airmail Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.2/2004 S Æ R U D G A V E Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering Beskyttelse mod korrosion i papirfabrikker ST får mere ud af produktionen med Gigapleat Lugte fordufter på hospitaler Frugtbar forretning på fertilitetsklinikker

2 Vi har ret til ren luft Alle har ret til ren luft, men hvert år udledes der mange millioner tons gasser og partikler i atmosfæren de er sundhedsskadelige og påvirker komplicerede produktionsprocesser overalt i verden. Luftkvalitet er blevet en kilde til bekymring for mange, så på internettet kan man klikke sig frem til forureningsniveauet i storbyer. Det drejer sig ikke længere kun om almindelige forurenende partikler i bymiljøer kemiske forurenende stoffer, gasser og lugte er nu også på listen over stoffer, der skal fjernes. I halvleder-produktion, papirfabrikker og andre industrier er AMC-stoffer en voksende trussel mod stadig mere komplekse produktionsprocesser. Og listen bare vokser og vokser... Camfil Farr har været forkæmper for ren luft, lige siden virksomheden blev grundlagt for ca. 40 år siden. Dette nummer af AirMail omhandler et af vores mere ukendte specialområder gasfiltreringsprodukter. Området er i vækst, og vi er i dag førende på verdensplan. Du kan læse om vores gasfiltreringsekspertise inden for Comfort Clean Processes og Safety & Protection samt om vores enestående prøvningsfaciliteter, internationale eksperter og produktudvalg. Udvidelse i Asien At være en både global og lokal virksomhed har været et af Camfil Farrs grundprincipper i flere årtier. Vi har altid haft et omfattende netværk af datterselskaber, agenter og distributører for at sikre optimal markedsdækning, distribution og service. Vi er i gang med en ekspansion i Asien, hvor vi etablerer endnu et datterselskab denne gang i Thailand. Det viser, hvor vigtig Asien/Oceanien er for os. Vi glæder os til nye forretningsaktiviteter, nye kundealliancer og yderligere vækst og ekspansion i dette område samt til vækst på vores øvrige markeder. God læselyst! Alan O Connell Koncerndirektør 2

3 Industrien er ved at få øjnene op for truslen fra gasfaseforurening. Vi erkender nu, at den luft, vi indånder, er forurenet med usynlige kemiske stoffer. Industri, køretøjer og kraftværker udleder kemikaler, som truer miljøet. Indendørs bliver vi udsat for kemisk forurening fra byggematerialer og inventar. Kemiske forurenende stoffer kan spredes over store afstande og skade miljøet langt fra forureningskilden. Ud over at skade mennesker og miljø kan luftforurening forårsage uoprettelig skade på f.eks. kunstgenstande og malerier på museer. Luftforurening med gasser har også vist sig at have en stærkt negativ indvirkning på udbyttet af visse produktionsprocesser. Det gælder især i mikroelektronikindustrien, hvor forekomsten af visse gasser i en koncentration på bare få GIFTIG toluendiisocyanat fremstilling af skum methylisocyanat hjælpestof, der anvendes i kemisk syntese phosgen hjælpestof, der anvendes i kemisk syntese hydrogencyanid cigaretrøg, metalforarbejdning dioxiner affaldsforbrænding polychlorede biphenyler (PCB er) elektriske transformere ÆTSENDE hydrogenfluorid fremstilling af mikroelektronik svovlsyre fremstilling af kunstgødning svovldioxid klor papirfremstilling nitrogenoxider (NOX) udstødningsgas fra køretøjer, kraftværker IRRITERENDE CS-gas bekæmpelse af opstand/militær anvendelse ozon kopimaskiner benzoylchlorid hjælpestof, der anvendes i kemisk syntese formaldehyd tæpper, polstrede møbler, produkter af spånplader LUGTENDE hydrogensulfid spildevandsbehandling triethylamin mange kemiske processer ethandiol fremstilling af lægemidler RADIOAKTIV jod 131 atomkraft Gasfiltrering beskytter mennesker, processer og kunstgenstande milliardtedele kan medføre fejl i produktet. Camfil Farr er pioner inden for gasfiltrering og begyndte med at fremstille kombinerede gasog partikelfiltre til atomkraftindustrien i begyndelsen af 1960 erne. I de senere år har Camfil Farr opbygget stor erfaring inden for en række specialområder, f.eks. gasfiltrering i Comfort-sektoren, museer, fertilitetsklinikker og fremstillingsindustrien, herunder mikroelektronik og papirfabrikker. Camfil Farr har investeret kraftigt i forskning og udvikling, og som noget helt enestående har vi nu bygget vores egne prøvestande i fuld størrelse til prøvning af gasfiltrering og gasfiltermedier (se særskilt artikel). Hvorfor gasfiltrering? Den luft, vi indånder, indeholder både partikler og kemiske forurenende stoffer. De vigtigste kilder til kemiske forurenende stoffer er menneskeskabte, f.eks. udstødningsgasser samt udledninger fra kraftværker, produktionsprocesser og affaldsforbrænding. I visse egne af verden er der naturlige forureningskilder som vulkaner, åbninger i jordskorpen og skovbrande. Gasser udledes af bygninger i sig selv, mennesker, der opholder sig i dem, og inventaret. Gasserne påvirker præstationsevnen og produktiviteten hos de mennnesker, der opholder sig i bygningen. Derfor skal der gøres noget ved dem. Kemiske filtreringssystemer er den foretrukne metode til bekæmpelse af gasforurening, fordi de fjerner problemet og ikke kun slører det. I industrien har man benyttet kemiske filtreringsystemer i mange år, men de er først nu ved at blive populære i kommercielle bygninger. I disse systemer passerer luftforsyningen til bygningen gennem aktivt kul eller kemisk imprægnerede adsorberende stoffer. Filtreringsmediet er fremstillet specielt til den type gas, der skal fjernes, og filtreringsmediets effektivitet overvåges konstant. Hvorfor kemiske filtre? Faste forurenende stoffer fjernes ved hjælp af partikelfiltre. Kemiske forurenende stoffer er i molekyleform. Molekylerne er typisk gange mindre end de partikler, som de fineste HEPA-filtre fjerner. Derfor kræves der særlige kemiske filtre, for at filtreringen kan være effektiv. Kemiske forurenende stoffer kan klassificeres efter virkning giftige, ætsende, lugtende eller irriterende. I artiklen på næste side beskrives Camfil Farrs ekspertise inden for gasfiltrering i tre erhvervssektorer. 3

4 Gasfiltrering på tre fronter Camfil Farr udbyder gasfiltrering inden for sine tre forretningsområder Comfort, Clean Processes og Safety & Protection. Comfort-sektoren vedrører beskyttelse af mennesker indendørs, hvor byggematerialer, inventar, mennesker og udstyr kan udlede en række blandede gasser. Chemical Clean Process-sektoren vedrører følsomme indendørs forhold, der ikke involverer mennesker. Filtre fra Camfil Farr fjerner skadelige kemiske forurenende stoffer, der påvirker fremstilling af halvledere, papirfremstilling, olieraffinering, stålproduktion, museer og kunstgallerier. Safety & Protection vedrører det ydre miljø. Filtre fra Camfil Farr minimerer påvirkningen fra diverse processer, herunder produktion af atomkraft, polyurethanskum, pesticider og elektricitet. Kemiske filtre benytter forskellige former for aktivt kul (standard og kemisk impægneret), (kemisk behandlede) aluminiumoxider og ionbytningsharpiks, der går efter brede grupper af eller specifikke typer kemiske forurenende stoffer. Det valgte adsorberende stof bruges derefter i en lang række kemiske filterløsninger til forskellige anvendelser. Kemisk filtrering i Comfortsegmentet Der er videnskabeligt bevist, at luften kan være mere forurenet indendørs end udendørs. Sundhedsrisikoen i forbindelse med kemisk forurening kan således være større indendørs, fordi vi tilbringer mere og mere af vores arbejdstid og fritid der. Indendørs kemisk forurening accepteres som en vigtig årsag til Sick Building Syndrome (SBS). Typiske SBS-symptomer er udslæt, irriterede øjne, halsinfektioner og vejrtrækningsproblemer. Disse symptomer udmønter sig i sidste ende i faldende produktivitet og øget fravær. Både udendørs og indendørs kilder kan forårsage kemisk forurening. Udendørs kilder er f.eks. udstødningsgas fra trafikken, kraftværker, affaldsforbrænding, industrien og dampe fra flybrændstof i lufthavne. Der er mange forskellige indendørs kilder, f.eks. tæpper, forarbejdet træ, kopimaskiner, rengøringsmidler, pyntematerialer, cigaretrøg og kemisk renset tøj. Beskyttelse af processer Kemiske Clean Process-filtre beskytter produkter og produktionsudstyr mod påvirkninger, der kan mindske udbyttet eller medføre uforholdsmæssigt store vedligeholdelsesomkostninger. De vigtigste forretningsområder er mikroelektronikindustrien og industrier så som papirindustrien (se særskilt artikel). Clean process-segmentet omfatter også beskyttelse af uvurderlige kunstgenstande på museer. Mikroelektronikindustrien stræber hele tiden efter at gøre tingene mindre, hurtigere og mere innovative, hvilket kræver mindre og mindre ledere og isolatorer i produkter og processer. De små dimensioner har dog også medført øget følsomhed over for kemiske forurenende stoffer. I mikroeletronikindustrien hedder denne type forurening Airborne Molecular Contamination (AMC). Hvis halvlederchips udsættes for AMC inden den endelige indkapsling, kan resultatet være mange kasserede produkter, dyr spildtid og et mindre produktionsresultat. AMC-stofferne inddeles i fire kategorier, nemlig syrer, baser, kondensable stoffer og doteringsstoffer. Camfil Farr har udviklet Gigapleat-serien af kemiske filtre, der effektivt fjerner AMC-stoffer og samtidig opfylder krav om ekstrem renholdelse og lavt tryktab. Desuden deltager tre Camfilspecialister i udviklingen af den seneste ISOstandard for AMC (se særskilt artikel). 4

5 Papirindustrien Papirfabrikker skal køre døgnet rundt alle årets dage for at være konkurrencedygtige. Uventede produktionsstop koster dyrt. De elektriske og computerstyrede produktionskontrolsystemer er utroligt følsomme over for de sure gasser, der frigøres under fremstillingsprocessen. For at beskytte udstyret er der overtryk i kontrolrummene med kemisk filtreret, affugtet luft. De vigtigste forureningskilder er svovlforbindelser og klor. Filtre med aktivt kul eller Campure-filtre er standardløsninger for denne industri. Museer og kunstgallerier På museer og i kunstgallerier føres frisk luft udefra ind i bygningen ved hjælp af ventilationsanlæg. Mange kunstgenstande er følsomme over for gasforurening, og selv ekstremt små koncentrationer af disse forurenende stoffer kan medføre uoprettelig skade. De værste forurenende stoffer er svovldioxid, nitrogenoxider og ozon. De stammer hovedsagelig fra udstødningsgas fra køretøjer og røggas fra fyringsanlæg. Filtre med aktivt kul er en meget rentabel løsning, når det drejer sig om at begrænse de skadelige gasser. Forskellige materialekvaliteter kan anvendes til at opfylde bestemte krav, men imprægneret kul medfører de laveste livscyklusomkostninger på langt sigt. Miljøbeskyttelse Udsugningsluften fra fabrikker er forurenet af fremstillingsprocesserne og uegnet til udledning direkte i atmosfæren. Camfil Farr har bekæmpelsessystemer, der behandler en lang række skadelige gasser eller lugte ved hjælp af adsorption, kemisorption eller destruktion. Disse systemer kan bl.a. anvendes inden for atomkraft, polyurethanskum, kemisk forarbejdning, militæret, lægemiddelsektoren og på medicinske laboratorier. Tilbud fra Camfil Farr Camfill Farrs teknikere over hele verden har betydelig erfaring og ekspertise, hvad angår definition af problemer med gasfiltrering, kortlægning af kundernes behov, udvikling af dispositionsforslag og detaljeret projektering, udførelse af pilotundersøgelser og installering af systemet. Camfil Farr benytter sine egne softwarepakker med omfattende feltdata til at estimere effektivitet og levetidsværdier for gasfiltreringsprodukter. Camfil Farr tilbyder også overvågning og servicekontrakter. Desuden kan der udføres en analyse af livscyklusomkostningerne for gasbehandlingsprodukter for at sikre den bedst mulige løsning til den pågældende anvendelse. Produkter Produkterne omfatter Camcarb, Citycarb, Citysorb, Cityflo, Loose-Fill-paneler samt Bonded Carbon-paneler til Comfort-segmentet, Gigapleat, Campleat og Camcarb til Clean Processessegmentet og Acticarb, Annular Bed-filtre og Deep Cell Adsorption-filtre til Safety & Protectionsegmentet. Vi udvikler hele tiden nye produkter som Camcarb Green (se bagsiden). Luftkvalitet på internettet Luftkvalitet er en voksende kilde til bekymring for folk. Her kan man finde oplysninger om luftkvaliteten i forskellige storbyer: (London) (New York/ Los Angeles) (Paris) (Shanghai) (Stockholm) 5

6 Enestående prøvestande beviser de kemiske filtres effektivitet Prøvestande til kemiske medier og filtre Camfil Farrs egne tre eksperter i kemisk filtrering Prøvestande er en del af Camfil Farrs dedikerede indsats for kvalitetssikring og forskning og udvikling. Gennem strenge prøvningsprocedurer hos Camfil Farr og andre steder sikres det, at alle produkter overholder kundens specifikationer. Prøvestande for kemiske medier og den enestående kemiske prøvestand i fuld størrelse på Camfil Farrs hovedkontor i Sverige er eksempler på investeringer i udvikling af kemiske filtreringssystemer. Prøvestanden for kemiske medier giver mulighed for at vurdere kemiske råvarer under en lang række forhold og at udfordre dem med en bred vifte af gasser og dampe. Medierne kan prøves i flere parallelle prøvningsforløb samtidig med henblik på udvikling og kvalitetssikring. Prøvestanden til kemiske filtre bruges til vurdering af et produkt i fuld størrelse ved en luftstrøm på op til m 3 /h og mange forskellige temperatur- og luftfugtighedsforhold. Filtrets effektivitet og kapacitet kan prøves med en lang række organiske dampe og uorganiske gasser (syrer, baser, kondensable stoffer og doteringsstoffer). Fordi Camfil Farr og kunderne har denne prøvestand til rådighed, undgår man at ekstrapolere resultater fra prøvninger i mindre prøvestande, f.eks. prøvestande med flad plade til medier. De antagelser, der anvendes ved opskalering af resultater, er ikke altid nøjagtige, og for visse konkurrerende produkter medfører det en påstået ydeevne, der er langt højere end den, der konstateres i det virkelige liv. Desuden benyttes en elektronmikroskopscanner med EDSfacilitet til at undersøge strukturen i adsorberende stoffer og indholdet i de imprægnerende stoffer. Gigamonitor forudsiger filtrets levetid Med Camfil Farrs Gigamonitor-program konstateres et kemisk filters tilstand efter returnering fra kunden. Programmet omfatter en række forskellige analyser. Ideen med denne teknik er at sammenligne de aktive mediers tilstand med nye medier samt medier, der betragtes som helt brugt op. For filtre, der er målrettet mod kondensable stoffer, bestemmer den simpleste analyse den totale belastning med molekyler med <10 kulatomer, kulatomer og >20 kulatomer. Ved kritiske anvendelser kan der benyttes mere detaljerede GLC/MS-teknikker til at måle alle eller de mest fremtrædende arter i medierne. For medier med en kemisk adsorptionsmekanisme bestemmes restindholdet af det aktive stof, hvilket giver mulighed for at udarbejde specifikke betingede rapporter for syrer og baser. DR. GALLET DR. ECOB DR. FORSLUND Eksperter skaber tillid til kemisk filtrering Tillid til kemisk filtrering kan kun skabes via en grundig forståelse af de kemiske forurenende stoffers karakter og kilder samt et tæt forhold til eller partnerskab med en kompetent producent, som har fuldstændig styr på valg af adsorberende stoffer, fremstilling og kvalitetssikring. Camfil Farrs filtreringseksperter har erfaring med at konvertere de adsorberende medier til en filterform, hvor deres fulde potentiale kan udnyttes. Camfil Farr har desuden egne faciliteter til vurdering af ydeevnen for filtre i fuld størrelse under mange forskellige realistiske betingelser og har også egen software til at simulere kemiske filtres ydeevne under normale og ekstraordinære driftsforhold. Disse emner blev bl.a. behandlet i en teknisk afhandling, der blev forelagt på ICCCS 2004 in Bonn af dr. Guillaume Gallet, dr. Chris Ecob og dr. Mikael Forslund, der alle tre arbejder hos Camfil Farr som specialister i udvikling af AMC-filtre, filtre med aktivt kul og kemiske filtre. Dr. Gallet er kemiingeniør med speciale i udvikling af kemiske filtre. Han har undersøgt polymerers termiske nedbrydning og forskellige metoder til karakterisering af udgasning samt de fysisk-kemiske egenskaber ved polymere materialer. Dr. Ecob er Camfil Farrs specialist i aktivt kul. Han har forsket grundigt i dette emne i forbindelse med sin doktordisputats om anvendelse af aktivt kul til at fange radioaktivt jod inden for atomkraftindustrien. Dr. Forslund arbejder med måling og standardisering af AMC og udvikling af nye typer gasfiltermedier til AMCfiltrering. Hans doktordisputats fokuserede på atmosfærisk korrosion af metaloverflader, der er udsat for luftforurening i bymiljøer samt papirindustrien. Bidrager til at udvikle ISO De tre fra Camfil Farr deltager i udviklingen af ISO , som er en ny ISOstandard for AMC, der nu befinder sig på DIS-niveau. Afhandlingen fra de tre sammenligner ISO og den amerikanske standard for AMC (SEMI F ) for halvlederudstyr og -materialer. Den nye ISO-standard har et bredere anvendelsesområde og er ikke begrænset til produktion af halvledere. Deres tekniske afhandling omhandler også bl.a. analyse af luften i renrum, kemiske filtres ydeevne og sorption i prøvninger af kemiske filtre under realistiske driftsforhold i Camfil Farrs prøvestand. Camfil Farrs Gigamonitoranalysesystem til foldet eller skumbaseret adsorberende materiale beskrives også. Den tekniske afhandling, Advances in standardization, measurements and control of AMC, by Camfil Farr, kan bestilles hos den nærmeste Camfil Farrrepræsentant eller via til 6

7 Beskyttelse mod korrosion i papirfabrikker Papirindustrien benytter dyre computerstyringssystemer. De er mere følsomme over for driftsmiljøet end mennesker. Truslen kommer fra korroderende gasser, som kan ætse elektroniske komponenter, hvilket medfører svigt og uforudsete driftsstop. For at mindske risikoen for korrosion og forbedre driftssikkerheden skal anlæggets omgivelser tilpasses, så de opfylder de strenge krav, der gælder for elektroniske systemer. 4 risikoklasser Instrument Society of America klassificerer elektroniske komponenters omgivelser. Standarden ISA-S opererer med fire risikoklasser: Klasse G1: <300 Ångström, en mild atmosfære, der ikke kræver forholdsregler Klasse G2: < Ångström, en moderat atmosfære, der kan kræve forebyggende foranstaltninger Klasse G3: Ångström, skrap atmosfære, der kræver bekæmpelse af forurening Klasse GX: >2.000 Ångström, eller alvorlige forhold. Korrosionsrisikoen og rummets klassificering vurderes ved hjælp af kuponer af sølv-eller kobberfolie. Kuponerne udsættes for atmosfæren, og korrosionen indikerer mængden og typen af forurenende stoffer i luften. På grundlag af den detekterede korrosion tilpasses gasfiltreringssystemet de specifikke krav i rummet, eller systemets funktion verificeres. Camfil Farr hos SCA Graphic Papirindustrien i Sverige er en vigtig aftager af Camfil Farrs kemiske filtreringssystemer. Kunderne er bl.a. førende producenter som SCA Graphic, Stora Enso, M-Real og Frantschach. De kemiske filtre skal beskytte mod høje koncentrationer af hydrogensulfid, svovldioxid, klor, nitrogenoxid og ozon samt hydrogenfluorid og ammoniak. Service i forbindelse med kemisk filtrering omfatter en Gigamonitor-analyse af mediets tilstand. Livscyklusomkostningerne (LCC) holdes således nede, uden at filtrene svigter. Camfil Farr-produkter til papirindustrien er bl.a. systemer med dybt lejret filter eller åbning i siden samt CMO7-kulsystemer og Campuremedier. Nye Campure-medier kemisk filtrering til sure gasser Camfil Farr har lanceret en ny serie kemiske filtreringsprodukter, herunder adsorptionsmedier, V-formede modulkassetter, dybt lejret hardware og supportservice. Det store udvalg af Campure kemiske filtreringsmedier begrænser korroderende gasser, giftige gasser samt andre forurenende gasser. Til skrappe forhold Campure-produkterne bruges til at fjerne sure gasser for at hindre korrosion i industrien f.eks. i papirfabrikker, olieraffinaderier, stålværker og rensningsanlæg. Campure kan også anvendes i kommercielle bygninger og lufthavne for at forbedre luftkvaliteten indendørs eller på museer og kunstgallerier for at beskytte kunstgenstande. Supportservice Til Campure-medierne fås en lang række tekniske supportydelser, f.eks. livstidsanalyse for medierne (Gigamonitor), kuponer til korrosionskontrol, onlineovervågning og håndtering af medier. For at sikre at det korrekte filter vælges til den pågældende anvendelse, benytter Camfil Farr sin enestående prøvestand til kemiske filtre (se særskilt artikel). I prøvestanden udfordres medierne med en lang række gasser eller dampe under samme forhold (temperatur og luftfugtighed), som gælder for anvendelsen, og ydeevnen måles som effektivitets-/kapacitetskurver. Spørg efter vores Campur-produktblade, der indeholder flere oplysninger. 7

8 Filtreringsordre løber op Camfil Farr Australia har vundet ordren på luftfiltrering i det nye markante lejlighedskompleks Q1 Tower, som er under opførelse på Australiens Gold Coast. Q1 Tower bliver verdens højeste beboelsesbygning. Q1 Tower bliver 80 etager høj (322,5 m) med 527 lejligheder, herunder 12 subpenthouses og en penthouselejlighed. Camfil Farr bidrager i høj grad til at sikre ren luft i Q1 Tower ved hjælp af Farr 30/30-forfiltre og klasse F7 Hi-Flo-enheder som endelige filtre. Lugtbekæmpelse Et vigtigt krav i den indkapslede bygning var fjernelse af lugt, hovedsagelig fra toiletter og madlavning. Al udsugningsluft filtreres gennem en blanding af aktivt kul og Campure (se særskilt artikel), før den udledes i atmosfæren. Sikkerhed frem for alt, når URENCO oparbejder uranbrændsel URENCO i Chester, England, beriger uran til anvendelse på atomkraftværker. I løbet af processen frigives små mængder hydrogenflourid (HF), som er en meget stærk syre, fra uranhexaflourid. Sikkerhed og miljøbeskyttelse er alfa og omega, og URENCOs system omfatter adskillige skrubbeog filtreringsstadier for at hindre udslip af farlige stoffer. Den endelige filtrering består af et meget specifikt filter med aktivt kul fra Camfil Farr, der begrænser HF. DCAF-system URENCO har indført flere DCAF-filtre (Deep Cell Adsorption Filters) fra Camfil Farr, som benytter et kemisk filtreringsmedium i 100 mm tykke genopfyldelige celler. DCAF-filtrenes vigtigste egenskab er, at deres tekniske udformning eliminerer indvendige lækager eller bypasses. Indvendige lækager kan nemt kompromittere den mekaniske effektivitet i et filter, der benytter udtagelige celler med glideskinner. Camfil Farr sørger også for at tømme/fylde cellerne ude hos kunden og for bortskaffelse af kasseret kul under iagttagelse af Duty of Care - kravene i den engelske miljøbeskyttelseslov af

9 ST får mere ud af chipproduktionen med Gigapleat BNP Paribas ren bank Bymiljøer er altid forurenet med en blanding af lugte og kemiske stoffer. Når der suges luft udefra ind i bygningers ventilationssystemer, suges de forurenende stoffer med ind i indeklimaet. Det har gjort kemisk filtrering mere og mere populær i Comfort-sektoren. Et eksempel er den store franske bankkoncern BNP Paribas, som for nylig har anskaffet 50 Camfil Farr Citycarb-filtre for at sikre ren luft i banken. Filtrene blev installeret for at fjerne madlugt fra en kinesisk restaurant i nærheden. Selv om madlugten ikke var direkte generende, var den forståeligt nok ikke passende i et bankog forretningsmiljø. Citycarb-filtrene beskyttes opstrøms af G4-forfiltre. Alle filtrene er place- Har du nogensinde tænkt over, hvor mange mikrochips der er på dit kontor eller i dit hjem? Der er chips i computere, mobiltelefoner, dvd-apparater, tvog satellitmodtagere, foodprocessorer, vaskemaskiner og biler for blot at nævne nogle få eksempler. seneste generation af kemiske filtre fjerner effektivt baser, syrer og organiske forbindelser fra indsugnings- og recirkulationsenheder forskellige steder i virksomhedens produktionsfaciliteter. Ionbytningsmaterialer fjerner ret, så de renser og filtrerer luftforsyningen. Citycarb var det indlysende valg til denne anvendelse på grund af sine lugtfjernenede egenskaber og standarddimensioner. I denne En af de største chipproducenter er franske STMicroelectronics (ST), som producerer en række forskellige halvledere. Der er chips fra ST i mange af de førnævnte produkter, men de optræder også i meget komplekse anvendelser, f.eks. intelligente strømkredsløb til robotter og motorer, automatiksystemer i fabrikker, strømforsyning, biler og medicinsk udstyr. 10 års samarbejde Camfil Farr har samarbejdet med ST i 10 år. Samarbejdet startede allerede i 1992, hvor ammoniak Ammoniak er et af de mest skadelige forurenende stoffer for mikroelektronikindustrien. Dette stof, som normalt findes i ppb-koncentrationer (milliardtedele) i den omgivende luft, forårsager fejl i fotolitografiprocesser, mindsker udbyttet fra produktionen og medfører store omkostninger, og derfor betydelige tab, for mikrochipproducenterne. Syreimprægneret kul har været den typiske løsning til fjernelse af ammoniak, men nu anvendes medier med ionbytning, f.eks. Gigapleat B, med succes, da de giver bedre resultater. installation havde filtrene en levetid på et år, hvilket kunden var fuldt tilfreds med. Citycarb er særligt egnet til sådanne opgaver og benytter et bredt, eksklusivt spektrum af kul med hurtig adsorptionsdynamik. Spørg efter vores mere detaljerede Citycarbbrochure. Camfil Farr leverede HEPA/ULPA-filtre og andre produkter til ST. I de seneste fem år har Camfil Farr udviklet og prøvet specifikke kemiske filtre, som er blevet kvalificeret på STs fabs. Disse filtre, f.eks. Gigapleat-serien Gigapleat-serien er beskrevet nærmere i en brochure, der fås hos din nærmeste Camfil Farrrepræsentant. Camcarb-cylindre og Gigapleat Camfil Farrs 9

10 Lugte fordufter på hospitaler Udstødningsgas fra helikopterlandingspladser og ambulanceholdepladser er et problem i hospitalsmiljøer. Her er to eksempler på, hvordan CityFlo- og Citycarb-filtre fra Camfil Farr har gjort arbejdsmiljøet bedre og sundere for både personale og patienter. 10

11 Rikshospitalet, Norge Rikshospitalet i Norge er et højt specialiseret universitetshospital, der hovedsagelig tager sig af avanceret behandling af patienter, forskning, undervisning og rådgivning på højt internationalt niveau. Rikshospitalet har næsten 600 sengepladser og behandler patienter om året. Ca. 60 % af Rikshospitalets patienter er henvist fra andre hospitaler til mere specialiseret undersøgelse og behandling. Rikshospitalet spiller derfor en vigtig rolle i Norge som et specialisthospital med ekspertviden om behandling af sjældne og komplicerede lidelser. Hospitalets forskningsaktiviteter spænder vidt fra patientrelaterede studier til celleforskning og molekylærforskning. Der lægges især vægt på biomedicinsk og klinisk grundforskning. HVAC-systemer Rikshospitalets HVAC-systemer sender m 2 luft gennem 150 decentrale AHU-enheder (Air Handling Units). Der filtreres i alt 1,6 millioner m 3 /h indsugningsluft. En tilsvarende mængde udsugningsluft filtreres også. Alle AHU-enheder har installeret Camfil Farrfiltre, klasse F7, og de fleste har endelige filtre i klasse F8/9. Camfil Farrs agent i Norge, Kaare A. Rustad, leverede alle filtrene og står for logistikken, når filtrene på alle enhederne skal udskiftes en gang om året. Det kræver tæt samarbejde med leverandøren, entreprenøren (Randem & Hübert A/S) og hospitalet, da de enkelte AHU-enheder kun må tages ud af drift, hvis hospitalet på forhånd er orienteret. CityFlo mod udstødningsgas fra helikoptere Nogle af indsugningskanalerne til hospitalet er placeret ret tæt på helikopterlandingspladsen. Der har i nogen tid været klaget over lugte og røg fra helikopternes udstødning. Derfor blev nogle AHU-enheder i april 2004 forsøgsvis forsynet med Camfil CityFlo-filtre, der kan filtrere en luftmængde på m 3 /h. Det satte en effektiv stopper for klagerne. Patienter og personale i områder, der dækkes af de nye filtre, blev ikke længere generet af lugt fra helikopternes udstødningsgas. I oktober 2004 blev der installeret flere CityFlo-filtre i alle AHU-enheder med indsugning i nærheden af helikopterlandingspladsen. En luftmængde på i alt m 3 /h filtreres nu af CityFlo. LCA og LCC Det næste skridt for Kaare A. Rustad er at se nærmere på, hvor tit hospitalets filtre udskiftes, samt på tryktab og filterareal i forskellige installationer. Camfil Farrs LCC- og LCA-software benyttes til at optimere hospitalets årlige investeringer i vedligeholdelse af filtre. Universitetshospitalet i Köln Universitetshospitalet i Köln er det største af sin art i Köln. Alle medicinske fakulteter er repræsenteret her, og hospitalet har den nyeste teknologi og det nyeste laboratorieudstyr. Hospitalet har medarbejdere, deriblandt tyske og internationale læger og forskere. Camfil Farr i Dortmund har leveret luftfiltrering til Universitetshospitalet i Köln i 30 år. Luftkonditioneringssystemet i hovedbygningen for patienter behandler m 3 /h luft, hvoraf 60 % filtreres i to stadier i F6/F7-filtre og 40 % filtreres i tre stadier i F6/F7/HEPA filtre. Nu er der også installeret Citycarb-filtre med aktivt kul. Væk med udstødningsgas fra ambulancer og helikoptere Hans Lorenz, hospitalets tekniske direktør, blev for nylig interviewet om Camfil Germanys kulbaserede løsninger til forbedring af luften: Der kører mange ambulancer til og fra hospitalet, og en af indsugningsenhederne til HVAC-systemet var placeret nær indgangen til skadestuen. Alle hospitalets køretøjer har motoren tændt, mens patienterne bringes ind på skadestuen. Hospitalet har også en helikopterlandingsplads på taget. Dieselos og lugt fra disse to kilder trængte ind på operationsstuerne og udgjorde efterhånden et voksende problem. For at undgå store omkostninger til ombygning af HVAC-systemerne blev Citycarb-filtre anbefalet og forsøgsvis installeret i en periode. Filtrene blev indbygget i standard F7-filtre og installeret i AHU erne. Filtrene blev udsat for snusetesten, og det var slut med dieselos og lugt på operationsstuerne og i de tilstødende områder, hvilket forbedrede arbejdsmiljøet for personalet og skabte et sundere miljø for både personale og patienter. Designet til bykrig CityFlo- og CityCarb-filtrene er eksempler på, hvordan Camfil Farr udvikler nye innovative produkter, der kan opfylde det stigende behov for bedre og sundere indendørs luftkvalitet i bygninger i forurenede bymiljøer. City-Flo kombinerer konstruktionen fra Camfil Farrs mest populære Hi-Flo-filter med et partikelog gasfiltreringslag. Glasfibermedier kombineret med kulstofmedier sikrer høj filtereffektivitet, og Rapid Adsorption Dynamics (RAD) fjerner en lang række flygtige organiske forbindelser (VOC er), lugte og ozon. Kul er også med til at fjerne svovldioxid, som er en stor forureningskilde i byerne. City-Flo anvendes typisk i lufthavne, i indkøbscentre, på skoler og i andre bygninger, som ligger tæt på stærkt trafikerede gader og veje. CityCarb er et økonomisk og effektivt filter med aktivt kul, som løser problemet med kemiske stoffer i atmosfæren og lugt i bygninger. Filtret benytter et bredt eksklusivt spektrum af kul, der også opererer med RAD, til at fjerne en lang række VOC er og lugte. CityFlo og Citycarb er beskrevet nærmere i produktbrochurer. Få en brochure hos din nærmeste Camfil Farr-repræsentant. 11

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ

airmail Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation for bedre IAQ NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.1/2006 What Hvad did har you du indåndet breathe today? i dag? 3 5 8 10 11 Forurenet luft, et voksende globalt problem Se det usynlige med Lennart Nilsson Komplet dokumentation

Læs mere

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika

airmail Ren landing på Mars Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika airmail NYHEDS- BREV FRA CAMFIL 2/99 Ren landing på Mars 3 4 5 6 Ingen adgang for Ebola i Frankrig og Sverige Sporefiltre en virksomhed i vækst Camfil i Nordamerika Aktivt kuls nye, lyse fremtid Nyt selskab

Læs mere

airmail Kampagne for ren luft i London

airmail Kampagne for ren luft i London NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 2/2011 Kampagne for ren luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft indtager den politiske scene i Europa Kan du din ABC for AMC? Stor bioteknologisk ordre i Australien Italiens første

Læs mere

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library

airmail Støvbekæmpelse på arbejdspladsen Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR. 1/2008 Støvbekæmpelse på arbejdspladsen 3 7 8 11 Fjerner støv og dampe fra arbejdspladsen Beskytter en verden af viden på British Library Det er nu lige så nemt at vælge

Læs mere

ren luft gør en forskel

ren luft gør en forskel FRA CAMFIL FARR airmailnyhedsbrev NR.2/2005 ren luft gør en forskel 3 6 7 9 10 Fødevareindustrien: hvordan det mikroskopiske kan være katastrofalt På rette spor med filtrering til GE-lokomotiver Camfil

Læs mere

Byforurening HURTIG TURBINEEFTERMONTERING I INDIEN VI TAGER BRODDEN AF STØVEKSPLOSIONER VI RENSER INDENDØRSLUFTEN I STOCKHOLM, PARIS OG LONDON

Byforurening HURTIG TURBINEEFTERMONTERING I INDIEN VI TAGER BRODDEN AF STØVEKSPLOSIONER VI RENSER INDENDØRSLUFTEN I STOCKHOLM, PARIS OG LONDON N. 2 2014 yforurening HUG UNFMNNG NDN V G DDN F ØVKN V N NDNDØUFN CKHM, G NDN CMF Clean ir olutions D MGNU YNGN M DCM 2014 JUN 2015 enere luft til byboere Verden urbaniseres, og folk flytter til centrum

Læs mere

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4

AirMail. Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97. Renrumsluft på højteknologisk. Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL Farmaceutisk produktion et varmt bud på ren luft 2/97 Renrumsluft på højteknologisk hospital...2 Sikring af Uffiziernes kunstarv...4 Størst i Storbritannien...5 Termikfil

Læs mere

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation

AirMail. Ren luft er kodeordet. i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation AirMail NYHEDSBREV FRA CAMFIL 1/98 Ren luft er kodeordet i forbindelse med turbiner, bedre indeklima, konservation og produktion Vi indtager luftindtagsmarkedet...3 Manden, der kom ind fra kulden...4 Bedre

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

åbne kontorer? Kan medarbejderne endelig forelske sig i de Indeklima et interview med indeklimaekspert Geo Clausen

åbne kontorer? Kan medarbejderne endelig forelske sig i de Indeklima et interview med indeklimaekspert Geo Clausen i n s p i r eby YOU dy E n p r æ s e n t a t i o n a f a k u s t i s k i n d r e t n i n g s d e s i g n Kan medarbejderne endelig forelske sig i de åbne kontorer? Indeklima et interview med indeklimaekspert

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Velkommen til den første udgave af Nikken produkter uddannelsesmanual Produkt uddannelsesmanualen er fyldt med informationer

Læs mere

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger« Juni 2012 8 Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«nye værktøjer til tidlig softwaretest giver danske virksomheder et forspring 14 Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Vejen til innovation

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT

ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT COOL OG MILJØRIGTIG: DEN HYBRIDE REVOLUTION ET ERHVERVS- OG TEKNOLOGIMAGASIN FRA SANDVIK COROMANT Vi arbejder hele tiden på at forbedre os selv og vores arbejdsgange for at skærpe vores konkurrencemæssige

Læs mere

Godt indeklima øger lærdom

Godt indeklima øger lærdom D a n m a r k s Te k n i s k e u n i v e r s i t e t > s e p t e m b e r 2 0 0 6 > n r. 6 Tema om life sciences Godt indeklima øger lærdom Skolebørn lærer 10-20 procent mere i klasselokaler med godt indeklima

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008 Energi... få råd og vejledning til energibesparelser! Partnerskab i højsæde Opdræt af fiskeyngel er et dansk speciale, og Aquatec Solutions

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Fokus på indeklima og ventilation VENT Til alle energi- og driftsansvarlige i kommunerne Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Bedre indeklima Høj trivsel og komfort Store energibesparelser

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Children Oncology by Rogachev, Moscow FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Children Oncology by Rogachev, Moscow FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA. Nr. 3 april 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Når forsyningssikkerhed handler om menneskeliv

Læs mere

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre EKSTRA SERVICE - DET AKTUELLE MAGASIN OM KLIMA, MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG CSR Foto: Susanne Rübner En plads i solen Spildevandsbranchen har fået en plads i solen, for efter sol kommer regn, og aldrig tidligere

Læs mere