Den skandinaviske 8 millioners by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den skandinaviske 8 millioners by"

Transkript

1 københavn puttgarden hamburg laholm fredrikstad lund moss falkenberg halden öxnered trollhättan Den skandinaviske 8 millioners by slutrapport 2014 ängelholm lübeck ski sarpsborg landskrona oslo copenhagen airport Kungsbacka ed ørestad oldenburg helsingborg høje Taastrup varberg rygge malmö næstved halmstad NYKØBING vordingborg göteborg

2 DELTAGERE I PROJEKTET PROJEKTLEDER Floire Nathanael Daub, Oslo kommune ØKONOMIANSVARLIG Business Region Göteborg Madeleine Johansson Tove Hallnéus POLITISK STYREGRUPPE PRÆSIDIUM Stian Berger Røsland, Oslo kommune Anneli Hulthén, Göteborgs stad Sophie Hæstrup Andersen/Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden Pia Kinhult, Region Skåne MEDLEMMER Christine Axelsson, Region Skåne Gösta Bergenheim, Region Halland Hallstein Bjercke, Oslo kommune Peter Danielsson, Helsingborg stad Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune Frank Jensen, Københavns kommune Bent Larsen, Region Hovedstaden Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen Jonas Ransgård, Göteborgs stad Milan Obradovic/Illmar Reepalu, Malmö stad Jens Stenbæk, Region Sjælland (adjungerad) Anette Solli, Akershus fylkeskommune EMBEDSMANDSGRUPPE Åse Allberg, Region Halland Patrik Andersson, Business Region Göteborg Hans Arne Bjerkemyr, Østfold fylkeskommune Arnhild Danielsen, Akershus fylkeskommune Jan Haak, Malmö stad Håkan Lindström, Helsingborgs stad Lennart Löfgren, Västra Götalandsregionen René Lönne, Region Sjælland (adjungerad) Bjarne Johannessen, Oslo kommune Fredrik Nielsen, Göteborgs stad Joost Nielsen, Region Hovedstaden Mikael Stamming, Region Skåne Jarl Zinn, Københavns kommune PROJEKTGRUPPE WP1 INTERCITY OG GRØN GODSKORRIDOR DELPROJEKTLEDERE Birgit E Petersen, Region Hovedstaden Tom Granquist, Akershus fylkeskommune Edgar Barsjø, Statens Vegvesen Linda Bermin, Helsingborg stad Benedicte Bruun Lie, Oslo Havn Max Falk, Västra Götalandsregionen Hans Erik Fosby, Østfold fylkeskommune Sten Hansen, Region Skåne Jeanette Larsson, Region Halland Håkan Lindström, Helsingborg stad Kenneth Wåhlberg, Trafikverket Pernilla Ngo, Trafikverket Anders Nilsson, Malmö stad Njål Nore, Akershus fylkeskommune Per Rosquist, Trafikverket Nikolina Verovic, Göteborgsregionens kommunalförbund (adjungerad) John Wedel, Business Region Göteborg PROJEKTGRUPPE WP2 HØJHASTIGHEDSTOG DELPROJEKTLEDERE Lennart Serder, Region Skåne Helge Jensen, Oslo kommune Åse Allberg, Region Halland Linda Bermin, Helsingborgs stad Tom Granquist, Akershus fylkeskommune Torodd Hauger, Østfold fylkeskommune Birgitta Hellgren, Göteborgs stad Georgia Larsson, Västra Götalandsregionen Håkan Lindström, Helsingborgs stad Eirik Mathiesen, Akershus fylkeskommune Malena Möller, Malmö stad Klas Nydahl, Malmö stad Birgit E. Petersen, Region Hovedstaden Nikolina Verovic, Göteborgsregionens kommunalförbund (adjungerad) John Wedel, Business Region Göteborg Jarl Zinn, Københavns kommune PROJEKTGRUPPE WP3 FORMIDLING OG PÅVIRKNING DELPROJEKTLEDERE Britt-Inger Bårman, Region Skåne Jessica Schale, Region Skåne Linn Berntsson, Region Halland Marianne Brynildsen, Akershus fylkeskommune Jan-Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune Johan Edgren, Malmö stad Anna Hammarbäck, Business Region Göteborg Erik Hansen, Oslo kommune Maria Leffler, Business Region Göteborg Camilla Lundén, Västra Götalands regionen Angelica Nilsson, Helsingborgs stad Maria Norberg, Göteborgs stad Fredrik Norland, Østfold fylkeskommune Hallvar Stenseth, Oslo kommune TIDLIGERE DELTAGERE I PROJEKTET Sofia Bennet, Region Skåne Kerstin Boström, Trafikverket Anton César, Göteborgs Stad Magnus Eide, Oslo kommune Karin Eriksson, Business Region Göteborg Marthe Elin Hoddevik, Oslo kommune Henrik Eliasson, Oslo kommune Kenneth Kay Jensen, Region Hovedstaden Lene Lad Johansen, Oslo Kommune Lars-Göran Larsson, Göteborgs stad Knud Ramtved, Østfold fylkeskommune Bengt Wennerberg, Business Region Göteborg

3 Den skandinaviske 8 millioners by slutrapport 2014

4

5 Förord År 2000 inleddes det politiska samarbetet»den skandinaviska arenan«(dsa). Detta för att ta vara på den unika potential som korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn utgör för Skandinavien. Det är denna insikt och vision som ligger bakom projektnamnet»the Scandinavian 8 Million City«. DSA är projektets politiska styrgrupp. Den rapport du håller i handen är en sammanfattning av de resultat och slutsatser som projektets utredningsarbete landat i. Det är ingen tvekan om att det behövs en storskalig, stegvis utbyggnad av både befintlig och ny järnvägsinfrastruktur inom korridoren. Det är heller ingen tvekan om att det brådskar. En modern och gränsöverskridande infrastruktur spelar en avgörande roll för tillväxten och konkurrenskraften både på kort och på lång sikt. Idag planerar varje land sin infrastruktur för sig vilket innebär att tågtrafiken i korridoren inte fullt ut kan utnyttjas som ett pålitligt, effektivt och hållbart transportsystem. Om nödvändiga satsningar dröjer hämmas tillväxten och samhällsutvecklingen i den skandinaviska korridoren. I regionerna längs sträckan bor idag nästan 8 miljoner människor som behöver knytas samman av en mer effektiv järnvägsinfrastruktur. Ett utbyggt och moderniserat järnvägsnät, kortare restider och bättre pendlingsmöjligheter skulle skapa en gemensam, skandinavisk arbetsmarknad med en konkurrenskraft i världsklass. I en sådan sammanhållen arbetsmarknadsregion får invånarna fler valmöjligheter, tillgång till fler arbetsplatser, möjlighet att bo på en ort men arbeta på en annan. Samtidigt ges företag tillgång till rätt kompetenser, arbetskraft och konkurrenskraftiga godstransporter. Först då kan också den, utifrån nationella miljö- och klimatmål, så avgörande överflyttningen av gods- och persontrafik från väg till järnväg ske.

6 När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar år 2021 har våra länder möjlighet till en snabbgående direktuppkoppling mot järnvägsnätet i övriga Europa. Vår gemensamma region kan om vi nu vidtar de rätta åtgärderna bli Skandinaviens spjutspets in i framtiden. Det är hög tid att regeringarna i Norge, Sverige och Danmark vidtar de åtgärder som krävs för att å det snaraste få igång en gemensam långsiktig planering av den gränsöverskridande transportinfrastrukturen i Skandinavien. Stian Berger Røsland Byrådsleder Oslo kommune Ole Haabeth Fylkesordfører, Østfold Sophie Hæstrop Andersen Regionsrådsformand Region Hovedstaden Anette Solli Fylkesordfører, Akershus Anneli Hulthén Kommunstyrelsens ordf, Göteborgs stad Birgitta Losman Ordf Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen Pia Kinhult Regionstyrelsens ordf, Region Skåne Milan Obradovic Kommunalråd, Malmö stad Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordf, Helsingborgs stad Gösta Bergenheim Regionstyrelsens ordf, Region Halland Christine Axelsson Regionråd, Region Skåne Frank Jensen Overborgmester, Københavns kommune Jonas Ransgård Kommunalråd, Göteborgs stad

7 Indhold 7 resumé Sammenfatning af konklusioner og resultater 11 DEN SKANDINAVISKE 8 MILLIONER BY ET PROJEKT MED FLERE SPOR Kort om projektets formål/mål, aktører, gennemførelse og aktiviteter samt forbindelse til DSA. u Resultater I denne del præsenteres projektets resultater opdelt på følgende fokusområder: 15 Indledning: en POTENTIEL EUROPÆISK METROPOL 25 Godstrafik og grønne transportkorridorer Omfattened transittrafik Samordning over grænserne 10 konkrete indsater for en grøn korridor 33 Intercity Jernbanen er ikke konkurrencedygtig Investeringer er nødvendige Opgrader til 250 km/h 43 Højhastighedstog Fremtidens trafiksystem findes allerede Forbedringer for al togtrafik Togtrafiken bliver markedsledende u Vejen fremad 59 Finansiering og gennemførelse 61 HVAD KAN VI LÆRE AF ANDRE? 63 Kildefortegnelse Rapporter framtagna inom projektet Övrigt material

8

9 Resumé Opgaven for EU-projektet»Den skandinaviske 8 millioners by«har været at undersøge, om det er muligt via moderniseringer og udbygning af jernbaneinfrastrukturen at binde regionerne sammen på strækningen Oslo-Gøteborg-København til én sammenhængende funktionel arbejdsmarkedsregion. Baggrunden er, at de skandinaviske byer og regioner hver for sig er for små til at kunne konkurrere på det globale marked. Nye arbejdspladser og økonomisk vækst skabes i dag primært i verdens storbyregioner. Adgang til spidskompetencer og kvalificeret arbejdskraft kræver et stort befolkningsgrundlag. Nordens folkerigeste område findes i den geografiske korridor mellem Oslo og København. Den skandinaviske 8 millioners by har et tilstrækkeligt stort befolkningsgrundlag til at kunne tage konkurrencen op med Europas voksende metropoler. Men der kræves effektive og pålidelige trafikforbindelser, hvis regionen skal kunne fungere som ét sammenhængende bolig- og arbejdsmarked. Hvis der ikke havde været landegrænser mellem Norge, den skandinaviske 8 millioners by 7

10 Sverige og Danmark, ville strækningen Oslo-København med største sandsynlighed have været fuldt udbygget med højkvalitetsjernbane og -motorveje. Det er imidlertid ikke tilfældet, og flaskehalse i jernbanenettet er et dagligt problem for pendlere og andre togrejsende. Forstyrrelser af togdriften, unødigt lange rejsetider og manglende tilgængelighed gør det svært for mange mennesker at vælge toget frem for bilen. Projektets analyser viser, at arbejdspendlingen mellem kommunerne ville have været meget større med et udbygget, moderne togpendlingssystem i korridoren. Foruden afgørende miljømæssige gevinster ville dette også øge regionernes attraktivitet, da mulighederne for at bo ét sted og arbejde eller studere et andet sted øges. De aktuelle flaskehalse har også en hæmmende effekt på væksten og erhvervsudviklingen i korridoren. Jernbanesystemet fremstår som desintegreret og formår ikke at løfte den opgave, som et sammenhængende Europa med fri bevægelighed over grænserne kræver. Det vanskeliggør også en overflytning af godstransporter fra vej til jernbane, hvilket er nødvendigt for at nå de fastsatte miljø- og klimamål. Desuden indgår strækningen fra Oslo nu i EU s prioriterede jernbanekorridorer. Projektets analyser peger både på behovet for en fælles, grænseoverskridende plan for jernbaneinvesteringerne i Skandinavien og på, at det er muligt at skabe et nyt skandinavisk transportsystem. Det, der kræves, er politisk samarbejde og fælles investeringer. Det er teknisk muligt at indføre et grænseoverskridende Intercity-togsystem (maks. 250 km/t) og næsten halvere dagens rejsetider i løbet af nogle år. Med de igangværende og planlagte investeringer langs Västkustbanen og i Østfold er der realistiske muligheder for at skabe gode forbindelser mellem Oslo og København. Den forbindelse skal tilbyde hyppige afgange og høj komfort. Hvis alle flaskehalse fjernes, og hele strækningen bliver dobbeltsporet, kan hastigheden forøges. Men dette er ikke nok. Intercity-konceptet løser ikke alle de problemer, som opstår, når hurtigtkørende tog skal køre på de samme spor som langsomme, lokale pendlertog og godstog. For at kunne tilbyde gode forudsætninger for godstransporter, øget arbejdspendling i storbyområderne, pendling over større afstande og et miljøvenligt alternativ til flyet, er det nødvendigt at adskille den hurtige og langsomme togtrafik. Da en højhastighedsbane på hele eller dele af strækningen supplerer den konventionelle jernbane, får jernbanenettet øget kapacitet til godstrafik og regional persontrafik. Denne udbygning kan ske etapevis. Samtidig får fjerntogstrafikken betydeligt kortere rejsetider og bliver dermed konkurrencedygtig i forhold til andre transportformer i korridoren. I en tidligere undersøgelse har man påvist, at jernbanegodstransporterne kan tredobles, hvis den hurtige persontrafik flyttes til egne spor. Når der bliver kortere rejsetider i korridoren, vil mellemregionerne få adgang til to store arbejdsmarkedsområder. Østfold, Bohuslän, Västergötland og Dalsland vil få adgang til både Oslos og Göteborgs arbejdsmarkedsområder, mens Halland, Västra Småland og store dele af Skåne vil få adgang til både Øresunds- og Göteborg-regionens arbejdsmarkedsområder. Denne øgede tilgængelighed skaber forudsætninger for en regional vækst, idet det bliver attraktivt for virksomheder at etablere sig og for mennesker at bosætte sig her, selv uden for byerne. Et grænseoverskridende, sammenhængende og højeffektivt skandinavisk togtrafiksystem kan blive virke lighed og kobles på det europæiske tognet via Femern Bæltforbindelsen, som åbner i Dermed åbnes der en hurtig direkte linje til de store europæiske markeder for hele Skandinavien. Dette udbyggede togtrafiksystem får også stor betydning for Københavns Lufthavn Kastrup, Nordens største lufthavn, hvis interkontinentale direkte linjer har vital betydning for Skandinaviens fremtidige konkurrencedygtighed og udvikling. Et prioriteret spørgsmål for EU er at få Europas store lufthavne koblet sammen via et højhastighedsnet. Projektets analyser viser, at det muligt at skabe et sammenhængende arbejdsmarked i korridoren Oslo-Göteborg-København. Men det kræver følgende: 8 den skandinaviske 8 millioners by

11 Et effektivt højhastighedstog, som forbinder de store arbejdsmarkeder i Oslo, Göteborg og København, idet rejsetiden mellem endepunkterne bliver under tre timer. Et nyt Intercity-koncept, som knytter mellemregionerne til de store arbejdsmarkeder. Da får alle uanset bopæl adgang til alt det, som korridoren kan tilbyde med hensyn til arbejdspladser, universiteter, kultur- og naturtilbud m.m. Denne rapport er en overordnet sammenfatning af resultaterne og konklusionerne fra et stort antal analyser og undersøgelser, som er blevet gennemført inden for projektets ramme. For mere detaljerede oplysninger henvises til disse baggrundsdokumenter, som er tilgængelige på At vejgodstransport så vidt muligt flyttes til jernbane. Pålidelige, grønne transporter bidrager til erhvervslivets globale konkurrencedygtighed og er nødvendige for at opfylde nationale miljømål. En fælles grænseoverskridende planlægning af jernbanenettet mellem Norge, Sverige og Danmark samt en harmonisering af lovgivningen. den skandinaviske 8 millioners by 9

12

13 DEN SKANDINAVISKE 8 MILLIONER BY ET PROJEKT MED FLERE SPOR Formålet med EU-projektet»Den skandinaviske 8 millioners by«er at skabe forudsætningerne for en udvikling hen imod én sammenhængende skandinavisk region. Det overordnede mål handler om at knytte byer, vidensog kompetencemiljøer sammen til én sammenhængende attraktiv arbejdsmarkedsregion. Dette skaber forudsætningerne for øget konkurrencedygtighed på globalt niveau. Projektmålet er at få udarbejdet en hensigtserklæring på nationelt niveau mellem Danmark, Sverige og Norge om etableringen af en grøn transportkorridor for passagerer og gods. Hensigtserklæringen indeholder retningslinjer for fælles planlægning, udbygningsfaser og finansiering. For at realisere målene kræves en høj grad af tilgængelighed og et udbygget og moderne jernbanenet. En fortsat udbygning af det eksisterende jernbanenet i kombination med en trinvis udbygget adskilt bane til højhastighedstog fra Oslo via Göteborg, København og videre mod Hamburg gør det muligt at mindske trængslen og skabe bæredygtige transportløsninger for fremtiden. Den europæiske transportpolitik vil i perioden fokusere på finansiering af hovednettet inden for rammerne af det trans europæiske transportnet (TEN-T). Flaskehalse skal fjernes, infrastruktur opgraderes og grænseoverskridende transporter skal forenkles inden Strækningen Oslo- Göteborg-København er en udpeget del af hovednetkorridoren»scandinavian-mediterreanean«. Organisation Politisk styregruppe Den politiske styregruppe er det øverste besluttende organ. Styregruppen består af medlemmer fra samtlige deltagende byer og regioner. Sammensætningen er med undtagelse af Region Sjælland den samme som i samarbejdsudvalget i Den Skandinaviske Arena (DSA). Embedsmandsstyregruppe Embedsmandsstyregruppen forbereder den politiske styregruppes møder og består af repræsentanter for samtlige projektparter. Projektledelse Projektledelsen består af en projektleder, delprojektledere samt økonomiansvarlige fra Oslo kommune, Akershus fylke, Region Skåne, Region Hovedstaden samt Business Region Göteborg. Politisk styregruppe Projektet gennemføres som led i EU-programmet Interreg IV A under det prioriterede område Binde regionen sammen. Projektperioden er 1. november oktober Oslo kommune er projektejer og Business Region Göteborg er ledende partner. Det officielle projektnavn er COINCO North II (Corridor of Innovation and Cooperation) og er en fortsættelse af de tidligere interreg-projekter COINCO og COINCO North. wp1 Intercitytog (IC) og Green Freight Corridor Embedsmandsgruppe Projektledelsen wp2 Højhastighedstog wp3 Formidling og påvirkning den skandinaviske 8 millioners by 11

14 Projektets politiske styregruppe har spillet en aktiv rolle i mange sammenhænge og fået aktiveret mange aktører. Billedet ovenfor. Midtvejskonferensen under Oslo Innovationweek oktober Billedet tv. Højhastighedskonferencen i Stockholm april til jernbane. Den grønne transportkorridor til kontinentet skal følge retningslinjerne for EU s grønne korridorer. En koordineret udbygning og kapacitetsøgende foranstaltninger skal sikres gennem prioriteringer i den nationale og grænseoverskridende transportplanlægning i Sverige, Norge og Danmark. Work package Intercity og grøn godskorridor (WP1) Delprojektet undersøger forudsatningerne for udbygningen af den eksisterende bane for persontogstrafik (Intercity) samt etableringen af en grøn transportkorridor. Udbygningen af Intercity-systemet handler om at forbedre mulighederne for hverdagspendling ved hjælp af hurtige regionaltog og tog med mange stop. Etableringen af en grøn transportkorridor handler om at øge kapaciteten og punktligheden og dermed muliggøre overflytning af gods fra vej Work package 2 Højhastighedstog (WP2) Delprojektet undersøger forudsætningerne for udbygningen af en højhastighedsbane for persontogstrafik. Det er målet, at rejsetiden fra Oslo til København skal reduceres til ca. 2,5 timer for at konkurrere med flyet samt at udvikle korridoren til en af Europas mest konkurrencedygtige regioner. Et fælles skandinavisk net for højhastighedstog med videre forbindelse til det europæiske højhastighedsnet skal sikres ved at prioritere dette i den nationale transportplanlægning i Sverige, Norge og Danmark. Forslag til finansiering og trinvis udbygning af et skandinavisk højhastighedsnet er blevet undersøgt. 12 den skandinaviske 8 millioners by

15 Work package 3 FORMIDLING og PÅVIRKNING (WP3) Delprojektets opgave er at synliggøre projektet, projektresultaterne og konklusionerne. Delprojektet har udviklet netværk, som bidrager til at give et helhedsbillede af projektets spørgsmål og prioriteringer på tværs af lande- og regionsgrænser. WP3 har også bidraget aktivt til meningsdannelsen og arrangeret projektets aktiviteter. Den rullende konference»demostrationstoget«vakte stor opmærksomhed både på Oslo S og i nordiske medier maj Gennemførelse og aktiviteter Projektet har fra starten vakt stor opmærksomhed, og de arrangerede konferencer har været velbesøgte. Der har været afholdt særskilte informationsmøder med rigsdagsmedlemmer og andre beslutningstagere. Projektet har været på programmet i forbindelse med en lang række seminarer og konferencer rundt omkring i Skandinavien. Der er blevet gennemført arrangementer i forbindelse med Folkemødet i Allinge, Almedalsugen i Visby samt Arendalsugen i Norge. Blandt de større konferencer, som projektet arrangerede i eget navn, kan nævnes højhastighedskonferencen i Stockholm (april 2013), midtvejskonferencen i Oslo (oktober 2013) og slutkonferencen i Stockholm (april 2014). Internationale kontakter har været vigtige i projektet, og ved seminarier og konferencer delte internationale talere værdifulde erfaringer inden for deres respektive ekspertområder. Det gælder frem for alt emnet højhastighedstog, og de positive samfundsændringer man kan tilvejebringe med et sådant togsystem. Projektets overordnede målsætning har været, at der skulle være repræsentation fra Norge, Sverige og Danmark i alle egne aktiviteter. Projektpartnere Det politiske samarbejde i Den Skandinaviske Arena (DSA) og de deltagende parter: Oslo kommune, Region Skåne, Region Hovedstaden, Akershus fylke, Business Region Göteborg, Østfold fylke, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborg Stad, Helsingborgs stad, Malmö Stad, Københavns Kommune, Statens Vegvesen. Trafikverket har deltaget i arbejdet i WP1 (gods- og Intercity-tog). De spørgsmål som projektet arbejder med, har engageret den skandinavisk ungdom, først og fremmest i Norge. den skandinaviske 8 millioners by 13

16 RESULTATer Indledning: En potentiel europæisk metropol GODS OG GRØNNE TRANSPORKORRIDORER Fra vej til jernbane et opsving for både samhandel og miljø intercity Nyt togsystem forkorter rejsetiden HØJHASTIGHEDSTOG Mere kapacitet øget global konkurrenceevne VEJEN FREMad FINANSIERING & GENNEMFØRELSE HVAD KAN VI LÆRE AF ANDRE?

17 En potentiel europæisk metropol Med den øgede internationalisering og globa le konkurrence er infrastrukturens betydning for vækst og fremgang blevet stadigt større. Det spiller ingen rolle, om vi med infrastruktur mener det digitale net eller det komplekse net af veje og spor, som tilsammen skaber en regions, et lands og et kontinents transportinfrastruktur. Hvis du ikke har en velfungerende forbindelse til nettet så er du chanceløs mod dem, som har. Tilsammen udgø r kommunikationsnettene rygraden i samfundssystemet, hvor mennesker og varer færdes som i et blodkredsløb til såvel centrale som perifere dele. Alle har lige stor betydning for, at helheden hovedorganismen fungerer. med Skandinaviens største havn Hvis der ikke havde været nationale grænser mellem Norge, Sverige og Danmark ville strækningen Oslo-Göteborg-København alle rede have været fuldt udbygget med højkvalitetsjernbane og -motorveje. Her bor otte af Skandinaviens ca. 20 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Göteborg, som ligger ca. midt på strækningen, findes 50 procent af Skandinaviens industrielle kapacitet. De 29 universiteter og højskoler samt vigtige forskningsinstitutioner, som findes på strækningen, udgør tilsammen en tydelig kompe tence- og videnskorridor. For svensk og norsk udenrigshandel ligger de vigtigste havne til både de europæiske og de den skandinaviske 8 millioners by 15

18 Befolkningsmängd i miljoner invånare Norge 5 Danmark Sverige 6 9 i perioden fokusere på finansiering af hovednettet i jernbanenettet, TEN-T. Flas- London 8 kehalse skal fjernes, infrastruktur opgraderes, og grænseoverskridende transporter skal for- Mumbai Istanbul enkles inden Strækningen Oslo-Göteborg-København indgår i hovednetkorridoren for gods- og persontransporter, den såkaldte Shanghai 18 Scandinavian-Mediterranean Corridor. globale markeder her med Göteborgs havn Skandinaviens største som et livsvigtigt nav. Strækningen udgør også en betydningsfuld kobling til EU og Europas mere befolkningstætte områder. I 2021 forventes den faste forbindelse over Femern Bælt at stå færdig, og dermed åbnes en hurtig forbindelse til de europæiske markeder. Rejsetiden mellem København og Hamburg vil på det tidspunkt kunne reduceres til ca. 2,5 timer. Strækningen fra Oslo via Göteborg og Skåne til kontinentet indgår nu også i de af EU prioriterede korridorer til jernbanegods»core network«. Den europæiske transportpolitik vil og Nordens største lufthavn Her findes også Nordens største lufthavn, Københavns Lufthavn Kastrup. Med sine interkontinentale flyruter er den Skandinaviens vigtigste knudepunkt for international flytrafik. Tilgængeligheden til lufthavnen spiller en vital rolle for udvikling og konkurrencedygtighed i Danmark, Sverige og Norge. Når det handler om rejser mellem de skandinaviske hovedstæder, dominerer flytrafikken fuldstændig. De mange daglige afgange i kombination med den korte rejsetid genererer årligt 3,6 mio. rejser mellem Stockholm, Oslo og København. Beregninger viser, at der vil kunne opnås miljømæssige gevinster til en værdi af ca. 400 mio. euro, hvis der etableres højhastighedstog mellem de skandinaviske hovedstæder og Hamburg 1. Københavns Lufthavn Kastrup er positiv over for en sådan forbindelse og regner i sin 20-årsplan»Expanding CPH«med, at en højhastighedsbane vil blive en realitet. Et højhastighedstog direkte til lufthavnen vil mindske behovet for korte flyrejser inden for Skandinavien. I forhold til det samlede antal flyafgange frigøres der kapacitet til flere langdistanceruter. Samtidigt øges lufthavnens opland radikalt, hvilket giver flere potentielle flyrejsende. 2 1 Källa: Copenhagen Economics rapport for Region Hovedstaden: Højhastighetstog i Norden effekter på lufttrafikken och miljøet, I hvilken udstrækning de miljøgevinster, som opstår når korte flyrejser erstattes af togrejser, udlignes af et muligt øget antal langdistanceflyruter, fremgår dog ikke af rapporten fra Copenhagen Economics. 16 den skandinaviske 8 millioners by

19 Funktionelle regioner er fremtiden Begrebet»Den skandinaviske 8 millioners by«tager fat på det potentiale, som der findes for via satsninger på jernbanenettet at knytte Skandinavien sammen til én sammenhængende funktionel region. Det indebærer ikke bare øget livskvalitet og flere valgmuligheder for de mennesker, som bor i disse grænseregioner, men Skandinaviens fremtidige vækst afhænger for en stor dels vedkommende af det. I et globalt perspektiv kan de skandinaviske lande befolkningsmæssigt sammenlignes med storbyer. Og vores storbyer er i dette perspektiv ikke mere end byer på verdenskortet. Øresundsregionen er med sit befolkningstal og -tæthed, knapt 4 mio. mennesker, Nordens største region men alligevel lille i en international målestok. Dette gælder i øvrigt også for vores europæiske naboer. Ingen storbyregion i Europa er blandt verdens 20 største. EU s to største regioner, London og Paris, kommer først ind på hhv. en 24. og en 26. plads. 75 procent af den globale økonomiske vækst sker i øjeblikket i lande langt, langt væk fra Skandinavien. Mens de nye økonomier fortsat klatrer opad på World Economic Forums rankingliste, falder de skandinaviske landes position på listen. Fremtiden siges at tilhøre de funktionelle, kreative storbyregioner metropolerne. 3 God udgangsposition For små eksportdrevne økonomier såsom de skandinaviske lande indebærer dette store udfordringer fremover. I den øgede internationale konkurrence om alt fra adgangen til kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsetableringer til banebrydende forskning og innovationsklynger, kræves der et betydeligt større befolkningsgrundlag end det, vi har i Skandinaviens hovedstæder i dag. På mange væsentlige områder vurderes Øresundsregionen ganske vist allerede i dag at have mulighed for at kunne opbygge tilstrækkelig styrke til at fungere som en europæisk storbyregion. 4 Ved at koble Øresundsregionen sammen med Göteborg- og Oslo-regionen opnås yderligere dynamiske effekter, eftersom 3 Læs mere i rapporten Scandinavian Highspeed«, Dalberg, Læs mere i Öresundsregionen - Den dynamiska metropolen af Andersson/ Andersson/Matthiessen, den skandinaviske 8 millioners by 17

20 Befolkningsændring ,3 0,1 % 0,0 4,9 % 5,0 9,9 % 10,0 14,9 % 15,0 19,9 % 20,0 30,5 % infra struktur og en effektiv kollektiv trafik for at regionen skal kunne fungere som ét sammenhængende bolig- og arbejdsmarked. På kortet over befolkningsforandringer i Skandinavien mellem fremstår den geografiske strækning mellem Oslo-Göteborg-København tydeligt som en markeret korridor. Befolkningen i hovedstæderne vokser, men man ser også tydeligt regionernes vækst omkring København og Øresundsregionen, omkring Göteborg og Oslo. Korridoren har i løbet af de seneste årtier haft en betydelig befolkningstilvækst, som ligger over gennemsnittet i både Danmark, Sverige og Norge en stigning på 14,3 procent i sammenligning med 8,7 procent for det øvrige Skandinavien. En stigning på 14,3 procent svarer til 1 mio. mennesker. Kilde: Københavns Universitet Winther/Bothe: Hurtige tog får arbejdsmarkedet til at vokse - regional udvikling, tilgængelighed, erhvervsliv og arbejdsmarked i The Scandinavian 8 million City der allerede i dag er tydeligt stærke arbejdsmarkeds-, uddannelses-, forsknings- og erhvervslivsområder, som kobles sammen. Denn e storregion er med sine knap 8 mio. mennesker den eneste del af Skandinavien, som har et befolkningsgrundlag, der er stort nok til at kunne hævde sig i konkurrencen med andre europæiske metropoler. Men for at dette skal blive til virkelighed kræves der en god Tilgængelighed et afgørende spørgsmål Uanset om det gælder det eksisterende erhvervs liv eller nye virksomhedsetableringer, handler en af de absolut største udfordringer for regionerne i korridoren både på kort og lang sigt om at sikre erhvervslivets adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer. For at opnå dette kræves der et bredt befolkningsgrundlag, hurtige forbindelser mellem virksomheder, byer og universiteter, forskningscentre samt muligheder for attraktive boliger. Gennem et mere effektivt transportsystem kan korridorens nuværende brede, men særskilte arbejdsmarkeder, knyttes sammen til ét sammenhængende, funktionelt kompetenceog arbejdsmarked. Satsninger på transportinfrastrukturen her ville i sig selv føre til øget interaktion mellem arbejdsmarkederne, sikre virksomhedernes og arbejdskraftens adgang til udvidede markeder samt skabe muligheder for grænseoverskridende nationalt og regionalt samarbejde. Virksomhedernes adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer øges. For enkelte mennesker betyder et forbedret transportsystem øget adgang til arbejdspladser, bredere boligmarked, flere uddannelsesmuligheder og bedre adgang til natur- og kulturliv. Hvad er det, som knyttes sammen? Det er sikkert kun få, der bor i det område, som vi i dag kalder»den skandinaviske 8 millioners by«, som nogensinde har tænkt over, at de gør det altså bor i en tydelig geografisk korridor, som forbinder de skandinaviske lande. Men korridoren bliver grafisk tydelig i en række forskellige statistiske sammenhænge, og alle- 18 den skandinaviske 8 millioners by

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Hvad er Nordic Link?

Hvad er Nordic Link? Nordic Link 2 Hvad er Nordic Link? Kernen i Nordic Link er en transportkorridor gennem Jylland til og fra Sverige og Norge. Men Nordic Link er mere end bare det fysiske transportnetværk. Det er også et

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Infrastrukturen i Øresundsregionen

Infrastrukturen i Øresundsregionen Dato: 17. august 2007 Infrastrukturen i Øresundsregionen Sammenfatning Øresundsregionens udvikling og infrastruktur har stor national interesse for både Sverige og Danmark. Regionens transportsystem har

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY

THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY KU s analyse af de socio økonomiske strukturer i: THE SCANDINAVIAN 8 MILLION CITY Regional udvikling: tillgänglighet, näringsliv og arbejdsmarked Kristian Bothe 2. juli 2013 Seminar Almedalsbiblioteket

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg.

Tale til Transportens dag 2010. Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Tale til Transportens dag 2010 Indledning Peder Holdgaard kørte i 1870 erne som fragtmand på en del af den tværjyske landevej mellem Herning og Silkeborg. Vognen var ofte lastet med svin til slagteriet

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere

Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel.

Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel. Undersøgelse af Østfoldbanen i Norge ved hjælp af togsimuleringsmodel. Overingeniør Gaute Borgerud, Planavdelingen, Jernbaneverket, Region Øst, Oslo og Civilingeniør Erik Mørck Jacobsen, ScanRail Consult,

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser

Videre med toget. Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Videre med toget Ny bane København Ringsted er nøglen til hurtigere og hyppigere togforbindelser Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling December 2007 1 1. Resume Biltrafikken er

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Skandinavisk Biogaskonference 8 november 2017 Skive, Danmark Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et EU-program, som støtter projekter mellem danskere, svenskere

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Framtidens järnväg i Helsingborg

Framtidens järnväg i Helsingborg Framtidens järnväg i Helsingborg - stadsutveckling och expansion mot Helsingør Civilingeniør Sten Hansen Planeringschef Håkan Lindström Trafikdage i Aalborg 2006-08-29 Dagens præsentation Håkan Stadsutveckling

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 www.pwc.dk Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 Indhold Fokus på byerne Attraktive byer skaber økonomisk vækst s undersøgelser og målinger Indikatorer og variable Transport og infrastruktur

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere