Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 14/ hos Frank Mejer. Referent: JF Tilstede: EH, FM, MB, JF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 14/2 2012 hos Frank Mejer. Referent: JF Tilstede: EH, FM, MB, JF"

Transkript

1 Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 14/ hos Frank Mejer. Referent: JF Tilstede: EH, FM, MB, JF Pkt. I : HB-mødet den 6/ HB-mødets dagsorden havde følgende overordnede punkter: 1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra sidste hovedbestyrelsesmøde d. 21/ Møde om øget samarbejde mellem Organistforeningen, DOKS og DKF 3. Meddelelser fra formanden herunder høringssvar 4. Meddelelser fra sekretariatet herunder faglige sager og den økonomiske situation 5. Tillidsrepræsentantordning lokale lønforhandlinger og afgrænsning i øvrigt adgang til IT-skrivebordet. 6. Konstituering herunder nedsættelse af udvalg 7. Hvervekampagne 8. 2-dages HB-møde 9. Landsmøde Visioner 11. Hjemmesiden, DKT som tryksag - Brochure 12. Tidspunkt for næste HB-møde 13. Eventuelt Vedr. JF s referat fra HB-mødet: Der mangler en angivelse af tilstedeværende og fraværende. JF formodede at dette ville fremgå af det officielle referat, men det viste sig ikke at være tilfældet. Ad pkt. 2) Samarbejde mellem Organistforeningen, DOKS og DKF EH spørger hvem der var med til at diskutere en mulig sammenlægning med Organistforeningen (OF) ved mødet i Kommunernes Landsforening, hvor formanden samt en repræsentant mere for foreningen skal være med. JF mener at kunne huske, at Jan Thor Callesen og Merete Sand var med til mødet. Hovedbestyrelsen er blevet pålagt at søge en sammenlægning med i hvert fald OF. Det langsigtede mål er at indgå i et samarbejde med Organistforeningen, der efterfølgende kan indgå i et samarbejde med DOKS, kun på denne måde er en sammenlægning af alle fagforeningerne mulig. FM spørger hvor man kan finde DKF-overenskomsten. EH svarer, at den kan findes på DKF s hjemmeside, samt på Kirkeministeriet hjemmeside. Ad pkt. 3) Meddelser fra formanden 1

2 EH: Kirkeministeriet har en høringsprotokol, hvor man kan se opfodringer til høringer og høringssvar. Hvis provstiudvalgets rolle bliver at udmåle stillinger, får dette udvalg den afgørende magt, hvilket vil kunne misbruges til at undgå overenskomstansættelser af kirkesangere, f.eks. ved normeringer på 7,9 timer. FM beretter, at menighedsrådene i Holbæk Provsti samarbejder om at aflønne vikarer så lavt som muligt. Biskop Peter Fischer-Møller har tidligere holdt foredrag i provstiet, med udgangspunkt i at flere frivillige skulle melde sig til MR, så de kan udføre mere menighedsrelateret arbejde, mens det administrative ansvar ordnes centralt. Ad pkt. 4) Meddelelser fra sekretariatet EH: Forslaget om at DKF skal opkræve et gebyr for medlemmer der ikke er tilmeldt Betalingsservice skulle have været på dagsordenen, så suppleanterne kunne have haft fuldmagt med fra HB-medlemmet til afstemningen. Ad pkt. 5) TR-ordningen EH: TR-funktionerne skal være afgrænset krystalklart. EH mener i modsætning til JTC ikke at det er en brudsag hvis MR svarer for sent, det bliver det først hvis forholdet bliver gjort gældende som en brudsag af DKF. TR burde i denne forbindelse kunne kontakte MR og gøre opmærksom på at forhandlingen skal færdiggøres. Fremgangsmåden er, at hvis bruddet bliver gjort gældende i Moderniseringsstyrelsen, vil MR s bod tilfalde DKF gennem CO10. Derefter kan man søge om forlig med MR. EH: Det er ikke korrekt når JTC siger at man kan hente alle relevante oplysninger uden for IT-skrivebordet, da skrivebordet desuden rummer meddelelser og vejledninger fra Kirkeministeriet, Menighedsrådsforeningen, stifterne og provsterne til menighedsrådene. Det hører ingen steder hjemme, at et ministerium bruger en privat interesseorganisations (dvs. Menighedsrådsforeningens) faciliteter til at udsende meddelelser, hvilket bl.a. Ulrik Søborg har gjort opmærksom på mange gange. EH vil spørge sin menighedsrådsformand om muligheden for at få et personligt abonnement på IT-skrivebordet. FM har fra JTC fået en liste over hvilke OK-ansatte der er DKF-medlemmer i stiftskredsen, samt over hvilke OK-ansatte man i øvrigt har været i kontakt med. Ad pkt. 6) Konstituering EH: HB-medlemmet er stiftskredsens medlem i udvalgene, så medlemmet skal repræsentere stiftskredsens holdning i de relevante udvalg. 2

3 Vedrørende valg til diverse udvalg, havde FM modtaget et Excelark med afkrydsning i prioriteret rækkefølge. FM havde afkrydset fire udvalg, og er kommet med i tre af disse. EH: Udvalgene mangler et kommissorium (en opgaveafgrænsning). Der mangler et politisk-strategisk udvalg. Ad pkt. 7) Hvervekampagne FM: Roskilde stift består af 164 pastorater. Stiftskredsen har pt. 89 medlemmer, hvilket udgør måske 30% af de mulige medlemmer? EH: Selv KM ved ikke hvor mange mulige stillinger der er. Personalestyrelsen godkendte DKF som forhandlingsberettiget for de honorarlønnede i midten af 00 erne, selv om man ikke kendte det faktiske antal stillinger. FM: Forbereder en Access-database som baggrund for markedsføringsindsats. Laver stamdata for alle stiftets arbejdspladser ved dataudtræk fra bl.a. sogn.dk. og stift.dk, med unik identifikation af hvert sogn. Dette kan efterfølgende bruges som et grundlag for en indsats på landsplan. FM følger for tiden et Access-kursus på nettet. Et redskab til at skaffe oplysninger om ansatte kirkemusikere kunne være forespørgsler til de andre ansatte, f.eks. kan man kontakte graveren, hvis der ikke forefindes kontaktoplysninger på organist og kirkesanger. EH: Det vil være hensigtsmæssigt at markedsføre foreningen på provstiniveau. FM: Telemarketing, at ringe folk op og snakke med dem, er det bedste redskab. Facebook m.v. er en biting i den forbindelse. En anden mulighed er orienteringer for ikkemedlemmer. EH: Det kan virke godt at de eksisterende medlemmer også er til stede ved sådanne møder. EH: Det er meget vigtigt at stiftskredsen løbende får informationer vedrørende ændringer i medlemskredsen fra sekretariatet, så vi ikke kontakter de forkerte, eller har forkerte oplysninger om dem vi kontakter. Ad pkt. 10) Visioner EH: Det er praktisk umuligt at lade HB definere alle holdninger når båndet ruller i et interview, landsformanden bør være klædt på til at udtale sig på foreningens vegne. FM: Det bør defineres hvad der er sekretariatets og stiftskredsenes opgave med hensyn til markedsføring. 3

4 Ca. 90% af medlemmerne i stiftskredsen er tilmeldt med en adresse. Nogen har meldt sig ud alene fordi de aldrig hører fra foreningen. Det er træls at man selv skal logge sig ind på hjemmesiden for at finde artikler. FM foreslår at man udsender meddelelse til medlemmerne i et PDF-format der kan printes ud som et blad, og så sender en udprintet version til dem der er uden mailadresse. Dette gør produktionsprocessen enkel, og det er ikke ret dyrt. Dette kunne være Benedicte Christiansens opgave. Den største udgift ved at producere et blad er distributionen, den næststørste er produktionen begge disse ting forsvinder ved den nævnte PDFdistribution. EH opsummerer: Stiftskredsen har fået tildelt følgende opgaver af HB: 1. Udarbejdelse af visioner. 2. Hvervning af medlemmer. Vi må have besked vedrørende OK-ansatte ikke-medlemmer i stiftskredsen. FM har også liste fra Jan over hvem der har haft kontakt til sekretariatet (interesserede, tidligere medlemmer, osv.), der kan bruges som grundlag for en hvervekampagne. Ad pkt. 11a) Foreningens hjemmeside (herunder Facebook-profiler) EH har set på DKF s side på Facebook, der er oprettet i MBS navn. Man kan for øjeblikket komme med kommentarer til det der er lagt ind, og gå videre ud fra nogle links, men andet kan man ikke gøre. FM: Facebook er primært et gratis debatforum. Det er reklamefinansieret. Man kan oprette to hovedtyper af sider, med tre grader af fortrolighed: 1. En væg, som foreningens medlemmer har en plads på. Profilen kan være åben, lukket eller hemmelig. 2. Interessegruppe, der er en profil der ligeledes kan være åben, lukket eller hemmelig. Administratoren kan styre hvem der er medlem, ud fra hvilke adresser der har adgang. En hemmelig gruppe kunne f.eks. være alle medlemmer i Roskilde Stiftskreds. Da nogen DKF-medlemmer også er MRmedlemmer, kan dette forum ikke være 100% konfidentielt, hvilket skal angives i forummet. Men det er en platform, hvor man f.eks. løbende kan have afstemninger blandt medlemmerne. Facebook bliver brugt af mange yngre mennesker, der er målgruppen for denne kommunikationsform. Stiftskredsen har ikke indflydelse på formen i Facebook, men kan bruge tjenesten i den form den er skabt. 4

5 Frank har oprettet en side med DKF Roskilde, en åben væg. Der bør også være en åben og en lukket gruppe. EH bemærker, at forbogstaverne DKF giver grundlag for misforståelser, da de bliver brugt som forkortelse for adskillige foreninger. Stiftskredsens facebook-adresse er: Ved Google-søgninger vil der komme henvisninger til DKF-profilen. I det lukkede afsnit kan man blogge, f.eks. vedrørende OK-forhold, og uploade diverse dokumenter. Man kan godt skrive noget grimt om chefen i et lukket forum, det kan ikke bruges legalt set, men et MR-medlem kan selvfølgelig godt ad omveje få kendskab til det. Det er vigtigt at pointere at dette er et debatforum, ikke et forum for sagsbehandling. EH: Det ville være godt med meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne, der var adskilt fra den øvrige debat. På et eller andet tidspunkt efter næste HB-møde kommer der henvendelse fra CO10 vedrørende ønsker til OK13. Dette var et godt sted at starte en debat på Facebook. Det bør overvejes hvordan logoet skal se ud, DKF s hjemmesides løsning er ikke god. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at komme med forslag til Facebook-siden inden den for alvor går i luften. Der er nu henvisning fra DKF s hjemmeside til stiftskredsens facebook-side og omvendt. Bestyrelsen bør tilmelde sig med en billedprofil. FM: Facebook er et debatforum på godt og ondt, bestyrelsen behøver ikke have én fælles holdning, diskussionerne kan forløbe på kryds og tværs, og så videre. Man kunne i princippet have det samme på en hjemmeside, men Facebook er gratis og nemt at bruge. Ad pkt. 11b: Brochuren EH kommenterer brochuren: Der er ingen kollektive CO10-fordele som sådan, da det er den enkelte organisation der skal være tilmeldt. CO10-fordelene er ikke nævnt på hjemmesiden. Organisationsaftalen er slet ikke omtalt i brochuren. FM: Medlemsskab af Forbrugsforeningen er et væsentligt salgsargument. Dette skal sammen med de øvrige CO10-tilbud præsenteres som en samlet pakke. EH: Foreningen er for kirkemusikere, ikke korledere og kirkekorsangere. EH vil udarbejde skrivelse vedrørende kritik af brochuren. Pkt. II: Eventuelt 5

6 FM: Har haft kontakt til Maja Trayhorn, der havde mange spørgsmål vedr. fleksjob. FM sendte hende videre til landskontoret. EH: Både selve ansættelsen og fleksordningen skal godkendes af DKF. 6

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI

SOCIAL MEDIA STRATEGI SOCIAL MEDIA STRATEGI SÅDAN GØR DU Marts 2013 UDKAST Sådan gør du sociale medier. I forbindelse med, at du vil inddrage sociale medier i formidlingen af din kampagne, dit projekt eller bare generelt i

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004

Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004 Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004 Foreningens formål er: 1. at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere