" #" $ " "!% &'% ' ( ) * " & #

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "" #" $ " "!% &'% ' ( ) * " & #"

Transkript

1 ! # $!% &'% '! #$ #$ ( * & #!! #$%& + &,Dim! - Sub Test( Dim Svar As String Svar = InputBox( Indtast dit Navn MsgBox Dit navn er & Svar

2 Svar & * Sub Test2( MsgBox Goddaw & Svar #Test2( Svar& Test(Test2(Svar - Sub Test2( Dim Svar As String Svar = Kresten S. MsgBox Goddaw & Svar Test(Test2( Test2(.Svar / Test2( Svar 0 1 * 2 345! - Option Explicit Dim Svar As String Sub Test( 3! - Option Explicit Private Svar As String Sub Test( '

3 &,, 6,,! - Option Explicit Public Svar As String Sub Test( Svar = Kresten S. Sub Test2( Dim Svar As String MsgBox Navnet var vist nok & Svar Test(Test2( / Test2( Svar Dim Svar As String Test2( &1 78!! #$% Test(Test2(! - Public Sub Test( 78 &

4 ! ' (($**.! -! '345'..! - Option Explicit Public Svar As String Sub Main( Call Test Call Test2 Sub Test( Svar = Kresten S. Sub Test2( MsgBox Navnet var vist nok & Svar Main( 'Main( Test( Test2($Test( Main( Test2(Test2( Main(.&!! $ Call Test'.!& #

5 . &# NCities = Range(DistMatrix.Rows.Count ReDim Visited(NCities ReDim Route(NCities Route(1 = 1 Route(NCities + 1 = 1 Visited(1 = True For i = 2 To NCities Visited(i = False Next NowAt = 1 TotDist = For Step = 2 To NCities - Next Step - For Step = 1 To NCities + 1 Range(B30.Offset(Step, 0 = Route(Step Next Step MsgBox Den totale afstand er & TotDist, vbinformation, Totale rejselængde

6 - Option Explicit Option Base 1 Public NCities As Integer, Visited( As Boolean, Route( As Integer, _ TotDist As Integer Sub NearestNeighbor( Call GetProblemSize Call Initialize Call PerformHeuristic Call DisplayResults Sub GetProblemSize( NCities = Range(DistMatrix.Rows.Count ReDim Visited(NCities ReDim Route(NCities + 1 Sub Initialize( Dim i As Integer Route(1 = 1 Route(NCities + 1 = 1 Visited(1 = True For i = 2 To NCities Visited(i = False Next TotDist = 0 Sub PerformHeuristic( Dim Step As Integer, i As Integer, NowAt As Integer, _ NextAt As Integer, MinDist As Integer NowAt = 1 For Step = 2 To NCities MinDist = For i = 2 To NCities If i <> NowAt And Visited(i = False Then If Range(DistMatrix.Cells(NowAt, i < MinDist Then NextAt = i MinDist = Range(DistMatrix.Cells(NowAt, NextAt End If End If Next i Route(Step = NextAt Visited(NextAt = True TotDist = TotDist + MinDist NowAt = NextAt Next Step TotDist = TotDist + Range(DistMatrix.Cells(NowAt, 1 Sub DisplayResults( Dim Step As Integer For Step = 1 To NCities + 1 Range(B30.Offset(Step, 0 = Route(Step Next Step MsgBox Den totale afstand er & TotDist, vbinformation, Totale rejselængde &

7 9 : *!! +* 3 $ + 7; 0 - Public Dato1 As Date, Dato2 As Date Sub Main( Dim i As Integer, Imax As Integer Imax = Range(Datoer.Rows.Count For i = 1 To Imax Dato1 = Range(Datoer.Cells(i, 1 Dato2 = Range(Datoer.Cells(i, 2 Call DisplayNumDays Next Sub DisplayNumDays( Dim NumDays As Integer NumDays = DateDiff(d, Dato1, Dato2 MsgBox Antallet af dage imellem & Dato1 & _ og & Dato2 & er & NumDays 1 NumDays Dato1Dato2 DisplayNumDays 5 DisplayNumDays Main( DisplayNumDays( 0 Dato1Dato2 Main(Dato1Dato2 DisplayNumDays 7; < =>% < #

8 Sub Main( Dim Dato1 As Date, Dato2 As Date Dim i As Integer, Imax As Integer Imax = Range(Datoer.Rows.Count For i = 1 To Imax dato1 = Range(Datoer.Cells(i, 1 dato2 = Range(Datoer.Cells(i, 2 Call DisplayNumDays(Dato1, Dato2 Next Sub DisplayNumDays(Ldato1 As Date, Ldato2 As Date Dim NumDays As Integer NumDays = DateDiff(d, Ldato1, Ldato2 MsgBox Antallet af dage imellem & Ldato1 & _ og & Ldato2 & er & NumDays DisplayNumDays Ldato1Ldato2 &Main(& + 3 Dato1Dato2 - Call DisplayNumDays(Dato1, Dato2 DisplayNumDays 9: Sub DisplayNumDays( Ldato1Ldato2 & & Dato1Ldato1 Dato2Ldato23 - '9: dato1 = Range(Datoer.Cells(i, 1 dato2 = Range(Datoer.Cells(i, 97?: AB,AC,A? A7,AD,A?

9 Dato1Dato2 3 # &345 + Sub Test_ByRef( Dim i As Integer i = 2 Call Udskriv(i Debug.Print i er nu = & i &???? Sub Udskriv(ByRef Li As Integer MsgBox i = & Li Li = Li + 1? Udskriv( $%& 46 Li i Li G7Li ' i C H Test_ByRef( ' $%&$'$' 3 -

10 '9: dato1 = Range(Datoer.Cells(i, 1 dato2 = Range(Datoer.Cells(i, 97?: AB,AC,A? A7,AD,A? AB,AC,A? A7,AD,A? DisplayNumDays $' - Sub Test_ByRef( Dim i As Integer i = 2 Call Udskriv(i Debug.Print i er nu = & i &???? Sub Udskriv(ByVal Li As Integer MsgBox i = & Li Li = Li + 1?Debug.Print i,liliih - Sub test_byval_byref( Dim i As Integer i = 2 sub1(i Debug.Print i er efter kald af sub1 = & i sub2(i Debug.Print i er efter kald af sub2 = & i Sub sub1(byval i As Integer i = i * i Debug.Print i er i sub1 = & i

11 Sub sub2(byref i As Integer i = i * i Debug.Print i er i sub2 = & i $%& ' $%&$' 9 $' : 7>!, - # ' & ( *'+I *. $%&$%&! A J!% ( +- Public Sub CallMySum1( Dim Sum As Double Dim SumRng As Range Sum = 0 Set SumRng = Range(A1, Range(A1.End(xlDown MySum1 Sum, SumRng MsgBox Summen er udregnet til = & Sum Sub MySum1(ByRef tmpsum As Double, ByVal Rng As Range Dim temparr As Variant temparr = Rng.Value For i = 1 To UBound(tempArr, 1 tmpsum = tmpsum + CDbl(tempArr(i, 1 Next i. K temparr ' temparr = Rng.Value, L 7>&

12 . x& & 345 I M '! MySum1 $'! ( 345K&!% ( *'+ ( I (! - + I Public Sub CallMySum2( Dim Sum As Double Dim SumRng As Range Set SumRng = Range(A1, Range(A1.End(xlDown Sum = MySum2(SumRng MsgBox Summen er udregnet til = & Sum Function MySum2(ByVal Rng As Range As Double Dim temparr As Variant temparr = Rng.Value For i = 1 To UBound(tempArr, 1 MySum2 = MySum2 + CDbl(tempArr(i, 1 Next i End Function *L&Sum I & I & + '

13 (!% H E'?957-57A: 47 &!% #L!% - N 7 N?#N? & & 57 $ M6 N 7 H % 0 H %!%!% MySum2!% ( MySum2 - Function MySum3(Val As Variant As Single Dim listev As Variant For Each listev In Val MySum3 = MySum3 + listev Next End Function Val& & ',- &#,

14 !. $# % / (/ & & *$ *$ + - Function CalcSum(ByVal FirstArg As Integer, ParamArray OtherArgs( As ReturnValue = CalcSum(4, 3, 2, 1 FirstArg = 4, OtherArgs(1 = 3, OtherArgs(2 = 2 Option Base 1 *$ &OtherArgs&./ + 0 Function myom(r As Single, Optional mypi As Double As Single If mypi = 0 Then myom = 2 * r * Else myom = 2 * r * mypi End If End Function Sub test_myom( MsgBox Omkredsen er & CStr(myOm(23 MsgBox Omkredsen er & CStr(myOm(23, 3.14./?A #

15 !0 ** &1$ '.,0 ' I.. * - 5 #' * * 1 ' 1$/, 21$/ - Type Datatype Navn As String Alder As Integer Adresse As String postnr As Integer by As String Tlf_nr As String End Type & Option Explicit 0 Dim Mand As Datatype

16 ( 0! Mand Mand Mand.Navn = Tor Mand.Tlf_nr = osv. 5 - If Mand.by = Odense Then MsgBox Der bor jeg også du! End If 0 0. I & + # ' '#! - Public Sub TypeEx2( Dim i As Integer Dim mand(2 As Datatype mand(1.navn = Jens Lassen mand(1.alder = 45 mand(2.navn = Ole olesen mand(2.alder = 42 For i = 1 To 2 Debug.Print mand(i.navn Debug.Print mand(i.alder Next i %2 %2 + - Public Sub database1( Dim mand( As Datatype Dim svar As Integer Dim continue As Boolean Dim i As Integer

17 continue = True i = 0 While continue i = i + 1 svar = MsgBox(Prompt:=Skal ny person indtastes?, _ Title:=Database (alpha, Buttons:=vbYesNo If svar = vbyes Then If i = 1 Then ReDim mand(1 Else: ReDim Preserve mand((ubound(mand + 1 End If mand(ubound(mand.navn = InputBox(Prompt:=Indtast Navn mand(ubound(mand.alder = InputBox(Prompt:=Indtast Alder mand(ubound(mand.adresse = InputBox(Prompt:=Indtast Adresse mand(ubound(mand.postnr = InputBox(Prompt:=Indtast postnr mand(ubound(mand.by = InputBox(Prompt:=Indtast by mand(ubound(mand.tlf_nr = InputBox(Prompt:=Indtast Tlf.nr. Else: continue = False End If Wend udskriv nu alle oplysningerne For i = 1 To UBound(mand Debug.Print mand(i.navn Debug.Print mand(i.alder Debug.Print mand(i.adresse Debug.Print mand(i.postnr Debug.Print mand(i.by Debug.Print mand(i.tlf_nr Next i H H.?7 Public Sub database2( Dim mand( As Datatype Dim svar As Integer Dim continue As Boolean Dim i As Integer 'bemærk -- disse erklæringer er nye Dim Filnummer As Integer Dim Filnavn As String 'Find unikt filnummer Filnummer = FreeFile 'Angiv filnavnet Filnavn = c:\myfiles\vba\database.txt 'åben filen for læsning Open Filnavn For Input As #Filnummer 'sæt tæller til nul i = 0?7L &# #

18 'Udfør nu læsning indtil slut på fil/end Of File Do Until EOF(Filnummer i = i + 1 ReDim Preserve mand(i Input #Filnummer, mand(i.navn, mand(i.alder, mand(i.adresse, _ mand(i.postnr, mand(1.by, mand(1.tlf_nr Loop 'Luk filen igen Close #Filnummer continue = True i = 0 While continue i = i + 1 svar = MsgBox(Prompt:=Skal ny person indtastes?, _ Title:=Database (alpha, Buttons:=vbYesNo If svar = vbyes Then If i = 1 Then ReDim mand(1 Else: ReDim Preserve mand((ubound(mand + 1 End If mand(ubound(mand.navn = InputBox(Prompt:=Indtast Navn mand(ubound(mand.alder = InputBox(Prompt:=Indtast Alder mand(ubound(mand.adresse = InputBox(Prompt:=Indtast Adresse mand(ubound(mand.postnr = InputBox(Prompt:=Indtast postnr mand(ubound(mand.by = InputBox(Prompt:=Indtast by mand(ubound(mand.tlf_nr = InputBox(Prompt:=Indtast Tlf.nr. Else: continue = False End If Wend For i = 1 To UBound(mand Debug.Print mand(i.navn Debug.Print mand(i.alder Debug.Print mand(i.adresse Debug.Print mand(i.postnr Debug.Print mand(i.by Debug.Print mand(i.tlf_nr Next i svar = MsgBox(Prompt:=Skal data gemmes?, _ Title:=Database (alpha, Buttons:=vbYesNo If svar = vbyes Then 'åben filen for skrivning Open Filnavn For Output As #Filnummer 'sæt tæller til nul i = 0 For i = 1 To UBound(mand Write #Filnummer, mand(i.navn, mand(i.alder, mand(i.adresse, _ mand(i.postnr, mand(1.by, mand(1.tlf_nr Next i 'Luk den igen Close #Filnummer End If!2 $*

19 3 M 3!% $!3 $& 7: O 57-4?A9 96P9'%:'% : '0 Q 5 4Q R 5 4 R?: ; /% 54&5?AAA 4?AA7 0 9 : +' % 0 C: N,'% N,' 7>>?&?AAAL : 0 H. N,'

20 ' 0 : 0? ' 9 : 6 9' : (.' 0? D: H=0% O 0 97: 9?:H 6 > 9 #:!>! >-!> H% / - : 159:9' : : 19:90 : : /69:9 : : 0(69:90>-!>: :!(9:9 >!>: 5 /