MEETING OF MINDS Europæiske borgere i dialog om hjerneforskning. Oplæg til inspiration og debat: Hvad skal vi bruge den nye viden om hjernen til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEETING OF MINDS Europæiske borgere i dialog om hjerneforskning. Oplæg til inspiration og debat: Hvad skal vi bruge den nye viden om hjernen til?"

Transkript

1

2 MTING OF MINDS uropæiske borgere i dialog om hjerneforskning Oplæg til inspiration og debat: Hvad skal vi bruge den nye viden om hjernen til? Af Marjan Slob, Peter Raeymaekers, Karin Rondia Projektkoordinering: King Baudouin Foundation rue Brederodestraat 21 - B-1000 Brussels mail: - Tlf.:

3 Kolofon Meeting of Minds uropæiske borgere i dialog om hjerneforskning Oplæg til inspiration og debat: Hvad skal vi bruge den nye viden om hjernen til? Pjecen er en fælles udgivelse fra Meeting of Minds konsortiet: King Baudouin Foundation (Bruxelles, Belgien) University of Westminster (London, UK) Flemish Institute for Science and Technology Assessment (Bruxelles, Belgien) Teknologirådet (København, Danmark) Cité des Sciences et de l Industrie (Paris, Frankrig) Stiftung Deutsches Hygiene-Museum (Dresden, Tyskland) IDIS-Foundation - Città della Scienza (Neapel, Italien) Rathenau Institute (den Haag, Holland) Science Museum (London, UK) University of Debrecen (Debrecen, Ungarn) ugenides Foundation (Athen, Grækenland) Université de Liège (Liège, Belgien) Forfattere og redaktører: Peter Raeymaekers, PhD i molekylær biologi, videnskabsforfatter Karin Rondia, Doktor i medicin, videnskabsjournalist Marjan Slob, Master i filosofi, journalist Videnskabelig kontrolkomité: Professor Johan den Boer, biologisk psykiater, University of Groningen, Holland Professor Marc Jeannerod, neurofysiurg, University Claude Bernard of Lyon, Frankrig Professor Flavio Keller, ksperimentel Neurovidenskab, University Campus Biomedico, Rom, Italien Dr. Andreas Roepstorff, medicinsk antropolog, Århus Universitet, Danmark Professor Christine van Broeckhoven, videnskabelige direktør, Institut for molekylær genetik, University of Antwerp, Belgien Oversættelse: Lissi Nordahn Sproglig gennemretning: Ida Leisner Illustrationer Claudia Massa (IDIS Foundation - Città della Scienza) Layout CUN srl - Napoli Tryk Vester Kopi ISBN AN nr. 3/2005 Denne publikation er gratis tilgængelig online på: Og på -mail: ller kontakt Teknologirådet På initiativ af Kong Baudouin Fonden med støtte fra uropa Kommissionen Marts 2005 Meeting of Minds Partner Consortium Projektledere Ida-lisabeth Andersen og Ida Leisner (Teknologirådet) Alexa Froger (King Baudouin Foundation) Jennifer Palumbo (IDIS Foundation - Città della Scienza) Tinne Vendensande (King Baudouin Foundation)

4 Indhold Forord Forord Introduktion: Dig og din hjerne 1. ADHD, et barn med en hjerneforstyrrelse? 2. Ladt i stikken af lægevidenskaben 3. t bedre mig 4. lektroder i hjernen 5. At læse i hjernen 6. Den første dialog Index Denne pjece opsummerer en række centrale landvindinger indenfor hjerneforskningen og vigtige spørgsmål knyttet til anvendelsen af denne nye viden, som kan få afgørende betydning for den europæiske befolkning både nu og i den nærmeste fremtid. Hjernesygdomme forventes at blive en stor og voksende byrde for aldrende europæere. Det forudsiges, at i 2030 vil cirka 50 procent af befolkningen have en hjernesygdom. Men de nyeste fremskridt inden for hjernevidenskaberne går langt videre end til at helbrede sygdomme. De rejser også presserende spørgsmål om det etiske i at forbedre, styre og skanne vore hjerner. Disse spørgsmål går lige til kernen af vor identitet: Hvad betyder det at være menneske, og hvordan kan vi bevare vor selvfølelse? Videnskaben giver os mulighed for at forøge vor intelligens, udvide vor hukommelse og læse vore tanker. Men vil vi få lov til selv at bestemme, hvad vi vil? Over hele verden er der i disse år debat om, hvad der er muligt og ønskeligt når hjerneforskningens resultater skal udnyttes, og hvordan dette vidensområde skal reguleres. Fremskridtene indenfor hjerneforskningen rejser mange etiske, juridiske og sociale spørgsmål, som vil få betydning for hver eneste borger i uropa. Derfor er det vigtigt at tage stilling til de samfundsmæssige konsekvenser af hjerneforskningen og at involvere borgerne i denne proces. Tiden er kommet til, at offentligheden, forskerne og planlæggerne i uropa grundigt undersøger, hvad der står på spil på hjernevidenskabens område og fokuserer på hovedspørgsmålet: Hvordan skal vi bruge vor nyerhvervede viden om hjernen? n europæisk borgerdrøftelse Meeting of Minds. uropæiske borgere i dialog om hjerneforskning er et to-årigt pilotprojekt ledet af et panel bestående af 126 europæiske borgere. t partnerkonsortium bestående af forskellige teknologivurderingsinstitutioner, videnskabshistoriske museer, akademiske institutioner og offentlige fonde fra ni europæiske lande søsatte dette initiativ i 2004 med støtte fra U-Kommissionen. Initiativet vil give europæiske borgere en enestående mulighed for at lære mere om hjerneforskningens betydning for deres dagligliv, diskutere deres spørgsmål og ideer 5

5 med ledende europæiske forskere, eksperter og planlæggere, komme i forbindelse med medborgere fra andre europæiske lande og give et personligt bidrag til en rapport, der fremlægger, hvad mennesker i uropa vurderer som muligt og ønskværdigt i udnyttelsen af hjerneforskningens resultater. Med disse tiltag har Meeting of Minds initiativet ønsket at imødekomme U s krav om større offentlig deltagelse i debatten om den fremtidige forskning, de teknologiske anvendelser og styringen af udviklingen. Projektet består af tre nationale og to europæiske møder, der vil blive afholdt i 2005 og tidligt i Som indledning vil 126 borgere fra hele uropa blive inviteret til at udforske emnet hjerneforskning. På det første europæiske møde får borgerpanelerne en fælles referenceramme til at udvælge de problemstillinger og spørgsmål, som de mener trænger til at blive yderligere undersøgt og grundigere diskuteret. De nationale paneler vil tage disse forslag med hjem og fortsætte arbejdet med dem. Det danske borgerpanel har hovedrollen ved en konsensuskonference på Christiansborg. Borgerpanelet udarbejder deres konklusioner om det mulige og det ønskværdige i anvendelsen af hjerneforskningens resultater på baggrund af deres dialog med indkaldte eksperter. Resultaterne præsenteres for Folketingets politikere og offentligheden på konferencens sidste dag. Mere om den danske konsensuskonference kan læses på og på den danske side under Formålet med det andet europæiske møde er, at de126 borgere udformer deres fælles vurderinger og anbefalinger om, hvordan den nye viden om hjernen bedst anvendes i individets og samfundets interesse. Udgangspunktet er de nationale konklusioner, som de enkelte borgerpaneler har med, og der vil blive set på hvor de lapper over hinanden, overensstemmelser og uoverensstemmelser og deres dybereliggende årsager, samt hvad vi kan lære af dem. Resultatet af disse diskussioner vil blive indarbejdet i en europæisk rapport med konklusioner og anbefalinger og vil ved en officielt ceremoni blive overrakt til højtstående, europæiske embedsmænd og repræsentanter fra de relevante europæiske forskningsmiljøer. t af målene med denne øvelse er at skabe en vedvarende dialog på europæisk plan mellem offentligheden og de politiske beslutningstagere om videnskabsrelaterede emner. eller i nær fremtid kunne tænkes at anvende den øgede viden om hjernens funktionsmåde danner udgangspunkt for refleksion og diskussion af emner, der enten er relevante nu eller vil blive det snart. ksemplernes forskellige vinkler på hjerneforskning skal vække til eftertanke og debat om anvendelsen af den nye viden, som hjerneforskningen i disse år bringer frem. Pjecen kan bruges af alle interesserede, der søger information for at få gang i debatten om, hvordan vi skal bruge den nye viden om hjernen - NGO er, lærere, patientorganisationer, politikere og andre, der tager politiske beslutninger, og lignende. Meeting of Minds ønsker at takke forfatterne Peter Raeymaekers, Karin Rondia og Marjan Slob såvel som medlemmerne af den videnskabelige kontrolkomité: Professor Christine von Broeckhoven, professor Johan den Boer, professor Marc Jeannerod, professor Flavio Keller og dr. Andreas Roepstorff for deres fremragende arbejde. n særlig tak også til dr. Anne Beaulieu fra Royal Netherlands Academy of Arts and Science, som har bidraget med sin ekspertise i den case, der handler om hjernens plasticitet. Alle partnere i konsortiet håber, at enhver, der læser pjecen, vil opdage, at hjernen gør en forskel - ligesom viden, meninger og holdninger gør det. Pjecen forsøger at undlade at tage parti og fælde domme. Dens eneste hensigt er at give information og skærpe bevidstheden, så alle interesserede parter kan spille en oplyst rolle i beslutningen om, i hvilken retning vi ønsker, vore samfund skal udvikle sig. Ida-lisabeth Andersen Ida Leisner Jonas gmose Mortensen Projektleder Projektleder Projektmedarbejder Teknologirådet, marts 2005 Formålet med denne pjece Denne pjece er skrevet til de borgere, der skal deltage i Meeting of Minds - uropæiske borgere i dialog om hjerneforskning. Seks eksempler på, hvordan man i dag anvender 6 7

6 Introduktion: Du og din hjerne Du ser med din hjerne - selv om du behøver øjne for at gøre det. Du føler glæde og smerte med din hjerne - selv om den ligger velbeskyttet inde i et kranium, der er en halv centimeter tykt. Du hører, lugter og smager med din hjerne. Alle de informationer, der når dig via dine sanser, eksisterer først for dig, når din hjerne har registreret dem. Vi tænker, drømmer, husker, fantaserer, foretager valg og lægger planer med vore hjerner. Men også vore emotioner og følelser eksisterer faktisk først for os, når vor hjerne er blevet bevidst om dem. På en måde er vi vore hjerner. De er nøglen til det, vi er. Den nyeste tekniske udvikling har åbnet døren for hurtige fremskridt mod en bedre forståelse af den fantastiske, komplekse og mærkværdige hjerne. Siden 1990 erne har videnskabsfolk været i stand til at udføre skanninger på hjernen, mens den arbejder. Skanninger er ufarlige, og derfor kan man bede raske forsøgspersoner om at tænke eller udføre bestemte handlinger, mens skanneren viser hvilke områder af hjernen, der aktiveres. Den voksende indsigt i hvordan celler, og herunder hjerneceller, arbejder, har bidraget til en bedre forståelse af, hvad man faktisk ser på skanningerne. For at sætte dette i perspektiv skal det siges, at der stadig er meget, der mangler at blive opdaget om hjernen. Nogle dele af hjernen er svære at se på skanningerne. Derudover ser det ud til, at typiske menneskelige færdigheder, så som at tale, genkalde sig ting, lave beregninger, ikke finder sted i et enkelt område af hjernen, men sker samtidigt flere forskellige steder. Og disse steder kan også variere. Det ser ud til, at alting i hjernen er forbundet: et minde vækker også en følelse, som måske kommer sammen med en duft. Det gør det vanskeligt for forskerne at få alle brikkerne på plads i puslespillet. Dertil skal man så lægge, at de enkelte hjerner er lige så forskellige som menneskers ansigter: umiskendeligt menneskelige, men meget forskellige. Men der er lavet en god begyndelse til beskrivelsen af den menneskelige hjerne. Og, hvad der måske er endnu vigtigere, nu findes der tilgængelige og lovende forskningsmetoder. Alt taler for, at vor indsigt i hjernen vil vokse hurtigt i de kommende år. Den indsigt vil også gøre det muligt at påvirke vore hjerner. Det er opmuntrende nyheder. Mange menneskelige sygdomme - nogle mener så mange som tredive procent - kan spores tilbage til problemer i hjernen: Slagtilfælde, selvfølgelig, men også Parkinsons - og Alzheimers Syge, ligesom en meget bred vifte af psykiatriske og emotionelle forstyrrelser, fx skizofreni og depression, der kan give mennesker frygtelige lidelser. Ny viden om hjernen sætter lægerne i stand til at stille bedre diagnoser og forskerne og medicinalindustrien til at fokusere på at finde mere effektive og sikrere behandlingsmetoder. Den mest almindelige måde kunstigt at ændre ved hjernens funktionsmåde er via medicin. n simpel sovepille forandrer noget i hjernen. Det gør en cigaret også. Der findes en bred vifte af piller på markedet til behandling af emotionelle forstyrrelser - nogle af dem er overraskende gode. Og der er ved at blive udviklet piller til behandling af Alzheimers Syge. Medicinering er imidlertid ikke den eneste måde, man kan påvirke hjernen på. Hjerneceller kommunikerer med hinanden via elektriske signaler. Forskerne fokuserer også på dette fænomen. lektrochok er et barskt og næsten gammeldags eksempel på dette princip. I dag er forskerne i gang med at udvikle teknikker til behandling af psykiatriske patienter fra ydersiden af kraniet med blide, magnetiske bølger, mens neurokirurgerne er i stand til at indoperere små elektroder i særlige områder af hjernen for at fjerne ubehagelige sygdomssymptomer. Men vi må heller ikke undervurdere ordenes helbredende kraft. Skanninger viser, at hjernen faktisk ser anderledes ud efter en vellykket psykoterapi. n psykoterapeuts ord kan tilsyneladende være lige så effektive som neurokirurgens skalpel. Denne udvikling giver håb til millioner af europæiske patienter med hjerneforstyrrelser og deres familier. Men vi er menneskelige. Derfor kan vi forestille os, at piller, elektroder og ord også kan bruges til andre formål: Ikke til at helbrede mennesker med, men til at forandre dem. Det er her, de store sociale og etiske spørgsmål opstår, som hjernevidenskaben fremkalder, for forandring bliver ikke af alle opfattet som forbedring. Forandring og fremskridt følges ofte af etiske bekymringer og store sociale omkostninger. Måske vil solidariteten gå tabt, og vi ender i et permanent præstationsræs; eller vi kan blive berøvet vor frie vilje, som det fx sker i Aldous Huxleys roman Fagre nye verden. Selvfølgelig skal der være plads til at diskutere alle disse emner. Hver eneste kultur og hver enkelt samfund bliver nødt til at tage stilling til dem. De tvinger os så at sige til sammen at overveje og forestille os vor fremtid som mennesker. Denne pjece giver et billede af en række mennesker, der står eller har stået over for en stor beslutning: Hvad skal jeg gøre? ller, hvad skal jeg mene? Historierne er opdigtede, men de er baseret på fakta. n handler om en mand, der efter en hjerneundersøgelse ved, at han sandsynligvis vil udvikle Alzheimers Syge. n mor er i tvivl om, hvorvidt hun 8 9

7 skal tillade, at hendes søn bliver medicineret som behandling af ADHD (opmærksomhed sforstyrrelser med hyperaktivitet, i Norden også kaldet DAMP). n ung forsker studerer nyfødtes hjerner i forbindelse med den allerførste dialog mellem mor og barn. n dommer spørger, om man kan holde en kriminel med et afvigende hjernemønster ansvarlig for sine handlinger. n mand med Tourettes Syndrom giver en redegørelse for sin beslutning om at få elektroder indopereret i sit hoved. Og et ungt menneske, der tog piller for at klare sig godt til eksamen, stiller spørgsmål ved værdien af de resultater, han opnåede. ADHD, et barn med en forstyrrelse? Disse historier giver et udgangspunkt for refleksion og diskussion af problemerne, som enten er relevante nu eller snart vil blive det. De skal provokere og ægge til overvejelser om det evige og universelle spørgsmål: Hvem er vi? Hvordan kan denne samling celler i vore hoveder gøre os i stand til at skabe kunstværker, udtænke planer, smede rænker, skabe intelligente maskiner? Give os følelsen af desperation eller følelsen af at være ét med universet? Men historierne rejser også spørgsmål om, hvordan vi skal klare den nye viden om vore hjerner, både på det personlige og på det samfundsmæssige plan. A D H D 10

8 Grænser for normalitet, sygeliggørelse af hverdagslivet, ADHD, depression 1. ADHD, et barn med en forstyrrelse? Historien Jeg ved det godt: Peter er et aktivt barn. Han sidder aldrig stille; han er altid i gang med tusind ting på en gang, og han koncentrerer sig ikke om det, han gør. Sådan var han, inden han begyndte i skole, og jeg tænkte: Min lille, livlige søn. Han kunne godt lide skolen, legede med de andre børn, deltog i de vilde lege. Nu bryder han sig ikke om at gå i skole mere. Der kræves det, at han skal lære at læse og skrive, og han kan ikke bare rejse sig, når han vil. Det er svært for ham. Hans lærer siger, at han har vanskeligt ved at koncentrere sig, og at han forstyrrer de andre børn. Peter er begyndt at få ekstra timer, fordi han er ved at komme bagud. Så ung! Han er kun syv år gammel. Peter er også svær at styre hjemme. Det vi siger, ser ud til at gå ind ad det ene øre og ud ad det andet. Jeg har altid tænkt, at han bare var en dreng med en masse energi, og at han ville vokse fra det. Men læreren har nu anbefalet mig at tage en snak med vores læge. Han mener, at Peter muligvis har ADHD, en forstyrrelse i hjernen, der hæmmer børns evne til at koncentrere sig og får dem til at reagere på alle indtryk, de får fra omgivelserne. Peter er virkelig meget aktiv og let at distrahere. Men en forstyrrelse i hjernen? Så er han virkelig unormal? Nu har jeg så faktisk været hos lægen og har læst en hel del om ADHD. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Man kan behandle ADHD med medicin, Ritalin, som øjensynlig virker ret godt uden at have for mange bivirkninger. Men skal jeg virkelig give min 7 årige søn medicin hver dag? Bliver han ikke afhængig af den? Og hvor længe skal han have den? Hele sit liv? ADHD forsvinder ikke altid efter puberteten. Ingen ved med sikkerhed, hvad virkningen af disse piller er i det lange løb. Måske kan de endda forandre ham grundlæggende som person. Tanken om at skulle fylde sit barn med piller er deprimerende. På den anden side, det går ikke godt i skolen. Jeg har forstået, at de første skoleår er meget vigtige for Peters fremtid. Det ser ud til, at børn med ADHD ofte dropper ud og får problemer med deres sociale samvær. Hvis medicinering kan forhindre Peter i at havne i den forkerte grøft 13

9 Somme tider tænker jeg: Hvad hvis Peter havde haft en anden lærer, som han kom bedre ud af det med? ller, hvad hvis klassen havde været mindre? ller, hvad hvis det nu ikke var så vigtigt at sidde pænt på sin stol i skolen? Så ville de andre måske have opfattet Peter som en lille livlig og charmerende dreng. Men nu bliver han opfattet som vanskelig, og jeg skal beslutte, om jeg vil have mit barn til at tage medicin. Fakta Ordineringen af ADHD medicin er stigende. (ADHD står for: Opmærksomhedsfor styrrelse med hyperaktivitet, i Norden også kaldet DAMP). Flere og flere børn får diagnosen ADHD, og der er en voksende opmærksomhed på voksne med ADHD. Flere drenge end piger lider af sygdommen (tre til fem gange så mange). Neurotransmitteren dopamin ser ud til at n neurotransmitter er en kemisk være mindre effektiv hos mennesker med substans, hjernecellerne frisætter ADHD. Det svækker hjernens evne til at for at kommunikere med hinanden. udveksle information mellem forskellige Der findes mange forskellige typer områder af hjernen. Forskere har mistanke af neurotransmittere, for eksempel om, at mennesker med ADHD ikke kan dopamin og serotonin. følge tråden i en samtale, for eksempel. Når de møder en ny impuls, er de ikke i stand til at tænke: senere, lige nu er jeg i gang med en samtale. I stedet for reagerer de straks på den nye impuls. Hos mennesker med ADHD fører det typisk til en kaotisk og impulsiv adfærd. Hvad det præcist er, der går galt i hjernen på en person med ADHD, og hvorfor det sker, ved vi ikke endnu. Medicinen, hvoraf Ritalin er den mest kendte, forøger koncentrationen af aktiv dopamin. Det forbedrer kommunikationen mellem forskellige områder i hjernen. Mennesker, der tager medicinen, bliver bedre i stand til at ordne de indtryk, de får fra deres omgivelser. Vigtige temaer Det er ikke muligt at diagnosticere ADHD med sikkerhed, ikke engang ved hjælp af hjerneprøver. Derfor bliver ADHD diagnosticeret via en tommelfingerregel. Der findes en liste med 21 symptomer, og et barn skal have 15 af disse symptomer for officielt at få diagnosen ADHD. Denne Ordet sygeliggørelse henviser til den proces, tommelfingerregel er baseret hvor aspekter af vores dagligliv bliver opfattet i på professionel erfaring, men medicinske termer. Man kan for eksempel hævde, indeholder en gråzone. Hvad at vores oplevelse af mad er sygeliggjort ( hvad betyder denne middag for mit kolesterol indtag? ). præcist menes der med aktiv? Adfærd bliver også ofte sygeliggjort ( hun sover ikke Hvornår kan man tale om et godt, måske er hun deprimeret ). Resultater bliver mønster af impulsivitet? ofte, at andre aspekter af det samme fænomen Der findes forskellige grader (glæden ved mad, den søvnløses omgivelser) får af ADHD. Den alvorligste er en mindre opmærksomhed. meget alvorlig forstyrrelse, der indebærer risiko for at droppe ud af skolen og for anti-social adfærd. Men eftersom brugen af Ritalin er vokset i den grad, er der også mistanke om, at børn med en let form for ADHD eller endda normale børn, der bare er meget aktive, nu spiser piller. Vaghed i diagnosticeringen giver et vist spillerum, der gør dette muligt. Kritikere peger på det sociale pres, som børn og deres forældre er udsat for. Vi lever hurtigere og hurtigere, og vi skal præstere. Hvis dit barn har svært ved det, er det et alvorligt problem. Hvor skørt det end lyder, så kan etiketten ADHD opleves som en løsning, fordi det betyder en anerkendelse af problemet og giver mulighed for at gøre noget ved det. På den måde bliver de problemer, forældre støder ind i, når de opdrager børn, oversat til at være et medicinsk problem, som man naturligvis søger en medicinsk løsning på - som for eksempel en pille. Nogle har den opfattelse, at den enorme stigning i antallet af mennesker med ADHD delvist giver et fingerpeg i retning af, at de krav, samfundet stiller til forældre og børn, er (for) høje; ved at gøre problemet med børn, der ikke klarer sig godt i skolen, til et spørgsmål om sygdom, forsvinder denne overvejelse ud af billedet. Det betyder, at andre måder at løse problemet med skolebørn, der lærer for lidt, ikke bliver overvejet alvorligt, som for eksempel at ændre skolepolitikken. Det samfundsmæssige resultat af at vælge den medicinske vej er måske, at flere børn får etiketten ADHD, end der er videnskabeligt grundlag for. Det forøger presset på andre forældre. Deres barn er måske også ind imellem ude af stand til at sidde stille og ikke altid opmærksom i skolen. Bør de gøre noget, inden han begynder at sakke bagud? Der er en frygt for, at vi alle sammen ender i et stort pillevæddeløb

10 DSM og medicinalindustrien ADHD er et syndrom. Det vil sige: t barn med en typisk kombination af symptomer kaldes pr. konvention et ADHD tilfælde ( hyperaktivitet og manglende koncentrationsevne er to af dem). Konventionen baserer sig på psykiaternes professionelle erfaring, og den er nedskrevet i Diagnostisk og Statistisk Manual over mentale forstyrrelser (DSM). Denne manual opregner alle erkendte psykiatriske lidelser og de fleste psykiatere i den vestlige verden arbejder ud fra denne amerikanske håndbog. DSM indeholdt i sygdomme, i og i den nyeste udgave, DSM-IV, præsenteres mere end 350 kategorier. Medicinalvirksomheder må udelukkende sende psykiatriske lægemidler på markedet, hvis de har været gennem en omfattende afprøvning (både med hensyn til sikkerhed og virkning), og hvis lægemidlet behandler de lidelser, der er nævnt i DSM. Medicinalvirksomhederne er kommercielle foretagender, der udelukkende kan tjene penge, hvis de lægemidler, de sender på markedet, er vellykkede, dvs. hvis mange mennesker bruger dem. Ifølge nogle eksperter fører dette til et pres fra industriens side på læge - og psykiater verdenen for at anerkende flere syndromer og for at udskrive det samme lægemiddel til flere grupper af patienter. Depression Depression er en vedvarende følelse af elendighed og passivitet. I sin alvorlige form kan depression føre til en lidelsesfuld tilstand, som gør den ramte fuldstændig uarbejdsdygtig. Udskrivningen af medicin mod depression er vokset mindst lige så meget i det sidste årti som medicin mod ADHD. Som ADHD er depression et syndrom: Der findes ikke en enkelt og entydig prøve, der kan diagnosticere en depression, og det giver plads til alvorlige og meget lette tilfælde af depression - og så det enorme område mellem de to. Som i tilfældet ADHD er der en kønslig ubalance, men denne gang den anden vej rundt; omkring dobbelt så mange kvinder som mænd bliver behandlet for depression. Og ved depression er der, i lighed med ADHD, et sammenfald mellem en forstyrrelse i balancen af neurotransmittere og syndromet (serotonin er hovedaktøren i dette tilfælde). Der er også forskelle mellem de to. ADHD rammer typisk børn, depression voksne - selv om der er mange undtagelser fra denne regel. Det faktum, at så mange mennesker på det seneste får diagnosen depressiv har fremprovokeret to forskellige reaktioner. Talsmænd for den første lejr hævder, at det kan ses som en forbedring: Sygdommen er blevet mere anerkendt. Derudover er den moderne medicinske behandling (som Prozac og Seroxat) mere effektiv og har færre bivirkninger, så det giver mening at diagnosticere depression på den måde, som vi gør. ndelig kan der gøres noget relativt enkelt ved det! I den anden lejr hævdes det, at man så meget oftere stiller diagnosen depression, fordi folk rent faktisk meget oftere end tidligere er deprimerede. Det kan være et symptom på et alt for krævende samfund, frygter de. t samfund, som kun levner meget lidt plads til følsomme og rugende typer eller til, at der opstår vanskelige perioder i menneskers liv. At dulme disse symptomer ved at udskrive piller kan være en fejlopfattelse af de ramte mennesker, og kan gøre os mere ufølsomme som samlet gruppe. Opfattelsen af den ideelle behandling af et deprimeret menneske, varierer alt efter hvilken lejr, man tilhører. Næsten alle er enige om, at piller er gode i tilfælde af alvorlig depression. Ikke desto mindre mener mange, at et deprimeret menneske ikke udelukkende bør have psykofarmaka, men bør hjælpes til at ændre sit livssyn - for eksempel ved at tale med en psykoterapeut. Nogle få kritikere går endnu videre. De hævder, at tendensen til at tage antidepressiver, så snart vi føler os trist til mode, betyder, at vi mister evnen til at finde mening i smertefulde begivenheder i vores liv. For eksempel er det helt passende at sørge, hvis en elsket person dør. Det bør vi ikke omskabe til en depression og tage piller mod for at viske sorgen bort. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er sikkert, at den vane med alt for hurtigt at udskrive anti-depressiver finder sted i vores samfund lige nu. Det er noget, der kan ske i dag eller er på vej

11 Lægevidenskaben har ladt mig i stikken A L Z H I M R

12 Tidlig diagnosticering, den ikke-syge patient, Alzheimers Syge 2. Lægevidenskaben har ladt mig i stikken Historien Her står jeg med en diagnose, som jeg ikke er sikker på, at jeg egentlig ønsker at kende Lidt hukommelsesproblemer fik mig til at gå til lægen. t spørgeskema, et par neuropsykologiske prøver, og forskellige slags skanninger fulgte efter, inden jeg opdagede, hvor jeg var på vej hen. Og så det store slag: Muligvis endda sandsynligvis Alzheimers Syge. ller rettere, i deres jargon hedder det Mild Kognitiv Hæmning. Det beskriver en kategori af mennesker, som man endnu ikke ved med sikkerhed, hvordan vil udvikle sig. Men efter fem år vil halvdelen af dem uopretteligt have bevæget sig over på den anden side af demens. Hvilken udsigt! Du kan forestille dig den afgrund, der åbner sig for ens fødder Og alligevel føler jeg mig fuldstændig rask! Bortset fra en smule glemsomhed, som ikke rigtig generer mig, føler jeg mig normal. Jeg burde sige, føler jeg mig stadig normal. Hvor rædselsfuldt! Hvis min glemsomhed bliver ved, bliver jeg nødt til at tage noget medicin. Lægen forklarede mig, at den ikke vil standse sygdommen, men at den ofte er i stand til at bremse de mest alvorlige symptomer. Og hvad der så vil ske bagefter, ved jeg ikke Så, hvad gør jeg nu? Bør jeg snakke med min kone om det allerede nu? Med mine børn? Og med min chef? Normalt skulle jeg arbejde fem år endnu, inden jeg trækker mig tilbage, men vil han ikke fyre mig, hvis han hører om det her? Og jeg føler mig stadig fuldstændig i stand til at udføre mit job! Og så er der andre mere jordbundne spørgsmål: Kan jeg fortsætte med at køre bil? Kan jeg tegne en sygeforsikring? Hvor meget vil den koste, hvis jeg fortæller sandheden om min diagnose? Nogle gange spørger jeg mig selv, om det virkelig var nødvendigt at vide det så tidligt. Nu er mit liv ødelagt. Det er sandt, at medicinen sandsynligvis vil gøre det muligt for mig at udskyde sygdommen et stykke tid. Men hvor længe? Og den tid vil 21

13 jeg tilbringe med at være på udkig efter de første tegn på demens, og spørge mig selv, hver gang, jeg laver en fejl, om jeg er på vej til at miste fodfæstet, og jeg vil føle mig observeret af mine omgivelser, som også vil spørge sig selv, om Hvornår falder jeg ud over kanten? Hvad vil der så ske? Hvem skal tage beslutninger for mig? Hvem skal støtte mig, tage sig af mig? Nogle gange spekulerer jeg på, om det ikke ville være bedre at stoppe det hele med den samme Kunne de ikke have ladet mig være bare et par år mere? ller er det bedre at være fuldt informeret, så jeg selv kan organisere mit liv? Fakta Alzheimers Syge er forbundet med alder og bliver derfor stadig mere udbredt, efterhånden som befolkningens forventede levetid stiger; dette vil i de kommende år blive en voksende økonomisk byrde. Men omkostningerne ved denne sygdom vil også vokse fra den anden ende: Neuropsykologiske tests er særligt udfor- Ved at diagnosticere den tidligere. Det mede prøver, der kan vurdere specifikke er allerede muligt at opdage nogle funktioner i hjernen. For eksempel: Særlige meget tidlige tegn på sygdommen ved hukommelsesprøver, der gør det muligt at at bruge ultramoderne teknikker som fastslå, hvilke typer af hukommelse, der billeder af den arbejdende hjerne og er svækket - er det korttidshukommelsen, raffinerede psykologiske prøver. Det hukommelsen om ens eget liv, den procedurale hukommelse, eller? genetiske aspekt ved diagnosen er også blevet studeret meget grundigt. Funktionelle hjernebilleder. Ordet henviser til alle de teknikker, der bruges til at sjælden, men i den nærmeste fremtid Direkte arvelighed er strengt taget visualisere, hvad der foregår i hjernen uden vil det sandsynligvis blive muligt at at åbne kraniet - hovedsageligt funktionelle fastslå den procentvise risiko for at magnetiske resonans billeder (fmri) og udvikle sygdommen ud fra hver enkelt positron emissionstomografi (PT). menneskes gener. Vigtige temaer Vi er altså i gang med at lede efter en ny balance mellem fordele og ulemper ved tidlig diagnosticering. Det er bestemt en fordel at opdage en sygdom tidligt, hvis der findes en behandling. I tilfældet med Alzheimers Syge er det muligt at behandle, men endnu ikke afgørende eller fuldstændigt. Hvornår bør den behandling begynde? Og hvor længe bør den fortsættes? Hvad sker der med individer med en høj genetisk risiko? Bør man behandle dem fra barnsben? Hvem skal betale for det? Vil det påvirke deres adgang til det sociale sikkerhedsnet? Vil det påvirke deres muligheder på arbejdsmarkedet? Alle disse spørgsmål - og så har vi endda ikke nævnt den psykiske byrde, disse tidlige diagnoser er for de ramte. Hvordan skal man leve med sin viden? Generelt kan man spørge sig selv, om det stadig vil være muligt at opfatte sig selv som værende Demens er et fremadskridende ved godt helbred, eftersom vi alle er bærere tab af intellektuelle funktioner af en vis sandsynlighed for at blive syge en dag såsom at ræsonnere og at huske. - det være sig demens, hjerte-kar-sygdomme, gigt eller en hvilken som helst anden forstyrrelse. Det vil naturligvis i sidste ende gøre det muligt for os at få forebyggende behandlinger eller tilpasse vor livsstil på bestemte måder, så vi undgår eller udskyder den sygdom, der truer os. Men hvordan vil samfundet opfatte alle disse forudbestemte individer, hvis fremtid bliver skitseret på denne måde? Hvordan vil samfundet sikre, at personlige oplysninger om et individs sygdomsrisiko ikke bruges til skade for vedkommende? n af de største risici er, at solidariteten bliver ødelagt og det sociale sikringssystem delt op: Dem, der er sunde, kan være uvillige til at betale for mennesker, der har en signifikant risiko for at blive syge. Man kan også forestille sig, at samfundet pålægger dem tvangsmæssige, forebyggende foranstaltninger, som kan opfattes som en begrænsning af den individuelle frihed. Medicinalindustrien har udviklet en medicin, der er i stand til løbende at bremse udviklingen af symptomer i adskillige måneder og op til et helt år hos 70% af de individer, den er blevet prøvet på. Disse medicintyper er meget dyre nu, men man kan håbe, at prisen vil falde i løbet af få år. Nogle lande dækker udgifterne, men ofte under meget stramme betingelser. Vi bliver sikkert alle sammen nødt til at lære at leve med vor personlige risikostatistik. Den vil blive et nyt parameter i vor forestilling om fremtiden. Betyder det, at vi bliver nødt til at revidere selve definitionen på, hvad det vil sige at være syg? 22 23

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-10-2

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasse. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Det perfekte menneske? Med dette undervisningshæfte søsætter Det Etiske Råd et Etisk Forum for Unge med temaet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Etisk Forum for Unge 2005 Den tjekkede tvivl Om stamceller og etik ISBN: 87-91112-45-1 Udgivet af: Det Etiske

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ENERGIENS HEMMELIGHEDER

ENERGIENS HEMMELIGHEDER ENERGIENS HEMMELIGHEDER Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar.dk www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser FORÅR 2011 NR.1 ÅRGANG 13 Landsmøde 2011 En hjælp, der hjælper Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser Idéudkast Om Özlem Cekic landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon indhold

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

magasin 2012 2013 Jeg kan så let hvirvle en storm op Byrden ved hjernesygdomme Jeg følte mig ikke ked af det

magasin 2012 2013 Jeg kan så let hvirvle en storm op Byrden ved hjernesygdomme Jeg følte mig ikke ked af det lundbeck magasin 2012-2013 1 magasin 2012 2013 Professor Bengt Jönsson, Sverige Byrden ved hjernesygdomme Jakob Tranberg, Danmark Jeg kan så let hvirvle en storm op Professor Yu Xin, Kina Min eneste bekymring

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget En naturlig udvikling? > Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede en særudgave af fra rådet til tinget 2 Indhold Forord 4 Individuel medicin 5 Proteomics 10 Genterapi 12 Designer genes

Læs mere

REHABILITERING AF ET LIV I AFHÆNGIGHED

REHABILITERING AF ET LIV I AFHÆNGIGHED 1 NARCONON 2 Hvordan kan du få din kære, som du har mistet til stofeller alkoholmisbrug, tilbage? At miste en af sine kære til stofafhængighed er en af de værste ting, der kan ske. Den kan let ødelægge

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Sundhed og sygdomsbehandling

Sundhed og sygdomsbehandling i de næste 30 år tredobles antallet af mennesker i norden, der har behov for behandling. længere levealder, nye mediciner og bedre behandlingsmetoder øger vores LIVSKVALITET, men stiller også det nordiske

Læs mere

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE MENTALT HELBRED December 2008 Tid skal der til Fra fuldtid til deltid på jobbet. At bede om hjælp. At skulle fortælle sine omgivelser,

Læs mere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere 13. juni 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 11 Belastende Også psykologer bukker under for de belastninger, de møder i arbejdsliv og privat. Ikke alle vælger at spytte ud, når de sygemelder sig. Side

Læs mere