airmail Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.2/2004 S Æ R U D G A V E Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering Beskyttelse mod korrosion i papirfabrikker ST får mere ud af produktionen med Gigapleat Lugte fordufter på hospitaler Frugtbar forretning på fertilitetsklinikker

2 Vi har ret til ren luft Alle har ret til ren luft, men hvert år udledes der mange millioner tons gasser og partikler i atmosfæren de er sundhedsskadelige og påvirker komplicerede produktionsprocesser overalt i verden. Luftkvalitet er blevet en kilde til bekymring for mange, så på internettet kan man klikke sig frem til forureningsniveauet i storbyer. Det drejer sig ikke længere kun om almindelige forurenende partikler i bymiljøer kemiske forurenende stoffer, gasser og lugte er nu også på listen over stoffer, der skal fjernes. I halvleder-produktion, papirfabrikker og andre industrier er AMC-stoffer en voksende trussel mod stadig mere komplekse produktionsprocesser. Og listen bare vokser og vokser... Camfil Farr har været forkæmper for ren luft, lige siden virksomheden blev grundlagt for ca. 40 år siden. Dette nummer af AirMail omhandler et af vores mere ukendte specialområder gasfiltreringsprodukter. Området er i vækst, og vi er i dag førende på verdensplan. Du kan læse om vores gasfiltreringsekspertise inden for Comfort Clean Processes og Safety & Protection samt om vores enestående prøvningsfaciliteter, internationale eksperter og produktudvalg. Udvidelse i Asien At være en både global og lokal virksomhed har været et af Camfil Farrs grundprincipper i flere årtier. Vi har altid haft et omfattende netværk af datterselskaber, agenter og distributører for at sikre optimal markedsdækning, distribution og service. Vi er i gang med en ekspansion i Asien, hvor vi etablerer endnu et datterselskab denne gang i Thailand. Det viser, hvor vigtig Asien/Oceanien er for os. Vi glæder os til nye forretningsaktiviteter, nye kundealliancer og yderligere vækst og ekspansion i dette område samt til vækst på vores øvrige markeder. God læselyst! Alan O Connell Koncerndirektør 2

3 Industrien er ved at få øjnene op for truslen fra gasfaseforurening. Vi erkender nu, at den luft, vi indånder, er forurenet med usynlige kemiske stoffer. Industri, køretøjer og kraftværker udleder kemikaler, som truer miljøet. Indendørs bliver vi udsat for kemisk forurening fra byggematerialer og inventar. Kemiske forurenende stoffer kan spredes over store afstande og skade miljøet langt fra forureningskilden. Ud over at skade mennesker og miljø kan luftforurening forårsage uoprettelig skade på f.eks. kunstgenstande og malerier på museer. Luftforurening med gasser har også vist sig at have en stærkt negativ indvirkning på udbyttet af visse produktionsprocesser. Det gælder især i mikroelektronikindustrien, hvor forekomsten af visse gasser i en koncentration på bare få GIFTIG toluendiisocyanat fremstilling af skum methylisocyanat hjælpestof, der anvendes i kemisk syntese phosgen hjælpestof, der anvendes i kemisk syntese hydrogencyanid cigaretrøg, metalforarbejdning dioxiner affaldsforbrænding polychlorede biphenyler (PCB er) elektriske transformere ÆTSENDE hydrogenfluorid fremstilling af mikroelektronik svovlsyre fremstilling af kunstgødning svovldioxid klor papirfremstilling nitrogenoxider (NOX) udstødningsgas fra køretøjer, kraftværker IRRITERENDE CS-gas bekæmpelse af opstand/militær anvendelse ozon kopimaskiner benzoylchlorid hjælpestof, der anvendes i kemisk syntese formaldehyd tæpper, polstrede møbler, produkter af spånplader LUGTENDE hydrogensulfid spildevandsbehandling triethylamin mange kemiske processer ethandiol fremstilling af lægemidler RADIOAKTIV jod 131 atomkraft Gasfiltrering beskytter mennesker, processer og kunstgenstande milliardtedele kan medføre fejl i produktet. Camfil Farr er pioner inden for gasfiltrering og begyndte med at fremstille kombinerede gasog partikelfiltre til atomkraftindustrien i begyndelsen af 1960 erne. I de senere år har Camfil Farr opbygget stor erfaring inden for en række specialområder, f.eks. gasfiltrering i Comfort-sektoren, museer, fertilitetsklinikker og fremstillingsindustrien, herunder mikroelektronik og papirfabrikker. Camfil Farr har investeret kraftigt i forskning og udvikling, og som noget helt enestående har vi nu bygget vores egne prøvestande i fuld størrelse til prøvning af gasfiltrering og gasfiltermedier (se særskilt artikel). Hvorfor gasfiltrering? Den luft, vi indånder, indeholder både partikler og kemiske forurenende stoffer. De vigtigste kilder til kemiske forurenende stoffer er menneskeskabte, f.eks. udstødningsgasser samt udledninger fra kraftværker, produktionsprocesser og affaldsforbrænding. I visse egne af verden er der naturlige forureningskilder som vulkaner, åbninger i jordskorpen og skovbrande. Gasser udledes af bygninger i sig selv, mennesker, der opholder sig i dem, og inventaret. Gasserne påvirker præstationsevnen og produktiviteten hos de mennnesker, der opholder sig i bygningen. Derfor skal der gøres noget ved dem. Kemiske filtreringssystemer er den foretrukne metode til bekæmpelse af gasforurening, fordi de fjerner problemet og ikke kun slører det. I industrien har man benyttet kemiske filtreringsystemer i mange år, men de er først nu ved at blive populære i kommercielle bygninger. I disse systemer passerer luftforsyningen til bygningen gennem aktivt kul eller kemisk imprægnerede adsorberende stoffer. Filtreringsmediet er fremstillet specielt til den type gas, der skal fjernes, og filtreringsmediets effektivitet overvåges konstant. Hvorfor kemiske filtre? Faste forurenende stoffer fjernes ved hjælp af partikelfiltre. Kemiske forurenende stoffer er i molekyleform. Molekylerne er typisk gange mindre end de partikler, som de fineste HEPA-filtre fjerner. Derfor kræves der særlige kemiske filtre, for at filtreringen kan være effektiv. Kemiske forurenende stoffer kan klassificeres efter virkning giftige, ætsende, lugtende eller irriterende. I artiklen på næste side beskrives Camfil Farrs ekspertise inden for gasfiltrering i tre erhvervssektorer. 3

4 Gasfiltrering på tre fronter Camfil Farr udbyder gasfiltrering inden for sine tre forretningsområder Comfort, Clean Processes og Safety & Protection. Comfort-sektoren vedrører beskyttelse af mennesker indendørs, hvor byggematerialer, inventar, mennesker og udstyr kan udlede en række blandede gasser. Chemical Clean Process-sektoren vedrører følsomme indendørs forhold, der ikke involverer mennesker. Filtre fra Camfil Farr fjerner skadelige kemiske forurenende stoffer, der påvirker fremstilling af halvledere, papirfremstilling, olieraffinering, stålproduktion, museer og kunstgallerier. Safety & Protection vedrører det ydre miljø. Filtre fra Camfil Farr minimerer påvirkningen fra diverse processer, herunder produktion af atomkraft, polyurethanskum, pesticider og elektricitet. Kemiske filtre benytter forskellige former for aktivt kul (standard og kemisk impægneret), (kemisk behandlede) aluminiumoxider og ionbytningsharpiks, der går efter brede grupper af eller specifikke typer kemiske forurenende stoffer. Det valgte adsorberende stof bruges derefter i en lang række kemiske filterløsninger til forskellige anvendelser. Kemisk filtrering i Comfortsegmentet Der er videnskabeligt bevist, at luften kan være mere forurenet indendørs end udendørs. Sundhedsrisikoen i forbindelse med kemisk forurening kan således være større indendørs, fordi vi tilbringer mere og mere af vores arbejdstid og fritid der. Indendørs kemisk forurening accepteres som en vigtig årsag til Sick Building Syndrome (SBS). Typiske SBS-symptomer er udslæt, irriterede øjne, halsinfektioner og vejrtrækningsproblemer. Disse symptomer udmønter sig i sidste ende i faldende produktivitet og øget fravær. Både udendørs og indendørs kilder kan forårsage kemisk forurening. Udendørs kilder er f.eks. udstødningsgas fra trafikken, kraftværker, affaldsforbrænding, industrien og dampe fra flybrændstof i lufthavne. Der er mange forskellige indendørs kilder, f.eks. tæpper, forarbejdet træ, kopimaskiner, rengøringsmidler, pyntematerialer, cigaretrøg og kemisk renset tøj. Beskyttelse af processer Kemiske Clean Process-filtre beskytter produkter og produktionsudstyr mod påvirkninger, der kan mindske udbyttet eller medføre uforholdsmæssigt store vedligeholdelsesomkostninger. De vigtigste forretningsområder er mikroelektronikindustrien og industrier så som papirindustrien (se særskilt artikel). Clean process-segmentet omfatter også beskyttelse af uvurderlige kunstgenstande på museer. Mikroelektronikindustrien stræber hele tiden efter at gøre tingene mindre, hurtigere og mere innovative, hvilket kræver mindre og mindre ledere og isolatorer i produkter og processer. De små dimensioner har dog også medført øget følsomhed over for kemiske forurenende stoffer. I mikroeletronikindustrien hedder denne type forurening Airborne Molecular Contamination (AMC). Hvis halvlederchips udsættes for AMC inden den endelige indkapsling, kan resultatet være mange kasserede produkter, dyr spildtid og et mindre produktionsresultat. AMC-stofferne inddeles i fire kategorier, nemlig syrer, baser, kondensable stoffer og doteringsstoffer. Camfil Farr har udviklet Gigapleat-serien af kemiske filtre, der effektivt fjerner AMC-stoffer og samtidig opfylder krav om ekstrem renholdelse og lavt tryktab. Desuden deltager tre Camfilspecialister i udviklingen af den seneste ISOstandard for AMC (se særskilt artikel). 4

5 Papirindustrien Papirfabrikker skal køre døgnet rundt alle årets dage for at være konkurrencedygtige. Uventede produktionsstop koster dyrt. De elektriske og computerstyrede produktionskontrolsystemer er utroligt følsomme over for de sure gasser, der frigøres under fremstillingsprocessen. For at beskytte udstyret er der overtryk i kontrolrummene med kemisk filtreret, affugtet luft. De vigtigste forureningskilder er svovlforbindelser og klor. Filtre med aktivt kul eller Campure-filtre er standardløsninger for denne industri. Museer og kunstgallerier På museer og i kunstgallerier føres frisk luft udefra ind i bygningen ved hjælp af ventilationsanlæg. Mange kunstgenstande er følsomme over for gasforurening, og selv ekstremt små koncentrationer af disse forurenende stoffer kan medføre uoprettelig skade. De værste forurenende stoffer er svovldioxid, nitrogenoxider og ozon. De stammer hovedsagelig fra udstødningsgas fra køretøjer og røggas fra fyringsanlæg. Filtre med aktivt kul er en meget rentabel løsning, når det drejer sig om at begrænse de skadelige gasser. Forskellige materialekvaliteter kan anvendes til at opfylde bestemte krav, men imprægneret kul medfører de laveste livscyklusomkostninger på langt sigt. Miljøbeskyttelse Udsugningsluften fra fabrikker er forurenet af fremstillingsprocesserne og uegnet til udledning direkte i atmosfæren. Camfil Farr har bekæmpelsessystemer, der behandler en lang række skadelige gasser eller lugte ved hjælp af adsorption, kemisorption eller destruktion. Disse systemer kan bl.a. anvendes inden for atomkraft, polyurethanskum, kemisk forarbejdning, militæret, lægemiddelsektoren og på medicinske laboratorier. Tilbud fra Camfil Farr Camfill Farrs teknikere over hele verden har betydelig erfaring og ekspertise, hvad angår definition af problemer med gasfiltrering, kortlægning af kundernes behov, udvikling af dispositionsforslag og detaljeret projektering, udførelse af pilotundersøgelser og installering af systemet. Camfil Farr benytter sine egne softwarepakker med omfattende feltdata til at estimere effektivitet og levetidsværdier for gasfiltreringsprodukter. Camfil Farr tilbyder også overvågning og servicekontrakter. Desuden kan der udføres en analyse af livscyklusomkostningerne for gasbehandlingsprodukter for at sikre den bedst mulige løsning til den pågældende anvendelse. Produkter Produkterne omfatter Camcarb, Citycarb, Citysorb, Cityflo, Loose-Fill-paneler samt Bonded Carbon-paneler til Comfort-segmentet, Gigapleat, Campleat og Camcarb til Clean Processessegmentet og Acticarb, Annular Bed-filtre og Deep Cell Adsorption-filtre til Safety & Protectionsegmentet. Vi udvikler hele tiden nye produkter som Camcarb Green (se bagsiden). Luftkvalitet på internettet Luftkvalitet er en voksende kilde til bekymring for folk. Her kan man finde oplysninger om luftkvaliteten i forskellige storbyer: (London) (New York/ Los Angeles) (Paris) (Shanghai) (Stockholm) 5

6 Enestående prøvestande beviser de kemiske filtres effektivitet Prøvestande til kemiske medier og filtre Camfil Farrs egne tre eksperter i kemisk filtrering Prøvestande er en del af Camfil Farrs dedikerede indsats for kvalitetssikring og forskning og udvikling. Gennem strenge prøvningsprocedurer hos Camfil Farr og andre steder sikres det, at alle produkter overholder kundens specifikationer. Prøvestande for kemiske medier og den enestående kemiske prøvestand i fuld størrelse på Camfil Farrs hovedkontor i Sverige er eksempler på investeringer i udvikling af kemiske filtreringssystemer. Prøvestanden for kemiske medier giver mulighed for at vurdere kemiske råvarer under en lang række forhold og at udfordre dem med en bred vifte af gasser og dampe. Medierne kan prøves i flere parallelle prøvningsforløb samtidig med henblik på udvikling og kvalitetssikring. Prøvestanden til kemiske filtre bruges til vurdering af et produkt i fuld størrelse ved en luftstrøm på op til m 3 /h og mange forskellige temperatur- og luftfugtighedsforhold. Filtrets effektivitet og kapacitet kan prøves med en lang række organiske dampe og uorganiske gasser (syrer, baser, kondensable stoffer og doteringsstoffer). Fordi Camfil Farr og kunderne har denne prøvestand til rådighed, undgår man at ekstrapolere resultater fra prøvninger i mindre prøvestande, f.eks. prøvestande med flad plade til medier. De antagelser, der anvendes ved opskalering af resultater, er ikke altid nøjagtige, og for visse konkurrerende produkter medfører det en påstået ydeevne, der er langt højere end den, der konstateres i det virkelige liv. Desuden benyttes en elektronmikroskopscanner med EDSfacilitet til at undersøge strukturen i adsorberende stoffer og indholdet i de imprægnerende stoffer. Gigamonitor forudsiger filtrets levetid Med Camfil Farrs Gigamonitor-program konstateres et kemisk filters tilstand efter returnering fra kunden. Programmet omfatter en række forskellige analyser. Ideen med denne teknik er at sammenligne de aktive mediers tilstand med nye medier samt medier, der betragtes som helt brugt op. For filtre, der er målrettet mod kondensable stoffer, bestemmer den simpleste analyse den totale belastning med molekyler med <10 kulatomer, kulatomer og >20 kulatomer. Ved kritiske anvendelser kan der benyttes mere detaljerede GLC/MS-teknikker til at måle alle eller de mest fremtrædende arter i medierne. For medier med en kemisk adsorptionsmekanisme bestemmes restindholdet af det aktive stof, hvilket giver mulighed for at udarbejde specifikke betingede rapporter for syrer og baser. DR. GALLET DR. ECOB DR. FORSLUND Eksperter skaber tillid til kemisk filtrering Tillid til kemisk filtrering kan kun skabes via en grundig forståelse af de kemiske forurenende stoffers karakter og kilder samt et tæt forhold til eller partnerskab med en kompetent producent, som har fuldstændig styr på valg af adsorberende stoffer, fremstilling og kvalitetssikring. Camfil Farrs filtreringseksperter har erfaring med at konvertere de adsorberende medier til en filterform, hvor deres fulde potentiale kan udnyttes. Camfil Farr har desuden egne faciliteter til vurdering af ydeevnen for filtre i fuld størrelse under mange forskellige realistiske betingelser og har også egen software til at simulere kemiske filtres ydeevne under normale og ekstraordinære driftsforhold. Disse emner blev bl.a. behandlet i en teknisk afhandling, der blev forelagt på ICCCS 2004 in Bonn af dr. Guillaume Gallet, dr. Chris Ecob og dr. Mikael Forslund, der alle tre arbejder hos Camfil Farr som specialister i udvikling af AMC-filtre, filtre med aktivt kul og kemiske filtre. Dr. Gallet er kemiingeniør med speciale i udvikling af kemiske filtre. Han har undersøgt polymerers termiske nedbrydning og forskellige metoder til karakterisering af udgasning samt de fysisk-kemiske egenskaber ved polymere materialer. Dr. Ecob er Camfil Farrs specialist i aktivt kul. Han har forsket grundigt i dette emne i forbindelse med sin doktordisputats om anvendelse af aktivt kul til at fange radioaktivt jod inden for atomkraftindustrien. Dr. Forslund arbejder med måling og standardisering af AMC og udvikling af nye typer gasfiltermedier til AMCfiltrering. Hans doktordisputats fokuserede på atmosfærisk korrosion af metaloverflader, der er udsat for luftforurening i bymiljøer samt papirindustrien. Bidrager til at udvikle ISO De tre fra Camfil Farr deltager i udviklingen af ISO , som er en ny ISOstandard for AMC, der nu befinder sig på DIS-niveau. Afhandlingen fra de tre sammenligner ISO og den amerikanske standard for AMC (SEMI F ) for halvlederudstyr og -materialer. Den nye ISO-standard har et bredere anvendelsesområde og er ikke begrænset til produktion af halvledere. Deres tekniske afhandling omhandler også bl.a. analyse af luften i renrum, kemiske filtres ydeevne og sorption i prøvninger af kemiske filtre under realistiske driftsforhold i Camfil Farrs prøvestand. Camfil Farrs Gigamonitoranalysesystem til foldet eller skumbaseret adsorberende materiale beskrives også. Den tekniske afhandling, Advances in standardization, measurements and control of AMC, by Camfil Farr, kan bestilles hos den nærmeste Camfil Farrrepræsentant eller via til 6

7 Beskyttelse mod korrosion i papirfabrikker Papirindustrien benytter dyre computerstyringssystemer. De er mere følsomme over for driftsmiljøet end mennesker. Truslen kommer fra korroderende gasser, som kan ætse elektroniske komponenter, hvilket medfører svigt og uforudsete driftsstop. For at mindske risikoen for korrosion og forbedre driftssikkerheden skal anlæggets omgivelser tilpasses, så de opfylder de strenge krav, der gælder for elektroniske systemer. 4 risikoklasser Instrument Society of America klassificerer elektroniske komponenters omgivelser. Standarden ISA-S opererer med fire risikoklasser: Klasse G1: <300 Ångström, en mild atmosfære, der ikke kræver forholdsregler Klasse G2: < Ångström, en moderat atmosfære, der kan kræve forebyggende foranstaltninger Klasse G3: Ångström, skrap atmosfære, der kræver bekæmpelse af forurening Klasse GX: >2.000 Ångström, eller alvorlige forhold. Korrosionsrisikoen og rummets klassificering vurderes ved hjælp af kuponer af sølv-eller kobberfolie. Kuponerne udsættes for atmosfæren, og korrosionen indikerer mængden og typen af forurenende stoffer i luften. På grundlag af den detekterede korrosion tilpasses gasfiltreringssystemet de specifikke krav i rummet, eller systemets funktion verificeres. Camfil Farr hos SCA Graphic Papirindustrien i Sverige er en vigtig aftager af Camfil Farrs kemiske filtreringssystemer. Kunderne er bl.a. førende producenter som SCA Graphic, Stora Enso, M-Real og Frantschach. De kemiske filtre skal beskytte mod høje koncentrationer af hydrogensulfid, svovldioxid, klor, nitrogenoxid og ozon samt hydrogenfluorid og ammoniak. Service i forbindelse med kemisk filtrering omfatter en Gigamonitor-analyse af mediets tilstand. Livscyklusomkostningerne (LCC) holdes således nede, uden at filtrene svigter. Camfil Farr-produkter til papirindustrien er bl.a. systemer med dybt lejret filter eller åbning i siden samt CMO7-kulsystemer og Campuremedier. Nye Campure-medier kemisk filtrering til sure gasser Camfil Farr har lanceret en ny serie kemiske filtreringsprodukter, herunder adsorptionsmedier, V-formede modulkassetter, dybt lejret hardware og supportservice. Det store udvalg af Campure kemiske filtreringsmedier begrænser korroderende gasser, giftige gasser samt andre forurenende gasser. Til skrappe forhold Campure-produkterne bruges til at fjerne sure gasser for at hindre korrosion i industrien f.eks. i papirfabrikker, olieraffinaderier, stålværker og rensningsanlæg. Campure kan også anvendes i kommercielle bygninger og lufthavne for at forbedre luftkvaliteten indendørs eller på museer og kunstgallerier for at beskytte kunstgenstande. Supportservice Til Campure-medierne fås en lang række tekniske supportydelser, f.eks. livstidsanalyse for medierne (Gigamonitor), kuponer til korrosionskontrol, onlineovervågning og håndtering af medier. For at sikre at det korrekte filter vælges til den pågældende anvendelse, benytter Camfil Farr sin enestående prøvestand til kemiske filtre (se særskilt artikel). I prøvestanden udfordres medierne med en lang række gasser eller dampe under samme forhold (temperatur og luftfugtighed), som gælder for anvendelsen, og ydeevnen måles som effektivitets-/kapacitetskurver. Spørg efter vores Campur-produktblade, der indeholder flere oplysninger. 7

8 Filtreringsordre løber op Camfil Farr Australia har vundet ordren på luftfiltrering i det nye markante lejlighedskompleks Q1 Tower, som er under opførelse på Australiens Gold Coast. Q1 Tower bliver verdens højeste beboelsesbygning. Q1 Tower bliver 80 etager høj (322,5 m) med 527 lejligheder, herunder 12 subpenthouses og en penthouselejlighed. Camfil Farr bidrager i høj grad til at sikre ren luft i Q1 Tower ved hjælp af Farr 30/30-forfiltre og klasse F7 Hi-Flo-enheder som endelige filtre. Lugtbekæmpelse Et vigtigt krav i den indkapslede bygning var fjernelse af lugt, hovedsagelig fra toiletter og madlavning. Al udsugningsluft filtreres gennem en blanding af aktivt kul og Campure (se særskilt artikel), før den udledes i atmosfæren. Sikkerhed frem for alt, når URENCO oparbejder uranbrændsel URENCO i Chester, England, beriger uran til anvendelse på atomkraftværker. I løbet af processen frigives små mængder hydrogenflourid (HF), som er en meget stærk syre, fra uranhexaflourid. Sikkerhed og miljøbeskyttelse er alfa og omega, og URENCOs system omfatter adskillige skrubbeog filtreringsstadier for at hindre udslip af farlige stoffer. Den endelige filtrering består af et meget specifikt filter med aktivt kul fra Camfil Farr, der begrænser HF. DCAF-system URENCO har indført flere DCAF-filtre (Deep Cell Adsorption Filters) fra Camfil Farr, som benytter et kemisk filtreringsmedium i 100 mm tykke genopfyldelige celler. DCAF-filtrenes vigtigste egenskab er, at deres tekniske udformning eliminerer indvendige lækager eller bypasses. Indvendige lækager kan nemt kompromittere den mekaniske effektivitet i et filter, der benytter udtagelige celler med glideskinner. Camfil Farr sørger også for at tømme/fylde cellerne ude hos kunden og for bortskaffelse af kasseret kul under iagttagelse af Duty of Care - kravene i den engelske miljøbeskyttelseslov af

9 ST får mere ud af chipproduktionen med Gigapleat BNP Paribas ren bank Bymiljøer er altid forurenet med en blanding af lugte og kemiske stoffer. Når der suges luft udefra ind i bygningers ventilationssystemer, suges de forurenende stoffer med ind i indeklimaet. Det har gjort kemisk filtrering mere og mere populær i Comfort-sektoren. Et eksempel er den store franske bankkoncern BNP Paribas, som for nylig har anskaffet 50 Camfil Farr Citycarb-filtre for at sikre ren luft i banken. Filtrene blev installeret for at fjerne madlugt fra en kinesisk restaurant i nærheden. Selv om madlugten ikke var direkte generende, var den forståeligt nok ikke passende i et bankog forretningsmiljø. Citycarb-filtrene beskyttes opstrøms af G4-forfiltre. Alle filtrene er place- Har du nogensinde tænkt over, hvor mange mikrochips der er på dit kontor eller i dit hjem? Der er chips i computere, mobiltelefoner, dvd-apparater, tvog satellitmodtagere, foodprocessorer, vaskemaskiner og biler for blot at nævne nogle få eksempler. seneste generation af kemiske filtre fjerner effektivt baser, syrer og organiske forbindelser fra indsugnings- og recirkulationsenheder forskellige steder i virksomhedens produktionsfaciliteter. Ionbytningsmaterialer fjerner ret, så de renser og filtrerer luftforsyningen. Citycarb var det indlysende valg til denne anvendelse på grund af sine lugtfjernenede egenskaber og standarddimensioner. I denne En af de største chipproducenter er franske STMicroelectronics (ST), som producerer en række forskellige halvledere. Der er chips fra ST i mange af de førnævnte produkter, men de optræder også i meget komplekse anvendelser, f.eks. intelligente strømkredsløb til robotter og motorer, automatiksystemer i fabrikker, strømforsyning, biler og medicinsk udstyr. 10 års samarbejde Camfil Farr har samarbejdet med ST i 10 år. Samarbejdet startede allerede i 1992, hvor ammoniak Ammoniak er et af de mest skadelige forurenende stoffer for mikroelektronikindustrien. Dette stof, som normalt findes i ppb-koncentrationer (milliardtedele) i den omgivende luft, forårsager fejl i fotolitografiprocesser, mindsker udbyttet fra produktionen og medfører store omkostninger, og derfor betydelige tab, for mikrochipproducenterne. Syreimprægneret kul har været den typiske løsning til fjernelse af ammoniak, men nu anvendes medier med ionbytning, f.eks. Gigapleat B, med succes, da de giver bedre resultater. installation havde filtrene en levetid på et år, hvilket kunden var fuldt tilfreds med. Citycarb er særligt egnet til sådanne opgaver og benytter et bredt, eksklusivt spektrum af kul med hurtig adsorptionsdynamik. Spørg efter vores mere detaljerede Citycarbbrochure. Camfil Farr leverede HEPA/ULPA-filtre og andre produkter til ST. I de seneste fem år har Camfil Farr udviklet og prøvet specifikke kemiske filtre, som er blevet kvalificeret på STs fabs. Disse filtre, f.eks. Gigapleat-serien Gigapleat-serien er beskrevet nærmere i en brochure, der fås hos din nærmeste Camfil Farrrepræsentant. Camcarb-cylindre og Gigapleat Camfil Farrs 9

10 Lugte fordufter på hospitaler Udstødningsgas fra helikopterlandingspladser og ambulanceholdepladser er et problem i hospitalsmiljøer. Her er to eksempler på, hvordan CityFlo- og Citycarb-filtre fra Camfil Farr har gjort arbejdsmiljøet bedre og sundere for både personale og patienter. 10

11 Rikshospitalet, Norge Rikshospitalet i Norge er et højt specialiseret universitetshospital, der hovedsagelig tager sig af avanceret behandling af patienter, forskning, undervisning og rådgivning på højt internationalt niveau. Rikshospitalet har næsten 600 sengepladser og behandler patienter om året. Ca. 60 % af Rikshospitalets patienter er henvist fra andre hospitaler til mere specialiseret undersøgelse og behandling. Rikshospitalet spiller derfor en vigtig rolle i Norge som et specialisthospital med ekspertviden om behandling af sjældne og komplicerede lidelser. Hospitalets forskningsaktiviteter spænder vidt fra patientrelaterede studier til celleforskning og molekylærforskning. Der lægges især vægt på biomedicinsk og klinisk grundforskning. HVAC-systemer Rikshospitalets HVAC-systemer sender m 2 luft gennem 150 decentrale AHU-enheder (Air Handling Units). Der filtreres i alt 1,6 millioner m 3 /h indsugningsluft. En tilsvarende mængde udsugningsluft filtreres også. Alle AHU-enheder har installeret Camfil Farrfiltre, klasse F7, og de fleste har endelige filtre i klasse F8/9. Camfil Farrs agent i Norge, Kaare A. Rustad, leverede alle filtrene og står for logistikken, når filtrene på alle enhederne skal udskiftes en gang om året. Det kræver tæt samarbejde med leverandøren, entreprenøren (Randem & Hübert A/S) og hospitalet, da de enkelte AHU-enheder kun må tages ud af drift, hvis hospitalet på forhånd er orienteret. CityFlo mod udstødningsgas fra helikoptere Nogle af indsugningskanalerne til hospitalet er placeret ret tæt på helikopterlandingspladsen. Der har i nogen tid været klaget over lugte og røg fra helikopternes udstødning. Derfor blev nogle AHU-enheder i april 2004 forsøgsvis forsynet med Camfil CityFlo-filtre, der kan filtrere en luftmængde på m 3 /h. Det satte en effektiv stopper for klagerne. Patienter og personale i områder, der dækkes af de nye filtre, blev ikke længere generet af lugt fra helikopternes udstødningsgas. I oktober 2004 blev der installeret flere CityFlo-filtre i alle AHU-enheder med indsugning i nærheden af helikopterlandingspladsen. En luftmængde på i alt m 3 /h filtreres nu af CityFlo. LCA og LCC Det næste skridt for Kaare A. Rustad er at se nærmere på, hvor tit hospitalets filtre udskiftes, samt på tryktab og filterareal i forskellige installationer. Camfil Farrs LCC- og LCA-software benyttes til at optimere hospitalets årlige investeringer i vedligeholdelse af filtre. Universitetshospitalet i Köln Universitetshospitalet i Köln er det største af sin art i Köln. Alle medicinske fakulteter er repræsenteret her, og hospitalet har den nyeste teknologi og det nyeste laboratorieudstyr. Hospitalet har medarbejdere, deriblandt tyske og internationale læger og forskere. Camfil Farr i Dortmund har leveret luftfiltrering til Universitetshospitalet i Köln i 30 år. Luftkonditioneringssystemet i hovedbygningen for patienter behandler m 3 /h luft, hvoraf 60 % filtreres i to stadier i F6/F7-filtre og 40 % filtreres i tre stadier i F6/F7/HEPA filtre. Nu er der også installeret Citycarb-filtre med aktivt kul. Væk med udstødningsgas fra ambulancer og helikoptere Hans Lorenz, hospitalets tekniske direktør, blev for nylig interviewet om Camfil Germanys kulbaserede løsninger til forbedring af luften: Der kører mange ambulancer til og fra hospitalet, og en af indsugningsenhederne til HVAC-systemet var placeret nær indgangen til skadestuen. Alle hospitalets køretøjer har motoren tændt, mens patienterne bringes ind på skadestuen. Hospitalet har også en helikopterlandingsplads på taget. Dieselos og lugt fra disse to kilder trængte ind på operationsstuerne og udgjorde efterhånden et voksende problem. For at undgå store omkostninger til ombygning af HVAC-systemerne blev Citycarb-filtre anbefalet og forsøgsvis installeret i en periode. Filtrene blev indbygget i standard F7-filtre og installeret i AHU erne. Filtrene blev udsat for snusetesten, og det var slut med dieselos og lugt på operationsstuerne og i de tilstødende områder, hvilket forbedrede arbejdsmiljøet for personalet og skabte et sundere miljø for både personale og patienter. Designet til bykrig CityFlo- og CityCarb-filtrene er eksempler på, hvordan Camfil Farr udvikler nye innovative produkter, der kan opfylde det stigende behov for bedre og sundere indendørs luftkvalitet i bygninger i forurenede bymiljøer. City-Flo kombinerer konstruktionen fra Camfil Farrs mest populære Hi-Flo-filter med et partikelog gasfiltreringslag. Glasfibermedier kombineret med kulstofmedier sikrer høj filtereffektivitet, og Rapid Adsorption Dynamics (RAD) fjerner en lang række flygtige organiske forbindelser (VOC er), lugte og ozon. Kul er også med til at fjerne svovldioxid, som er en stor forureningskilde i byerne. City-Flo anvendes typisk i lufthavne, i indkøbscentre, på skoler og i andre bygninger, som ligger tæt på stærkt trafikerede gader og veje. CityCarb er et økonomisk og effektivt filter med aktivt kul, som løser problemet med kemiske stoffer i atmosfæren og lugt i bygninger. Filtret benytter et bredt eksklusivt spektrum af kul, der også opererer med RAD, til at fjerne en lang række VOC er og lugte. CityFlo og Citycarb er beskrevet nærmere i produktbrochurer. Få en brochure hos din nærmeste Camfil Farr-repræsentant. 11

12 PICTURE FROM GETTY IMAGES DATABASE. EDF har valgt Camfil Farrfiltreringsløsninger til 78 reaktorer Camfil Farr tilbyder en række produkter, der kan fange radioisotoper som methyliodid-131 inden for atomkraft. Under en atomreaktors normale funktion, eller i tilfælde af en ulykke, kan der være variende mængder af radioaktive stoffer i emissionen. De kan blive udledt til atmosfæren, hvis der ikke er truffet passende kontrolforanstaltninger. Hovedformålet med atomsikkerhedsprogrammer er at beskytte mennesker og miljø mod radioaktive produkter. Aktivt kul i filtreringssystemer spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at fange uønskede elementer, især jod-131, der kan være sundhedsskadeligt for mennesker, hvis det indtages. Camfil Farr er i dag en hovedleverandør af filtreringssystemer til atomkraftindustrien. Electricité de France (EDF) har valgt Camfil Farrløsninger til 78 af sine reaktorer, hvoraf 58 ligger i Frankrig og har en kapacitet på MW. De øvrige reaktorer ligger i Belgien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea og Kina. Tre COGEMA brændselsoparbejdningsanlæg, i Marcoule og La Hague i Frankrig og Tokai i Japan, benytter også filtreringsløsninger fra Camfil Farr. KvalitetsLUFThavn Hos Xerox kan Camfil Farr ikke kopieres Lufthavnen i Manchester har installeret over 100 Citysorb-filtre med aktivt kul i indblæsningsenhederne for at beskytte dem, der opholder sig i bygningen, mod udstødningsgas fra flyene og produkter fra ufuldstændig forbrænding. Lufthavnens Building Services Manager valgte Camfil Farrs Citysorb som erstatning for de traditionelle kulfiltre, som var tunge og svære at vedligeholde. Citysorb-filtrene har nu været i drift i over et år og bekæmper konstant og effektivt de ustødningsgasser, de er beregnet til. Camfil Farr Ltd har leveret filtreringsprodukter til Xerox i 25 år. I kopimaskiner er der filtre, som begrænser støv og fjerner den giftige gas ozon. I de sidste 10 år har Xerox montagefabrikker fået leveret over 5 millioner filtre, og ikke et eneste er blevet kasseret. Camfil Farr opfylder Xerox strenge tekniske krav ved at anvende nye højteknologiske former for aktivt kul og katalytiske filtreringsprodukter. 12

13 pren er udtryk for ønske om bedre IAQ Formålet med standarder er at yde bedre beskyttelse for mennesker på arbejde eller i fritiden. Som led i arbejdet med indendørs luftkvalitet (IAQ) er Den Europæiske Standardiseringsorganisation ved at udarbejde standard pren 13779, Ventilation for non-residential buildings Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems. For første gang tager en europæisk standard højde for to uadskillelige parametre, når der skal anbefales en tilpasset filtreringskæde. De to parametre er udendørs luftkvalitet (ODA) og forventet indendørs luftkvalitet (IDA). ODA og IDA er klart defineret med hensyn til værdier for CO2, CO, NO2, SO2, samlet partikelkoncentration og mængden af fine partikler. Hvis der kræves medium indendørs luftkvalitet (IDA2) i et forurenet miljø (ODA5), foreslås følgende filtreringskæde: F6 + GF + F8 (bemærk: GF = gasfilter). Camfil Farrs Comfort-produkter til luftkonditionering opfylder disse specifikationer på mange forskellige måder. Kontakt Camfil Farrs sælgere og få den bedste løsning. Seminar i USA fokuserer på gasfasefiltrering AMC-markedet (Airborne Molecular Control) er i hurtig vækst. Camfil Farr har positioneret sig som førende på AMC-markedet med vigtige nye produkter og data til støtte for salg. I midten af oktober holdt Camfil Farr USA et seminar i Las Vegas om adsorberende produkter for distributører og sælgere for at sætte fokus på udviklingen på markedet for IAQ og luftfiltrering. Seminaret omhandlede bl.a. kemisk filtrering i grundtræk, specifikke anvendelser af adsorberende produkter i lufthavne, helikopterlufthavne, hospitaler og museer samt anvendelse af adsorberende produkter på områder, hvor målene ikke er opfyldt, og casestudies om produktapplikationer. Horseshoe Casino spiller ikke hasard med IAQ Horseshoe Casino and Hotel i Tunica, Mississippi, USA, har ry for en spændende atmosfære for gæsterne. Horseshoe har et kæmpestort spilleområde til mennesker, 3 restauranter, 3 barer og 507 hotelværelser. Horseshoe har for nylig fået installeret et specialdesignet system til forbedring af indendørs luftkvalitet (IAQ). Gæsterne kan nu nyde en ren og behagelig luft, der er fri for røg og generende lugte. Medarbejderne nyder selvfølgelig også godt af et renere arbejdsmiljø. IAQ-systemet er designet af Mills-Wilson- George, som repræsenterer Camfil Farrs producent i Memphis, Tennessee. Systemet består af 4 nye luftkonditioneringsenheder og ændring af 18 eksisterende enheder. Med disse enheder kan de nye Camfil Farr-filtreringssystemer behandle og øge den luft, der blæses ind i kasinoet, alt efter antallet af personer. Filtrering i tre trin Hver AHU-enhed benytter et Camfil Farr-filtreringssystem i tre trin med type 8-rammer, 30/30- forfiltre, Camsorb Riga-RP-kabinetter og 3P glide/pack -kabinetter, Farr-Sorb PS 1-tommes kulpaneler og Riga-Flo fra P-serien som endelige filtre med en effektivitet på 95 %. Mississippi har et varmt og fugtigt klima, så omkostningerne til luftkonditionering er store det meste af året. Omkostningerne ved at fjerne tobaksrøg blev dog udlignet af et snedigt design med et lugtbekæmpelsessystem og hjul til genindvinding af en betydelig mængde energi fra udsugningsluften. Camfil Farrs design reducerede udeluften med 50 % og mindskede dermed belastningen på klimaanlægget samt reducerede det antal energihjul, der krævedes for at opnå betydelige økonomiske besparelser og løbende energibesparelser. 13

14 Frugtbar forretning IAQ genfødt på fertilitetsklinikker Kunstig befrugtning (IVF) går kort sagt ud på at forene æg og sædcelle i et reagensglas på laboratoriet. Derefter overføres det befrugtede æg til livmoderen, og graviditeten kan begynde. Det første reagensglasbarn blev født i England i En ny fertilitetsklinik på Lehigh Valley Hospital i Bethlehem, Pennsylvania, USA, giver nyt håb til barnløse par, idet graviditetsprocenten er steget betydeligt, og risikoen for at få flerlinger er mindsket. Takket være den rensede luft og det unikke miljø i laboratoriet kan embryoerne trives med mulighed for sund udvikling. En stor del af klinikkens succes kan tilskrives det molekylære filtreringssystem fra Camfil Farr. Flygtige luftbårne kemikalier De befrugtede embryoer blev beskadiget af flygtige luftbårne kemikalier. Klinikken ønskede at fjerne gasserne fra luften og skabe et rent miljø. I samarbejde med hospitalets teknikere anbefalede General Aire (Camfil Farrs distributør/repræsentant i Philadelphia-regionen i Pennsylvania), et molekylært gasfasefiltreringssystem. Kulfilterarrangementet består af 30/30-filtre og CF-paneler med en særlig kombination af kemiske adsorberende stoffer. Molekylær forurening mindsket Filtreringssystemet skabte et klasse 100-miljø i laboratoriet og mindskede den molekylære forurening. Koncentrationen af flygtige gasser blev sporet og målt i både den omgivende luft og renrummet for at dokumentere systemets 14

15 ydeevne og forbedringen af miljøet i laboratoriet. Dr. Kathryn C. Worrilow, videnskabelig direktør hos Muhlenberg Hospital Center, siger direkte, at den høje andel af vellykkede befrugtninger skyldes det molekylære filtreringssystem. Vi kan nu dyrke embryoer i op til seks dage i stedet for to-tre dage, som ellers er standarden ved IVF-behandling, siger hun. Vi kan således udvikle mere modne og sundere embryoer. Så kan vi nøjes med at overføre et eller to embryoer i stedet for flere, som i en standard-ivf-behandling. Det mindsker risikoen for at få flerlinger. Camfil Farr har også leveret filtreringsystemer til andre fertilitetsklinikker i USA, herunder Diamond Institute (New Jersey), Kent General Hospital (Delaware) og Pennsylvania Hospital (Philadelphia). Nordiske AMC-studier på IVF-klinikker I november 2003 afholdt Nordic IVF Laboratory Society en konference i Helsinki. Her gav Camfil Farr en præsentation om gasforurening i laboratoriemiljøer. Fertilitetsklinikker i Europa er også meget bevidste om luftkvalitetens betydning på dette område, især om partikelforurening. Lufttbåret molekylær forurening er dog et nyt emne for mange. Camfil Farrs præsentation affødte mange spørgsmål og udmøntede sig i et forskningsprojekt i samarbejde med en fertilitetsklinik i Nordeuropa. Projektet skal undersøge sammenhængen mellem luftkvalitet (gasser) og succesraten på fertilitetsklinikker. I studiets første del analyseres luften med forskellige intervaller forskellige steder i laboratoriet. I anden del installeres kemiske filtre, som skal forbedre luftkvaliteten, og analyserne gentages. På dette stadium undersøges sammenhængen med succesraten for befrugtninger. Resultaterne vil blive forelagt på en konference i Kunsten stiger Der er et potentielt behov for kemiske filtre på museer, i kunstgallerier og på visse bilbioteker. Disse bygninger har et tvungent ventilationssystem, som sender frisk luft udefra ind i bygningen. I mange storbyer er bykernen imidlertid forurenet med en lang række gasser, og mange kunstgenstande er følsomme over for disse stoffer i atmosfæren. Selv meget lave koncentrationer kan medføre uoprettelig skade. Svovldioxid gør f.eks. gamle malerier sorte. Nitrogenoxider ætser bronze- og stenskulpturer. Ozon bidrager til ældningsprocessen for papir, tekstiler og andre organiske materialer. Koncentrationen af alle skadelige gasser kan reduceres drastisk med kemiske filtre. I USA er disse filtre blevet installeret i adskillige kunstmuseer, offentlige arkiver og biblioteker. General Aire, Camfil Farrs distributør/repræsentant i Philadelphia-regionen i Pennsylvania, har stået for mange sådanne installationer. En historie fra Philadelphia Philadelphia Museum of Art, et af de største og vigtigste kunstmuseer i USA, har som erklæret mål at søge at bevare, forbedre, fortolke og udvide rækkevidden af museets betydningsfulde samlinger specifikt og billedkunsten generelt over for et voksende og stadig mere mangfoldigt publikum som en kilde til glæde, oplysning og livslang læring. Bevare er et særlig relevant ord her museet benytter Camfil Farr AMC-filtrering (Airborne Molecular Contamination) og en række Camfil Farrfiltre med aktivt kul, MERV 7 (30 %) forfiltre, MERV 13 (85 %) HEPA-filtre og andre produkter, til at fjerne skadelige gasser og beskytte museets værdifulde samlinger. I Philadelphia-regionen generelt er der installeret kulfilterløsninger, alle designet af General Aire, i Barnes Museum (Merion, Pennsylvania), State of Delaware Archives (Dover) og Philadelphia Academy of Fine Arts. Camfil Farr museumseksperten Camfil Farr har designet og leveret systemer med aktivt kul til at bevare kunstskattene og -genstandene på mange af verdens førende museer og gallerier. Camfil Farr-produkterne omfatter Camcarbcylindre, kompakte Citycarb- eller Citysorb-filtre og Loose-Fill-paneler. Camfil Farr tilbyder også supportservice, f.eks. analyser til overvågning af kultilstanden eller bestemmelse af koncentrationen af målgasserne i indblæsningsluften og luften inde i museet/galleriet. Kontakt din nærmeste Camfil Farr-repræsentant for at få en referenceliste og yderligere oplysninger. 15

16 Nyhed: Camcarb Green Udstillinger 2004/ november 1. december System and Security in Sanitary and Pharmacy, Napoli, Italien 30. november 2. december, Power-Gen, Orlando, Florida, USA Camcarb cylinderfiltre er fyldt med aktivt kul af høj kvalitet, som 2005 JANUAR Expovent, Kalmar, Kristianstad, Jönköping, Sverige Nyt salgskontor i Thailand Camfil Farr fortsætter sin ekspansion i Asien ved at åbne nyt salgskontor/ny virksomhed i Bangkok. Supachai Songin (i midten) er udnævnt til direktør. Adressen er: Camfil Farr (Thailand) Ltd. 202 Le Concord Tower Room A305 Ratchadapisek Rd. Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok, Thailand Tlf.: til 84 Fax: Vil du vide mere? Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Camfil Farr Danmark, tlf , eller skrive eller faxe, fax , til Camfil Farr Danmark. skal adsorbere forurenende stoffer i gas- og dampfase i ventilationssystemer. De forurenende stoffer kan være lugtende, ætsende, irriterende eller giftige. Camcarb Green 2600 det seneste skud på Camcarb-stammen er beskyttet mod korrosion og har en engangsbeholder, der nemt kan bortskaffes. Camcarb Green består af to koncentriske cylindre af stift HDPE-net med ABS-endestykker, der gør det nemt at trykke flangen på plads. Fordele ved Camcarb Green Kan forbrændes i samlet tilstand Lavt tryktab Beskyttet mod korrosion Let Optimeret luftstrøm (CFD-valideret) Ny formstøbt TEP-flange (patentanmeldt) Meget høj mekanisk effektivitet (hindrer indvendig lækage) Monteres med standardværktøj Spørg efter den mere detaljerede Camcarb-brochure. Hovedkontor Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Tlf Fax Danmark CAMFIL A/S, Kokkedal Industripark 104, DK-2980 Kokkedal. Tlf.: Fax: FEBRUAR Southern Manufacturing, Thorp Park, UK Climatizacion, Madrid, Spanien, stand nr. 10B211, HVAC MARTS NEC, Birmingham, UK Contaminexpo, Paris, Frankrig, renrumsudstilling APRIL Expovent, Gävle, Uppsala, Eskilstuna, Sverige Thermoidraulica, Padova, Italien Airexpo, Bruxelles, Belgien Interphex 2005, Jacob Javits Center, New York City, USA MAJ Expovent, Örebro, Stockholm, Visby, Sverige Reebok, Bolton, UK JUNI Cleanrooms, Stuttgart, Tyskland CAMFIL FARR AIRMAIL henvender sig til alle Camfil Farr-kunder over hele verden. Nyhedsbrevet findes på ni forskellige sprog. Udgives af: Camfil AB, Industrigatan 3 SE Trosa, Sverige Tlf.: Fax: Udgiver: Alain Berard, VP Sales and Marketing, Camfil Farr Group Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf.: Fax: YMER REKLAMBYRÅ PHOTO FRONT PAGE: GETTY IMAGES Trosa Tryckeri AB, Sweden , Certified according to ISO 9001 and ISO Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige 1 2 Karakteristika for indeklimaet Kilder til luftforurensning i innemiljøet - karakterisering, vurdering og tiltak Rikke Bramming Jørgensen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Mange

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Clean Air Solutions. Capabilities brochure

Clean Air Solutions. Capabilities brochure Clean Air Solutions Capabilities brochure 1963 CAMFIL BLIVER GRUNDLAGT OVER 50 ÅR MED RENLUFTS- LØSNINGER I 1960 er Sverige ved at starte sit atomprogram. Luftfiltreringsspecialist Gösta Larson indser,

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Førende indenfor teknisk renovering

Førende indenfor teknisk renovering Kontakt os Danmark AREPA Danmark A/S Mads Clausens Vej 12 8600 Silkeborg T: +45 8681 1055 F: +45 8680 1227 E: arepa@arepa.dk Holland AREPA Benelux B. V. Terminalwag 31 3821 AJ Amersfoort T: +31 33 453

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store.

CamCleaner luftrenser Små problemer bliver hurtigt store. CamCleaner renser Små problemer bliver hurtigt store. Clean air solutions 2 Pas godt på dine mindste problemer, før de bliver store. CamCleaner er en serie af patenterede rensere med de mest effektive

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU 1 Risikovurdering af tæppegulv Rikke Bramming Jørgensen NTNU 2 Tæppegulv og indeklima Hvordan er sammenhængen mellem valg af gulvbelæg og indeklimaet i rummet - med fokus på luftkvaliteten i indeklima

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på.

Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Camfil Farr introducerer en ny måde at sammenligne luftfiltre på. Vi har gjort det lige så nemt at vælge filter som at læse en ABC. Det nyudviklede Energy & Air Quality Rating gør det nemt at nedsætte

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

GREENEST WAY TO SAFETY. Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning

GREENEST WAY TO SAFETY. Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning GREENEST WAY TO SAFETY Mere end 35 års erfaring med pålidelig nødbelysning NY BATTERI-FRI ESCAP-TEKNOLOGI MILJØBESKYTTELSE SOM EN DEL AF PRODUKTUDVIKLING 2 Miljøbeskyttelse er en del af vores fælles sociale

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden SUGEARME Punktudsugning fang forureningen ved kilden PUNKTUDSUGNING Punktudsugning af luftbårne partikler er den mest effektive vej til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Med punktudsugning sikrer du effektivt,

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Kontrol af operationsstuer Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Udført for: Region Sjælland Sygehus Vest Fælledvej 1 DK-4200 Slagelse Udgivelsesdato : 31. oktober 2007 Projekt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere