Indhold: : Artikler i Elevdråben. side 13. Status på skoleåret 2006/07. side 15. Trafik-uge. side 6. Manga. side 8. Pizzaens historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: : Artikler i Elevdråben. side 13. Status på skoleåret 2006/07. side 15. Trafik-uge. side 6. Manga. side 8. Pizzaens historie."

Transkript

1 Juni 2007

2 Indhold: : Artikler i Elevdråben Status på skoleåret 2006/07 Trafik-uge Manga Pizzaens historie Byt og salg Er du en nørd? Mode Spiderman lll Champions League Island Den islandske hest Vitser og gåder Fra elevrådet GFO Ordrup Trafik-kampagnen Ny tandklinik Aktivitetskalender side 3 side 5 side 6 side 8 side 8 side 9 side 10 side 12 side 13 side 14 side 15 side 16 side 16 side 17 side 18 side 19 side 20 Orddråbens redaktion: Redaktør: Ole Bygbjerg Elevdråben i dette nummer: 5.b og Niels Møller Repræsentant for skolebestyrelsen: Peter Clausen Repræsentant for elevrådet: Rose Pitt Winther, 7.a Ansvarshavende: Skoleleder Vibeke Lenskjold Deadline næste nummer: 26. september 2007 Kontakt: Tryk: Fortun Lyntryk, Charlottenl.

3 - fra ledelsen Orddråben Side 3 Status på skoleåret 2006/07 Endnu et skoleår er ved at være bragt til ende. Det har været et år i festens og alvorens tegn. Men også et år med udvikling og en tro på fremtiden. Byggeri SKUB-byggeriet nåede lige præcist at blive færdig til skoleårets start. Det var en hård proces, og mange elever, forældre og medarbejdere var godt trætte efter flere års byggerod, larm og støv. Skolen blev officielt genindviet den 3. november på skolens fødselsdag med fint besøg fra rådhuset ved borgmester og skoledirektør. Byggeriet er ikke helt færdigt på Ordrup skole. Det første spadestik til en multihal, der skal rumme folkebibliotek og idrætshaller for gymnasiet og Ordrup skole, blev taget i efteråret, og allerede den 28. marts kunne der afholdes rejsegilde. Vi glæder os rigtig meget til at få store og meget flotte idrætsforhold, men vi glæder os også til samarbejdet med biblioteket og gymnasiet. Det vil give nye muligheder for skolens medietilbud og nye samarbejdsmuligheder for idrætslærerne på tværs af skolen og gymnasiet. Omtale i medierne Ordrup skole har flere gange været i medierne - og hver gang med positive meldinger. Skolen er blevet berømmet for sin indretning og er via Bosch og Fjord indstillet til flere arkitekt- og designpriser. Skolens hverdag er også blevet omtalt i Villabyerne med positive vendinger om en lys fremtid og med positiv omtale af skolens små bedrifter. Skolens ledelse Flere års usikkerhed omkring skolens ledelse er bragt til ro. Undertegnede tiltrådte den 1. september, og selv om det til tider har været ganske hårdt, har jeg ikke fortrudt et øjeblik. 1. maj kunne vi så sige goddag og velkommen til Mette Belter, skolens nye viceskoleleder. Mette er kastet lige ind i næste års planlægning, men klarer det med bravur. Jeg er meget fortrøstningsfuld og ser frem til at begynde et nyt skoleår planlagt og tænkt sammen med Mette. Der er ingen tvivl om, at det for både forældre og medarbejdere er en stor omvæltning med udskiftning af to fra skolens ledelsesteam i samme skoleår. Alle skal lære hinanden at kende og vænne sig til nye måder at håndtere tingene på, andre måder at kommunikere på og andre tanker om en skole i nutid og fremtid. Det vil altid give et øjebliks usikkerhed, men alle i ledelsesteamet har de bedste intentioner om fortsat at udvikle Ordrup skole, at være med til skabe en hverdag i tråd med skolens værdier og kommunens målsætning for det samlede skolevæsen. FC en del af skolen 1. november blev fritidscentret en del af skolen som organisation. Ordrup skole rummer nu undervisning, fritidsordning for klasse og fritidsordning for klasse Vi er kun i begyndelsen af en proces med at integrere disse forskellige funktioner og skal som fælles ledelsesteam finde en måde at samarbejde på, men ikke mindst skal vi diskutere, hvordan vi bedst kan bruge hinandens kompetencer. Medarbejderne skal på samme vis, som da GFO en blev en del af skolen, finde nye veje i samarbejdet, der hvor det kommer eleverne og børnene til gavn. Nyt værdigrundlag Den store prøvelse i samarbejdets kunst mellem skole, GFO og FC har bestået i en revidering af skolens samlede værdigrundlag. Vi har brugt pædagogiske dage og pædagogiske rådsmøder til at tale os frem til nogle fælles værdier med udgangspunkt i de nuværende værdier og med blik på fremtidens skole. (- fortsættes næste side)

4 Side 4 Orddråben - fra ledelsen (- fortsat) Skolebestyrelsen har fulgt processen og er aktive medskrivere på dele af værdigrundlaget. Det nye værdigrundlag bliver forhåbentlig gennemskrevet en sidste gang og lagt på skolens hjemmeside, inden vi går på sommerferie. Mål for næste år En anden stor udfordring for det nye ledelsesteam har været at skrive og indgå kontrakt med skoleforvaltningen. Gentofte kommune har indført en ny praksis, at alle skolers ledelser skal udarbejde en kontrakt med udgangspunkt i Gentofte planen, som er kommunens målsætning for skolevæsenet. Kontrakten er løbende blevet forelagt medarbejdere og skolebestyrelse og ligger nu til godkendelse i skoleforvaltningen. Den bliver også lagt på skolens hjemmeside, når den er godkendt og underskrevet. Vi har valgt for næste skoleår at sætte fokus på specialundervisning og inklusion, inddragelse af udeområderne i fagene og i forhold til bevægelse - samt afklaring af skolens læringsog udviklingsgrundlag. Målområderne er valgt ud fra kommunens indsatsområder, men også i forhold til brugerundersøgelsen, som bl.a. viste tegn på stor utilfredshed med specialundervisningen. Undersøgelsen pegede også på, at brugerne er meget tilfredse med de flotte udeområder - dem vil vi nu i højere grad inddrage, bruge og udvikle i undervisning og fritid. Nye medarbejdere Efter sommerferien kan vi byde flere nye medarbejdere velkommen. Dagmar Sørensen er ansat på halv tid som relationsmedarbejder. Hendes opgave bliver at hjælpe medarbejderne til et større udbytte af samarbejdet og med at skabe gode relationer indbyrdes. Julie Dyring bliver ny lærer i indskoling C sammen med Roald Larsen, som er en tidligere lærer på skolen. De kan begge dække matematik, natur/teknik og idræt - fagområder, der har været savnet. Især Roald har stor erfaring med det naturfaglige, hvorfor han også skal hjælpe til i udskolingen. På mellemtrinnet byder vi Anna Heiberg velkommen. Anna har sine fag inden for dansk, historie og samfundsfag. I udskolingen begynder Louise Bindslev som barselsvikar for Carin. Som barselsvikar for Majken på mellemtrin C har vi lavet en aftale med Jane, som hele dette skoleår med stor tilfredshed har været tilknyttet indskolingen i et fast vikariat. Det har ikke været muligt at finde en kompetent barselsvikar for Henriette Krog, hvorfor timerne dækkes af de faste lærere og faglærer Marianne Fabrin (engelsk). Ligeså synes det meget svært at finde musiklærere, derfor forsøger vi at samarbejde med musikskolens lærere for at kvalificere musikundervisningen. Jeg håber, I alle vil tage godt imod skolens nye medarbejdere, så de hurtigt finder sig godt til rette. På den måde kan vi også hjælpes ad med at fastholde de gode og dygtige medarbejdere. Tak for det første år Sluttelig vil jeg rette en stor tak til alle - medarbejdere, elever og forældre. Tak for jeres fine modtagelse af mig som skolens nye leder. Tak for jeres forståelse og tålmodighed, når jeg ikke lige havde fod på skolens rutiner og traditioner. Tak for rigtig mange gode og frugtbare debatter og samtaler. Det er jo igennem kommunikation, vi flytter på tingene, at vi udvider vores forståelse og respekt for hinanden. Jeg ser med stor fortrøstning frem til et nyt skoleår i samarbejde med jer, hvor vi skal fortsætte det spændende arbejde med skolens udvikling og hverdag med det ene formål at skabe den bedst mulige skole og med de bedste betingelser for elevernes læring og udvikling. Rigtig god sommerferie - vi ses igen mandag den 13. august. Vibeke Lenskjold, skoleleder

5 - fra 5.b Elevdråben Side 5 I uge 21 havde vi trafik-uge. Idéen med trafikugen var, at der skulle være flere, der begyndte at cykle eller gå til skole. Derved ville man undgå den megen biltrafik, der er på Grønnevænge hver morgen. Dette vil øge sikkerheden for de børn, der gerne vil cykle eller gå til skole. Vi har spurgt nogle elever og personale på skolen, hvad de synes om det. Her er, hvad de synes: Carl-Emil 5.b: Jeg synes ikke, der var den helt store forskel, men det var alligevel dejligt, at der ikke var helt så mange biler om morgenen, som der plejede - der var mere plads, så man kunne nemmere komme forbi. Sanne skolesekretær: Jeg synes, det var befriende, at der ikke var så mange biler - og der var flere gående og cyklende børn. Så alt i alt var det en herlig uge. Niels, klasselærer 5.b: Jeg synes, at det var dejligt. Normalt kører jeg i bil og har ofte svært ved at komme til at parkere bilen. I denne uge har jeg dog cyklet for at være med på stilen. Det er jo sundt for os at cykle, og jeg kan kun opfordre elever og forældre til at fortsætte projektet, så det kan blive en livsstil. Vi kan konkludere, at det vil være en god idé at fortsætte med at lukke Grønnevænge for biltrafik, så elever og forældre kan føle sig trygge. Skrevet af: Sebastian, Adam og Daniel, 5.b

6 Side 6 Elevdråben - fra 5.b Manga er en japansk tegnestil. I vesten bruges det normalt kun om japanske tegneserier, men i Japan anvendes det om tegneserier generelt. Manga er en stil, hvor man især lægger tryk på store øjne, farverigt hår og meget overdrevne udtryk. Mangastilen er mere realistisk, smuk, sexet og nuttet, end de tegneserier vi kender i Danmark. Ordet manga kommer fra to japanske ord: man betyder ufrivillig, underholdende eller formålsløs. ga betyder tegning eller træsnit. En bogstavelig oversættelse af ordene på dansk kan enten være "fri skitse", "hurtig skitse" eller "klodset billede". Den berømte japanske maler Hokusai kaldte de skitser af ansigter, han var begyndt på, hokusai manga. Det er navnet på det værk som bragte ordet manga til vesten. I Japan bruges ordene "Manga" og "Comic (komikku) som synonymer om alle slags tegneserier, ligegyldigt hvilket land det kommer fra. Mangaens oprindelse & historie: Selvom tegnekunsten har været brugt længe i Japan, blev mangaen først populær op igennem 1800-tallet. På den tid var den meget forskellig fra moderne manga. De fleste ser Osamu Tezuka som den moderne mangas far, fordi han efter 2. verdenskrig tog en masse inspiration fra Walt Disney studierne og udgav bl.a. Astro Boy. Det var Osamu Tezuka der med Astro Boy opfandt de store øjne og det nuttede udtryk. Efterhånden har stort alle mangakaer, (som betyder manga-mestre) tegnet kæmpestore øjne. Og nu er det blevet en detalje i stilen. Siden er mangaens popularitet steget meget, og i dag er omkring 40 % af alt der bliver trykt i Japan manga. Manga læses af unge og lidt ældre, og handler om alt lige fra sport, som er et meget populært manga-emne, til science fiction og romantik. Omkring 70 % af læserne af manga er kvinder. Manga-manien har spredt sig til en meget stor del af verden, specielt i Taiwan, Hong Kong, Sydkorea, Europa og Nordamerika.

7 - fra 5.b Elevdråben Side 7 Vi har lavet vores egen top-5 over de efter vores mening bedste mangaserier: Den specielle manga-tegnestil har også fået mange efterligninger i Korea (manhwa), Kina (man hua) og USA (amerimanga). Anime: Anime er det japanske ord for animation, men nogle gange siger man også Manga Film eller Japanimation. Ordet anime bruges i Japan om alle former for animation, hvor man derimod her i vesten normalt mener/snakker om japanske tegnefilm. Anime kan både være tegnet i hånden og på computer. Hvor de ældre animeer for det meste er håndtegnede bliver det mere og mere normalt, at nye animeer er computeranimerede. Historierne i en anime er for det meste opdigtede, og der findes animeer i stort set alle film-genrer. 1. Love Hina af Ken Akamatsu 2. KARE First Love af Kaho Miyasaka 3. D.N. Angel af Yukiru Sugisaki 4. Ranma ½ af Rumiku Takahashi 5. Mesterdetektiven Conan af Gosho Ayama. Dette er en computer-animeret tegning, altså en Anime. Den forestiller en pige, ved navn Naru Narusegawa. Det her er også et billede af Naru Narusegawa, men er tegnet i hånden, og er derfor en rigtig manga. Skrevet af: Elvira, Asta og Emma A., 5.b Kilder: Google og Wikipedia I Japan bliver det meste anime sendt på tv, hvor det i Danmark stadig er ret sjældent, selvom tv-selskaberne har vist nogle serier, blandt andet Pokemon og Yu-Gi-Oh!. Ud over det, er det ikke svært få fat i en anime på DVD (for det meste sendt fra Amerika). Selvom man normalt ikke viser animeer i danske biografer, har filmene Chihiro og heksene, Det levende slot og også Min nabo Totoro af Hayao Miyazaki haft biograf-premiere i Danmark. PS Orddråbens forside er også en håndtegnet manga - og er tegnet af Elvira og Asta.

8 Side 8 Elevdråben - fra 5.b Pizzaens historie Alle mennesker kender pizzaen. Der er nok ikke et sted i den civiliserede verden, hvor du ikke kan finde en god pizza. Du kan finde pizzaer med alverdens fyld, og næsten alle har et billede af, hvordan deres favorit-pizza ser ud. En sprød bund og kant, lækkert tomatfyld, ost, oregano og så en lækker pepperoni, hvis du spørger mig. Pizzaen er født i Napoli Pizzaen stammer fra Napoli omkring 1700-tallet, hvor mange mennesker har nydt godt af især Marguerita og Marinara. Hvert år bliver pizzaen hyldet ved en 5 dage lang fest, hvor pizzaovnene gløder dag og nat, og så får publikum lov til at se bagerne jonglere med dejen. Costa Smeralda vs. Umuts Vi har smagt to pizzaer. Den ene med pepperoni og den anden med skinke. Det gode ved Costa Smeralda er, at den er saftig som ingen anden pizza, og at betjeningen er venlig. Det gode ved Umuts er, at den er billigere end Costa Smeralda, og det er der en grund til (- man kan smage forskel). Umuts har et rigtig godt frokosttilbud, hvor man kan få to pizzaer + cola for 60kr. Eller du kan købe tre for 90 kr. og få den fjerde gratis. Costa Smeralda giver vi 5½ og Umuts 4 Derfor er vinderen Costa Smeralda. Skrevet af: Dante, 5.b Byt og salg Vi forsøger igen i dette nummer af Orddråben at få gang i byt og salg. (ved Chris, 5.b) EMNE: HENVENDELSE TIL: PRIS: Sort mountainbike str år. God stand, men skal have nyt tandhjul foran. Chris 5.b 200 kr. Guld Adidas Predetar fodboldstøvler Adam 5.b 100 kr. Manchester United T-shirt Beckham (falsk) Dante 5.b 50 kr. Samsung-kamera klapmobil Chris 5.b 250 kr. Nye tennissokker med striber, 2 par Mikael (lærer) 30 kr. Signeret volley-vindertrøje Mikael (lærer) Højeste bud Diverse godt brugte pigecykler. Lars O (lærer) kr.

9 - fra 5.b Elevdråben Side 9 Er du en nørd? Du ser en computer, der er i stykker. Hvad gør du? A) Løber straks hen og prøver at reparere den. B) Er totalt ligeglad. Det kan de voksne da klare! A) Går totalt i panik! Spiller du computer hver dag? A) Ca. 2 timer om dagen. B) Engang i mellem C) Ja, meget! (selvfølgelig). Du får totalt mange lektier for, hvordan reagerer du? A) Er lidt ligeglad, det er jo bare lektier. B) Råber ud i klassen: Beep noget l C) Går op til læreren og siger: Hvorfor kun så lidt! Jeg protesterer. Hvad laver du i din fritid? A) Sidder derhjemme og ser tv. B) Sport eller er sammen med vennerne/veninderne C) Spiller w.o.w. Har du nogensinde ligget søvnløs eller ladet være med at gå i seng, fordi du ikke kunne finde ud af at komme til næste bane i et computer spil? A) Ja 1 gang B) Nej, aldrig i livet! C) Ja! Masser af gange! Er du ejer af mere end 1 computer? A) Næh... Men jeg ønsker mig en til. B) Nej, jeg har 1, og det er godt nok! C) Ja! Jeg har 2. Kan du, uden at slå det op, angive værdien af pi med mindst tre decimaler? A) Nej, men jeg prøver at lære det. B) Nej... Hvad er det?! C) Jeeps. Det er da nemt. Har du nogensinde skilt noget ad, hvorefter du har samlet det, bare for sjov? (fx et vækkeur eller gearet på en cykel). A) Nej, men det lyder da meget sjovt! B) Nej og jeg har heller ikke tænkt mig at prøve det! C) Ja, det har jeg faktisk. Har du besøgt et elværk - bare for at se, hvor strømmen kommer fra? A) Det kan jeg ikke helt huske, men jeg tror, at jeg har været der. B) Øhm nej! Det kan jeg så ikke se noget sjovt i! C) Et par gange, ja. Flest a er: HM...Måske der er en lille nørd skjult i dig. Men rigtig nørd Det er du helt sikkert ikke. Tips:God stil fortsæt med det. Flest b er: HALLO DER! At være nørd er ikke bare noget man kommer sovende til. Tips: Man må altså godt være en lille bitte smule nørd, så tag dig sammen! Ellers bliver du ikke til noget. Flest c er: TIL LYKKE. Du er en ægte nørd. Du har med garanti siddet med snuden i bøgerne eller foran en PC det meste af livet. Lavet af: Nicoline og Josephine, 5.b

10 Side 10 Elevdråben - fra 5.b En mode eller trend er en tendens til, at en bestemt gruppe af ting bliver populære for en ofte kort periode. Begrebet bruges mest inden for tøjmoden, men kan også bruges på andre områder. Mode opstår som et resultat af, at en større gruppe af mennesker mener, at noget er "in". Ofte er det, som et modtræk på den verden vi lever i - eller måske en tidligere mode. Paris, London og Milano er tre europæiske byer, der har stor betydning for moden. Tøjmode bliver ofte modstillet tøjstil. I den sammenhæng er stil en særlig måde at klæde sig på, der stort set er uafhængig af, at den gældende mode bliver ved med at være acceptabel. En konservativ udgave af mandens jakkesæt er et eksempel på et beklædningsstykke, der kan kategoriseres som en tøjstil. Tøjstile ændrer sig også, men langsomt. Eksempelvis sys de fleste konservative jakkesæt i dag af væsentligt lettere materialer end for 50 år siden. For første gang siden grundlæggeren René Lacoste, har et kendt ansigt denne sæson fået lov at designe og lægge navn til sin egen kollektion for Lacoste. Den særligt udvalgte er tennisstjernen Andy Roddick - et verdenskendt ansigt både på og udenfor alverdens tennisbaner. Det var den franske tennisstjerne René Lacoste, der designede den første Lacoste polo-shirt tilbage i Nu 74 år senere følger den unge amerikanske stjernespiller, Andy Roddick, i legendens fodspor og har designet sin egen kollektion for Lacoste - en kollektion, der netop nu rammer hylderne her i Danmark. Verdensstjernen er stolt over at lægge navn til sin egen kollektion, som er præget af sommerens stærke farver og hovedsageligt består af polo-shirts og shorts i svedtransporterende materialer.

11 - fra 5.b Elevdråben Side 11 Gucci varemærket har været repræsenteret i lufthavnen i mange år, men med den nye butik tilbydes et udvidet varesortiment blandt andet til mænd. Burberry er et britisk tøjmærke, og kendt for sit mønster, der er et af de mest kopierede mønstre i verden. Burberry har butikker over hele verden. I Danmark har Burberry en butik i Illum og sælger også mærket i forskellige tøjforretninger. Mærket er desuden leverandør til det britiske hof. De rejsende i Københavns Lufthavn efterspørger i stigende grad luksusvarer. Og nu kan de også lade sig friste af en ny butik med eksklusive tasker, bælter og tørklæder fra Burberry. Det klassiske engelske luksusvaremærke er for første gang repræsenteret i lufthavnen med en selvstændig butik, hvor der også forhandles skjorter og andre ting og sager. Lige ved siden af den nye Burberry i Terminal 2 har Gucci også åbnet en ny butik. Converse er verdens første professionelle basketball-sko tilbage i 30 erne. Nutidens støvle er navngivet efter Charles Chuck Taylor, en dygtig basketspiller, der designede på datidens støvle, og gjorde spillerne mere effektive. I anerkendelse af Chucks forbedringer til støvlen, satte Converse hans navn på alle Converse all star sko, og den dag i dag kan du se hans navn på alle støvlerne, hvor det har været siden Siden da er mange andre produktet blevet knyttet til mærket, så som sokker, sweatshirts og T-shirts. Converse var også moderne i 80 erne og starten af 90 erne, så moden er kommet igen. Skrevet af: Josephine, Nicoline & Nadia, 5.b

12 Side 12 Elevdråben - fra 5.b Jeg kan starte med at sige, at Spiderman 3 ikke er som de andre Spiderman-film. Denne film er noget helt specielt i forhold til de andre. Der er nogle få urealistiske ting, men stadigvæk er filmen helt i top. Der er hele tiden spænding eller noget at tænke eller undre sig over. Hvis du ikke kender så meget til Spiderman, eller ikke har set nogle af de andre film, så vil du nok ikke rigtig kunne forstå denne her. Her er lidt om filmen. Når fremtiden endelig ser god og lykkelig ud for den unge Parker, og han synes at have fundet en balance mellem sit liv som de svages beskytter Spiderman, og sit private liv med den evige kærlighed MJ (Mary Jane), kommer udefrakommende kræfter på tværs, og laver om på den ellers så "pæne" superheltefacade. Der kommer en slags sort rumslim ned og forvandler Spiderman til en stærkere og mere hævngerrig person, end vi er vant til, eller rettere sagt - det fordobler næsten alle hans sanser. Der bliver holdt en fest for Spiderman, efter han lige har reddet den smukke fotomodel Gwen Stacy, som han kysser for øjnene af MJ. Dér går det galt for Peter Parker. Hans liv begynder at smuldre, MJ slår op med ham, Brock (som er en anden journalist) får hans job. Hele hans liv går i opløsning. Han bliver også næsten helt besat af den sorte dragt/sorte slim. Men endelig kommer han til fornuft, og prøver at skille sig af med den sorte dragt. Den er helt klart en biograftur værd, og hvis man nu har tid en lørdag, er det her helt klart en film, der er værd at se. Vi synes, den skal have 5 ud af 6 stjerner. Skrevet af: Carl Emil, Christoffer og Dante, 5.b

13 - fra 5.b Elevdråben Side 13 Champions League Onsdag den 23. maj, blev der afholdt finale i Champions League for 14. gang. I første finale var det A.C Milan Vs Marseille. Vinderen blev Marseille, som vandt 1-0. I år vandt Milan 2-1 over Liverpool. Det skete på The Athen Olympic Stadium. De to hold mødtes også i finalen i Her er startopstillingen fra i år: A.C. Milan Dida ODDO Oddo Nesta Maldini Jankulovski 2 1 Gattuso Ambrosini Kaka Pirlo Seedorf Kvalifikation Når man har vundet ligaen i sit eget land, har man kvalificeret sig til kvalifikationsrunden, undtagen i England, Italien og Spanien, hvor man kan nøjes med at blive nummer 2 og 3. Nummer 1 i de tre store nationer, skal ikke spille kvalifikationsrunde. Man har ladet de tre største nationer få tre hold med på grund af, at i de tre lande, ligger de største klubber. Liverpool Inzaghi Kuyt Når man har vundet sin kvalifikationsrunde, er man i gruppespillet, hvor der er 4 hold. 2 af de hold går videre, og skal spille mod to hold fra en anden gruppe. Efter gruppespillet er det knald eller fald. Liverpool har vundet Champions League 1 gang, og Europacuppen for mesterhold 4 gange. Milan har vundet Champions League 3 gange, og Europacuppen for mesterhold 4 gange. Zenden Macherano Gerrard Alonso Pennant Riise Agger Carragher Finnan Reina Skrevet af: Sebastian, Adam og Daniel, 5.b

14 Side 14 Elevdråben - fra 5.b Island Island er et land, hvor islændere kun er noget, man rider på. Hovedstaden hedder Reykjavík. I Reykjavík er der en kæmpe bygning, der hedder Perlen, og inde i den store bygning er der en restaurant, som snurrer rundt. Hvis man vil hele vejen rundt skal man sidde der i to timer. Perlen er meget smuk, men den ligner nu ikke så meget en perle. Det er toppen af Perlen. Hele Perlen set nedefra. Planter Da menneskerne kom til Island, var der masser af skov. Der boede de fleste af dyrene. Men med tiden forsvandt skovene. Pattedyr Der findes nu ikke mange pattedyr i Island. Men der er både polarræve og vild mink. En af de mest populære fugle er søpapegøjen. Den ser meget sjov, smuk og festlig ud med sit søde røde næb. Død og ulykke Det har ikke altid været nemt at leve i Island. I 1784 kom vulkanen Laki i udbrud. Først faldt der en giftig aske ned over markerne. Køer, heste og får døde, da de spiste det giftige græs. Senere kom der en strøm af lava fra vulkanen. Den begravede marker, huse og gårde, og derfor er der lava overalt på Island. Hvis man kigger på jorden, så kan man næsten kun se lava. Trolde i bjergene Hvis nu man tager ud og rider en tur på Island med en guide, vil man helt sikkert få at vide, at der er trolde overalt - også oppe i bjergene. Det er ikke rigtige trolde, men det kaldte man det i gamle dage, fordi en dag skete der en kæmpe eksplosion. Sten og aske væltede op af et hul fra jorden. Næste dag lå verdens største eksplosionsvulkan der. Det var Hver-fjall. Og man sagde, at det var troldens værk. Skrevet af: Emma Lærke, 5.b

15 - fra 5.b Elevdråben Side 15 Den islandske hest Den islandske hest er efterkommer af de heste, vikingerne havde med sig, da de bosatte sig på Island i niende og tiende århundrede. Nu er denne hesterace den eneste tilladte på Island. Den islandske hest har 2 ekstra gangarter, som en almindelig hest og pony ikke har. De 2 gangarter hedder tølt og pas. På Island opfandt man tølten, da man nogle gange skulle ride meget langt. Så var det for hårdt at trave, galoppere - og det tog for lang tid at skridte. Så man lærte dem at tølte, som er en meget mere behagelig gangart. Den islandske hest er en meget populær race, da den både er god til de rutinerede og nybegynderne. Hesten er kendt for at være meget robust og godmodig. Den er lige så høj som en almindelig pony, men man kalder den en hest, da den er så stærk, at den både kan bære børn og voksne. Det er lidt forskelligt, hvor høje de islandske heste er, men de ligger omkring 1,35 m - 1,40 m, og de vejer omkring kg. Kunne du tænke dig at prøve at ride på de nuttede hår-boller, så ligger der en rideskole, der hedder Ordrupdal Rideklub (Pytter), hvor der kun er islandske heste i rideskolen. Rideskolen ligger på Mosehøjvej Charlottenlund. Du kan også gå ind på deres hjemmeside: Dette er skrevet af Emma og Laura, 5.B

16 Side 16 Elevdråben - fra 5.b og elevrådet Vitser og gåder Hørt i baren: - Ved du, hvad menneskets største fejltagelse er? - Nej, hvad? - Opfindelsen af køkkenvinduet, så kvinden opdagede, at der fandtes en verden udenfor. - Doktor, doktor, hvad er det, De siger? - Jeg siger, at jeg er bange for, at de er døden nær. - Hvor lang tid har jeg igen? - Ti - Ti hvad? År, måneder, uger? - Ti, ni, otte, syv Hvordan ved man, at det er en ægte blondine, der står på flyvepladsen? Hun kaster brød ud til flyverne. En FCK- fan ventede sit første barn, og hans ven spurgte bekymret, hvordan han ville stille sig, hvis fødslen var på en kampdag. - Ingen problemer, svarede faren. Jeg har indkøbt en video, så jeg kan se fødslen en anden dag. Hvor mange hjerneceller har en blondine? - Fire - én til hver kogeplade. En mand havde lovet at være guide for nogle turister, der ville se hans hjemby. - Er der født nogen store mænd i denne by? spurgte en af turisterne. - Næh, svarede manden, kun små babyer! Samlet af: Marcus og Sebastian, 5.b Fra elevrådet Hej alle sammen! En lille kort orientering inden sommerferien. Vi har haft vores sidste elevrådsmøde i dette skoleår. Det var primært et orienteringsmøde om sommerfesten i august, og så et farvel til de gamle repræsentanter. Næste skoleår har vi meget større forventninger til elevrådet, især fra de ældre elever! Vi har manglet et større engagement fra dem, og vi håber på at kunne motivere dem meget mere efter sommerferien. Vi vil bl.a. prøve på at holde et kæmpemøde for dem og fortælle, hvor vigtigt elevrådet er her på Ordrup Skole, og hvor meget vi kan udføre, hvis vi har motivationen til det! Her til sidst kan jeg fortælle jer, at vi har en bod til den kommende sommerfest! Vi håber, at I alle vil støtte op omkring den, så vi kan samle penge ind, så vi rigtig kan komme i gang. God sommer til alle Venlig hilsen Rose Pitt Winther, elevrådsformand

17 - fra GFO Orddråben Side 17 Så er det tid til GFO-nyt i Orddråben. Det bliver sidste gang at vi udkommer på denne her måde. Fremover vil vi være elektroniske og kan læses på forældreintra. GFO ens hjemmeside bliver også en del af forældreintra. Dermed skal I for fremtiden kun ind ét sted for at finde alt om skole og GFO. Alle tre 3. klasser har været på weekend-ture, som er vel overståede og alle med stor succes. Grønnegården og Freja har begge afholdt skovuge sammen med lærerne. Alle melder tilbage, at det er en god måde at være sammen på, og at det er dejligt at se børnene nyde at skolen og GFO er flyttet udenfor. Til næste år vil indskoling C også afholde en skovuge. Fokus næste skoleår vil være på udeliv. Dels at bruge vores udearealer anderledes, men også udnytte, at vi ligger tæt på skov og strand. Vi har også haft medarbejdere - både lærere og pædagoger - på kursus, hvor de har lært, hvordan man bruger de muligheder, som kommunen stiller til rådighed ved Charlottenlund Fort. Der har vi adgang til et depot med forskellige materialer til udendørs leg og bevægelse. Lige nu er afdelingerne i fuld gang med forberedelserne til sommerfesterne. Både børn og voksne glæder sig, da det jo plejer at være rigtigt hyggeligt. Det er en god måde for børn, forældre og personale at være sammen på. Vi har lavet om på konceptet i år. Der vil IKKE være salatbar, som der plejer. I skal selv medbringe det, I skal spise. Vi sørger for, at grillen er varm, og at fadøllet er koldt. Tilmeldingerne er i afdelingerne, så kom og vær med! Udover at forberede sommerfest, nyder alle det gode vejr. Der er kommet gang i bålpladsen, og børnene hygger sig med at bage brød. Jeg har hørt rygter om, at der skal gang i en rundboldturnering, men lige nu ligger de fleste i træningslejr. I det skoleår der er gået har GFO-personalet startet en udvikling omkring relationsarbejde. Dette gælder både relationer mellem børn/ børn, børn/voksne og voksen /voksen. Der tages udgangspunkt i virksomhedsplanen, hvor relationer vægtes højt. Hverdagens mange aktiviteter og gøremål, gør, at det kan være svært at have fokus på relationsarbejdet og vores primære arbejde med børnenes sociale færdigheder. Den proces er nu sat gang, og vi vil arbejde videre med dette fokusområde i de kommende år. Det, vi bruger til at synliggøre vores dagligdag - og dermed også vores relationsarbejde, er dokumentation. Dermed får vi fokus på, om vi når de børn, vi gerne vil, med de aktiviteter vi tilbyder. Vi får også fokus på, om vi har for mange aktiviteter til, at vi kan lave relationsarbejde med de børn, som ikke vælger vores aktiviteter. I det hele taget er vi i gang med en proces, hvor vi arbejder på at blive bedre til at stille spørgsmålstegn ved vores måder at gøre tingene på, og på at blive bedre til at forklare, hvorfor vores GFO ser ud, som den gør. Hvis I har spørgsmål, ris eller ros, er I naturligvis som altid velkomne til at komme til os. GFO Ordrup har et GFO råd. Det har ført en lidt anonym tilværelse i dette skoleår, men rådet barsler med en lille folder. Rådet håber, at folderen kan være med til at vise hvad der sker i et GFO-råd - og dermed gøre det attraktivt at være med. Folderen kommer ud med brev til alle de nye forældre. Så håber jeg, at der vil stille nogle op til valg. Der skal være valg til efteråret, da vi har naturlig afgang. Der skal vælges to nye repræsentanter blandt forældrene. Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god og varm sommer. Dorte Strøm Hansen, Leder GFO Ordrup.