Nye metoder i renovering af etageboligområder. - fem europæiske eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye metoder i renovering af etageboligområder. - fem europæiske eksempler"

Transkript

1 Nye metoder i renovering af etageboligområder - fem europæiske eksempler April 2004

2 Nye metoder i renovering af etageboligområder - fem europæiske eksempler

3 Nye metoder i renovering af etageboligområder fem europæiske eksempler Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf.: Fax: Web: Udarbejdet for Erhvervs- og Boligstyrelsen af GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, ved arkitekt maa Maria Politis og arkitekt maa Torben Gade Udarbejdet på grundlag af det europæiske partnerskabsprojekt It Takes Two Partnerships for Societal and Technological Innovation in Post-war High-rise Areas, Yderligere informationer: GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps Pakhustorvet Kolding Tlf.: Fax: Web: Kontaktperson: Torben Gade Fotos: De medvirkende partnere DTP/Grafisk opsætning: GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps ved Sødde Clemensen Repro og tryk: Bell Print, Kolding Papir: Cyclus Oplag: 500 stk. Pris: kr. 100,00 incl. moms Måned og år: April 2004 ISBN ISBN elektronisk udgave: Publikationen kan rekvireres hos Byggecentrum, tlf , eller hentes fra Styrelsens hjemmeside Eftertryk af bogen er tilladt, men kun med kildeangivelse. Kopiering af cd- rom en er ikke tilladt. 4

4 Indhold Introduktion Læsevejledning Projektet It Takes Two Projektets formål De involverede partnere og deres roller Integrerede løsninger Byfornyelsens morfologi Arbejdsmetode og værktøjer Den integrerede proces Uddannelseskurser for bypartnerne SWOT-metoden Scenarieværksted (EASW) Visionsworkshops, Øko-teams og naboskabsprogrammer 24 Teknisk Vurdering Idékatalog Ligheder og forskelle i de fem byområder Europark, Antwerpen (Belgien) Om Europark Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering Skitseforslag til Europark IT2 pilotprojekt: Komposteringspark Grünau, Leipzig (Tyskland) Om Grünau Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering Skitseforslag til Grünau IT2 pilotprojekt: Kulturpark Kvillestan, Göteborg (Sverige) Om Kvillestan Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering Skitseforslag til Kvillestan IT2 pilotprojekt: Grøn Linie (den gröna kedjan)

5 7 Ballymun, Dublin (Irland) Om Ballymun Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering Skitseforslag til Ballymun IT2 pilotprojekt: Indikatorer Loiola-Martutene, San Sebastian (Spanien) Om Loiola-Martutene Den lokale SWOT analyse Eksperternes vurdering IT2 pilotprojekt: Forskønnelse af muren Alto de los Robles Kontaktpersoner De fem bypartnere Særlige rådgivere Ekspert partnerne Cd-rom

6 Introduktion Denne publikation indeholder en oversigt over proces, resultater og indhøstede erfaringer fra projektet It Takes Two (forkortes IT2). It Takes Two var et europæisk samarbejde, der sigtede på partnerskaber for social, miljømæssig og teknisk fornyelse af etageboligområder fra efterkrigstiden. Efter anden verdenskrig, da Europa skulle genopbygges, opførte offentlige myndigheder og boligselskaber utallige nye etageboligområder i periferien af de eksisterende byer. Man benyttede den nyeste tilgængelige teknik på daværende tidspunkt. Men efter få årtier blev mange af disse teknologiske landvindinger vendt til problemer. Folk blev utilfredse med anonymiteten, ensartetheden og det mono-funktionelle miljø. Problemer som stigende kriminalitet, stoffer og prostitution begyndte at dukke op flere steder. Fraflytningen steg. Denne situation er stadig aktuel. Hertil er kommet mange beboere med sociale problemer, ligesom der er problemer med at integrere beboere med anden etnisk baggrund. Alt i alt et problemkompleks, der betyder, at mange af efterkrigstidens etageboligområder er inde i en negativ spiral. Sideløbende med behovet for social oprustning er der et behov for at føre bygningerne og de udendørs arealer op til nutidig standard. Mange bygninger lider af betonskader, de har behov for bedre klimaskærm samt fornyelse af vand- og varmesystemer. Områderne er ofte ikke tidssvarende, hvad angår affaldssortering, de grønne områder er i dårlig stand, og det offentlige transportsystem skal i mange tilfælde forbedres. Én måde at løse problemet på er at rive hele området ned og derefter bygge mere tidssvarende boliger. En anden måde er at renovere området. Teknologierne er til rådighed, men de lokale beslutningstagere er ofte i vildrede med hvilke metoder, der skal anvendes. For at gøre bydelene bæredygtige er det nødvendigt med en blanding af organisatoriske, adfærdsmæssige og tekniske løsninger. Derfor må politikerne involvere de lokale borgere og interessenter i processen med at finde løsninger, understøttet af teknologiske fornyelser. Tekniske ændringer skal gå hånd i hånd med sociale ændringer. Det er hensigten i IT2 projektet at koble det bedste fra begge områder sammen: Teknologi og samfund. En teknisk fornyelse kan kun betragtes som en succes, når den accepteres i det sociale miljø. Introduktion 7

7 Denne publikation indeholder en sammenfatning af de mest karakteristiske faser i IT2 projektet, og henvender sig til alle, der beskæftiger sig med helhedsorienteret byfornyelse, kvarterløft og genopretning af problemramte etageboligområder fra efterkrigstiden. Alle oplysninger om It Takes Two projektet er samlet på den engelsksprogede cd-rom, der findes sidst i publikationen. Cd-rom en er tænkt som et hjælpeværktøj for beslutningstagning. IT2 projektet benytter fem eksempelområder fra forskellige storbyer i Europa. Alle fem steder er man midt i meget omfattende renoveringsprocesser, som kommer til at forløbe en årrække frem. Mange resultater er allerede nået, blandt andet ved hjælp af IT2 processen, men mange andre udfordringer venter stadig på løsninger. Rapporten samler erfaringerne fra IT2 projektet. Det bemærkes, at tilsvarende metoder med godt resultat har været benyttet i f.eks. kvarterløft og helhedsorienteret byfornyelse i Danmark. Læsevejledning Publikationen er opbygget således, at den har opslagskarakter. Hvert kapitel kan læses for sig, eller man kan vælge en mere omfattende læsning. I kapitel 1 Projektet It Takes Two fortælles om projektets baggrund, formål og deltagere. Endvidere fortælles om det særlige ved IT2 projektet, nemlig den integrerede proces og de integrerede løsninger. I kapitel 2 Arbejdsmetode og værktøjer beskrives metoden nærmere, og de forskellige benyttede værktøjer gennemgås. Her er blandt andet tale om SWOT-metoden, scenarieværksteder, visionsworkshops og udarbejdelse af idékataloger. I kapitel 3 Ligheder og forskelle i de fem byområder gives en kort, sammenfattende beskrivelse af de fem eksempelområder, som på den ene side har mange fælles problemstillinger, men på den anden side også er vidt forskellige. I kapitel 4 til 8 beskrives hvert eksempelområde systematisk, og det beskrives, hvordan IT2 har været benyttet til at fremme processen hvert enkelt sted. I kapitel 9 findes en opdateret oversigt over kontaktpersoner fra alle de forskellige parter, der har været involveret i IT2. 8 Introduktion

8 Sidst i publikationen findes en engelsksproget cd-rom, som indeholder meget fyldig information om IT2, blandt andet informationer om de forskellige byområder, idékataloger med gode eksempler etc. Introduktion 9

9 10

10 1 Projektet It Takes Two Dette kapitel beskriver projektets baggrund, formål og deltagere. Endvidere fortælles om det særlige ved IT2 projektet, nemlig den integrerede proces og de integrerede løsninger. Baggrund og forløb Projektet It Takes Two (forkortes IT2) har til hensigt at stimulere og understøtte en bæredygtig renovering af efterkrigstidens etageboligområder overalt i Europa. Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Kommission, Directorate General Enterprise under Udviklingsafdelingen/ Innovation Programme. Endvidere har Erhvervsog Boligstyrelsen støttet den danske del af arbejdet. EU har betalt cirka halvdelen af omkostningerne, mens de enkelte byer hver har finansieret deres egne indsatser samt forpligtet sig til at gennemføre og betale et mindre pilotprojekt. De resterende udgifter er afholdt af de tilknyttede eksperter. Projektet IT2 er udført af et konsortium med tretten partnere: De fem byer Antwerpen, Dublin, Göteborg, Leipzig og San Sebastian, seks eksperter med forskellig viden indenfor bæredygtig renovering, samt 2 specialister i brugerdeltagelse og -processer. Projektet kaldes It Takes Two, da det kræver to typer af partnere at gennemføre en bæredygtig fornyelse: Man behøver både de lokale interessenter, som kan give deres viden om lokale forhold, ligesom man behøver udefrakommende eksperter, der kan bidrage med deres ekspertise og innovative idéer. I de første 18 måneder af projektet, der i alt varede 29 måneder, blev der udviklet en metode til bæredygtig renovering af efterkrigstidens etageboligområder. Metoden blev udviklet i et samarbejde mellem eksperterne og de fem europæiske byer, og blev herefter anvendt i den videre proces. Bypartnerne startede sommeren 2000 med en såkaldt SWOT-analyse af området: En analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler. På basis af resultaterne fra analysen udførte eksperterne en Teknisk Vurdering, der resulterede i 2 afrapporteringer: Idékatalog og skitseforslag. I idékataloget gives gode aktuelle eksempler på bæredygtig renovering. Skitseforslaget består af fem afsnit, ét for hvert byområde, hvor der vises mulige løsninger for det enkelte sted. Projektet 11

11 Efterfølgende har byerne på lokalt niveau udviklet forslag og handlingsplaner for deres projektområde på 3 workshops med deltagelse af de lokale interessenter. I det sidste år af projektet har eksperterne afrundet deres vurdering ved at optimere deres skitseforslag, og byerne har hver især igangsat et pilotprojekt. Alle resultaterne fra projektet blev samlet på en cd-rom, og blev præsenteret på et kursus for europæiske professionelle i renovering. Ingen af byerne er endnu færdige med deres renoveringsprojekter. Alle opgaverne er så omfattende, at de vil forløbe en årrække frem. Nogle steder er man allerede langt i den fysiske udførelse, andre steder er man stadig i planlægningsfasen. Projektets formål Projektet har som formål at overvinde barriererne mellem implementeringen af teknologisk innovation i fornyelsesprocessen og den bæredygtige forvaltning af efterkrigstidens etageboligområder. Dette kræver et skift i fokus fra teknologisk udvikling som mål til teknologisk udvikling som middel for at støtte borgerne i adfærdsændring. Projektets kortsigtede mål er: At involvere lokale aktører i processen med at udvikle visioner og handlingsplaner. At dele know-how om tekniske løsninger ved at gennemføre projektet i form af et europæisk netværk, lære af hverandre og dele erfaringer. At udføre et mindre pilotprojekt fra handlingsplanen i hver af de deltagende byer. At producere en cd-rom med et katalog over alle vurderede og anvendte teknikker. Cd-rom en er tænkt som et hjælpeværktøj ved beslutningstagning. At udbrede den opnåede viden til andre interesserede gennem publikationer og undervisningsforløb. At udbrede den nyeste tekniske viden indenfor arkitektur og byggeri, byomdannelse og grønne områder, energi, vand og affald, trafik og transport og informations- og kommunikationsteknologi. Projektets langsigtede mål er: At overvinde nogle af barriererne for teknisk fornyelse i en bæredygtig forvaltning af bydele. At forbedre relationerne mellem beboere, lokale myndigheder og andre aktører i projektområderne. At forbinde teknisk forandring med social oprustning. 12 Projektet

12 Europark (Antwerpen) At formidle den nyeste tilgængelige tekniske viden og arbejdsmetoder hen imod bæredygtighed indenfor arkitektur og byggeri, byomdannelse og grønne områder, energi, vand og affald, trafik og transport og informations- og kommunikationsteknologi. At forbedre sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i fem europæiske etageboligområder, opført efter krigen. At opbygge en metodik og samle erfaringer fra pilotprojekter om teknisk fornyelse i efterkrigstidens etageboligområder. Dette er ikke kun vigtigt for de eksisterende EU-medlemslande, men også for byerne i de central- og østeuropæiske lande, der optages senere. De involverede partnere og deres roller Grünau (Leipzig) Fem europæiske by-partnere De fem europæiske byområder er valgt på grund af deres forskellighed og vidt forskellige geografiske placering. Hvert byområde har forskellige problemer i forhold til deres særlige sociale, kulturelle og økonomiske situation. Oplysninger om kontaktpersoner m.m. findes på side Antwerpen, Belgien Projektområde: Europark Partner: Stad Antwerpen Kvillestan (Göteborg) Leipzig, Tyskland Projektområde: Grünau Partner: Aufbauwerk Regierungsbezirk Leipzig GmbH Göteborg, Sverige Projektområde: Kvillestan Partner: Distriktsudvalg Lundby Ballymun (Dublin) Dublin, Irland Projektområde: Ballymun Partner: Ballymun Regeneration Ltd. San Sebastian, Spanien Projektområde: Loiola-Martutene Partner: San Sebastian Kommune Loiola-Martutene (San Sebatian) Projektet 13

13 Otte ekspert-partnere De 6 europæiske eksperter og de 2 specialister blev valgt på grund af deres særlige kompetencer og internationale erfaringer. Det er en grundlæggende ambition i EU s støtteprogrammer at fremme samarbejdsrelationer og videntransfer hen over landegrænserne. De otte ekspert-partnere repræsenterer tilsammen et meget bredt erfaringsgrundlag og meget forskellige tilgange til processer og metoder. Ekspert-partnerne kan hermed tilføre en stor mængde ny og generel viden, mens der naturligvis på det helt lokale niveau stadig vil være behov for lokale eksperter. Det er disse eksperters vurderinger, som fremgår af de fem eksempler beskrevet i kapitel 4-8. Bæredygtig arkitektur, byggeri og byomdannelse Ekspert partner: IIUE (The International Institute for the Urban Environment), Delft, Holland. IIUE arbejder for bæredygtig byplanlægning. IIUE er en af de førende hollandske organisationer, som hjælper nationale regeringer med at udvikle redskaber for bæredygtige teknologier i boligerne. IIUE er koordinator på IT2 projektet. Byens friarealer Ekspert partner: GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, Kolding, Danmark. GBL har stor kompetence i miljøorienteret byplanlægning, -renovering, -byfornyelse og -landskabsarkitektur. GBL er international kendt for blandt andet en række pilotprojekter, der omhandler fornyelse af byernes friarealer. Trafik og transport Ekspert partner: Synergo, Zürich, Schweiz. Synergo er ekspert indenfor byomdannelse samt sociale og miljømæssige studier af trafik og transport. Synergo har stor erfaring i transportsystemer og styring af mobilitet. Energi Ekspert partner: Aquarius, Engineering Agency for Energy and Environment, Enschede, Holland i samarbejde med GEOHABITAT (Geohabitat Energía y Medio Ambiente SA). Almeria, Spanien. Aquarius og GEOHABITAT er eksperter indenfor energibesparelser i byplanlægning samt ved renoveringsprogrammer for bygninger og industri, blandt andet ved at anvende nye teknikker og løsninger med genvinding på energiområdet. 14 Projektet

14 Vand og affald Ekspert partner: TTZ (Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhafen), Bremerhafen, Tyskland. Miljøafdelingen ved TTZ har stor erfaring med europæiske projekter, der handler om håndtering af affald og spildevand. Informations- og kommunikationsteknologi Ekspert partner: IDIS (Fondazione IDIS), Napoli, Italien. IDIS er et institut for udbredelse af videnskabelig kultur. IDIS virker som en rugemaskine for nye virksomheder, og tilbyder tjenester for iværksættere. Informationsteknologi er et nøgleelement i IDIS arbejdskultur. Visionsworkshops og Økoteam naboskabsprogrammer Specialist: GAP (Global Action Plan International), Stockholm, Sverige. GAP s arbejde er fokuseret på at ændre beboeres adfærd til en mere miljøbevidst livsstil. GAP s metode til opbygning af visioner starter med det enkelte individ i dets sociale omgivelser. Brugervenlige metoder i udformningen Specialist: AUAI (Atelier d Urbanisme d Architecture et d Informatique / Lucien Kroll), Bruxelles, Belgien. AUAI er et arkitektfirma, som designer på en 100% deltagervenlig måde. I følge AUAI handler det at designe og udvikle løsninger udelukkende om kommunikation: udvekslende design er en mentalitet. Integrerede løsninger Det særlige i IT2 er metoden, som er udviklet af partnerne og afprøvet i de fem byer. Set fra et dansk synspunkt med erfaringer fra blandt andet kvarterløft, helhedsorienteret byfornyelse og forskellige store renoveringsprojekter er metoden måske ikke revolutionerende, men i mange andre europæiske lande har den helhedsorienterede tilgang trange kår. Bearbejdningen af de teknologiske fornyelsesmuligheder hen mod skræddersyede løsninger for de specifikke byområder er opnået i et tæt samarbejde mellem lokale interessenter i byerne og eksperterne. Eksperterne samarbejdede tæt indbyrdes for at udvikle og foreslå integrerede løsninger. Projektet 15

15 IT2 metoden er delt i to: En teknisk del og en ikke-teknisk del. Den tekniske del omhandler de fysiske forbedringer i projektområdet. Det betyder opgradering af bygninger, trafik, de udendørs arealer m.m. Den ikke-tekniske del handler om hele deltagerprocessen med visioner og planlægning. Metoden integrerer de to indgangsvinkler, således at den teknologiske og den samfundsmæssige fornyelse supplerer hinanden. Strukturen i projektet fremgår af illustrationen side 17. Projektets konkrete resultater er: Analyser, visioner og handlingsplaner for de fem projektområder. Teknisk vurdering udført af seks eksperter omkring arkitektur, byggeri og byomdannelse, byens friarealer, energi, vand og affald, trafik og transport og informations- og kommuniktionsteknologi. Et idékatalog og fem skitseforslag, ét for hvert projektområde. Fem pilotprojekter og handlingsplaner i de fem byer. Et web-site og en cd-rom. Et efteruddannelseskursus for professionelle. 16 Projektet

16 Integreret tilgang Projektstyring og 2 processpecialister Scanning SWOT-analyse Teknologi og designtilgange 6 typer ekspertise Arkitektur og byplanlægning Byens friarealer Energi Vand og affald Trafik og transport Informations- og kommunikationsteknologi Udvikling Teknologisk vurdering Planlægning Visioner Handlingsplaner Pilotprojekter Realisering 5 byer Antwerpen Dublin Göteborg Leipzig San Sebastian Socio-økonomiske og organisatoriske tiltag Styring Udbredelse Projektet 17

17 Byfornyelsens morfologi Skemaet for byfornyelsens morfologi viser de mulige forløb, afhængigt af diverse faktorer og politiske beslutninger. Som det fremgår, spiller mange faktorer ind, både internt og eksternt. Kombinationen af disse faktorer er afgørende for, hvordan forløbet finder sted, og hvilke resultater man når. Der er ikke én bestemt model, der er den rigtige. Byfornyelsens morfologi Kontekst Problematisk Neutral Positiv (stedets kvalitet) Politik Social Blandet Liberal (holdninger til byfornyelse) Eksemplet Ballymun Aktiviteter Let fornyelse Omfattende fornyelse Ny bybygning (fremgangsmåde, investeringsstørrelse) Beboere Eksisterende Delvis nye Nye (lokale beslutninger) Skemaet læses på følgende måde: I Ballymun (Dublin) var udgangspunktet et område i ekstrem dårlig fysisk stand. Den politiske tilgang til byfornyelsen var meget socialt orienteret med vidtgående hensyn og involvering af beboerne. Værktøjet har i høj grad været at rive det gamle ned og bygge nyt, men det har været et klart mål at bygge på og fastholde de eksisterende beboere, frem for at gennemføre en udskiftning af beboermassen. 18 Projektet

18 2 Arbejdsmetode og værktøjer Dette kapitel giver en nærmere beskrivelse af de værktøjer (metoder), som benyttes i IT2. Her er tale om forskellige værktøjer, som hver især og i kombination er meget velegnede i integrerede processer, hvor de hårde og kontante tekniske og fysiske forhold skal kombineres med socio-økonomiske og organisatoriske forhold. Den integrerede proces I projektet er forskellige teknikker og metoder kombineret i en integreret proces, sådan som det er illustreret på side 17. Metoden inkluderer: Uddannelseskurser for by-partnerne SWOT-analyse Scenarieværksted (EASW) Visionsworkshops, Øko-team og naboskabsprogrammer (GAP) Udvikling af indikatorer Teknisk vurdering. I hver af de fem byer startes med en undersøgelse, der opgør styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT) i det pågældende projektområde. Dette resulterer i en rapport, der giver input til de forskellige eksperter, for at udarbejde en Teknisk Vurdering Technology Assessment (TA) af de mulige teknikker inden for fagområderne: Arkitektur Byplanlægning / byomdannelse Byens friarealer Trafik og transport Energi Vand og affald Informations- og kommunikationsteknologi. Dernæst organiseres der i hver af de 5 byer en serie på 3 lokale workshops. Disse workshops er baseret på metoden Scenarieværksted (European Avareness Scenario Workshops, EASW). Her tilbydes faglig bistand til brug for tilrettelæggelsen. På disse workshops, der er en form for fremtidsværksteder, involveres de forskellige interessenter: Politikere, tekniske eksperter, beboere, boligselskaber, institutioner, organisationer, NGO ere, forretningsfolk m.fl. Arbejdsmetode og -værktøjer 19

19 På den første workshop udarbejdes et sammenhængende syn på, hvorledes de involverede parter ser deres område år frem. På den anden workshop oversættes visionen til handlingsplaner, ligesom de tilgængelige teknologier introduceres. På den tredje workshop arbejdes der videre på de udvalgte handlingsplaner og teknologier, og der udvikles en plan for gennemførelsen. Der udvælges et lille projekt i hver by som et pilotprojekt, og dets udførelse påbegyndes. Udbredelses- og formidlingsfasen består af et kursus for professionelle fra hele Europa. I udbredelses- og formidlingsfasen inkluderes også en cd-rom, der indeholder de anvendte metoder og værktøjer og de vurderede tekniske løsninger. Cd-rom en kan bruges som et beslutningsværktøj i andre byer. Gennem hele projektet er et web-site med information om projektet til rådighed. "It takes two" arbejdsmetoder og værktøjer Trin Partner Værktøj 0. Uddannelseskurser Bypartner Uddannelsesmateriale 1. Scanning Bypartner & lokale interessenter SWOT-metode: instruks for analysen, to spørgeskemaer og en guideline for SWOT-rapport 2. Udvikling Eksperter Instruks for teknisk vurdering og rammer for idékatalog og skitseforslag 3. Planlægning Bypartner & lokale interessenter 4. Realisering Bypartner & lokale interessenter Instruktioner til hver af de 3 workshops og input fra de tidligere trin Handlingsplaner og pilotprojekter 5. Styring Bypartner Styring og evalueringsinstruks 6. Udbredelse Alle Cd-rom, kursus og afrapportering 20 Arbejdsmetode og -værktøjer

20 Uddannelseskurser for bypartnerne I starten af arbejdsprocessen modtager bypartnerne et 2-dages instruktions- og uddannelseskursus. Kurset gennemføres af projektkoordinatoren, og giver en grundig introduktion til hele projektet i almindelighed og til SWOT-metoden i særdeleshed. SWOT-metoden SWOT er en engelsk forkortelse af styrker, svagheder, muligheder og trusler. I IT2 projektet bruges en SWOT-metode til at analysere situationen i de fem bydele. Resultaterne af denne analyse giver en sum af viden og gode idéer som grundlag for de fortsatte aktiviteter i IT2 projektet. SWOT-analysens formål SWOT-analysens formål for by-partnerne er: At få indsigt i de lokale styrker, svagheder, muligheder og trusler. At få input til den første workshop om forslag for byområdet. SWOT-analysens formål for ekspert-partnerne er: At få et overordnet billede af, hvad der er in og out i de fem forskellige situationer. At få indsigt i de lokale styrker, svagheder, muligheder og trusler i de fem forskellige situationer. Ud fra ovenstående mål skal følgende output komme fra hvert af de fem byområder: Liste med prioriteringer på lokale udfordringer. Subjektive indtryk givet af diverse interessenter. Beskrivelse af byområdet, by-partnerens eller en lokal eksperts generelle indtryk af byområdet. Den interne analyse: Styrker og svagheder Hvert byområde har dets egne karakteristika. Interessenterne i byområdet har brug for at blive klar over dets styrker og svagheder, for mest målrettet at kunne arbejde frem mod forbedringer. Et byområdes styrke kan f.eks. ligge i, at området er præsentabelt. Andre styrker kan f.eks. være god offentlig transport eller det at have et godt indsamlingssystem for affald. Et byområdes svaghed kan f.eks. ligge i, at området er fysisk nedslidt eller har et dårligt image. Arbejdsmetode og -værktøjer 21

21 Den eksterne analyse: Muligheder og trusler Et byområde er ikke en autonom enhed. Det udgør en del af en større helhed, som det er i konstant samspil med. For at analysere dette samspil er to aspekter af stor betydning: Muligheder og trusler. Mulighederne for et byområde ligger f.eks. i at udvikle området således, at det vil føre til en konkurrencefordel. Mulighederne kan opgøres i forhold til deres attraktion og sandsynlighed for succes. Om en mulighed bliver succesfuld, afhænger af styrken i byområdet til at skabe den størst mulige værdiforøgelse for områdets beboere og brugere. En trussel for et byområde ligger f.eks. i en ufavorabel udvikling i ydre forhold, der kan føre til en degradering af byområdets position. Truslerne kan opgøres i forhold til alvoren i dem og risikoen for, at de sker. Stigende priser på boliger i et tilstødende byområde kan f.eks. være en enorm trussel såvel som en mulighed for byområdet. Input i SWOT-analysen Inputtene i SWOT-analysen stammer fra spørgeskemaer og interviews holdt med forskellige interessenter. Eksempler på interessenter er beboere, lokale handlende, lokale myndigheder, boligforeninger, lokale eksperter, lokale virksomheder etc. Output af SWOT-analysen Resultatet af SWOT-analysen foreligger i forskellige tabeller. På basis af disse kan der opstilles prioriterede lister med de vigtigste styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det er væsentligt, at resultaterne kommunikeres til alle involverede, også borgerne i det berørte område. Eksempler herpå findes i kapitel 4-8. Næste trin efter SWOT-analysen: Mål og strategi Resultaterne fra SWOT-analysen fører frem til formuleringen af specifikke mål for byområdet. Der skal sondres mellem kortsigtede og langsigtede mål. Når der er udarbejdet en prioriteret liste med mål, er det næste skridt at formulere en strategi for, hvordan disse mål nås. SWOT-analysen tjener således som input til det efterfølgende Scenarieværksted. Målene formuleres under den første del af Scenarieværkstedet i de fem byområder. Output fra disse værksteder udgør forslaget for byområdet. Strategien bliver formuleret i løbet af anden og tredje workshop i byområderne. 22 Arbejdsmetode og -værktøjer

22 Scenarieværksted (EASW) Scenarieværkstedsmetoden er et godt redskab til at øge den demokratiske medbestemmelse i de valg, der er forbundne med f.eks. ændring i byområder. I den europæiske version kaldes det European Awareness Scenario Workshops (EASW). Metoden er i øvrigt udviklet på Danmarks Tekniske Universitet (af Morten Elle m.fl.). Formålet med EASW-workshoppen at udveksle viden, meninger og idéer mellem beboerne, tekniske eksperter, administratorer/politikere og repræsentanter fra det private erhvervsliv. at identificere og diskutere forskelle og ligheder i problemer og løsninger, som kommer fra forskellige deltagergrupper. at identificere og diskutere de større barrierer for et bæredygtigt byliv. at skabe idéer og vejledninger for fremtidige handlinger, planer og indgreb både på lokalt, nationalt som på EU-plan. at få en offentlig debat i gang i lokalområdet om et bæredygtigt byliv i den nære fremtid og teknologiens rolle heri. Scenarieværkstedet varer normalt 1-2 dage, og omfatter mellem 16 og 32 personer fra området. Der deltager 4-8 personer fra hver af de fire lokale samfundsgrupper: Beboere Tekniske eksperter Offentlige administratorer / politikere Repræsentanter fra den private sektor Værkstedet organiseres omkring to hovedaktiviteter: Forslag/idégenerering og fire temaer. Under aktiviteten forslag inviteres deltagerne efter en kort introduktion, til gruppearbejde i de samfundsgrupper, de tilhører. Under gruppearbejdet bliver deltagerne bedt om at forestille sig, at de befinder sig i fremtiden (10-20 år senere), hvor de vigtigste problemer i deres område er blevet løst. Under idégeneringen arbejder deltagerne med 4 temaer, som er valgt forud for værkstedet. Temaerne er forskellige fra situation til situation. I Europark (Antwerpen) f.eks. den grønne by, den aktive by, byen Arbejdsmetode og -værktøjer 23