Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016"

Transkript

1 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation og samspil er grundlaget for menneskelig trivsel, glæde og kontakt. Kommunikation er også altafgørende for, at omgivelserne kan skabe de rette betingelser for læring og udvikling. Kommunikation skaber forståelse for det enkelte menneske og hjælper til, at den læring og udvikling, der sker, er meningsfuld set ud fra netop dette menneskes livssituation. Endelig forebygger en gensidig, meningsfuld kommunikation frustrationsudbrud og voldsom adfærd. Ved mange handicap og sygdomme er kommunikative vanskeligheder udtalte. Det gælder bl.a. ved Autismespektrumforstyrrelser (med/uden verbalt sprog), herunder Aspergers syndrom Intellektuelt handicap (mental retardering) Multiple funktionsnedsættelser (multihandicap) Cerebral Parese, hjerneskade, demens m.v. Intensive Interaction udvikler det helt basale grundlag for kommunikation gennem glædesfyldte, simple aktiviteter. Tilgangen bygger på vores omfattende og voksende -viden om spædbarns- og udviklingspsykologi, herunder vores viden om kommunikativ udvikling, tilknytning, afstemning m.v.

2 Intensive Interaction er en respektfuld og effektiv tilgang rettet mod mennesker med kommunikationshandicap med og uden verbalt sprog. Tilgangen tager udgangspunkt i, hvad personen selv er optaget af, gør eller viser interesse for. Samspil og kommunikation udvikles på en måde, der giver mening og glæde for begge parter og som giver personen selv lyst til og mod på at kommunikere. Intensive Interaction koordinator-kurset Intensive Interaction-koordinatorkurset retter sig mod fagfolk, der arbejder med mennesker med kommunikationshandicap og som ønsker at bidrage til implementering og træning i Intensive Interaction der, hvor de arbejder. En Intensive Interaction-koordinators vigtigste rolle er implementering, vedligeholdelse og sikring af god Intensive Interaction-praksis, herunder dokumentation, registrering og videoevaluering sammen med kolleger, der anvender tilgangen. Intensive Interaction er i Danmark en ny og banebrydende tilgang, som med etableringen af Intensive Interaction Danmark er blevet tilgængelig herhjemme. I Storbritannien har tilgangen vundet udbredelse inden for specialområdet for både børn og voksne med de ovenfor nævnte målgrupper. Som deltager på kurset modtager du uddannelse i en tilgang, der kan være med til at forme fremtidens specialområde, og som metodisk, systematisk og fokuseret retter sig mod udvikling af kommunikation baggrunden for al anden læring og udvikling. Du bliver kvalificeret i en tilgang, der fremmer den mest kritiske udvikling hos et menneske og gør dette med et børne-, elev-, eller brugercentreret perspektiv og med en dyb anerkendelse af retten hos de mennesker, du arbejder med, til at træffe valg og udtrykke sig. Målgruppe Professionelle, der arbejder med mennesker med kommunikative handicap: pædagoger, lærere, pædagogmedhjælpere, talehørepædagoger, kommunikationsvejledere, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, omsorgsmedhjælpere, sygeplejersker m.v. Kurset er altså åbent for alle fagfolk med eller uden uddannelse forudsætningen for deltagelse er praktisk erfaring og berøring med specialområdet. Kurset har et akademisk aspekt, idet det forudsættes, at deltagerne læser og bliver fortrolige med den underliggende forskningslitteratur. Dele af denne litteratur vil være på engelsk. På tre af kursusblokkene vil en del af undervisningen foregå på letforståeligt engelsk, idet Dave Hewett og evt. øvrige gæsteundervisere bidrager og underviser. På disse blokke vil der altid være mulighed for at samle op, forstå og diskutere på dansk både undervejs og afslutningsvis på hver blok. Det er erfaringen fra England, at det akademiske aspekt af kurset absolut ikke har forhindret deltagelse og udbytte for deltagere med ikke-akademisk baggrund.

3 Formål At uddanne Intensive Interaction-koordinatorer, der: Bliver velkvalificerede Intensive Interaction-praktikere med et indgående kendskab til og forståelse for tilgangens principper og teknikker Kan identificere og fremme god Intensive Interaction-praksis Har læst og har kendskab til den litteratur og de teorier, der knytter sig til Intensive Interaction Har kendskab til en stor del af den forskningslitteratur fra forældrebarn-samspil, der danner baggrunden for Intensive Interaction Har kendskab til de mange emner og tilgrænsende felter og teorier i forhold til Intensive Interaction: fysisk kontakt, udviklingsteorier, psykologiske teorier og placeringen af Intensive Interaction i forhold til disse, teorier om autisme, teoretisk og praktisk forståelse af kommunikation inden for specialområdet m.v. Kan fungere som mentorer for kolleger enkeltvis eller i mindre grupper og således understøtte Intensive Interaction-praksis på arbejdspladsen Kan understøtte kollegerne i et en udviklingsorienteret, personcentreret specialpædagogisk praksis, der bygger på løbende evidens fra det konkrete arbejde Som arbejdsgiver betyder det, at have en eller flere Intensive Interaction-koordinatorer, at organisationen får en værdifuld faglig ressource, som kan bidrage effektivt til et respektfuldt og udviklingsorienteret kommunikationsarbejde. En Intensive Interaction-koordinator er metodisk og fagligt stærk i at forstå, understøtte og kommunikation, og kan i organisationen fokuseret bidrage til, at kommunikation prioriteres og dokumenteres i arbejdet med børn, elever og brugere. Indhold Der er tre overordnede sigter med kurset, nemlig at kursusdeltagerne 1. bliver fortrolige med Intensive Interaction og har en høj standard i deres egen Intensive Interaction-praksis, så de på et hvert tidspunkt vil kunne demonstrere ekspertise i god Intensive Interaction-praksis. 2. efterhånden, som kurset skrider frem, gradvist vil begynde at fungere som koordinatorer på deres arbejdsplads. Det forventes, at de vil kunne vejlede og rådgive kolleger, informere og træne i Intensive Interaction og i det hele taget bidrage positivt til implementeringen af Intensive Interaction i deres arbejdskontekst. 3. bliver fortrolige med og i stand til at diskutere forskellige teoretiske og tekniske aspekter af Intensive Interaction og tilgrænsende emner. Med udgangspunkt i dette, vil indholdet være tilrettelagt efter følgende retningslinjer: Hver kursusdeltager står for et Intensive Interaction-projekt på arbejdspladsen gennem hele kursusforløbet. Projektet begynder allerede med de forberedende materialer, der sendes ud før den første kursusblok. Projektet vil indledningsvis fokusere på kursusdeltagerens egen Intensive Interactionarbejde sammen med et barn, en elev eller en bruger.

4 På hver kursusblok medbringer kursusdeltageren to videoer af egen Intensive Interactionpraksis (med mindre andet er aftalt). At se og evaluere videoer er en central og værdifuld del af kursets indhold. Gradvist vil kursusdeltagerne også fokusere på og bidraget til udviklingen af deres kollegers Intensive Interaction-praksis med både denne person og andre børn/elever/brugere. I senere faser af kursusforløbet vil deltagerne blive bedt om at medbringe videoer fra kolleger. Samtykke til dette bør være på plads ved kursets begyndelse. I senere faser af kursusforløbet vil kursusdeltagerne skulle formidle og diskutere deres arbejde med at koordinere og vejlede i Intensive Interaction på arbejdspladsen. Kursusdeltagerne skal føre en logbog over projektet og opbevare og gøre sig fortrolige med alle kursusmaterialer. Hver kursusblok vil indeholde både struktureret undervisning og mere frit-flydende debatter med mulighed for at udfolde perspektiver fra alle deltagerne. Videoevaluering udgør som nævnt en vigtig del af kurset, og der vil være mange af disse undervejs i forløbet. Læse- og litteraturøvelser indgår også som en del af kursusblokkene Der vil også være undervisning af mere forelæsende art men altid med mulighed for input og spørgsmål fra deltagerne. Kursusblokkene vil også indeholde individuelle øvelser og fremlægning undervejs Mellem kursusblokkene forventes deltagerne både at arbejde på det praktiske projekt og at læse litteratur forbundet med kurset. På den afsluttende blok vil deltagerne skulle fremlægge deres arbejde med projektet. Undervisere på koordinatorkurset Kursusleder og hovedunderviser er psykolog Ditte Rose Andersen (cand.psych.). Hendes speciale er Intensive Interaction, autismespektrumforstyrrelser og kommunikative handicap. Hun har en baggrund som psykolog inden for specialområdet, hvor hun har været tilknyttet en specialskole for børn med autismespektrumforstyrrelser og en døgninstitution for autistiske, udviklingshæmmede børn. Hun er uddannet ved Intensive Interaction Institute og er instituttets danske samarbejdspartner. Ud over driften af Intensive Interaction Danmark driver hun terapi- og supervisionspraksis med fokus på mennesker med kommunikative handicap. Hun har siden 2012 arbejdet målrettet for at bringe Intensive Interaction til Danmark og gøre tilgangen tilgængelig for danske forældre og fagfolk, bl.a. gennem etablering af Intensive Interaction Danmark, heldagskurser, træningsforløb, deltagelse i konferencer, foredrag i faglige selskaber m.v. Hun var taler ved den Intensive Interaction-konferencen i England i 2014, har undervist sammen med Dave Hewett og er en del af den engelske tænketank for autisme og Intensive Interaction. Hun har et tæt samarbejde med både Intensive Interaction Institute og Dave Hewett samt praktikere og koordinatorer i Storbritannien. Hun har desuden oversat Håndbog i Intensive Interaction til dansk. Ditte har siden 2011 siddet i styrelsen for Psykologfagligt Selskab for Autisme (under Dansk Psykologforening), som arbejder for at gøre aktuel videnskabelig og

5 interventionsmæssig viden om autismespektrumforstyrrelser tilgængelig for danske psykologer inden for autismeområdet. Gæsteunderviser er Dave Hewett (ph.d.), leder af Intensive Interaction Institute. Dave arbejder som selvstændig underviser og konsulent, hvor han bl.a. underviser, træner og superviserer personale inden for specialområdet. Han er oprindelig uddannet lærer og var i sin tid leder af Harperbury Hospital School, Hertfordshire, hvor han i 1980 erne sammen med Melanie Nind og det øvrige personale udviklede Intensive Interaction gennem aktionsforskning og praktisk metodeudvikling. Sammen med Nind skrev han de første artikler og bøger om Intensive Interaction, og de skrev begge ph.d.-projekter om metoden. Han har en lang række udgivelser bag sig; både bøger og forskningsartikler om Intensive Interaction og tilgrænsende emner, herunder udfordrende adfærd, kommunikation m.v. Blandt disse kan nævnes Access to Communication den første bog om Intensive Interaction, som han skrev sammen med Melanie Nind. I begyndelsen af 1990 erne begyndte Dave som selvstændig konsulent at bidrage til udbredelsen af Intensive Interaction gennem konferencer, undervisning, bøger og træningsmaterialer. Tilgangen blev derigennem formidlet og udbredt i store dele af Storbritannien. Siden er Intensive Interaction nået ud til en lang række lande, hvilket også betyder, at Dave i dag også underviser uden for Storbritannien. Der vil muligvis komme andre gæsteundervisere. Yderligere info nærmere kursusstart. Praktiske oplysninger Varighed: 21 kursusdage fordelt på syv kursusblokke á tre dage. Deltagerne udfører som en væsentlig del af kurset og under vejledning et praktisk Intensive Interaction-projekt på deres arbejdsplads. Datoer: Kursusdatoerne for nærværende kursus er: marts 2016, maj 2016, august 2016, oktober 2016, januar 2017, marts 2017 og juni 2017 Alle dage fra Sted: Det nybyggede Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, som er kåret som verdens mest tilgængelige hus for mennesker med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Pris: kr. + moms, som dækker undervisning, udleverede kursusmaterialer og forplejning (morgenmad, frokost og kage/kaffe på alle kursusdage). Prisen dækker ikke evt. overnatning, videoudstyr eller obligatorisk litteratur. De fulde betingelser for ansøgning, optagelse og betaling fremgår af ansøgningsskema, som rekvireres hos Intensive Interaction Danmark. Deltagerantal: Der er en begrænsning på max. 12 deltagere, hvorfor det anbefales, at der søges om optagelse så hurtigt som muligt. Tilmelding: gennem ansøgningsskema, som rekvireres på eller telefon Oplys følgende kursuskode i mail: IIKK-Danmark (1).

Intensive Interaction

Intensive Interaction MiniGuide til Intensive Interaction Udvikling gennem glæde og nærvær En e-bog til forældre, fagfolk og andre, der gerne vil i gang med Intensive Interaction SAMARBEJDSPARTNER MED INTENSIVE INTERACTION

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER KoMmuNI kations HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV Kommunikationshandicap LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere