Indhold: : Artikler i Elevdråben. side 13. Status på skoleåret 2006/07. side 15. Trafik-uge. side 6. Manga. side 8. Pizzaens historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: : Artikler i Elevdråben. side 13. Status på skoleåret 2006/07. side 15. Trafik-uge. side 6. Manga. side 8. Pizzaens historie."

Transkript

1 Juni 2007

2 Indhold: : Artikler i Elevdråben Status på skoleåret 2006/07 Trafik-uge Manga Pizzaens historie Byt og salg Er du en nørd? Mode Spiderman lll Champions League Island Den islandske hest Vitser og gåder Fra elevrådet GFO Ordrup Trafik-kampagnen Ny tandklinik Aktivitetskalender side 3 side 5 side 6 side 8 side 8 side 9 side 10 side 12 side 13 side 14 side 15 side 16 side 16 side 17 side 18 side 19 side 20 Orddråbens redaktion: Redaktør: Ole Bygbjerg Elevdråben i dette nummer: 5.b og Niels Møller Repræsentant for skolebestyrelsen: Peter Clausen Repræsentant for elevrådet: Rose Pitt Winther, 7.a Ansvarshavende: Skoleleder Vibeke Lenskjold Deadline næste nummer: 26. september 2007 Kontakt: Tryk: Fortun Lyntryk, Charlottenl.

3 - fra ledelsen Orddråben Side 3 Status på skoleåret 2006/07 Endnu et skoleår er ved at være bragt til ende. Det har været et år i festens og alvorens tegn. Men også et år med udvikling og en tro på fremtiden. Byggeri SKUB-byggeriet nåede lige præcist at blive færdig til skoleårets start. Det var en hård proces, og mange elever, forældre og medarbejdere var godt trætte efter flere års byggerod, larm og støv. Skolen blev officielt genindviet den 3. november på skolens fødselsdag med fint besøg fra rådhuset ved borgmester og skoledirektør. Byggeriet er ikke helt færdigt på Ordrup skole. Det første spadestik til en multihal, der skal rumme folkebibliotek og idrætshaller for gymnasiet og Ordrup skole, blev taget i efteråret, og allerede den 28. marts kunne der afholdes rejsegilde. Vi glæder os rigtig meget til at få store og meget flotte idrætsforhold, men vi glæder os også til samarbejdet med biblioteket og gymnasiet. Det vil give nye muligheder for skolens medietilbud og nye samarbejdsmuligheder for idrætslærerne på tværs af skolen og gymnasiet. Omtale i medierne Ordrup skole har flere gange været i medierne - og hver gang med positive meldinger. Skolen er blevet berømmet for sin indretning og er via Bosch og Fjord indstillet til flere arkitekt- og designpriser. Skolens hverdag er også blevet omtalt i Villabyerne med positive vendinger om en lys fremtid og med positiv omtale af skolens små bedrifter. Skolens ledelse Flere års usikkerhed omkring skolens ledelse er bragt til ro. Undertegnede tiltrådte den 1. september, og selv om det til tider har været ganske hårdt, har jeg ikke fortrudt et øjeblik. 1. maj kunne vi så sige goddag og velkommen til Mette Belter, skolens nye viceskoleleder. Mette er kastet lige ind i næste års planlægning, men klarer det med bravur. Jeg er meget fortrøstningsfuld og ser frem til at begynde et nyt skoleår planlagt og tænkt sammen med Mette. Der er ingen tvivl om, at det for både forældre og medarbejdere er en stor omvæltning med udskiftning af to fra skolens ledelsesteam i samme skoleår. Alle skal lære hinanden at kende og vænne sig til nye måder at håndtere tingene på, andre måder at kommunikere på og andre tanker om en skole i nutid og fremtid. Det vil altid give et øjebliks usikkerhed, men alle i ledelsesteamet har de bedste intentioner om fortsat at udvikle Ordrup skole, at være med til skabe en hverdag i tråd med skolens værdier og kommunens målsætning for det samlede skolevæsen. FC en del af skolen 1. november blev fritidscentret en del af skolen som organisation. Ordrup skole rummer nu undervisning, fritidsordning for klasse og fritidsordning for klasse Vi er kun i begyndelsen af en proces med at integrere disse forskellige funktioner og skal som fælles ledelsesteam finde en måde at samarbejde på, men ikke mindst skal vi diskutere, hvordan vi bedst kan bruge hinandens kompetencer. Medarbejderne skal på samme vis, som da GFO en blev en del af skolen, finde nye veje i samarbejdet, der hvor det kommer eleverne og børnene til gavn. Nyt værdigrundlag Den store prøvelse i samarbejdets kunst mellem skole, GFO og FC har bestået i en revidering af skolens samlede værdigrundlag. Vi har brugt pædagogiske dage og pædagogiske rådsmøder til at tale os frem til nogle fælles værdier med udgangspunkt i de nuværende værdier og med blik på fremtidens skole. (- fortsættes næste side)

4 Side 4 Orddråben - fra ledelsen (- fortsat) Skolebestyrelsen har fulgt processen og er aktive medskrivere på dele af værdigrundlaget. Det nye værdigrundlag bliver forhåbentlig gennemskrevet en sidste gang og lagt på skolens hjemmeside, inden vi går på sommerferie. Mål for næste år En anden stor udfordring for det nye ledelsesteam har været at skrive og indgå kontrakt med skoleforvaltningen. Gentofte kommune har indført en ny praksis, at alle skolers ledelser skal udarbejde en kontrakt med udgangspunkt i Gentofte planen, som er kommunens målsætning for skolevæsenet. Kontrakten er løbende blevet forelagt medarbejdere og skolebestyrelse og ligger nu til godkendelse i skoleforvaltningen. Den bliver også lagt på skolens hjemmeside, når den er godkendt og underskrevet. Vi har valgt for næste skoleår at sætte fokus på specialundervisning og inklusion, inddragelse af udeområderne i fagene og i forhold til bevægelse - samt afklaring af skolens læringsog udviklingsgrundlag. Målområderne er valgt ud fra kommunens indsatsområder, men også i forhold til brugerundersøgelsen, som bl.a. viste tegn på stor utilfredshed med specialundervisningen. Undersøgelsen pegede også på, at brugerne er meget tilfredse med de flotte udeområder - dem vil vi nu i højere grad inddrage, bruge og udvikle i undervisning og fritid. Nye medarbejdere Efter sommerferien kan vi byde flere nye medarbejdere velkommen. Dagmar Sørensen er ansat på halv tid som relationsmedarbejder. Hendes opgave bliver at hjælpe medarbejderne til et større udbytte af samarbejdet og med at skabe gode relationer indbyrdes. Julie Dyring bliver ny lærer i indskoling C sammen med Roald Larsen, som er en tidligere lærer på skolen. De kan begge dække matematik, natur/teknik og idræt - fagområder, der har været savnet. Især Roald har stor erfaring med det naturfaglige, hvorfor han også skal hjælpe til i udskolingen. På mellemtrinnet byder vi Anna Heiberg velkommen. Anna har sine fag inden for dansk, historie og samfundsfag. I udskolingen begynder Louise Bindslev som barselsvikar for Carin. Som barselsvikar for Majken på mellemtrin C har vi lavet en aftale med Jane, som hele dette skoleår med stor tilfredshed har været tilknyttet indskolingen i et fast vikariat. Det har ikke været muligt at finde en kompetent barselsvikar for Henriette Krog, hvorfor timerne dækkes af de faste lærere og faglærer Marianne Fabrin (engelsk). Ligeså synes det meget svært at finde musiklærere, derfor forsøger vi at samarbejde med musikskolens lærere for at kvalificere musikundervisningen. Jeg håber, I alle vil tage godt imod skolens nye medarbejdere, så de hurtigt finder sig godt til rette. På den måde kan vi også hjælpes ad med at fastholde de gode og dygtige medarbejdere. Tak for det første år Sluttelig vil jeg rette en stor tak til alle - medarbejdere, elever og forældre. Tak for jeres fine modtagelse af mig som skolens nye leder. Tak for jeres forståelse og tålmodighed, når jeg ikke lige havde fod på skolens rutiner og traditioner. Tak for rigtig mange gode og frugtbare debatter og samtaler. Det er jo igennem kommunikation, vi flytter på tingene, at vi udvider vores forståelse og respekt for hinanden. Jeg ser med stor fortrøstning frem til et nyt skoleår i samarbejde med jer, hvor vi skal fortsætte det spændende arbejde med skolens udvikling og hverdag med det ene formål at skabe den bedst mulige skole og med de bedste betingelser for elevernes læring og udvikling. Rigtig god sommerferie - vi ses igen mandag den 13. august. Vibeke Lenskjold, skoleleder

5 - fra 5.b Elevdråben Side 5 I uge 21 havde vi trafik-uge. Idéen med trafikugen var, at der skulle være flere, der begyndte at cykle eller gå til skole. Derved ville man undgå den megen biltrafik, der er på Grønnevænge hver morgen. Dette vil øge sikkerheden for de børn, der gerne vil cykle eller gå til skole. Vi har spurgt nogle elever og personale på skolen, hvad de synes om det. Her er, hvad de synes: Carl-Emil 5.b: Jeg synes ikke, der var den helt store forskel, men det var alligevel dejligt, at der ikke var helt så mange biler om morgenen, som der plejede - der var mere plads, så man kunne nemmere komme forbi. Sanne skolesekretær: Jeg synes, det var befriende, at der ikke var så mange biler - og der var flere gående og cyklende børn. Så alt i alt var det en herlig uge. Niels, klasselærer 5.b: Jeg synes, at det var dejligt. Normalt kører jeg i bil og har ofte svært ved at komme til at parkere bilen. I denne uge har jeg dog cyklet for at være med på stilen. Det er jo sundt for os at cykle, og jeg kan kun opfordre elever og forældre til at fortsætte projektet, så det kan blive en livsstil. Vi kan konkludere, at det vil være en god idé at fortsætte med at lukke Grønnevænge for biltrafik, så elever og forældre kan føle sig trygge. Skrevet af: Sebastian, Adam og Daniel, 5.b

6 Side 6 Elevdråben - fra 5.b Manga er en japansk tegnestil. I vesten bruges det normalt kun om japanske tegneserier, men i Japan anvendes det om tegneserier generelt. Manga er en stil, hvor man især lægger tryk på store øjne, farverigt hår og meget overdrevne udtryk. Mangastilen er mere realistisk, smuk, sexet og nuttet, end de tegneserier vi kender i Danmark. Ordet manga kommer fra to japanske ord: man betyder ufrivillig, underholdende eller formålsløs. ga betyder tegning eller træsnit. En bogstavelig oversættelse af ordene på dansk kan enten være "fri skitse", "hurtig skitse" eller "klodset billede". Den berømte japanske maler Hokusai kaldte de skitser af ansigter, han var begyndt på, hokusai manga. Det er navnet på det værk som bragte ordet manga til vesten. I Japan bruges ordene "Manga" og "Comic (komikku) som synonymer om alle slags tegneserier, ligegyldigt hvilket land det kommer fra. Mangaens oprindelse & historie: Selvom tegnekunsten har været brugt længe i Japan, blev mangaen først populær op igennem 1800-tallet. På den tid var den meget forskellig fra moderne manga. De fleste ser Osamu Tezuka som den moderne mangas far, fordi han efter 2. verdenskrig tog en masse inspiration fra Walt Disney studierne og udgav bl.a. Astro Boy. Det var Osamu Tezuka der med Astro Boy opfandt de store øjne og det nuttede udtryk. Efterhånden har stort alle mangakaer, (som betyder manga-mestre) tegnet kæmpestore øjne. Og nu er det blevet en detalje i stilen. Siden er mangaens popularitet steget meget, og i dag er omkring 40 % af alt der bliver trykt i Japan manga. Manga læses af unge og lidt ældre, og handler om alt lige fra sport, som er et meget populært manga-emne, til science fiction og romantik. Omkring 70 % af læserne af manga er kvinder. Manga-manien har spredt sig til en meget stor del af verden, specielt i Taiwan, Hong Kong, Sydkorea, Europa og Nordamerika.

7 - fra 5.b Elevdråben Side 7 Vi har lavet vores egen top-5 over de efter vores mening bedste mangaserier: Den specielle manga-tegnestil har også fået mange efterligninger i Korea (manhwa), Kina (man hua) og USA (amerimanga). Anime: Anime er det japanske ord for animation, men nogle gange siger man også Manga Film eller Japanimation. Ordet anime bruges i Japan om alle former for animation, hvor man derimod her i vesten normalt mener/snakker om japanske tegnefilm. Anime kan både være tegnet i hånden og på computer. Hvor de ældre animeer for det meste er håndtegnede bliver det mere og mere normalt, at nye animeer er computeranimerede. Historierne i en anime er for det meste opdigtede, og der findes animeer i stort set alle film-genrer. 1. Love Hina af Ken Akamatsu 2. KARE First Love af Kaho Miyasaka 3. D.N. Angel af Yukiru Sugisaki 4. Ranma ½ af Rumiku Takahashi 5. Mesterdetektiven Conan af Gosho Ayama. Dette er en computer-animeret tegning, altså en Anime. Den forestiller en pige, ved navn Naru Narusegawa. Det her er også et billede af Naru Narusegawa, men er tegnet i hånden, og er derfor en rigtig manga. Skrevet af: Elvira, Asta og Emma A., 5.b Kilder: Google og Wikipedia I Japan bliver det meste anime sendt på tv, hvor det i Danmark stadig er ret sjældent, selvom tv-selskaberne har vist nogle serier, blandt andet Pokemon og Yu-Gi-Oh!. Ud over det, er det ikke svært få fat i en anime på DVD (for det meste sendt fra Amerika). Selvom man normalt ikke viser animeer i danske biografer, har filmene Chihiro og heksene, Det levende slot og også Min nabo Totoro af Hayao Miyazaki haft biograf-premiere i Danmark. PS Orddråbens forside er også en håndtegnet manga - og er tegnet af Elvira og Asta.

8 Side 8 Elevdråben - fra 5.b Pizzaens historie Alle mennesker kender pizzaen. Der er nok ikke et sted i den civiliserede verden, hvor du ikke kan finde en god pizza. Du kan finde pizzaer med alverdens fyld, og næsten alle har et billede af, hvordan deres favorit-pizza ser ud. En sprød bund og kant, lækkert tomatfyld, ost, oregano og så en lækker pepperoni, hvis du spørger mig. Pizzaen er født i Napoli Pizzaen stammer fra Napoli omkring 1700-tallet, hvor mange mennesker har nydt godt af især Marguerita og Marinara. Hvert år bliver pizzaen hyldet ved en 5 dage lang fest, hvor pizzaovnene gløder dag og nat, og så får publikum lov til at se bagerne jonglere med dejen. Costa Smeralda vs. Umuts Vi har smagt to pizzaer. Den ene med pepperoni og den anden med skinke. Det gode ved Costa Smeralda er, at den er saftig som ingen anden pizza, og at betjeningen er venlig. Det gode ved Umuts er, at den er billigere end Costa Smeralda, og det er der en grund til (- man kan smage forskel). Umuts har et rigtig godt frokosttilbud, hvor man kan få to pizzaer + cola for 60kr. Eller du kan købe tre for 90 kr. og få den fjerde gratis. Costa Smeralda giver vi 5½ og Umuts 4 Derfor er vinderen Costa Smeralda. Skrevet af: Dante, 5.b Byt og salg Vi forsøger igen i dette nummer af Orddråben at få gang i byt og salg. (ved Chris, 5.b) EMNE: HENVENDELSE TIL: PRIS: Sort mountainbike str år. God stand, men skal have nyt tandhjul foran. Chris 5.b 200 kr. Guld Adidas Predetar fodboldstøvler Adam 5.b 100 kr. Manchester United T-shirt Beckham (falsk) Dante 5.b 50 kr. Samsung-kamera klapmobil Chris 5.b 250 kr. Nye tennissokker med striber, 2 par Mikael (lærer) 30 kr. Signeret volley-vindertrøje Mikael (lærer) Højeste bud Diverse godt brugte pigecykler. Lars O (lærer) kr.

9 - fra 5.b Elevdråben Side 9 Er du en nørd? Du ser en computer, der er i stykker. Hvad gør du? A) Løber straks hen og prøver at reparere den. B) Er totalt ligeglad. Det kan de voksne da klare! A) Går totalt i panik! Spiller du computer hver dag? A) Ca. 2 timer om dagen. B) Engang i mellem C) Ja, meget! (selvfølgelig). Du får totalt mange lektier for, hvordan reagerer du? A) Er lidt ligeglad, det er jo bare lektier. B) Råber ud i klassen: Beep noget l C) Går op til læreren og siger: Hvorfor kun så lidt! Jeg protesterer. Hvad laver du i din fritid? A) Sidder derhjemme og ser tv. B) Sport eller er sammen med vennerne/veninderne C) Spiller w.o.w. Har du nogensinde ligget søvnløs eller ladet være med at gå i seng, fordi du ikke kunne finde ud af at komme til næste bane i et computer spil? A) Ja 1 gang B) Nej, aldrig i livet! C) Ja! Masser af gange! Er du ejer af mere end 1 computer? A) Næh... Men jeg ønsker mig en til. B) Nej, jeg har 1, og det er godt nok! C) Ja! Jeg har 2. Kan du, uden at slå det op, angive værdien af pi med mindst tre decimaler? A) Nej, men jeg prøver at lære det. B) Nej... Hvad er det?! C) Jeeps. Det er da nemt. Har du nogensinde skilt noget ad, hvorefter du har samlet det, bare for sjov? (fx et vækkeur eller gearet på en cykel). A) Nej, men det lyder da meget sjovt! B) Nej og jeg har heller ikke tænkt mig at prøve det! C) Ja, det har jeg faktisk. Har du besøgt et elværk - bare for at se, hvor strømmen kommer fra? A) Det kan jeg ikke helt huske, men jeg tror, at jeg har været der. B) Øhm nej! Det kan jeg så ikke se noget sjovt i! C) Et par gange, ja. Flest a er: HM...Måske der er en lille nørd skjult i dig. Men rigtig nørd Det er du helt sikkert ikke. Tips:God stil fortsæt med det. Flest b er: HALLO DER! At være nørd er ikke bare noget man kommer sovende til. Tips: Man må altså godt være en lille bitte smule nørd, så tag dig sammen! Ellers bliver du ikke til noget. Flest c er: TIL LYKKE. Du er en ægte nørd. Du har med garanti siddet med snuden i bøgerne eller foran en PC det meste af livet. Lavet af: Nicoline og Josephine, 5.b

10 Side 10 Elevdråben - fra 5.b En mode eller trend er en tendens til, at en bestemt gruppe af ting bliver populære for en ofte kort periode. Begrebet bruges mest inden for tøjmoden, men kan også bruges på andre områder. Mode opstår som et resultat af, at en større gruppe af mennesker mener, at noget er "in". Ofte er det, som et modtræk på den verden vi lever i - eller måske en tidligere mode. Paris, London og Milano er tre europæiske byer, der har stor betydning for moden. Tøjmode bliver ofte modstillet tøjstil. I den sammenhæng er stil en særlig måde at klæde sig på, der stort set er uafhængig af, at den gældende mode bliver ved med at være acceptabel. En konservativ udgave af mandens jakkesæt er et eksempel på et beklædningsstykke, der kan kategoriseres som en tøjstil. Tøjstile ændrer sig også, men langsomt. Eksempelvis sys de fleste konservative jakkesæt i dag af væsentligt lettere materialer end for 50 år siden. For første gang siden grundlæggeren René Lacoste, har et kendt ansigt denne sæson fået lov at designe og lægge navn til sin egen kollektion for Lacoste. Den særligt udvalgte er tennisstjernen Andy Roddick - et verdenskendt ansigt både på og udenfor alverdens tennisbaner. Det var den franske tennisstjerne René Lacoste, der designede den første Lacoste polo-shirt tilbage i Nu 74 år senere følger den unge amerikanske stjernespiller, Andy Roddick, i legendens fodspor og har designet sin egen kollektion for Lacoste - en kollektion, der netop nu rammer hylderne her i Danmark. Verdensstjernen er stolt over at lægge navn til sin egen kollektion, som er præget af sommerens stærke farver og hovedsageligt består af polo-shirts og shorts i svedtransporterende materialer.

11 - fra 5.b Elevdråben Side 11 Gucci varemærket har været repræsenteret i lufthavnen i mange år, men med den nye butik tilbydes et udvidet varesortiment blandt andet til mænd. Burberry er et britisk tøjmærke, og kendt for sit mønster, der er et af de mest kopierede mønstre i verden. Burberry har butikker over hele verden. I Danmark har Burberry en butik i Illum og sælger også mærket i forskellige tøjforretninger. Mærket er desuden leverandør til det britiske hof. De rejsende i Københavns Lufthavn efterspørger i stigende grad luksusvarer. Og nu kan de også lade sig friste af en ny butik med eksklusive tasker, bælter og tørklæder fra Burberry. Det klassiske engelske luksusvaremærke er for første gang repræsenteret i lufthavnen med en selvstændig butik, hvor der også forhandles skjorter og andre ting og sager. Lige ved siden af den nye Burberry i Terminal 2 har Gucci også åbnet en ny butik. Converse er verdens første professionelle basketball-sko tilbage i 30 erne. Nutidens støvle er navngivet efter Charles Chuck Taylor, en dygtig basketspiller, der designede på datidens støvle, og gjorde spillerne mere effektive. I anerkendelse af Chucks forbedringer til støvlen, satte Converse hans navn på alle Converse all star sko, og den dag i dag kan du se hans navn på alle støvlerne, hvor det har været siden Siden da er mange andre produktet blevet knyttet til mærket, så som sokker, sweatshirts og T-shirts. Converse var også moderne i 80 erne og starten af 90 erne, så moden er kommet igen. Skrevet af: Josephine, Nicoline & Nadia, 5.b

12 Side 12 Elevdråben - fra 5.b Jeg kan starte med at sige, at Spiderman 3 ikke er som de andre Spiderman-film. Denne film er noget helt specielt i forhold til de andre. Der er nogle få urealistiske ting, men stadigvæk er filmen helt i top. Der er hele tiden spænding eller noget at tænke eller undre sig over. Hvis du ikke kender så meget til Spiderman, eller ikke har set nogle af de andre film, så vil du nok ikke rigtig kunne forstå denne her. Her er lidt om filmen. Når fremtiden endelig ser god og lykkelig ud for den unge Parker, og han synes at have fundet en balance mellem sit liv som de svages beskytter Spiderman, og sit private liv med den evige kærlighed MJ (Mary Jane), kommer udefrakommende kræfter på tværs, og laver om på den ellers så "pæne" superheltefacade. Der kommer en slags sort rumslim ned og forvandler Spiderman til en stærkere og mere hævngerrig person, end vi er vant til, eller rettere sagt - det fordobler næsten alle hans sanser. Der bliver holdt en fest for Spiderman, efter han lige har reddet den smukke fotomodel Gwen Stacy, som han kysser for øjnene af MJ. Dér går det galt for Peter Parker. Hans liv begynder at smuldre, MJ slår op med ham, Brock (som er en anden journalist) får hans job. Hele hans liv går i opløsning. Han bliver også næsten helt besat af den sorte dragt/sorte slim. Men endelig kommer han til fornuft, og prøver at skille sig af med den sorte dragt. Den er helt klart en biograftur værd, og hvis man nu har tid en lørdag, er det her helt klart en film, der er værd at se. Vi synes, den skal have 5 ud af 6 stjerner. Skrevet af: Carl Emil, Christoffer og Dante, 5.b

13 - fra 5.b Elevdråben Side 13 Champions League Onsdag den 23. maj, blev der afholdt finale i Champions League for 14. gang. I første finale var det A.C Milan Vs Marseille. Vinderen blev Marseille, som vandt 1-0. I år vandt Milan 2-1 over Liverpool. Det skete på The Athen Olympic Stadium. De to hold mødtes også i finalen i Her er startopstillingen fra i år: A.C. Milan Dida ODDO Oddo Nesta Maldini Jankulovski 2 1 Gattuso Ambrosini Kaka Pirlo Seedorf Kvalifikation Når man har vundet ligaen i sit eget land, har man kvalificeret sig til kvalifikationsrunden, undtagen i England, Italien og Spanien, hvor man kan nøjes med at blive nummer 2 og 3. Nummer 1 i de tre store nationer, skal ikke spille kvalifikationsrunde. Man har ladet de tre største nationer få tre hold med på grund af, at i de tre lande, ligger de største klubber. Liverpool Inzaghi Kuyt Når man har vundet sin kvalifikationsrunde, er man i gruppespillet, hvor der er 4 hold. 2 af de hold går videre, og skal spille mod to hold fra en anden gruppe. Efter gruppespillet er det knald eller fald. Liverpool har vundet Champions League 1 gang, og Europacuppen for mesterhold 4 gange. Milan har vundet Champions League 3 gange, og Europacuppen for mesterhold 4 gange. Zenden Macherano Gerrard Alonso Pennant Riise Agger Carragher Finnan Reina Skrevet af: Sebastian, Adam og Daniel, 5.b

14 Side 14 Elevdråben - fra 5.b Island Island er et land, hvor islændere kun er noget, man rider på. Hovedstaden hedder Reykjavík. I Reykjavík er der en kæmpe bygning, der hedder Perlen, og inde i den store bygning er der en restaurant, som snurrer rundt. Hvis man vil hele vejen rundt skal man sidde der i to timer. Perlen er meget smuk, men den ligner nu ikke så meget en perle. Det er toppen af Perlen. Hele Perlen set nedefra. Planter Da menneskerne kom til Island, var der masser af skov. Der boede de fleste af dyrene. Men med tiden forsvandt skovene. Pattedyr Der findes nu ikke mange pattedyr i Island. Men der er både polarræve og vild mink. En af de mest populære fugle er søpapegøjen. Den ser meget sjov, smuk og festlig ud med sit søde røde næb. Død og ulykke Det har ikke altid været nemt at leve i Island. I 1784 kom vulkanen Laki i udbrud. Først faldt der en giftig aske ned over markerne. Køer, heste og får døde, da de spiste det giftige græs. Senere kom der en strøm af lava fra vulkanen. Den begravede marker, huse og gårde, og derfor er der lava overalt på Island. Hvis man kigger på jorden, så kan man næsten kun se lava. Trolde i bjergene Hvis nu man tager ud og rider en tur på Island med en guide, vil man helt sikkert få at vide, at der er trolde overalt - også oppe i bjergene. Det er ikke rigtige trolde, men det kaldte man det i gamle dage, fordi en dag skete der en kæmpe eksplosion. Sten og aske væltede op af et hul fra jorden. Næste dag lå verdens største eksplosionsvulkan der. Det var Hver-fjall. Og man sagde, at det var troldens værk. Skrevet af: Emma Lærke, 5.b

15 - fra 5.b Elevdråben Side 15 Den islandske hest Den islandske hest er efterkommer af de heste, vikingerne havde med sig, da de bosatte sig på Island i niende og tiende århundrede. Nu er denne hesterace den eneste tilladte på Island. Den islandske hest har 2 ekstra gangarter, som en almindelig hest og pony ikke har. De 2 gangarter hedder tølt og pas. På Island opfandt man tølten, da man nogle gange skulle ride meget langt. Så var det for hårdt at trave, galoppere - og det tog for lang tid at skridte. Så man lærte dem at tølte, som er en meget mere behagelig gangart. Den islandske hest er en meget populær race, da den både er god til de rutinerede og nybegynderne. Hesten er kendt for at være meget robust og godmodig. Den er lige så høj som en almindelig pony, men man kalder den en hest, da den er så stærk, at den både kan bære børn og voksne. Det er lidt forskelligt, hvor høje de islandske heste er, men de ligger omkring 1,35 m - 1,40 m, og de vejer omkring kg. Kunne du tænke dig at prøve at ride på de nuttede hår-boller, så ligger der en rideskole, der hedder Ordrupdal Rideklub (Pytter), hvor der kun er islandske heste i rideskolen. Rideskolen ligger på Mosehøjvej Charlottenlund. Du kan også gå ind på deres hjemmeside: Dette er skrevet af Emma og Laura, 5.B

16 Side 16 Elevdråben - fra 5.b og elevrådet Vitser og gåder Hørt i baren: - Ved du, hvad menneskets største fejltagelse er? - Nej, hvad? - Opfindelsen af køkkenvinduet, så kvinden opdagede, at der fandtes en verden udenfor. - Doktor, doktor, hvad er det, De siger? - Jeg siger, at jeg er bange for, at de er døden nær. - Hvor lang tid har jeg igen? - Ti - Ti hvad? År, måneder, uger? - Ti, ni, otte, syv Hvordan ved man, at det er en ægte blondine, der står på flyvepladsen? Hun kaster brød ud til flyverne. En FCK- fan ventede sit første barn, og hans ven spurgte bekymret, hvordan han ville stille sig, hvis fødslen var på en kampdag. - Ingen problemer, svarede faren. Jeg har indkøbt en video, så jeg kan se fødslen en anden dag. Hvor mange hjerneceller har en blondine? - Fire - én til hver kogeplade. En mand havde lovet at være guide for nogle turister, der ville se hans hjemby. - Er der født nogen store mænd i denne by? spurgte en af turisterne. - Næh, svarede manden, kun små babyer! Samlet af: Marcus og Sebastian, 5.b Fra elevrådet Hej alle sammen! En lille kort orientering inden sommerferien. Vi har haft vores sidste elevrådsmøde i dette skoleår. Det var primært et orienteringsmøde om sommerfesten i august, og så et farvel til de gamle repræsentanter. Næste skoleår har vi meget større forventninger til elevrådet, især fra de ældre elever! Vi har manglet et større engagement fra dem, og vi håber på at kunne motivere dem meget mere efter sommerferien. Vi vil bl.a. prøve på at holde et kæmpemøde for dem og fortælle, hvor vigtigt elevrådet er her på Ordrup Skole, og hvor meget vi kan udføre, hvis vi har motivationen til det! Her til sidst kan jeg fortælle jer, at vi har en bod til den kommende sommerfest! Vi håber, at I alle vil støtte op omkring den, så vi kan samle penge ind, så vi rigtig kan komme i gang. God sommer til alle Venlig hilsen Rose Pitt Winther, elevrådsformand

17 - fra GFO Orddråben Side 17 Så er det tid til GFO-nyt i Orddråben. Det bliver sidste gang at vi udkommer på denne her måde. Fremover vil vi være elektroniske og kan læses på forældreintra. GFO ens hjemmeside bliver også en del af forældreintra. Dermed skal I for fremtiden kun ind ét sted for at finde alt om skole og GFO. Alle tre 3. klasser har været på weekend-ture, som er vel overståede og alle med stor succes. Grønnegården og Freja har begge afholdt skovuge sammen med lærerne. Alle melder tilbage, at det er en god måde at være sammen på, og at det er dejligt at se børnene nyde at skolen og GFO er flyttet udenfor. Til næste år vil indskoling C også afholde en skovuge. Fokus næste skoleår vil være på udeliv. Dels at bruge vores udearealer anderledes, men også udnytte, at vi ligger tæt på skov og strand. Vi har også haft medarbejdere - både lærere og pædagoger - på kursus, hvor de har lært, hvordan man bruger de muligheder, som kommunen stiller til rådighed ved Charlottenlund Fort. Der har vi adgang til et depot med forskellige materialer til udendørs leg og bevægelse. Lige nu er afdelingerne i fuld gang med forberedelserne til sommerfesterne. Både børn og voksne glæder sig, da det jo plejer at være rigtigt hyggeligt. Det er en god måde for børn, forældre og personale at være sammen på. Vi har lavet om på konceptet i år. Der vil IKKE være salatbar, som der plejer. I skal selv medbringe det, I skal spise. Vi sørger for, at grillen er varm, og at fadøllet er koldt. Tilmeldingerne er i afdelingerne, så kom og vær med! Udover at forberede sommerfest, nyder alle det gode vejr. Der er kommet gang i bålpladsen, og børnene hygger sig med at bage brød. Jeg har hørt rygter om, at der skal gang i en rundboldturnering, men lige nu ligger de fleste i træningslejr. I det skoleår der er gået har GFO-personalet startet en udvikling omkring relationsarbejde. Dette gælder både relationer mellem børn/ børn, børn/voksne og voksen /voksen. Der tages udgangspunkt i virksomhedsplanen, hvor relationer vægtes højt. Hverdagens mange aktiviteter og gøremål, gør, at det kan være svært at have fokus på relationsarbejdet og vores primære arbejde med børnenes sociale færdigheder. Den proces er nu sat gang, og vi vil arbejde videre med dette fokusområde i de kommende år. Det, vi bruger til at synliggøre vores dagligdag - og dermed også vores relationsarbejde, er dokumentation. Dermed får vi fokus på, om vi når de børn, vi gerne vil, med de aktiviteter vi tilbyder. Vi får også fokus på, om vi har for mange aktiviteter til, at vi kan lave relationsarbejde med de børn, som ikke vælger vores aktiviteter. I det hele taget er vi i gang med en proces, hvor vi arbejder på at blive bedre til at stille spørgsmålstegn ved vores måder at gøre tingene på, og på at blive bedre til at forklare, hvorfor vores GFO ser ud, som den gør. Hvis I har spørgsmål, ris eller ros, er I naturligvis som altid velkomne til at komme til os. GFO Ordrup har et GFO råd. Det har ført en lidt anonym tilværelse i dette skoleår, men rådet barsler med en lille folder. Rådet håber, at folderen kan være med til at vise hvad der sker i et GFO-råd - og dermed gøre det attraktivt at være med. Folderen kommer ud med brev til alle de nye forældre. Så håber jeg, at der vil stille nogle op til valg. Der skal være valg til efteråret, da vi har naturlig afgang. Der skal vælges to nye repræsentanter blandt forældrene. Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god og varm sommer. Dorte Strøm Hansen, Leder GFO Ordrup.

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NYT. Herskindskolen. Maj 2008

NYT. Herskindskolen. Maj 2008 NYT Herskindskolen Maj Glemt tøj Herskindskolen ligger inde med massevis af glemt tøj. Så vi har besluttet at få ryddet op i det!! Uge 19 ( 5.-9. maj ) vil tøjet blive lagt frem i Teatersalen (den gamle

Læs mere

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio?

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio? Her er dit års absolut hårdeste, sjoveste, bedste og helt igennem fantastiske cykel weekend! Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater sammen med andre gode cykelmennesker, der virkelig elsker

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned:

Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned: Det første månedsbrev i et nyt skoleår, med en helt anderledes indrettet skole end den skole, vi gik på ferie med i juni måned: Nye elever i 0. klasse og nye elever i 8. klasse fra Hjerm + 2 nye kolleger,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Åbent hus / auktion. Stutteri Isafold. Afgivning af bud

Åbent hus / auktion. Stutteri Isafold. Afgivning af bud Åbent hus / auktion Stutteri Afgivning af bud Der afgives bud i lukket kuvert. Højest bydende køber hesten. Der kan afleveres bud hele formiddagen og ind til ½ time efter de enkelte aldersgruppers fremvisning

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere