Nye metoder i renovering af etageboligområder. - fem europæiske eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye metoder i renovering af etageboligområder. - fem europæiske eksempler"

Transkript

1 Nye metoder i renovering af etageboligområder - fem europæiske eksempler April 2004

2 Nye metoder i renovering af etageboligområder - fem europæiske eksempler

3 Nye metoder i renovering af etageboligområder fem europæiske eksempler Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf.: Fax: Web: Udarbejdet for Erhvervs- og Boligstyrelsen af GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, ved arkitekt maa Maria Politis og arkitekt maa Torben Gade Udarbejdet på grundlag af det europæiske partnerskabsprojekt It Takes Two Partnerships for Societal and Technological Innovation in Post-war High-rise Areas, Yderligere informationer: GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps Pakhustorvet Kolding Tlf.: Fax: Web: Kontaktperson: Torben Gade Fotos: De medvirkende partnere DTP/Grafisk opsætning: GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps ved Sødde Clemensen Repro og tryk: Bell Print, Kolding Papir: Cyclus Oplag: 500 stk. Pris: kr. 100,00 incl. moms Måned og år: April 2004 ISBN ISBN elektronisk udgave: Publikationen kan rekvireres hos Byggecentrum, tlf , eller hentes fra Styrelsens hjemmeside Eftertryk af bogen er tilladt, men kun med kildeangivelse. Kopiering af cd- rom en er ikke tilladt. 4

4 Indhold Introduktion Læsevejledning Projektet It Takes Two Projektets formål De involverede partnere og deres roller Integrerede løsninger Byfornyelsens morfologi Arbejdsmetode og værktøjer Den integrerede proces Uddannelseskurser for bypartnerne SWOT-metoden Scenarieværksted (EASW) Visionsworkshops, Øko-teams og naboskabsprogrammer 24 Teknisk Vurdering Idékatalog Ligheder og forskelle i de fem byområder Europark, Antwerpen (Belgien) Om Europark Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering Skitseforslag til Europark IT2 pilotprojekt: Komposteringspark Grünau, Leipzig (Tyskland) Om Grünau Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering Skitseforslag til Grünau IT2 pilotprojekt: Kulturpark Kvillestan, Göteborg (Sverige) Om Kvillestan Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering Skitseforslag til Kvillestan IT2 pilotprojekt: Grøn Linie (den gröna kedjan)

5 7 Ballymun, Dublin (Irland) Om Ballymun Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering Skitseforslag til Ballymun IT2 pilotprojekt: Indikatorer Loiola-Martutene, San Sebastian (Spanien) Om Loiola-Martutene Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering IT2 pilotprojekt: Forskønnelse af muren Alto de los Robles Kontaktpersoner De fem bypartnere Særlige rådgivere Ekspert partnerne Cd-rom

6 Introduktion Denne publikation indeholder en oversigt over proces, resultater og indhøstede erfaringer fra projektet It Takes Two (forkortes IT2). It Takes Two var et europæisk samarbejde, der sigtede på partnerskaber for social, miljømæssig og teknisk fornyelse af etageboligområder fra efterkrigstiden. Efter anden verdenskrig, da Europa skulle genopbygges, opførte offentlige myndigheder og boligselskaber utallige nye etageboligområder i periferien af de eksisterende byer. Man benyttede den nyeste tilgængelige teknik på daværende tidspunkt. Men efter få årtier blev mange af disse teknologiske landvindinger vendt til problemer. Folk blev utilfredse med anonymiteten, ensartetheden og det mono-funktionelle miljø. Problemer som stigende kriminalitet, stoffer og prostitution begyndte at dukke op flere steder. Fraflytningen steg. Denne situation er stadig aktuel. Hertil er kommet mange beboere med sociale problemer, ligesom der er problemer med at integrere beboere med anden etnisk baggrund. Alt i alt et problemkompleks, der betyder, at mange af efterkrigstidens etageboligområder er inde i en negativ spiral. Sideløbende med behovet for social oprustning er der et behov for at føre bygningerne og de udendørs arealer op til nutidig standard. Mange bygninger lider af betonskader, de har behov for bedre klimaskærm samt fornyelse af vand- og varmesystemer. Områderne er ofte ikke tidssvarende, hvad angår affaldssortering, de grønne områder er i dårlig stand, og det offentlige transportsystem skal i mange tilfælde forbedres. Én måde at løse problemet på er at rive hele området ned og derefter bygge mere tidssvarende boliger. En anden måde er at renovere området. Teknologierne er til rådighed, men de lokale beslutningstagere er ofte i vildrede med hvilke metoder, der skal anvendes. For at gøre bydelene bæredygtige er det nødvendigt med en blanding af organisatoriske, adfærdsmæssige og tekniske løsninger. Derfor må politikerne involvere de lokale borgere og interessenter i processen med at finde løsninger, understøttet af teknologiske fornyelser. Tekniske ændringer skal gå hånd i hånd med sociale ændringer. Det er hensigten i IT2 projektet at koble det bedste fra begge områder sammen: Teknologi og samfund. En teknisk fornyelse kan kun betragtes som en succes, når den accepteres i det sociale miljø. Introduktion 7

7 Denne publikation indeholder en sammenfatning af de mest karakteristiske faser i IT2 projektet, og henvender sig til alle, der beskæftiger sig med helhedsorienteret byfornyelse, kvarterløft og genopretning af problemramte etageboligområder fra efterkrigstiden. Alle oplysninger om It Takes Two projektet er samlet på den engelsksprogede cd-rom, der findes sidst i publikationen. Cd-rom en er tænkt som et hjælpeværktøj for beslutningstagning. IT2 projektet benytter fem eksempelområder fra forskellige storbyer i Europa. Alle fem steder er man midt i meget omfattende renoveringsprocesser, som kommer til at forløbe en årrække frem. Mange resultater er allerede nået, blandt andet ved hjælp af IT2 processen, men mange andre udfordringer venter stadig på løsninger. Rapporten samler erfaringerne fra IT2 projektet. Det bemærkes, at tilsvarende metoder med godt resultat har været benyttet i f.eks. kvarterløft og helhedsorienteret byfornyelse i Danmark. Læsevejledning Publikationen er opbygget således, at den har opslagskarakter. Hvert kapitel kan læses for sig, eller man kan vælge en mere omfattende læsning. I kapitel 1 Projektet It Takes Two fortælles om projektets baggrund, formål og deltagere. Endvidere fortælles om det særlige ved IT2 projektet, nemlig den integrerede proces og de integrerede løsninger. I kapitel 2 Arbejdsmetode og værktøjer beskrives metoden nærmere, og de forskellige benyttede værktøjer gennemgås. Her er blandt andet tale om SWOT-metoden, scenarieværksteder, visionsworkshops og udarbejdelse af idékataloger. I kapitel 3 Ligheder og forskelle i de fem byområder gives en kort, sammenfattende beskrivelse af de fem eksempelområder, som på den ene side har mange fælles problemstillinger, men på den anden side også er vidt forskellige. I kapitel 4 til 8 beskrives hvert eksempelområde systematisk, og det beskrives, hvordan IT2 har været benyttet til at fremme processen hvert enkelt sted. I kapitel 9 findes en opdateret oversigt over kontaktpersoner fra alle de forskellige parter, der har været involveret i IT2. 8 Introduktion

8 Sidst i publikationen findes en engelsksproget cd-rom, som indeholder meget fyldig information om IT2, blandt andet informationer om de forskellige byområder, idékataloger med gode eksempler etc. Introduktion 9

9 10

10 1 Projektet It Takes Two Dette kapitel beskriver projektets baggrund, formål og deltagere. Endvidere fortælles om det særlige ved IT2 projektet, nemlig den integrerede proces og de integrerede løsninger. Baggrund og forløb Projektet It Takes Two (forkortes IT2) har til hensigt at stimulere og understøtte en bæredygtig renovering af efterkrigstidens etageboligområder overalt i Europa. Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Kommission, Directorate General Enterprise under Udviklingsafdelingen/ Innovation Programme. Endvidere har Erhvervsog Boligstyrelsen støttet den danske del af arbejdet. EU har betalt cirka halvdelen af omkostningerne, mens de enkelte byer hver har finansieret deres egne indsatser samt forpligtet sig til at gennemføre og betale et mindre pilotprojekt. De resterende udgifter er afholdt af de tilknyttede eksperter. Projektet IT2 er udført af et konsortium med tretten partnere: De fem byer Antwerpen, Dublin, Göteborg, Leipzig og San Sebastian, seks eksperter med forskellig viden indenfor bæredygtig renovering, samt 2 specialister i brugerdeltagelse og -processer. Projektet kaldes It Takes Two, da det kræver to typer af partnere at gennemføre en bæredygtig fornyelse: Man behøver både de lokale interessenter, som kan give deres viden om lokale forhold, ligesom man behøver udefrakommende eksperter, der kan bidrage med deres ekspertise og innovative idéer. I de første 18 måneder af projektet, der i alt varede 29 måneder, blev der udviklet en metode til bæredygtig renovering af efterkrigstidens etageboligområder. Metoden blev udviklet i et samarbejde mellem eksperterne og de fem europæiske byer, og blev herefter anvendt i den videre proces. Bypartnerne startede sommeren 2000 med en såkaldt SWOT-analyse af området: En analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler. På basis af resultaterne fra analysen udførte eksperterne en Teknisk Vurdering, der resulterede i 2 afrapporteringer: Idékatalog og skitseforslag. I idékataloget gives gode aktuelle eksempler på bæredygtig renovering. Skitseforslaget består af fem afsnit, ét for hvert byområde, hvor der vises mulige løsninger for det enkelte sted. Projektet 11

11 Efterfølgende har byerne på lokalt niveau udviklet forslag og handlingsplaner for deres projektområde på 3 workshops med deltagelse af de lokale interessenter. I det sidste år af projektet har eksperterne afrundet deres vurdering ved at optimere deres skitseforslag, og byerne har hver især igangsat et pilotprojekt. Alle resultaterne fra projektet blev samlet på en cd-rom, og blev præsenteret på et kursus for europæiske professionelle i renovering. Ingen af byerne er endnu færdige med deres renoveringsprojekter. Alle opgaverne er så omfattende, at de vil forløbe en årrække frem. Nogle steder er man allerede langt i den fysiske udførelse, andre steder er man stadig i planlægningsfasen. Projektets formål Projektet har som formål at overvinde barriererne mellem implementeringen af teknologisk innovation i fornyelsesprocessen og den bæredygtige forvaltning af efterkrigstidens etageboligområder. Dette kræver et skift i fokus fra teknologisk udvikling som mål til teknologisk udvikling som middel for at støtte borgerne i adfærdsændring. Projektets kortsigtede mål er: At involvere lokale aktører i processen med at udvikle visioner og handlingsplaner. At dele know-how om tekniske løsninger ved at gennemføre projektet i form af et europæisk netværk, lære af hverandre og dele erfaringer. At udføre et mindre pilotprojekt fra handlingsplanen i hver af de deltagende byer. At producere en cd-rom med et katalog over alle vurderede og anvendte teknikker. Cd-rom en er tænkt som et hjælpeværktøj ved beslutningstagning. At udbrede den opnåede viden til andre interesserede gennem publikationer og undervisningsforløb. At udbrede den nyeste tekniske viden indenfor arkitektur og byggeri, byomdannelse og grønne områder, energi, vand og affald, trafik og transport og informations- og kommunikationsteknologi. Projektets langsigtede mål er: At overvinde nogle af barriererne for teknisk fornyelse i en bæredygtig forvaltning af bydele. At forbedre relationerne mellem beboere, lokale myndigheder og andre aktører i projektområderne. At forbinde teknisk forandring med social oprustning. 12 Projektet

12 Europark (Antwerpen) At formidle den nyeste tilgængelige tekniske viden og arbejdsmetoder hen imod bæredygtighed indenfor arkitektur og byggeri, byomdannelse og grønne områder, energi, vand og affald, trafik og transport og informations- og kommunikationsteknologi. At forbedre sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i fem europæiske etageboligområder, opført efter krigen. At opbygge en metodik og samle erfaringer fra pilotprojekter om teknisk fornyelse i efterkrigstidens etageboligområder. Dette er ikke kun vigtigt for de eksisterende EU-medlemslande, men også for byerne i de central- og østeuropæiske lande, der optages senere. De involverede partnere og deres roller Grünau (Leipzig) Fem europæiske by-partnere De fem europæiske byområder er valgt på grund af deres forskellighed og vidt forskellige geografiske placering. Hvert byområde har forskellige problemer i forhold til deres særlige sociale, kulturelle og økonomiske situation. Oplysninger om kontaktpersoner m.m. findes på side Antwerpen, Belgien Projektområde: Europark Partner: Stad Antwerpen Kvillestan (Göteborg) Leipzig, Tyskland Projektområde: Grünau Partner: Aufbauwerk Regierungsbezirk Leipzig GmbH Göteborg, Sverige Projektområde: Kvillestan Partner: Distriktsudvalg Lundby Ballymun (Dublin) Dublin, Irland Projektområde: Ballymun Partner: Ballymun Regeneration Ltd. San Sebastian, Spanien Projektområde: Loiola-Martutene Partner: San Sebastian Kommune Loiola-Martutene (San Sebatian) Projektet 13

13 Otte ekspert-partnere De 6 europæiske eksperter og de 2 specialister blev valgt på grund af deres særlige kompetencer og internationale erfaringer. Det er en grundlæggende ambition i EU s støtteprogrammer at fremme samarbejdsrelationer og videntransfer hen over landegrænserne. De otte ekspert-partnere repræsenterer tilsammen et meget bredt erfaringsgrundlag og meget forskellige tilgange til processer og metoder. Ekspert-partnerne kan hermed tilføre en stor mængde ny og generel viden, mens der naturligvis på det helt lokale niveau stadig vil være behov for lokale eksperter. Det er disse eksperters vurderinger, som fremgår af de fem eksempler beskrevet i kapitel 4-8. Bæredygtig arkitektur, byggeri og byomdannelse Ekspert partner: IIUE (The International Institute for the Urban Environment), Delft, Holland. IIUE arbejder for bæredygtig byplanlægning. IIUE er en af de førende hollandske organisationer, som hjælper nationale regeringer med at udvikle redskaber for bæredygtige teknologier i boligerne. IIUE er koordinator på IT2 projektet. Byens friarealer Ekspert partner: GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, Kolding, Danmark. GBL har stor kompetence i miljøorienteret byplanlægning, -renovering, -byfornyelse og -landskabsarkitektur. GBL er international kendt for blandt andet en række pilotprojekter, der omhandler fornyelse af byernes friarealer. Trafik og transport Ekspert partner: Synergo, Zürich, Schweiz. Synergo er ekspert indenfor byomdannelse samt sociale og miljømæssige studier af trafik og transport. Synergo har stor erfaring i transportsystemer og styring af mobilitet. Energi Ekspert partner: Aquarius, Engineering Agency for Energy and Environment, Enschede, Holland i samarbejde med GEOHABITAT (Geohabitat Energía y Medio Ambiente SA). Almeria, Spanien. Aquarius og GEOHABITAT er eksperter indenfor energibesparelser i byplanlægning samt ved renoveringsprogrammer for bygninger og industri, blandt andet ved at anvende nye teknikker og løsninger med genvinding på energiområdet. 14 Projektet

14 Vand og affald Ekspert partner: TTZ (Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhafen), Bremerhafen, Tyskland. Miljøafdelingen ved TTZ har stor erfaring med europæiske projekter, der handler om håndtering af affald og spildevand. Informations- og kommunikationsteknologi Ekspert partner: IDIS (Fondazione IDIS), Napoli, Italien. IDIS er et institut for udbredelse af videnskabelig kultur. IDIS virker som en rugemaskine for nye virksomheder, og tilbyder tjenester for iværksættere. Informationsteknologi er et nøgleelement i IDIS arbejdskultur. Visionsworkshops og Økoteam naboskabsprogrammer Specialist: GAP (Global Action Plan International), Stockholm, Sverige. GAP s arbejde er fokuseret på at ændre beboeres adfærd til en mere miljøbevidst livsstil. GAP s metode til opbygning af visioner starter med det enkelte individ i dets sociale omgivelser. Brugervenlige metoder i udformningen Specialist: AUAI (Atelier d Urbanisme d Architecture et d Informatique / Lucien Kroll), Bruxelles, Belgien. AUAI er et arkitektfirma, som designer på en 100% deltagervenlig måde. I følge AUAI handler det at designe og udvikle løsninger udelukkende om kommunikation: udvekslende design er en mentalitet. Integrerede løsninger Det særlige i IT2 er metoden, som er udviklet af partnerne og afprøvet i de fem byer. Set fra et dansk synspunkt med erfaringer fra blandt andet kvarterløft, helhedsorienteret byfornyelse og forskellige store renoveringsprojekter er metoden måske ikke revolutionerende, men i mange andre europæiske lande har den helhedsorienterede tilgang trange kår. Bearbejdningen af de teknologiske fornyelsesmuligheder hen mod skræddersyede løsninger for de specifikke byområder er opnået i et tæt samarbejde mellem lokale interessenter i byerne og eksperterne. Eksperterne samarbejdede tæt indbyrdes for at udvikle og foreslå integrerede løsninger. Projektet 15

15 IT2 metoden er delt i to: En teknisk del og en ikke-teknisk del. Den tekniske del omhandler de fysiske forbedringer i projektområdet. Det betyder opgradering af bygninger, trafik, de udendørs arealer m.m. Den ikke-tekniske del handler om hele deltagerprocessen med visioner og planlægning. Metoden integrerer de to indgangsvinkler, således at den teknologiske og den samfundsmæssige fornyelse supplerer hinanden. Strukturen i projektet fremgår af illustrationen side 17. Projektets konkrete resultater er: Analyser, visioner og handlingsplaner for de fem projektområder. Teknisk vurdering udført af seks eksperter omkring arkitektur, byggeri og byomdannelse, byens friarealer, energi, vand og affald, trafik og transport og informations- og kommuniktionsteknologi. Et idékatalog og fem skitseforslag, ét for hvert projektområde. Fem pilotprojekter og handlingsplaner i de fem byer. Et web-site og en cd-rom. Et efteruddannelseskursus for professionelle. 16 Projektet

16 Integreret tilgang Projektstyring og 2 processpecialister Scanning SWOT-analyse Teknologi og designtilgange 6 typer ekspertise Arkitektur og byplanlægning Byens friarealer Energi Vand og affald Trafik og transport Informations- og kommunikationsteknologi Udvikling Teknologisk vurdering Planlægning Visioner Handlingsplaner Pilotprojekter Realisering 5 byer Antwerpen Dublin Göteborg Leipzig San Sebastian Socio-økonomiske og organisatoriske tiltag Styring Udbredelse Projektet 17

17 Byfornyelsens morfologi Skemaet for byfornyelsens morfologi viser de mulige forløb, afhængigt af diverse faktorer og politiske beslutninger. Som det fremgår, spiller mange faktorer ind, både internt og eksternt. Kombinationen af disse faktorer er afgørende for, hvordan forløbet finder sted, og hvilke resultater man når. Der er ikke én bestemt model, der er den rigtige. Byfornyelsens morfologi Kontekst Problematisk Neutral Positiv (stedets kvalitet) Politik Social Blandet Liberal (holdninger til byfornyelse) Eksemplet Ballymun Aktiviteter Let fornyelse Omfattende fornyelse Ny bybygning (fremgangsmåde, investeringsstørrelse) Beboere Eksisterende Delvis nye Nye (lokale beslutninger) Skemaet læses på følgende måde: I Ballymun (Dublin) var udgangspunktet et område i ekstrem dårlig fysisk stand. Den politiske tilgang til byfornyelsen var meget socialt orienteret med vidtgående hensyn og involvering af beboerne. Værktøjet har i høj grad været at rive det gamle ned og bygge nyt, men det har været et klart mål at bygge på og fastholde de eksisterende beboere, frem for at gennemføre en udskiftning af beboermassen. 18 Projektet

18 2 Arbejdsmetode og værktøjer Dette kapitel giver en nærmere beskrivelse af de værktøjer (metoder), som benyttes i IT2. Her er tale om forskellige værktøjer, som hver især og i kombination er meget velegnede i integrerede processer, hvor de hårde og kontante tekniske og fysiske forhold skal kombineres med socio-økonomiske og organisatoriske forhold. Den integrerede proces I projektet er forskellige teknikker og metoder kombineret i en integreret proces, sådan som det er illustreret på side 17. Metoden inkluderer: Uddannelseskurser for by-partnerne SWOT-analyse Scenarieværksted (EASW) Visionsworkshops, Øko-team og naboskabsprogrammer (GAP) Udvikling af indikatorer Teknisk vurdering. I hver af de fem byer startes med en undersøgelse, der opgør styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT) i det pågældende projektområde. Dette resulterer i en rapport, der giver input til de forskellige eksperter, for at udarbejde en Teknisk Vurdering Technology Assessment (TA) af de mulige teknikker inden for fagområderne: Arkitektur Byplanlægning / byomdannelse Byens friarealer Trafik og transport Energi Vand og affald Informations- og kommunikationsteknologi. Dernæst organiseres der i hver af de 5 byer en serie på 3 lokale workshops. Disse workshops er baseret på metoden Scenarieværksted (European Avareness Scenario Workshops, EASW). Her tilbydes faglig bistand til brug for tilrettelæggelsen. På disse workshops, der er en form for fremtidsværksteder, involveres de forskellige interessenter: Politikere, tekniske eksperter, beboere, boligselskaber, institutioner, organisationer, NGO ere, forretningsfolk m.fl. Arbejdsmetode og -værktøjer 19

19 På den første workshop udarbejdes et sammenhængende syn på, hvorledes de involverede parter ser deres område år frem. På den anden workshop oversættes visionen til handlingsplaner, ligesom de tilgængelige teknologier introduceres. På den tredje workshop arbejdes der videre på de udvalgte handlingsplaner og teknologier, og der udvikles en plan for gennemførelsen. Der udvælges et lille projekt i hver by som et pilotprojekt, og dets udførelse påbegyndes. Udbredelses- og formidlingsfasen består af et kursus for professionelle fra hele Europa. I udbredelses- og formidlingsfasen inkluderes også en cd-rom, der indeholder de anvendte metoder og værktøjer og de vurderede tekniske løsninger. Cd-rom en kan bruges som et beslutningsværktøj i andre byer. Gennem hele projektet er et web-site med information om projektet til rådighed. "It takes two" arbejdsmetoder og værktøjer Trin Partner Værktøj 0. Uddannelseskurser Bypartner Uddannelsesmateriale 1. Scanning Bypartner & lokale interessenter SWOT-metode: instruks for analysen, to spørgeskemaer og en guideline for SWOT-rapport 2. Udvikling Eksperter Instruks for teknisk vurdering og rammer for idékatalog og skitseforslag 3. Planlægning Bypartner & lokale interessenter 4. Realisering Bypartner & lokale interessenter Instruktioner til hver af de 3 workshops og input fra de tidligere trin Handlingsplaner og pilotprojekter 5. Styring Bypartner Styring og evalueringsinstruks 6. Udbredelse Alle Cd-rom, kursus og afrapportering 20 Arbejdsmetode og -værktøjer

20 Uddannelseskurser for bypartnerne I starten af arbejdsprocessen modtager bypartnerne et 2-dages instruktions- og uddannelseskursus. Kurset gennemføres af projektkoordinatoren, og giver en grundig introduktion til hele projektet i almindelighed og til SWOT-metoden i særdeleshed. SWOT-metoden SWOT er en engelsk forkortelse af styrker, svagheder, muligheder og trusler. I IT2 projektet bruges en SWOT-metode til at analysere situationen i de fem bydele. Resultaterne af denne analyse giver en sum af viden og gode idéer som grundlag for de fortsatte aktiviteter i IT2 projektet. SWOT-analysens formål SWOT-analysens formål for by-partnerne er: At få indsigt i de lokale styrker, svagheder, muligheder og trusler. At få input til den første workshop om forslag for byområdet. SWOT-analysens formål for ekspert-partnerne er: At få et overordnet billede af, hvad der er in og out i de fem forskellige situationer. At få indsigt i de lokale styrker, svagheder, muligheder og trusler i de fem forskellige situationer. Ud fra ovenstående mål skal følgende output komme fra hvert af de fem byområder: Liste med prioriteringer på lokale udfordringer. Subjektive indtryk givet af diverse interessenter. Beskrivelse af byområdet, by-partnerens eller en lokal eksperts generelle indtryk af byområdet. Den interne analyse: Styrker og svagheder Hvert byområde har dets egne karakteristika. Interessenterne i byområdet har brug for at blive klar over dets styrker og svagheder, for mest målrettet at kunne arbejde frem mod forbedringer. Et byområdes styrke kan f.eks. ligge i, at området er præsentabelt. Andre styrker kan f.eks. være god offentlig transport eller det at have et godt indsamlingssystem for affald. Et byområdes svaghed kan f.eks. ligge i, at området er fysisk nedslidt eller har et dårligt image. Arbejdsmetode og -værktøjer 21

21 Den eksterne analyse: Muligheder og trusler Et byområde er ikke en autonom enhed. Det udgør en del af en større helhed, som det er i konstant samspil med. For at analysere dette samspil er to aspekter af stor betydning: Muligheder og trusler. Mulighederne for et byområde ligger f.eks. i at udvikle området således, at det vil føre til en konkurrencefordel. Mulighederne kan opgøres i forhold til deres attraktion og sandsynlighed for succes. Om en mulighed bliver succesfuld, afhænger af styrken i byområdet til at skabe den størst mulige værdiforøgelse for områdets beboere og brugere. En trussel for et byområde ligger f.eks. i en ufavorabel udvikling i ydre forhold, der kan føre til en degradering af byområdets position. Truslerne kan opgøres i forhold til alvoren i dem og risikoen for, at de sker. Stigende priser på boliger i et tilstødende byområde kan f.eks. være en enorm trussel såvel som en mulighed for byområdet. Input i SWOT-analysen Inputtene i SWOT-analysen stammer fra spørgeskemaer og interviews holdt med forskellige interessenter. Eksempler på interessenter er beboere, lokale handlende, lokale myndigheder, boligforeninger, lokale eksperter, lokale virksomheder etc. Output af SWOT-analysen Resultatet af SWOT-analysen foreligger i forskellige tabeller. På basis af disse kan der opstilles prioriterede lister med de vigtigste styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det er væsentligt, at resultaterne kommunikeres til alle involverede, også borgerne i det berørte område. Eksempler herpå findes i kapitel 4-8. Næste trin efter SWOT-analysen: Mål og strategi Resultaterne fra SWOT-analysen fører frem til formuleringen af specifikke mål for byområdet. Der skal sondres mellem kortsigtede og langsigtede mål. Når der er udarbejdet en prioriteret liste med mål, er det næste skridt at formulere en strategi for, hvordan disse mål nås. SWOT-analysen tjener således som input til det efterfølgende Scenarieværksted. Målene formuleres under den første del af Scenarieværkstedet i de fem byområder. Output fra disse værksteder udgør forslaget for byområdet. Strategien bliver formuleret i løbet af anden og tredje workshop i byområderne. 22 Arbejdsmetode og -værktøjer

22 Scenarieværksted (EASW) Scenarieværkstedsmetoden er et godt redskab til at øge den demokratiske medbestemmelse i de valg, der er forbundne med f.eks. ændring i byområder. I den europæiske version kaldes det European Awareness Scenario Workshops (EASW). Metoden er i øvrigt udviklet på Danmarks Tekniske Universitet (af Morten Elle m.fl.). Formålet med EASW-workshoppen at udveksle viden, meninger og idéer mellem beboerne, tekniske eksperter, administratorer/politikere og repræsentanter fra det private erhvervsliv. at identificere og diskutere forskelle og ligheder i problemer og løsninger, som kommer fra forskellige deltagergrupper. at identificere og diskutere de større barrierer for et bæredygtigt byliv. at skabe idéer og vejledninger for fremtidige handlinger, planer og indgreb både på lokalt, nationalt som på EU-plan. at få en offentlig debat i gang i lokalområdet om et bæredygtigt byliv i den nære fremtid og teknologiens rolle heri. Scenarieværkstedet varer normalt 1-2 dage, og omfatter mellem 16 og 32 personer fra området. Der deltager 4-8 personer fra hver af de fire lokale samfundsgrupper: Beboere Tekniske eksperter Offentlige administratorer / politikere Repræsentanter fra den private sektor Værkstedet organiseres omkring to hovedaktiviteter: Forslag/idégenerering og fire temaer. Under aktiviteten forslag inviteres deltagerne efter en kort introduktion, til gruppearbejde i de samfundsgrupper, de tilhører. Under gruppearbejdet bliver deltagerne bedt om at forestille sig, at de befinder sig i fremtiden (10-20 år senere), hvor de vigtigste problemer i deres område er blevet løst. Under idégeneringen arbejder deltagerne med 4 temaer, som er valgt forud for værkstedet. Temaerne er forskellige fra situation til situation. I Europark (Antwerpen) f.eks. den grønne by, den aktive by, byen Arbejdsmetode og -værktøjer 23

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser Helhedsplanen Det helhedsorienterede byfornyelsesområde omfatter s 4 afdelinger i Fortunbyen, 4 kommunalt ejede boligblokke og et butikscenter. I området er der omkring 850 boliger med ca. 1.400 beboere.

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø DPL i København Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø Program Præsentation 30 min: Introduktion til DPL i København DPL anvendt på Amager Vest CMI's mulige anvendelse af DPL-København

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere