Referat fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin s generalforsamling i Karrebæksminde 26/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin s generalforsamling i Karrebæksminde 26/10-2001"

Transkript

1 Referat fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin s generalforsamling i Karrebæksminde 26/ Valg af dirigent Carsten Hædersdal blev valgt som dirigent, men var lidt forsinket, hvorfor Bente Sonne ledede generalforsamlingen gennem det andet punkt, som var formandens beretning. Dirigenten konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning og kommentarer til denne Bente Sonne lagde ud med at konstatere at formandens udsendte beretning (kan også læses på allerede i første linie indeholdt en fejl, der skal stå Selskabet har nu omtrent 450 medlemmer, hvilket er en pæn fremgang fra sidste år. Videnskabelige møder Selskabet planlægger at afholde 3 møder om foråret og 1-2 om efteråret udover årsmødet. Foranlediget af et dårligt fremmøde har der været udsendt en medlemsenquete med ringe svarprocent. De der svarede ønskede flere videnskabelige møder ønsker dem liggende enten på Sjælland eller spredt geografisk. Næste år bliver der bl.a. generalforsamling og årsmøde i Rebild oktober og november 2002 er der planlagt et møde om børneundersøgelser. Se selskabets hjemmeside vedr. komplet kursusoversigt. Speciallæge-uddannelsen Som det fremgår af formandens beretning og delegat rapporten fra Dansk Medicinsk Selskab skal de enkelte selskaber i skikkelse af den ansvarlige hovedkursusleder nu selv skal til at økonomisk administrere de teoretiske kurser i forbindelse med speciallægeuddannelsen. Efter et tilsyneladende fælles fodslag hos selskaberne om ikke at indsende budgetter til Sundhedsstyrelsen har flere selskaber alligevel gjort dette, hvorfor vi nu også har indsendt budgetansøgning, dog uden at angive navnet på den budgetansvarlige. Rekruttering til Specialet Vi har rekrutteringsproblemer for alle faggrupper til specialet. For lægernes vedkommende er det nødvendigt at sætte tidligt ind; valg af speciale sker oftest sidst i lægeuddannelsen eller under turnus. DUT-midler (Det Udvidede Totalbalance princip) Vi har fået bevilliget 10 mill. kr. i år til implementering af den nye strålebekendtgørelse. Midlerne er kommet ud til amterne og H:S. Lokalt skal man sikre sig at pengene går til det planlagte formål. Hospitalsfysikere Der er ikke tilstrækkeligt med fysikere. Dansk Selskab for Medicinsk Fysik har et uddannelsesprogram for uddannelse til hospitalsfysiker, der tager 3 år og koster anslået kr. DRG-takster (Diagnose Relaterede Grupper) omhandler afregninger for undersøgelser udført på patienter fra et andet amt. Taksterne står på selskabets hjemmeside. Selskabet har 8 koder. Tilsendte supplerende koder fra SST var ikke relevante for vores speciale. Af formandens beretning fremgår det, at det nye DRG-takstsystem 2002 er netop udkommet (se Der er et nyt dansk casemix-system, som består for det første af DkDRGsystemet (Dansk Diagnose Relateret Gruppering) for stationære somatiske basispatienter og for det andet

2 af DAGS-systemet (Dansk Ambulant Grupperingssystem) for somatiske ambulante basispatienter. Ifølge dette sidste system har vores speciale fået følgende proceduregrupper og takster: PG13A Alm. klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk undersøgelse 1033 kr. PG13B Udv. klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk undersøgelse 4160 kr. Hertil kan lægges særydelsen SYD03 Medicin for mere end 600 kr. pr. dag kostpris Måske kan der herudover tillægges prisen for et almindeligt ambulant besøg kr.1339 for patienter henvist fra ambulatorier/afdelinger, men Sundhedsministeriet har ikke kunnet give et klart svar herpå. Det eneste der er sikkert, er at patienter henvist fra praksissektoren inkl. speciallægepraksis ikke kan udløse taksten for ambulant besøg. Indtil videre er det ikke specificeret, hvilke undersøgelseskoder de to proceduregrupper PG13A/B dækker over, men en sådan liste skulle fremkomme senere. Klassifikation af undersøgelser Sundhedsstyrelsen arbejder på klassifikation af klinisk fysiologiske nuklearmedicinske undersøgelser. Listerne med koder er nu til gennemsyn og orientering rundt på de forskellige afdelinger og er på vej retur til selskabet og herefter til SST. MTV-rapport om PET Ifølge denne rapport stiger behovet for PET-undersøgelser til om året i år Et undersøgelsesantal langt større end den nuværende kapacitet, inkluderende både PET og gammakamera PET. National kræftstyregruppe Vi har forgæves forsøg at komme ind i SST s gruppe, der udarbejder en national kræftplan. Fremtid I lyset af den tragiske flyulykke i Milano s lufthavn var det måske en overvejelse værd at tænke over om DSKFNM medlemmer fx på vej til samme EANM konges bør flyve i samme flyver. Udviklingen efter 11. september gør også, at alle afdelinger bør overveje om der er styr på beredskabsplanen. EANM har besluttet sig for at de årlige kongresser fremover skal ligge på 2-3 faste kongressteder i Europa. Vi vil prøve om København kunne blive en af disse byer. Jørn Theil Nielsen var usikker på beregninger af DRG taksterne og mente at de 1033 kr. for et almindeligt ambulant besøg var mindre end standard ambulant takst og at dermed var et problem. Lars Friberg svarede, at DRG taksterne fra år 2002 består af dels en ambulant besøgstakst (1033 kr.) som kan opkræves af alle plus en proceduretakst. Dette har vi dog endnu ikke på skrift. En henvisning fra en praktiserende læge fra et naboamt udløser ingen DRG-takst. Jesper Mehlsen mente at det problem blev løst med en kaution. Jesper Mehlsen mente, at det nye system giver en indtægtsstigning. Må man afvise henvisninger af patienter fra andre amter? Lars Friberg: ja. Carsten Hædersdal: nej. Jørn Theil Nielsen mente, at det må amterne selv finde ud. Det er ikke et problem i et 3 amts samarbejde. Michael Rehling mente, at taksterne var meget lave, og at dette ikke var befordrende for at lave flere undersøgelser, men i stedet for at ekspedere ptt. videre til naboafdelinger. Lars Friberg kommenterede og at undersøgelses-klassifikationssystemet forventes færdigt i slutningen af november, hvor vi får koder for alle undersøgelser, og herefter kan vi forhandle flere DRG koder og få et differentieret prissystem. Bente

3 Sonne mente, vi skal kæmpe for at kunne få de ambulante takster lagt oveni. Jesper Mehlsen mente, vi kan beslutte os for ikke at tage ptt. fra andre afdelinger. Herved stiger ventelisten og venteafviklingslisten går herved i gang og dermed har vi fået fokus på vores problemsstilling. Michael Rehling spurgte om de kr. til uddannelse af fysikere indbefattede løn til vejledere. Det vides ikke. Han anførte videre, at et tættere samarbejde med fysikere end hidtil bliver nødvendigt. Jesper Mehlsen spurgte om fysikerne skulle være så meget på kursus, at det blev et problem for dem at passe deres arbejde? Bente Sonne replicerede, at det mente hun ikke var noget problem og Theis Bacher erklærede sig enig heri. Jan Abrahamsen mente, at man kunne få dispensation af amtet for reglen om fysikere. Viborg Amt har bevilliget kr. som er brugt til ansættelse af en bioanalytiker. Jesper Mehlsen svarede, at det må amtet ikke. Jan Abrahamsen anførte, at SIS kan dispensere både for venteareal og fysikere. Niels Wiinberg fortalte, at der skal være et nyt møde 12/2-2002, hvor SIS deltager. Jørn Theil Nielsen sagde, at dispensationerne var tidsbegrænsede under forudsætning af, at der forelå planer for hvorledes Strålebekendtgørelsen skulle implementeres. Michael Rehling gav ros til bestyrelsen for dens arbejde. Det meste af bestyrelsens tid går med at forholde sig til udspil fra SST. Formandens beretning blev herefter godkendt. 3. Beretning fra Kursuslederne Hovedkursusleder Lars Friberg supplerede den skriftlige beretning med at oplyse inspektorordningen er lige på trapperne og Lars Thorbjørn Jensen orienterede om planlagte besøg i Odense og Hvidovre. Under dette besøg vil alle uddannelsessøgende læger, bioanalytikere og sygeplejersker bliver udspurgt om uddannelsesmæssige forhold. Sygehusledelsen forventes også at deltage i besøget. Lars Friberg fortalte om Fremtidens Speciallæge år en målbeskrivelse for uddannelse til speciallæge, som er undervejs og tegner til at blive en større sag, da alene vejledningen fylder 90 sider. Målbeskrivelser og logbøger skal i 1. udkast være SST i hænde Lars Friberg og Ingelis Kanstrup er kontaktpersoner. For alle læger skal der beskrives 7 roller i slutkompetencen, vigtigst er medicinsk ekspert. Nogle ekspertroller vil være fælles for alle specialer og kan beskrives generelt. De tidligere anvendte afkrydsningsskemaer skal ikke længere anvendes. Lars Friberg har rundsendt et skema til alle afdelinger om hvilke og hvor mange undersøgelser, der foretages på den enkelte afdeling. Vedr. problematikken omkring A-kurser og deres budgetter har Lars Friberg indsendt et budget på kr. for 4 kurser til næste år. (se i øvrigt formandens beretning). Rekruttering: Der er 4 uddannelsesstillinger til besættelse, 2 i øst og 2 i vest. Ansøgningerne behandles d. 27/11 og herefter besættes stillingerne. Bo Zehran spurgte hvorfor det fælles fodslag ml. speciale selskaberne glippede? 2/3 af selskaberne havde trods DMS s henstilling om det modsatte indsendt budgetforslag, og derfor fulgte vi trop. Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor det gik sådan. Liselotte Højgaard fortalte, at målbeskrivelsen forventedes færdig i år Der åbner en hjemmeside på DADL vedr. dette.

4 Efteruddannelsesudvalget ved Jan Abrahamsen fortalte, at kurser for bioanalytikere kører rigtigt godt, hvorimod der er problemer med tilslutningen til CME-kurserne (Continuous Medical Education) for speciallæger. CME- og efteruddannelsesudvalget er blevet sammenlagt. For bioanalytikere er der planlagt nyt distalt trykmålingskursus på Frederiksberg Hospital samt kursus i cellemærkning i Ålborg, begge i november. Der afholdes CME kursus om hjernen nov på Bispebjerg Hospital og et kursus i gastro-hepatologi Hvidovre Hospital nov Jan Abrahamsen har haft et spørgeskema ude vedr. efteruddannelse og CME registrering med en dårlig svarprocent, især for jyder. Kommende CME kurser kommer sandsynligvis til at handle om PET og onkologi. Michael Rehling mente ikke, vi kan bruge registreringen af points til noget. Jesper Mehlsen foreslog Internettet til registrering af enkelte lægers CME points, og at der skulle være muligheder for sanktioner fra SST hvis man ikke samlede nok points sammen. Lars Friberg anførte, at man måske kunne bruge en CME points mangel til at få sygehuset til betale for efteruddannelse. Jens Brøchner-Mortensen spurgte, om der blev registreret CME-points i Napoli, og det gjorde der. Carsten Hædersdal anførte, at vi ikke fik penge nok til vores kurser og at Ny løn skulle udløse et tillæg, når man går på kursus og holder sin uddannelse ved lige. Michael Rehling kunne ikke lide det synspunkt og mente, der generelt var en vilje til efteruddannelse i Danmark. Liselotte Højgaard mente, at det gav en positiv signalværdi at gå på kursus. Lars Friberg anførte, at det var ligeså relevant med registrering for bioanalytikere og sygeplejersker som for læger. Jens Brøchner-Mortensen berettede om Nordjyllands Amt, hvor hver overlæge har sin egen konto sv. til 10 rejser i DK. De kr. skulle bruges til efteruddannelse. I skærende kontrast hertil kunne Jesper Mehlsen berette om kr. til deling mellem 66 læger på Frederiksberg Hospital. 4. Beretning fra kontaktperson vedr. lægelovens 14. Jens H. Henriksen var ikke tilstede og der var intet at tilføje til udsendte beretning. 5. Beretning fra specialistnævnets tilforordnede Jens H. Henriksen var ikke tilstede og der var intet at tilføje til udsendte beretning. 6. Referat af virksomheden i : 1. Dansk Medicinsk Selskab Bente Sonne havde intet at tilføje til den udsendte beretning. 2. European Association of Nuclear Medicine: Bente Sonne fortalte at Referred Guidelines for Imaging netop er udkommet på dansk og kan erhverves for 16 EURO. Carsten Hædersdal mente, at vi generelt mangler retningslinier for henvisninger til vores undersøgelser. 3. Union Européenne des Médecin Spécialistes (UEMS): Jan Abrahamsen fortalte om den Europæiske skole for nuklearmedicin i Paris. I flg. Jan Abrahamsen er Danmark i nuklearmedicinsk sammenhæng et uland og kan derfor få tilskud til udenlandske foredragsholdere og vi bør overveje, om vi vil have disse foredragsholdere til gratis at komme og undervise. Liselotte Højgaard undrede sig over på hvilken baggrund vi blev kaldt et uland. Hun syntes, det var alvorligt, og bad Jan Abrahamsen finde ud af hvorfor.

5 4. Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Michael Rehling berettede om den uoverensstemmelse der er mellem de danske og de nordiske love m.h.p. antallet af repræsentanter og valgperioden. Det bør bringes i orden i de danske love, således at vi fremover har to delegater. Michael Rehling fortalte om den skandinaviske kongres i Århus i april, som gik godt også økonomisk med et pænt overskud. 5. World Federation of Nuclear Medicine and Biology Jørn Theil Nielsen fortalte, at der intet nyt var siden Paris Der holdes møde hvert 2. år og kongres hvert 4 år. 6. Commision on Clinical Physiology Jens H. Henriksen var ikke tilstede og der var intet at tilføje til udsendte beretning. 7. Danish Breast Cancer Cooperative Group Bent Kristensen havde intet at tilføje til den udsendte beretning. 8. Lægemiddelstyrelsens kontaktgruppe vedr. radioaktive lægemidler Niels Wiinberg havde intet at tilføje til den udsendte beretning. 9. Vurderings- og ansættelsesudvalget Jens Marving var ikke tilstede. 10. PET-udvalget Liselotte Højgaard fortalte om forsyningssituationen af FDG i Danmark. Rigshospitalet har fået godkendt planlagt laboratorieombygning og kan øge kapaciteten til 6000 doser/år efter påske Århus kan også øge kapaciteten. 7. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for Selskabet og efteruddannelsesudvalget Susanne Rasmussen fremlagde det omdelte regnskab. Ingen specielle økonomiske problemer. Foreningens dyreste post er afholdelse af årsmødet. Der har været meget sparet ved firmasponsoreringen af medlemsudsendelsen. Et enkelt medlem har klaget over at der kun stod firmanavn på kuverten og ikke DSKFNM. Af tekniske årsager hos DADL der fabrikerer labels kan DSKFNM ikke fremgå af etiketten. Måske bliver løsningen et dobbelt sæt labels. På baggrund af den rimeligt gode økonomi, mente kassereren ikke det var nødvendigt at ændre kontingentets størrelse. Regnskabet for selskabet blev herefter godkendt. Jan Abrahamsen fremlagde herefter regnskabet for efteruddannelsesudvalget. CME kurserne er dyre. Der var et underskud på ca kr. på nyrekursus og sandsynligvis i samme størrelsesorden for endokrinologikurset. De store underskud skyldes alt for få deltagere (ca. 10 betalere) på begge kurser. Regnskabet for efteruddannelsesudvalget blev herefter godkendt. 8. Fastlæggelse af kontingenter for det følgende år Kontingentet forblev uforandret. 9. Valg af formand Bente Sonne var på valg og blev genvalgt uden modkandidater.

6 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Jesper Mehlsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Lars Friberg modtog valg uden modkandidater. Lars Jelstrup Petersen var udtrådt af bestyrelsen og selskabet. Som yngre læge repræsentant blev Peter Oturai valgt i stedet for uden modkandidater. Theis Bacher var på valg og blev genvalgt uden modkandidater. Inge Overby Jensen valg på valg og kunne ikke genvælges. Annegrete Veje, Odense, blev valgt uden modkandidater. 11. Valg af suppleanter Speciallæge: Jann Mortensen blev valgt. Yngre læge: Ulrik Andersen blev valgt. Fysiker/Ingeniør: Harald Lønborg-Jensen blev valgt. Biokemiker/farmaceut: Bente Gothardsen blev valgt. Bioanalytiker/sygeplejerske/farmakon: Ida Robsøe blev valgt. 12. Valg af revisorer Carsten Hædersdal og Niels Vinberg var begge på valg og blev genvalgt. 13. Valg af delegat til EANM Bente Sonne var på valg og kunne ikke vælges. Søren Møller blev valgt uden modkandidater. 14. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant til Nordisk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Michael Rehling og Andreas Kjær blev valgt 15. Yngre Nuklearmediciners Klub Peter Oturai var ved et møde tidligere på dagen blevet valgt til formand for YNK. Peter Oturai havde ellers intet til beretningen. 16. Fremtidige lovændringer Bente Sonne fortalte at 9 i vores love der omhandler de tilforordnede speciallæger i henhold til lægelovens 4, stk. 2 ikke længere er i overensstemmelse med virkeligheden, men at en lovrevision afventer at det nationale råd for lægers videreuddannelse finder sin endelige plads. I forhold til 2 som omhandler selskabets formål er vi i forhold til andre selskaber meget specifikke, når det gælder planlæggelsen af speciallægeuddannelsen, og det kan måske blive et problem i forhold lægers videreuddannelse at være så specifikke i samspillet med Sundhedsstyrelsen, måske skal paragraffen gøres mere almen. Som tidl. omtalt er der desuden i 8 ikke overensstemmelse med det nordiske selskabs love. 17. Relationer til medicinalindustrien Bente Sonne fortalte, at Dansk Medicinsk Selskab (DMS) har lavet et udkast om de lægevidenskabelige selskabers relationer til lægemiddelindustrien. Firmamedlemmer skal være uden indflydelse på generalforsamlingen. Industrien må heller ikke have indflydelse på udsendt materiales indhold til selskabets medlemmer, fx medlemsnyt, dagordener og mødereferater, eller på videnskabelige møders indhold. Det bør altid fremgå tydeligt, hvordan evt. støtte fra firmaer er anvendt. Vores medlemsudendelser er p.t. sponsorerede, men firmaet har ingen indflydelse på indholdet i det udsendte materiale. Der kan evt. være vedlagt egentlig reklame, men denne vil tydeligt fremstå som sådan. Årsmøderne, inkl. dette har modtaget sponsormidler. Det ser ikke ud som vores modtagne støtte er

7 problematisk set i lyset af DMS s udkast. Michael Rehling fremførte, at det bør stå på kuverten af det er fra DSKFNM, ellers er der for stor risiko for A-arkivering. 18. Eventuelt Jesper Mehlsen tilbød Powerpoints præsentationer til brug for undervisning og foreslog andre også at sende gode billeder til Peter Oturai (vores web-master) billeder som kunne hentes og gøre det nemmere at være underviser. Niels Wiinberg fortalte at Det Sundhedsfaglige Råd i H:S s håndbog var færdig. Den kan findes på rådets hjemmeside, se link via selskabets hjemmeside. Der er planlagt møde om kvalitetshåndbogen 14 november på Rigshospitalet. Jørn Theil Nielsen orienterede om muligheden for besøg på den klinisk fysiologiske afdeling i Næstved umiddelbart efter årsmødets afslutning. Bente Sonne takkede dirigenten og herefter var generalforsamlingen afsluttet. Venlig hilsen Susanne Rasmussen, sekr. og kasserer DSKFNM

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den 26. november 2001

Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den 26. november 2001 4. december 2001 J.nr. 111 Referat af Generalforsamling i Dansk Neurologisk Selskab den 26. november 2001 1. Valg af dirigent Nils Koch-Henriksen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat generalforsamling 20. april 2017

Referat generalforsamling 20. april 2017 Referat generalforsamling 20. april 2017 1. Valg af dirigent Kim Werther. 2. Beretning fra formanden. Se beretning andetsteds. Søren Jelstrup og Lars Peter Schousboe foreslår at specialeplansrådet udvides

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af mødet den 30. august

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af mødet den 30. august REFERAT Møde i: SFR Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Dato: Torsdag 16. november 2017 Kl.: 13.00 15.00 Sted: Gentofte-matriklen, Kirurgvillaen, Opgang 59 A Deltagere: Peter Mandrup Jensen, vicedirektør,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 2062 Referat Generalforsamling Dato 25. maj 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 17 stemmesedler heraf 0 ved fuldmagt. Der var i alt 20 fremmødte Referent Jan Roer

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat DSKO 19. april 2012:

Referat DSKO 19. april 2012: Dagsorden: (i.h.t. vedtægter for DSKO): Referat DSKO 19. april 2012: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Formandsberetning ved Anders Bonde Jensen d) Beretning fra diverse udvalg herunder uddannelsesudvalget

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere