DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT (ONLINE) 01-17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT (ONLINE) 01-17"

Transkript

1 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TRAFIKMINISTERIET TEKNISK RAPPORT (ONLINE) Jordens Klima - Guide til vejr og klima i 156 lande (update) John Cappelen og Jens Juncher Jensen KØBENHAVN 2001

2 Forsidebillede: Jorden fotograferet fra kilometers højde af den meteorologiske satellit METEOSAT. Jordens Klima er udgivet i bogform (1. udgave) som 1. oplag 1990, 2. oplag 1994 (enkelte rettelser) og 3. oplag 1999 (fotografisk genoptryk af 2. oplag). Redaktion: John Cappelen og Jens Juncher Jensen ISBN Jordens Klima i elektronisk form er første gang udkommet som 2. udgave 2000 (DMI Intern Rapport 00-12; revideret november 2000 af forfatterne med enkelte rettelser og en nødvendig revision af landenavne, men uden index og landekort). Nærværende rapport er 3. udgave Der er ikke sket ændringer siden 2. udgave Rapporten kan hentes i pdf-version fra DMI s Internet hjemmesider på adressen: ISSN-nr. (ONLINE udgave)

3 FORORD Som rejsende, og ikke mindst som turist, er man i almindelighed mere udsat for vejrets luner, end man er derhjemme. Hvis man tager på ferie eller forretningsrejse til et nyt sted - eller til et sted, hvor man tidligere har været på en anden årstid - har man et naturligt behov for at vide, hvordan vejret kan forventes at arte sig på det pågældende sted og tidspunkt. Hvordan det rent faktisk vil blive i en bestemt periode, er det ikke muligt at sige mere end højst 4-5 dage i forvejen. Derimod kan man beskrive, hvordan vejret normalt vil være i en bestemt måned ved at angive gennemsnitlige værdier for de enkelte vejrelementer: temperatur, nedbørmængde, solskinstimer osv. Det er sådanne værdier, som karakteriserer et steds klima, i modsætning til øjebliks-observationer, som karakteriserer vejret. Den naturlige måde at anvende tabellerne på vil være at sammenligne værdierne for det sted, man er interesseret i, med de tilsvarende værdier for et sted, som man kender. Hvis man f.eks. vil rejse til Tenerife i februar måned, kan man se, at temperaturerne der svarer til temperaturerne i København i august måned. Vil man have oplysninger om klimaet på et sted, som ikke er med i tabellerne, kan man i reglen klare sig med oplysningerne fra et sted, som ikke ligger alt for fjernt derfra. Man må så blot være opmærksom på, at der kan være væsentlige forskelle på forholdene ved kysten og nogle få hundrede kilometer (eller mindre) inde i landet. I bjergene er der også tit forskel på klimaet ved nærliggende steder, især hvis de ligger i forskellige højder, men ofte også selv om de ligger lige højt, men på henholdsvis læsiden eller vindsiden af et bjerg eller en bjergkæde. Ligeledes bør man være opmærksom på, at i fugtig luft aftager temperaturen med normalt ca. 1/2 grad C pr. 100 meter og i tør luft med ca. 1 grad C pr. 100 meter, man bevæger sig op i bjergene. Det er vort håb, at vi med denne bog kan gavne de rejsende ved at udbygge kendskabet til klimaet i andre lande. Rigtig god fornøjelse og god rejse.

4 FORKLARING TIL TABELLERNES OPLYSNINGER Klimatologiske data beregnes normalt som gennemsnitsværdier over en 30-årig periode, og de fleste stationers data er fra perioden Perioden er dog ikke altid oplyst i de kilder, som er benyttet, ligesom det i nogle tilfælde har været nødvendigt at benytte klimatologiske data fra en kortere eller en forskudt periode i forhold til Stednavnene er ordnet alfabetisk, først efter landenavn/navn på øer eller øgrupper, dernæst efter observationsstedets navn indenfor det enkelte land. For observationsstedet er angivet den geografiske position i gra der og minutter, højden over havet i meter samt det 5-cifrede stationsnummer. GENERELT OM LUFTTEMPERATUREN For middel-, maximum- og minimumtemperaturer gælder, at de er målt i 0,1 grader C 1 ½ - 2 meter over terrænet. I tabellerne er temperaturerne afrundet til hele grader. MIDDELTEMPERATUR Middeltemperaturen er den månedlige gennemsnitstemperatur baseret på samtlige temperaturaflæsninger døgnet igennem for alle dage i måneden. Hvis middeltemperaturen ikke er angivet, er det rimeligt at anvende gennemsnittet af maximum- og minimumtemperaturen. MAXIMUMTEMPERATUR For hver af årets måneder er gennemsnittet af døgnets maximumtemperatur angivet. Døgnets maximumtemperatur er døgnets højest målte temperatur, som i reglen indtræffer om eftermiddagen. MINIMUMTEMPERATUR For hver af årets måneder er gennemsnittet af døgnets minimumtemperatur angivet. Døgnets minimumtemperatur er døgnets lavest målte temperatur, som i reglen indtræffer ved solopgang. VANDTEMPERATUR I UDLANDET Vandtemperaturen er målt i 0,1 grader C og er i tabellen afrundet til hele grader. Målingerne er foretaget i havoverfladen. Månedsmiddeltemperaturen er medtaget for de måneder, hvor de har foreligget. VANDTEMPERATUR I DANMARK Vandtemperaturer i De Danske Farvande er behandlet i et særskilt tabelafsnit bagest i bogen. Temperaturen er målt i 0,1 grader C og er i tabellen afrundet til hele grader. Målingerne er foretaget kl. 08 om morgenen i havoverfladen. Foruden månedsmiddeltemperaturen er der medtaget den absolut højest, og den absolut lavest målte vandtemperatur i den 30-årige periode. Absolut minimum foreligger normalt ikke i månederne jan.- apr., dels på grund af isforekomster, dels fordi fyrskibene ofte har været inddraget i denne periode.

5 NEDBØRMÆNGDE I MM For hver af årets måneder er den gennemsnitlige nedbørsum angivet. Målingen er foretaget - 1,5 meter over terrænet - med en nøjagtighed på 0,1 mm, men er i tabellen afrundet til hele mm. Hvis nedbøren er faldet i form af sne, slud eller hagl, er den smeltet, før aflæsningen er foretaget. Som rettesnor kan man regne med, at på steder med svag vind, hvor sneen er løs, svarer 1 cm sne til 1 mm nedbør. På steder med kraftig vind, hvor sneen er vindpakket, kan 1 cm sne svare til henved 5 mm nedbør. Nedbørmængde større end 0 men mindre end 1 mm er angivet som <1. ANTAL NEDBØRDØGN For hver af årets måneder er angivet det gennemsnitlige antal døgn, hvor der er faldet mindst 0,1 mm nedbør. For den enkelte nedbørperiode foreligger der ingen oplysninger om, hvor længe den varer eller hvor mange mm nedbør, der falder. Der kan således godt falde mm eller mere i en enkelt kraftig byge og iøvrigt være fint vejr resten af dagen. Omvendt kan det småregne en hel dag, uden at der falder mere end nogle få tiendedele mm. Dog kan man, som en grov rettesnor sige, at jo varmere der er på et sted, desto større er sandsynligheden for, at nedbøren falder i korte, kraftige byger og omvendt, jo koldere der er på et sted, desto større er sandsynligheden for, at nedbøren falder over længere tid men med lille intensitet. <1 betyder mere end 0 men mindre end 1 døgn med nedbør. ANTAL SOLSKINSTIMER For hver af årets måneder er angivet det gennemsnitlige hele antal timer, hvor solen har skinnet. RELATIV FUGTIGHED I % For hver af årets måneder er luftens relative fugtighed angivet i procent af den mængde vanddamp, som luften maximalt kan indeholde ved den pågældende lufttemperatur. Højeste relative fugtighed indtræffer i reglen lige før solopgang og laveste relative fugtighed i reglen om eftermiddagen. HYPPIGSTE VINDRETNING Vindretningen måles 10 meter over terrænet, og den er i tabellen angivet ved det verdenshjørne, hvorfra den oftest blæser. VAR betyder varierende/skiftende vindretning. C betyder vindstille. MIDDELVINDSTYRKE For hver af årets måneder er gennemsnitsvindstyrken angivet på basis af samtlige vindobservationer døgnet igennem for alle dage i måneden. Vindstyrken er, i perioden , hovedsageligt skønnet udfra vindens påvirkninger på omgivelserne og angivet i Beaufort. Efter 1960 bliver det mere og mere udbredt at måle vindhastigheden i meter pr. sekund ved hjælp af et anemometer, som er anbragt på en mast 10 meter over terrænet.

6 ANTAL DØGN MED FROST For hver af årets måneder er angivet det gennemsnitlige antal døgn, hvor temperaturen har været under frysepunktet. <1 betyder mere end 0 men mindre end 1 døgn med frost.

7 Klimatabeller

8 AFGHANISTAN STATIONSNUMMER KABOUL N E 1985 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING SV SV S S S S S S S SV SV SV MIDDELVINDSTYRKE AFGHANISTAN STATIONSNUMMER KANDAHAR N E 1004 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM <1 ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % AFGHANISTAN STATIONSNUMMER MAZAR-E-SHARIF N E 378 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I %

9 ALBANIEN STATIONSNUMMER SHKODER N E 43 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING Ø Ø NV NV SV V V NV NV NV Ø Ø MIDDELVINDSTYRKE ALBANIEN STATIONSNUMMER TIRANA N E 89 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING SØ SØ NV NV NV NV NV NV NV NV SØ SØ MIDDELVINDSTYRKE ALBANIEN STATIONSNUMMER VLORE N E 3 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING Ø N N N N N N N N N Ø Ø MIDDELVINDSTYRKE

10 ALGERIET STATIONSNUMMER ALGER/DAR-EL-BEIDA N 3 15 E 25 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR VANDTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING V V V V N N N Ø Ø V V V MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST ALGERIET STATIONSNUMMER BECHAR N 2 14 W 772 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % ALGERIET STATIONSNUMMER BISKRA N 5 44 E 81 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING NV NV NV NV NV SØ SØ Ø NV SØ NV NV MIDDELVINDSTYRKE

11 ALGERIET STATIONSNUMMER BORDJ OMAR DRISS N 6 42 E 353 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM < <1 <1 0 <1 1 <1 1 6 ANTAL NEDBØRDØGN <1 <1 1 1 <1 <1 0 0 < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % ALGERIET STATIONSNUMMER DJANET N 9 28 E 1054 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM <1 4 1 < ANTAL NEDBØRDØGN <1 < < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % ALGERIET STATIONSNUMMER EL GOLEA N 2 52 E 397 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM <1 < ANTAL NEDBØRDØGN <1 <1 < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I %

12 ALGERIET STATIONSNUMMER IN SALAH N 2 28 E 293 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM <1 0 0 <1 <1 1 <1 5 ANTAL NEDBØRDØGN 1 <1 <1 1 <1 0 0 <1 <1 <1 <1 2 ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % ALGERIET STATIONSNUMMER ORAN N 0 36 W 90 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR VANDTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING S S N N N N N N N N S S MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST ALGERIET STATIONSNUMMER OUALLENE BORDJ N 1 14 E 346 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM < <1 <1 2 ANTAL NEDBØRDØGN <1 <1 <1 <1 < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I %

13 ALGERIET STATIONSNUMMER TAMANRASSET N 5 31 E 1378 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING NØ NØ NØ NV NV NØ Ø Ø NØ NØ NØ NØ MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST ALGERIET STATIONSNUMMER TINDOUF N 8 08 W 401 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN <1 <1 0 < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % ALGERIET STATIONSNUMMER TOUGGOURT N 6 05 E 85 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM < ANTAL NEDBØRDØGN <1 < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I %

14 ANDAMAN ØERNE STATIONSNUMMER PORT BLAIR N E 73 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % ANDORRA STATIONSNUMMER LES ESCALDES N 1 31 E 1080 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN RELATIV FUGTIGHED I % ANGOLA STATIONSNUMMER HUAMBO S E 1700 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM <1 < ANTAL NEDBØRDØGN <1 <1 < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I %

15 ANGOLA STATIONSNUMMER LUANDA 8 51 S E 74 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING V V V V V V SV V V V V V MIDDELVINDSTYRKE ANGOLA STATIONSNUMMER LUENA S E 1357 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM <1 < ANTAL NEDBØRDØGN <1 <1 < ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % ANGOLA STATIONSNUMMER MOCAMEDES/NAMIBE S E 44 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM <1 <1 <1 <1 < ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I %

16 ARGENTINA STATIONSNUMMER BAHIA BLANCA S W 75 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING N N N N N NV NV N N N N N MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST ARGENTINA STATIONSNUMMER BUENOS AIRES S W 24 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING NØ NØ NØ NØ NØ NØ NØ NØ NØ NØ NØ NØ MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST ARGENTINA STATIONSNUMMER CORDOBA S W 484 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING NØ NØ NØ N N N N N N NØ NØ NØ MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST

17 ARGENTINA STATIONSNUMMER PUENTO DEL INCA S W 2720 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING V V V V V V V V V V V V MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST ARGENTINA STATIONSNUMMER RIO GALLEGOS S W 22 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING V V V V V V V V V V V V MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST ARGENTINA STATIONSNUMMER SARMIENTO S W 266 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING V V V V V V V V V V V V MIDDELVINDSTYRKE

18 ARGENTINA STATIONSNUMMER TUCUMAN S W 420 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING SV SV S S SV SV NØ NØ NØ SV SV SV MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST ASCENSION ISLAND STATIONSNUMMER GEORGETOWN 7 55 S W 17 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ MIDDELVINDSTYRKE ASERBAJDSJAN STATIONSNUMMER LENKORAN N E 19 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN RELATIV FUGTIGHED I %

19 AUSTRALIEN STATIONSNUMMER ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA S E 41 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING SV SV SV SV NV N NV SV SV SV SV SV MIDDELVINDSTYRKE AUSTRALIEN STATIONSNUMMER ALBANY, WESTERN AUSTRALIA S E 13 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING ØSØ ØSØ ØSØ ØSØ SV NV NV SV VSV SV SV ØSØ MIDDELVINDSTYRKE AUSTRALIEN STATIONSNUMMER ALICE SPRINGS, NORTHERN TERRITORY S E 579 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING SØ SØ ØSØ ØSØ SØ SØ SØ SØ SØ SØ SØ SØ MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST <

20 AUSTRALIEN STATIONSNUMMER BOURKE, NEW SOUTH WALES S E 110 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING SØ SØ SØ SØ SV SØ SV SV SV SV SV SV ANTAL DØGN MED FROST <1 < AUSTRALIEN STATIONSNUMMER BRISBANE, QUEENSLAND S E 42 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING NØ NØ Ø Ø SØ V V NØ NØ NØ NØ NØ MIDDELVINDSTYRKE AUSTRALIEN STATIONSNUMMER BROOME, WESTERN AUSTRALIA S E 11 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN < RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING V SV SV SØ S S S SV SV SV V V MIDDELVINDSTYRKE

21 AUSTRALIEN STATIONSNUMMER CANBERRA, CAPITAL TERRITORY S E 559 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV MIDDELVINDSTYRKE ANTAL DØGN MED FROST 0 0 < <1 0 AUSTRALIEN STATIONSNUMMER CARNARVON, WESTERN AUSTRALIA S E 5 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN RELATIV FUGTIGHED I % AUSTRALIEN STATIONSNUMMER CHARLEVILLE, QUEENSLAND S E 294 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING Ø Ø SØ SØ SØ S S SV SV NV SSV SØ ANTAL DØGN MED FROST < <

22 AUSTRALIEN STATIONSNUMMER CLONCURRY, QUEENSLAND S E 193 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN < RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING SØ SØ SØ SØ SØ SØ SØ SØ SØ SØ S SØ AUSTRALIEN STATIONSNUMMER COEN, QUEENSLAND S E 600 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % AUSTRALIEN STATIONSNUMMER COOK, SOUTH AUSTRALIA S E 123 M MIDDELTEMPERATUR MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING S SØ SØ SØ SV NV NV NV S S S SØ ANTAL DØGN MED FROST <

23 AUSTRALIEN STATIONSNUMMER DALY WATERS, NORTHERN TERRITORY S E 211 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING N,C S,C Ø SØ SØ SØ SØ SØ Ø NØ N N AUSTRALIEN STATIONSNUMMER DARWIN, NORTHERN TERRITORY S E 30 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING V V V Ø Ø Ø SØ NV NV NV NV NV MIDDELVINDSTYRKE AUSTRALIEN STATIONSNUMMER DUBBO, NEW SOUTH WALES S E 265 M MAXIMUMTEMPERATUR MINIMUMTEMPERATUR NEDBØRMÆNGDE I MM ANTAL NEDBØRDØGN ANTAL SOLSKINSTIMER RELATIV FUGTIGHED I % HYPPIGSTE VINDRETNING Ø C C C C C C SV S NV SV SV