airmail Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "airmail Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA CAMFIL FARR NR.2/2004 S Æ R U D G A V E Fuld gas frem på filtreringsmarkedet Gasfiltrering på tre fronter Eksperter og prøvestande til kemisk filtrering Beskyttelse mod korrosion i papirfabrikker ST får mere ud af produktionen med Gigapleat Lugte fordufter på hospitaler Frugtbar forretning på fertilitetsklinikker

2 Vi har ret til ren luft Alle har ret til ren luft, men hvert år udledes der mange millioner tons gasser og partikler i atmosfæren de er sundhedsskadelige og påvirker komplicerede produktionsprocesser overalt i verden. Luftkvalitet er blevet en kilde til bekymring for mange, så på internettet kan man klikke sig frem til forureningsniveauet i storbyer. Det drejer sig ikke længere kun om almindelige forurenende partikler i bymiljøer kemiske forurenende stoffer, gasser og lugte er nu også på listen over stoffer, der skal fjernes. I halvleder-produktion, papirfabrikker og andre industrier er AMC-stoffer en voksende trussel mod stadig mere komplekse produktionsprocesser. Og listen bare vokser og vokser... Camfil Farr har været forkæmper for ren luft, lige siden virksomheden blev grundlagt for ca. 40 år siden. Dette nummer af AirMail omhandler et af vores mere ukendte specialområder gasfiltreringsprodukter. Området er i vækst, og vi er i dag førende på verdensplan. Du kan læse om vores gasfiltreringsekspertise inden for Comfort Clean Processes og Safety & Protection samt om vores enestående prøvningsfaciliteter, internationale eksperter og produktudvalg. Udvidelse i Asien At være en både global og lokal virksomhed har været et af Camfil Farrs grundprincipper i flere årtier. Vi har altid haft et omfattende netværk af datterselskaber, agenter og distributører for at sikre optimal markedsdækning, distribution og service. Vi er i gang med en ekspansion i Asien, hvor vi etablerer endnu et datterselskab denne gang i Thailand. Det viser, hvor vigtig Asien/Oceanien er for os. Vi glæder os til nye forretningsaktiviteter, nye kundealliancer og yderligere vækst og ekspansion i dette område samt til vækst på vores øvrige markeder. God læselyst! Alan O Connell Koncerndirektør 2

3 Industrien er ved at få øjnene op for truslen fra gasfaseforurening. Vi erkender nu, at den luft, vi indånder, er forurenet med usynlige kemiske stoffer. Industri, køretøjer og kraftværker udleder kemikaler, som truer miljøet. Indendørs bliver vi udsat for kemisk forurening fra byggematerialer og inventar. Kemiske forurenende stoffer kan spredes over store afstande og skade miljøet langt fra forureningskilden. Ud over at skade mennesker og miljø kan luftforurening forårsage uoprettelig skade på f.eks. kunstgenstande og malerier på museer. Luftforurening med gasser har også vist sig at have en stærkt negativ indvirkning på udbyttet af visse produktionsprocesser. Det gælder især i mikroelektronikindustrien, hvor forekomsten af visse gasser i en koncentration på bare få GIFTIG toluendiisocyanat fremstilling af skum methylisocyanat hjælpestof, der anvendes i kemisk syntese phosgen hjælpestof, der anvendes i kemisk syntese hydrogencyanid cigaretrøg, metalforarbejdning dioxiner affaldsforbrænding polychlorede biphenyler (PCB er) elektriske transformere ÆTSENDE hydrogenfluorid fremstilling af mikroelektronik svovlsyre fremstilling af kunstgødning svovldioxid klor papirfremstilling nitrogenoxider (NOX) udstødningsgas fra køretøjer, kraftværker IRRITERENDE CS-gas bekæmpelse af opstand/militær anvendelse ozon kopimaskiner benzoylchlorid hjælpestof, der anvendes i kemisk syntese formaldehyd tæpper, polstrede møbler, produkter af spånplader LUGTENDE hydrogensulfid spildevandsbehandling triethylamin mange kemiske processer ethandiol fremstilling af lægemidler RADIOAKTIV jod 131 atomkraft Gasfiltrering beskytter mennesker, processer og kunstgenstande milliardtedele kan medføre fejl i produktet. Camfil Farr er pioner inden for gasfiltrering og begyndte med at fremstille kombinerede gasog partikelfiltre til atomkraftindustrien i begyndelsen af 1960 erne. I de senere år har Camfil Farr opbygget stor erfaring inden for en række specialområder, f.eks. gasfiltrering i Comfort-sektoren, museer, fertilitetsklinikker og fremstillingsindustrien, herunder mikroelektronik og papirfabrikker. Camfil Farr har investeret kraftigt i forskning og udvikling, og som noget helt enestående har vi nu bygget vores egne prøvestande i fuld størrelse til prøvning af gasfiltrering og gasfiltermedier (se særskilt artikel). Hvorfor gasfiltrering? Den luft, vi indånder, indeholder både partikler og kemiske forurenende stoffer. De vigtigste kilder til kemiske forurenende stoffer er menneskeskabte, f.eks. udstødningsgasser samt udledninger fra kraftværker, produktionsprocesser og affaldsforbrænding. I visse egne af verden er der naturlige forureningskilder som vulkaner, åbninger i jordskorpen og skovbrande. Gasser udledes af bygninger i sig selv, mennesker, der opholder sig i dem, og inventaret. Gasserne påvirker præstationsevnen og produktiviteten hos de mennnesker, der opholder sig i bygningen. Derfor skal der gøres noget ved dem. Kemiske filtreringssystemer er den foretrukne metode til bekæmpelse af gasforurening, fordi de fjerner problemet og ikke kun slører det. I industrien har man benyttet kemiske filtreringsystemer i mange år, men de er først nu ved at blive populære i kommercielle bygninger. I disse systemer passerer luftforsyningen til bygningen gennem aktivt kul eller kemisk imprægnerede adsorberende stoffer. Filtreringsmediet er fremstillet specielt til den type gas, der skal fjernes, og filtreringsmediets effektivitet overvåges konstant. Hvorfor kemiske filtre? Faste forurenende stoffer fjernes ved hjælp af partikelfiltre. Kemiske forurenende stoffer er i molekyleform. Molekylerne er typisk gange mindre end de partikler, som de fineste HEPA-filtre fjerner. Derfor kræves der særlige kemiske filtre, for at filtreringen kan være effektiv. Kemiske forurenende stoffer kan klassificeres efter virkning giftige, ætsende, lugtende eller irriterende. I artiklen på næste side beskrives Camfil Farrs ekspertise inden for gasfiltrering i tre erhvervssektorer. 3

4 Gasfiltrering på tre fronter Camfil Farr udbyder gasfiltrering inden for sine tre forretningsområder Comfort, Clean Processes og Safety & Protection. Comfort-sektoren vedrører beskyttelse af mennesker indendørs, hvor byggematerialer, inventar, mennesker og udstyr kan udlede en række blandede gasser. Chemical Clean Process-sektoren vedrører følsomme indendørs forhold, der ikke involverer mennesker. Filtre fra Camfil Farr fjerner skadelige kemiske forurenende stoffer, der påvirker fremstilling af halvledere, papirfremstilling, olieraffinering, stålproduktion, museer og kunstgallerier. Safety & Protection vedrører det ydre miljø. Filtre fra Camfil Farr minimerer påvirkningen fra diverse processer, herunder produktion af atomkraft, polyurethanskum, pesticider og elektricitet. Kemiske filtre benytter forskellige former for aktivt kul (standard og kemisk impægneret), (kemisk behandlede) aluminiumoxider og ionbytningsharpiks, der går efter brede grupper af eller specifikke typer kemiske forurenende stoffer. Det valgte adsorberende stof bruges derefter i en lang række kemiske filterløsninger til forskellige anvendelser. Kemisk filtrering i Comfortsegmentet Der er videnskabeligt bevist, at luften kan være mere forurenet indendørs end udendørs. Sundhedsrisikoen i forbindelse med kemisk forurening kan således være større indendørs, fordi vi tilbringer mere og mere af vores arbejdstid og fritid der. Indendørs kemisk forurening accepteres som en vigtig årsag til Sick Building Syndrome (SBS). Typiske SBS-symptomer er udslæt, irriterede øjne, halsinfektioner og vejrtrækningsproblemer. Disse symptomer udmønter sig i sidste ende i faldende produktivitet og øget fravær. Både udendørs og indendørs kilder kan forårsage kemisk forurening. Udendørs kilder er f.eks. udstødningsgas fra trafikken, kraftværker, affaldsforbrænding, industrien og dampe fra flybrændstof i lufthavne. Der er mange forskellige indendørs kilder, f.eks. tæpper, forarbejdet træ, kopimaskiner, rengøringsmidler, pyntematerialer, cigaretrøg og kemisk renset tøj. Beskyttelse af processer Kemiske Clean Process-filtre beskytter produkter og produktionsudstyr mod påvirkninger, der kan mindske udbyttet eller medføre uforholdsmæssigt store vedligeholdelsesomkostninger. De vigtigste forretningsområder er mikroelektronikindustrien og industrier så som papirindustrien (se særskilt artikel). Clean process-segmentet omfatter også beskyttelse af uvurderlige kunstgenstande på museer. Mikroelektronikindustrien stræber hele tiden efter at gøre tingene mindre, hurtigere og mere innovative, hvilket kræver mindre og mindre ledere og isolatorer i produkter og processer. De små dimensioner har dog også medført øget følsomhed over for kemiske forurenende stoffer. I mikroeletronikindustrien hedder denne type forurening Airborne Molecular Contamination (AMC). Hvis halvlederchips udsættes for AMC inden den endelige indkapsling, kan resultatet være mange kasserede produkter, dyr spildtid og et mindre produktionsresultat. AMC-stofferne inddeles i fire kategorier, nemlig syrer, baser, kondensable stoffer og doteringsstoffer. Camfil Farr har udviklet Gigapleat-serien af kemiske filtre, der effektivt fjerner AMC-stoffer og samtidig opfylder krav om ekstrem renholdelse og lavt tryktab. Desuden deltager tre Camfilspecialister i udviklingen af den seneste ISOstandard for AMC (se særskilt artikel). 4

5 Papirindustrien Papirfabrikker skal køre døgnet rundt alle årets dage for at være konkurrencedygtige. Uventede produktionsstop koster dyrt. De elektriske og computerstyrede produktionskontrolsystemer er utroligt følsomme over for de sure gasser, der frigøres under fremstillingsprocessen. For at beskytte udstyret er der overtryk i kontrolrummene med kemisk filtreret, affugtet luft. De vigtigste forureningskilder er svovlforbindelser og klor. Filtre med aktivt kul eller Campure-filtre er standardløsninger for denne industri. Museer og kunstgallerier På museer og i kunstgallerier føres frisk luft udefra ind i bygningen ved hjælp af ventilationsanlæg. Mange kunstgenstande er følsomme over for gasforurening, og selv ekstremt små koncentrationer af disse forurenende stoffer kan medføre uoprettelig skade. De værste forurenende stoffer er svovldioxid, nitrogenoxider og ozon. De stammer hovedsagelig fra udstødningsgas fra køretøjer og røggas fra fyringsanlæg. Filtre med aktivt kul er en meget rentabel løsning, når det drejer sig om at begrænse de skadelige gasser. Forskellige materialekvaliteter kan anvendes til at opfylde bestemte krav, men imprægneret kul medfører de laveste livscyklusomkostninger på langt sigt. Miljøbeskyttelse Udsugningsluften fra fabrikker er forurenet af fremstillingsprocesserne og uegnet til udledning direkte i atmosfæren. Camfil Farr har bekæmpelsessystemer, der behandler en lang række skadelige gasser eller lugte ved hjælp af adsorption, kemisorption eller destruktion. Disse systemer kan bl.a. anvendes inden for atomkraft, polyurethanskum, kemisk forarbejdning, militæret, lægemiddelsektoren og på medicinske laboratorier. Tilbud fra Camfil Farr Camfill Farrs teknikere over hele verden har betydelig erfaring og ekspertise, hvad angår definition af problemer med gasfiltrering, kortlægning af kundernes behov, udvikling af dispositionsforslag og detaljeret projektering, udførelse af pilotundersøgelser og installering af systemet. Camfil Farr benytter sine egne softwarepakker med omfattende feltdata til at estimere effektivitet og levetidsværdier for gasfiltreringsprodukter. Camfil Farr tilbyder også overvågning og servicekontrakter. Desuden kan der udføres en analyse af livscyklusomkostningerne for gasbehandlingsprodukter for at sikre den bedst mulige løsning til den pågældende anvendelse. Produkter Produkterne omfatter Camcarb, Citycarb, Citysorb, Cityflo, Loose-Fill-paneler samt Bonded Carbon-paneler til Comfort-segmentet, Gigapleat, Campleat og Camcarb til Clean Processessegmentet og Acticarb, Annular Bed-filtre og Deep Cell Adsorption-filtre til Safety & Protectionsegmentet. Vi udvikler hele tiden nye produkter som Camcarb Green (se bagsiden). Luftkvalitet på internettet Luftkvalitet er en voksende kilde til bekymring for folk. Her kan man finde oplysninger om luftkvaliteten i forskellige storbyer: (London) (New York/ Los Angeles) (Paris) (Shanghai) (Stockholm) 5

6 Enestående prøvestande beviser de kemiske filtres effektivitet Prøvestande til kemiske medier og filtre Camfil Farrs egne tre eksperter i kemisk filtrering Prøvestande er en del af Camfil Farrs dedikerede indsats for kvalitetssikring og forskning og udvikling. Gennem strenge prøvningsprocedurer hos Camfil Farr og andre steder sikres det, at alle produkter overholder kundens specifikationer. Prøvestande for kemiske medier og den enestående kemiske prøvestand i fuld størrelse på Camfil Farrs hovedkontor i Sverige er eksempler på investeringer i udvikling af kemiske filtreringssystemer. Prøvestanden for kemiske medier giver mulighed for at vurdere kemiske råvarer under en lang række forhold og at udfordre dem med en bred vifte af gasser og dampe. Medierne kan prøves i flere parallelle prøvningsforløb samtidig med henblik på udvikling og kvalitetssikring. Prøvestanden til kemiske filtre bruges til vurdering af et produkt i fuld størrelse ved en luftstrøm på op til m 3 /h og mange forskellige temperatur- og luftfugtighedsforhold. Filtrets effektivitet og kapacitet kan prøves med en lang række organiske dampe og uorganiske gasser (syrer, baser, kondensable stoffer og doteringsstoffer). Fordi Camfil Farr og kunderne har denne prøvestand til rådighed, undgår man at ekstrapolere resultater fra prøvninger i mindre prøvestande, f.eks. prøvestande med flad plade til medier. De antagelser, der anvendes ved opskalering af resultater, er ikke altid nøjagtige, og for visse konkurrerende produkter medfører det en påstået ydeevne, der er langt højere end den, der konstateres i det virkelige liv. Desuden benyttes en elektronmikroskopscanner med EDSfacilitet til at undersøge strukturen i adsorberende stoffer og indholdet i de imprægnerende stoffer. Gigamonitor forudsiger filtrets levetid Med Camfil Farrs Gigamonitor-program konstateres et kemisk filters tilstand efter returnering fra kunden. Programmet omfatter en række forskellige analyser. Ideen med denne teknik er at sammenligne de aktive mediers tilstand med nye medier samt medier, der betragtes som helt brugt op. For filtre, der er målrettet mod kondensable stoffer, bestemmer den simpleste analyse den totale belastning med molekyler med <10 kulatomer, kulatomer og >20 kulatomer. Ved kritiske anvendelser kan der benyttes mere detaljerede GLC/MS-teknikker til at måle alle eller de mest fremtrædende arter i medierne. For medier med en kemisk adsorptionsmekanisme bestemmes restindholdet af det aktive stof, hvilket giver mulighed for at udarbejde specifikke betingede rapporter for syrer og baser. DR. GALLET DR. ECOB DR. FORSLUND Eksperter skaber tillid til kemisk filtrering Tillid til kemisk filtrering kan kun skabes via en grundig forståelse af de kemiske forurenende stoffers karakter og kilder samt et tæt forhold til eller partnerskab med en kompetent producent, som har fuldstændig styr på valg af adsorberende stoffer, fremstilling og kvalitetssikring. Camfil Farrs filtreringseksperter har erfaring med at konvertere de adsorberende medier til en filterform, hvor deres fulde potentiale kan udnyttes. Camfil Farr har desuden egne faciliteter til vurdering af ydeevnen for filtre i fuld størrelse under mange forskellige realistiske betingelser og har også egen software til at simulere kemiske filtres ydeevne under normale og ekstraordinære driftsforhold. Disse emner blev bl.a. behandlet i en teknisk afhandling, der blev forelagt på ICCCS 2004 in Bonn af dr. Guillaume Gallet, dr. Chris Ecob og dr. Mikael Forslund, der alle tre arbejder hos Camfil Farr som specialister i udvikling af AMC-filtre, filtre med aktivt kul og kemiske filtre. Dr. Gallet er kemiingeniør med speciale i udvikling af kemiske filtre. Han har undersøgt polymerers termiske nedbrydning og forskellige metoder til karakterisering af udgasning samt de fysisk-kemiske egenskaber ved polymere materialer. Dr. Ecob er Camfil Farrs specialist i aktivt kul. Han har forsket grundigt i dette emne i forbindelse med sin doktordisputats om anvendelse af aktivt kul til at fange radioaktivt jod inden for atomkraftindustrien. Dr. Forslund arbejder med måling og standardisering af AMC og udvikling af nye typer gasfiltermedier til AMCfiltrering. Hans doktordisputats fokuserede på atmosfærisk korrosion af metaloverflader, der er udsat for luftforurening i bymiljøer samt papirindustrien. Bidrager til at udvikle ISO De tre fra Camfil Farr deltager i udviklingen af ISO , som er en ny ISOstandard for AMC, der nu befinder sig på DIS-niveau. Afhandlingen fra de tre sammenligner ISO og den amerikanske standard for AMC (SEMI F ) for halvlederudstyr og -materialer. Den nye ISO-standard har et bredere anvendelsesområde og er ikke begrænset til produktion af halvledere. Deres tekniske afhandling omhandler også bl.a. analyse af luften i renrum, kemiske filtres ydeevne og sorption i prøvninger af kemiske filtre under realistiske driftsforhold i Camfil Farrs prøvestand. Camfil Farrs Gigamonitoranalysesystem til foldet eller skumbaseret adsorberende materiale beskrives også. Den tekniske afhandling, Advances in standardization, measurements and control of AMC, by Camfil Farr, kan bestilles hos den nærmeste Camfil Farrrepræsentant eller via til 6

7 Beskyttelse mod korrosion i papirfabrikker Papirindustrien benytter dyre computerstyringssystemer. De er mere følsomme over for driftsmiljøet end mennesker. Truslen kommer fra korroderende gasser, som kan ætse elektroniske komponenter, hvilket medfører svigt og uforudsete driftsstop. For at mindske risikoen for korrosion og forbedre driftssikkerheden skal anlæggets omgivelser tilpasses, så de opfylder de strenge krav, der gælder for elektroniske systemer. 4 risikoklasser Instrument Society of America klassificerer elektroniske komponenters omgivelser. Standarden ISA-S opererer med fire risikoklasser: Klasse G1: <300 Ångström, en mild atmosfære, der ikke kræver forholdsregler Klasse G2: < Ångström, en moderat atmosfære, der kan kræve forebyggende foranstaltninger Klasse G3: Ångström, skrap atmosfære, der kræver bekæmpelse af forurening Klasse GX: >2.000 Ångström, eller alvorlige forhold. Korrosionsrisikoen og rummets klassificering vurderes ved hjælp af kuponer af sølv-eller kobberfolie. Kuponerne udsættes for atmosfæren, og korrosionen indikerer mængden og typen af forurenende stoffer i luften. På grundlag af den detekterede korrosion tilpasses gasfiltreringssystemet de specifikke krav i rummet, eller systemets funktion verificeres. Camfil Farr hos SCA Graphic Papirindustrien i Sverige er en vigtig aftager af Camfil Farrs kemiske filtreringssystemer. Kunderne er bl.a. førende producenter som SCA Graphic, Stora Enso, M-Real og Frantschach. De kemiske filtre skal beskytte mod høje koncentrationer af hydrogensulfid, svovldioxid, klor, nitrogenoxid og ozon samt hydrogenfluorid og ammoniak. Service i forbindelse med kemisk filtrering omfatter en Gigamonitor-analyse af mediets tilstand. Livscyklusomkostningerne (LCC) holdes således nede, uden at filtrene svigter. Camfil Farr-produkter til papirindustrien er bl.a. systemer med dybt lejret filter eller åbning i siden samt CMO7-kulsystemer og Campuremedier. Nye Campure-medier kemisk filtrering til sure gasser Camfil Farr har lanceret en ny serie kemiske filtreringsprodukter, herunder adsorptionsmedier, V-formede modulkassetter, dybt lejret hardware og supportservice. Det store udvalg af Campure kemiske filtreringsmedier begrænser korroderende gasser, giftige gasser samt andre forurenende gasser. Til skrappe forhold Campure-produkterne bruges til at fjerne sure gasser for at hindre korrosion i industrien f.eks. i papirfabrikker, olieraffinaderier, stålværker og rensningsanlæg. Campure kan også anvendes i kommercielle bygninger og lufthavne for at forbedre luftkvaliteten indendørs eller på museer og kunstgallerier for at beskytte kunstgenstande. Supportservice Til Campure-medierne fås en lang række tekniske supportydelser, f.eks. livstidsanalyse for medierne (Gigamonitor), kuponer til korrosionskontrol, onlineovervågning og håndtering af medier. For at sikre at det korrekte filter vælges til den pågældende anvendelse, benytter Camfil Farr sin enestående prøvestand til kemiske filtre (se særskilt artikel). I prøvestanden udfordres medierne med en lang række gasser eller dampe under samme forhold (temperatur og luftfugtighed), som gælder for anvendelsen, og ydeevnen måles som effektivitets-/kapacitetskurver. Spørg efter vores Campur-produktblade, der indeholder flere oplysninger. 7

8 Filtreringsordre løber op Camfil Farr Australia har vundet ordren på luftfiltrering i det nye markante lejlighedskompleks Q1 Tower, som er under opførelse på Australiens Gold Coast. Q1 Tower bliver verdens højeste beboelsesbygning. Q1 Tower bliver 80 etager høj (322,5 m) med 527 lejligheder, herunder 12 subpenthouses og en penthouselejlighed. Camfil Farr bidrager i høj grad til at sikre ren luft i Q1 Tower ved hjælp af Farr 30/30-forfiltre og klasse F7 Hi-Flo-enheder som endelige filtre. Lugtbekæmpelse Et vigtigt krav i den indkapslede bygning var fjernelse af lugt, hovedsagelig fra toiletter og madlavning. Al udsugningsluft filtreres gennem en blanding af aktivt kul og Campure (se særskilt artikel), før den udledes i atmosfæren. Sikkerhed frem for alt, når URENCO oparbejder uranbrændsel URENCO i Chester, England, beriger uran til anvendelse på atomkraftværker. I løbet af processen frigives små mængder hydrogenflourid (HF), som er en meget stærk syre, fra uranhexaflourid. Sikkerhed og miljøbeskyttelse er alfa og omega, og URENCOs system omfatter adskillige skrubbeog filtreringsstadier for at hindre udslip af farlige stoffer. Den endelige filtrering består af et meget specifikt filter med aktivt kul fra Camfil Farr, der begrænser HF. DCAF-system URENCO har indført flere DCAF-filtre (Deep Cell Adsorption Filters) fra Camfil Farr, som benytter et kemisk filtreringsmedium i 100 mm tykke genopfyldelige celler. DCAF-filtrenes vigtigste egenskab er, at deres tekniske udformning eliminerer indvendige lækager eller bypasses. Indvendige lækager kan nemt kompromittere den mekaniske effektivitet i et filter, der benytter udtagelige celler med glideskinner. Camfil Farr sørger også for at tømme/fylde cellerne ude hos kunden og for bortskaffelse af kasseret kul under iagttagelse af Duty of Care - kravene i den engelske miljøbeskyttelseslov af

9 ST får mere ud af chipproduktionen med Gigapleat BNP Paribas ren bank Bymiljøer er altid forurenet med en blanding af lugte og kemiske stoffer. Når der suges luft udefra ind i bygningers ventilationssystemer, suges de forurenende stoffer med ind i indeklimaet. Det har gjort kemisk filtrering mere og mere populær i Comfort-sektoren. Et eksempel er den store franske bankkoncern BNP Paribas, som for nylig har anskaffet 50 Camfil Farr Citycarb-filtre for at sikre ren luft i banken. Filtrene blev installeret for at fjerne madlugt fra en kinesisk restaurant i nærheden. Selv om madlugten ikke var direkte generende, var den forståeligt nok ikke passende i et bankog forretningsmiljø. Citycarb-filtrene beskyttes opstrøms af G4-forfiltre. Alle filtrene er place- Har du nogensinde tænkt over, hvor mange mikrochips der er på dit kontor eller i dit hjem? Der er chips i computere, mobiltelefoner, dvd-apparater, tvog satellitmodtagere, foodprocessorer, vaskemaskiner og biler for blot at nævne nogle få eksempler. seneste generation af kemiske filtre fjerner effektivt baser, syrer og organiske forbindelser fra indsugnings- og recirkulationsenheder forskellige steder i virksomhedens produktionsfaciliteter. Ionbytningsmaterialer fjerner ret, så de renser og filtrerer luftforsyningen. Citycarb var det indlysende valg til denne anvendelse på grund af sine lugtfjernenede egenskaber og standarddimensioner. I denne En af de største chipproducenter er franske STMicroelectronics (ST), som producerer en række forskellige halvledere. Der er chips fra ST i mange af de førnævnte produkter, men de optræder også i meget komplekse anvendelser, f.eks. intelligente strømkredsløb til robotter og motorer, automatiksystemer i fabrikker, strømforsyning, biler og medicinsk udstyr. 10 års samarbejde Camfil Farr har samarbejdet med ST i 10 år. Samarbejdet startede allerede i 1992, hvor ammoniak Ammoniak er et af de mest skadelige forurenende stoffer for mikroelektronikindustrien. Dette stof, som normalt findes i ppb-koncentrationer (milliardtedele) i den omgivende luft, forårsager fejl i fotolitografiprocesser, mindsker udbyttet fra produktionen og medfører store omkostninger, og derfor betydelige tab, for mikrochipproducenterne. Syreimprægneret kul har været den typiske løsning til fjernelse af ammoniak, men nu anvendes medier med ionbytning, f.eks. Gigapleat B, med succes, da de giver bedre resultater. installation havde filtrene en levetid på et år, hvilket kunden var fuldt tilfreds med. Citycarb er særligt egnet til sådanne opgaver og benytter et bredt, eksklusivt spektrum af kul med hurtig adsorptionsdynamik. Spørg efter vores mere detaljerede Citycarbbrochure. Camfil Farr leverede HEPA/ULPA-filtre og andre produkter til ST. I de seneste fem år har Camfil Farr udviklet og prøvet specifikke kemiske filtre, som er blevet kvalificeret på STs fabs. Disse filtre, f.eks. Gigapleat-serien Gigapleat-serien er beskrevet nærmere i en brochure, der fås hos din nærmeste Camfil Farrrepræsentant. Camcarb-cylindre og Gigapleat Camfil Farrs 9

10 Lugte fordufter på hospitaler Udstødningsgas fra helikopterlandingspladser og ambulanceholdepladser er et problem i hospitalsmiljøer. Her er to eksempler på, hvordan CityFlo- og Citycarb-filtre fra Camfil Farr har gjort arbejdsmiljøet bedre og sundere for både personale og patienter. 10

11 Rikshospitalet, Norge Rikshospitalet i Norge er et højt specialiseret universitetshospital, der hovedsagelig tager sig af avanceret behandling af patienter, forskning, undervisning og rådgivning på højt internationalt niveau. Rikshospitalet har næsten 600 sengepladser og behandler patienter om året. Ca. 60 % af Rikshospitalets patienter er henvist fra andre hospitaler til mere specialiseret undersøgelse og behandling. Rikshospitalet spiller derfor en vigtig rolle i Norge som et specialisthospital med ekspertviden om behandling af sjældne og komplicerede lidelser. Hospitalets forskningsaktiviteter spænder vidt fra patientrelaterede studier til celleforskning og molekylærforskning. Der lægges især vægt på biomedicinsk og klinisk grundforskning. HVAC-systemer Rikshospitalets HVAC-systemer sender m 2 luft gennem 150 decentrale AHU-enheder (Air Handling Units). Der filtreres i alt 1,6 millioner m 3 /h indsugningsluft. En tilsvarende mængde udsugningsluft filtreres også. Alle AHU-enheder har installeret Camfil Farrfiltre, klasse F7, og de fleste har endelige filtre i klasse F8/9. Camfil Farrs agent i Norge, Kaare A. Rustad, leverede alle filtrene og står for logistikken, når filtrene på alle enhederne skal udskiftes en gang om året. Det kræver tæt samarbejde med leverandøren, entreprenøren (Randem & Hübert A/S) og hospitalet, da de enkelte AHU-enheder kun må tages ud af drift, hvis hospitalet på forhånd er orienteret. CityFlo mod udstødningsgas fra helikoptere Nogle af indsugningskanalerne til hospitalet er placeret ret tæt på helikopterlandingspladsen. Der har i nogen tid været klaget over lugte og røg fra helikopternes udstødning. Derfor blev nogle AHU-enheder i april 2004 forsøgsvis forsynet med Camfil CityFlo-filtre, der kan filtrere en luftmængde på m 3 /h. Det satte en effektiv stopper for klagerne. Patienter og personale i områder, der dækkes af de nye filtre, blev ikke længere generet af lugt fra helikopternes udstødningsgas. I oktober 2004 blev der installeret flere CityFlo-filtre i alle AHU-enheder med indsugning i nærheden af helikopterlandingspladsen. En luftmængde på i alt m 3 /h filtreres nu af CityFlo. LCA og LCC Det næste skridt for Kaare A. Rustad er at se nærmere på, hvor tit hospitalets filtre udskiftes, samt på tryktab og filterareal i forskellige installationer. Camfil Farrs LCC- og LCA-software benyttes til at optimere hospitalets årlige investeringer i vedligeholdelse af filtre. Universitetshospitalet i Köln Universitetshospitalet i Köln er det største af sin art i Köln. Alle medicinske fakulteter er repræsenteret her, og hospitalet har den nyeste teknologi og det nyeste laboratorieudstyr. Hospitalet har medarbejdere, deriblandt tyske og internationale læger og forskere. Camfil Farr i Dortmund har leveret luftfiltrering til Universitetshospitalet i Köln i 30 år. Luftkonditioneringssystemet i hovedbygningen for patienter behandler m 3 /h luft, hvoraf 60 % filtreres i to stadier i F6/F7-filtre og 40 % filtreres i tre stadier i F6/F7/HEPA filtre. Nu er der også installeret Citycarb-filtre med aktivt kul. Væk med udstødningsgas fra ambulancer og helikoptere Hans Lorenz, hospitalets tekniske direktør, blev for nylig interviewet om Camfil Germanys kulbaserede løsninger til forbedring af luften: Der kører mange ambulancer til og fra hospitalet, og en af indsugningsenhederne til HVAC-systemet var placeret nær indgangen til skadestuen. Alle hospitalets køretøjer har motoren tændt, mens patienterne bringes ind på skadestuen. Hospitalet har også en helikopterlandingsplads på taget. Dieselos og lugt fra disse to kilder trængte ind på operationsstuerne og udgjorde efterhånden et voksende problem. For at undgå store omkostninger til ombygning af HVAC-systemerne blev Citycarb-filtre anbefalet og forsøgsvis installeret i en periode. Filtrene blev indbygget i standard F7-filtre og installeret i AHU erne. Filtrene blev udsat for snusetesten, og det var slut med dieselos og lugt på operationsstuerne og i de tilstødende områder, hvilket forbedrede arbejdsmiljøet for personalet og skabte et sundere miljø for både personale og patienter. Designet til bykrig CityFlo- og CityCarb-filtrene er eksempler på, hvordan Camfil Farr udvikler nye innovative produkter, der kan opfylde det stigende behov for bedre og sundere indendørs luftkvalitet i bygninger i forurenede bymiljøer. City-Flo kombinerer konstruktionen fra Camfil Farrs mest populære Hi-Flo-filter med et partikelog gasfiltreringslag. Glasfibermedier kombineret med kulstofmedier sikrer høj filtereffektivitet, og Rapid Adsorption Dynamics (RAD) fjerner en lang række flygtige organiske forbindelser (VOC er), lugte og ozon. Kul er også med til at fjerne svovldioxid, som er en stor forureningskilde i byerne. City-Flo anvendes typisk i lufthavne, i indkøbscentre, på skoler og i andre bygninger, som ligger tæt på stærkt trafikerede gader og veje. CityCarb er et økonomisk og effektivt filter med aktivt kul, som løser problemet med kemiske stoffer i atmosfæren og lugt i bygninger. Filtret benytter et bredt eksklusivt spektrum af kul, der også opererer med RAD, til at fjerne en lang række VOC er og lugte. CityFlo og Citycarb er beskrevet nærmere i produktbrochurer. Få en brochure hos din nærmeste Camfil Farr-repræsentant. 11

12 PICTURE FROM GETTY IMAGES DATABASE. EDF har valgt Camfil Farrfiltreringsløsninger til 78 reaktorer Camfil Farr tilbyder en række produkter, der kan fange radioisotoper som methyliodid-131 inden for atomkraft. Under en atomreaktors normale funktion, eller i tilfælde af en ulykke, kan der være variende mængder af radioaktive stoffer i emissionen. De kan blive udledt til atmosfæren, hvis der ikke er truffet passende kontrolforanstaltninger. Hovedformålet med atomsikkerhedsprogrammer er at beskytte mennesker og miljø mod radioaktive produkter. Aktivt kul i filtreringssystemer spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at fange uønskede elementer, især jod-131, der kan være sundhedsskadeligt for mennesker, hvis det indtages. Camfil Farr er i dag en hovedleverandør af filtreringssystemer til atomkraftindustrien. Electricité de France (EDF) har valgt Camfil Farrløsninger til 78 af sine reaktorer, hvoraf 58 ligger i Frankrig og har en kapacitet på MW. De øvrige reaktorer ligger i Belgien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea og Kina. Tre COGEMA brændselsoparbejdningsanlæg, i Marcoule og La Hague i Frankrig og Tokai i Japan, benytter også filtreringsløsninger fra Camfil Farr. KvalitetsLUFThavn Hos Xerox kan Camfil Farr ikke kopieres Lufthavnen i Manchester har installeret over 100 Citysorb-filtre med aktivt kul i indblæsningsenhederne for at beskytte dem, der opholder sig i bygningen, mod udstødningsgas fra flyene og produkter fra ufuldstændig forbrænding. Lufthavnens Building Services Manager valgte Camfil Farrs Citysorb som erstatning for de traditionelle kulfiltre, som var tunge og svære at vedligeholde. Citysorb-filtrene har nu været i drift i over et år og bekæmper konstant og effektivt de ustødningsgasser, de er beregnet til. Camfil Farr Ltd har leveret filtreringsprodukter til Xerox i 25 år. I kopimaskiner er der filtre, som begrænser støv og fjerner den giftige gas ozon. I de sidste 10 år har Xerox montagefabrikker fået leveret over 5 millioner filtre, og ikke et eneste er blevet kasseret. Camfil Farr opfylder Xerox strenge tekniske krav ved at anvende nye højteknologiske former for aktivt kul og katalytiske filtreringsprodukter. 12

13 pren er udtryk for ønske om bedre IAQ Formålet med standarder er at yde bedre beskyttelse for mennesker på arbejde eller i fritiden. Som led i arbejdet med indendørs luftkvalitet (IAQ) er Den Europæiske Standardiseringsorganisation ved at udarbejde standard pren 13779, Ventilation for non-residential buildings Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems. For første gang tager en europæisk standard højde for to uadskillelige parametre, når der skal anbefales en tilpasset filtreringskæde. De to parametre er udendørs luftkvalitet (ODA) og forventet indendørs luftkvalitet (IDA). ODA og IDA er klart defineret med hensyn til værdier for CO2, CO, NO2, SO2, samlet partikelkoncentration og mængden af fine partikler. Hvis der kræves medium indendørs luftkvalitet (IDA2) i et forurenet miljø (ODA5), foreslås følgende filtreringskæde: F6 + GF + F8 (bemærk: GF = gasfilter). Camfil Farrs Comfort-produkter til luftkonditionering opfylder disse specifikationer på mange forskellige måder. Kontakt Camfil Farrs sælgere og få den bedste løsning. Seminar i USA fokuserer på gasfasefiltrering AMC-markedet (Airborne Molecular Control) er i hurtig vækst. Camfil Farr har positioneret sig som førende på AMC-markedet med vigtige nye produkter og data til støtte for salg. I midten af oktober holdt Camfil Farr USA et seminar i Las Vegas om adsorberende produkter for distributører og sælgere for at sætte fokus på udviklingen på markedet for IAQ og luftfiltrering. Seminaret omhandlede bl.a. kemisk filtrering i grundtræk, specifikke anvendelser af adsorberende produkter i lufthavne, helikopterlufthavne, hospitaler og museer samt anvendelse af adsorberende produkter på områder, hvor målene ikke er opfyldt, og casestudies om produktapplikationer. Horseshoe Casino spiller ikke hasard med IAQ Horseshoe Casino and Hotel i Tunica, Mississippi, USA, har ry for en spændende atmosfære for gæsterne. Horseshoe har et kæmpestort spilleområde til mennesker, 3 restauranter, 3 barer og 507 hotelværelser. Horseshoe har for nylig fået installeret et specialdesignet system til forbedring af indendørs luftkvalitet (IAQ). Gæsterne kan nu nyde en ren og behagelig luft, der er fri for røg og generende lugte. Medarbejderne nyder selvfølgelig også godt af et renere arbejdsmiljø. IAQ-systemet er designet af Mills-Wilson- George, som repræsenterer Camfil Farrs producent i Memphis, Tennessee. Systemet består af 4 nye luftkonditioneringsenheder og ændring af 18 eksisterende enheder. Med disse enheder kan de nye Camfil Farr-filtreringssystemer behandle og øge den luft, der blæses ind i kasinoet, alt efter antallet af personer. Filtrering i tre trin Hver AHU-enhed benytter et Camfil Farr-filtreringssystem i tre trin med type 8-rammer, 30/30- forfiltre, Camsorb Riga-RP-kabinetter og 3P glide/pack -kabinetter, Farr-Sorb PS 1-tommes kulpaneler og Riga-Flo fra P-serien som endelige filtre med en effektivitet på 95 %. Mississippi har et varmt og fugtigt klima, så omkostningerne til luftkonditionering er store det meste af året. Omkostningerne ved at fjerne tobaksrøg blev dog udlignet af et snedigt design med et lugtbekæmpelsessystem og hjul til genindvinding af en betydelig mængde energi fra udsugningsluften. Camfil Farrs design reducerede udeluften med 50 % og mindskede dermed belastningen på klimaanlægget samt reducerede det antal energihjul, der krævedes for at opnå betydelige økonomiske besparelser og løbende energibesparelser. 13

14 Frugtbar forretning IAQ genfødt på fertilitetsklinikker Kunstig befrugtning (IVF) går kort sagt ud på at forene æg og sædcelle i et reagensglas på laboratoriet. Derefter overføres det befrugtede æg til livmoderen, og graviditeten kan begynde. Det første reagensglasbarn blev født i England i En ny fertilitetsklinik på Lehigh Valley Hospital i Bethlehem, Pennsylvania, USA, giver nyt håb til barnløse par, idet graviditetsprocenten er steget betydeligt, og risikoen for at få flerlinger er mindsket. Takket være den rensede luft og det unikke miljø i laboratoriet kan embryoerne trives med mulighed for sund udvikling. En stor del af klinikkens succes kan tilskrives det molekylære filtreringssystem fra Camfil Farr. Flygtige luftbårne kemikalier De befrugtede embryoer blev beskadiget af flygtige luftbårne kemikalier. Klinikken ønskede at fjerne gasserne fra luften og skabe et rent miljø. I samarbejde med hospitalets teknikere anbefalede General Aire (Camfil Farrs distributør/repræsentant i Philadelphia-regionen i Pennsylvania), et molekylært gasfasefiltreringssystem. Kulfilterarrangementet består af 30/30-filtre og CF-paneler med en særlig kombination af kemiske adsorberende stoffer. Molekylær forurening mindsket Filtreringssystemet skabte et klasse 100-miljø i laboratoriet og mindskede den molekylære forurening. Koncentrationen af flygtige gasser blev sporet og målt i både den omgivende luft og renrummet for at dokumentere systemets 14

15 ydeevne og forbedringen af miljøet i laboratoriet. Dr. Kathryn C. Worrilow, videnskabelig direktør hos Muhlenberg Hospital Center, siger direkte, at den høje andel af vellykkede befrugtninger skyldes det molekylære filtreringssystem. Vi kan nu dyrke embryoer i op til seks dage i stedet for to-tre dage, som ellers er standarden ved IVF-behandling, siger hun. Vi kan således udvikle mere modne og sundere embryoer. Så kan vi nøjes med at overføre et eller to embryoer i stedet for flere, som i en standard-ivf-behandling. Det mindsker risikoen for at få flerlinger. Camfil Farr har også leveret filtreringsystemer til andre fertilitetsklinikker i USA, herunder Diamond Institute (New Jersey), Kent General Hospital (Delaware) og Pennsylvania Hospital (Philadelphia). Nordiske AMC-studier på IVF-klinikker I november 2003 afholdt Nordic IVF Laboratory Society en konference i Helsinki. Her gav Camfil Farr en præsentation om gasforurening i laboratoriemiljøer. Fertilitetsklinikker i Europa er også meget bevidste om luftkvalitetens betydning på dette område, især om partikelforurening. Lufttbåret molekylær forurening er dog et nyt emne for mange. Camfil Farrs præsentation affødte mange spørgsmål og udmøntede sig i et forskningsprojekt i samarbejde med en fertilitetsklinik i Nordeuropa. Projektet skal undersøge sammenhængen mellem luftkvalitet (gasser) og succesraten på fertilitetsklinikker. I studiets første del analyseres luften med forskellige intervaller forskellige steder i laboratoriet. I anden del installeres kemiske filtre, som skal forbedre luftkvaliteten, og analyserne gentages. På dette stadium undersøges sammenhængen med succesraten for befrugtninger. Resultaterne vil blive forelagt på en konference i Kunsten stiger Der er et potentielt behov for kemiske filtre på museer, i kunstgallerier og på visse bilbioteker. Disse bygninger har et tvungent ventilationssystem, som sender frisk luft udefra ind i bygningen. I mange storbyer er bykernen imidlertid forurenet med en lang række gasser, og mange kunstgenstande er følsomme over for disse stoffer i atmosfæren. Selv meget lave koncentrationer kan medføre uoprettelig skade. Svovldioxid gør f.eks. gamle malerier sorte. Nitrogenoxider ætser bronze- og stenskulpturer. Ozon bidrager til ældningsprocessen for papir, tekstiler og andre organiske materialer. Koncentrationen af alle skadelige gasser kan reduceres drastisk med kemiske filtre. I USA er disse filtre blevet installeret i adskillige kunstmuseer, offentlige arkiver og biblioteker. General Aire, Camfil Farrs distributør/repræsentant i Philadelphia-regionen i Pennsylvania, har stået for mange sådanne installationer. En historie fra Philadelphia Philadelphia Museum of Art, et af de største og vigtigste kunstmuseer i USA, har som erklæret mål at søge at bevare, forbedre, fortolke og udvide rækkevidden af museets betydningsfulde samlinger specifikt og billedkunsten generelt over for et voksende og stadig mere mangfoldigt publikum som en kilde til glæde, oplysning og livslang læring. Bevare er et særlig relevant ord her museet benytter Camfil Farr AMC-filtrering (Airborne Molecular Contamination) og en række Camfil Farrfiltre med aktivt kul, MERV 7 (30 %) forfiltre, MERV 13 (85 %) HEPA-filtre og andre produkter, til at fjerne skadelige gasser og beskytte museets værdifulde samlinger. I Philadelphia-regionen generelt er der installeret kulfilterløsninger, alle designet af General Aire, i Barnes Museum (Merion, Pennsylvania), State of Delaware Archives (Dover) og Philadelphia Academy of Fine Arts. Camfil Farr museumseksperten Camfil Farr har designet og leveret systemer med aktivt kul til at bevare kunstskattene og -genstandene på mange af verdens førende museer og gallerier. Camfil Farr-produkterne omfatter Camcarbcylindre, kompakte Citycarb- eller Citysorb-filtre og Loose-Fill-paneler. Camfil Farr tilbyder også supportservice, f.eks. analyser til overvågning af kultilstanden eller bestemmelse af koncentrationen af målgasserne i indblæsningsluften og luften inde i museet/galleriet. Kontakt din nærmeste Camfil Farr-repræsentant for at få en referenceliste og yderligere oplysninger. 15

16 Nyhed: Camcarb Green Udstillinger 2004/ november 1. december System and Security in Sanitary and Pharmacy, Napoli, Italien 30. november 2. december, Power-Gen, Orlando, Florida, USA Camcarb cylinderfiltre er fyldt med aktivt kul af høj kvalitet, som 2005 JANUAR Expovent, Kalmar, Kristianstad, Jönköping, Sverige Nyt salgskontor i Thailand Camfil Farr fortsætter sin ekspansion i Asien ved at åbne nyt salgskontor/ny virksomhed i Bangkok. Supachai Songin (i midten) er udnævnt til direktør. Adressen er: Camfil Farr (Thailand) Ltd. 202 Le Concord Tower Room A305 Ratchadapisek Rd. Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok, Thailand Tlf.: til 84 Fax: Vil du vide mere? Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Camfil Farr Danmark, tlf , eller skrive eller faxe, fax , til Camfil Farr Danmark. skal adsorbere forurenende stoffer i gas- og dampfase i ventilationssystemer. De forurenende stoffer kan være lugtende, ætsende, irriterende eller giftige. Camcarb Green 2600 det seneste skud på Camcarb-stammen er beskyttet mod korrosion og har en engangsbeholder, der nemt kan bortskaffes. Camcarb Green består af to koncentriske cylindre af stift HDPE-net med ABS-endestykker, der gør det nemt at trykke flangen på plads. Fordele ved Camcarb Green Kan forbrændes i samlet tilstand Lavt tryktab Beskyttet mod korrosion Let Optimeret luftstrøm (CFD-valideret) Ny formstøbt TEP-flange (patentanmeldt) Meget høj mekanisk effektivitet (hindrer indvendig lækage) Monteres med standardværktøj Spørg efter den mere detaljerede Camcarb-brochure. Hovedkontor Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Tlf Fax Danmark CAMFIL A/S, Kokkedal Industripark 104, DK-2980 Kokkedal. Tlf.: Fax: FEBRUAR Southern Manufacturing, Thorp Park, UK Climatizacion, Madrid, Spanien, stand nr. 10B211, HVAC MARTS NEC, Birmingham, UK Contaminexpo, Paris, Frankrig, renrumsudstilling APRIL Expovent, Gävle, Uppsala, Eskilstuna, Sverige Thermoidraulica, Padova, Italien Airexpo, Bruxelles, Belgien Interphex 2005, Jacob Javits Center, New York City, USA MAJ Expovent, Örebro, Stockholm, Visby, Sverige Reebok, Bolton, UK JUNI Cleanrooms, Stuttgart, Tyskland CAMFIL FARR AIRMAIL henvender sig til alle Camfil Farr-kunder over hele verden. Nyhedsbrevet findes på ni forskellige sprog. Udgives af: Camfil AB, Industrigatan 3 SE Trosa, Sverige Tlf.: Fax: Udgiver: Alain Berard, VP Sales and Marketing, Camfil Farr Group Redaktør: Margareta Swahn Forsling Tlf.: Fax: YMER REKLAMBYRÅ PHOTO FRONT PAGE: GETTY IMAGES Trosa Tryckeri AB, Sweden , Certified according to ISO 9001 and ISO Oplag: eksemplarer. Trykt i Sverige

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 CAMFILS BEDSTE A+ KLASSIFICEREDE POSEFILTER Clean air solutions HI-FLO II XLT 7 Det nye Hi-Flo II XLT 7 er Camfils bedste A+ klassificerede NU LANCERES VORES BEDSTE POSEFILTER

Læs mere

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger

i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment Camfil Farr renluftsløsninger i n d e n d ø r s l u f t k v a l i t e t I AQ Brochure for Camfil Farr Segment D S/ E N 1 3 7 7 9: 2 0 0 7 e u ro p æ i s k s t a n d a rd Camfil Farr renluftsløsninger DS/EN 13779 miljø, luftkvalitet

Læs mere

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t Camfil Farr Segment brochure LC C L iv s cy k l u s o m ko s t n i n ge r Camfil Farr clean air solutions H va d ko s t e r re n l u f t I et ventilationsanlæg

Læs mere

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE

Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE Clean air solutions CITY S, CITY M LUFTRENSERE VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions

INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER. Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima. Clean air solutions INSTRUKTIONSMANUAL PM1 TRACKER Gør det usynlige synligt: mål og forbedr dit indeklima Clean air solutions Instruktionsmanual - PM1 Tracker INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Start/Stop af enheden...4 3. PM

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler.

ren luft udledning hvilket svarer til den mængde, der udledes af 600.000 biler. I A Q r o a d s h o w ren luft Hvorfor har vi brug for ren luft? Vores industrialiserede verden har ændret mange ting for os mennesker. Øget forurening er en af de ændringer, der har påvirket vores miljø.

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Industriel luftrensning

Industriel luftrensning Industriel luftrensning Vi løser Deres luftrensningsopgaver så effektivt og økonomisk som muligt LESNI A/S er specialiseret som leverandør af standard teknologier og innovative løsninger til rensning af

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE LUFTRENSNINGSSYSTEMER Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions

LUFTRENSERE. Små problemer bliver. hurtigt STORE. Clean air solutions LUFTRENSERE Små problemer bliver hurtigt STORE Clean air solutions FÅ LØST DINE MINDSTE PROBLEMER FØR DE BLIVER STORE Camfils sortiment af patenterede rensere har de mest effektive HEPA filtre på markedet.

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Ren luft med iltning og ioner!

Ren luft med iltning og ioner! Ren luft med iltning og ioner! Photohydroionisering skaber hydroperoxider der er ioniseret og dermed giver luften sit naturlige forsvar mod lugt, vira, bakterier og svampesporer m.v. Oxidation er teknisk

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Lindab Akustik Her er lyd en videnskab og stilhed en hyldevare

Lindab Akustik Her er lyd en videnskab og stilhed en hyldevare lindab vi forenkler byggeriet Lindab Akustik Her er lyd en videnskab og stilhed en hyldevare Alle har ret til ro i et godt indeklima Årtiers forskning og udvikling, bl.a. i vores eget lydlaboratorium,

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere

Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Prøvningsprogram og vurderingskriterier for luftrensere Torben Eggert, Thomas Witterseh Byggeri September 2003, revideret september 2006 Principper Luftrensere, som kan prøves efter dette måleprogram,

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 17.12.2008 J.nr: 1131338-27 Principgodkendelse nr. 25 Det attesteres herved at Baumot BA B partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you AERO 21/26/31 Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau works for you Øg produktiviteten med bedre rengøring, nemmere håndtering og tidsbesparende vedligeholdelse. Uanset om du arbejder

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division omfatter fire business units og tre salgsregioner. De fire business units Danfoss Refrigeration and Air

Læs mere

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter.

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. MTO electric introducerer nu Fairfords nye Synergy Soft Starter på det danske marked. Soft Starteren anvender den nyeste digitale teknologi og tilbyder

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 09.04.2001 KOM(2001)197 endelig BIND I BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com

PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR. www.dstchemicals.com PurePerformance DST-DEGREEZ DERUST DST-PAS DST-DEBURR www.dstchemicals.com Pure Performance Et helstøbt koncept som bygger på grundig forberedelse, fra problemafdækning over løsning til after-sales. Vores

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

Fukushima Daiichi Nuclear Accident. Bent Lauritzen Programmet for Strålingsfysik

Fukushima Daiichi Nuclear Accident. Bent Lauritzen Programmet for Strålingsfysik Fukushima Daiichi Nuclear Accident Bent Lauritzen Programmet for Strålingsfysik Source:DOE/ EIA IEO 2011 Source:DOE/ EIA IEO 2011 Hvorfor kernekraft? Vi mangler energi Hensyn til klima og miljø Forsyningssikkerhed

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ HVEM ER VI? Dansk Dekommissionering [DD] er ansvarlig for afviklingen af de nukleare anlæg på Risø. Vi er en selvstændig, statslig virksomhed under Uddannelses-

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

A WORLD OF HUMIDIFICATION

A WORLD OF HUMIDIFICATION A WORLD OF HUMIDIFICATION KOR R EKT LU F TF UGTIGH ED ER EN ESSENTI EL FAKTOR Luftfugtighed er et vigtigt parameter i de klimatiske forhold her på jorden. Naturen og klimaet iværksætter i sig selv en meget

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODEL 12 FR-N LUFT/LUFT Den nyeste generation af luft/luft varmepumper. Topresultat i forbrugertest 2006. Effektiv og nyt slankt design. P-mærket. Vælg kvalitet der er gennemtestet

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Your Partner in Safety

Your Partner in Safety Your Partner in Safety Inspektion og kontrol af det færdige anlæg er en del af opgaven. SafeExIT SafeExIT er specialiseret i sikkerhedsbelysning, eksplosionsbeskyttet el-materiel, samt belysning til industrielle

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Nr % 40 lande. Et varemærke er blevet til to nye. Kort om FUCHS. 3generationer ansatte. 24 laboratorier

Nr % 40 lande. Et varemærke er blevet til to nye. Kort om FUCHS. 3generationer ansatte. 24 laboratorier FUCHS Lubricants Et varemærke er blevet til to nye Statoil servicestationer: Har ændret varemærke til Circle K. Den canadiske ejer Couche-Tard giver alle sine butikker i verden en ny profil. Statoil Lubricants:

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget Nu bliver det lettere at vælge ventilationspartner TWISTO sætter de rigtige rammer om indgangspartiet. Du ved, at du kan regne med Lindabs ventilationsløsninger

Læs mere