teknisk chef hos Tarkett, der producerer en lang række gulvbelægninger, genkender problemerne med restbyggefugt og brug af forkert udstyr til måling af fugten men fortrinsvis i nybyggeri, hvor der skal monteres trægulve. - Typehusfirmaerne står alene med hele ansvaret, så de er ret lydhøre. Ingen tør tage ansvaret for at lægge trægulve, hvis den relative fugtighed ikke er Hvor ofte oplever du, at din egen kontrolmåling viser noget andet end bygherrens? 6 % 18 % 29 % 9 % 38 % Ofte Ind imellem Sjældent Aldrig Ved ikke Hvor ofte oplever du, at bygherrer presser på for, at du går i gang med gulvlægningen, selvom du mener, at underlaget ikke er tilstrækkelig tørt? 12 % 3 % 44 % 41 % Ofte Ind imellem Sjældent Aldrig Fakta om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget blandt 157 medlemmer i Gulvbranchen i perioden fra den 30. april til den 12. maj som en spørgeskemaundersøgelse. 34 personer har gennemført undersøgelsen, hvilket svarer til 22 procent. under 90 procent, fordi konsekvenserne er fatale. Igennem en tæt dialog igennem de sidste seks-syv år har vi opnået, at typehusfirmaer tidligt i byggefasen sætter en pumpe på gulvvarme og dermed starter udtørringen. De har rimelig godt styr på fugt, siger Jørgen Baden. Men sådan har det ikke altid været. For når typehusfirmaerne i dag gør det rigtige, skyldes det, at de har lært af bitter erfaring. I oplevede Tarkett massive problemer med fugtmålinger i typehuse. De satte derfor en undersøgelse i gang, og konklusionen var overraskende: Fugtmålingsfirmaer brugte overfladescannere til at vurdere fugtniveauet. - Det var starten på en tæt dialog med typehusfirmaerne, og i Gulvbranchen præciserede vi reglerne for måling af restbyggefugt. Da risikoen for skader er for stor, ser vi sjældent, at typehusfirmaer og byggeledelsen på større byggerier insisterer på, at der lægger trægulve, når fugtniveauet er for højt. Det kræver dog en løbende og tæt dialog med byggeledelsen på byggepladserne, siger Jørgen Baden. 4 MAGASINET GULV JUNI 2015 MAGASINET GULV JUNI

3 TEMA RESTBYGGEFUGT Vinyl buler op, når den lægges på et for fugtigt underlag. Kapacitive måleinstrumenter som disse giver ikke tilstrækkelig dokumentation for gulvets relative fugtighed. De måler kun fugten i overfladen og kan kun give gulvlæggeren en vejledende måling af fugtfordelingen i gulvfladen, og kan derfor kun bruges til at udpege de steder, der er fugtigst, og hvor destruktive prøver bør tages. Malingen skaller af, hvis betonen er for fugtig. Tommy B. Jacobsen, leder i betoncenteret på Teknologisk Institut, er ofte ude som synsog skønsmand, for at vurdere fugtskader på gulve. Entreprenører kalkulerer med fugtskader Udtørring af beton tager tid, og tid er penge, så ofte ser entreprenører stort på risikoen for fugtskader og beordrer gulvlæggeren til at lægge gulve på et underlag, der er for fugtigt AF SUSANNE LUNDBECK, JOURNALIST - Hvornår viser fugtmålinger af restbyggefugt, at betonen er for våd til at lægge et gulv? - Hver gang! Sådan svarer Claus Gyldenløve Christiansen og Peter Lander Jensen, der begge er bygningskonstruktører hos det anerkendte fugtkonsulentfirma NCS Fugtteknik A/S i Virum. Tommy B. Jacobsen, ingeniør og faglig leder i betoncenteret på Teknologisk Institut i Tåstrup, er enig i, at restbyggefugt er et omfattende problem. Det er mere reglen end undtagelsen, svarer han på samme spørgsmål. Problemet er, at entreprenører ikke har tid til at vente på, at betonen tørrer ordentlig op, inden gulvet lægges. Tid er penge, og tørringstiden er sjældent tænkt ind i tidsplanen og valget af materialer fra starten. Vi kender til eksempler på, at der spekuleres i at løbe risikoen og lægge gulvet, selv om fugtmålingerne viser, at betonen er for våd. Et stort entreprenørfirma har direkte sagt til os, at de budgetterer med et tocifret millionbeløb årligt til udbedring af skader, der opstår pga. for høj fugtighed. Det kan bedre betale sig, da dagbøderne for at aflevere et byggeri for sent er større end udgiften ved at udbedre de efterfølgende skader, siger Claus Gyldenløve Christiansen og Peter Lander Jensen. De er begge certificerede i fugtmåling på Universitet i Lund i Sverige, hvor det er et krav for at udføre fugtmålinger. FUGT BLIVER IKKE TAGET ALVORLIGT Det burde også være et krav i Danmark, at man er certificeret for at udføre fugtmålinger. Men fugt bliver ikke taget alvorligt nok her, mener de to bygningskonstruktører, der også går ind for, at byggeriet bliver pakket ind under selve byggeriet for at undgå unødig fugt. Som det også er tradition i Sverige. Teknologisk Institut kører kurser, hvor man bliver uddannet fugtteknikker, men det er ikke en autorisation som i Sverige. NCS Fugtteknik A/S bliver typisk hyret af byggeentreprenøren til at foretage fugtmålinger på selve byggepladsen og på virksomhedens eget laboratorium. Men det hænder også, at gulventreprenører selv udtager boreprøver og afleverer til måling på NCS laboratorium. Derfor er det mest de gode sager, som Claus Gyldenløve Christiansen og Peter Lander Jensen kender til. De har dog været inde i en sag, hvor der stod store søer i betondækket under selve byggeriet. På trods af for høje fugtværdier blev limet et gulv bestående af træklodser, som efterfølgende løsnede sig og måtte lægges helt om. SAGER I MILLIONKLASSEN Også Teknologisk Institut måler restbyggefugt i deres laboratorium, men oftest kommer de ind i billedet, når skaden er sket, og de bliver udpeget som syns- og skønsmænd i Voldgiftssager. Når skaden er sket, taler vi om omkostninger på flere millioner for at udbedre konsekvenserne af fugt i de store byggerier. I en sag, som nok er Claus Gyldenløve Christiansen og Peter Lander Jensen, begge bygningskonstruktører hos fugtmålingsfirmaet NCS Fugtteknik A/S i Virum, er certificeret til fugtmåling i Sverige. den værste, jeg har set, kostede det fem millioner kroner. Her var der tale om et kontorhus i flere etage, hvor væggene oven i købet var sat oven på gulvbelægningen, så det ikke alene var gulvet men også væggene, der efterfølgende skulle repareres, fortæller Tommy B. Jacobsen. Gulvlæggeren var blevet presset af bygherren til at lægge vinylgulvet, selv om de kontrolmålinger, Teknologisk Institut havde foretaget på hans vegne, viste alt for høje værdier. - Vi anbefalede ham, at han fik fat i en advokat og tog et forbehold, som kunne holde i retten, da bygherren nægtede at erkende, at der var et fugtproblem og insisterede på, at gulvet skulle lægges. Sagen endte i retten, og gulvlæggeren slap for at skulle betale, fordi han havde sikret sig med advokatforbeholdet, siger Tommy B. Jacobsen. BRUGER FORKERT MÅLEUDSTYR Den typiske fejl, der begås, er, at der bruges forkert måleudstyr... - I ni ud af ti tilfælde måler man udelukkende fugten ved hjælp af kapacitive måleinstrumenter. Disse instrumenter har to fejl: For det første måler de måler kun i overfladen ned til 10 mm, og da beton tørrer oppe fra og ned, kan de målinger ikke bruges alene til at fastslå den relative fugtighed. For det andet kræver de, at du kender betonens nøjagtige sammensætning, hvilket man sjældent gør. Kapacitive instrumenter kan udelukkende bruges til at måle punkter på hele overfladen for at konstatere, hvor der er mest fugtigt, siger eksperten fra Teknologisk Institut. SÅDAN MÅLER DU RIGTIGT Den bedste metode er, at tage en prøve og få den analyseret i et laboratorium, hvor du er sikker på, at forholdene er optimale. Det er Gulvbranchen, NCS Fugtteknik A/S og Teknologisk Institut enige i. En vigtig forudsætning er, at prøven udtages i den rigtige dybde. Gulvbranchen anbefaler, at gulventreprenøren altid laver en kontrolmåling, inden gulvet lægges. Først foretager du en kapacitiv overflademåling for at bedømme fugtfordelingen i gulvfladen. Fra de steder, hvor den er mest fugtig, udtager du destruktive fugtmålinger enten i et boret hul på stedet eller endnu bedre ved at udtage en prøve, som sendes til analyse på et laboratorium. På en byggeplads respekterer håndværkere sjældent hinandens arbejde. Vi har set tilfælde, hvor andre håndværkere har sat en palle eller en gipsplade henover borehullet, og det besværliggør arbejdet, hvis fugtprøver skal gentages, så må boreprøven tages om, og det kan betyde, at tidsplanen skrider. Så for at få de mest præcise måleresultater og sikre tidsplanen, er det bedst at banke betonen op med hammer og mejsel og tage det med til et laboratorium, siger Claus Gyldenløve Christiansen. Du kan læse mere om fugtmåling før gulvlægning i Gulvbranchens vejledning på Vejledningen er netop blevet revideret. Tekniske anvisninger finder du på www. gulvfakta.dk. Desuden har Statens Byggeforskningsinstitut udgivet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet. Den rigtige borehulsmåling i beton. 6 MAGASINET GULV JUNI 2015 MAGASINET GULV JUNI

4 TEMA RESTBYGGEFUGT I en situation, hvor det ikke er aftalt, at gulventreprenøren står for fugtmåling af underlaget, kan gulventreprenøren alligevel blive draget til ansvar for restbyggefugt, hvis han bygger videre på en anden entreprenørs åbenlyse fejl, siger Johan Iversen Møller, advokat i Dansk Byggeri. Sørg for klare skriftlige aftaler Det er juridisk komplekst at placere et ansvar for en mangel, som opstår som følge af, at underlaget har været for fugtigt, da gulvet blev lagt Der er mange fejlkilder og flere forskellige håndværkere er inde over, når det skal vurderes, om et betongulv er tilstrækkelig tørt til at lægge gulv. Derfor er det heller ikke lige til at fastslå, hvem der har ansvaret, hvis der efterfølgende opstår mangler ved lægningen af et gulv. Hvem der har ansvaret afhænger af årsagen til, at forholdene ikke er på plads, når gulvlægningen skal ske, og om det står i kontrakten, hvem der har ansvaret for fugtmålingen. Det bedste råd er at sørge for at indgå klare skriftlige aftaler om, hvem der har ansvaret for måling af restbyggefugt, siger Johan Iversen Møller, advokat i Dansk Byggeri. ÅBENLYSE FEJL FORPLIGTER Manglerne ved gulvet kan opstå, når gulventreprenøren lægger et gulv, velvidende at betonen er for fugtig. I en situation, hvor det ikke er aftalt, at gulventreprenøren står for fugtmåling af underlaget, kan gulventreprenøren alligevel blive draget til ansvar for restbyggefugt, hvis han bygger videre på en anden entreprenørs åbenlyse fejl. Hvis underlaget er for fugtigt og gulventreprenøren ved det, eller burde vide det, skal gulventreprenøren orientere sin bygherre forud for arbejdets igangsætning og følge dennes anvisninger. Gulventreprenøren bør af hensyn til bevissikring sørge for at få bygherrens anvisning på skrift, siger Johan Iversen Møller. Men skaderne kan også opstå, hvis den projekterende rådgiver ikke har taget højde for udtørringstiden af betonen i tidsplanen. Hvis et fugtmålingsfirma foretager målingen med forkert udstyr eller udtager destruktive prøver forkert. Eller fordi den entreprenør, der har lagt betonen eller tyndpudset, ikke har fulgt specifikationer og f.eks. valgt en beton, der tørrer for langsomt. Endelig kan det også være hovedentreprenørens fulde ansvar, hvis han ikke har uddelegeret det til underleverandørerne ved indgåelsen af kontrakterne. FORBEHOLD TILSIDESÆTTES Det fremgår af Gulvbranchens vejledning Fugtmåling før gulvlægning, at bygherren skal sikre nødvendig udtørring af undergulvet til det tidspunkt, hvor gulvet skal lægges. Men det holder ikke altid i retten. Gulvbranchen hører jævnligt om, at dommere tilsidesætter faglige forbehold for at beskytte den almindelige forbruger, der er den svage part i sådan en sag. Ifølge Gulvbranchens vejledning foretager gulventreprenøren en stikprøvekontrol af fugt og temperatur som en del af kvalitetssikringen for at konstatere, om der kan lægges gulv. Også Bygningsreglementet fastsætter krav for at forebygge skader som følge af fugt. Det sker for at forebygge, at våde fugtfølsomme materialer ikke indbygges ved byggeriets opførelse, så der efterfølgende er risiko for skimmelsvamp og andre fugtskader. sanne Gennemfør dit projekt i samarbejde med Mapei Eksempel på færdigt olieret parket fra Hørning Parket, leveret til f.eks. medico-koncernen Novo Nordisk. Færdigt olieret parket til store projekter Det er et hit for arbejdsmiljøet at undgå slibestøv på byggepladsen, vurderer Hørning Parket, som har lagt m2 af det nye produkt At massive parketgulve skal slibes efter lægning for at sikre et godt resultat, har hidtil været god latin i gulvbranchen. - Men sådan er det ikke længere, lyder det nu fra Hørning Parket A/S. Som en af de få udbydere herhjemme tilbyder producenten massiv parket i færdigt olierede udgaver til de ofte tidspressede byggepladser. Det er samtidig et produkt, der sikrer et renere arbejdsmiljø uden slibestøv. De første m2 færdigt olierede parketstave er allerede kørt ud til såvel store arealkrævende projekter som til de mindre opgaver. - Og vi har kun gode anmeldelser, erklærer direktør Peter Mathiasen, Hørning Parket A/S. Det er intensiv produkt og metodeudvikling, som har bragt det færdigt olierede massive produkt i mål, så slibning, fulgt af flere tidskrævende olieringer kan blive fortid i byggeriet. Vurderingen har ellers været, at produktionen af parketstave med en traditionel tolerance på +/- 0,2 mm (EU-norm) medfører så store højdeforskelle på stavene i det færdigt lagte gulv, at slibning er obligatorisk. Samtidig har det været en udfordring for produktionen at styre restfugten så præcist i de individuelle stave, at de fastholder deres dimensioner også efter montage. Men Hørning Parket, der leverer massive stave i tykkelser på 15, 20 og 22 mm, har i sin produktudvikling adresseret begge udfordringer. Det er sket ved at finjustere produktionen til tolerancer helt nede på 0,05 mm; men også ved at gennemføre en dyrere og mere langsommelig og ensartet tørreproces. Det koster lidt mere, men leverer et resultat, så parketgulvene ikke skal slibes, konstaterer produktionsledelsen på Hørning Parket. Beviset på tilliden til den færdigt olierede parketløsning har Hørning Parkets ordreafdeling modtaget i form af m2 til Oslos nye internationale lufthavn, Gardermoen. sab som Jul Nielsen Entreprise gjorde på DGI-projektet. Mapei har teknologisk avancerede produkter, certifiseret i henhold til gældende standarder. Vores produkter bidrager til godt design og gode løsninger til store byggeprojekter over hele verden. Brug Mapei i dit næste projekt. 8 MAGASINET GULV JUNI 2015 MAGASINET GULV JUNI /MapeiDenmark BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA

5 Rundt om gulvet Gulvuddannelsen udvidet med fire uger Gulvspecialets hoveforløb udvides fra 26 til 30 uger. Det har Undervisningsministeriet besluttet på baggrund af en ansøgning fra Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser (tømrer, gulv og tække) samt indstilling fra Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) og Brancheudvalget. Den primære begrundelse for at udvide skoleopholdet hænger sammen med fire forhold: Ønske om harmonisering med øvrige fagområder, der alle har 30 ugers hovedforløb Fugefri belægninger vinder frem, og der tilbydes et stigende antal efteruddannelseskurser i denne belægningstype (herunder sikkerhedsbehandling) Mere tid til vådrumsuddannelsen Uddannelse i fugefri belægninger hører mest naturligt til gulvfaget, alternativt ville andre fagområder optaget faget Gulvsektionen og Gulvbranchen støtter, at uddannelsen for gulveleverne er bedst mulig - også selvom de fire ekstra uger bliver taget fra praktikperioden. Gulvmand ny næstformand i Dansk Byggeri Michael Lund Kristensen, mangeårig formand for Gulvsektionen, er blevet valgt som ny næstformand i Dansk Byggeri ved brancheforeningens repræsentantskabsmøde i Tivolis Congress Center i København. Michael Lund Kristensen er administrerende direktør for BT Gulve i Fredericia, og det er fjerde gang, at han er blevet valgt ind i bestyrelsen for Dansk Byggeri. Derimod er posten som næstformand ny for ham. Dog er han næstformand for Dansk Byggeri Sønderjylland. Et af den nye næstformands hjertesager er de unges Temamøder for leverandører På leverandørernes årsmøde i Nyborg besluttede medlemmerne at holde to temamøder for leverandører i Gulvbranchen. Initiativet kommer fra Christian Iversen, Forbo A/S. Temaet for det første møde, som blev holdt den 9. juni og dermed efter redaktionens slutning, var udviklingen i byggebranchen Gulvsektionens formand, Michael Lund Kristensen, er ny næstformand i Dansk Byggeri. uddannelse, og han har derfor taget initiativ til at arrangere, at de unge i Sydjylland er med, når det årlige DM i Skills finder sted. set ud fra en økonomisk vinkel. Niels Jensen, direktør for Dansk Dagligvare Leverandør Forening holdt et indlæg om leverandørerne udfordringer i et kædesamarbejde. Der holdes et lignende temamøde i efteråret. Læs og tema, tid og sted på Tilmeld dig Gulvbranchens nyhedsbrev Gulvbranchen udgiver seks gange om året et nyhedsbrev, hvor du kan følge med i, hvad der rør sig i branchen. Du kan tilmelde dig på gulvbranchen.dk Nyt fra generalforsamlingerne Generalforsamlingerne for Gulvbranchen og Gulvsektionen blev afviklet den 20. marts i Nyborg. Gulvbranchen vil fokusere på at udvikle digitale værktøjer til kvalitetssikring af gulventrepriser. Det fremgik af formanden Christian Strøms beretning og fremlæggelse af den nye strategiplan for på generalforsamlingen i Nyborg. Konsulent Torben Hessing-Olsen fortalte, hvordan foreningen tænker, at projektet skal forløbet. På Gulvsektionens generalforsamling opfordrede formanden Michael Lund Kristensen medlemmerne til at tage flere lærlinge. I de kommende år bliver der brug for flere gulvlæggere. Mange går på pension og en del søger over i andre fag. Hvis for GULVSEKTIONENS BESTYRELSE UDVIDET På Gulvsektionens generalforsamling den 20. marts på Hotel Sinatur ved Nyborg blev formanden, Michael L. Kristensen, BT Gulve, genvalgt for de kommende to år. Som led i at forberede bestyrelsen til et generationsskifte vedtog generalforsamlingen at udvide bestyrelsen med Henning Rasmussen, Jul. Nielsen GULVBRANCHENS BESTYRELSE GENVALGT På Gulvbranchens generalforsamling blev næstformanden Christian Iversen, Forbo A/S, genvalgt. Det samme blev bestyrelsesmedlemmerne Mads Lindegaard, ege contract a/s, og Henrik Ancher, Anchers Gulvservice A/S. Til bestyrelsen blev Michael Nielsen, Ardex, valgt som ny suppleant, GENVALG TIL ALLE I REKLAMATIONSNÆVNET Følgende medlemmer blev genvalgt til Gulvbranchens reklamationsnævn: Belægningsleverandører: Jørgen Baden, Tarkett A/S Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S TRÆGULVSUDVALG GENOPSTÅET Gulvbranchen har vedtaget at genoplive Trægulvudvalget, som blev nedlagt for seks år siden. Udvalgets formål er at ajourføre Gulvfaktas kapitler om trægulve, laminatgulve og overfladebehandling af trægulve. Udvalget få gulvlæggere bliver uddannet vil det medføre et lønpres, advarede han. Du kan læse beretningerne i deres helhed på gulvbranchen.dk Generalforsamlingen i 2016 holdes fredag den 8. april i Herning. Christian Strøm, formand for Gulvbranchen fremlagde den nye strategiplan på generalforsamlingen i Nyborg. Entreprise, Frederikshavn. Søren H. Christiansen, Tæppeland Erhverv, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Larry Eriksen og Lars Høi blev genvalgt som suppleanter. Genvalgt blev også Jan Overgaard, Ribergaard Gulve, som revisor, og Mogens Hammelsvang, Hammelsvang A/S til revisorsuppleant. mens Claus Winther, Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning blev genvalgt som suppleant. Genvalgt blev også Jan Overgaard, Ribergaard Gulve, som revisor, og Allan Jacobsen, Charles Christensen A/S so revisorsuppleant. Bimaterialeleverandører: Torben Broe Larsen, Bostik A/S Entreprenører: Claus Frandsen, KD Gulve A/S Dan Johansen LH-gulve skal desuden medvirke til en koordinering af de løbende udviklingsaktiviteter inden for de tre gulvområder. Udvalget består i øjeblikket af seks medlemmer, der har haft sit første møde. Aktuelle opdateringer af Gulvfakta Gulvfakta.dk er blevet væsentligt udbygget med følgende nye tekster og revideringer: Nyt om miljømærkning og miljøstyring Nyt om måling af trækstyrker og trykstyrker i afretningslag Revision af teksten om byggefugt Revision af teksten om fugtmåling før gulvlægning Nyt afsnit omkring fugefrie gulve Afsnittet om rengøring af hærdede plastgulve er også revideret og flyttet til kapitel 3, hvor den øvrige rengøring også omtales. GVK-kursus rykket til august GVK-kursus for vådrumsansvarlige er rykket til august, da det forventes, at SBi kommer med den nye vådrumsanvisning senest i juni. Hold dig ajour på gulvbranchen.dk Forårets nye gulvlæggere 25 nye gulvlæggere fik deres svendebrev den 27. marts ved forårets svendeprøve. Der blev afleveret nogle flotte opgaver der lover godt for deres fremtidige virke i gulvbranchen. KTS GLOSTRUP Bagerste fra venstre: Morten Nøhr Allan Olesen Gulvbelægning Eftf. ApS, Jacob Bahrt Albrechtsen KD Gulve A/S, Mads Dahl Lund Allan Olesen Gulvbelægning Eftf. ApS, Bjørn Schwartzbach P. Rasmussen & Sønner A/S, Lars Madsen (skal til sygeeksamen) ABC Gulve ApS, Mike Stolz Allan Olesen Gulvbelægning Eftf. ApS, Niklas Møller Ludvigsen P. Rasmussen & Sønner A/S, Morten Schack Mørup Fremming Gulve Forest fra venstre: Joacim Løie Jensen Anchers gulvservice A/S, Tonni Steven Kestenholz Høj Gulvservice, Marcus Hansen J.H. Gulve, Lasse Salskov Allan Olesen Gulvbelægning Eftf. ApS, Mads B Jørgensen Gulvfirmaet Claus Frederiksen, Daniel Hammer Moritzen Mestergulve ApS MERCANTEC VIBORG Fra venstre mod højre er det: Mark Milter Knudsen Skjern Tæpper ApS, Andreas L H Mogensen Qvalitetsgulvbelægning ApS, Christoffer Østedgaard Aalborg Gulvservice ApS, Mikkel Kingo Hansen og Marcel Boysen Nielsen Garant ALS Gulvservice A/S, Søren Michael Madsen BT Gulve A/S, Michael Hviid Kjær Hummels Gulvservice A/S, Anders Pedersen Jul Nielsen Entreprise A/S, Chris Sigvardsen Drejer Design Center A/S, Peter Skaalum Poulsen Hammelsvang A/S, Danny Scharpenberg Andersen.Brich gulve Kursuskalender 2. halvår 2015 Efteruddannelse på Gulvskolen i Viborg, 1. halvår 2015 Vådrumskursus Start Slut Vådrumskursus 1 dag 06/08/ /08/2015 Vådrumskursus 1 dag 08/10/ /10/2015 Montering af vådrumsvinyl 3 dage 02/11/ /11/2015 Vådrumskursus 1 dag 12/11/ /11/2015 Vådrumscertifikat 3 dage 07/12/ /12/2015 Vådrumskursus 3 dage 23/11/ /11/2015 Vådrumskursus 1 dag 26/11/ /11/2015 Vådrum udførelse af 14 dage 30/11/ /12/2015 gulvkonstruktioner Vådrumscertifikat 3 dage 07/12/ /12/2015 Fugefri gulve Fugefri gulve grundlæggende 3 dage 11/08/ /08/2015 Fugefri gulve med polyuretan 3 dage 08/09/ /09/2015 Fugefri gulve stentæppe/ drysgulve/kompaktgulve 3 dage 01/12/ /12/2015 Trægulve Afslibning 1. del 2 dage 03/08/ /08/2015 Afslibning 2. del 1,5 dag 05/08/ /08/2015 Afslibning 3. del 1,5 dag 06/08/ /08/2015 Montering af parketgulve 5 dage 17/08/ /08/2015 og bræddegulve Opretning af eksisterende 3,5 dage 19/ /10/2015 gulve (4 fag) Opretning af eksisterende gulve (2 fag) 1,5 dage 19/ /10/2015 Efteruddannelse på Gulvskolen på KTS i Glostrup, 2. halvår 2015 Vådrumskursus Vådrumscertifikat 3 dage 07/12/ /12/2015 Vådrumscertifikat 1 dag 03/12/ /12/2015 Du kan selv følge kursusudbuddet på gulvlaegger/vaadrumscertifikater.aspx Kursus for vådrumsansvarlige afventer den nye vådrumsanvisning og forventes først afholdt i august. Dato og sted for kurset vil blive annonceret på Gulvbranchens hjemmeside og via nyhedsmails. Hold øje med hjemmesiden og / eller tilmeld dig nyhedsmails. 10 MAGASINET GULV JUNI 2015 MAGASINET GULV JUNI

6 Gulvproducent: Nu får vi træ i farver Boen, den norske producent af trægulve, glæder sig over modigere bygherrer, som er gået om bord i farvebøtten Gulvsnak på madmesse Boen er glad for sidste års introduktion af sin floorstudio på nettet. Her kan producentens potentielle kunder selv afprøve de mange trægulvsdessiner med et nyt simuleringsværktøj. Der er således specielt god grund til at kigge med her, hvis man vil have et trægulv, der ikke ser ud, som det plejer! - Og det er der nu heldigvis stadigt flere, der gerne vil, konstaterer Boens danske repræsentant country manager Jørgen Jensen. Mens det danske trægulvsmarked i det sidste tiår har været anført af neutrale kollektioner af eg, ahorn og bøg, så er der nu kommer mere spræl i kunderne. Aktuelle eksempler handler ikke alene om enkeltstående privatboliger, men også om ejendomsprojekter med ejerboliger i den højere ende af kvalitetsskalaen, som nu indrettes med gulve i gråtoner eller mættede ibenholtsfarver. Det sker, når arkitekter og designere efterspørger personlighed og kant, der kan give indretningen karakter og adgang til førerfeltet i konkurrencen med andre boligudbud. Boens bejdsemetode til indfarvning af træsorterne giver et robust og slidstærkt gulv, der bare skal holdes ved lige med neutral oliepleje, oplyser Jørgen Jensen. Han er på linje med flere kilder i trægulvssektoren, der kan melde om den samme tendens: Arkitekterne er blevet dristigere og fører an i en trend, der udnævner gulvet til at spille en hovedrolle i indretningen. Eksempel fra Boen på et gulv, der er indfarvet med en bejdse i dette tilfælde i en sølvgrå nuance: Oak Blue Moon Castle. Altro Nordic viser vejen til at komme i øjenhøjde med professionelle brugere af særligt skridsikre gulvløsninger Det er her, Boens Floorstudio værktøj opnår maksimal berettigelse som det øvelokale, hvor kunden kan gennemspille flere scenarier med vekslende vægfarver, indretningsstil og gulv, inden beslutningen tages om den endelige version. -sab Lange... MEGET lange planker Eksempel på en opgave, som Altro Nordic kan adressere på en messe som Copenhagen Food Fair i Bella Center: Altro Stronghold K30, anvendt i Madservice Hernings centralkøkken. Hvem har mest føling med sikre gulvbelægninger i storkøkkener på restauranter eller f.eks. plejeinstitutioner? Producenten af de kendte skridsikre vinylgulve Altro mener i hvert fald, at en af de grupper, som burde høres om deres syn på de skridsikre gulve er de professionelle brugere i køkkenerne: Kokke, køkkenchefer, diætister og dem, der gør rent. - Men de kommer faktisk sjældent til orde, konstaterer teknisk konsulent hos Altro Nordic, Jan Adrian. Og det er grunden til, at Altro altid er at finde med sin faste udstillingsstand på Copenhagen Food Fair i Bella Center, København. Fra den søger Altro kontakt til messegæster, som ganske vist kommer for at se på induktion og lynkøl og det sidste skrig i molekylær gastronomi, men med lidt held også stopper op for at beskæftige sig med arbejdsmiljøet. For det er det, sagen drejer sig om, når man drøfter den rigtige belægning under fødderne, mens kokkehuen er bøjet over gryderne. - Samtidig med, at Altro fastholder og udvikler sin dialog med byggeriets rådgivere, bruger vi en fagmesse som Copenhagen Food Fair til at løfte vidensniveauet om gulve hos dem, der skal bruge dem, forklarer Jan Adrian. Han tror også på, at Altro med den metode er med til at udvikle bedre løsninger, fordi opmærksomheden om de rigtige gulvløsninger dem, der er sikre, langtidsholdbare og nemme at rengøre bliver større hele vejen rundt. Altro har ikke alene egen stand, men samarbejder også gerne med udstillere på fagmesserne, som er motiverede for at bruge Altro s belægninger på deres egen stand. På den måde vises den skridsikre belægning i rette sammenhæng og miljø. Efter samme opskrift deltager Altro også på Health & Rehab messen og i Sverige på Fast Food & Café messen. -sab Grand Avenue er et ekstremt slidstærkt Højtrykslaminat gulv, som kommer i ekstra lange og brede planker. Plankerne er 2,40 m lange og 24 cm brede, noget som gør det til et unikt produkt på markedet. Lange planker fungerer godt i både store og mindre områder, da formatet på planken giver dig en unik rum følelse. Grand Avenue kommer i 8 lækre design med den helt unikke super mat OiledTouch overflade. Højtrykslaminat er specielt udviklet for den bevidste forbruger i private hjem og til kommercielt brug. Grand Avenue er et gulv med en meget robust og slidstærk overflade. Gulvet er med 5G lås på kortsiden der sikrer et perfekt lægge resultat. Højtrykslaminat serierne fra BerryAlloc er verdens stærkeste og mest holdbare laminatgulv. Se vores kollektioner på og følg os på Facebook - BerryAlloc 12 MAGASINET GULV JUNI 2015 MAGASINET GULV JUNI

7 LIVE YOUR STYLE Eg Ivory, Plank Aktuel indretning med iq Granit fra Tarkett. Belægningen er biocide og ftalatfri. Ny kollektion af populær vinyl iq Granit er Tarketts bedste sælgende homogene vinylkollektion nogen sinde. Nu udkommer den i sin 2015 udgave med både nye farver og funktioner Gulvet fremhæver dit hjem og er et bærende element i interiøret. Det rigtige valg af trægulv er afgørende for at skabe et sammenhængende interiør. Vi i BOEN vil gøre det enklere for dig at finde præcis det gulv, som passer til din stil og din personlighed. boen.dk iq Granit er udkommet i 50 farver, heraf mange nye. Den homogene vinyl er genanvendelig. Det er snart 50 år siden, Tarkett første gang præsenterede den homogene vinyl iq Granit. Siden er der lagt 80 mio. kvm over hele verden! Det er på skuldrene af sådanne erfaringer, at Tarkett nu er klar med sin 2015 udgave af iq Granit: Flere farver og seks nye familier, der opfylder krav til f.eks. antistatiske, skridsikre eller særligt akustiske belægninger. Tarkett oplyser, at ikke mindst institutioner som skoler, hospitaler og plejecentre over hele verden har valgt netop denne vinylkollektion. Begrundelsen er alsidighed, holdbarhed og lang levetid og en særlig nem pleje og rengøring: Der kræves ingen voks, særlige rengøringsmidler eller polish, og der anvendes mindre vand. - Det sparer 30 pct. på vedligeholdelsesomkostningerne, oplyser Tarkett. Samtidig betyder de egenskaber et højt hygiejne niveau og adgang til bakteriekontrol. Det skal ses i sammenhæng med vinylbelægningens robuste overflade, der modstår selv hård slitage og leverer en stabil ydelse på gulvet gennem en lang levetid. At den homogene vinylbelægning er fri for både biocider og ftalater er i dag måske næsten en selvfølge; værd at lægge mærke til er det imidlertid, at også VOC-niveauet fra iq Granit er så lavt, at udslippet ikke kan måles. - Og den homogene vinyl er 100 pc. genanvendelig, understreger Tarkett i sin præsentation. iq Granit målrettes markedet med en opdeling i design til rolige områder (Micro), akustisk krævende opgaver (Acoustic), skridsikre arealer (Safe) og deciderede vådrum (Multisafe). To andre dessiner er til de ledende gulve (Toro SC) og til de permanent antistatiske belægninger i f.eks. ESD-følsomme områder på hospitaler (SD). Sidst, men ikke mindst, er 2015 udgaven af iq Granit udkommet med en del flere farver, der har været efterspurgt af mange arkitekter til designopgaver i receptioner og gangområder. sab Altro Stronghold 30 / K30 Hyppig spild af vand og fedtstof? Altro giver høj skridsikkerhed Min erfaring siger mig, at Altro gulvene bevarer deres skridsikkerhed også selvom de bliver slidt. Skridsikkerheden holder hele vejen igennem gulvet, hvilket er en væsentlig parameter, når gulvet skal ligge fx i et køkken- og kantineområde, hvor der dagligt er meget trafik og stor risiko for spild af mad og væsker, der kan gøre gulvet glat, siger Inge Vaaben, Facility Director, PricewaterhouseCoopers levetid 20 års på skridsikkerheden 14 MAGASINET GULV JUNI 2015 MAGASINET GULV JUNI

8 Krav om maske mens du trådfuger Nu er det et arbejdsmiljøkrav, at gulvlæggere skal bære maske, når de trådfuger mere end 15 meter. Maskekravet gælder ikke alene gulvarbejderen, men også alle andre håndværkere der befinder sig i samme rum, mens der trådfuges. Regler fra Arbejdstilsynet (AT) fastslår, at gulvlæggeren og andre håndværkere i rummet, hvor der trådfuges linoleum, som hovedregel skal bære maske. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (BAR) har udgivet en vejledning om undtagelserne, om hvordan arbejdsgiveren bør håndtere reglerne i praksis. TEKST: SUSANNE LUNDBECK, JOURNALIST Talrige undersøgelser og tests dokumenterer, at der ikke er sundhedsskadelige effekter ved trådfugning på linoleum. Alligevel hører trådfugning på linoleum og andre elastiske gulvmaterialer ifølge AT ind under MAL-kodebekendtgørelsen. Det er en dansk særregel, der definerer forskellige krav til mærkning og arbejdsmiljø. Gulvbranchen i Dansk Byggeri og 3F har derfor i fællesskab anmodet AT om en opblødning af MAL-kodebestemmelsernes vidtgående krav. AT har imødekommet den fælles ansøgning. Det betyder, at gulvlæggeren under selve fugearbejdet som hovedregel skal bære en halvmaske med A2/P3-filter, men også kan undgå masken ved mindre opgaver. DEL VIDEN MED HINANDEN En ny BAR-vejledning viser, hvorledes de gældende regler skal forstås i praksis, herunder vejledning i under hvilke forhold kravet om maske ikke gælder. Gulvbranchen opfordrer sine medlemmer til at dele viden med Fugelængde i meter Fugelængde/areal Areal i m Det grønne område dækker opgaver, hvor der kan arbejdes uden maske, da der trådfuges mindre en 1 meter per 10 kvadratmeter gulvareal. Det røde område viser opgaver, hvor det er et krav at være maske, fordi trådfugningen udføres på mere end 1 meter per 10 kvadratmeter gulvareal. hinanden, når de oplever, hvordan AT håndhæver kravet på byggepladserne. Maskekravet gælder ikke alene gulvarbejderen, men også alle andre håndværkere der befinder sig i samme rum, men alene mens der trådfuges. -Arbejdstilsynet har tilkendegivet, at de ikke vil føre særskilt tilsyn med om maskekravet bliver opfyldt på byggepladsen. Men vi må påregne, at de vil gøre det, når de alligevel er på byggepladsen for at føre tilsyn med, at alle andre arbejdsmiljøregler efterleves. Vi har jo fået nogle fornuftige dispensationsmuligheder, hvor maskekravet ikke gælder, og vi vil opfordre vores medlemmer til at dele viden med hinanden, om hvordan de oplever, at Arbejdstilsynet håndhæver maskekravet, siger Anders Hjorth Jensen, branchechef i Gulvbranchen. ARBEJDSGIVERENS ANSVAR Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne kan udføre sit arbejde forsvarligt. Da gulvlæggeren sjældent arbejder alene i et rum, hvor der trådfuges, skal du som gulventreprenør være opmærksom på, at det er bygherrens ansvar at sørge for, at projektets opgaver kan løses, uden at håndværkerne generer hinanden med påvirkninger fra støj, støv eller kemiske stoffer. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at udlevere egnet maske og filter, at oplære og instruere medarbejderen i brugen og føre tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt. Sker det ikke, kan arbejdsgiveren blive straffet. Heroverfor har gulvlæggeren tilsvarende pligt til at bruge den udleverede maske, og kan ligeledes blive straffet, hvis han ikke gør det. Upofloor ZERO MINDRE OPGAVER UDTAGET Trådfuger den enkelte gulvlægger mere end 15 meter på en dag skal der bruges maske, uanset hvor stort det samlede gulvareal er. I vejledningen fra BAR er der givet to eksempler på reparationsopgaver, hvor der i begge tilfælde skal bæres maske. Dels udskiftning af et gulv på et lille toilet og forrum. Dels sammenlægning af to kontorlokaler, hvor skillevæggen fjernes. Maskekravet gælder ikke for reparationsarbejder og små-opgaver. Hvis der udføres mindre end 15 meter fuge per arbejdsdag, og hvis der er tale om mindre opgaver i forholdet 1:10, 1 meter fuge pr. 10 kvadratmeter gulvflade, er opgaven undtaget for maskekravet i henhold til BAR-vejledningen. Eksempler på det fra vejledningen kunne være reparation af gulv i en døråbning eller sammenlægning af to kontorer. GODE RÅD TIL HÅNDTERING AF KRAVET Dansk Byggeri og Gulvbranchen har udarbejdet materialer og vejledninger, som informerer vore medlemmer om, hvordan de skal håndtere reglerne i praksis. Her finder medlemmerne også forslag til, hvordan de bedst Upofloor XPRESSION kan instruere deres medarbejdere. Ligesom de også finder faktaarket med de nye regler fra BAR. Læs mere på foreningens hjemmeside om: Hvad er arbejdsgiveres objektive ansvar for med personlige værnemidler Hvordan en APV for området kan udformes Eksempel på dokumenter, der kan bruges som dokumentation for udlevering personlige værnemidler og instruktion af personalet i brugen af disse Hvordan du forholder dig, hvis du modtager påbud eller bøder af Arbejdstilsynet Maskekravet er trådt i kraft, og aftalen gælder frem til sommeren 2016, hvor den revideres. Opdag den nye generation af miljøsmarte gulve. Xpression og Zero en verdensnyhed fra Upofloor. Fri for PVC, blødgørere, phthalater og halogener. Smartere. Grønnere. Stærkere. For yderligere informationer kontakt venligst: Ehrenborg & Co, Knud E. Hansen, , The future of flooring 16 MAGASINET GULV JUNI 2015 MAGASINET GULV JUNI

9 egetæpper a/s understreger ofte i sin markedsføring, at tæpperne er produceret med respekt for naturen! NY iq GRANIT EN KOMPLET DESIGNKOLLEKTION MED 62 FARVER OG 2 MØNSTRE Stigende omsætning fra CSR-indsats Egetæpper a/s har leveret en mangeårig indsats indenfor Corporate Social Responsibility, CSR. Nu høstes resultaterne Som 15-årig fik Kelly Cartwright sit højre ben amputeret efter en agressiv kræftsygdom. Efter behandling og genoptræning på et sygehus med Tarkett iq Granit på gulvet, vandt hun i 2012 guld ved De Paralympiske Lege i London. CSR-projektleder Dorthe Aaboe Kallestrup, egetæpper a/s. CSR er et skarpt konkurrenceværktøj og ikke en bureaukratisk belastning. Det er et synspunkt, som tidligt slog rod hos den jyske tæppeproducent egetæpper a/s med en efterfølgende implementering af CSR-dyder: Forbrugerhensyn, arbejdsmiljø, lokalt engagement, menneskerettigheder, forretningsførelse, og miljøhensyn. Resultatet har været, at egetæpper år efter år scorer højt på CSR-hitlisterne, senest på den oversigt, der udgives af Økonomisk Ugebrev: Egetæpper skaber forretningsvækst på CSR, konstaterede Økonomisk Ugebrev i sin udgave i maj. - Vi kan ganske vist ikke sætte nettokroner på, hvad vi får ud af at have styr på de sociale værdier, men det er en kendsgerning, at vi slet ikke bliver budt til bords, hvis vi ikke har, erklærer CSR projektleder for egetæpper a/s, Dorthe Aaboe Kallestrup. Hun peger på internationale storkunder med wwwgiganten Google som eksempel: Det første, de spørger om er, om vi har en CSR-politik! At egetæpper skulle blive en af de første, som gik den vej, er der en naturlig forklaringer på, mener Dorthe Aaboe Kallestrup. Det lå fra de tidligste dage i egetæppers dna, at man skulle tjene sine penge på en ordentlig måde, med respekt for forretningspartnere og i ligeværdig dialog med det lokale samfund. Det var med i stifter Mads Eg Damgaards trosbekendelse og dermed en sten i egetæppers fundament længe før, begrebet Corporate Social Responsibility blev skrevet ind i handelshøjskolernes lærebøger. - Ordentlighed og anstændighed som en naturlig forudsætning for vækst har vi på den måde historisk været bevidste om; det nye er, at egetæppers vækstkurve ligefrem accelererer, fordi vi er så rutinerede i CSR-disciplinerne, forklarer Dorthe Aaboe Kallestrup. GLOBALT PERSPEKTIV CSR-chefen peger på det internationalt anerkendte 3P-aksiom om people, planet og profit og siger: I et grænseoverskridende perspektiv samarbejder vi med sammenslutninger som European Carpet & Rug Association, Carpet Recycling UK og arbejdsgrupper omkring den europæiske standard CEN/TC134. Formålet er at udvikle fælles standarder for indsamling, oparbejdning og genanvendelse af fibre, vi undgår resursespild ved at benytte formularer, skemaer og tilsyn med identisk udformning og metode. På den måde etablerer vi international autoritet i ordningerne og undgår, at vi bruger unødvendige midler på at udvikle egne systemer, der bare er magen til andre landes, uddyber Dorthe Aaboe Kallestrup. Udkommet af bestræbelserne er uomtvisteligt, lyder det fra egetæpper a/s; senest belyst af en aktuelt sag med en større international hotelkæde på jagt efter foretrukne leverandører: En CSRdokumentation, hvis tilvejebringelse var anslået til at beslaglægge fire dage, tog egetæpper fire timer, fordi informationerne allerede var til rådighed! egetæpper slap gennem nåleøjet! - sab PHTHALATE FREE Technology Brugere af sygehuse, skoler og andre erhvervsområder har stor gavn af fordelene ved iq Granit. Der er mange muligheder for at skabe rolige og harmoniske miljøer, samtidig med at gulvet er ftalatfrit, biocidefrit og 100% genanvendeligt. 18 MAGASINET GULV JUNI 2015 MAGASINET GULV JUNI

10 Trægulve til ethvert byggeri magasinet GULV! NR. 2, JUNI 2015 UDGIVET I SAMARBEJDE MED ATP Pakhuset, København HØRNING har leveret gulvene til ATP Pakhuset massive parketstave på bare 40 mm, leveret med færdig-olieret overflade! Færdig-olierede parketstave giver en lang række fordele og besparelser i byggeprocessen, idet der ikke skal slibes og olieres, når gulvet er lagt. Miljømæssigt er dette også en stor gevinst. Hørning har gennem flere år forfinet sin produktionsproces til at køre med ekstremt lave tolerancer og en særlig omhyggelig tørring, som muliggør fremstilling af massive stave med så små tolerancer, at det teknisk er muligt at producere færdigolieret uden fasede kanter. HØRNING er leveringsdygtig inden for massive parket- og plankegulve, alle øvrige massive gulvtyper, lamelgulve, Inline, terrasseplanker og meget mere. Vi leverer såvel specialløsninger til prestigebyggerier som kvalitetsløsninger til boligbyggerier. Omfattende problem med restbyggefugt Entreprenører kalkulerer med fugtskader Nu får vi træ i farver Krav om maske ved trådfugning Egetæpper har succes med CSR-politik T: W: horningfloor.dk Et tillæg til Byggeplads.dk

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 28-02-2011 MERE END 100 ÅR PÅ GULVET 1 FRA PROJEKTERING ALT MELLEM RÅBETON TIL FÆRDIGT OG FODÅL ARBEJDE TRÆK PÅ VORES ERFARING: Vores stab af konduktører og beregnere har den fagtekniske viden og mangeårige

Læs mere

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010

FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 FREMTIDENS FUNDAMENT 24. - 26. AUGUST 2010 Det handler om netværk - på messen for fagfolk i MCH Herning Kongrescenter GULV10 handler om inspiration, nye materialer og trends inden for gulvbelægning, men

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK

Gulvsektionen Gulvbranchen GVK Gulvsektionen Gulvbranchen GVK gulv.info Hvad er Gulvbranchen? Gulvbranchen er en brancheorganisation for det tekniske samarbejde mellem leverandører af gulvbelægningsmaterialer og de entreprenører, der

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen.

Gulvbranchens årsberetning 2013/2014. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00. info@gulvbranchen.dk www.gulvbranchen. Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 1 Gulvbranchens årsberetning 2013/2014 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

TÆPPER. Kvalitetstæpper - til kontorer og hoteller mv.

TÆPPER. Kvalitetstæpper - til kontorer og hoteller mv. TÆPPER Kvalitetstæpper - til kontorer og hoteller mv. Royal Royal er en elegant velour kollektion i 40 farver, som er meget velegnet til brug i blandt andet hotel- eller kontormiljøer, hvor der stilles

Læs mere

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle

Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Referat Årsmøde i Gulvbranchens Vådrumskontrol 2014 Den 2. maj 2014 kl. 09:30-10:30, Hotel Vejlefjord, Vejle Dagsorden: 1. Beretning a. Status for GKV b. Opdatering og kurser c. Tekniske forhold d. GVK

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit Design Grinded Stone og Design Colour Fremtidens gulv Et weber.floor designgulv er

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015

Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2014/2015 2008/2009 Gulvsektionens årsberetning 2014/2015 Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Telefon: 72 16 00 00 info@gulvbranchen.dk

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

UPDATE/02. Tæppefliser fremstillet af planter? Rum i rummet. Design with Purpose. Bio-baseret nylon i Fotosfera. og kreative gulvzoner

UPDATE/02. Tæppefliser fremstillet af planter? Rum i rummet. Design with Purpose. Bio-baseret nylon i Fotosfera. og kreative gulvzoner Tæppefliser fremstillet af planter? Bio-baseret nylon i Fotosfera Rum i rummet og kreative gulvzoner Design with Purpose Nyt globalt brand UPDATE/02 Velkommen Nye verdener. Nye muligheder. Nyt Interface.

Læs mere

GULV! magasinet. Opråb: Bygherrer undergraver gulvbranchens kvalitetskontrol

GULV! magasinet. Opråb: Bygherrer undergraver gulvbranchens kvalitetskontrol magasinet GULV! NR. 1, MARTS 2015 UDGIVET I SAMARBEJDE MED Opråb: Bygherrer undergraver gulvbranchens kvalitetskontrol Rapport fra verdens største gulvmesse: designergulvet er højeste mode Nye, strenge

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov.

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Boligforeningen Marienlund af 1926 Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Følgende huse var repræsenteret: Hans Egedes

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

1. Valg af dirigent og referent.

1. Valg af dirigent og referent. År 2015, den 26. marts, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen JoJo på Det Frie Gymnasium, gymnastiksalen, Struenseegade 50, 2200 København N. Formanden Sune Vinfeldt

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Arbejdet med at udvikle og styrke vores profil som inspirations- og læringscenter med tilknytning til byggebranchen er i fuld gang på flere fronter.

Arbejdet med at udvikle og styrke vores profil som inspirations- og læringscenter med tilknytning til byggebranchen er i fuld gang på flere fronter. Jagten på den nye profil Arbejdet med at udvikle og styrke vores profil som inspirations- og læringscenter med tilknytning til byggebranchen er i fuld gang på flere fronter. Vi arbejder således på tværs

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

BygArbejdsmiljø-database

BygArbejdsmiljø-database Byggesager sikring af et godt arbejdsmiljø BygArbejdsmiljø-database.Et godt redskab i byggestyringen Sid 1 Posten Norden Posten Norden blev etableret på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark

Læs mere